Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer"

Transkript

1 Arbetsrelaterade besvär i underarm/hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer Catarina Nordander, Överläkare, DrMedVet Gert-Åke Hansson, Yrkeshygieniker, Docent Arbets- och miljömedicin, Lund

2 Arbetsorsakade besvär 2008 Hälften av alla anmälda arbetssjukdomar är orsakade av belastningsfaktorer Bland kvinnor med processeller operatörsarbete uppger 1/3 någon form av arbetsrelaterade besvär

3 Forskning på Arbets- och miljömedicin i Lund Över 20 års intresse för sambandet fysisk belastning och risk att utveckla besvär i muskler och leder Ursprungligen främst fokus på kvinnliga industriarbetare, efter hand även på män och andra yrkesgrupper Standardiserade metoder för att mäta exponering och sjuklighet Data från många yrkesgrupper ger möjlighet att lägga samman och beräkna samband

4 Nötstyckning på ackord Hög handledsrörelsehastighet Hög armrörelsehastighet Framåtböjt huvud Kraftkrävande Ensidigt upprepat arbete Kallt Stå på hårt golv

5 Styckning Handledsrörelser 38 º/s Armrörelser 146 º/s Huvudböjning 46º Toppkraft, underarm 31%max* 38% hade haft besvär i underarm/hand senaste veckan 14% har en diagnos vid undersökning * 90 e percentilen

6 Att mäta belastning Riskfaktorer: Hög kraft Brist på återhämtning, Ogynnsamma arbetsställningar Repetitiva rörelser (hög hastighet/återkommande likadana) Goniometri arbetsställning och rörelsehastighet Inklinometri arbetsställning och rörelsehastighet EMG kraft (%max) och muskulär vila

7 Goniometri arbetsställning och rörelsehastighet 70 Right wrist velocity (50th percentile; /s) Mink fur sorting Poultry processing, Fish processing, stu Poultry processing, Milking, carousel Light packing, napki Letter handling Light sorting, earpl Grocery store, pick Light assembly, ther Milking, parlour Cleaning, traditiona Data entry, giroform Milking, tethering Injection moulding, Laminate production Data entry, giroform Grocery store, cured Parquet slats sortin Grocery store work, Injection moulding, Grocery store cash-d Cleaning, extended o Hairdressing Sw Varied industrial wo Forceful assembly, b Trimming, rubber Chiropody Grocery store, scann Parquet slats sortin Day nursery work Varied office work Dentistry, hygienist Dentistry, dentists, Partly VDU work Parquet slats sortin Breaks VDU work Air traffic control, VDU work, print make Information service, CAD work D k Air traffic control,

8 Inklinometri arbetsställning ochrörelsehastighet 100 Right upper arm velocity (50th percentile; /s) Fish processing, stu Light packing, napki Assembly, cardoors Cleaning, traditiona Grocery store, pick Cleaning, extended o Grocery store, cured Injection moulding, Forceful assembly, b Injection moulding, Grocery store work, Hairdressing No Parquet slats sortin Light assembly, ther Grocery store cash-d Parquet slats sortin Grocery store, scann Nursing, orthopedics Traverser work Day nursery work Trimming, rubber Dentistry, hygienist Breaks Partly VDU work Parquet slats sortin Dentistry, dentists, Air traffic control, Air traffic control,

9 EMG kraft (%max) och muskulär vila (%tid) Right forearm extensor load (90th percentile; % M Injection moulding, Forceful assembly, b Hairdressing Sw Grocery store, pick Milking, tethering Milking, parlour Light assembly, ther Day nursery work Light packing, napki Grocery store work, Injection moulding, Parquet slats sortin Grocery store cash-d Grocery store, cured Trimming, rubber Dentistry, hygienist Breaks VDU work Poultry processing, Grocery store, scann Air traffic control, Parquet slats sortin Air traffic control, Dentistry, dentists, Parquet slats sortin CAD work D k

10

11

12

13

14

15

16

17 Handled, höger, vinkelhastighet, p50 ( /s) Handledsrörelser Varuupplock Plastgradning I K Mjölkning lösdrift K Lokalvård TO K Mjölkning K Formsprutning gummi Laminattillverkning Datainmatning postgi Delikatess Parkettstavsortering Livsmedelsaffär, kas Formsprutning termop Utgångskassa Lokalvård EO K Frisörer SE K Varierat industriarb Bromsmontering K Gummirensning K Fotvård K Scanning Parkettstavsortering Dagis alla K Varierat kontorsarbe Tandhygienister III Tandläkare I K Kontors- datorarbete Parkettstavsortering Rast K VDU LU K Flygledning K Datorarbete grafiker Nummerupplysning K CAD arbete DK K FlygS2000 K Nummerupplysnin g Minkskinn Postgiroblanketter (vänster hand) Raster Minkskinnsortering K Kyckling beredning S Fiskberedning K Kycklingberedning DK Mjölkning karusell K Packning sanitet K Datainmatning postgi Kuvertöppning K Hörselproppsortering ARBETE

18 EMINGO: EMG, Inklinometri och Goniometri Tekniska mätningar av muskelbelastning, arbetsställningar och rörelser

19 Att mäta sjukdom/besvär NORDISKA MINISTERRÅDETS FRÅGEFORMULÄR STANDARDISERAD FYSIKALISK UNDERSÖKNING

20 Diagnoser enligt förutbestämda kriterier Tension neck syndrome Cervikalgi Cervikal rhizopati AC-ledssyndrom Bicepstendinit Supraspinatustendinit Infraspinatustendinit Frozen shoulder Lateral epikondylit Medial epikondylit Frohses syndrom Ulnar nervinklämning i armbågshöjd Radialtunnelsyndrom Carpaltunnelsyndrom Ulnar inklämning i Guyons kanal Overused hand syndrome

21 Varierat kontorsarbete (män) Handledsrörelser 4 º/s Armrörelser 9 º/s Huvudböjning 18º Toppkraft, underarm 13%max 18% hade haft besvär i underarm/hand senaste veckan 3% har en diagnos vid undersökning

22 Kraftkrävande monteringsarbete Handledsrörelser män 18 º/s kvinnor 19 º/s Toppkraft, underarm män 27 %max kvinnnor 36 %max Besvär i underarm/hand män 31% kvinnor 54% Diagnos vid undersökning män 6% kvinnor 20%

23 Kontorsarbete Montering män Montering kvinnor Styckning 0 Kraft underarm (%max) Handledsrörelser (º/s) Besvär (%) Diagnos (%)

24 Vi har mätt i en lång rad yrken

25 Handledsflexion, höger, vinkelhastighet, p50 ( /s) Handledsrörelsehastigheten Minkskinnsortering K Kyckling beredning S Fiskberedning K Kycklingberedning DK Mjölkning karusell K Packning sanitet K Kuvertöppning K Hörselproppsortering Plastgradning I K Mjölkning lösdrift K Lokalvård TO K Datainmatning postgi Mjölkning K Formsprutning gummi Laminattillverkning Datainmatning postgi Delikatess Parkettstavsortering Formsprutning termop Utgångskassa Lokalvård EO K Frisörer SE K Varierat industriarb Bromsmontering K Gummirensning K Fotvård K Parkettstavsortering Dagis alla K Varierat kontorsarbe Undersköterskor op Tandhygienister III Tandläkare I K Kontors- datorarbete Anestesisköterskor Op-sköterskor Parkettstavsortering Rast K VDU LU K Flygledning K Datorarbete grafiker Nummerupplysning K CAD arbete DK K Datorarbete varierar mellan olika yrken Repetitiva industriarbeten (raster) FlygS2000 K

26 Besvärsförekomsten varierar % mellan olika yrken Rapporterade besvär från armbåge/hand under de senaste 7 dagarna. (%) Op-sköterskor Sjuksköterskor, psykiatri Varierat kontorsarbete Flygledning Frisörer Tandsköterskor Ultraljudsundersökning Daghem Undersköterskor Tandläkare Delvis dataarbete Livsmedelsaffär Hemtjänst Sjuksköterskor, ortopedi Varierat industriarbete Kycklingberedning Bromsmontering Städning, trad org Formsprutning, gummi Laminattillverkning Fiskberedning Tandhygienister Frisörer Narkossköterskor Lätt montering, plast kvinnor

27 Andel med nack/skulderdiagnos (%) 50% Kvinnor Män 40% 30% överrisk 20% 10% 0% Bakgrund kvinnor 13% Var_kontorsarbete Fast ighetssk. Dagis/hemtj. Diverse_kontorsarbete Plastpressning Varierat industriarb Gummiblandning Kontors/datorarbete Flygledning Detaljhandel Formsprutning Flygledning, assistent Parkettstavsort. Gummipressning Fiskberedning Kycklingsslakteri Bromstillverkning Lokalvård Plastgradning Laminattillverkning

28 Om man lägger samman data Belastning Sjuklighet/besvär

29 Kraftkrävande montering Kvinnor Män Tandhygienister

30 Exponeringsresponssamband Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet β = 0,6 (%/(º/s)) Kvinnor 9%enheter mer besvär än män º/s

31 Exponering-responssamband högersidiga underarm/handbesvär Sambandens lutning (ß) med p-värden. Könsjusterade gemensamma ß, och könsskillnader i intercept. Kön Besvär Minst en Carpaltunnel senaste diagnos syndrom 7 dagarna p p p Handledrörelsehastighet p50, ß (%/(º/s)) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/(º/s)) 0.6 < Könsskillnad (%;kvinnor mot män) Handledsflexion, p50, ß (%/º) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/º) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Muskulär aktivitet (p90), ß (%/%MVE) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/%MVE) Könsskillnad (%;kvinnor mot män)

32 Krav och Kontroll (Karasek & Theorell, 1990) Aktiv inlärning, motivation att lära in nya beteendemönster KONTROLL hög Avspänd Aktiv låg Passiv Spänd låg hög ARBETSKRAV Risk för psykisk och fysisk ohälsa

33 Psykosocial arbetsmiljö - andel som uppger att arbetet innebär: Höga krav Låg kontroll Spänt arbete (strain) Spänt arbete och lågt socialt stöd Varierat kontorsarbete Kraftkrävande montering Män Kvinnor Män Styckning Män

34 Krav och Kontroll (Karasek & Theorell, 1990) KONTROLL hög låg Avspänd Passiv Aktiv Spänd Kontor 17% Montering K 59% M 36% Styckning 54% låg hög ARBETSKRAV

35 Psykosociala faktorer Sambandens lutning (ß) med p-värden. Könsjusterade gemensamma ß, och könsskillnader i intercept. Kön Besvär Minst en Carpaltunnel Senaste diagnos syndrom 7 days p p p Höga krav, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Låg kontroll, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Job strain, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män) Isostrain, ß (%/% exponerade) Kvinnor Män Könsjusterad ß (%/% exponerade) Könsskillnad (%; kvinnor mot män)

36 Multivariat analys Multivariat analys, forward proceedure, kön tvingat in i modellerna. Besvär Minst en Carpaltunnelsenaste 7 dagarna diagnos syndrom ß (95% CI) ß (95% CI) ß (95% CI) Kön 12 (5 18) 4.1 ( ) 1.9 ( ) Handledsflexion p ( ) Handledsrörelsehastighet p ( ) 0.3 ( ) 0.2 ( ) Låg kontroll 0.2 ( ) R 2 (gruppnivå)

37 Hur kan man använda kunskapen? Bedöma effekt av interventioner Vid försäkringsmedicinska bedömningar Regler för arbetsmiljö

38 Att bedöma effekten av intervention: Hjälper det att byta från att stycka hela bogar till att stycka på löpande band Bogstyckning Boglinjen

39 Handledsrörelsehastighet 38º/s 32º/s

40 Att bedöma effekt av intervention Besvär i armbåge/hand senaste veckan % β = 0,6 (%/(º/s)) Att gå över till styckning vid löpande band sänker risken för besvär 4% enheter º/s Handledsrörelsehastighet Styckning bog (38 º/s) Styckning löpande band (32 º/s)

41 Typisk patient på Arbets- och miljömedicin Arbetat i gummiindustrin i 22 år För ca 15 år besvär i nacken och höger handled. Kämpat på med arbetet, och besvären har blivit allt värre Nu utbredda besvär med huvudvärk, värk och domningar i armarna. Utbredd ömhet, besvären ökar vid minsta belastning. Kan inte längre arbeta. Ergonombedömning: Höga synkrav Långvarigt framåtböjd huvud Repetitivt arm/handarbete Läkarintyg för bedömning av anmäld arbetsskada Rådgivning? Kvinna, 58 år, ont i nacke och höger arm arbetsskada?

42 Smärtutveckling Frekvens, intensitet... Tid

43 Störd smärtmodulering slutstation vid långvarig smärta Blandade smärtkvaliteter: brännande/stickande/bultande/molande. Utstrålande värk och/eller stickningar och domningar. Provoceras vanligen vid muskelpalpation och/eller muskelbelastning. Diffus känselnedsättning, bedövningskänsla med växlande lokalisation. Svaghet: abnorm kraftlöshet, lättutlöst muskulär utmattning, Ökande smärtutbredning, smärtspridning, t ex oklar halvsidig värk. Onormal ömhet/smärta vid lätt beröring och abnorm smärta vid kraftigare beröring. Abnorm eftersmärta: ökad smärta efter lätt måttlig muskelbelastning, klinisk undersökning eller sjukgymnastik, som kvarstår timmar dygn. Ökande smärta till följd av upprepad perifer retning: t ex av fingerpalpation. Vanliga värktabletter har dålig effekt. Dålig effekt av akupunktur och/eller TENS, inte sällan till och med ökad värk. Lidbeck J. Centralt störd smärtmoduleringvid muskuloskeletal smärta Ny kunskap kräver ny modell för mekanismbaserad smärtanalys. Läkartidningen 2007.

44 Kunde någon gjort något tidigare? Kvinnan själv? (behöver stöd från omgivningen att inte bara stå ut utan stå emot!) Företagshälsovården? det gäller att fånga upp dessa personer i tid, inte när de inte längre kan arbeta Arbetsgivaren? systematiskt arbetsmiljöarbete men också ekonomiska hänsyn Myndigheter? Försäkringskassan? Arbetsförmedlingen? har vi en adekvat lagstiftning, och efterlevs den?

45 Vad säger lagen? AFS 1998:01 Belastningsergonomi 2 Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Långvarigt eller ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar. 4 Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Belastningsergonomi AFS 1998:1

46 Kloka ord, men vad innebär Långvarigt? Ofta förekommande? Ogynnsam? Ensidigt upprepat? Starkt styrt eller bundet? Ska undvikas? Ska normalt inte förekomma?

47 Bedömningsmodell som stöd Rött Gult Grönt Arbetscykeln upprepas flera gånger i minuten under minst halva arbetsskiftet. Arbetscykeln upprepas flera gånger i minuten under minst en timme av arbetsskiftet eller många gånger i timmen under minst halva arbetsskiftet. Arbetscykeln upprepas några gånger i timmen.

48 Vad säger lagen om Buller (AFS 2005:16): gränsvärde 85dBA Handhållna vibrationer (AFS 2005:15): gränsvärde 5 m/s 2 Gränsvärden för luftföroreningar (AFS 2005:17): Akrylamid 0,03 mg/m 3 Pappersdamm - 2 mg/m 3 Etanol 1000 mg/m 3 Asbest 0,1 fiber/cm 3 Lacknafta 300 mg/m 3 över 300 olika ämnen Samtliga som genomsnitt över 8 timmar För att hantera vissa cancerogena, allergiframkallande och reproduktionsstörande ämnen krävs tillstånd från arbetsmiljöverket!

49 Kan man ha gränsvärden för belastningsergonomi? Hur bestäms ett gränsvärde? Mät exponering Mät respons (tex som andel sjuka) Beräkna sambanden Besluta om acceptabel risk 0 Respons % Exponering Kvinnor Män

50 Kan man använda denna kunskap i lagstiftning? Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet º/s

51 USA: Handkraft (% max) ACGIH 2000;Threshold Limit Value (American Conference Governmental Industrial Hygenists) Hand activity level monotask jobs Handen stilla Mycket långsamma rörelser, långa pauser Långsamma rörelser, frekventa korta pauser Ständiga rörelser, sällan paus Snabba rörelser inga pauser Svårt att hinna med eller ständig aktivitet

52 EU: pren OCRA-index TA (Antal Technical actions under arbetsdagen) RA (Referensantal Technical actions under arbetsdagen) RA räknas ut beroende på förvärrande faktorer 30/min x kraftkonstant x arbetsställningskonstant x repetitivkonstant x ytterligarefaktorerkonstant x durationskonstant x återhämtningskonstant <2,2 = grönt 2,3-3,5 = gult > 3,5 = rött

53 Så här skulle man kunna göra Handkraft (% max) º/s 2 20º/s 4 30º/s 6 40º/s 8 50º/s 10 Handledsrörelsehastighet

54 Eller så här Besvär i armbåge/hand senaste veckan % Handledsrörelsehastighet Om man accepterar en ökning av andel med besvär med 15%enheter bör gränsvärde sättas vid 25º/s º/s

55 Alltså Man skulle kunna bestämma ett gränsvärde för handledsrörelsehastighet, som komplettering till den gällande föreskriften För att minska hastigheten kan man sänka tempot, eller växla med mindre belastande arbetsuppgifter Det skulle ta bort de mest belastade jobben, men inte lösa allt

56 Take home messages: Det finns fortfarande många jobb med för hög belastning på muskler och leder Nuvarande lagstifting är ibland svårtolkad Det går att mäta belastningen Det går att beskriva sambandet Det går att bestämma ett gränsvärde

57 Tack! Tack till AFA försäkring och FAS

Mätning av fysisk belastning i nacke axlar armar och händer

Mätning av fysisk belastning i nacke axlar armar och händer Mätning av fysisk belastning i nacke axlar armar och händer Gert-Åke Hansson Arbets- och miljömedicin Lund Bakgrund Muskuloskeletal sjukdom är ett stort problem Speciellt nacke/axlar, armar och händer

Läs mer

Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen

Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen Gert-Åke Hansson, Inger Arvidsson, Catarina Nordander Arbets- och miljömedicin Syd 1 AMM Syd:s forskning

Läs mer

AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning - baserat på tekniska mätningar av exponeringen

AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning - baserat på tekniska mätningar av exponeringen AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning - baserat på tekniska mätningar av exponeringen Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist, Catarina Nordander Arbets- och miljömedicin Syd 1 AMM

Läs mer

MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete

MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Typisk patient på Arbets- och miljömedicin Arbetat i gummiindustrin i 22 år För ca 15 år besvär i nacken och höger handled. Kämpat på med arbetet,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 12/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Exponeringresponssamband för kvinnors och mäns risk att drabbas av värk i nacke/arm vid fysisk och psykosocial arbetsbelastning Catarina Nordander Kerstina

Läs mer

Checklista Belastningsergonomi

Checklista Belastningsergonomi Checklista Belastningsergonomi Checklista för bedömning - utifrån föreskrifterna om belastningsergonomi, AFS 2012:2 h Augusti 2013 1 Checklista för bedömning utifrån föreskrifterna om belastningsergonomi,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 35/11 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från baselineundersökning på

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 8/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av fysisk belastning och bedömning av risk för muskuloskeletal sjuklighet vid montering av rullager Gert-Åke Hansson, AMM, Lund Istvan Balogh, AMM,

Läs mer

MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete

MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bakgrund Arbets- och miljömedicin i Lund utarbetade i slutet av 1980-talet en standardmetod för klinisk undersökning av nacke och övre extremiteter

Läs mer

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Belastning, genus och hälsa i arbetslivet, Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Rapport 2013:9 1 Kostnader för sjukskrivning / sjukersättning Försäkringskassan 2011

Läs mer

Spröda kvinnor och starka gubbar?

Spröda kvinnor och starka gubbar? Spröda kvinnor och starka gubbar? Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Rapport 2013:9 1 Kostnader för sjukskrivning / sjukersättning Försäkringskassan 2011 25 20 sjukersättning sjukskrivning

Läs mer

Flytten till nytt produktionskök. En belastningsergonomisk analys. Syften

Flytten till nytt produktionskök. En belastningsergonomisk analys. Syften 14 2 18 Flytten till nytt produktionskök En belastningsergonomisk analys Syften Att kartlägga om flytten till de nya kökslokalerna påverkar: Kökspersonalens besvärsförekomst i rörelseapparaten Kökspersonalens

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från baselineundersökning avseende

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

Belastningsergonomi Vad har det för praktisk betydelse hur vi ser ut? Kersti Lorén AB Previa

Belastningsergonomi Vad har det för praktisk betydelse hur vi ser ut? Kersti Lorén AB Previa Belastningsergonomi Vad har det för praktisk betydelse hur vi ser ut? Kersti Lorén AB Previa Utvecklingen över 14 miljoner år Jordbruk 5 000 år Industri ca 225 år IT ca 25 år Ergonomi? Ergonomi handlar

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 10/2013 Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker Gert-Åke Hansson Docent, yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin 2013-03-28 Arbetsställningar

Läs mer

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare:

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera del

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 34/11 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från undersökning på Operationsavdelningen,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 32/11 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från baselineundersökning på

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 33/11 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie. Resultat från baselineundersökning på

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt?

Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt? Variation i arbetet vad är det, hur gör man, och är det verkligen så viktigt? Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Långvarigt, lågintensivt arbete medelbelastning

Läs mer

Variation på jobbet vad säger forskningen?

Variation på jobbet vad säger forskningen? Variation på jobbet vad säger forskningen? Charlotte Lewis, PhD Leg. Sjukgymnast/Belastningsergonom, Arbets- & Miljömedicin, NUS charlotte.lewis@vll.se Svend Erik Mathiassen, professor Centrum för belastningsskadeforskning

Läs mer

Belastningsergonomi. Den här bild-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2.

Belastningsergonomi. Den här bild-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2. Belastningsergonomi Den här bild-serien bygger på s föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2. Använd bilderna i utbildningssammanhang. Genom att lyfta fram föreskrifternas olika delar paragraferna

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon

Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 1/2014 Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon Jenny Gremark Simonsen Lothy Granqvist Gert-Åke Hansson AMM, Lund 2014-01-24

Läs mer

Modeller för att bedöma risker för besvär i rörelseorganen vid arbetsställningar, manuell hantering och repetitivt arbete enligt kommentarerna till 4

Modeller för att bedöma risker för besvär i rörelseorganen vid arbetsställningar, manuell hantering och repetitivt arbete enligt kommentarerna till 4 Modeller för att bedöma risker för besvär i rörelseorganen vid arbetsställningar, manuell hantering och repetitivt arbete enligt kommentarerna till 4 Det behövs praktiska, systematiska och enkla metoder

Läs mer

Praktiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenheter från förbättringsarbete och ergonomisk riskbedömning vid en vårdavdelning

Praktiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenheter från förbättringsarbete och ergonomisk riskbedömning vid en vårdavdelning Praktiskt arbetsmiljöarbete Erfarenheter från förbättringsarbete och ergonomisk riskbedömning vid en vårdavdelning Rehabiliteringsmedicinska kliniken Klinikens uppdraget; ansvara för specialiserad medicinsk

Läs mer

Belastningsskador Nej tack!

Belastningsskador Nej tack! Belastningsskador Nej tack! Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi

Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi 1 Hur Scania som globalt företag arbetar med belastningsergonomi Hälsa- och Arbetsmiljö, Metodutveckling & Global support Scania Anne Clausén, Europa ergonom / leg.sjukgymnast Global production system

Läs mer

Belasta rätt så undviker du skador

Belasta rätt så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014. Rapport nr 14/2014

Arbets- och miljömedicin Lund. Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014. Rapport nr 14/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 14/2014 Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014 Inger Arvidsson Belastningsergonom, DrMedVet Catarina Nordander Överläkare, docent Arbets-

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015 Rapport nr 2/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Eva Tekavec a Jonathan Lyström b Catarina Nordander a Kvalitetsgruppen för

Läs mer

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Charlotte Lewis, PhD Leg. Sjukgymnast/Belastningsergonom, Arbets- & Miljömedicin, NUS charlotte.lewis@vll.se Svend Erik Mathiassen, professor Centrum för belastningsskadeforskning

Läs mer

IT, stress och arbetsmiljö

IT, stress och arbetsmiljö IT, stress och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning Administrativt

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär i nacke, skuldror och armar

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär i nacke, skuldror och armar Arbetets betydelse för uppkomst av besvär i nacke, skuldror och armar Catarina Nordander Överläkare, docent Vad säger vetenskapen? Vad säger lagen? Hur jobbar man praktiskt? SBU rapport 2012 Arbetets betydelse

Läs mer

ERGONOMI FÖR TANDLÄKARE

ERGONOMI FÖR TANDLÄKARE Mål för ergonomikursen att ERGONOMI FÖR TANDLÄKARE Risker och förebyggande åtgärder Ulla Evers Larsson, Institutionen NVS, Sektionen för sjukgymnastik känna till hur arbetsorganisationen styr möjligheten

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Belastningsrelaterade besvär inom vård och omsorg - Ergonomi och personalsäkerhet Charlotte Wåhlin Med dr. Ergonom/fysioterapeut Arbets- och miljömedicin Gemensam resurs för Landstingen

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 9/211 Arbets- och miljömedicin Lund Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie inom vård och skola. Delrapport 1. Resultat

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas?

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Belastning, genus och hälsa i arbetslivet Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Charlotte Lewis Svend Erik Mathiassen Rapport 2013:9 Kostnader för sjukskrivning

Läs mer

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Statistik och rapporter https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/ Sjukförsäkringen (AGS-KL) Omfattar alla anställda inom

Läs mer

ERGONOMI. Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar

ERGONOMI. Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar ERGONOMI Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar Ergonomin kan ses i tre delar: 1. Belastningsergonomi ( Gamla ergonomin ) Arbetsställning Ensidig belastning

Läs mer

Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING. En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen

Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING. En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen Innehåll Inledning 3 Riskbedömning av arbetet 4 Exempel ur Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Arbetsbelastning vid städning av hotellrum

Arbetsbelastning vid städning av hotellrum Rapport nr 4/2017 Arbetsbelastning vid städning av hotellrum Camilla Dahlqvist Biomedicinsk analytiker, doktorand Lothy Granqvist Biomedicinsk analytiker Arbets- och miljömedicin Syd Lotta Löfqvist Belastningsergonom,

Läs mer

En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. Belastningsergonomisk riskbedömning

En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. Belastningsergonomisk riskbedömning En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. sk riskbedömning Charlotte Wåhlin Med dr. Ergonom & leg Fysioterapeut Film - En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö Sträva efter en nollvision

Läs mer

IT och arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet. Vård- och omsorgsarbete

IT och arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet. Vård- och omsorgsarbete IT och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning 1 Administrativt

Läs mer

Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation. Skapa ett gynnsamt arbete för kroppen

Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation. Skapa ett gynnsamt arbete för kroppen Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Läs mer

IT, stress och arbetsmiljö

IT, stress och arbetsmiljö IT, stress och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning 1 Administrativt

Läs mer

Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer

Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 147 Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer Baserat på exponeringsutredningar

Läs mer

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1 Arbete vid bildskärm Arbetsmiljöverket 2013 1 Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar Arbetsmiljöverket 2013 2 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer Arbetsmiljöverket 2013 3 Se bra på skärmen Fritt

Läs mer

RAMP II (version 1.00, 2014) Fördjupad analys för bedömning av fysiska risker vid manuell hantering

RAMP II (version 1.00, 2014) Fördjupad analys för bedömning av fysiska risker vid manuell hantering RAMP II (version 1.00, 2014) 1 Svensk version Fördjupad analys för bedömning av fysiska risker vid manuell hantering RAMP - Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively Introduktion

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-, arm-, nack- eller skulderbesvär vid arbete med händer och armar.

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation.

Belastningsergonomi. Mät era högerhänder under föreläsningen. Belastningsergonomi. Människa Teknik Omgivning Organisation. Belastningsergonomi Mät era högerhänder under föreläsningen Hillevi Hemphälä Avdelningen för Ergonomi Institutionen för designvetenskaper Lunds Universitet Belastningsergonomi Kunskapen om och samspelet

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning

Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning Institutionen för Folkhälsovetenskap Företagshälsovård för sjukgymnaster och ergonomer Folkhälsovetenskap Projektarbete, 7,5 hp 2008 Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning Ann-Louise Fransson

Läs mer

Beställning och information om arbetsgång gällande arbetsförmågebedömningar

Beställning och information om arbetsgång gällande arbetsförmågebedömningar Beställning och information om arbetsgång gällande arbetsförmågebedömningar Beställning: 1. Diskutera med medarbetaren vilka medicinska åtgärder via sjukvården som är vidtagna och förankra att vi kan ta

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionala medicinska rådet Yrkes- och miljömedicin/-dermatologi i Hässleholm 2008-02-28

Minnesanteckningar från Regionala medicinska rådet Yrkes- och miljömedicin/-dermatologi i Hässleholm 2008-02-28 Minnesanteckningar Gudrun Persson, klinikassistent Yrkes- och miljömedicinska kliniken 046-17 31 85 E-post: gudrun.persson@skane.se Datum 2008-02-28 Dnr Minnesanteckningar från Regionala medicinska rådet

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser.

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser. 1 Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu cirka 2,5 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och länge vid bildskärm. Den här

Läs mer

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön 1 Idag använder fyra av fem yrkesverksamma i Sverige datorer i sitt arbete. Utvecklingen av det digitala arbetet fortsätter i en allt snabbare takt.

Läs mer

Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet

Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet Charlotte Lewis Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2012:2 7 Arbetsgivaren

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

Patientstatistik 2014

Patientstatistik 2014 Patientstatistik 2014 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Alkistis Nalbanti Rapport 2015 : 06 ISBN: 978-91-88361-00-4 Sammanfattning 1 Titel: Patientstatistik 2014, Arbets-

Läs mer

Digital Arbetsmiljö. Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet

Digital Arbetsmiljö. Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet Digital Arbetsmiljö Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet Vad är Digital Arbetsmiljö? Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen ARBETSMILJÖ INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning 2013-10-03 IMÖ 2013/35668 IMÖ 2013/35836 Sid 1(7) Distriktet i Örebro Helene Sandberg, 010-730 9480 Elzbieta Jeppson, 019-730 9341 Kumla kommun 692

Läs mer

Patientstatistik 2015

Patientstatistik 2015 Patientstatistik 2015 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti Statistiker, CAMM Stockholm Rapport 2016:05 ISBN: 978-91-88361-06-6

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken?

Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken? Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken? Agneta Lindegård Andersson Ergonom, PhD, Utvecklingledare Institutet för stressmedicin Hälsan & Stressmedicin Introduktion Förekomst

Läs mer

Har du svarat nej på den här frågan gå vidare till checklistan.

Har du svarat nej på den här frågan gå vidare till checklistan. Vi vet att 70 procent av alla anmälda arbetssjukdomar i snickeribranschen är belastningsrelaterade. Det är därför viktigt att förebygga belastningsskador. Den här checklistan är till god hjälp i ditt systematiska

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön CHRISTINA OLSSON 2013-11-03 Uppgift 3: Arbetsmiljö i styckningsfabrik Frågeställningar: 1. Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på arbetsplatsen? 2. Vilka belastningar utsätter sig arbetstagaren för, och

Läs mer

Regelverk för arbetsmiljöarbetet

Regelverk för arbetsmiljöarbetet Regelverk för arbetsmiljöarbetet För Läkarprogrammet vt 2009 Robert Wålinder Arbets och miljömedicin Akademiska sjukhuset www.ammuppsala.se länk robert.walinder@akademiska.se Tfn 611 36 41 Tre lagar för

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se Center for Vibration Comfort www.cvk.se Center for Vibration Comfort Verklig miljö Test miljö Vibrationsmätning på människor Vibrationsmätning på material Helkroppsoch Hand-arm Vibrationer Direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6 Frisörer och nagelbyggare en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011 Rapport 2012:6 RAPPORT Datum 2011-11-18 ISM Vår beteckning Frisörer och nagelbyggare 2011 En regional

Läs mer

Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri

Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri Burnout och psykosocial arbetsmiljö - Teorier och empiri Sofia Norlund, PhD Folkhälsa och klinisk medicin Yrkes- och Miljömedicin HT14 Hälsa Psykosocial miljö Stress och burnout Min forskning Upplägg Användbara

Läs mer

Linda Rose, KTH STH/Ergonomi 2014-04-09. RAMP Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively

Linda Rose, KTH STH/Ergonomi 2014-04-09. RAMP Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively RAMP: Ett nytt belastningsergonomiskt bedömningsverktyg Linda Rose, KTH STH/Ergonomi 2014-04-09 RAMP Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively RAMP: Bakgrund & mål Bakgrund Behov

Läs mer

24/10/2016. Varför ska vi mäta när det finns validerade observationsmetoder? Inledning Behövs tekniska mätmetoder? Metod

24/10/2016. Varför ska vi mäta när det finns validerade observationsmetoder? Inledning Behövs tekniska mätmetoder? Metod /0/0 Varför ska vi mäta när det finns validerade observationsmetoder? Det går ju ändå inte att mäta allt Instrument saknas. Inledning Behövs tekniska mätmetoder? Mikael Forsman CAMM/KI Definitioner saknas.

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

Vägledning Belastningsergonomi

Vägledning Belastningsergonomi Vägledning Belastningsergonomi Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön Region Östergötland Arbetsmiljöövervakning (laboratorium) Patientutredningar Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer