ÅRSREDOVISNING. Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar. Globalt partnerprogram Samarbete för en tryggare värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar. Globalt partnerprogram Samarbete för en tryggare värld"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar Kameror i detaljhandeln Ökad säkerhet, minskat svinn VD Ray Mauritsson: Fortsatt expansion på snabbväxande marknad Globalt partnerprogram Samarbete för en tryggare värld

2 Axis på fem minuter Axis är marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Marknadsledare Axis behöll sin position som tydlig global marknadsledare inom nätverkskameror och tog andraplatsen som leverantör av video encoder*. Under året mottog Axis många internationella utmärkelser för sina produkter och lösningar inom nätverksvideo, bland annat för kameror utrustade med den så kallade Lightfinder-tekniken miljoner Omsättning 2011 Axis försäljning ökade med 22 procent 2011, och i lokala valutor med 33 procent. Sedan 2006 har Axis försäljning ökat med i genomsnitt 26 procent per år. #1 * 2011 års utgåva av IMS Researchs rapport The World Market for CCTV & Video Surveillance Equipment. Affärsmodellen En hörnsten i Axis strategi är den indirekta säljmodellen som baseras på lojalitet och långsiktiga samarbeten. Axis arbetar i partnerskap med distributörer, systemintegratörer och återförsäljare som når slutkunderna. Partner finns i 179 länder partner Aktien Axis aktie är sedan 2000 noterad på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS Axis-aktien ökade i värde under året med 13 %. Antalet aktieägare vid årets slut var (17 459) Återförsäljare Fakturering per region, 2011 Americas 48 % EMEA 42 % Asia 10 % Axis Distributörer Systemintegratörer Slutkunder NASDAQ OMX Axis OMX Stockholm PI

3 GLOBAL NÄRVARO Anställda i närmare 40 länder Axis är ett svenskt IT-företag som agerar globalt via egna kontor, representanter och starka partnersamarbeten Den globala expansionen fortsatte i snabb takt. Antalet medarbetare ökade till (914) Partnersamarbeten i 179 länder Distributörer i 70 länder anställda Produktportföljen 1996 lanserade Axis som första företag i världen en nätverkskamera och inledde därmed övergången från analog till digital teknik. Idag erbjuder Axis marknadens bredaste produktportfölj av nätverkskameror, video encoder, mjukvara och tillbehör, samt tillhandahåller en unik global service till slutkunderna i samband med installation och användning av produkterna Under året lanserades över 30 nät verks video produkter, bland annat kameror baserade på egen avancerad teknik för att ytterligare förbättra bildkvaliteten, möjlighet att se i mörker samt nya, smarta lösningar för att öka penetrationen av nätverksvideo i mindre installationer. FÖLJ AXIS PÅ: Axis produkter i världen Axis nätverksvideoprodukter används i många miljöer för att skapa en säkrare, smartare och tryggare värld. Det handlar om installationer på offentliga platser, flygplatser, tåg, skolor, universitet, kasinon och banker samt i butiker och vid motorvägar med mera. axiscommunications twitter.com/ axisipvideo axiscommunications Installationer av Axis nätverksvideoprodukter gjordes inom alla de identifierade slutkundsegmenten, med det största intresset inom områdena transport, stadsövervakning och detaljhandel. company/axis-communications

4 2 Året i korthet Året i korthet > Omsättningen uppgick till Mkr (2 933), vilket motsvarar en tillväxt på 22 procent. > Rörelseresultatet uppgick till 633 Mkr (415). > Vinst efter skatt uppgick till 456 Mkr (300). Q1 Q2 Q3 Q4 Nettoomsättning Händelser under kvartalen Nettoomsättningen uppgick till 808 Mkr (643) Rörelseresultatet uppgick till 126 Mkr (95) Axis utsågs till Årets bästa börsbolag av det svenska affärsmagasinet Veckans Affärer. Världens minsta pan/tilt/zoom-kameror lanserades, vilket stärkte erbjudandet av nätverksbaserade och prisvärda lösningar för bland annat detaljhandeln. Ett tjugotal patent inom nätverkskommunikation och bildöverföring förvärvades av Hoya/Pentax vilket förstärkte Axis patentportfölj Nettoomsättningen uppgick till 747 Mkr (678). 600 Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (74). 400 Axis produkter uppmärksammades och erhöll stort 200 intresse vid mässor runt om i världen, bland annat ISC West i Las Vegas, IFSEC i Birmingham, ISC i São Paolo och MIPS i Moskva. Nya nätverkskameror År lanserades som Mkr med Axis egenutvecklade, avancerade Lightfinder-teknik ger överlägsen bildåtergivning vid svagt ljus och gör kamerorna till marknadens mest Rörelseresultat / EBIT ljuskänsliga. Antalet anställda passerade personer Nettoomsättningen uppgick till 971 Mkr 350 (737). Rörelseresultatet uppgick till 225 (121). 300 I IMS Researchs* rapport rankades Axis som fortsatt tydlig marknads ledare 250 i kategorin nätverkskameror. Inom kategorin video encoder rankades Axis 200 som nummer två jämfört med en fjärdeplacering föregående år. Flera av Axis partner i USA meddelade att de börjat leverera 150 produkterbjudanden byggda på Axis plattform för mindre installationer, 100 Axis Video Hosting System (AVHS). Fler nya nätverkskameror med ljuskänsliga 50 funktioner lanserades, som bland annat kan hantera bländande ljus och leverera skarpa bilder under svåra ljusförhållanden. År Nettoomsättningen uppgick till Mkr (875). Rörelseresultatet uppgick till 192 Mkr (125). Några av Axis leverantörer och kontraktstillverkare i Thailand drabbades av omfattande översvämningar. Effekterna av störningarna till följd av översvämningarna kunde begränsas genom flytt av produktion till leverantörer med tillverkning på andra platser i världen samt viss omdesign av produkterna. Rekryteringstakten låg kvar på en hög nivå även under fjärde kvartalet och det innebar att antalet anställda uppgick till vid årsskiftet, vilket motsvarar en ökning med 23 procent under Axis styrelseordförande Lars-Erik Nilsson fick under december motta utmärkelsen Guldklubban, som delas ut av Stiftelsen Guldklubban, en ideell förening instiftad av Styrelseakademin och Deloitte som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. * 2011 års utgåva av IMS Researchs rapport The World Market for CCTV & Video Surveillance Equipment. 400 Mkr Nettoomsättning År Mkr Rörelseresultat/EBIT År Mkr Nyckeltal Koncernen, Mkr (där ej annat anges) Nettoomsättning Rörelseresultat Vinst före skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie, kr 6,56 4,32 Likvida medel vid periodens slut Utdelning, kr 5,50* 4,50 * Styrelsens förslag

5 12 Digitalt skifte på en snabbväxande marknad 36 Hög leveranssäkerhet världen över 27 Försprång genom smarta lösningar INNEHÅLL Året i korthet 2 VD har ordet 4 > > Fortsatt global expansion Verksamhet och mål 7 > > Axis verksamhet och mål Kundsegment 10 > > Transport Marknad 12 > > Digitalt skifte på en snabbväxande marknad Regioner 16 > > Region Americas i fokus > > Region EMEA i fokus > > Region Asia i fokus Kundsegment 22 > > Stadsövervakning Partner 24 > > Samarbeten för en tryggare värld Produkter 27 > > Försprång genom smarta lösningar Forskning och utveckling 32 > > För en enklare och säkrare vardag Kundsegment 34 > > Detaljhandel Tillverkning och logistik 36 > > Hög leveranssäkerhet världen över Personal 38 > > Rekrytering för global expansion Investor relations 40 > > God kursutveckling Inbjudan till årsstämma 42 Ekonomisk information Styrelse och revisorer 43 Ledningsgrupp 44 Ordlista Region Asia i fokus

6 4 VD har ordet Medverkan vid Axis partnerkonferenser har varit en viktig uppgift under året. Fortsatt global expansion Under 2011 fortsatte vi vår snabba expansion. Vårt Axis-team växte med 23 procent under året och har idag en närvaro som täcker in alla världsdelar. Det är framför allt teknologiskiftet från analog videoövervakningsteknik (CCTV) till digitala nätverksbaserade lösningar som driver vår starka tillväxt. Mätt i lokala valutor ökade vår försäljning med hela 33 procent Långsiktigheten i vårt arbete inom forskning och utveckling har bidragit till vår mycket konkurrenskraftiga produktportfölj. Nya produkter lanserade under de senaste två åren har, tillsammans med den fortsatta expansionen av vår säljorganisation, inneburit att vi enligt våra egna uppskattningar tagit marknadsandelar på den snabbt växande globala nätverksvideomarknaden. Strategin som bygger på de tre hörnstenarna; innovativa nätverksvideoprodukter, välutvecklat partnernätverk och global närvaro, har fortsatt att genomföras på ett effektivt sätt. Händelserikt år med hög global tillväxt 2011 var ett mycket dramatiskt år på många sätt med bland annat flera stora naturkatastrofer, omvälvande utveckling i Nordafrika och Mellanöstern, terrordåd i Norge samt finansiell oro driven av hög skuldsättning i flera euroländer. Vissa av händelserna har förstås en direkt koppling till utvecklingen på den säkerhetsmarknad där våra produkter säljs. Vi ser att behovet av produkter och lösningar som bidrar till en säkrare och tryggare vardag ökar över hela världen, och att våra kunder är i behov av smarta lösningar som underlättar i deras vardag. Naturkatastroferna i Japan och Thailand har framför allt påverkat oss på produkt- och komponentförsörjningssidan. Med välplanerade processer och en del omkonstruerade produkter har vi kunnat hantera dessa brister utan någon större inverkan på försäljningen. Skuldkrisen och den finansiella oron i framför allt södra Europa påverkar förstås även vår marknad negativt, trots det kan vi konstatera en relativt stabil utveckling av efterfrågan i dessa länder under året. Så gott som alla våra marknader visade under 2011 en god tillväxt. Tillväxtmarknaderna, som bland annat omfattar BRIC-ekonomierna, fortsätter att växa snabbt och utgör en allt större del av omsättningen. Samtidigt kan vi för 2011 speciellt glädja oss åt den starka försäljningsutvecklingen i vår största region Americas. Stora steg framåt men också utmaningar På de flesta geografiska marknader är nätverksvideo idag en etablerad ersättare till analog teknologi i alla större installationer. I installationer med mer än 100 kameror väljs nästan alltid en lösning baserad på nätverksvideoteknologi. I mindre installationer färre Säkerhetsinstallationer med upp till 16 kameror Analog video Nätverksvideo Säkerhetsinstallationer med fler än 16 kameror Analog video Nätverksvideo Idag utgörs marknaden för mindre installationer av övervakningskameror, färre än 16, till största del av analoga kameror. Potentialen för installationer av nätverkskameror är stor, då man förutspår att kunderna på denna marknad kommer att välja nätverksvideolösningar eftersom fördelarna är övervägande, såsom enkel installation samt att hantering av bildmaterial sker i en molnbaserad lösning.

7 Lansering av innovativa produkter och fortsatt expansion har inneburit att vi tagit marknadsandelar.

8 6 VD har ordet I januari utsågs Axis till Årets börsbolag grundat på fem kriterier under en femårsperiod. än 16 kameror är däremot analoga kameror kopplade till DVR (Digital Video Recorder) den helt dominerande lösningen. Den viktiga utmaning vi står inför är därför att fortsätta se till att våra lösningar används i stora installationer samtidigt som vi med nya innovativa produkter och koncept aktivt fortsätter att penetrera marknaden för mindre installationer. Axis har drivit på utvecklingen i detta marknadssegment med plattformen AVHS (Axis Video Hosting Solution) som framför allt under det senaste året marknadsförts till våra partner som vill erbjuda molnbaserade lösningar till sina slutkunder. Med dessa erbjudanden påskyndas övergången till digital övervakning även i mindre installationer. Banbrytande produkter och lösningar Under 2011 firades 15 år med nätverkskameran. Det var 1996 som Axis lanserade världens första nätverkskamera, men det är först under de senaste sju åren som säkerhetsbranschen på allvar tagit till sig denna teknik, som ersättare till de traditionella analoga så kallade CCTV-systemen. Året före det att Axis första kamera lanserades talade Bill Gates i ett av sina tal om framtiden om information at your fingertips. Idag är det verklighet för oss alla när vi är ständigt uppkopplade med våra smartphones och läsplattor. Denna etablerade infrastruktur och utvecklingen av molnbaserade tjänster ser vi nu också göra sitt intåg på videoövervakningsmarknaden där Axis ovan nämnda AVHS är ett erbjudande inom området. Femton år efter lanseringen av den första nätverkskameran ser vi en hög innovationstakt även inom direkt kamerarelaterade funktioner, såsom bildkvalitet. På Axis har vi till exempel fokuserat på utvecklingen av ny, banbrytande teknik för att ytterligare förbättra bildkvaliteten. Under 2011 resulterade detta i lanseringen av en ny generation produkter med marknadens mest ljuskänsliga kameror utrustade med den s.k. lightfindertekniken som ger hög bildkvalitet även i mycket dåliga och krävande ljusförhållanden. Långsiktig tillväxtpotential Långsiktighet utmärker Axis verksamhet på många sätt. Vår strategi är baserad på organisk tillväxt med fokus på våra starka kärnvärden Act as one, Always open och Think big. Ytterligare exempel på vår långsiktighet och ambition att bygga en hållbar tillväxt är våra olika hållbarhetsinitiativ. Vi strävar efter att främja god hållbarhet och följa hög etisk standard, reducera den miljömässiga påverkan av våra aktiviteter och hjälpa våra samarbetspartners att göra detsamma. Framsteg inom detta område redovisas bland annat i en separat Sustainability Report. Marknaden för nätverksvideo har en fortsatt god långsiktig tillväxtpotential. På tio års sikt kan denna marknad mycket väl vara tio gånger större än idag. Även om den kortsiktiga marknadsutvecklingen är osäker innebär denna långsiktiga potential att vi med optimism fortsätter vår expansiva tillväxtstrategi med hög rekryteringstakt och etablering i nya länder. Ray Mauritsson Verkställande direktör Ansvarsfullt företagande är integrerat i affärsprocesserna Sedan Axis grundades har frågor som rör hållbarhet varit en naturlig del i företagets verksamhet inom bolagsstyrning, socialt ansvar och miljö signerade Axis UN Global Compact och skrev därmed under ett kontrakt att följa FN:s tio grundregler gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Axis är ett globalt företag med egen personal i nära 40 länder och med samarbetspartners i över 70 länder. Därigenom påverkar Axis många människors liv bland dem kunder, anställda, leverantörer och andra i samhället. Axis har för avsikt att skapa värde för sina intressenter samt bygga relationer och ta ansvar i sociala och miljörelaterade frågor. I Axis hållbarhetsrapport beskrivs företagets arbete i dessa frågor. Information finns även på där rapporten finns publicerad. Axis rapporterar enligt GRI (Global Report Initative) med tillämpad nivå C.

9 Axis verksamhet och mål Axis är marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis affärsidé är att vara den drivande kraften och erbjuda kunderna alla fördelar med kompletta intelligenta nätverksvideolösningar. Axis utvecklar produkter och lösningar för en smartare, säkrare och tryggare värld där länder och företag kan erbjuda säkerhet för sina medborgare, anställda och kunder. Kunderna finns inom många områden, men Axis har valt att fokusera på ett antal slutkundsegment: transportsektorn, detaljhandeln, utbildning, banker, stadsövervakning, sjukvård samt industri. Övergripande finansiella mål Tillväxt, fortsatt god lönsamhet och en stabil finansiell bas ska skapa förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. Långsiktigt mål Utfall 2011 Kommentar Total genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 procent. Vinstmarginal på minst 10 procent. Axis uppnådde en tillväxt under året på 22 procent. Den årliga genomsnittliga tillväxten var 26 procent. Axis redovisade en vinstmarginal på 17,6 procent. Under perioden var vinstmarginalen i snitt 17,1 procent. Axis bedömer att tillväxten är högre än marknadens. Därmed har Axis stärkt sin position som marknadsledande leverantör av nätverksvideo produkter. Axis överträffade för sjätte året i rad målet för vinstmarginalen. Soliditet som överstiger 50 procent. Soliditeten uppgick till 47,5 procent vid utgången av Utfallet ligger i nivå med målet.

10 8 Verksamhet och mål Marknadsledande strategi Axis ska driva teknologiskiftet mot nätverksbaserade övervakningslösningar genom utveckling och marknadsföring av högkvalitativa innovativa produkter, starka globala partnersamarbeten samtidigt som företagskulturen bibehålls. Det övergripande målet att stärka den marknadsledande positionen på nätverksvideomarknaden uppnås genom följande strategier för de tre områdena partner, produkter och global expansion. PRODUKTER Som marknadsledare av nätverksvideoprodukter utvecklar och marknadsför Axis en bred, innovativ och fokuserad produktportfölj med högkvalitativa nätverksvideoprodukter samt erbjuder den senaste tekniken inom nätverksvideoområdet. Strategi Axis ska ha en offensiv lanseringstakt och erbjuda nya produkter och lösningar avsedda för professionella installationer inom säkerhetssektorn och för effektivisering av verksamheter. Axis ska förstå kundernas behov och tillmötesgå dem med de senaste innovativa produkterna på marknaden. Axis nätverksvideolösningar ska vara skalbara, kostnadseffektiva, intelligenta samt ge ökad flexibilitet och hög prestanda. Axis produktportfölj ska kompletteras med applikationer för mjukvara för att erbjuda kunderna effektiva standardiserade videoapplikationer och fjärrövervakningssystem. Axis ska behålla sin teknologiskt ledande position genom en fortsatt fokuserad satsning på forskning och utveckling. Basen utgörs av plattformar som säkerställer hög kvalitet och prestanda i samtliga produkter. Axis produkter ska tillverkas i samarbete med partner som är specialiserade på kontraktstillverkning av elektronik samt uppfyller Axis krav på uppförandekod. Måluppfyllelse 2011 Axis har lanserat ett trettiotal innovativa produkter och erbjuder marknadens bredaste produktportfölj av nätverkskameror, video encoder, mjukvara och tillbehör. Under året har Axis vidareutvecklat sitt erbjudande inom global service till partner och slutkunder för att stödja installation och användning av produkterna. Axis har utvecklat egen teknik med syfte att ytterligare förbättra bildkvaliteten, vilket resulterat i lanseringen av en ny generation av bevakningskameror med enastående prestanda, genom t.ex. Lightfinder-tekniken. Axis har utvecklat en unik lösning som integrerar teknik för lokal lagring av information på nätverkskamerorna. Nya, smarta lösningar har introducerats för att öka penetrationen av nätverksvideo i mindre installationer. Samarbetet med 900 utvalda applikationsutvecklare, Application Development Partners (ADP), har fortsatt och lett till att flera intelligenta applikationer lanserats som ökar affärsnyttan för slutkunderna. Som ett komplement erbjuder Axis även mjukvara anpassad till mindre installationer. Axis forsknings- och utvecklingsverksamhet utgjorde 13 procent av omsättningen. Fokus har legat på egenutvecklade teknikplattformar, fortsatt förbättring av bildkvaliteten samt utveckling av nätverksvideoprodukter som är enkla att installera samt integrera i andra system. Axis har fortsatt att utveckla samarbeten med kontraktstillverkare för att optimera produktförsörjningen. På så sätt har Axis snabbt kunnat vidta åtgärder för att minimera påverkan på produktion och leveranser av naturkatastroferna i Japan och Thailand Under året har Axis implementerat en uppförandekod hos kontraktstillverkare och strategiska underleverantörer.

11 Verksamhet och mål 9 PARTNER Axis indirekta säljmodell innebär att arbetet med partner blir en viktig hörnsten i strategin. Ett starkt och lojalt partnerskap med distributörer, systemintegratörer, återförsäljare och applikationsutvecklare ökar den globala marknadsnärvaron vilket påskyndar teknologiskiftet. Strategi Axis ska fortsätta att fördjupa samarbetet med lokala och globala strategiska partner för att sprida kunskap om de affärsmässiga fördelarna med nätverksvideo. Axis ska utveckla affärer inom olika slutkundsegment som transportsektor, detaljhandel, utbildning, banker, stadsövervakning, sjukvård samt industri. Axis ska driva teknologiskiftet för övergången från analoga till nätverksbaserade videolösningar, bland annat genom utbildning av partner och marknadsföringsåtgärder. Måluppfyllelse 2011 Axis har fortsatt att addera partner till de olika partnerprogrammen. I region Americas och EMEA har fokus legat på att vidareutveckla samarbetet med befintliga partner, medan det i region Asia har legat på att addera nya partner. Partner har kontinuerligt informerats om Axis hållbarhetsarbete. Axis nätverksprodukter har installerats inom samtliga segment. Specialistkompetens har fortsatt att utvecklas inom slutkundsegmenten detaljhandel, stadsövervakning, bank & finans samt transport. Inom ramen för Axis Communications Academy genomgick under året partner s.k. klassrumsutbildningar och fler än deltog i webbaserade utbildningar och webinars. På den amerikanska marknaden har Axis introducerat branschens första certifieringsprogram inom nätverksvideo. GLOBAL EXPANSION Axis expanderar verksamheten och utökar närvaron genom anställningar på befintliga kontor samt genom att etablera närvaro på nya geografiska marknader. Axis agerar som en global aktör för ett hållbart samhälle. Strategi Axis ska huvudsakligen växa organiskt. Förvärv i syfte att öka den geografiska räckvidden utesluts dock inte. Axis ska fortsätta att attrahera och rekrytera kompetent personal på global basis inom identifierade kompetensområden. Axis hållbarhetsarbete är, och har alltid varit, en naturlig del i företagets verksamhet. Måluppfyllelse 2011 Etableringar av så kallade lokalkontor har genomförts på en rad olika platser i världen. Vid årsskiftet hade Axis egen personal i närmare 40 länder. Rekryteringen inom FoU och säljorganisationen har fortsatt i hög takt och den 31 december 2011 hade Axis anställda, en ökning med 23 procent. Axis har sammanställt en hållbarhetsrapport som följer riktlinjerna Global Reporting Initiative (GRI) på C-nivå.

12 När tåget går som det ska, går resten av dagen också bra. Paris, Frankrike 11.16

13 Kundsegment 11 Transport Effektiv kollektivtrafik skapar trygghet I München tycker man om att åka kollektivt. Varje år görs över 500 miljoner resor med stadens moderna bussar, spårvagnar och tunnelbanetåg i ett omfattande linjenätverk som spänner över alla delar av miljonstaden i södra Tyskland. Kollektivtrafiken ägs och drivs av Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), som inte bara vill ge medborgarna moderna och effektiva transportmedel utan även se till att de kan resa tryggt och säkert. Det var därför viktigt att ta beslut om att, genom offentlig upphandling, förse 358 tunnelbanetåg och 88 spårvagnar med ett effektivt videoövervakningssystem. Ett av kraven på det nya övervakningssystemet var att det kunde integreras med befintliga system för att bland annat driva tunnelbanetrafiken. Dessutom skulle kamerorna vara kompakta, enkla att installera och konfigurera samt ha en så pass bra bildkvalitet att video skulle kunna användas som bevis vid eventuella rättegångar. Som ledande företag inom nätverksvideo hade Axis lösningen. En nätverkskamera som är erkänt robust och levererar hög bildkvalitet även vid kraftiga skakningar eller vid hög fuktighet. Genom att kamerorna kopplas till en larmcentral kan personal rycka ut så fort en incident inträffar. En fortsatt utbyggnad av videoövervakningen i stadens transportsystem uppskattas såväl av trafikhuvudmannen MVG som av polisen. Nätverkskamerorna bidrar både till att förhindra att brott begås och att underlätta brottsutredningar och identifiera misstänkta. Och alla stadens pendlare kan känna sig tryggare och säkrare med sitt val att åka kollektivt och låta bilen stå. Ju bättre bildkvalitet, desto större chans för en framgångsrik undersökning och identifiering Harald Pickert, chef Brottsenheten, Polishögkvarteret, München Patrik Anderson Business Development Transportation Det handlar inte så mycket om våra innovationer i sig, utan om vad de bidrar med för att öka säkerheten och underlätta för användarna. Vad sker inom segmentet transport? Patrik Anderson, Axis: Vi ser en gradvis övergång från passiva, analoga bevakningssystem till realtidsstyrda digitala system. Behovet att motverka vandalism, personstölder och hot mot såväl passagerare som förare ökar inom kollektivtrafiken över hela världen. Genom att använda ett nätverksbaserat system får man den skalbarhet som krävs för effektiv övervakning av trafiken i en stad ombord på bussar och tåg, vid broar, tunnlar och bangårdar samt på stationer. Behoven bland användarna är omfattande och ställer krav på kameror som tål tuffa miljöer utomhus. Projekten inom transportsektorn är dessutom ofta komplexa och det tar lång tid innan kamerorna väl är på plats. Vad gör Axis för att bidra till utvecklingen? För kollektivtrafik finns ett särskilt behov, på flygplatser ett helt annat. Att bygga upp specialistkunskaper inom transportsektorn har varit ett prioriterat område inom Axis under det senaste året, i syfte att öka kundnyttan och skynda på teknikskiftet inom segmentet. Uppdraget är att utbilda målgruppen genom att delta på mässor och i olika branschorganisationer, såsom det under 2011 nystartade projektet SECUR-ED. Detta organ har som mål att etablera en standard för videoövervakning inom kollektivtrafiken i Europa, med fokus på att skapa bättre underlag för polisens identifiering. Axis är enda representant från kameraindustrin i organisationen. Axis har tagit fram en rad olika produkter och lösningar som möter slutanvändarnas krav, bland annat värmekameror för detektering i mörker, perimeterskydd vid bangårdar, teknik för att kunna se färger i svagt ljus samt kameror som kan anpassas till så kallat korridorformat för att effektivare kunna bevaka långa fordon såsom tåg, bussar etc. Inom transportsektorn innebär en säkerhetsinstallation att personalen kan känna sig säker under sin arbetsdag och att passagerarna känner trygghet under sin färd från jobbet, fotbollsmatchen eller skolan.

14

15 Marknad 13 Digitalt skifte på en snabbväxande marknad Marknaden för nätverksvideo växer snabbt i takt med ökande behov av övervakningslösningar. Axis är marknadsledare inom nätverksvideo och väl positionerat för att tillvarata tillväxtmöjligheterna. Under 2011 ökade efterfrågan på nätverkskameror i samtliga regioner och slutkundsegment, med särskilt stark utveckling inom transport, detaljhandel och stadsövervakning. Utvecklingen på videoövervakningsmarknaden drivs av ökat välstånd, urbanisering och större säkerhetstänkande. Dessutom ökar den generella acceptansen för kameror eftersom folk känner sig tryggare och säkrare. Skärpta legala krav från myndigheter på kameraövervakning inom specifika områden medför också nya möjligheter, till exempel beslut om ökad övervakning av städer eller naturområden. Rätten att känna sig trygg och säker är en av de viktigaste grundprinciperna i samhället och övervakningssystem fyller i detta sammanhang en viktig funktion. Teknikskiftet driver efterfrågan Marknaden för nätverksvideoprodukter visar snabb tillväxt. Efterfrågan på videoövervakningslösningar inom säkerhetssektorn växer över hela världen samtidigt som det pågående skiftet från analog till digital teknik driver efterfrågan och öppnar för helt nya möjligheter vid utformningen av säkerhetssystem. De många fördelarna med nätverkskameror, till exempel enkel installation i nätverk, hög bildkvalitet (HDTV), ljuskänslighet och möjlighet till fjärrövervakning innebär att de slutna systemen successivt får ge vika för öppna och fullt integrerbara system. År 2015 bedöms nätverkskameror ha ökat till drygt 50 procent av den totala nyförsäljningen av kameror, från nuvarande nivå på cirka 30 procent. Den globala årliga tillväxten för nätverksvideo uppskattas till procent för de kommande åren.* Nätverksvideo ökar i mindre installationer Av den totala marknaden för videoövervakning består större delen av mindre installationer hos exempelvis enskilda butiksägare, hotell och kontor. Till skillnad mot större och mer komplexa installationer är det fortfarande få mindre installationer som har digital videoövervakning, men behovet av bland annat bättre bildkvalitet driver efterfrågan på nätverksvideo i en allt snabbare takt. Utvecklingen av olika kostnadseffektiva lösningar för mindre installationer såsom Axis Video Hosting System (AVHS) bidrar också till en snabbare övergång till digital videoövervakning. AVHS innebär att kunden inte nödvändigtvis behöver köpa en server för lagring av data utan istället köper en service från en tjänsteleverantör för att kunna få tillgång till såväl video i realtid som lagring. Utvecklingen på olika marknader På global nivå förutspås tillväxt inom nätverksvideo i alla regioner. Tillväxten varierar beroende på olika faktorer på de enskilda marknaderna, såsom behovet av övervakning, infrastruktur och legala krav. På tillväxtmarknaderna i Latinamerika, Afrika och Asien förväntas områden med låg penetrationsgrad av digital övervakning visa större tillväxt än övriga, då man där direkt väljer ett digitalt system. Marknaderna gynnas till exempel av den stora utbyggnaden av infrastruktur. Dessutom finns ett stort behov av nya kameror i samband med större internationella idrottsarrangemang och mässor. I Brasilien förbereds exempelvis för installationer av nätverksvideo på flygplatser, hotell, arenor och i kritiska stadsmiljöer inför VM i fotboll 2014 och OS I Nordamerika har teknologiskiftet kommit långt och tillväxttakten förväntas fortsätta att vara positivt stabil. Mogna marknader i Europa samt Mellanöstern uppvisar hög IT-mognad och goda kunskaper om nätverksvideo vilket gynnar den fortsatta utvecklingen för digital övervakning. Den högsta penetrationen av nätverksvideo finns idag i Norden och Mellanöstern, som är marknader med historiskt sett liten förekomst av videoövervakning. De installationer av säkerhetssystem som gjorts på senare år har ofta varit digitala och det positiva mottagandet av dessa har bidragit till en snabb ökning av efterfrågan på nätverksvideo bland allt fler användare. Storbritannien och Kina är de marknader som har lägst andel nätverksvideo, men är samtidigt väl övervakade genom en omfattande installationsbas av analoga system. Storbritannien har flest kameror per invånare och i Kina finns stora tillverkare av analoga system. Under de senaste åren har skiftet till digitala system börjat ta fart på båda marknaderna, framför allt drivet av ett ökat behov av bättre bildkvalitet. * 2011 års utgåva av IMS Researchs rapport The World Market for CCTV & Video Surveillance Equipment.

Året i korthet. Innehåll. Kvartalen 2012 i korthet

Året i korthet. Innehåll. Kvartalen 2012 i korthet Årsredovisning 2012 10 33 Q1 Q2 Q3 Q4 Året i korthet > Omsättningen uppgick till 4 184 Mkr (3 578), vilket motsvarar en tillväxt på 17 procent. > Rörelseresultatet uppgick till 575 Mkr (633). > Vinst efter

Läs mer

Genväg till Axis. Mer information om Axis finns på www.axis.com

Genväg till Axis. Mer information om Axis finns på www.axis.com Årsredovisning 2008 Genväg till Axis Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideo lösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande

Läs mer

Axis Årsredovisning 20 Om Axis Communications 2013 Årsredovisning

Axis Årsredovisning 20 Om Axis Communications 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning Innehåll Året i korthet 1 Axis på en minut 2 VD har ordet 4 Verksamhet och mål 6 Strategi 8 Marknad 10 Fokus Americas 14 Fokus Asia 16 Fokus EMEA 18 Kundsegment 20 Affärsmodell 22 Forskning

Läs mer

Axis AB Årsredovisning 2004

Axis AB Årsredovisning 2004 Axis AB Årsredovisning 2004 Axis marknadsledande inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Företagets produkter och lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och

Läs mer

Axis AB Årsredovisning 2004

Axis AB Årsredovisning 2004 Axis AB Årsredovisning 2004 Axis marknadsledande inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Företagets produkter och lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk information för 2003. Detta är Axis 2 VD har ordet 4 Verksamhet & Strategisk inriktning 6 Axis affärsmodell 8

Innehåll. Ekonomisk information för 2003. Detta är Axis 2 VD har ordet 4 Verksamhet & Strategisk inriktning 6 Axis affärsmodell 8 Axis AB Årsredovisning 2002 Innehåll Detta är Axis 2 VD har ordet 4 Verksamhet & Strategisk inriktning 6 Axis affärsmodell 8 Products&Systems Solutions Video 9 Print 12 Scan & Store 13 Access 13 Platforms&Customized

Läs mer

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik 2014 Utvecklad säkerhet med ny teknik VD har ordet 2 4 Marknader 6 7 Strategi 8 9 Vårt erbjudande 10 13 Verksamheter 14 19 Översikt affärssegmenten 14 15 Security Services North America 16 Security Services

Läs mer

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen Årsredovisning 2005 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen 2005 i korthet OMSÄTTNINGEN ökade till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent. RÖRELSERESULTATET (EBIT)

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense årsredovisning 2013 Powering the SUPERHIGHWAYS of the gigabit society Making light make sense transmode I korthet Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

2006 i korthet. Viktiga händelser

2006 i korthet. Viktiga händelser Årsredovisning 2006 Innehåll ASSA ABLOY i korthet 1 VD-kommentar 2 Vision och strategi 6 Marknaden 8 ASSA ABLOYs produkter 12 Hållbar utveckling 16 Våra medarbetare 18 Division EMEA 20 Division Americas

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

WE BOOST NETWORK CAPACITY

WE BOOST NETWORK CAPACITY ÅRSREDOVISNING 2012 WE BOOST NETWORK CAPACITY Making light make sense TRANSMODE I KORTHET Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska nät. Transmode fokuserar

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2008. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2008. The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Clarion Hotel Sign i Stockholm använder de senaste säkerhetslösningarna från ASSA ABLOY med bland annat dörrar som är förberedda för att

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2012 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Årsredovisning 2012 Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar från VD och

Läs mer

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2014 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Making light make sense Årsredovisning 2010

Making light make sense Årsredovisning 2010 Making light make sense Årsredovisning 2010 Möjligheter till tillväxt 2014 63.9 Exabyte/månad Global IP trafik. Mängden datatrafik, och då specifikt trafik som använder IP protokoll, ökar explosionsartat

Läs mer