Ledarhandbok Storvreta IK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarhandbok Storvreta IK"

Transkript

1 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du söker. Ledarhandboken innehåller kort information om olika områden du kommer i kontakt med som ledare i SIK. Saknar du något vill vi att du informerar sektionens ordförande Åke Österberg på e-postadress Innehållsförteckning 1. Arbetsuppgifter Sid 2 2. Avgifter Sid 3 3. Attestregler Sid 4 4. Bidrag att söka för familj Sid 5 5. Bidrag Schysst framtid Sid 6 6. Cafeteria Sid 7 7. Cupbidrag Sid 8 8. Domare Sid 9 9. Drog och tobakspolicy Sid Fotbollslekis Sid Fotbollsplaner Sid Fotbollsskola Sid Information Sid Intersport Sid Kansliet Sid Lagkassor Sid Matcher Sid Nolltolerans/Matchvärd Sid Nycklar Sid Närvaroredovisning Sid Omklädningsrum Sid Planskötsel Sid SIK-aktuellt Sid Skadad spelare Sid Trafikpolicy Sid Träningstider Sid Tränarutbildning Sid Utrustning Sid 30

2 2 ARBETSUPPGIFTER 5-manna (F/P 8 år) UNT-cupen 1 gång/år 5-manna (F/P 9 år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång/år Klubbrabatten 2 ggr/år 7- och 9-manna Utdelning SIK-aktuellt 1-3 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång Klubbrabatten 2 ggr/år Bollkallar/Bollmajor (frivilligt) 11-manna Utdelning SIK-aktuellt 1-3 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år UNT-cupen 1 gång/år Klubbrabatten 2 ggr/år Bollkallar/bollmajor (frivilligt) Junior- och seniorlag Bemanna cafeterian 1 vecka/år Klubbrabatten 2 ggr/år UNT-cupen 1 gång/år Övriga insatser: För att skapa möjligheter för lagen att få ihop pengar till lagkassan erbjuds lagen att sälja bl.a. Restaurangchansen och lotter i SIK:s namn. Detta skapar inkomst för såväl klubben som för laget. Däremot ska varje spelare sälja 2 klubbrabatthäften vardera vår och höst, max 6 häften/familj. Planskötsel: Två till tre gånger per år kallar fotbollssektionen medlemmarna i lagen till planarbetsdagar då större arbetsinsatser behöver göras. Se avsnittet om planskötsel nedan.

3 3 AVGIFTER I en ideellt arbetande förening måste alla hjälpas åt och dra sitt strå till stacken. SIK är inget undantag, utan föräldrar och ungdomar hjälps åt att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet för Storvretas barn och ungdomar. Följande avgifter gäller för SIK år Avgiftstyperna 1 och 2 avser medlemmar som inte aktivt spelar fotboll Enskild medlem som spelar fotboll 5/7-manna Enskild medlem som spelar fotboll 9/11-manna Hela familjen inklusive 1 medlem som spelar fotboll 5/7-manna Hela familjen inklusive 1 medlem som spelar fotboll 9/11-manna Hela familjen inklusive 2 medlemmar som spelar fotboll oavsett ålder Hela familjen inklusive 3 eller fler medlemmar som spelar fotboll oavsett ålder Enskilt medlemskap a) för aktiv i skidor b) för enskild inaktiv fotbollsmedlem som vill stödja SIK c) för tränare/ledare utan barn i det egna fotbollslaget Familjemedlemskap 1 a) för aktiva i skidor b) för inaktiva familjer som vill stödja SIK c) för föräldrar och barn, där en förälder tränar sitt barn i det egna fotbollslaget Familjemedlemskap 2: för föräldrar och barn, där en förälder tränar sitt barn i det egna fotbollslaget och dessutom har ett eller flera barn som spelar i ett annat SIK-lag Enskild pensionär som fyllt 65 år Familjemedlemskap för pensionär som fyllt 65 år Fotbollslekis 400 kr/år, 200 kr/termin (medlemskap ingår inte) Fotbollsskolan 900 kr första (v.24/25) eller andra veckan (v. 33) 1500 kr om man går både första och andra veckan. Åtgärder vid obetalda deltagaravgifter, inklusive påminnelse Kansliet skickar brev till föräldrar som inte betalat deltagaravgiften och spelaren stängs av från spel, till dess avgiften betalats eller eventuellt lagkassan gått in med betalning. Ledarna får besked om vilka föräldrar som fått brev om avstängning. Om föräldrar har en svår ekonomisk situation, kan de kontakta kommunens biståndshandläggare.

4 4 ATTESTREGLER FÖR STORVRETA IK FOTBOLL Attestreglerna är till för att huvudstyrelsen, vid en eventuell granskning av skattemyndigheten, ska kunna visa var det ekonomiska ansvaret ligger. Huvudstyrelsen Företrädare för en förening är styrelsen. Huvudstyrelsen skall utse vilka som har teckningsrätt för föreningens räkning. Denna teckningsrätt kan kompletteras med styrelsebeslut om fullmakt för ett speciellt ärende. Utdrag från dessa beslut skall finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Detta innebär att ingen i lagen kan köpa varor/tjänster eller teckna ett kontrakt i föreningens namn utan att först ha fått det godkänt av sektionen eller huvudstyrelsen. Sektioner Sektioner ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen. Arbetsgrupper ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen eller respektive sektion som utser vilka som har teckningsrätt inom beslutad budget. Utdrag från dessa beslut skall redovisas för HS och finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Lagkassor I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på lagens respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera minst två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. För seniorlagen ska respektive lags utsedda kontaktperson i styrelsen ha teckningsrätt avseende kostnader som fotbollsektionen ska stå för. SIK är ansvarig endast för de lagkassor som är registrerade inom klubben. Det är dessutom angeläget att lagen inte har egna kassor vid sidan om föreningens bokföring, eftersom en stor del av föreningens bidrag baserar sig på den totala omsättningen. Reseräkningar Om lagen ersätter någon för resor skall reseräkning skrivas. Blankett finns på SIK:s hemsida. Reseräkningen skall vara attesterad av den som har teckningsrätt. Reseräkning för våren lämnas senast 1 juli och för hösten senast 1 december. Inköpsregler För att handla material från Intersport som ska faktureras SIK krävs en rekvisition från SIK:s kansli. Denna rekvisition förutsätter att det finns tillräckligt med pengar i lagkassan, vilket kontrolleras av kansliet. Alla övriga inköp som ska faktureras SIK ska redovisas med underskrivet kassakvitto där det framgår vad inköpet avser och till vilket lag. Vid extern eller intern representation ska alla deltagare anges på kvittot samt syftet med representationen. Sker inköp till intern fest räcker det att antalet deltagare anges. Samtliga fakturor ska attesteras av en person med teckningsrätt innan utbetalning sker. Tänk på att inga utbetalningar får ske innan ansvarig attesterat (godkänt) utbetalningen. Ersättningar Alla ersättningar i form av varor eller kontanter över 100 kr (beloppet fastlagt av Skattemyndigheten) skall följas av mottagarens namn, adress samt personnummer så att vi kan lämna inkomstuppgifter.

5 5 CUPAVGIFTER Anmälningsavgifter för deltagande i cuper ska betalas genom föreningen och bokföras på lagkassan.

6 6 BIDRAG ATT SÖKA FÖR FAMILJ Det finns möjlighet för familjer som får FÖRSÖRJNINGSSTÖD att få extra stöd för att deras barn ska kunna delta i t.ex. idrottsverksamhet. Nedanstående text är hämtad från Uppsala kommuns RIKTLINJER MED TILLÄMPNINGSREGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT: Fritidsaktivitet En högre norm kan tillämpas i de fall detta är en förutsättning för att barn ska kunna delta i organiserad fritidsaktivitet, t ex danskurs, musikundervisning, medlemskap i idrottsförening. Ekonomiskt bistånd beviljas till faktisk kostnad, dock maximalt 1200:-/termin och barn för sådant ändamål inklusive utrustning. För att komma i åtnjutande av detta stöd måste familjen kontakta sin biståndshandläggare och framföra behovet. Kostnaden ska kunna styrkas t.ex. genom att visa kvitto/kontoutdrag på att avgiften betalats. Man kan förutom bidrag till föreningsavgiften även få stöd för att köpa utrustning som behövs för att kunna spela fotboll (fotbollsskor och benskydd). Vi föreslår att du som ledare informerar alla i ditt lag om denna möjlighet. De som har FÖRSÖRJNINGSSTÖD och behöver detta bidrag kan ansöka om det till sin bidragshandläggare. Ingen ska behöva säga att de inte har råd att betala deltagaravgiften till Storvreta IK.

7 7 Ungdomsfonden To search typ Schysst Framtids vision är att Uppsala ska bli en tryggare och säkrare stad för alla. Uppsala ska vara en förebild när det gäller integration och multikultur. Vi vill höja antalet föreningsmedlemmar i idrottsrörelsen, detta för att föreningslivet i sig är en positiv kraft som ser till att ungdomar avstår drogdebuten samt bryter utanförskapet. Alla har dock inte råd att idrotta och därför har Schysst Framtid, efter ett fantastiskt initiativ av Gränby Centrum, valt att starta en ungdomsfond dit ledare och föräldrar kan ansöka om bidrag för barn vars föräldrar har svårt att betala för medlemskapet. Utbetalningen sker direkt till föreningen. Det här gäller: På den här sidan kan du ansöka om bidrag från Schysst Framtids ungdomsfond. Var noga med att fylla i rätt, speciellt kontaktuppgifter. Fonden kommer att kontakta lagets tränare innan beslut tas. Fonden behandlar ansökningar tre gånger om året, den 28 februari, den 31 maj och den 31 oktober och gäller enbart lagidrotter. Beslut meddelas två veckor efter varje beslutsmöte. Den sökande måste vara mellan 10 och 18 år gammal Är den sökande funktionsnedsatt har ålder ingen betydelse Den sökande måste vara folkbokförd i Uppsala kommun. Bidraget betalas ut direkt till föreningen. Ansökan gäller medlem/träningsavgift max kr per år. Kontakt Magnus Lundgren Telefon: +46 (0) E-post: Hemsida:

8 8 CAFETERIA Under fotbollssäsong är cafeterian öppen samtliga dagar då det spelas matcher på Skogsvallen. Inkomsterna från cafeterian är en stor del av föreningens intäkt under en säsong, och därför är det viktigt att cafeterian sköts omsorgsfullt. Lagen turas om att bemanna cafeterian veckovis. Något år kan det hända att ett lag får två veckor. Normalt är cafeterian öppen lördag, söndag och någon vardag varje vecka. Cafeterian kan (liksom konferensrummet och GP-salen) bokas, efter hänvändelse till kansliet, för föräldra- och lagträffar etc. Lagets cafeteriaansvarig Varje lag ska ha en cafeteriaansvarig som ansvarar för att det finns personer från laget som bemannar cafeterian. Det bör vara minst en vuxen varje arbetspass. När cafeterian är öppen hela dagar på lördag/söndag är det lämpligt att dela upp arbetspassen i flera arbetslag. Årligen hålls en informationsträff med lagens cafeteriaansvariga för genomgång av rutiner och presentation av cafeteriapärmen där det mesta av värde kring cafeteriaverksamheten finns beskrivet.

9 9 CUPBIDRAG Det finns möjlighet för ungdomslagen att ansöka om bidrag från SIK till anmälningsavgift för ungdomscuper. Ansökan om bidrag ska sändas via mejl eller i pappersform till kansliet. Av ansökan ska framgå vilken/vilka cuper som avses samt anmälningsavgiftens storlek. Bidrag utgår med: max 500 kr till varje lag åldersgrupp i P/F 8-9 år (5-manna) max 700 kr till varje lag åldersgrupp i P/F år (7-manna) max 900 kr till varje lag åldersgrupp P/F 12 år (9-manna) max kr till varje lag åldersgrupp i P/F (11-manna) Deltagande i UNT-cupen, så länge den arrangeras av SIK, sker utan kostnad för laget. Junior- och seniorlag omfattas inte av detta cupbidrag. För lag som ska delta i Gothia cup kan ett särskilt bidrag sökas.

10 10 DOMARE Domare till senior- och juniormatcher utses av UFF. Ungdomsmatcher döms av våra egna ungdomsdomare som utbildas genom Storvreta IK. Domaransvarig i Storvreta IK för ungdomsdomarna är Claes-Göran Eriksson, Johan Wålsten och Åke Österberg som kallar till utbildning och utser domare till våra ungdomsmatcher. På matchschemat finns noterat vem/vilka som dömer matcherna. Före match ska ledare ringa utsedda domare och stämma av att plan och matchtid stämmer. Domararvoden Domararvoden till ungdomsmatcher betalas genom kansliet. Arvode till domare som utsetts av UFF betalas av respektive ledare. Arvodet ska kvitteras på särskild blankett, där det är viktigt att domaren tydligt fyller i namn och personnummer. Domaransvarig: Claes-Göran Eriksson , Johan Wålsten Åke Österberg

11 11 DROG- OCH TOBAKSPOLICY FÖR STORVRETA IK SIK står för en kvalitativ verksamhet och arbetar för att vara en ansvarsfull och föredömlig förening. För att kvalitetssäkra verksamheten har SIK arbetat fram riktlinjer och förhållningssätt för att skapa en säker och drogfri miljö. En god arbetsmiljö är en självklarhet för SIK. Anställda och ledare som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för kollegor, spelare och åkare. Det är därför viktigt att SIK s styrelse, ledare och medarbetare har en gemensam syn på och ett gemensamt förhållningssätt till droger i samband med arbete inom föreningen. SIK s gemensamma förhållningssätt innebär att det inte är tillåtet att under tjänst/uppdrag för SIK vara påverkad av alkohol, andra droger eller av läkemedel av sorter eller doser som ej ordineras av läkare. Med andra droger avses narkotika och anabola steroider. Tobaksbruk är ett allvarligt hot mot hälsan och är inte förenligt med idrottsverksamhet. I Sverige dör ca personer varje år kopplad till tobaksrökning personer dör i förtid av passiv rökning. Allmänna riktlinjer internt Alkohol ska alltid användas med eftertanke och ansvar. Ingen ska mot sin vilja tvingas eller känna sig tvingad att dricka alkohol i något sammanhang och därför ska alkoholfria alternativ alltid erbjudas. Var och en inom SIK måste verka för nykterhet och drogfrihet och medverka till att kamrater med missbruksproblem får hjälp. Missbrukare ska alltid erbjudas hjälp och det är föreningen som ansvar att så sker. Styrelse och ledare ska skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar individer med drogproblem till att själva begära en rehabiliteringsutredning 1. SIK ska ha en helt rökfri arbetsplats inomhus. Allmänna riktlinjer externt SIK ska verka för att samtliga ledare och aktiva som representerar klubben är drog- och tobaksfria under sina uppdrag. Detta innebär att snus och tobak inte ska brukas inför spelare, åkare, ledare och föräldrar. Spelare, åkare och ledare är representanter för SIK och ska vara goda förebilder inom den uppländska idrotten. Genomförande Samtliga personer som representerar SIK lyder under denna policy och ska vara väl medvetna om vilka riktlinjer som gäller. Internt ska anställda och ledare regelbundet bli informerade av sin respektive styrelse vad riktlinjerna innebär. Respektive sektion ansvarar för att riktlinjerna efterlevs och har möjlighet att skapa specifika förhållningssätt med sina ledare. Denna policy gäller även vid arrangemang som SIK står bakom. SIK ska informera om riktlinjerna på ledarträffar och på klubbens hemsida. Information ska också gå ut på årsmöten samt ses över inför varje säsong. 1 Se 3 kapitel, 2,4 Arbetsmiljölagen

12 Om någon bryter mot denna policy ska styrelsen kontaktas. Den drogpåverkade ska erbjudas hjälp i akutskedet, till exempel köras hem och anhörig eller arbetskamrat kontaktas. Det inträffade ska dokumenteras. Handlar det om bruk eller innehav av otillåtna, narkotikaklassade medel eller anabola steroider ska polisanmälan göras omedelbart. 12

13 13 FOTBOLLSLEKIS Fotbollslekis anordnas varje år för sex- och sjuåringar samt även femåringar som känner sig mogna en gång i veckan under en timme under vår och höst, sammanlagt 12 tillfällen. Dessutom brukar barnen ha en egen avslutning i september. Av dessa grupper bildas följande år de yngsta 5-mannalagen. Upplägget av verksamheten följer Svenska Fotbollsförbundets råd och anvisningar i skriften Träna och leda små lirare. Huvudsyftet med Fotbollslekis är att väcka barnens intresse för fotboll under lekfulla och trivsamma former. Ledare för Fotbollslekis är fotbollsungdomar i åldern år.

14 14 FOTBOLLSPLANER Storvreta IK disponerar flera olika fotbollsplaner för sin verksamhet. Fotbollsplanerna finns dels på Skogsvallen och dels på Vretavallen och vid grönytan mitt emot Församlingshemmet. Skogsvallen På Skogsvallen finns fyra olika planer, som i huvudsak ska användas för matcher och träning. Vid otjänligt väder med vattensjuka planer kan det hända att endast matcher kan spelas på Skogsvallen. I sådana fall måste samtliga lag flytta sin träning till Vretavallen eller grusplanen. Plan 1 (omedelbart söder om tennisplanen): Huvudarena och matchplan för senior- och juniorlagen. Även träningsplan för senior- och juniorlagen. I vissa fall kan viktiga ungdomsmatcher med hög status förläggas till plan 1 om schemat tillåter. Plan 2 (norr om kansliet): Matchplan för 9- och 11-mannalag. Plan 3 (vid skjutvallen): Matchplan för 7-mannalag. Plan 4 (mellan plan 2 och plan 1): Matchplan för 5-mannalag. Planerna 2 och 3 liksom Rosendahls arena kan även användas som träningsytor för samtliga lag. Vretavallen Belägen mellan Ärentunaskolan och Fyrisån. Här finns ett antal träningsplaner för samtliga lag. Dessa planer saknar möjlighet till bevattning och de kan vid torrt väder bli ganska hårda och ojämna. Konstgräs En nyanlagd fin konstgräsplan finns vid Ärentunaskolan. Generellt Varje lags ledare/tränare ansvarar för att fotbollsmålen flyttas undan från målområdet efter träningspass/match, såvida inte annat lag kommer att använda planen direkt efter. Det ska göras för att minska slitaget i målområdet och för att underlätta den kommunala gräsklippningen.

15 15 FOTBOLLSSKOLAN Fotbollsskolan anordnas tillsammans varje år på IP i två omgångar: dels veckan efter skolavslutningen i juni (V24) och dels veckan före skolstarten i augusti (V33). Skolan pågår vardagar mellan kl och Utbildningen är avsedd för ungdomar i åldern 6 till 13 år och den leds av duktiga senioroch ungdomsspelare från SIK. Syftet med skolan är att utveckla spelarnas fotbollskunnande på individuell basis. SIK samarbetar med Landslagets fotbollsskola och varje barn får i utrustning en fotboll, T-shirt, ryggsäck och vattenflaska i svenska landslagets färger samt bjuds på lunch och mellanmål.

16 16 INFORMATION Information till våra ledare lämnas dels på Storvreta IK s hemsida dels genom skriftlig information i ledarfacken som finns i vestibulen på vårt kansli samt genom Ledarnytt som sänds till alla våra ledare via e-post. Lämna din e-postadress till kansliet om du inte gjort det tidigare. Tänk också på att informera kansliet om din e-postadress ändras. Dessutom ges information på våra ledarmöten som normalt sker 2-4 gånger per år. Medlemsinformation lämnas regelbundet från fotbollssektionen i frågor som är av allmän karaktär för alla medlemmar inom Storvreta IK fotboll. Denna information sänds till alla medlemmar via e-post enligt sändlistor i laget.se. Allmän information lämnas till samtliga hushåll i Storvreta genom SIK-aktuellt som delas 1-3 gånger per år.

17 17 INTERSPORT Storvreta IK-fotboll har ett samarbetsavtal med Intersport när det gäller inköp av material och vår Fotbollsskola. Vi har även angett Adidas som vår huvudsakliga märkesleverantör. Det innebär att vi i största möjliga utsträckning ska göra våra inköp hos Intersport avseende fotbollsutrustning och om möjligt köpa Adidasprodukter. Vi får ett förmånligt pris på alla produkter och dessutom återbäring som baseras på klubbens totala inköp under ett år. När lag ska göra inköp hos Intersport genom lagkassan ska den som är ansvarig för materialet i laget begära att få en rekvisition av Sören Johansson på kansliet. För att en rekvisition ska lämnas ut måste lagkassan ha täckning för inköpet. Materialansvarig för herrlaget ansvarar för inköp till herrlaget. Den som har teckningsrätt för lagkassan ska attestera fakturan/följesedeln som en bekräftelse på att rätt material tagits ut på lagkassans bekostnad. Våra medlemmar och andra privatpersoner kan skaffa Intersports klubbkort som innebär att deras privata inköp registreras på Storvreta IK. De får då köpa varorna till ett rabatterat Intersportpris och får återbäring på sina köp samtidigt som deras inköp tillförs Storvreta IK:s totala inköpssumma och ökar vår återbäring från Intersport. Återbäring ges på inköp av Adidasprodukter och den totala inköpssumman på Intersport. Kontaktperson på Intersport är Mats Lööf, telefon

18 18 KANSLIET SIK:s kansli finns på Skogsvallsvägen 15 vid Skogsvallens IP. Du når vår konsulent Sören Johansson på telefon Kansliets besöks- och telefontider fr.o.m. 1/ Måndagar Stängt Tisdagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Man kan även nå kansliet via e-post på adress:

19 19 LAGKASSOR I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen genomför på deras respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. Se även Attestregler. SIK vill att lagkassorna till största delen finns i klubbens bokföring. Det är naturligt att ha en liten handkassa för mindre utgifter hos lagets ekonomiansvariga, men undvik att ha stora summar i egna lagkassor utanför klubbens bokföring på någon privatpersons konto. Det finns flera skäl till det. Dels är det av säkerhetsskäl. Vad händer om den som står för en privat lagkassa avlider? Lagkassan ingår då i dödsboet. Vad händer om lagkassan förskingras? SIK ansvarar inte för lagkassa som disponeras av privatperson.

20 20 MATCHER Matcherna spelas framför allt på plan 1-4 på Skogsvallen, men även matcher på Vretavallen och konstgräsplanen förekommer. Vid dåligt väder kan inte bara träningar utan även matcher behöva flyttas från Skogsvallen. Kansliet skriver ut matchschema för alla lag. Matchuppgifter för senior- och juniorlag lämnas av respektive tränare/lagledare till kansliet. De äldsta lagen väljer tider först. När det gäller domare, nolltolerans och matchvärdar, se respektive avsnitt. Det är viktigt att lagledare eller tränare kontaktar domarna, så att det inte uppstår missförstånd om tid och plats för matcherna. Bland andra viktiga praktiska saker kan nämnas att lagen ska samlas i god tid före match så att t.ex. målen och hörnflaggor hinner ställas på plats. Målen måste ovillkorligen flyttas efter match (naturligtvis även efter träning) för att förhindra nötning av målområdet samt för att underlätta den kommunala klippningen.

21 21 NOLLTOLERANS En fotbollsmatch blir så bra och trevlig som aktörerna gör den till. Vilka är då aktörerna? Det är samtliga spelare, domare, ledare och publik, ofta föräldrar och anhöriga. Idrotten har ett ansvar gentemot vårt samhälle där accepterade etiska och moraliska principer är av särskild vikt. För att leva upp till detta ansvar och skapa en trygg och trevlig miljö för vår fotbollsfamilj infördes 2008 NOLLTOLERANS inom Upplands Fotbollförbund. Syftet är att få en bättre arbetsmiljö för såväl spelare, ledare som domare och publik som gör att de tycker det är roligt att träffas på en fotbollsplan för en fotbollsmatch. Målet med NOLLTOLERANS är att få alla spelare, ledare och publik/föräldrar att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och domaren. NOLLTOLERANS innebär att det inte ska förekomma hot, förolämpningar, svordomar ordningsstörningar eller våld inom fotbollen. Enligt regelverket ska domaren bestraffa spelare som använder svordomar, hot och förolämpningar mot andra spelare, domare eller publik. En spelare ska utvisas om han/hon använder stötande, förolämpande eller smädligt språk och /eller gester. Hur kan vi tillsammans åstadkomma NOLLTOLERANS inom fotbollen? Varje ordförande ska regelbundet påminna sina ledare om innebörden av NOLLTOLERANS. Alla ledare ska årligen påminna sina spelare om innebörden av NOLLTOLERANS. Vid föräldramöten ska förening/ledare informera om NOLLTOLERANS. Föreningens ska se till att det finns matchvärdar som bevakar att NOLLTOERANS följs bland publik. Matchvärdarna kan bära speciella västar som gör att de syns. Till matchvärdarnas uppgifter kan också höra att ta emot gästande lag och svara på frågor. Upplands Fotbollförbund har tagit fram speciella brev om NOLLTOLERANS som vänder sig till spelare, ledare och föräldrar som finns på förbundets hemsida under NOLLTOLERANS. Dela ut dessa till alla nystartade lag och till äldre lag som påminnelse inför varje ny fotbollssäsong. Matchvärdar Lagen bör se ut matchvärdar till varje match, gärna på ett rullande schema bland föräldrarna som de sedan får ansvar för att byta om tiden inte passar. Matchvärden har en rödfärgad väst som det står matchvärd på, som ska finnas i matchväskan så att den hela tiden finns tillhands. Den främsta uppgiften är att vara på plats och välkomna motståndarlaget samt att hjälpa till med att tala om var toaletter, omklädningsrum, cafeteria finns och var matchen ska spelas. Under match ska matchvärden vara uppmärksam på att ingen (t.ex. förälder eller lagkamrater) står bakom mål eller sitter på samma sida som lagets avbytare. Detta är för att inte störa spelet och för att främja ett bättre arbetsklimat för ledare och spelare. Matchvärden ska även, om lagledare eller tränare så önskar, vara med och stötta vid eventuell konflikt, t.ex. om det uppstår bråk eller ordväxling som bryter mot nolltoleransen. Tillsammans gör vi skillnad

22 22 NYCKLAR Alla våra ledare får lösa ut en nyckel på kansliet mot en depositionsavgift av 100 kr. Den nyckeln går till vestibulen i klubblokalen där ledarfacken och nyckelskåpet är beläget samt till omklädningsrummen. I nyckelskåpet i vestibulen finns nycklar till de olika skolornas gymnastikhallar, bollförrådet, garaget, och pumpskåpet för åtkomst av en elektrisk bollpump som sitter bredvid dörren till garaget samt till en del andra utrymmen.

23 23 NÄRVAROREDOVISNING Redovisning av närvaro på matcher och träningar för kommunalt och statligt bidrag skall göras via Idrottonline. Mer information och hjälp finns på SIK:s hemsida, och kan fås av kansliet som också anordnar kurser. Här nedan kommer i korthet vad som gäller för regler för de statliga samt de kommunala: Statligt: En sammankomst ska ha minst 3 deltagare och högst 30 deltagare i åldern 7-25 år. Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag (24 kr). Viktigt att man för närvaro på alla närvarande ledare. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett extra ledarstöd på 6 kr extra. Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%. Kommunalt: En sammankomst ska ha minst 3 deltagare (inget maxantal finns) i åldern 5-25 år. Deltagare deltar aktivt i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern år är också bidragsberättigad. Följande punkter bör beaktas: - fullständigt personnummer (10 siffror) krävs för deltagare och ledare - är bosatt (folkbokförd) i Uppsala kommun (kommunala regler) - har betalat medlemsavgift till föreningen under närmast föregående kalenderår - finns upptagen i föreningens medlemsförteckning Ledaren skall vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma tid. Ledaren intygar att uppgifterna är riktiga. Aktiviteten ska pågå minst 60 min, inberäknat ombyte, och innehålla gemensam samling och avslutning med någon form av instruktion eller dylikt. Träning kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper. En aktivitetsgrupp ska vara naturligt sammansatt och inte konstruerad. Exempelvis kan ett fotbollslag EJ delas upp i mindre grupper i syfte att öka bidragsgrundande underlag. En deltagare får endast räknas en gång per dygn och idrott. Redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni för våren och 1 juli-31 december för hösten. Det är mycket viktigt att sektionerna genom sina lag och grupper redovisar ALLA sina sammankomster. En sammankomst infaller så snart ni gör något med laget/gruppen, oavsett om ni tränar, spelar match hemma eller borta, tävlar på skidor, äter pizza, gör utflykter, har flygbladsutdelning etc. Frågor om närvaroredovisning besvaras av Sören Johansson på kansliet, tel eller per e-post på

24 24 OMKLÄDNINGRUM På Skogsvallen finns sex omklädningsrum numrerade från 1 till 6. Omklädningsrum 5 används kontinuerligt av herrlaget, men kan vid speciella tillfällen även disponeras av andra lag vid stora evenemang som t.ex. UNT-cupen. Ledarnyckeln passar till dessa omklädningsrum. I nyckelskåpet finns en speciell nyckel för att ställa upp låset till omklädningsrummet. Kansliet skriver i matchschemat vilket omklädningsrum som skall användas av hemma- och bortalag. Lagledare ansvarar för att omklädningsrummen grovstädas (sopa golv och städa undan tejp och annat skräp). Hemmalagets ledare ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum är städat. Släck belysning i omklädningsrummet och på tillhörande toalett samt lås omklädningsrummet och stäng fönster innan arenan lämnas. Kvarglömda persedlar som t.ex. kläder, skor, väskor m.m. läggs i särskild låda som finns på kansliet.

25 25 PLANSKÖTSEL Arbetsdagar för lagens föräldrar ordnas på IP i specifika syften. Det kan gälla upprustning och renovering av byggnader och planer. Efter dagens sista match får laget vid behov sätta på vattenspridaren. Här kommer endast att nämnas några återkommande uppgifter varje vår och höst på de s.k. planarbetsdagarna. Varje lag får i uppgift att skicka minst ett par föräldrar på våren och ett par på hösten för att under vaktmästarens eller styrelsens ledning arbeta några timmar en lördagsförmiddag med vissa uppgifter på IP och/eller Vretavallen. På våren kan det gälla att ställa ut utomhusmöblerna på plats samt olja dem och läktarna. Krattning av planerna kan ingå för att få bort torrt gräs. På hösten gäller det att ställa tillbaka möblerna, låsa målen och att ofta toppdressa planerna. Det är viktigt att ett par föräldrar från varje lag hörsammar kallelsen, tar med rekommenderade verktyg samt ett gott humör. Kaffe brukar serveras. Lagansvarig planskötsel Varje lag ska utse en planansvarig som har till uppgift att bevaka tillståndet på den plan laget använder. Upptäcks små defekter kan planansvarig själv laga det med hjälp av material som finns i containern vid Vretavallen eller i garaget på Skogsvallen. Större skador anmäls till kansliet eller genom skriftligt meddelande till vaktmästaren. Planansvarig kallar samman föräldrar från det egna laget vid planarbetsdagar eller då arbetsinsatser i övrigt måste göras.

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev. 2008-04-14 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Guide till föreningar som vill utveckla sin lagidrott LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer