Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte kl i Borlänge BK:s klubbstuga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga."

Transkript

1 Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte kl i Borlänge BK:s klubbstuga. Närvarande: Distriktsstyrelsen Sektoransvariga Representanter från lokalklubbarna, se bifogad bilaga Hedersmedlemmar 44 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Anders Östling hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade mötet öppnat. 45 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Den föredragna dagordningen godkändes med tillägg för Inför organisationskonferensen ( 53). 46 VAL AV JUSTERARE Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Thomas Enbäck och Johnny Eliasson, Borlänge BK. 47 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll godkändes. 48 SKRIVELSER I SBK info nr 7 finns mycket information från SBK Centralt. Det har även inkommit inbjudan till organisationskonferensen den 1-2 februari 2014 samt till distriktsforum kvällen innan, den 31 januari. 49 RAPPORTER - Tävlingssektorn; Curt Sjödén informerar att de har haft sektormöte den 17:e september. Där gjordes arbetsfördelning för sektorn och det beslutades att Anna Nordin är sektoransvarig samt ansvarig för IPO, Ing-Britt Wiberg ansvarar för tävlingssekreterare, Anders Östling ansvarar för tävlingsledarna, Toni Larsson som har tillkommit i sektorn ansvarar för skyddsfrågor och Curt Sjödén ansvarar för domarfrågor. Den 6:e oktober var det slutprov för tävlingsledarkursen och fyra nya tävlingsledare blev godkända; Christina Carlsson Gagnef Floda BK, Tore Karlsson Falu BK, Jenny Gustafsson Ludvika BK och Karin Ljuden Mora BK. Det har varit en tävlingsledarkonferens 13:e oktober i Ludvika, 12 stycken deltog av 124 möjliga. 2 november var det IPO-information på Borlänge BK, även den med få deltagare. En representant från varje

2 klubb borde ha kommit. 17 november har det skickats ut om utbildningsbehov till lokalklubbarna, enbart fyra klubbar svarade. På SM i Sollefteå är Lars-Göran Gustafsson uttagen som lydnadsdomare. Anna Nordin har skickat ut om hur personer har tjänstgjort, från och med nästa år måste ordförande och tävlingsansvariga skicka in vilka som har tjänstgjort. Tjänstgöringsrapporter ska löpande skickas till Curt Sjödén under året. Curt Sjödén rapporterar preliminär statistik på hur många prov som har genomförts på respektive lokalklubb och antal starter. - Tjänstehundsektorn; o Patrullhund, Charlie Fältman informerar att certprov har genomförts i Ludvika, Ewa Hollstedt och Cecilia Hjerdt blev godkända, diplom delas ut på årsmötet av Lennart Hökpers. Vid eftersök blev fyra godkända, fyra ska komplettera. DM planeras att delas med Gävleborg vid en helg på Marma. Charlie har deltagit på dalabataljonens hundtjänstgöring. o Räddning, Maggan Carlsson informerar att fys-test har genomförts den 29/9. Det har varit en internationell träningshelg i Örebro. Två från Dalarna deltog i återklassificeringen, Sverige blev godkända. Det har genomförts en kompetensutvecklingsplanering för instruktörer i sjöräddning, ett projekt där DalaMitt ingår. Vid delprov 2 den 23/11 blev de två deltagarna inte godkända och får inte göra omprov. Avslutning nu på lördag för de två kursdeltagarna. Miljökurs planeras nästa år för att det ofta är där det brister. Ungdomssatsning planeras nu i april-maj i samarbete med hundungdom. - HUS; Irene Wellert informerar att den 10/11 var det en belöningsträningsdag där Anna Häggblom höll föredrag på Falu BK, drygt 40 stycken deltog. - RUS; RUS Mental, Ann-Kristin Norberg informerar att Sune Halvarsson har haft utbildning med fyra deltagare. RUS Utställning, Ann-Kristin Norberg informerar att hon skickat in om utställningar Agilitysektorn; Ingen närvarande. - Rallylydnadssektorn; Lotta Sundström informerar att den 16/11 var det distriktsansvarigkonferens, ca 20 personer träffades i Stockholm och det var representanter från lokalklubbar, rasklubbar och hundungdom /11 var det rallyhelg med Anna Larsson. Det var även en kurs i samband med det. Önskemål finns om en likadan helg nästa år. Helgen den 30/11-1/12 var det tävling i körhallen i Rättvik med dubbla klasser och över 300 deltagare per dag. Domaraspirant och skrivare genomförde sitt praktikprov där. Den 1/1 är det nya regler, ny regelbok på gång. Nya skyltar och kompletteringsskyltar kommer att finnas tillgängliga på SBK:s hemsida. Två nya domare finns tillgängliga i distriktet samt att en rallysektor har kommit igång i Mora. - Avesta BK; Ingen närvarande - Borlänge BK; Lars Gustafsson informerar att alla tävlingar är genomförda. Många har varit nöjda. KM har genomförts. Funktionärsfest har varit den 26/ /9 var det läger för dövstumma, de var mycket nöjda och vill ha det igen nästa år. Luciafirande nu på måndag kl 18:00. Medlemsmöten har varit välbesökta. - Falu BK; Ordförande informerar att det har genomförts tävlingar och de har ibland varit hela helger. Det är svårt att få funktionärer. Kursverksamheten har gått ner, men nu har det börjat bli flera valpkurser. Funktionärsträffen var välbesökt, men tyvärr inte medlemsmötena. Rallylydnad och freestyle har ökat och utvecklats. Det har varit ett mellanår för klubben, men det börjar vända.

3 - Gagnef-Floda BK; Ann-Kristin Norberg informerar att det har varit sök-, agility- och rally-tävling samt en utställning. Kurs pågår just nu. - Hedemora-Säter BK; Klubbstugan renoveras. Grötfest på gång. Lördagar har det varit korvgrillning och träning. KM i början oktober. Nya medlemmar har tillkommit. - Ludvika BK; Ing-Britt Wiberg informerade att den 30/11 var det lydnadstävling inomhus, elitklassen var internationell (L-G Gustafsson dömde). 20/12 är det julfest samt att det firas 65-årsjubileum för klubben och att stugan har renoverats. Björnidet är bokat för träning. Agilitygänget tränar i Fagerstahallen. En ungdomssektor har startats. Rallylydnad har påbörjats, två instruktörer har startat. Prova på dag med bl a rallylydnad. Inofficiell utställning den 5/4 i ABB-hallen. - Malung-Sälens BK; Lars-Göran Gustafsson informerar att de har kommit igång igen med agilitytävling. Nästa helg är det lydnadstävling med 32 anmälda. Ungdomssektorn har funnits i ett år. De deltog på Stockholmsmässans juniorhandling och blev 2:a respektive 4:a samt att en vann. - Mora BK; Irene Wellert informerar att en rallylydnadssektor har startat. Klubben har börjat få igång ungdomarna. - Nedansiljans BK; Carolin From informerade att det börjar bli fart. God stämning i klubben. Flera samarrangemang med Gagnef-Floda som har varit framgångsrika. - Särna-Idre BK; Ingen närvarande, men Ann-Louise Forsman har skickat in följande rapport: En valpkurs och en allmänlydnad har genomförts. Nu när kurserna är slut har det varit aktivitetsträffar en gång i veckan. De är nu inne i klubblokalen som har renoverats, där de nu har lagt in matta. Ann-Louise Forsman kommer att påbörja en kurs för åtta deltagare i förberedande tävlingslydnad, som ett steg i sin utbildning till tävlingslydnadsinstruktör. Särna-Idre BK önskar alla en god jul och ett gott nytt år. - Rasklubb Beauceron; Ingen närvarande att rapportera. - Rasklubb Hovawart; Ann-Kristin Norgren informerar att i mars var det utställning med många deltagare, ca 160 hundar. Juni var det utställning i Rättvik. MH har genomförts. Det är bra stämning i klubben. I mars är det inofficiell utställning i Körhallen. - Rasklubb Boxer; Ingen närvarande att rapportera. - Rasklubb Svenska Cattledog; Elisabeth Thorstensson informerar att det var utställning i Borlänge den 10/8, ett samarrangemang med Borlänge BK. 9/8 var det kvällstävling lydnad. - Rasklubb Kelpie: Carolin From informerar att ordförande nu bor i Gesunda. En lokalklubb kan vara på gång. - Rasklubb Australian Shepherd: Ingen närvarande att rapportera. - Rasklubb Svart terrier; Ingen närvarande att rapportera. - Distriktsstyrelsen; Anders Östling rapporterat att styrelsekursen blev inställd på grund av för få anmälda. Ny utbildning kommer att erbjudas efter lokalklubbarnas årsmöten, ca 8-10 deltagare bör det bli. Datum bör beslutas innan klubbarnas årsmöten. Bestäms vid budgetmötet.

4 - Valberedningen; Curt Sjödén informerar att valberedningen kommer att gå ut till klubbarna om förslag, en suppleantplats och en ledamotsplats är ledig. 50 EKONOMIRAPPORT Kassör Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget, budgeten kommer troligtvis att hållas. Faktura till klubbarna på gång. SM-pengarna kommer att särredovisas. Budgetarbetet är påbörjat. Eventuella reseräkningar måste skickas in snarast. Irene kommer att ha kontakt med Skatteverket nästa vecka. 51 LÄGE AGILITYVERKSAMHETEN Anders Östling meddelar att från 1/1 tar Svenska Agilityklubben över, SKK är huvudman. Kurs och tävlingar på samma sätt på klubbarna som idag. Anders Östling sitter med i interimsstyrelsen för Svenska Agilityklubben. Risk för att det blir många småklubbar, men troligtvis inte i Dalarna. Vits med att vara medlem i Svenska Agilityklubben är att man får rösträtt. Från 1/1 får man tävla för enbart Svenska Agilityklubben. Stamboksavgifterna består och kan komma att ökas. Avtal finns med SBK att använda sig av SBK Tävling. SBK kan fortsätta ha utbildningar. Det kan eventuellt bli så att utbildning av instruktörer leds av Svenska Agilityklubben. Medlemsavgiften är 150 kr. Frågeställning finns hur försäkringar ska komma att gälla. Medlemsavgift måste betalas till den klubb som man tränar på. I Västmanland har de tagit bort agilitysektorn från distriktet, det finns inga sådana tankar i Dalarna. Agilitydomare har mycket betalt, men det är för allt förarbete med banritning. Svenska Agilityklubben kan hyra planer på SBK-klubbarna. Svenska Agilityklubben kan söka medlemskap i Riksidrottsförbundet, vilket innebär skatteplikt om betalning över 1000 kr. Vi ska fortsätta verksamheterna på klubbarna som idag. 52 MOTIONER Inga motioner har inkommit. 53 INFÖR ORGANISATIONSKONFERENS Lars-Göran Gustafsson vill att Anders Östling tar med sig följande frågeställningar till organisationskonferensen: Framtid och verksamhet? Ska organisationen ses över? Medlemsantalet minskas, vad kan göras åt det? När vill fler verksamheter bryta sig ut? Ska distrikten vara kvar? Kansliet var förut en serviceorganisation, nu är de mer en kravställare. Gör de rätt saker? Problem att privata aktörer tar över utbildningar? Curt Sjödén: Är detta inte en hobby? Inte ett arbete. Per Gabrielsson har skrivit i Brukshunden om enbart IPO. Vi ska bevara de bruksprov som finns idag, regeländringar ska naturligtvis göras. Dubbla domare borde vara i alla prov. Största hotet är att det inte finns funktionärer. Kansliet bör vara mer som en servicefunktion. För lång instruktörsutbildning, kanske ha flera nivåer istället. Tore Karlsson: SBK Centralt är mycket dyrt ekonomiskt, vi får lite tillbaka. Ann-Kristin Norberg: Många vill ha nya sporter t ex IPO och rallylydnad. Det är helt ok, men vi måste även värna om de gamla sporterna. Det är få personer som ska ordna allt här i Dalarna. Johnny Eliasson: Vi ska vara rädda om svenskbrukset. Kanske att vi måste vara mer synliga och inte vara ute i skogen så mycket. Anders Östling: Nästa regelrevidering påbörjas nästa år och ska gälla från år Det måste komma in folk från Dalarna i de diskussionerna. Lars-Göran Gustafsson: Behövs distrikten och om, hur ska de då se ut i framtiden? Regioner?

5 Anders Östling: Motion var på gång om ekonomin, byta kansliplats, medlemssystem mm. Valt att organisationskonferens är rätt forum istället. Samarbete några distrikt där skrivelse är inskickad om vad som ska tas upp distriktsforum och organisationskonferensen enligt nedan: Vi önskar att en översyn görs av hur den centrala organisationen skall fungera för att möjliggöra en positiv utveckling av SBK på alla nivåer. Dags att utvärdera utskottsmodellen. Tydliggöra SBK:s värdegrund. FS skall vara mer aktiv i regionala samlingar. Förstärkning av resurser för information och dialog. SBK bör bli tydligare i samhällsdebatten. 54 INFÖR ÅRSSKIFTET OCH ÅRSMÖTET Inför årsskiftet är det flera saker att tänka på att skicka in i början av 2014: - Senast 12 januari ska underlag till distriktets verksamhetsberättelse skickas till Lena Lindberg enligt utskick. Det som inte skickats in i tid kan inte garanteras att komma med. - Senast 21 januari ska statistikuppgifter skickas in till SBK enligt hemsidan års styrelse och funktionärer enligt av Lena Lindberg utskickad mall ska skickas in senast den 1 mars. - Skicka gärna klubbarnas inbjudningar till årsmöten till Lena Lindberg. 55 ÖVRIGA FRÅGOR Lars-Göran Gustafsson önskar God Jul o Gott Nytt år. 56 NÄSTA MÖTE Nästa distriktsmöte är årsmötet den 9 mars 2014 kl 15:00 vid Borlänge BK. 57 MÖTETS AVSLUTNING Ordförande Anders Östling tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet kl. 21:03. Vid protokollet dag som ovan: Lena Lindberg (sekreterare) Anders Östling (ordförande) Thomas Enbäck (justerare) Johnny Eliasson (justerare)

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

SBK Daladistriktet. Verksamhetsberättelse 2012

SBK Daladistriktet. Verksamhetsberättelse 2012 SBK Daladistriktet Verksamhetsberättelse 2012 Lydnads-SM 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Svenska Brukshundklubbens Daladistrikt avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Andra utgåvan 2012 Policy och riktlinjer Kind BK ver2 2012 2012-12-26 sida 1/17 1. Innehållsförteckning 2. Syfte 3. Sektorer 3.1 Utbildningssektorn 3.1.1 Ansvarsområden

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer