Clan & Plurio LED. Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clan & Plurio LED. Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden"

Transkript

1 Clan & Plurio LED Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden

2 2

3 Clan & Plurio LED Dagens designkrav på belysning Dagens stadsplanerare står inför belysningsutmaningar som man inte kunde drömma om för tio år sedan. Det räcker inte längre med att tillhandahålla ljus och säkerhet efter mörkrets inbrott. Vad är vitsen med att skapa det mest energisnåla grannskapet om det inte är attraktivt att bo i? Energieffektivitet anses nu utgöra en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt genomförande av många projekt. Detta gäller inte bara miljödimensionen utan även sociala och mänskliga aspekter på skapandet av en sammanhängande stadsutveckling. Här följer några av de krav som hämtats från nyliga stadsplaner: Miljö Undvika störande ljus Reducera energikostnaderna och CO 2 Vara kostnadseffektiv samt lätt att använda och underhålla Erbjuda vitt ljus av god kvalitet Socialt Öka säkerheten i stadsmiljön och i bostadsområdena Skapa visuell följsamhet i stadsmiljön Stärka den lokala identiteten Förstärka den sociala dimensionen. Reducera störande ljus i bostadsområden Thorns respons Clan och Plurio med LED Fokuseringen på energieffektivitet har resulterat i utvecklingen av Clan-serien. Clan länkas av ett konsekvent designtema som ger stora möjligheter för landskapsarkitekten och designern. Tillsammans med Plurio LED utgör den ett mycket viktigt element av prestanda, effektivitet och komfort (PEC) i stadsmiljön. Prestanda: För bästa visuella effektivitet Effektivitet: Energisnål, minskar CO 2 -utsläppen och ger en belysning som är enkel och effektiv att installera, använda och underhålla. Komfort: Ger nöjda och stimulerade människor Thorn tar sitt energiansvar på största allvar och har med PECprogrammet introducerat en vittgående filosofi som framhäver våra metoder för att utforma och implementera belysningssystem. Programmet baseras på principen att prestanda, effektivitet och komfort avgör belysningens effektivitet. Dessa tre nyckelegenskaper demonstreras i den här broschyren 3

4 SKAPA EN NATTLIG IDENTITET FÅ TRÅNGA STADSMILJÖER ATT SE MER INBJUDANDE UT MED CLAN VISAR RIKTNINGEN OCH SKAPAR RÄTT MILJÖ 4

5 En global metod som framhäver stadsmiljön En stadsbelysning kan i vissa fall jämföras med en musikalisk komposition. Det handlar om inbördes överensstämmande toner, former, rytmik och harmoni. De kan vara långsamma, enkla eller komplexa. Clan C med väggarm Deco Närbild av arm Tidigare har planerare och arkitekter åtnjutit stor valfrihet vad gäller val av fasader och markinfällda belysningsstilar, men utbudet av tillhörande fästen och armaturer har varit begränsat och föga tilltalande. Med Clan kan designern åstadkomma en helt integrerad design och en koordinerad belysningslösning. Användningen av Clan C LED, som är monterad med väggfästet Deco innebär att gatorna belyses enhetligt och diskret. Armaturerna, som inte skapar spilljus uppåt eller bakåt, ger en perfekt ljusfördelning som får både fotgängare och säkerhetskameror att känna igen/registrera ansikten. Den infällda armaturen Mica och strålkastaren Milo tillför det allmänna omgivande ljuset en ökad visuell attraktion och bidrar starkt till gatans atmosfär. Så oavsett vilka krav du har på stadsbelysningens utformning, visar olika kombinationer av Clan- och andra Thorn-serier vägen mot en lugn och hemtrevlig atmosfär. Clan C LED, 3000 lm, 39W street Andra produkter som används: Mica på marken, och Milo som belyser nischen i fasaden. 5

6 TA KONTROLL AV DIN INSTALLATION LJUSREGLERING ÄR STANDARD FÖR KONVENTIONELLA LJUSKÄLLOR OCH LED MED LED 50 % LJUSREGLERING = 50 % BELYSNINGSNIVÅ = 50 % SPARAD ENERGI 6

7 Reducera dina energikostnader och CO 2 Effektiv belysning är nyckeln till en minskning av CO 2 Effektiv drift Utomhusbelysning svarar för 40 % av städernas elutgifter. Detta kan reduceras kraftigt genom rätt utformning av armaturoptiken och rätt kombination av ljuskälla och driftdon. Europa kan faktiskt spara 3,5 miljoner ton CO 2 genom att övergå till mer effektiv gatubelysning. Clan C monterad på dubbel Archi-arm Med Clans nya generation av optik, ljuskällor, driftdon och styrsystem kan du spara upp till 50 % energi jämfört med gamla installationer utan att behöva kompromissa med belysningsnivåer och -kvalitet som anges i relevanta standarder (t.ex. EN13 201). Den ljusregleringsfunktion som finns i 70W HID och LED ger ytterligare en besparing på 50 % jämfört med konventionella ljuskällor (se grafen nedan). Detaljerad vy av arm Möjlig energibesparing med Clan 70W HIT-CE jämfört med 58W LED 23 % 25 % Energianvändning Elektroniskt driftdon Ljusreglering Elektroniskt driftdon 50 % Ljusreglering Clan C LED 5000 lm, 58W street CLAN 70W HIT-CE CLAN LED 5000 lm 58W Exemplet baseras på det faktum att ett 5000 lm LED 58W kan ge samma armaturavstånd som 70W HIT-CE på en vanlig gågata (S2-krav). Mer information om ljusreglering med LED finns på sidan 30 Tack vare den centrala övervakningen tillhandahåller styrsystemet Telea (fås på begäran) ytterligare komfort vid hanteringen av underhållet. För mer information, vänligen besök 7

8 OMRÅDESBELYSNING BELYSNING AV ÖVERGÅNGSSTÄLLEN GATUBELYSNING Clan O monterad på dubbel Deco-arm Detaljerad vy av armen Clan O street optic 8

9 Optisk prestanda och flexibilitet Ett brett urval av optiksystem finns tillgängligt vilket ger arkitekten eller designern stor valmöjlighet. Clan erbjuder dig många olika ljusfördelningar. Optiken har utformats för bland annat LED som ser till att belysningen hamnar där den behövs utan spilljus trots att färre armaturer används. Gator Urladdningslampor LED 2h Gatusida 2h Gatusida 0 5% 10% 25% 90% 2.5% 50% 0 10% 25% 90% 5% 75% 50% -2h Trottoarsida -2h Trottoarsida -4h -2h 0 2h 4h Områden Urladdningslampor -4h LED Lm/Watt : ULOR : 0% -2h 0 2h 4h Gatusida Gatusida 2h 2h 5% 2.5% 0 10% 90% 5% 2.5% 25% 50% 0 25% 50% 10% 90% 90% 90% -2h -4h Trottoarsida Lm/Watt : ULOR : 0% -2h 0 2h 4h -2h -4h Trottoarsida Lm/Watt : ULOR : 0% -2h 0 2h 4h Precisionsmässig optisk design runt individuella LED ger längre stoplavstånd och god jämnhet jämfört med konventionella ljuskällor. Mer information om LED finns på sidan 30 & 31. Ad Hoc Övergångsställen H = 6 m lux 9000 lm CLAN O A/A 100W HIT-CE DLOR: 59% ULOR: 0% Endast för användning med Clan Original och konventionella ljuskällor. Mer information på sidan 11. Andra produkter som används: Qba LED och Contrast MiniPinspot-strålkastare som belysning. 9

10 BELYSER ÖVERGÅNGSSTÄLLET OCH DESS OMGIVNING TILLFÖRSÄKRAR FOTGÄNGARNAS SÄKERHET SIGNALERAR FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLE Clan O monterad på enkel Archi-arm Clan O IVS IVS-ljussignal 10

11 Gör övergångsställena säkrare utan att kompromissa med energi eller stadsbild SKAPAR VERTIKAL BELYSNING SOM BÅDE GER ATMOSFÄR OCH VÄGLEDNING FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER Varje år dör mer än fotgängare i vägolyckor i Europa. Nästan 1 av 4 av dessa olyckor sker vid övergångsställen*. Bättre belysning är det lättaste och mest effektiva sättet att reducera dessa siffror. IVS-systemet (Identification Visibility Safety) ökar fotgängarnas säkerhet tack vare en speciell dubbelasymmetrisk optik som är lämplig för Clan, och användning av extra signaler gör det lättare för bilisterna att på avstånd se fotgängare på övergångsstället och trottoaren och för fotgängare att se övergångsställets yta, hinder och andra fotgängare. Monteringen sker på samma höjd (mellan 4 och 6 m) med samma konsekventa design. *Källa: EuroTEST FIA Foundation ,0-300,0 260,0-280,0 240,0-260,0 220,0-240,0 200,0-220,0 180,0-200,0 160,0-180,0 140,0-160,0 120,0-140,0 100,0-120,0 80,0-100,0 60,0-80,0 40,0-60,0 20,0-40,0 0,0-20,0 280,0-300,0 260,0-280,0 240,0-260,0 220,0-240,0 200,0-220,0 180,0-200,0 160,0-180,0 140,0-160,0 120,0-140,0 100,0-120,0 80,0-100,0 60,0-80,0 40,0-60,0 20,0-40,0 0,0-20,0 Tidigare lösningen CP400 2 x HIT 250W lm Höjd 5 m Uo 0,7 Emed 136 lx W 500 Obs! På 6 meters höjd: Uo = 0,9! Emed = 99lx IVS 2 x HIT 100 W 9000 lm Höjd 5 m 0,7 87 lx 200 Tack vare en specialanpassad 100 W optik, får IVS utmärkta jämnhets- och belysningsnivåer, samtidigt som energianvändningen minskar med 60 % Andra produkter som används: Alumet Control Indirect 11

12 BELYSNING SOM SMÄLTER VÄL IN I LANDSKAPET RESPEKTERAR INVÅNARNAS PRIVATLIV GENOM ATT REDUCERA STÖRANDE LJUS Clan C monterad på väggarmen Archi Clan C med asymmetrisk optic monterad på enkel Archi-arm 12

13 ASYMMETRISK LJUSFÖRDELNING Tillgång för alla En stadskärna är både komplex och välbesökt. Bilar, gatuobjekt och fotgängare utgör en utmaning för barn, gamla och rörelsehindrade. Med Clan går det att skapa fria och öppna ytor plus trafikvänliga gator som belyses väl, vilket ökar både aktiviteten och tillgängligheten samt uppmuntrar till en mer balanserad stadsbild. God belysning på t.ex. parkeringar och trottoarer kan Clan och Plurio användas för att ge ett optimalt stoplavstånd. En omsorgsfull utplacering av Clan frigör mer utrymme och lättar upp trafiken. Street optic med avbländning av bakljuset Effektiv optik och tillbehör för avbländning som garanterar bästa prestanda och komfort. Tillbehör som motverkar bakljuset och störande ljus Det här tillbehöret kan monteras på Clan O eller Clan C med street optic och asymmetrisk optik. 13

14 RESPEKTERAR INVÅNARNAS PRIVATLIV MED ATT ANVÄNDA STREET OPTIKEN VÄRNAR OM NATTLANDSKAPET SPARA UPP TILL 74 % ENERGI JÄMFÖRT MED KVICKSILVERLÖSNINGAR SPARA UPP TILL 72 % JÄMFÖST MED KONVENTIONELLA HID-LÖSNINGAR Plurio O LED Street Plurio street optic Plurio stegstolpe med midjetoppkon 14

15 Minska dina energikostnader samtidigt som du värnar om nattlandskapet och invånarnas privatliv Ineffektiva belysningslösningar fortsätter att slösa med resurser och orsaka störande ljus i utkanterna av bostads- och stadsområden. De Opal Sphere som innehåller kvicksilverlampor kommer enligt ERP-direktivet att ersättas under Plurio LED utgör den miljövänliga lösningen för dessa användningsområden. Områden för fotgängare Möjliga energibesparingar med Plurio LED och Opal Sphere 59% 74% = Med Power Reduktion Opal Sphere MBF 125W Plurio LED symmetrisk 45W 3000 lm Belysningskrav: S4 Avstånd mellan armaturer: 15 m, höjd: 4 m, Bibehållningsfaktor: 0,7 Plurio LED 45W Symmetric kan placeras ut med samma avstånd som Opal Sphere 125W HME i ett vanligt fotgängarområde. Ersättning av 10 befintliga armaturer med 10 Plurio LED (med driftdon för Power Reduktion) under 10 år kan spara in 17,7 ton CO 2, vilket motsvarar 584 stora träd! Gångvägar i bostadsområden 60% 72% = Basarmatur för park med bländskydd HIT-CE 100W Med Power Reduktion Plurio LED Street 45W 3000 lm Belysningskrav: S4 Bredd: 7 m, Stolpe 1 m från gatan, höjd: 4 m, Avstånd mellan armaturer: 25 m, Bibehållningsfaktor: 0,7 Plurio LED 45W Street kan placeras ut med samma avstånd som en dekorativ basarmatur med bländskydd, utrustad med 100W urladdningslampor i ett vanligt bostadsområdesprojekt. Så ersättning av 10 befintliga 100W armaturer med 10 Plurio LED (med driftdon för Power Reduktion) under 10 år kan spara in 13,3 ton CO 2, vilket motsvarar 439 stora träd! Värnar om nattlandskapet och invånarnas privatliv Inget uppljus = inget ljus mot natthimlen Inget ljus mot vägg Tack vare en god optisk avskärmning och en utmärkt ljusstyrning (0 % uppljus), vinner Plurio även kampen mot störande ljus (kallas även för ljusföroreningar), d.v.s. det oönskade ljus som tränger in i fönster i närbelägna hem eller som riktas eller reflekteras över det horisontella planet som hindrar vår vy av natthimlen. Plurio med symmetrisk optik Plurio med street optik 15

16 ARMATURER FÖR MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m Clan c Archi Alumet Control Direct Clan C Archi Plurio LED Clan o deco E/FACT MICA 16

17 Visuell följsamhet i stadsmiljön Thorns armatursortiment med kompletterande stilar Clan, Plurio och Alumet kompletterar ett antal Thorn-produkter och utgör tillsammans ett viktigt element i skapandet av en harmonisk belysning för både stadscentra och förorter. De bygger på modern teknik, är försedda med tåligt material och är nyckeln till skapandet av en framgångsrik, följsam och varaktig belysning. Clan O DECO Clan C Archi Distinktiv identitet eller enkelt underhåll? Nu behöver du inte längre välja. Nu kan du få allt. Du kan t.ex. installera en Clan Archi i ett område, en Clan Deco i ett annat och ett Clan-basic längre bort. Eftersom den enda skillnaden utgörs av montagearmarna behöver underhållsavdelningen bara lagra en typ av armatur i stället för två eller tre som tidigare. I bostads- eller affärsområden kan du t.ex. övergå från en Plurio Original till en Plurio Round. Den enda skillnaden är armaturhuset, och du behöver bara lagra en typ av driftdon i underhållssyfte. Du bevarar på detta sätt stadens visuella följsamhet samtidigt som du förenklar underhållet. ALUMET STAGE Clan O basic CLAN O ARCHI PLURIO O LED 17

18 Clan - Sortiment Två armaturuter + tre armar = 17 möjligheter att passa ett stort antal användningsområden och smaker Tre effektiva optiklösningar: street (Ultra Flat Optic), område och övergångsställe (Identification Visibility Safety ) som belyser alla stadsområden med en enkel enhet som åstadkommer visuell harmoni med omgivningen Tillbehör för att undvika bakljus kan monteras verktygsfritt i armaturen för att möta invånarnas komfortkrav Brett urval av ljuskällor, driftdon och styrning för minimal energianvändning. Moderna LED-versioner som uppfyller kraven i EN med en förväntad livslängd på h (Ta: 25 C, L80) Finns med street eller asymmetrisk ljusfördelning IP66, slitstarkt, återvinningsbart material Verktygsfritt underhåll av ljuskällor och driftdon Anpassat sortiment med stolpar och montagearmar som uppfyller EN 40 3 montagearmar 2 armaturer 3 optiska lösningar 2 ljuskällor Deco Clan O Original Gatubelysning CLAN LED 5000 lm STREET H = 4.5 m lux 5000 lm 16 Konventionell (HIT-CE / TC-TEL / HST) Archi Områdesbelysning CLAN LED 5000 lm A/S H = 4.5 m lux 5000 lm Clan C Compact LED Basic Övergångsställe (Endast Clan O-version) CLAN O A/A 100W HIT-CE H = 6 m lux 9000 lm DLOR: 59% ULOR: 0% 18

19 Plurio LED - Sortimentet Kostnadseffektiv och miljöanpassad armatur för bostadsområden och stadsmiljöer Två armaturhus. Originalmatchande form med Clan Original för en harmonisk belysningsanläggning Optimal livslängd: h (25 C Ta, L70) 3000 lumen med 45W LED symmetrisk ljusfördelning. Är idealiska för renoveringsprojekt eller gator som kräver långa stoplavstånd. Intelligent överhettningsskydd av LED Modern optik som uppfyller kraven i EN Armaturutformning som förhindrar störande ljus (ULOR = 0 %) Utmärkt avskärmning av den asymmetriska versionen som förhindrar spilljus IP66, slitstarkt, återvinningsbart material Intergrerad ljusreglering som optimerar energianvändningen Enkel installation och möjlighet att enkelt byta driftdon Anpassat sortiment med dekorativa stolpar och armar som uppfyller EN 40 2 stolpar och armar 2 armaturer 2 optik lösningar Arm Original armaturhus Symmetrisk PLURIO SYMMETRICAL (R/S) H = 4 m 4h Gatusida h h Stolpar Trottoarsida -4h h -2h 0 2h 4h 3000 lm LED ~2 150 lm max ut från armaturen. ULOR: 0 % Runt armaturhus Street PLURIO STREET (STR) H = 4 m 4h Gatusida 2h h Trottoarsida -4h -4h -2h 0 2h 4h 3000 lm LED ~2030 lm max ut från armaturen. ULOR: 0 % 19

20 Clan-armar Archi-armar Decoarmar 6 m 5 m 4 m 20

21 Basic-armar 21

22 Clan-armar Ett urval av tre armar: Deco, Archi och Basic som skapar olika stadsatmosfärer utan att kompromissa med den visuella harmonin Fyra olika armutformningar i Archi- och Deco: enkel, dubbel, vägg och sidoarm. Alla är tillverkade i aluminium. Armarna är försedda dragtråd (för kabeldragning) Möjlighet att leverera armar med kabel, på begäran Clan C med Archi armar Dubbel (BRA x 2) Enkel (BRA x 1) Vägg (MWA) eller sidoarm (MLE) Material/Ytbehandling Pulverlackerad i silvergrå strukturfärg Akzo 150 (nära RAL 9006). Valfri RAL eller Akzo på begäran. Installation/Montering Topp (Basic) för 60 mm stolptopp. Armarna monteras med 2 skruvar. Lutningsvinkel: Ø Ø52 Ø45 Vindyta: 0,113 m² Vindyta: 0,067 m² Ø60 Ø52 Ø45 MWA 713 MLE 728 MWA 350 MLE 356 MWA 242 MLE Väggarm Sidoarm (MWA) (MLE) Beställningsuppgifter se sidan 26 och 29 Clan C med Deco-armar Dubbel (BRA x 2) Enkel (BRA x 1) Vägg (MWA) eller sidoarm (MLE) MWA 881 MLE MWA 490 MLE Ø60 Ø52 Ø Ø60 Ø52 Ø42 Väggarm (MWA) Sidoarm (MLE) Vindyta: 0,159 m² Clan C med Basic arm Vindyta: 0,084 m² xM8 Ø60 Ø80 Vindyta: 0,065 m² 22

23 Clan-stolpar Clan O med Archi arm Thorns stolpserie Konic kan användas till Clan familjen. Se vår stolpkatalog för mer information Alla stolppaket uppfyller den europeiska standarden EN 40 Dubbel (BRA x 2) Enkel (BRA x 1) Vägg (MWA) eller sidoarm (MLE) Material/Ytbehandling Konicfamiljen är utförd i galvaniserat stål Kan fås på begäran i valfri RAL kulör. RAL 7043 rekomenderas till Clan familjen Ø60 Ø52 Ø45 Vindyta: 0,164 m² Clan O med Deco arm Vindyta: 0,089 m² Ø60 Ø52 Ø45 MWA 915 MLE 900 MWA 516 MLE Väggarm Sidoarm (MWA) (MLE) IVS - Övergångsställe Med hjälp av det senaste inom LED-tekniken kompletterar IVS-systemet lagstiftningen för vägsignaler genom att erbjuda myndigheterna ytterligare en säkerhetsfunktion: en snabblinkande indikator som varnar trafikanterna att bromsa tidigare när de närmar sig en korsning. Dubbel (BRA x 2) Enkel (BRA x 1) Vägg (MWA) eller sidoarm (MLE) MWA 773 MLE MWA 490 MLE Ø60 Ø52 Ø Ø52 Ø42 Ø60 Väggarm (MWA) Sidoarm (MLE) Vindyta: 0,189 m² Clan O med Basic arm Vindyta: 0,098 m² xM8 Ø60 Ø80 Vindyta: 0,087 m² IVS - Övergångsställe 23

24 Clan-armaturer Ljuskällor 3000 lm LED ~2900 lm max ut från armaturen = 39W max inkl.driftdon 5000 lm LED ~4350 lm max ut från armaturen = 58W max inkl.driftdon LED-färg temperatur: Neutral vit 4200K, Färgåtergivning (Ra): 70 26/32/42W TC-TEL (FSM) kompaktlysrör. Sockel: GX24q-3/4 50/70W HST/HIE (ST/MT). Sockel: E27 50/70/100W HIT-CE (MT) keramisk metallhalogen. Sockel: E27, tändpuls 2,5 kv 20/35/70/W HIT-CE (MT) keramisk metallhalogen. Sockel: G12 Material/Ytbehandling Stomme: gjuten aluminium, (LM6), pulverlackerad i silvergrå strukturfärg Akzo 150 (nära Ral 9006). Armatur med härdat glas Reflektor och speglar (LED-version): anodiserat aluminium. Skruvar och lås: rostfritt stål Installation/Montering Armaturen sitter på designade montagearmar med hjälp av två skruvar. Rekommenderad höjd: från 3 m (med Basic-arm) till 6 m, stolphöjden väljs mot bakgrund av armens höjd, tabeller på sidan 27 och 29 Ett urval av armar och stolpar som inte kan monteras med andra armar Lutning: 5, baserat på arm Kabelförskruvning för kabel med 8-13 mm diameter Konventionella armaturer: kan fås med 7 m HO5-VV F fördragen kabel, andra längder och kabeltyper (t.ex. HO7RN-F) på begäran. LED-versioner fördragna med 7 m-kabel (2 x 1,5 mm² HO5-VV F eller HO7RN-F) Verktygsfri åtkomst samt bortagande av ljuskälla och driftdon. Armatur test är möjlig efter öppning av det gångjärnsförsedda armaturhuset. Levereras monteringsklar, komplett med driftdon, allt i en och samma kartong (utan ljuskälla). Standard Konstruerad och tillverkad i enlighet med EN Klass II Ta 25 C (-20 / +35 ) IP66: kapslingsklass IK08: mekanisk hållfasthet Installations- och underhåll för att optimera dina driftkostnader: 1. Fastsättning av arm i toppen 2. Automatisk bortkoppling av spänningen när glaset öppnas 3. Lätt åtkomst till ljuskälla och driftdon 4. Underhållet förenklas tack vare att driftdonsinsatsen kan tas bort utan verktyg 5. Tre positioner för ljuskällan 6. Integrerad nyckel för test ljuskällan efter byte Beställningsuppgifter och ljustekniska data, se sidan 26 och 28 24

25 Plurio LED Ljuskällor 3000 lm LED ~2150 lm max ut från armaturen = 45W max med driftdon. LED färg temperatur: Neutral vit 4200K, Färgåtergivning (Ra): 70 Intelligent överhettningsskydd: ljusflödesminskning när Ta>28 överskrids och avstängning vid Ta>38 C Även tillgängligt med konventionella ljuskällor (Plurio-serien) Material/Ytbehandling Armaturhuset är tillverkade av aluminium, (LM6), pulverlackerad i silvergrå strukturfärg Akzo 150 (nära Ral 9006), samt mörkgrå 900 (nära RAL 7043) på den tvåfärgade versionen Kupa: klar UV-stabiliserat polykarbonat med antibländningsprismor på den yttre delen Reflektor och kabelrör: vit ABS Reflektorer (asymmetrisk version): anodiserat aluminium Skruvar: rostfritt stål Installation/Montering Montage på stolptopp Topp: Ø 60 mm (instick: 75 mm) Rekommenderad höjd: 3-4 m Se Thorns stolpkatalog för val av designad stolpe eller väggarm Varianter med fördragna ledningar, längd 4 m Levereras monteringsklar, komplett med driftdon, allt i en och samma kartong Standard Konstruerad och tillverkad i enlighet med EN Klass II Ta 25 (-20 / + 35 ) IP66: kapslingsklass IK08: mekanisk hållfasthet Beställningsuppgifter och ljustekniska data, se sidan Installation Komplett 1. Enkelt montage med fästskruvar placerade på en sida av armaturhalsen 2. Stolphalsen är försedd med insektsfilter för att förhindra kondensation 3. Enkel anslutning via snabbkopplingsplint under driftdonshöljet 4. Driftdonet placeras i armaturhalsen utan någon extra fästanordning (enkelt underhåll via kupan) 5. Placera kupan/armaturhuset över armaturhalsen. Se till att pilen ligger på gatusidan i street versionen. Fäst med tre skruvar med samma verktyg som för fastsättningen av armaturen 6. LED ansluts enkelt till sitt driftdon 25

26 Beställningsuppgifter för Clan C (Armaturer, armar) Beställ armatur, arm och stolpe. Ljuskälla beställs separat (utom LED) Belysningsstyrning e-control är ett initiativ från Thorn som syftar till att öka bruket av ljusreglering och ljusstyrning i produkter samt belysningslösningar. 320 Power control Radio Frequency Armaturer Ljuskälla : LED med Power Reduktion ILCOS Sockel Vikt (kg) Street Optic Asymmetrisk optik (A/S) Street Optic med Basicarm (BRA) E-nummer Vikt (kg) E-nummer Vikt (kg) E-nummer CLAN C LED 39W/BP CL2 N7M LED - 10, , , CLAN C LED 58W/BP CL2 N7M LED - 10, , , Driftdon: konventionellt CLAN C 50/70W HID E27 230V CL2 N7M ST/MT(CE) E27 8, , , Driftdon: elektronisk CLAN C 26/32/42W TC-TEL CL2 N7M FSM GX24q-4 6, , CLAN C 70W HIDE 2,5Kv E27 CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN C 100W HIT-CE E27 DGE CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN C 35W HIT-CE G12 CL2 N7M MT(CE) G , CLAN C 70W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , Driftdon: elektronisk med Power Reduktion och styrning CLAN C 70W/BP HID 2,5kV E27 DGE CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN C 70W/LDRF CL2 ST/MT(CE) E27 6, N7M - levereras med 7 m HO5-VV F 2x1,5mm² kabel LDRF - versioner: Specialarm måste beställas för dessa versioner (för Telea styrsysten, radio frequency) Kontakta Thorn BP - effektreducering i 8 timmar som standard Avbländningsskydd Utförande Vikt (kg) E-nummer CLAN C LVBACK 0, Montagearm Utförande Vikt (kg) E-nummer Enkel CLAN ARCHI/C BRAx1 MTP D60 6, Archi Dubbel CLAN ARCHI/C BRAx2 MTP D60 10, Vägg CLAN ARCHI/C BRAx1 MWA Sidoarm CLAN ARCHI/C BRAx1 MLE 3, Enkel CLAN DECO/C BRAx1 MTP D60 6, Deco Dubbel CLAN DECO/C BRAx2 MTP D60 9, Vägg CLAN DECO/C BRAx1 MWA 3, Sidoarm CLAN DECO/C BRAx1 MLE Basic CLAN BASIC/C BRA MTP D60 1, Monteringshöjd Observera att armatur/arm monteringshöjd beror på den arm som väljs i nedanstående tabell visas totalhöjden för stolpe/ arm beroende på vald arm. För ytterliggare information, se Thorns stolpkatalog under Konic. Stolphöjd (m) Monteringshöjd (m) Deco Archi Basic 3 3,7 3,3 2,9 4 4,7 4,3 3,8 5 5,7 5,3 4,8 6 6,7 6,3 5,8 CLAN LED 5000 lm STREET H = 4.5 m lux 5000 lm CLAN LED 5000 lm A/S H = 4.5 m lux 5000 lm

27 27

28 Beställningsuppgifter för Clan O (Armaturer, armar) Beställ armatur, arm och stolpe. Ljuskälla beställs separat (utom LED). 248 Belysningsstyrning e-control är ett initiativ från Thorn som syftar till att öka bruket av ljusreglering och ljusstyrning i produkter samt belysningslösningar. 393 Armaturer Power control PowerLine Radio Frequency Ljuskälla : LED med Power Reduktion ILCOS Sockel Vikt (kg) Street Optic E-nummer A/S optik (asymmetrisk) Vikt (kg) E-nummer Optik för övergångsställe (A/A) Vikt (kg) E-nummer Street Optic med Basic-arm (BRA) Vikt (kg) E-nummer CLAN O LED 39W/BP CL2 N7M* LED - 11, , , CLAN O LED 58W/BP CL2 N7M* LED - 11, , , Driftdon: konventionellt CLAN O 50/70W HID E27 230V CL2 N7M ST/MT(CE) E27 8, , , CLAN O 100W HIT-CE E27 CL2 MT(CE) E27 7, , , Driftdon: konventionellt med Power Reduktion CLAN O 70W/BP HST E27 CL2 ST/MT(CE) E27 7, , Driftdon: elektroniskt CLAN O 26/32/42W TC-TEL CL2 N7M FSM GX24q-4 7, , CLAN O 70W HIDE 2,5Kv E27 CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN O 100W HIT-CE E27 DGE CL2 ST/MT(CE) E27 6, , , CLAN O 20W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , CLAN O 35W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , CLAN O 70W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , , CLAN O 100W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , , Driftdon: elektroniskt med Power Reduktion och styrning CLAN O 70W/BP HID 2,5kV E27 DGE CL2 MT(CE) PGZ12 7, , CLAN O 70W/LDRF CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN O 70W/LDC CL2 ST/MT(CE) E27 7, , N7M - levereras med 7 m HO5-VV F 2x1,5mm²-kabel BP - effektreducering i 8 timmar som standard LDRF - versioner: specialarm måste beställas för dessa versioner (för Telea radio frequency) Kontakta Thorn LDC - ingår i Telea powerline, steglös ljusreglering Avbländningsskydd Utförande Vikt (kg) E-nummer CLAN O LVBACK 0, Montagearm Utförande Vikt (kg) E-nummer Enkel CLAN ARCHI/O BRAx1 MTP D60 5, Archi Dubbel CLAN ARCHI/O BRAx2 MTP D60 9, Vägg CLAN ARCHI/O BRAx1 MWA 3, Sidoarm CLAN ARCHI/O BRAx1 MLE 3, Enkel CLAN DECO/O BRAx1 MTP D60 6, Deco Dubbel CLAN DECO/O BRAx2 MTP D60 8, Vägg CLAN DECO/O BRAx1 MWA 3, Sidoarm CLAN DECO/O BRAx1 MLE 4, Basic CLAN BASIC/O BRA MTP D60 1, Monteringshöjd Observera att armatur/arm monteringshöjd beror på den arm som väljs i nedanstående tabell visas totalhöjden för stolpe/ arm beroende på vald arm. För ytterliggare information, se Thorns stolpkatalog under Konic. Stolphöjd (m) Monteringshöjd (m) Deco Archi Basic 3 3,6 3,2 2,7 4 4,6 4,2 3,7 5 5,6 5,2 4,7 6 6,6 6,2 5,7 CLAN O A/A 100W HIT-CE PLURIO SYMMETRICAL (R/S) PLURIO STREET (STR) H = 6 m lux 9000 lm H = 4 m H = 4 m 4h 4h 16 Gatusida Gatusida DLOR: 59 % ULOR: 0 % 2h h Trottoarsida -4h h -2h 0 2h 4h 3000 lm LED ~2 150 lm max ut från armaturen. ULOR: 0 % 2h h Trottoarsida -4h -4h -2h 0 2h 4h 3000 lm LED ~2030 lm max ut från armaturen. ULOR: 0 % 28

29 Beställningsuppgifter för Plurio LED För aktuell orderingguide besök Ø564 Ø564 Ø564 Ø Ø76 Ø76 Ø60 Ø60 Plurio Original Vindyta: 0,075 m² Plurio Round Vindyta: 0,075 m² Plurio Original Vindyta: 0,070 m² Plurio Round Vindyta: 0,070 m² 29

30 LED med lågt underhåll Det är få designare som utarbetar moderna, långsiktiga stadsplaner utan att ta med LED i beräkningen Högeffektiva optiska system Thorn har utvecklat ett unikt och patenterat tekniskt koncept för sin symmetrisk optik som används i Clans och Plurios asymmetriska armaturer. Detta koncept, som uppfyller kraven i EN13201, innebär en optimering av hela det optiska systemet. Det optiska systemet har optimerats genom följande: En kombination av ljuskällor och ljuskällor med linser som åstadkommer en längsgående fördelning av ljuset Styrning av det en tvärsgående ljuset LED med optimerad ljusfördelning. För mer information, besök: Plurio och Clan LED är passar för följande användningsområden: Lämplig Clan LED Plurio LED Beroende på projekt 3000 lm 5000 lm 3000 lm Optik Street Area* Street Area* Street Sym Belysningklasser Landsvägar Stadsgator Gågator och cykelbanor i stadmiljö Torg och bilparkering Vägar i bostadsområden Parker CE2/ME3/ME4 CE3/S1/S2 S2/S3 S2/S3 S3/S4/S5/S6 S4/S5/S6 *Asymmetrisk ljusfördelning med Clan Den här tabellen avser dagens LED, men i takt med att prestandan i nya produkter ökar alltmer kommer det att bli möjligt att täcka klasser upp till CE1 och ytterligare förbättra energieffektiviteten inom de kommande åren. Prestanda och effektivitet är nyckelfaktorer för optimering av energianvändning och säkerhet för slutanvändare. Utmaningen ligger naturligtvis i bibehållande och reducering av underhållskostnaderna Optimerad livslängd Clan LED är utformad att räcka h livslängd (L70, 25 ) eller h (L80, 25 C). I en typisk belysning innebär detta 20 år, men den omgivande temperaturen påverkar också i hög grad ljuskällans förväntade livslängd. I grafen (fig. 1) visar den horisontella linjen det minsta antalet timmar, och kurvan visar LED förväntade livslängd i timmar för olika genomsnittliga omgivningstemperaturer på natten. Timantalet kan med andra ord överstiga h beroende på installationsplats. Se fig. 1 Öka livslängden med 20 % med styrning Alla Clan-armaturer är tillgängliga med integrerad ljusstyrning utan extra kostnad. Ljusreglering kan öka en installations livslängd med 20 %. Vid t.ex. 10 C kan en ljusreglerad Clan LED användas i h (i motsats till ), dvs cirka 25 år! Se fig. 2. Spara energi- och installationskostnader tack vare ljusreglering Om en livslängd på 20 år är mer trolig, kan du välja en högre bibehållningsfaktor (se fig. 2) 0,83 används här i stället för 0,80 för att reducera antalet ljuspunkter som installeras, installationskostnaderna och energianvändningen minskar. Med ljusreglering kan tre färre ljuspunkter användas per kilometer. Detta motsvarar en besparing på cirka 15 % av den globala ägarkostnaden (baserat på 20 års europeiskt bruk). Du förkortar med andra ord återbetalningsperioden. Se fig. 3. I motsats till konventionella ljuskällor sparar ljusreglering inte bara på energin. Tack vare en högre bibehållningsfaktor som leder till färre ljuspunkter kan du med Clan LED även spara på installationer och energi utan extrakostnader i inledningsskedet! Fig. 1. Livslängd för Clan LED och omgivningstemperatur Livslängd för Clan LED: h med 70 % ljus vid 500mA-Ta = 25 C h h h Driftsäkerhet h h h MF -70% MF -80% h 0 h -30 C -20 C -10 C 0 C 10 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C Omgivningstemperatur 30

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt.

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Ljusutbytesjämförelse och ekonomi En glödlampa ger 13 lm/w vid en färgtemperatur på 2700 K och räcker 1000 timmar. Ett lysrör ger 92 lm/w vid en färgtemperatur

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Energieffektivitet med KNX

Energieffektivitet med KNX Innehållsförteckning KNX är grön teknik 4 Studie: Högskolan i Bremen (Tyskland) KNX-standarden har möjliggjort avsevärda energibesparingar 5 Nya SciTec-centret på Oundle-skolan i Peterborough (Storbritannien)

Läs mer

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden 2 Var fjärde har problem I vart fjärde hem med braskamin eller öppen spis uppstår det problem när brasan ska tändas. Några av de vanligaste

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led olika stämningar. Genom att ljusreglera vita LED är det relativt enkelt att skapa olika stämningar i ett rum. Ljusreglering av färgtemperatur på vita led text boel halldén Två av led-teknikens mest kända

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Människors och byggnaders behov av ljus

Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus är ett särtyck av avsnittet Inomhusmiljö i ett vidare sammanhang ur boken Luft, utgiven av Swegon Air Academy. I avsnittet

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007 Följ Frank Rossis LJUS Den här veckan när jag och Kim Sintorn reste runt på den svenska landsbygden lade jag märke till landskapets mångfald med kust, jordbruk, skog och bebyggelse. De första dagarna tillbringade

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

highlights Produktnyheter och innovationer Hösten 2014

highlights Produktnyheter och innovationer Hösten 2014 highlights Produktnyheter och innovationer Hösten 2014 highlights 2014 1 INTRO 2 LITECOM 3 SEQUENCE 4 Zumtobel tunablewhite-teknik LIGHT FIELDS evolution tunablewhite MELLOW LIGHT V tunablewhite Ondaria

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Vårgårda Radio AB. KATALOG MASTER med tillbehör

Vårgårda Radio AB. KATALOG MASTER med tillbehör Vårgårda Radio AB 2008 KATALOG MASTER med tillbehör Rev dat 0801 Grundat 1958 VAT SE556069394601 INFORMATION Vårgårda Radio AB produktsortiment kan inte beskrivas komplett. Eftersom många kunder, genom

Läs mer