Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer"

Transkript

1 Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer Catarina Nordander, Överläkare, DrMedVet Gert-Åke Hansson, Yrkeshygieniker, Docent Arbets- och miljömedicin, Lund

2 Arbetsorsakade besvär 2008 Hälften av alla anmälda arbetssjukdomar är orsakade av belastningsfaktorer Bland kvinnor med processeller operatörsarbete uppger 1/3 någon form av arbetsrelaterade besvär

3 Forskning på Arbets- och miljömedicin i Lund Över 20 års intresse för sambandet fysisk belastning och risk att utveckla besvär i muskler och leder Ursprungligen främst fokus på kvinnliga industriarbetare, efter hand även på män och andra yrkesgrupper Standardiserade metoder för att mäta exponering och sjuklighet Data från många yrkesgrupper ger möjlighet att lägga samman och beräkna samband

4 Nötstyckning på ackord Hög handledsrörelsehastighet Hög armrörelsehastighet Framåtböjt huvud Kraftkrävande Ensidigt upprepat arbete Kallt Stå på hårt golv

5 Styckning Handledsrörelser 38 º/s Armrörelser 146 º/s Huvudböjning 46º Toppkraft, underarm 31%max* 38% hade haft besvär i underarm/hand senaste veckan 14% har en diagnos vid undersökning * 90 e percentilen

6 Att mäta belastning Riskfaktorer: Hög kraft Brist på återhämtning, Ogynnsamma arbetsställningar Repetitiva rörelser (hög hastighet/återkommande likadana) Goniometri arbetsställning och rörelsehastighet Inklinometri arbetsställning och rörelsehastighet EMG kraft (%max) och muskulär vila

7 Goniometri arbetsställning och rörelsehastighet 70 Right wrist velocity (50th percentile; /s) Mink fur sorting Poultry processing, Fish processing, stu Poultry processing, Milking, carousel Light packing, napki Letter handling Light sorting, earpl Grocery store, pick Light assembly, ther Milking, parlour Cleaning, traditiona Data entry, giroform Milking, tethering Injection moulding, Laminate production Data entry, giroform Grocery store, cured Parquet slats sortin Grocery store work, Injection moulding, Grocery store cash-d Cleaning, extended o Hairdressing Sw Varied industrial wo Forceful assembly, b Trimming, rubber Chiropody Grocery store, scann Parquet slats sortin Day nursery work Varied office work Dentistry, hygienist Dentistry, dentists, Partly VDU work Parquet slats sortin Breaks VDU work Air traffic control, VDU work, print make Information service, CAD work D k Air traffic control,

8 Inklinometri arbetsställning ochrörelsehastighet 100 Right upper arm velocity (50th percentile; /s) Fish processing, stu Light packing, napki Assembly, cardoors Cleaning, traditiona Grocery store, pick Cleaning, extended o Grocery store, cured Injection moulding, Forceful assembly, b Injection moulding, Grocery store work, Hairdressing No Parquet slats sortin Light assembly, ther Grocery store cash-d Parquet slats sortin Grocery store, scann Nursing, orthopedics Traverser work Day nursery work Trimming, rubber Dentistry, hygienist Breaks Partly VDU work Parquet slats sortin Dentistry, dentists, Air traffic control, Air traffic control,

9 EMG kraft (%max) och muskulär vila (%tid) Right forearm extensor load (90th percentile; % M Injection moulding, Forceful assembly, b Hairdressing Sw Grocery store, pick Milking, tethering Milking, parlour Light assembly, ther Day nursery work Light packing, napki Grocery store work, Injection moulding, Parquet slats sortin Grocery store cash-d Grocery store, cured Trimming, rubber Dentistry, hygienist Breaks VDU work Poultry processing, Grocery store, scann Air traffic control, Parquet slats sortin Air traffic control, Dentistry, dentists, Parquet slats sortin CAD work D k

10

11

12

13

14

15

16

17 Handled, höger, vinkelhastighet, p50 ( /s) Handledsrörelser Varuupplock Plastgradning I K Mjölkning lösdrift K Lokalvård TO K Mjölkning K Formsprutning gummi Laminattillverkning Datainmatning postgi Delikatess Parkettstavsortering Livsmedelsaffär, kas Formsprutning termop Utgångskassa Lokalvård EO K Frisörer SE K Varierat industriarb Bromsmontering K Gummirensning K Fotvård K Scanning Parkettstavsortering Dagis alla K Varierat kontorsarbe Tandhygienister III Tandläkare I K Kontors- datorarbete Parkettstavsortering Rast K VDU LU K Flygledning K Datorarbete grafiker Nummerupplysning K CAD arbete DK K FlygS2000 K Nummerupplysnin g Minkskinn Postgiroblanketter (vänster hand) Raster Minkskinnsortering K Kyckling beredning S Fiskberedning K Kycklingberedning DK Mjölkning karusell K Packning sanitet K Datainmatning postgi Kuvertöppning K Hörselproppsortering ARBETE

18 EMINGO: EMG, Inklinometri och Goniometri Tekniska mätningar av muskelbelastning, arbetsställningar och rörelser

19 Att mäta sjukdom/besvär NORDISKA MINISTERRÅDETS FRÅGEFORMULÄR STANDARDISERAD FYSIKALISK UNDERSÖKNING

20 Diagnoser enligt förutbestämda kriterier Tension neck syndrome Cervikalgi Cervikal rhizopati AC-ledssyndrom Bicepstendinit Supraspinatustendinit Infraspinatustendinit Frozen shoulder Lateral epikondylit Medial epikondylit Frohses syndrom Ulnar nervinklämning i armbågshöjd Radialtunnelsyndrom Carpaltunnelsyndrom Ulnar inklämning i Guyons kanal Overused hand syndrome

21 Varierat kontorsarbete (män) Handledsrörelser 4 º/s Armrörelser 9 º/s Huvudböjning 18º Toppkraft, underarm 13%max 18% hade haft besvär i underarm/hand senaste veckan 3% har en diagnos vid undersökning

22 Kraftkrävande monteringsarbete Handledsrörelser män 18 º/s kvinnor 19 º/s Toppkraft, underarm män 27 %max kvinnnor 36 %max Besvär i underarm/hand män 31% kvinnor 54% Diagnos vid undersökning män 6% kvinnor 20%

23 Kontorsarbete Montering män Montering kvinnor Styckning 0 Kraft underarm (%max) Handledsrörelser (º/s) Besvär (%) Diagnos (%)

24 Vi har mätt i en lång rad yrken

25 Handledsflexion, höger, vinkelhastighet, p50 ( /s) Handledsrörelsehastigheten Minkskinnsortering K Kyckling beredning S Fiskberedning K Kycklingberedning DK Mjölkning karusell K Packning sanitet K Kuvertöppning K Hörselproppsortering Plastgradning I K Mjölkning lösdrift K Lokalvård TO K Datainmatning postgi Mjölkning K Formsprutning gummi Laminattillverkning Datainmatning postgi Delikatess Parkettstavsortering Formsprutning termop Utgångskassa Lokalvård EO K Frisörer SE K Varierat industriarb Bromsmontering K Gummirensning K Fotvård K Parkettstavsortering Dagis alla K Varierat kontorsarbe Undersköterskor op Tandhygienister III Tandläkare I K Kontors- datorarbete Anestesisköterskor Op-sköterskor Parkettstavsortering Rast K VDU LU K Flygledning K Datorarbete grafiker Nummerupplysning K CAD arbete DK K Datorarbete varierar mellan olika yrken Repetitiva industriarbeten (raster) FlygS2000 K

26 Besvärsförekomsten varierar % mellan olika yrken Rapporterade besvär från armbåge/hand under de senaste 7 dagarna. (%) Op-sköterskor Sjuksköterskor, psykiatri Varierat kontorsarbete Flygledning Frisörer Tandsköterskor Ultraljudsundersökning Daghem Undersköterskor Tandläkare Delvis dataarbete Livsmedelsaffär Hemtjänst Sjuksköterskor, ortopedi Varierat industriarbete Kycklingberedning Bromsmontering Städning, trad org Formsprutning, gummi Laminattillverkning Fiskberedning Tandhygienister Frisörer Narkossköterskor Lätt montering, plast kvinnor

27 Andel med nack/skulderdiagnos (%) 50% Kvinnor Män 40% 30% överrisk 20% 10% 0% Bakgrund kvinnor 13% Var_kontorsarbete Fast ighetssk. Dagis/hemtj. Diverse_kontorsarbete Plastpressning Varierat industriarb Gummiblandning Kontors/datorarbete Flygledning Detaljhandel Formsprutning Flygledning, assistent Parkettstavsort. Gummipressning Fiskberedning Kycklingsslakteri Bromstillverkning Lokalvård Plastgradning Laminattillverkning

28 Om man lägger samman data Belastning Sjuklighet/besvär

29 Kraftkrävande montering Kvinnor Män Tandhygienister

30 Exponeringsresponssamband Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet β = 0,6 (%/(º/s)) Kvinnor 9%enheter mer besvär än män º/s

31 Exponering-responssamband högersidiga underarm/handbesvär Sambandens lutning (ß) med p-värden. Könsjusterade gemensamma ß, och könsskillnader i intercept. Kön Besvär Minst en Carpaltunnel senaste diagnos syndrom 7 dagarna p p p Handledrörelsehastighet p50, ß (%/(º/s)) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/(º/s)) 0.6 < Könsskillnad (%;kvinnor mot män) Handledsflexion, p50, ß (%/º) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/º) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Muskulär aktivitet (p90), ß (%/%MVE) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/%MVE) Könsskillnad (%;kvinnor mot män)

32 Krav och Kontroll (Karasek & Theorell, 1990) Aktiv inlärning, motivation att lära in nya beteendemönster KONTROLL hög Avspänd Aktiv låg Passiv Spänd låg hög ARBETSKRAV Risk för psykisk och fysisk ohälsa

33 Psykosocial arbetsmiljö - andel som uppger att arbetet innebär: Höga krav Låg kontroll Spänt arbete (strain) Spänt arbete och lågt socialt stöd Varierat kontorsarbete Kraftkrävande montering Män Kvinnor Män Styckning Män

34 Krav och Kontroll (Karasek & Theorell, 1990) KONTROLL hög låg Avspänd Passiv Aktiv Spänd Kontor 17% Montering K 59% M 36% Styckning 54% låg hög ARBETSKRAV

35 Psykosociala faktorer Sambandens lutning (ß) med p-värden. Könsjusterade gemensamma ß, och könsskillnader i intercept. Kön Besvär Minst en Carpaltunnel Senaste diagnos syndrom 7 days p p p Höga krav, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Låg kontroll, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Job strain, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Isostrain, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män)

36 Multivariat analys Multivariat analys, forward proceedure, kön tvingat in i modellerna. Besvär Minst en Carpaltunnelsenaste 7 dagarna diagnos syndrom ß (95% CI) ß (95% CI) ß (95% CI) Kön 12 (5 18) 4.1 ( ) 1.9 ( ) Handledsflexion p ( ) Handledsrörelsehastighet p ( ) 0.3 ( ) 0.2 ( ) Låg kontroll 0.2 ( ) R 2 (gruppnivå)

37 Hur kan man använda kunskapen? Bedöma effekt av interventioner Vid försäkringsmedicinska bedömningar Regler för arbetsmiljö

38 Att bedöma effekten av intervention: Hjälper det att byta från att stycka hela bogar till att stycka på löpande band Bogstyckning Boglinjen

39 Handledsrörelsehastighet 38º/s 32º/s

40 Att bedöma effekt av intervention Besvär i armbåge/hand senaste veckan % β = 0,6 (%/(º/s)) Att gå över till styckning vid löpande band sänker risken för besvär 4% enheter º/s Handledsrörelsehastighet Styckning bog (38 º/s) Styckning löpande band (32 º/s)

41 Typisk patient på Arbets- och miljömedicin Arbetat i gummiindustrin i 22 år För ca 15 år besvär i nacken och höger handled. Kämpat på med arbetet, och besvären har blivit allt värre Nu utbredda besvär med huvudvärk, värk och domningar i armarna. Utbredd ömhet, besvären ökar vid minsta belastning. Kan inte längre arbeta. Ergonombedömning: Höga synkrav Långvarigt framåtböjd huvud Repetitivt arm/handarbete Läkarintyg för bedömning av anmäld arbetsskada Rådgivning? Kvinna, 58 år, ont i nacke och höger arm arbetsskada?

42 Smärtutveckling Frekvens, intensitet... Tid

43 Störd smärtmodulering slutstation vid långvarig smärta Blandade smärtkvaliteter: brännande/stickande/bultande/molande. Utstrålande värk och/eller stickningar och domningar. Provoceras vanligen vid muskelpalpation och/eller muskelbelastning. Diffus känselnedsättning, bedövningskänsla med växlande lokalisation. Svaghet: abnorm kraftlöshet, lättutlöst muskulär utmattning, Ökande smärtutbredning, smärtspridning, t ex oklar halvsidig värk. Onormal ömhet/smärta vid lätt beröring och abnorm smärta vid kraftigare beröring. Abnorm eftersmärta: ökad smärta efter lätt måttlig muskelbelastning, klinisk undersökning eller sjukgymnastik, som kvarstår timmar dygn. Ökande smärta till följd av upprepad perifer retning: t ex av fingerpalpation. Vanliga värktabletter har dålig effekt. Dålig effekt av akupunktur och/eller TENS, inte sällan till och med ökad värk. Lidbeck J. Centralt störd smärtmoduleringvid muskuloskeletal smärta Ny kunskap kräver ny modell för mekanismbaserad smärtanalys. Läkartidningen 2007.

44 Kunde någon gjort något tidigare? Kvinnan själv? (behöver stöd från omgivningen att inte bara stå ut utan stå emot!) Företagshälsovården? det gäller att fånga upp dessa personer i tid, inte när de inte längre kan arbeta Arbetsgivaren? systematiskt arbetsmiljöarbete men också ekonomiska hänsyn Myndigheter? Försäkringskassan? Arbetsförmedlingen? har vi en adekvat lagstiftning, och efterlevs den?

45 Vad säger lagen? AFS 1998:01 Belastningsergonomi 2 Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Långvarigt eller ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar. 4 Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Belastningsergonomi AFS 1998:1

46 Kloka ord, men vad innebär Långvarigt? Ofta förekommande? Ogynnsam? Ensidigt upprepat? Starkt styrt eller bundet? Ska undvikas? Ska normalt inte förekomma?

47 Bedömningsmodell som stöd Rött Gult Grönt Arbetscykeln upprepas flera gånger i minuten under minst halva arbetsskiftet. Arbetscykeln upprepas flera gånger i minuten under minst en timme av arbetsskiftet eller många gånger i timmen under minst halva arbetsskiftet. Arbetscykeln upprepas några gånger i timmen.

48 Vad säger lagen om Buller (AFS 2005:16): gränsvärde 85dBA Handhållna vibrationer (AFS 2005:15): gränsvärde 5 m/s 2 Gränsvärden för luftföroreningar (AFS 2005:17): Akrylamid 0,03 mg/m 3 Pappersdamm - 2 mg/m 3 Etanol 1000 mg/m 3 Asbest 0,1 fiber/cm 3 Lacknafta 300 mg/m 3 över 300 olika ämnen Samtliga som genomsnitt över 8 timmar För att hantera vissa cancerogena, allergiframkallande och reproduktionsstörande ämnen krävs tillstånd från arbetsmiljöverket!

49 Kan man ha gränsvärden för belastningsergonomi? Hur bestäms ett gränsvärde? Mät exponering Mät respons (tex som andel sjuka) Beräkna sambanden Besluta om acceptabel risk 0 Respons % Exponering Kvinnor Män

50 Kan man använda denna kunskap i lagstiftning? Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet º/s

51 USA: Handkraft (% max) ACGIH 2000;Threshold Limit Value (American Conference Governmental Industrial Hygenists) Hand activity level monotask jobs Handen stilla Mycket långsamma rörelser, långa pauser Långsamma rörelser, frekventa korta pauser Ständiga rörelser, sällan paus Snabba rörelser inga pauser Svårt att hinna med eller ständig aktivitet

52 EU: pren OCRA-index TA (Antal Technical actions under arbetsdagen) RA (Referensantal Technical actions under arbetsdagen) RA räknas ut beroende på förvärrande faktorer 30/min x kraftkonstant x arbetsställningskonstant x repetitivkonstant x ytterligarefaktorerkonstant x durationskonstant x återhämtningskonstant <2,2 = grönt 2,3-3,5 = gult > 3,5 = rött

53 Så här skulle man kunna göra Handkraft (% max) º/s 2 20º/s 4 30º/s 6 40º/s 8 50º/s 10 Handledsrörelsehastighet

54 Eller så här Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet Om man accepterar en ökning av andel med besvär med 15%enheter bör gränsvärde sättas vid 25º/s º/s

55 Alltså Man skulle kunna bestämma ett gränsvärde för handledsrörelsehastighet, som komplettering till den gällande föreskriften För att minska hastigheten kan man sänka tempot, eller växla med mindre belastande arbetsuppgifter Det skulle ta bort de mest belastade jobben, men inte lösa allt

56 Take home messages: Det finns fortfarande många jobb med för hög belastning på muskler och leder Nuvarande lagstifting är ibland svårtolkad Det går att mäta belastningen Det går att beskriva sambandet Det går att bestämma ett gränsvärde

57 Tack! Tack till AFA försäkring och FAS

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 12/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Exponeringresponssamband för kvinnors och mäns risk att drabbas av värk i nacke/arm vid fysisk och psykosocial arbetsbelastning Catarina Nordander Kerstina

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 8/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av fysisk belastning och bedömning av risk för muskuloskeletal sjuklighet vid montering av rullager Gert-Åke Hansson, AMM, Lund Istvan Balogh, AMM,

Läs mer

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Belastning, genus och hälsa i arbetslivet, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Rapport 2013:9 1 Kostnader för sjukskrivning / sjukersättning Försäkringskassan 2011

Läs mer

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare:

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera del

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt?

Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt? Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt? Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Långvarigt, lågintensivt arbete medelbelastning

Läs mer

Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi

Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi 1 Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi Hälsa- och Arbetsmiljö, Metodutveckling & Global support Scania Anne Clausén, Europa ergonom / leg.sjukgymnast Global production system

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014. Rapport nr 14/2014

Arbets- och miljömedicin Lund. Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014. Rapport nr 14/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 14/2014 Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014 Inger Arvidsson Belastningsergonom, DrMedVet Catarina Nordander Överläkare, docent Arbets-

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015 Rapport nr 2/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Eva Tekavec a Jonathan Lyström b Catarina Nordander a Kvalitetsgruppen för

Läs mer

Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer

Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 147 Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer Baserat på exponeringsutredningar

Läs mer

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-, arm-, nack- eller skulderbesvär vid arbete med händer och armar.

Läs mer

Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation. Skapa ett gynnsamt arbete för kroppen

Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation. Skapa ett gynnsamt arbete för kroppen Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation.

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation. Belastningsergonomi Mät era högerhänder under föreläsningen Hillevi Hemphälä Avdelningen för Ergonomi Institutionen för designvetenskaper Lunds Universitet Belastningsergonomi Kunskapen om och samspelet

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser.

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser. 1 Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu cirka 2,5 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och länge vid bildskärm. Den här

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen ARBETSMILJÖ INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning 2013-10-03 IMÖ 2013/35668 IMÖ 2013/35836 Sid 1(7) Distriktet i Örebro Helene Sandberg, 010-730 9480 Elzbieta Jeppson, 019-730 9341 Kumla kommun 692

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten En systematisk litteraturöversikt Mars 2012 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se Center for Vibration Comfort www.cvk.se Center for Vibration Comfort Verklig miljö Test miljö Vibrationsmätning på människor Vibrationsmätning på material Helkroppsoch Hand-arm Vibrationer Direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Vägledning Belastningsergonomi

Vägledning Belastningsergonomi Vägledning Belastningsergonomi Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare tya.se Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare Roger Nilsson, TYA Avfall Sveriges höstmöte 2011 1 Vad TYA är Ideell förening Bildades 1975 Yrkes- och arbetsmiljönämnd Arbetsmarknadens parter

Läs mer

Ergonomi bedömningsexempel

Ergonomi bedömningsexempel Ergonomi bedömningsexempel Allmänt utan kommer till uttryck i olika fo. att delta. Nedan finner du de kunskapskrav i Idrott och hälsa 1 som är kopplade till ergonomi och arbetsmiljö. En kort förklaring

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 3/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsoeffekter och förebyggande arbete vid vibrationsexponering i saneringsföretag Eva L Bergsten Helena Anundi Pia Rehfisch Peter Palm Sammanfattning

Läs mer

Arbetets betydelse för ryggproblem Presentation av den tredje rapporten från SBU:s regeringsuppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetets betydelse för ryggproblem Presentation av den tredje rapporten från SBU:s regeringsuppdrag inom arbetsmiljöområdet Arbetets betydelse för ryggproblem Presentation av den tredje rapporten från SBU:s regeringsuppdrag inom arbetsmiljöområdet Seminarium 10 februari, 2015 Ergonomisektionen, Fysioterapeuterna EHSS (Ergonomi

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Vibration Exposures. Risks of Occupational. Supplement 3 to Annex 1 of Final Technical Report. January 2003 to December 2006

Vibration Exposures. Risks of Occupational. Supplement 3 to Annex 1 of Final Technical Report. January 2003 to December 2006 Risks of Occupational Vibration Exposures Risks of Occupational Vibration Exposures FP5 Project No. QLK4-00-0650 January 00 to December 006 Supplement to Annex of Final Technical Report Title: Authors:

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 3/2010 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hållbart kassaarbete Utveckling av ett instrument för bedömning av arbetssätt i utgångskassa Malin Josephson Peter Palm Elin Johansson Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

Inbjudan till AFA Försäkrings FoU-dag den 25 november

Inbjudan till AFA Försäkrings FoU-dag den 25 november FÖRSÄKRING Inbjudan till AFA Försäkrings FoU-dag den 25 november Nu är det dags för vår tredje FoU-dag. Forskare och andra aktörer inom arbetsmiljö och hälsa ger en bild över kunskapsläget och aktuella

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 april 2010 SÖKANDE DHL Freight (Sweden) AB, 556103-0437, tidigare med firma DHL Express (Sweden) AB Ombud: Advokat Per Nilsson Flood Advokatbyrå Box

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012 psykosociala riskbedömningar projektrapport Rapport 2013:6 2013-04-25 IN 2012/101102 1 (8) Projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012, psykosociala riskbedömningar Projektnamn:

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Rutin för anskaffning av arbetsglasögon

Rutin för anskaffning av arbetsglasögon GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastighetsavdelningen Skyddsingenjör Christina Svensson RUTIN uppdaterad 2009-12-11 Dnr F8 1/09 (ersätter anvisningar F8 60/07, 2007-02-26) Rutin för anskaffning av arbetsglasögon

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING Linköpingsmodellen! Stefan Blomberg, psykolog Charlotta Wigander, ST-läkare Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping Definitioner Trakasserier Diskriminering

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK. 18.15 "Gråt och tandagnisslan" Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK. 18.15 Gråt och tandagnisslan Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn SPÄNNINGSHUVUDVÄRK 18.00 Inledning. Allmänt om huvudvärk. 18.15 "Gråt och tandagnisslan" Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn 18.50 "Muskelskurkar" Fysioterapeut Birgitta Lundin, Cityläkarna,

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Arbetsmiljö på callcenter. Tillsynsprojekt 2002-2003 inom Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö på callcenter. Tillsynsprojekt 2002-2003 inom Arbetsmiljöverket Arbetsmiljö på callcenter Tillsynsprojekt 2002-2003 inom Arbetsmiljöverket Arbetsmiljö på callcenter Tillsynsprojekt 2002-2003 inom Arbetsmiljöverket Christina Jonsson Enheten för byggverksamhet och arbetsplatsutformning

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

AFS 2012:2 Belastningsergonomi

AFS 2012:2 Belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets författningssamling Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 14/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbetsmiljö och hälsa hos lärare i grundskolan Resultat från baslinjeundersökning på 49 skolor i södra Sverige Inger Arvidsson Jenny Gremark Simonsen Camilla

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinjer för arbetsplatsförändringar vid fibromyalgi

Riktlinjer för arbetsplatsförändringar vid fibromyalgi Riktlinjer för arbetsplatsförändringar vid fibromyalgi Hjälpmedel för att underlätta återgång till arbetslivet för personer som har blivit diagnostiserade med fibromyalgi. Framtagna av Sveriges Fibromyalgiförbund

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2013:07. Nationell tillsyn 2012. Projektrapport

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2013:07. Nationell tillsyn 2012. Projektrapport Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö Nationell tillsyn 2012 Projektrapport Rapport 2013:07 Projektrapport Nationell tillsyn 2012, Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö Av Kersti Lorén, delprojektledare tillsyn distriktet

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Det finns ca 5 miljoner utövare av klättring i världen, inkluderat både utomhusoch

Läs mer

Antal anställda i Gävle kommun ca 7.500 st

Antal anställda i Gävle kommun ca 7.500 st Antal anställda i Gävle kommun ca 7.500 st Förvaltning Kommunledningskontoret Barn o ungdom Gävle Bygg & Miljö Gävle Kultur & Fritid Gävle Omvårdnad Gävle Socialtjänst Gävle Tekniska kontoret Gävle Utbildning

Läs mer

Tjänsteutbud 2015. För välmående medarbetare i optimal arbetsmiljö

Tjänsteutbud 2015. För välmående medarbetare i optimal arbetsmiljö Tjänsteutbud 2015 För välmående medarbetare i optimal arbetsmiljö Arbetsgivare som värnar om sin personal kan räkna med ett bättre fungerande team. När medarbetarna mår bra och arbetsplatsen fungerar som

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Mahadeb Sarker Handledare Klas Berlin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Projektarbete vid

Läs mer

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall JAG! Ambulanssjuksköterska Malmö Lärare på spec-utb akut och ambulans Lund Ansvarig för FoU vid Falck ambulans AB i Skåne Docent #toaselfie Presentation

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bruksanvisning Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker: AMM Lund: Jenny Gremark Simonsen 046 173185, Jenny.Gremark-Simonsen@skane.se

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer