it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS en säker itorganisation AKTUELLT SIDAN 6 INVESTERA med it-säkerhet LÖNSAMHET SIDAN 8 KOMMUNAL IT-SÄKERHET ANALYS SIDAN 14 Lönsamma it-investeringar nr Medföljer som bilaga i Computer Sweden augusti 2009

2 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS LEDARE En mognare relation borde inte vara en omöjlighet! PRODUKTION Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE: Robert Jobeus REDAKTÖR: Cindy Ahrnewald FORMGIVNING & PRODUKTION: Patricia Zar, Nowa Kommunikation Så var semestern slut och ljudnivån på kontoren ökar så sakteliga igen. Personligen hade jag inte tackat nej till några veckor till på stranden (när nu det är väder till det), men det är samtidigt väldigt roligt att vara tillbaka i verkligheten trots finanskriser, lågkonjunktur och en allmänt negativ global arbetsmarknad. Om det någonsin är läge att se över hur man arbetar så är det nu istället för att bara dra ner på takten och vänta på att det vänder. Vi borde se över våra rutiner, effektivisera och mogna i vårt sätt att göra affärer. Hos många kunder så hör vi suckar över att de på andra sidan bordet det vill säga beställarna borde lära sig mer om IT för att bli bättre beställare men även vi inom IT bör bli bättre på att förstå den andra sidan och bli bättre leverantörer. Vad är det som vår kund faktiskt levererar hur kan vi hjälpa dem att få ut det maximala ur IT? Ska vi få bort synen på att IT är en black box och få till en bättre beställarorganisation ja då måste vi nog inom IT också mogna och bli bättre leverantörer. Hur skapar vi en mognare relation mellan kund och leverantör oavsett om det är inom samma företag eller som köpt tjänst? Vad kan vi göra för att öka förståelsen mellan dessa olika parter? Inom ISACA så arbetar vi mycket med att få IT att mogna med hjälp utav gemensamma standarder och processer ISACA har verktyg för både genomförande och uppföljning. I denna bilaga kommer ni att kunna läsa om olika företags erfarenheter och tips jag ser själv fram emot en INNEHÅLL spännande läsning och tror att ni också kommer att hitta en hel del matnyttigt. Jag vill även passa på att göra reklam för den skandinaviska konferens som ISACA kommer att genomföra i Göteborg i april 2010 där kommer ni möta några av dem som medverkar i denna tidning samt mängder av intressanta föreläsare och deltagare från de nordiska länderna. Jonas Jansson, CISA, CISM Ordförande ISACA Sweden Chapter KORT OM ISACA ISACA är en världsomspännande intresseorganisation som arbetar för att förbättra styrning, säkerhet, revision och kontroll inom IS/ IT-området. Globalt har organisationen över medlemmar och i Sverige omkring 500 medlemmar. ISACA erbjuder certifieringar inom området CISA, Certified Information Security Manager, samt det senaste tillskottet CGEIT, Certified in the Governance of Enterprise IT. TRYCK: Pressgrannar AB OMSLAGSFOTO: istockphoto MEDFÖLJER SOM BILAGA I: Computer Sweden, 28 augusti 2009 PROVISA INFORMATION AB finansierar, producerar och publicerar kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt, som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare Inger Ågren på telefon INTRODUKTION 4 EN GEMENSAM MÅLBILD Mellan IT och verksam heten AKTUELLT 6 SÄKERHET En trepartsrelation LÖNSAMHET 8 INVESTERA RÄTT En ökad säkerhet minskar kostnaderna 10 RISKHANTERING Eliminera felaktiga beslut JURIDIK 13 AKTUELL LAGSTIFTNING Lag & ordning i IT-världen ANALYS 14 FOKUS 2009 Den kommunala IT-säkerheten I KORTHET 17 HÖG RISK Mobil säkerhet 18 PÅ GÅNG Teknik & säkerhet 2009 FOTO: ISTOCKPHOTO HÅLL KOLL! Här är några snabba tips för företagaren som vill kontrollera vilken information som lämnar verksamheten: Se till att du och dina anställda använder krypterade USB-minnen Blockera portarna på företagets datorer för okända lagringsmedia Inför en tydlig och tillgänglig säkerhetspolicy

3 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 3 Dataförlust den moderna företagsfienden Visste du att en av 50 hemliga filer är felplacerade och att ett av 400 e-postmeddelanden innehåller känslig information? Dataförlust blir allt vanligare och innebär en verklig risk för dagens organisationer. Tar vi ett företag med anställda, där varje anställd dagligen skickar 20 e-postmeddelanden, kan vi utgå ifrån att 500 e-postmeddelanden innehåller känslig information per dag! säger Symantecs svenska VD Fredrik Olofsson. Dyra säkerhetsbrister Bristen på kontroll över känslig information blir mer och mer påtaglig. Redan i augusti förra året hade antalet läckor av personlig information gått om det totala antalet för Företag och myndigheter samlar på sig mer och mer information, och allt eftersom volymerna växer blir det svårare att ha kontroll på var den känsliga informationen finns, säger Fredrik Olofsson. Dessa säkerhetsbrister kan stå företagen dyrt 2007 uppmärksammades exempelvis fallet med den DuPont-anställde forskaren Gary Min som stal information till ett uppskattat värde av 400 miljoner dollar när han fick anställning hos ett konkurrerande företag. Även om man bortser från extrema fall så är incidenter där känslig information läcker ut ofta ett stort bakslag för företag och organisationer både räknat i kronor och i anseende. Informationsförlust är förstås inte bara en fråga om en organisations ekonomi eller rykte. Så sent som i juni i år uppmärksammades ett fall där man hittat ett USB-minne med försvarshemligheter på det är inte svårt att se vilka komplikationer det kan leda till. Helhetsperspektiv i fokus Ett vanligt misstag i kampen mot informationsförlust är att bara bemöta problemet från ett håll. Många företag fokuserar på att hindra inkräktare från att komma in i stället för att hindra informa tionen från att komma ut, trots att hela 96 procent av alla informationsläckor sker oavsiktligt. När Symantec skapade lös ningen Data Loss Prevention 9.0. låg därför helhetsperspektivet i fokus. För att förhindra informationsförlust krävs en bred lösning som både tar hänsyn till de många olika sätt som känslig information kan läcka ut på och når ut till alla delar av en organisations tekniska infrastruktur, säger Fredrik Olofsson. upptäcka övervaka skydda Symantecs Data Loss Prevention 9.0 är en trestegslösning, där steg ett är att hitta den känsliga informationen. För att göra detta scannas allt från den gällande organisa tionens nätverk till dess e-postkonton och USB-portar på jakt efter till exempel kreditkortsnummer, källkoder och finansiell information. I samband med detta uppförs ett register på var den känsliga informationen är samt var den får vara. Upptäcks information som bryter mot säkerhetspolicyn åtgärdas detta direkt, säger Fredrik Olofsson. Lösningens andra steg handlar om att övervaka användandet av känslig information här vill man besvara frågan hur informationen används och delas. Övervakningen sträcker sig både över aktiviteter som sker på och utanför organisationens nätverk. Teknologin får inte sluta stödja verksamhetens säkerhetspolicy så fort en anställd tar med sig sin laptop för att arbeta hemifrån eller skickar arbetsfiler till en privat e-postadress. Steg tre handlar om att skydda informationen från att läcka ut, och för att göra detta krävs flera sorters åtgärder. Symantecs Data Loss Prevention 9.0 kan förebygga delandet av hemlig information genom att sätta den i karantän eller kryptera den, men för att nå problemets rot måste även personalbeteendet ändras. Anställda är ofta inte medvetna om att de bryter mot säkerhetspolicyn eller vilka konsekvenser det har. Vår lösning kan automatiskt upplysa en användare som är på väg att brista i säkerheten med hjälp av pop-ups eller e-post. Att höja säkerhetskompetensen på detta sätt kan ha stor genomslagskraft ett försäkringsbolag såg en 80-procentig riskreduktion efter mindre än tre veckors användande av enbart notifikationsfunktionen. Men teknologi är inte hela lösningen, betonar Fredrik Olofsson. Tekniska lösningar löser inte automatiskt alla problem. För att säkra sin verksamhet mot dataförluster krävs en strategi där den tekniska lösningen, människorna och processerna alla är avgörande komponenter. Text: Nanna Brickman Teknologin får inte sluta stödja verksamhetens säkerhetspolicy så fort en anställd tar med sig sin laptop för att arbeta hemifrån eller skickar arbetsfiler till en privat e-postadress. Den 24:e september håller Symantecs Marcel Snippe seminariet Taking back control of information flow why organizations should implement data loss prevention vid IDC-konferensen IT-säkerhet 2009 på Grand Hotel i Stockholm. För den som vill veta mer om dataförluster finns boken Data Leaks for Dummies, skriven av Guy Bunker och Gareth Fraser-King. Kontakt: Marie Pettersson Besöksadress: Science Tower Färögatan 33, plan 5, Kista Växel:

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS introduktion Hur viktigt är företagets målbild för IT? Att IT visar förståelse för företagets verksamhet och målbild blir allt viktigare. Ett IT-system är ingen färdig produkt utan måste hela tiden utvecklas i samma riktning och takt som resten av företaget. Foto: istockphoto Viktiga steg i denna riktning är att skapa stor förståelse redan i beställningsstadiet. IT-beställningar bör grundmuras i de anställda som kommer att använda sig utav de färdiga lösningarna, och som sitter på kunskapen om vad som efterfrågas. Det krävs en kunskap om att beställa i verksamheten för att beställningarna ska ske på rätt sätt. Tidigare har det varit enkelt att skylla på IT-avdelningen när lösningarna inte har svarat mot förväntningarna. Numera är det inte ovanligt att IT-avdelningen förs djupare in i organisationen och finns med både i beställaroch kundrollen. PELLE LUNDGREN ÄR Group IT Director på Getinge. På ett globalt och decentraliserat företag med tre affärsområden och anställda har han uppgifterna motsvarande en CIO. Vi frågade hur man kan effektivisera arbetet med att beställa IT-lösningar. I beställningsfasen är det är viktigt att skilja på demand management och supply manage ment. Verksamheten måste ha en klar bild av vad som efterfrågas. Det är även viktigt att låta IT vara med från början och diskutera vilka möjligheter som finns. Ett vanligt fel i många företag är att verksamheten går väldigt långt med utformningen av beställningarna och kontaktar leverantörer innan IT blandas in i bilden. Man bör inte försumma vikten av att involvera IT i ett tidigt stadium där någon ansvarig kan överblicka möjligheterna med att integrera nya lösningarna. Ett vanligt problem kan vara att företaget först finner ut lämpliga lösningar för att sen stå med arbetet med att implementera dem. genom att inte ställa rätt frågor från början kan man på det viset hamna med dubbla kostnader i slutändan. Besluten om beställningar bör tas så lågt inom organisationen som möjligt där behovet uppstår. Samtidigt är det viktigt att motverka fragmenteringen utav lösningarna för att inte göra beställningen för komplex, vilket är en risk med beställningar från för låga nivåer. Just fragmenteringen av kostnader är boven i dramat vid många IT-lösningar och drar stora kostnader samtidigt som det skapar säkerhetsproblem. Företagsledningen bör därmed sätta upp tydliga riktlinjer vilka beställningarna måste ske inom, för att möjliggöra lokala beställningar, fortsätter Pelle Lundgren. Är det viktigt att IT-avdelningen är insatt i företagets målbild? Det är klart att IT-avdelningen måste veta vilken strategi verksamheten jobbar med, så att utvecklingen kan följas åt. Med dagens kortare turn-around -tider krävs mer IT-stöd för att affärsprocesserna ska få kortare ledtider. Men IT-utvecklingen följer en naturlig väg där många av stegen är självklara och ofta oberoende av verksamhetens strategier. Den felande länken mellan IT och verksamheten är ofta processtänkandet. Det bör finnas någon ansvarig för den affärsprocess som ska komma att få stöd av IT. Ofta varierar det med vilken befattning som just denna processägare har, om det är en IT- eller affärsanställd, förklarar Pelle Lundgren innan han avslutar: En lösning för stora företag kan vara en processorganisation som arbetar ihop med it-avdelningen. Text: Erik Trulsson IT-Säkerhet 2009 Konferens, 24 September, Stockholm Det årliga forumet för dig som vill komma på framkant med utvecklingen inom professionell IT-säkerhet! För ytterligare information och registrering, besök Ta del av risker och säkerhetstrategier kopplat till Web2.0 och Cloud Computing Få redskapen för att mer effektivt hantera riskerna relaterat till mobila medarbetare Vi lottar ut 30 fribiljetter! Uppge kod PRO-945 vid anmälan, så deltager du i lotteriet sec09_sw_provisa.indd 1 8/14/2009 3:08:00 PM

5 GO med grönt adressfält Foto Claes Hall PHISHING har blivit allt vanligare och är ett stort hot mot konsument, företag och organisationer. Den nya standarden Extended Validation certifikat skyddar webbsidan och stoppar bedrägeri från phishing med hjälp av ett grönt adressfält. Många phishingsajter kan bara vara uppe ett par dagar. Under tiden hinner det hända mycket. Man måste gå in och se vem som har utställt certifieringen och till vilken organisation och domän. Tyvärr är det inte många som känner till sökvägarna till informationen. Detta har vi förenklat genom EV SSL-cerifikat, säger Roberta Mladenovic, chef för VeriSign Norden. För Misco.se, som säljer it- produkter och hemelektronik på nätet, har antalet avbrutna köp minskat med mer än fem procent sedan man börjat använda avan cerad autentisering från VeriSign. Hackers kopierar hemsidor och lurar besökaren att fylla i uppgifter som till exempel kan tömma ett bankkonto eller förstöra ett väl inarbetat varumärke på nolltid. Ingen mer än bedragaren gynnas av phishing. Adressen skall vara grön när transaktioner görs Online, säger Roberta Mladenovic, chef för VeriSign Norden. Många konsumenter vågar inte göra Onlinetransaktioner på grund av phishing. VeriSign har förenklat säkerheten genom att göra adressfältet grönt för användare samt en ruta där konsumenten lätt kan se vem som har utfärdat certifikatet och vilket företag som är innehavare av webbplatsen. Det bästa för oss då vi införde Extended Validation SSL-certifikat på var att vår onlineförsäljning ökade med 8 % under de första två månaderna efter det. Jörgen Bödmar, vd Scandinavian Design Online AB BEDRÄGERIERNA ÖKAR Trots lågkonjunkturen fortsätter ökningen av inköpen på nätet, och försäljningen över internet ökade med 7,9 procent under årets första kvartal. - Samtidigt har begrägerierna ökat markant. Antalet hackers som bedriver phishing ökar, vilket 2006 fick Microsoft att ta initiativet till att ta fram ny standard tillsammans med CA (certifikat utfärdare) och tillverkare av webbläsare, s k browser, säger Roberta Mladenovic. Förutom att bekräfta ägaren av domännamnet omfattar processen även autenti se ring av den kontaktperson som begär certifikatet, verifiering av företaget i statliga register eller företagsregister för tredje part och andra metoder. En helt ny standard togs fram med namnet EV, Extended Validation, som tog ett steg längre i verifieringen. FLERA UNDERSÖKNINGAR Tim Callan, Vice President of Marketing, SSL, från VeriSign var med i utförandet av att bygga den nya valideringsprocessen. Den största förändringen för användaren var att det visuellt blev tydligare att se om webbsidan var äkta eller om de råkat ut för phishing. I webbläsare såsom Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3 och Opera, vilka i maj 2009 användes av över 75% av konsumentena, blir adressfältet grönt och visar namnet på ägaren av certifikatet för Extended Validation. Statusfältet för säkerhet visar att överföringen är krypterad och att organisationen har autentiserats enligt den mest rigorösa industristandarden. Användaren får en tydlig signal direkt. Bredvid adressfältet kan användaren klicka på hänglåsikonen för inhämta information, vilket man vid traditionella SSL certifikat fick göra genom att klicka på hänglåset lägst ner till höger på sajten och söka efter information. Det har gjorts en del undersökningar för att se hur konsumenten reagerar och agerar. En undersökning som Foresster Research gjorde visar att 24 procent av de tillfrågade konsumenterna inte ville göra inköp Online på grund av den bristande säkerheten. En annan undersökning utförd av TNS Research visade att 65 procent av dem som handlar Online i Sverige avbröt sina köp pga. risken att bli lurade. 57 procent av de tillfrågade var övertygade om att Online företag inte har tillförlitligt skydd för konsumenterna. TILLHÖR VARDAGEN Internet har blivit en naturlig del i vår vardag. Men det är inte alla som tittar efter vem de lämnar kreditnummer till medan andra avstår helt på grund av rädsla. Dessvärre har vi som konsumenter ännu inte tillräckligt med kunskap om farorna som vi uttrycker rädsla för. Det leder ofta till att man hellre avstår. EV certifikatet förenklar för alla parter genom att det är så tydligt och förtroendet för e-handeln kan byggas upp, säger Roberta Mladenovic. CERTIFIKAT SÄKRAR När personer lämnar ut information om sig själv bäddar det för bedrägeri, vilket enkelt kan förhindras genom den nya standarden, säger Roberta Mladenovic. Förtroende för ett varumärke eller företeelse tar tid att bygga upp men är enkelt att förstöra. Det kommer ständigt nya phishingwebbplatser, Anti Phishingarbetsgruppen (APWG) rapporterade phishingattacker under Ändå har vi kommit en bra bit på vägen när det gäller vårt beteende på Internet. Vi måste alltid vara noga med att se vem som ligger bakom certifikatet och vilken orga nisa tion och domän som är godkända enligt certifikatet, säger Roberta Mladenovic. VERISIGN är världsledan de som leverantör av internetinfrastrukturtjänster för den digitala världen och den största certifikatutfärdaren. Före taget etablerades 1995 i Mountain View, Kalifornien USA. Börsintroducerades 1998 och gjorde en vinst på 1,5 miljarder dollar Idag ses sigillet, VeriSign Secured Seal av över 150 miljoner konsumenter i 145 länder per dag. VeriSign är förstahandsvalet bland leverantörer av SSLcertifikat, för mer än 95 % av Fortune 500-företagen och världens 40 största banker. VeriSign tillhandahåller flera lös ningar inom säkerhet såsom VeriSign VIP Fraud Detection Service som är en intelligent lösning som arbetar kontinuerligt med att upptäcka och förhindra stölder och bedrägerier online. Lösningen består utav en regelmotor samt en beteendemotor som skapar mönster för varje enskild användare. Om en inloggning till ett konto sker från ett annat land som VeriSign Fraud Detection Service inte känner igen eftersom det bryter från mönstret, reagerar systemet omedelbart för att få en bekräftelse från kontoinnehaveren om det är han/hon som försöker logga in på kontot eller om det är någon som försöker hacka kontot. VeriSign hostar och driver även infrastrukturen bakom.net och.com

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Aktuellt Samspel mellan IT och verksamhet ger resultat Joakim Lundberg avslöjar hur man anpassar IT-säkerheten efter verksamheten på bästa sätt. Joakim Lundberg Verizon, chef för konsultverksamheten i Norden och delar av Europa. Vilka egenskaper är viktigast för att framstå som en attraktiv IT-leverantör? Tidigare efterfrågades mycket IT-lösningar med tekniskt kunnande, men idag övergår det allt mer till mjukare värden för att skapa bättre kontroll över verksamheten. Det handlar utöver rent tekniska frågor som säkerhet och complience mer om att få grepp om kostnader och med vilken kvalitet tjänsterna levereras. Men än i dag glappar det mellan beställare och leverantör vilket gör att efterfrågan på verksamhetskunnande inom IT fortfarande är stor. En modern IT-leverantör bör därmed ha möjligheten att arbeta nära kundens verksamhet. Hur anpassas IT-säkerheten efter verksamheten på bästa sätt? Det handlar främst om att fokusera. Att identifiera vad som är viktigast och satsa på det vare sig det handlar om driftstörningar eller hackare. Vanligen kontaktas första bästa expert inom IT-säkerhet för att bygga ett komplett regelverk, vilket fungerar i teorin. Men i praktiken är kunskapen och intresset för IT ofta begränsad inom verksamheten vilket kräver andra lösningar. Genom att samla en grupp från ledande positioner inom företaget där man går igenom hur hotbilden ser ut, kan man identifiera vilka punkter som är viktigast och därefter koncentrera sig på dem. Hur kan man skapa samspel mellan IT och verksamhet? En modell är att utse några personer i verksamheten som är IT-ansvariga från ett beställarperspektiv, vilket kräver någon form utav IT-kunskaper. Just kring IT-säkerheten kan det vara bättre att plocka in en person som har insyn i verksamhetens krav i stället för en expert på till exempel brandväggar eftersom rollen som beställare är så viktig. Genom att bredda IT-avdelningen på det viset skulle säkert många verksamheter öka sin förståelse vilket underlättar för samarbete. Andra vägen där verksamheten ska öka sitt kunnande i IT-frågor är en betydligt svårare väg att gå. Hur undviker man att IT uppfattas som dyrt och krångligt? Det viktigaste är att IT-avdelningen är pro-aktiv och visar på vilka möjligheter som finns för verksamheten med rätt IT-lösningar. Genom att skippa det rent tekniska snacket och påvisa vilka resultat investeringarna kan leda till skulle mycket vara vunnet. Anders Wallin berättar om vikten av en öppen kommunikation för bättre samspel i företaget. Anders Wallin IT service Center Manager, Stena Line IT-Services AB. Hur har synen på IT utvecklats? IT blir en allt mer vital del av företagets affärsverksamhet vilket för med sig att förståelsen ökar i samma utsträckning. Särskilt under de senaste tio åren har IT-medvetenheten bland toppchefer ökat, ofta i samband med generationsskifte. Hur skapas ett bra samspel mellan IT och verksamheten? IT borde vara ute i verksamheten för att skapa förståelse så att man talar samma språk. Att IT sitter med under verksamhetsavgörande möten och för en öppen och tydlig dialog är viktiga åtgärder. IT bör även regelbundet redogöra för utbudet av service och vilka kostnader de för med sig. Hur anpassar man IT-investeringar efter företagets verksamhet? Det absolut mest vitala är att se till affärsnyttan. Se till det som redan finns, och potentialen till vidareutveckling. Upptäcker man att en investering inte bidrar till affärsnyttan bör man överväga besluten. Samtidigt är en avgörande faktor var man vill finna sitt företag i utvecklingen. De som vill ligga i framkant får räkna med högre kostnader och en ökad risk med att problem kan dyka upp. För företag som vill förvalta sina tillgångar under en längre tid handlar det oftare om att vidareutveckla befintliga system. Vilka egenskaper är viktiga hos leverantören? En stabil relation bestående av förtroende som bygger på öppenhet, ärlighet och rak kommunikation är viktigt att värdesätta. Istället för att hänga upp sig på att upprätta och läsa avtal bör man satsa på en rak och ärlig kommunikation som kan baseras på redan befintliga grundavtal. Hur ändrar man uppfattningen om att IT är dyrt och krångligt? Detta är också ett område som men behöver jobba med i dag, och bra och öppen kommunikation är den bästa vägen att gå. När IT tidigare upplevdes som en svart låda som kostade pengar öppnas det i dag upp allt mer för att visa vad som sker och vilken vikt det har för företagets verksamhet, samt vilka kostnader som förknippas med detta. Det är även väldigt uppskattat av verksamheten att bli inbjuden till IT för att ta del av hur arbetet går till. Text: Erik Trulsson

7 Nu höjer vi nivån för din säkerhet Vi kallar det Securing Possibilities i ditt företag? Förbättra kris- och riskhantering eller verifiera säkerheten i dina produkter och system? Vill du samtidigt öka dina möjligheter att göra lönsamma affärer? Då ska du prata med oss på Combitech. Som Sveriges ledande företag inom informationssäkerhet hjälper vi dig att skapa effektiva och säkra informationsflöden som tryggar dina affärsprocesser. Och ger dig de beslutsunderlag du behöver för att kunna bedöma och ta nödvändiga risker i din verksamhet, både idag och imorgon. För oss, och förmodligen också för dig, är det allra viktigaste kriteriet för informationssäkerheten att den just skapar nya och bättre affärsmöjligheter. Först då blir den en verkligt säker investering. Securing Possibilities som vi kallar det. På ren svenska, säkerhet som ger dig nya möjligheter. är ett av Sveriges större konsultföretag, som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Företaget har ca 800 medarbetare på 20 orter, och ingår i Saab-koncernen. Inom informationssäkerhet har vi fler än 100 konsulter vilket gör oss störst i Norden. På får du veta mer.

8 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS lönsamhet KORT OM IT-REVISION Foto:DSI En IT-revision är ingen fristående revision utan den ingår i den traditionella revisionen. Det som granskas vid revisionen är att företagens operativsystem, nätverk och databaser fungerar på ett tillfredsställande sätt. I dag är det framförallt viktigt att kontrollera är IT-säkerheten. De allt mer av olika datoriserade revisionsverktygen och standarderna, och i takt med att affärssystemen integreras med e-handel, produktionsstyrning och resultatet, medför att systemen också blir alltmer sammansatta. För att granska de komplexa systemen så har efterfrågan på särskilt utbildade IT-revisorer ökat i branschen. Om revisionen SÄKRA INVESTERINGAR När det kommer till lönsamma investeringar är den avgörande faktorn alltför ofta den mänskliga faktorn. Så även när det kommer till IT-säkerhet. Företagssäkerhet innefattar tre, lika viktiga delar; den mänskliga faktorn, de tekniska lösningarna (organisation, processer och regler) och den ekonomiska verkligheten. Säkerhet är med andra ord att eliminera vidlyftigt beteende och fatta strategiskt väl genomtänkta beslut, som sedan implementeras i hela organisationen. Tomas djurling, informationssäkerhetskonsult på DSI förklarar närmare: Foto:DSI FAKTOR X Inte allt för sällan är den mänskliga faktorn ekvationens felande länk. Jag skulle vilja påstå att det är få säkerhetschefer i dag som verkligen förstår vad det innebär att ansvara för ett bolags IT-säkerhet. Detta beror till stor del på att företagsledningarna sällan vilken kompetens en säkerhetschef egentligen bör ha. Det vanligaste misstaget när det kommer till att stärka säkerheten är att enbart försöka stärka säkerheten med teknikinvesteringar, i stället för att se komplexiteten och satsa mer på själva implementeringen av säkerheten. Det är när kompetensen fallerar som IT "Det viktigaste är inte att ha allt, utan att ta reda på vad som är värdefullt för just mitt bolag och hur jag bäst skyddar det". verkligen börjar kosta pengar! Egentligen är ITsäkerhet inte så tekniskt krångligt och svårt som det ofta uppfattas. Det viktiga förbises emellertid alltför ofta; att ha rätt person på rätt plats och att denna person kan kommunicera och implementera strategierna i hela företaget. Något som är självklart i tillsättningen av många andra tjänster, men inte alltid när det kommer till IT och säkerhet. Konsekvensen är en förlustaffär, ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Om du har en strategisk approach till säkerhet i organisationen har mkt lättare att få en tidig ROI. Men är det teknikdrivet kommer detta inte ge någonting! En säkerhetschef bör motsvara en senior roll och gärna verka på ledningsnivå långt ifrån den extra arbetsuppgift man klassificerar tjänsten som. Jag tror att beslut som fattas långt ner i kedjan kostar mer än vad det smakar. Som tekniker ligger det i ditt intresse att arbeta med de senaste produkterna och tekniken. Och inget ont i det, men det är långt ifrån säkert att detta gynnar företaget, vare sig säkerhetsmässigt eller ekonomiskt, säger Tomas Djurling. En utgiftspost som också ofta glöms bort är förvaltningen. Vem ska sköta utrustningen? Och på vilket sätt? Utbildningskostnader glöms ofta bort, men kan i slutändan bli en stor utgift. Tomas Djurling tror också att fler företag skulle kunna öka sin ROI genom att vara mer noggrann innan tillsättningen av IT-personal, liksom annan personal. Personer på fel plats och i fel tjänst mår ofta dåligt. Mår man dåligt fattar man lättare mindre genomtänkta beslut, varför de kan utgöra både en säkerhetsrisk och därmed en riktigt dålig investering. DU KAN INTE SKYDDA ALLT Tekniska prylar är dyra och långa inköpscykler blir lätt en onödig merkostnad när helikopterperspektivet går förlorat till följd av de senaste nyheterna. Tro inte på vad försäljarna säger. Det viktigaste är inte att ha allt, utan att ta reda på vad som är värdefullt för just mitt bolag och hur jag bäst skyddar det. Detta görs på ledningsnivå. Verksamhetskraven bör sedan omvandlas till en inköpslista där andra krav, som till exempel kundkrav, och avtal beaktas. Dessa stöd för verksamheten måste därefter kommuniceras ut och kontinuerligt följas upp. Text: Cindy Ahrnewald utförs av revisorer med en gedigen kunskap så skapar detta en mer trovärdig revision och att revisionen kommer att genomföras på ett säkrare och mer effektivt sätt, vilket är väsentligt när det kommer till alla typer av investeringar av ekonomisk såväl som säkerhetsmässig karaktär. Källa: IT Revision en ny del i den traditionella revisionen Foto:istockphoto Lüning Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom informationssäkerhetsområdet. Dessutom erbjuder vi Secure LogEye - en säkerhetslösning för central logghantering, larm, logg- och nätverksanalys. Vill du vara med? Lüning Consulting AB Husbyborgsvägen Uppsala Tel

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS. The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS. The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Information

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

business intelligence

business intelligence MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MAJ 2012 business intelligence Coop MedMera sparar miljoner med BI-system SIDAN 5 Bättre beslutsunderlag på 15 minuter SIDAN 6 10 BI-TIPS! SIDAN 14 2 Ledare En vision för BI och

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll?

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll? En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag STOPS Vad gör dina risker i kväll? Stolpiller eller spray? 2009 WWW.SunGard.SE Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE Dåliga tider föjs av bra. Vårda varumärket som arbetsgivare. SIDAN 6 UDDA IDÉER KRÄVER MOD En lösningsorienterad

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Kommunal IT går nya vägar s. 6

Kommunal IT går nya vägar s. 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

OnTime är en branschtidning som tar upp olika aspekter av teknik och samhällsutveckling. Varje nummer har ett speciellt tema som sätter lite extra

OnTime är en branschtidning som tar upp olika aspekter av teknik och samhällsutveckling. Varje nummer har ett speciellt tema som sätter lite extra OnTime är en branschtidning som tar upp olika aspekter av teknik och samhällsutveckling. Varje nummer har ett speciellt tema som sätter lite extra fokus på ett utvalt område. då att ägna ett helt temanummer

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer