Gör jämlikhet till verklighet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör jämlikhet till verklighet!"

Transkript

1 Gör jämlikhet till verklighet! 3 dagar på temat mänskliga rättigheter 8-10 november 2007

2 EU har förklarat 2007 för det europeiska året för lika möjligheter för alla. Året ska utgöra starten för en bred satsning på att bevara fördelarna med mångfalden i Europa. Människor ska också bli mer medvetna om sin rätt att bli behandlade lika och leva ett liv utan diskriminering oavsett kön, ras, etniskt ursprung, religion, livsåskådning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Icke-diskriminering är en grundläggande princip för de mänskliga rättigheterna. Överallt i Europa pågår arbete för att främja lika möjligheter för alla. Även Sveriges regering uppmanar alla kommuner och landsting att vara med i det arbetet. Här i Skåne kallar vi vår regionala satsning i samverkan med flera organisationer för Gör jämlikhet till verklighet. Under den parollen planerar vi i Helsingborg en hel del aktiviteter kring mänskliga rättigheter till hösten, bl a workshops och konferenser. Den stora konferensen med mänskliga rättigheter i fokus äger rum den 9 november. Anmäl dig gärna i förväg via webbsidan: Konferensen är avgiftsfri. Året kommer att uppmärksammas även genom filmskapande och filmvisningar, teater, musik, foto och andra skapande verksamheter. Vi lovar ett spännande och högintressant program för dig som vill vara med om att göra jämlikhet till verklighet! Samverkansgruppen för mänskliga rättigheter 2007

3 to r sdag e n den 8 november i n b j u dan ti ll E le v ko n fe r e n s: H e l s i n g borgs högstad i e - och gym na s i e e le v e r inbjudes till e n ko n fe r e n s o m ele k t ronisk mobbning Elektronisk mobbning Vad händer på nätet? Vad är det för lagar som gäller på nätet? Vad kan eleverna göra själva för att nätet ska bli ett schysst ställe att vara på? Åsa Carlsson, Regionchef Stiftelsen Friends En livslevande performance av supertjejen Wilja Superhjälten Wilja rycker ut med full superhjältemundering för att ge peptalk och positiva vibbar i kampen mot alla negativa tankar och handlingar som förpestar världen. Det är dags att ladda superkrafterna. Lina Eriksson, Performance Artist/Illustratör Tid Plats Anmälan för högstadie- och för gymnasieelever Skolstadens aula, Nicolaiskolan. Max 50 elever/skola. Anmälan skickas till För information, ring Frukt serveras på konferensen. Dessutom är alla elever inviterade till en filmförevisning. Filmen Brokeback Mountain, USA, 2005, visas på Filmstaden kl Gratis entré! OBS!!! Det finns 187 platser och först till kvarn gäller! närområd e s u t v e c k li n g Ö dåk r a: I mångfaldens tecken samisk afton med föreningen Samer i syd Plats Gläntanskolan i Ödåkra Tid fr e dag e n den 9 november Ko n fe r e n s om män s k li g a r ät tighete r Progra m : Registrering Välkomsthälsning Inledning Birgitta Södertun, Kommunalråd, Helsingborg Elisabeth Abiri, Delegationen för mänskliga rättigheter Hjalmar Falck, rektor, Skolstaden Richard Walczak, Länsstyrelsen i Skåne Län Mänskliga rättigheter, vad innebär det egentligen? Vad är mänskliga rättigheter? Vilka är de? Hur efterlevs de? Föreläsning och diskussion. Carin Laurin, Raoul Wallenberginstitutet Nationella minoriteter vad innebär det? Vad kan kommunerna göra? Bilge Tekin Befrits, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, regeringskansliet Fika Föreläsningar A och B A: Rätten till hälsa en grundläggande mänsklig rättighet. Hur ser det ut i Sverige och Helsingborg? Det talas om hälsa på lika villkor ålder, kön, etnicitet, funktionshinder och klass. Hur kan vi arbeta för att främja förutsättningarna för hälsa och goda levnadsförhållanden för alla? Elisabeth Bengtsson, avdelningschef, kommunstyrelsens förvaltning, avd hållbar utveckling B: Barnets bästa i teori och praktik Anna Lundberg, fil dr Malmö högskola, ledare för projektet Från ord till handling barnets bästa i den svenska asylprocessen Pernilla Persson, socionom och gruppledare för projektet Barn i väntan Lunch Mänskliga rättigheter i min kommun vad har det med mig att göra? Vad betyder mänskliga rättigheter i ett kommunalt sammanhang? Vad kan jag som beslutsfattare eller tjänsteman göra, vad måste jag göra och varför? Diskussion kring den kommande kommunala handboken för mänskliga rättigheter. Anna Brodin, Institutet för studier av mänskliga rättigheter, Göteborgs Universitet Seminariepass 1: A, B, C och D Fikapaus Seminariepass 2: A, B, C och D Återsamling och avslutning Kerstin Malm-Andersson, förvaltningschef, utvecklingsnämnden

4 fr e dag e n den 9 november for t s. Ko n fe r e n s om män s k li g a r ät tighete r S e m i nar i e pa ss 1 k l : a S ko l s tad e n s au l a b N i co l aisko l an Li ll a au l an c T ych o Br ah e s ko l an Sal d T B/ N i co l ai h uset Sal. K 313 Kan jag vara den jag är? Om hatbrott. Vad är hatbrott? Vilka grupper råkar ut för det? Hur kan vi jobba för att förhindra hatbrott? Alla människor har rätt att leva i säkerhet. Sven-Erik Alhem, överåklagare, Åklagarmyndigheten i Malmö David Johansson Othman Al Tawalbeh, studieförbundet Ibn Rushd Charlotte Österlund, åklagare Rätten till mitt språk. Om undervisningsmetoder för minoritetsspråk. Inledning/moderator: Heidi Pikkarainen, DO Stefano Kuzhicov (romer) Kaarlo Voionmaa (finländare) Majvor Massa Eriksson (samer) Tyko Niemi (tornedalingar) Hur förverkligas barnkonventionen på kommunal nivå? Hur gör vi barn och ungdomar delaktiga i beslutsprocesser som rör dem? Maria Lindberg, barnperspektivutredare, Länsstyrelsen i Skåne län Lars Olsson/Eva Törnberg, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg Lizian Kyreus, Barnkonventionen Trelleborgs kommun Från handikapp till individ Om hur världen ter sig för personer med funktionshinder. Anki Celander, vice ordf. DHS Mats Malmstedt Mikael Rudesjö Stig-Erik Bengtsson, ledamot i styrelsen för Sveriges Dövas Riksförbund Reine Johansson, Afasiföreningen i Helsingborg & Ruth Nordén-Jönsson, bisittare till Reine Hans von Axelson, HANDISAM Ko n fe r e n s om män s k li g a r ät tighete r S e m i nar i e pa ss 2 K l : a N i co l aisko l an Li ll a au l an b T B/ N i co l ai h uset Sal. K 313 c T ych o Br ah e s ko l an Sal d S ko l s tad e n s au l a Våld i nära relationer Hur kan vi arbeta förebyggande inom socialtjänsten med fokus på individens rättigheter? Reia Lepic, chef/utvecklare, Centrum för förebyggande insatser, Hörby kommun Lena Persson, beteendevetare Else-Marie Larsson, Kvinnojouren Garibe Hossaine, Kvinnoföreningen KFKI. Elisabeth Heijne, advokat Metoder för att mäta mänskliga rättigheter Att arbeta rättighetsbaserat i kommuner och landsting. Carin Laurin, jurist, Raoul Wallenberginstitutet Strategier mot diskriminering Hur kan kommuner, landsting och myndigheter omsätta ädla men ofta abstrakta avsikter i praktiskt vardagsarbete? Yvonne Ruwaida Miguel Benito, Immigrantinstitutet Christine Gilljam, representant för JämO, HO, HomO och DO Krystof Laczak, ADB Malmö Hjalmar Falck, ADB Helsingborg Esmael Salehi, Länsstyrelsen i Skåne län Hans von Axelson, HANDISAM Skolans skyldigheter / Elevens rättigheter Workshop där du lär dig mer om elevers rättigheter och skolans skyldigheter. Från 2006 finns en lag som ska stärka elevens skydd i skolan. Åsa Carlsson, regionchef, Stiftelsen Friends S fi - e le v ko n fe r e n s: (fö r ele v e r fr ån Ko mv ux K är nan, N K Data ce n t e r och le r n ia) Allmän information om mänskliga rättigheter Christina Ulfsparre Information om Röda Korsets arbete med flyktingar, familjeåterförening och efterforskning Röda Korset Individuella frågor till Röda Korsets personal Plats Folkets Hus, Helsingborg Adress Södergatan 65

5 lö r dag e n den 10 november ak t i v i t e t s Pr o g r a m, dunkers kult u r h us: Barnteater. Supersalt, Teater Glädjetårar (Sundsgårdens teaterlinje) Kortfilm och sång. Bluebird lyfter vargar, vildmark, gudar och kärlek, med inspiration ur samisk och tornedalsk minoritetskultur, Margareta Granvik Romsk musik Saga, äventyr och folkmusik. Tre Svanor, en skånsk berättelse i tal och ton efter Eva Vigström, Musik- och berättargruppen Cip Konstauktion till stöd för Unicef. Auktionsförrättare Martin Svensson, ståuppkomiker Akustisk musik. Popgruppen Lights Teaterföreställning. En hungrande människa mindre betyder en broder mer, Stig Dagerman, 1954 Stumpen-ensemblen Alternativ modevisning. Röda Korsets Ungdomsförbund i Helsingborg Film. Vita rockar till vilket pris av LottaFilm, Röda Korset Dessutom mellan programpunkterna poesi av medlemmar i föreningen Poetisk Plattform övrigt under november B i b li ote k : Stadsbiblioteket Unga konstnärer för mångfald Konstutställning, november Rätten till eget liv föreläsningsserie kring mänskliga rättigheter Feministisk islamtolkning motiv, metoder och möjligheter, 6 november kl Ringstorps bibliotek Gränslöst bokhörn med mänskliga rättigheter i fokus 5-16 november Drottninghögs bibliotek Bokdagar med fokus på mänskliga rättigheter, 5-16 november Föreläsning: Rädd för islam?, 14 november Filmkväll med diskussioner, 21 november m u lt i t e k e t, Fr i ti dsgår d på d r ot t n i n g h ö g : Jämlikhet i fokus med parollen Alla olika alla lika och workshops för barn och ungdomar pågår hela november. Ung torsdag med musik, sång, dans och matlagning, 8 november VIP-klubben målar en stor tavla som skildrar jämlikheten, 10 november

6 Vill du veta mer eller engagera dig? Ta kontakt med: Saul Sagnia, närområdesutvecklare Stefano Kuzhicov, integrationshandläggare Ragnhild Frountzos, kulturinformatör Krister Hellström, programkonsulent Svenska Röda Korset, Region Syd / Richard Walczak Länsstyrelsen i Skåne län 040/ Arrangörer: Koordinator Gabriel Jatta, demokratikonsulent I samverkan med: De Handikappades Samarbetskommitté (DHS), Unicef, Immigrantinstitutet, FN-föreningen i Helsingborg, Stadsbiblioteket, Ringstorps bibliotek, Drottninghögs bibliotek, Påarps bibliotek, Multiteket, Antidiskrimineringsbyrån (ADB) i Malmö, MRO Antidiskrimineringsbyrån (ADB) i Helsingborg, Röda Korsets ungdomsförbund, Studieförbundet Ibn Rushd, Skolstadens skolor, Föreningen Poetisk Plattform, Johannes Hedbergsskolan Tack till: Delegationen för mänskliga rättigheter Sverige för goda råd

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Romers rätt. 7 december 2011 Förvaltningshuset Rosen, Norrköping

Romers rätt. 7 december 2011 Förvaltningshuset Rosen, Norrköping Romers rätt 7 december 2011 Förvaltningshuset Rosen, Norrköping Arrangörer Alma Basic alma.basic@lansstyrelsen.se Anne Olofsson anne.olofsson@norrkoping.se Marie Daun marie.eriksson-daun@linkoping.se Dokumentation

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Program. »Vi är inte problemet, vi är en del av lösningen« 13 14 november på Kulturens Hus i Luleå Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Program. »Vi är inte problemet, vi är en del av lösningen« 13 14 november på Kulturens Hus i Luleå Nordens största forum för mänskliga rättigheter »Vi är inte problemet, vi är en del av lösningen«victoria tauli-corpuz, om urfolken 13 14 november på ulturens Hus i Luleå Nordens största forum för mänskliga rättigheter Program Mänskliga rättigheter

Läs mer

Projektledare Baki Hasan

Projektledare Baki Hasan RAPPORT 1(20) 2008-01-30 Handläggare, titel, telefon Maria Essy-Ehsing Östblom 011-15 22 33 Samverkansprojekt mellan Norrköpings samordningsförbund, arbetsmarknadskontoret, flykting- och invandrarkontoret,

Läs mer

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder 21-22 november 2013, Clarion Hotel Stockholm I år är det 15 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft. Sedan dess har myndigheter och andra aktörer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Välkommen till Förebygg.nu Folkets Hus, Göteborg 13-15 november 2007

Välkommen till Förebygg.nu Folkets Hus, Göteborg 13-15 november 2007 KUNSKAP PREVENTION REFLEKTION 13-15 NOVEMBER 2007 ANITRA STEEN GABRIEL ROMANUS LO KAUPPI TAMSIN ROSE JESPER ODELBERG BRÖDERNA BROTHERS BRITT-MARIE MATTSSON FÖREBYGG.NU Välkommen till Förebygg.nu Folkets

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor

Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor KS 2008/478:103 Frigörs alla Huddingebornas livschanser? Förskolan Svanens arbete med mångfald Sörgårdens bild av mångfald (Projektledning 2009, Konstpedagog Filippa Ydstedt Book) Rapport mångfald 2009

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

TEMA: Psykisk ohälsa bland barn

TEMA: Psykisk ohälsa bland barn 8-9 APRIL 2014 TEMA: Psykisk ohälsa bland barn Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Karin Tilly, Länsstyrelsen. Stor uppslutning. Det var fullsatt i Folkets hus när Surahammars kommun arrangerade utbildningsdagar

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer