nytt på nätet från buf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt@Veta nytt på nätet från buf"

Transkript

1 nytt på nätet från buf SPELAR SKOLAN NÅGON ROLL? Nummer 48 april 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin, redaktör Ulla Gravlund. Sambandet mellan bostadsområden och elevers resultat uppmärksammades för en tid sedan av SCB i studien Barn, boendesegregation och skolresultat. Där påvisar SCB ett samband mellan låga skolresultat och boendesegregation: Barn som bor i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund är oftare obehöriga till gymnasiet jämfört med barn som bor i andra områdestyper, skriver SCB och talar om grannskapseffekter. Att det finns ett samband mellan barns uppväxtvillkor och skolresultat är sedan lång tid konstaterat. Barn till välutbildade föräldrar får ett försprång gentemot andra elever eftersom de redan i hemmet fått lära sig saker som är nyttiga för skolarbetet. Men den intressanta frågan är inte denna. Den intressanta frågan är i stället om skolans sätt att fungera kan påverka detta förhållande. Kan skolan spela en roll för att bryta mönster? Den frågan berörs dessvärre inte i SCB:s studie. Men den är avgörande för oss som arbetar i skolan. Den avgör om vi utför ett meningsfullt arbete eller inte. Dagens Nyheter har uppmärksammat en liknande problematik. Under rubriken Elever från bruksorter får lägre grundskolebetyg konstaterar tidningen att föräldrarnas utbildningsnivå är den viktigaste faktorn för elevernas skolresultat. Inte heller här nämns skolan som en viktig faktor. Betyder detta att skolan endast transporterar vidare de förutsättningar som eleverna redan hade med sig när de kom till skolan? Jag tror att det ibland kan vara så, men jag tror inte att det måste vara så. Jag tror att skolans sätt att fungera kan bidra till att förändra de sociala mönstren. Vi kan se exempel på det från vår egen kommun. När jag skriver detta befinner jag mig i Chicago på semester. Men jag har inte kunnat avhålla mig från att göra ett skolbesök. Jag besökte en så kallad KIPP School som arbetar för att barn från fattiga bostadsområden ska lyckas nå college. Och de verkar lyckas. Medan endast vart femte barn från fattiga områden går vidare till college i USA, lyckas KIPP med 100 procent. På väg till skolan varnar taxichauffören: It s a rough neighbourhood! Området ser ut att vara det också. Skolan är gammal och sliten. Vi har inte någon skola i Haninge som är så sliten. Skolan tar emot elever från femte till åttonde klass. 80 procent av eleverna har fria skolmåltider, vilket i anglosaxiska länder betyder att familjerna lever på socialbidrag. Jag kan fritt vandra runt i skolan och besöka lektioner. Femteklassarna kommer från olika skolor. De behöver skolas in. Det görs genom att lära dem självdisciplin. Eleverna ställs upp på raka led i korridoren före lektionen. De ska vara tysta under uppställningen och möjligen ägna sig åt läsning. Om de fortsätter att småprata eller gå runt förlängs uppställningen. Först när de varit disciplinerade tillräckligt länge får de gå in i klassrummen för att påbörja lektionen. Om vi inte lär femteklassarna självdisciplin så kommer de inte att kunna studera senare, säger en av lärarna. På översta våningen i skolan går den högsta årskursen. Här är klimatet mindre disciplinerat. Det verkar inte behövas. Eleverna är helt fokuserade på skolarbetet. På en lektion i matematik har eleverna en lagtävling för att lösa matematiska problem. Det är mer avancerade problem än jag klarar av. Men eleverna löser dem. Det hade de med säkerhet inte kunnat om de inte gått i just denna skola. För just den här skolan verkar spela roll. Många av skolans elever har skoltröjor på sig med texter som Inga genvägar! Inga ursäkter! Mats Öhlin Förvaltningschef Till dig som är arbetsledare: Har du medarbetare som inte har tillgång till dator, skriv ut så att alla kan läsa den. Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post: 1/4

2 NYTT FRÅN BUN Alternativa förskolelokaler Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ersättning utgår till egna barn i familjedaghem i enskild regi. Ersättningen för de egna barnen utgår ej för fler än summan av övriga barn. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till villkor och riktlinjer för förskolor i enskild regi. Förvaltningen ska stödja och assistera intresserade vid avknoppning. Förvaltningen får också i uppdrag att utreda effekterna av fri etableringsrätt och upphandling av förskolor. Oppositionen reserverar sig mot delar av beslutet. Begränsad vistelsetid för barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga Barn- och utbildningsnämnden beslutade att barn till föräldralediga föräldrar erbjuds delta i förskoleverksamheten måndag till och med fredag under tiden samt att barn till arbetssökande föräldrar erbjuds delta i förskoleverksamheten måndag till och med fredag under tiden Barn till föräldralediga föräldrar ges möjlighet till en omställningstid omfattande en månad från syskons födelse. Barn till arbetssökande föräldrar får rätt till utökad tid omgående när föräldrarna börjar förvärvsarbeta. Förskolorna ges möjlighet att stänga klockan en gång i månaden för att ge alla anställda på enheten möjlighet att delta i arbetsplatsträffar under förutsättning att tillsynen ordnats för de barn som behöver. Föräldrarna ska informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget. Oppositionen reserverar sig mot beslutet. Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna kvalitetsredovisningen Den finns att läsa på Barn & utbildning, styrdokument. Gymnasieskolans lokallösning Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag att lokalisera merparten av det individuella programmet till nya lokaler i Riksäpplet samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk konsekvensbeskrivning. Oppositionen lämnade in ett särskilt yttrande. Du hittar föredragningslista och protokoll från nämnden på hemsidan under rubriken Politik och påverka, Protokoll och föredragningslistor, protokoll och föredragningslistor. Välj BUN och klicka på Datum för sammanträden. Markera önskat datum och klicka på Hämta ärenden. Tina Lundin Nämndsekreterare IT-UTVECKLAREN INFORMERAR Den öppna skolan Utvecklingssamtal pågår nu överallt i våra skolor. De som använder den öppna skolan märker stor skillnad på föräldrarnas förståelse. Har man dessutom lämnat ut en lathund till föräldrarna märks stor skillnad på hur många som förberett sig. Till hösten erbjuds alla föräldrar att få ta del av underlagen via den öppna skolan. Detta är också kopplat till en kvalitetsdeklaration för utvecklingssamtal och IUP. Resultat från kunskapsredovisningen och LUS matar du in i den öppna skolan. En länk ligger på din första sida. Du måste göra en inloggning till. Länkar för nationella prov och betyg ligger färdiga att använda när du har underlagen klara. Självservice via Insidan Självservice är ett verktyg du använder för att informera arbetsgivaren om sjukfrånvaro, semester, övertid mm. Hur gör man? Du hittar en instruktionsfilm på Insidan/självservice OBS! Du använder ditt First Class inlogg. Privat IT-utrustning Att använda sig av privata PC, spelkonsoler eller joystick i kommunens nätverk är inte tillåtet. USB-minne och digitalkamera kan användas om de inte är infekterade. Ad projektet AD står för Active Directory, den katalog som håller reda på alla datorer och användare i skolnätet. Utbyggnaden fortsätter nu med Brandbergsskolan, Restaurangskolan, Jordbromalmsskolan, Ornö skola och Utö skola. Förutom säkrare drift får du en hemmakatalog, ett personaltorg (gemensam plats för personalen) och en skolgård (gemensam plats för elever och personal). Webben 2.0 Kan du göra allt digitalt arbete via Internet Explorer eller någon annan webbläsare? Då har du kommit till webb 2.0. Google m. fl. erbjuder dig tjänster där du inte behöver köpa egna program utan allt finns att nå via webben. Det är gratistjänster vi pratar om. Du måste bli medlem först för att ta del av tjänsterna. Ett exempel är Docs (ordbehandlig med mailfunktion) där du och resten av arbetslaget kan knåpa på en text tillsammans. Alla har tillgång till samma dokument. Därefter kan man skicka ut texten via samma program eller publicera direkt på Internet. Prova själva Vill du längre bort från verkligheten? Secondlife är en annan värld som byggs av dig som innevånare, idag är det över tre miljoner innevånare. Det är lite jobbigt att ladda ner en klient när du fått medborgarskap. Christer Rönnholm IT-utvecklare 2/4

3 RIKSÄPPLET TOG BRONS VID SM Restaurangskolan Riksäpplet fick en bronsmedalj vid SHRs SM för kock-och serveringselever 2007 den 17 mars. Tävlingen gick av stapeln på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. Av de 40 skolor som lämnade in sina tävlingsbidrag sorterades fem skolor ut för deltagande i final. Vi är mycket stolta över våra elever Stephanie Brändholm samt Daniel Lakatosz, båda från årskurs 3, och deras lärare Maria Barnes. ÖVERFALLSLARM TILL UNGDOMAR Folksam har gett Haninges ungdomsråd möjlighet att dela ut 100 överfallslarm till ungdomar i kommunen. Det är ett försök som pågår i sex månader från det att larmen delats ut. Larmen ska fördelas jämnt bland ungdomar i hela kommunen. Ungdomsmottagningen kommer att ansvara för utdelningen. De ungdomar som får ett larm förbinder sig att under försöket besvara minst två enkäter med frågor kring larmet. Förhoppningen är att testa om tryggheten ökar med ett larm. Enkätsvaren ska ungdomsrådet sedan redovisa till Folksam. Ansvarig för projektet på Folksam är Ingela Höök. PERSONAL Sandra Gustafsson tillträder tjänstens som nämndsekreterare på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 10 april. Tina Lundins vikariat som nämndsekreterare är förlängt till 31 maj. Gunnel Martinsson, nämndkansliet, gick i pension den 30 mars. Stephanie Brändholm och Daniel Lakatosz från Riksäpplet Ett showbord som visar uppdukning utifrån ett givet tema och dryckesförslag har i förväg förberetts och fotograferats på skolan och skickats in. Alla moment i tävlingen måste gå snabbt. De tävlande får göra ett teoriprov, presentera ett showbord och välja drycker till en oförberedd meny. I tävlingen ingår också att eleverna serverar fem gäster en lunch och föreslår gästen lämplig dryck utifrån en dryckeslista. Domare följer de tävlande lagen och gör sina bedömningar. Ett praktiskt prov med tranchering, i år hade man valt anka, samt att filéa en plattfisk (rödtunga) ingick också. Detta sker inför domare som gör sin bedömning av elevernas yrkesskicklighet. Birgitta Malm-Pettersson Rektor Barbro Hellron, intagningskansliet går i pension den 30 april. Susanne Backman, tillträder tjänsten som intagningssekreterare den 10 april. Susanne har senast arbetat i Stockholms stad. Vi önskar dem som slutar lycka till i framtiden och hälsar Susanne välkommen! Skolmuseet i Svartbäcken Besök Haninges äldsta skolbyggnad som ligger vid vägen mot Tyresta, vid Svartbäcksskolan. Museet, med skolsal och lärarbostad, är öppet följande söndagar kl : 13/5 och 10/6. Guidning med Olle Flodby kl NY MYNDIGHETSSTRUKTUR FÖR MYNDIGHETER INOM SKOLVÄSENDET FULL FART FRAMÅT! Den 19 april hålls en konferens om hur man kan arbeta med barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner. Konferensen vänder sig i första hand till förtroendevalda och chefer i kommuner, landsting och regioner. Arrangör är Barnombudsmannen i samarbete med Huddinge kommun och Östra Gymnasiet. Konferensen är avgiftsfri. Mer information får du på där du också kan anmäla dig. I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet meddelas att: Myndigheten för skolutveckling upphör som egen myndighet Centrum för flexibelt lärande upphör som egen myndighet Specialskolemyndigheten och Specialpedagogiska institutet slås samman till en myndighet Regeringen beslutade idag om kommittédirektiv till en översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m. En tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur med färre myndigheter ska underlätta statens styrning i ett mål- och resultatstyrt skolsystem.... 3/4

4 Utredarens uppgift är att föreslå en ny statlig myndighetsstruktur för skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och de delar av vuxenutbildningen som inte tillhör skolväsendet. Utredaren ska lämna förslag på vilka uppgifter olika myndigheter ska ansvara för samt hur de ska vara organiserade, dimensionerade och lokaliserade. De myndigheter som berörs av översynen är Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Sameskolstyrelsen och Skolväsendets överklagandenämnd. Myndigheten för skolutveckling och Centrum för flexibelt lärande upphör som egen myndighet och deras kärnuppgifter övertas av Skolverket. Förändringarna avses träda i kraft 1 juli Andra verksamheter som berörs är Barn- och elevombudet för likabehandling, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Tolk- och översättarinstitutet samt Valideringsdelegationen. Tidigare direktören för Verket för Högskoleservice Hans Forssell har utsetts till utredare. NATIONELLA SKRÄPPLOCKAR- DAGARNA Stiftelsen Håll Sverige Rent utlyser de Nationella Skräpplockardagarna 2007 den 24/4 28/4.Haninges skolklasser får då möjlighet att tjäna en extra slant till klasskassan genom att städa en park eller en del av ett grönområde. Anmälan görs efter principen först till kvarn och det är en mycket populär aktivitet. Så snart annonsen kommit ut i Mitti tog det tre dagar innan alla platser var fulltecknade. Läs mer om skräpplockardagarna på Den här tänkvärda lilla berättelsen sändes till oss på redaktionen. Den väcker tankar och får en att fundera lite extra... Upphovsman/kvinna till sagan är okänd. Red DEN LILLA POJKEN - EN SAGA FÖR VUXNA Det var en gång en liten pojke som skulle börja skolan. Det var en mycket liten pojke och det var en mycket stor skola. Han fick gå uppför många trappor och genom en lång korridor för att komma till klassrummet. En dag när pojken hade gått i skolan ett tag sa hans lärare: - Idag ska ni få rita och måla! Bra! Tänkte den lilla pojken. Han älskade att rita och måla lejon, tigrar, kycklingar, kor, tåg och bilar. Han tog fram sina kritor och började rita men då sa läraren : Vänta, ni får inte börja än! Och hon väntade tills alla var färdiga att lyssna. - Vi ska måla blommor, sa läraren. Bra! tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att måla underbara blommor med sina rosa, orange och blå kritor. Men läraren sa: Vänta! Jag ska visa er. Och hon ritade en blomma på tavlan. Den var röd med en grön stjälk. - Nu kan ni få börja, sa läraren. Den lilla pojken tittade på lärarens blomma. Sedan tittade han på sina egna blommor som han tyckte bättre om. Men han sa inget. Han bara tog ett nytt papper och målade en blomma som liknade lärarens blomma. En röd med grön stjälk. En annan dag föreslog läraren att barnen skulle få arbeta med lera. Bra! tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att arbeta med lera. Han kunde göra en massa saker: ormar, snögubbar, elefanter och möss. Och så fort han fick sin lerklump började han forma den. Vänta! Ni får inte börja än! Vi ska göra en tallrik, sa läraren. Bra! Tänkte den lilla pojken. Han tyckte om att göra tallrikar och började forma tallrikar i olika storlekar och former. Men läraren sa: Vänta, jag ska visa er hur ni ska göra! Och hon visade alla hur man gör en djup talrik. Nu får ni börja, sa läraren. Den lilla pojken tittade på lärarens tallrik. Sedan tittade han på sina egna, som han tyckte betydligt bättre om. Men det sa han inte. Han bara klämde ihop all leran till en klump igen och gjorde en likadan som fröken gjort. Och snart lärde sig den lilla pojken att vänta, lyssna noga, titta uppmärksamt och göra allting precis som läraren hade visat honom och snart kunde han inte göra saker på egen hand längre. Då skedde en förändring, pojkens familj flyttade till en annan stad och den lilla pojken var därför tvungen att börja i en ny skola. Den nya skolan var ännu större än den förra och den lilla pojken var tvungen att gå upp för en massa trappor och genom en lång, lång korridor innan han kom till sitt klassrum. Och första dagen som han var i sin nya skola sa läraren: - Idag ska ni få rita och måla! Bra! tänkte pojken och väntade på att läraren skulle tala om för honom vad han skulle göra. Men läraren sa ingenting utan gick runt och småpratade med barnen. När hon kom fram till den lilla pojken sa hon: - Vill inte du också måla en bild? Jo, sa den lilla pojken. Vad ska jag göra för något? - Det vet jag inte förrän du har gjort det, sa läraren. Hur ska jag då göra min bild? frågade pojken. - Du får göra precis som du vill, sa läraren. Men vilken färg ska jag använda? undrade pojken. - Vilka färger som helst, svarade läraren. Och hon fortsatte: Om alla målade samma saker och med samma färg skulle jag ju knappt kunna se skillnad på era teckningar. Hur skulle jag då kunna veta vem som har gjort vad? - Jag vet inte, sa den lilla pojken. Och den lilla pojken började måla en blomma. Den var röd med grön stjälk. Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post: 4/4

5 Mediecenters nyhetsbrev Astrid Lindgren, fotograf okänd Hos oss kan du låna och läsa: Emil-lådan Boklådor med olika titlar av Astrid Lindgren. Mästerdetektiven Blomkvist i halvklassuppsättning. Nya filmer Säg att du älskar mig Nummer 4, april 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin. Redaktör Ann Noord. Form:Pelle Lind Astrid Lindgren 100 årsjubileum 2007 Hos oss kan du låna och lyssna på: Assar Bubbla Kerstin och jag I skymningslandet Bröderna Lejonhjärta Ronja Rövardotter Mio min Mio Hört mit! UR-program på tyska för år 6-9 med frågesport om Astrid Lindggren Hos oss kan du låna och titta på: Karlsson på taket Ronja Rövardotter Ingen rövare finns i skogen Rasmus på luffen Bröderna Lejonhjärta Pippi Långstrump på de sju haven Från 15 till 18 år (D00285) Specialverion från 11 år (D00284) Vi möter en femtonårig flicka som söker bekräftelse och uppmärksamhet från det andra könet. Fatou, som så många andra i hennes ålder, spelar på sex i jakten på att vara den som blir omtyckt. En dag tar hon den utmanande stilen ett steg längre än vanligt, och det som börjar som en lek mynnar ut i en grov våldtäkt, utförd av hennes två klasskompisar Raddi (Mohammed Said) och Ville (Erik Engström). Våldtäkten sätter hela Fatous vardag i gungning. Ryktena sprids, blickarna klänger, vännerna sviker, och föräldrarna missförstår. Ny filmserie Ett rikare liv - Annika Dopping Från 13 år Annika Doppings serie i fyra delar handlar om hur man berikar livet och självkänslan genom tankar, lust och medvetna val. Hur lyfta vår vardag - trots påfrestningar som stress, oönskade händelser och dålig ekonomi. Del 1 Leva i nuet Lever du kanske med en gammal programvara av dig själv som skulle behöva uppdateras till en aktuellare version? Psykologen Patricia Tudor-Sandahl ger några tips. Personliga coachen Mia Törnblom var själv länge fast i svårt missbruk och kriminalitet. Hon gjorde resan från djupaste självförakt till att framgångsrikt coacha andra i hur man stärker sin självkänsla. Del 2 Rensa i röran Hur kan vi rensa i röran eller lätta på ordningsstressen, beroende på vad som kostar oss onödig energi i livet. Bestsellerförfattaren Agneta Nyholm Winqvist visar hur hon, hemma hos Susan Åborn, kan skapa förutsättningar för mer energi, harmoni och vardagsglädje med hjälp av den populära österländska läran feng shui. Del 3 Minska stressen runt pengar Hur kan vi minska stressen runt pengar. Akupunktören Tommy Porsli har gjort ett viktigt val att inte låta livet styras av en omättlig jakt på pengar. Efter att smärtsamt ha fått uppleva hur pengajakten plågade hans far beslöt han att bli livsnjutare och istället prioritera sin tid framför pengar. Del 4 Tankens kraft Framgångsrika projektledaren Mina Söderman lät omedvetet sina tankedemoner driva henne rakt in i väggen. I dag har hon lärt sig att tänka annorlunda om sig själv och har skapat sig ett betydligt rikare liv. Läromedel Huvudbeställning 2007 Sista beställningsdatum: 15 maj 2007! Gäller både grundskolan och gymnasiet. Olika skolor har olika avtal! Alla kommunala skolor i Haninge samt de skolor som har avtal med Mediecenter får låna alla TV- och radioprogram plus alla filmer. Det gäller också pedagogisk litteratur. Boklådor gäller alla skolor i Haninge kommun och Edboskolan.Utlåning av teknisk utrustning gäller bara Haninge kommuns kommunala skolor. KONTAKTA GÄRNA OSS! AV-teknik , Bibliotek , Filmbokning , Läromedel Besök: Stationsv. 13,

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning

Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning Stockholms universitet Rektor Caroline Cruz BESLUT 2007-06-14 Reg.nr 31-4513-06 Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning Anmälan N N har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt kontakttolkutbildningen

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Spåra djur. Förskoleklass åk 6 LÄRARHANDLEDNING. En lektion i samarbete mellan Skansen, Leif Gustavsson och Pernilla Josefsson.

Spåra djur. Förskoleklass åk 6 LÄRARHANDLEDNING. En lektion i samarbete mellan Skansen, Leif Gustavsson och Pernilla Josefsson. SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Spåra djur En lektion i samarbete mellan Skansen, Leif Gustavsson och Pernilla Josefsson. Förskoleklass åk 6 Innehåll Introduktion... 1 Före besöket... 1 Klassrums prat...

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

ARBETA CUISENAIRESTAVAR

ARBETA CUISENAIRESTAVAR ARBETA med CUISENAIRESTAVAR Ur Englund Karman, Ma 1 Tumstocksvägen 11A 187 66 Täby Tel 08-93 10 10 Tel: 08-93 10 10 info@smartkids.se www.sica.se www.sica.se info@smartkids.se INTRODUKTION Stavarnas namn:,,

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 kontaktinformation Gymnasieintagningen Västerås stad Stadshuset 721 87 Västerås Telefon: 021-39 06 00 E-post: gymnasieintagningen@vasteras.se Gymnasieintagningens

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Samråd 17/9-13. Christian Burgi, skolrestaurangchef Maria Robling, biträdande rektor Kicki Holmgren-Larsson,rektor

Samråd 17/9-13. Christian Burgi, skolrestaurangchef Maria Robling, biträdande rektor Kicki Holmgren-Larsson,rektor Samråd 17/9-13 Närvarande Anna Tengelin Skoog 2d 5b Camilla Selin 2c 4c Madeleine Larsson 1c 3b Sam Silverstein 3b Anna-Karin Sällemark 2c Johanna Frank 2c 3c Jimmy Säll 1c 4c Therese Kjellin 1c Laura

Läs mer

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren sidan 1 Författare: Astrid Lindgren En modern klassiker Astrid Lindgren var och är en av våra mest älskade barnboksförfattare. Hennes berättelser har lästs av barn och vuxna från 1940-talet fram till våra

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell

Uppsala Universitet Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Matematik 2, Ht 2014 Tilde Henriksson, Hannah Kling, Linn Kristell Del 1: Pedagogisk planering a) Vi har gjort två lektionsplaneringar med fokus på tvådimensionella geometriska figurer för årskurs 1-3. Utifrån det centrala innehållet i Lgr11 för årskurs 1-3 ska eleverna

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Ekvationer på film ger motivation

Ekvationer på film ger motivation tema Nya arbetssätt Häggviksskolan, Sollentuna Ekvationer på film ger motivation När matteläraren Ove Engström fick en ny sjua förra hösten var han bekymrad över deras mattekunskaper. Det är han inte längre.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Nummer 2 2014 Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Korsgatan 38 K 447 35 VÅRGÅRDA info@htybygg.se Ny- till & ombyggnation Renovering Betonghåltagning Våtrumsbehörighet 0322 62 12 00 070 338 54

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Österlengymnasiet 2009-08-14

Österlengymnasiet 2009-08-14 Österlengymnasiet 2009-08-14 Pedagogik vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lyckad dyslexipedagogik kräver Yrkesskicklighet Attityd Tid Undervisning Som om det finns en elev med dyslexi Kommunikation

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass Lärarmaterial Småungar & Medier mediekompass Småungar & Medier att arbeta med de yngre barnens medievanor Nästan hälften av alla 2-åringar har använt datorn någon gång. Det betyder att när barnen kommer

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

TEMA JOBB a FÖLJ MED PÅ SVERIGES VANLIGASTE JOBB a I FRAMTIDEN ÄR DET DATORER OCH ROBOTAR SOM JOBBAR

TEMA JOBB a FÖLJ MED PÅ SVERIGES VANLIGASTE JOBB a I FRAMTIDEN ÄR DET DATORER OCH ROBOTAR SOM JOBBAR L E K T I O N ST I P S F R Å N S W E D B A N K O C H S PA R B A N K E R N A N ANTE L S Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. TEMA JOBB a FÖLJ MED

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Nationella kursprov Gymnasium

Nationella kursprov Gymnasium Nationella kursprov Gymnasium Publicerad 2013-04-25 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Nationella kursprov 1 Gymnasium 1 Nationella kursprov 3 Kontrollera

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Veckans ordspråk Livet är en serie av tusentals små mirakel. Lägg märke till dem. /Mike Greenberg Ambassadörsträff

Läs mer