Jämlik hälsa och vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämlik hälsa och vård"

Transkript

1 Foto: Clifford Shirley Välkommen till nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds 14:e nationella konferens Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås mars 2015

2 Välkommen till Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds 14:e nationella konferens Arrangör: Landstinget Västmanland i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Västerås Stad och nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård. Viktig information Internet Nätverk: ACC_Wireless Lösenord: Personer med gula blommor svarar på dina frågor Kvällens meny Chèvrepannacotta, balsambakade betor, frissésallad, saltrostade pumpafrön Timjanstekt gårdskyckling och potatiskaka med prästost, trattkantarellsås och haricots vert Kaffe/te med tryffelpralin Vatten/lättöl Om du vill ha ett glas vin eller annat öl till maten går det bra att köpa dryckesbiljetter i garderoben under torsdagen för 65kr/st. Det finns också en bar i restaurangen där vin kan köpas för 69 kr/glas och öl för ungefär samma pris. OBS! Kvällen avslutas utomhus, strax utanför Aros Congress Center (ungefär 20 minuter) Dokumentation kommer att finnas på Kom ihåg att använda Stenålders Twitter och lämna in dina frågor inför programpunkten på fredagen Varmt välkommen till Västmanland och Västerås!

3 Som tack för föreläsarnas medverkan ger konferensen ett bidrag till UNICEF:s arbete för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Under förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU och ledamot i Västerås kommunfullmäktige. Bor i Västerås. Foto: Sören Andersson/ Regeringskansliet Internationell föreläsare Dr Rima Rudd, Harvard School of Public Health arbetar sedan många år med forskning, utbildning och utvecklingsarbete kring hälsolitteracitet, särskilt dess relation till vårderfarenheter och ojämlik hälsa. Hennes arbete kretsar kring innovativa strategier för hälsokommunikation inom hälso- och sjukvården. Hon betonar att hälsolitteracitet är en grundförutsättning för att skapa en vård med reell patientmedverkan. Vi måste fokusera mindre på vilka brister patienten har och istället titta oss själva i spegeln.

4 Program torsdag Registrering och kaffe Moderator: Marita Södergren, Folkhälsomyndigheten och Ingvor Bjugård, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen - Bo Dahllöf, stadsdirektör, Västerås, Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande, Västmanland, Monica Berglund, landstingsdirektör, Västmanland Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och vård Margareta Kristenson, professor Lindköpings universitet. Nationell koordinator, nätverket Hälsofrämjande hälsooch sjukvård Paus Innovativa strategier för kommunikation i vården Hälsolitteracitet som grundförutsättning för att skapa vård med reell patientmedverkan. Vi måste fokusera mindre på vilka brister patienten har och istället titta oss själva i spegeln Rima Rudd, Dr Harvard School of Public Health Lunch Moderator: Irene Nilsson-Carlsson, Socialstyrelsen Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och åtgärdsmöjligheter Sociala skillnader i hälsa finns i alla samhällen och Sverige är inget undantag. Men hur stora är egentligen skillnaderna i Sverige jämfört med andra länder och hur utvecklas de över tid? Och hur kan vi tänka kring möjliga vägar framåt för att minska skillnaderna? Olle Lundberg, Professor, CHESS, Centre for Health Equity Studies, Stockholm Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa Hur kan vi arbeta för att systematiskt skapa kunskap kring hälsans olika villkor, och bidra till insatser för att minska sociala skillnader i hälsa. SKL samt Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, Östgötakommissionen för folkhälsa och Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland (Åtföljs av valbart seminarium). Jonas Frykman, koordinator för Nationella plattformen; Gör jämlikt - gör skillnad, SKL Per-Olof Östergren, kommissionär i Malmökommissionen Eva Renhammar, senior advisor, Koordinator för socialt hållbarhet i Malmö stad Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare, Västra Götalandsregionen Margareta Kristenson, ordförande i Östgötakommissionen Kaffe Valbara seminarier Mingel och middag på Aros Congress Center

5 Program fredag Moderator: Margareta Kristenson, Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande möten Det hälsofrämjande arbetssättet bygger på en balanserad dialog med fokus på såväl sjukdomen som på patienten som person med en unik livssituation och med personliga värden som avgör hur vägen mot bättre hälsa ska utformas. Jörgen Herlofson, leg. läkare, specialist i allm. psykiatri, leg. psykoterapeut Personcentrerade möten som medel för förbättring av hälsan Ett lättillgängligt informationsmaterial för vårdens chefer och medarbetare med fokus på mötet. Anna Hertting, Med. dr Folkhälsovetenskap, leg. fysioterapeut Prevention, en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård Ett lättillgängligt informationsmaterial för vårdens chefer och medarbetare med fokus på prevention. Mattias Damberg, Docent, specialist allm. med. Karolinska institutet, Citypraktiken Västerås Kaffe Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, en del i arbetet med att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna Samhällets arbete och framtidens hälso- och sjukvård Vilka satsningar görs för att hälsofrämjande arbetssätt, personcentrerade möten och prevention ska bli en naturlig del av vardagen? Lena Hellberg, ämnesråd, enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet Johan Carlsson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen Hans Karlsson, chef avd. vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting Margareta Kristenson, nationell koordinator, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Lunch Valbara seminarier Moderator: Sevek Engström, Landstinget Västmanland Skogsbranden i Västmanland Vad har samhället och hälso- och sjukvården lärt av den största skogsbranden i Sverige i modern tid? Ingela Regnell, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Västmanlands län Lena Lundgren, katastrof- och beredskapsplanläggare, Landstinget Västmanland Avslutning

6 Olle Lundberg, Professor och chef för CHESS, bedriver forskning inom ojämlikhet i hälsa, sociala bestämningsfaktorer för hälsa särskilt levnadsförhållanden i barndomen, Känsla av sammanhang och hälsa bland äldre. Han har deltagit i många internationella samarbeten och bland annat medverkat i Review of Social Determinants and the Health Divide in the WHO Euro Region, ledd av professor Michael Marmot. Jörgen Herlofson, Psykiater, leg. psykoterapeut och handledare. Jörgen är verksam bland annat som utbildare och föreläsare, med inriktning på hälsofrämjande arbetssätt där patientens autonomi och värdighet är i fokus. Det hälsofrämjande arbetssättet bygger på en balanserad dialog med fokus på såväl sjukdomen som på patienten som person med en unik livssituation och med personliga värden som avgör hur vägen mot bättre hälsa ska utformas. Anna Hertting Med. dr i folkhälsovetenskap, leg. fysioterapeut och tidigare ordförande i förbundet Fysioterapeuterna, numera senior hälsovetare. Personcentrerad vård, vad det innebär och hur detta kan utvecklas för att skapa bästa möjliga hälsa och en långsiktig hållbar hälsooch sjukvård. Mattias Damberg Docent, specialist i allmänmedicin, Citypraktiken Västerås, forskar vid KI Institutionen för medicin. Han har, på HFS-nätverkets uppdrag, i samarbete med ledande forskare, tagit fram ett informationsmaterial för vårdens chefer och medarbetare. Detta för att ytterligare motivera och stödja vården att arbeta allt mer fokuserat och strukturerat med prevention av kronisk sjukdom. Margareta Kristenson Professor, Linköpings Universitet, överläkare i socialmedicin och i folkhälsovetenskap, Region Östergötland och nationell koordinator för det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

7 Parallella seminarier torsdag Det goda mötet via tolk Rum 109 Moderator: Ingvor Bjugård, Sveriges Kommuner och Landsting SKL tillsammans med Nationell plattform för jämlik hälsa och vård arrangerar ett seminarium kring några av utmaningarna och möjligheterna med att med hjälp av tolk skapa det goda mötet. Hur tolk kan användas via olika medier - telefon, videomöte eller på plats tas också upp. 2. Riktade hälsosamtal Rum 105 Moderator: Margareta Ehnebom, Vårdval Västmanland Hälsosamtal riktade mot hjärt-kärlsjukdom erbjuds i många landsting, till invånare när de fyller exempelvis 40 och 50 år. Från Landstinget i Västerbottens län och Region Jönköpings Län finns rika erfarenheter. Därtill finns erfarenheter från ytterligare landsting som bedriver riktade hälsosamtal med inspiration av Västerbotten och Jönköping. 2.1 Västerbotten Intervention Programme. Margareta Norberg, allmänläkare, forskare och medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar, VHU. 2.2 Hans Lingfors, allmänläkare, forskare. Habo, Skaraborg och Jönköping. 2.3 Kunskapsinventering på uppdrag av HFS. Gry Hatt och Viveka Hammelin, Utvecklingsavdelningen, Hälsooch sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. 3. Lokala och regionala kommissioner för social hållbarhet och jämlik hälsa Kongresshallen Moderator: Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Seminariets mål är att beskriva hur arbete för att systematiskt skapa kunskap kring hälsans olika villkor kan bedrivas. Detta bidrar till insatser för att minska sociala skillnader i hälsa såväl i lokalsamhället som i våra välfärdstrukturer. 3.1 Handlingsplan för jämlik hälsa i hela västra Götaland Göran Henriksson, Samhällsmedicinsk rådgivare, Folkhälsokommitténs sekretariat, Västra Götalandsregionen. 3.2 Malmökommissionen. Per-Olof Östergren, kommissionär i Malmökomissionen. Eva Renhammar, Senior advisor, Koordinator för social hållbarhet I Malmö stad. 3.3 Östgötakommissionen för folkhälsa, på uppdrag av Östsam dvs. landstinget och länets 12 kommuner. Margareta Kristenson, ordf. i Östgötakommissionen. 4. Att göra jämlikt så arbetar vi Rum 107 Moderator: Marcus Strömgren, Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Det är av vikt att skapa en mer jämlik vård där personer oavsett kön och sexuell läggning bemöts jämlikt, att öppna ögonen för att bemötande och beteende ofta skiljer sig åt beroende på vem patienten är.

8 Parallella seminarier torsdag Landstingets strategi för mänskliga rättigheter. Tanya Jendersen, utvecklingsstrateg, Norrbottens läns landsting. 4.2 Genushanden Tänk tvärt om. Kerstin Jigmo, spec. allmänmedicin. Projektledare Jämställdhet, Förbättrad sjukskriv ning region Skåne. 4.3 Att HBT-certifiera en vårdcentral Tanya Jendersen, utvecklingsstrateg, Norrbottens läns landsting. 5. Hälsofrämjande psykiatri Rum 201 Moderator: Hans-Ola Sundberg, Vuxenpsykiatrin, Landstinget Västmanland Det är viktigt att erbjuda patienter inom psykiatrin inspiration, stöd och kunskap. Inte minst för att de ska finna motivation till att sätta upp mål för ett hälsosamt liv. Här berättar tre avdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala om hur de arbetar för att skapa hälsosammare levnadsvanor och långvariga förändringar. 5.1 Makt över depressionen, program för stärkt egenmakt. Chatarina Brickman, sjuksköterska, Susanne Johansson, skötare, Mikael Bramfors, bitr. avd. chef Affektiva behandlingsenheten, Akademiska sjukhuset i Uppsala. 5.2 Att arbeta med förbättrade matvanor i öppenvårdspsykiatri. Susanne Fredén, leg dietist och Lolita Mörk, leg dietist Akademiska sjukhuset, Psykiatridivisionen, VO affektiva sjukdomar. 5.3 Sjukdomsförebyggande insatser för patienter med psykossjukdom. Birgitta Hägg, leg arbetsterapeut, Akademiska sjukhuset, Psykosmottagningen för vuxna. 6. Projekt i förebyggande Rum 108 Moderator: Lisa Österberg, Västmanlands sjukhus, Landstinget Västmanland I det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet finns det olika verktyg för att nå fram till patienten och ge denne det stöd som behövs. Råd, samtal och vägledning är alla viktiga delkomponenter. 6.1 MI i Värmland från 2000-talet till idag. Annika Sundelin, utvecklingsledare MI, Landstinget i Värmland. 6.2 Friskvårdslots i Uppsala Louise Hjortenfalk och Jennie Nordberg, hälsoplanerare Landstinget Uppsala län, Folkhälsoenheten Hälsa och Habilitering. 6.3 Vad kan RCC och ett cancerpreventivt perspektiv addera i det befintliga folkhälsoarbetet? Nationella arbetsgruppen för prevention: Anna Friberg, ordförande/rcc syd, Matti Leijon, RCC sydost, Shirin Bartholdson, RCC väst.

9 Parallella seminarier fredag Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Vad händer nu nationellt och lokalt? Kongresshallen Moderator: Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har funnits sedan år Hälso- och sjukvårdens arbete har utvärderats och vilka framgångsfaktorer kan vi se? Var ligger utmaningarna och vilka initiativ tas på den nationella nivån för att stödja det sjukdomsförebyggande arbetet? Hur utvecklas det patientnära arbetet, exempel på framtagande av rutiner för levnadsvanor och operation? Medverkande: Katinka Nordgaard, Region Skåne och Riitta Sorsa, Socialstyrelsen. 2. Samverkan för befolkningens hälsa, goda exempel Rum 105 Moderator: Anu Molarius, Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Samverkan mellan samhällsaktörer är nödvändigt för att påverka förutsättningarna för god och jämlik hälsa. Till stöd för samverkan behövs epidemiologiska och hälsoekonomiska analyser. 2.1 Materiella och strukturella faktorer för att förklara skillnader i psykosociala faktorer mellan grupper med olika utbildningsnivå. Fredrik Granström, statistiker, Landstinget Sörmland. 2.2 Beskrivning av utvecklingsarbetet i Värmland nya perspektiv: Landsting och kommuner i fokuserad samverkan.catarina Segersten Larsson, regionråd och ordförande i politisk styrgrupp för Nya Perspektiv, Landstinget i Värmland. 2.3 Hälsokalkylator, ett verktyg för att beräkna effekter och ojämlik hälsa utifrån levnadsvanor i befolkningen. Inna Feldman, hälsoekonom, Uppsala Universitet. 3. Hur når vi ungdomar? - Goda exempel Rum 107 Moderator: Thomas Falk, Region Örebro Län Att följa barn och ungas hälsa och utveckling i olika åldrar kan underlätta för att göra rätt insatser i rätt tid och på rätt nivå. Att unga själva får vara delaktiga i processen kan vara ett kraftfullt verktyg för att stödja deras hälsa och ge dem ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på deras hälsa. 3.1 ELSA - Elevhälsodata Sammanställt och Analyserat. Marina Kalander Blomqvist, folkhälsoanalytiker, Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. 3.2 Hälsosamtal i skolan, Region Jönköpings Län. Marie Golsäter, universitetslektor, Region Jönköpings län. 3.3 Läget - Ett kulturprojekt baserat på resultaten av enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung. Madelen Lindquist, hälsoplanerare och Fredrik Söderqvist, epidemiolog, Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland.

10 Parallella seminarier fredag Teknikstöd på mina villkor när äldre själva får välja Rum 201 När äldre själva får vara med och utforma morgondagens stöd så visar det sig att de ser många möjligheter med en ökad teknikanvändning. Trygghet, självständighet, delaktighet och aktivitet ökar med hjälp av anpassade lösningar för kommunikation, tillsyn, träning och aktivering både i ordinärt och särskilt boende. Införandet kräver ett aktivt arbete från kommunen med frå gor om förändrade arbetssätt, juridik och IT-säkerhet. Västerås stad berättar om sina erfarenheter. Mats Rundkvist, projektledare, Västerås stad. 5. Metoder för ökad egenmakt - Västmanland berättar Rum 108 Moderator: Lisa Österberg, Västmanlands sjukhus, Landstinget Västmanland Vissa utsatta grupper är svåra för hälso- och sjukvården att nå. Västmanland berättar här om några verksamheter vars syfte är att uppnå en mer jämlik hälsa i länet. 5.1 Hälsocenter, resurs för individen att få råd och stöd i förändringsarbete. Marie Gustafsson, Hälsovägledare, Landstinget Västmanland. 5.2 Självhjälpgrupper i Västmanland forum för ökad egenmakt. Kerstin Björklind, verksamhetsledare, Självhjälpscentrum Västmanland. 5.3 Kulturtolkar främjar hälsoförståelse. Maline Fälth, Folkhälsobyrån. 6. Kollegialt lärande Rum 109 Seminariet innehåller exempel på genomförda lärprocesser och erbjuder också tillfälle för intresserade att sondera deltagande i kommande lärprocesser. HFS-nätverket har arbetat med Kollegialt lärande sedan år 2010, med genomförda lärprocesser i totalt ca 20 organisationer på olika nivåer, från vårdcentralsnivå till landstingsnivå. Fokusområden har varit: - hälsoinriktat arbete på organisationsnivå (landsting, förvaltning) - HFS-processledning av sina organisationer - i patientnära verksamhet Erfarenheterna visar att kollegialt lärande, genom processtöd, genererar förstärkt hälsoinriktad verksamhet via synliggjorda egna förbättringsarbeten. Ingemar Götestrand, projektledare, Region Skåne och HFS-nätverket.

11 Monter- och posterutställning Våra utställare: Landstinget Blekinge - Somali women s view of physical activity a focus group study Sveriges Kommuner och Landsting - Informationsbord Skaraborgs Sjukhus, Skövde - e-kol patientskola Sahlgrenska Universitetssjukhuset- Ett helt rökfritt sjukhus! Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa - En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård som utgår från befolkningens behov Folkhälsogrupp Jämvikt - ett deltagarstyrt och forskningsinriktat folkhälsoarbete med inriktning på att minska ojämlikheten i hälsa Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Landstinget Västmanland Kompetenscentrum för hälsa - Informationsbord Hälsocentrum Västmanland - Informationsbord Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - Informationsbord temagrupper inom Alkoholprevention Avtal/uppdrag och ersättningar Matvanor Hälsofrämjande förhållningssätt Tobak Psykisk hälsa Hälsofrämjande arbetsplats Fysisk aktivitet Indikatorer Hälsofrämjande primärvård Hälsofrämjande vårdmiljöer

12 TACK för att just du deltagit på konferensen. Tillsammans kan vi minska ojämlikheten i hälsan. Ditt arbete gör skillnad.

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Innehåll I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med två

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

öppna jämförelser Folkhälsa

öppna jämförelser Folkhälsa öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology? Främja Hälsa nr 3 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Den internationella HPH-konferensen i Göteborg Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

Välkommen till Nätverkskonferensen i Uppsala den 6 7 februari 2008!

Välkommen till Nätverkskonferensen i Uppsala den 6 7 februari 2008! slutversion av programmet reviderat den 29 januari Välkommen till Nätverkskonferensen i Uppsala den 6 7 februari 2008! Vårt gemensamma uppdrag är hälsa och vård. Vad behöver styras? Hur skapar vi en bra

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-04-29 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014.

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. 24 april 2014 Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. Nya perspektiv Nya Perspektiv är gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland för dialog

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

.............................................

............................................. ................. VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN 2013! Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister och i år samlas runt 800 personer här

Läs mer

Olika villkor. olika hälsa. Impact of Multicultural Health Advisors. Rapport från IMHAd: s nationella spridningskonferens - referat och kommentarer

Olika villkor. olika hälsa. Impact of Multicultural Health Advisors. Rapport från IMHAd: s nationella spridningskonferens - referat och kommentarer Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd II A research project funded by The European Refugee Fund 2009-2011 MPACT OF MULTICULTURAL HEALTH ADVISORS Olika villkor olika hälsa Rapport från IMHAd: s

Läs mer

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 På ålderns vår Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 Innehåll Inledning... 3 Hälsosamt åldrande - en introduktion... 3 Att främja ett hälsosamt åldrande... 5 Erfarenheter från Västerås stad...

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

lokala välfärdsbokslut

lokala välfärdsbokslut Utveckling av lokala välfärdsbokslut En modell för styrning och uppföljning PRODUKTIONSFAKTA UTGIVARE sveriges kommuner och landsting 118 82 stockholm tfn 08-452 70 00 statens folkhälsoinstitut 103 52

Läs mer