Clan & Plurio LED. Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clan & Plurio LED. Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden"

Transkript

1 Clan & Plurio LED Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden

2 2

3 Clan & Plurio LED Dagens designkrav på belysning Dagens stadsplanerare står inför belysningsutmaningar som man inte kunde drömma om för tio år sedan. Det räcker inte längre med att tillhandahålla ljus och säkerhet efter mörkrets inbrott. Vad är vitsen med att skapa det mest energisnåla grannskapet om det inte är attraktivt att bo i? Energieffektivitet anses nu utgöra en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt genomförande av många projekt. Detta gäller inte bara miljödimensionen utan även sociala och mänskliga aspekter på skapandet av en sammanhängande stadsutveckling. Här följer några av de krav som hämtats från nyliga stadsplaner: Miljö Undvika störande ljus Reducera energikostnaderna och CO 2 Vara kostnadseffektiv samt lätt att använda och underhålla Erbjuda vitt ljus av god kvalitet Socialt Öka säkerheten i stadsmiljön och i bostadsområdena Skapa visuell följsamhet i stadsmiljön Stärka den lokala identiteten Förstärka den sociala dimensionen. Reducera störande ljus i bostadsområden Thorns respons Clan och Plurio med LED Fokuseringen på energieffektivitet har resulterat i utvecklingen av Clan-serien. Clan länkas av ett konsekvent designtema som ger stora möjligheter för landskapsarkitekten och designern. Tillsammans med Plurio LED utgör den ett mycket viktigt element av prestanda, effektivitet och komfort (PEC) i stadsmiljön. Prestanda: För bästa visuella effektivitet Effektivitet: Energisnål, minskar CO 2 -utsläppen och ger en belysning som är enkel och effektiv att installera, använda och underhålla. Komfort: Ger nöjda och stimulerade människor Thorn tar sitt energiansvar på största allvar och har med PECprogrammet introducerat en vittgående filosofi som framhäver våra metoder för att utforma och implementera belysningssystem. Programmet baseras på principen att prestanda, effektivitet och komfort avgör belysningens effektivitet. Dessa tre nyckelegenskaper demonstreras i den här broschyren 3

4 SKAPA EN NATTLIG IDENTITET FÅ TRÅNGA STADSMILJÖER ATT SE MER INBJUDANDE UT MED CLAN VISAR RIKTNINGEN OCH SKAPAR RÄTT MILJÖ 4

5 En global metod som framhäver stadsmiljön En stadsbelysning kan i vissa fall jämföras med en musikalisk komposition. Det handlar om inbördes överensstämmande toner, former, rytmik och harmoni. De kan vara långsamma, enkla eller komplexa. Clan C med väggarm Deco Närbild av arm Tidigare har planerare och arkitekter åtnjutit stor valfrihet vad gäller val av fasader och markinfällda belysningsstilar, men utbudet av tillhörande fästen och armaturer har varit begränsat och föga tilltalande. Med Clan kan designern åstadkomma en helt integrerad design och en koordinerad belysningslösning. Användningen av Clan C LED, som är monterad med väggfästet Deco innebär att gatorna belyses enhetligt och diskret. Armaturerna, som inte skapar spilljus uppåt eller bakåt, ger en perfekt ljusfördelning som får både fotgängare och säkerhetskameror att känna igen/registrera ansikten. Den infällda armaturen Mica och strålkastaren Milo tillför det allmänna omgivande ljuset en ökad visuell attraktion och bidrar starkt till gatans atmosfär. Så oavsett vilka krav du har på stadsbelysningens utformning, visar olika kombinationer av Clan- och andra Thorn-serier vägen mot en lugn och hemtrevlig atmosfär. Clan C LED, 3000 lm, 39W street Andra produkter som används: Mica på marken, och Milo som belyser nischen i fasaden. 5

6 TA KONTROLL AV DIN INSTALLATION LJUSREGLERING ÄR STANDARD FÖR KONVENTIONELLA LJUSKÄLLOR OCH LED MED LED 50 % LJUSREGLERING = 50 % BELYSNINGSNIVÅ = 50 % SPARAD ENERGI 6

7 Reducera dina energikostnader och CO 2 Effektiv belysning är nyckeln till en minskning av CO 2 Effektiv drift Utomhusbelysning svarar för 40 % av städernas elutgifter. Detta kan reduceras kraftigt genom rätt utformning av armaturoptiken och rätt kombination av ljuskälla och driftdon. Europa kan faktiskt spara 3,5 miljoner ton CO 2 genom att övergå till mer effektiv gatubelysning. Clan C monterad på dubbel Archi-arm Med Clans nya generation av optik, ljuskällor, driftdon och styrsystem kan du spara upp till 50 % energi jämfört med gamla installationer utan att behöva kompromissa med belysningsnivåer och -kvalitet som anges i relevanta standarder (t.ex. EN13 201). Den ljusregleringsfunktion som finns i 70W HID och LED ger ytterligare en besparing på 50 % jämfört med konventionella ljuskällor (se grafen nedan). Detaljerad vy av arm Möjlig energibesparing med Clan 70W HIT-CE jämfört med 58W LED 23 % 25 % Energianvändning Elektroniskt driftdon Ljusreglering Elektroniskt driftdon 50 % Ljusreglering Clan C LED 5000 lm, 58W street CLAN 70W HIT-CE CLAN LED 5000 lm 58W Exemplet baseras på det faktum att ett 5000 lm LED 58W kan ge samma armaturavstånd som 70W HIT-CE på en vanlig gågata (S2-krav). Mer information om ljusreglering med LED finns på sidan 30 Tack vare den centrala övervakningen tillhandahåller styrsystemet Telea (fås på begäran) ytterligare komfort vid hanteringen av underhållet. För mer information, vänligen besök 7

8 OMRÅDESBELYSNING BELYSNING AV ÖVERGÅNGSSTÄLLEN GATUBELYSNING Clan O monterad på dubbel Deco-arm Detaljerad vy av armen Clan O street optic 8

9 Optisk prestanda och flexibilitet Ett brett urval av optiksystem finns tillgängligt vilket ger arkitekten eller designern stor valmöjlighet. Clan erbjuder dig många olika ljusfördelningar. Optiken har utformats för bland annat LED som ser till att belysningen hamnar där den behövs utan spilljus trots att färre armaturer används. Gator Urladdningslampor LED 2h Gatusida 2h Gatusida 0 5% 10% 25% 90% 2.5% 50% 0 10% 25% 90% 5% 75% 50% -2h Trottoarsida -2h Trottoarsida -4h -2h 0 2h 4h Områden Urladdningslampor -4h LED Lm/Watt : ULOR : 0% -2h 0 2h 4h Gatusida Gatusida 2h 2h 5% 2.5% 0 10% 90% 5% 2.5% 25% 50% 0 25% 50% 10% 90% 90% 90% -2h -4h Trottoarsida Lm/Watt : ULOR : 0% -2h 0 2h 4h -2h -4h Trottoarsida Lm/Watt : ULOR : 0% -2h 0 2h 4h Precisionsmässig optisk design runt individuella LED ger längre stoplavstånd och god jämnhet jämfört med konventionella ljuskällor. Mer information om LED finns på sidan 30 & 31. Ad Hoc Övergångsställen H = 6 m lux 9000 lm CLAN O A/A 100W HIT-CE DLOR: 59% ULOR: 0% Endast för användning med Clan Original och konventionella ljuskällor. Mer information på sidan 11. Andra produkter som används: Qba LED och Contrast MiniPinspot-strålkastare som belysning. 9

10 BELYSER ÖVERGÅNGSSTÄLLET OCH DESS OMGIVNING TILLFÖRSÄKRAR FOTGÄNGARNAS SÄKERHET SIGNALERAR FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLE Clan O monterad på enkel Archi-arm Clan O IVS IVS-ljussignal 10

11 Gör övergångsställena säkrare utan att kompromissa med energi eller stadsbild SKAPAR VERTIKAL BELYSNING SOM BÅDE GER ATMOSFÄR OCH VÄGLEDNING FÖR FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER Varje år dör mer än fotgängare i vägolyckor i Europa. Nästan 1 av 4 av dessa olyckor sker vid övergångsställen*. Bättre belysning är det lättaste och mest effektiva sättet att reducera dessa siffror. IVS-systemet (Identification Visibility Safety) ökar fotgängarnas säkerhet tack vare en speciell dubbelasymmetrisk optik som är lämplig för Clan, och användning av extra signaler gör det lättare för bilisterna att på avstånd se fotgängare på övergångsstället och trottoaren och för fotgängare att se övergångsställets yta, hinder och andra fotgängare. Monteringen sker på samma höjd (mellan 4 och 6 m) med samma konsekventa design. *Källa: EuroTEST FIA Foundation ,0-300,0 260,0-280,0 240,0-260,0 220,0-240,0 200,0-220,0 180,0-200,0 160,0-180,0 140,0-160,0 120,0-140,0 100,0-120,0 80,0-100,0 60,0-80,0 40,0-60,0 20,0-40,0 0,0-20,0 280,0-300,0 260,0-280,0 240,0-260,0 220,0-240,0 200,0-220,0 180,0-200,0 160,0-180,0 140,0-160,0 120,0-140,0 100,0-120,0 80,0-100,0 60,0-80,0 40,0-60,0 20,0-40,0 0,0-20,0 Tidigare lösningen CP400 2 x HIT 250W lm Höjd 5 m Uo 0,7 Emed 136 lx W 500 Obs! På 6 meters höjd: Uo = 0,9! Emed = 99lx IVS 2 x HIT 100 W 9000 lm Höjd 5 m 0,7 87 lx 200 Tack vare en specialanpassad 100 W optik, får IVS utmärkta jämnhets- och belysningsnivåer, samtidigt som energianvändningen minskar med 60 % Andra produkter som används: Alumet Control Indirect 11

12 BELYSNING SOM SMÄLTER VÄL IN I LANDSKAPET RESPEKTERAR INVÅNARNAS PRIVATLIV GENOM ATT REDUCERA STÖRANDE LJUS Clan C monterad på väggarmen Archi Clan C med asymmetrisk optic monterad på enkel Archi-arm 12

13 ASYMMETRISK LJUSFÖRDELNING Tillgång för alla En stadskärna är både komplex och välbesökt. Bilar, gatuobjekt och fotgängare utgör en utmaning för barn, gamla och rörelsehindrade. Med Clan går det att skapa fria och öppna ytor plus trafikvänliga gator som belyses väl, vilket ökar både aktiviteten och tillgängligheten samt uppmuntrar till en mer balanserad stadsbild. God belysning på t.ex. parkeringar och trottoarer kan Clan och Plurio användas för att ge ett optimalt stoplavstånd. En omsorgsfull utplacering av Clan frigör mer utrymme och lättar upp trafiken. Street optic med avbländning av bakljuset Effektiv optik och tillbehör för avbländning som garanterar bästa prestanda och komfort. Tillbehör som motverkar bakljuset och störande ljus Det här tillbehöret kan monteras på Clan O eller Clan C med street optic och asymmetrisk optik. 13

14 RESPEKTERAR INVÅNARNAS PRIVATLIV MED ATT ANVÄNDA STREET OPTIKEN VÄRNAR OM NATTLANDSKAPET SPARA UPP TILL 74 % ENERGI JÄMFÖRT MED KVICKSILVERLÖSNINGAR SPARA UPP TILL 72 % JÄMFÖST MED KONVENTIONELLA HID-LÖSNINGAR Plurio O LED Street Plurio street optic Plurio stegstolpe med midjetoppkon 14

15 Minska dina energikostnader samtidigt som du värnar om nattlandskapet och invånarnas privatliv Ineffektiva belysningslösningar fortsätter att slösa med resurser och orsaka störande ljus i utkanterna av bostads- och stadsområden. De Opal Sphere som innehåller kvicksilverlampor kommer enligt ERP-direktivet att ersättas under Plurio LED utgör den miljövänliga lösningen för dessa användningsområden. Områden för fotgängare Möjliga energibesparingar med Plurio LED och Opal Sphere 59% 74% = Med Power Reduktion Opal Sphere MBF 125W Plurio LED symmetrisk 45W 3000 lm Belysningskrav: S4 Avstånd mellan armaturer: 15 m, höjd: 4 m, Bibehållningsfaktor: 0,7 Plurio LED 45W Symmetric kan placeras ut med samma avstånd som Opal Sphere 125W HME i ett vanligt fotgängarområde. Ersättning av 10 befintliga armaturer med 10 Plurio LED (med driftdon för Power Reduktion) under 10 år kan spara in 17,7 ton CO 2, vilket motsvarar 584 stora träd! Gångvägar i bostadsområden 60% 72% = Basarmatur för park med bländskydd HIT-CE 100W Med Power Reduktion Plurio LED Street 45W 3000 lm Belysningskrav: S4 Bredd: 7 m, Stolpe 1 m från gatan, höjd: 4 m, Avstånd mellan armaturer: 25 m, Bibehållningsfaktor: 0,7 Plurio LED 45W Street kan placeras ut med samma avstånd som en dekorativ basarmatur med bländskydd, utrustad med 100W urladdningslampor i ett vanligt bostadsområdesprojekt. Så ersättning av 10 befintliga 100W armaturer med 10 Plurio LED (med driftdon för Power Reduktion) under 10 år kan spara in 13,3 ton CO 2, vilket motsvarar 439 stora träd! Värnar om nattlandskapet och invånarnas privatliv Inget uppljus = inget ljus mot natthimlen Inget ljus mot vägg Tack vare en god optisk avskärmning och en utmärkt ljusstyrning (0 % uppljus), vinner Plurio även kampen mot störande ljus (kallas även för ljusföroreningar), d.v.s. det oönskade ljus som tränger in i fönster i närbelägna hem eller som riktas eller reflekteras över det horisontella planet som hindrar vår vy av natthimlen. Plurio med symmetrisk optik Plurio med street optik 15

16 ARMATURER FÖR MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m Clan c Archi Alumet Control Direct Clan C Archi Plurio LED Clan o deco E/FACT MICA 16

17 Visuell följsamhet i stadsmiljön Thorns armatursortiment med kompletterande stilar Clan, Plurio och Alumet kompletterar ett antal Thorn-produkter och utgör tillsammans ett viktigt element i skapandet av en harmonisk belysning för både stadscentra och förorter. De bygger på modern teknik, är försedda med tåligt material och är nyckeln till skapandet av en framgångsrik, följsam och varaktig belysning. Clan O DECO Clan C Archi Distinktiv identitet eller enkelt underhåll? Nu behöver du inte längre välja. Nu kan du få allt. Du kan t.ex. installera en Clan Archi i ett område, en Clan Deco i ett annat och ett Clan-basic längre bort. Eftersom den enda skillnaden utgörs av montagearmarna behöver underhållsavdelningen bara lagra en typ av armatur i stället för två eller tre som tidigare. I bostads- eller affärsområden kan du t.ex. övergå från en Plurio Original till en Plurio Round. Den enda skillnaden är armaturhuset, och du behöver bara lagra en typ av driftdon i underhållssyfte. Du bevarar på detta sätt stadens visuella följsamhet samtidigt som du förenklar underhållet. ALUMET STAGE Clan O basic CLAN O ARCHI PLURIO O LED 17

18 Clan - Sortiment Två armaturuter + tre armar = 17 möjligheter att passa ett stort antal användningsområden och smaker Tre effektiva optiklösningar: street (Ultra Flat Optic), område och övergångsställe (Identification Visibility Safety ) som belyser alla stadsområden med en enkel enhet som åstadkommer visuell harmoni med omgivningen Tillbehör för att undvika bakljus kan monteras verktygsfritt i armaturen för att möta invånarnas komfortkrav Brett urval av ljuskällor, driftdon och styrning för minimal energianvändning. Moderna LED-versioner som uppfyller kraven i EN med en förväntad livslängd på h (Ta: 25 C, L80) Finns med street eller asymmetrisk ljusfördelning IP66, slitstarkt, återvinningsbart material Verktygsfritt underhåll av ljuskällor och driftdon Anpassat sortiment med stolpar och montagearmar som uppfyller EN 40 3 montagearmar 2 armaturer 3 optiska lösningar 2 ljuskällor Deco Clan O Original Gatubelysning CLAN LED 5000 lm STREET H = 4.5 m lux 5000 lm 16 Konventionell (HIT-CE / TC-TEL / HST) Archi Områdesbelysning CLAN LED 5000 lm A/S H = 4.5 m lux 5000 lm Clan C Compact LED Basic Övergångsställe (Endast Clan O-version) CLAN O A/A 100W HIT-CE H = 6 m lux 9000 lm DLOR: 59% ULOR: 0% 18

19 Plurio LED - Sortimentet Kostnadseffektiv och miljöanpassad armatur för bostadsområden och stadsmiljöer Två armaturhus. Originalmatchande form med Clan Original för en harmonisk belysningsanläggning Optimal livslängd: h (25 C Ta, L70) 3000 lumen med 45W LED symmetrisk ljusfördelning. Är idealiska för renoveringsprojekt eller gator som kräver långa stoplavstånd. Intelligent överhettningsskydd av LED Modern optik som uppfyller kraven i EN Armaturutformning som förhindrar störande ljus (ULOR = 0 %) Utmärkt avskärmning av den asymmetriska versionen som förhindrar spilljus IP66, slitstarkt, återvinningsbart material Intergrerad ljusreglering som optimerar energianvändningen Enkel installation och möjlighet att enkelt byta driftdon Anpassat sortiment med dekorativa stolpar och armar som uppfyller EN 40 2 stolpar och armar 2 armaturer 2 optik lösningar Arm Original armaturhus Symmetrisk PLURIO SYMMETRICAL (R/S) H = 4 m 4h Gatusida h h Stolpar Trottoarsida -4h h -2h 0 2h 4h 3000 lm LED ~2 150 lm max ut från armaturen. ULOR: 0 % Runt armaturhus Street PLURIO STREET (STR) H = 4 m 4h Gatusida 2h h Trottoarsida -4h -4h -2h 0 2h 4h 3000 lm LED ~2030 lm max ut från armaturen. ULOR: 0 % 19

20 Clan-armar Archi-armar Decoarmar 6 m 5 m 4 m 20

21 Basic-armar 21

22 Clan-armar Ett urval av tre armar: Deco, Archi och Basic som skapar olika stadsatmosfärer utan att kompromissa med den visuella harmonin Fyra olika armutformningar i Archi- och Deco: enkel, dubbel, vägg och sidoarm. Alla är tillverkade i aluminium. Armarna är försedda dragtråd (för kabeldragning) Möjlighet att leverera armar med kabel, på begäran Clan C med Archi armar Dubbel (BRA x 2) Enkel (BRA x 1) Vägg (MWA) eller sidoarm (MLE) Material/Ytbehandling Pulverlackerad i silvergrå strukturfärg Akzo 150 (nära RAL 9006). Valfri RAL eller Akzo på begäran. Installation/Montering Topp (Basic) för 60 mm stolptopp. Armarna monteras med 2 skruvar. Lutningsvinkel: Ø Ø52 Ø45 Vindyta: 0,113 m² Vindyta: 0,067 m² Ø60 Ø52 Ø45 MWA 713 MLE 728 MWA 350 MLE 356 MWA 242 MLE Väggarm Sidoarm (MWA) (MLE) Beställningsuppgifter se sidan 26 och 29 Clan C med Deco-armar Dubbel (BRA x 2) Enkel (BRA x 1) Vägg (MWA) eller sidoarm (MLE) MWA 881 MLE MWA 490 MLE Ø60 Ø52 Ø Ø60 Ø52 Ø42 Väggarm (MWA) Sidoarm (MLE) Vindyta: 0,159 m² Clan C med Basic arm Vindyta: 0,084 m² xM8 Ø60 Ø80 Vindyta: 0,065 m² 22

23 Clan-stolpar Clan O med Archi arm Thorns stolpserie Konic kan användas till Clan familjen. Se vår stolpkatalog för mer information Alla stolppaket uppfyller den europeiska standarden EN 40 Dubbel (BRA x 2) Enkel (BRA x 1) Vägg (MWA) eller sidoarm (MLE) Material/Ytbehandling Konicfamiljen är utförd i galvaniserat stål Kan fås på begäran i valfri RAL kulör. RAL 7043 rekomenderas till Clan familjen Ø60 Ø52 Ø45 Vindyta: 0,164 m² Clan O med Deco arm Vindyta: 0,089 m² Ø60 Ø52 Ø45 MWA 915 MLE 900 MWA 516 MLE Väggarm Sidoarm (MWA) (MLE) IVS - Övergångsställe Med hjälp av det senaste inom LED-tekniken kompletterar IVS-systemet lagstiftningen för vägsignaler genom att erbjuda myndigheterna ytterligare en säkerhetsfunktion: en snabblinkande indikator som varnar trafikanterna att bromsa tidigare när de närmar sig en korsning. Dubbel (BRA x 2) Enkel (BRA x 1) Vägg (MWA) eller sidoarm (MLE) MWA 773 MLE MWA 490 MLE Ø60 Ø52 Ø Ø52 Ø42 Ø60 Väggarm (MWA) Sidoarm (MLE) Vindyta: 0,189 m² Clan O med Basic arm Vindyta: 0,098 m² xM8 Ø60 Ø80 Vindyta: 0,087 m² IVS - Övergångsställe 23

24 Clan-armaturer Ljuskällor 3000 lm LED ~2900 lm max ut från armaturen = 39W max inkl.driftdon 5000 lm LED ~4350 lm max ut från armaturen = 58W max inkl.driftdon LED-färg temperatur: Neutral vit 4200K, Färgåtergivning (Ra): 70 26/32/42W TC-TEL (FSM) kompaktlysrör. Sockel: GX24q-3/4 50/70W HST/HIE (ST/MT). Sockel: E27 50/70/100W HIT-CE (MT) keramisk metallhalogen. Sockel: E27, tändpuls 2,5 kv 20/35/70/W HIT-CE (MT) keramisk metallhalogen. Sockel: G12 Material/Ytbehandling Stomme: gjuten aluminium, (LM6), pulverlackerad i silvergrå strukturfärg Akzo 150 (nära Ral 9006). Armatur med härdat glas Reflektor och speglar (LED-version): anodiserat aluminium. Skruvar och lås: rostfritt stål Installation/Montering Armaturen sitter på designade montagearmar med hjälp av två skruvar. Rekommenderad höjd: från 3 m (med Basic-arm) till 6 m, stolphöjden väljs mot bakgrund av armens höjd, tabeller på sidan 27 och 29 Ett urval av armar och stolpar som inte kan monteras med andra armar Lutning: 5, baserat på arm Kabelförskruvning för kabel med 8-13 mm diameter Konventionella armaturer: kan fås med 7 m HO5-VV F fördragen kabel, andra längder och kabeltyper (t.ex. HO7RN-F) på begäran. LED-versioner fördragna med 7 m-kabel (2 x 1,5 mm² HO5-VV F eller HO7RN-F) Verktygsfri åtkomst samt bortagande av ljuskälla och driftdon. Armatur test är möjlig efter öppning av det gångjärnsförsedda armaturhuset. Levereras monteringsklar, komplett med driftdon, allt i en och samma kartong (utan ljuskälla). Standard Konstruerad och tillverkad i enlighet med EN Klass II Ta 25 C (-20 / +35 ) IP66: kapslingsklass IK08: mekanisk hållfasthet Installations- och underhåll för att optimera dina driftkostnader: 1. Fastsättning av arm i toppen 2. Automatisk bortkoppling av spänningen när glaset öppnas 3. Lätt åtkomst till ljuskälla och driftdon 4. Underhållet förenklas tack vare att driftdonsinsatsen kan tas bort utan verktyg 5. Tre positioner för ljuskällan 6. Integrerad nyckel för test ljuskällan efter byte Beställningsuppgifter och ljustekniska data, se sidan 26 och 28 24

25 Plurio LED Ljuskällor 3000 lm LED ~2150 lm max ut från armaturen = 45W max med driftdon. LED färg temperatur: Neutral vit 4200K, Färgåtergivning (Ra): 70 Intelligent överhettningsskydd: ljusflödesminskning när Ta>28 överskrids och avstängning vid Ta>38 C Även tillgängligt med konventionella ljuskällor (Plurio-serien) Material/Ytbehandling Armaturhuset är tillverkade av aluminium, (LM6), pulverlackerad i silvergrå strukturfärg Akzo 150 (nära Ral 9006), samt mörkgrå 900 (nära RAL 7043) på den tvåfärgade versionen Kupa: klar UV-stabiliserat polykarbonat med antibländningsprismor på den yttre delen Reflektor och kabelrör: vit ABS Reflektorer (asymmetrisk version): anodiserat aluminium Skruvar: rostfritt stål Installation/Montering Montage på stolptopp Topp: Ø 60 mm (instick: 75 mm) Rekommenderad höjd: 3-4 m Se Thorns stolpkatalog för val av designad stolpe eller väggarm Varianter med fördragna ledningar, längd 4 m Levereras monteringsklar, komplett med driftdon, allt i en och samma kartong Standard Konstruerad och tillverkad i enlighet med EN Klass II Ta 25 (-20 / + 35 ) IP66: kapslingsklass IK08: mekanisk hållfasthet Beställningsuppgifter och ljustekniska data, se sidan Installation Komplett 1. Enkelt montage med fästskruvar placerade på en sida av armaturhalsen 2. Stolphalsen är försedd med insektsfilter för att förhindra kondensation 3. Enkel anslutning via snabbkopplingsplint under driftdonshöljet 4. Driftdonet placeras i armaturhalsen utan någon extra fästanordning (enkelt underhåll via kupan) 5. Placera kupan/armaturhuset över armaturhalsen. Se till att pilen ligger på gatusidan i street versionen. Fäst med tre skruvar med samma verktyg som för fastsättningen av armaturen 6. LED ansluts enkelt till sitt driftdon 25

26 Beställningsuppgifter för Clan C (Armaturer, armar) Beställ armatur, arm och stolpe. Ljuskälla beställs separat (utom LED) Belysningsstyrning e-control är ett initiativ från Thorn som syftar till att öka bruket av ljusreglering och ljusstyrning i produkter samt belysningslösningar. 320 Power control Radio Frequency Armaturer Ljuskälla : LED med Power Reduktion ILCOS Sockel Vikt (kg) Street Optic Asymmetrisk optik (A/S) Street Optic med Basicarm (BRA) E-nummer Vikt (kg) E-nummer Vikt (kg) E-nummer CLAN C LED 39W/BP CL2 N7M LED - 10, , , CLAN C LED 58W/BP CL2 N7M LED - 10, , , Driftdon: konventionellt CLAN C 50/70W HID E27 230V CL2 N7M ST/MT(CE) E27 8, , , Driftdon: elektronisk CLAN C 26/32/42W TC-TEL CL2 N7M FSM GX24q-4 6, , CLAN C 70W HIDE 2,5Kv E27 CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN C 100W HIT-CE E27 DGE CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN C 35W HIT-CE G12 CL2 N7M MT(CE) G , CLAN C 70W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , Driftdon: elektronisk med Power Reduktion och styrning CLAN C 70W/BP HID 2,5kV E27 DGE CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN C 70W/LDRF CL2 ST/MT(CE) E27 6, N7M - levereras med 7 m HO5-VV F 2x1,5mm² kabel LDRF - versioner: Specialarm måste beställas för dessa versioner (för Telea styrsysten, radio frequency) Kontakta Thorn BP - effektreducering i 8 timmar som standard Avbländningsskydd Utförande Vikt (kg) E-nummer CLAN C LVBACK 0, Montagearm Utförande Vikt (kg) E-nummer Enkel CLAN ARCHI/C BRAx1 MTP D60 6, Archi Dubbel CLAN ARCHI/C BRAx2 MTP D60 10, Vägg CLAN ARCHI/C BRAx1 MWA Sidoarm CLAN ARCHI/C BRAx1 MLE 3, Enkel CLAN DECO/C BRAx1 MTP D60 6, Deco Dubbel CLAN DECO/C BRAx2 MTP D60 9, Vägg CLAN DECO/C BRAx1 MWA 3, Sidoarm CLAN DECO/C BRAx1 MLE Basic CLAN BASIC/C BRA MTP D60 1, Monteringshöjd Observera att armatur/arm monteringshöjd beror på den arm som väljs i nedanstående tabell visas totalhöjden för stolpe/ arm beroende på vald arm. För ytterliggare information, se Thorns stolpkatalog under Konic. Stolphöjd (m) Monteringshöjd (m) Deco Archi Basic 3 3,7 3,3 2,9 4 4,7 4,3 3,8 5 5,7 5,3 4,8 6 6,7 6,3 5,8 CLAN LED 5000 lm STREET H = 4.5 m lux 5000 lm CLAN LED 5000 lm A/S H = 4.5 m lux 5000 lm

27 27

28 Beställningsuppgifter för Clan O (Armaturer, armar) Beställ armatur, arm och stolpe. Ljuskälla beställs separat (utom LED). 248 Belysningsstyrning e-control är ett initiativ från Thorn som syftar till att öka bruket av ljusreglering och ljusstyrning i produkter samt belysningslösningar. 393 Armaturer Power control PowerLine Radio Frequency Ljuskälla : LED med Power Reduktion ILCOS Sockel Vikt (kg) Street Optic E-nummer A/S optik (asymmetrisk) Vikt (kg) E-nummer Optik för övergångsställe (A/A) Vikt (kg) E-nummer Street Optic med Basic-arm (BRA) Vikt (kg) E-nummer CLAN O LED 39W/BP CL2 N7M* LED - 11, , , CLAN O LED 58W/BP CL2 N7M* LED - 11, , , Driftdon: konventionellt CLAN O 50/70W HID E27 230V CL2 N7M ST/MT(CE) E27 8, , , CLAN O 100W HIT-CE E27 CL2 MT(CE) E27 7, , , Driftdon: konventionellt med Power Reduktion CLAN O 70W/BP HST E27 CL2 ST/MT(CE) E27 7, , Driftdon: elektroniskt CLAN O 26/32/42W TC-TEL CL2 N7M FSM GX24q-4 7, , CLAN O 70W HIDE 2,5Kv E27 CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN O 100W HIT-CE E27 DGE CL2 ST/MT(CE) E27 6, , , CLAN O 20W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , CLAN O 35W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , CLAN O 70W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , , CLAN O 100W HIT-CE G12 CL2 MT(CE) G12 6, , , Driftdon: elektroniskt med Power Reduktion och styrning CLAN O 70W/BP HID 2,5kV E27 DGE CL2 MT(CE) PGZ12 7, , CLAN O 70W/LDRF CL2 ST/MT(CE) E27 6, , CLAN O 70W/LDC CL2 ST/MT(CE) E27 7, , N7M - levereras med 7 m HO5-VV F 2x1,5mm²-kabel BP - effektreducering i 8 timmar som standard LDRF - versioner: specialarm måste beställas för dessa versioner (för Telea radio frequency) Kontakta Thorn LDC - ingår i Telea powerline, steglös ljusreglering Avbländningsskydd Utförande Vikt (kg) E-nummer CLAN O LVBACK 0, Montagearm Utförande Vikt (kg) E-nummer Enkel CLAN ARCHI/O BRAx1 MTP D60 5, Archi Dubbel CLAN ARCHI/O BRAx2 MTP D60 9, Vägg CLAN ARCHI/O BRAx1 MWA 3, Sidoarm CLAN ARCHI/O BRAx1 MLE 3, Enkel CLAN DECO/O BRAx1 MTP D60 6, Deco Dubbel CLAN DECO/O BRAx2 MTP D60 8, Vägg CLAN DECO/O BRAx1 MWA 3, Sidoarm CLAN DECO/O BRAx1 MLE 4, Basic CLAN BASIC/O BRA MTP D60 1, Monteringshöjd Observera att armatur/arm monteringshöjd beror på den arm som väljs i nedanstående tabell visas totalhöjden för stolpe/ arm beroende på vald arm. För ytterliggare information, se Thorns stolpkatalog under Konic. Stolphöjd (m) Monteringshöjd (m) Deco Archi Basic 3 3,6 3,2 2,7 4 4,6 4,2 3,7 5 5,6 5,2 4,7 6 6,6 6,2 5,7 CLAN O A/A 100W HIT-CE PLURIO SYMMETRICAL (R/S) PLURIO STREET (STR) H = 6 m lux 9000 lm H = 4 m H = 4 m 4h 4h 16 Gatusida Gatusida DLOR: 59 % ULOR: 0 % 2h h Trottoarsida -4h h -2h 0 2h 4h 3000 lm LED ~2 150 lm max ut från armaturen. ULOR: 0 % 2h h Trottoarsida -4h -4h -2h 0 2h 4h 3000 lm LED ~2030 lm max ut från armaturen. ULOR: 0 % 28

29 Beställningsuppgifter för Plurio LED För aktuell orderingguide besök Ø564 Ø564 Ø564 Ø Ø76 Ø76 Ø60 Ø60 Plurio Original Vindyta: 0,075 m² Plurio Round Vindyta: 0,075 m² Plurio Original Vindyta: 0,070 m² Plurio Round Vindyta: 0,070 m² 29

30 LED med lågt underhåll Det är få designare som utarbetar moderna, långsiktiga stadsplaner utan att ta med LED i beräkningen Högeffektiva optiska system Thorn har utvecklat ett unikt och patenterat tekniskt koncept för sin symmetrisk optik som används i Clans och Plurios asymmetriska armaturer. Detta koncept, som uppfyller kraven i EN13201, innebär en optimering av hela det optiska systemet. Det optiska systemet har optimerats genom följande: En kombination av ljuskällor och ljuskällor med linser som åstadkommer en längsgående fördelning av ljuset Styrning av det en tvärsgående ljuset LED med optimerad ljusfördelning. För mer information, besök: Plurio och Clan LED är passar för följande användningsområden: Lämplig Clan LED Plurio LED Beroende på projekt 3000 lm 5000 lm 3000 lm Optik Street Area* Street Area* Street Sym Belysningklasser Landsvägar Stadsgator Gågator och cykelbanor i stadmiljö Torg och bilparkering Vägar i bostadsområden Parker CE2/ME3/ME4 CE3/S1/S2 S2/S3 S2/S3 S3/S4/S5/S6 S4/S5/S6 *Asymmetrisk ljusfördelning med Clan Den här tabellen avser dagens LED, men i takt med att prestandan i nya produkter ökar alltmer kommer det att bli möjligt att täcka klasser upp till CE1 och ytterligare förbättra energieffektiviteten inom de kommande åren. Prestanda och effektivitet är nyckelfaktorer för optimering av energianvändning och säkerhet för slutanvändare. Utmaningen ligger naturligtvis i bibehållande och reducering av underhållskostnaderna Optimerad livslängd Clan LED är utformad att räcka h livslängd (L70, 25 ) eller h (L80, 25 C). I en typisk belysning innebär detta 20 år, men den omgivande temperaturen påverkar också i hög grad ljuskällans förväntade livslängd. I grafen (fig. 1) visar den horisontella linjen det minsta antalet timmar, och kurvan visar LED förväntade livslängd i timmar för olika genomsnittliga omgivningstemperaturer på natten. Timantalet kan med andra ord överstiga h beroende på installationsplats. Se fig. 1 Öka livslängden med 20 % med styrning Alla Clan-armaturer är tillgängliga med integrerad ljusstyrning utan extra kostnad. Ljusreglering kan öka en installations livslängd med 20 %. Vid t.ex. 10 C kan en ljusreglerad Clan LED användas i h (i motsats till ), dvs cirka 25 år! Se fig. 2. Spara energi- och installationskostnader tack vare ljusreglering Om en livslängd på 20 år är mer trolig, kan du välja en högre bibehållningsfaktor (se fig. 2) 0,83 används här i stället för 0,80 för att reducera antalet ljuspunkter som installeras, installationskostnaderna och energianvändningen minskar. Med ljusreglering kan tre färre ljuspunkter användas per kilometer. Detta motsvarar en besparing på cirka 15 % av den globala ägarkostnaden (baserat på 20 års europeiskt bruk). Du förkortar med andra ord återbetalningsperioden. Se fig. 3. I motsats till konventionella ljuskällor sparar ljusreglering inte bara på energin. Tack vare en högre bibehållningsfaktor som leder till färre ljuspunkter kan du med Clan LED även spara på installationer och energi utan extrakostnader i inledningsskedet! Fig. 1. Livslängd för Clan LED och omgivningstemperatur Livslängd för Clan LED: h med 70 % ljus vid 500mA-Ta = 25 C h h h Driftsäkerhet h h h MF -70% MF -80% h 0 h -30 C -20 C -10 C 0 C 10 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C Omgivningstemperatur 30

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt för utomusbruk med innovativa möjligeter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt med patenterad teknik som ger designers oc arkitekter närmast obegränsade möjligeter till dekorativa

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll

Lighting people and places. Voyager Sigma. Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll Lighting people and places Voyager Sigma Mångsidig nödljusarmatur med lysdioder för lägre underhåll Välj Voyager Sigma om du söker nödljusarmatur för enkel installation, levereras med energisnåla lysdiodslösningar.

Läs mer

public ny utgåva multi-funktionella belysningslösningar högre verkningsgrad bättre ljusfördelning större flexibilitet

public ny utgåva multi-funktionella belysningslösningar högre verkningsgrad bättre ljusfördelning större flexibilitet public multi-funktionella belysningslösningar ny utgåva högre verkningsgrad bättre ljusfördelning större flexibilitet design dekorativ finish beständig effektiv mångsidig robust flexibel modern 2 public

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Mad In Light E-Nummer Produkter

Mad In Light E-Nummer Produkter 7516504 13-3465 TAK/VÄGG ARMATUR NUOVA 2X18W TC-L 2G11 AKRYL DIA. 400MM ON/OFF Tak- väggarmatur med stomme av stålplåt och kupa av opal akryl eller sidenmatt 7516506 13-3466 TAK/VÄGG ARMATUR NUOVA 2X18W

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD INSIKT OM LJUS UTE För att kunna känna sig trygg och hemma i en utomhusmiljö behöver man kunna göra en tydlig helhetsbild. Man behöver förstå sammanhang och kunna orientera sig. Det handlar inte bara om

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Zeta II Zeta II är en LED-bestyckad takarmatur för infällnad i undertak i två varianter, Comfort och Compact. Compact är en slimmad version med en höjd ovan undertak på 100 mm jämfört med Comforts 139

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

Bastupaket 5010, 6 punkter

Bastupaket 5010, 6 punkter Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket 5010, 6 punkter Glasfiber ø 2,0 mm med megalonhölje. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m och 2 st 3 m. Armaturavslut. Kan kompletteras med armaturer. Håltagning 7 mm. E-nummer 7480310

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Fovea LED Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte,

Läs mer

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter Strålkastare med unika möjligheter PoleLITE och Keen är två LED-strålkastare som kan monteras på såväl nya som befintliga stolpar. Armaturen sitter

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20 Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket E-nummer Art.nr Ljuspunkter Fibertyp Ljusgiv. Avslutning Håltagning 74 803 10 5010 6 st ø2mm glas 42W Armaturavslut 7mm 2x2m FL2001 2x2,5m 2x3m 5010 74 803 14 5075 6 st

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

2011, November 23 data som kan komma att ändras. CitySoul. CitySoul

2011, November 23 data som kan komma att ändras. CitySoul. CitySoul 2011, Nvember 23 data sm kan kmma att ändras CitySul CitySul CitySul är en serie mduluppbygda gatuarmaturer med den allra senaste ljuskälle- ch driftdnstekniken vilket gör att armaturserien har helt enastående

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION Selection. - Innovativ utvald kvalité Selection. - Innovativ utvald kvalité Inredningsarmatur Argus One LED Beskrivning: Pendelarmatur i minimalistiskt och kvadratiskt utseende, 40W-3100lm, 80W-6200lm.

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Inomhus och utomhus Belysning för utbildningslokaler

Inomhus och utomhus Belysning för utbildningslokaler Inomhus och utomhus Belysning för utbildningslokaler 2 Belysning för utbildningslokaler: en kombination av Prestanda, Effektivitet och Komfort I den här broschyren hittar du information som kan hjälpa

Läs mer

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN 90% energi- och kostnadsbesparing! Din aktiva insats för en sund miljö! F Ö R MILJ Ö N S SK ULL ESYLUX väggstrålkastare

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

2013 F I B E R O P T I K

2013 F I B E R O P T I K 201 IBEROPTIK IBEROPTIK Standardpaket fiberoptik Kompletta fibersatser för stjärnhimlar och belysning, såväl för inomhus som utomhus, t.ex. i bastu, badrum eller entréer. iberoptik är lämpligt att använda

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Fibox Enclosing innovations

Fibox Enclosing innovations Programöversikt 5.0 Fibox Enclosing innovations Modern elektronik, elektriska komponenter och system är slutresultatet av innovativ design och produktutveckling. Utan detta, har väldigt lite av den service,

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

ZERO PRISLISTA. P1-2015 - Utomhusarmaturer. Exkl moms.

ZERO PRISLISTA. P1-2015 - Utomhusarmaturer. Exkl moms. ZERO PRISLISTA P1-2015 - Utomhusarmaturer Exkl moms. 20150101 UTOMHUSARMATURER CONVEX Utförande: Lackerad alt. galvaniserad metall. Matt härdat glas. Galvaniserad fungerar kustnära. Montage: Dikt vägg.

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

2013 f i b e r o p t i k

2013 f i b e r o p t i k 201 fiberoptik IBEROPTIK Standardpaket fiberoptik Kompletta fibersatser för stjärnhimlar och belysning, såväl för inomhus som utomhus, t.ex. i bastu, badrum eller entréer. iberoptik är lämpligt att använda

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Luxor Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Styr, kontrollera och begränsa Modern stadsplanering ställer högre och högre krav på grad även i privata applikationer. Urbaco har över

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

NYA VÄGG OCH TAKARMATURER

NYA VÄGG OCH TAKARMATURER UTGÅVA 3.1 NYA VÄGG OCH TAKARMATURER ILLUSION PLAN ILLUSION KUB Väggarmatur med nedljus alt. uppljus. Komplett med LED 540lm Samsung multichip 5,4W och drivdon V, 3000K varmvit, IP54. HxBxD 70x170x56mm

Läs mer

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande LED för en levande stad Belysning gör staden mer levande Philips LEDbelysning ett samarbete Med hjälp av vitt ljus kan du framhäva arkitekturen i din stad och göra den både trevligare och säkrare nattetid.

Läs mer

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön.

Dekorativa staket. Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Dekorativa staket 5 Moderna staket som harmonierar med omgivningen och bidrar med säkerhet i stadsmiljön. Staket Lisbon Med ledstång. Smälter perfekt in i alla omgivningar samtidigt som det bibehåller

Läs mer

Utomhusbelysning. från Elektroskandia

Utomhusbelysning. från Elektroskandia Utomhusbelysning från Elektroskandia 2 M ånga av belysningsanläggningarna utomhus i Sverige har gammal teknik med kvicksilverlampor. Idag finns ny teknik som ger stora möjligheter till att spara energi

Läs mer

LJUSAMALLEN UTOMHUS. Rekommendationer för en enhetlig redovisning av belysningsarmaturer och belysningsberäkningar.

LJUSAMALLEN UTOMHUS. Rekommendationer för en enhetlig redovisning av belysningsarmaturer och belysningsberäkningar. LJUSAMALLEN UTOMHUS Rekommendationer för en enhetlig redovisning av belysningsarmaturer och belysningsberäkningar Information från Utgåva 1 2015 Inledning Innehållsförteckning För att man ska kunna jämföra

Läs mer

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form.

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form. FUTURLUX LED LEADING THE WAY KOMPETENS. Som världens största tillverkare av trafiksignaler har SWARCO lång erfarenhet av optisk signalering. Vår produktportfölj inkluderar dynamisk trafikinformation bland

Läs mer

robust Komplett sortiment från Fagerhult

robust Komplett sortiment från Fagerhult robust Komplett sortiment från Fagerhult 2 Robust komplett sortiment från Fagerhult Fagerhult har ett komplett sortiment med robusta armaturer för applikationer både inom- och utomhus. Sortimentet består

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra.

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra. NÄRPRODUCERAT FLEXIBILITET MILJÖN Vi på Flux vill dela din verklighet och kunna anpassa våra lösningar efter dina behov. Vi vill ge dig funktionella och väldesignade armaturer med en produktkvalitet som

Läs mer

PARATHOM CLASSIC A 40 PARATHOM CLASSIC A 60 PARATHOM CLASSIC B 25. CL A 40 WW 83 339 24 4008321952066 Varmvit 8 100-240 345 E27 25000 55 113 ±3 10

PARATHOM CLASSIC A 40 PARATHOM CLASSIC A 60 PARATHOM CLASSIC B 25. CL A 40 WW 83 339 24 4008321952066 Varmvit 8 100-240 345 E27 25000 55 113 ±3 10 LED-lampor Låg strömförbrukning och lång livslängd gör att OSRAMs LED-lampor är mycket ekonomiska och miljövänliga. De finns i vanliga former och socklar vilket gör dem lätta att använda. Med färgvarianterna

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE 5 XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE XLED EVO med rörelsevakt XLED är en serie strålkastare för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och driftskostnad.

Läs mer

55mm. STANDARD Har möjlighet till vidarekoppling på primärsidan och 2 eller 3 utgångar på sekundärsidan. Max belastning per utgång 100VA.

55mm. STANDARD Har möjlighet till vidarekoppling på primärsidan och 2 eller 3 utgångar på sekundärsidan. Max belastning per utgång 100VA. Transformator TRANSFORMATOR Enr 52 801 08 FLATLINE Små mått, låg inbyggnadshöjd och hög värmetålighet gör dem lämpliga för inbyggnad i möbler speglar och andra platser där utrymmet är begränsat. 52 801

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

Värt att veta om. LEDdriftdon

Värt att veta om. LEDdriftdon Värt att veta om LEDdriftdon Led är det största teknikskiftet inom belysning sedan 40-talet då lysrör gjorde sitt intåg inom framför allt offentlig belysning. Lysdioder har förutsättningar att bli både

Läs mer

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen VÄLKOMNA TILL MALMÖ STAD Gatubelysning Johnny Clausen BELYSNINGSPUNKTER CA 53000 ST GATUBELYSNINGS SKÅP 500 ST Antal ljuskällor 1998 48000st Medeleffekt : 114w /ljuskälla Antal ljuskällor 2010 52000st

Läs mer