what s on som scen Med butiksgolvet »14 Uppsala Def Leppard 37 Ulf Lundell 38 SM i segling 36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "what s on som scen Med butiksgolvet »14 Uppsala Def Leppard 37 Ulf Lundell 38 SM i segling 36"

Transkript

1 Tourit Mzie with mp Årå jui - uuti 0 wh o Def Leppd 7 Ulf Ludell 8 SM i eli Med butikolvet om ce» Beök- och eveemuide med ktor och erbjudde Viiti d ctivitie uide with city mp d re del

2 Fri pkeri Shoppihäfte Welcome m.m. wh o U p p l to! Sevärdheter Siht 08- Produktio & oer: Säljkrft i AB Jeff Horowitz, tel Stef Grudber, tel Gäller för e vuxe och två b t.o.m. 5 år We love to / SEK 5/dy. he! Vlid for dult d childre up to 5 ye of e Aktiviteter Activitie K och boede Mp d Accomodio -, Avi utive: Gu Preu, tel Ditributio: Vi turitbyråer, evärdheter, ktiviteter, eveem, loi och kofereläir mt vi övri beökiteiv pler i. Uppl: exempl Utivipl 0/0: m - mj, jui - u, ep - ov, dec - feb J är väldit ld över t få välkom di till vårt tor ommummer v Wh O! Ve i du bor här eller beöker, hopp j t du k bli ipirerd till t upplev, e och del. Ditt frikort till! J heter Gu Preu och är vi utive. J älk och vill är del med mi v llt det om fi t upplev här. Hihliht Your pport to! Cookie Be h ök i populitet om ommd de ete åre, då utbudet uder omme blivit llt törre. Kocerter med världtiter, fetivler och porteveem i orlud miljöer, firdet uder Lié-veck, itre uträvir i Gml, Slotttråket med olik mueer och mötepler om till exempel det rökde Årummet. Ny butiker mt kror och cféer med uteerverir h ockå öpp upp både här och där vilket ör äu mer trktivt om uppleveled. Ett ypperlit ätt t del v är t köp kortet. Det är fyllt med förmåli erbjudde iom både kultur, öje, reur, hoppi, boede och rede. Uder omme h vi ett förmålit erbjudde där du köper två kort och bel för ett! Lä mer på id 7. Sh Dw Fier Välkomme t del med o! Gu Preu Def Leppd I m very pleed to welcome you to our re ummer iue of Wh O! Whether you live here or e viiti, I hope you will be ipired to experiece, ee, d pticipe. My me i Gu Preu d I m the publiher. I love d would like to he with you ll th there i to experiece here. h icreed i populity ummer reort i recet ye, the optio of thi to do i the ummer hve become ever reer. offer cocert with iteriol tit, fetivl, d porti evet i differet eviromet. Alo the celebrio duri the Lieu-week, itereti excvio i Old, the ctle e with viou mueum d veue uch the luh Årummet e ll re optio. New hop d reur d outdoor cfe hve lo opeed up here d there, which mke eve more trctive city experiece. A re wy to ke dve of i to buy the Cd here. It i filled with trctive offer i t d eterimet, reur, hoppi, ccommodio, d trvel. Duri the ummer, we hve pecil offer where you buy two cd d py for oe! Red more o pe 7. Welcome to he with u! Gu Preu Sofi Klo Shoppi Siht & Activitie Reurer & Nöjeliv Reur & Nihtlife Cféer Cfé Eveem Evet Prktik iformio Prcticl Iformio TOURIST INFORMATION: Turitbyrå i / Tourit Iformio Office Ku 5 Tf: Tip om eveem: Tip vi e-pot: å k di eveem kodfritt komm t preeter i Wh o. Redktioe v ite för evetuell ädrir eller felktiheter v ilämd och mmtälld iformio. The publiher h mde every effort to eure the ccurcy of ll iformio the time of oi to pre but ume o repoibility for che or error. Fotorfer: Adero Chriti Bcklud Bo Boik trädårde kiv Cleo Sff/ uiveritet Eriko Bert Fyrihov kiv Gyllder Bo Joho Bet Klb/Detiio Norber Je Johe Roueu Nytröm Jo Pettero D Setre Lot Sveå-Gyller Jey Kotmueum kiv Vije Ville Wikler Ci Xulio Gozlez/Detiio Zetterber Sti Åber Sff Jui Sommfetivl Pl: Borför Sdpke jui Juli ABBA Allå Pl: Pkäck juli Auuti Sofi Klo Pl: Pkäck uuti Fri etré, fri reor, fri pkeri Free etrce, free trvel, free pki Cookie Be Pl: Pkäck jui Def Leppd Pl: Vkl Tor juli Bry Ferry och Orchetr Pl: Boik trädårde uuti Folkm Chllee Pl: Studeter IP jui Sju med Petto och Fidu Pl: Pkäck juli Eldkv Pl: Kli uuti

3 GÖRA Om oe är vt eller kär k väl ite pel åo roll? Peter No Til culture beer BESÖK OSS detiiouppl.e BESÖK TURISTBYRÅN PÅ KUNGSGATAN 5 SNETT EMOT RESECENTRUM. VARMT VÄLKOMMEN! Elit okte Pelle Svlö h ll mäikor lik värde. Ett o å ktuellt budkp för både b och vux. På Pelle Svlö Hu vid lott får ll bek i med Pelle och h väer. Pelle Svlö är ite b e, Pelle liv och öde är berätteler om uförkp och om t ite bli ccepterd om m är. Geom Pelle uppleveler k b få dikuter vikti fråor om mobbi, koflikter och hur m är e br kompi. Svlö kulturbäre Red kom de för boke om kte Pelle, v v e råt bitit v och om rede v de dr kter i. Förfre v rdiome och upplbo Gö Kuto. Gö Kuto to tälli, äer Emm Klo, verkmhetchef på Pelle Svlö Hu. Ite b i böcker, h kritierde ockå öppet diktur och rim. Peter No Til i ot jut firy le, Peter life d detiie e torie bout excluio d ot bei ccepted you e. Throuh Peter experiece, childre c dicu import iue of bullyi, coflict, d how to be ood fried. Alredy i, the firt book w bout the c Peter, whoe il w bitte off by r d teed by the other c i. The uthor w rdio m d reidet Gö Kuto. - Gö Kuto took d, y Emm Klo, Director of Operio Peter No Til Houe. He criticized ot oly i the book but lo i public bout dictorhip d rcim. The book bout Peter No Til hve bee trled ito my Europe lue d the tory i very popul i Rui d Fild. My childre d dult hve lo dicovered by Peter No Til tour duri the ummer. BO 0% rbt på ll brickor. Klipp ur och med kupoe. KUPONGEN ÄR GILTIG T.O.M. SÖNDAG 0 AUGUSTI 0. Böcker om Pelle Svlö är över till må europeik pråk och Pelle är tor i till exempel Ryld och Fild. Må b och vux h ockå upptäckt eom Pelle Svlövdrir på omr. Eet hu för ktor 00 ivide Pelle Svlö Hu i det yreoverde ml ldhövdiellet mitt emot lott. Här h må hudr b ed de lekt, bu, hört or och klätt ut i. I Pelle Svlö Hu k det lltid fi perol om leker och är ärvde, äer Emm Klo. Vi eer till exempel udom frå e ymiekol kådepel- och muikprorm. De får er kter, lek, ju och v förebilder för be. Emm och hee medbere jobb med Pelle värderuder om e modell för hur m k v mot vdr. Ow houe for the c I 00 Peter No Til Houe w iuured ito the recetly reoved old Goveror ble oppoite the Ctle. Sice the hudred of childre hve plyed, hed torie d dreed up. -There i lwy ff i Peter No Til Houe th e willi to ply, y Emm Klo. We hve tudet from hih chool th e i cti or muic prorm. They my ct c, ply, i, d ct role model for the childre. Emm d her tem work with Peter bic vlue model of how to ct towd ech other. - My childre do ot feel th they fit i. We w to covey th it i ood th everyoe i differet. Peter No Til w to offer ctive houe for ply, there, muic d coverio d welcome both reidet d viitor from e d f.. Mycket på å. Sed 8. Må b käer ite t de p i. Vi vill förmedl t det är br t ll är olik. Pelle Svlö vill erbjud ett ktivt hu för lek, teer, muik och ml, och välkom både upplbor och beöke frå är och fjärr. Fk Pelle Svlö Hu är öppet ll d kl 0-7 frå jui till 5 uuti. Stät midommfto och midommde. Vje d är det åtud, teer, ktjkt och otud på olik f tider. Du k lltid lek, klä ut di och fik. Pelle Svlöuidir vje d 0/-/8 frå Domkyrk kl.00, vlu vid Pelle Svlö Hu. Iformtio Peter No Til Houe i ope every dy 0-7 from Jue to Auut 5. Cloed: Jue d Midummer Dy. Every dy there i o, there, treure hut d Story time differet fixed time. You c lwy ply, put o cotume or hve refrehmet. There e dily Peter No Til uided tour 0/-/8 which rt.00 from the Chedrl.00, which ed Peter No Til Houe. See for more ifo. Se för mer ifo. TEXT: MIA ULIN BILD: PRIVAT

4 z y wlk of hitory På de klik dvdrie får du lär kä Bi. Gör det på ee hd i di mobiltelefo eller tillmm med e v vår uktorierde uppluider. Foto Klb/Detiio, Mi Uli. Bkrud: Hitorik k, upprätd v A.R. Ludre år 88, Lmäteriet. lott och Vbore Boik trädårde med Lieum Vi vill del vår x hitori med di! Coli Rediviv med Silverbibel och Uppld är fullt v hitori, kultur, ur, och vetekp. Vår uktorierde uider del är med i v i kukp och levdeör pler, hädeler och peroliheter. Bok e uide om du är här på beök, h utlädk äter, kompiträff, perolfetlihet eller kofere. Välj e klik dvdri eller åo temuidi. E uide timme kor 50 kr, följ tim 50 kr. Exkluiv leverör v Pelle Svlövdrir i mbete med Pelle Svlö Hu. Se vår webb för mer ifo. RING: Tryck Ly Smle kor 7 kr per tyck. Nr 8: Elde t Provly ri på e drmik hädele! De tor dbrde 70, de vär ktrofe i hitori... Domkyrk u START w uiveritet Mueum Guvium Mueum Guvium v We d love to he our hitory with you! AUTHORISED UPPSALA GUIDES THEME TOURS HISTORICAL TOURS CITY TOURS NATURE TOURS VIKINGS TOURS SCIENCE TOURS FOOD&BEVERAGE TOURS PETER NO TAIL TOURS Bok/Book eller ri/or cll FOR A MEMORABLE VISIT

5 Sevärdheter Upptäck evärdheter! Här fi äk, ädl och jutb kulturkter. Prov på päde ktiviteter, eller ör ett beök i or och myter värld. Siht Dicover the iht d deliht of, with hot of uthetic, ditiuihed, d ejoyble culturl treure. Tke pt i exciti ctivity or mke viit to the world of d myth. Domkyrk Koert & Kore Gml Mueum (mer iformio fi på id ) Diväe. Tel: 08-00, Öppet: Må, o, lör och ö kl. - t.o.m. 0/, mj uuti: Öppet ll d mell kl. 0- Öppet för bokde rupper året rut. Ev. vvikeler i öppettider e webbple. Avift:. Uder 8 år fri etré i målm ällkp (äller ej vi prormverkmhet och kolbeök). Stud., pe. 5. Gml (Old) mueum (for more iformio ee pe ) Ope: Util April 0, We, S, Su oo- pm. From My Auut everydy 0 m pm. Group welcome other hour by remet. For poible deviio from orml ope hour, ee the webite Etrce: SEK 0. Uder 8 ye, free dmiio if ccompied by dult (doe ot pply for ceri prorm ctivitie d chool roup). Studet SEK 0. Seior SEK 50. Gml kyrk Gml. Tel: Byd, elit äe, ovpå ett hedempel frå vikitide. Ärkebikopäte och domkyrk för ärketiftet till lutet v 00-let. Kyrk är id förmlikyrk. Öppet: /-0/ dlie kl., /5 /8 dlie -8 Gml (Old) Church Built, ccordi to leed, over hehe temple from the Viki e. I util the le th cetury the e of the chbihop d the chedrl for diocee of. The church i ow pih church. Ope: Sep -April 0 dily m pm. My Auut dyily m pm Ulv kv Tel: Hverkby urköt beläe vid Fyriå, 8 km orr om. Öppet: Vierde öppettider för hverk. Se webbple. Exempel på öppettider: Glhyt Ulve ti-fre kl. 0-7, lö-ö kl -. Avift: Fri etré. Ulv Mill Crft ville i ceic etti, 8 km orth of. Ope: Opei hour for the differet crft hop vy. See webite for more iformio. Exmple: Ulve Glwork, Tue-Fri 0m- 5pm, S-Su m-pm. Etrce: Free dmiio. Domkyrk, Domkyrkopl (mer iformio fi på id ) Tel: , Kedrlkfé Dlie kl Viir: Sö året rut på v kl..0. Med reervio för ädrir. Vii dr tider bok på tf Avift: Fri etré till kyrk för ekild beök. Grupp med ee uide om vi kyrk bel 0 i viivift. Chedrl (for more iformio ee pe ) Söderblom. Chedrl Shop. Chedrl Cfé Ope: Dily 8m pm. Guided tour: I Swedih Su ye oud :0pm. Deviio my occur. Tour c be booked ye roud, phoe +(0)8 0. Etrce: Free dmiio to church for prive viit. Group with it ow uide py SEK 00 SEK uidi fee. domkyrk mueum - Sktkmme Norr toret, domkyrk. Tel: , Textilmli v världkl. Drotti Mre yllee kläi, kläder om b vid Sturemorde, Drotti Kriti uldklk, relier ur de kuli Vve m.m. Öppet: må-lör kl 0-7, ö/hel kl.0-7 För öde i måde kl.0 vi Sktkmme v uide. m, 7 pril, 5 mj Grupper k bok hel året på tf Avift:, uder år fri etré, rupper (mit 0 per) /per. Chedrl Mueum - The Treury Oe of the world fiet collectio of medievl textile, Quee Chriti old chlice d Ki Guv V fuerl reli. Ope: Mo S 0m 5pm, Su :0pm 5pm. Guided tour..0 pm, mch, pril 7, my 5. Group welcome to book ye roud, phoe + (0)8 0. Etrce: SEK 0, up to ye free dmiio, roup (mi 0 people) SEK 0/pero. lott (mer iformio fi på id ) Tel: , Avift: Slottvii (etré till kotmueum iår) 8, år 5:-. Ctle (for more iformio ee pe ) Etrce: Guided tour (etrce fee to the Art Mueum icluded) SEK 80, ye SEK 5. Frede Hu lott, iå A. Tel: På Frede Hu hitr du uttällir om flyktiproblemik, mäkli rättiheter och de vek fredprofiler D Hmmkjöld och Roul Wlleber. Öppet: O -8, lör-ö -. Evetuell vvikeler, e webbple. Avift: Fri etré. Houe of Pece Exhibitio bout hum riht d wedih pece profile D Hmmkjöld och Roul Wlleber. Ope: Wed-Fri -pm, S-Su oo-pm. Other deviio, Ope: Free etrce. kotmueum Slottet, iå E. Tel: Receptio: , Gruppboki , Skolkler: kotmueum vi kotuttällir på tre våipl i lott. Mueibutik och miikfé. Öppet: Ti, tor fre kl., o kl. 0, lör ö kl..0. Viir: Iformio om viir v ktuell uttällir fi på mueet webbpl. Avift:, uder 0 år fri etré. Fri etré vje o kl. 0. Årkort 0. Art Mueum Mueum of Art feure exhibitio of t o three floor i Ctle. Mueum hop d mll cfé. Ope: Tue, Thur Fri oo pm, Wed oo 8pm, S Su oo :0pm. Deviio: Guided tour: For iformio bout uided tour of curret exhibitio, ee the mueum webite. Etrce: SEK 0, uder 0 ye free dmiio. Free dmiio every Wed 8pm. Aul p SEK 00. Coli Rediviv (mer iformio fi på id ) D Hmmkjöldvä. Tel: , Öppet: /5-/: må-tor kl -8.0, fre kl. -7.0, lör kl. 0-7, ö kl. - Avift: Fri etré. Coli Rediviv Libry (for more iformio ee pe ) Ope: Mo Thur m-:0pm, Fri m-5:0, S m-pm, Su m- pm. Etrce: Free dmiio. Evolutiomueet (mer iformio fi på id ) Pleotoloi Norbyv., Zooloi Villv.. Tel: Öppet: ju-u ti tor kl., ö kl. -5. Speciell öppettider i mbd med ktiviteter och vi heler, e webbple. Viir: Gruppbeök och viir elit överekommele, bok på tf Avift:, b upp till år fri etré. Mueum of Evolutio (for more iformio ee pe ). Ope: Tue Thur pm pm, Su m-pm. Opei hour duri holidy, ee webite. Guided tour: Group viit d tour by eemet, book by telephoe, +(0) Other deviio: Activitie for childre d fmilie duri holidy, ee webite. Etrce: SEK 0, childre up to ye free dmiio. Medicihitorik mueet Ev Lerwll vä 8. Tel: Mediciktekik utveckli frå äld tid till utid iom de fle v läkvetekpe område. På c 750 m vi itrumet, pper, potekhitori, jukköterkehitori mm. Vid ödöppet håll föreläir. Öppet: Helfri ti, tor och för ö i måde kl. 7. Ud: tät /, /. Öppet /. Viir: Gruppviir efter överekommele ll d i veck. Avift: Sö ikl. föreläi. Ti och tor fri etré. Uder år fri etré. Årkort 0. Förbokde rupper /per, miimum 0/rupp. Mueum of Medicl Hitory Medicl techoloy developmet i mot field of medicl ciece, from ciet hitory to the preet. Itrumet, equipmet, hitory of the phmcy, uri hitory, d more e how i e of ome 750 q. m. Ope: Tue, Thur d the firt Su of the moth (if oe of thoe e holidy) 5pm. Guided tour: There e o reul uided tour i Elih. Group tour by eemet. Etrce: Su SEK 0 (icl. lecture). Tue d Thur free dmiio. Childre uder free dmiio. Aul p SEK 00. Booked roup SEK 0/pero, miimum SEK 00/ roup. Mueum Guvium (mer iformio fi på id ) Akdemi. Tel: Öppet: Ti ö kl. 0. Jui kl. 0-. Stät: - Jui Viir: Lör ö på v. kl. 5, e. kl.. Avift: 5, tudeter/peioärer, tudeter och tälld vid uiveritet mt b uder år i ällkp med vuxe fri etré. Grupper (mit 0 per) /per. Mueum Guvium (for more iformio ee pe ). Ope: Tue Su 0m pm. Cloed: April,, 0 d My Guided tour: S Su i Elih pm. Etrce: SEK 50, tudet/eior SEK 0, free dmiio for tudet/ff Uiverity d childre uder i the compy of dult. Group (mi 0 people) SEK 0/pero. Öppettider: tid fred , lörd öd Etré: 0 kr ikl klo. Fri etré t.o.m. 5 år Sevärdheter 8 Sevärdheter

6 lott Mueum Guvium Domkyrk Uiveritethuet (mer iformio fi på id ) Tel: Öppet: Förhlle må fre kl. 8, lör ö och held tät. Aul k hyr efter överekommele. Viir: Förbok eom Mueum Guvium. Avift: Fri etré till förhlle. Uiverity Hll (for more iformio ee pe ). Ope: Mo Fri 8m pm, S Su d bk holidy cloed. Guided tour: C be booked throuh Mueum Guvium. Etrce: Free dmiio to the etrce hll. uiveritet mytkbiett Uiveritethuet, Bikop. Tel: , E v Sverie främ myt- och medljmlir, ärme olik objekt. Öppet: helfri tid kl -8, mt e lörd i måde. Viir: Uder öppethållde uid :e ikvie Hedrik Mäkeler i uttällie. Avift: Fri etré. Uiverity Coi Cbiet Oe of Swede foremot coi d medl collectio, lmot 0,000 object. Ope: Opei by eemet. Reopei i April 0. Etrce: Free dmiio. Idutrimieförei Sl. Tel: Öppet: Lör kl. -. Viir: Uttällie och fbrikbyde vi för rupper på 0-50 peroer. Kok Nym Väer: Gert Aplud , eller H Bodi , Förfrå per e-pot år ockå br: Viie r c,5- tim. Avift: Gruppviir 5/per ikl. kffe. Idutrl Commemorio Aociio Ope: S m-pm. Guided tour: Exhibitio d fctory buildi how to roup of 0-50 people. Coct Fried of the Nym Bicycle Compy, Gert Aplud , or H Bodi , Emil querie welcome well, hotmil.com The tour ke bout ½-hr. Etrce: Group tour SEK 50 per pero icludi coffee. Boik trädårde (mer iformio fi på id ) Villväe 8. Tel: Öppet: Pke dlie kl. 7-. Tropik växthuet året rut ti fre kl. 5, lör-ö kl. 5. Oreriet året rut ti-fre kl. 5. Förlät öppethållde i mbd med uttällir. Viir: Grupper k bok viir på Avift: Trädårde fri etré, Tropik växthuet. The Boicl Gde (for more iformio ee pe ).. Ope: Dily 7m-pm. The Tropicl Greehoue Tue Fri m pm, S Su oo pm. The Orery ye roud Tue Fri m pm. Ge D Hmmkjöldvä cloed duri witer (icludi April). Guided tour: Group welcome to book tour throuh Etrce: Free dmiio to the rde, Tropicl Greehoue SEK 0. Liéträdårde (mer iformio fi på id ) Svtbäck. 7. Tel: Ti-ö kl. -7, ride till kl. 0. Midommfto tät. The Lieu Gde (for more iformio ee pe ). Gräby Liémie Tel: , Gräbyväe. Gräby Lieu memoril Cl Lieu took hi tudet o excurio oud, Herbioe Upliee. Wlk lo thee ph. For more iformio ee the webite. Liémueet Cl vo Lié hem Svtbäck. 7. Tel: Öppet: lörd och öd kl. -7 The Lieu Mueum home of Cl Lieu Ope: S-Su m-5 pm. Lié Hmmby Tel: Ti-ö kl. -7, ride till kl. 0. Midommfto tät. Lieu Hmmby See Lié Sävj - Liéhuet Cl vo Lié vä. Liéhuet/ The Lieu houe Tel: Sävj Gård -cfé och ll/ Sävj Fm -cfé d Sble. Tf: Stät för äoe, öpp åter i mj 0. Lieu Sävj the Lieu houe.for more iformio, phoe +(0)70 7. Cloed for the eo, reopei i My 0. Homo hbili Pykirihitorik mueet Ev Lerwll vä 0. Tf: Pykiri utveckli. Frå hopil och lett till de pykiricetrum och öppevård. Öppet: Tord mt för öde i måde kl. 7. Stät held och kollov. Avift: Frivilli vift. Avift vid viir uför ordiie öppettider. Mueum of Pychiric Hitory The developmet of pychiry. Sctuie, pychiric wd to tody outpiet tremet. Ope: Thurdy d the firt Su of the moth 5pm. Cloed chool d bk holidy. Etrce: Volury dmiio fee but pymet expected for tour outide reul hour. Det är edt ett urvl v ktiviteter! Beök vår webbid för hel utbudet. Urpru Thi i jut electio of evet! Viit our webbpe to ee ll th oi o. Orii Ny uttälli om mäik evolutio. A biliul exhibitio o hum evolutio. Välkomme till Evolutiomueet i omm! Öppet jui u Opei time Jue Au: Ti tor Tue Thu pm pm Uder 7 ri, vux 0 kr Uder 7 free, dult 0 kr Evolutiomueet Pleotoloi, Norbyv. Evolutiomueet Zooloi, Villv. Biotopi Bioloik mueet (mer iformio fi på id ) Skolpke, V. Tel: Öppet: Ti fre kl. 7, lör ö kl. 7. Viir: Gruppviir bok per telefo. Avift: Fri etré. Biotopi - The Bioloicl Mueum (for more iformio ee pe ) Ope: Tue Fri m 5pm, S Su m 5pm. Guided tour: Group tour c be booked by telephoe. Etrce: Free dmiio. Bror Hjorth Hu (mer iformio fi på id ) Norbyväe. Tel: Öppet: Tor-ö kl. 8/-8/8 ti-ö kl.- Viir: Tor och ö kl.. Fmiljevii: för öde vje måd kl..0, följ v kpde verkd kl.. Vii v tillfälli uttälli ö kl.. Avift:, pe./tud., fri etré på fred, fri etré t.o.m. 8 år, verkd. Bror Hjorth Houe (for more iformio ee pe ) Ope: Thur, Fri d Su oo pm. Guided tour: Guided tour i Elih vilble. Advce reervio required. See webite for more iformio. Etrce: SEK 0,eior/tudet SEK 0, free dmiio o Fridy,free dmiio up to 8 ye.workhop SEK 0. Uppldmueet (mer iformio fi på id ) S:t Erik tor 0. Tel: Öppet: Ti ö kl. 7. Avift: Fri etré. Vi prormktiviteter är viftbeld. Uppldmueet (for more iformio ee pe ) Ope: Tue Su oo 5pm. Etrce: Free dmiio. Some prorm ctivitie require dmiio fee Odibor, Gml Tf: Reur- och cfébyd i forordik til. Öppet: ll d 0-8. Viir: Öppet för bokde rupper året rut. Odibor, Gml (Old) Reur d cfé i buildi of Old Nore tyle. Ope: Mo Su 0 m- pm. Guided tour: Group welcome other hour by remet. Symbole vi t kortet äller. Thi ymbol idice th kortet i vlid. Välkomme till Eypte ike kter är lltid på pl på uiveritetmueum Mueum Guvium Sktkmme the Treury Bekåd kur och ärkebikop prkt eom tider i Sktkmme i domkyrk tor. View preciou ood of ki d chbihop i the Treury of Chedrl. ope dily Tel Sevärdheter 0 Sevärdheter

7 Aktiviteter Upptäck ktiviteter! Här fi äk, ädl och jutb kulturkter. Prov på päde ktiviteter, eller ör ett beök i or och myter värld. Activitie Dicover the iht d deliht of, with hot of uthetic, ditiuihed, d ejoyble culturl treure. Tke pt i exciti ctivity or mke viit to the world of d myth. Fyriå Böljde dkär AVIS och Budet Biluthyri Tel , Kvä 5 Vi h bil, bu och flyttbil i ll torlek. Vi läm 0% i rbt vid uppvide v kortet AVIS C Rel , Kvä 5 Ret c, bue d vehicle of ll ize. We offer 0% dicout with Cd. Fjällor friluftområde Tel: , /fjllor Området h märk vdrileder. Vitertid plo bor för låfärdkridkor och området h må kidleder. Öppet: Stuuthyri och friluftård året rut. Boki, uthyri och receptio okt pril dl. kl. 0. Cfé okt pril dl. kl.. Avift: Okt-pril bäddtu 0/ dy, 0/veck. Mj-ept -bäddtu 50/dy, 80/veck. Fjällor Ope Air Recreio Groud The e h mked hiki ph. I witer trck e cleed for Nordic ki d cro-coutry kii. Ope: Cote rel ervice d ope ir recreio e ye roud. Booki, rel d receptio Oct- April dily 0m-pm. Cfé Oct-April dily m-pm. Etrce: -bed cote SEK 500/ dy,,800/wk. Fyrihov Ävetyrbd Idrott. Tel: Ävetyrbd i tropik miljö. Simhll, relxbd och ym. Aläie h ockå bowli- SVENSKA FORMREBELLER Svek dei uder 0- och 70-l jui 0 ovember hll, mö och kiroprktor. Reur. Stuby och cmpi öppet året rut. Öppet: Öppet ll d året rut. Simhll och ym må fre kl..5.0, lör ö och held kl Ävetyrbd må fre.0. Lör, ö och held. Si pril kl Avift: Vuxe 00 ek. b 5 år 80 ek. miirupp per mx vux 5 ek. microrupp per, mx vuxe 5 ek Relxbd och ym 50 ek. Fyrihov Wer Pk Idoor wer pk i tropicl eviromet. Pool e. Relxio pool. Gym. Bowli lley. Reur. Me d chiroprctor. Cote d cmpi e ope ye roud. Ope: Ope every dy ye roud. Swimmi pool d ym Mo Fri :5m :0pm, S Su d bk holidy 7:0m pm. Idoor wer pk Mo Fri m :0 pm. S, Su d bk holidy m pm. April 0.5m-pm. Etrce: Adult SEK 00, childre 5 ye SEK 80, mll roup per mx dult SEK 5, microroup per mx dult SEK 5. Relx/ym SEK 50. Gottudbdet Gottud cetrum,vlthorv.. Tel: Bäer, åbtu, bubbelpool. Btu. Gym och motioläi. Simkol. Solier. Öppet: Öppet ll d året rut. Må fre kl..0, lör, ö- och held kl Si pril, kl Avift: Vuxe 55:-, b 5 år, microrupp ( per, mx vuxe) 5:-, miirupp ( per, mx vux) 5. Gym 8. Gottud Swim Ceter Pool, tem u, hot tub. Su.. Gym d exercie fcility. Swimmi leo. Solium. Ope: Ope every dy ye roud. Mo Fri :0m pm, S, Su d bk holidy 8m 8pm. April 0,.0m-pm. Etrce: Adult SEK 55, childre 5 ye SEK 0, microroup per, mx dult, SEK 5, miiroup per, mx dult, SEK 50. Gym SEK 80. Hmmko herrård och friluftområde Dlby Tel: Öppet: Lör ö mt ll held kl.. För öppettider uder kollov, e webbple. Hmmko Mor & Ope Air Recreio Are Ope: S Su d bk holidy m pm. Pelle Svlö hu D Hmmkjöld vä. Tel: Somueum. Lek i oräde där Pelle Svlö bor tillmm med i väer och oväer. Öppet: Fre-ö kl. 0-. Såtud och bu med kter kl.00, otud kl. Avift: 8, b uder år fri etré, fmiljepri för peroer 5:-. Pelle Houe The popul tory book bout Pelle, the c with o il, ke plce i, writte by leedy reidet d rdio perolity Gö Kuto. Ope: Fri-Su 0m-pm. Etrce: 80 SEK, childre uder the e of three free dmiio. Fmily SEK 5 (mx four people). Pumphuet Muk. Tel: Pumphuet vi hur förett i ivåe med vte, vlopp,, elektricitet och fjärrvärme. Öppet: Kl. följde dum: m, 7, pril, 5,,, mj Avift:, uder år fri etré. The Pump Houe The Pump Houe how how h provided it reidet with wer, ewe,, electricity, d ditrict hei. Ope: oo pm o the followi de: Mch, April 7, My 5,,, Etrce: SEK 0, uder ye free Ski Tol Cykel Cykeluthyri Drbru A. Tel: Ski Tol Cykel/Bike rel Rel of - d 7-e bicycle, helmet icluded. Slottbiorfe Nedre Slott B. Tel: Öppettider och viir: Elit överekommele, tel: Slottbiorfe Phoe: Ope Guided tour: Accordi to eemet, Etrce: Free dmiio. DISAGÅRDEN Suertu i Suer friluftområde D Hmmkjöldvä 70. Tel: , Öppet: Må- fre kl.0-, lör-ö kl. 0-. För vvikde öppettider e webbple. Suer ride ope ir recreio e Suertu Friluftård (outdoor recreio ceter) i the Suer ride ope ir recreio e. The ceter i ope ye roud d the lode h cfé, ym d u. Ope: Mo - Fri 0m-7 pm,, S-Su 0m- pm. See webite for poible deviio. Ultu Kukpträdård vid SLU Tel: I trädårde k du del v blomtrde, myllrde och levde exempel på kukputvecklie vid SLU. Öppet: Dyet rut, året rut. Viir: Se webbple. Avift: Fri etré. The Gde of Kowlede I the rde, you c ee d tudy flourihi, wmi, d livi exmple of kowlede developmet SLU. Ope: All dy, ye roud. Guided tour: No reul uided tour i Elih, ee webite for more iformio. Etrce: Free dmiio. Uppldlede Frå Mäle vik i öder till Dlälve kärård i orr lir i Uppldlede. Iformio om träckor e hemid. Uppldlede Tril Uppldlede Tril, tretche from Lke Mäle i the outh to Dlälve River i the orth. Iformio the Tourit Office. Mer ktiviteter /more ctivitie Actic Cetrlbdet S:t Per., Actic Boläder Säby 5, Bowlet Skol, Bowli på Fyrihov, Idrott., Friki & Svetti, Väderkv., Fyrifjäder Bdmitotie, 08- Gokt Bold 0A, Krftkäll Kuäv., flyt till Björk 7 de jui Krftkäll Gräby Cetrum Krftkäll Toret Pitbll Prov på d S:t Per. 0, S.A.T.S Sport Club Väderkv, SEB USIF Are Tory Seertedt Allé UTK Teiväe, För b / For kid H Norr räbyväe, Biotopi Bioloik mueet Skolpke, V, Evolutiomueet Norbyväe, Fyrihov (Bd, Bowli, Hopprop) Idrott, Lerme Svtbäck 7, Leo Lekld Åke 8, Liéträdårde Villväe 8, Koert & kore Vklor, Nicki ävetyrlek Ståjär Pelle Svlöhuet D Hmmkjöld vä, SF Bio Vätr Å, Uppldmueet S:t Erik tor 0, Friluftård Fjällor Fjällor, Ett utflyktmål för hel fmilje med reur och kofere öppet: ti-o 5, tor-ö 7 ommöppet 8/ 8/8: ti-ö 7 Bål Tel EN DEL AV DIN VARDAG Ldtiet i lä 50 år ROMSKA RÖSTER E utomhuuttälli på turé Öppet tid öd 7 S:t Erik tor 0, Öppet jui eptember vje d 0 7 Viir och prorm e Tillbri hel de ho o! Till jö / By bo M/S Lié Dli turer till Wik Slott. M/S Lié Dily trip to the Wik Ctle Ölprovi Mär 0-, M/S Ku Cl Guf Dli turer till Skokloter. M/S Ku Cl Guf Dily trip to Skokloter Stio Öppet: må -0 ti-to - fr -0 lö - ö tät Cfé Go bite Aktiviteter Aktiviteter

8 TEXT: MIA ULIN FOTO: JOHANNES ROUSSEAU Med butikolvet om ce All k ku hit åot i Rådhuet, äer Sue Kylber på modevuhuet Rådhuet vid Stor toret i. Du k ku hit ett p je för 500 kroor åväl om rikti lyx för fler tue. Här fi åot för ll om är itreerde v mode och om vill h e hoppiupplevele utöver det vli. With the hop e -Everyoe hould be ble to fid omethi Rådhuet, y Sue Kylber the deptmet tore for Rådhuet by the Tow Sque i. You hould be ble to fid pir of je for 500 crow well rel luxury for everl thoud. There i omethi for everyoe who i itereted i fhio d w hoppi experiece beyod the ordiy. I m 0, efter två år v vm reoveri för t de K-märk byde kktäritik iteriör kulle ifo i e moder modelleri, lo Rådhuet upp porr. Två e vumärke hde då red myrt i butiker; Filipp K och Pek Performce. Äve e Lexitobutik, e reur och b, döpt efter byde rude Cle Edeber, öppde i m och iredibutike Myrr i mj. Huet betår v e del byd på 00-let och e del byd på 800-let. Mot årde, om vetter mot Påvel Sicke räd, fi e ybyd ektio helt i l om är ett modert komplemet i kotrt till mifik tuckurer, ml ljukroor och utirde ledtäer. Rådhukompiet AB, där Sue ber, h cirk hälfte v y och betår v ett multi brd-kocept med olik dm- och herrvumärke. På leurevdelie i y ldele huer till exempel Boomer och G. I hjärt v huet, e trpp upp, lier det lldele y koceptet Deim Libry, ipirer v Coli Rediviv och tudetprofil. Ett helt bibliotek fyllt v je för ll mker och bk. Här k m ite b ku hopp, här fi ockå pl för ipirio, kotemplio och måpr. Sue me t modeitreet förtå är viktit är m ber i e modebutik, me det viktite är t m är itreerd v kuder. Arber du ho o måte du älk mäikor, äer Sue med tort eftertryck. Du måte hd om vje mäik om kommer i. Kude får ite kä t de kommer och tör. Om du ite lyck med det h du fel itree. Kuder märker om vi om jobb i butike triv. Butikolvet är om e ce, det är performce det hdl om. Om m h e dåli d och ite käer i på topp får kude ldri märk det. Sue me t Rådhuet vill bemö ll mäikor utifrå der perolihet och behov. Ve i de h bråttom, vill od tid på i, frår mycket, eller vill fuder jälv. Vi täker ockå mycket på olik kulturer eder, vi h till exempel kläder hemm till fete Eid l-fitr om vlur de mulimk ftemåde Rmd. Red u h Rådhuet uppmärkmm i fler olik tidir och mi, till exempel i e tikel i New York Time om om turimmål där Rådhuet äm om e v höjdpukter för hoppi. När e mäik år frå o vill j t de käer Åh vd myit det v och vilke trevli mäik j blev bemött v. Hit vill j återväd! vlur Sue Kylber. Mer ifo på I Mch 0, fter two ye of ceful reovio of the Grde II Lited buildi ditictive iterior would fit ito moder fhio mll, Rådhuet opeed it door. Two brd hd lredy ecretly rted their tore; Filipp K d Pek Performce. Eve Lexito tore, reur d b, med fter the buildi fouder Cle Edeber, opeed i Mch d furihi hop Myrr i My. The buildi i cotructed ptly i the 00 d lo the 800. I the courtyd, fci Pul Sicke lley i ewly built ectio etirely of l which i moder dditio i cotrt to the mificet tucco ceili, old chdelier d ore hdril. Rådhuet Ltd, where Sue work h bout hlf of the urfce e d coit of multi-brd cocept with viou wome d me brd. I the ew ectio of the leiure deptmet oe c fid Boomer d G. At the het of the houe, upir, i the brd ew cocept Deim Libry, ipired by Coli Rediviv d tudet profile. A whole libry full of je to uit ll te d behid. It i ot oly me for hoppi but lo plce for ipirio, cotemplio d mll lk. Sue y th fhio iteret of coure i import whe worki i fhio boutique; however the mot import thi i to be itereted i the cutomer. -If you work with u you mut love people, y Sue with re plomb. You mut ke ce of every pero who eter. We do ot w the cutomer to feel th they e botheri u. If you do ot me thi the you hve the wro itetio. -Cutomer will otice if you ejoy worki here. The hop floor i like e, the performce i wh it i bout. If you e hvi bd dy you do ot w the cutomer to otice thi. Sue y th Rådhuet w to tre people ccordi to their perolity d eed. Whether they e i hurry, w to ke plety of time, ki lot, or w to thik bout themelve. - We lo thik bout differet culture cutom, for exmple we hve clothe home to fet Eid l-fitr th ed the Mulim fti moth of Rmd. Alredy, Rådhuet h received tetio i everl ewpper d mzie, for exmple, i ticle i the New York Time bout tourit detiio. Rådhuet i metioed oe of hihliht for hoppi. - Whe pero leve our tore, I w them to feel, Oh how ice it w d wh ice pero th helped me. I would retur here! Coclude Sue Kylber. More iformio

9 Du hitr mer ifo på Köp kortet! Köp kortet! Buy The Buy Cd! The Cd! Erbjudde! 5:-/dy 5:-/dy Köp, bel för Gäller för e vuxe och två b Gäller t.o.m. för 5 e år vuxe och två b t.o.m. 5 år / SEK 5/dy. Vlid for dult d / SEK 5/dy. childre Vlid for dult d childre up to 5 ye of e up to 5 ye of e Ord. pri 0 kr. Du bel 5 kr. Upplev mer - Upplev bel midre mer - bel / See more midre - Sve / See More more - S Med kortet räcker rek Ord.pri vuxe läre! (v) Ord.pri b (b Ord.pri vuxe (v) Ord.pri b (b Re.price dult () Re.price child (c) Re.price dult () Re.price child (c) Fri etré till mueer och beökmål / Fri Free etré dmiio till mueer to mueum och beökmål d iht / Free dmiio to mueum d iht Bror Hjorth Hu / Bror Hjorth Houe Bror Hjorth Hu / Bror Hjorth Houe (< år/yr) (< år/yr) Coli Rediviv / Coli Rediviv Libry Coli Rediviv / Coli Rediviv Libry (< år/yr) (< år/yr) Domkyrk Sktkmme/ Chedrl Mueum-the Domkyrk Treury Sktkmme/ Chedrl Mueum-the Treury (< år/yr) (< år/yr) Evolutiomueet / Mueum of Evolutio Evolutiomueet / Mueum of Evolutio (< år/yr) (< år/yr) Frede Hu / Houe of Pece Frede Hu / Houe of Pece / Gml mueum / Old mueum Gml mueum / Old mueum (<8 år/yr) (<8 år/yr) Mueum Guvium / Mueum Guvium Mueum Guvium / Mueum Guvium 5 (< år/yr) 5 (< år/yr) Uppldmueet / Uppldmueet Uppldmueet / Uppldmueet / Liéträdårde och Liémueet / The Lieu Liéträdårde Gde d och the Liémueet Lieu Mueum / The Lieu Gde d the Lieu (< år/yr) Mueum (< år/yr) / Lié Hmmby / Lieu Hmmby Lié Hmmby / Lieu Hmmby (< år/yr) (< år/yr) Medicihitorik Mueet / Mueum of Medicl Medicihitorik Hitory Gri Mueet / etré Mueum of Medicl Flutret Hitory (< Gri år/yr) pkeri (< år/yr) Pumphuet / The Pump Houe Pumphuet / The Pump Houe (< år/yr) (< år/yr) Tropik Växthuet, Boik trädårde / The Tropik Tropicl Växthuet, Greehoue Boik mueer, värde trädårde 0 / The kr Tropicl Greehoue (< år/yr) (< år/yr) värde 50 kr Kotmueum / Mueum of Art Kotmueum / Mueum of Art (<0 år/yr) (<0 år/yr) Fri reor med kollektivtrfike i Fri reor Kommu* med kollektivtrfike i Kommu* Ord.pri vuxe (v) Ord.pri b (b / Free trvel o public trportio / Free i the trvel City of o * public trportio i the re.price City of * dult () Re.price child (c) Reor med rö dbu /Trvel o ree Reor city med bue rö dbu /Trvel o ree city t/r bue :- t/r (<0 år/yr) t/r :- t/r (<0 år/yr) Pkeri / Pki Reor med ul reiobu /Trvel o yellow Reor reiol med ul bue. reiobu /Trvel o yellow 0-5 kr/tim/hour Bu 80 Arld t/r / Bu 80 to d from Arld 8 t/r reiol bue. 0 t/r 8:- t/r (<0 t/r år/yr) 8 t/r 8:- t/r (<0 år/yr) Reor med SL pedel Upptået Arld / Trvel t/r o / SL the tri Upptået Reor to d tri med Upptået / Trvel o the Upptået from Arld 8 tri t/r t/r 8:- t/r 58:- (<0 t/r år/yr) 8 t/r (<0 år/yr) 5:- 8:- t/r (<0 år/yr) (v/), :- (b/c) Fri reor (vid re med SL pedel Arld tillkommer t/r med pevift Fri bu reor och på Upptået* Arld Sky Arld City. Biljett t/r måte med förköp. bu och Upptået* / Whe trveli with the SL tri, there i / Free trvel -Arld roudtrip / Free pe by trvel che bu or -Arld Sky City. the Upptået tri* roudtrip Ticket mut be by bouht bu or i dvce. the Upptået tri* (Pevift) (vid re Reor med med Upptået rö dbu tillkommer pevift /Trvel (vid o re ree på med Arld city Upptået bue Sky City. tillkommer Biljett måte pevift förköp. på Arld t/r Sky City. Biljett :- måte t/r (<0 förköp. år/yr) / Whe Reor trveli med with ul the reiobu Upptået tri, /Trvel there / Whe o i yellow pe trveli reiol che with bue. the Upptået Arld Sky tri, City. there Ticket i mut 0 pe be t/r bouht che i dvce. Arld Sky t/r (<0 City. år/yr) Ticket mut be bouht i dvce. Bu 80 Arld t/r / Bu 80 to d Bu from 80 Arld Arld t/r / Bu 80 to d from t/r Arld :- t/r t/r :- t/r Upptået Fyrihov Ävetyrbd Arld / t/r Fyrihov / Upptået Wer to Upptået Pk d from Arld Arld t/r / Upptået to d from t/r Arld 0 5:- t/r 8 (<0 (-5 år/yr) år/yr) t/r (v/), 5:- 8 (v/),(b/c) 5:- t/r (<0 år/yr 5:- (b/c) (Pevift) Krftkäll, ri träip, lä mer på krftkll.com Fri pkeri** Flutret, fri etré / Free och pki** Fri pkeri** / Free pki** före kö för di och e belde ät (öppet o-lör, äller ej vid pecilrem) Pkeri O Coor / Pki Pkeri / Pki 0-5 kr/tim/hour 0-5 kr/tim/hour 0% på m AVIS och Budet biluthyri - - 0% på ord. pri Hlv priet på Fyrihov Ävetyrbd Hlv / Hlf priet price på o Fyrihov Fyrihov Ävetyrbd wim ceter / Hlf price o Fyrihov wim ceter HoueHold - - 0% på ord. pri Fyrihov Ävetyrbd / Fyrihov Wer Pk Fyrihov Ävetyrbd / Fyrihov Wer Pk 7 (-5 år/yr) 5:- (v/), 5:- (b/c) 7 (-5 år/yr) Vdrhem (Kvtoret) / Hotel (Kvtoret) 0% på boede Övri Hotell erbjudde Kvtoret / / Hotel Other Kvtoret offer Övri erbjudde / Other offer 0% på boede Hotell Vdrhem Chlotte (Kvtoret) / Hotel Chlotte / Hotel (Kvtoret) Vdrhem (Kvtoret) / Hotel (Kvtoret) 0% på 0% boede på boede Hotell Hotell Kvtoret Fyrilud / Hotel / Hotel Kvtoret Fyrilud Hotell Kvtoret / Hotel Kvtoret 0% på 5% boede på boede Hotell Chlotte / Hotel Chlotte Hotell Chlotte / Hotel Chlotte 0% på boede Bror Hjorth Hu / Bror Hjorth Houe (< år/yr) Hotell Fyrilud / Hotel Fyrilud Hotell Fyrilud / Hotel Fyrilud 5% på boede Coli Rediviv / Coli Rediviv Libry (< år/yr) Domkyrk Sktkmme/ Chedrl Mueum-the Treury (< år/yr) Evolutiomueet / Mueum of Evolutio (< år/yr) Frede Hu / Houe of Pece / Gml mueum / Old mueum (<8 år/yr) Mueum Guvium / Mueum Guvium 5 (< år/yr) Uppldmueet / Uppldmueet / Se mer iformio Liéträdårde vid kortymboler och Liémueet Se mer / The iformio Lieu i tidie Gde vid d kortymboler /See the more Lieu iformio Mueum by i the tidie /See Cd more (< ymbol år/yr) iformio i the mzie. by the Cd ymbol Upplev, upptäck / Lié Hmmby / Lieu Hmmby (< år/yr) Medicihitorik Mueet / Mueum of Medicl Hitory (< år/yr) Föräljitälle och Föräljitälle iltihet och Where iltihet to buy d where Where it c to be buy ued d where it c be ued Pumphuet / The Pump Houe * (< år/yr) * kortet älj året rut på mueer, kortet hotell, vdrhem, älj året cmpipler, rut på mueer, The hotell, vdrhem, Cd i old cmpipler, ye roud mueum, The hotel, Cd hotel, i old ye cmpi roud mueum, hotel, hotel, Reor cmpi Reor / Trvel / Trvel Tropik Växthuet, Boik trädårde Kortet berättir / The Tropicl till fritt Greehoue rede med de rö dbu i mt till de ul reiobu (< år/yr) och Upptået i kommue. Kortet äller äve Kortet berättir till fritt rede med de rö dbu i mt till de ul reiobu och Upptået i kommue. Kortet äller äve för re med bu 80 och Upptået prebyråer, UL Ceter, Arld Viitor Cetre prebyråer, mt på UL Ceter, turitiformio, tf: Kortet erbjudde Arld Viitor Cetre ite, ewet mt på (Prebyrå), turitiformio, tf: UL Ceter, ite, Arld ewet Viitor Cetre (Prebyrå), well UL Ceter, Arld Viitor Cetre well till/frå Arld. Oberver Kotmueum t vid re / med till/frå Upptået Mueum Arld. tillkommer of Art Oberver t vid re med Upptået tillkommer e pevift på Arld Sky City och biljett e pevift på Arld förköp edt på: Arld (<0 Sky Viitor år/yr) City och biljett förköp edt Ceter, Arld C (pe på: Arld Viitor Ce till tåperro) 00. mt The på cd ro) mt på UL Ceter i reecetrum. / The cd i ood for free trvel with the ree city bue i, the yellow reiol bue, d t k beroede 8 på 00. äo Kortet erbjudde the Tourit k Iformio beroede på Office äo i, the phoe Tourit Iformio Office The cd i, phoe UL Ceter i reecetrum. / The cd i ood for free trvel with the ree city bue i, the yellow reiol bue, d the Upptået tri withi the City vier uder året. De erbjudde om vier preeter uder i året. det De ummer erbjudde v om etitle preeter the holder i det to ummer dicout v d pecil etitle offer the th holder my to vy dicout duri the d pecil offer th my vy of. duri The the of. The cd i lo vlid for trvel o bu 80 d the Upptået tri to d from Arld Iteriol Airport. Note th whe trveli o th cd i lo vlid for trvel o bu che 80 d for the pe Upptået Arld tri to Sky d City. from Ticket Arld c Iteriol be bouht i Airport. dvce Note : ArldViitor th whe trveli Cetre o tri the Upptået top Arld tri, C there (pewy i extr to plform) d che for pe Arld Sky City. Ticket c be bouht i dvce : ArldViitor Cetre tri top Arld C (pewy to plform) d UL Ceter Trvel Wh o äller för det ummer period. Wh kortet o äller för k det ej kombier med dr erbjudde. ummer period. ye kortet ccordi to eo. k ej kombier med dr erbjudde. The offer i thi ye iue ccordi of Wh to eo. O e vlid The offer duri thi perid. The Cd my ot i thi iue of Wh O e vlid duri Cetre. Cetre. Sp upp Mer iformio om be thi ued perid. i combiio The with Cd other my ot be ued i combiio with other ** erbjudde hitr du på ** Fri pkeri på vide kommul pkeripler / Free pki i deited muicipl pki pce lot Fri pkeri på vide kommul pkeripler / Free pki i deited muicipl pki pce d lot dicout. dicout. Med kortet följer ett pkerikort. Välie oter t Med kortet följer ett pkerikort. Välie oter t pkerikortet edt äller på de pkeripler till pkerikortet om 0 edt äller på de pkeripler tillhör kommu, tu- om tillhör kommu, tuoch trfikkotoret och om är utmärk märk på pkerikortet k. Pkerikortet måte plcer väl ylit i fordoet frmru för t v iltit. / A epe pki p i vilb OBS! För t v iltit å måte dum (å, OBS! m, För d) v t v ifyllt iltit på åväl å måte kortet om på Pkerikortet. dum Note! (å, m, To d) be v vlid, ifyllt the på de åväl (y, kortet om på Pkerikortet. m,d) mut Note! be filled To be i o vlid, both the the de (y, m,d) mut be filled i o both the på pkerikortet k. Pkerikortet måte plcer väl ylit i fordoet frmru för t v iltit. / A epe pki p i vilble with the Cd. Plee ote th the p i oly vlid o pki pce Cd d the Pki Cd. Cd d the Pki Cd. th the p i oly vlid o pki pce d lot beloi to the Office of Rod d * d lot beloi to the Office of Rod d Trffic, City of, mked o the pki mp. The p m Trffic, Reor / Trvel City of, mked o the pki mp. The p mut be viible throuh the vehicle widhield to be vlid. widhield to be vlid. Du hitr mer ifo på reor och pkeri* trvel d pki* peciell erbjudde pecil offer boede ccommodio mueer och beökmål dmiio d iht Summer Offer! Buy Cd, py for Ditt frikort till Ditt! frikort till! Reul Price 0 SEK. You Py 5 SEK. kortet kor 5:-/dy och äller för e vuxe och två b t.o.m. 5 år. Your pport to! Your pport to! Kortet berättir till fritt rede med de rö dbu i mt till de ul reiobu och SL-pedel i kommue. Kortet äller äve för re med bu 80 och SL-pedel till/frå Arld. Oberver t vid re med SL-pedel tillkommer e pevift på Arld Sky City och biljett förköp edt på: Arld Viitor Ceter, Arld C (pe till tåperro) mt på UL Ceter i reecetrum. / The cd i ood for free trvel with the ree city bue i, the yellow reiol bue, d the SL tri withi the City of. The cd i lo vlid for trvel o bu 80 d the SL tri to d from Arld Iteriol Airport. Note th whe trveli o the SL tri, there i extr che for pe Arld Sky City. Ticket c be bouht i dvce : ArldViitor Cetre tri top Arld C (pewy to plform) d UL Ceter Trvel Cetre. ** Fri pkeri på vide kommul pkeripler / Free pki i deited muicipl pki pce d lot Med kortet följer ett pkerikort. Välie oter t pkerikortet edt äller på de pkeripler om tillhör kommu, tu- och trfikkotoret och om är utmärk på pkerikortet k. Pkerikortet måte plcer väl ylit i fordoet frmru för t v iltit. / A epe pki p i vilble with the Cd. Plee ote th the p i oly vlid o pki pce d lot beloi to the Office of Rod d Trffic, City of, mked o the pki mp. The p mut be viible throuh the vehicle widhield to be vlid.

10 Vi tip om vår 5 multrotälle bä Beök/VIIT detiiouppl.e Tii Mykkäe VD Detiio Ste Berhdo, Kulturdirektör 5 Äter är luch på Picic, Rdio Blu, med välld humkot. Midd på de lill kroe Dryck eller Vill A, båd med m och dryck i ljuv hmoi. Fik på ik Gütherk Hovkoditoriet, ljuvli bkverk med ott kffe eller vför ite teubkd pizz med iredieer v hö kl på öd. Att promeer i de vckr de är e evärdhet i i. Mi fvoriter är Fluterfotäe vid etré till Sdträdårde, Odjuret vid å i höjd med Orphei Drär Pl, jättebäke i Boik Trädårde och de eluppvärmd Jo m k it på är Ildbro lä Fyriå. h må vckr pker om är väl värd t upptäck till fot eller till cykel; Eelk pke, Sdträdårde, Boik trädårde, Liéträdårde, Roépke li k ör lå. Rådhuet, e v vckrte byder om är ombyd till ett vckert meck för modeitreerde. Auktiokmme är e pärl, ett v världe äld uktiohu om bl.. ålt e vl v Rube för dryt hide Mkr. H du tur k du pri på Kut Kuto, käd frå SVT: prorm Atikrud, om äer Auktiokmme. 5 lott och Boik trädårde - omme uttälli Ull Viotti - teelträdård och lottet rik hitori. Å-rummet - br kféer, uppleveler v kot och u pul. Reecetrum - e mäd br, trevli och yt iredd kféer, ber och reurer. Sdkär - upplevele v levde kulturmiljöer, brul moderim och hoppi i pecilierde mode- och iredibutiker. Läkte - kombiio v e uik mueijärvä och ett vckert kulturldkp. Välkomme till! Welcome to! I är det är till llt. Här k du ä timm åt t hopp i e mäd midre och törre butiker på åtor och llerior eller fler i chmi måbutiker i kulturhitorik kvter. T del v Sverie hitori i domkyrk, Mueum Guvium och på lott. Upplev blomprkte i Liéträdårde eller Sdträdårde, lek och v kreiv i Pelle Svlö Hu eller på Biotopi. Allt på åvtåd. You re oly toe throw from everythi i. You c while wy the hour hoppi i ry of both mll hop d ler tore th lie the city treet d rce it hoppi cetre, or why ot browe the chmi little boutique i the city old tow. Be pt of Swede hitory Ctle, Chedrl, d the Mueum Guvium. Experiece the florl rdeur of the Lieu Gde d i the City Pk, or hve fu d be creive Biotopi or i the houe of Peter-No-Til. Everythi i withi wlki dice. Beök turitbyrå Iformio om evärdheter, eveem, utflyktmål, ktiviteter, hoppi, reurer och cféer. Loiboki Souveirbutik Adre/Street ddre Ku 5 Telefo/Phoe E-pot/E-mil Webb/Web ite Viit the Tourit Iformio Office Iformio o iht, evet, excurio, ctivitie, hoppi, reur d cfé. Booki ccommodio Souveirhop. Mycket på å. Vje d ed 8.

11 7 r V p ät å ö e 0 7 Lö p r tt e Li Gere vä vä i Od Kv 5 t 78 oe vär lm ttho 8 Kv V Th u m - Mueum Guvium M u i Ku d 55 i 85 Hu Å 8 r v 7 k S ikt ä 8 Uppldmueet Mueum of Uppld 7 Så Å Studeter idrottpl I 70 u vä kh rke p er åk ler Ul ä 0 Rudbecklbororiet Ste Sturemoumetet D Kp e B5 Uiverity libry, d the oldet libry i Swede. Tody, the collectio hold more th five millio book. The exhibitio hll diply iclude the th-cetury Silver Bible which i ow o UNESCO Memory of the World Reiter, d ome of Mozt oriil core. lott Ctle C5 Slottet börjde by på 50-let och h e drmik hitori. Må vörde hädeler i de vek hitorie h utpel här. Här fi Frede Hu om bld vi e uttälli om FN förre eerlekretere D Hmmkjöld och h ärir. Slottet irymmer äve kotmueum om vi mtid kot och uiveritetet kotmli. The ctle w built i the 50, d h drmic hitory. My key evet i Swedih hitory hve bee plyed out here. Houe of Pece (Frede Hu) i here, with exhibitio bout the former UN Secrery Geerl D Hmmkjöld d hi chievemet. The ctle lo houe the Art Mueum, with it cotempory t exhibitio d Uiverity t collectio. Boik trädårde Boicl Gde B Bror Hjorth Hu Bror Hjorth houe A7 Kotäre Bror Hjorth (8-8) är e v Sverie met käd måle och kulptörer. Bror Hjorth hem och eljé är i d ett mueum med e tor mli v h e verk och tillfälli uttällir v dr kotärer. Bld h käd verk fi bld de tor fotäe Näcke Polk vid reecetrum. The tit Bror Hjorth (8-8) i oe of Swede mot fmou piter d culptor. Bror Hjorth combied home d tudio i ow mueum, with le collectio of hi work d tempory exhibitio of other tit. Hi fmou work iclude Näcke Polk, the impoi foui e Trvel Cetre. Liémueet / Liéträdårde C Lieu Mueum & Lieu Gde Profeorbode om v hem åt Cl vo Lié (707778) är u ett mueum om vi de käde boiker tor vetekpli ärir. Byde är frå 700-let och möblerd med oriilmöbler, kläder, textilier och porli. Liéträdårde lde rut 55. Id odl c 00 växter och rbter är rerde elit Lié exulytem. The Profeor Reidece, oce the home of Lieu ( ), i ow mueum diplyi the fmou boit re cietific chievemet. The buildi de from the 8th cetury, d hold oriil furiture, clothi, fbric d chi. The Lieu Gde w lid out i bout 55. Tody, bout 00 pl e row there, d the bed e red ccordi to Lieu exul ytem. 0 Gml Old D Gml är ett v Skdivie viktite hitorik område med tre kurv frå 500-let. Gml mueum bjuder på e fcierde re i tide. Frå 500-let hedik kudöme till kritedome iträde. Det ieb lutet på vikitide och rte för bydet v de ml domkyrk på 00-let. Diårde är mueum för upplädk bodekultur. Old (Gml ) i oe of Scdivi mot import hitoric e, with three royl buril ite di from the th cetury. Gml mueum offer fcii jourey throuh time. From th-cetury p kidom to the itroductio of Chritiity. Thi mked the ed of the Viki Ae, d the rt of cotructio of the old chedrl i the th cetury. Diårde i mueum of Uppld iculturl herie. Fyrihov Biotopi A Ett päde iterktivt mueum där be får upptäck och upplev ure. Här fi må tip på urutflykter och iformio om de olik Liétir. A exciti iterctive mueum where childre c dicover d experiece ure. It offer my uetio for ure tour, plu iformio bout the viou Lieu Tril. A Fyrihov är Sverie met beök e och femte tör beökmål. Bd, port, mäor, evet, möte och rekreio. Ävetyrbd med tropik miljöer och utomhubä på omme. Simbä med olympik mått, hopptor och klättervä. Här fi ockå tuby och cmpi. Fyrihov i Swede buiet e, d it fifth mot popul trctio. Swimmi, port, exhibitio, evet, meeti d recreio. Aquic dveture cetre with tropicl eviromet d outdoor pool i ummer. Olympic-ized wimmi pool, divi e d climbi wll. Plu holidy ville d cmpi. Pelle vlö Hu Houe of Peter-No-Til koert & kore D Cocert d Core Hll Byde är rid v kitektbyrå Hei Le Teetue i Köpehm. I byde fi både koert- och koferelokler, cfé och reur. Frå de jätte våie erbjud beöke e torle utikt över. Lid out royl rde i the mid-7th cetury, to dei by Olof Rudbeck the Elder. I 787, Guv III doed the rde to Uiverity Boicl Gde, mki them the oldet i Swede. There e more th 000 pl from oud the world here, plu orery d the Tropicl Greehoue (Tropik växthuet). 8 The buildi w deied by Hei Le Architect of Copehe. It h cocert d coferece fcilitie, cfé d reur. There i mificet view cro from the ixth floor. Alde i mitte v 00-let om e kuli trädård efter ritir v Olof Rudbeck d.ä. 787 doerde Guv III trädårde till uiveritet om boik trädård. Här fi mer ä 000 växter frå hel världe, ett oreri och det Tropik växthuet. e C Couty mueum pecilii i culturl hitory, howi Uppld pt d preet. The mueum my diply iclude rive of the Viki d their cetor. v Sju r ll e Tu 7 C Lämueum med kulturhitorik irikti om vi Uppld i utid och dåtid. Bld mueet må uttällir fi bld berätteler om vikir och der förfäder. tr Ö I I 5 B I Sverie äld uiveritetbyd vi både uiveritetet och vetekphitorie mlir. De Aomik teer väde frå mitte v 00-let frm till mitte på 700-let för offetli diektioer. De keoloik uttällie vi vikir och der förfäder. I mueet mlir fi ockå kter frå ike och det Auburk kotkåpet. Coli Rediviv Uiveritetbibliotek och Sverie äld bibliotek. Id fi mer ä fem miljoer böcker i mlir. I uttällihlle vi bld Silverbibel frå 500-let om u kommit med på Ueco li över världmie mt oriiloter v Mozt. 7 Swede oldet uiverity buildi i home to collectio repreeti both the uiverity d the hitory of ciece. The Aomicl There w ued for public diectio betwee the mid-7th d mid-8th ceturie. The cheoloicl exhibitio diply the Viki d their cetor. The mueum collectio lo iclude treure from iquity d the Aubur Art Cbiet. r St d o db 5 Lätyrele r Ku Skteverket de O l ite Fj r r 85 e d i Al 0 pl e e t Slo tt Vä kt Vä kt o br m Do lv V ttu V 5 l Akdemi ör S uiveritet är det äld uiveritetet i Skdivie och rudde 77. Id fi mer ä tudeter i. Uiveritethuet, huvudbyde, ivide 887 och de mifik ul väd id i huvudk till koerter och kofereer. I huvudbyde fi ockå uiveritet mytkbiett. 75 to promed Ku Gö r v d lu ie B Fouded i 77, Uiverity i the oldet uiverity i Scdivi. Tody, there e over 0,000 tudet i. Uiverity Hll, the mi buildi, w opeed i 887. The mificet Grd Auditorium i ow ued mily for cocert d coferece. Uiverity Coi Cbiet i lo i the mi buildi. M l 5 tg S: Ym er ke Ku ätor öm tr Bo E 8 rk 0 L e kt m S 5 m H de Vä7 8 7 Fy Å pl m H å ri uiveritet Uiverity tr Sv e vä e t 0 tio Ö 5 e od Fr 0 ru ck el rk je täl St Ku b 5 8 To 8 ed 8 Dr 7 Sö d t o Scdivi biet d llet church. A lo it i ll, 8.7 m, the church i the e of the chbihop d w built betwee 70 d 5. It coi the hrie of Eric IX of Swede (Eric the Holy) d Boque pulpit. The rve of Ki Guvu V d Joh III, Lieu, Olof Rudbeck, Nh Söderblom d other e here. The Treury Mueum (Sktkmme) i the North Tower h world-cl collectio of textile. 7 - Fr k t ä h Kv Pkäck k c b r Lu v ru Sk Tr Ekilpl b t u h d Il 5 Skdivie tör och hö kyrk. Lik lå om hö, 8,7 m. Kyrk är äte för ärkebikope och byde uder åre70-5. Här fi Erik de helie kri och e prediktol frå bocke. Grvkyrk för bld dr Guv V, Joh III, Cl vo Lié, Olof Rudbeck och Nh Söderblom. I Sktkmme i orr toret fi e textilmli v världkl. I 0 G t l bi de t ti r B ttu d Su rä Akdemik jukhuet vä j öld Ar lr t e Ce p Närkute rä Sdträdårde k m B 7 e ld 5 d Smiterhemmet ä ie ll til 8 äe lm Hj Butermil d rä l Kå Flutret är 0 C rr No Vklkol Cetrltio r Pumphuet v Göv ä 50 r te 8 Tor vä - kil E St ä Å0 Flu Olof Plme pl d ä ve k d Mu rä 7 8 tr Ötö io Kv ä el rk 8 To l Ku Vä r Bä d Il ro b Kv m Do 7 S kyrk i ler er et Vr t Frej vä domkyrk Chedrl H m Arkivcetrum Sverie Geol. Uderök. db id tv Bo kv. d år B Kv D Geocetrum Få be e ä v 0 r de Vä or St om pr vä r Jä ck rd å t vä Ku J llé rik Al u r ed Br 7 Vårfrutor e Reellium ot er Luet r e Blå u h r e Är e br ä tb t ot Sl Sl m e Kr v ud R vo r r A rä l o Torerpke Pelle Svlö hu Cmpu 77 e vä Vill rr No 00 m 5 eck udb R Bo 5 5 re Kotmueum Vbore Blåehu Zooloi äe bov Kå d Kolk Frede Hu Slottet ole A rot 8 Tropik växthuet Pleotoloi Ldtiet kli Slottbcke tk 5 Aropl äe b yv Nor Bror Hjorth hu Evolutiobiol. Cetrum (EBC) 8 Sm Godmiet Gu Leche pk Boik trädårde Pl 7 äe v o 5 7 Evolutiomueet r ed N i hr r ebo Kr Sdhuet Sdteer r d äd Tr C Dr o ti tti v ä Guillklock Lillj 0 Rådhuet m 5 ti v R tirätt Stor Toret kore 0 0 Liéum 0 riu lle Ny GätrikeHälie io H Lu d h 7 o br 0 v r be Thu Odilud Colipke äe t ot t e vä ll Vi The Svedber lb. l r ve e Påk ic S Norrld io Värmld io ReiHel Stockholm i teer tt Vätö Trefld. io ro io D kyrk Coli Rediviv 0 Nh huet Söderblom pl Sl rd Eelk pke Hum. cetrum toret Dek- Geijerårde e tp S: 7 S:t Per kyrk Storårde tor Koert och l kol V k r Gml kolkvärde- Vkl r Pitkyrk Fyritor Skytteum Ridd- I Be r e vr Ö Å Domkyrk p Biko äd r Ubbo fo Gml idrottpl 7 Kplårde r To å o rk Ky r S:t Erik rä Domkyrkopl d Uiveritethuet Mti Luther Ki pl 5 lje 0 Kvtoret er Li 8 tp S: er o Th u m e re 0 Gropl Sv tt f Öterpl Nkol Dr 5 Å o Sl lo ml kyrkoård Stillhete kpell Sdbiblioteket rte o Kl r Jä ro b Ö e Guvium O S: f lo to vr Ö t S: 5 0 ä Ku mueet l ei p ph Or rä D rd r p ro G Berkol 0 5 d å ko S: W 00 m W 0 u 58 Öterpl 7 Fr öd i Le K rlf St ri Th or ild u Bu re Gml mueum Hö Lié trädårde t é i L MiioLiékyrk V Str Gml obervoriet Djäke Porl Vätr Järvä d u l ro H b 5 Br e N Di vä Kuhör le El or 7 r Ky ckber R vä e Mikelpl Vätmld Dl io Alvéf Uppld Gotld lo le CeliuO io io :t bro huet S: S D t L Götebor Wlmtedtk Hmm io årde kjöldbibl. tm Småld r io CetrlSv Slubdet e Kyrk hlle Klm Ru Roé- Uppld- Gml Hu io Södermldh d S:t Erik pke Toret o muéet el Nerike io tor tj Muicum 8 Vthol mväe Fy påriho ve bäck ri l o Sk Fi Mlmre pl Kedrlkol 5 T e kt Re Biotopi ur St r V Ekoomikum Skolpke or e t lu G Bör je de O m lo Sy e th Lu pl öt 7 de Vidhem kyrk Fyripke Mikelkyrk Edd Fy G 7 d e Ed å p Svt 5 7 r je ei G 8 Gml kyrk Höähöjde by Rå Luthbro re 0 0 Polihuet ri Fy e på Bdhu- pke u St 7 lom Sy Te 7 0 Vlhll l Rep Fyrikol öt r é G Sverkerkol 0 erm Timm r Ri Kpell Diårde Mueum ielm å 5 Gml N Cetrum ä d e trr Str på Strdäe k tbäc h Stier Stierhielmpl D Kpellärdpke Sv bd Fyri Idue på C Idu H lliv Fyr bro t r bo de Adil Swe 5 ml G U 0 pp Viki 8 8 l 7 Fyrihov t r Auro B Eil Idrott A Ti lä Hjlm källlur värld. C Somueum om erbjuder lek i oräde där Pelle Svlö bor tillmm med i väer och Må. Här är ll b och vux välkom t ju v mofäre och lek i Firyle mueum (Pelle Svlö hu) ivi childre the chce to ply i the firyle treet where Pelle Svlö live with hi fried. Adult d childre e ll welcome here to ejoy the mophere d ply i Pelle world. 5 evolutiomueet Mueum of Evolutio A urhitorik mueum vi uiveritet uik mlir v mierl, foil, diouriekelett, växter och djur frå hel världe. Här fi Norde tör mli v diourier. url hitory mueum (Evolutiomueet) diply Uiverity uique collectio of mierl, foil, diour keleto, pl d iml from oud the world. It hold the let collectio of diour i the Nordic coutrie. Turitbyrå Tourit Iformio Office D Öppettider: Må fre kl 0 8 Lör kl 0 5 Juli uuti äve ö kl 5 För evetuell vvikeler, v od e vår webbpl. Opei hour: Mo-Fri 0m-pm S 0m-pm July-Auut lo Su m-pm For poible deviio, plee check our web ite. Europe/Swede/UPPSALA

12 IdrottEtt urvl v Somm på iterpool! BOeNDe/ACCOMMODATION Sov ott i. Här fi llt frå exkluiv hotell i city till Bed & Brekft på ldet. Sleep tiht i. Chooe from mo excluive hotel i the cit ceter to B&B i the coutryide. HOTeLL/HOTELS Akdemihotellet Övre Slott 5 Tel Auut Värdhu Säterdle, Almue Tel Bet Weter Hotel vv Bård Tel Cetrltio Hotell Bård tel Clio Hotel Gillet Drbru Tel Duv Hotell Drbru Tel ekludhof Ekludhovväe 7 Tel Firt Hotel Lié Skol 5 Tel Grd Hotell Hör Bård Tel Gäthem mite Smiterräd Tel Hotel Ku 7 Tel Hotel Vill A Odilud Tel Hotell Chlotte S:t Johe C Tel Hotell Fyrilud Fyrilud 8 Tel Hotell kuätor Kuätor Tel Hotell kvtoret Kvtoret Tel Odlårde Mielud Tel Pk I by Rdio Stor 0 Tel Rdio Blu Hotel Stio Tel cdic Upldi Drbru Tel cdic Nord Gml 50 Tel uer Herrård Suerväe Tel öderby Golf Lode Söderby Gård, Nä Tel Viktori Hotell & kofere Almueväe Tel City Sy Trädård 5 Tel RUM & FRUkOT /BED & BREAKFAST Bed & Brekft Aecy Tel , Björkdl Gård Väteråker Björk Tel , Gäthem mite Smiterräd Tel Huet Bror Auut krok ård Åkerby, Bälie Tel , RUMUTHYRNING /ROOMS TO RENT Broård läehethotell Fubo Broby ybygeore Teér D Tel , korttidboede och Läehethotell Kl räd 7 Tel Läehethotell Kl räd 5 Tel VANDRARHeM/HOSTELS Cetrltio Bård Tel Järlåårde Blbo, Järlå Tel + 8 0, Gmmel-Gräome hembydård och TF vhem Svby, Alud Tel , kuätor Kuätor Tel uer Herrård Suerväe Tel city hotel S:t Per Tel Vdrhem Kvtoret Tel TUGOR & CAMPING /COTTAGES & CAMPING Burvik olf & reort Burvik, Kutby Tel Fjällor friluftområde Fjällor Tel Fyrihov tuby och cmpi Idrott Tel Fyrväpplie portfikecmp Fyrväpplie, Kutby Tel , Norredorp Mielud Tel iefor bd & cmpi Sieforjö, Järlå Tel + 8 0, , Siriu Herr 0 Jui IK Siriu Herr v. Vlud IF 0 Jui IK Siriu Herr v. Dlkurd FF Juli IK Siriu Herr v. Sdvike IF 8 Au IK Siriu Herr v. BK Forwd 5 Au IK Siriu Herr v. IFK Luleå Siriu Dm Jui IK Siriu Dm v. AIK Dmfotboll IK Siriu Dm v. IF Limhm Bukeflo Au IK Siriu Dm v. Hmmby IF DFF Au IK Siriu Dm v. Öter IF Au IK Siriu Dm v. Ekiltu Uited DFF 8er Jui 8er - Kritid Predor 8 Jui 8er - Tyreö Royl Crow Au 8er - Stockholm Me Mchie 0 Au 8er - Örebro Blck Kiht 7 Au 8er - Cld Cruder RFC Jui Hmmby IF Herr Jui Stockholm Exile RFC Herr 8 Au Bbi Herr Au Södertälje RK Herr Au Tureri 0- Dm i m ktivitetkro & portb! Koke + Livebd Nu h vi öpp ommverd! På iå Airhockey, Fotbollpel, BDJ, Trubdur Bok ditt hotellrum olie / Book your hotel room olie Svtbäck S:t Per Glleri /iå frå å

13 Shoppi är e livli hoppid. Här fi e roli bldi v moder llerior, köpcetr, pecilbutiker och emytli torhdel. Shopp, fik och jut v citypule och de ik miljö. Shoppi i lively hoppi city, with mix of moder lleri, mll, boutique, d covivil outdoor mket. Shop, mke top for coffee d ejoy the city pule d hitoricl milieu. Berm (Mp: C) Drotti. Tel: Sed h vi erbjudit kofektio v hö kvlitet. Välkomme i och prov våre kollektioer. / We hve old clothi of uperior qulity ice. Plee come i d try o our electio of thi pri collectio. Drotti Bokhdel (Mp: C) Drotti 7. Tel: Drotti bokhdel hitr du böcker, tidkrifter och pppervor. Koppl v med e kopp kffe och e kk i vårt kfé. Välkomme till e rikti bokhdel med ett brett ortimet och kui perol. / I Drotti Bookhop, you will fid book, mzie, pper d tioery. Relx with ome coffee d cke i our cfe. Welcome to rel bookhop with wide electio d kowledeble ff. Budo & Fitebutike i (Mp: C) Ötr Å, Tel Allt för di träi. / Everythi you eed for trii. Vivi & Viktori (Mp: D) Vkl. Tel: Välkomme till Vivi & Viktori! Vi hjälper di med rätt uderkläder & Kläder både till vd och Fet. Kläd Strl -5. / Welcome to Vivi & Viktori, where we will help you fid the riht uderrmet d clothi for everydy we d ptie. Wide re of ize. Öter om å (Mp: C) Svtbäck 8. Tel: Kothverk och formivi. Förälji v kermik, l, textil, mide, trä och mycke. Allt frå brukod och e klädkollektioer till uik kotföremål. Välkomme! / Art hdicrft d dei. Sle of cermic, l, textile, wrouht-iro, wood d jewelry. Ample electio, from utility item d clothe collectio to uique t object. Welcome! Gå & Löpkliike (Mp: D) Väderkv, Tel: 08-5 E-pot: För ll di kor och behov ortopedik komm i och l med vår höt utbildd perol. / For ll your hoe d orthopedic eed come i d pek with our hihly tried peroel. Tehör (Mp: C) Forumlleri. Tel: Svtbäck A I vår butiker hitr du c 00 olik teer i lövikt, yrode kffeböor, tekor, kffepre, mur, chokld, kkor och korpor m.m. Må fi preettip, välkomme i! / I our tore you will fid bout 00 differet kid of te i bulk, freh roted coffee be, tepot, coffee pree, mu, chocole, cke d bicuit etc. My re ift ide. Welcome! HoueHold (Mp: C) Kloter Skö iredi och dr ker om ör vde peciell. / Iteror d other thi th mke life pecil. Outlet (Mp: G5) Berbru 8, Tel Kläder och kor till hel fmilje med upp till 80% läre butikprier. / Clothi d footwe for the etire fmily up to 80% below reil price. The Elih Bookhop (Mp: C) Svtbäck. Tel: The Elih Bookhop öppde 5 och h ett brett ortimet eelkpråki litterur - kölitterur, fcklitterur, b-och udomböcker, böcker om verie, vek förfre på eelk. 500 dfärk iterioell dtidir. Bokhdel är, likom yterbutike i, öppe vje d och är ett pdi för bokälke. / The Elih Bookhop opeed i 5 d h wide re of Elih literure fictio, ofictio, childre book, iformio book bout Swede, eve Swedih uthor i Elih. With over 500 dily freh iteriol ewpper, we e ope every dy pdie for book lover. Check out our iter hop i Stockholm. AVIS och Budet Biluthyri (Mp: E) Kvä 5, Vi h bil, bu och flyttbil i ll torlek. Vi läm 0% i rbt vid uppvide v kortet / At AVIS C Rel Ret you c ret c, bue d vehicle of ll ize. We offer 0% dicout with Cd. Welcome to AVIS d Budet C Rel. Affärhuet Kve (Mp D:) Boldcity, Ståjär 0 Forumlleri (mp D:) Bredräd, Gottud Cetrum Vlthorväe 7 Gräby Cetrum Mkd Rådhuet (mp C:) S:t Per lleri (Mp C:) S:t Per 0, Svvlleri (MpD:) Drbru 50, uppl chedrl ift hop Uique ouveir, hdicrft d ift reled to Chedrl d Swede. tel ope dily DROTTNINGGATAN UPPSALA TEL. 0, Nu med dm. Shoppi Shoppi 5

14 Reurer & Nöjeliv I fi ett tort utbud v reurer, cféer, pub, ber och klubb. Här kommer ett litet mkprov på tälle om kke k bli jut er fvorit uder beöket. Håll till odo! Reur & Nihtlife offer le electio of reur, cfé, pub, b d club. Here i mple of plce th miht jut tur out to be your fvourite duri your trip to. We Fhio Mody Fridy 0, Surdy 0 7, Sudy. forumlleri.e Akdemibokhdel LudeQ, Bico Footwe, BIK BOK, Boomer, Cli, Flh, Gllerix, Gi Tricot, Glitter, Guldfyd, The Hir Shop, Joy, Kick, Life, Löplbbet, Mke Up Store, Mobilizer, Moki, MQ, NoNo, PhoeHoue, Quee Nil, Scorett, Solo, Sdium, Stjärurmk, Tehör, The Body Shop, Thirt Store, Kemtvätt & Skrädderi, Vero Mod, Volt, Weekdy, Biztro, Cupido, McDold, Tex Lohor, Thi Ville, Wye Coffee. De tourit. With kortet our bue d tri e for free. (Plee do t tell the locl.) Trvel withi the city d the eet reio for oly 5 ek. The cd lo iclude lod of other free tuff uch dmiio to mueum, coupo d more. kortet i vlid for dult d childre d i old the Tourit Iformio. More iformio who.e Biztro (Mp: D) Smedräd. Tel: Reure med de od me, ervice mt ftik lokle om h e bkrud om prithdelbolhu. / The reur with the ood food d ervice, well ftic locle, pt of buildi th oce houed the Liquor Trdi Compy. Domtrppkälle (Mp: C) S:t Erikräd 5. Tel: Välkom till met ik reur. I de ftik miljö erbjud de luch, ffärluch mt á l cte. Vår mey är vek med ipirio frå världe kök, främt de frk och iliek. Vi erbjuder ockå ett rikt ortimet v kvlitetvier. / Welcome to the reur oe of the oldet veue i, where luch pecil, buie luche, d l cte dihe e erved i remkble hitoricl eviromet. Our meu i Swedih but ipired by cuiie from oud the world, epecilly Frech d Ili. We lo hve wide electio of qulity wie. O Coor (Mp: C) Stor Toret. Tel: Sed 5 år tillbk fi vi mitt i på Stor Toret. O Coor är e Irlädk pub med e eui mofär och livemuik 5 d i veck. Vi h tör utbud v öl och whikey med mit 000 orter öl och 50 orter whikey och vi h både e l cte & pubmey. / Cetrlly loced for the pt 5 ye, O Coor i locl pub with euie Irih mophere. Alo with let electio of beer d whiky, we hve à l cte & pub meu. Live muic 5 dy week. Clio Hotel Gillet (Mp: C) Drbru tel Välkomme i till Clio Hotel Gillet, met levde mötepl! Njut v vår ftik helbruch eller e lyxi Afteroo Te. / Welcome to Clio Hotel Gillet, mot lively plce to meet! Ejoy our ftic weeked bruch or poil yourelf with Afteroo Te. Scdic Upldi (Mp: C) Drbru. Tel: Lörd & Söd Låfrukot till kl. :0. Reure öppe ll vdkväll. VÄLKOMMEN! / Surdy & Sudy brekft 07:00-: 0, Reur ope every weekdy evei. WELCOME! Reur Akropoli (Mp: D) Väderkv. Tel: Grekik reur i eui miljö. Ho o erver du välld m ipirerd frå Grekld och det klik Svek köket. / Greek reur i euie eviromet. With u you will be erved deliciou food ipired by Greece d the clic Swedih cuiie. Vill Rom (Mp: C) Gml Toret. Tel: Vmt välkom till Ritore Vill Rom där vi i vår myit iredd lokl erbjuder ett tort utbud v m och vier frå Ilie. Me l omorfullt med de fite råvor och i hmoi med vår välorterde vili h vi förmåe t få e uttryck för vår pio v det iliek köket. Öppet:må-fre frå, lör-ö frå. / Welcome to Ritore Vill Rom, where we offer wide electio of food d wie from Ily i comforble d ple mophere. Our food i mde with pecil ce from the fiet irediet, which llow u the privilee, hd i hd with our wellorted wie lit, of exprei our pio for Ili cuiie. You e wmly welcome to come to Vill Rom! Ope Mo-Fri from :00.m., S-Su from :00 oo. Flutret (Mp: D5) Svdmme, tel Ntklubb fred och lörd med dolv, årrä. / Nihtclub Fridy d Surdy with three dce floor, 0:00 to :00. 5-ye limit. Terre Kök & B (Mp: C) Drotti, tel Terre lier cetrlt, ivid Stor Toret, med öppe och trivm miljö och ftik utikt över Fyriå. Här k du ju v e bit m eller b ett l i be, om k tolter med ett v tör butbud. Välkom! / Terre i cetrlly loced, riht e Stor Toret, with ple, ope mophere d re view of the river. Ejoy mel or jut ke drik the b which i oe of the citie biet electio. Welcome! Krueber Herrård Krueber, Tel Vid Mäle trd, i lutet v de lå llé, lier hitorik Krueber Herrård. Koferer i e ipirerde miljö med mäder v ktivitetmöjliheter, till exempel p, olf, båttur, tei eller viprovi. Eller beök o priv för t koppl v över e weeked eller fir åo v livet viktite hötider. / Seide itued of lke Mäle, the ed of the tree-lied lley, you fid thi mio of ciet liee Krueber. Here e y poibilitie of weeked relxio. For meeti d coferece the eviromet i mot ipiri, outdoor ctivitie fter your wihe d perhp mot of ll for y memorble time i life, birthdy- or weddi ptie. Reur & Fetvåi Sve Dufv (Mp: D7) D Hmmkjöldvä , På reur Sve Dufv erver vi dlie e ftik luchbuffé. Tem är välld humkot och kökmäre Jerker Kellre öjer i b med de bä råvor. / At the reur Sve Dufv we erve dily ftic luch buffet. Theme i ty dihe d chef Jerker ified oly with the bet irediet. Iterpool (Mp: C) Svtbäck, tel M, ktiviteter, port - di mötepl i! / Food, ctivitie, port - the plce to meet i! Meob (Mp: B) Sture A, Njut v för Afrikk reur med e uderb mofär om får värme och luet. Avjut m och dryck på vår uteerveri om vädret tillåter. / Ejoy firt Afric reur with woderful mophere th cpture the wmth d trquility. Ejoy food d drik o our terrce, weher permitti. Odibor Reur & Cfé , Här på Odibor vi rer och r hd om fetbetyre, kör duki, utmycki, mli och erveri - llt för t i k fokuer er på träffmålet. Vi erbjuder llt frå trerättermidd till må fik. / Viit u Odibor for ll type of meeti, from mll fik to weddi or buie ewy. We hve everythi from fie -coure mel to fik ck. Koert & Kore reur/cfé (Mp: C) Vkl tor, telefo (hovmäre), Koert & Kore reur är vecertifierd och klimkompeer lucher. Reure erbjuder ett brett utbud v meyer för kofereer, mäor och evet mt de luch måd-lörd och i mbd med kvällkoerter i Stor le erver koertmey och plockbuffé. / The reur Koert & Kore i Nordic Ecolbelled d erve luche i limet with cbo offet prorm. The reur offer wide electio of meu for coferece, exhibitio d evet well luch th i erved dily Mody-Surdy. Whe there e cocert i the Grd hll, the reur offer buffet d dier meu. Subwy (Mp: C) Vkl 7, Med ett brett utbud v ybk bröd, färk röker och viio v åer t välj bld, kom i och jut v vår utök mörå. / With wide electio of freh bked bred, freh veeble d me, d viety of uce to chooe from, come i d ejoy our re dwiche. ul.e 077- REGIONAL TRAIN REGIONAL BUSES CITY BUSES Trtori Commedi Skol, Kli d ll th jzz Godmiet, Ötr Stio, Hmber Fik Fyritor 8, Pepp Pepp Suttu räd, 08-0 Stioe Sveo Kror Olof Plme Pl, Reur Alexder Ötr Å 5, Plock Drbru, 08- Tex Lo Hor Drbru, 08-0 Åke S:t Eriktor, Rififi Ptori och Ritore Kuä 7B, Smultro Cfé och Reur Svtbäck 7, Kvdr Bredräd, WhO_TRYCK.idd Shoppi Reurer & Nöjeliv 7

15 Summer Offer! Buy Cd, py for Reul Price 0 SEK. You Py 5 SEK. See more! Sve more! Buy the Cd! Red more pe -7 Bok Bord, Summer Specil Jue t throuh Auut 0 th E Afrikk o mitt i 5% off your mel (excluded: bevere with lcohol), Sudy Thurdy. Oe-time offer oly. K RU S E N B E R G H E R RG Å R D Meob är e o för de om vill upplev det etiopik och eritrek köket läckerheter. E mk v Afrik. Meob i hve for thoe wihi to experiece the Ethiopi d Eritre cuiie deliht. A te of Afric. 5% rbt på di m (ud: lkoholhlti drycker), öd tord. Edt e å per pero. Welcome O Coor The Irih Pub & Reur Stor Toret SUMMER AT KRUSENBERG HERRGÅRD Hotel Meeti Á l cte Summer cfé Krueber Sp Affordble ccommodio Mor 5 miute from! For more iformio d booki, plee coct u o or viit our webite Krueber, Tel: Fx: rätter 5:- Wh' O Summer 0.idd RESTAURANG AKROPOLIS Erbjudde FÖRRÄTT Mii Mezé Lökopp Tot Ske VARMRÄTT Filé Oc Pikili Huet rödtufilé DESSERT Gl Bklv -rätter 85:- Grekikt, à l cte-rätter, vhämti, e hel vår mey på Må-fre 7-, lör 5-, ö - Tel 0 5 Väderkv B

16 Cféer Cfékulture är rk i. Här fi llt frå ik koditorier till moder cféer. Hit di drömbkele och jut v livet. Cfé h tro cfé culture, with brod re of clicl coffee hop d moder cfe. Fid your drem deert d ejoy! VILLA ROMANA R I S T O R A N T E Gml Toret Opei hour: Weekdy from.00 m Weeked from.00 oo Avjut e iliek midd i e myi miljö cetrlt i. Vi h ett tort ortimet v iliek vier och e rppli med hö kvlitet. Välkom! Beveuto! Ejoy Ili dier i coy eviromet i cetrl. We hve bi electio of Ili wie d rpp. Welcome! Beveuto! Bore Grd Cfé och Fetl (Mp: C) Orphei Drär pl, 08-0 Vi erbjuder llt frå hemjord bkverk, märå, och luchrätter till plockm och l cte med fulltädi rättiheter. / We ivite you to try our homemde ptrie, dwiche, d luch dihe, or eve our fier food d l cte mel. Ejoy our ftic locio d re ervice. Kedrlkféet (Mp: C) Domkyrkopl. Tel: Där Cl vo Lié h vit rektor e å i tide hitr du Kedrlkféet. Kfé med hemberi och lätre lucher. Fuer äve om fetvåi vid dop, bröllop, bervir och hötidmidd. Öppet: Må-fre Lö-ö Avvikeler k förekomm. / The cfé kow Kedrlkféet i loced i hitoricl plce, where Cl Lieu oce erved Rector of Uiverity. The cfé h it ow bkery d erve ptrie d liht luche. The premie c lo be reted forml room for chritei, weddi, fuerl theri, d dier. Mo Fri 0m.0pm, S Su m pm. Plee phoe for iformio bout exct hour. Cfé Gütherk Hovkoditori & Schweizer (Mp: C) Ötr Å Eetillverk ifrå vårt beri, koditori och kök, fulltädi rättiheter vjute i ik miljö med uteerveri vid Fyriå, välkom till o! / Self Mde from our bkery, ptry d kitche, full riht ejoyed i trditiol etti with outdoor ei Fyriå, Welcome! Ofvdhl Hovkoditori (Mp: B) Sylom 5. Tel: 08-0 Arikt cfé om ivide 878. Lucher. Poeifr : o i vje måd ept-mj, ceri, pecilit på möråtårtor. Uteerveri på omme. / Trditiol clic cfé, firt opeed i 878. Luche. Poetry evei firt Wed of ech moth, Sep-My. Ceri, pecility: Swedih dwich torte. Outdoor ei i ummer. Huo Cfe Accordi to Chle (Mp: C) Svtbäck, E New Yorker driver de tredi Americ Cfe erver New York bel. Det fi ockå e merikk butik ie med ll typer v odker. Gri Wifi och rolit t umå i. ri muik ätter och olik eveem påår. / A New Yorker ru thi tredy Americ Cfe ervi New York bel. There i lo Americ tore iide with ll type of Goodie. Free Wifi d fu to h out i. Free muic iht d differet evet ooi. Cfé Cppuccio (Mp: C) Svtbäck, 75 Tel: , Öppettider Må-Tor 0:00-:00, Fre-Lör 0:00-:00, Sö 0:00-:00. Välkomme till Cfé Cppuccio, med myite ierård! Vi erver vek humkot buffé vd mell - 5. Äve hemlde oppor mt lätre lucher och ett tort utbud v kffe och läckr bkeler! / Welcome to Cfé Cppuccio, with the city mot cozy courtyd! We erve trditiol Swedih food buffet weekdy :00 to 5:00. Eve homemde oup d liht luche d re of coffee d deliciou ptrie! Brotröm Kfé (Mp: D) Godmiet Ötr Stio. Tel: Ett kfé med mofär beläet i Godmiet mell tioe och koerthuet. Vi erver ybk bröd frå eet beri, ott Firtrde kffe, mörå, oppor, llder, pjer mm. Vi bjuder på uttällir och h uteerveri ommtid. / A cfé with mophere, i the former ood wehoue betwee Cetrl Stio d the cocert hll. We erve freh bred from our ow bkery, premium Firtrde coffee, dwiche, ld, ptrie d more. Art exhibitio ofte o diply d outdoor itti i the ummer. Bi, Svtbäck., 08-0 Cfé Lill Vlvet Vkl., Cfé Uico, S:t Per. 7, Coffeehoue by Geore Bård, 08 - Cetrltioe, Cféer & Gllerier

17 GÖRA Här i läer vi Upplidie De uperlokl yhettidie med det me om det om häder i. BO BESÖK OSS detiiouppl.e BESÖK TURISTBYRÅN PÅ KUNGSGATAN 5 SNETT EMOT RESECENTRUM. VARMT VÄLKOMMEN! 0% rbt på ll brickor. Klipp ur och med kupoe. KUPONGEN ÄR GILTIG T.O.M. SÖNDAG 0 AUGUSTI 0.. Mycket på å. Sed 8. Foto: Frå beökmåle mt Klb/Detiio. Stewe Quiley, Mlee Burwick, Bo Gyllder. Text & prooduktio Apotel 0 Upplev, fik, tro, lek och lär i met uik miljöer Evolutiomueet Boik trädårde lott kotmueum Foto Stewe Quiley, Mi Uli Frede Hu Pelle Svlö Hu Äk 500-lruier öppet ä hel ome. Rel th cetury rui by ctle ope lmot ll ummer. Bror Hjorth Hu Boik trädårde Vbore Hit hit, e prorm, öppettider med mer vi Öppettider på/opei hour Ao WO_Slotttrket_Vbore.idd 0-05-, 0: Cféer & Gllerier Reurer & Nöjeliv

18 Eveem Här fier du hudrl eveem om äer rum i uder vårmåder. Äu fler eveem hitr du på Evet Hudred of evet ke plce i duri the pri moth. Browe throuh the wide electio d chooe your ow uet. More evet olie Pty Smith Cookie Be Folkm Chllee Jui Jui preeter v Flutret. Reur, tklubb, eveem Telefo: Adre: Svdmme E del v di vd Pl: Uppldmueet, ti-ö -7: Vii v Mueum Guvium Pl: Mueum Guvium, uiveritetmueum, kl Telefo: , Biljetter Kr Förälji v hemproducer på toret Pl: Fyritor kl.0-5:00, Telefo: Loklproducerde vor åom blommor, poti, frukt, ft och kr m.m. Sälj jälv! Vii v Bror Hjorth Hu Pl: Bror Hjort Hu öd -:00, Telefo: Guidd vii v Bror Hjorth kot, hem och eljé Vii v domkyrk Pl: Domkyrk Telefo: 0800 Vii v Norde tör kyrk, vje öd året om. Gri, mli vid uttälliväe iför etré Loppmkd på Vkl tor Pl: Vkl tor på lördr Telefo: Lördloppi på toret frå tidi moro till e eftermidd Vii i Liéträdårde Pl: Liéträdårde Telefo: Liéträdårde är e rekotruktio v hur Lié boik trädård å ut i mitte v 700-let. Här jorde h vetekpli ikteler och udervide tudeter. Id är trädårde e rökde o i cetrl, med mueum, butik och cfé. Biljetter, Kr. 0, B 0 kr E låd berätr Pl: Mueum Guvium ti-öd -:00, tel Vd k ett föremål ä o? I de här uttällie får vi del v zooloe Folke Lider och h fru Bri berättele utifrå e bortlömd mikrokoplåd om upptäckte i e mli på Evolutio Bioloikt Cetrum i Sällkpet Lié Hmmby 0 år Pl: Lié Hmmby Jubileumuttälli med blomtermålir v G. D. Ehret (7) och de brittik boik illutröre Roemy Wie. Biljetter, Kr. 0, B kr Guidde turer v uträvie i Gml Pl: Gml Upl Mueum Vill du tit på uträvir i Gml med e keolo om uide? Vi träff uför Gml Mueum klock.00, måd - fred, dock ej på midommfto eller röd d. Gri Guidd vii v Lié Sävj Pl: Lié Sävj kl. -:0, Telefo: 0707 Guidi v Liéhuet och årdtuet med Lié k. Biljetter, Kr Klik dvdri i hitorik kvter Pl: Domkyrkopl kl. -5:00, Telefo: Följ med e uktorierd uide på e timme dvdri eom hitorik kvter. Lörd kl :00, ej midommde. Srt: Domkyrkopl. Biljetter, Kr. 00 (b uder 5 år ri) Ulv kv bkluckeloppi Pl: Ulv kv 8 km orr om. Telefo: 08 All öd hel omme kl Sdvdri med domkyrkoperpektiv Pl: Domkyrk huvudiå Telefo: 0800 E domkyrkouide vi rut i kvtere i domkyrk där må byder och verkmheter hft kyti till vdr i hudrl år. mj, 0 jui, 8 juli mt 8 u. kl.:0-: Vii på Lié Hmmby Pl: Lié Hmmby Telefo: Gårde Hmmby är e v Sverie met tilriktit bevde 700-lård. Här pel både Cl vo Lié privliv och h vetekpli äri. Det fi kläder, tyer och fler vckr peter i huet. Biljetter, Kr. 0, B kr Popquiz Pl: Pub, Svtbäck, kl.- Telefo: Popquiz på Ny Gld Nitto! Två timm med muikfråor, video, kivoml, titbilder, m och mycket koj. Vilet år deutom hem med e midd (mx fyr peroer). Biljetter, Kr Fir iolde på Lié Sävj Pl: Lié Sävj, -7:00 Tå frå ICA-ffäre till tuet på Lié Sävj med flde b och Lié i pete. Niolå, trubdure L Hedber, Lioköre, idde Liékpellet, fik och tämi Fir iolde i Pl: Sdträdårde, kl.-:00 På ce: Pdorketer. Cote Apetre & Pobre Diblo med väer bjuder på kö melodier och d rytmer. Kommufullmäktie ordförde L Bäcklud håller let till Sverie. Det blir äve flutdeli och fikerveri. Koferecier är åerk och uderhålle Ako Fir iolde på Diårde Pl: Diårde, kl.-:00 Telefo: Kl. Flhii, iolå. Tl v Ol Lmo. Kl.0 Folkduppvii v Kulturföreie Fyriillet. Kl. 5 Ekumeik friluftudtjät. Uder de uderhåller drpelorketer Uppdret Sommjzz Pl: Pkäck, Sdträdårde Kl.:0, Telefo: 087 Sommjzz med åerk Ako och Storbdet Dyliht uder ledi v Erik Ludber. Biljetter, Kr Fotorfer Diårde Pl: Diårde Telefo: Lär di bättre bilder och v med i Uppldmueet fototävli. Kom med di ee kmer och del i e fotoworkhop tillmm med fotorfe Kritj Auver och ikvie Bbro Björemlm Slottvii Pl: kotmueum, kl.-:00 Telefo: Om kote, kitekture och reeter på lott. Foku: Reetporträtt. Biljett: 80 kr (ikl etrévift till kotmueet), b och udom 5 kr (t o m år) Luchkoert med Kmmkör Pl: Håväe 88 (bu ), Håby Telefo: 087 kmmkör fir 0 år och utfork mäik förutättir i tide och rummet. Verk v bld dr Orff och Debuy frmför v köre och illutrer med brulotikt fotorfi. upplkmmkor.e Frivilli etré Mode och fåfä Pl: Lié Hmmby Telefo: Specilvii v vävkmme kter. Viie iår i erie Hmmby rum för rum där vi fördjup o i ett v rumme i huvudbyde. Biljetter, Kr. 0, (Fri etré för b och 700-lklädd.) l på Hmmby Pl: Lié Hmmby Telefo: Medlemm i Sällkpet Lié Hmmby er liv åt pke! Gör dem ällkp på pickick, i lek och d. Fri etré för 700-lklädd hel de. Kl. 5:0 Hmmby rum för rum: Biljetter, Kr. 0, (Fri etré för b och 700-lklädd.) Fett me kärlek Pl: Fyrihov Telefo: Skolvlutifet för hödiet och uppåt, ll viiter och lkote De blomtertid: Sommvluti Pl: Uiveritethuet, kl.-:00 Telefo: uiveritet bjuder i tälld och llmähet till ommvluti i uiveritethuet med ipirerde föreläir och muik. Efter föreläir blir det koert i uiveritetul med Kuli Akdemik kpellet, OD och operoliter Blå kedrl, röd domkyrk och ro lott - t re eller väl? Pl: Odilud, kl Vii i tre tioer: Blå kedrl, röd domkyrk och ro lott t re eller väl? Vii v kotverket Kokremet de blå kedrle, domkyrk och lottet. Smr domkyrk. Smli: Odilud Fett me kärlek Pl: Koert och kore kl , Telefo: Skolvlutifetivl för udom frå år och uppåt. Aiktet, Mirim Bry, Mh up Iter- tiol och Sdr Klo på cee. DJ: pel dmuik och röre bjuder på ri workhop. Biljetter, Kr Cookie Be Pl: Pkäck, Sdträdårde kl..:0, Telefo: 087 Frå de merikk öder till de ordik kor. Album- och Melodifetivlktuell Cookie Be är tillbk! Etré 0 kr, Etré Förköp 5 kr 0-0- D på Liljekovljeholme Pl: Liljekovljeholme Telefo: 0707 Liljekovljeholme - 0 Strepler. Kl.-0: Kmmmuikd Pl: Aomik Teer, Mueum Guvium, Telefo: 0870 Tre d med kmmmuik i Aomik teer i Mueum Guvium och Hel Trefldihet kyrk. Kmmoliter bjuder på kmmmuik på toppivå i itim och uik miljö! Luchkoerter och kvällkoerter, ät på lörde kvällkoert är bytoåre Kl-Mu Fredriko. Biljetter, Kr Svek Formrebeller - Svek dei uder 0- och 70-l Pl: Uppldmueet, kl Telefo: Färexploioer i ore och brut, popkot, muik, politik och kultur i ädlö dikuioer. E tid v föryele och rdiklim. Mueet fyll med 0- och 70-ldei. Bld de formive om vi fi Le Lo, Cl Joh de Geer, 0-ruppe, Erik Hölud, Mh-Jo och Steph Gip Boule Pl: Boik trädårde, Lör, Sö Telefo: Seriepel på hemmpl för Örudbro SK. Hej frm di fvoriter eller pröv jälv. Bor fi utld i bockträdårde hel omme Teel - Trädård - Ull Viotti Pl: liek trädård Telefo: Till omme uttälli i Oreriet, Boik trädårde, Teel- Trädård kommer Ull Viotti t kp plpecifik illioer i Cl vo Lié och Eli Frie d, ceorfikt uppbyd med il v levde växtlihet. Etré, Kr Folkm Chllee Telefo: E hökli tävli i friidrott, med iterioellt delde Sommlovkul - Mitt fmiljelbum Pl: Kotmueum Må-tor 0-5:00, Telefo: Uder veck kp vi e ee bok om o jälv och vår fmilj. Vi ber i olik tekiker om kvell, tuch, kryl och tryck och ipirer v bilderböcker och formivi. T med fotorfier på di och di fmilj. Ålder - år, T med mäck. Gri. Amäl delde till Mx l 5 per. Förmäl et /. Ifo: Rebeck Wih Abrhmo Ävetyrbd i! Stort ävetyrbd i e härlit vm tropik miljö med jettröm, vterutchbor, vm bubbelpooler och mycket mer. Serveri med vm m vid poolke. Sommpooler och imhll med 50 x 5 meter bä och 0 meter höt hopptor. Öppet ll d. Lä mer på Bd & m b :- vuxe 7:- SvDuide_mj0.idd :5:0 Eveem Eveem 5

19 Good Mori Blue Firt Aid Kit Def Leppd Bry Ferry 0-0- Be Pkomm - Cirku Aro Pl: Pkäck, Sdträdårde kl. -5:00 Telefo: 087 Poyridi, iktmåli, pyelhör, chokldhjul, itrumettu, fikdmm, obu, ör di ee kpp, oedjurkute, erveri. På tor cee: Cirku Aro u, lovde titer frå Udomcirku/Aktiv Udom bjuder på e tud hökli cirkuuderhålli med ummer frå i y företälli. Etré till området edt 0 kr. Fmiljebiljett 00 kr ( per). Biljetter älj vid etré Mild Bådård juer Leod Cohe Pl: Pkäck, Sdträdårde, kl..0 Telefo: 087 Såerk och låtkrive Mild Bådård h i fler år tolk Leod Cohe åer. Nu är ho tillbk på Pkäck med e y mli lår ur Cohe låtkt. Stor muiklik bredd. Biljetter, Kr Klä och re midommtåe Pl: Uppldmueet, kl.8-:00 Telefo: Midommförberedeler. Kom och hjälp till med t myck och re året midommtå, är med blommor och röt. Duppe öv iför midommfto Midommfet på Lié Sävj Pl: Lié Sävj, KL Året hötid - midommfto. Fir trditioellt med d kri lövd och blommd tå och pelm, dlede, å, kffe, tår, korv och folkvimmel Midommfirde på Diårde Pl: Diårde, Kl.-.00 Telefo: e fre kl kl ö ö kl kl tré ti ti Öppet - fre - fre kl kl lör lör / - ö - ö kl /8 kl kl Fri tät etré måd Lek, folkmuik och folkduppvii. Etré hel de 0-0- Midommde på Diårde Pl: Diårde, Kl.-:00 Telefo: Kl. :00 Midommudtjät. Kl. :0- Lek, folkmuik och folkduppvii Ståtli liljor och vckr rä Pl: Oreriet,.00 Telefo: Vdri bld trädårde ehjärtbldi växter. Biljetter, Kr. 0, (B t om 5 år ri) Vii v Sktkmme Pl: Domkyrk mueum Sktkmme, etré vi Kedrlbutike Telefo: 0800 Sommvii v domkyrk mueum Sktkmme må-lör på vek kl och på eelk kl 5. Uik textilier frå medeltide, föremål v uld och ilver. Biljetter, Kr Good Mori Blue Pl: Pkäck, Sdträdårde, kl.:0 Telefo: Vii lott Pl: kotmueum Telefo: Byet v lott påbörjde v Guv V 5 i e brytipukt i Sverie hitori. Förutom de mäkti rikle med de äde l och trpphu viockå del v de mifik lottkyrk om Joh III lät by vid 500-let lut. Uder omme vi lottet fyr åer per d på vek och eelk Be Pkomm - Såpirer AKO & Groe Pl: Pkäck, Sdträdårde kl , Telefo: 087 På tor cee: Såprier ko & Groe. Etré till området edt 0 kr. Fmiljebiljett 00 kr ( per). Biljetter älj vid etré l llå Pl: Pkäck, Sdträdårde Kl..0 Telefo: 087 Uder de llåkväll får publike fro i 70-let vek muikkter. Det är åerk och llålede ko mt tite och koldioxidbe Sff Lidber med bd om bjuder upp till Ätlie Allå-vekt 70-l med chlerlår, pro, vior och puk. Gärtiter är 70-l leeder HARPO och Lll Ho. Etré 0 kr. Etré Förköp 5 kr Gmmld Pl: Diårde, KL Telefo: Muik- och dkväll. Dutläri kl. 8:0-. Stuvii i form v öppet hu kl 0-. Smr med Kulturföreie Fyriillet Joh Lidber Trio Pl: Pkäck, Sdträdårde KL:0 Telefo: c/o Hemlöjde Pl: Uppldmueet, ti-ö Telefo: Det hdl om hemlöjd. Om livtil, koumtio och hållbhet. Om lute till det hdjord. Hemlöjde vdriuttälli flytr i till Uppldmueet i omm D på Liljekovljeholme Pl: Liljekovljeholme, Kl Telefo: Lekte fir 0 år Pl: tio, pår -0 och ut till Fie, Telefo: Lekte fir t det är 0:e äoe med åtåtrfik på mueijärväe. Därför kör tået extr må tå de hel. åtå kommer t kör, bl.. loket Stortyke (SRJ 8). Se webbple för tidbell. Juli Juli preeter v Krftkäll. Trä och må br - helt ekelt Öppet: olik läir, e webb SM, RM i eli Pl: Skholme, Mäle Telefo: klubbvkt SM, RM i eli Älkde Ro Pl: Boik trädårde, kl Telefo: Roor d och Ro md. Följ med roexperte på vii. Biljetter, Kr. 0, (b t o m 5 år ri) Lié Hmmby - e läk i ett pler världv Pl: Lié Hmmby, Ti- ö Telefo: Lätyrele preeter bkrud och idéer för de trioell världvök Plok kropp och kvikriller Nedl i krillorfi hitori Ploic Solid d Quicryl Momet i the Hitory of Cryllorphy Välkom till e vcker re eom vetekphitorik bok- och föremålmlir! Sommtider 7/5 / Må tor 8.0 Fre 7.0 Lör 0 7 Sö 7 Beök vår hop och Cfé Coli! kffe Cfé i Vpke och och fri etréfri etré CAROLINA REDIVIVA D Hmmkjöld v The Rie of Sytemic Boy i e uttälli i ötr flyel på Lié Hmmby. Biljetter, Kr. 0, B Gri HihLIGHT! - Def Leppd Pl: Vkl tor I juli kommer vi få del v Def Leppd iejukt tu låtklo. Foku lier på uccélbumet Hyteri, å förvä di t bli emotioellt överkörd. Biljetter, Kr Be Pkomm - Vieté Velociped Pl: Pkäck, Sdträdårde kl.-5:00, Telefo: 087 Poyridi, iktmåli, pyelhör, chokldhjul mm. På tor cee: Vieté Velociped. Etré till området edt 0 kr. Fmiljebiljett 00 kr ( per). Biljetter älj vid etré ABBA Allå Pl: Pkäck, Sdträdårde Telefo: 087 P Uppld i mbete med Kulturhjälr preeter äu e å e härli llå med välkäd ABBA-lår, hubd, kör och titer. Gärtit i omm är Ne Grövll och llålede är Uppld välkäd muikprofil A-Ki ko Nytell Oldeber. Koferecier är de käd rdioprofile Chriter Eqvit. Etré 0 kr, Förköp 5 kr Fcebook & Iifrå ett lott - Beer Pl: Kotmueum, kl.:0 Telefo: Fmiljeföretälli på lottet. Vd de eetlie Guv V är h blev trött på t å i kol? Hur år det till är e ku k hit e fru? Och vilke drotti ville hellre ör uld ä bld pfym? Biljettpri ikl mueietré: vux 00 kr, b och udom upp till år 50 kr. Lä rekommederde ålder 5 år Be Pkomm - Mlvkvtette Pl: Pkäck, Sdträdårde, kl-5:00, Telefo: 087 Fmiljebiljett 00 kr ( per). Biljetter älj vid etré Diel Lz trio ply Bod Pl: Pkäck, Strdträdåtrde kl..0, Telefo: 087 Fi det åo över huvudet om ite h hört de ftik muike i Jme Bod filmer? Jzzi ruppe Diel Lz trio (Diel Lz, pio - Erik Ojl, b - Diel Olo, trummor) läppte 0 ett ytt lbum där de utfork Jme Bod kliker Pti Smith & Her Bd + Firt Aid Kit Pl: Boik trädårde, kl Pti Smith, e v rockhitorie främ titer, tillmm med Firt Aid Kit kommer de juli beök och Boik trädårde för e mik kväll. För mer iformio beök Biljetter, Kr Bopper Pl: Pkäck, Sdträdårde kl.:0, Telefo: 087 Efter 5 år på tädi turé är The Bopper fortfde ett v Sverie populärte bd! De beöker Pkäck uder i jubileumturé. Etré 0 kr, Etré Förköp 5 kr PeppCo - Öiikt populärkulturkovet Pl: Fyrihov, Fre- ö -:00 Telefo: E eerd udomfetivl och fmiljeväli kulturupplevele. Aktiviteter och företällir, förälji, föreläir, workhop, uttällir, pyel, pel, lek och dr ktiviteter. Utomhupool, ävetyrbd och bowli mm. Biljetter, Kr Djure på bode ård Pl: Diårde, kl.-:00 Telefo: Kom och e här, kor, ri och dr djur om tidire vät på de upplädk ldbyde. Smr med Lrföreie i Uppld och Gräby H Be Pkomm - Popo och Grodkue Pl: Pkäck, Sdträdårde kl.-5:00, Telefo: 087 Beer med e viuell företälli helt u l. Etré till området edt 0 kr. Fmiljebiljett 00 kr ( per) Slåtterd Pl: Lié Hmmby, kl. 0-5:00 Telefo: V med vid låtter på Hmmby äor. Förälji v äoe röker. Biljetter, Kr. 0, (b t o m 5 år ri) Sött, urt och lt Pl: Diårde, kl.-:00 Telefo: Temvii om m och mk Be Pkomm - Filioku Fredrik Pl: Pkäck, Sdträdårde kl.-5:00, Telefo: 087 Trollericirku med Filioku Fredrik Etré till området edt 0 kr. Fmiljebiljett 00 kr ( per). Biljetter älj vid etré Likvepi & rvöl - trditioer kri döde Pl: Diårde, kl.-:00 Telefo: Temvii Be Pkomm - Petto och Fidu Pl: Pkäck, Sdträdårde kl.-5:00, Telefo: 087 Petto är tillbk på Pkäck ie, och de här åe h h Fidu med i. Etré till området edt 0 kr. Fmiljebiljett 00 kr ( per). Biljetter älj vid etré There Adero Pl: Pkäck, Sdträdårde kl.:0, Telefo: 087 Ho är låtkriverk, multiitrumelit (bld fiol, irr och litrumet) och åerk. I i lår bld ho itryck frå oul, folkmuik och pop. Etré 5 kr, Etré Förköp 0 kr Auuti Auiti preeter v Iterpool. Reu, Sportb, Aktiviteter, Vib, Möte Adre: Svtbäck Boule Pl: Boik trädårde, Telefo: Seriepel i bockträdårde för Upl Peque Club. Bor fi hel omme Fmiljevii och verkd Pl: Bror Hjorth Hu kl.:0-:00, Telefo: Fmiljevii med kpde verkd är ett trevlit ätt för hel fmilje t upplev och få ve mer om de ktuell uttällie och t prov e kotärli tekik. 0kr let medici Pl: Liémueet, Svek Liéällkpet kl.5.0, Telefo: Temvii i Liémueetmueet för öde i måde och i trädårde i öde, mj-eptember. Biljetter, Kr. 0, (b t o m 5 år ri) Om me och häl Pl: Liémueet, Svek Liéällkpet kl.5:0, Telefo: Temvii i Liémueet för öde i måde och i trädårde i öde, mj-eptember. Biljetter, Kr. 0, (b t o m 5 år ri) Sofi Klo Pl: Pkäck, Sdträdårde kl. :0, Telefo: 087 Folkkär, pribelöd, älkd. Belöd med både Grmmi och Mifet-priet. Etré 80 kr, Etré Förköp 0 kr Gu Leche - dkitekte om prälde Pl: Kotmueum, kl.8-:0 Telefo: Biljetter, Kr Mirope Pl: Oreriet, Boik trädårde kl.8:00, Telefo: Biljetter 00 kr, bok vi Elvil Pl: Pkäck, Sdträdårde Telefo: 087 Ket Wem Bd med ärtiter. Etré 0 kr. Etré Förköp 5 kr LioDub Pl: Pkäck, Sdträdårde, kl.:00 Telefo: 087 Grymt vä med ett v Sverie met populär ree/dub-bd. Biljetter, Kr Bry Ferry Pl: Boik trädårde, kl.7-:00 Bry Ferry & The Bry Ferry Orchetr bjuder på lår om blev käd frå Bry tid i Roxy Muic och h olokriär. För mer iformio beök Biljetter, Kr Proreive Rock Fetivl Pl: Pkäck, kl.-:00 Telefo: 087 För 7:e året i rd rer Proreive Rock Fetivl i Pkäck v Svek Art Rock Föreie Crimo. Lä mer på Eveem Eveem 7

20 prktik ifo / prcticl iformio << Till Gyie K 00 Till Lövbruk >> 0 E Till Öthmm >> tourit iformio: Turitbyrå i / Tourit Iformio Office Ku 5 Tf: << Till Gävle << Till Ulv kv Bo Kper Orketer Ulf Ludell Pl: Boik trädårde, kl.7:00 Ulf Ludell på ommturé. Efter e ftik höt med e utåld och kritikerrod turé och det hyllde lbumet Ret förb h Ludell betämt i för t åk på turé i omm. Biljetter, Kr Clle Julbo Pl: Diårde, kl.-7:00 Telefo: År 5 beökte Cl Julbo Diårde och uppträdde för tuel beudre. Vi fir 0-årjubileet med d och muik i Julbod. Smr med Julbomueet och Kulturföreie Fyriillet Jojje Wdeiu & The New York Coectio Pl: Pkäck, Sdträdårde kl. :00, Telefo: 087 Geor Jojje Wdeiu h iför omme 0 betämt i för t tillmm med i merikk kolleor Lou Mii och Lew Soloff kp ett ytt bd, The New York Coectio. Etré 5 kr Etré Förköp 0 kr Gu Lechevdri Pl: Kotmueum, kl.7-:00 Telefo: L Lmbert vi Gu Leche kitektur frå 0-let i Fålhe. Smli frmför Vklkol. Biljetter 50 kr, köper du på kotmueet eller på mliple Blk Mde Pl: Pkäck, Sdträdårde kl.:00, Telefo: 087 Blk Mde är met på kollektivet v muiker om kt i ut på lätte i ett ed yfte: t älk Blkduket! Med drpel, fiol, mdoli och xofo preeter ötli melodier med trummor och be väcker de leedik kmelkte till liv. Biljetter, Kr Elvil Pl: Pkäck, Sdträdårde kl.:00 Telefo: 087 Etré 0 kr. Etré Förköp 5 kr vdrie Pl: Uiveritethuet trpp Telefo: Drmierd uidi med foku på päde och broki hitori 5- u kl.-0: u kl. 5-:00 Pri, Biljetter, Kr vifetivl 0 Pl: Lié Sävj, -:00 Telefo: 0700 Vior på läde och tväre i d tre... I år med medeltidtem SM i portkytte, pitol Bo Kper Orketer Pl: Flutret Trädård Bo Kper orketer fir 0 år om bd. Med i lättiekäli texter h de vuit e tor och troe publik i Skdivie. Biljetter, , Kr kröikepel Pl: Domkyrkopl,, 0:0-:00 Telefo: 08 8 Ett drmier ljud- och ljupel. Biljetter, Kr Auut Stridber i Pl: frmför Coli Rediviv, kl.-:00 Telefo: Cicero: Ai Pero Pri, Biljetter, Kr Teel Trädård Pl: Oreriet, Boik trädårde ti-fre -7:00, lör, ö -:00 Telefo: De iterioellt uppmärkmmde kotäre Ull Viotti h e ällyt förmå t med jordär betmeril å ett uetivt formpråk. Nu täller ho ut i Boik trädårde. Biljetter, Kr Bo d: Växtmkd, Bode Mfetivl och Odltävlie Pl: Boik trädårde, kl.-:00 Telefo: Fri etré Studet Pl: Svdmmhll, kl.-:00 Telefo: Vi häl ll y tudeter välkom till med mäuttälli, midd och koerter. Eveemtip i mbete med Melik Roé, 0 Ljut ro med fitämd doft v hllo, vek röd äpple och ett u limebldtoer. der melldé, ommelier & kribet Abdyik fi t köp i och Stockholm vi betälliortimetet på Sytembolet. (t.r 77) importör, preu iteriol b, Hälfte v ll om druk h lkohol i blodet 7 55 << Till Sl << Till Eköpi 7 uppl Tätort. Friluftmueet Diårde. Gml kyrk. Gml mueum. Lié Sävj 5. Medicihitorik mueet. Pykirihitorik mueet 7. Allihlle 8. Ader Diöhlle. Gräby portfält 0. Livet Ord. Suer tu. Kp, eveemområde. Mueijärväe Lekte << Till Hmmko << Till Situ E Till Stockholm, Norrtälje >> Till Fjällor, Lié Hmmby >> Till Stockholm, Norrtälje >> De tourit. With kortet our bue d tri e for free. (Plee do t tell the locl.) Trvel withi the city d the eet reio for oly 5 ek. The cd lo iclude lod of other free tuff uch dmiio to mueum, coupo d more. kortet i vlid for dult d childre d i old the Tourit Iformio. More iformio who.e ul.e 077- REGIONAL TRAIN REGIONAL BUSES CITY BUSES Öppet: Må-fre kl. 0-8, lör kl Jul-, yår- och trettohele: / tät, 7 8/ kl. 0, / kl. 0 5, / kl. 0. / tät. -/ kl. 0-, 5/ kl kommuikioer/ trportio: Arld Flypl/Arld It. Airport Iformio, tf: Flybu/Airport bue Iformio, tf: 077- Butrfik/Public trport Uppld Lokltrfik, tf: 077- SJ/Tri Iformio, tf: Txi/Txi Txi, tf: Txi Kurir, tf: 08-5 poli/police: Tf: Ope: Mo Fri 0m pm, S 0m pm. Chritm, New Ye d Twelfth Niht: Dec cloed, Dec 7 8 0m pm, Dec 0m pm, Dec 0m pm. J cloed. J 0m pm, J 5 0m pm. jukvård/helth ce: SOS Akut/Emerecy, tf: Sjukhu/Hopil: Akdemik Sjukhuet kutmoti/ Uiverity Hopil Emerecy Uit, tf: Sjukvårdupplyie / Medicl dvice by phoe: Tf: 77 Jourpotek/After-hour Phmcy: Akdemik jukhuet, iå 70/ Uiverity Hopil Etrce 70 bker/bk office: Norml opei hour Mo Fr 0m pm vluväxli/ currecy exche: FOREX Bk, Gräby Cetrum FOREX Bk, Ku 5 Eveem 8 WhO_TRYCK.idd

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps Årgåg 5 dec-feb 2009/10 what s o U p p s a l a Besöks- & Eveemagsguide Visitig & activities guide Stadskartor City maps Eveemag Logi Upplevelser Aktiviteter Restaurager & Nöjesliv Shoppig Caféer Gallerier

Läs mer

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Allmä arkitekttävli Vallatade 2012-03-19 Vilda, välia Vallatade! Det är åot med atmofäre här ute. Ja tror det är bladie. Att det är å måa olika la mäikor om lever här. Folk

Läs mer

what s on Uppsala MÖT STEWEN QUIGLEY» 4-5 Trolltyg 19 Håkan Hellström 26 Highway Stars 27

what s on Uppsala MÖT STEWEN QUIGLEY» 4-5 Trolltyg 19 Håkan Hellström 26 Highway Stars 27 Tourist Magazine with maps ÅRGÅNG DEC - FEB 0 what s on Trolltyg Håkan Hellström Highway Stars 7 MÖT STEWEN QUIGLEY» -5 Besöks- och evenemangsguide med kartor och erbjudanden Visiting and activities guide

Läs mer

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra.

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra. meei pler Läe. mlmö. Grälö är ill dubbel å br. beök de bä v vå världr. Mlmö är huvudde i ödr Sverie, Köpehm är huvudd i rlde Dmrk. De expiv Öreudreioe vå ör äder lier ä illmm, förede med e mjeäik bro.

Läs mer

Kultur NATTEN. Skräpkultur? 20 ÅR!

Kultur NATTEN. Skräpkultur? 20 ÅR! Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu Kultur NATTEN 8o Uppsala 13 september 2008 De officiella proramtidie 20 ÅR! Skräpkultur? Musik, kost, uderroudkultur och vikir. Ombyt roller är Skrotcetrale

Läs mer

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

Welcome to FJÄLLBACKA 2015. Ingrid Bergman 100 years. Stunning scenery, seal trips, excellent seafood, friendly locals and guided mystery walks.

Welcome to FJÄLLBACKA 2015. Ingrid Bergman 100 years. Stunning scenery, seal trips, excellent seafood, friendly locals and guided mystery walks. Welcome to FJÄLLBACKA 2015 Igrid Bergma 100 years Stuig sceery, seal trips, excellet seafood, friedly locals ad guided mystery walks welcome Camilla Läckberg föddes och xte upp i och trots att ho u bor

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2011 2012

Umeåregionens officiella vinterguide 2011 2012 Umeåregioes officiella viterguide 2011 2012 visitumea.se umeåregioes viterguide 2011 2012 1 Bjurholm, Nordmalig, Robertsfors, Umeå, Videl och Vääs bildar Umeå regioe. Tillsammas erbjuder kommuera e uik

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

Upptäck Skellefteå. Riktiga badare. Havsbad, älvsbad, utebad, innebad. Eller varför

Upptäck Skellefteå. Riktiga badare. Havsbad, älvsbad, utebad, innebad. Eller varför 2013 Upptäck Skellefteå Riktia badare. Hasbad, älsbad, utebad, iebad. Eller arför ite i tua? GOLF FÖR ALLA. UTMANA I BANGOLF, DISCGOLF, FOTBOLLSGOLF ELLER 18-HÅLSBANA. GUIDA. FISKE, KAJAK, VATTENSKOTER,

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013 Umeåregioes officiella viterguide 2012 2013 visitumea.se umeåregioes viterguide 2012 2013 1 Välkomme till umeåregioe Hej! Jag heter tia och jobbar som turistiformatör på umeåregioes turistbyrå. då jag

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

zoo} zoo} Unik försäkring för din Mazda Ring 0771-44 40 06 så hjälper vi dig. folksam.se/mazda

zoo} zoo} Unik försäkring för din Mazda Ring 0771-44 40 06 så hjälper vi dig. folksam.se/mazda A2777 14-12 Foto: Adrea Lid AVSÄNDARE Mazda Motor Sverige Faktorväge 9 SE-434 37 Kugbacka B mazda motor verige r 1 2015 zoo} zoo} Uik föräkrig för di Mazda M{g{zie När du föräkrar di Mazda ho o får du

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL #7 JULI 2014 in Är det d dg? e tur på fr 93 New Orlen Mten, folket & muiken tden med extr llt. blivit g hr Så mån rer genom ä miljon l hittill! pe Kombi Vndr

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Enskilda enkäter för Exchange report/utbytesrapport Person 89 Basic Information 1. Name Andrés Cespedes 2. E-mail address: and.cespedes@gmail.com 3. Exchange university University of Western Australia

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Boka hotell på nätet! Vi välkomnar dig året runt. Missa inte SAS Masters och 10-mila! www.sigtunaturism.se. Book your hotel online!

Boka hotell på nätet! Vi välkomnar dig året runt. Missa inte SAS Masters och 10-mila! www.sigtunaturism.se. Book your hotel online! Boka hotell på nätet! Book your hotel online! Vi välkomnar dig året runt We wish you welcome all year around! Missa inte SAS Masters och 10-mila! Catch the SAS Masters 2008! www.sigtunaturism.se Våra favoritord

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten.

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten. Gröna Magasin Kusten Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR Utflyktsvägen www.gronakusten.se EN DEL AV GRÖNA KUSTEN 4 2 4 3 2 3 Avståndstabell

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

2012/2013. Visitors guide. BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro

2012/2013. Visitors guide. BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro 2012/2013 besöksguiden Visitors guide BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro Flens kommuns vision 2019 I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor

Läs mer