Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer"

Transkript

1 Välkommen till Israelkonferensen och Sundsgårdens Folkhögskola. Genom den nya, fräscha konferensanläggningens panoramafönster möter deltagarna en storslagen vy över gröna ängar och det blånande Öresund med ön Ven och Danmark i horisonten. Nr Årg. 77

2 SYNPUNKTER Israel ut ur Israel Vid Vänsterpartiets 1-majdemostration i Malmö var den nye partiledaren Lars Ohly annonserad som talare. På affischen, som fanns anslagen ute på stan, var två paroller för demonstrationen angivna: USA ut ur Irak. Israel ut ur Palestina. Den första försåtliga undermeningen i budskapet var att jämställa USA s närvaro som ockupant på andra sidan jordklotet med Israels närvaro i sitt eget land. Det andra, som omedelbart slog mig, var att den faktiska innebörden kan formuleras i ovanstående rubrik. Vad är Palestina om inte det område som innefattar bl.a. det nuvarande Israel. Mandatet Palestina delades genom ett FN-beslut, då det judiska folket fick en mindre del, som med tiden blev Israel. När Arafats PLO, Hamas, Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer talar om Palestina så finns inte en enda kvadratmillimeter kvar till någon judisk stat. När palestiniernas, arabvärldens och den muslimska världens företrädare tar del av Vänsterpartiets paroller så är budskapet klart för dem. Israel skall bort. Det vore därför ärligare och korrektare att de hade marscherat under parollen Israel ut ur Israel. Skulle Vänsterpartiet och andra vilja verka för att Israel skall existera i trygghet så borde man i stället upplysa sina militanta vänner om att varje form av (jude-) hat, hot och övergrepp mot Israel och judar är helt förkastligt och oacceptabelt. Det är märkligt att vänsterrörelser, som berömmer sig av att vara progressiva och stå på de små och svagas sida, väljer att stödja oljemiljardärernas, de medeltida envåldshärskarnas och terrorregimernas kamp mot områdets enda demokrati, som dessutom är en av världens minsta länder. En önskan, om än en utopi, skulle vara att i Vänsterpartiets nästa majdemonstration få läsa progressiva paroller som; Upp till kamp emot antisemitismen. Stöd Israel Mellanösterns enda demokrati. Bekämpa självmordsfilosofin. Avsätt terroristen Arafat. Bort med judehatet från Mellanöstern. Då hade Lars Ohly och Vänsterpartiet skäl att med tillförsikt invänta historiens rannsakning och framtidens dom. Henry Nordin Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/ fax 040/ Postgiro Bankgiro Org.nr E-post: Hemsida: Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Red.: Henry Nordin, Ansvarig utgivare: Bror Olofsson Medarbetare i tidningen: Benny Hansen, Netanya, Gösta Karlson, Tranås m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100:-/år. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske i alla skandinaviska postanstalter med det inbetalningskort som medföljer tidningen. Materialet får ej användas utan tillstånd av utgivaren. 2

3 Landets gränser specificeras Rubriken och den följande artikeln är ett utdrag ur Dan Johanssons bok: Hur kommer det att gå? Profeterna tittar in i framtiden. I detta avsnitt tar Dan upp den intressanta frågan om vad Bibeln säger om Israels kommande gränser. I ett långt specificerat avsnitt, får vi reda på att landets gräns i söder går vid Egyptens bäck. Dess gräns i väster utgörs av Medelhavet. Dess norra gräns går vid Hamat (du skall veta att det är långt norr om Damaskus i Syrien). Dess östra gräns går på andra sidan Genesaret och långt öster om Jordanfloden. Lyssna till Dan Johansson under årets israelkonferens då även filmen om den yttersta tiden visas där Dan Johansson m.fl. medverkar. Hans aktuella böcker finns att köpa vid konferensen. Utförlig beskrivning på Boken kan också beställas genom Israels Vänners exp. eller direkt från Dan Johansson Regementsgatan 56 A Malmö Tel E-post: Dessa två stammar och denna halva stam har fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång. 4 Mos. 34:15. För att få hela sammanhanget är det nödvändigt att läsa alla verserna i 4 Mos. 34:1-15. Vi kan också läsa hur Abrahams barn med Ketura långt tidigare fick vandra iväg österut, till Österlandet. 1 Mos. 25:1-6. Lite senare kommer en ny beskrivning av landets gränser. Där nämns Negev, sydlandet, Västbanken, delar av Jordanien, Syrien och Libanon. Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, mitt emot Jeriko. Där lät Herren honom se hela landet, från Gilead ända till Dan och hela Naftali och Efraims och Manasse land och hela Juda land, ända till västra havet, och Negev och Jordanslätten, det vill säga lågslätten vid Jeriko, Palmstaden, ända till Soar. Och Herren sade till honom: Detta är det land, som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: Åt dina efterkommande skall jag ge det. 5 Mos. 34:1-4. Med ledning av det tidigare sagda förstår man att den uppdelning av landet som nu görs mellan judiska och palestinska områden är helt emot vad Bibeln säger och vad Gud har lovat. Landet tillhör judarna enligt löftena. Men, och detta är viktigt, palestinierna skall kunna bo där som främlingar och visas full respekt. Gud påminner Israel om att de ju själva har varit främlingar i Egypten och andra länder. Kan dessa två folk försonas, kan det gå 3

4 i uppfyllelse som Gud har sagt med tanke på främlingen ibland er. Se 2 Mos. 22:21 och 5 Mos. 10:19. För profeten Hesekiel förklaras det åter igen: Ni skall utskifta detta land åt er efter Israels stammar. Ni skall dela ut det genom lottkastning till arvedel åt er själva och åt främlingarna som bor och föder barn ibland er. De skall vara för er så som infödda bland Israels barn. De skall med er få arvslott bland Israels stammar. I den stam där främlingen bor skall ni ge honom hans arvedel, säger Herren, Herren. Hes. 47: Med tanke på den inflammerade situation som råder idag, förstår vi att mirakel måste till för att detta skall bli verklighet. Men Gud är undrens Gud och hans profetior kommer att gå i uppfyllelse. Tidsmässigt upplever jag att detta ligger i begynnelsen av det messianska rikets inledning. Värt att notera är ju att varje jude vid den tiden också är medveten om sin stamtillhörighet. I Hesekiels framtidssyn i kapitlen sker ytterligare förtydliganden om landets gränser. Men där är vi ännu inte, det är några år kvar tills det går i uppfyllelse. Läs mer i detalj i Hes. 47: Vi ser här hur Jakobs barn med tjänstekvinnorna Silpa och Bilha ligger längst i norr och längst i söder, dvs. så långt bort från Templet som möjligt. Vi skall ju också veta att i det messianska riket kommer Egypten-Israel-Syrien att ingå i en trestatspakt som skall bli till välsignelse för hela jorden. I boken ingår också tre kartor som illustrerar textavsnittet. (Av utrymmesskäl kan vi här inte publicera dem men de som har eller tänker skaffa boken finner dem på sid Red. anm.) Dan Johansson ISRAEL-MÖTEN I våra dagar ökar behovet av bibelförankrad undervisning om Israel. Israels Vänner står till förfogande för församlingar och organisationer. Israels Vänner representeras av flera välrenomerade förkunnare. Vi uppmanar Dig att på Din ort och i Ditt sammanhang ta initiativ till möten med Israels Vänner. Kontakta oss på Israels Vänners exp. för önskemål och samråd. Adressuppgifter se sid. 2 eller 15. Fina produkter från Israel Hud- och hårvårdsartiklar, ljus, böcker, smycken m.m. Du kan ta del av vårt sortiment vid årets Israel-konferens vid Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg. Sirkka och Sören Ansgariusson, Gullvivevägen 11, Linghem. Tel/Fax Pg

5 Vännerna i Ukraina behöver vårt stöd. För en tid sedan fick vi denna hälsning från våra vänner Inna & Vladimir Vainer i Kiev, Ukraina. Vi vidarebefordrar hälsningen till Israels Väns läsare. Av hälsningen förstår vi hur viktigt och nödvändigt vårt stöd är till våra judiska vänner i Ukraina. Vi vill därför uppmana till fortsatta rikliga gåvor till arbetet i Ukraina. Under den senaste års-perioden har vi kunnat förmedla kr från våra gåvogivare till vännerna i Ukraina. Församlingens lokal är bas för en omfattande social hjälpverksamhet. Inna Vainer är här i färd med att distribuera från lagret med förnödenheter. Shalom Israels alla vänner! Vi hoppas att allt är bra med er och att ni får leva i Guds välsignelse. Vi vill här ge en hälsning till Israels Väns läsare och kort berätta om situationen i Ukraina och om vårt arbete i den messianska församlingen i Kiev. I samband med presidentvalet och valkampanjen är det en del turbulens i samhället. Speciellt märks det genom att antisemitiska stämningar tilltar. Detta, sedan gammalt ofta testade antisemitiska vapen, används för att anklaga judar att vara orsaken till samhällets ekonomiska problem. I tidskrifter som Rural News och Idealist angrips judar på varje upptänkligt sätt och Förintelsen under Andra Världskriget försvaras och bagatelliseras. Myndigheterna har försökt att stoppa upplagorna men de fortsätter ändå att komma ut. Det trycks även många böcker med antisemitiskt innehåll. Allt detta skapar ett hotfullt samhällsklimat för Ukrainas judar. Genom bl.a. det stöd som ni givit oss fortsätter vårt församlingsarbete och antalet medlemmar är nu ca 120 och det fortsätter att komma nya människor till vår gemenskap. Vårt sociala arbete fortsätter genom att vi serverar mat för behövande i vår församlingslokal och vi gör även hembesök med förnödenheter till de som ej själva kan komma till oss. Vi hjälper församlingsmedlemmar men även andra i vår omgivning. Många är arbetslösa och av de som har arbete är ofta lönerna otillräckliga. Pensionärernas situation är svår då pensionerna är mycket låga Euro per månad. Det stöd vi kan ge i form av mat och kläder lindrar nöden för utsatta människor och tar sig uttryck i tacksamhet till Herren och oss och därmed också till er som stöder vår verksamhet. Vi har också öppnat en värmestuga under vintern där vi serverar middag 3 gånger per vecka. Vi är väldigt tacksamma till er för ert ekonomiska stöd och era förböner. Vi skulle vara glad om vi kunde få besök av er i Kiev. Vi önskar er verksamhet och er alla Guds rika Välsignelse. Fridshälsningar från Inna och Vladimir 5

6 mohammedan i Istanbul sa till mig; Terrorhandlingarna har inget med den mohammedanska tron att göra... Skall man alltså fatta det så, att det här är fråga om islamska extremister som utför dessa avskyvärda handlingar? Det andra alternativet är, som också utsäges, att mohammedanerna vill erövra hela världen. Här måste vi lämna öppet för var och ens egen tolkning. Från Islams håll betonas att texter i Koranen fördömer våld men andra textavsnitt ger måhända ett annat budskap. II En av drivkrafterna i al Qaidas terror är klart uttalad. Det är att befria Palestina från det judiska folket. Därför stöder man terrorn där. Det var i USA i New York som det ofattbara hände. Vore det inte logiskt att Amerika angrep problemets rot, d.v.s. terrorismen som mördar oskyldiga judar och araber i landet som kejsar Hadrianus år 135 e.kr gav namnet Palestina d.v.s. Israel? Många av mina bästa vänner sedan många resor till Eretz Jisrael är araber som kallar sig palestinier. Det är ett charmigt folk och judarna likaså. När jag för omkr. 35 år sedan började att resa med grupper till Israel, så samarbetade judiska och arabiska resebyråer i landet friktionsfritt. Säkert hade det fått fortgå om inte dunkla krafter utifrån hade satt käppar i hjulet. Var är vi nu då i den eskatologiska agendan? Är det dags för en stark man att sluta förbund med land och folk för 7 år? Hur långt framme är vi? Skall man hålla sig till Bibelns utsagor utan att snegla mot spekulationer, så ser jag personligen ett sådant scenario i en nära framtid. Det bygger jag på ett halvt sekels studier i de profetiska texterna. Ett annat alternativ som inte helt tilltalar mig är de utsagor som den s.k. BIBEL- KODEN ger vid handen. För mig går de här urkunderna inte att förena. Bibeln är i allt rättesnöret, även i dessa ting. Kristi återkomst står för dörren och hemma hos Honom skall brud förenas med brudgum. Kristi domstol (för de frälsta människorna) står för dörren under det att vedermödans natt går över vår jord. Så återvänder vår Frälsare tillsammans med alla de heliga d.v.s. sitt frälsta folk. Ordet lär att Han då skall sätta Sina fötter på Oljeberget och med Sin muns Anda förgöra Antikrist och hans anhang. Nu står det tusenåriga fridsriket inför sin början då det skall bli...frid på vår jord i tusen år en gång som sångaren sjunger. Då är det slut med terror både i USA och Israel ja utöver hela vår jord. Gösta Karlson. Vy över Manhattan då fortfarande de två tvillingtornen World Trade Center var ett centralt motiv i New Yorks skyline. Efter katastrofen den 11 sept kallas nu platsen Ground Zero. 7

7 Orit goda nyheter och bekymmer Goda nyheter SHALOM från Orit i Netanya. Vi hoppas ni haft en njutbar försommar i Sverige och fått tid över att vara ute i den fina naturen, den efterlängtade solen och ljusa kvällar. Gott att ni har det att se fram emot, för annars är det mycket beklämmande det som händer i Sverige. Det vi hör och läser i alla fall. För vår del har vi haft en härlig vår med tre grupper från Sverige. En pastorsgrupp med Siegfried Luikert som besökte flera messianska församlingar i Israel, en stor grupp från Shalom över Israel med Inger Lindau och avslutning med Dan Johanssons grupp från Israels Vänner. TACK alla ni som kom med grupperna. Ni har uppmuntrat både Israels folk och oss. Utöver grupperna har vi haft bra beläggning från hela världen för övrigt. Till vår hjälp har vi haft Vivi och Lasse Axelsson från Lagan och Margareta Antonsson från Värnamo vid olika tillfällen. Ett stort TACK alla tre. Utan er hade vi inte klarat oss. Gud välsigne er för ert arbete och trofasthet. Det här är ju goda nyheter att förmedla, liksom att turisttillströmningen till Israel har ökat med 86% för årets fyra första månader och att Orits beläggning har ökat med 110% för de första fem månader jämfört med samma tid Andra goda nyheter är att i skrivande stund har arbetet påbörjats med att komplettera hela Orit med olika anordningar för brandsäkerheten. Därefter kommer avloppsrören att bytas ut (trolig start 8/6). Dessa arbeten kan genomföras tack vare era generösa gåvor förra året. Bekymmer Tänk om vi bara kunde rapportera goda nyheter, men så är det inte i verkligheten och heller inte för Orit. Vår minibuss, som nu är mer än 8 år gammal och gått omkring mil har börjat krångla. Olika delar har fått repareras och bytas ut till en kostnad på c:a sv kr. Det är förargligt, men vi har varit tvungna eftersom vi är så beroende av den i vår tjänst. Olika incidenter hände medan vi körde runt med vårgrupperna och vi börjar känna oss mer och mer osäkra på om minibussen klarar sig, när vi ska åka ut med nya grupper. Efter samråd med Israels Vänners styrelse har vi gemensamt beslutat att ännu en gång fråga om ekonomisk hjälp från er läsare av Israels Vän. Även om det bär oss emot att gå ut och be om gåvor måste vi se verkligheten som den är. Före intifadan hade Orit byggt upp ett kapital som räckte både till ny minibuss och utbyggnad av Orit (byggnadslov beviljades våren 2001). Hade inte intifadan börjat hade Orit både haft en ny minibuss nu och utbyggnaden hade varit klar. Istället har Orit fått fortsätta verksamheten med en totalt förändrad beläggning och uteblivna grupper från Skandinavien och andra länder. Trots situationen har vi inte velat belasta Israels Vänner med ekonomiska bördor utan fortsatt arbetet och själva betalat underskotten med pengar från Orits eget kapital. Så de pengar som fanns till ovannämnda investeringar finns alltså inte mera. Men vi hoppas att den positiva trenden fortsätter med turist-tillströmningen (se ovan) så att Orit kan klara de löpande utgifterna framöver och inte skall hamna i en situation där vi måste belasta Israels Vänner med kostnader för Orits verksamhet. Självklart undrar ni; hur mycket kommer dessa investeringar att kosta? Ja, det blir mycket mer som behövs än till avloppsrören och brandsäkerhetsanordningarna. För att tala klarspråk skulle det behövas 800 gåvogivare som ger 1.000:- eller dubbelt så många som ger 500:-. 8

8 h Kungasönerna på marsch är titeln på en bok av Nils Ibstedt. Under många år har Ibstedt varit missionär i Japan och dessutom är han byggnadsingenjör med studier i arkitektur. Boken är en litterär dramatisering av händelser under en viktig och omvälvande tid i Israels historia med Daniel och andra bibliska gestalter som huvudpersoner. Boken är rikt illustrerad med Ibsteds egen konst i färg och svartvitt. Kombinationen konst och arkitektur blir tydlig i bl.a. Nils Ibstedts återskapade Babels torn och Nebukadnessars palats. I boken finns dessutom flera appendix (tillägg) med intressanta uppgifter om arkeologi, kronologi och nya uppseendeväckande medicinska forskningsrön som styrker Bibelns trovärdighet. Från bokens omslag hämtar jag Stanley Sjöbergs presentation: Nils Ibstedt har med imponerande kunskap i Bibeln och med stor inlevelse i den samtida historien skrivit boken Kungasönerna på marsch. Han har själv illustrerat bokens budskap med konstnärlig skicklighet som bör kunna väcka fantasi till livaktiga studier Ung och äldre, troende och sökare, alla kommer att kunna tillägna sig budskapet. Därför rekommenderar jag Kungasönerna på marsch av Nils Ibstedt. s ers r ver on: Nyhet! Den rekommendationen instämmer jag i. Betr. pris och övriga uppgifter hänvisas till nedanstående annons. Henry Nordin Kungasönerna på marsch Berättelsen om Bibelns Daniel och hans kamraters strapatsrika färd från Jerusalem till Babylon Olle Sandstedt: Boken är en verklig guldgruva för den som är intresserad av Guds plan med Israel genom tiderna. En presentbok med 50 bilder i grafik och färg 169:- + porto Nils Ibstedt IBE-förlaget. P1 2034, Broby Tel/fax E-post Hemsida: Utöver ny minibuss kommer Orit att få ytterliggare två rum, skyddsrum, förvaringsutrymme samt utnyttjande av hela det platta taket via ny trappa och trapphus till grönområde, solceller och tvätt/ torkmöjligheter (insynsskyddat). Vill du vara med i en förnyelse och förbättring av Orit inför framtiden, så välkomnar vi ditt bidrag. Men kom ihåg än en gång. Vi vill inte att din gåva skall påverka andra projekt som du stödjer. Endast om du har ekonomiska möjligheter och om du tycker investeringarna är intressanta och inte minst om du har oasen Orit och dess framtid i ditt hjärta. Gud välsigne dig i ditt beslut! Vinn en israelresa Om du vill stödja dessa investeringar gör du det genom att ange Orit på bifogade inbetalningskort i Israels Vän. Uppnås insamlingsmålet ( :-) kommer Israels Vänner att bland gåvogivarna utlotta en fri pilgrimsresa till Israel med Israels Vänner för två personer. Era vänner och medarbetare i Israel Kristine och Benny 9

9 En pilgrims glimtar från Israel Värmen slog emot oss som en het vägg. Vi hade nyss landat på Tel Avivs flygplats, en liten grupp på 9 personer, som trots medias framställning av Israel vågade oss hit. Hotel Orits föreståndare Benny Hansen stod och väntade på oss med sin minibuss, som skulle bli vårt transportmedel under tiden här. Ja, hur skulle veckan bli, skulle vi få se självmordsbombare eller stenkastare eller prickskyttar eller grävskopor som förstör hus. För det var väl så livet var här. Redan första dagen drog vi ner till torget. Där firade vi självständighetsdagen tillsammans med tusentals Israeler och familjer som även firade Netanya 75 år. En dag besökte vi Shtayim en av Israels äldsta kibbutzer. Här var så lummigt och grönt och välordnat, både för gamla och unga. Egen sjukvård, tandvård, skola och hotellverksamhet fanns där. Till Jerusalem måste vi förstås. Det tog två dagar att besöka bara de viktigaste platserna, som Oljeberget, Sionsberget, Trädgårdsgraven, Yad Vashem och mycket annat. Eftersom det var sabbat så avdelades lite tid till ett besök i Nya Synagogan och Pilgrimsgruppen samlad vid Orits entré. Fr.v. Gunnar Nilsson, Dan Johansson, reseledare, Alice Klerfors, Gunilla Blomkvist, Aina Ragnarp, Stig Klerfors, Margareta Lundkvist, artikelförf. och Gunvor Stenwall. Messianska Församlingens gudstjänst. Så var det dags att fara mot Betlehem. Det är ju Västbanken som vi får så mycket rapporter om på TV, men det flöt bra hela dagen. Det var lite beklämmande att stå på det fina krubb-torget i Betlehem, som Sida har rustat upp för många sköna pengar och vi var de enda turisterna, 9 stycken från Sverige. Ja, samma känsla hade vi lite överallt, bl.a. på Masada-klippan där vi gjorde en paus i ett nybyggt stort turistcentra och vi var nästan ensamma där. Masada ligger vid Döda Havet så naturligtvis hoppade vi i badet. Ja, hoppet blev ej långt men vi blev väl saltade i alla fall. På TV hemma får vi ofta se en mur som byggs just nu. Den går mellan motorvägen och arabiska staden Kalkilya. Tyvärr var det nödvändigt efter att flera bilar blivit beskjutna från staden när de åkt på motorvägen och många dödats, men sådan fakta undanhålles oss. Någon dag vilade vi oss också. Vi bodde på Orit i Netanya där vi kände oss som Vip-gäster. När vi fått nya krafter var det dags att äntra bussen igen för nu stod Galiléen på programmet. När man åker runt i landet, så slås man av hur mycket Forts. sid

10 Kyrkornas hopplösa HOPP- kampanj Mitt i debatten om olika uppfattningar angående kyrkornas HOPP-KAMPANJ (HOPP = Häv ockupationen av Palestina) kan man notera, att det finns gemensamma drag hos oss alla. Dit hör smärtan och sorgen över den tragedi som under lång tid utspelats och utspelas, där så många offer har skördats på båda sidor. Vem kan mäta det förtvivlans djup som människor lever i och som berör hela deras tillvaro?! Gemensam är också en djup önskan om fred och förhandlingar om en framtid där alla kan ägna sig åt att bygga upp, inte riva ned. Så långt finns det alltså en enighet. Däremot är vi inte ense i fråga om HOPP-kampanjens syfte och åtgärder för att lösa konflikten. Visst vore det väl om ett tillbakadragande kunde medföra förhandlingar och fred, men hur mycket realism finns det i den framställningen? I så fall skulle ju tillbakadragandet från Libanon den 24 maj år 2000 ha betytt en ändrad inställning från Hizbollah vad gäller Israel, men något sådant har inte förmärkts. Att Israel utan förhandlingar skulle dra sig tillbaka från Västbanken och Gaza skulle enbart uppfattas av palestinier och berörda arabstater som en uppmuntran till dem att gå vidare i sin målsättning, som är Israels utplåning som stat. Är HOPP-kampanjens företrädare beredda att biträda en sådan utveckling? Vi upplever en känsla av sorg också över att kyrkornas kritik är så ensidig man agerar ensidigt mot Israel. Denna partiskhet sår och fördjupar splittring mellan kristna människor inom kyrkorna, men inte bara där utan också mellan kristna och judar. Som bekant har Judiska Centralrådet i Sverige reagerat på kampanjen mot Israel genom att avbryta sina kontakter med Svenska Kyrkan. Vi frågar oss: Vad ligger bakom denna ensidighet? Varför ställer man i denna konflikt krav på endast den ena parten, nämligen Israel? Varför fokuserar kyrkorna bakom kampanjen just Israel/Palestinakonflikten så ihärdigt framför alla andra allvarliga pågående konflikter i världen? Observera, att vi inte utesluter Israel från kritik. Precis som vi kritiserar andra demokratier för övergrepp och missgrepp måste också Israel utstå kritik. Alltså är vår sammanfattning: Kritisera Israel, men ställ motsvarande grundläggande krav på den palestinska sidan: Upphör med all terrorverksamhet, liksom med stödet till olika terrorgrupper! Ta itu med den omfattande korruptionen inom den palestinska administrationen, inklusive Arafats egen andel i den! Gör verklighet av gjorda deklarationer att ta bort de paragrafer i PLO:s stadgar som talar om Israels utplåning genom väpnad kamp! Erkänn Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser, också internt som det har skett externt. Ändra läroböckernas innehåll, i den mån som de förnekar Israels existens och som frammanar hat mot judar. Samma gäller medierna. Att inte låtsas om ovanstående förhållanden är en björntjänst gentemot det palestinska folkets grundläggande behov av frihet och fred i sitt område. Vi tror, att berättigad kritik av Israel och samtidigt grundläggande demokratiska krav på palestinierna är nödvändiga förutsättningar för att uppnå den fred som vi alla hoppas på. Det är också ett uttryck för att vi tar palestinierna och majoriteten av arabvärlden på allvar, både deras hot och deras möjligheter till förändring av sina planer gentemot Israel. Styrelserna för organisationerna SHALOM ÖVER ISRAEL och ISRAELS VÄNNER 11

11 Israels Vänner höll årshögtid Årsmötets talare, pastor Nils-Erik Claesson, till vänster och mötesdeltagare som fyllde europaportens östra sal. Lördagen den 24 april möttes israelvänner från många håll till årsmöte i Europaporten i Malmö. Åsmötet var det 80:de i ordningen sedan verksamheten startade Samtidigt var det månadens möte för lokalgrupp Syd, som i och med innevarande år fått en lyckad nystart med ett möte per månad. Tillslutningen har varit ett glädjeämne och årsmötet var inget undantag. Malmö Pingstförsamlings föreståndare Nils- Erik Claesson talade om Israels grundare och trons fader, Abraham, under ämnesrubriken Abrahams tvivel och tro. Claesson beskrev troshjälten Abrahams epokgörande betydelse för hela mänsklighetens fortsatta historia och eviga tillvaro. Till tröst och stöd för trons folk undviker inte Bibeln att även berätta om troshjältarnas svagheter och brister. Budskapet blir därmed att Gud vill och kan använda oss alla trots våra mänskliga begränsningar. Israels Vänners ordförande, Göte Ragnarp, ledde årsmötesförhandlingarna. Då ingen avsagt sig uppdraget omvaldes styrelse och övriga funktionärer. Utdrag ur årsberättelsen (En fullständig årsberättelse kan beställas från exp.) Daniel Nordin framförde sånger på hebreiska och svenska till eget melodiskt gitarrackompanjemang. Årsberättelse för Israels Vänner Mellanöstern fortsätter att stå i världspolitikens och medias brännpunkt och under det gångna året har fokus i hög grad varit riktat mot Irak där Saddam Hussein och hans mångåriga skräckvälde fallit. Dock är och förblir Israel det stora och kontroversiella ämnet och enl. Sakarja kap.12 skall alla folk församla sig mot Israel och Jerusalem. Konturerna inför profetians uppfyllelse blir allt tydligare. Ingen kan förneka att Jerusalem är den mest politiskt och religöst laddade platsen på vår jord. Israel: Orit Pilgrimsresor Under de senaste åren har intifadans följder varit en svår belastning för Israels turistnäring och även Orit har upplevt en markant nedgång när det gäller beläggning och ekonomi. Under den senare delen av året har dock turis- 13

12 men i Israel vänt uppåt och för Orits del har det inneburit flera grupper än under de senaste åren. I november genomförde Israels Vänner en pilgrimsresa, som var den första vi kunnat genomföra sedan april Det är dock en hel del kvar upp till de nivåer som gällde före Intifadan och även 2003 gav ett ekonomiskt underskott, dock mindre än under Alltsedan hösten 1995 är Kristine och Benny Hansen föreståndarpar på hotell Orit. Judar hem till Israel Trots all oro och instabilitet fortsätter judar att invandra till Israel. Den tilltagande antisemitismen visar att Israel är den tryggaste platsen för en jude. En hel del judar från Argentina, Frankrike och Etiopien har kommit till Israel. Även invandringen från f.d. Sovjetunionen fortsätter om än på en lägre nivå än tidigare. Israels Vänner upplever det som en angelägen uppgift att fortsätta att stödja den judiska invandringen till Israel. Trädplantering Vattenprojekt Vi fortsätter att stödja Keren Kajemets arbete med trädplantering och vattenprojekt i Israel genom de medel som våra gåvogivare förmedlar genom Israels vänner. Den tidigare prekära vattensituationen förbättrades avsevärt under året tack vare en ovanligt nederbördsrik regnperiod. Hoppets Skola Verksamheten vid Hoppets Skola fortsätter trots alla svårigheter. Vid vår resa i november besökte vi Hoppets Skola och förmedlade ett bidrag. Genom Hansens goda relationer med rektorn kan vi f. ö. förmedla vårt stöd. Paris/Bryssel Arbetet i de messianska församlingarna i Paris och Bryssel fortsätter. I maj besökte Gudrun Forss och familjen Nordin den messianska församlingen i Paris. Främst tack vare en donation från Centrumkyrkan har vi under året kunnat bistå verksamheten i Paris med Ukraina Makarna Tillman i Broby fortsätter att ansvara för att vårt stöd kan förmedlas till messianska församlingen i Kiev. Under ledning av vännerna Vainer fortsätter församlingen sitt arbetet med bl.a. ekonomiskt och materiellt stöd till behövande. Jubileum År 2003 var det 80 år sedan Israels Vänner bildades och detta celebrerades med en jubileumssamling i Hyllie Park Kyrkan den 13 december. I samband med detta firade vi också Bror Olofssons 85-års-dag. Karl Eric Axelsson och Bror Olofsson talade och för sång och musik svarade Eva & Janeric Johansson och Anneli Wallenberg. Tack Vi vill tacka alla våra trogna gåvogivare och förebedjare och alla som på olika sätt genom ideella insatser bidragit till Israels Vänners verksamhet. Israel behöver mer än någonsin vänner som i alla lägen står upp för Israel och det judiska folkets rätt till sitt bibliska hemland. Det går det dem väl som älskar Israel och önskar Jerusalem frid. Israels Vänners styrelse genom Henry Nordin Redovisning för mars-april 2004 Israels Vän Gåvor Trädplantering Vattenprojekt Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Ukraina 975 Sjukhus Messianska förs Biblar/böcker Paris/Bryssel 550 Magen David Adom 200 Judar till Israel Orit Summa kronor Vi önskar välsignelser från Israels Gud över varje gåvogivare. Israels Vänner 14

13 Forts. från sid 10. Vi åkte runt Genesarets sjö med en liten avstickare till Golanhöjden och ett svalkande bad i Genesaret. Efter givande undervisning på kvälarbete som Israelerna har lagt ner för att få landet så blomstrande. Det var en mycket varm sol som sken på oss sista rundtursdagen. larna utav Dan Johansson så tackar vi för oss som efter en sista vilodag, tar flygvingarna och åker hem. Margareta Lundkvist Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/fax 040/ Postgiro Bankgiro E-post: Hemsida: Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och intresse för Israels folk, att stödja barn och ungdoms fostran, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola vid Betlehem, utge tidningen Israels Vän, anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk och att anställa nödvändig personal. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Benny och Kristine Hansen Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Centre Messianique T.M.P.I. 1, Rue Omer Talon Paris, France Tel 0033/1/ Fax 0033/1/ Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Se Centre Messianique Centre Messianique, Beth Yeshoua 26, Rue Jef Devos 1190 Bruxelles, Belgique Tel 0032/(0)2/ Fax 0032/(0)2/ Vladimir och Inna Vainer ul Kutchera 2 A/38 Kiev , Ukraina Israels Vänners styrelse Föreståndare: Henry Nordin Widells väg 3, 8v Malmö Tel 040/ Mobil 073/ Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Sekreterare: Siegfried Luikert Nissebovägen Asmundtorp Tel 0418/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Karl Eric Axelsson Åsa Godegård Tjällmo Tel 0141/ Dan Johansson Regementsgatan 56 A Malmö Tel 040/ Ruth Hall, Skanör Janeric Johansson, Malmö Karl Karlsson, Hishult Bror Olofsson, Malmö Thor Johnny Thoresen, Malmö Resurspersoner Gösta Karlson Granitgatan Tranås Tel 0140/ Ingemar Strand Södergatan Vaggeryd Tel 0393/ Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt för Israels Vänners arbete ********** Tackbrev sändes för gåvor från 200:. 15

14 W.T.C. ett dramatiskt tidstecken Inr av vår tidning, så berättade jag om ett besök i New York. Jag hade slutat en pastorstjänst i Stockholm och begav mig ut på sångarturné i USA. Året var 1968 och månaden september. Jag nämnde också om att jag bodde på Manhattan. Så skriver jag: Nu är vi åter i New York City. Inte fysiskt men i tanken och i vårt sinne är det nu åter september månad den 11 september Vi skriver nu år 2004 och jag har precis kommit hem från en resa som gick till den stora USA-metropolen. Jag är åter där men nu fysiskt. Den första dagen gjorde vi, min hustru och jag, en utflykt med buss. Det fanns mycket nytt att se. Det blev också möjligt att göra ett längre uppehåll vid Ground Zero, ja så kallar man platsen där de båda husen hade stått World Trade Center. Under flera decennier har jag rest runt i våra länder och under många år har jag haft föreläsningar om Mellanöstern. Judarnas lidande genom årtusenden blev nästan ett trauma för mig. Som barn upplevde vi att kriget stod för dörren och vi var ständigt rädda. Sammantaget kan jag nog säga, att allt detta har berört själva kärnan i mitt Artikelförf. Gösta Karlson på båtutflykt med det klassiska New York-motivet, Frihetsgudinnan, i bakgrunden. trosliv i det flydda. Starka känslor. Men det jag upplevde då jag stod där i regnet och såg platsen där man bombat, inte från flygplan utan m e d fyllda passagerarplan, ja den känslan går inte att återge i ord. Jag upplevde att apokalypsen formligen trängde in i min själ. Tidstecken, ja det har jag talat om i långa tider men detta gav en påtaglig känsla av att nu vara inne i själva skeendet. Naturligtvis gjorde president Bush rätt då han en av de närmaste dagarna gjorde ett välregisserat besök i en muslimsk församling. Rent psykologiskt så bröt det udden av ett arabhat som eljest kunde ha fått ödesdigra konsekvenser för stadens och landets muslimer. Politiskt var det ett skickligt drag araber och amerikaner och muslimer över hela världen skulle gemensamt bekämpa terrorismen... Men till vilket pris? Det är omöjligt att inte förstå, att problemets kärna ligger, inte i Amerika; nej grundorsaker är att söka såväl historiskt som religiöst i ISRAEL. Historierevisionismen talar ett annat språk. Det har fört med sig, att man väl angriper terror utöver världen men att man i Israel vänder på det hela och världssamfundet riktar angreppen mot de angripna (!?) Det kallas antisemitism. Kan vi här tala om religioner. Ja kanske. Jag har alltid menat, att den kristna religionen är en sak och pånyttfödelse och levande kristendom en helt annan. Inte var det pånyttfödda kristna som startade de s.k. korstågen och mördade judar och araber i Europa och Mellanöstern på talen. Inte var överinkvisitorn Tomas de Torquemada, som förmådde det spanska kungaparet att tortera, döda och ur landet fördriva judar och araber år 1492, inte var han en levande kristen fast han bar det kristna namnet. Talar man med enskilda personer med muslimsk tro så säger de att Islam är en kärlekens livsstil. Eller som en intellektuell 6

15 Israelkonferensen 2004 Vid Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg ONSDAGEN DEN 7 JULI skattkammare. Ilya Kostnader för hela Konferensöppning Stupel tar oss med in konferensen: Israels flagga hissas i den judiska musikens fascinerande Mat & logi dubbelrum kr. Mat & logi enkelrum kr Middag Dan Johansson: värld. Israel och tidens Kvällskaffe Kostnader per dygn: tecken Mat & logi enkelrum 675 kr Kvällskaffe LÖRDAGEN DEN 10 JULI Mat & logi dubbelrum 625 kr Morgonsamling Lakan och handdukar ingår! TORSDAGEN DEN 8 JULI Frukost Morgonsamling Rapport från Israel Betalning kan göras på Frukost och Orit. Kristine & Israels Vänners Göran Duveskog: Benny Hansen m.fl. Postgiro nr , Josef, Manasse och Middag Bankgiro nr eller Efraim Profetiska Den uppmärksammade filmen om Tidens kontant vid konferensen. förebilder Middag tecken INFORMATION ANMÄLAN Eftermiddagskaffe Eftermiddagskaffe KONFERENSPROGRAM Göran Duveskog: Dan Johansson: Är ISRAELS VÄNNER Forts. med samma Bibelns profetior på Husie Kyrkoväg 98 ämne väg att fullbordas? MALMÖ Kvällsmat Kvällsmat Tel/Fax , Mats Tunehag: Judar Rolf Nordström: och muslimer hur Utkorelsens förmån E-post: skulle Jesus möta och smärta dem? Kvällskaffe Kvällskaffe Tåg/buss till Helsingborg, SÖNDAGEN DEN 11 JULI SJ Knutpunkten. Därifrån FREDAGEN DEN 9 JULI Frukost buss nr 219 mot Rydebäck Morgonsamling Avslutningsgudstjänst eller 220 mot Landskrona Frukost med predikan av Rolf till hållplats Sundsgården Mats Tunehag: Fred, Nordström demokrati och diktatur i Mellanöstern. INTRESSANT HÖGTID Middag Avslutning MÖT UPP TILL EN HÖG- 12 Medv. av konstnär Övriga medv: Göte Ragnarp, MED ISRAEL OCH DET Janeric Johansson Karl Eric Axelsson, Siegfried PROFETISKA ORDET I Middag Luikert och Henry Nordin CENTRUM! Utflykt till Fredriksdals Friluftsmuseum - FAMILJEN NORDIN M.FL. Tiden att verka är kort, Kaffe MEDVERKAR MED säger Bibeln, därför ger vi Kvällsmat SÅNG OCH MUSIK tillfälle att frambära rikliga Judisk musik en offergåvor för Guds verk musikalisk bland Israels folk!

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Vi kan nu erbjuda flera alternativ 7 12 dagar. Israel det unika turistlandet öppnar porten till Bibelns värld En Israelresa kan inte ersättas av något annat Res till Israel och hotell Orit i Netanya med Israels Vänner Välplanerade resor Rekreation Upplevelser En Israelresa är en välsignelse för dig själv och för Israel Vår stora Israelrundresa 12 dagar Rundresa till de mest kända platserna med ett gediget program. Bibelstudier, bad och fria dagar för egna upptäckter. Norra Israel och Galiléen 7 dagar Res i ett lugnt tempo. Bibelstudier på platserna vi besöker. 2 dagar och en hotellnatt vid Genesaret samt bad, rekreation, gemenskap på vårt fina familjehotell Orit. Jerusalem med omnejd 7 dagar Vi besöker platser som för många är helt nya. Bibelordet öppnar upp för rika upplevelser. 2 dagar och en hotellnatt i Jerusalem. Resten av tiden tillbringar vi i Netanya och hotell Orit. I samtliga resor ingår halvpension och inträden Badvecka i Netanya 7 dagar Du bestämmer själv takten. Egna utflykter eller sol och bad och shopping. Israel är billigt I Paulus fotspår ca 10 dagar Resa till Turkiet och platser förknippade med den bibliska historien inkl. Uppenbarelsebokens 7 församlingar. Kunnig reseledare är Dan Johansson. Aktuella resor hösten sept. Rekreationsresa till Orit och Netanyas härliga badstränder, inkl. 2 dagar i Galiléen okt. En omfattande rundtur över hela Israel, inkl. en övernattning i Jerusalem, ochflera dagar av rekreation i Netanya Anmälan, intresseanmälan, synpunkter, förslag, önskemål och ytterligare info: Israels Vänners exp. Adr: sid. 2 och 15.

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig! I Mästarens Spår H ISRAEL I MAJ 2014 Res med bibel- och Israelkunniga reseledare Se vi gå upp till Jerusalem Upplev herdarnas

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Vad händer i Mellanöstern?

Vad händer i Mellanöstern? Vad händer i Mellanöstern? Lögn Förtal Sanning Israels Vänner Vad händer i Mellanöstern? Idé / Form : Dan Johansson Grafisk form: Mikael Amundsen Israels Vänner, 212 38 Malmö Printed in Poland Finemark,

Läs mer

Foto: Israel Ministry of Tourism

Foto: Israel Ministry of Tourism Foto: Israel Ministry of Tourism Vid Västra Muren i Jerusalem samlas bedjande judar och pilgrimer från hela världen. Israel behöver i dag förebedjare och i förbönstjänsten kan vi alla delta. Nr 2 2002

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka ISBN: 978-952-67422-0-5 Ab Forsberg Rahkola Oy Vems Land? Jerusalems

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Karin Nilsson, Elovsbyn 30, 670 10 Töcksfors Tel: +46 (0)70-270 46 93 E-mail: kani@telia.com www.kanicare.com

Karin Nilsson, Elovsbyn 30, 670 10 Töcksfors Tel: +46 (0)70-270 46 93 E-mail: kani@telia.com www.kanicare.com Tag chansen och följ med till solen och värmen. SPA-resa till Döda Havet, jordens lägsta punkt och saltaste hav. -Här finns Döda havets hälsosamma mineraler i vatten, lera och luft. Gynnsamt för muskler,

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Programblad Juni - Augusti 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill göra det omöjliga! Läs om Gideon i Domarboken kapitel 6-8. Israels folk har bott i Kaanans land något hundratal år. De har

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]y"w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]yw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 22, A Sabbaten den 26 februari 2011 Vayakhel Och han församlade lheq]y"w" Torahtext: 2 Mos 35:1 38:20 Haftarah: 1 Kung 7:40-50 Apostoliska skrifterna: Mark 15:1 15:47 Din

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Rundresa i Palestina och Israel 8 dgr

Rundresa i Palestina och Israel 8 dgr Rundresa i Palestina och Israel 8 dgr Ett besök i Palestina och Israel ger oss många upplevelser! Intressant historia, olika religioner och fängslande natur. Vi besöker kända platser som födelsekyrkan

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1

0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1 0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1 I hjärtat av Jerusalem ligger den andligt och politiskt laddade Tempelplatsen och judarnas heligaste böneplats Västra Muren, som också är ett besöksmål för pilgrimer

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism.

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism. Låt oss nu gå till Betlehem och se vad som där har skett. Herdarnas ord efter änglauppenbarelsen ljuder än i dag och kallar miljoner efterföljare att vallfärda till platsen för Jesu födelse, som enl. traditionen

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer