Läs om SFÖ:s konferens. på sidorna 8 9 och fackoversattaren.php

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs om SFÖ:s konferens. på sidorna 8 9 och www.sfoe.se/ fackoversattaren.php"

Transkript

1 organ för sveriges facköversät tarförening nr årgång 18 Läs om SFÖ:s konferens på sidorna 8 9 och fackoversattaren.php

2 Nr Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers Advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid mån fre Fax E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Björn Bergman, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson, Britt-Marie Seex och Gisela Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Thunberg (om inget annat anges) Layout Paul Felten, SPRÅKSERVICE jan felten ab Sid 9-10, Mazzarin Reklambyrå Styrelsen har ordet Karin Ashing, ordförande, Hej! Några veckor har nu gått sedan den mycket trevliga och lyckade konferensen i Växjö, och vi i styrelsen vill tacka konferensgruppen för allt arbete den har lagt ned för att skapa en intressant och givande konferens. En av höjdpunkterna på konferensen var att SFÖ:s nya profil presenterades, med nytt utseende för Facköversättaren, ny webbplats och en grafisk profilmanual. Vi vill härmed tacka alla de engagerade personer som lagt ned hundratals timmar av (ideellt) arbete på detta, och i synnerhet profilteamet och webbteamet. Ett STORT tack till er alla! Vårt mål med de mycket omfattande projekten har varit att skapa förutsättningar för att presentera och synliggöra SFÖ bättre i alla sammanhang. Vi är mycket glada över att SFÖ:s nya profil har blivit så väl mottagen; all respons hittills har varit enbart positiv. Nu väntar nya utmaningar. SFÖ:s nya profil måste backas upp av ett ännu proffsigare agerande om föreningen ska kunna företräda medlemmarnas intressen på ett effektivt sätt och etablera SFÖ som en självklar del i all samhällsdebatt som rör översättning. Hur SFÖ kommer att utvecklas i framtiden styrs helt av medlemmarnas engagemang och styrelsen uppmuntrar därför er alla att aktivt delta i utformningen av morgondagens SFÖ! Olof Dandanelle, Vice ordförande/kassör Innehåll Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2007 SEK 300:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan 2007 Manusstopp Utgivning 17 juli 22 augusti 16 september 22 oktober 17 november 21 december ISSN X Sveriges Facköversättarförening 3 Styrelsen informerar 3 Kalendarium 4 Arbetsgrupperna 6 Språkgrupperna 8 SFÖ-konferens Reportaget Mitt Tamarind 12 Allmänt Boktipset och Sett & Hört 13 Språkspalten 14 Krönikan 15 Gott & Blandat

3 Styrelsen informerar Karin Ashing, ordförande, Nya rutiner inåt Nu har föreningen fått ett nytt, fräscht och proffsigt ansikte utåt och då är det dags att även förnya vissa rutiner inåt. Något av det som föreningens imponerande tillväxt har orsakat är att vårt tidigare så väl fungerande mentorprogram har visat sig inte räcka till. Nu ska vi ta tag i det. Under konferensen i Växjö bildades en mentorgrupp som framöver ska modernisera den funktionen. Vi kommer att skriva mer om det i kommande nummer av Facköversättaren. Det är tänkt att mentorskap ska vara ett återkommande inslag vid konferenserna. Det ska tas fram en lathund för nyblivna Foto: Stockxpert översättare, en grupp referenspersoner ska bildas och välkomstmaterialet som skickas till nya medlemmar ska uppdateras och förenklas. Nya tankesätt för mentorfunktionen har kommit fram och en modernisering av programmet är på gång. Nya mentorer som saknar en adept är välkomna att kontakta Lisbeth Mejer. Just nu väntar sex nya adepter på en mentor. Mentor-/adeptprogrammet är oerhört viktigt för att komma igång som nybliven översättare. Dina nya kollegor kanske behöver just din hjälp för att komma in i översättningsbranschen. LISBETH MEJER Information och anvisningar om SFÖ:s stämpel erik svensson medlem av sveriges facköversättarförening Kalendarium Tips! Se gärna International Calendar of Events på ITI:s webbsida, JULI Stämpel med översättarens namn och SFÖ:s logotyp samt texten MEDLEM AV SVERIGES FACKÖVERSÄTTARFÖRENING kan beställas från föreningens kansli. Stämpeln får endast användas av fullvärdiga medlemmar och företagsmedlemmar. Stämpeln är svart/vit och främst tänkt att användas på brev, kuvert och fakturor. Den kan användas på vit eller färgad bakgrund. Det finns inga specifika krav på färgval. Medlemsstämpeln är medlemmens sätt att för befintliga och potentiella kunder visa att han/hon är medlem av SFÖ med vad det innebär av kvalitet, professionalism, fackkunskap, pålitlighet och affärsmässighet. Medlemmen får inte använda stämpeln i samma syfte som Kammarkollegiets auktorisationsstämpel används, eller ge sken av att göra det. Stämpeln får i elektronisk form även användas på medlemmens hemsida, e-post och e-fax. Stämpeln kan beställas via kansliet och kostar 500 kr inkl. moms ATA Translation Company Division 8th Mid-Year Conference, San Antonio, Texas, USA. AUGUSTI th Language & Technology Conference Córdoba, Argentina SEPTEMBER Bok & Bibliotek, Göteborg I år har vi en monter tillsammans med Översättarcentrum och Författarförbundets översättarsektion. OKTOBER 1 3 The theory of translation and interpreting today Moskva, Ryssland 2-3 Medicinteknikdagarna i Örebro Mer information: Medicinteknikdagarna2007.htm 27 Translatørdagen i Oslo i Høyres Hus. Mer information på Eventuella frågor Nina Reier, 3

4 ARBETSGRUPPERNA Utbildningsgruppen Maria Lundahl, En kurs som säljer Den 9 mars 2007 deltog jag i SFÖ:s säljkurs på SAS Radisson i Göteborg. Ulla-Lisa Thordén, vår instruktör, inledde med att avliva flera gamla myter, t.ex. att man måste vara född till säljare och att kvalitet säljer sig själv. I samband med det tydliggjorde hon hur vi har två olika roller som översättare, dels som producenter, dels som säljare. Och att vi måste skilja på de rollerna. Därefter fick vi beskriva och resonera kring hur vi tycker att en bra respektive dålig säljare uppför sig och fick därigenom ett litet facit för hur vi själva ska lyckas med vårt säljande i framtiden. Ulla-Lisa Thordén beskrev också en säljtrappas olika steg och vi diskuterade hur den kan tillämpas i vår bransch. Sedan fick vi fundera på vad det är vi säljer. Foto: Maria Lundahl Översättningar? Fel svar. Vi säljer nyttan av våra översättningar. Den frågeställningen följdes av diskussioner om vad nyttan av våra översättningar är för kunden, t.ex. förståelse och funktion, och hur man kan motivera priset på en översättning genom att ange vilken nytta den gör. Dessutom hann vi med en praktisk övning i hur vi ringer upp en potentiell kund och bokar ett säljsamtal. Och mycket mer. Hur orkade vi? Tack vare en mycket inspirerande Ulla-Lisa Thordén som helt i linje med dagens aktiviteter passade på att sälja några exemplar av sin egen bästsäljande bok, Sälj dig själv och ta betalt. Utsökt fika och mat hjälpte också till. LAILA ANDERSSON Översättare och ;) säljare Nationella gruppen Mia Poletto Andersson, Konferens års konferens hålls på Stadshotellet i Västerås april. Konferensgruppen arbetar redan för fullt. Har du förslag på intressanta föredragshållare tar vi gärna emot tips! Hör i så fall av dig till Mia på Väl mött i Västerås 2008! MIA POLETTO ANDERSSON för konferensgruppen Infogruppen Nadja Chekhov, Det är mycket roligt att kunna meddela att arbetet med den nya profilen nu är helt klart! På konferensen i Växjö presenterade Infogruppen föreningens nya logotyp, grafiska profilmanual och webbplats. Den nya profilen mottogs med stor entusiasm och uppskattning av medlemmarna, vilket inte minst tog sig uttryck i att konferensdeltagarna var mycket ivriga att köpa föreningens nya produkter, T-shirts och SFÖ-nålar vid infobordet. Försäljningen gick mycket bra, till gagn för föreningen. Den grafiska profilmanualen kommer inom kort att läggas ut på webbplatsen, men finns än så länge att hämta från kansliet, där även ett logopaket finns tillgängligt. Jag vill ta tillfället i akt att tacka främst Profilteamet och Webbteamet för utomordentligt utfört arbete i samband med den nya profilen. Då Profilteamet har fullföljt sitt uppdrag, dvs. att ta fram en grafisk profilmanual för föreningen, har teamet nu upplösts. Till profilansvarig inom föreningen har utsetts Britt-Marie Seex och ni kan kontakta Britt-Marie om ni har några profilrelaterade frågor. Enkät till SFÖ:s nyblivna medlemmar I slutet av februari i år skickade vi för andra gången ut en enkät till alla som hade blivit medlemmar i föreningen under det senaste året. Enkäten bestod av två enkla frågor och skickades via mejl. Av 91 tillfrågade svarade enbart 16 trots påminnelse. Ändå fick vi fram viktig information som hjälper oss i Infogruppen att mäta hur våra nya medlemmar upplever föreningen och i vilken mån deras förväntningar har blivit uppfyllda. Denna termometer anser vi vara ett viktigt stöd för att kunna planera vårt framtida arbete. Den främsta orsaken till medlemskapet anges vara att man vill bygga ett kontaktnät med andra kollegor och skapa nya kontakter. Att få en fadder är nästan lika viktigt och här har förväntningarna inte blivit uppfyllda av de flesta tillfrågade. Webbteamet kommer inom kort att utfärda instruktioner om hur information och ändringar ska läggas ut på webbplatsen. En engelsk version av sidan är också på gång. Jeremy Lamb har meddelat att han lämnar Infogruppen och jag vill tacka Jeremy för hans insatser. Den 28 september kommer Info- och Redaktionsgruppen att hålla gemensamt möte i Göteborg, i anslutning till Bok & Biblioteksmässan. Ni från SFÖ Väst som känner att ni vill göra en insats för föreningen genom att stå i SFÖ:s monter på mässan, kontakta Birgitta Johansson, tel , spray.se. NADJA CHEKHOV Bland det mest positiva anges vara det breda kurserbjudandet och här finns en klar önskan om att kurserna ska bli fler. Särskilt nöjda är de nya SFÖ:arna med de interna diskussionslistorna (som SFÖ-debatt) och de lokala träffarna. Medlemstidningen Facköversättaren får mycket beröm av flera nya medlemmar. Jag läser den från början till slut, meddelar en av dem. GISELA THUNBERG

5 Redaktionsgruppen Loole Hagberg, Hola! Här kommer en presentation av vår nya fotograf inom Redaktionsgruppen Gisela Thunberg. Hon översätter från engelska, svenska och tyska till spanska och har varit medlem i SFÖ sedan Det är spännande att se föreningen växa och profilera sig som den gör just nu, Foto: Håkan Andersson säger Gisela. Mitt intresse för fotografering började redan i skolåldern. På våra klassresor i Argentina och Sydamerika brukade min KODAK Instamatic (!) finnas med överallt och jag försökte fånga stämningen, platser och människor. Allt jag kan om ARBETSGRUPPERNA fotografering har jag lärt mig på egen hand, genom att experimentera, berättar hon vidare. När det gäller översättning har hon däremot universitetsexamen i både tyska och engelska från Buenos Aires Universitet. Just nu håller Gisela på att skapa en bildbank för SFÖ med egna bilder och bilder från våra medlemmar. Meningen är att förse tidningen och webbplatsen med fotomaterial. Även ett fotogalleri ska skapas, som alla våra medlemmar kan ta del av. Om du har bilder från något SFÖevenemang (nya eller gamla) som du vill dela med dig av, ber vi dig skapa en eller flera komprimerade filer och skicka dem till SFÖ Utland SFÖ Syd Anette Herbert, Ny medlemsgrupp i SFÖ för dig som bor utanför Sverige! Helen Sheppard, Vårruset i Malmö Gruppen som heter SFÖ Utland startades nyligen och har fått mycket positiv respons från utlandsboende SFÖ-medlemmar. Bakgrunden till initiativet var att även de av SFÖ:arna som bor utanför Sverige ska få tillhöra en regional grupp i vilken vi skulle kunna nätverka och diskutera gemensamma frågor och på så sätt få ut mer av vårt medlemskap i SFÖ och inte bara flyta omkring som en obestämd grupp ute i cyberrymden, när våra kollegor i Sverige är ordentligt indelade i geografiska grupper! Vi är faktiskt 144 stycken, och vi bor i 20 länder i Europa och Nordamerika! Exempel på gemensamma frågor är: 1. Avståndet till Sverige och svenskan, vare sig vi har det som källspråk eller målspråk. 2. Problem och utmaningar förknippade med att arbeta mot svenska kunder från utlandet. 3. Framtida möjligheter att delta i svenska terminologikurser (webbaserade) som hålls i Sverige. En egen diskussionslista har just öppnats på Yahoo och inbjudan har skickats till alla utlandsmedlemmar och cyberkonversationerna är i full gång. Om du missat inbjudan kan du gå med i groups.yahoo.com/group/utlandsgruppen, men bara om du är utlandsboende SFÖmedlem. Land Portugal 1 Ryssland 1 Irland 1 Schweiz 1 Österrike 1 Belgien 2 Nederländerna 4 Norge 4 Luxemburg 5 Spanien 5 Kanada 6 Danmark 8 Finland/Åland 8/1 Frankrike 10 Italien 12 Tyskland 19 Antal medlemmar USA 23 (varav två faktiskt bor i samma stad) Storbritannien 29 (inte alla i London) ANETTE HERBERT, sammankallande SFÖ Utland Först ut i Vårruset var ett glatt gäng på åtta tjejer från SFÖ Syd. I strålande solsken den 2 maj tog vi oss runt den natursköna banan kring Pildammsparken i Malmö. Efteråt njöt vi av en trevlig picknick tillsammans. SFÖ Syds flitiga gäng På bilden från vänster syns Åsa Ahnfelt, Erika Thalemann, Tarja Koivunen, Kerstin Lindmark, Anna Hermerén, Dagny Persson och Evy Paulsson. Bakom kameran Tarjas dotter Wera Larsson som också var med och sprang. I kön till starten träffade vi även några andra SFÖ-medlemmar som tyvärr hade missat den gemensamma kallelsen och därför inte kunde ha på sig de snygga nya T-shirtarna. Nästa år vill vi ha ännu fler med i gänget. Välkomna alla springglada Syd-tjejer! TARJA KOIVUNEN Foto: Wera Larsson 5

6 SPRÅKGRUPPERNA Skandinaviska Kontaktperson: Bo Widegren, , Skandinavernas sammankomst På SFÖ-konferensen i Växjö träffades inte mindre än 15 konferensdeltagare på Skandinaviska språkgruppens sammankomst på konferensens sista dag, söndagen den 6 maj. Trots Roar Riselds förslag att förlägga diskussionerna utomhus, i det varma och vackra söndagsförmiddagsvädret, stannade vi inomhus för att tala om det enda bekymmer vi kunde hitta, nämligen de s.k. domänförlusterna. Därmed avses, som bekant, det förhållandet att om det inte skrivs om naturvetenskap, teknik och medicin på de nordiska språken, går en inhemsk vetenskaplig terminologi så småningom förlorad och vi nordiska översättare förlorar ett viktigt arbetsverktyg. Dock förstår även vi att nordiska forskare vill nå en internationell publik och därför skriver på engelska. Per Döhler efterlyste en svensk odontologisk terminologi och Åke Rullgård klagade över bristen på aktivitet från Terminologicentrums sida. Terminologicentrum är väl mest känt under sitt gamla namn, Tekniska nomenklaturcentralen, dock fortfarande förkortat TNC. En annan deltagare framhöll Datatermgruppen som föredömlig när det gäller att skapa svenska datatermer. Något som inte tycktes bekymra deltagarna är inlåningen av engelska oftast i amerikansk version ord i våra språk. Inlåning från främmande språk har förekommit sedan urminnes tider och har hittills inte tagit död på våra språk. De flesta deltagarna var danskar, norrmän och svenskar, men glädjande nog deltog också Nicoletta Collossetti, som översätter till italienska från bl.a. svenska, och Per Döhler, vars modersmål är tyska. Sist men inte minst: Vi talade INTE engelska med varandra, utan våra egna språk och det fungerade alldeles utmärkt! BO WIDEGREN Foto: Anne Marie Sixtensson Semitiska Kontaktperson: Gidon Avraham, , Pris per f.d. ord Det lär finnas en gräns för vad man kan hinna med på en minut. Stoppuret går och sammanlagt har jag nu lyckats få ihop nästan 3 rader, 38 svenska ord, eller 201 tecken med blanksteg inräknade. Eftersom minutgränsen råkade sammanfalla med rad 2,5 ingår ändringarna i priset. Men hur många hebreiska ord hinner man mobilisera på en minut? En typisk kund vet inte alltid att en översättning till hebreiska kan minska i omfång med procent. Hebreiska skrivs, liksom arabiska från höger till vänster, vilket betyder att texter, bilder och tabellrubriker måste spegelvändas. Sidformgivning och stilsättning påverkas därefter. Rubriker måste kastas om eller återanpassas. Ursprungstanken blir gluggig och måste rehabiliteras. Kunskap kostar och okunnighet likaså. I stället för att se till helheten, väljer många företagskunder en längre produktionskedja. Kort fakta om Hebreiska Staten Israels officiella språk är hebreiska, och det talas där av mer än 6 miljoner människor, dessutom av ca utanför Israel. Detta språk har sina djupaste rötter i den hebreiska som kan beläggas från det gamla Israels litteratur, åtminstone tillbaka till f Kr. Källa: Uppsala universitet Översättningsbyrån tvekar inför ändringar som reklambyrån borde ansvara för, och reklambyrån hänvisar till gällande offert. Och varför ska uppdragsgivaren bakom reklambyrån betala för konstigheter man inte hade en aning om Föredrar kunden att köpa ett produktionssteg i taget, så kostar det extra. Slutkunden blir i regel förvånad när insikten om skillnaden mellan hebreiska och svenska infinner sig någonstans kring kedjans svagaste länk. Och kundens kontrollbehov kan bli en kostsam historia. Kontroll av udda språk ska utföras av översättare med motsvarande udda språkkunskaper. Nej, det går inte att redigera hebreiska i Microsofts svenska version av Word. Ja, det är Microsofts policy som är orsaken. Och det är helt i sin ordning att ta betalt för f.d. ord och täppa till tankegluggar. GIDON AVRAHAM Baltiska Kontaktperson: Loole Hagberg , Bokmässan Årets tema på Bok & Bibliotek: Estland och den estniska kulturen Den estniska presidenten Toomas Hendrik Ilves kommer att öppna bokmässan i Göteborg. Dessutom ordnar estniska organisationer i Sverige ett kulturprogram (Estival) som erbjuder både musik och konst. LOOLE HAGBERG I år genomförs den 23:e upplagan av Bok & Biblioteksmässan den september hade mässan besökare. Källa: Foto: 6

7 SPRÅKGRUPPERNA Spanska Kontaktperson: Gisela Thunberg, , Rapport från spanska språkgruppen Den spanska språkgruppens sammankomst på senaste SFÖ-konferensen i Växjö. Dagens träff med terminologi som tema hade samlat sju översättare, till eller från spanska, en som översätter framför allt från albanska och så jag själv, förhoppningsvis blivande översättare. Birgitta Önnerfält inledde med att dela med sig av länkar och annat material för juridiska och medicinska översättningar, som hon delvis med hjälp av Anders Wentzel samlat ihop för sin undervisning på Facköversättarutbildningen (FÖU) vid Lunds universitet. Hon rekommenderade till exempel Björgell, Jourläkarboken (Studentlitteratur). I den kan man snabbt hitta terminologi för symtom, diagnoser, undersökningar och behandling. Samma förlag har också Akut ortopedi och andra akuthandböcker. De innehåller praktisk information, likaså med en terminologi som man inte hittar i medicinska läroböcker. Region Skåne ger varje år ut Labbok med användbar information om analysförteckningar o.d. FASS i Spanien heter Vademecum. Maria Teresa Martínez Axén hade också tagit med både böcker och information om länkar. Hon rekommenderade Manual Merck de información médica para el hogar och Diccionario de economía y finanza av Ramón Tamames och Santiago Gallego, Alianza Editorial. Länkar och övrigt material som kan skickas ut elektroniskt kommer att distribueras till deltagarna. Du som inte var med på språkträffen kan få materialet från swipnet.se. Joaquín Moya informerade oss om bra spanska sajter, bl.a. Real Academia Española som förutom ordboken har korpussamlingarna CORDE och CREA. RAE är numera öppnare mot Latinamerika och tar exempelvis upp också vos-formerna. Joseph Craven-Bartle förmedlade en länk för verbböjningar, com/conjuga.htm och påminde om El País Hemeroteca och Libro de estilo. Dessa är dock avgiftsbelagda, men man kan komma in bakvägen om man har något ord att söka på. Sökmotorerna och rekommenderades. Allmän diskussion följde om de många olika listor man kan vara med på och att det lätt blir för mycket. Lars-Erik Morin förmedlar gärna frågor till den nordiska listan Norskjal. Problemet med förkortningar aktualiserades. På hittar man akronymer och förkortningar på olika språk. Apropå förkortningar vad gör man med uppdragsgivare som insisterar på att behålla vissa engelska eller svenska förkortningar trots att de ger helt fel associationer på spanska? Ett antal exempel refererades och de tillsammans med några roliga historier från våra värmländska vänner bidrog till den goda stämningen! ELISABETH BELFRAGE studerande på FÖU i Lund Förtydligande: Den spanska artikeln El lunfardo som publicerades i förra numret av Facköversättaren hade citerats av mig från en längre artikel från Barcelonas Universitet, culturele/argentina.html. Tyvärr föll källan bort i samband med publiceringen. Redaktionen har fått ett brev angående artikeln som vi delvis återger här nedan. Avsändaren, Roberto Paz Anchorena, skriver att ordlistan innehöll ett par felaktigheter som han mycket vänligt förklarar för oss. / / Por ejemplo, remanye es una palabra utilizada por la policía y los delincuentes. El remanye es una especie de presentación de los delincuentes ante la policía, suele hacerse en un patio donde los delincuentes, recientemente detenidos, caminan en círculo para que la policía, después de observarlos, pueda luego reconocerlos en la ciudad. Otario es un sinónimo de tonto, dícese del créduló, de poca malicia, que puede ser fácilmente engañado. / / Un diccionario que recomendaría a los que traducen del español al sueco es Diccionario de americanismos de Marcos A. Morínigo. / / GISELA THUNBERG Finska Kontaktperson: Aija Myllymäki, , Hej alla! Mitt namn är Aija Myllymäki och jag är den nya kontaktpersonen för den finska språkgruppen. Här kommer en kort presentation av mig så att ni vet vem ni kommer att vara i kontakt med i framtiden: Översättaryrket var ett medvetet val för mig i skolan var jag mest intresserad av språk, men ville inte bli lärare. Efter drygt fem års studier vid Helsingfors universitet avlade jag magisterexamen med svensk översättning och tolkning som huvudämne. I examen ingick även språkstudier vid universitet i Sverige, Danmark, Norge och Island. Sedan 2000 arbetar jag inom översättningsbranschen: först som koordinator på en översättningsbyrå i Helsingfors. År 2003 flyttade jag till Skåne och startade eget som översättare. För att fördjupa och bredda mina kunskaper tackade jag nyligen ja till en anställning som översättare vid Nordiska rådets och ministerrådets kommunikationsavdelning i Köpenhamn. Så nu trängs jag med alla andra Öresundspendlare på tåget på morgonen och stortrivs på den nya arbetsplatsen där jag översätter politiska texter från nordiska språk till finska. Fritiden ägnar jag gärna åt mina katter, matlagning, fotografering, böcker, resor och experiment med vedeldad keramik. Hör gärna av er till mig med tips och idéer! AIJA MYLLYMÄKI 7

8 SFÖ-KONFERENS 2007 Årets SFÖ-konferens i Växjö en riktig höjdare! (Text: Loole Hagberg om inget annat anges) Växjö är staden vid sjön, där vägarna möts. Vad vore inte då mer rätt än att lägga en SFÖ-konferens just i denna vackra stad. 217 av våra ca 955 medlemmar hittade hit. Det kan kanske tyckas lite, men konferenslokalerna var fullsatta med ivriga och intresserade människor. Själv har jag nått den ärorika åldern att jag mest sitter och nickar och instämmer att så är det ja eller hmm, det där stämmer ju inte alls på mig. Så det var kul att se dessa unga tjejer (för det var mest tjejer, 65 % var det någon som sa) med lysande ögon och entusiasm utbrista Å, vad bra och Å, vad jag lärde mig mycket. Då har man lyckats med konferensen. Vi gamla rävar kanske mest är där för att träffa våra kollegor och kanske också skapa några nya kontakter. Många av oss har ju också blivit föreläsare och förmedlar våra kunskaper och erfarenheter till de yngre. Årets tema Översättaren som specialist stämde bra överens med alla Växjö med sin långa och färgstarka historia är centrum för handel, kultur och utbildning i sydöstra Sverige. de föredrag som belyste de problem och föreställningar som en översättare kan stöta på. Här gör säkert även mentorskapet en hel del nytta. Pilates för översättaren......var rubriken och cirka 20 medlemmar samlades för att få en introduktion av Judy Petersen. Pilates är en träningsmetod som kombinerar styrketräning, stretch och yoga. Pilates handlar om koncentration och andningsteknik, muskelförlängning och uthållighet, avspänning och balans. Det är tanken som formar kroppen, brukade Joseph Pilates, grundaren av metoden, säga. Joseph Pilates utvecklade grunderna i sin träningsmetod under första världskriget då han internerades som sjukskötare på ett lasarett för sårade brittiska soldater. Pilates skapade ett antal övningar som skulle hjälpa hans sängliggande patienter att träna upp musklerna och smidigheten. Träningen består av en serie övningar som utförs på matta eller med hjälp av träningsredskap. Övningarna genomförs i mjuka och långsamma Orosmoln på framtidens himmel På lördagseftermiddagen hölls en paneldebatt med deltagare från SDL/Trados, Star Transit och across. En mycket intressant utveckling som togs upp var den allt vanligare idén med översättning via webbläsare, där allt material källtext, måltext, minne och ordlistor finns lagrat centralt någonstans hos en översättningsbyrå eller rentav hos slutkunden. Metoden används framför allt i stora projekt. Det finns flera fördelar med detta arbetssätt: Översättningsminnet uppdateras kontinuerligt, vilket gör det lättare att åstadkomma en samordnad översättning när flera översättare per språk är inblandade. Även ordlistematerialet kan uppdateras kontinuerligt. Här följer ett axplock från konferensen: Framtidsvisioner för CAT-verktyg Foto: Stockxpert För kunden (antingen det är en byrå eller en slutkund) ger det möjligheter till effektivare projektledning. Kunden kan utöva strikt äganderätt över minne, ordlistor och förmodligen även käll- och måltexter. Ett känt exempel på det här sättet att jobba är Lionbridge med sitt program Logoport. Ett nytt exempel är across, vars affärsidé är att bygga upp ett stall frilansöversättare genom att erbjuda verktyget gratis till dem och att med det som morot sälja verktyget som inbegriper ambitiösa projektledningsfunktioner och möjligheter till centraliserade resurser enligt ovan till företag med stora översättningsbehov. rörelser. Varje övning tränar flera muskelgrupper samtidigt. Syftet är att bygga upp ett starkt och flexibelt muskelparti kring kroppens mitt. Framförallt gäller detta muskelgruppen kring mage och rygg, som är ovärderlig för figur, hållning och de problem som ett stillasittande liv för med sig. Liggande på golvet och med Judys tydliga instruktioner försökte vi att bemästra andningen och samtidigt utföra de långsamma rörelserna. Sakta men säkert kunde man höra flera tydliga utandningar. Inandningen sker genom näsan med stängd mun och utandningen ska blåsas ut genom en liten mun, så att det uppstår lite motstånd i utandningen. Det ska höras att man andas. Denna träningsform är enkel att utföra hemma och jag kan absolut rekommendera alla att prova. ANNE-MARIE COLLIANDER LIND För frilansöversättaren innebär det knappast ljusare framtidsutsikter. Det är i första hand två nackdelar som avtecknar sig: Det blir lättare för kunden oavsett om det är en byrå eller en direktkund att hindra översättaren från att kunna använda materialet hos sig. I första hand gäller det förstås minnen och ordlistor, men man kan mycket väl tänka sig en situation där kunden av olika skäl också hindrar översättaren från att ta hem åtminstone käll- och målmaterial (utom i form av skärmdumpar, vilket verkar ohanterligt). Däremot... MATS DANNEWITZ LINDER Läs hela den här artikeln och artiklarna om övriga föreläsningar på SFÖ:s hemsida 8

9 Årets SFÖ:are Priset Årets SFÖ:are har instiftats för att hedra en medlem som av föreningens övriga medlemmar har utsetts som mottagare för en särskild insats för föreningen. Priset består av två delar: 1. Ett vandringspris som mottagaren vid nästföljande konferens ska överlämna till nästa års mottagare. 2. En present som konferensgruppen valt ut som hedersgåva. I förra numret kunde vi avslöja att de nominerade var Sven Borei, Nadja Chekhov, Inga-Beth Hinchliffe, Björn Olofsson och Mai Ottoson. För er som inte var med på lördagens bankett, kan vi nu avslöja att Björn Olofsson utsågs till Årets SFÖ:are. Intervju med Årets SFÖ:are Den klassiska frågan, hur kändes det när du blev vald till Årets SFÖ:are? Självfallet hedrande och glädjande att det jag har gjort inom SFÖ uppmärksammas. Samtidigt är jag väl medveten om att många andra har lagt ner mycket mer tid, arbete och engagemang än jag på saker som är nödvändiga för föreningen men kanske mindre omedelbart synliga. När blev du SFÖ:are? 1991 Hur kom det sig att du blev medlem i SFÖ? Min lärare i engelska, Michael Pye, lockade med mig på den numera klassiska SFÖkonferensen på Silja-färjan Där var det några medlemmar som tog mig under sina vingars skugga och fick mig att känna mig välkommen och uppskattad, bland andra Olga Makranci (som nyligen avled) herrskapet Hinchliffe och Bo Widegren. Hur tycker du att SFÖ har utvecklats genom åren? På enastående kort tid från en liten klubb för särlingar till en organisation med auktoritet och muskler som jag är stolt över att vara medlem i och arbeta för. Hur ser du på SFÖ:s framtid? Jag tror att SFÖ nu har sugit upp de flesta aktiva facköversättarna till och från svenska, men SFÖ fortsätter att växa genom den ökande översättarutbildningen, med nybakade översättare som inser att SFÖ är en viktig faktor för att de ska komma ut på marknaden, vinna erfarenhet och få stöd av etablerade kollegor. Föreningens medelålder Då vi i år befann oss i Glasriket hade årets konferensgrupp valt glaskonst som present ett huvud utformat av en av Sveriges främsta glaskonstnärer, Bertil Vallien. Hans altartavla i glas finns för övrigt att beskåda i Växjö domkyrka. Juryns motivering till pristagaren var: Björn har under det mesta av föreningens levnadstid verkat för SFÖ på många olika sätt: Hemsida, debattlista, kurser och fortbildning, mentorskap, fotografering, artiklar i Facköversättaren och en bok för översättare och inskaffande och omhändertagande av föreningens dator och nästa år är han även med i Konferensgruppen. Björn är alltid tillmötesgående och hjälpsam. Namn Björn Olofsson Ålder 47 Familj 5 barn, fru Anna Bor I villaområde i utkanten av Västerås. Fritidsintressen Karate, snowboard och fotografering. Han är också engagerad i den sekulära organisationen Humanisterna. Senast lästa bok The GOD Delusion av Richard Dawkins. Musik Lyssnar sällan aktivt på musik, men tycker om att gå på konserter med hustruns barbershop-kör! Ogillar När folk har bestämda åsikter utan att reflektera över varför de har dem. sjunker, andelen kvinnor ökar och våra fester blir bara roligare! Jag tror att SFÖ och föreningens översättardatabas kommer att etablera sig allt starkare som näringslivets primära väg att hitta enskilda översättare för små till medelstora projekt. Samtidigt kommer SFÖ och dess medlemmar att leva i symbios med översättningsbyråerna, vilka fortfarande kommer att ta hand om de stora och komplicerade översättningsprojekten. SFÖ-KONFERENS 2007 Vad tycker du var konferensens höjdpunkt? Hela året är man ju en vanlig hantverkare man jobbar, produkten används, det är sällan som någon reagerar på extra fina sniderier Här på konferensen hände det något när jag lyssnade på Ola Wikander och Christer Lundh. Vi jobbar ju också med känslor, kulturell bakgrund, historia, helheten alltså! Det kändes väldigt motiverande och det kommer att hjälpa mig under de kommande långa kvällarna på verkstan. Höjdpunkten var huvudtalaren, Ola Wikander! Intressant föredrag med en elegant inledning. I övrigt tycker jag hela konferensen var en höjdare i sig! Eloge till årets konferensgrupp. KLAUS WICKE GRY FOLDVIK-CEDLÖF För mig var Ian Hinchliffes föreläsning om översättning av reklamtexter höjdpunkten på årets konferens. Ämnet intresserar mig eftersom jag själv översätter en hel del reklam och hela tiden stöter på samma problem som han tog upp. Men framför allt är Ian så underbart rolig att lyssna på, så jag hoppas att vi får nöjet att höra honom fler gånger! SABINE LARSSON Det var Ola Wikander. För hans vackra sång. För att han så ledigt utan vare sig bilder eller manuskript levandegjorde utdöda kulturer. Med sin ungdomliga entusiasm fick han ämnet att framstå som spännande och aktuellt. BIRGITTA ÕNNERFÄLT Väldigt roligt att se så många nya översättare, då känns föreningen levande! Ulf Nordebo känns så professionell och har trevlig förmåga att få alla att förstå att det går att blanda flera världar, både vara bonde och översättare på högsta nivå. Och så alla de små samtalen med gamla och nya vänner ett slags utdragen höjdpunkt... GUNNAR CARLSSON 9

10 REPORTAGET Till Tamarind kan man komma med båt. Och man möts av ren magi. Mitt Tamarind I once had a restaurant called the Tamarind opposite the old dhow harbour in Mombasa En lätt travesti på Karen Blixens berömda inledning i filmen Mitt Afrika. Om jag har något gemensamt med Karen Blixen så kan det vara att kunna se tillbaka på ett innehållsrikt liv i Kenya med lite längtan och en hel del nostalgi. Mitt livs historia som vuxen i kortversionen: några år i England, tröttnade på vädret, for till sol och värme i Bahamas, mötte Chris som kom från Kenya, for dit, tillbringade tio härliga år där. Mina svärföräldrar kom ut till Kenya på 30-talet från England, byggde ett stort hus i den förort till Nairobi som kallas Karen (efter Blixen) och levde resten av sina liv i kolonin, som blev självständig Tillsammans drev Chris och jag hotellet Tsavo Inn mitt i nationalparken Tsavo. Mitt ute i bushen. Där blev det nödvändigt att lära sig swahili eftersom kökspersonalen, som jag basade över, inte kunde engelska. Ibland brukade jag och Chris ta pickupen och köra in i parken för att hämta ett lass elefantdynga till våra blomsterrabatter. ETT PAR ÅR SENARE bytte vi arbetsplats till hotellet Whispering Palms vid Kikambala på Mombasas norra kust. Där viskade verkligen palmerna. Jag kommer ihåg att vi ibland satt på stranden på natten och lyssnade till ljudet av vågorna mot revet, medan fullmånen öste sitt silversken över Indiska Oceanen. Tänkte vad privilegierade vi var som fick vara bland all denna skönhet. Än idag är jag oerhört tacksam för att ha fått leva ett sådant liv. Restaurangen Tamarind byggde vi på 70-talet mitt emot Mombasas gamla dhowhamn. Byggnaden är i arabisk stil med valv och en stor terrass ut mot vattnet. Vi kunde ställa klockan efter böneutropen från minareterna och på kvällen glittrade ljusen från båtarna och de gamla vitrappade byggnaderna i the Old Town. Namnet Tamarind valde vi helt enkelt för att det var ett vackert ord och vi planterade förstås en tamarind i trädgården. Den som är nyfiken på att se hur the Tamarind ser ut idag kan besöka FLERA ÅR SENARE, 80-tal, i Sverige, arbetar jag som säljare på ett amerikanskt dataföretag. Säljarna är män, det är inte jag. Det har min chef problem med. Han är också man. En dag åker jag till jobbet som vanligt, men vänder i dörren och åker hem. Jag kan inte fortsätta med en chef som inte vet hur han ska hantera en kvinnlig säljare. Sätter mig vid köksbordet och, i tårar och ilska, spånar fram vad jag ska göra resten av mitt liv. 10

11 REPORTAGET Britt-Marie Seex Foto: Britt-Maries privata fotoalbum Nu är tiden rätt att starta ett eget företag. Med undantag för de första åren har jag varit ensam förälder för mina två barn. Inte en ledig helg, barnens far fanns ju i Kenya. Nu hade de blivit tonåringar och behövde inte mig på samma sätt som när de var yngre hade Macintoshdatorn kommit och jag hade blivit kär. I den. Macken blev centrum i det företag som jag grundade. Min första Mac-utrustning (dator, skärm och skrivare) kostade kronor! På den tiden var företagen uppdelade i två läger: PC eller Mac. Min företagsidé var att hjälpa småföretag att marknadsföra sig själva. Jag hade noterat att många företagare varken hade tid, lust eller förmåga för marknadsföring. Främst skulle jag arbeta med företag som arbetade med Macintosh. Jag skaffade den allra första versionen av PageMaker för att hjälpa mina kunder skapa snyggare dokument och trycksaker. I all enkelhet. Kontoret hade jag hemma, i sovrummet. Företagets namn var självklart Tamarind förstås. Det var ett namn som betydde mycket för mig, men som också skulle skilja sig från mängden. EFTER ETT PAR ÅR blev sovrummet för trångt. Fick inte plats med alla maskinerna. Så jag skaffade mitt första kontor nära hemmet i Viksjö, Järfälla. Vid den här tidpunkten hade jag också börjat översätta från engelska till svenska. Mina 15 utlandsår i engelsktalande länder gav mig grunden och självförtroendet. Den första stora brytpunkten i mitt företag var den dag en kund frågade om jag också översatte till tyska. Nu hade jag två möjligheter. Jag kunde säga: Nej, men ring det här numret så kommer du till en duktig tysk översättare. Eller så kunde jag säga: Javisst, skicka mig texten. Hade jag valt det första alternativet så hade jag med all säkerhet fortsatt att vara en ensam översättare. Jag valde det andra alternativet, och började bygga nätverk. Franska översättare lades till tyska översättare, och danska, norska, nederländska och så vidare. Inom ett år hade jag så mycket arbete att jag stod inför nästa brytpunkt att anställa. Det var en skrämmande tanke, ett så stort ansvar. Men jag visste att antingen skulle jag börja tacka nej till uppdrag, vilket skulle vara början till slutet. Eller så måste jag anställa. Jag anställde min första en väldigt trevlig kanadensiska och det gick ju bra. Och så har det fortsatt. Jag byggde också upp en ateljé med som mest två anställda grafiker eftersom jag trodde att flerspråkiga tryckfärdiga versioner av trycksaker borde vara en självklar tilläggstjänst till översättningar. Men det lyckades vi inte få våra kunder att förstå. Lika skrämmande som att anställa den första, lika hemskt var det att säga upp personal när jag var tvungen att lägga ner ateljén. Förutsägbart eller ej, när vi inte längre hade en ateljé började efterfrågan komma. Det har vi nu löst med ett utmärkt samarbete med två externa grafiker. Aldrig säga nej, alltid hitta lösningar. LÅNGSAMT OCH SÄKERT har Tamarind vuxit. Idag har vi nio personer anställda och omsätter runt 13 miljoner. Formeln som har varit den rätta för mig har byggt på tre saker: 1. Det har aldrig funnits något alternativ för mig. Mitt företag måste fungera. 2. Jag har aldrig köpt utrustning eller anställt personal förrän behovet funnits. 3. Mina ledord: Slå kunden med häpnad! Ge kunden mer än vad kunden förväntar sig. Gör det lilla extra. Jag hoppas att jag, med denna beskrivning av hur mitt företag föddes, växte och utvecklades, kan vara till hjälp för andra översättare som går i tillväxttankar. Våga, ta steget och tappa aldrig fokus. Lycka till! BRITT-MARIE SEEX 11

12 ALLMÄNT Boktipset Brett Jocelyn Epstein, Översättningsstandarden nu på svenska Den europeiska standard för översättningstjänster som SFÖ har varit med om att utarbeta finns nu (sedan i augusti) att köpa från SIS (www.sis.se), till det tämligen hutlösa priset 895 kr (+ moms, gissar jag). Den heter SS-EN 15038:2006 Översättningstjänster Krav. Standarden har väckt en hel del uppmärksamhet i andra länder; sålunda har man i vår österrikiska systerförenings medlemsblad gjort en grundlig och mycket kritisk jämförelse med Österrikes tidigare motsvarande standard inte helt överraskande finner man att den egna standarden var bättre I Tyskland däremot har BDÜ välkomnat standarden och konstaterar att de krav på granskning som standarden ålägger översättningsföretagen kan uppfyllas även av frilansare genom att man går ihop och samarbetar om just dessa moment (t.ex. granskning av fackinnehållet). I Tyskland finns också redan en process för certifiering på plats; i Sverige ser det ut att dröja innan certifieringsorganen har infört motsvarande, men SFÖ bevakar förstås detta. För översättningsbyråer som funderar på att använda standarden man kan nämligen i stället för certifiering göra en s.k. egendeklaration om överensstämmelse kan publikationen The Translation Service Provider s Guide to BS EN av Chris Cox, utgiven av Englands standardiseringsorgan BSI, vara till nytta. Det är en oerhört grundlig genomgång av vilken nytta översättningsföretaget kan ha av en anpassning till standarden och vad man behöver tänka på vid dess tillämpning. Cox reder bland annat ut vad det innebär att det handlar om en produktstandard där produkten är en tjänst ; hur begreppet kvalitet hanteras av standarden (inklusive hur den förhåller sig till kvalitetsstandarden ISO 9000) och mycket annat inte minst de olika metoderna för att visa att man arbetar i överensstämmelse med standarden. Boken, som är på 70 sidor, är rätt snårigt skriven och inte direkt lättbegriplig men ändå mycket matnyttig. Den beställs enklast direkt från BSI och kostar då 25 + frakt (totalt ca 37); sök på titeln så kommer du rätt. MATS DANNEWITZ LINDER Sett & Hört Svindlande maskinöversättning Följande artikel är hämtad från Aftenpostens morgonupplaga den 2 februari 2007, Där har journalisten och språkexperten Per Egil Hegge en språkspalt där han svarar på frågor från allmänheten och diskuterar olika problem med journalistspråket i Aftenposten och andra medier. Foto: Stockxpert Dagens artikel baseras på ett e-brev, där en svindlare försöker få mottagaren att uppge kontonummer, lösenord etc. Brevet ska föreställa komma från Norges största bank, DnBNOR, så att mottagarna ska tro att det är banken som vill kontrollera dessa uppgifter. Framgången torde bli begränsad med tanke på hur brevet har översatts till SPRÅKET VÅRT Dagens fråga till Per Egil Hegge Säker som banken DnBNor har gott om pengar på kistbotten, men så dåligt använder inte banken pengarna att deras översättningar ser ut som detta brev som en svindlare har skickat i bankens namn: «...we have decided to upgrade our SSL servers for more faster and efficient services...» Den norska versionen är betydligt värre: «Kjær Kunde, Dette informerer all vår online bankvirksomhetskunder at vi bestemt seg oppgradere vår SSL tjenere for mere fort og effektiv tjenester mens utføring Deres on-line bankvirksomhetstransaksjon. Vi bestemt seg den sikkerhet er vår watchword i denne år av 2007 derfor vi norska. Sällan ser man exempel på värre. I sammanhanget bör understrykas att texten uppges vara översatt av ett maskinöversättningsprogram. Det finns fortfarande hopp för översättaryrket. ROAR RISELD Översatt med tillstånd av Per Egil Hegge. bestemt seg at de oppgraderer Deres online bankvirksomhetstilgang ved å klikke på leddet under bekrefte Deres on-line bankvirksomhetsdetaljer. Denne tiltak vært tatt tjene De bedre». Det hade nog blivit bättre (och det behövs inte så mycket) om svindlaren inte hade valt att lita på en munvig och säkert engelsktalande säljare som har lyckats övertyga både den ena och den andra med attesträtt om att program för automatisk översättning nu har kommit så långt att de är nästan felfria. Vi har bara följande att tillägga: Vi är mer övertygade än någonsin om att så inte är fallet. PER EGIL HEGGE [Översatt av Björn Olofsson] 12

13 SPRÅKSPALTEN ALLMÄNT Kåserier och tankar om högt och lågt från Sven och Irene Apropå den nyligen utkomna boken Från rista till chatta, återkommer frågan om svenskans kvalitet och ståndaktighet med jämna mellanrum. Sven Borei, Irene Elmerot, Boken Från rista till chatta svenska språkets historia I Väst var det i skrivande stund senast i februari, då en insändarskribent tyckte att vi lika gärna kunde skippa svenskan helt. När man jämför med ett så närbesläktat språk som danskan, så märks det snart att svenskan är mer kreativ vad det gäller att göra om ord så att de känns helsvenska, snarare än att bara lägga till en verbändelse. Ta till exempel ordet dator, som har fått sin stam från latin, men ändå är ett mer lokalt påfund än danskans computer. Apropå computer, så är det ordet etymologiskt sammansatt av orden för med eller sam och räkna ut eller ordna. Egentligen kunde det ju ha hetat en puter ; förledet com gör egentligen ingen skillnad för betydelsen, det bara förtydligar vilken av alla betydelser som det latinska verbet putare ska ha i det här sammanhanget. Det kunde, teoretiskt sett, lika gärna ha hetat reputare (datorer måste ju inte sällan räkna om saker flera gånger). Apropå engelska och latin, har engelskan från latinet lånat in ordet rejuvenate. Egentligen borde det kunnat heta juvenate, men det ordet finns helt enkelt inte. I latinet kan man dock i nästan alla fall hitta originalverbet, utan prefix som re-, com- och annat, eftersom konstruktionen att förstärka verb med ett prefix var vanlig. Den sortens konstruktion, där ett prefix sätts till ett befintligt verb för att sedan ändå betyda samma sak som innan, har Språkspaltens ansvariga inte lyckats hitta i svenskan. Om ni läsare har något förslag, så tar vi gärna emot det! SVEN BOREI och IRENE ELMEROT Droit Franco-Suedois des Affaires Svensk-Fransk Affärsjuridik & Contentieux & Arbitrage International Affärstvister & Internationell Skiljedom jean-jacques zander avocat au barreau de stockholm, de paris, et de bruxelles paris stockholm cabinet zander 12/14, avenue victor hugo f paris phone fax internet: eurolawyers advokatfirma ab sveavägen 52, 4tr box 3549 s stockholm phone fax En liten tidning med stora språkkunskaper Facköversättaren är tidningen för dig som arbetar med språk Annonsera i Facköversättaren. Hör av dig till Loole Hagberg, loole se även 13

14 KRÖNIKAN Här fortsätter vår serie Mitt liv som översättare. Här nedan får vi följa en dag av tre i Paul Fischers liv. Resterande dagar kommer i följande nummer. Tre dagar i en översättares liv Dag 1 Vardagen Utanför fönstret har vi en åker på en sluttning. Att den vetter mot oss gör att dess färger märks tydligt. Grön på sommaren, brun på hösten när bonden har vänt jorden, helvit på vintern. Jag arbetar hemifrån eller tar mig över åkern på väg till kontoret en kilometer bort. När jag cyklat uppför sluttningen kan jag rulla nästan hela vägen till kontoret. Att ha kontoret är en lyx, speciellt så nära hemmet. Sju minuter på cykeln, tio minuter med spark, tolv minuter till fots. På utsidan av företagscentret finns det en skylt som är skrämmande stor och som bär firmanamnet. Skylten känns lika svår att motivera som kontoret. Hyresvärden föreslog att varje hyresgäst skulle ha en skylt och jag tackade ja utan att ta reda på hur stort han tänkte. Vad pinsamt mitt namn och firmans namn lyser upp Pajalas paradgata. VARFÖR HAR JAG KONTORET överhuvudtaget? Det kanske höjer arbetsdisciplinen? Nix: Jag tycker att det är så kul att arbeta att sådan hjälp inte behövs. Kanske är det till för att jag ska träffa människor? Nå, det är väldigt få kunder som kommer till kontoret kanske fyra per år, och de kunde lika gärna lämna in sina underlag på något annat sätt. Och vad beträffar företagarna på de andra kontoren de är trevliga, men störande när vi alla sköter våra jobb. Jag behöver fullständig tystnad för att höra vad jag tänker och de behöver prata i telefon rätt mycket och det är lyhört. Därför har jag en påse öronproppar på mitt skrivbord, som jag använder regelbundet. Jag har kontoret mest för att kunna ha stökigt. På kvällen lämnar jag jobbet precis när jag känner för det, utan att ställa undan. Kontoret hade kunnat vara mycket stökigare utan strimlaren. Ett tips: Jag mejlar pågående jobb mellan hemmet och kontoret nästan varje dag. Då fungerar både servern och den andra datorn som backup. Foto: Paul Fischer På väg till kontoret passerar jag ibland renar i sitt eviga sökande efter föda, avkoppling och renkompisar. Pajala ligger i Sattajärvi sameby och mitt företag erbjuder översättningar till samiska, liksom till andra minoritetsspråk. Vi är en jätte på den lilla marknaden. Jag översätter inte samiska själv jag är inte på långa vägar tillräckligt bra. Ibland får vi beställningar för samiska som ska vara på den lokala dialekten. Var går den geografiska gränsen mellan t.ex. lulesamiska och pitesamiska? Ibland räcker kartan inte till. Vi ringer till folk i trakten. Hur ska man klara en beställning för dialekter som pitesamiska eller umesamiska med bara ett dussintal utövare? Man letar reda på någon som kan dialekten, övertalar personen att bli översättare, åtminstone tillfälligt, och anlitar en samiskkunnig språkvetare som kan granska. När man betalar översättarna för deras arbete, så upplever de kanske för första gången och enda gången att deras dialekt är värd någonting i pengar räknat. Det känns vemodigt att det är 50 år för sent för att rädda dialekten. JAG ÄR EN SPRÅKTOK, som alla översättare, så det var en självklarhet att plugga samiska när tillfälle gavs. Det var i Uppsala i början av 70-talet. De flesta andra studenterna i gruppen inte alla var samer. Jag höll på i ett par år och kuggades vid varje skrivning. Till slut tyckte de synd om mig och lät mig klara en 4-poängs tenta på det införstådda villkoret att jag började läsa någonting annat istället. I Tornedalen har det länge funnits stigma kring den finska dialekten, men tornedalingarna håller själva på att tvätta bort det. Samiskan däremot existerar på ett annat plan eller en annan planet och de flesta icke-samer vet väldigt lite om samerna som bor i närheten och praktiskt taget ingenting om språket. Häromdagen råkade jag höra två unga killar utanför en butik och diskutera med varandra på samiska såvitt jag kan minnas var det den första gången någonsin som jag har hört en diskussion på samiska i byn i Pajala. På 28 år alltså. Jag har varit lärare och i Pajala har jag undervisat bl.a. allmän språkkunskap. Jag tog ämnets titel bokstavligt ibland. Varje klass fick se en samisk text och skulle gissa språket. En enda elev chansade med samiska under alla de cirka 10 åren. SAMISKA HAR BETYDLIGT FLER FORMER ÄN FINSKA. Det finns singularis, dualis och pluralis. Stadieväxlingen omfattar tre former, mot två i finskan. Varje grundverb har en rad varianter, att äta blir istället att äta lite och ofta, att hålla på med ätande eller att äta upp helt. Dessa varianter används mer än grundverbet, och på ett annat sätt än grundverbet. Därför har man betydligt fler vanliga verb än de flesta språk. Med andra ord, samiskan är knepig om man inte lär sig den intuitivt. PAUL FISCHER 14

15 Kort intervju med Paul Felten Paul är den andre i raden av fem layoutare som skall göra Facköversättaren Hur skulle du vilja utveckla tidningen rent grafiskt och vad skulle du vilja åstadkomma med Facköversättaren? Det var en ganska knepig fråga att svara på. Vi har ju den fastställda profilen att följa. Det jag ser som min uppgift är att försöka realisera kundens, dvs föreningsmedlemmarnas, vision om vad tidningen skall vara för något, inom ramarna för den redan fastställda profilen. Denna vision får jag del av genom redaktionsgruppen och det material redaktionsgruppen skickar till mig. Om det blir en fortsättning på detta uppdrag för min del kommer jag också att se det som min uppgift att komma med råd och tips om hur man kan öka läsvänligheten och väcka intresse hos läsarna med hjälp av färg och form. Eftersom jag arbetar på en byrå där vi har mycket kontakt med översättare och därför har en ganska bra bild över vad ni översättare är för filurer, sett utifrån alltså, kanske jag också kan bidra med lite uppfräschande tankar och idéer om innehållet i tidningen. Hur trivs du med ditt arbete? Bra! Det är ett mycket kreativt arbete. Dessutom har jag dagligen kontakt med många olika människor runt om i världen, eftersom Språkservice jan felten ab, där jag är delägare, är en översättningsbyrå med många internationella kontakter. Fem snabba Sommar Hund Kött Löpning Volvo Insändare Tolkcentralens avtal upphävs Under 2005 vann Tolkcentralen i Göteborg, en del av Stadsdelsnämnden Västra Frölunda, Rikspolisstyrelsens upphandling av översättningstjänster åt Försäkringskassan och andra statliga myndigheter. En grupp frilansare, inklusive jag, ifrågasatte om det verkligen kunde vara lagligt för en kommunal verksamhet att konkurrera med det privata näringslivet på dessa ojämna villkor, eftersom deras ställning som kommunal verksamhet gjorde det möjligt för dem att erbjuda priser som gjorde det omöjligt för privatägda företag att både betala rimliga priser till översättare och göra en skälig vinst. Jag tog kontakt med Konkurrenskommissionen (www.dnv.se) som också tyckte att fallet var värt att drivas i domstol och tog på sig det finansiella och praktiska ansvaret att väcka talan. En grupp översättare bosatta i Göteborg ställde upp som käranden. Saken var enligt länsrättens dom som meddelades den 26 februari 2007 laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL). Enligt domslutet var länsrättens prövning inskränkt till en prövning av om det överklagade beslutet (Stadsdelsnämndens beslut att delta i upphandlingen) är olagligt enligt bestämmelserna i 10 kap 8 KL. Vinter Katt Fisk Styrketräning Porsche Det fanns några grunder på vilka länsrätten fann att avtalen inte bryter mot KL som jag inte behöver beskriva närmare här. Däremot fann länsrätten att kommunen genom Tolkcentralen inte ägde rätt att konkurrera på detta sätt med det privata näringslivet. Länsrätten skriver: Såsom avtalen är utformade menar länsrätten att de är oförenliga med de principer som har slagits fast i kommunallagen såsom lokaliseringsprincipen och förbudet för kommuner att på en allmän marknad av, såsom i detta fall, översättningstjänster konkurrera med det privata näringslivet. Det överklagade beslutet ska upphävas på nu angivna grunder. Länsrätten skrev också i domslutet:... det ur principiell synvinkel kan finnas skäl att låta avtal, som detta, vars innehåll kan ge anledning till skilda uppfattningar om dess kompetensenlighet tas upp och behandlas av stadsdelsnämnden och inte enbart av tjänsteman enligt delegationen. Enligt domslutet upphävs Tolkcentralens beslut att ingå avtal med Rikspolisstyrelsen och Försäkringskassan om översättningstjänster. ROSEMARY NORDSTRÖM GOTT & BLANDAT NAMN Paul Felten Ålder 28 familj Sambo Bor I Kinna FRITIDSINTRESSEN Träna, umgås med vänner och äta god mat Senast lästa bok Linda som i Lindamordet Medlemsnytt Vi är nu 956 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: Karin Brännström, Uppsala Jonas Frizell, Göteborg Susanne Hallander, Cortona (AR) Mattias Huss, Uppsala Kerstin Larsson, Uppsala Peter McMullen, Seaford Ann-Christin Müller, Täby Laura Nordlund, Göteborg Antti Salminen, Edsbyn Gabriella Wrange, Göteborg Nästa nummer kommer ut omkring den 22 augusti (manusstopp den 17 juli) Nästa nummer kommer att finnas med på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Bland annat kommer vi att presentera den nya styrelsen och vår nya medarbetare Björn Bergman, som numera ingår i Redaktionsgruppen. Paul Fischer fortsätter sina krönikor. Vi får en rapport från ITI-konferensen i London. Judy Petersen kommer att skriva flera artiklar framöver i utbildningssyfte. Om du sett eller hört något du vill att vi ska skriva om eller ta in i Facköversättaren, hör av dig till: 15

16 EngOrd_Fack190x Sida 1 Engelska ordboken FAR SRS Ordboken för affärsengelska! 13:e uppdaterade upplagan Engelska ordboken FAR SRS är en ordbok med inriktning på ekonomi och affärsjuridik. Denna uppdaterade upplaga innehåller fler affärsjuridiska uttryck samt termer inom bank, börs, försäkring och skatteområdet. Boken innehåller även ett urval finlandssvenska termer. Med hjälp av sex appendix hittar du snabbt och enkelt förkortningar, myndigheter, mallar för balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys och revisionsberättelser. Några av landets främsta experter har medverkat vid kvalitetssäkringsarbetet av Engelska ordboken FAR SRS. Ca ord och uttryck. Svensk-engelsk & engelsk-svensk. Översätt snabbt i din dator Engelska ordboken FAR SRS finns även digitalt med sökprogrammet WordFinder 9 Professional. Ny uppdaterad upplaga! Utkommer i juni Jag beställer... ex. av Engelska ordboken FAR SRS à 550 kr.... ex. av Engelska ordboken FAR SRS digitalt med WordFinder à kr. Porto och moms tillkommer. Företag Beställare Adress Postadress Telefon E-post FÖ nr 3/07 Posta eller faxa beställningen till: FAR SRS Förlag AB, Kundservice, Box 6497, Stockholm. Fax: Tel: Eller beställ via e-post: Org.nr Du kan även beställa i vår Internetbokhandel: 16

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Dekoration Modul 9. Sida 2 Deko Kurs Modul 9 2010 Che Bello Academy

Dekoration Modul 9. Sida 2 Deko Kurs Modul 9 2010 Che Bello Academy Dekoration Modul 9 Välkommen till den nionde och sista modulen i din dekorationskurs. Du har nu fått ta del av en stor del del av grundläggande dekorations kunskap. Med den kunskapen du nu har, samt de

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

Seniorernas veckobrev V.11

Seniorernas veckobrev V.11 Hej alla föräldrar och elever i seniorlaget! Under veckan har eleverna arbetat flitigt med att slutföra sina inlämningsuppgifter i NO/teknik som skulle vara inlämnade idag, fredagen den 18 mars. I och

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Förberedelser inför utbytesstudierna Jag gick Samhällsbyggnad och hade valt inriktningen Naturresursteknik. Tanken på att plugga utomlands

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr« 98 jämställdhet »På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«de flesta associerar ordet skivbolag till fräscha kontor, guldskivor och stora studios genom vilka namnkunniga artister gör entré och

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer