Ledarhandbok Storvreta IK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarhandbok Storvreta IK"

Transkript

1 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du söker. Ledarhandboken innehåller kort information om olika områden du kommer i kontakt med som ledare i SIK. Saknar du något vill vi att du informerar sektionens ordförande Åke Österberg på e-postadress Innehållsförteckning 1. Arbetsuppgifter Sid 2 2. Avgifter Sid 3 3. Attestregler Sid 4 4. Bidrag att söka för familj Sid 5 5. Bidrag Schysst framtid Sid 6 6. Cafeteria Sid 7 7. Cupbidrag Sid 8 8. Domare Sid 9 9. Drog och tobakspolicy Sid Fotbollslekis Sid Fotbollsplaner Sid Fotbollsskola Sid Information Sid Intersport Sid Kansliet Sid Lagkassor Sid Matcher Sid Nolltolerans/Matchvärd Sid Nycklar Sid Närvaroredovisning Sid Omklädningsrum Sid Planskötsel Sid SIK-aktuellt Sid Skadad spelare Sid Trafikpolicy Sid Träningstider Sid Tränarutbildning Sid Utrustning Sid 30

2 2 ARBETSUPPGIFTER 5-manna (F/P 8 år) UNT-cupen 1 gång/år 5-manna (F/P 9 år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång/år Klubbrabatten 2 ggr/år 7- och 9-manna Utdelning SIK-aktuellt 1-3 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång Klubbrabatten 2 ggr/år Bollkallar/Bollmajor (frivilligt) 11-manna Utdelning SIK-aktuellt 1-3 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång/år Klubbrabatten 2 ggr/år Bollkallar/bollmajor (frivilligt) Junior- och seniorlag Bemanna cafeterian 1 vecka/år Klubbrabatten 2 ggr/år UNT-cupen 1 gång/år Övriga insatser: För att skapa möjligheter för lagen att få ihop pengar till lagkassan erbjuds lagen att sälja bl.a. Restaurangchansen och lotter i SIK:s namn. Detta skapar inkomst för såväl klubben som för laget. Däremot ska varje spelare sälja 2 klubbrabatthäften vardera vår och höst, max 6 häften/familj. Planskötsel: Två till tre gånger per år kallar fotbollssektionen medlemmarna i lagen till planarbetsdagar då större arbetsinsatser behöver göras. Se avsnittet om planskötsel nedan.

3 3 AVGIFTER I en ideellt arbetande förening måste alla hjälpas åt och dra sitt strå till stacken. SIK är inget undantag, utan föräldrar och ungdomar hjälps åt att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet för Storvretas barn och ungdomar. Följande avgifter gäller för SIK år Avgiftstyperna 1 och 2 avser medlemmar som inte aktivt spelar fotboll Enskild medlem som spelar fotboll 5/7-manna Enskild medlem som spelar fotboll 9/11-manna Hela familjen inklusive 1 medlem som spelar fotboll 5/7-manna Hela familjen inklusive 1 medlem som spelar fotboll 9/11-manna Hela familjen inklusive 2 medlemmar som spelar fotboll oavsett ålder Hela familjen inklusive 3 eller fler medlemmar som spelar fotboll oavsett ålder Enskilt medlemskap a) för aktiv i skidor b) för enskild inaktiv fotbollsmedlem som vill stödja SIK c) för tränare/ledare utan barn i det egna fotbollslaget Familjemedlemskap 1 a) för aktiva i skidor b) för inaktiva familjer som vill stödja SIK c) för föräldrar och barn, där en förälder tränar sitt barn i det egna fotbollslaget Familjemedlemskap 2: för föräldrar och barn, där en förälder tränar sitt barn i det egna fotbollslaget och dessutom har ett eller flera barn som spelar i ett annat SIK-lag Enskild pensionär som fyllt 65 år Familjemedlemskap för pensionär som fyllt 65 år Fotbollslekis 400 kr/år, 200 kr/termin (medlemskap ingår inte) Fotbollsskolan 900 kr första (v.24/25) eller andra veckan (v. 33) 1500 kr om man går både första och andra veckan. Åtgärder vid obetalda deltagaravgifter, inklusive påminnelse Kansliet skickar brev till föräldrar som inte betalat deltagaravgiften och spelaren stängs av från spel, till dess avgiften betalats eller eventuellt lagkassan gått in med betalning. Ledarna får besked om vilka föräldrar som fått brev om avstängning. Om föräldrar har en svår ekonomisk situation, kan de kontakta kommunens biståndshandläggare.

4 4 ATTESTREGLER FÖR STORVRETA IK FOTBOLL Attestreglerna är till för att huvudstyrelsen, vid en eventuell granskning av skattemyndigheten, ska kunna visa var det ekonomiska ansvaret ligger. Huvudstyrelsen Företrädare för en förening är styrelsen. Huvudstyrelsen skall utse vilka som har teckningsrätt för föreningens räkning. Denna teckningsrätt kan kompletteras med styrelsebeslut om fullmakt för ett speciellt ärende. Utdrag från dessa beslut skall finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Detta innebär att ingen i lagen kan köpa varor/tjänster eller teckna ett kontrakt i föreningens namn utan att först ha fått det godkänt av sektionen eller huvudstyrelsen. Sektioner Sektioner ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen. Arbetsgrupper ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen eller respektive sektion som utser vilka som har teckningsrätt inom beslutad budget. Utdrag från dessa beslut skall redovisas för HS och finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Lagkassor I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på lagens respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera minst två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. För seniorlagen ska respektive lags utsedda kontaktperson i styrelsen ha teckningsrätt avseende kostnader som fotbollsektionen ska stå för. SIK är ansvarig endast för de lagkassor som är registrerade inom klubben. Det är dessutom angeläget att lagen inte har egna kassor vid sidan om föreningens bokföring, eftersom en stor del av föreningens bidrag baserar sig på den totala omsättningen. Reseräkningar Om lagen ersätter någon för resor skall reseräkning skrivas. Blankett finns på SIK:s hemsida. Reseräkningen skall vara attesterad av den som har teckningsrätt. Reseräkning för våren lämnas senast 1 juli och för hösten senast 1 december. Inköpsregler För att handla material från Intersport som ska faktureras SIK krävs en rekvisition från SIK:s kansli. Denna rekvisition förutsätter att det finns tillräckligt med pengar i lagkassan, vilket kontrolleras av kansliet. Alla övriga inköp som ska faktureras SIK ska redovisas med underskrivet kassakvitto där det framgår vad inköpet avser och till vilket lag. Vid extern eller intern representation ska alla deltagare anges på kvittot samt syftet med representationen. Sker inköp till intern fest räcker det att antalet deltagare anges. Samtliga fakturor ska attesteras av en person med teckningsrätt innan utbetalning sker. Tänk på att inga utbetalningar får ske innan ansvarig attesterat (godkänt) utbetalningen. Ersättningar Alla ersättningar i form av varor eller kontanter över 100 kr (beloppet fastlagt av Skattemyndigheten) skall följas av mottagarens namn, adress samt personnummer så att vi kan lämna inkomstuppgifter.

5 5 CUPAVGIFTER Anmälningsavgifter för deltagande i cuper ska betalas genom föreningen och bokföras på lagkassan.

6 6 BIDRAG ATT SÖKA FÖR FAMILJ Det finns möjlighet för familjer som får FÖRSÖRJNINGSSTÖD att få extra stöd för att deras barn ska kunna delta i t.ex. idrottsverksamhet. Nedanstående text är hämtad från Uppsala kommuns RIKTLINJER MED TILLÄMPNINGSREGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT: Fritidsaktivitet En högre norm kan tillämpas i de fall detta är en förutsättning för att barn ska kunna delta i organiserad fritidsaktivitet, t ex danskurs, musikundervisning, medlemskap i idrottsförening. Ekonomiskt bistånd beviljas till faktisk kostnad, dock maximalt 1200:-/termin och barn för sådant ändamål inklusive utrustning. För att komma i åtnjutande av detta stöd måste familjen kontakta sin biståndshandläggare och framföra behovet. Kostnaden ska kunna styrkas t.ex. genom att visa kvitto/kontoutdrag på att avgiften betalats. Man kan förutom bidrag till föreningsavgiften även få stöd för att köpa utrustning som behövs för att kunna spela fotboll (fotbollsskor och benskydd). Vi föreslår att du som ledare informerar alla i ditt lag om denna möjlighet. De som har FÖRSÖRJNINGSSTÖD och behöver detta bidrag kan ansöka om det till sin bidragshandläggare. Ingen ska behöva säga att de inte har råd att betala deltagaravgiften till Storvreta IK.

7 7 Ungdomsfonden To search typ Schysst Framtids vision är att Uppsala ska bli en tryggare och säkrare stad för alla. Uppsala ska vara en förebild när det gäller integration och multikultur. Vi vill höja antalet föreningsmedlemmar i idrottsrörelsen, detta för att föreningslivet i sig är en positiv kraft som ser till att ungdomar avstår drogdebuten samt bryter utanförskapet. Alla har dock inte råd att idrotta och därför har Schysst Framtid, efter ett fantastiskt initiativ av Gränby Centrum, valt att starta en ungdomsfond dit ledare och föräldrar kan ansöka om bidrag för barn vars föräldrar har svårt att betala för medlemskapet. Utbetalningen sker direkt till föreningen. Det här gäller: På den här sidan kan du ansöka om bidrag från Schysst Framtids ungdomsfond. Var noga med att fylla i rätt, speciellt kontaktuppgifter. Fonden kommer att kontakta lagets tränare innan beslut tas. Fonden behandlar ansökningar tre gånger om året, den 28 februari, den 31 maj och den 31 oktober och gäller enbart lagidrotter. Beslut meddelas två veckor efter varje beslutsmöte. Den sökande måste vara mellan 10 och 18 år gammal Är den sökande funktionsnedsatt har ålder ingen betydelse Den sökande måste vara folkbokförd i Uppsala kommun. Bidraget betalas ut direkt till föreningen. Ansökan gäller medlem/träningsavgift max kr per år. Kontakt Magnus Lundgren Telefon: +46 (0) E-post: Hemsida:

8 8 CAFETERIA Under fotbollssäsong är cafeterian öppen samtliga dagar då det spelas matcher på Skogsvallen. Inkomsterna från cafeterian är en stor del av föreningens intäkt under en säsong, och därför är det viktigt att cafeterian sköts omsorgsfullt. Lagen turas om att bemanna cafeterian veckovis. Något år kan det hända att ett lag får två veckor. Normalt är cafeterian öppen lördag, söndag och någon vardag varje vecka. Cafeterian kan (liksom konferensrummet och GP-salen) bokas, efter hänvändelse till kansliet, för föräldra- och lagträffar etc. Lagets cafeteriaansvarig Varje lag ska ha en cafeteriaansvarig som ansvarar för att det finns personer från laget som bemannar cafeterian. Det bör vara minst en vuxen varje arbetspass. När cafeterian är öppen hela dagar på lördag/söndag är det lämpligt att dela upp arbetspassen i flera arbetslag. Årligen hålls en informationsträff med lagens cafeteriaansvariga för genomgång av rutiner och presentation av cafeteriapärmen där det mesta av värde kring cafeteriaverksamheten finns beskrivet.

9 9 CUPBIDRAG Det finns möjlighet för ungdomslagen att ansöka om bidrag från SIK till anmälningsavgift för ungdomscuper. Ansökan om bidrag ska sändas via mejl eller i pappersform till kansliet. Av ansökan ska framgå vilken/vilka cuper som avses samt anmälningsavgiftens storlek. Bidrag utgår med: max 500 kr till varje lag åldersgrupp i P/F 8-9 år (5-manna) max 700 kr till varje lag åldersgrupp i P/F år (7-manna) max 900 kr till varje lag åldersgrupp P/F 12 år (9-manna) max kr till varje lag åldersgrupp i P/F (11-manna) Deltagande i UNT-cupen, så länge den arrangeras av SIK, sker utan kostnad för laget. Junior- och seniorlag omfattas inte av detta cupbidrag. För lag som ska delta i Gothia cup kan ett särskilt bidrag sökas.

10 10 DOMARE Domare till senior- och juniormatcher utses av UFF. Ungdomsmatcher döms av våra egna ungdomsdomare som utbildas genom Storvreta IK. Domaransvarig i Storvreta IK för ungdomsdomarna är Claes-Göran Eriksson, Johan Wålsten och Åke Österberg som kallar till utbildning och utser domare till våra ungdomsmatcher. På matchschemat finns noterat vem/vilka som dömer matcherna. Före match ska ledare ringa utsedda domare och stämma av att plan och matchtid stämmer. Domararvoden Domararvoden till ungdomsmatcher betalas genom kansliet. Arvode till domare som utsetts av UFF betalas av respektive ledare. Arvodet ska kvitteras på särskild blankett, där det är viktigt att domaren tydligt fyller i namn och personnummer. Domaransvarig: Claes-Göran Eriksson , Johan Wålsten Åke Österberg

11 11 DROG- OCH TOBAKSPOLICY FÖR STORVRETA IK SIK står för en kvalitativ verksamhet och arbetar för att vara en ansvarsfull och föredömlig förening. För att kvalitetssäkra verksamheten har SIK arbetat fram riktlinjer och förhållningssätt för att skapa en säker och drogfri miljö. En god arbetsmiljö är en självklarhet för SIK. Anställda och ledare som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för kollegor, spelare och åkare. Det är därför viktigt att SIK s styrelse, ledare och medarbetare har en gemensam syn på och ett gemensamt förhållningssätt till droger i samband med arbete inom föreningen. SIK s gemensamma förhållningssätt innebär att det inte är tillåtet att under tjänst/uppdrag för SIK vara påverkad av alkohol, andra droger eller av läkemedel av sorter eller doser som ej ordineras av läkare. Med andra droger avses narkotika och anabola steroider. Tobaksbruk är ett allvarligt hot mot hälsan och är inte förenligt med idrottsverksamhet. I Sverige dör ca personer varje år kopplad till tobaksrökning personer dör i förtid av passiv rökning. Allmänna riktlinjer internt Alkohol ska alltid användas med eftertanke och ansvar. Ingen ska mot sin vilja tvingas eller känna sig tvingad att dricka alkohol i något sammanhang och därför ska alkoholfria alternativ alltid erbjudas. Var och en inom SIK måste verka för nykterhet och drogfrihet och medverka till att kamrater med missbruksproblem får hjälp. Missbrukare ska alltid erbjudas hjälp och det är föreningen som ansvar att så sker. Styrelse och ledare ska skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar individer med drogproblem till att själva begära en rehabiliteringsutredning 1. SIK ska ha en helt rökfri arbetsplats inomhus. Allmänna riktlinjer externt SIK ska verka för att samtliga ledare och aktiva som representerar klubben är drog- och tobaksfria under sina uppdrag. Detta innebär att snus och tobak inte ska brukas inför spelare, åkare, ledare och föräldrar. Spelare, åkare och ledare är representanter för SIK och ska vara goda förebilder inom den uppländska idrotten. Genomförande Samtliga personer som representerar SIK lyder under denna policy och ska vara väl medvetna om vilka riktlinjer som gäller. Internt ska anställda och ledare regelbundet bli informerade av sin respektive styrelse vad riktlinjerna innebär. Respektive sektion ansvarar för att riktlinjerna efterlevs och har möjlighet att skapa specifika förhållningssätt med sina ledare. Denna policy gäller även vid arrangemang som SIK står bakom. SIK ska informera om riktlinjerna på ledarträffar och på klubbens hemsida. Information ska också gå ut på årsmöten samt ses över inför varje säsong. 1 Se 3 kapitel, 2,4 Arbetsmiljölagen

12 Om någon bryter mot denna policy ska styrelsen kontaktas. Den drogpåverkade ska erbjudas hjälp i akutskedet, till exempel köras hem och anhörig eller arbetskamrat kontaktas. Det inträffade ska dokumenteras. Handlar det om bruk eller innehav av otillåtna, narkotikaklassade medel eller anabola steroider ska polisanmälan göras omedelbart. 12

13 13 FOTBOLLSLEKIS Fotbollslekis anordnas varje år för sex- och sjuåringar samt även femåringar som känner sig mogna en gång i veckan under en timme under vår och höst, sammanlagt 12 tillfällen. Dessutom brukar barnen ha en egen avslutning i september. Av dessa grupper bildas följande år de yngsta 5-mannalagen. Upplägget av verksamheten följer Svenska Fotbollsförbundets råd och anvisningar i skriften Träna och leda små lirare. Huvudsyftet med Fotbollslekis är att väcka barnens intresse för fotboll under lekfulla och trivsamma former. Ledare för Fotbollslekis är fotbollsungdomar i åldern år.

14 14 FOTBOLLSPLANER Storvreta IK disponerar flera olika fotbollsplaner för sin verksamhet. Fotbollsplanerna finns dels på Skogsvallen och dels på Vretavallen och vid grönytan mitt emot Församlingshemmet. Skogsvallen På Skogsvallen finns fyra olika planer, som i huvudsak ska användas för matcher och träning. Vid otjänligt väder med vattensjuka planer kan det hända att endast matcher kan spelas på Skogsvallen. I sådana fall måste samtliga lag flytta sin träning till Vretavallen eller grusplanen. Plan 1 (omedelbart söder om tennisplanen): Huvudarena och matchplan för senior- och juniorlagen. Även träningsplan för senior- och juniorlagen. I vissa fall kan viktiga ungdomsmatcher med hög status förläggas till plan 1 om schemat tillåter. Plan 2 (norr om kansliet): Matchplan för 9- och 11-mannalag. Plan 3 (vid skjutvallen): Matchplan för 7-mannalag. Plan 4 (mellan plan 2 och plan 1): Matchplan för 5-mannalag. Planerna 2 och 3 liksom Rosendahls arena kan även användas som träningsytor för samtliga lag. Vretavallen Belägen mellan Ärentunaskolan och Fyrisån. Här finns ett antal träningsplaner för samtliga lag. Dessa planer saknar möjlighet till bevattning och de kan vid torrt väder bli ganska hårda och ojämna. Konstgräs En nyanlagd fin konstgräsplan finns vid Ärentunaskolan. Generellt Varje lags ledare/tränare ansvarar för att fotbollsmålen flyttas undan från målområdet efter träningspass/match, såvida inte annat lag kommer att använda planen direkt efter. Det ska göras för att minska slitaget i målområdet och för att underlätta den kommunala gräsklippningen.

15 15 FOTBOLLSSKOLAN Fotbollsskolan anordnas tillsammans varje år på IP i två omgångar: dels veckan efter skolavslutningen i juni (V24) och dels veckan före skolstarten i augusti (V33). Skolan pågår vardagar mellan kl och Utbildningen är avsedd för ungdomar i åldern 6 till 13 år och den leds av duktiga senioroch ungdomsspelare från SIK. Syftet med skolan är att utveckla spelarnas fotbollskunnande på individuell basis. SIK samarbetar med Landslagets fotbollsskola och varje barn får i utrustning en fotboll, T-shirt, ryggsäck och vattenflaska i svenska landslagets färger samt bjuds på lunch och mellanmål.

16 16 INFORMATION Information till våra ledare lämnas dels på Storvreta IK s hemsida dels genom skriftlig information i ledarfacken som finns i vestibulen på vårt kansli samt genom Ledarnytt som sänds till alla våra ledare via e-post. Lämna din e-postadress till kansliet om du inte gjort det tidigare. Tänk också på att informera kansliet om din e-postadress ändras. Dessutom ges information på våra ledarmöten som normalt sker 2-4 gånger per år. Medlemsinformation lämnas regelbundet från fotbollssektionen i frågor som är av allmän karaktär för alla medlemmar inom Storvreta IK fotboll. Denna information sänds till alla medlemmar via e-post enligt sändlistor i laget.se. Allmän information lämnas till samtliga hushåll i Storvreta genom SIK-aktuellt som delas 1-3 gånger per år.

17 17 INTERSPORT Storvreta IK-fotboll har ett samarbetsavtal med Intersport när det gäller inköp av material och vår Fotbollsskola. Vi har även angett Adidas som vår huvudsakliga märkesleverantör. Det innebär att vi i största möjliga utsträckning ska göra våra inköp hos Intersport avseende fotbollsutrustning och om möjligt köpa Adidasprodukter. Vi får ett förmånligt pris på alla produkter och dessutom återbäring som baseras på klubbens totala inköp under ett år. När lag ska göra inköp hos Intersport genom lagkassan ska den som är ansvarig för materialet i laget begära att få en rekvisition av Sören Johansson på kansliet. För att en rekvisition ska lämnas ut måste lagkassan ha täckning för inköpet. Materialansvarig för herrlaget ansvarar för inköp till herrlaget. Den som har teckningsrätt för lagkassan ska attestera fakturan/följesedeln som en bekräftelse på att rätt material tagits ut på lagkassans bekostnad. Våra medlemmar och andra privatpersoner kan skaffa Intersports klubbkort som innebär att deras privata inköp registreras på Storvreta IK. De får då köpa varorna till ett rabatterat Intersportpris och får återbäring på sina köp samtidigt som deras inköp tillförs Storvreta IK:s totala inköpssumma och ökar vår återbäring från Intersport. Återbäring ges på inköp av Adidasprodukter och den totala inköpssumman på Intersport. Kontaktperson på Intersport är Mats Lööf, telefon

18 18 KANSLIET SIK:s kansli finns på Skogsvallsvägen 15 vid Skogsvallens IP. Du når vår konsulent Sören Johansson på telefon Kansliets besöks- och telefontider fr.o.m. 1/ Måndagar Stängt Tisdagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Man kan även nå kansliet via e-post på adress:

19 19 LAGKASSOR I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen genomför på deras respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. Se även Attestregler. SIK vill att lagkassorna till största delen finns i klubbens bokföring. Det är naturligt att ha en liten handkassa för mindre utgifter hos lagets ekonomiansvariga, men undvik att ha stora summar i egna lagkassor utanför klubbens bokföring på någon privatpersons konto. Det finns flera skäl till det. Dels är det av säkerhetsskäl. Vad händer om den som står för en privat lagkassa avlider? Lagkassan ingår då i dödsboet. Vad händer om lagkassan förskingras? SIK ansvarar inte för lagkassa som disponeras av privatperson.

20 20 MATCHER Matcherna spelas framför allt på plan 1-4 på Skogsvallen, men även matcher på Vretavallen och konstgräsplanen förekommer. Vid dåligt väder kan inte bara träningar utan även matcher behöva flyttas från Skogsvallen. Kansliet skriver ut matchschema för alla lag. Matchuppgifter för senior- och juniorlag lämnas av respektive tränare/lagledare till kansliet. De äldsta lagen väljer tider först. När det gäller domare, nolltolerans och matchvärdar, se respektive avsnitt. Det är viktigt att lagledare eller tränare kontaktar domarna, så att det inte uppstår missförstånd om tid och plats för matcherna. Bland andra viktiga praktiska saker kan nämnas att lagen ska samlas i god tid före match så att t.ex. målen och hörnflaggor hinner ställas på plats. Målen måste ovillkorligen flyttas efter match (naturligtvis även efter träning) för att förhindra nötning av målområdet samt för att underlätta den kommunala klippningen.

21 21 NOLLTOLERANS En fotbollsmatch blir så bra och trevlig som aktörerna gör den till. Vilka är då aktörerna? Det är samtliga spelare, domare, ledare och publik, ofta föräldrar och anhöriga. Idrotten har ett ansvar gentemot vårt samhälle där accepterade etiska och moraliska principer är av särskild vikt. För att leva upp till detta ansvar och skapa en trygg och trevlig miljö för vår fotbollsfamilj infördes 2008 NOLLTOLERANS inom Upplands Fotbollförbund. Syftet är att få en bättre arbetsmiljö för såväl spelare, ledare som domare och publik som gör att de tycker det är roligt att träffas på en fotbollsplan för en fotbollsmatch. Målet med NOLLTOLERANS är att få alla spelare, ledare och publik/föräldrar att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och domaren. NOLLTOLERANS innebär att det inte ska förekomma hot, förolämpningar, svordomar ordningsstörningar eller våld inom fotbollen. Enligt regelverket ska domaren bestraffa spelare som använder svordomar, hot och förolämpningar mot andra spelare, domare eller publik. En spelare ska utvisas om han/hon använder stötande, förolämpande eller smädligt språk och /eller gester. Hur kan vi tillsammans åstadkomma NOLLTOLERANS inom fotbollen? Varje ordförande ska regelbundet påminna sina ledare om innebörden av NOLLTOLERANS. Alla ledare ska årligen påminna sina spelare om innebörden av NOLLTOLERANS. Vid föräldramöten ska förening/ledare informera om NOLLTOLERANS. Föreningens ska se till att det finns matchvärdar som bevakar att NOLLTOERANS följs bland publik. Matchvärdarna kan bära speciella västar som gör att de syns. Till matchvärdarnas uppgifter kan också höra att ta emot gästande lag och svara på frågor. Upplands Fotbollförbund har tagit fram speciella brev om NOLLTOLERANS som vänder sig till spelare, ledare och föräldrar som finns på förbundets hemsida under NOLLTOLERANS. Dela ut dessa till alla nystartade lag och till äldre lag som påminnelse inför varje ny fotbollssäsong. Matchvärdar Lagen bör se ut matchvärdar till varje match, gärna på ett rullande schema bland föräldrarna som de sedan får ansvar för att byta om tiden inte passar. Matchvärden har en rödfärgad väst som det står matchvärd på, som ska finnas i matchväskan så att den hela tiden finns tillhands. Den främsta uppgiften är att vara på plats och välkomna motståndarlaget samt att hjälpa till med att tala om var toaletter, omklädningsrum, cafeteria finns och var matchen ska spelas. Under match ska matchvärden vara uppmärksam på att ingen (t.ex. förälder eller lagkamrater) står bakom mål eller sitter på samma sida som lagets avbytare. Detta är för att inte störa spelet och för att främja ett bättre arbetsklimat för ledare och spelare. Matchvärden ska även, om lagledare eller tränare så önskar, vara med och stötta vid eventuell konflikt, t.ex. om det uppstår bråk eller ordväxling som bryter mot nolltoleransen. Tillsammans gör vi skillnad

22 22 NYCKLAR Alla våra ledare får lösa ut en nyckel på kansliet mot en depositionsavgift av 100 kr. Den nyckeln går till vestibulen i klubblokalen där ledarfacken och nyckelskåpet är beläget samt till omklädningsrummen. I nyckelskåpet i vestibulen finns nycklar till de olika skolornas gymnastikhallar, bollförrådet, garaget, och pumpskåpet för åtkomst av en elektrisk bollpump som sitter bredvid dörren till garaget samt till en del andra utrymmen.

23 23 NÄRVAROREDOVISNING Redovisning av närvaro på matcher och träningar för kommunalt och statligt bidrag skall göras via Idrottonline. Mer information och hjälp finns på SIK:s hemsida, och kan fås av kansliet som också anordnar kurser. Här nedan kommer i korthet vad som gäller för regler för de statliga samt de kommunala: Statligt: En sammankomst ska ha minst 3 deltagare och högst 30 deltagare i åldern 7-25 år. Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag (24 kr). Viktigt att man för närvaro på alla närvarande ledare. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett extra ledarstöd på 6 kr extra. Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%. Kommunalt: En sammankomst ska ha minst 3 deltagare (inget maxantal finns) i åldern 5-25 år. Deltagare deltar aktivt i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern år är också bidragsberättigad. Följande punkter bör beaktas: - fullständigt personnummer (10 siffror) krävs för deltagare och ledare - är bosatt (folkbokförd) i Uppsala kommun (kommunala regler) - har betalat medlemsavgift till föreningen under närmast föregående kalenderår - finns upptagen i föreningens medlemsförteckning Ledaren skall vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma tid. Ledaren intygar att uppgifterna är riktiga. Aktiviteten ska pågå minst 60 min, inberäknat ombyte, och innehålla gemensam samling och avslutning med någon form av instruktion eller dylikt. Träning kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper. En aktivitetsgrupp ska vara naturligt sammansatt och inte konstruerad. Exempelvis kan ett fotbollslag EJ delas upp i mindre grupper i syfte att öka bidragsgrundande underlag. En deltagare får endast räknas en gång per dygn och idrott. Redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni för våren och 1 juli-31 december för hösten. Det är mycket viktigt att sektionerna genom sina lag och grupper redovisar ALLA sina sammankomster. En sammankomst infaller så snart ni gör något med laget/gruppen, oavsett om ni tränar, spelar match hemma eller borta, tävlar på skidor, äter pizza, gör utflykter, har flygbladsutdelning etc. Frågor om närvaroredovisning besvaras av Sören Johansson på kansliet, tel eller per e-post på

24 24 OMKLÄDNINGRUM På Skogsvallen finns sex omklädningsrum numrerade från 1 till 6. Omklädningsrum 5 används kontinuerligt av herrlaget, men kan vid speciella tillfällen även disponeras av andra lag vid stora evenemang som t.ex. UNT-cupen. Ledarnyckeln passar till dessa omklädningsrum. I nyckelskåpet finns en speciell nyckel för att ställa upp låset till omklädningsrummet. Kansliet skriver i matchschemat vilket omklädningsrum som skall användas av hemma- och bortalag. Lagledare ansvarar för att omklädningsrummen grovstädas (sopa golv och städa undan tejp och annat skräp). Hemmalagets ledare ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum är städat. Släck belysning i omklädningsrummet och på tillhörande toalett samt lås omklädningsrummet och stäng fönster innan arenan lämnas. Kvarglömda persedlar som t.ex. kläder, skor, väskor m.m. läggs i särskild låda som finns på kansliet.

25 25 PLANSKÖTSEL Arbetsdagar för lagens föräldrar ordnas på IP i specifika syften. Det kan gälla upprustning och renovering av byggnader och planer. Efter dagens sista match får laget vid behov sätta på vattenspridaren. Här kommer endast att nämnas några återkommande uppgifter varje vår och höst på de s.k. planarbetsdagarna. Varje lag får i uppgift att skicka minst ett par föräldrar på våren och ett par på hösten för att under vaktmästarens eller styrelsens ledning arbeta några timmar en lördagsförmiddag med vissa uppgifter på IP och/eller Vretavallen. På våren kan det gälla att ställa ut utomhusmöblerna på plats samt olja dem och läktarna. Krattning av planerna kan ingå för att få bort torrt gräs. På hösten gäller det att ställa tillbaka möblerna, låsa målen och att ofta toppdressa planerna. Det är viktigt att ett par föräldrar från varje lag hörsammar kallelsen, tar med rekommenderade verktyg samt ett gott humör. Kaffe brukar serveras. Lagansvarig planskötsel Varje lag ska utse en planansvarig som har till uppgift att bevaka tillståndet på den plan laget använder. Upptäcks små defekter kan planansvarig själv laga det med hjälp av material som finns i containern vid Vretavallen eller i garaget på Skogsvallen. Större skador anmäls till kansliet eller genom skriftligt meddelande till vaktmästaren. Planansvarig kallar samman föräldrar från det egna laget vid planarbetsdagar eller då arbetsinsatser i övrigt måste göras.

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Knivsta IK-P04 säsongen 2015. Syftet med

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter:

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: SÄSONGEN 2016 EKONOMI Medlemsavgifter: Enskild medlem 200 kr Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: U6 (-10) 200 kr 5-manna 500 kr 7-manna 700 kr 9-manna 900 kr 11-manna 1100 kr Medlems och träningsavgifter

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

Verksamhetspolicy och riktlinjer

Verksamhetspolicy och riktlinjer Verksamhetspolicy och riktlinjer Revisionshistorik Version Datum Ändrad av Kommentar 1 2015-01-18 Upprättad Godkänd av styrelsen 2 2015-09-28 Styrelsen Ändring av kapitel Ekonomi-Lagkassor och försäljning

Läs mer

POLICY GARPHYTTANS IF FOTBOLL

POLICY GARPHYTTANS IF FOTBOLL POLICY GARPHYTTANS IF FOTBOLL 1. Verksamhetsidé / Grundsyn barn o ungdom Vi vill: Att vår verksamhet ska vara öppen för alla pojkar och flickor oavsett förutsättningar och ambitionsnivå. Ge våra barn och

Läs mer

POLICY för Garphyttans IF Fotboll

POLICY för Garphyttans IF Fotboll POLICY för Garphyttans IF Fotboll 1. Verksamhetsidé / Grundsyn barn o ungdom Vi vill: Att vår verksamhet ska vara öppen för alla pojkar och flickor oavsett förutsättningar och ambitionsnivå. Ge våra barn

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat Den lilla klubben med det stora hjärtat Vi bildades 1964 och är den lilla klubben med det stora hjärtat. Vi är en ideell förening och vill erbjuda och motivera, alla som vill vara med, att utvecklas och

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

HARGS BK DEN BLÅ RAMEN. Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28

HARGS BK DEN BLÅ RAMEN. Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28 HARGS BK DEN BLÅ RAMEN Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28 INNEHÅLL Gemensam grund Övergripande policy Fair Play inom Hargs BK Alkohol, tobak och droger Trafiksäkerhetspolicy Nollvisionen HARGS

Läs mer

Orange Svarta Tråden

Orange Svarta Tråden Orange Svarta Tråden Innehåll Rubrik Sida Vision 3 Övergripande mål 4 Regler 5 Fair play 6 Drog- och dopingpolicy 7 Kost och hälsa 8 Trafiksäkerhet 9 Ansvar 10-11 Mål för åldersgrupper 12-15 Vår Vision

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Nolltolerans i Uppland

Nolltolerans i Uppland Nolltolerans i Uppland Fotboll för alla i en trygg och utvecklande miljö Bakgrund Det har under tidigare år skett en ökning av våld, verbalt och fysiskt, och detta hade spridit sig allt lägre ned i åldrarna.

Läs mer

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING Hjälpreda för ledare Med dessa punkter som vi har tagit fram, allt för att underlätta Ert arbete som ledare, för att verksamheten skall fungera smidigare, onödiga irritationsmoment undvikes och man får

Läs mer

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy I IFK Uppsala satsar vi på utbildning av spelare och ledare. I IFK Uppsala kommer ungdomars resurser tillbaka till ungdomarna. I IFK Uppsala är alla medlemmar lika viktiga.

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2017 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE Innehåll Om den här skriften... 2 Att vara del av Akademin... 3 Målsättning för Akademin... 3 Vem finns Akademin till för?... 3 Mitt liv som

Läs mer

Lagpolicy IK Sirius P04-Svart

Lagpolicy IK Sirius P04-Svart Lagpolicy IK Sirius P04-Svart 1. Inledning Detta dokument är en förklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Sirius P04-Svart säsongen 2015. Syftet med dokumentet

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

Solberga Bollklubb din lokala fotbollsförening

Solberga Bollklubb din lokala fotbollsförening Välkommen till SOLBERGA BOLLKLUBB och Knatteboll 2015/2016 Hej! Vi vill med denna korta information hälsa dig välkommen till SOLBERGA BOLLKLUBB och vår Knattebollsverksamhet 2015/2016. Syftet med detta

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning Policys IK Sisu IK Sisu välkomnar alla att vara med och delta i klubbens verksamhet oavsett ålder, kön, ursprung, läggning eller förmåga. Vår friidrottsklubb genomsyras av glädje och gemenskap som gör

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

Ledarpärm för Danmarks IF

Ledarpärm för Danmarks IF Ledarpärm för Danmarks IF För detaljerad information finns ledarpärmar för respektive verksamhet t.ex. Ledarpärm för Danmarks IF:s Ungdomsfotboll Inledning Danmarks IF:s verksamhet syftar till största

Läs mer

Fotbollens verksamhetsplan 2016

Fotbollens verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning 1 Lag & träningstrupper... 2 1.1 Seniorverksamhet... 2 1.2 Ungdomsverksamhet... 2 2 Aktiviteter och obligatoriska arbetsuppgifter... 4 2.1 SAIF-Dagen... 4 2.2 SAIF-Cupen... 4 2.3 Bollkallar

Läs mer

Föräldramöte Lerkils IF P07

Föräldramöte Lerkils IF P07 Föräldramöte Lerkils IF P07 170225 Innan vi börjar Vi använder oss av enbart laget.se för kommunikation med föräldrar (http://www.laget.se/lerkilp07) Får ni information av oss via denna sida? Vi skulle

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Stureby SK är en fotbollsförening med ca 250 ungdomar i åldrarna 5-18 år där lagen arbetar för sportklubbens gemensamma mål.

Stureby SK är en fotbollsförening med ca 250 ungdomar i åldrarna 5-18 år där lagen arbetar för sportklubbens gemensamma mål. 1 060313 STUREBY UNGDOMSVERKSAMHET INLEDNING Stureby SK har ambitionen att vara en välskött förening med en sund ekonomi, bred ungdomsverksamhet, ha ett seniorlag av bra klass, bedriva idrottslig verksamhet

Läs mer

P06 Föräldramöte

P06 Föräldramöte P06 Föräldramöte 2016-03-31 Agenda! Ledare/Spelare! Aktiviteter! Träningar! Matcher / cuper! Utrustning! Kommunikation! Åtaganden! Ansvar, spelare-ledare-föräldrar! Övrigt! Frågor Ledare/Spelare! Mattias

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland. Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland. Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 7-mannafotboll 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och lär är mottot för all barn- och ungdomsfotboll. I 7-mannafotbollen

Läs mer

Föräldramöte Knivsta Ik P

Föräldramöte Knivsta Ik P Föräldramöte Knivsta Ik P-06 Agenda Presentation Klubbinformation 7-mannaspelinformation Match- och Cupplanering Träningsnärvaro Lagets Ekonomi Lagorganisation Övriga frågor 2016-02-18 Presentation av

Läs mer

Barnfotboll Fotbollsglädje

Barnfotboll Fotbollsglädje Barnfotboll Fotbollsglädje Att vara Fotbollsförälder Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se Bra att tänka på och viktigt att veta om barn: Barn lär

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Föräldramöte IKKP04

Föräldramöte IKKP04 2012-02-19 Föräldramöte IKKP04 Presentation ledare, rollfördelning Klubbens Policy Hur ser träningsupplägget ut. Tider/dagar m.m. Veckans lirare, ansvarstagande av spelarna Seriespel, matchuttagning, spelsystem

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll

Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll 1 Organisation... 2 2 Träningsgruppens övergripande mål... 2 2.1 Tjejlyftet... 2 3 Aktiviteter... 2 3.1 Säsongsplanering... 2 3.2 Träningsplanering...

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund

Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund Version 2013 Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund Gemenskap Trygghet Respekt Utveckling Verksamhetsidé I vår förening får Alla vara med, pojkar, flickor, unga och gamla! Det ska vara kul att idrotta och

Läs mer

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas Lagträff Spånga IS Fotboll P01 Bas Vad ska vi prata om? 1. Presentera oss för varandra 2. SvFF och Spångamodellen 3. Lag och lagindelning 4. Spelsystem spelidé färdigheter 5. Träningsupplägg som stöder

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF Allmänt Kontaktpersoner Ungdomsansvarig är Andreas Ahlgren. Andreas nås på: 036-71 58 78 073-776 43 25 andreasahlgren@telia.com Medlemsavgifter/Träningsavgifter Fotbollsskolan

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 5-mannafotboll (Uppdaterat 25 april 2016) Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 5-mannafotboll Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och lär är mottot för all barn-

Läs mer

Så spelar vi 5-mannafotboll 2016

Så spelar vi 5-mannafotboll 2016 Så spelar vi 5-mannafotboll 2016 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Inom JHFF spelas det 5-manna fotboll när man är 8-9 år och då på en mindre och anpassad

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN SAMARBETE MELLAN KAREBY IS & KODE IF Kareby IS (KIS) och Kode IF (KIF) har ett nära samarbete avseende fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Målet med samarbetet är att både flickor och pojkar i båda

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen.

Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen. Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen. Samling, träning, samling. Föräldrarna utanför planen och samlingen så

Läs mer

Föräldramöte agenda

Föräldramöte agenda Föräldramöte 20170504 agenda Kort årsberättelse och nuläge för P06 Kontentan av HFF ungdoms FAS möte Ert ansvar som föräldrar vad innebär det Barnens ansvar Cuper? Kassa Fotografering Övriga frågor Kort

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

Arbetsfördelning Ungdomslag

Arbetsfördelning Ungdomslag Arbetsfördelning Ungdomslag Under 2012 delar vi ut olika föreningsuppdrag som behöver bli utförda av klubbens medlemmar. Har ert lag blivit tilldelad en uppgift, men ni känner att ni hellre tar er an en

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

EIK P09Gul Föräldramöte

EIK P09Gul Föräldramöte EIK P09Gul Föräldramöte 2016-10-10 Agenda Välkomna Presentation av ledarna Säsongen 2016 Laget Kommunikation Cafeterian 25 oktober kl17-21:00 (vem tar hand om den) Lagkassa/Inbetalning till kassör Föräldrar/lagfunktioner

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt

Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt Inom JHFF spelas det 7-manna fotboll när man är 10-12 år. Syftet

Läs mer

Föräldramöte SSIF P Mars 2015 Föreningsgården

Föräldramöte SSIF P Mars 2015 Föreningsgården Föräldramöte SSIF P00-01 3 Mars 2015 Föreningsgården Föräldramöte SSIF P00-01, 3 Mars 2015 AGENDA Truppen Ledare/tränare Seriespel Kommunikation Matchkallelser Träning Tränings upplägg På gång Medlemsavgift

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år 2014

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år 2014 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år 2014 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Alkohol- och Drogpolicy Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Nationell och lokal nivå Riksdagen beslutade 2001 att anta en ny nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. De antog ett antal

Läs mer

Spelardokument säsongen 2012/2013

Spelardokument säsongen 2012/2013 Spelardokument säsongen 2012/2013 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Storvreta IBK P03 Svart säsongen 2012/2013.

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer