nytt på nätet från buf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt@Veta nytt på nätet från buf"

Transkript

1 nytt på nätet från buf SPELAR SKOLAN NÅGON ROLL? Nummer 48 april 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin, redaktör Ulla Gravlund. Sambandet mellan bostadsområden och elevers resultat uppmärksammades för en tid sedan av SCB i studien Barn, boendesegregation och skolresultat. Där påvisar SCB ett samband mellan låga skolresultat och boendesegregation: Barn som bor i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund är oftare obehöriga till gymnasiet jämfört med barn som bor i andra områdestyper, skriver SCB och talar om grannskapseffekter. Att det finns ett samband mellan barns uppväxtvillkor och skolresultat är sedan lång tid konstaterat. Barn till välutbildade föräldrar får ett försprång gentemot andra elever eftersom de redan i hemmet fått lära sig saker som är nyttiga för skolarbetet. Men den intressanta frågan är inte denna. Den intressanta frågan är i stället om skolans sätt att fungera kan påverka detta förhållande. Kan skolan spela en roll för att bryta mönster? Den frågan berörs dessvärre inte i SCB:s studie. Men den är avgörande för oss som arbetar i skolan. Den avgör om vi utför ett meningsfullt arbete eller inte. Dagens Nyheter har uppmärksammat en liknande problematik. Under rubriken Elever från bruksorter får lägre grundskolebetyg konstaterar tidningen att föräldrarnas utbildningsnivå är den viktigaste faktorn för elevernas skolresultat. Inte heller här nämns skolan som en viktig faktor. Betyder detta att skolan endast transporterar vidare de förutsättningar som eleverna redan hade med sig när de kom till skolan? Jag tror att det ibland kan vara så, men jag tror inte att det måste vara så. Jag tror att skolans sätt att fungera kan bidra till att förändra de sociala mönstren. Vi kan se exempel på det från vår egen kommun. När jag skriver detta befinner jag mig i Chicago på semester. Men jag har inte kunnat avhålla mig från att göra ett skolbesök. Jag besökte en så kallad KIPP School som arbetar för att barn från fattiga bostadsområden ska lyckas nå college. Och de verkar lyckas. Medan endast vart femte barn från fattiga områden går vidare till college i USA, lyckas KIPP med 100 procent. På väg till skolan varnar taxichauffören: It s a rough neighbourhood! Området ser ut att vara det också. Skolan är gammal och sliten. Vi har inte någon skola i Haninge som är så sliten. Skolan tar emot elever från femte till åttonde klass. 80 procent av eleverna har fria skolmåltider, vilket i anglosaxiska länder betyder att familjerna lever på socialbidrag. Jag kan fritt vandra runt i skolan och besöka lektioner. Femteklassarna kommer från olika skolor. De behöver skolas in. Det görs genom att lära dem självdisciplin. Eleverna ställs upp på raka led i korridoren före lektionen. De ska vara tysta under uppställningen och möjligen ägna sig åt läsning. Om de fortsätter att småprata eller gå runt förlängs uppställningen. Först när de varit disciplinerade tillräckligt länge får de gå in i klassrummen för att påbörja lektionen. Om vi inte lär femteklassarna självdisciplin så kommer de inte att kunna studera senare, säger en av lärarna. På översta våningen i skolan går den högsta årskursen. Här är klimatet mindre disciplinerat. Det verkar inte behövas. Eleverna är helt fokuserade på skolarbetet. På en lektion i matematik har eleverna en lagtävling för att lösa matematiska problem. Det är mer avancerade problem än jag klarar av. Men eleverna löser dem. Det hade de med säkerhet inte kunnat om de inte gått i just denna skola. För just den här skolan verkar spela roll. Många av skolans elever har skoltröjor på sig med texter som Inga genvägar! Inga ursäkter! Mats Öhlin Förvaltningschef Till dig som är arbetsledare: Har du medarbetare som inte har tillgång till dator, skriv ut så att alla kan läsa den. Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post: 1/4

2 NYTT FRÅN BUN Alternativa förskolelokaler Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ersättning utgår till egna barn i familjedaghem i enskild regi. Ersättningen för de egna barnen utgår ej för fler än summan av övriga barn. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till villkor och riktlinjer för förskolor i enskild regi. Förvaltningen ska stödja och assistera intresserade vid avknoppning. Förvaltningen får också i uppdrag att utreda effekterna av fri etableringsrätt och upphandling av förskolor. Oppositionen reserverar sig mot delar av beslutet. Begränsad vistelsetid för barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga Barn- och utbildningsnämnden beslutade att barn till föräldralediga föräldrar erbjuds delta i förskoleverksamheten måndag till och med fredag under tiden samt att barn till arbetssökande föräldrar erbjuds delta i förskoleverksamheten måndag till och med fredag under tiden Barn till föräldralediga föräldrar ges möjlighet till en omställningstid omfattande en månad från syskons födelse. Barn till arbetssökande föräldrar får rätt till utökad tid omgående när föräldrarna börjar förvärvsarbeta. Förskolorna ges möjlighet att stänga klockan en gång i månaden för att ge alla anställda på enheten möjlighet att delta i arbetsplatsträffar under förutsättning att tillsynen ordnats för de barn som behöver. Föräldrarna ska informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget. Oppositionen reserverar sig mot beslutet. Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna kvalitetsredovisningen Den finns att läsa på Barn & utbildning, styrdokument. Gymnasieskolans lokallösning Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag att lokalisera merparten av det individuella programmet till nya lokaler i Riksäpplet samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk konsekvensbeskrivning. Oppositionen lämnade in ett särskilt yttrande. Du hittar föredragningslista och protokoll från nämnden på hemsidan under rubriken Politik och påverka, Protokoll och föredragningslistor, protokoll och föredragningslistor. Välj BUN och klicka på Datum för sammanträden. Markera önskat datum och klicka på Hämta ärenden. Tina Lundin Nämndsekreterare IT-UTVECKLAREN INFORMERAR Den öppna skolan Utvecklingssamtal pågår nu överallt i våra skolor. De som använder den öppna skolan märker stor skillnad på föräldrarnas förståelse. Har man dessutom lämnat ut en lathund till föräldrarna märks stor skillnad på hur många som förberett sig. Till hösten erbjuds alla föräldrar att få ta del av underlagen via den öppna skolan. Detta är också kopplat till en kvalitetsdeklaration för utvecklingssamtal och IUP. Resultat från kunskapsredovisningen och LUS matar du in i den öppna skolan. En länk ligger på din första sida. Du måste göra en inloggning till. Länkar för nationella prov och betyg ligger färdiga att använda när du har underlagen klara. Självservice via Insidan Självservice är ett verktyg du använder för att informera arbetsgivaren om sjukfrånvaro, semester, övertid mm. Hur gör man? Du hittar en instruktionsfilm på Insidan/självservice OBS! Du använder ditt First Class inlogg. Privat IT-utrustning Att använda sig av privata PC, spelkonsoler eller joystick i kommunens nätverk är inte tillåtet. USB-minne och digitalkamera kan användas om de inte är infekterade. Ad projektet AD står för Active Directory, den katalog som håller reda på alla datorer och användare i skolnätet. Utbyggnaden fortsätter nu med Brandbergsskolan, Restaurangskolan, Jordbromalmsskolan, Ornö skola och Utö skola. Förutom säkrare drift får du en hemmakatalog, ett personaltorg (gemensam plats för personalen) och en skolgård (gemensam plats för elever och personal). Webben 2.0 Kan du göra allt digitalt arbete via Internet Explorer eller någon annan webbläsare? Då har du kommit till webb 2.0. Google m. fl. erbjuder dig tjänster där du inte behöver köpa egna program utan allt finns att nå via webben. Det är gratistjänster vi pratar om. Du måste bli medlem först för att ta del av tjänsterna. Ett exempel är Docs (ordbehandlig med mailfunktion) där du och resten av arbetslaget kan knåpa på en text tillsammans. Alla har tillgång till samma dokument. Därefter kan man skicka ut texten via samma program eller publicera direkt på Internet. Prova själva Vill du längre bort från verkligheten? Secondlife är en annan värld som byggs av dig som innevånare, idag är det över tre miljoner innevånare. Det är lite jobbigt att ladda ner en klient när du fått medborgarskap. Christer Rönnholm IT-utvecklare 2/4

3 RIKSÄPPLET TOG BRONS VID SM Restaurangskolan Riksäpplet fick en bronsmedalj vid SHRs SM för kock-och serveringselever 2007 den 17 mars. Tävlingen gick av stapeln på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. Av de 40 skolor som lämnade in sina tävlingsbidrag sorterades fem skolor ut för deltagande i final. Vi är mycket stolta över våra elever Stephanie Brändholm samt Daniel Lakatosz, båda från årskurs 3, och deras lärare Maria Barnes. ÖVERFALLSLARM TILL UNGDOMAR Folksam har gett Haninges ungdomsråd möjlighet att dela ut 100 överfallslarm till ungdomar i kommunen. Det är ett försök som pågår i sex månader från det att larmen delats ut. Larmen ska fördelas jämnt bland ungdomar i hela kommunen. Ungdomsmottagningen kommer att ansvara för utdelningen. De ungdomar som får ett larm förbinder sig att under försöket besvara minst två enkäter med frågor kring larmet. Förhoppningen är att testa om tryggheten ökar med ett larm. Enkätsvaren ska ungdomsrådet sedan redovisa till Folksam. Ansvarig för projektet på Folksam är Ingela Höök. PERSONAL Sandra Gustafsson tillträder tjänstens som nämndsekreterare på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 10 april. Tina Lundins vikariat som nämndsekreterare är förlängt till 31 maj. Gunnel Martinsson, nämndkansliet, gick i pension den 30 mars. Stephanie Brändholm och Daniel Lakatosz från Riksäpplet Ett showbord som visar uppdukning utifrån ett givet tema och dryckesförslag har i förväg förberetts och fotograferats på skolan och skickats in. Alla moment i tävlingen måste gå snabbt. De tävlande får göra ett teoriprov, presentera ett showbord och välja drycker till en oförberedd meny. I tävlingen ingår också att eleverna serverar fem gäster en lunch och föreslår gästen lämplig dryck utifrån en dryckeslista. Domare följer de tävlande lagen och gör sina bedömningar. Ett praktiskt prov med tranchering, i år hade man valt anka, samt att filéa en plattfisk (rödtunga) ingick också. Detta sker inför domare som gör sin bedömning av elevernas yrkesskicklighet. Birgitta Malm-Pettersson Rektor Barbro Hellron, intagningskansliet går i pension den 30 april. Susanne Backman, tillträder tjänsten som intagningssekreterare den 10 april. Susanne har senast arbetat i Stockholms stad. Vi önskar dem som slutar lycka till i framtiden och hälsar Susanne välkommen! Skolmuseet i Svartbäcken Besök Haninges äldsta skolbyggnad som ligger vid vägen mot Tyresta, vid Svartbäcksskolan. Museet, med skolsal och lärarbostad, är öppet följande söndagar kl : 13/5 och 10/6. Guidning med Olle Flodby kl NY MYNDIGHETSSTRUKTUR FÖR MYNDIGHETER INOM SKOLVÄSENDET FULL FART FRAMÅT! Den 19 april hålls en konferens om hur man kan arbeta med barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner. Konferensen vänder sig i första hand till förtroendevalda och chefer i kommuner, landsting och regioner. Arrangör är Barnombudsmannen i samarbete med Huddinge kommun och Östra Gymnasiet. Konferensen är avgiftsfri. Mer information får du på där du också kan anmäla dig. I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet meddelas att: Myndigheten för skolutveckling upphör som egen myndighet Centrum för flexibelt lärande upphör som egen myndighet Specialskolemyndigheten och Specialpedagogiska institutet slås samman till en myndighet Regeringen beslutade idag om kommittédirektiv till en översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m. En tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur med färre myndigheter ska underlätta statens styrning i ett mål- och resultatstyrt skolsystem.... 3/4

4 Utredarens uppgift är att föreslå en ny statlig myndighetsstruktur för skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och de delar av vuxenutbildningen som inte tillhör skolväsendet. Utredaren ska lämna förslag på vilka uppgifter olika myndigheter ska ansvara för samt hur de ska vara organiserade, dimensionerade och lokaliserade. De myndigheter som berörs av översynen är Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Sameskolstyrelsen och Skolväsendets överklagandenämnd. Myndigheten för skolutveckling och Centrum för flexibelt lärande upphör som egen myndighet och deras kärnuppgifter övertas av Skolverket. Förändringarna avses träda i kraft 1 juli Andra verksamheter som berörs är Barn- och elevombudet för likabehandling, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Tolk- och översättarinstitutet samt Valideringsdelegationen. Tidigare direktören för Verket för Högskoleservice Hans Forssell har utsetts till utredare. NATIONELLA SKRÄPPLOCKAR- DAGARNA Stiftelsen Håll Sverige Rent utlyser de Nationella Skräpplockardagarna 2007 den 24/4 28/4.Haninges skolklasser får då möjlighet att tjäna en extra slant till klasskassan genom att städa en park eller en del av ett grönområde. Anmälan görs efter principen först till kvarn och det är en mycket populär aktivitet. Så snart annonsen kommit ut i Mitti tog det tre dagar innan alla platser var fulltecknade. Läs mer om skräpplockardagarna på Den här tänkvärda lilla berättelsen sändes till oss på redaktionen. Den väcker tankar och får en att fundera lite extra... Upphovsman/kvinna till sagan är okänd. Red DEN LILLA POJKEN - EN SAGA FÖR VUXNA Det var en gång en liten pojke som skulle börja skolan. Det var en mycket liten pojke och det var en mycket stor skola. Han fick gå uppför många trappor och genom en lång korridor för att komma till klassrummet. En dag när pojken hade gått i skolan ett tag sa hans lärare: - Idag ska ni få rita och måla! Bra! Tänkte den lilla pojken. Han älskade att rita och måla lejon, tigrar, kycklingar, kor, tåg och bilar. Han tog fram sina kritor och började rita men då sa läraren : Vänta, ni får inte börja än! Och hon väntade tills alla var färdiga att lyssna. - Vi ska måla blommor, sa läraren. Bra! tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att måla underbara blommor med sina rosa, orange och blå kritor. Men läraren sa: Vänta! Jag ska visa er. Och hon ritade en blomma på tavlan. Den var röd med en grön stjälk. - Nu kan ni få börja, sa läraren. Den lilla pojken tittade på lärarens blomma. Sedan tittade han på sina egna blommor som han tyckte bättre om. Men han sa inget. Han bara tog ett nytt papper och målade en blomma som liknade lärarens blomma. En röd med grön stjälk. En annan dag föreslog läraren att barnen skulle få arbeta med lera. Bra! tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att arbeta med lera. Han kunde göra en massa saker: ormar, snögubbar, elefanter och möss. Och så fort han fick sin lerklump började han forma den. Vänta! Ni får inte börja än! Vi ska göra en tallrik, sa läraren. Bra! Tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att göra tallrikar och började forma tallrikar i olika storlekar och former. Men läraren sa: Vänta, jag ska visa er hur ni ska göra! Och hon visade alla hur man gör en djup talrik. Nu får ni börja, sa läraren. Den lilla pojken tittade på lärarens tallrik. Sedan tittade han på sina egna, som han tyckte betydligt bättre om. Men det sa han inte. Han bara klämde ihop all leran till en klump igen och gjorde en likadan som fröken gjort. Och snart lärde sig den lilla pojken att vänta, lyssna noga, titta uppmärksamt och göra allting precis som läraren hade visat honom och snart kunde han inte göra saker på egen hand längre. Då skedde en förändring, pojkens familj flyttade till en annan stad och den lilla pojken var därför tvungen att börja i en ny skola. Den nya skolan var ännu större än den förra och den lilla pojken var tvungen att gå upp för en massa trappor och genom en lång, lång korridor innan han kom till sitt klassrum. Och första dagen som han var i sin nya skola sa läraren: - Idag ska ni få rita och måla! Bra! tänkte pojken och väntade på att läraren skulle tala om för honom vad han skulle göra. Men läraren sa ingenting utan gick runt och småpratade med barnen. När hon kom fram till den lilla pojken sa hon: - Vill inte du också måla en bild? Jo, sa den lilla pojken. Vad ska jag göra för något? - Det vet jag inte förrän du har gjort det, sa läraren. Hur ska jag då göra min bild? frågade pojken. - Du får göra precis som du vill, sa läraren. Men vilken färg ska jag använda? undrade pojken. - Vilka färger som helst, svarade läraren. Och hon fortsatte: Om alla målade samma saker och med samma färg skulle jag ju knappt kunna se skillnad på era teckningar. Hur skulle jag då kunna veta vem som har gjort vad? - Jag vet inte, sa den lilla pojken. Och den lilla pojken började måla en blomma. Den var röd med grön stjälk. Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post: 4/4

5 Mediecenters nyhetsbrev Astrid Lindgren, fotograf okänd Hos oss kan du låna och läsa: Emil-lådan Boklådor med olika titlar av Astrid Lindgren. Mästerdetektiven Blomkvist i halvklassuppsättning. Nya filmer Säg att du älskar mig Nummer 4, april 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin. Redaktör Ann Noord. Form:Pelle Lind Astrid Lindgren 100 årsjubileum 2007 Hos oss kan du låna och lyssna på: Assar Bubbla Kerstin och jag I skymningslandet Bröderna Lejonhjärta Ronja Rövardotter Mio min Mio Hört mit! UR-program på tyska för år 6-9 med frågesport om Astrid Lindggren Hos oss kan du låna och titta på: Karlsson på taket Ronja Rövardotter Ingen rövare finns i skogen Rasmus på luffen Bröderna Lejonhjärta Pippi Långstrump på de sju haven Från 15 till 18 år (D00285) Specialverion från 11 år (D00284) Vi möter en femtonårig flicka som söker bekräftelse och uppmärksamhet från det andra könet. Fatou, som så många andra i hennes ålder, spelar på sex i jakten på att vara den som blir omtyckt. En dag tar hon den utmanande stilen ett steg längre än vanligt, och det som börjar som en lek mynnar ut i en grov våldtäkt, utförd av hennes två klasskompisar Raddi (Mohammed Said) och Ville (Erik Engström). Våldtäkten sätter hela Fatous vardag i gungning. Ryktena sprids, blickarna klänger, vännerna sviker, och föräldrarna missförstår. Ny filmserie Ett rikare liv - Annika Dopping Från 13 år Annika Doppings serie i fyra delar handlar om hur man berikar livet och självkänslan genom tankar, lust och medvetna val. Hur lyfta vår vardag - trots påfrestningar som stress, oönskade händelser och dålig ekonomi. Del 1 Leva i nuet Lever du kanske med en gammal programvara av dig själv som skulle behöva uppdateras till en aktuellare version? Psykologen Patricia Tudor-Sandahl ger några tips. Personliga coachen Mia Törnblom var själv länge fast i svårt missbruk och kriminalitet. Hon gjorde resan från djupaste självförakt till att framgångsrikt coacha andra i hur man stärker sin självkänsla. Del 2 Rensa i röran Hur kan vi rensa i röran eller lätta på ordningsstressen, beroende på vad som kostar oss onödig energi i livet. Bestsellerförfattaren Agneta Nyholm Winqvist visar hur hon, hemma hos Susan Åborn, kan skapa förutsättningar för mer energi, harmoni och vardagsglädje med hjälp av den populära österländska läran feng shui. Del 3 Minska stressen runt pengar Hur kan vi minska stressen runt pengar. Akupunktören Tommy Porsli har gjort ett viktigt val att inte låta livet styras av en omättlig jakt på pengar. Efter att smärtsamt ha fått uppleva hur pengajakten plågade hans far beslöt han att bli livsnjutare och istället prioritera sin tid framför pengar. Del 4 Tankens kraft Framgångsrika projektledaren Mina Söderman lät omedvetet sina tankedemoner driva henne rakt in i väggen. I dag har hon lärt sig att tänka annorlunda om sig själv och har skapat sig ett betydligt rikare liv. Läromedel Huvudbeställning 2007 Sista beställningsdatum: 15 maj 2007! Gäller både grundskolan och gymnasiet. Olika skolor har olika avtal! Alla kommunala skolor i Haninge samt de skolor som har avtal med Mediecenter får låna alla TV- och radioprogram plus alla filmer. Det gäller också pedagogisk litteratur. Boklådor gäller alla skolor i Haninge kommun och Edboskolan.Utlåning av teknisk utrustning gäller bara Haninge kommuns kommunala skolor. KONTAKTA GÄRNA OSS! AV-teknik , Bibliotek , Filmbokning , Läromedel Besök: Stationsv. 13,

Värt@Veta NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION

Värt@Veta NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION Värt@Veta nytt på nätet från buf Nummer 51 augusti/september 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin, redaktör Ulla Gravlund NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION Den 1 augusti gick vi in i en ny organisation för barn-

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer