Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Bakgrund Syfte och mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Bakgrund Syfte och mål"

Transkript

1 Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Text: Annika Mindedal, språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun Foto: Jenny Ahlforn Westdahl och Marie Röde, lärare Skogsborgsskolan Bakgrund Språkets betydelse och roll för barnens och elevernas lärande lyfts på olika sätt fram i de olika skolformernas läroplaner. Oavsett var i utbildningssystemen lärare arbetar så har hon eller han därmed alltid ett uppdrag att bidra till att ge barnen eller eleverna förutsättningar för att utveckla sitt språk så långt det är möjligt. Det är viktigt eftersom goda språkkunskaper underlättar elevernas lärande, utveckling och deltagande i olika situationer och sammanhang genom hela livet. (Skolverket 2012 s.4-5). Språkets roll är alltså centralt i alla ämnen och i alla årskurser, och undervisning som involverar både språket och ämnesinnehållet uppmärksammas allt mer i både styrdokument och forskning (se t.ex. Axelsson & Magnusson 2012, Hajer & Meestringa 2010, Hägerfeldt 2011). Som språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun har jag lett ett kompetensutvecklingsarbete inom projektet Språk i alla ämnen för alla elever, genom Mälardalens högskola på uppdrag av Skolverket, för en grupp lärare på Skogsborgsskolan och Duveholmsskolans introduktionsprogram. Skogsborgsskolan är en F-6-skola och en av de skolor i kommunen som tar emot flest andraspråkselever efter att de gått några månader på Interkulturella enheten. Denna blandning av elever med olika bakgrund innebär en spännande och utmanande undervisningssituation. Utvecklingsarbetet på Skogsborgsskolan utmynnade bland annat i Vi i Vintergatan ett tema om rymden i samarbete mellan fyra klasser i årskurserna 2, 3 och 5. Arbetet pågick under fyra månader. Syfte och mål Syftet med temat har varit att integrera många olika uttrycksformer, arbetsformer och ämnen. Eleverna har fått använda sitt/sina språk genom att både producera 1

2 språk (t.ex. skriva, tala, agera, skapa) och konsumera språk (t.ex. lyssna, läsa, titta, uppleva). Cirkelmodellen (Gibbons 2006) ligger till grund för sättet att arbeta. Målet var att alla elever skulle utöka sin språkliga repertoar samtidigt som de inhämtade ämneskunskaper. Utöver språk- och kunskapsmålet har strävan varit en ökad trygghet och säkerhet i att använda språk i olika former (t.ex. tal, skrift, bild, symboler, drama, musik) och i olika sociala sammanhang. Cirkelmodellen Cirkelmodellens fyra faser (Gibbons 2006), beaktar både innehåll, dvs. ämneskunskaperna och form, dvs. det ämnesspecifika språket, vilket förutom ämnesspecifika begrepp innefattar hur man läser och skriver i ämnet. En viktig del är att eleverna ska få kunskap om olika texttyper och stöttning innan de skriver en text på egen hand. De fyra faserna är: 1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet. 2. Studera texter inom genren för att få förebilder. 3. Skriva en gemensam text. 4. Skriva en individuell text. Genomförande Som framgår av bilden var musik, bild, engelska, kemi, fysik, religion, matematik och svenska ämnen som involverades i temaarbetet på Skogsborgsskolan. Fas 1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet. I denna fas ligger fokus på ämnesinnehållet och att aktivera elevernas förkunskaper. Vi i Vintergatan startade med en inspirerande samling nere i skolans källare. Rummet var nersläckt och musik som fick representera Big bang spelades för förvånade och förväntansfulla elever. Därefter använde respektive lärare ett VÖL-schema för att ta reda på elevernas förkunskaper om universum och vilka frågor de ville söka svar på. Vet Önskar veta Lärt Klasserna har sedan under lärarens ledning läst faktaböcker och sett filmer om rymden, och de har tillsammans samlat vad de kallar expertord. Det är 2

3 ämnesspecifika begrepp som experter inom området använder, och som förekommer i de olika texterna. Eleverna har lärt sig att ta ut viktiga stödord ur läromedelstexterna. I arbetet under fas 1 har läraren även undervisat om: läsförståelsestrategier under högläsning av både fakta och fiktion, exempelvis inre bilder, textkopplingar, förutsäga, reda ut oklarheter, ställa frågor på olika nivåer och sammanfatta. skapelseberättelser från olika kulturer och religioner, till exempel: o dramatisera händelser/scener ur berättelserna o analysera och jämföra olika berättelser, religioner m.m. med hjälp av Venn-diagram. Fas 2. Studera texter inom genren för att få förebilder. I denna fas ligger fokus på ämnesinnehåll, men framförallt på textens form och funktion såsom syfte, struktur och språkliga drag. Här har klasserna tillsammans studerat olika faktatexter om universum och himlakropparna i böcker, läroböcker, på internet och i broschyrer. Fas 3. Skriva en gemensam text. Fokus på både innehåll och form karaktäriserar denna fas. Först läste de tillsammans flera faktatexter om rymden och markerade stödord med överstrykningspenna. Med hjälp av stödorden skrevs en gemensam text, där eleverna kom med förslag, läraren var sekreterare, fångade upp och utvecklade elevernas idéer på smartboard eller whiteboard. De gemensamma texterna utgjorde sedan modell för det självständiga skrivandet i sista fasen. 3

4 Fas 4. Skriva en individuell text. Efter att ha arbetat med både form och innehåll i flera faser ska eleverna nu vara redo att självständigt skriva en egen text, i det här fallet en beskrivande text. Läraren ger förstås fortsatt stöttning och respons på utkast. Med en modelltext om solen som stöd fick eleverna skriva om en planet enskilt eller i par. De sökte inledningsvis fakta i böcker eller från faktablad, och fyllde i en sexfältare för att därefter sammanställa sin text på dator med bilder till. Planetens namn Varifrån den fått sitt namn Ordning från solen Avstånd från solen Antal månar Roligt att veta Avslutning Ett efterlängtat och uppskattat besök på Visualiseringscenter i Norrköping avslutade hela temaarbetet. Allra sist bjöds samtliga föräldrar in till en utställning där de fick beskåda elevernas alster. Slutsats och reflektioner Cirkelmodellen tar tid att genomföra, men det är enligt lärarna väl använd tid då de märkt att eleverna i högre utsträckning behärskar de ämnesspecifika orden och de lyckas betydligt bättre med att skriva egna texter inom olika texttyper. Ett ämnesövergripande arbete skapar också möjlighet till ett läsande och skrivande i meningsfulla sammanhang, där undervisningen i olika ämnen i högre grad bildar 4

5 en helhet. Att arbeta över ämnes- och klassgränser är inspirerande enligt lärarna och kan till och med spara tid något som är värdefullt i späckad lärarkalender! Referenser Axelsson, Monica & Ulrika Magnusson (2012). Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. I: Hyltenstam, Kenneth, Axelsson, Monica & Lindberg, Inger (red.) Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet s Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren & Fallgren Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren Hägerfeldt, Gun (2011). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm: Skolverket Skolverket (2012). Få syn på språket: ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen. Stockholm: Skolverket. 5

FÖR SKOLAN. Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

FÖR SKOLAN. Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet F O R S K N I N G FÖR SKOLAN Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö Beskrivning av en grundskolas satsning FÖRFATTARE: LENA EKERMO OCH KIRSTEN SUNNERUD ARTIKEL

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära Estetisk-filosofiska fakulteten Avdelningen för språk Maria Schwartz Från att lära sig läsa till att läsa för att lära From learning to read to reading to learn Svenska som andraspråk C-uppsats 15 högskolepoäng

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Flerspråkighet och interkulturalitet i skolan Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi, Vasa Helsingfors 22-23 september 2009

Flerspråkighet och interkulturalitet i skolan Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi, Vasa Helsingfors 22-23 september 2009 Flerspråkighet och interkulturalitet i skolan Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi, Vasa Helsingfors 22-23 september 2009 FD Lotta Forsman och PeD Anna Slotte-Lüttge Åbo Akademi, Vasa liforsma@abo.fi

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 1(9) Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 2(9) Vilka är de nyanlända eleverna? (Ur Skolverkets allmänna råd) Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer