Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer"

Transkript

1 Välkommen till Israelkonferensen och Sundsgårdens Folkhögskola. Genom den nya, fräscha konferensanläggningens panoramafönster möter deltagarna en storslagen vy över gröna ängar och det blånande Öresund med ön Ven och Danmark i horisonten. Nr Årg. 77

2 SYNPUNKTER Israel ut ur Israel Vid Vänsterpartiets 1-majdemostration i Malmö var den nye partiledaren Lars Ohly annonserad som talare. På affischen, som fanns anslagen ute på stan, var två paroller för demonstrationen angivna: USA ut ur Irak. Israel ut ur Palestina. Den första försåtliga undermeningen i budskapet var att jämställa USA s närvaro som ockupant på andra sidan jordklotet med Israels närvaro i sitt eget land. Det andra, som omedelbart slog mig, var att den faktiska innebörden kan formuleras i ovanstående rubrik. Vad är Palestina om inte det område som innefattar bl.a. det nuvarande Israel. Mandatet Palestina delades genom ett FN-beslut, då det judiska folket fick en mindre del, som med tiden blev Israel. När Arafats PLO, Hamas, Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer talar om Palestina så finns inte en enda kvadratmillimeter kvar till någon judisk stat. När palestiniernas, arabvärldens och den muslimska världens företrädare tar del av Vänsterpartiets paroller så är budskapet klart för dem. Israel skall bort. Det vore därför ärligare och korrektare att de hade marscherat under parollen Israel ut ur Israel. Skulle Vänsterpartiet och andra vilja verka för att Israel skall existera i trygghet så borde man i stället upplysa sina militanta vänner om att varje form av (jude-) hat, hot och övergrepp mot Israel och judar är helt förkastligt och oacceptabelt. Det är märkligt att vänsterrörelser, som berömmer sig av att vara progressiva och stå på de små och svagas sida, väljer att stödja oljemiljardärernas, de medeltida envåldshärskarnas och terrorregimernas kamp mot områdets enda demokrati, som dessutom är en av världens minsta länder. En önskan, om än en utopi, skulle vara att i Vänsterpartiets nästa majdemonstration få läsa progressiva paroller som; Upp till kamp emot antisemitismen. Stöd Israel Mellanösterns enda demokrati. Bekämpa självmordsfilosofin. Avsätt terroristen Arafat. Bort med judehatet från Mellanöstern. Då hade Lars Ohly och Vänsterpartiet skäl att med tillförsikt invänta historiens rannsakning och framtidens dom. Henry Nordin Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/ fax 040/ Postgiro Bankgiro Org.nr E-post: Hemsida: Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Red.: Henry Nordin, Ansvarig utgivare: Bror Olofsson Medarbetare i tidningen: Benny Hansen, Netanya, Gösta Karlson, Tranås m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100:-/år. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske i alla skandinaviska postanstalter med det inbetalningskort som medföljer tidningen. Materialet får ej användas utan tillstånd av utgivaren. 2

3 Landets gränser specificeras Rubriken och den följande artikeln är ett utdrag ur Dan Johanssons bok: Hur kommer det att gå? Profeterna tittar in i framtiden. I detta avsnitt tar Dan upp den intressanta frågan om vad Bibeln säger om Israels kommande gränser. I ett långt specificerat avsnitt, får vi reda på att landets gräns i söder går vid Egyptens bäck. Dess gräns i väster utgörs av Medelhavet. Dess norra gräns går vid Hamat (du skall veta att det är långt norr om Damaskus i Syrien). Dess östra gräns går på andra sidan Genesaret och långt öster om Jordanfloden. Lyssna till Dan Johansson under årets israelkonferens då även filmen om den yttersta tiden visas där Dan Johansson m.fl. medverkar. Hans aktuella böcker finns att köpa vid konferensen. Utförlig beskrivning på Boken kan också beställas genom Israels Vänners exp. eller direkt från Dan Johansson Regementsgatan 56 A Malmö Tel E-post: Dessa två stammar och denna halva stam har fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång. 4 Mos. 34:15. För att få hela sammanhanget är det nödvändigt att läsa alla verserna i 4 Mos. 34:1-15. Vi kan också läsa hur Abrahams barn med Ketura långt tidigare fick vandra iväg österut, till Österlandet. 1 Mos. 25:1-6. Lite senare kommer en ny beskrivning av landets gränser. Där nämns Negev, sydlandet, Västbanken, delar av Jordanien, Syrien och Libanon. Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, mitt emot Jeriko. Där lät Herren honom se hela landet, från Gilead ända till Dan och hela Naftali och Efraims och Manasse land och hela Juda land, ända till västra havet, och Negev och Jordanslätten, det vill säga lågslätten vid Jeriko, Palmstaden, ända till Soar. Och Herren sade till honom: Detta är det land, som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: Åt dina efterkommande skall jag ge det. 5 Mos. 34:1-4. Med ledning av det tidigare sagda förstår man att den uppdelning av landet som nu görs mellan judiska och palestinska områden är helt emot vad Bibeln säger och vad Gud har lovat. Landet tillhör judarna enligt löftena. Men, och detta är viktigt, palestinierna skall kunna bo där som främlingar och visas full respekt. Gud påminner Israel om att de ju själva har varit främlingar i Egypten och andra länder. Kan dessa två folk försonas, kan det gå 3

4 i uppfyllelse som Gud har sagt med tanke på främlingen ibland er. Se 2 Mos. 22:21 och 5 Mos. 10:19. För profeten Hesekiel förklaras det åter igen: Ni skall utskifta detta land åt er efter Israels stammar. Ni skall dela ut det genom lottkastning till arvedel åt er själva och åt främlingarna som bor och föder barn ibland er. De skall vara för er så som infödda bland Israels barn. De skall med er få arvslott bland Israels stammar. I den stam där främlingen bor skall ni ge honom hans arvedel, säger Herren, Herren. Hes. 47: Med tanke på den inflammerade situation som råder idag, förstår vi att mirakel måste till för att detta skall bli verklighet. Men Gud är undrens Gud och hans profetior kommer att gå i uppfyllelse. Tidsmässigt upplever jag att detta ligger i begynnelsen av det messianska rikets inledning. Värt att notera är ju att varje jude vid den tiden också är medveten om sin stamtillhörighet. I Hesekiels framtidssyn i kapitlen sker ytterligare förtydliganden om landets gränser. Men där är vi ännu inte, det är några år kvar tills det går i uppfyllelse. Läs mer i detalj i Hes. 47: Vi ser här hur Jakobs barn med tjänstekvinnorna Silpa och Bilha ligger längst i norr och längst i söder, dvs. så långt bort från Templet som möjligt. Vi skall ju också veta att i det messianska riket kommer Egypten-Israel-Syrien att ingå i en trestatspakt som skall bli till välsignelse för hela jorden. I boken ingår också tre kartor som illustrerar textavsnittet. (Av utrymmesskäl kan vi här inte publicera dem men de som har eller tänker skaffa boken finner dem på sid Red. anm.) Dan Johansson ISRAEL-MÖTEN I våra dagar ökar behovet av bibelförankrad undervisning om Israel. Israels Vänner står till förfogande för församlingar och organisationer. Israels Vänner representeras av flera välrenomerade förkunnare. Vi uppmanar Dig att på Din ort och i Ditt sammanhang ta initiativ till möten med Israels Vänner. Kontakta oss på Israels Vänners exp. för önskemål och samråd. Adressuppgifter se sid. 2 eller 15. Fina produkter från Israel Hud- och hårvårdsartiklar, ljus, böcker, smycken m.m. Du kan ta del av vårt sortiment vid årets Israel-konferens vid Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg. Sirkka och Sören Ansgariusson, Gullvivevägen 11, Linghem. Tel/Fax Pg

5 Vännerna i Ukraina behöver vårt stöd. För en tid sedan fick vi denna hälsning från våra vänner Inna & Vladimir Vainer i Kiev, Ukraina. Vi vidarebefordrar hälsningen till Israels Väns läsare. Av hälsningen förstår vi hur viktigt och nödvändigt vårt stöd är till våra judiska vänner i Ukraina. Vi vill därför uppmana till fortsatta rikliga gåvor till arbetet i Ukraina. Under den senaste års-perioden har vi kunnat förmedla kr från våra gåvogivare till vännerna i Ukraina. Församlingens lokal är bas för en omfattande social hjälpverksamhet. Inna Vainer är här i färd med att distribuera från lagret med förnödenheter. Shalom Israels alla vänner! Vi hoppas att allt är bra med er och att ni får leva i Guds välsignelse. Vi vill här ge en hälsning till Israels Väns läsare och kort berätta om situationen i Ukraina och om vårt arbete i den messianska församlingen i Kiev. I samband med presidentvalet och valkampanjen är det en del turbulens i samhället. Speciellt märks det genom att antisemitiska stämningar tilltar. Detta, sedan gammalt ofta testade antisemitiska vapen, används för att anklaga judar att vara orsaken till samhällets ekonomiska problem. I tidskrifter som Rural News och Idealist angrips judar på varje upptänkligt sätt och Förintelsen under Andra Världskriget försvaras och bagatelliseras. Myndigheterna har försökt att stoppa upplagorna men de fortsätter ändå att komma ut. Det trycks även många böcker med antisemitiskt innehåll. Allt detta skapar ett hotfullt samhällsklimat för Ukrainas judar. Genom bl.a. det stöd som ni givit oss fortsätter vårt församlingsarbete och antalet medlemmar är nu ca 120 och det fortsätter att komma nya människor till vår gemenskap. Vårt sociala arbete fortsätter genom att vi serverar mat för behövande i vår församlingslokal och vi gör även hembesök med förnödenheter till de som ej själva kan komma till oss. Vi hjälper församlingsmedlemmar men även andra i vår omgivning. Många är arbetslösa och av de som har arbete är ofta lönerna otillräckliga. Pensionärernas situation är svår då pensionerna är mycket låga Euro per månad. Det stöd vi kan ge i form av mat och kläder lindrar nöden för utsatta människor och tar sig uttryck i tacksamhet till Herren och oss och därmed också till er som stöder vår verksamhet. Vi har också öppnat en värmestuga under vintern där vi serverar middag 3 gånger per vecka. Vi är väldigt tacksamma till er för ert ekonomiska stöd och era förböner. Vi skulle vara glad om vi kunde få besök av er i Kiev. Vi önskar er verksamhet och er alla Guds rika Välsignelse. Fridshälsningar från Inna och Vladimir 5

6 mohammedan i Istanbul sa till mig; Terrorhandlingarna har inget med den mohammedanska tron att göra... Skall man alltså fatta det så, att det här är fråga om islamska extremister som utför dessa avskyvärda handlingar? Det andra alternativet är, som också utsäges, att mohammedanerna vill erövra hela världen. Här måste vi lämna öppet för var och ens egen tolkning. Från Islams håll betonas att texter i Koranen fördömer våld men andra textavsnitt ger måhända ett annat budskap. II En av drivkrafterna i al Qaidas terror är klart uttalad. Det är att befria Palestina från det judiska folket. Därför stöder man terrorn där. Det var i USA i New York som det ofattbara hände. Vore det inte logiskt att Amerika angrep problemets rot, d.v.s. terrorismen som mördar oskyldiga judar och araber i landet som kejsar Hadrianus år 135 e.kr gav namnet Palestina d.v.s. Israel? Många av mina bästa vänner sedan många resor till Eretz Jisrael är araber som kallar sig palestinier. Det är ett charmigt folk och judarna likaså. När jag för omkr. 35 år sedan började att resa med grupper till Israel, så samarbetade judiska och arabiska resebyråer i landet friktionsfritt. Säkert hade det fått fortgå om inte dunkla krafter utifrån hade satt käppar i hjulet. Var är vi nu då i den eskatologiska agendan? Är det dags för en stark man att sluta förbund med land och folk för 7 år? Hur långt framme är vi? Skall man hålla sig till Bibelns utsagor utan att snegla mot spekulationer, så ser jag personligen ett sådant scenario i en nära framtid. Det bygger jag på ett halvt sekels studier i de profetiska texterna. Ett annat alternativ som inte helt tilltalar mig är de utsagor som den s.k. BIBEL- KODEN ger vid handen. För mig går de här urkunderna inte att förena. Bibeln är i allt rättesnöret, även i dessa ting. Kristi återkomst står för dörren och hemma hos Honom skall brud förenas med brudgum. Kristi domstol (för de frälsta människorna) står för dörren under det att vedermödans natt går över vår jord. Så återvänder vår Frälsare tillsammans med alla de heliga d.v.s. sitt frälsta folk. Ordet lär att Han då skall sätta Sina fötter på Oljeberget och med Sin muns Anda förgöra Antikrist och hans anhang. Nu står det tusenåriga fridsriket inför sin början då det skall bli...frid på vår jord i tusen år en gång som sångaren sjunger. Då är det slut med terror både i USA och Israel ja utöver hela vår jord. Gösta Karlson. Vy över Manhattan då fortfarande de två tvillingtornen World Trade Center var ett centralt motiv i New Yorks skyline. Efter katastrofen den 11 sept kallas nu platsen Ground Zero. 7

7 Orit goda nyheter och bekymmer Goda nyheter SHALOM från Orit i Netanya. Vi hoppas ni haft en njutbar försommar i Sverige och fått tid över att vara ute i den fina naturen, den efterlängtade solen och ljusa kvällar. Gott att ni har det att se fram emot, för annars är det mycket beklämmande det som händer i Sverige. Det vi hör och läser i alla fall. För vår del har vi haft en härlig vår med tre grupper från Sverige. En pastorsgrupp med Siegfried Luikert som besökte flera messianska församlingar i Israel, en stor grupp från Shalom över Israel med Inger Lindau och avslutning med Dan Johanssons grupp från Israels Vänner. TACK alla ni som kom med grupperna. Ni har uppmuntrat både Israels folk och oss. Utöver grupperna har vi haft bra beläggning från hela världen för övrigt. Till vår hjälp har vi haft Vivi och Lasse Axelsson från Lagan och Margareta Antonsson från Värnamo vid olika tillfällen. Ett stort TACK alla tre. Utan er hade vi inte klarat oss. Gud välsigne er för ert arbete och trofasthet. Det här är ju goda nyheter att förmedla, liksom att turisttillströmningen till Israel har ökat med 86% för årets fyra första månader och att Orits beläggning har ökat med 110% för de första fem månader jämfört med samma tid Andra goda nyheter är att i skrivande stund har arbetet påbörjats med att komplettera hela Orit med olika anordningar för brandsäkerheten. Därefter kommer avloppsrören att bytas ut (trolig start 8/6). Dessa arbeten kan genomföras tack vare era generösa gåvor förra året. Bekymmer Tänk om vi bara kunde rapportera goda nyheter, men så är det inte i verkligheten och heller inte för Orit. Vår minibuss, som nu är mer än 8 år gammal och gått omkring mil har börjat krångla. Olika delar har fått repareras och bytas ut till en kostnad på c:a sv kr. Det är förargligt, men vi har varit tvungna eftersom vi är så beroende av den i vår tjänst. Olika incidenter hände medan vi körde runt med vårgrupperna och vi börjar känna oss mer och mer osäkra på om minibussen klarar sig, när vi ska åka ut med nya grupper. Efter samråd med Israels Vänners styrelse har vi gemensamt beslutat att ännu en gång fråga om ekonomisk hjälp från er läsare av Israels Vän. Även om det bär oss emot att gå ut och be om gåvor måste vi se verkligheten som den är. Före intifadan hade Orit byggt upp ett kapital som räckte både till ny minibuss och utbyggnad av Orit (byggnadslov beviljades våren 2001). Hade inte intifadan börjat hade Orit både haft en ny minibuss nu och utbyggnaden hade varit klar. Istället har Orit fått fortsätta verksamheten med en totalt förändrad beläggning och uteblivna grupper från Skandinavien och andra länder. Trots situationen har vi inte velat belasta Israels Vänner med ekonomiska bördor utan fortsatt arbetet och själva betalat underskotten med pengar från Orits eget kapital. Så de pengar som fanns till ovannämnda investeringar finns alltså inte mera. Men vi hoppas att den positiva trenden fortsätter med turist-tillströmningen (se ovan) så att Orit kan klara de löpande utgifterna framöver och inte skall hamna i en situation där vi måste belasta Israels Vänner med kostnader för Orits verksamhet. Självklart undrar ni; hur mycket kommer dessa investeringar att kosta? Ja, det blir mycket mer som behövs än till avloppsrören och brandsäkerhetsanordningarna. För att tala klarspråk skulle det behövas 800 gåvogivare som ger 1.000:- eller dubbelt så många som ger 500:-. 8

8 h Kungasönerna på marsch är titeln på en bok av Nils Ibstedt. Under många år har Ibstedt varit missionär i Japan och dessutom är han byggnadsingenjör med studier i arkitektur. Boken är en litterär dramatisering av händelser under en viktig och omvälvande tid i Israels historia med Daniel och andra bibliska gestalter som huvudpersoner. Boken är rikt illustrerad med Ibsteds egen konst i färg och svartvitt. Kombinationen konst och arkitektur blir tydlig i bl.a. Nils Ibstedts återskapade Babels torn och Nebukadnessars palats. I boken finns dessutom flera appendix (tillägg) med intressanta uppgifter om arkeologi, kronologi och nya uppseendeväckande medicinska forskningsrön som styrker Bibelns trovärdighet. Från bokens omslag hämtar jag Stanley Sjöbergs presentation: Nils Ibstedt har med imponerande kunskap i Bibeln och med stor inlevelse i den samtida historien skrivit boken Kungasönerna på marsch. Han har själv illustrerat bokens budskap med konstnärlig skicklighet som bör kunna väcka fantasi till livaktiga studier Ung och äldre, troende och sökare, alla kommer att kunna tillägna sig budskapet. Därför rekommenderar jag Kungasönerna på marsch av Nils Ibstedt. s ers r ver on: Nyhet! Den rekommendationen instämmer jag i. Betr. pris och övriga uppgifter hänvisas till nedanstående annons. Henry Nordin Kungasönerna på marsch Berättelsen om Bibelns Daniel och hans kamraters strapatsrika färd från Jerusalem till Babylon Olle Sandstedt: Boken är en verklig guldgruva för den som är intresserad av Guds plan med Israel genom tiderna. En presentbok med 50 bilder i grafik och färg 169:- + porto Nils Ibstedt IBE-förlaget. P1 2034, Broby Tel/fax E-post Hemsida: Utöver ny minibuss kommer Orit att få ytterliggare två rum, skyddsrum, förvaringsutrymme samt utnyttjande av hela det platta taket via ny trappa och trapphus till grönområde, solceller och tvätt/ torkmöjligheter (insynsskyddat). Vill du vara med i en förnyelse och förbättring av Orit inför framtiden, så välkomnar vi ditt bidrag. Men kom ihåg än en gång. Vi vill inte att din gåva skall påverka andra projekt som du stödjer. Endast om du har ekonomiska möjligheter och om du tycker investeringarna är intressanta och inte minst om du har oasen Orit och dess framtid i ditt hjärta. Gud välsigne dig i ditt beslut! Vinn en israelresa Om du vill stödja dessa investeringar gör du det genom att ange Orit på bifogade inbetalningskort i Israels Vän. Uppnås insamlingsmålet ( :-) kommer Israels Vänner att bland gåvogivarna utlotta en fri pilgrimsresa till Israel med Israels Vänner för två personer. Era vänner och medarbetare i Israel Kristine och Benny 9

9 En pilgrims glimtar från Israel Värmen slog emot oss som en het vägg. Vi hade nyss landat på Tel Avivs flygplats, en liten grupp på 9 personer, som trots medias framställning av Israel vågade oss hit. Hotel Orits föreståndare Benny Hansen stod och väntade på oss med sin minibuss, som skulle bli vårt transportmedel under tiden här. Ja, hur skulle veckan bli, skulle vi få se självmordsbombare eller stenkastare eller prickskyttar eller grävskopor som förstör hus. För det var väl så livet var här. Redan första dagen drog vi ner till torget. Där firade vi självständighetsdagen tillsammans med tusentals Israeler och familjer som även firade Netanya 75 år. En dag besökte vi Shtayim en av Israels äldsta kibbutzer. Här var så lummigt och grönt och välordnat, både för gamla och unga. Egen sjukvård, tandvård, skola och hotellverksamhet fanns där. Till Jerusalem måste vi förstås. Det tog två dagar att besöka bara de viktigaste platserna, som Oljeberget, Sionsberget, Trädgårdsgraven, Yad Vashem och mycket annat. Eftersom det var sabbat så avdelades lite tid till ett besök i Nya Synagogan och Pilgrimsgruppen samlad vid Orits entré. Fr.v. Gunnar Nilsson, Dan Johansson, reseledare, Alice Klerfors, Gunilla Blomkvist, Aina Ragnarp, Stig Klerfors, Margareta Lundkvist, artikelförf. och Gunvor Stenwall. Messianska Församlingens gudstjänst. Så var det dags att fara mot Betlehem. Det är ju Västbanken som vi får så mycket rapporter om på TV, men det flöt bra hela dagen. Det var lite beklämmande att stå på det fina krubb-torget i Betlehem, som Sida har rustat upp för många sköna pengar och vi var de enda turisterna, 9 stycken från Sverige. Ja, samma känsla hade vi lite överallt, bl.a. på Masada-klippan där vi gjorde en paus i ett nybyggt stort turistcentra och vi var nästan ensamma där. Masada ligger vid Döda Havet så naturligtvis hoppade vi i badet. Ja, hoppet blev ej långt men vi blev väl saltade i alla fall. På TV hemma får vi ofta se en mur som byggs just nu. Den går mellan motorvägen och arabiska staden Kalkilya. Tyvärr var det nödvändigt efter att flera bilar blivit beskjutna från staden när de åkt på motorvägen och många dödats, men sådan fakta undanhålles oss. Någon dag vilade vi oss också. Vi bodde på Orit i Netanya där vi kände oss som Vip-gäster. När vi fått nya krafter var det dags att äntra bussen igen för nu stod Galiléen på programmet. När man åker runt i landet, så slås man av hur mycket Forts. sid

10 Kyrkornas hopplösa HOPP- kampanj Mitt i debatten om olika uppfattningar angående kyrkornas HOPP-KAMPANJ (HOPP = Häv ockupationen av Palestina) kan man notera, att det finns gemensamma drag hos oss alla. Dit hör smärtan och sorgen över den tragedi som under lång tid utspelats och utspelas, där så många offer har skördats på båda sidor. Vem kan mäta det förtvivlans djup som människor lever i och som berör hela deras tillvaro?! Gemensam är också en djup önskan om fred och förhandlingar om en framtid där alla kan ägna sig åt att bygga upp, inte riva ned. Så långt finns det alltså en enighet. Däremot är vi inte ense i fråga om HOPP-kampanjens syfte och åtgärder för att lösa konflikten. Visst vore det väl om ett tillbakadragande kunde medföra förhandlingar och fred, men hur mycket realism finns det i den framställningen? I så fall skulle ju tillbakadragandet från Libanon den 24 maj år 2000 ha betytt en ändrad inställning från Hizbollah vad gäller Israel, men något sådant har inte förmärkts. Att Israel utan förhandlingar skulle dra sig tillbaka från Västbanken och Gaza skulle enbart uppfattas av palestinier och berörda arabstater som en uppmuntran till dem att gå vidare i sin målsättning, som är Israels utplåning som stat. Är HOPP-kampanjens företrädare beredda att biträda en sådan utveckling? Vi upplever en känsla av sorg också över att kyrkornas kritik är så ensidig man agerar ensidigt mot Israel. Denna partiskhet sår och fördjupar splittring mellan kristna människor inom kyrkorna, men inte bara där utan också mellan kristna och judar. Som bekant har Judiska Centralrådet i Sverige reagerat på kampanjen mot Israel genom att avbryta sina kontakter med Svenska Kyrkan. Vi frågar oss: Vad ligger bakom denna ensidighet? Varför ställer man i denna konflikt krav på endast den ena parten, nämligen Israel? Varför fokuserar kyrkorna bakom kampanjen just Israel/Palestinakonflikten så ihärdigt framför alla andra allvarliga pågående konflikter i världen? Observera, att vi inte utesluter Israel från kritik. Precis som vi kritiserar andra demokratier för övergrepp och missgrepp måste också Israel utstå kritik. Alltså är vår sammanfattning: Kritisera Israel, men ställ motsvarande grundläggande krav på den palestinska sidan: Upphör med all terrorverksamhet, liksom med stödet till olika terrorgrupper! Ta itu med den omfattande korruptionen inom den palestinska administrationen, inklusive Arafats egen andel i den! Gör verklighet av gjorda deklarationer att ta bort de paragrafer i PLO:s stadgar som talar om Israels utplåning genom väpnad kamp! Erkänn Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser, också internt som det har skett externt. Ändra läroböckernas innehåll, i den mån som de förnekar Israels existens och som frammanar hat mot judar. Samma gäller medierna. Att inte låtsas om ovanstående förhållanden är en björntjänst gentemot det palestinska folkets grundläggande behov av frihet och fred i sitt område. Vi tror, att berättigad kritik av Israel och samtidigt grundläggande demokratiska krav på palestinierna är nödvändiga förutsättningar för att uppnå den fred som vi alla hoppas på. Det är också ett uttryck för att vi tar palestinierna och majoriteten av arabvärlden på allvar, både deras hot och deras möjligheter till förändring av sina planer gentemot Israel. Styrelserna för organisationerna SHALOM ÖVER ISRAEL och ISRAELS VÄNNER 11

11 Israels Vänner höll årshögtid Årsmötets talare, pastor Nils-Erik Claesson, till vänster och mötesdeltagare som fyllde europaportens östra sal. Lördagen den 24 april möttes israelvänner från många håll till årsmöte i Europaporten i Malmö. Åsmötet var det 80:de i ordningen sedan verksamheten startade Samtidigt var det månadens möte för lokalgrupp Syd, som i och med innevarande år fått en lyckad nystart med ett möte per månad. Tillslutningen har varit ett glädjeämne och årsmötet var inget undantag. Malmö Pingstförsamlings föreståndare Nils- Erik Claesson talade om Israels grundare och trons fader, Abraham, under ämnesrubriken Abrahams tvivel och tro. Claesson beskrev troshjälten Abrahams epokgörande betydelse för hela mänsklighetens fortsatta historia och eviga tillvaro. Till tröst och stöd för trons folk undviker inte Bibeln att även berätta om troshjältarnas svagheter och brister. Budskapet blir därmed att Gud vill och kan använda oss alla trots våra mänskliga begränsningar. Israels Vänners ordförande, Göte Ragnarp, ledde årsmötesförhandlingarna. Då ingen avsagt sig uppdraget omvaldes styrelse och övriga funktionärer. Utdrag ur årsberättelsen (En fullständig årsberättelse kan beställas från exp.) Daniel Nordin framförde sånger på hebreiska och svenska till eget melodiskt gitarrackompanjemang. Årsberättelse för Israels Vänner Mellanöstern fortsätter att stå i världspolitikens och medias brännpunkt och under det gångna året har fokus i hög grad varit riktat mot Irak där Saddam Hussein och hans mångåriga skräckvälde fallit. Dock är och förblir Israel det stora och kontroversiella ämnet och enl. Sakarja kap.12 skall alla folk församla sig mot Israel och Jerusalem. Konturerna inför profetians uppfyllelse blir allt tydligare. Ingen kan förneka att Jerusalem är den mest politiskt och religöst laddade platsen på vår jord. Israel: Orit Pilgrimsresor Under de senaste åren har intifadans följder varit en svår belastning för Israels turistnäring och även Orit har upplevt en markant nedgång när det gäller beläggning och ekonomi. Under den senare delen av året har dock turis- 13

12 men i Israel vänt uppåt och för Orits del har det inneburit flera grupper än under de senaste åren. I november genomförde Israels Vänner en pilgrimsresa, som var den första vi kunnat genomföra sedan april Det är dock en hel del kvar upp till de nivåer som gällde före Intifadan och även 2003 gav ett ekonomiskt underskott, dock mindre än under Alltsedan hösten 1995 är Kristine och Benny Hansen föreståndarpar på hotell Orit. Judar hem till Israel Trots all oro och instabilitet fortsätter judar att invandra till Israel. Den tilltagande antisemitismen visar att Israel är den tryggaste platsen för en jude. En hel del judar från Argentina, Frankrike och Etiopien har kommit till Israel. Även invandringen från f.d. Sovjetunionen fortsätter om än på en lägre nivå än tidigare. Israels Vänner upplever det som en angelägen uppgift att fortsätta att stödja den judiska invandringen till Israel. Trädplantering Vattenprojekt Vi fortsätter att stödja Keren Kajemets arbete med trädplantering och vattenprojekt i Israel genom de medel som våra gåvogivare förmedlar genom Israels vänner. Den tidigare prekära vattensituationen förbättrades avsevärt under året tack vare en ovanligt nederbördsrik regnperiod. Hoppets Skola Verksamheten vid Hoppets Skola fortsätter trots alla svårigheter. Vid vår resa i november besökte vi Hoppets Skola och förmedlade ett bidrag. Genom Hansens goda relationer med rektorn kan vi f. ö. förmedla vårt stöd. Paris/Bryssel Arbetet i de messianska församlingarna i Paris och Bryssel fortsätter. I maj besökte Gudrun Forss och familjen Nordin den messianska församlingen i Paris. Främst tack vare en donation från Centrumkyrkan har vi under året kunnat bistå verksamheten i Paris med Ukraina Makarna Tillman i Broby fortsätter att ansvara för att vårt stöd kan förmedlas till messianska församlingen i Kiev. Under ledning av vännerna Vainer fortsätter församlingen sitt arbetet med bl.a. ekonomiskt och materiellt stöd till behövande. Jubileum År 2003 var det 80 år sedan Israels Vänner bildades och detta celebrerades med en jubileumssamling i Hyllie Park Kyrkan den 13 december. I samband med detta firade vi också Bror Olofssons 85-års-dag. Karl Eric Axelsson och Bror Olofsson talade och för sång och musik svarade Eva & Janeric Johansson och Anneli Wallenberg. Tack Vi vill tacka alla våra trogna gåvogivare och förebedjare och alla som på olika sätt genom ideella insatser bidragit till Israels Vänners verksamhet. Israel behöver mer än någonsin vänner som i alla lägen står upp för Israel och det judiska folkets rätt till sitt bibliska hemland. Det går det dem väl som älskar Israel och önskar Jerusalem frid. Israels Vänners styrelse genom Henry Nordin Redovisning för mars-april 2004 Israels Vän Gåvor Trädplantering Vattenprojekt Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Ukraina 975 Sjukhus Messianska förs Biblar/böcker Paris/Bryssel 550 Magen David Adom 200 Judar till Israel Orit Summa kronor Vi önskar välsignelser från Israels Gud över varje gåvogivare. Israels Vänner 14

13 Forts. från sid 10. Vi åkte runt Genesarets sjö med en liten avstickare till Golanhöjden och ett svalkande bad i Genesaret. Efter givande undervisning på kvälarbete som Israelerna har lagt ner för att få landet så blomstrande. Det var en mycket varm sol som sken på oss sista rundtursdagen. larna utav Dan Johansson så tackar vi för oss som efter en sista vilodag, tar flygvingarna och åker hem. Margareta Lundkvist Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/fax 040/ Postgiro Bankgiro E-post: Hemsida: Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och intresse för Israels folk, att stödja barn och ungdoms fostran, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola vid Betlehem, utge tidningen Israels Vän, anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk och att anställa nödvändig personal. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Benny och Kristine Hansen Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Centre Messianique T.M.P.I. 1, Rue Omer Talon Paris, France Tel 0033/1/ Fax 0033/1/ Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Se Centre Messianique Centre Messianique, Beth Yeshoua 26, Rue Jef Devos 1190 Bruxelles, Belgique Tel 0032/(0)2/ Fax 0032/(0)2/ Vladimir och Inna Vainer ul Kutchera 2 A/38 Kiev , Ukraina Israels Vänners styrelse Föreståndare: Henry Nordin Widells väg 3, 8v Malmö Tel 040/ Mobil 073/ Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Sekreterare: Siegfried Luikert Nissebovägen Asmundtorp Tel 0418/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Karl Eric Axelsson Åsa Godegård Tjällmo Tel 0141/ Dan Johansson Regementsgatan 56 A Malmö Tel 040/ Ruth Hall, Skanör Janeric Johansson, Malmö Karl Karlsson, Hishult Bror Olofsson, Malmö Thor Johnny Thoresen, Malmö Resurspersoner Gösta Karlson Granitgatan Tranås Tel 0140/ Ingemar Strand Södergatan Vaggeryd Tel 0393/ Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt för Israels Vänners arbete ********** Tackbrev sändes för gåvor från 200:. 15

14 W.T.C. ett dramatiskt tidstecken Inr av vår tidning, så berättade jag om ett besök i New York. Jag hade slutat en pastorstjänst i Stockholm och begav mig ut på sångarturné i USA. Året var 1968 och månaden september. Jag nämnde också om att jag bodde på Manhattan. Så skriver jag: Nu är vi åter i New York City. Inte fysiskt men i tanken och i vårt sinne är det nu åter september månad den 11 september Vi skriver nu år 2004 och jag har precis kommit hem från en resa som gick till den stora USA-metropolen. Jag är åter där men nu fysiskt. Den första dagen gjorde vi, min hustru och jag, en utflykt med buss. Det fanns mycket nytt att se. Det blev också möjligt att göra ett längre uppehåll vid Ground Zero, ja så kallar man platsen där de båda husen hade stått World Trade Center. Under flera decennier har jag rest runt i våra länder och under många år har jag haft föreläsningar om Mellanöstern. Judarnas lidande genom årtusenden blev nästan ett trauma för mig. Som barn upplevde vi att kriget stod för dörren och vi var ständigt rädda. Sammantaget kan jag nog säga, att allt detta har berört själva kärnan i mitt Artikelförf. Gösta Karlson på båtutflykt med det klassiska New York-motivet, Frihetsgudinnan, i bakgrunden. trosliv i det flydda. Starka känslor. Men det jag upplevde då jag stod där i regnet och såg platsen där man bombat, inte från flygplan utan m e d fyllda passagerarplan, ja den känslan går inte att återge i ord. Jag upplevde att apokalypsen formligen trängde in i min själ. Tidstecken, ja det har jag talat om i långa tider men detta gav en påtaglig känsla av att nu vara inne i själva skeendet. Naturligtvis gjorde president Bush rätt då han en av de närmaste dagarna gjorde ett välregisserat besök i en muslimsk församling. Rent psykologiskt så bröt det udden av ett arabhat som eljest kunde ha fått ödesdigra konsekvenser för stadens och landets muslimer. Politiskt var det ett skickligt drag araber och amerikaner och muslimer över hela världen skulle gemensamt bekämpa terrorismen... Men till vilket pris? Det är omöjligt att inte förstå, att problemets kärna ligger, inte i Amerika; nej grundorsaker är att söka såväl historiskt som religiöst i ISRAEL. Historierevisionismen talar ett annat språk. Det har fört med sig, att man väl angriper terror utöver världen men att man i Israel vänder på det hela och världssamfundet riktar angreppen mot de angripna (!?) Det kallas antisemitism. Kan vi här tala om religioner. Ja kanske. Jag har alltid menat, att den kristna religionen är en sak och pånyttfödelse och levande kristendom en helt annan. Inte var det pånyttfödda kristna som startade de s.k. korstågen och mördade judar och araber i Europa och Mellanöstern på talen. Inte var överinkvisitorn Tomas de Torquemada, som förmådde det spanska kungaparet att tortera, döda och ur landet fördriva judar och araber år 1492, inte var han en levande kristen fast han bar det kristna namnet. Talar man med enskilda personer med muslimsk tro så säger de att Islam är en kärlekens livsstil. Eller som en intellektuell 6

15 Israelkonferensen 2004 Vid Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg ONSDAGEN DEN 7 JULI skattkammare. Ilya Kostnader för hela Konferensöppning Stupel tar oss med in konferensen: Israels flagga hissas i den judiska musikens fascinerande Mat & logi dubbelrum kr. Mat & logi enkelrum kr Middag Dan Johansson: värld. Israel och tidens Kvällskaffe Kostnader per dygn: tecken Mat & logi enkelrum 675 kr Kvällskaffe LÖRDAGEN DEN 10 JULI Mat & logi dubbelrum 625 kr Morgonsamling Lakan och handdukar ingår! TORSDAGEN DEN 8 JULI Frukost Morgonsamling Rapport från Israel Betalning kan göras på Frukost och Orit. Kristine & Israels Vänners Göran Duveskog: Benny Hansen m.fl. Postgiro nr , Josef, Manasse och Middag Bankgiro nr eller Efraim Profetiska Den uppmärksammade filmen om Tidens kontant vid konferensen. förebilder Middag tecken INFORMATION ANMÄLAN Eftermiddagskaffe Eftermiddagskaffe KONFERENSPROGRAM Göran Duveskog: Dan Johansson: Är ISRAELS VÄNNER Forts. med samma Bibelns profetior på Husie Kyrkoväg 98 ämne väg att fullbordas? MALMÖ Kvällsmat Kvällsmat Tel/Fax , Mats Tunehag: Judar Rolf Nordström: och muslimer hur Utkorelsens förmån E-post: skulle Jesus möta och smärta dem? Kvällskaffe Kvällskaffe Tåg/buss till Helsingborg, SÖNDAGEN DEN 11 JULI SJ Knutpunkten. Därifrån FREDAGEN DEN 9 JULI Frukost buss nr 219 mot Rydebäck Morgonsamling Avslutningsgudstjänst eller 220 mot Landskrona Frukost med predikan av Rolf till hållplats Sundsgården Mats Tunehag: Fred, Nordström demokrati och diktatur i Mellanöstern. INTRESSANT HÖGTID Middag Avslutning MÖT UPP TILL EN HÖG- 12 Medv. av konstnär Övriga medv: Göte Ragnarp, MED ISRAEL OCH DET Janeric Johansson Karl Eric Axelsson, Siegfried PROFETISKA ORDET I Middag Luikert och Henry Nordin CENTRUM! Utflykt till Fredriksdals Friluftsmuseum - FAMILJEN NORDIN M.FL. Tiden att verka är kort, Kaffe MEDVERKAR MED säger Bibeln, därför ger vi Kvällsmat SÅNG OCH MUSIK tillfälle att frambära rikliga Judisk musik en offergåvor för Guds verk musikalisk bland Israels folk!

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Vi kan nu erbjuda flera alternativ 7 12 dagar. Israel det unika turistlandet öppnar porten till Bibelns värld En Israelresa kan inte ersättas av något annat Res till Israel och hotell Orit i Netanya med Israels Vänner Välplanerade resor Rekreation Upplevelser En Israelresa är en välsignelse för dig själv och för Israel Vår stora Israelrundresa 12 dagar Rundresa till de mest kända platserna med ett gediget program. Bibelstudier, bad och fria dagar för egna upptäckter. Norra Israel och Galiléen 7 dagar Res i ett lugnt tempo. Bibelstudier på platserna vi besöker. 2 dagar och en hotellnatt vid Genesaret samt bad, rekreation, gemenskap på vårt fina familjehotell Orit. Jerusalem med omnejd 7 dagar Vi besöker platser som för många är helt nya. Bibelordet öppnar upp för rika upplevelser. 2 dagar och en hotellnatt i Jerusalem. Resten av tiden tillbringar vi i Netanya och hotell Orit. I samtliga resor ingår halvpension och inträden Badvecka i Netanya 7 dagar Du bestämmer själv takten. Egna utflykter eller sol och bad och shopping. Israel är billigt I Paulus fotspår ca 10 dagar Resa till Turkiet och platser förknippade med den bibliska historien inkl. Uppenbarelsebokens 7 församlingar. Kunnig reseledare är Dan Johansson. Aktuella resor hösten sept. Rekreationsresa till Orit och Netanyas härliga badstränder, inkl. 2 dagar i Galiléen okt. En omfattande rundtur över hela Israel, inkl. en övernattning i Jerusalem, ochflera dagar av rekreation i Netanya Anmälan, intresseanmälan, synpunkter, förslag, önskemål och ytterligare info: Israels Vänners exp. Adr: sid. 2 och 15.

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Judendomens historia

Judendomens historia Judendomens historia Judendomens historia 1. Historiska händelser 2. Religiösa föreställningar 3. Religiösa seder Moses 1.Flykten från Egypten, Ökenvandringen/Invandringen till Kanaans land Abraham 1.Patriarkernas

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Foto: Keren Kajemets bildarkiv. Nr 3 2003 Årg. 76

Foto: Keren Kajemets bildarkiv. Nr 3 2003 Årg. 76 Foto: Keren Kajemets bildarkiv Nr 3 2003 Årg. 76 Israel upplever nu välsignelsen av den nederbördsrika vinterperioden med fågelsång, härlig grönska och underbar blomsterprakt. På bilden ser vi ett blommande

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig! I Mästarens Spår H ISRAEL I MAJ 2014 Res med bibel- och Israelkunniga reseledare Se vi gå upp till Jerusalem Upplev herdarnas

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14,

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14, 1 12 03 11 Vindkraftverkens predikan Hes 37:1-14, Vi har mycket omkring oss som är ganska självklart och som man kan se många gånger utan att det är mer än att vi i bästa fall konstaterar att det finns

Läs mer

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Juni Vecka 23 Onsdag 7/6 18,30 Bibel och Bön Torsdag 8/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Söndag 11/6 10,00 Gudstjänst. P-O Svensson. Dop. Sång Annika Lindh & Lisa Josefsson Vecka 24 Onsdag 14/6 18,30

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Palmsöndagen Vägen till korset Psalmer: 141, 702, 708, 711, 446, 717 Texter: Jes 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Ef 2:12-16

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Vad längtar du efter? Jag menar innerst inne, när du skalat bort all längtan efter framgångar, god hälsa och lyckliga relationer! Vad längtar du då efter?

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

4 sön i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

4 sön i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 4 sön i Advent Psalmer: 112, 705 (Ps 89), 32:1-5; 348, 349:2-4, 111 Texter: Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Luk 1:26-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 1:26-38

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område De Abrahamitiska religionerna Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både vad det gäller idéer och deras geografiska

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer