Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer"

Transkript

1 Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer Catarina Nordander, Överläkare, DrMedVet Gert-Åke Hansson, Yrkeshygieniker, Docent Arbets- och miljömedicin, Lund

2 Arbetsorsakade besvär 2008 Hälften av alla anmälda arbetssjukdomar är orsakade av belastningsfaktorer Bland kvinnor med processeller operatörsarbete uppger 1/3 någon form av arbetsrelaterade besvär

3 Forskning på Arbets- och miljömedicin i Lund Över 20 års intresse för sambandet fysisk belastning och risk att utveckla besvär i muskler och leder Ursprungligen främst fokus på kvinnliga industriarbetare, efter hand även på män och andra yrkesgrupper Standardiserade metoder för att mäta exponering och sjuklighet Data från många yrkesgrupper ger möjlighet att lägga samman och beräkna samband

4 Nötstyckning på ackord Hög handledsrörelsehastighet Hög armrörelsehastighet Framåtböjt huvud Kraftkrävande Ensidigt upprepat arbete Kallt Stå på hårt golv

5 Styckning Handledsrörelser 38 º/s Armrörelser 146 º/s Huvudböjning 46º Toppkraft, underarm 31%max* 38% hade haft besvär i underarm/hand senaste veckan 14% har en diagnos vid undersökning * 90 e percentilen

6 Att mäta belastning Riskfaktorer: Hög kraft Brist på återhämtning, Ogynnsamma arbetsställningar Repetitiva rörelser (hög hastighet/återkommande likadana) Goniometri arbetsställning och rörelsehastighet Inklinometri arbetsställning och rörelsehastighet EMG kraft (%max) och muskulär vila

7 Goniometri arbetsställning och rörelsehastighet 70 Right wrist velocity (50th percentile; /s) Mink fur sorting Poultry processing, Fish processing, stu Poultry processing, Milking, carousel Light packing, napki Letter handling Light sorting, earpl Grocery store, pick Light assembly, ther Milking, parlour Cleaning, traditiona Data entry, giroform Milking, tethering Injection moulding, Laminate production Data entry, giroform Grocery store, cured Parquet slats sortin Grocery store work, Injection moulding, Grocery store cash-d Cleaning, extended o Hairdressing Sw Varied industrial wo Forceful assembly, b Trimming, rubber Chiropody Grocery store, scann Parquet slats sortin Day nursery work Varied office work Dentistry, hygienist Dentistry, dentists, Partly VDU work Parquet slats sortin Breaks VDU work Air traffic control, VDU work, print make Information service, CAD work D k Air traffic control,

8 Inklinometri arbetsställning ochrörelsehastighet 100 Right upper arm velocity (50th percentile; /s) Fish processing, stu Light packing, napki Assembly, cardoors Cleaning, traditiona Grocery store, pick Cleaning, extended o Grocery store, cured Injection moulding, Forceful assembly, b Injection moulding, Grocery store work, Hairdressing No Parquet slats sortin Light assembly, ther Grocery store cash-d Parquet slats sortin Grocery store, scann Nursing, orthopedics Traverser work Day nursery work Trimming, rubber Dentistry, hygienist Breaks Partly VDU work Parquet slats sortin Dentistry, dentists, Air traffic control, Air traffic control,

9 EMG kraft (%max) och muskulär vila (%tid) Right forearm extensor load (90th percentile; % M Injection moulding, Forceful assembly, b Hairdressing Sw Grocery store, pick Milking, tethering Milking, parlour Light assembly, ther Day nursery work Light packing, napki Grocery store work, Injection moulding, Parquet slats sortin Grocery store cash-d Grocery store, cured Trimming, rubber Dentistry, hygienist Breaks VDU work Poultry processing, Grocery store, scann Air traffic control, Parquet slats sortin Air traffic control, Dentistry, dentists, Parquet slats sortin CAD work D k

10

11

12

13

14

15

16

17 Handled, höger, vinkelhastighet, p50 ( /s) Handledsrörelser Varuupplock Plastgradning I K Mjölkning lösdrift K Lokalvård TO K Mjölkning K Formsprutning gummi Laminattillverkning Datainmatning postgi Delikatess Parkettstavsortering Livsmedelsaffär, kas Formsprutning termop Utgångskassa Lokalvård EO K Frisörer SE K Varierat industriarb Bromsmontering K Gummirensning K Fotvård K Scanning Parkettstavsortering Dagis alla K Varierat kontorsarbe Tandhygienister III Tandläkare I K Kontors- datorarbete Parkettstavsortering Rast K VDU LU K Flygledning K Datorarbete grafiker Nummerupplysning K CAD arbete DK K FlygS2000 K Nummerupplysnin g Minkskinn Postgiroblanketter (vänster hand) Raster Minkskinnsortering K Kyckling beredning S Fiskberedning K Kycklingberedning DK Mjölkning karusell K Packning sanitet K Datainmatning postgi Kuvertöppning K Hörselproppsortering ARBETE

18 EMINGO: EMG, Inklinometri och Goniometri Tekniska mätningar av muskelbelastning, arbetsställningar och rörelser

19 Att mäta sjukdom/besvär NORDISKA MINISTERRÅDETS FRÅGEFORMULÄR STANDARDISERAD FYSIKALISK UNDERSÖKNING

20 Diagnoser enligt förutbestämda kriterier Tension neck syndrome Cervikalgi Cervikal rhizopati AC-ledssyndrom Bicepstendinit Supraspinatustendinit Infraspinatustendinit Frozen shoulder Lateral epikondylit Medial epikondylit Frohses syndrom Ulnar nervinklämning i armbågshöjd Radialtunnelsyndrom Carpaltunnelsyndrom Ulnar inklämning i Guyons kanal Overused hand syndrome

21 Varierat kontorsarbete (män) Handledsrörelser 4 º/s Armrörelser 9 º/s Huvudböjning 18º Toppkraft, underarm 13%max 18% hade haft besvär i underarm/hand senaste veckan 3% har en diagnos vid undersökning

22 Kraftkrävande monteringsarbete Handledsrörelser män 18 º/s kvinnor 19 º/s Toppkraft, underarm män 27 %max kvinnnor 36 %max Besvär i underarm/hand män 31% kvinnor 54% Diagnos vid undersökning män 6% kvinnor 20%

23 Kontorsarbete Montering män Montering kvinnor Styckning 0 Kraft underarm (%max) Handledsrörelser (º/s) Besvär (%) Diagnos (%)

24 Vi har mätt i en lång rad yrken

25 Handledsflexion, höger, vinkelhastighet, p50 ( /s) Handledsrörelsehastigheten Minkskinnsortering K Kyckling beredning S Fiskberedning K Kycklingberedning DK Mjölkning karusell K Packning sanitet K Kuvertöppning K Hörselproppsortering Plastgradning I K Mjölkning lösdrift K Lokalvård TO K Datainmatning postgi Mjölkning K Formsprutning gummi Laminattillverkning Datainmatning postgi Delikatess Parkettstavsortering Formsprutning termop Utgångskassa Lokalvård EO K Frisörer SE K Varierat industriarb Bromsmontering K Gummirensning K Fotvård K Parkettstavsortering Dagis alla K Varierat kontorsarbe Undersköterskor op Tandhygienister III Tandläkare I K Kontors- datorarbete Anestesisköterskor Op-sköterskor Parkettstavsortering Rast K VDU LU K Flygledning K Datorarbete grafiker Nummerupplysning K CAD arbete DK K Datorarbete varierar mellan olika yrken Repetitiva industriarbeten (raster) FlygS2000 K

26 Besvärsförekomsten varierar % mellan olika yrken Rapporterade besvär från armbåge/hand under de senaste 7 dagarna. (%) Op-sköterskor Sjuksköterskor, psykiatri Varierat kontorsarbete Flygledning Frisörer Tandsköterskor Ultraljudsundersökning Daghem Undersköterskor Tandläkare Delvis dataarbete Livsmedelsaffär Hemtjänst Sjuksköterskor, ortopedi Varierat industriarbete Kycklingberedning Bromsmontering Städning, trad org Formsprutning, gummi Laminattillverkning Fiskberedning Tandhygienister Frisörer Narkossköterskor Lätt montering, plast kvinnor

27 Andel med nack/skulderdiagnos (%) 50% Kvinnor Män 40% 30% överrisk 20% 10% 0% Bakgrund kvinnor 13% Var_kontorsarbete Fast ighetssk. Dagis/hemtj. Diverse_kontorsarbete Plastpressning Varierat industriarb Gummiblandning Kontors/datorarbete Flygledning Detaljhandel Formsprutning Flygledning, assistent Parkettstavsort. Gummipressning Fiskberedning Kycklingsslakteri Bromstillverkning Lokalvård Plastgradning Laminattillverkning

28 Om man lägger samman data Belastning Sjuklighet/besvär

29 Kraftkrävande montering Kvinnor Män Tandhygienister

30 Exponeringsresponssamband Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet β = 0,6 (%/(º/s)) Kvinnor 9%enheter mer besvär än män º/s

31 Exponering-responssamband högersidiga underarm/handbesvär Sambandens lutning (ß) med p-värden. Könsjusterade gemensamma ß, och könsskillnader i intercept. Kön Besvär Minst en Carpaltunnel senaste diagnos syndrom 7 dagarna p p p Handledrörelsehastighet p50, ß (%/(º/s)) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/(º/s)) 0.6 < Könsskillnad (%;kvinnor mot män) Handledsflexion, p50, ß (%/º) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/º) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Muskulär aktivitet (p90), ß (%/%MVE) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/%MVE) Könsskillnad (%;kvinnor mot män)

32 Krav och Kontroll (Karasek & Theorell, 1990) Aktiv inlärning, motivation att lära in nya beteendemönster KONTROLL hög Avspänd Aktiv låg Passiv Spänd låg hög ARBETSKRAV Risk för psykisk och fysisk ohälsa

33 Psykosocial arbetsmiljö - andel som uppger att arbetet innebär: Höga krav Låg kontroll Spänt arbete (strain) Spänt arbete och lågt socialt stöd Varierat kontorsarbete Kraftkrävande montering Män Kvinnor Män Styckning Män

34 Krav och Kontroll (Karasek & Theorell, 1990) KONTROLL hög låg Avspänd Passiv Aktiv Spänd Kontor 17% Montering K 59% M 36% Styckning 54% låg hög ARBETSKRAV

35 Psykosociala faktorer Sambandens lutning (ß) med p-värden. Könsjusterade gemensamma ß, och könsskillnader i intercept. Kön Besvär Minst en Carpaltunnel Senaste diagnos syndrom 7 days p p p Höga krav, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Låg kontroll, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Job strain, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Isostrain, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män)

36 Multivariat analys Multivariat analys, forward proceedure, kön tvingat in i modellerna. Besvär Minst en Carpaltunnelsenaste 7 dagarna diagnos syndrom ß (95% CI) ß (95% CI) ß (95% CI) Kön 12 (5 18) 4.1 ( ) 1.9 ( ) Handledsflexion p ( ) Handledsrörelsehastighet p ( ) 0.3 ( ) 0.2 ( ) Låg kontroll 0.2 ( ) R 2 (gruppnivå)

37 Hur kan man använda kunskapen? Bedöma effekt av interventioner Vid försäkringsmedicinska bedömningar Regler för arbetsmiljö

38 Att bedöma effekten av intervention: Hjälper det att byta från att stycka hela bogar till att stycka på löpande band Bogstyckning Boglinjen

39 Handledsrörelsehastighet 38º/s 32º/s

40 Att bedöma effekt av intervention Besvär i armbåge/hand senaste veckan % β = 0,6 (%/(º/s)) Att gå över till styckning vid löpande band sänker risken för besvär 4% enheter º/s Handledsrörelsehastighet Styckning bog (38 º/s) Styckning löpande band (32 º/s)

41 Typisk patient på Arbets- och miljömedicin Arbetat i gummiindustrin i 22 år För ca 15 år besvär i nacken och höger handled. Kämpat på med arbetet, och besvären har blivit allt värre Nu utbredda besvär med huvudvärk, värk och domningar i armarna. Utbredd ömhet, besvären ökar vid minsta belastning. Kan inte längre arbeta. Ergonombedömning: Höga synkrav Långvarigt framåtböjd huvud Repetitivt arm/handarbete Läkarintyg för bedömning av anmäld arbetsskada Rådgivning? Kvinna, 58 år, ont i nacke och höger arm arbetsskada?

42 Smärtutveckling Frekvens, intensitet... Tid

43 Störd smärtmodulering slutstation vid långvarig smärta Blandade smärtkvaliteter: brännande/stickande/bultande/molande. Utstrålande värk och/eller stickningar och domningar. Provoceras vanligen vid muskelpalpation och/eller muskelbelastning. Diffus känselnedsättning, bedövningskänsla med växlande lokalisation. Svaghet: abnorm kraftlöshet, lättutlöst muskulär utmattning, Ökande smärtutbredning, smärtspridning, t ex oklar halvsidig värk. Onormal ömhet/smärta vid lätt beröring och abnorm smärta vid kraftigare beröring. Abnorm eftersmärta: ökad smärta efter lätt måttlig muskelbelastning, klinisk undersökning eller sjukgymnastik, som kvarstår timmar dygn. Ökande smärta till följd av upprepad perifer retning: t ex av fingerpalpation. Vanliga värktabletter har dålig effekt. Dålig effekt av akupunktur och/eller TENS, inte sällan till och med ökad värk. Lidbeck J. Centralt störd smärtmoduleringvid muskuloskeletal smärta Ny kunskap kräver ny modell för mekanismbaserad smärtanalys. Läkartidningen 2007.

44 Kunde någon gjort något tidigare? Kvinnan själv? (behöver stöd från omgivningen att inte bara stå ut utan stå emot!) Företagshälsovården? det gäller att fånga upp dessa personer i tid, inte när de inte längre kan arbeta Arbetsgivaren? systematiskt arbetsmiljöarbete men också ekonomiska hänsyn Myndigheter? Försäkringskassan? Arbetsförmedlingen? har vi en adekvat lagstiftning, och efterlevs den?

45 Vad säger lagen? AFS 1998:01 Belastningsergonomi 2 Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Långvarigt eller ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar. 4 Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Belastningsergonomi AFS 1998:1

46 Kloka ord, men vad innebär Långvarigt? Ofta förekommande? Ogynnsam? Ensidigt upprepat? Starkt styrt eller bundet? Ska undvikas? Ska normalt inte förekomma?

47 Bedömningsmodell som stöd Rött Gult Grönt Arbetscykeln upprepas flera gånger i minuten under minst halva arbetsskiftet. Arbetscykeln upprepas flera gånger i minuten under minst en timme av arbetsskiftet eller många gånger i timmen under minst halva arbetsskiftet. Arbetscykeln upprepas några gånger i timmen.

48 Vad säger lagen om Buller (AFS 2005:16): gränsvärde 85dBA Handhållna vibrationer (AFS 2005:15): gränsvärde 5 m/s 2 Gränsvärden för luftföroreningar (AFS 2005:17): Akrylamid 0,03 mg/m 3 Pappersdamm - 2 mg/m 3 Etanol 1000 mg/m 3 Asbest 0,1 fiber/cm 3 Lacknafta 300 mg/m 3 över 300 olika ämnen Samtliga som genomsnitt över 8 timmar För att hantera vissa cancerogena, allergiframkallande och reproduktionsstörande ämnen krävs tillstånd från arbetsmiljöverket!

49 Kan man ha gränsvärden för belastningsergonomi? Hur bestäms ett gränsvärde? Mät exponering Mät respons (tex som andel sjuka) Beräkna sambanden Besluta om acceptabel risk 0 Respons % Exponering Kvinnor Män

50 Kan man använda denna kunskap i lagstiftning? Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet º/s

51 USA: Handkraft (% max) ACGIH 2000;Threshold Limit Value (American Conference Governmental Industrial Hygenists) Hand activity level monotask jobs Handen stilla Mycket långsamma rörelser, långa pauser Långsamma rörelser, frekventa korta pauser Ständiga rörelser, sällan paus Snabba rörelser inga pauser Svårt att hinna med eller ständig aktivitet

52 EU: pren OCRA-index TA (Antal Technical actions under arbetsdagen) RA (Referensantal Technical actions under arbetsdagen) RA räknas ut beroende på förvärrande faktorer 30/min x kraftkonstant x arbetsställningskonstant x repetitivkonstant x ytterligarefaktorerkonstant x durationskonstant x återhämtningskonstant <2,2 = grönt 2,3-3,5 = gult > 3,5 = rött

53 Så här skulle man kunna göra Handkraft (% max) º/s 2 20º/s 4 30º/s 6 40º/s 8 50º/s 10 Handledsrörelsehastighet

54 Eller så här Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet Om man accepterar en ökning av andel med besvär med 15%enheter bör gränsvärde sättas vid 25º/s º/s

55 Alltså Man skulle kunna bestämma ett gränsvärde för handledsrörelsehastighet, som komplettering till den gällande föreskriften För att minska hastigheten kan man sänka tempot, eller växla med mindre belastande arbetsuppgifter Det skulle ta bort de mest belastade jobben, men inte lösa allt

56 Take home messages: Det finns fortfarande många jobb med för hög belastning på muskler och leder Nuvarande lagstifting är ibland svårtolkad Det går att mäta belastningen Det går att beskriva sambandet Det går att bestämma ett gränsvärde

57 Tack! Tack till AFA försäkring och FAS

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Belasta rätt arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Vår kropp är gjord för rörelse och belastning den mår bra av det. Men vi behöver en lagom blandning av belastning och vila för att kroppen ska fungera

Läs mer

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

Skapa variation i arbetet vid datorn

Skapa variation i arbetet vid datorn Skapa variation i arbetet vid datorn På uppdrag av Stockholms läns landsting Datorarbetsplatsen ska vara utformad så att du kan arbeta bekvämt och få ett bra arbetsresultat, utan att få problem med nacke,

Läs mer

Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas?

Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas? RAPPORT Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas? Göran M Hägg, Centrum för belastningsskadeforskning Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Rupesh Kumar, Luleå tekniska

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg - en kunskapssammanställning Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002: 2 Lena Backman, Ola Leijon, Magnus Lindberg, Gunilla Pernold, Inga-Lill

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Bra arbetsmiljö för frisörer

Bra arbetsmiljö för frisörer Bra arbetsmiljö för frisörer Du kan förebygga skador och problem Det är vanligt att frisörer tvingas byta yrke på grund av besvär av sitt arbete. De vanligaste orsakerna är problem med eksem och påfrestningar

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Kunskapssammanställning Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften Professor Dominique Anxo, docent Jonas Månsson samt civilekonom Ellinor Ivarsson Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 135 Sammanfattningar av projekt tarbeten Företagsläkarkursen Väst 2010/20111 Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1 Prevent 2001 Produktion Folkhälsoinstitutet Prevent ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN SAF, LO & PTK Sätt Sverige i rörelse Redaktör: Suzanne Rosendahl, Skribenten Layout: Camilla Laghammar Tryck: Tennbergs Grafiska

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Hierarkier av hälsa Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Projektgruppen består av: Fil Dr Christina Björklund, projektledare Med Dr Malin Lohela Karlsson Docent Gunnar Bergström

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer