Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14."

Transkript

1 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander Benny Ahremark Persson Ulla Olsson Christel Iversen Bengt Sjöberg Gisela Nyquist Helen Eriksson Benny Granberg Övriga deltagande:catrin Marsell, sekreterare Utses att justera: Bengt Sjöberg och Christer Olsson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli december 2014 Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer: 1-8 Torbjörn Parling Justerande Bengt Sjöberg Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 Anslagsdatum december 2014 Datum för anslags nedtagande december 2014 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kfvb 1 Dnr 2014/174 Val av revisorer och ersättare i kommunrevisionen m fl revisionsorgan för Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande Kommunrevisionen Revisorer Ottfried Eickenrodt (M) Marc Morén (M) Eilert Eriksson (C) Per Hero (FIL) Percy Bok Fallgren (V) Monica Iversen (S) Tomas Ohlum (S) Presidium Ottfried Eickenrodt Vice ordförande Monica Iversen

3 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kommunens donationsstiftelser/fonder A Då auktoriserad eller godkänd revisor erfordras Revisor Utses genom särsk. upphandl. Utses genom särsk. upphandl. B Övriga stiftelser/fonder Revisor Ottfried Eickenrodt Monica Iversen Bergslagens Räddningstjänst Revisor Ottfried Eickenrodt Filipstad Energi AB och Filipstad Energinät AB Revisor (auktoriserad/godkänd) Utses genom särsk. upphandl. Lekmannarevisor Per Hero Utses genom särsk.upphandl. Lekmannaersättare Tomas Ohlum Finansiellt samordningsförbund Östra Värmland (FINSAM) Enligt överenskommelse mellan kommunerna och Landstinget utser Landstinget revisor.

4 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Stiftelsen Bergsskolan Revisor (auktoriserad/godkänd) Utses genom särsk. upphandl. Revisor Per Hero Utses genom särsk.upphandl. Tomas Ohlum Stiftelsen Filipstadsbostäder Revisor (auktoriserad/godkänd) Utses genom särsk. upphandl. Revisor Eilert Eriksson Utses genom särsk.upphandl. Monica Iversen Stiftelsen Hemgården Revisor (auktoriserad/godkänd) Utses genom särsk. upphandl. Revisor Eilert Eriksson Utses genom särsk.upphandl. Monica Iversen Vårdförbund Värmland Region Värmland bemyndigas att utse gemensam revisor och revisorsersättare för medlemskommunerna.

5 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kfvb 2 Dnr 2014/174 Val av ledamöter, ersättare och presidier i styrelsen och nämnderna för Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande: Kommunstyrelsen Per Gruvberger (S) Christer Olsson (M) Torbjörn Parling (S) Marina Isaksson (S) Gisela Nyquist (SD) Olle Engström (S) Patrik Fornander (M) Anders Nilsson (V) Benny Ahremark Persson (C) Åsa Hååkman Felth (S) Stefan Johansson (SD) Presidium Urban Granfeldt (S) Cecilia Svanlind Thörn (M) Britt-Marie Wall (S) Jomark Polintan (S) Robert Spector (SD) Stephanie Treviranus (MP) Linda Knutsen (M) Christel Iversen (V) Marcos Cisvar (M) Bengt Sjöberg (KD) Sebastian Nilsson (SD) Per Gruvberger 1:e vice ordförande Torbjörn Parling 2:e vice ordförande Christer Olsson

6 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Parling (S) Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Ann-Marie Rosö (S) Stefan Johansson (SD) Bengt Sjöberg (KD) Linda Knutsen (M) Sune Frisk (S) Jerry Rothin (FIL) Elisabeth Nordin (S) Robin Hedlund (V) Robert Spector (SD) Henric Forsberg (S) Benny Ahremark Persson (C) Presidium Torbjörn Parling 1:e vice ordförande Olle Engström 2:e vice ordförande Patrik Fornander Miljö- och byggnadsnämnden Åsa Hååkman Felth (S) Christina Söhrman (M) Henric Forsberg (S) Irene Frisk (S) Tord Johansson (SD) Benny Granberg (MP) Marcos Ciscar (M) Kerstin Svensson (S) Håkan Eriksson (M) Stefan Andersson (S) Karin Löfstrand (V) Roger Göransson (SD) Lillvor Eriksson (S) Rolf Christoffersson (C) Presidium Åsa Hååkman Felth 1:e vice ordförande Henric Forsberg 2:e vice ordförande Christina Söhrman

7 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Socialnämnden Anders Nilsson (V) Christer Olsson (M) Britt-Marie Wall (S) Jomark Polintan (S) Sebastian Nilsson (SD) Louise Eriksson (S) Cecilia Svanlind Thörn (M) Marianne Andersson (S) Helen Eriksson (FIL) Claes-Erik Eriksson (S) Helene Larsson Saikoff (S) Roger Göransson (SD) Inger Ahavainen (S) Frida Olsson (M) Presidium Anders Nilsson 1:e vice ordförande Britt-Marie Wall 2:e vice ordförande Christer Olsson Valnämnden Helene Larsson Saikoff (S) Patrik Fornander (M) Christina Persson (S) Ann-Marie Rosö (S) Gisela Nyquist (SD) Marianne Andersson (S) Christina Söhrman (M) Henric Forsberg (S) Lillvor Ericsson (S) Sebastian Nilsson (SD) Presidium Helene Larsson Saikoff 1:e vice ordförande Christina Persson 2:e vice ordförande Patrik Fornander

8 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kfvb 3 Dnr 2014/174 Val av ledamöter och ersättare i stiftelser och fonder för Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande: Baron Gerhard De Geers minnesfond Anita Bergwall (S) Björn Stålhammar (FP) Kerstin Svensson (S) Belöningsanstalten för tjänstefolk Britt-Marie Dahlberg (S) Christina Söhrman (M) Anita Widman (S) Helen Eriksson (FIL) Lillvor Eriksson (S) Lina Eriksson (M) Christina Persson (S) Peter Johansson (C) Direktionen för Forsmanska fonden Britt-Marie Wall (S) Christina Söhrman (M) Bengt Sjöberg (KD) Benny Ahremark Persson (C) Nordmark-Tabergs flickskolefond Ann-Charlotte Skalare (FP) Benny Ahremark Persson (C) Marianne Andersson (S) Svante Gustafsson (S) Caroline Lundberg (M)

9 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Styrelsen för stiftelsen Bergsskolan Torbjörn Parling (S) Patrik Fornander (M) Åsa Hååkman Felth (S) Per Gruvberger (S) Linda Knutsen (M) Ann-Marie Rosö (S) Torbjörn Parling Kommunens tjänstgörande förvaltningschef i utbildningsfrågor ska ingå i styrelsen Stiftelsen Filipstadsbostäder Urban Granfeldt (S) Ulf Söhrman (M) Marina Isaksson (S) Kerstin Svensson (S) Tord Johansson (SD) Stefan Andersson (S) Peter Johansson (C) Lillvor Eriksson (S) Jomark Polintan (S) Roger Göransson (SD) Presidium Urban Granfeldt 1:e vice ordförande Marina Isaksson 2:e vice ordförande Ulf Sörman Stiftelsen Hemgården Se stiftelsen Filipstadsbostäder Stiftelsen Storbrohytta Styrelsen utgöres av styrelsen för Filipstads Bergslags hembygdsförening

10 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kfvb 4 Dnr 2014/174 Val av ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder och styrelser för Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande: Administrativa nämnden Per Gruvberger (S) Christer Olsson (M) Drifts- och servicenämnden Torbjörn Parling (S) Patrik Fornander Hjälpmedelsnämnden Britt-Marie Wall (S) Cecilia Svanlind Thörn (M) Överförmyndare Bo Forsberg (S) Björn Kihl (M)

11 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kfvb 5 Dnr 2014/174 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbund och samordningsförbund för Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande: Bergslagens Räddningstjänst Håkan Engström (S) Cecilia Svanlind Thörn (M) Finansiella samordningsförbundet Östra Värmland (FINSAM) Britt-Marie Wall (S) Christer Olsson (M) Region Värmlands Regionfullmäktige Ordinarie Per Gruvberger (S) Torbjörn Parling (S) Värmlands läns Vårdförbund - direktionen Britt-Marie Wall (S) Christer Olsson (M) Värmlands läns kalkningsförbund Åsa Hååkman Felth (S) Håkan Eriksson (S)

12 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kfvb 6 Dnr 2014/174 Val av ledamöter och ersättare i bolag för Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande: Filipstad Energi AB Olle Engström (S) Ulf Söhrman (M) Sune Carlsson (S) Per-Olof Felth (S) Leif Holmgren (M) Olle Engström Paul Andersson (S) Marcos Ciscar (M) Irene Frisk (S) Birgitta Geijer (S) Håkan Eriksson (M) Vice ordförande Sune Carlsson Filipstad Energinät AB Se Filipstad Energi AB.

13 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kfvb 7 Dnr 2014/174 Val av ledamöter och ersättare i diverse organ för Valberedningen föreslår kommunfullmäktige välja enligt följande: Filipstads Bergslags hembygdsförening Bengt-Olof Löf (S) Axel Fornander (M) Föreningen Filipstads Bergslags kanal Per-Olof Feldt (S) Axel Fornander (M) Föreningen Värmländska industriminnesmärken Torbjörn Parling (S) Axel Fornander (M) Gammelkroppa skogsskolas stödförening Per Gruvberger (S) Patrik Fornander (M) Godemän enl. fastighetsbindningslagen Tätortsfrågor Åsa Hååkman Felth (S) Björn Kihl (M) Peter Adolfsson (S) Jord- och skogsbruksfrågor Claes-Erik Eriksson (S) Håkan Eriksson (M) Paul Andersson (S)

14 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Val av Nämndemän år 2015 Marina Isaksson (S) Christina Söhrman (M) Helene Larsson Saikoff (S) Kerstin Svensson (S) Gisela Nyquist (SD)

15 Kommunfullmäktiges valberedning 1 december Kfvb 8 Dnr 2014/174 Inkallelseordning för ersättare i styrelsen, nämnderna m fl för Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande ordning: 1. Ersättarna inkallas först som personliga i den ordning kommunfullmäktige beslutat. 2. När personliga ersättare för Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Filipstadspartiet anmält förhinder ska ersättare i deras ställe i första hand inkallas från något av de andra här nämnda partierna i den ordning ersättarna invalts. När personliga ersättare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Kristdemokraterna anmält förhinder skall ersättare i deras ställe i första hand inkallas från det egna partiet, i den ordning ersättarna invalts. I andra hand kallas ersättare från något av de andra här nämnda partierna i den ordning ersättarna invalts. När personliga ersättare för Sverigedemokraterna anmält förhinder skall ersättare i deras ställe i första hand inkallas från det egna partiet, i den ordning ersättarna invalts. I andra hand kallas ersättare från Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet eller Filipstadspartiet i den ordning ersättarna invalts. 3. När 1 och 2 uttömts ska ersättare inkallas i den ordning ersättarna invalts.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Välkommen till Valkonferens

Välkommen till Valkonferens Karlstad 2014-11-17 Till Ombuden (via arbetarekommunerna) Distriktsstyrelsen Valberedningen Välkommen till Valkonferens Socialdemokraterna i Värmlands hälsar dig härmed välkommen till valkonferensen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag 2011-2014.

Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag 2011-2014. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-04 3 Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag 2011-2014. Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Utse kommunrevisorer

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sidan 1 av 4 Plats och tid Närvarande ledamöter Turbergsrummet, plan 13 kl.14:00 Benkt Kullgard (M) ordförande Bo Johansson (FP) Roger Sjöberg (S) Margareta Cantell (C) Gert Nordin (KD) Tahir Qureshi (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer