INNEHALLSFURTECKNING. Inledning Biografi Skivor Noter och visböcker. Tidnings- och tidskriftsartiklar om Ruben Nilspn Kallor Intervjuer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHALLSFURTECKNING. Inledning Biografi Skivor Noter och visböcker. Tidnings- och tidskriftsartiklar om Ruben Nilspn Kallor Intervjuer."

Transkript

1 l Rustas' m&qn

2 INNEHALLSFURTECKNING Inledning Biografi Skivor Noter och visböcker Lyrik Tidnings- och tidskriftsartiklar om Ruben Nilspn Kallor Intervjuer

3 INLEDNING "Plåtslagaren började dikta1' skriver Mats Rehnberg i Radiotjänst tidning Hörde Ni 1952, nar han presenterar Ruben Nilson i en uppsats j anslutning till ett Ruben Nilson-program i radio. "En blyg diktare som på sitt personliga satt förvaltat arvet från Bellman". Redan som tonåring satte Ruben Nilson ihop enkla poem och så småning- om lyckades man övertala honom att ge ut sina dikter i bokform. Sammanlagt gav Hökerbergs förlag ut tre diktsamlingar av Ruben Nilson: Vanvördiga visor år 1935, Vår vackra värld 1937 och Balladen om Eken år "Eken1!, dvs Stockholm, ar den stad som var Ruben Nilsons hembygd och bakgrund till hela hans poesi. Hans. visor rymmer bibelparodier, ironiska qaivr- ljvsbilder, raljanta samtidssatirer eller makabra dödsfantasier i den folkliga kuplettens form. Ruben Nilson målade och tecknade hela livet igenom och deltog i n$gra samlingsutstallningar, bl a 1929-och 1935 på konstföreningens höst- salonger och Liljevalchs konsthall, Ar 1963 tilldelades Ruben Nilson det första Nils Ferlin-stipendiet.

4 BIOGRAF I Barndom och uppväxttid Ruben Nilson föddes den 7 februari 1893 på svder i Stockholm, i ett hus på Skånegatan dar hyresgästerna första tiden fick bo hyresfritt för att lägenheterna inte skulle stå tqmrna och skadas av byggfukten. Hans far hette Nils Nilson och var snickare, hans mor Anna Nilson var hemma och skötte bostaden och de sex barn, tre pojkar och tre flickor, som familjen hade. Efter en tid flyttade familjen till Vasastan, den del som i folkmun kallades "Sibirien". Ruben började i folkskola vid Roslagstull. Föräldrarna anmälde sig i en ko för villatomter som fanns i Hagalund i Solna och i Urby söder om Stockholm. De fick köpa en tomt på Stjärnhovsvagen i Orby, dar de byggde sig en villa och flyttade in i den år Ruben fick då byta skola från Roslagstull till Örby folkskola. Genom hela skoltiden hade Ruben ett starkt intresse för att teckna och måla, bl a tillskrivs han en del dekorationsmålningar i villan i Orby. Målningar som fortfarande finns kvar och som nuvarande ägare, Ake Lönnberg, vårdar ömt. Det ar en blomdekoration i taket i hallen och "dalainspirerad" dekoration på trappräcket till övervåningen. Ungdom Ar 1906, nar Ruben var tretton år, satte föräldrarna honom i plåt- slagarlara hos hans äldre bror Birger. Hans konstnärliga intresse var starkt, han skrev enkla poem som han läste upp eller sjöng för nära vänner, han tecknade och målade. Trots detta kunde det inte bli tal om någon konstnärsutbildning - nej ett hederligt hantverk var den naturliga utbildningsvägen. Efter några år hade han sparat så a tt han kunde anmäla sig till studier vid Tekniska skolan, numera Konstfack. Det var naturligtvis inte lätt att klara både ekonomin och studierna, vilket troligtvis är förklaringen till a tt det bara blev en termin. Han började åter arbeta hos sin bror Birger, som hade ett plåtslageri. Hanverksbröder inom branchen och arbeten han utfört vittnar om att Ruben blev en mycket skicklig plåtslagare. Själv kallar han sig lärling livet i- genom. Att han med tiden blev stolt över sitt yrke framgår av en visa som han skrev till Bleck- och Plåtslageriförbundets SO-års- jubileum.

5 Ruben gifter sig och startar egen firma Ar 1918 gifter sig Ruben Nilson med Elsa Fredrika Söderström och i årsskiftet flyttade familjen till Orebro, dar Ruben startade en plåtslagerirörelse på Köpmansgatan. Familjen fick två söner, den äldsta sonen, Rke, feddes i Stockholm och den yngsta, Helge, föddes i Örebro. Helge fick i hög grad ärva Rubens konstnärstalang, och är en mycket aktiv konstnär bosatt i Skåne. Ruben gjorde uhder denna tid träsnitt och tecknade och målade. Han fick på entreprenad I 3 och åtskilliga av de tak och hängraqnor som finns dar ar verk av hahorn. Familjen bodde ca fem år i arebro. Firman gick inte så bra och år 1923 flyttadrde till Hagalund norr om Stockholm. Ruben började åter arbeta hos sin bror Birger. Ar 1929 debuterade han som målare och hade stora framgångar som konstnär. I Svenskt visarkivs lokaler hänger en tavla som Ruben har målat. Den berättar om den svenska visans historia från Bellman till Taube. Tavlan tillhör Visans vänner och skänktes år 1958 av Sven Sahlén. Den första diktsamlinqen På 1930-talet kom Ruben Nilson in i bohemkotteriet i Klara. Här trivdes han bland sångar- och diktarbröder. Han var med i kretsen av Nils Ferlin och de "Fem unga". Andå kände han sig lite utanför, blyg och sluten som han var. Ibland tog han med sig gitarren och sjöng sina egna visor. Konstnarsvännerna insisterade att han skulle ge ut sina alster och Anders de Wahl reoiterade dikterna offentligt. Ar 1935 kom den första diktsamlingen I1Vanvördiga visori1 med illustrationer av författaren, utgiven av Hökerbergs förlag. Visorna till diktsamlingen började han skriva ganska tidigt, de flesta före Han hade själv aven tonsatt de flesta av visorna.

6 Rubens sociala engagemang Ruben var inte direkt aktiv i politiken, men hade starkt socialistiskt intresse. Han kan med visst fog kallas den svenska visans förste genuine proletärförfattare, Som ungsocialist och syndikalist skrev han i tidningen Brand, bl a dikten om "Den okande soldaten". Ruben gycklar humoristiskt lögn och hyckleri i sina visor. Han följer under 1930-talet utvecklingen i Europa och tar stark ställning mot nazismen. I en nyligen utkommen LP-skiva med "Visa med skägg" finns en hittills opublicerad visa "Hitlertysk paradmarsch", som Ruben skrev år , men då vågade man inte publicera texten. Även i llbegravningsentreprenörerna" gisslar han nazismen. Ytterligare två diktsamlingar kommer ut. Ruben separerar från familjen Ar 1937 gav han ut sin andra diktsamling "Vår vackra värld" på Hökerbergs förlag. Pengarna som kom in på de båda samlingarna räckte till uppehället och han kunde lämna "plåten1' för gott. En dag lämnade Ruben sin fru och sina två barn och sökte upp en ungkarlsbostad. Han bodde först i ett hus längst ut på västra udden på Långholmen, sedan i ett lager på Master Samuelsgatan som tillhörde SKAP, Föreningen Svenska Popularauktorer. Sedan upplät de en stuga sam de hade i Stockstund, vid Inverness. Stugan var i dåligt skick, men Ruben bodde i den året runt och skrev och målade. Han brukade elda upp sina målningar, han sa att "de brinner så bra nar det är färg på demt1. Rubens umgängeskrets blev med tiden allt trängre, tidigare mycket goda vänner körde han på porten för ibland rena bagateller. Ville någon ha ett meddelande framfört fick yngste sonen, Helge, som fortfarande bodde kvar i Hagalund, vara budbärare. Ruben levde fattigt, men vägrade ta emot ekonomisk hjälp. Cigaretter, som han rökte mycket, tillverkade han av tobak som han rullade i psalmboksblad. Det kan ha varit en protest mot kristendomen, men lika gärna ett naturligt val, eftersom papperet i psalmboksbladen ar av träfritt papper, som inte ger bismak till tobaken.

7 llungkarlsvisan", en av Rubens egna favoriter, kom till under denna tid. Den ingår i hans tredje diktdamling, "Balladen om Eken", som Hökerbergs förlag gav ut Samma år insjuknade Ruben i njursten. Han hyrde en stuga i Harjedalen och flyttade dit med sin yngste son Helge, för att försöka bota sig med naturmetoden. På 1950-talet glömdes hans visor bort alltmer och ingen frågade efter hans tavlor. Han var mycket besviken. Först efter Fred Akerströms LP-skiva med Ruben Nilson-melodier, som kom ut 1963, blev hans situation ljusare och ekonomin bättre. Han köpte ett hus i Björklinge utanför Uppsala och flyttade dit tillsammans med en kvinna, som han hade träffat under tiden han bodde vid Iverness. De sista åren i hans liv bodde han på Kanarieöarna på vintrarna och i Björklinge på somrarna. Ar 1971 blev han allvarligt sjuk på Kanarieöarna och reste hem med båt. Det var så allvarligt, att ambulans kallades att vänta på kajen i Malmö, för att möta nar båten lade till. Ambulansen körde Ruben till sjukhus, dar han avled söndagen den 11 juli Han ligger begravd på Solna kyrkogård. Minnessten saknas. 5 Rubens visor lever Rubens visor lever i allra högsta grad. Innan han gick bort, fick han vara med om att hans visor fick en ny popularitet, just genom Fred Akerströms tolkningar. Han uppskattade mycket den atmosf ar, som Fred förmår att skapa. Den stämmer överens med ~ubens egen uppfatt- ning. En månad efter Rubens död kom den andra LP:n ut med Fred, "Mera Ruben Nilson" kom gruppen "Visa med skägg" ut med en LP, "Ruben Nilsons testamente". De samarbetade med Rubens son, Rke, och tillsammans med honom tagit fram materialet. Ar 1976 startade Vantörs kulturkommitté och Örby socialdemokratiska förening en Ruben Nilson-dag, som hålles i Örby slottspark varje försommar. Den som håller i dessa trådar ar Lennart Nilsson, som har sitt dagliga arbete på Stockholms kulturförvaltning. Lennart Nilssons farfar bodde i samma område som Ruben Nilson. Far- fadern var en vänsäll man och ordnade många fester, där aven Ruben

8 var med. Han spelade och sjöng tillsammans med andra musicerande vänner, bl a Gustaf Tillberg och Carl och Gustaf Lodin. De tre nämnda vännerna finns på en teckning av Ruben, som släktingar till Gustaf Lodin äger. Lennart Nilssons farfar har även berättat, att många av figurerna i Rubens diktning är välkända i Orby, bl a åkare Lundgren och Kalle Vahlgren. Siv Nilson, gift med Rubens yngste son, Helge, hade 1977 en utställning av Rubens målningar på sitt galerie 'IAmanda". Fred Rkers tröm medverkade.

9 SKIVOR Text och musik' av Ruben Nilson Amerikabrev ; sång: Olle Adolphson, 45v, Telefunken UX 5185 Olle Adolphson, 45v, Sv. Radio EP 7040 Harry Brandelius, 78v, HMV X6367 Harry Brandelius, 45v, HMV 7EGS 155 Cacka Israelsson, 45v, Cup01 CEP 387 Carl-Otto Taube, 78v, Odeon D 2909 Fred Akerström, 33v, Metronorne MLP Balladen om Eken ; sång: Harry Rydberg, 45v, Oktav OKEP 145 I1Skepparn" (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 Bergsprangardramatik ; sång: Fred Akerström, 33v, Metronome MLP Duett i Småland ; sång: Alf Prdysen o. Torhild Lindahl, 45v, Philips PE Harry Rydberg, 45v, Oktav OKEP 145 Fred Rkerströrn, 33v, Metronome MLP Fredakerström o. Ann-Louise Hanson, 33v, Metronome MLP Ficktjuvens visa ; sång: Harry Rydberg, 45v, Oktav OKEP 145 ~ Fred Rkerström, 33v, Metronome MLP Fimpen och tandstickan ; sång: Fred Akerström, 33v, Metronome MLP Förstadsromantik ; sång: Per-Gösta Sandquist, 78v, Musica A 3303 Fred Rkerström, 33v, Metronome MLP Jakobs dröm ; sång: "Skepparn" (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 Laban och hans döttrar ; sång: Anders Börje, 33v, Sonora SOLP 105 Bert Wikholm, 78v, Musica A 8805 Fred Rkerström, 33v, Metronome MLP 15143

10 Den odödliga hasten ; sång: Classes, 45v, Philips PF Fred Akerström, 33v, Metronome MLP Den okande soldaten ; sång: Anders Börje, 33v, Sonora SOLP 105 Arne Strömgren, 45v, Cupol CEP 421 Rallarevisa "Han var en fattig rallare" ; sång: Eric Jonsson, 78v, Cupol 4729 Jan Welander, 45v, Cupol CC 45/137 Den sanna sjömansvisan ; sång : l'skepparn'l (Gösta erv vin), 33v, HMV.SCLP 1030 Sommarlåt ; sång: Göte Lovén, 45v, Odeon GEOS 207 Olle Nygren, 78v, HMV X6456 "Skepparn" (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 De'stora eventyre'; sång: "Skepparnff (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 Fred Akerström, 33v, Metronome MLP Den svenske mäklaren Teodor Bengtséns resa till Bryssel (melodi= Fimpen och tandstickan) ; sång: Folktune singers, 45v, Philips PF Ungkarlsvisan ; sång: flskepparn" (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 Akare Lundgrens begravning ; sång: Fred Akerström, 33v, Metronome MLP ~ot..: Ovan nämnda skivor utgivna före 1 januari 1967.

11 Amerikabrev ; sång: Thore Callmars, 33v, Discofon DELP 5003 Den svenske mäklaren Teodor Bengtséns resa till Bryssel (meoldi= Fimpen och tandstickan) ; sång: Peder Swan, 45v, Telefunken U 5453 Peder Swan, 33v, Telestar TRS Vägen till Samarkand ; sång: Hai & Topsy, 33v,Nobody's NBDLP ST 3301 dog Not.: Ovan nämnda skivor utgivna under åren Skivor utgivna under år 1971 Mera Ruben Nilson ; sång: Fred Akerström Innehåll: Den sanna sjömansvisan ; Syndafloden ; Sjukbesök ; Full tid ; Gårdsmusikanter ; Rallarevisa ; Positivhalaren ; Begravningsentreprenören ; Önskevisa ; Adam och Eva ; Fru Kristina ; Balladen om Eken ; Ungkarlsvisan MET MLP Skivor utaivna under år 1972 Den odödliga hästen ; sång: Rock-Olga, Polar LP Rallarevisa ; sång: Fred Rkerström, YTF Skivor utgivna under år 1973 Amerikabrev ; sång: Esse Ljusfall, SPAK LP Skivor utgivna under år 1974 Ruben Nilsons testamente ; sång: Visa med skägg Innehåll: Gesallvisa ; Midsommardans i fattighus ; Vårpekoral ; Kanrads hemkomst ; Röst ur leksakslådan ; David och Goliat ; Hitlertysk paradmarsch ; Plåtslagar Rasks bröllop ; Drömmen om Samarkand ; Humlan och fjarlin ; Tranedans ; Runristning ; Konung Erik SON SLP 2046

12 Rallarevisa ; sång: Per-Olof Andersson, Sonett LP Vägen till Samarkand ; Hai & Topsy, YTF

13 NOTER OCH VISBÖCKER Antologier Till luta och gitarr / Stockholm, 1942, Innehåll: Adam och Eva ; Fimpen och tandstickan ; Gårdsmusikanter ; Ny dag "En liten niggerpojke" ; Den okande soldaten och Rallarevisa av Ruben Nilson. Våra Visor / Stockholm, Innehåll: Den sanna sjömansvisan av Ruben Nilson. Gröna visboken / Stockholm, Innehåll: Bergsprangardramatik ; Orsa kompani och Sommarlåt av Ruben Nilson. Gula visboken / Stockholm, Innehåll: Amerikabrev ; Förstadsromantik och Rallarevisa av Ruben Nilson. Burlesk / Stockholm, Innehåll: Drömmen om Samarkand och Ficktjuvens visa av Ruben Nilson. ~ordén runt på 20 visor / Stockholm, Innehåll: Akare Lundgrens begravning av Ruben Nilson. 60 visor från 60-talet / Stockholm, Innehåll: fikare Lundgrens begravning av Ruben Nilson.

14 LYRIK 12 Diktsamlingar Vanvördiga visor / med musik och teckningar av författaren ; melodierna harmoniserade av Otto Nordlund ; gitarranalyser av Roland Bengtsson. - Stockholm, s. : ill. Vår vackra varld / med musik och teckningar av författaren ; melodierna harmoniserade av Bror A. Söderlundh ; gitarr- analyser av Roland Bengtsson. - Stockholm, s. ; ill. Balladen om Eken och andra visor / med musik och teckningar av författaren ; melodierna harmoniserade av Lille-Bror Söderlundh. - Stockholm, c. : ill. Rec. : Hertha 1935, s. 263 (Vanvördiga visor) Folklig kultur 1938, s. 35 (Vår vackra varld) B.L.M. 1938, s. 48 (Vår vackra varld) Enstaka dikter Gesallvisa : tillaanad alla Bleck- och Plåtslagare av f.d. kollegan Ruben p ila on vid Förbundsjubileet Tryckt vid plåtslagarnas kongress.

15 TIDNINGS- OCH TIDSKRIFTSARTIKLAR OM RUBEN NILSON Plåtslagaren som blev målare och skald. - (Idun, 1935, nr 48, S , 29). Rehnberg, Mats : Plåtslagaren bör jade dikta [Ruben Nilson]. - (Mrde Ni, (1952), [9], s ). Bergsten, Anders: Vanvördige Ruben Nilson. - (NSD, ). Hedwall, Lennart: Vanvördiga och vardagliga visor [Ruben Nilson]. - (DN, ). Bergsten, Anders : Ruben Nilsons testamente (Svenska visor). - (NSD, ). Picknick med Fred Akerström [Ruben Nilson]. - (DN, ) Ruben Nilsons första utställning. - (SKD, ). Galerie Arnanda [Ruben Nilson]. - (Ystad Allehanda, ). Premiär med diktare och målare gav succées åt Galerie Amanda [Ruben Nilson]. - (SKD, Julbladet 1977). Zetterlind, Ville: Ruben Nilson? Jaså, han - Plåtslagaren. - (NA, ). Ruben Nilson målade också. - (Arbetet, ). Bing, Hans: Ruben Nilson - Plåtslagaren som häpnade nar debut- boken blev en succé. - (SKD, ). Stugart, Martin: Ruben Nilson, den gåtfulle brodern i Klara. - (DN, På Stan Veckan 3 januari - 9 januari 1981).

16 Skivomslag Svensk bokförteckning. - Stockholm, Svensk populärmusik. - Stockholm, & supplement. Svenska män och kvinnor Svenska tidningsartiklar. - Lund, Fortsätter: Svensk tidningsindex, som använts för åren före Svenska tidskriftsartiklar. - Lund, Fortsätter: Svensk tidskriftindex, som använts för åren före Svenskt författarlexikon Uppslagsbok för Svenska musikhandeln. - Stockholm, Kumulerar månadsförteckningen Svensk Musikförteckning. INTERVJUER Siv och Helge Nilson, Örum 8, Löderup Lennart Nilsson, Stockholms kulturförvalning Mats Heijbel, författare

17 KONGRESS 80 Bleck- och Plåtslagare av f. d. kollega n RUBEN NILSON Nu fladdra vira fanor, med sång och spel vi gå framit. Vårt jobb har gamla anor, precis som bleck och plåt. Och ännu sjunga hammarslag mot hambult och mot stång. Och ännu ta's det friska tag med hammare, sax och tång. Xog klara vi, med heder, det yrke som vi fått i arv från gamla stronga fäder och f lydda tidevarv. Vi lärde oss att veta hut emellan nock och språng. ' Och allting grejar sig till slut med hammare, sax och ting. Vi vet hur kylan nyper så klorna star åt alla hall nar termometern kryper ett par tum under noll. Vi vet nog ocksi hur det känns, i vinklar och i prång, nar solen gassar, så det branns, om hammare, sax och ting. Ett tak, ett torn, en kupa, en mastlängd över gatans plan, det blev en ättestupa för mången god kumpan. - Man teg en stund, och sade sen nå'nting om "Livets gang", - och började sitt knog igen med kammare, sax och tang. Det är jr1 klart ~cli givet att vi ej skörda gods och gull, vi få riskera livet för existcnsens skull. hlen vi är fria yrkesnian, vi tål ej något tving! Vi kali vår sak, vi klara den med hammare, sax och ting. Och tar det slut ined fröj<lcn, och livet går ur f;lls, så ar vi tranzde för höjden, - d5 far vi till S :t Per! Han slänger säkert upp sin port och säger : "Comc Along! och tack för allt som du har gjort nied haiiiniare. sax och tång."

18 ., li ".. "- - A;.- E - 'i' :.

19 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2012

** Ruben Nilson. och Klarabrödernas lyriska, tematiska och metriska samhörighet speciellt med hänsyn till Emil Hagström och Nils Ferlin

** Ruben Nilson. och Klarabrödernas lyriska, tematiska och metriska samhörighet speciellt med hänsyn till Emil Hagström och Nils Ferlin Det finns två skalder i Sverige, den andre är Ferlin ** Ruben Nilson och Klarabrödernas lyriska, tematiska och metriska samhörighet speciellt med hänsyn till Emil Hagström och Nils Ferlin Den svenska visans

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Arash Eslami: En flitig poet, författare, målare och skulptör

Arash Eslami: En flitig poet, författare, målare och skulptör Arash Eslami: En flitig poet, författare, målare och skulptör Ahad Ghorbani Göteborg 2000 1 Arash Eslami: En flitig poet, författare, målare och skulptör Att springa tills i morgon Med varje andning Spricker

Läs mer

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA inte helt oväntat (sid 3, rad 2), ingen överraskning begravningen (sid 4, rad 1), när de döda läggs i jord eller bränns upp äger rum (sid 4, rad 1), är,

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna

Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna Eskilstuna C Lärarhandledning för högstadiet och gymnasiet. Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna Även om ni går själva i utställningarna på Eskilstuna Stadsmuseum så är det viktigt

Läs mer

SMÅ SAKER. Dikter, sånger och verser. av Britt G. Hallqvist. I urval av Sara Hedenberg och Annika Lundeberg

SMÅ SAKER. Dikter, sånger och verser. av Britt G. Hallqvist. I urval av Sara Hedenberg och Annika Lundeberg SMÅ SAKER Dikter, sånger och verser av Britt G. Hallqvist I urval av Sara Hedenberg och Annika Lundeberg Innehåll Britt G. Hallqvist 7 Var bor du lilla råtta? 8 Musik: Trad. Bild: Mati Lepp Små saker 10

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

TEMA: BYT till EKO! Det är MILJÖVÄNLIGA VECKAN. FRÅGA 1: FRUKT VUXEN I vilken frukt har man hittat flest bekämpningsmedel? 1 banan

TEMA: BYT till EKO! Det är MILJÖVÄNLIGA VECKAN. FRÅGA 1: FRUKT VUXEN I vilken frukt har man hittat flest bekämpningsmedel? 1 banan 4 23 60 89 TEMA: BYT till EKO! Det är MILJÖVÄNLIGA VECKAN SNF har komponerat fem-sex frågor i ämnet. FRÅGA 1: FRUKT VUEN I vilken frukt har man hittat flest bekämpningsmedel? 1 banan citrusfrukter 2 vindruvor

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

BJÖRN SKIFS KUNSKAPSSÖKT AV: HELENA CARLSSON I KLASS 84 HÖSTEN-98 DAGFOLKHÖGSKOLAN

BJÖRN SKIFS KUNSKAPSSÖKT AV: HELENA CARLSSON I KLASS 84 HÖSTEN-98 DAGFOLKHÖGSKOLAN BJÖRN SKIFS KUNSKAPSSÖKT AV: HELENA CARLSSON I KLASS 84 HÖSTEN-98 DAGFOLKHÖGSKOLAN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning. sid. 1 Familj och ursprung. sid. 2 Igenkänd och förföljd sid. 2 Artisteri sid. 3 Skådespeleri

Läs mer

Galleri Final ställer ut i

Galleri Final ställer ut i 5-ÅRS JUBILEUM Galleri Final ställer ut i Henrik Johansson, olja på duk BÄSTEKILLE 3/4-6/4, 11/4-12/4 2015 Välkommen till Galleri Finals påskutställning i FABRIKEN Bästekille Vi säger det varje år, vår

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen Jag valde Greyhound av två skäl: En var att jag ville sitta och titta ut genom fönstret och bara titta på

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Vandra i Astrids sagokvarter

Vandra i Astrids sagokvarter Vandra i Astrids sagokvarter Astrid Lindgren är född i Vimmerby som ligger i Småland. När hon var 18 år flyttade hon till Stockholm och bodde på olika ställen, innan hon gifte sig 1931 och bosatte sig

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

för de små Vi bjuder på tröst till de allra minsta som aldrig fått gå på bio!

för de små Vi bjuder på tröst till de allra minsta som aldrig fått gå på bio! för de små Vi bjuder på tröst till de allra minsta som aldrig fått gå på bio! Snuttefilm är fem filmberättelser i ett paket som vänder sig till barn från två år och uppåt. Anna- Clara Tidholm och Gun Jacobson

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Musik i vård och äldreomsorg

Musik i vård och äldreomsorg Musik i vård och äldreomsorg Våren 2013 En del av Landstinget Sörmland Musik i vård och äldreomsorg Utbud våren 2013 Producenter Margareta Brilioth och Christofer Ekströmer Scenkonstschef Maria Weisby

Läs mer

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken ~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken HEJ! Varje samling börjar med Goddag-sången och att tamburinen skickas runt och så sjunger vi för varje barn. Sen tar vi fram Tittut-påsen och skickar runt den så alla barn får

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1966 Tillsammans med några kompisar startar vi dansbandet Amigos.

a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1966 Tillsammans med några kompisar startar vi dansbandet Amigos. a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1950 Föds i Karlskrona, en liten stad i Sveriges trädgård. 1958 Debuterar offentligt som bildskapare med en teckning publicerad i Hemmets veckotidning. Belönas med en Dinky-toybil. Stor

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

ÖNSKEDRÖM KOLLEKTION MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015. Inter IKEA Systems B.V. 2015

ÖNSKEDRÖM KOLLEKTION MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015. Inter IKEA Systems B.V. 2015 MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015 Inter IKEA Systems B.V. 2015 PH124641 Gör din vardag lite gladare! På IKEA tycker vi att vardagen är veckans viktigaste dag, och vi skapar produkter för att göra den bättre.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Familjen. alsten VARDAGSMATTE. Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

Familjen. alsten VARDAGSMATTE. Victoria W Gustafsson Anette S Panboon Familjen D alsten VARDAGSMATTE Victoria W Gustafsson Anette S Panboon isbn 978-91-86611-64-4 2013 Victoria W Gustafsson, Anette S Panboon och Askunge AB produktion Mirvi Unge Thorsén illustration Helena

Läs mer

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Per Eklund Per Eklund var verksam som keramiker under nästan sju decennier. I början av 2000-talet skänkte han delar av sin samling till Kumla kommun. Samlingen

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 14 januari 2011. 21 olika läkare missade hjärntumör. ut. Ansiktet var förvridet, berättar mamman.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 14 januari 2011. 21 olika läkare missade hjärntumör. ut. Ansiktet var förvridet, berättar mamman. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 14 januari 2011 NORRBOTTEN 21 olika läkare missade hjärntumör En mamma i Luleå är arg på sjukvården. 21 olika läkare missade hennes babys hjärntumör. -Jag märkte ju att något

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer