Investeringsprojektet Energi för framtiden FAS I Ett samarbetsprojekt för hållbar energiutveckling och förnybara energiformer på landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsprojektet Energi för framtiden FAS I Ett samarbetsprojekt för hållbar energiutveckling och förnybara energiformer på landsbygden"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Investeringsprojektet Energi för framtiden FAS I Ett samarbetsprojekt för hållbar energiutveckling och förnybara energiformer på landsbygden Samkommunen för Kronoby Folkhögskola 1

2 1.Projektägare Samkommunen för Kronoby Folkhögskola 2. Projektets namn och projektsignum Investeringsprojektet Energi för framtiden Projektnummer Sammanfattning av projektet Investeringsprojektets allmänna målsättning är restaurering och omändring av en gammal kvarnbyggnad till en idéverkstad för förnybara energiformer. Man vill även utveckla området kring kvarnen till ett rekreationsområde för allmänheten med hållbar utveckling som utgångspunkt. Investeringsprojekts avsikt är att skapa en idéverkstad i Spikas kvarnen för förnybara energiformer, där man genom försök arbetar fram en energianvändningsmodell inom förnybar energi främst för den privata boendemiljön. Spikas kvarnen ägs sedan början av år 2006 av Samkommunen för Kronoby Folkhögskola. Man kommer även att bygga en fisktrappa enligt uppgjorda ritningar för att främja fiskenäringen i ån samt förbättra områdets rekreationsvärde genom att bygga en liten kanothamn och grillplats och en enkel gångbro över ån. 4. Rapport 4.1 Målen för projektet eller verksamhetspenningen Investeringsprojektets målsättning är att återuppbygga Spikas kvarnen till en idéverkstad för förnybara energiformer. Syftet är att Spikas kvarnen skall fungera som ett försökslaboratorium för hållbar utveckling och förnybar energi. Målsättningen är att man under projekttiden, som indelas i faser, utarbetar en på förnybar energi baserad energianvändingsmodell, för att visa hur man i den privata boendemiljön kan använda förnybar energi. Syftet är även att skapa en medvetenhet om alternativa och förnybara energimetoder, för att öka kunskapen om hur var och en i sitt dagliga liv kan planera, utveckla och effektivera sin egen energianvändning. Projektet vill påvisa hur man helt eller delvis kan bli självförsörjande på energi, genom användning av förnybar energi. Idéverkstaden är platsen för utveckling och testning av förnybara, ändamålsenliga och innovativa energimetoder. 2

3 4.2 Genomförande Åtgärder som har genomförts under perioden Planering Ritningar och kostnadsberäkningar Val av övervakare (StigLindvall) Byggnads / åtgärdstillstånd Vägar och områden Vägen ner från Flygfältsvägen till kvarnen ca 300 m * 30 cm material bort från den gamla vägen * Dikning * Nersättning av 110 m.m. PVC-rör under vägen för fiber- och andra kablar * Nedsättning av 2 jordkablar (3x2,5 m.m.) under vägen för vägbelysning samt för infoskylt vid infarten * Fibermatta under hela vägen * Fyllning med sand * Fyllning med kross 65 och 0-30 * Nersättning av dikestrummor till anslutningar * Från "gårdsplanen" ca 300m², ytlagret borttransporterat * Fyllning med 0-65 kross * För att få klarhet i områdets storlek har rågång genomförts * Nya rösen har utplacerats Slyröjning och trädhuggning * Buskar på området huggits och transporterats bort * Träd, (ett mindre antal lämnats kvar) utmed ån har huggits och transporterats bort * Vedsågning och klyvning Turbinkanal * Kanalen ovanför kvarnen har rensats * Uppdämningar både ovanför kvarnen och nedanför för torrläggning av kanalen under själva kvarnen * Rensning av turbinkanalen under kvarnen * Den gamla turbinen lyfts bort med grävmaskin * Gammalt trävirke och annat bråte bort * Turbinkanalen på nedre sidan av kvarnen har fördjupats * Nya hörnstolpar av betong mot stenfoten under kvarnen * Nytt cementgolv i Turbinkanalen under kvarnen Kanalväggarna under kvarnen har armerats och förstärkts med ca 10 cm pågjutning av * betong * Metallbalkar för golvet över kanalen har gjutits fast 3

4 Kvarnbyggnaden * Gammal skorsten rivits * Gammal kvarnkammare med spån isolering har rivits bort * Gammal säcktransportör har rivits bort * Gammalt mellanbjälklag har tagits bort * Spikar tagits ur bräder och plankor som skall återanvändas * Fönster och dörrar spikats fast för vintern (de nya fönstren och dörrarna sätts in först när byggnaden lyfts upp) Maskineriet och pärthyveln * Den gamla pärthyveln som har hört till kvarnen har hittats och transporterats till KFHS x nya bett införskaffats x remtransmission konstruerats för tillfällig traktordrift x sökning efter lämpliga, stora gjutjärns remskivor för anpassning till kvarnen är på gång Uthuset * Grundning av det nya uthuset (3100x5525) har genomförts * 8 st betongplintar satts på plats och avvägts Solfångartillverkning Med tanke på den solfångarutrustning som i ett senare skede skall installeras vid kvarnen, har olika tester utförts. Solfångarkurser har hållits vid KFHS under många år och solfångarna har förbättrats och utvecklats efter hand. Inför kommande kurser och för den utrustning som skall monteras har solfångarna nu tillverkats i glasfiber. Tillverkning av gjutformar för ändamålet har inneburit många arbetstimmar, men ses som en investering för kommande verksamhet. Tillverkningen av gjutformar har inte belastat projektet ekonomiskt Resurser Personresurser Bengt Häggblom, ordinarie anställd på Samkommunen för Kronoby Folkhögskola, överfördes till projektet för att ansvara för projektets genomförande och verkställande. Byggmästare Stig Lindvall fungerar som övervakare för bygget. Ekonomiska resurser Projektets administrering och bokföring sköts av Kronoby Folkhögskola. Projektet har eget projektkonto i bokföringen. Rapportering och dokumentering sker enligt direktiv och anvisningar från finansiären. 4

5 Organisering av genomförandet En projektarbetsgrupp har ansvar för planeringen och verkställandet av investeringsprojektet. Projektarbetsgruppen består av Bengt Häggblom, Tom Hansén, Dag Strandvall, Carola Wiik och Martin Näse. Kostnader och finansiering Projektets finansieringsbeslut från Te-centralen är daterat , (Österbottens Elycentral ). Den totala budgeten för FAS I är ,20 varav den beviljade offentliga finansieringen är totalt ,43. Rapportering och uppföljning Projektets administrering och bokföring sköts av Samkommunen för Kronoby Folkhögskola. Projektet har eget projektkonto i bokföringen. Rapportering och dokumentering sker enligt direktiv och anvisningar från finansiären. Projektet rapporteras också genom en utställning Energi för framtiden, som kommer att arrangeras under hösten När man startar de olika försöken och experimenten kommer man att rapportera dessa resultat genom att sätta in rapporterna på hemsidan. Mötesprotokoll från projektets arbetsgrupp kommer även att sättas in på hemsidan. Projektet finns även på Facebook och man kan ta en titt på foton från projektet genom att följa nedanstående tre länkar: Projektets hemsida är under uppbyggnad. Hypoteser om genomförandet och risker Eftersom projektet är uppdelat i faser så finns risken att följande fas inte beviljas finansiering och att förverkligandet av idéverkstaden inte kan slutföras. En ansökan om finansiering för följande fas skickas in under våren Samarbetspartners Som målgrupp i investeringsprojektet är allmänheten, småhusägare, fastighetsägare, orgnisationer, företag och föreningar, som är intresserade och engagerade i den framtida energiutvecklingen i regionen. Som målgrupp finns också skolor och läroanstalter, eftersom idéverkstaden även skall fungera som ett försökslaboratorium för elever. Projektet strävar till att samarbeta med lokala företag bl.a. Elverket i Kronoby, Kronoby kommun och dess tekniska avdelning, men även föreningar såsom föreningen Teknik, Energi och Miljö r.f. Projektet samarbetar förstås med utvecklingsprojektet Energi för Framtiden som samkommunen för Kronoby Folkhögskola verkställer samtidigt. Projektet är även 5

6 representerat i näringscentralen Concordias energiarbetsgrupp, som arbetar med att utveckla lokala evenemang under den nationella energisparveckan. Arbetsgruppen funderar även på hur man i övrigt kan informera allmänheten om förnybar energi. 4.4 Resultat och verkningar Följande resultat förväntas i FAS I: Grundrenovering av vägen från flygfältsvägen ner till kvarnen Rensning av turbinfåran och området omkring kvarnen Grillplats och brygga Uppdämning och upprensning av åfåran till kvarnen Lyftning av kvarnen och uppriktning av kvarnen Förberedande arbeten för golvvärmen Formning och gjutning av betongsockeln Reparation av turbinmaskineriet och kvarnarna Nya fönster och dörrar i kvarnen Damm, enkel bro över ön och fisktrappa enligt anvisningar Ett uthus med komposttoaletter Vissa av ovanstående resultat har redan delvis uppnåtts, medan vissa arbeten ännu inte har påbörjats. 5. Förslag till fortsatta åtgärder Projektet framskrider enligt projektplanen. Kronoby, Tom Hansén, rektor Samkommunen för Kronoby Folkhögskola 6

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 4.1 Hantverkskultur... 4 4.1.1 Evenemang... 5 4.1.2 Utställningar... 6 4.1.3 Hantverkskunnande...

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Steg för steg S10932. Slutrapport

Steg för steg S10932. Slutrapport Steg för steg S10932 Slutrapport 1 INNEHÅLL 1. CENTRALA UPPGIFTER 2. SAMMANDRAG 3. LEDNING, ADMINISTRATION OCH SAMARBETE 4. BAKGRUND, MÅL OCH MÅLGRUPP 5. VERKSAMHET OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN 5.1

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden

Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2015-05-12. rev 2015-06-24. Slutrapport Grön produktion odla mat och jobb i staden Slutrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: dnr 1413-1107/2012

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer 556753-7583 Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Detta dokument beskriver Mattecentrums verksamhet och förväntade aktiviteter under verksamhetsår 2015.

Verksamhetsplan 2015 Detta dokument beskriver Mattecentrums verksamhet och förväntade aktiviteter under verksamhetsår 2015. Verksamhetsplan 2015 Detta dokument beskriver Mattecentrums verksamhet och förväntade aktiviteter under verksamhetsår 2015. Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet syftar på föreningens verksamhet som

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV

FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV 2014-05-28 Konceptuellt diskussionsunderlag för skapande av kooperativet Liv i Verkstan KLIV Paraplyorganisationen Verkstadsliv har under några år diskuterat på vilket sätt

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23 PROJEKTHANDBOKEN ITSAM Arkiv 2014-01-23 Versionshistorik Versionsnummer Datum Status 1.0 2014-01-23 Fastställd version 2 INLEDNING 4 Hantering inom förvaltningen 4 1. VAD ÄR ETT PROJEKT? 5 EU-projekt 6

Läs mer

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883 Version 2.2 111013 Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: 158837 Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB

Läs mer