INNEHALLSFURTECKNING. Inledning Biografi Skivor Noter och visböcker. Tidnings- och tidskriftsartiklar om Ruben Nilspn Kallor Intervjuer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHALLSFURTECKNING. Inledning Biografi Skivor Noter och visböcker. Tidnings- och tidskriftsartiklar om Ruben Nilspn Kallor Intervjuer."

Transkript

1 l Rustas' m&qn

2 INNEHALLSFURTECKNING Inledning Biografi Skivor Noter och visböcker Lyrik Tidnings- och tidskriftsartiklar om Ruben Nilspn Kallor Intervjuer

3 INLEDNING "Plåtslagaren började dikta1' skriver Mats Rehnberg i Radiotjänst tidning Hörde Ni 1952, nar han presenterar Ruben Nilson i en uppsats j anslutning till ett Ruben Nilson-program i radio. "En blyg diktare som på sitt personliga satt förvaltat arvet från Bellman". Redan som tonåring satte Ruben Nilson ihop enkla poem och så småning- om lyckades man övertala honom att ge ut sina dikter i bokform. Sammanlagt gav Hökerbergs förlag ut tre diktsamlingar av Ruben Nilson: Vanvördiga visor år 1935, Vår vackra värld 1937 och Balladen om Eken år "Eken1!, dvs Stockholm, ar den stad som var Ruben Nilsons hembygd och bakgrund till hela hans poesi. Hans. visor rymmer bibelparodier, ironiska qaivr- ljvsbilder, raljanta samtidssatirer eller makabra dödsfantasier i den folkliga kuplettens form. Ruben Nilson målade och tecknade hela livet igenom och deltog i n$gra samlingsutstallningar, bl a 1929-och 1935 på konstföreningens höst- salonger och Liljevalchs konsthall, Ar 1963 tilldelades Ruben Nilson det första Nils Ferlin-stipendiet.

4 BIOGRAF I Barndom och uppväxttid Ruben Nilson föddes den 7 februari 1893 på svder i Stockholm, i ett hus på Skånegatan dar hyresgästerna första tiden fick bo hyresfritt för att lägenheterna inte skulle stå tqmrna och skadas av byggfukten. Hans far hette Nils Nilson och var snickare, hans mor Anna Nilson var hemma och skötte bostaden och de sex barn, tre pojkar och tre flickor, som familjen hade. Efter en tid flyttade familjen till Vasastan, den del som i folkmun kallades "Sibirien". Ruben började i folkskola vid Roslagstull. Föräldrarna anmälde sig i en ko för villatomter som fanns i Hagalund i Solna och i Urby söder om Stockholm. De fick köpa en tomt på Stjärnhovsvagen i Orby, dar de byggde sig en villa och flyttade in i den år Ruben fick då byta skola från Roslagstull till Örby folkskola. Genom hela skoltiden hade Ruben ett starkt intresse för att teckna och måla, bl a tillskrivs han en del dekorationsmålningar i villan i Orby. Målningar som fortfarande finns kvar och som nuvarande ägare, Ake Lönnberg, vårdar ömt. Det ar en blomdekoration i taket i hallen och "dalainspirerad" dekoration på trappräcket till övervåningen. Ungdom Ar 1906, nar Ruben var tretton år, satte föräldrarna honom i plåt- slagarlara hos hans äldre bror Birger. Hans konstnärliga intresse var starkt, han skrev enkla poem som han läste upp eller sjöng för nära vänner, han tecknade och målade. Trots detta kunde det inte bli tal om någon konstnärsutbildning - nej ett hederligt hantverk var den naturliga utbildningsvägen. Efter några år hade han sparat så a tt han kunde anmäla sig till studier vid Tekniska skolan, numera Konstfack. Det var naturligtvis inte lätt att klara både ekonomin och studierna, vilket troligtvis är förklaringen till a tt det bara blev en termin. Han började åter arbeta hos sin bror Birger, som hade ett plåtslageri. Hanverksbröder inom branchen och arbeten han utfört vittnar om att Ruben blev en mycket skicklig plåtslagare. Själv kallar han sig lärling livet i- genom. Att han med tiden blev stolt över sitt yrke framgår av en visa som han skrev till Bleck- och Plåtslageriförbundets SO-års- jubileum.

5 Ruben gifter sig och startar egen firma Ar 1918 gifter sig Ruben Nilson med Elsa Fredrika Söderström och i årsskiftet flyttade familjen till Orebro, dar Ruben startade en plåtslagerirörelse på Köpmansgatan. Familjen fick två söner, den äldsta sonen, Rke, feddes i Stockholm och den yngsta, Helge, föddes i Örebro. Helge fick i hög grad ärva Rubens konstnärstalang, och är en mycket aktiv konstnär bosatt i Skåne. Ruben gjorde uhder denna tid träsnitt och tecknade och målade. Han fick på entreprenad I 3 och åtskilliga av de tak och hängraqnor som finns dar ar verk av hahorn. Familjen bodde ca fem år i arebro. Firman gick inte så bra och år 1923 flyttadrde till Hagalund norr om Stockholm. Ruben började åter arbeta hos sin bror Birger. Ar 1929 debuterade han som målare och hade stora framgångar som konstnär. I Svenskt visarkivs lokaler hänger en tavla som Ruben har målat. Den berättar om den svenska visans historia från Bellman till Taube. Tavlan tillhör Visans vänner och skänktes år 1958 av Sven Sahlén. Den första diktsamlinqen På 1930-talet kom Ruben Nilson in i bohemkotteriet i Klara. Här trivdes han bland sångar- och diktarbröder. Han var med i kretsen av Nils Ferlin och de "Fem unga". Andå kände han sig lite utanför, blyg och sluten som han var. Ibland tog han med sig gitarren och sjöng sina egna visor. Konstnarsvännerna insisterade att han skulle ge ut sina alster och Anders de Wahl reoiterade dikterna offentligt. Ar 1935 kom den första diktsamlingen I1Vanvördiga visori1 med illustrationer av författaren, utgiven av Hökerbergs förlag. Visorna till diktsamlingen började han skriva ganska tidigt, de flesta före Han hade själv aven tonsatt de flesta av visorna.

6 Rubens sociala engagemang Ruben var inte direkt aktiv i politiken, men hade starkt socialistiskt intresse. Han kan med visst fog kallas den svenska visans förste genuine proletärförfattare, Som ungsocialist och syndikalist skrev han i tidningen Brand, bl a dikten om "Den okande soldaten". Ruben gycklar humoristiskt lögn och hyckleri i sina visor. Han följer under 1930-talet utvecklingen i Europa och tar stark ställning mot nazismen. I en nyligen utkommen LP-skiva med "Visa med skägg" finns en hittills opublicerad visa "Hitlertysk paradmarsch", som Ruben skrev år , men då vågade man inte publicera texten. Även i llbegravningsentreprenörerna" gisslar han nazismen. Ytterligare två diktsamlingar kommer ut. Ruben separerar från familjen Ar 1937 gav han ut sin andra diktsamling "Vår vackra värld" på Hökerbergs förlag. Pengarna som kom in på de båda samlingarna räckte till uppehället och han kunde lämna "plåten1' för gott. En dag lämnade Ruben sin fru och sina två barn och sökte upp en ungkarlsbostad. Han bodde först i ett hus längst ut på västra udden på Långholmen, sedan i ett lager på Master Samuelsgatan som tillhörde SKAP, Föreningen Svenska Popularauktorer. Sedan upplät de en stuga sam de hade i Stockstund, vid Inverness. Stugan var i dåligt skick, men Ruben bodde i den året runt och skrev och målade. Han brukade elda upp sina målningar, han sa att "de brinner så bra nar det är färg på demt1. Rubens umgängeskrets blev med tiden allt trängre, tidigare mycket goda vänner körde han på porten för ibland rena bagateller. Ville någon ha ett meddelande framfört fick yngste sonen, Helge, som fortfarande bodde kvar i Hagalund, vara budbärare. Ruben levde fattigt, men vägrade ta emot ekonomisk hjälp. Cigaretter, som han rökte mycket, tillverkade han av tobak som han rullade i psalmboksblad. Det kan ha varit en protest mot kristendomen, men lika gärna ett naturligt val, eftersom papperet i psalmboksbladen ar av träfritt papper, som inte ger bismak till tobaken.

7 llungkarlsvisan", en av Rubens egna favoriter, kom till under denna tid. Den ingår i hans tredje diktdamling, "Balladen om Eken", som Hökerbergs förlag gav ut Samma år insjuknade Ruben i njursten. Han hyrde en stuga i Harjedalen och flyttade dit med sin yngste son Helge, för att försöka bota sig med naturmetoden. På 1950-talet glömdes hans visor bort alltmer och ingen frågade efter hans tavlor. Han var mycket besviken. Först efter Fred Akerströms LP-skiva med Ruben Nilson-melodier, som kom ut 1963, blev hans situation ljusare och ekonomin bättre. Han köpte ett hus i Björklinge utanför Uppsala och flyttade dit tillsammans med en kvinna, som han hade träffat under tiden han bodde vid Iverness. De sista åren i hans liv bodde han på Kanarieöarna på vintrarna och i Björklinge på somrarna. Ar 1971 blev han allvarligt sjuk på Kanarieöarna och reste hem med båt. Det var så allvarligt, att ambulans kallades att vänta på kajen i Malmö, för att möta nar båten lade till. Ambulansen körde Ruben till sjukhus, dar han avled söndagen den 11 juli Han ligger begravd på Solna kyrkogård. Minnessten saknas. 5 Rubens visor lever Rubens visor lever i allra högsta grad. Innan han gick bort, fick han vara med om att hans visor fick en ny popularitet, just genom Fred Akerströms tolkningar. Han uppskattade mycket den atmosf ar, som Fred förmår att skapa. Den stämmer överens med ~ubens egen uppfatt- ning. En månad efter Rubens död kom den andra LP:n ut med Fred, "Mera Ruben Nilson" kom gruppen "Visa med skägg" ut med en LP, "Ruben Nilsons testamente". De samarbetade med Rubens son, Rke, och tillsammans med honom tagit fram materialet. Ar 1976 startade Vantörs kulturkommitté och Örby socialdemokratiska förening en Ruben Nilson-dag, som hålles i Örby slottspark varje försommar. Den som håller i dessa trådar ar Lennart Nilsson, som har sitt dagliga arbete på Stockholms kulturförvaltning. Lennart Nilssons farfar bodde i samma område som Ruben Nilson. Far- fadern var en vänsäll man och ordnade många fester, där aven Ruben

8 var med. Han spelade och sjöng tillsammans med andra musicerande vänner, bl a Gustaf Tillberg och Carl och Gustaf Lodin. De tre nämnda vännerna finns på en teckning av Ruben, som släktingar till Gustaf Lodin äger. Lennart Nilssons farfar har även berättat, att många av figurerna i Rubens diktning är välkända i Orby, bl a åkare Lundgren och Kalle Vahlgren. Siv Nilson, gift med Rubens yngste son, Helge, hade 1977 en utställning av Rubens målningar på sitt galerie 'IAmanda". Fred Rkers tröm medverkade.

9 SKIVOR Text och musik' av Ruben Nilson Amerikabrev ; sång: Olle Adolphson, 45v, Telefunken UX 5185 Olle Adolphson, 45v, Sv. Radio EP 7040 Harry Brandelius, 78v, HMV X6367 Harry Brandelius, 45v, HMV 7EGS 155 Cacka Israelsson, 45v, Cup01 CEP 387 Carl-Otto Taube, 78v, Odeon D 2909 Fred Akerström, 33v, Metronorne MLP Balladen om Eken ; sång: Harry Rydberg, 45v, Oktav OKEP 145 I1Skepparn" (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 Bergsprangardramatik ; sång: Fred Akerström, 33v, Metronome MLP Duett i Småland ; sång: Alf Prdysen o. Torhild Lindahl, 45v, Philips PE Harry Rydberg, 45v, Oktav OKEP 145 Fred Rkerströrn, 33v, Metronome MLP Fredakerström o. Ann-Louise Hanson, 33v, Metronome MLP Ficktjuvens visa ; sång: Harry Rydberg, 45v, Oktav OKEP 145 ~ Fred Rkerström, 33v, Metronome MLP Fimpen och tandstickan ; sång: Fred Akerström, 33v, Metronome MLP Förstadsromantik ; sång: Per-Gösta Sandquist, 78v, Musica A 3303 Fred Rkerström, 33v, Metronome MLP Jakobs dröm ; sång: "Skepparn" (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 Laban och hans döttrar ; sång: Anders Börje, 33v, Sonora SOLP 105 Bert Wikholm, 78v, Musica A 8805 Fred Rkerström, 33v, Metronome MLP 15143

10 Den odödliga hasten ; sång: Classes, 45v, Philips PF Fred Akerström, 33v, Metronome MLP Den okande soldaten ; sång: Anders Börje, 33v, Sonora SOLP 105 Arne Strömgren, 45v, Cupol CEP 421 Rallarevisa "Han var en fattig rallare" ; sång: Eric Jonsson, 78v, Cupol 4729 Jan Welander, 45v, Cupol CC 45/137 Den sanna sjömansvisan ; sång : l'skepparn'l (Gösta erv vin), 33v, HMV.SCLP 1030 Sommarlåt ; sång: Göte Lovén, 45v, Odeon GEOS 207 Olle Nygren, 78v, HMV X6456 "Skepparn" (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 De'stora eventyre'; sång: "Skepparnff (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 Fred Akerström, 33v, Metronome MLP Den svenske mäklaren Teodor Bengtséns resa till Bryssel (melodi= Fimpen och tandstickan) ; sång: Folktune singers, 45v, Philips PF Ungkarlsvisan ; sång: flskepparn" (Gösta Cervin), 33v, HMV SCLP 1030 Akare Lundgrens begravning ; sång: Fred Akerström, 33v, Metronome MLP ~ot..: Ovan nämnda skivor utgivna före 1 januari 1967.

11 Amerikabrev ; sång: Thore Callmars, 33v, Discofon DELP 5003 Den svenske mäklaren Teodor Bengtséns resa till Bryssel (meoldi= Fimpen och tandstickan) ; sång: Peder Swan, 45v, Telefunken U 5453 Peder Swan, 33v, Telestar TRS Vägen till Samarkand ; sång: Hai & Topsy, 33v,Nobody's NBDLP ST 3301 dog Not.: Ovan nämnda skivor utgivna under åren Skivor utgivna under år 1971 Mera Ruben Nilson ; sång: Fred Akerström Innehåll: Den sanna sjömansvisan ; Syndafloden ; Sjukbesök ; Full tid ; Gårdsmusikanter ; Rallarevisa ; Positivhalaren ; Begravningsentreprenören ; Önskevisa ; Adam och Eva ; Fru Kristina ; Balladen om Eken ; Ungkarlsvisan MET MLP Skivor utaivna under år 1972 Den odödliga hästen ; sång: Rock-Olga, Polar LP Rallarevisa ; sång: Fred Rkerström, YTF Skivor utgivna under år 1973 Amerikabrev ; sång: Esse Ljusfall, SPAK LP Skivor utgivna under år 1974 Ruben Nilsons testamente ; sång: Visa med skägg Innehåll: Gesallvisa ; Midsommardans i fattighus ; Vårpekoral ; Kanrads hemkomst ; Röst ur leksakslådan ; David och Goliat ; Hitlertysk paradmarsch ; Plåtslagar Rasks bröllop ; Drömmen om Samarkand ; Humlan och fjarlin ; Tranedans ; Runristning ; Konung Erik SON SLP 2046

12 Rallarevisa ; sång: Per-Olof Andersson, Sonett LP Vägen till Samarkand ; Hai & Topsy, YTF

13 NOTER OCH VISBÖCKER Antologier Till luta och gitarr / Stockholm, 1942, Innehåll: Adam och Eva ; Fimpen och tandstickan ; Gårdsmusikanter ; Ny dag "En liten niggerpojke" ; Den okande soldaten och Rallarevisa av Ruben Nilson. Våra Visor / Stockholm, Innehåll: Den sanna sjömansvisan av Ruben Nilson. Gröna visboken / Stockholm, Innehåll: Bergsprangardramatik ; Orsa kompani och Sommarlåt av Ruben Nilson. Gula visboken / Stockholm, Innehåll: Amerikabrev ; Förstadsromantik och Rallarevisa av Ruben Nilson. Burlesk / Stockholm, Innehåll: Drömmen om Samarkand och Ficktjuvens visa av Ruben Nilson. ~ordén runt på 20 visor / Stockholm, Innehåll: Akare Lundgrens begravning av Ruben Nilson. 60 visor från 60-talet / Stockholm, Innehåll: fikare Lundgrens begravning av Ruben Nilson.

14 LYRIK 12 Diktsamlingar Vanvördiga visor / med musik och teckningar av författaren ; melodierna harmoniserade av Otto Nordlund ; gitarranalyser av Roland Bengtsson. - Stockholm, s. : ill. Vår vackra varld / med musik och teckningar av författaren ; melodierna harmoniserade av Bror A. Söderlundh ; gitarr- analyser av Roland Bengtsson. - Stockholm, s. ; ill. Balladen om Eken och andra visor / med musik och teckningar av författaren ; melodierna harmoniserade av Lille-Bror Söderlundh. - Stockholm, c. : ill. Rec. : Hertha 1935, s. 263 (Vanvördiga visor) Folklig kultur 1938, s. 35 (Vår vackra varld) B.L.M. 1938, s. 48 (Vår vackra varld) Enstaka dikter Gesallvisa : tillaanad alla Bleck- och Plåtslagare av f.d. kollegan Ruben p ila on vid Förbundsjubileet Tryckt vid plåtslagarnas kongress.

15 TIDNINGS- OCH TIDSKRIFTSARTIKLAR OM RUBEN NILSON Plåtslagaren som blev målare och skald. - (Idun, 1935, nr 48, S , 29). Rehnberg, Mats : Plåtslagaren bör jade dikta [Ruben Nilson]. - (Mrde Ni, (1952), [9], s ). Bergsten, Anders: Vanvördige Ruben Nilson. - (NSD, ). Hedwall, Lennart: Vanvördiga och vardagliga visor [Ruben Nilson]. - (DN, ). Bergsten, Anders : Ruben Nilsons testamente (Svenska visor). - (NSD, ). Picknick med Fred Akerström [Ruben Nilson]. - (DN, ) Ruben Nilsons första utställning. - (SKD, ). Galerie Arnanda [Ruben Nilson]. - (Ystad Allehanda, ). Premiär med diktare och målare gav succées åt Galerie Amanda [Ruben Nilson]. - (SKD, Julbladet 1977). Zetterlind, Ville: Ruben Nilson? Jaså, han - Plåtslagaren. - (NA, ). Ruben Nilson målade också. - (Arbetet, ). Bing, Hans: Ruben Nilson - Plåtslagaren som häpnade nar debut- boken blev en succé. - (SKD, ). Stugart, Martin: Ruben Nilson, den gåtfulle brodern i Klara. - (DN, På Stan Veckan 3 januari - 9 januari 1981).

16 Skivomslag Svensk bokförteckning. - Stockholm, Svensk populärmusik. - Stockholm, & supplement. Svenska män och kvinnor Svenska tidningsartiklar. - Lund, Fortsätter: Svensk tidningsindex, som använts för åren före Svenska tidskriftsartiklar. - Lund, Fortsätter: Svensk tidskriftindex, som använts för åren före Svenskt författarlexikon Uppslagsbok för Svenska musikhandeln. - Stockholm, Kumulerar månadsförteckningen Svensk Musikförteckning. INTERVJUER Siv och Helge Nilson, Örum 8, Löderup Lennart Nilsson, Stockholms kulturförvalning Mats Heijbel, författare

17 KONGRESS 80 Bleck- och Plåtslagare av f. d. kollega n RUBEN NILSON Nu fladdra vira fanor, med sång och spel vi gå framit. Vårt jobb har gamla anor, precis som bleck och plåt. Och ännu sjunga hammarslag mot hambult och mot stång. Och ännu ta's det friska tag med hammare, sax och tång. Xog klara vi, med heder, det yrke som vi fått i arv från gamla stronga fäder och f lydda tidevarv. Vi lärde oss att veta hut emellan nock och språng. ' Och allting grejar sig till slut med hammare, sax och ting. Vi vet hur kylan nyper så klorna star åt alla hall nar termometern kryper ett par tum under noll. Vi vet nog ocksi hur det känns, i vinklar och i prång, nar solen gassar, så det branns, om hammare, sax och ting. Ett tak, ett torn, en kupa, en mastlängd över gatans plan, det blev en ättestupa för mången god kumpan. - Man teg en stund, och sade sen nå'nting om "Livets gang", - och började sitt knog igen med kammare, sax och tang. Det är jr1 klart ~cli givet att vi ej skörda gods och gull, vi få riskera livet för existcnsens skull. hlen vi är fria yrkesnian, vi tål ej något tving! Vi kali vår sak, vi klara den med hammare, sax och ting. Och tar det slut ined fröj<lcn, och livet går ur f;lls, så ar vi tranzde för höjden, - d5 far vi till S :t Per! Han slänger säkert upp sin port och säger : "Comc Along! och tack för allt som du har gjort nied haiiiniare. sax och tång."

18 ., li ".. "- - A;.- E - 'i' :.

19 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2012

Dagarnas grå och drömmarnas blå om Ruth Milles.

Dagarnas grå och drömmarnas blå om Ruth Milles. Dagarnas grå och drömmarnas blå om Ruth Milles. Ljusa vårkvällar i Paris! Lätt förtonande blå luft med opalskimmer. En luft, som vibrerade av obestämda önskningar, av en längtan vilken ej hade något bestämt

Läs mer

Lagmansgården och Martin Koch-rummet

Lagmansgården och Martin Koch-rummet Martin Koch 1882-1940 Kerstin Hed 1890-1961 (Hilda Olsson) Nils Bolander 1902-1959 Paul Lundh 1890-1967 Lagmansgården och Martin Koch-rummet Någon gång mellan 1760-1780 byggdes Lagmans- gården av brukspatron

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE

STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE 1 Bilaga till pressmeddelande VÅRA KOMMENTARER TILL UPPGIFTER I Millennium, Stieg och jag STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE Förord, sid 9:... nedslående att se hur det växte fram en hel Stieg Larsson-industri

Läs mer

Torsboskolans traditioner lever vidare

Torsboskolans traditioner lever vidare Hälleforsnäs Allehanda 29 juni 2009 Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd Nr 82 Årgång 9 Torsboskolans traditioner lever vidare Lekar och tävlingar. Varje vår sedan 1981 har en lekfull tävling

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

Per Holmberg (född 1862, död 1947) var gift med en faster till Brors far och farmor, Elna Jakobsdotter (född 1861, död 1949).

Per Holmberg (född 1862, död 1947) var gift med en faster till Brors far och farmor, Elna Jakobsdotter (född 1861, död 1949). Litet från Skåne Per Holmberg (född 1862, död 1947) var gift med en faster till Brors far och farmor, Elna Jakobsdotter (född 1861, död 1949). Per Holmberg var skomakare och hade en riktig skånegård i

Läs mer

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS ANGELA SVENSSON BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN SOFIA LINDSTEDT LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Grundad 1978 Nr 1 2007

Grundad 1978 Nr 1 2007 Grundad 1978 Nr 1 2007 Foto Algot Laurell Foto Bertil Hellsten Sidan 2 Vasa då och Vasa nu: Gullan i Vasa Sidan 4 Fader Wredh Sidan 6 Gudstjänst med och för socknen Sidan 7 Förgångna ord Sidan 7 Hjälp

Läs mer

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en.

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Barn som växer upp i fattigdom i Sverige hamnar i kläm på ett sätt som de själva inte kan påverka. Den här boken tillägnas dem. För fattigdom finns

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Välkommen till Romernas historia

Välkommen till Romernas historia Uppdaterad 2013-06-27 av Joakim Söderberg Välkommen till Romernas historia Välkommen till denna hemsida som ger dig mer kunskap om romernas historia. Hemsidan är uppdelad i flera delar och du väljer själv

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828 2000 av Josef Hemmingson 000716->000828 2000 Kapitel 1. Förord 2. Födelsen 3. När gräset blev grönt 4. Du skall icke stjäla 5. Sanningen 6. Nattens relationer 7. Filosofen 8. En amerikansk pub 9. Den mes

Läs mer

8 sidors intervju, allt om Emrik

8 sidors intervju, allt om Emrik 8 sidors intervju, allt om Emrik Vad har varit din motivation, din drivkraft? Jag har sökt efter mig själv och samtidigt letat efter min bästa förmåga. Jag tror att vi alla har olika saker vi är bäst på,

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/larare

ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/larare ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/larare 4sätt att läsa tidningen Lär dig hur en tidning fungerar Lär dig om nyhetsvärdering Lär dig att läsa tidningen kritiskt 1. Granska vilka

Läs mer

Min levnadsbeskrivning

Min levnadsbeskrivning Gunborg Carlsson Min levnadsbeskrivning (2010) 1 Förord Det är nu två år sedan jag avslutade min levnadsbeskrivning. Det är mycket som har hänt de senaste åren. År 2010 ramlade jag framåt och slog i pannan

Läs mer

., d, l, "l. . l - 4,fli&, h; .g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,. , t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _. --s-

., d, l, l. . l - 4,fli&, h; .g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,. , t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _. --s- ;g*: -.. - l, I., -., d, l, "l.. l - 4,fli&, h; --s-, t ' l 1 ',, - -;.-: :,.~ I.. -, 1 - - I. 1 ', I,. -..: Il. l _..g, 1 ;t L - I ' 'i f ' a,.,fa,... -. INNEHALLSFORTECKNING Inledning... 2 Hur och varför

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 4 december 2013, Årgång 14. Minnen från barnmisshandel och från annan misshandel

MILJÖBILDER. Nr 4 december 2013, Årgång 14. Minnen från barnmisshandel och från annan misshandel MILJÖBILDER Nr 4 december 2013, Årgång 14 Minnen från barnmisshandel och från annan misshandel De som utsatts för kränkande behandling vid sin vistelse på barnhem eller fosterhem kan, i vissa fall, få

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Stort jubileumsnummer Blomsterfonden 90 år. Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman. Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden

Stort jubileumsnummer Blomsterfonden 90 år. Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman. Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 34 Juni 2011 Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman sid 12 13 sid 14 21 - Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden sid

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator på bordet Hon

Läs mer