KAPADE TIDERNA. Halland VAD GÖR DU NÄR MEDIA KOMMER? Hallstahammar FULLTRÄFFEN I VÄSTMANLAND. Lars Arvidsson TURBO I LEDNINGEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPADE TIDERNA. Halland VAD GÖR DU NÄR MEDIA KOMMER? Hallstahammar FULLTRÄFFEN I VÄSTMANLAND. Lars Arvidsson TURBO I LEDNINGEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING"

Transkript

1 Hallstahammar FULLTRÄFFEN I VÄSTMANLAND DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 3 10 MARS 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN VAD GÖR DU NÄR MEDIA KOMMER? Lars Arvidsson TURBO I LEDNINGEN Halland KAPADE TIDERNA

2 10... har mycket goda resultat när det gäller återgång till arbetet! Rygginstitutet har mer än 40 års erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och funktionsutredningar. Här presenterar vi resultatet av vår rehabilitering för Whiplashskadade Aktivitetsgraden har ökat med 61% vid uppföljningen för våra whiplashelever!!! Mer information hittar du på vår hemsida... Idag har vi korta väntetider på alla våra tjänster. Så tveka inte att ta kontakt för att få en snabbt och effektiv rehabilitering. Alla landets Försäkringskassor har avtal med oss. Rygginstitutet - Luleå Håkan Blom Tel: , Fax: Rygginstitutet - Sundsvall Helmut Kerschbaumer Tel: , Fax: Rygginstitutet samarbetar med Stiftelsen Centralfonden (CFS) Rygginstitutet - Stockholm Kjell Hedenus Tel: , Fax: Rygginstitutet - Växjö Kerstin Karlsson Tel: , Fax: Rygginstituet har kvalitetsäkrat sin verksamhet enligt ISO 9001:2000 sedan flera år. I tidigare nummer av tidningen Dagens Socialförsäkring, har Rygginstitutet presenterat dokumenterat bra resultatet av sin rehabilitering av personer med rygg- och nackbesvär stressrelaterade besvär whiplashskador Rygginstitutet/CFS - Marbella, Spanien Inga-Lill Åström Tel: , Fax: Apartado 192, ES Marbella Tel: Fax: www rygginstitutet se

3 # 3 Detta är sista numret till gamla prenumeranter KAN MAN FÅ Dagens Socialförsäkring skickad till sin hemadress? Detta är en av många olika frågor som jag har fått från er läsare sedan det första numret av Dagens Socialförsäkring kom ut i januari i år. Jag tänkte passa på att svara här på ett par av de vanligaste frågorna jag fått. Först detta med hemadressen. Tidningen skickas till alla som arbetar eller är förtroendevalda inom Försäkringskassan. Det innebär att den delas ut i postfacken till alla anställda medan de förtroendevalda får den skickad hem. Anställda som är sjuka eller föräldralediga ska få tidningen skickad hem. Detta sköts inom varje län. De första tre numren av DS har vi också skickat till alla som prenumererade på någon av de gamla tidningarna rfv.se och Social Försäkring. Men detta är alltså det sista numret som kommer automatiskt, från och med nu får den som vill ha tidningen prenumerera på den. En annan vanlig fråga gäller vårt intranät Fia och hur man kan komma åt den informationen. Redaktionen publicerar många nyheter på Fia och vi hänvisar också ibland här i tidningen till information som finns där. Tyvärr är Fia bara tillgängligt för den som sitter vid en dator som finns i Försäkringskassans nät i dag. Men de flesta rapporter och liknande dokument som vi hänvisar till finns tillgängliga på Försäkringskassans webbplats forsakringskassan.se AKTUELLT Förändringarna konkretiseras 4 Bättre rehabilitering kräver omställning 5 RFV 2004 för mycket prioriterades 6 SÅ GJORDE VI Halland kapade handläggningstiderna Hallstahammar träffade mitt i prick PROBLEMLÖSARNA Vad ska jag göra när media kommer? 18 Ängel eller häxa? Måste jag välja? 20 INTERVJU Lars Arvidsson, Boråsaren som ska vara motorn i förändringsarbetet FOKUS Sjukvården främjar långa sjukskrivningar 26 Förtidspensioner ökar i många länder 28 ÅSIKTER Landstingen måste ta större ansvar 31 Red ut missförstånden om Försäkringskassans roll 32 Politik inte bara att bestämma? 33 NÄST SIST Våga vårda värdeorden 34 PS Generaldirektör Curt Malmborg får sista ordet 36 ANDERS MALMSTEN REDAKTÖR DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING MARS

4 AKTUELLT 5MINUTER MED: FÖRÄNDRINGSARBETET DRAR IGÅNG Catharina Byström, Rationaliseringar ska ge nyutnämnd chefredaktör för Dagens Socialförsäkring. Byter mjölk mot socialförsäkringar Från kossan till kassan. Det steget tar Catharina Byström när hon i april lämnar Arla Foods för att bli chefredaktör för denna tidning. Vad fick dig intresserad av att börja jobba på Försäkringskassan? Jag gillar att jobba med frågor som berör många människor och socialförsäkringarna är onekligen något som berör alla. Det är också mycket spännande att få vara med om de stora förändringar som Försäkringskassan står inför. Men sedan tyckte jag att tidningen var väldigt bra och proffsig och det var lockande att få jobba med den. Varför är det lockande med förändringar? Det ger så stora förutsättningar till förbättring. På Arla jag var med om sammanslagningen med de danska mejerierna och såg att det gav stora möjligheter att höja kvaliteten när man såg över sitt arbetssätt. Vad har du gjort på Arla Foods? Jag har varit redaktör på informationsavdelningen. Senast var jag chefredaktör för personaltidningen men jag har även varit redaktör för intranätet. Hur länge har du jobbat på Arla Foods? Jag har nästan jobbat där i 12 år. Innan jag började på Arla jobbade jag på helt vanliga tidningar som Östgöta Correspondenten och Veckans Affärer. Redaktionen som du ska leda ansvarar både för nyheterna på intranätet Fia och för tidningen Dagens Socialförsäkring. Behövs verkligen båda medierna? Intranätets styrka är snabbheten att nå ut till alla med nyheter. Men en tidning har helt andra fördelar, man kan ta med sig den och läsa där man vill och den kan ge en fördjupning kring svårare frågor. Några av aktiviteterna Bättre och fler självbetjäningstjänster, internet och telefon Skapa gemensamma arbetssätt och enhetlig rättstillämpning Enklare regelverk Bättre stöd till handläggare Gemensam personalpolitik Långsiktig kompetensförsörjning Ett viktigt steg i Försäkringskassans förändringsarbete är att bedöma vilka rationaliseringar som är möjliga. Men inte för att banta utan för att omfördela, säger Curt Malmborg. Vision och målbild har nu lagts fast. Nu gäller det att bryta ner i etappmål och aktiviteter. Divisionerna och staberna inom Försäkringskassan lämnade i slutet av februari in förslag på aktiviteter. Aktivitetsplanerna innehåller allt ifrån gemensamt telefonnummer för hela landet till strategier för samverkan med andra myndigheter. De föreslagna aktiviteterna utgör grunden i förändringsarbetet och ska ge förutsättningar för att nå målbilden Det går att rationalisera Jag är övertygad om att det är möjligt att göra rationaliseringar som stärker kärnverksamhetens angelägna områden, framförallt i kontakten med de försäkrade. Det är jätteviktigt att trycka på när vi lämnar förändringsplanen till regeringen den 3 juni, säger Curt Malmborg. Än återstår dock mycket arbete och för att tidplanen ska hållas krävs att förändringsarbetet blir mer konkret. Curt Malmborg kommer därför att lägga en generell beställning till länskontoren och huvudkontoret, det vill säga ange Vårdcentralerna har inte tillräckliga resurser att ta hand om patienter med komplexa och långvariga problem. Det framgår av den tillsyn som Socialstyrelsen har gjort vid 200 vårdcentraler i landet. Många läkare anser att de har små möjligheter att påverka sjukskrivningarna. Det är svårt att bedöma patienternas arbetsförmåga och ofta är det patienten själv som avgör hur stor arbetsförmågan är. Bara 20 procent av vårdcentralerna har dokumenterade rutiner för hur långtidssjukskrivning ska i procent hur stor del av verksamheten som kan rationaliseras. Curt Malmborg betonar att Försäkringskassans förändringsarbete inte handlar om att banta organisationen utan om att omfördela resurser. Och att rationalisering både handlar om att skapa effektivare handläggning och om hur verksamheten ska bemannas. Vi talar om 20 procent Hur stora rationaliseringarna som är möjliga kan variera från område till område. Generellt talar vi om 20 procent, men på vissa områden kan vi ställa större krav. En viktig fråga blir att utreda huvudkontorets roll. Det uppdraget kommer att läggas på en utomstående utredare. Det är viktigt att vi blir mer precisa när det gäller vem som ska göra vad, till exempel arbetsfördelningen mellan försäkrings- och produktionsdivisionerna. I dag har vi en provisorisk lösning efter de riktlinjer som Georg-utredningen tog fram, säger Curt Malmborg. CHRISTER JÄRILD Läkare har svårt att bedöma ar hanteras och endast sex procent uppger att det finns kända skriftliga riktlinjer från cent ralt håll. Försäkringskassan är den part som vårdcentralerna samverkar mest med. 60 procent av vårdcentralerna har regelbundna möten med Försäkringskassan och de flesta övriga har det vid behov. Hälften har gemensamma riktlinjer med Försäkringskassan om samverkan kring långtidssjukskrivna. Synpunkterna går isär Synpunkterna på Försäkringskassan går isär. De flesta negativa synpunkterna handlar om att Försäkringskassan är dålig 4 DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING MARS 2005

5 AKTUELLT mer resurser ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING: Krav på bättre stöd FOTO: DENNY LORENTZEN - Generellt talar vi om 20 procents rationalisering. men på vissa områden kan vi ställa större krav, säger generaldirektör Curt Malmborg. betsförmåga på återkoppling och kontakt. En del anser att handläggningstiderna är för långa och att Försäkringskassan är för passiv. Men många beskriver också ett bra samarbete med korta och snabba kontaktvägar samt väl fungerande möten. Riktlinjer bör finnas Socialstyrelsen föreslår bland annat att det bör finnas riktlinjer för vårdcentralerna när det gäller sjukskrivning samt för hur de och andra aktörer ska samarbeta i enskilda patientärenden. Rapporten heter Sjukskrivningsprocessen i primärvården. EVA LINDÉN Läs mer om sjukvården och sjukskrivningarna på sidan 26. De nya metoderna har givit bra resultat i pilotområdena. Men det är bara början på arbetet med att införa ny metodik i ohälsoarbetet. Det kommer att krävas mycket tid, liksom en organisation och ett ledarskap som stöttar. Hittills har svårigheterna underskattats. Det framgår av Försäkringskassans slutrapport om regeringsuppdragen att utveckla den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Resultaten från uppdrag 1 att utveckla och pröva metoder för bedömning i sjukfallen, visar på bättre och tidigare insatser. I uppdrag två redovisas de metoder för handläggning av sjukfall och rehabiliteringsärenden som tagits fram av försäkringskassorna och RFV under senare år, och som nu håller på att införas i landet. Här redovisas också den utbildning som samtliga handläggare och berörda chefer på ohälsoområdet har fått. Utbildningen har mottagits mycket positivt på försäkringskassorna. Även det tredje uppdraget Faros att utveckla en gemensam organisation mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har varit framgångsrikt. I de fem pilotområden som prövat metoder för tidig bedömning har handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetat tillsammans. Man har format en arbetsprocess för hur arbetslösa sjukskrivna med flera ska få bra stöd från myndigheternas sida. När projektet upphörde i december var 28 procent av deltagarna i arbete eller yrkesutbildning. Såväl handläggare som deltagare är mycket nöjda med verksamheten. Men att det nu finns gemensamma metoder och strävan efter ett gemensamt förhållningssätt betyder inte att allt är klappat och klart. Arbetet är komplext. Det hela handlar om en långsiktig förändringsprocess. Viktiga slutsatser Fokus i ohälsoområdet har flyttats från rehabilitering till att omfatta alla åtgärder som görs för att förkorta ett sjukfall. Det komplexa utredningsarbetet har uppvärderats. Det behövs tid för metoddiskussioner och erfarenhetsutbyten. Metoderna måste vidareutvecklas, förfinas och införas i det dagliga arbetet. Det finns en uppenbar risk att de många långa sjukfallen äter upp den tid som behövs för nyorienteringen. Det krävs en organisation och ett ledarskap som stöder arbetssättet. Erfarenheterna av Faros tas nu tillvara i den samverkan som redan finns ute i alla län. EVA LINDÉN Vad innebär regeringsuppdragen? Arbetet har skett i tre deluppdrag som handlar om metoder för handläggning av sjukfall och rehabilitering (uppdrag 2), till exempel för tidig, fördjupad bedömning av arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov (uppdrag 1). Dessutom har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen prövat en gemensam organisation för framför allt arbetslösa sjukskrivna (uppdrag 3). Uppdrag 1 och 3 har genomförts i fem pilotområden: Haparanda-Övertorneå, Norrköping, Västerås, Västra Frölunda samt Blekinge. Arbetet har bedrivits under , och är en fortsättning på Prohälsa, det vill säga det utvecklingsarbete som försäkringskassorna och RFV startade DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING MARS

6 AKTUELLT Årsredovisningen visar bättre res Socialförsäkringen Årsredovisning för budgetåret 2004 På de flesta områden visade socialförsäkringsadministrationen bättre resultat 2004 än Men möjligen spändes bågen för högt, skriver RFVs generaldirektör och styrelseordförande Anna Hedborg i RFV:s sista årsredovisning. Alltför mycket prioriterades vilket har gjort att organisationen inte riktigt orkat gå i mål med allt. Det totala resultatet bedöms som acceptabelt. Områdena ekonomisk familjepolitik, ekonomisk äldrepolitik och hälso- och sjukvårdspolitik får Nu minskar 2-årsfallen Under hösten skedde ett trendbrott och antalet sjukfall är nu lägre än för ett år sedan. Staplarna anger skillnaden mellan värdet i år och värdet för samma månad förra året. Mörkgrönt anger minskning. För första gången sedan 1997 minskar ohälsotalet och för första gången sedan 1998 minskar sjukfallen över två år. Regeringens mål att antal sjukfall över ett år ska minska med tio procent kommer troligen att nås. Däremot ökar antalet personer med sjuk-och aktivitetsersättning kraftigt. Minskningen av sjukpenningdagarna har hittills följt planen för en halvering till Det är dock osäkert om dagarna även i fortsättningen kommer att kunna minska i takt med planen. Det är rimligt att tro att det är de mest okomplicerade fallen som har prioriterats hittills. När det gäller sjukersättning är ökningen oroande men samtidigt väntad. Särskilt oroande är att många yngre får ersättning. Om målet ska nås, det vill säga att det genomsnittliga antalet nybeviljade sjukersättningar per år fram till 2008 inte är större än antalet 2002, så måste nybeviljandet nu minska. Det som väcker mest oro när det gäller utvecklingen av sjukfrånvaron är att så många permanent slås ut. Alldeles för få kommer tillbaka till arbete efter långtidssjukskrivning eller sjukersättning. Sammantaget har resultaten på ohälsoområdet blivit bättre. Administrationens arbete har bidragit bland annat genom gemensamma metoder, attitydpåverkan och samverkan med andra aktörer. Alla län har kommit igång med sitt Tillsyn och länsrättsbeslut tyder på god rättssäkerhet ÖVERKLAGANDEN kom in till länsrätten förra året. Det är en kraftig ökning jämfört med 2002 och Ärenden om sjukpenning och bostadsbidrag samt mål om arbetsskadeförsäkring och sjukersättning hör till dem som ökat kraftigast. Men med tanke på hur många beslut som Försäkringskassan fattar varje år är antalet överklaganden mycket få. En orsak till ökningen tror man kan vara den mer strikta tillämpningen inom ohälsoområdet samt lagändringar. Länsrätten ändrade Försäkringskassans beslut i 15 procent av fallen vilket var samma andel som året innan. Även de flesta tillsynsinsatser under året visar att tillämpningen kan betraktas som likformig och rättssäker. Resultatet är en förbättring jämfört med Helhetsintrycket dras dock ner av de allvarliga bristerna på sjukförsäkringsområdet, bland annat när det gäller att följa lagstiftningen VI SER TILL HELA MÄNNISKAN! Resultaten talar för Mösseberg! Vill du se resultat förbättrad arbetsförmåga, kompletta utredningar och fullständig dokumentation räcker det att du lägger Mösseberg RehabCenter på minnet. Ohälsotalets utveckling Våra kvalitetssäkrade över tid program följer sjustegsmodellen och SASSAM och ger bästa tänkbara förutsättningar för framgång, med kundbetyget 9,8 av 10 möjliga. 43,2 FMU 42,4 ARU med neuropsykologisk testning Arbetslivsinriktad rehabilitering stress, smärta... För bokning/mer info ring ! 39 Mösseberg RehabCenter Box 733, Falköping Telefon DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING MARS 2005

7 ultat 2001 men mycket återstår Förklarande text när det behövs kan se ut så här betyget bra. Men det sammanfattande omdömet dras ner av resultaten på området ersättning för arbetsoförmåga och handikappolitiken där resultaten bedöms som acceptabla. Det övergripande 0 målet för administrationen är att socialförsäkringen ska skötas rättssäkert och effektivt samt lika för kvinnor och män så att tilltron bevaras och stärks. RFV bedömer att man kommit något närmare målet men att mycket återstår att göra. förändringsarbete. Men arbetet kommer att behöva pågå under flera år. I årsredovisningen konstateras att det nya arbetssättet är mer tidskrävande. Anna Hedborg skriver att det riskerar att till en början öka spridningen av resultaten. Några län går snabbt fram. För andra tar det litet längre tid. Några resultat: 68 procent hade fått ökad arbetsförmåga ett halvår efter avslutad samordnad rehabilitering vilket är samma andel som Försäkringskassorna köpte arbetslivsinriktad rehabilitering för 971 miljoner vilket innebär att hela den anslagna summan användes. Troligt är att fler personer än året innan har fått insatser. Fler dagar med rehabiliteringspenning betalades ut. 70 procent av de som varit sjukskrivna längre än 60 dagar fick besked om vem som är deras kontaktperson på Försäkringskassan, ett bättre resultat än 2003 då andelen var 55 procent. Avstämningsmöten genomfördes oftare men fortfarande för sällan. De deltidssjukskrivna svarade för 34 procent av antal ersatta dagar en ökning med 3 procentenheter. Utredningar om förutsättningar för att efter ett år byta ut sjukpenning mot sjukersättning gjordes i alldeles för få ärenden. EVA LINDÉN Ohälsotalets utveckling över tid 43,2 Sedan januari 2004 minskar ohälsotalet. Den totala minskningen motsvarar på årsbasis drygt 4,5 miljoner ersatta dagar. Ohälsotalet är ett mått på de samlade utbetalningarna för sjukfrånvaro. 42, Flera pappadagar och bättre kunskap om pensionerna Kunderna nöjdare KUNDUNDERSÖKNINGEN VISAR ett trendbrott. På samtliga sex områden var betygen bättre än För bemötande och information är betygen de bästa sedan undersökningen startade I befolkningen som helhet minskar dock tilltron, ett öde som Försäkringskassan delar med samtliga organisationer i image-undersökningen. Försäkringskassans image har dock försämrats mer än de övriga organisationernas med ett undantag, Arbetsförmedlingen. Papporna tar ut en större andel av föräldrapenningen. Underhåll regleras i ökad utsträckning direkt mellan föräldrarna. Tillgängligheten för och bemötandet av personer med funktionshinder har delvis förbättrats. Här finns brister men också kunskaper och verktyg. Kundbetygen var något högre än Minskade genomströmningstider har ökat tillgängligheten till tandvård för äldre. Tillgänglighet till internationell vård Effektiviteten ökar EFFEKTIVITET ÄR ett komplicerat mått som vägs samman av kvalitet och produktivitet. De flesta kvalitetsmått har utvecklats positivt. Det gäller genomströmningstider, kundbetyg och antal långa sjukfall. Däremot sjunker produktiviteten totalt sett, men det beror främst på ökad satsning på kvalitet inom ohälsoområdet. På övriga områden är produktiviteten oförändrad. Detta är en besvikelse eftersom ÄHS (ärendehanteringsstödet) hittills inte har givit de förväntade rationaliseringseffekterna. har ökat bland annat genom det europeiska sjukförsäkringskortet. Sverige är det land som, tillsammans med Norge, har lyckats bäst med att lansera kortet. 1,7 miljoner svenskar har beställt det. Fler människor har kunskap om ålderspensionssystemet. Kortare genomströmningstider GENOMSTRÖMNINGSTIDERNA har minskat för de flesta ärendeslag där mätningar görs, till exempel de som beslutas av socialförsäkringsnämnd. Dessutom har spridningen mellan länen blivit mindre. Resultaten beror på ett målmedvetet arbete av försäkringskassorna. Dock ökar den redan långa genomströmningstiden för arbetsskadelivränta. Tiden för sjukpenning var densamma 2004 som Nya Försäkringskassan Inrättandet av den nya Försäkringskassan en av de största organisationsförändringar som gjorts inom svensk statsförvaltning kan möjligen ha en uppbromsande effekt på resultatutvecklingen. Men på lite längre sikt bör den nya sammanhållna myndigheten innebära att olika utvecklingsinsatser får snabbare genomslag än hittills. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING MARS

8 Verksamheten vid Alfta Rehab Center är fokuserad på arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi vill bidra till att minska antalet långtidssjukskrivningar och sjuk- och förtidspensioneringar, vilka idag utgör betydande påfrestningar för såväl individer som för försäkrings- och pensionssystemen. ATT PRODUCERA arbetslivsinriktad rehabilitering Det operativa arbetet vid Alfta Rehab Center bedrivs i team: läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, friskvårdare, psykolog/kurator, bildterapeut och yrkesvägledare, vilka arbetar tätt samman i vältrimmade arbetslag. En central person i teamens verksamhet är BIRGITTA ARONSSON, som arbetat här i snart tre decennier. Birgittas funktion är att samordna rehab/utredningsarbetet så att detta blir optimalt för alla parter arbetsgivare, försäkringskassa och den försäkrade. Birgitta ser även till att allt "flyter bra", både för uppdragsgivaren och Alfta Rehab Centers multiprofessionella team. ALFTA REHAB CENTER BOX ALFTA TELEFON TELEFAX

9 FÖRSÄKRINGSKASSAN I KALMAR: Delar av verksamheten flyttas till vårdcentralerna Samtidigt som Försäkringskassans länsorganisation i Kalmar koncentrerar verksamheten till tre orter, föreslås att delar av verksamheten placeras på vårdcentralerna. Bakgrunden är den omorganisation som planeras i länet. Huvuddragen i förslaget går ut på att koncentrera försäkringsverksamheten i länet till kuststäderna Kalmar, Västervik och Oskarshamn. För att behålla närheten till medborgarna föreslås samtidigt att delar av verksamheten samlokaliseras med vårdcentraler i de orter som berörs av koncentrationen. På sikt planeras samlokalisering även på övriga orter i länet. Enligt förslaget ska tjänstemän bemanna vårdcentralerna efter behov och efterfrågan, det ska inte vara någon permanent placering. Förutom kundtjänstpersonal kommer även utredare och samordnare att finnas på vårdcentralerna. Försäkringsslag som berörs är sjukförmåner och familj, handikapp och äldreförmåner. Förslaget på koncentrering av verksamheten till tre orter har fått kritik från vissa kommuner för försämrad tillgänglighet. Men Hans Körge, som är projektledare för omorganisationen, tycker tvärtom att förslaget tillgodoser både behovet av närhet och behovet av ökad samverkan med andra aktörer. Jag tror att vi kan effektivisera handläggningen och ändå ha kvar anknytningen till de mindre orterna. När det gäller sjukförmåner är det en komplex handläggning som är beroende av att samverkan fungerar. Den kommer att gynnas av att närheten till vården blir bättre. Förslaget är nu ute på remiss och vecka 10 ska ett första beslut om bemanning och inre organisering vara klar. CHRISTER JÄRILD Kalmar Västervik Oskarshamn Koncentrerat. Handläggningen koncentreras till tre kuststäder medan övrig verksamhet samlokaliseras med vårdcentraler. PÅ GÅNG... RIKSDAG OCH DEPARTEMENT AKTUELLT 15/3 Socialförsäkringssystemen i framtiden Socialförsäkringsutskottet håller seminarium. 16/3 Proposition Vissa socialförsäkringsfrågor. 23/3 Proposition Ändrade regler för underhållsstöd. 23/3 Proposition Ett reformerat bostadsbidragssystem. 29/3 Barnfamiljernas ekonomi Föräldraförsäkringsutredningen håller seminarium. FÖRSÄKRINGSKASSANS UPPDRAG 15/3 Förutsättningarna att införa ett könsneutralt barnbidrag. 31/3 Utvecklingen av familjeförmåner enligt EG-bestämmelser. Gemensamma tag mot fusk i Dalarna/Gävleborg 31/3 Preliminär bedömning av effekter av elektroniskt informationsutbyte. ETT NYBILDAT SAMVERKANSORGAN på länsnivå i Dalarna och Gävleborg ska bekämpa ekonomisk brottslighet. I år prioriteras bland annat bedrägerier inom socialförsäkringen. I samverkansgruppen ingår landshövdingarna, länspolischeferna, länsåklagarna samt cheferna för Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i de båda länen. Det känns väldigt bra att bedrägerier mot socialförsäkringen lyfts fram, säger Stefan Paavo, länsdirektör vid Försäkringskassan i Dalarna. Vi har haft problem med att våra polisanmälningar om misstänkta bedrägerier lagts ned av åklagaren. Stefan Paavo är redan överens med chefsåklagaren om att gemensamt gå igenom fjolårets 14 anmälningar från Försäkringskassan för att se varför de blev nedlagda. Chefsåklagaren hoppas också kunna utse en speciell åklagare som tar hand om alla våra anmälningar. SVEN-ERIK JOHANSSON Samverkar. Stefan Paavo i Dalarna jobbar över länsgränserna. I FÖRSÄKRINGSKASSAN 15/3 Chefsmöte i Försäkringskassan Förändringssekretariatet har bjudit in 300 chefer på strategisk och operativ nivå till dialog om förändringsarbetet. 16/3 Medborgaren i fokus Konferens om erfarenheter av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Arrangör är Försäkringskassan tillsammans med AMS och Sveriges Kommuner och Landsting. Övergång från socialbidrag till arbete ska utredas STURE KORPI, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, SiS, ska utreda hur övergången från socialbidrag till arbete kan underlättas för personer i arbetsför ålder. Han ska bland annat kartlägga och analysera det stöd dessa personer får från Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialkontoren så att allas kompetens tas till vara. Han ska även se över de olika typer av samverkan kring dessa personer som finns inom och mellan stat och kommun. Utredningen ska vara klar den 1 november Myndigheter kan slås samman i Norge UNDER VÅREN KOMMER den norska regeringen att överlämna en proposition till stortinget om att slå ihop den norska försäkringskassan (trygdeetaten) med arbetsmarknadsmyndigheten (A-etat) till en ny statlig arbets- och socialförsäkringsmyndighet. Det aviserade arbets- och socialminister Dagfinn Høybråten i samband med trygdeetatens dag nyligen /3 Regional konferens i Västerås för försäkringsdelegationer /3 Regional konferens på Sigtunahöjden för försäkringsdelegationer. 5/4 Familjepolitik för 2000-talets familjer Försäkringschefskonferens i Stockholm. 13/4 Försäkringskassans styrelse sammanträder. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING MARS

10 Vändningen i Halland: Ärendehögar per vecka tillfällig föräldrapenning Halland: Vi var sämst i landet på tillfällig föräldrapenning och var tvungna att göra någonting, säger Eva Laid Sebelius vid kundtjänsten i Halmstad. Kicki Ehn vid kundtjänsten i Varberg håller med: Det blev bara värre och värre. När det var som värst var det väldigt frustrerande. Hur mycket vi än jobbade märktes inget resultat. Idag är läget radikalt annorlunda. Handläggarna inom kundtjänsten hinner inte bara med den tillfälliga föräldrapenningen, de får även mer tid över för de övriga ärendeslagen. Framgången bygger på extra insatser i form av övertid, mer direkthandläggning, kortare bevakningstid, tydligare prioritering och höjd status för ärendeslaget. När vi vände utvecklingen jobbade vi övertid, säger Eva Laid Sebelius, en av 17 handläggare vid kundtjänsten i Halmstad. De som kunde handlägga tillfällig föräldrapenning fick sedan jobba med det två hela dagar i veckan. Plus att någon arbetade med det på heltid hela veckan. Innan dess hade vi börjat försöka få föräldrar att använda föräldratjänsten, säger Sirje Petersson, även hon vid kundtjänsten i Halmstad. Vi plockade ut de ärenden som kom från Internet och snabbehandlade dem. Så att det skulle löna sig att gå den vägen. Eva Laid Sebelius berättar att de tidigare tog de kompletta ärendena först, därefter de som fått förtur efter att ha ringt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING MARS 2005

11 Efter en lång tid med problem med långa handläggningstider för tillfällig föräldrapenning har Försäkringskassan i Halland lyckats vända trenden och hitta en stabil lösning. Idag får drygt 90 procent sin ersättning inom 30 dagar. I somras var motsvarande andel endast strax över 30 procent. Tidigare låg man sämst till, nu ligger man bland de främsta. TE XT: SVEN-ERIK JOHANSSON FOTO: KATRIN SVENSSON Från sämst till bäst Kicki Ehn och Susanne Rickardsson, kundoch klagat, och slutligen äldsta ärendet först enligt rättviseprincipen. Det gjorde att högarna bara växte eftersom de äldsta ärendena ofta var krångligast. Gjorde man 50 ärenden så märktes det inte i korgen, säger Sirje Petersson. Dessutom ringde folk hela tiden. De var irriterade och undrade varför inte pengarna kom. I dag tar handläggarna fortfarande de kompletta ärendena först, men därefter försöker de komplettera ofullständiga ärenden direkt eller under bevakningsperioden på 14 dagar. Några förturer finns inte. Vi har också lärt oss att stå ut med att tillfälligt se högarna växa i de andra ärendeslagen, säger Eva Laid Sebelius. Vi vet att vi kommer att hinna ta itu med dem också. Meningen är att varje handläggare ska kunna tre till fyra ärendeslag. Men just tillfällig föräldrapenning ska alla kunna eftersom det är ett så stort ärendeslag. I dag kan en vecka för Eva Laid Sebelius se ut så här: tillfällig föräldrapenning måndag-tisdag, aktivitetsstöd onsdag, bostadsbidrag torsdag och föräldrapenning fredag. Anitha Johansson. Hoppas på bra rutiner framöver. Så att alla ärendeslag betas av varje vecka. Det hindrar inte att handläggarna ibland kraftsamlar kring tillfällig föräldrapenning liksom kring bostadstillägg till pensionärer. Det gäller också vid vågen av bostadsbidrag i slutet av året. Även aktivitetsstödet har en topp varje månad när stödet ska betalas ut. Alla ärendeslag måste hållas under kontroll, säger Sirje Petersson. Fortsättning på nästa sida 2004 DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING MARS

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 6 15 JUNI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER Karin Larsson

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

brinner för medborgarna

brinner för medborgarna DÄRFÖR ÄR OHÄLSAN STÖRRE BLAND INVANDRARE DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 1 18 januari 2006 tidningen för dig I Försäkringskassan Resultatdialogen HUR GÅR DET FÖR VÄSTER BOTTEN? HALMSTAD RUSTAR MOT VÅLDET Inger

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Temasidor. Henriette Johansson. dalarnas röst

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Temasidor. Henriette Johansson. dalarnas röst DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan FEL OCH RÄTT SÄTT ATT GE ETT NEJ Temasidor NYA FÖRSÄK RINGSKASSAN TAR FORM KONSTEN ATT HÅLLA ÅNGAN UPPE Henriette Johansson

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

Traktorhiss blev. Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT. Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

Traktorhiss blev. Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT. Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 5 17 maj 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA Traktorhiss blev mats olins räddning Rygginstitutet

Läs mer

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 7 24 AUGUSTI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS Till kamp mot BIDRAGS- FUSKET Värda att vårdas: MOTARBETARNA Rygginstitutet - Luleå Håkan

Läs mer

SIST IN FÖRST UT? Björn Johansson BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK. Intervjun MÖT MANNEN I SVART. Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR NYA ORGANISA TIONEN

SIST IN FÖRST UT? Björn Johansson BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK. Intervjun MÖT MANNEN I SVART. Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR NYA ORGANISA TIONEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 1 25 januari 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun MÖT MANNEN I SVART BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK Björn Johansson SIST IN FÖRST UT? Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Nya Försäkringskassan: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Robert Granath: Uppsala är KUNDEN

Nya Försäkringskassan: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Robert Granath: Uppsala är KUNDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan Nya Försäkringskassan: NU FALLER BITARNA PÅ PLATS Robert Granath: STRATEG SOM KÄNNER VÅR SJÄL Uppsala är testpiloter NYA

Läs mer

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson,

Läs mer

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping.

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: EN BADDARE PÅ MARKNADS- FÖRING Aktuellt: FORTSATT TUFFT LÄGE SÅ HANTERAR VI DEN MÖRKA MEDIABILDEN Norrköping

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

rekordmånga i utbildning

rekordmånga i utbildning CURT OM DEN SVÅRA TIDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 15 OKTOBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Fokus: DET LUKTAR BROTT Problemlösarna: TA FAST TIDS- TJUVARNA! De är med i storsatsningen rekordmånga

Läs mer

ÖPPNA LANDSKAP. Han trivs bäst i TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN FÖRÄNDRAS RADIKALT

ÖPPNA LANDSKAP. Han trivs bäst i TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN FÖRÄNDRAS RADIKALT TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #1 23 JANUARI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN Han trivs bäst i ÖPPNA LANDSKAP GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN

Läs mer

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan MOTIverande SAMTAL blir vändpunkt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan Nu ska krånglet bort färre ärenden ANMÄLs TILL Jo Livet är lättare Pär Lagerquist får mer frihet

Läs mer

Det hänger på förtroendet

Det hänger på förtroendet FÖRÄLDRAR RÄDS KASSAN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 november 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Arbetsskador YRKET STYR ERSÄTTNING Assistansersättning MISSBRUKET SKA STOPPAS Det hänger på förtroendet

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan Besök på anonym domstol ny metod KORtar sjuktider Irene Wennemo Kreativ utredare ny tidning: Dina sidor ute i höst #2 INNEHÅLL

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Den nya Försäkringskassan

Den nya Försäkringskassan 2009:19 Den nya Försäkringskassan i rätt riktning men långt kvar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-30 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer