RHC Årsmöte RHC Styrelse Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: Stockholm. Ledamöter och suppleanter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter"

Transkript

1 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick Vice ordf och ordf fr Suzanne Borén-Andersson Sekreterare Ulla Björk Kassör Michael Mogensen Ledamot Tove Frisch Ledamot Leylüfer Deniz Ledamot Annmari Rosenstam Suppleant Sandra avgick Intern revisor, godkänd revisor och revisorsuppleanter Revisor Sari Laurila avgick Revisor fr Jan Inge Printz Redovisningskonsult Marianne Almin Revisorsuppleant Dick Hellström avgick Revisorsuppleant Björn Hellström avgick Sida 1

2 Innehållsförteckning Sida Dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse 2014 Bidrag Dialoger Hederspris 2014 Webbsida Kampanj Kunskapsspridning Lokalföreningar Medlemsinformation Projekt Samarbetspartners Seminarium Statistik Stödjande verksamhet World Hepatitis Day European Liver Patients Association, ELPA Verksamhetsplan Valberedning Sida 2

3 1 Öppnande av årsmöte av styrelsens ordförande eller av annan utsedd styrelseledamot. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare. 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 4 Fastställande av röstlängd. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 6 Godkännande av dagordning. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. 8 Revisionsberättelse. 9 Ansvarsfrihet för avgående styrelsen. 10 Motioner samt förslag från styrelsen. 11 Fastställande av verksamhetsplan för kommande period. 12 Fastställande av budget och medlemsavgift. 13 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 14 Val av ordförande. 1 Val av den övriga styrelsen. 16 Val av suppleanter till styrelsen. 17 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter, varav minst en revisor och minst en revisorsuppleant skall vara medlemmar i RHC. 18 Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen. 19 Hedersmedlemmar. 20 Avtackning av avgående ledamöter och suppleanter. 21 Mötet avslutas. Dagordning årsmöte 201 Sida 3

4 Verksamhetsberättelse 2014 Bidrag AbbVie AB har under året sponsrat med 79 80,0 kr, avsedda för olika projekt. Medevir AB har under året sponsrat med kr, avsedda för olika projekt. Gilead Sciences AB har under året sponsrat men kr, avsedda för olika projekt. Statligt bidrag från Folkhälsomyndigheten på 0 000kr genom STIprevention, vilket åsyftar till den nationella strategin för smittsamma blodburna sjukdomar. Dialoger Smittskyddsinstitutets Organisationsforum, arrangerat för alla föreningar som mottager STI-prevention. Paneldebatt anordnad av Dagens Medicin vid ett seminarium angående de nya behandlingsläkemedlen. Hederspris 2014 Ingen utdelning av hederspris har ägt rum under år Webbsida På riksföreningens webbsida har vi publicerat nyhetsmaterial. Där finns även broschyrer om hepatit B på 14 språk och hepatit C på 17 språk. Sida 4

5 Verksamhetsberättelse 2014 Kunskapsspridning Genom vår webbsida når vi ut till en bred allmänhet samt sjukvården med information om hepatit C. Broschyrer med information om både HBV och HCV finns på flera språk att ta del av på vår webbsida. Vi besvarar inkommande förfrågningar om hepatit C både via vår jourtelefon och e-post. Genom media via debattartiklar och programmedverkan. Lokalföreningar LHC Stockholm LHC Västra Götaland Medlemsinformation Våra medlemmar har under året mottagit information, både via postbrev och e-post. Vi bevakar svenska medicinska hemsidor på Internet, för att få ta del av nyheter gällande hepatit C. Allt uv intresse har vidarebefordrats till våra prenumeranter av Nyhetsbrevet. Projekt World Hepatitis Day 28 juli samt del 2 utbildningsdag1 november. Informationsmöten om hepatit C, start i Luleå 27 november. Deltagande i Smittskyddsinstitutets organisationsforum. Work shop Patientutbildning samarbete med sjukvård, läkemedelsbolag och patientorganisationer. Skapa debatt och ökad kunskap om hepatit C via media såsom medverkan i program samt uttalande i artiklar. Sida

6 Verksamhetsberättelse 2014 Samarbetspartners Seminarier Statistik Lokalföreningen Hepatit C Stockholm och Västra Götaland. The European Liver Patients Association, ELPA. World Hepatitis Alliance, WHA. Världshälsoorganisationen, WHO. Förbundet Blödarsjuka i Sverige. Riksförbundet Noaks Ark, Stockholm. AbbVie AB Gilead Sciences AB Medevir AB Vi har under verksamhetsår 2014, anordnat 2 seminarier för att våra medlemmar, sjukvården, media och allmänhet skall få mer kunskap om vår sjukdom. Utbildningsdag i Malmö 1 november Informationsmöte i Luleå 27 november Antal medlemmar: 192 Antal stödmedlemmar: 41 Antal hedersmedlemmar: 7 Totalt antal medlemmar: 240 LHC Stockholm, antal medlemmar: 87 LHC Västra Götaland, antal medlemmar: 39 Sida 6

7 Verksamhetsberättelse 2014 Stödjande verksamhet Telefonjour för medlemmar, sjukvård och allmänhet. Information via webbsida och nyhetsbrev till medlemmar. Förmedling av kamratstöd. Utbyte av erfarenheter med varandra. Medlemsmöten hos våra lokalföreningar. World Hepatitis Day European Liver Patients Association, ELPA WHO har beslutat att den 28 juli varje år skall Världshepatitdagen äga rum. Tillsammans med den övriga världen försöker vi då att skapa fokus på hepatit B och C. Del 1; 28 juli medverkade vi i media via Gomorgon Sverige för att samtala om den nya behandlingen. Eftersom det var mitt i sommaren gick det inte att hålla ett seminarium. Del 2; 1 november då vi arrangerade en utbildningsdag om hepatit C. Ett arbete med differentierade priser i Europa sattes i gång tillsammans med t ex The European Patients Forum, the European Pharmaceutical Industries and the Belgian and Slovenian Pricing and Reimbursement Authority. Detta innebär att möjligheten att få del av de nedsatta priserna bygger på att landets egen sjukvård och regering dels undertecknar ett kontrakt och dels kan visa vad de redan utfört.. The HEPscreen toolkit utvecklades av ELPA tillsammans med en bred koalition och lanserades i Barcelona under HepHIV2014-konferensen. Detta är ett praktiskt redskap som underlättar upptäckten av kronisk hepatit. Den kanske viktigaste förändringen inom ELPA förra året är ändå den nya inriktning som innebär en omdirigering av ELPAS arbete från ett centralperspektiv, (d v s att alla medlemsländer kommer till ELPA med sina frågor och bekymmer och de därefter hjälper till så gott det går) till ett decentralicerat perspektiv, d v s dels att ELPA reser runt mera till medlemsländerna, dels att medlemsländerna själva i högre utsträckning ombedes att decentralisera sitt nationella arbete. Sverige var ett av de länder som ELPA besökte i dec, Styrelsen Riksföreningen Hepatit C Sida 7

8 European Liver Patients Association, ELPA Verksamhetsplan Mål Ge de sjuka bättre förutsättningar i det europeiska samhället genom vårt medlemskap i ELPA och att vi arbetar gemensamt intressepolitiskt och bildar opinion. Delmål Samarbete över gränserna. Utbyte av erfarenhet och befrämja bemötandet av personer med utländsk bakgrund i Sverige med hepatit, hiv samt dubbelinfekterade. Facebook Mål Öka kunskapen om hepatiter hos allmänheten. Skapa kontakt med våra medlemmar och allmänheten för att förändra attityden till de sjuka i samhället. Delmål Befrämja bemötandet av de hepatitsjuka. Sprida nyhetsinformation. Informationsmöten Mål Öka kunskapsnivån om hepatiter samt informera om den nya medicinska behandlingen. Delmål Bryta den isolering som många sjuka drabbas av. World Hepatitis Day Mål Fokus på sjukdomen hepatit. Delmål Öka kännedomen om hepatiter hos allmänheten. Sida 8

9 Valberedning 201 Sammankallande Lena Olsson Gunilla Rydstedt Liselott Nordstrand Uppdrag Kandidater Tid kvar Omval Nyval Ordförande Suzanne Borén- Andersson 1 år Ledamot Leylüfer Deniz 2 år Ledamot Michael Mogensen 2 år Ledamot Ulla Björk 2 år Ledamot Tove Frisch 1 år Ledamot Louise Sjöbäck 2 år Ledamot Owe Piwek 2 år Suppleant Annmari Rosenstram 1år Suppleat Britt Vinberg 1 år Revisor Roland Lundäck 1år Revisor Jan Inge Pritz 1 år Sida 9

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer