nytt på nätet från buf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt@Veta nytt på nätet från buf"

Transkript

1 nytt på nätet från buf SPELAR SKOLAN NÅGON ROLL? Nummer 48 april 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin, redaktör Ulla Gravlund. Sambandet mellan bostadsområden och elevers resultat uppmärksammades för en tid sedan av SCB i studien Barn, boendesegregation och skolresultat. Där påvisar SCB ett samband mellan låga skolresultat och boendesegregation: Barn som bor i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund är oftare obehöriga till gymnasiet jämfört med barn som bor i andra områdestyper, skriver SCB och talar om grannskapseffekter. Att det finns ett samband mellan barns uppväxtvillkor och skolresultat är sedan lång tid konstaterat. Barn till välutbildade föräldrar får ett försprång gentemot andra elever eftersom de redan i hemmet fått lära sig saker som är nyttiga för skolarbetet. Men den intressanta frågan är inte denna. Den intressanta frågan är i stället om skolans sätt att fungera kan påverka detta förhållande. Kan skolan spela en roll för att bryta mönster? Den frågan berörs dessvärre inte i SCB:s studie. Men den är avgörande för oss som arbetar i skolan. Den avgör om vi utför ett meningsfullt arbete eller inte. Dagens Nyheter har uppmärksammat en liknande problematik. Under rubriken Elever från bruksorter får lägre grundskolebetyg konstaterar tidningen att föräldrarnas utbildningsnivå är den viktigaste faktorn för elevernas skolresultat. Inte heller här nämns skolan som en viktig faktor. Betyder detta att skolan endast transporterar vidare de förutsättningar som eleverna redan hade med sig när de kom till skolan? Jag tror att det ibland kan vara så, men jag tror inte att det måste vara så. Jag tror att skolans sätt att fungera kan bidra till att förändra de sociala mönstren. Vi kan se exempel på det från vår egen kommun. När jag skriver detta befinner jag mig i Chicago på semester. Men jag har inte kunnat avhålla mig från att göra ett skolbesök. Jag besökte en så kallad KIPP School som arbetar för att barn från fattiga bostadsområden ska lyckas nå college. Och de verkar lyckas. Medan endast vart femte barn från fattiga områden går vidare till college i USA, lyckas KIPP med 100 procent. På väg till skolan varnar taxichauffören: It s a rough neighbourhood! Området ser ut att vara det också. Skolan är gammal och sliten. Vi har inte någon skola i Haninge som är så sliten. Skolan tar emot elever från femte till åttonde klass. 80 procent av eleverna har fria skolmåltider, vilket i anglosaxiska länder betyder att familjerna lever på socialbidrag. Jag kan fritt vandra runt i skolan och besöka lektioner. Femteklassarna kommer från olika skolor. De behöver skolas in. Det görs genom att lära dem självdisciplin. Eleverna ställs upp på raka led i korridoren före lektionen. De ska vara tysta under uppställningen och möjligen ägna sig åt läsning. Om de fortsätter att småprata eller gå runt förlängs uppställningen. Först när de varit disciplinerade tillräckligt länge får de gå in i klassrummen för att påbörja lektionen. Om vi inte lär femteklassarna självdisciplin så kommer de inte att kunna studera senare, säger en av lärarna. På översta våningen i skolan går den högsta årskursen. Här är klimatet mindre disciplinerat. Det verkar inte behövas. Eleverna är helt fokuserade på skolarbetet. På en lektion i matematik har eleverna en lagtävling för att lösa matematiska problem. Det är mer avancerade problem än jag klarar av. Men eleverna löser dem. Det hade de med säkerhet inte kunnat om de inte gått i just denna skola. För just den här skolan verkar spela roll. Många av skolans elever har skoltröjor på sig med texter som Inga genvägar! Inga ursäkter! Mats Öhlin Förvaltningschef Till dig som är arbetsledare: Har du medarbetare som inte har tillgång till dator, skriv ut så att alla kan läsa den. Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post: 1/4

2 NYTT FRÅN BUN Alternativa förskolelokaler Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ersättning utgår till egna barn i familjedaghem i enskild regi. Ersättningen för de egna barnen utgår ej för fler än summan av övriga barn. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till villkor och riktlinjer för förskolor i enskild regi. Förvaltningen ska stödja och assistera intresserade vid avknoppning. Förvaltningen får också i uppdrag att utreda effekterna av fri etableringsrätt och upphandling av förskolor. Oppositionen reserverar sig mot delar av beslutet. Begränsad vistelsetid för barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga Barn- och utbildningsnämnden beslutade att barn till föräldralediga föräldrar erbjuds delta i förskoleverksamheten måndag till och med fredag under tiden samt att barn till arbetssökande föräldrar erbjuds delta i förskoleverksamheten måndag till och med fredag under tiden Barn till föräldralediga föräldrar ges möjlighet till en omställningstid omfattande en månad från syskons födelse. Barn till arbetssökande föräldrar får rätt till utökad tid omgående när föräldrarna börjar förvärvsarbeta. Förskolorna ges möjlighet att stänga klockan en gång i månaden för att ge alla anställda på enheten möjlighet att delta i arbetsplatsträffar under förutsättning att tillsynen ordnats för de barn som behöver. Föräldrarna ska informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget. Oppositionen reserverar sig mot beslutet. Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna kvalitetsredovisningen Den finns att läsa på Barn & utbildning, styrdokument. Gymnasieskolans lokallösning Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag att lokalisera merparten av det individuella programmet till nya lokaler i Riksäpplet samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk konsekvensbeskrivning. Oppositionen lämnade in ett särskilt yttrande. Du hittar föredragningslista och protokoll från nämnden på hemsidan under rubriken Politik och påverka, Protokoll och föredragningslistor, protokoll och föredragningslistor. Välj BUN och klicka på Datum för sammanträden. Markera önskat datum och klicka på Hämta ärenden. Tina Lundin Nämndsekreterare IT-UTVECKLAREN INFORMERAR Den öppna skolan Utvecklingssamtal pågår nu överallt i våra skolor. De som använder den öppna skolan märker stor skillnad på föräldrarnas förståelse. Har man dessutom lämnat ut en lathund till föräldrarna märks stor skillnad på hur många som förberett sig. Till hösten erbjuds alla föräldrar att få ta del av underlagen via den öppna skolan. Detta är också kopplat till en kvalitetsdeklaration för utvecklingssamtal och IUP. Resultat från kunskapsredovisningen och LUS matar du in i den öppna skolan. En länk ligger på din första sida. Du måste göra en inloggning till. Länkar för nationella prov och betyg ligger färdiga att använda när du har underlagen klara. Självservice via Insidan Självservice är ett verktyg du använder för att informera arbetsgivaren om sjukfrånvaro, semester, övertid mm. Hur gör man? Du hittar en instruktionsfilm på Insidan/självservice OBS! Du använder ditt First Class inlogg. Privat IT-utrustning Att använda sig av privata PC, spelkonsoler eller joystick i kommunens nätverk är inte tillåtet. USB-minne och digitalkamera kan användas om de inte är infekterade. Ad projektet AD står för Active Directory, den katalog som håller reda på alla datorer och användare i skolnätet. Utbyggnaden fortsätter nu med Brandbergsskolan, Restaurangskolan, Jordbromalmsskolan, Ornö skola och Utö skola. Förutom säkrare drift får du en hemmakatalog, ett personaltorg (gemensam plats för personalen) och en skolgård (gemensam plats för elever och personal). Webben 2.0 Kan du göra allt digitalt arbete via Internet Explorer eller någon annan webbläsare? Då har du kommit till webb 2.0. Google m. fl. erbjuder dig tjänster där du inte behöver köpa egna program utan allt finns att nå via webben. Det är gratistjänster vi pratar om. Du måste bli medlem först för att ta del av tjänsterna. Ett exempel är Docs (ordbehandlig med mailfunktion) där du och resten av arbetslaget kan knåpa på en text tillsammans. Alla har tillgång till samma dokument. Därefter kan man skicka ut texten via samma program eller publicera direkt på Internet. Prova själva Vill du längre bort från verkligheten? Secondlife är en annan värld som byggs av dig som innevånare, idag är det över tre miljoner innevånare. Det är lite jobbigt att ladda ner en klient när du fått medborgarskap. Christer Rönnholm IT-utvecklare 2/4

3 RIKSÄPPLET TOG BRONS VID SM Restaurangskolan Riksäpplet fick en bronsmedalj vid SHRs SM för kock-och serveringselever 2007 den 17 mars. Tävlingen gick av stapeln på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. Av de 40 skolor som lämnade in sina tävlingsbidrag sorterades fem skolor ut för deltagande i final. Vi är mycket stolta över våra elever Stephanie Brändholm samt Daniel Lakatosz, båda från årskurs 3, och deras lärare Maria Barnes. ÖVERFALLSLARM TILL UNGDOMAR Folksam har gett Haninges ungdomsråd möjlighet att dela ut 100 överfallslarm till ungdomar i kommunen. Det är ett försök som pågår i sex månader från det att larmen delats ut. Larmen ska fördelas jämnt bland ungdomar i hela kommunen. Ungdomsmottagningen kommer att ansvara för utdelningen. De ungdomar som får ett larm förbinder sig att under försöket besvara minst två enkäter med frågor kring larmet. Förhoppningen är att testa om tryggheten ökar med ett larm. Enkätsvaren ska ungdomsrådet sedan redovisa till Folksam. Ansvarig för projektet på Folksam är Ingela Höök. PERSONAL Sandra Gustafsson tillträder tjänstens som nämndsekreterare på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 10 april. Tina Lundins vikariat som nämndsekreterare är förlängt till 31 maj. Gunnel Martinsson, nämndkansliet, gick i pension den 30 mars. Stephanie Brändholm och Daniel Lakatosz från Riksäpplet Ett showbord som visar uppdukning utifrån ett givet tema och dryckesförslag har i förväg förberetts och fotograferats på skolan och skickats in. Alla moment i tävlingen måste gå snabbt. De tävlande får göra ett teoriprov, presentera ett showbord och välja drycker till en oförberedd meny. I tävlingen ingår också att eleverna serverar fem gäster en lunch och föreslår gästen lämplig dryck utifrån en dryckeslista. Domare följer de tävlande lagen och gör sina bedömningar. Ett praktiskt prov med tranchering, i år hade man valt anka, samt att filéa en plattfisk (rödtunga) ingick också. Detta sker inför domare som gör sin bedömning av elevernas yrkesskicklighet. Birgitta Malm-Pettersson Rektor Barbro Hellron, intagningskansliet går i pension den 30 april. Susanne Backman, tillträder tjänsten som intagningssekreterare den 10 april. Susanne har senast arbetat i Stockholms stad. Vi önskar dem som slutar lycka till i framtiden och hälsar Susanne välkommen! Skolmuseet i Svartbäcken Besök Haninges äldsta skolbyggnad som ligger vid vägen mot Tyresta, vid Svartbäcksskolan. Museet, med skolsal och lärarbostad, är öppet följande söndagar kl : 13/5 och 10/6. Guidning med Olle Flodby kl NY MYNDIGHETSSTRUKTUR FÖR MYNDIGHETER INOM SKOLVÄSENDET FULL FART FRAMÅT! Den 19 april hålls en konferens om hur man kan arbeta med barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner. Konferensen vänder sig i första hand till förtroendevalda och chefer i kommuner, landsting och regioner. Arrangör är Barnombudsmannen i samarbete med Huddinge kommun och Östra Gymnasiet. Konferensen är avgiftsfri. Mer information får du på där du också kan anmäla dig. I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet meddelas att: Myndigheten för skolutveckling upphör som egen myndighet Centrum för flexibelt lärande upphör som egen myndighet Specialskolemyndigheten och Specialpedagogiska institutet slås samman till en myndighet Regeringen beslutade idag om kommittédirektiv till en översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m. En tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur med färre myndigheter ska underlätta statens styrning i ett mål- och resultatstyrt skolsystem.... 3/4

4 Utredarens uppgift är att föreslå en ny statlig myndighetsstruktur för skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och de delar av vuxenutbildningen som inte tillhör skolväsendet. Utredaren ska lämna förslag på vilka uppgifter olika myndigheter ska ansvara för samt hur de ska vara organiserade, dimensionerade och lokaliserade. De myndigheter som berörs av översynen är Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Sameskolstyrelsen och Skolväsendets överklagandenämnd. Myndigheten för skolutveckling och Centrum för flexibelt lärande upphör som egen myndighet och deras kärnuppgifter övertas av Skolverket. Förändringarna avses träda i kraft 1 juli Andra verksamheter som berörs är Barn- och elevombudet för likabehandling, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Tolk- och översättarinstitutet samt Valideringsdelegationen. Tidigare direktören för Verket för Högskoleservice Hans Forssell har utsetts till utredare. NATIONELLA SKRÄPPLOCKAR- DAGARNA Stiftelsen Håll Sverige Rent utlyser de Nationella Skräpplockardagarna 2007 den 24/4 28/4.Haninges skolklasser får då möjlighet att tjäna en extra slant till klasskassan genom att städa en park eller en del av ett grönområde. Anmälan görs efter principen först till kvarn och det är en mycket populär aktivitet. Så snart annonsen kommit ut i Mitti tog det tre dagar innan alla platser var fulltecknade. Läs mer om skräpplockardagarna på Den här tänkvärda lilla berättelsen sändes till oss på redaktionen. Den väcker tankar och får en att fundera lite extra... Upphovsman/kvinna till sagan är okänd. Red DEN LILLA POJKEN - EN SAGA FÖR VUXNA Det var en gång en liten pojke som skulle börja skolan. Det var en mycket liten pojke och det var en mycket stor skola. Han fick gå uppför många trappor och genom en lång korridor för att komma till klassrummet. En dag när pojken hade gått i skolan ett tag sa hans lärare: - Idag ska ni få rita och måla! Bra! Tänkte den lilla pojken. Han älskade att rita och måla lejon, tigrar, kycklingar, kor, tåg och bilar. Han tog fram sina kritor och började rita men då sa läraren : Vänta, ni får inte börja än! Och hon väntade tills alla var färdiga att lyssna. - Vi ska måla blommor, sa läraren. Bra! tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att måla underbara blommor med sina rosa, orange och blå kritor. Men läraren sa: Vänta! Jag ska visa er. Och hon ritade en blomma på tavlan. Den var röd med en grön stjälk. - Nu kan ni få börja, sa läraren. Den lilla pojken tittade på lärarens blomma. Sedan tittade han på sina egna blommor som han tyckte bättre om. Men han sa inget. Han bara tog ett nytt papper och målade en blomma som liknade lärarens blomma. En röd med grön stjälk. En annan dag föreslog läraren att barnen skulle få arbeta med lera. Bra! tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att arbeta med lera. Han kunde göra en massa saker: ormar, snögubbar, elefanter och möss. Och så fort han fick sin lerklump började han forma den. Vänta! Ni får inte börja än! Vi ska göra en tallrik, sa läraren. Bra! Tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att göra tallrikar och började forma tallrikar i olika storlekar och former. Men läraren sa: Vänta, jag ska visa er hur ni ska göra! Och hon visade alla hur man gör en djup talrik. Nu får ni börja, sa läraren. Den lilla pojken tittade på lärarens tallrik. Sedan tittade han på sina egna, som han tyckte betydligt bättre om. Men det sa han inte. Han bara klämde ihop all leran till en klump igen och gjorde en likadan som fröken gjort. Och snart lärde sig den lilla pojken att vänta, lyssna noga, titta uppmärksamt och göra allting precis som läraren hade visat honom och snart kunde han inte göra saker på egen hand längre. Då skedde en förändring, pojkens familj flyttade till en annan stad och den lilla pojken var därför tvungen att börja i en ny skola. Den nya skolan var ännu större än den förra och den lilla pojken var tvungen att gå upp för en massa trappor och genom en lång, lång korridor innan han kom till sitt klassrum. Och första dagen som han var i sin nya skola sa läraren: - Idag ska ni få rita och måla! Bra! tänkte pojken och väntade på att läraren skulle tala om för honom vad han skulle göra. Men läraren sa ingenting utan gick runt och småpratade med barnen. När hon kom fram till den lilla pojken sa hon: - Vill inte du också måla en bild? Jo, sa den lilla pojken. Vad ska jag göra för något? - Det vet jag inte förrän du har gjort det, sa läraren. Hur ska jag då göra min bild? frågade pojken. - Du får göra precis som du vill, sa läraren. Men vilken färg ska jag använda? undrade pojken. - Vilka färger som helst, svarade läraren. Och hon fortsatte: Om alla målade samma saker och med samma färg skulle jag ju knappt kunna se skillnad på era teckningar. Hur skulle jag då kunna veta vem som har gjort vad? - Jag vet inte, sa den lilla pojken. Och den lilla pojken började måla en blomma. Den var röd med grön stjälk. Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post: 4/4

5 Mediecenters nyhetsbrev Astrid Lindgren, fotograf okänd Hos oss kan du låna och läsa: Emil-lådan Boklådor med olika titlar av Astrid Lindgren. Mästerdetektiven Blomkvist i halvklassuppsättning. Nya filmer Säg att du älskar mig Nummer 4, april 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin. Redaktör Ann Noord. Form:Pelle Lind Astrid Lindgren 100 årsjubileum 2007 Hos oss kan du låna och lyssna på: Assar Bubbla Kerstin och jag I skymningslandet Bröderna Lejonhjärta Ronja Rövardotter Mio min Mio Hört mit! UR-program på tyska för år 6-9 med frågesport om Astrid Lindggren Hos oss kan du låna och titta på: Karlsson på taket Ronja Rövardotter Ingen rövare finns i skogen Rasmus på luffen Bröderna Lejonhjärta Pippi Långstrump på de sju haven Från 15 till 18 år (D00285) Specialverion från 11 år (D00284) Vi möter en femtonårig flicka som söker bekräftelse och uppmärksamhet från det andra könet. Fatou, som så många andra i hennes ålder, spelar på sex i jakten på att vara den som blir omtyckt. En dag tar hon den utmanande stilen ett steg längre än vanligt, och det som börjar som en lek mynnar ut i en grov våldtäkt, utförd av hennes två klasskompisar Raddi (Mohammed Said) och Ville (Erik Engström). Våldtäkten sätter hela Fatous vardag i gungning. Ryktena sprids, blickarna klänger, vännerna sviker, och föräldrarna missförstår. Ny filmserie Ett rikare liv - Annika Dopping Från 13 år Annika Doppings serie i fyra delar handlar om hur man berikar livet och självkänslan genom tankar, lust och medvetna val. Hur lyfta vår vardag - trots påfrestningar som stress, oönskade händelser och dålig ekonomi. Del 1 Leva i nuet Lever du kanske med en gammal programvara av dig själv som skulle behöva uppdateras till en aktuellare version? Psykologen Patricia Tudor-Sandahl ger några tips. Personliga coachen Mia Törnblom var själv länge fast i svårt missbruk och kriminalitet. Hon gjorde resan från djupaste självförakt till att framgångsrikt coacha andra i hur man stärker sin självkänsla. Del 2 Rensa i röran Hur kan vi rensa i röran eller lätta på ordningsstressen, beroende på vad som kostar oss onödig energi i livet. Bestsellerförfattaren Agneta Nyholm Winqvist visar hur hon, hemma hos Susan Åborn, kan skapa förutsättningar för mer energi, harmoni och vardagsglädje med hjälp av den populära österländska läran feng shui. Del 3 Minska stressen runt pengar Hur kan vi minska stressen runt pengar. Akupunktören Tommy Porsli har gjort ett viktigt val att inte låta livet styras av en omättlig jakt på pengar. Efter att smärtsamt ha fått uppleva hur pengajakten plågade hans far beslöt han att bli livsnjutare och istället prioritera sin tid framför pengar. Del 4 Tankens kraft Framgångsrika projektledaren Mina Söderman lät omedvetet sina tankedemoner driva henne rakt in i väggen. I dag har hon lärt sig att tänka annorlunda om sig själv och har skapat sig ett betydligt rikare liv. Läromedel Huvudbeställning 2007 Sista beställningsdatum: 15 maj 2007! Gäller både grundskolan och gymnasiet. Olika skolor har olika avtal! Alla kommunala skolor i Haninge samt de skolor som har avtal med Mediecenter får låna alla TV- och radioprogram plus alla filmer. Det gäller också pedagogisk litteratur. Boklådor gäller alla skolor i Haninge kommun och Edboskolan.Utlåning av teknisk utrustning gäller bara Haninge kommuns kommunala skolor. KONTAKTA GÄRNA OSS! AV-teknik , Bibliotek , Filmbokning , Läromedel Besök: Stationsv. 13,

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Riktlinjer för förskoleverksamhet i Haninge kommun

Riktlinjer för förskoleverksamhet i Haninge kommun Dnr. GFN 40/2009 2007-12-03 Rev. 2009-04-29 (Grund- och förskolenämnden) Rev. 2010-02-04 (Kanslichef) Rev. 2010-03-30 (Grund- och förskolenämnden, 19) 1 Riktlinjer för förskoleverksamhet i Haninge kommun

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05.

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. 2009-11-05 PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. Utdrag ur skollagen 2 b kap Förskoleklassen 2 För barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren sidan 1 Författare: Astrid Lindgren En modern klassiker Astrid Lindgren var och är en av våra mest älskade barnboksförfattare. Hennes berättelser har lästs av barn och vuxna från 1940-talet fram till våra

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Kvalitetsdokument Familjedaghemmet Enbusken 2012/2013 Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument Familjedaghemmet Enbusken 2012/2013 Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument Familjedaghemmet Enbusken 2012/2013 Pedagogisk omsorg Familjedaghemmet Enbusken drivs i enskild regi av Susanne och Magnus Åkesson. Under läsåret var 11 barn inskrivna i åldrarna 1-5

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Huvudnyheterna den 18 november 2016 handlade om:

Huvudnyheterna den 18 november 2016 handlade om: ARBETSBLAD PRODUCENT: KRISTOFER CARLSSON PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV9 LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 18 NOVEMBER Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Broar på Hästhovens förskola

Broar på Hästhovens förskola Broar på Hästhovens förskola P å Matematikbiennalen i Umeå 2014 presenterades ett utvecklingsarbete kring matematik och språkutveckling genomfört på Hästhovens förskola i Skövde. Rubriken var Matematik,

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Nummer 2 2014 Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Korsgatan 38 K 447 35 VÅRGÅRDA info@htybygg.se Ny- till & ombyggnation Renovering Betonghåltagning Våtrumsbehörighet 0322 62 12 00 070 338 54

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02 Djuren på bondgården Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson Innehållsförteckning Inledning s.3 Syfte..s.3 Mål s.4 Genomförande..s.4 Resultat.s.6 Diskussion s.8 2

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

Självkänsla. kklk Temadialog i förskolan. Tema: Självkänsla

Självkänsla. kklk Temadialog i förskolan. Tema: Självkänsla Tema: Vad betyder ordet självkänsla egentligen? Är det något viktigt som vi vuxna kan påverka? Är det något medfött som mer finns i vår personlighet? Varför används begreppet så ofta idag? Till detta tema

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Av: Martina Gustafsson

Av: Martina Gustafsson Av: Martina Gustafsson Kapitel 1. Hej! Hej! Jag heter Jonna Linnea Bengtsson och är en vanlig tjej på 11 bast. Jag föddes den 4 Maj 2003. Jag går nog på världens konstigaste skola Eiraskolan i Stockholm,

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Kristinebergs förskoleområde 2008-01-24 Förskolorna Tallbacken och Stångeborg. Verksamhetsplan. Haren

Kristinebergs förskoleområde 2008-01-24 Förskolorna Tallbacken och Stångeborg. Verksamhetsplan. Haren Verksamhetsplan Haren 0 UTVÄRDERING AV DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN 2007-2008! Arbetslag: HAREN Personal: Karin Johansson, Josefin Johansson, Carina Andersson, Ann Engström DETTA SER VI FRAM EMOT UNDER

Läs mer

Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. skansen.se Skansenbutiken Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Måndag 13 augusti Vi erbjuder pedagogisk verksamhet

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Utvecklingssamtal. som du som är elev i klass 3a leder!

Utvecklingssamtal. som du som är elev i klass 3a leder! Utvecklingssamtal som du som är elev i klass 3a leder! Hitta tid för samtal n Fråga förälder om när samtalet kan passa bäst. Skriv på en lapp, ta med till skolan. n Välj en tid (av de förslag du fått)

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Spåra djur. Förskoleklass åk 6 LÄRARHANDLEDNING. En lektion i samarbete mellan Skansen, Leif Gustavsson och Pernilla Josefsson.

Spåra djur. Förskoleklass åk 6 LÄRARHANDLEDNING. En lektion i samarbete mellan Skansen, Leif Gustavsson och Pernilla Josefsson. SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Spåra djur En lektion i samarbete mellan Skansen, Leif Gustavsson och Pernilla Josefsson. Förskoleklass åk 6 Innehåll Introduktion... 1 Före besöket... 1 Klassrums prat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med fysisk aktivitet som tema. Vi hoppas att Ni under denna vecka upptäcker nya sätt

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Delprov A. Från olika perspektiv. Namn. Att läsa och förstå. Uppgifts- och svarshäfte. 2010 Maria McShane och Natur & Kultur, Stockholm 1

Delprov A. Från olika perspektiv. Namn. Att läsa och förstå. Uppgifts- och svarshäfte. 2010 Maria McShane och Natur & Kultur, Stockholm 1 Delprov A Att läsa och förstå Från olika perspektiv Uppgifts- och svarshäfte Namn 2010 Maria McShane och Natur & Kultur, Stockholm 1 Att läsa och förstå Han hade grön kostym 1. Den unga kvinnan tycker

Läs mer

Huddinge Tennis Klubb Matchsida Information & statistik för HTK juniorer som tävlar.

Huddinge Tennis Klubb Matchsida Information & statistik för HTK juniorer som tävlar. Inledning Idag finns Huddinge tennis hemsida på adressen: http://www5.idrottonline.se/huddingetk-tennis Där finner man det mesta rörande klubbens verksamhet. Är man junior som tävlar mycket eller som vill

Läs mer

Välkommen till oss på Fjordens förskola!

Välkommen till oss på Fjordens förskola! Välkommen till oss på! Viktoria gatan 9 169 69 Solna Tel: 08-83 49 63 Vi är en av tre kommunala förskolor i Hagalunds förskoleenhet. Förskolans öppettider: 07.00-17.30 Förskolechef: Jennie Andersson-Smiljanic

Läs mer

För att undervisningen skulle fungera var det nödvändigt att arbeta i mindre grupper. Då kunde barnen jobba i sin egen takt.

För att undervisningen skulle fungera var det nödvändigt att arbeta i mindre grupper. Då kunde barnen jobba i sin egen takt. 68 Årskurslöst är min modell Det blev roligare att vara lärare under 80-talet. Eleverna blev mer öppna och spontana. När den nya läroplanen kom 1980 ökade också den pedagogiskafriheten. Jag fick lättare

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4

Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Så här kommer du igång med din elevdator Årskurs 4 Din utrustning: Dator, laddare, ryggsäck och enkla hörlurar som du får om några dagar Stöldskydd, nummer och namn Datorn är stöldmärkt och har ett nummer.

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

VILL NI VARA MED OCH SKAPA

VILL NI VARA MED OCH SKAPA VILL NI VARA MED OCH SKAPA spring i bena Lärarhandledning www.activestep.se Susanna Norén Sjukgymnast och initiativtagare till Active Step Människor, hälsa och motion har engagerat mig så länge jag kan

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Schemalagd lunch Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Hur länge har du varit rektor på skolan? Ca 12 år. Hur många elever och vilka årskurser har ni på

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-24 1. Jan-Olof Segerson (C) Lena Lago-Berg (ÖHGP) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-24 1. Jan-Olof Segerson (C) Lena Lago-Berg (ÖHGP) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-06-24 1 Plats och tid 31:ans Glass och Kök, Hamngatan 31, Hästholmen, måndagen den 24 juni 2013, klockan 09:00-10:40 Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Håkan Johansson (M), ordförande Annicki

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer