Ledarhandbok Storvreta IK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarhandbok Storvreta IK"

Transkript

1 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du söker. Ledarhandboken innehåller kort information om olika områden du kommer i kontakt med som ledare i SIK. Saknar du något vill vi att du informerar sektionens ordförande Åke Österberg på e-postadress Innehållsförteckning 1. Arbetsuppgifter Sid 2 2. Avgifter Sid 3 3. Attestregler Sid 4 4. Bidrag att söka för familj Sid 5 5. Bidrag Schysst framtid Sid 6 6. Cafeteria Sid 7 7. Cupbidrag Sid 8 8. Domare Sid 9 9. Drog och tobakspolicy Sid Fotbollslekis Sid Fotbollsplaner Sid Fotbollsskola Sid Information Sid Intersport Sid Kansliet Sid Lagkassor Sid Matcher Sid Nolltolerans/Matchvärd Sid Nycklar Sid Närvaroredovisning Sid Omklädningsrum Sid Planskötsel Sid SIK-aktuellt Sid Skadad spelare Sid Trafikpolicy Sid Träningstider Sid Tränarutbildning Sid Utrustning Sid 30

2 2 ARBETSUPPGIFTER 5-manna (F/P 8 år) UNT-cupen 1 gång/år 5-manna (F/P 9 år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång/år Klubbrabatten 2 ggr/år 7- och 9-manna Utdelning SIK-aktuellt 1-3 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång Klubbrabatten 2 ggr/år Bollkallar/Bollmajor (frivilligt) 11-manna Utdelning SIK-aktuellt 1-3 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång/år Klubbrabatten 2 ggr/år Bollkallar/bollmajor (frivilligt) Junior- och seniorlag Bemanna cafeterian 1 vecka/år Klubbrabatten 2 ggr/år UNT-cupen 1 gång/år Övriga insatser: För att skapa möjligheter för lagen att få ihop pengar till lagkassan erbjuds lagen att sälja bl.a. Restaurangchansen och lotter i SIK:s namn. Detta skapar inkomst för såväl klubben som för laget. Däremot ska varje spelare sälja 2 klubbrabatthäften vardera vår och höst, max 6 häften/familj. Planskötsel: Två till tre gånger per år kallar fotbollssektionen medlemmarna i lagen till planarbetsdagar då större arbetsinsatser behöver göras. Se avsnittet om planskötsel nedan.

3 3 AVGIFTER I en ideellt arbetande förening måste alla hjälpas åt och dra sitt strå till stacken. SIK är inget undantag, utan föräldrar och ungdomar hjälps åt att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet för Storvretas barn och ungdomar. Följande avgifter gäller för SIK år Avgiftstyperna 1 och 2 avser medlemmar som inte aktivt spelar fotboll Enskild medlem som spelar fotboll 5/7-manna Enskild medlem som spelar fotboll 9/11-manna Hela familjen inklusive 1 medlem som spelar fotboll 5/7-manna Hela familjen inklusive 1 medlem som spelar fotboll 9/11-manna Hela familjen inklusive 2 medlemmar som spelar fotboll oavsett ålder Hela familjen inklusive 3 eller fler medlemmar som spelar fotboll oavsett ålder Enskilt medlemskap a) för aktiv i skidor b) för enskild inaktiv fotbollsmedlem som vill stödja SIK c) för tränare/ledare utan barn i det egna fotbollslaget Familjemedlemskap 1 a) för aktiva i skidor b) för inaktiva familjer som vill stödja SIK c) för föräldrar och barn, där en förälder tränar sitt barn i det egna fotbollslaget Familjemedlemskap 2: för föräldrar och barn, där en förälder tränar sitt barn i det egna fotbollslaget och dessutom har ett eller flera barn som spelar i ett annat SIK-lag Enskild pensionär som fyllt 65 år Familjemedlemskap för pensionär som fyllt 65 år Fotbollslekis 400 kr/år, 200 kr/termin (medlemskap ingår inte) Fotbollsskolan 900 kr första (v.24/25) eller andra veckan (v. 33) 1500 kr om man går både första och andra veckan. Åtgärder vid obetalda deltagaravgifter, inklusive påminnelse Kansliet skickar brev till föräldrar som inte betalat deltagaravgiften och spelaren stängs av från spel, till dess avgiften betalats eller eventuellt lagkassan gått in med betalning. Ledarna får besked om vilka föräldrar som fått brev om avstängning. Om föräldrar har en svår ekonomisk situation, kan de kontakta kommunens biståndshandläggare.

4 4 ATTESTREGLER FÖR STORVRETA IK FOTBOLL Attestreglerna är till för att huvudstyrelsen, vid en eventuell granskning av skattemyndigheten, ska kunna visa var det ekonomiska ansvaret ligger. Huvudstyrelsen Företrädare för en förening är styrelsen. Huvudstyrelsen skall utse vilka som har teckningsrätt för föreningens räkning. Denna teckningsrätt kan kompletteras med styrelsebeslut om fullmakt för ett speciellt ärende. Utdrag från dessa beslut skall finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Detta innebär att ingen i lagen kan köpa varor/tjänster eller teckna ett kontrakt i föreningens namn utan att först ha fått det godkänt av sektionen eller huvudstyrelsen. Sektioner Sektioner ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen. Arbetsgrupper ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen eller respektive sektion som utser vilka som har teckningsrätt inom beslutad budget. Utdrag från dessa beslut skall redovisas för HS och finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Lagkassor I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på lagens respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera minst två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. För seniorlagen ska respektive lags utsedda kontaktperson i styrelsen ha teckningsrätt avseende kostnader som fotbollsektionen ska stå för. SIK är ansvarig endast för de lagkassor som är registrerade inom klubben. Det är dessutom angeläget att lagen inte har egna kassor vid sidan om föreningens bokföring, eftersom en stor del av föreningens bidrag baserar sig på den totala omsättningen. Reseräkningar Om lagen ersätter någon för resor skall reseräkning skrivas. Blankett finns på SIK:s hemsida. Reseräkningen skall vara attesterad av den som har teckningsrätt. Reseräkning för våren lämnas senast 1 juli och för hösten senast 1 december. Inköpsregler För att handla material från Intersport som ska faktureras SIK krävs en rekvisition från SIK:s kansli. Denna rekvisition förutsätter att det finns tillräckligt med pengar i lagkassan, vilket kontrolleras av kansliet. Alla övriga inköp som ska faktureras SIK ska redovisas med underskrivet kassakvitto där det framgår vad inköpet avser och till vilket lag. Vid extern eller intern representation ska alla deltagare anges på kvittot samt syftet med representationen. Sker inköp till intern fest räcker det att antalet deltagare anges. Samtliga fakturor ska attesteras av en person med teckningsrätt innan utbetalning sker. Tänk på att inga utbetalningar får ske innan ansvarig attesterat (godkänt) utbetalningen. Ersättningar Alla ersättningar i form av varor eller kontanter över 100 kr (beloppet fastlagt av Skattemyndigheten) skall följas av mottagarens namn, adress samt personnummer så att vi kan lämna inkomstuppgifter.

5 5 CUPAVGIFTER Anmälningsavgifter för deltagande i cuper ska betalas genom föreningen och bokföras på lagkassan.

6 6 BIDRAG ATT SÖKA FÖR FAMILJ Det finns möjlighet för familjer som får FÖRSÖRJNINGSSTÖD att få extra stöd för att deras barn ska kunna delta i t.ex. idrottsverksamhet. Nedanstående text är hämtad från Uppsala kommuns RIKTLINJER MED TILLÄMPNINGSREGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT: Fritidsaktivitet En högre norm kan tillämpas i de fall detta är en förutsättning för att barn ska kunna delta i organiserad fritidsaktivitet, t ex danskurs, musikundervisning, medlemskap i idrottsförening. Ekonomiskt bistånd beviljas till faktisk kostnad, dock maximalt 1200:-/termin och barn för sådant ändamål inklusive utrustning. För att komma i åtnjutande av detta stöd måste familjen kontakta sin biståndshandläggare och framföra behovet. Kostnaden ska kunna styrkas t.ex. genom att visa kvitto/kontoutdrag på att avgiften betalats. Man kan förutom bidrag till föreningsavgiften även få stöd för att köpa utrustning som behövs för att kunna spela fotboll (fotbollsskor och benskydd). Vi föreslår att du som ledare informerar alla i ditt lag om denna möjlighet. De som har FÖRSÖRJNINGSSTÖD och behöver detta bidrag kan ansöka om det till sin bidragshandläggare. Ingen ska behöva säga att de inte har råd att betala deltagaravgiften till Storvreta IK.

7 7 Ungdomsfonden To search typ Schysst Framtids vision är att Uppsala ska bli en tryggare och säkrare stad för alla. Uppsala ska vara en förebild när det gäller integration och multikultur. Vi vill höja antalet föreningsmedlemmar i idrottsrörelsen, detta för att föreningslivet i sig är en positiv kraft som ser till att ungdomar avstår drogdebuten samt bryter utanförskapet. Alla har dock inte råd att idrotta och därför har Schysst Framtid, efter ett fantastiskt initiativ av Gränby Centrum, valt att starta en ungdomsfond dit ledare och föräldrar kan ansöka om bidrag för barn vars föräldrar har svårt att betala för medlemskapet. Utbetalningen sker direkt till föreningen. Det här gäller: På den här sidan kan du ansöka om bidrag från Schysst Framtids ungdomsfond. Var noga med att fylla i rätt, speciellt kontaktuppgifter. Fonden kommer att kontakta lagets tränare innan beslut tas. Fonden behandlar ansökningar tre gånger om året, den 28 februari, den 31 maj och den 31 oktober och gäller enbart lagidrotter. Beslut meddelas två veckor efter varje beslutsmöte. Den sökande måste vara mellan 10 och 18 år gammal Är den sökande funktionsnedsatt har ålder ingen betydelse Den sökande måste vara folkbokförd i Uppsala kommun. Bidraget betalas ut direkt till föreningen. Ansökan gäller medlem/träningsavgift max kr per år. Kontakt Magnus Lundgren Telefon: +46 (0) E-post: Hemsida:

8 8 CAFETERIA Under fotbollssäsong är cafeterian öppen samtliga dagar då det spelas matcher på Skogsvallen. Inkomsterna från cafeterian är en stor del av föreningens intäkt under en säsong, och därför är det viktigt att cafeterian sköts omsorgsfullt. Lagen turas om att bemanna cafeterian veckovis. Något år kan det hända att ett lag får två veckor. Normalt är cafeterian öppen lördag, söndag och någon vardag varje vecka. Cafeterian kan (liksom konferensrummet och GP-salen) bokas, efter hänvändelse till kansliet, för föräldra- och lagträffar etc. Lagets cafeteriaansvarig Varje lag ska ha en cafeteriaansvarig som ansvarar för att det finns personer från laget som bemannar cafeterian. Det bör vara minst en vuxen varje arbetspass. När cafeterian är öppen hela dagar på lördag/söndag är det lämpligt att dela upp arbetspassen i flera arbetslag. Årligen hålls en informationsträff med lagens cafeteriaansvariga för genomgång av rutiner och presentation av cafeteriapärmen där det mesta av värde kring cafeteriaverksamheten finns beskrivet.

9 9 CUPBIDRAG Det finns möjlighet för ungdomslagen att ansöka om bidrag från SIK till anmälningsavgift för ungdomscuper. Ansökan om bidrag ska sändas via mejl eller i pappersform till kansliet. Av ansökan ska framgå vilken/vilka cuper som avses samt anmälningsavgiftens storlek. Bidrag utgår med: max 500 kr till varje lag åldersgrupp i P/F 8-9 år (5-manna) max 700 kr till varje lag åldersgrupp i P/F år (7-manna) max 900 kr till varje lag åldersgrupp P/F 12 år (9-manna) max kr till varje lag åldersgrupp i P/F (11-manna) Deltagande i UNT-cupen, så länge den arrangeras av SIK, sker utan kostnad för laget. Junior- och seniorlag omfattas inte av detta cupbidrag. För lag som ska delta i Gothia cup kan ett särskilt bidrag sökas.

10 10 DOMARE Domare till senior- och juniormatcher utses av UFF. Ungdomsmatcher döms av våra egna ungdomsdomare som utbildas genom Storvreta IK. Domaransvarig i Storvreta IK för ungdomsdomarna är Claes-Göran Eriksson, Johan Wålsten och Åke Österberg som kallar till utbildning och utser domare till våra ungdomsmatcher. På matchschemat finns noterat vem/vilka som dömer matcherna. Före match ska ledare ringa utsedda domare och stämma av att plan och matchtid stämmer. Domararvoden Domararvoden till ungdomsmatcher betalas genom kansliet. Arvode till domare som utsetts av UFF betalas av respektive ledare. Arvodet ska kvitteras på särskild blankett, där det är viktigt att domaren tydligt fyller i namn och personnummer. Domaransvarig: Claes-Göran Eriksson , Johan Wålsten Åke Österberg

11 11 DROG- OCH TOBAKSPOLICY FÖR STORVRETA IK SIK står för en kvalitativ verksamhet och arbetar för att vara en ansvarsfull och föredömlig förening. För att kvalitetssäkra verksamheten har SIK arbetat fram riktlinjer och förhållningssätt för att skapa en säker och drogfri miljö. En god arbetsmiljö är en självklarhet för SIK. Anställda och ledare som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för kollegor, spelare och åkare. Det är därför viktigt att SIK s styrelse, ledare och medarbetare har en gemensam syn på och ett gemensamt förhållningssätt till droger i samband med arbete inom föreningen. SIK s gemensamma förhållningssätt innebär att det inte är tillåtet att under tjänst/uppdrag för SIK vara påverkad av alkohol, andra droger eller av läkemedel av sorter eller doser som ej ordineras av läkare. Med andra droger avses narkotika och anabola steroider. Tobaksbruk är ett allvarligt hot mot hälsan och är inte förenligt med idrottsverksamhet. I Sverige dör ca personer varje år kopplad till tobaksrökning personer dör i förtid av passiv rökning. Allmänna riktlinjer internt Alkohol ska alltid användas med eftertanke och ansvar. Ingen ska mot sin vilja tvingas eller känna sig tvingad att dricka alkohol i något sammanhang och därför ska alkoholfria alternativ alltid erbjudas. Var och en inom SIK måste verka för nykterhet och drogfrihet och medverka till att kamrater med missbruksproblem får hjälp. Missbrukare ska alltid erbjudas hjälp och det är föreningen som ansvar att så sker. Styrelse och ledare ska skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar individer med drogproblem till att själva begära en rehabiliteringsutredning 1. SIK ska ha en helt rökfri arbetsplats inomhus. Allmänna riktlinjer externt SIK ska verka för att samtliga ledare och aktiva som representerar klubben är drog- och tobaksfria under sina uppdrag. Detta innebär att snus och tobak inte ska brukas inför spelare, åkare, ledare och föräldrar. Spelare, åkare och ledare är representanter för SIK och ska vara goda förebilder inom den uppländska idrotten. Genomförande Samtliga personer som representerar SIK lyder under denna policy och ska vara väl medvetna om vilka riktlinjer som gäller. Internt ska anställda och ledare regelbundet bli informerade av sin respektive styrelse vad riktlinjerna innebär. Respektive sektion ansvarar för att riktlinjerna efterlevs och har möjlighet att skapa specifika förhållningssätt med sina ledare. Denna policy gäller även vid arrangemang som SIK står bakom. SIK ska informera om riktlinjerna på ledarträffar och på klubbens hemsida. Information ska också gå ut på årsmöten samt ses över inför varje säsong. 1 Se 3 kapitel, 2,4 Arbetsmiljölagen

12 Om någon bryter mot denna policy ska styrelsen kontaktas. Den drogpåverkade ska erbjudas hjälp i akutskedet, till exempel köras hem och anhörig eller arbetskamrat kontaktas. Det inträffade ska dokumenteras. Handlar det om bruk eller innehav av otillåtna, narkotikaklassade medel eller anabola steroider ska polisanmälan göras omedelbart. 12

13 13 FOTBOLLSLEKIS Fotbollslekis anordnas varje år för sex- och sjuåringar samt även femåringar som känner sig mogna en gång i veckan under en timme under vår och höst, sammanlagt 12 tillfällen. Dessutom brukar barnen ha en egen avslutning i september. Av dessa grupper bildas följande år de yngsta 5-mannalagen. Upplägget av verksamheten följer Svenska Fotbollsförbundets råd och anvisningar i skriften Träna och leda små lirare. Huvudsyftet med Fotbollslekis är att väcka barnens intresse för fotboll under lekfulla och trivsamma former. Ledare för Fotbollslekis är fotbollsungdomar i åldern år.

14 14 FOTBOLLSPLANER Storvreta IK disponerar flera olika fotbollsplaner för sin verksamhet. Fotbollsplanerna finns dels på Skogsvallen och dels på Vretavallen och vid grönytan mitt emot Församlingshemmet. Skogsvallen På Skogsvallen finns fyra olika planer, som i huvudsak ska användas för matcher och träning. Vid otjänligt väder med vattensjuka planer kan det hända att endast matcher kan spelas på Skogsvallen. I sådana fall måste samtliga lag flytta sin träning till Vretavallen eller grusplanen. Plan 1 (omedelbart söder om tennisplanen): Huvudarena och matchplan för senior- och juniorlagen. Även träningsplan för senior- och juniorlagen. I vissa fall kan viktiga ungdomsmatcher med hög status förläggas till plan 1 om schemat tillåter. Plan 2 (norr om kansliet): Matchplan för 9- och 11-mannalag. Plan 3 (vid skjutvallen): Matchplan för 7-mannalag. Plan 4 (mellan plan 2 och plan 1): Matchplan för 5-mannalag. Planerna 2 och 3 liksom Rosendahls arena kan även användas som träningsytor för samtliga lag. Vretavallen Belägen mellan Ärentunaskolan och Fyrisån. Här finns ett antal träningsplaner för samtliga lag. Dessa planer saknar möjlighet till bevattning och de kan vid torrt väder bli ganska hårda och ojämna. Konstgräs En nyanlagd fin konstgräsplan finns vid Ärentunaskolan. Generellt Varje lags ledare/tränare ansvarar för att fotbollsmålen flyttas undan från målområdet efter träningspass/match, såvida inte annat lag kommer att använda planen direkt efter. Det ska göras för att minska slitaget i målområdet och för att underlätta den kommunala gräsklippningen.

15 15 FOTBOLLSSKOLAN Fotbollsskolan anordnas tillsammans varje år på IP i två omgångar: dels veckan efter skolavslutningen i juni (V24) och dels veckan före skolstarten i augusti (V33). Skolan pågår vardagar mellan kl och Utbildningen är avsedd för ungdomar i åldern 6 till 13 år och den leds av duktiga senioroch ungdomsspelare från SIK. Syftet med skolan är att utveckla spelarnas fotbollskunnande på individuell basis. SIK samarbetar med Landslagets fotbollsskola och varje barn får i utrustning en fotboll, T-shirt, ryggsäck och vattenflaska i svenska landslagets färger samt bjuds på lunch och mellanmål.

16 16 INFORMATION Information till våra ledare lämnas dels på Storvreta IK s hemsida dels genom skriftlig information i ledarfacken som finns i vestibulen på vårt kansli samt genom Ledarnytt som sänds till alla våra ledare via e-post. Lämna din e-postadress till kansliet om du inte gjort det tidigare. Tänk också på att informera kansliet om din e-postadress ändras. Dessutom ges information på våra ledarmöten som normalt sker 2-4 gånger per år. Medlemsinformation lämnas regelbundet från fotbollssektionen i frågor som är av allmän karaktär för alla medlemmar inom Storvreta IK fotboll. Denna information sänds till alla medlemmar via e-post enligt sändlistor i laget.se. Allmän information lämnas till samtliga hushåll i Storvreta genom SIK-aktuellt som delas 1-3 gånger per år.

17 17 INTERSPORT Storvreta IK-fotboll har ett samarbetsavtal med Intersport när det gäller inköp av material och vår Fotbollsskola. Vi har även angett Adidas som vår huvudsakliga märkesleverantör. Det innebär att vi i största möjliga utsträckning ska göra våra inköp hos Intersport avseende fotbollsutrustning och om möjligt köpa Adidasprodukter. Vi får ett förmånligt pris på alla produkter och dessutom återbäring som baseras på klubbens totala inköp under ett år. När lag ska göra inköp hos Intersport genom lagkassan ska den som är ansvarig för materialet i laget begära att få en rekvisition av Sören Johansson på kansliet. För att en rekvisition ska lämnas ut måste lagkassan ha täckning för inköpet. Materialansvarig för herrlaget ansvarar för inköp till herrlaget. Den som har teckningsrätt för lagkassan ska attestera fakturan/följesedeln som en bekräftelse på att rätt material tagits ut på lagkassans bekostnad. Våra medlemmar och andra privatpersoner kan skaffa Intersports klubbkort som innebär att deras privata inköp registreras på Storvreta IK. De får då köpa varorna till ett rabatterat Intersportpris och får återbäring på sina köp samtidigt som deras inköp tillförs Storvreta IK:s totala inköpssumma och ökar vår återbäring från Intersport. Återbäring ges på inköp av Adidasprodukter och den totala inköpssumman på Intersport. Kontaktperson på Intersport är Mats Lööf, telefon

18 18 KANSLIET SIK:s kansli finns på Skogsvallsvägen 15 vid Skogsvallens IP. Du når vår konsulent Sören Johansson på telefon Kansliets besöks- och telefontider fr.o.m. 1/ Måndagar Stängt Tisdagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Man kan även nå kansliet via e-post på adress:

19 19 LAGKASSOR I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen genomför på deras respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. Se även Attestregler. SIK vill att lagkassorna till största delen finns i klubbens bokföring. Det är naturligt att ha en liten handkassa för mindre utgifter hos lagets ekonomiansvariga, men undvik att ha stora summar i egna lagkassor utanför klubbens bokföring på någon privatpersons konto. Det finns flera skäl till det. Dels är det av säkerhetsskäl. Vad händer om den som står för en privat lagkassa avlider? Lagkassan ingår då i dödsboet. Vad händer om lagkassan förskingras? SIK ansvarar inte för lagkassa som disponeras av privatperson.

20 20 MATCHER Matcherna spelas framför allt på plan 1-4 på Skogsvallen, men även matcher på Vretavallen och konstgräsplanen förekommer. Vid dåligt väder kan inte bara träningar utan även matcher behöva flyttas från Skogsvallen. Kansliet skriver ut matchschema för alla lag. Matchuppgifter för senior- och juniorlag lämnas av respektive tränare/lagledare till kansliet. De äldsta lagen väljer tider först. När det gäller domare, nolltolerans och matchvärdar, se respektive avsnitt. Det är viktigt att lagledare eller tränare kontaktar domarna, så att det inte uppstår missförstånd om tid och plats för matcherna. Bland andra viktiga praktiska saker kan nämnas att lagen ska samlas i god tid före match så att t.ex. målen och hörnflaggor hinner ställas på plats. Målen måste ovillkorligen flyttas efter match (naturligtvis även efter träning) för att förhindra nötning av målområdet samt för att underlätta den kommunala klippningen.

21 21 NOLLTOLERANS En fotbollsmatch blir så bra och trevlig som aktörerna gör den till. Vilka är då aktörerna? Det är samtliga spelare, domare, ledare och publik, ofta föräldrar och anhöriga. Idrotten har ett ansvar gentemot vårt samhälle där accepterade etiska och moraliska principer är av särskild vikt. För att leva upp till detta ansvar och skapa en trygg och trevlig miljö för vår fotbollsfamilj infördes 2008 NOLLTOLERANS inom Upplands Fotbollförbund. Syftet är att få en bättre arbetsmiljö för såväl spelare, ledare som domare och publik som gör att de tycker det är roligt att träffas på en fotbollsplan för en fotbollsmatch. Målet med NOLLTOLERANS är att få alla spelare, ledare och publik/föräldrar att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och domaren. NOLLTOLERANS innebär att det inte ska förekomma hot, förolämpningar, svordomar ordningsstörningar eller våld inom fotbollen. Enligt regelverket ska domaren bestraffa spelare som använder svordomar, hot och förolämpningar mot andra spelare, domare eller publik. En spelare ska utvisas om han/hon använder stötande, förolämpande eller smädligt språk och /eller gester. Hur kan vi tillsammans åstadkomma NOLLTOLERANS inom fotbollen? Varje ordförande ska regelbundet påminna sina ledare om innebörden av NOLLTOLERANS. Alla ledare ska årligen påminna sina spelare om innebörden av NOLLTOLERANS. Vid föräldramöten ska förening/ledare informera om NOLLTOLERANS. Föreningens ska se till att det finns matchvärdar som bevakar att NOLLTOERANS följs bland publik. Matchvärdarna kan bära speciella västar som gör att de syns. Till matchvärdarnas uppgifter kan också höra att ta emot gästande lag och svara på frågor. Upplands Fotbollförbund har tagit fram speciella brev om NOLLTOLERANS som vänder sig till spelare, ledare och föräldrar som finns på förbundets hemsida under NOLLTOLERANS. Dela ut dessa till alla nystartade lag och till äldre lag som påminnelse inför varje ny fotbollssäsong. Matchvärdar Lagen bör se ut matchvärdar till varje match, gärna på ett rullande schema bland föräldrarna som de sedan får ansvar för att byta om tiden inte passar. Matchvärden har en rödfärgad väst som det står matchvärd på, som ska finnas i matchväskan så att den hela tiden finns tillhands. Den främsta uppgiften är att vara på plats och välkomna motståndarlaget samt att hjälpa till med att tala om var toaletter, omklädningsrum, cafeteria finns och var matchen ska spelas. Under match ska matchvärden vara uppmärksam på att ingen (t.ex. förälder eller lagkamrater) står bakom mål eller sitter på samma sida som lagets avbytare. Detta är för att inte störa spelet och för att främja ett bättre arbetsklimat för ledare och spelare. Matchvärden ska även, om lagledare eller tränare så önskar, vara med och stötta vid eventuell konflikt, t.ex. om det uppstår bråk eller ordväxling som bryter mot nolltoleransen. Tillsammans gör vi skillnad

22 22 NYCKLAR Alla våra ledare får lösa ut en nyckel på kansliet mot en depositionsavgift av 100 kr. Den nyckeln går till vestibulen i klubblokalen där ledarfacken och nyckelskåpet är beläget samt till omklädningsrummen. I nyckelskåpet i vestibulen finns nycklar till de olika skolornas gymnastikhallar, bollförrådet, garaget, och pumpskåpet för åtkomst av en elektrisk bollpump som sitter bredvid dörren till garaget samt till en del andra utrymmen.

23 23 NÄRVAROREDOVISNING Redovisning av närvaro på matcher och träningar för kommunalt och statligt bidrag skall göras via Idrottonline. Mer information och hjälp finns på SIK:s hemsida, och kan fås av kansliet som också anordnar kurser. Här nedan kommer i korthet vad som gäller för regler för de statliga samt de kommunala: Statligt: En sammankomst ska ha minst 3 deltagare och högst 30 deltagare i åldern 7-25 år. Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag (24 kr). Viktigt att man för närvaro på alla närvarande ledare. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett extra ledarstöd på 6 kr extra. Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%. Kommunalt: En sammankomst ska ha minst 3 deltagare (inget maxantal finns) i åldern 5-25 år. Deltagare deltar aktivt i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern år är också bidragsberättigad. Följande punkter bör beaktas: - fullständigt personnummer (10 siffror) krävs för deltagare och ledare - är bosatt (folkbokförd) i Uppsala kommun (kommunala regler) - har betalat medlemsavgift till föreningen under närmast föregående kalenderår - finns upptagen i föreningens medlemsförteckning Ledaren skall vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma tid. Ledaren intygar att uppgifterna är riktiga. Aktiviteten ska pågå minst 60 min, inberäknat ombyte, och innehålla gemensam samling och avslutning med någon form av instruktion eller dylikt. Träning kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper. En aktivitetsgrupp ska vara naturligt sammansatt och inte konstruerad. Exempelvis kan ett fotbollslag EJ delas upp i mindre grupper i syfte att öka bidragsgrundande underlag. En deltagare får endast räknas en gång per dygn och idrott. Redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni för våren och 1 juli-31 december för hösten. Det är mycket viktigt att sektionerna genom sina lag och grupper redovisar ALLA sina sammankomster. En sammankomst infaller så snart ni gör något med laget/gruppen, oavsett om ni tränar, spelar match hemma eller borta, tävlar på skidor, äter pizza, gör utflykter, har flygbladsutdelning etc. Frågor om närvaroredovisning besvaras av Sören Johansson på kansliet, tel eller per e-post på

24 24 OMKLÄDNINGRUM På Skogsvallen finns sex omklädningsrum numrerade från 1 till 6. Omklädningsrum 5 används kontinuerligt av herrlaget, men kan vid speciella tillfällen även disponeras av andra lag vid stora evenemang som t.ex. UNT-cupen. Ledarnyckeln passar till dessa omklädningsrum. I nyckelskåpet finns en speciell nyckel för att ställa upp låset till omklädningsrummet. Kansliet skriver i matchschemat vilket omklädningsrum som skall användas av hemma- och bortalag. Lagledare ansvarar för att omklädningsrummen grovstädas (sopa golv och städa undan tejp och annat skräp). Hemmalagets ledare ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum är städat. Släck belysning i omklädningsrummet och på tillhörande toalett samt lås omklädningsrummet och stäng fönster innan arenan lämnas. Kvarglömda persedlar som t.ex. kläder, skor, väskor m.m. läggs i särskild låda som finns på kansliet.

25 25 PLANSKÖTSEL Arbetsdagar för lagens föräldrar ordnas på IP i specifika syften. Det kan gälla upprustning och renovering av byggnader och planer. Efter dagens sista match får laget vid behov sätta på vattenspridaren. Här kommer endast att nämnas några återkommande uppgifter varje vår och höst på de s.k. planarbetsdagarna. Varje lag får i uppgift att skicka minst ett par föräldrar på våren och ett par på hösten för att under vaktmästarens eller styrelsens ledning arbeta några timmar en lördagsförmiddag med vissa uppgifter på IP och/eller Vretavallen. På våren kan det gälla att ställa ut utomhusmöblerna på plats samt olja dem och läktarna. Krattning av planerna kan ingå för att få bort torrt gräs. På hösten gäller det att ställa tillbaka möblerna, låsa målen och att ofta toppdressa planerna. Det är viktigt att ett par föräldrar från varje lag hörsammar kallelsen, tar med rekommenderade verktyg samt ett gott humör. Kaffe brukar serveras. Lagansvarig planskötsel Varje lag ska utse en planansvarig som har till uppgift att bevaka tillståndet på den plan laget använder. Upptäcks små defekter kan planansvarig själv laga det med hjälp av material som finns i containern vid Vretavallen eller i garaget på Skogsvallen. Större skador anmäls till kansliet eller genom skriftligt meddelande till vaktmästaren. Planansvarig kallar samman föräldrar från det egna laget vid planarbetsdagar eller då arbetsinsatser i övrigt måste göras.

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Vi som står bakom cupen är tränare, lagledare och föräldrar för ett (eller flera) lag med fotbollsspelande småkillar och -tjejer. Vi strävar efter att arrangera

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening...5 1.2 Bele Barkarby Innebandy...5 Enkla regler...5 Uppträdande...6 Föräldrar...6 2 Hur

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Dokumentnamn: Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening... 5 1.2 Bele Barkarby Innebandy... 5 Enkla regler... 5 Uppträdande... 6

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll.

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll. H 65-Drogpolicy. H 65 startade 1965 och bedriver en omfattande verksamhet med ca 500 medlemmar. Säsongen 2008/2009 spelar representationslagen Herr och Dam båda i Div. 1. inte många föreningar i landet

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Vad alla ungdomsledare bör känna till

Vad alla ungdomsledare bör känna till 1939 2009 Vad alla ungdomsledare bör känna till Introduktion: Hossmo BK har certifierats av kommunen som en Säker & Trygg förening. Detta är ett bevis på kvalitet och trygghet för medlemmarna. Eftersom

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Föräldramöte 150505 Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Nuläge Närvaro Hur höjer vi närvaronivån Sanktan Antal lag, kallelser, närvarokrav Cuper Aroscupen

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Kom igång med Innebandy En guide för nya lag Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Föreningen Välkommen till föreningen IK Zenith! IK Zenith är en gammal & anrik fotbollsförening som bildades 1944. Fotbollssektionen

Läs mer

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev. 2008-04-14 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

Drogpolicy. Formtoppen

Drogpolicy. Formtoppen 2015-02-06 Drogpolicy Formtoppen Höllviken och Skanör Innehåll Inledning... 3 Drogpolicy... 4 Riktlinjer gällande tobak... 4 Riktlinjer gällande alkohol... 5 Riktlinjer gällande narkotika... 6 Riktlinjer

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundet Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab Oktober 2014 Riksidrottsförbundets ANDT-policy Riksidrottsförbundet Stockholm

Läs mer

Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012

Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012 Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012 2012 Ett nytt år är här! Ett nytt år med Gnesta FF i ett nytt kansli, herrlaget i en ny division, ny kanslist på Gnesta Marknad, tre nya personer i styrelsen,

Läs mer

Arbetsordning för IFK Uppsala

Arbetsordning för IFK Uppsala Arbetsordning för IFK Uppsala Fastställd vid styrelsens sammanträde 2014-05-26 1 Innehållsförteckning Sida Arbetsordning för styrelsen 3 Instruktion för styrelsens ordförande 4 Instruktion för styrelsens

Läs mer

Drogpolicy Formtoppen, Höllviken och Skanör

Drogpolicy Formtoppen, Höllviken och Skanör 2011-02-13 Drogpolicy Formtoppen, Höllviken och Skanör Innehåll Inledning...3 Drogpolicy...4 Riktlinjer gällande tobak...4 Riktlinjer gällande alkohol...5 Riktlinjer gällande narkotika...6 Riktlinjer gällande

Läs mer

ANT-policy för KFUM Central Basket

ANT-policy för KFUM Central Basket ANT-policy för KFUM Central Basket KFUM-KFUK Central basket har som mission att verka för sportsliga framgångar inom ungdoms- och seniorbasket i centrala Stockholm, baserat på proffsig basketverksamhet

Läs mer

Profilguide 2012. Tyresö FF i samarbete med

Profilguide 2012. Tyresö FF i samarbete med Profilguide 2012 Tyresö FF i samarbete med Omslagsbild: Eva Calissendorff. Stil & Profil i Tyresö FF I profilguiden kan Du se de olika TFF-produkter som ingår i årets sortiment. Ledare match och träning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 2015-03-30 SID 1/6 Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 1. Kontaktvägar/ ingångar a) till Idrott- och friluftsenheten (IoF); frågor om - bokningar och tider: lokalbokning@vallentuna.se

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6 Innehållsförteckning Klicka på rubriken för länk till texten Sid Tränings- och Tävlingspolicy... 3 Lägerpolicy 4 DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5 Trafikpolicy... 6 Allmänna normer och

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP 13-15/3-2015 Välkomna till Köping och YARA cup 2015 YARA cup 2015 spelas den 13-15 mars och vi håller som vanligt till på Kristenlunds sportfält där ishallen

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Nu ger vi järnet, spelar som ett lag och gör vårt absolut bästa!

Nu ger vi järnet, spelar som ett lag och gör vårt absolut bästa! Gothia Cup, 12-18 JULI, 2015, GÖTEBORG, SVERIGE Hej! Läs NOGA hela informationen nedan. Eventuella fotbollsfrågor besvaras av Emil eller Perra, praktiska och övriga frågor besvaras av Kjell eller Anders.

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator Kallelsen godkännes. Mötet förklaras öppnat. Per Törnhult och Anders Eriksson hälsar

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF

Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF Varför en alkohol, drog och spelpolicy? Genom Gefle IF:s ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp och hälsa. I föreningarna blir

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Arbetsmaterial för drogpolicy

Arbetsmaterial för drogpolicy KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Arbetsmaterial för drogpolicy Varför ska föreningen engagera sig i alkohol- och tobaksfrågan? Om vi ska lyckas med att få ned alkoholkonsumtionen och höja debutåldern bland

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2015-02-06 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll IF Mölndal Fotbolls styrelse 2015

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll Mölndal fotboll styrelse 2014 Ordförande:

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer