Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet"

Transkript

1 Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

2 Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt skydd Rakel Krisberedskap i kommuner och landsting Säkerhetsskydd Civilt försvar Skydd mot olyckor / räddningstjänst Alarmeringstjänst CBRNE Rakel Öppna jämförelser Trygghet & säkerhet

3 Nätverk SKR: Sakkunniga inom kommunal räddningstjänst NKK: Nätverket för kommunal krisberedskap NLK: Nätverket för landstingens krisberedskap NKB: Nätverket för kommunalt brottsförebyggande - 2 träffar/år - Aktivitet på distans mellan fysiska träffar

4 Information från SKL Trygghet & säkerhet Webb: - Prenumerera på nyheter Mejllista till alla säkerhetschefer och säkerhets- och beredskapssamordnare i kommuner - Mejla

5 Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet Jämför kommuner inom områden som: - Brott - Olyckor - Krisberedskap Tema för 2013: - Samverkan vid hot om suicid

6 Pågående arbeten med verksamhetsutveckling SKL Process för systematiskt säkerhetsarbete - Samarbete mellan landsting, regioner och SKL Exempelsamling om klimatrisker och krisberedskap - Presenteras vid konferens 3 december Projekt Robusta upphandlingar - Partner till MSB i arbetet

7 Kalendarium november Skogsbranden i Västmanland en riksangelägenhet Konferensen arrangeras av länsstyrelsen Västmanland, SKL, MSB och berörda aktörer Alla i krisberedskapssystemet är välkomna Anmälan på länsstyrelsens hemsida 3 december Konferens om Klimatrisker och krisberedskap Exempel från kommuner och landsting SMHI, FOI och MSB

8 Kalendarium mars Konferens om landstingens krisberedskap Tillsammans med Socialstyrelsen och MSB Djurönäset november Mötesplats samhällssäkerhet 2015 Tillsammans med MSB

9 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap Skrevs under 17 maj 2014 Medger modernisering av kommunernas krisberedskap Styrdokumenten viktigt verktyg för säkerhetschefer- och samordnare Samverkansersättning kan stödja nya samverkansmönster

10 Uppföljningsmodell för LEH Ska tas fram i samverkan mellan MSB och SKL - Utdragen process kunde ha varit klart förra året - Det finns fortfarande utestående frågor Bör innebära en bättre samordnad och tydlig uppföljning - Kommunen ska bara redovisa saker en gång Viktigt att alla kommuner får likvärdig uppföljning - Och att länsstyrelsen reagerar tidigt om en kommun inte uppfyller grundläggande krav

11 MSB:s och länsstyrelsernas stöd till kommunerna MSB arbetar med samlat erbjudande till kommunerna - SKL har spelat in förslag på hur MSB:s stöd kan utvecklas och samordnas Länsstyrelserna får 2:4-projekt över mandatperioden - Ska möjliggöra mer långsiktigt arbetssätt hos länsstyrelserna - Viktigt att kommunerna och landstingen ges inflytande på arbetssätt och prioriteringar

12 Bättre samordning av statens stöd till kommunal krisberedskap Exempel på myndigheter - MSB - Livsmedelsverket - Energimyndigheten - Socialstyrelsen - SMHI - FOI - Lantmäteriet - Post- och telestyrelsen - Säkerhetspolisen - Skolverket - Naturvårdsverket - Folkhälsomyndigheten - Transportstyrelsen MSB borde samordna myndigheternas arbete gentemot kommunerna - Gemensamma arbetssätt - Samla aktörernas information på webbportal - Samordna planering

13 Ökat stöd till kommunal krisberedskap Driver att några myndigheter bör öka sitt stöd - Naturvårdsverket till miljöförvaltningar - Socialstyrelsen till socialtjänsten - Skolverket till skolor (kommunala och friskolor) Exempel på stöd - Vägledningar - Utbildning - Övningskoncept - Mötesplatser - Utvecklingsarbete

14 Reform av anslag 2:4 Krisberedskap Staten bör gå från kortsiktiga projekt till långsiktiga program Målet bör vara att bygga förmågor över tid Anslaget bör medge att statliga myndigheter anställer personal - Satsa en krona få en krona Exempel på program - Trygg dricksvattenförsörjning - Krisberedskap i socialtjänsten - Krisberedskap i Östergötland

15 Civilt försvar Kommuner och landsting har i dagsläget ett mycket begränsat uppdrag inom det civila försvaret Kommunen ska: - säkerställa att VMA kan sändas - säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. Ny uppgifter kan framöver tillkomma men måste isåfall finansieras av staten Kommuner och landsting deltar i Försvarsmaktens övningsverksamhet och planering i mån av eget intresse

16 Omtag om landstingens krisberedskap Negativ utveckling inom landstingens krisberedskap oroar! Staten bör ta ett omtag om landstingens krisberedskap - Ersättning för LEH - Katastrofmedicinsk utbildning och övning - Det robusta sjukhuset - Möjlighet att söka 2:4-medel - Rakel-avgifter MSB har i budgetunderlag för 2015 ställt sig bakom omtag Regeringskansliet avvaktar traumautredningen

17 Ny inrikesminister Krisberedskap och skydd mot olyckor flyttas från Försvarsdepartementet till Justitiedepartementet - Staten möter upp kommunernas ansats med Trygghet & säkerhet - Möjligheter att pröva nya grepp för samhällets säkerhet Positivt med 174 mnkr till förebyggande åtgärder i kommuner mot jordskred och andra naturolyckor - Engångsvis ökning med 150 mnkr Oroväckande med nedskärningar på - Anslag 2:4 Krisberedskap - MSB:s myndighetsanslag

18 Frågor?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Huvudrapport 2007-09-27 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 7 3 Arbetets bedrivande 8 4 Inriktning för utbildnings-

Läs mer

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Omslagsbild: The flame comes out of the window. Foto: Volodymyr Khodaryev/Mostphotos. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer