RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Målet med denna uppdragsbeskrivning: Ett arbete skapat för dig som kandidat. Uppdrag: Övergripande Mål (syfte):

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Målet med denna uppdragsbeskrivning: Ett arbete skapat för dig som kandidat. Uppdrag: Övergripande Mål (syfte):"

Transkript

1 RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: VD Övergripande Mål (syfte): Att leda och utveckla Handelskammaren Mälardalen i syfte att ständigt öka medlemmarnas nytta och nöjdhet samt bidra till regionens tillväxt och utveckling. Sammanhang: Handelskammaren Mälardalen Rapporterar till: Handelskammarens ordförande och presidium, bestående av företrädare för tio medlemsföretag från olika branscher, fem från Västmanland och fem från Örebro län. Målet med denna uppdragsbeskrivning: Skapa tydlighet med nuläget, målet, uppdraget Säkra en intern samsyn runt förväntningar och behov Attrahera de bästa kandidaterna till tjänsten Skapa bästa möjliga förutsättningar för den kommande anställda att vara i samförstånd med uppdraget, och att i roll kunna agera beslutsamt med fokus på rätt prioriteringar Ett arbete skapat för dig som kandidat Människor har olika upplevelser om vad som händer i en organisation. Var de kommer ifrån, hur de arbetar idag och som påverkar deras syn och perspektiv på tillvaron. En bra matchning mellan arbetsgivarens kultur och arbetstagarens grundvärderingar är viktig och skapas bäst när man integrerar så många olika intryck som möjligt och gör dem talbara. Sanningen kan se olika ut för olika människor utan att för den sakens skull vara osann. Denna uppdragsbeskrivning syftar till att hjälpa dig, som kandidat, att bli klok runt uppdraget och dess roller i organisationen, så du kan ta ställning till din energi för uppdraget och arbetsgivaren. Vi tror att detta material hjälper dig att få en korrekt bild av uppdraget och utmaningarna, så du kan bedöma matchning, nu och i framtiden, runt ledarskap, gemenskap och utveckling. Med förhoppning om intressant läsning Sandahl Partners

2 Augusti 2015 Ordförande har ordet Handelskammaren Mälardalen (HKM) är en spännande medlemsorganisation med stora utvecklingsambitioner. Vårt uppdrag är att företräda och främja näringslivet i vår region Örebro län och Västmanlands län. Under de senaste åren har Handelskammaren mer än fördubblat sin verksamhet och omsättning. Vi har idag sammanlagt arton medarbetare på våra två kontor i Västerås och Örebro. Våra kärnvärden innebär att vi vill agera och uppfattas som professionella, engagerade och utvecklande. Vi har en stor bredd på vår verksamhet som vi sammanfattar med orden nätverk, kunskap och inflytande. Vår finansiering kommer från medlemsavgifter, legalisering av handelsdokument, tjänsteförsäljning och projekt. Vi driver utvecklingsprojekt när vi ser att det kan skapa nytta för näringslivet och då söker vi offentlig finansiering från främst länsstyrelsen i Västmanland, Region Örebro Län, kommuner och EU. Alla projekt ryms inom våra fokusområden infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel. Vår VD sedan sex år har nyligen aviserat att hon kommer att sluta hos oss pga flytt till Stockholm. Vi söker därför en ny VD som kan fortsätta att leda vår positiva utvecklingsresa. I rollen som VD ingår att: - leda och utveckla Handelskammarens organisation - företräda regionens näringsliv gentemot det offentliga regionalt och nationellt - ha det övergripande ansvaret för verksamhetsplanering, ekonomi och personal Exempel på arbetsuppgifter: - ha ordföranderollen i styrgrupperna för Handelskammarens större projekt - ingå i externa råd och styrgrupper t ex för regionala utvecklingsplaner mm. - coacha och stödja de tre direktrapporterande cheferna - ansvara för alla avtal som ingås och alla rekryteringar av personal - ansvara för arbetet i ledningsgruppen t ex verksamhetsplanering, budgetarbete, personalfrågor etc. - planera och vara föredragande på presidiemöten, årsstämmor, fullmäktigemöten mm - ingå i Sveriges handelskamrar och delta på dess VD-möten (2-3 st per år) - ingå i styrelsen för Chamber Trade (3-4 möten per år) - arbeta med projektansökningar och finansieringsfrågor - vara värd för större medlemsevent som Promotionbåten mm. - tala på seminarier, konferenser, i paneldebatter t ex i Almedalen - skriva ledare, debattartiklar och remissvar Kravprofil: - högskoleutbildning inom relevant ämnesområde - chefserfarenhet, gärna coachande ledarskap - utåtriktad stark företrädare för näringslivet - god kännedom om regionens och dess näringslivs utmaningar - förmåga att orientera sig i samhällsdebatten - sakkunskap inom fokusområdena infrastruktur, kompetensförsörjning, internationalisering - kontakter och nätverk inom såväl näringslivet som offentlig sektor

3 - god förmåga att tala och framföra presentationer inför publik - mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift - erfarenhet av att driva förändringsarbete och affärsutveckling - erfarenhet från medlemsorganisationer och/eller näringslivsfrämjande verksamhet Önskvärda personliga egenskaper/kompetenser: - drivande och engagerad - analytisk och strategisk - ser möjligheter och är en god problemlösare - god helhetssyn och förmåga att prioritera - god förmåga att leda genom att motivera och inspirera - tydlig och handlingskraftig - arbetar strukturerat och har god organisationsförmåga - kommunikativ och bra på att hantera media - lyhörd och diplomatisk - utåtriktad och social - förtroendeingivande med pondus - representativ och bra på att knyta kontakter Handelskammaren önskar stärka sin närvaro i hela vår region, inte bara i Örebro och Västerås. Därför kan en hel del av arbetet komma att bedrivas runt om i vår region. Handelskammaren Mälardalen ser fram emot att välkomna en utåtriktad, prestigelös och inspirerande ledare. Om du är motiverad och har de egenskaper vi söker, kommer du att passa väl in i vårt team och förhoppningsvis stortrivas med att tillsammans med oss utveckla vår verksamhet och framför allt vårt näringsliv och vår region. Läs igenom vår beskrivning av Handelskammarens verksamhet. Känns det utmanande och inspirerande att leda och utveckla vår organisation? Känner du att du med dina kunskaper, erfarenheter och ditt driv kan bidra till vår utveckling? Då kanske du är rätt person för oss! Vi önskar få en driftig och engagerad person på plats så snart som möjligt. Varma hälsningar Mikael Sundquist Ordförande, Handelskammaren Mälardalen

4 Detta är Handelskammaren Mälardalen Handelskammaren Mälardalen är en ideell förening med Handelskammaren Mälardalens Service AB som helägt aktiebolag. All verksamhet och personal finns i det helägda servicebolaget. Den ideella föreningen är offentligrättsligt reglerad genom lag om auktorisation av handelskamrar (SFS 1990:515). Handelskammarföreningen bildades i Örebro 1907 och i Västmanland Sammanslagningen till dagens Handelskammaren Mälardalen skedde Huvudkontoret ligger i Örebro. HKM är en regional och oberoende näringslivsorganisation som idag arbetar för ca 700 medlemsföretag med anställda inom Örebro och Västmanlands län. Nästan alla branscher och verksamhetsgrenar inom näringslivet finns representerade. Vi har de flesta av de stora företagen som medlemmar. Ändå är majoriteten av medlemmarna små företag. Vi är en av 11 handelskamrar i landet. Vi är alla auktoriserade av regeringen när det gäller legalisering av handelsdokument som behövs när gods skall passera tullar utanför EU. Samtliga handelskamrar är privata och egna juridiska personer men samverkar nationellt i nätverket Sveriges Handelskamrar. Det finns handelskamrar i världen. Vårt uppdrag att företräda och främja näringslivet genom NÄTVERK KUNSKAP - INFLYTANDE NÄTVERK Genom att samla våra medlemmar i olika mindre nätverk skapar vi förutsättningar för starkare relationer, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt fler affärer och samarbeten mellan våra medlemmar. Medlemmarna väljer själva vilka nätverk man vill engagera sig i och kan också påverka utvecklingen av nya nätverk. Handelskammaren arrangerar också en rad olika evenemang och affärsskapande mötesplatser för våra medlemmar samt håller kontakten bland annat via nyhetsbrev och webb. Exempel på nätverk är Industrigruppen, Marknadsklubben, IT-gruppen, Finansgruppen, Logistikschefsgruppen, Restauranggruppen, Örebro klimatarena, Mälarlogistik m fl. Några viktiga återkommande mötesplatser är Promotionmorgon, Promotionbåten, Ledarskapsdagen, Handelskammarluncher, Handelskammarklubben, sommarfest, cocktailparty mm. En ny mötesplats 2015 är Stora näringslivsdagen i Västerås. Du kan läsa mer om våra event på vår hemsida. Vi har ett samarbetsavtal med Örebro kommun om att driva mötesplatser och nätverk i Örebro som vi samfinansierar. KUNSKAP Internationell handel Det finns fler än handelskamrar i världen. I Europa finns fler än 14 miljoner medlemsföretag. Genom vårt nätverk och vår kunskap om internationell handel kan Handelskammaren Mälardalen erbjuda en unik service och öppna nya dörrar för regionens företag. Handelskamrarna har också regeringens uppdrag att legalisera internationella handelsdokument och ursprungsintyg samt utfärda ATA-carneter. Vi anordnar seminarier, matchmaking och internationella affärsresor i syfte att utveckla våra företags export och import. Vi tar dessutom emot utländska delegationer och anordnar besöksprogram på regionens företag. Vi är medlemmar i föreningen Chamber Trade Sweden (CTS) som driver Sida-projekt. Genom CTS kan vi erbjuda våra företag matchmaking och affärsresor till utvecklingsländer som Sydafrika, Indonesien mm.

5 Utbildningar och seminarier Handelskammaren Mälardalen arrangerar kurser och seminarier för vidareutbildning av såväl ledare som medarbetare. Utrikeshandel, spedition, ledarskap, styrelsearbete, kvalitetsarbete, miljö, finansiering och upphandling är några exempel på återkommande teman. Beträffande styrelseutbildningar så genomför vi dessa ihop med Styrelseakademien. Handelskammaren har sedan några år arrangerat Strategigrupp Chef för ledare som vill utveckla sitt ledarskap och diskutera strategifrågor. Rådgivning och tredje part Våra medlemmar kan ställa frågor till våra medarbetare om bland annat utrikeshandel, offentlig upphandling, besiktnings- och värderingsfrågor, tullfrågor, infrastruktur samt kompetensförsörjning. Som en neutral tredje part erbjuder vi medling mellan företag, källkodsdeponering samt medverkan vid anbudsöppningar. Relocation Service Sedan 2012 har vi tjänsten Relocation service (inflyttarservice) som syftar till att hjälpa företag att ta emot internationell arbetskraft. Målet är att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete så snabbt och smidigt som möjligt, medan vi hjälper till med alla praktiska detaljer t ex immigrationsprocessen och bostadsförmedling. I våra framtidsplaner ligger att utveckla vårt arbete med inflyttarservice till att också omfatta service till företag som rekryterar nyckelpersoner inom Sverige t ex hjälpa till med hitta arbete till medflyttande, bostad, skola, nätverk mm. INFLYTANDE Vår unika situation som en oberoende och regionalt baserad Handelskammare gör oss till en stark företrädare för näringslivet gentemot politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Vårt övergripande mål är att göra vår region till en ännu bättre plats för företag att utvecklas i. I nuläget är två påverkansområden särskilt viktiga för våra medlemsföretag: infrastruktur och kompetensförsörjning. Områden som vi önskar engagera oss mera inom är småföretagens villkor i regionen samt kommunernas servicegrad och regelverk gentemot företag t ex avseende byggande. Vi deltar som näringslivsföreträdare i arbetet med länens regionala utvecklingsstrategier (RUS), länstrafikplaner, kompetensplattformar, arbetsmarknadsråd, utvecklingsforum, Rådslag etc. Vi svarar exempelvis på remisser, skriver debattartiklar, gör egna utredningar, arrangerar fokusgrupper samt träffar politiker och andra beslutsfattare. Varje år medverkar vi i seminarier i Almedalen. Infrastruktur Möjlighet att snabbt och enkelt kunna transportera människor och gods är helt avgörande för näringslivets utveckling. Handelskammaren Mälardalen är sedan länge en central aktör i infrastrukturfrågor. Några exempel är vårt engagemang i E 18, E 20, väg 50, 51, 56, järnvägen och våra flygplatser. Vi svarar på remisser och deltar olika utvecklingsgrupper för förstärkt infrastruktur i våra två län. Just nu arbetar vi bland annat för att utveckla Nyckelstråket mellan Sthlm-Göteborg via Mälardalen. En viktig framtidsfråga är också att utveckla järnvägen mellan Stockholm-Oslo via Örebro-Karlskoga-Karlstad, vilket skulle stärka vår regions utvecklingsmöjligheter avsevärt. Vi planerar att starta flygråd för att stärka näringslivets inflytande över reguljärtrafikens utveckling. I Västmanland är det mycket fokus på att skapa bättre förutsättningar för godstransporter på Mälaren, men också förbättra pendlingsmöjligheterna i regionen och till och från Stockholm. Kompetensförsörjning En av de viktigaste faktorerna för företags vilja att investera i en region är möjligheten att rekrytera rätt kompetens. Handelskammaren Mälardalen arbetar för att skapa bättre matchning mellan

6 efterfrågan och utbud av kompetens. Vi är projektägare för YH Mälardalen som innebär att vi har tagit på oss rollen som processledare för att skapa en bättre matchning mellan näringslivets behov av kompetens och utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i regionen (Västmanland och Sörmland). Genom satsningarna Arbetsmarknadskunskap i Örebro län och Trampolinen i Västmanland påverkar vi ungdomars attityder till, kunskap om och kontakter med näringslivet i positiv riktning. Vi ger lektioner i Arbetsmarknadskunskap där vi redogör för hur arbetsmarknadens behov ser ut och vikten av utbildning och en bra attityd. Vi samverkar med Örebro universitet och Mälardalens högskola på olika sätt och vi stödjer Ung företagsamhet och Drivhuset. Handelskammaren är också engagerad för att göra vår region mer attraktiv för potentiella inflyttare och näringslivet t ex genom projektet Talangrekrytering i Örebro län och vårt engagemang i marknadsföringsbolaget ÖrebroKompaniet. Handelskammaren nu och i framtiden För några år sedan startade HKM ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för ett projekt vid namn HKM 2.0 (medfinansierat av Region Örebro Län). Den dåvarande lokala företagarföreningen Örebro Promotion blev exempelvis en del av Handelskammaren under Detta innebär att en större andel av medlemmarna och aktiviteterna finns i Örebro. HKM 2.0 har också inneburit en varumärkesrevision och en i flera avseenden utvecklad och förbättrad verksamhet, främst gällande nätverk och medlemsaktiviteter. Det finns dock fortfarande mycket att göra avseende Handelskammarens utbud och organisering. Vi har flera förebilder i Sverige och Norden som vi gärna läs oss av t ex Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska handelskammaren, Stockholms handelskammare och Handelskammaren i Oslo. Vi har på senare år också fusionerat med Västerås företagsförening samt tagit över den verksamhet som Uppdrag Lindesberg bedrev. Dessa fusioner har resulterat i bildandet av tre lokala handelskamrar i Örebro, Västerås och Bergslagen (Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg). Vår ambition är att fortsätta att växa, gärna genom fusioner med andra lokala företagsnätverk. Vi startar gärna fler lokala handelskamrar, vilket i praktiken betyder ett större lokalt fokus i en kommun eller grupper av kommuner genom starka lokalstyrelser och framtagande av lokala verksamhetsplaner. Medlemsrekrytering är ett mycket viktigt utvecklingsområde. Det finns en stor potential då det fortfarande finns tusentals intressanta företag i vår region som inte är medlemmar i Handelskammaren. Genom att få fler medlemmar till Handelskammaren kan vi skapa en starkare organisation, få ett större inflytande över politiska beslut, bli mindre sårbara, mer specialiserade och kan frigöra värdefull tid genom stordriftsfördelar och samordning. Vi vill på sikt kunna driva utvecklingsprojekt där vi själva kan vara huvudfinansiär och ha råd att göra egna utredningar. Med fler medlemmar skapar vi också fler affärsmöjligheter för våra medlemmar. Vi vill skapa fler nischade nätverk, fler seminarier och utbildningar samt ännu mer välbesökta mötesplatser. Allt detta underlättas med ett större medlemsunderlag. Framförallt önskar vi växa mer i Västmanland/Västerås där utvecklingspotentialen är ännu större än i Örebro län. Vi vill också utveckla vår verksamhet och våra samarbeten i Karlskoga/Degerfors där bland annat Möckelnföretagen är en intressant samverkanspartner. Vår organisation och våra medarbetare Vid föreningens årsstämma väljs ett fullmäktige med representanter för 36 medlemsföretag (18 från varje län). Dessa väljer sedan inom sig ett presidium bestående av 10 ledamöter. All verksamhet och personal finns i det helägda servicebolaget. Presidiet fungerar i praktiken också som servicebolagets

7 styrelse. Presidiet/styrelsen sammanträder ca 4 gånger per år. VD ansvarar för den löpande verksamheten. En ledningsgrupp finns bestående av VD, administrativ chef och platscheferna i Örebro respektive Västerås. Personalstyrkan utgörs idag av sjutton anställda, varav tolv i Örebro och fem i Västerås. På hemsidan ser du vilka vi är och vad vi gör. Vi har också en rad personer som arbetar för Handelskammaren på konsultbasis i större och mindre omfattning Hoppas vi har fått dig nyfiken och att du kan se dig som vår nya VD! Välkommen att söka tjänsten senast 10 september. Skicka CV och personligt brev till För frågor - kontakta rekryteringskonsult Mia Haglund på telefon

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER 2 www.fbregionen.se Innehållsförteckning Vår VD Peter Berglund har ordet 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Tack till dig som vågar -

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer