2. Kapitel: Registreringar i den löpande bokföringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Kapitel: Registreringar i den löpande bokföringen"

Transkript

1 2. Kapitel: Registreringar i den löpande bokföringen 2.1. Betalningsrörelse Bestämmelserna om skötsel av statens betalningsrörelse finns i 13 och 13 a i lagen om statsbudgeten samt kapitel 5 i förordningen om statsbudgeten. Statens betalningsrörelse omfattar uppbärandet av statens inkomster och betalning av utgifter samt överföringar av medel mellan kontoorganisationerna i anknytning till detta, det vill säga statens interna betalningsrörelse. Räkenskapsverken och de betalningsställen som sorterar under dessa ansvarar för statens betalningsrörelse. Som räkenskapsverk verkar republikens presidents kansli och ministerierna samt de ämbetsverk och institutioner, som finansministeriet på förslag av ministeriet i fråga förordnar att verka som räkenskapsverk. Räkenskapsverket kan utlokalisera skötseln av sin betalningsrörelse på betalningsställen som är underställda räkenskapsverket. I förordningen om statsbudgeten 25 finns bestämmelser om redogörare. Om det kan anses vara ändamålsenligt, kan räkenskapsverket mot redogörelse överföra betalningen av vissa utgifter och indrivningen av vissa inkomster till någon annan instans än räkenskapsverket. Denna instans skall utses till redogörare. På redogörarnas bankkonton ligger pengar. Dessa konton tillhör inte statens koncernkonton. Under 2002 sker det förändringar i statens betalningsrörelse. I stället för Sampo Bank Abp, som tidigare ensam skött statens betalningsrörelse, får staten en huvudförmedlare i Nordea Bank Finland Abp och två biförmedlare i OKO Andelsbankernas Centralbank Abp och Sampo Bank Abp. Samtidigt orsakar strukturändringen förändringar i flera detaljer i betalningsrörelsen. Utöver obetydliga kontantkassor, förvaltar räkenskapsverken inte över några kassamedel, utan de penningmedel som behövs för deras utgifter fås ur statens allmänna kassamedel. De inkomster som influtit på räkenskapsverkens transaktionskonton för inkomster överförs dagligen till statens allmänna kassamedel. har avtalat med respektive bank som sköter betalningsrörelsen om daglig överföring av medel och tömningar till de konton i betalningsrörelsen som hör till statens koncernkonton. Utöver de allmänna transaktionskontona för inkomster och utgifter kan räkenskapsverket och dess betalningsställen även förfoga över andra transaktionskonton för inkomster och utgifter som tillhör statens koncernkonton. Då det finns flera transaktionskonton för inkomster och/eller transaktionskonton för utgifter används det allmänna transaktionskontot inte som transaktionskonto. Täckningen och tömningen av de övriga transaktionskontona sköts via räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster och utgifter i bankgruppen i fråga. har meddelat en föreskrift om administrationen av bankkonton. Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

2 Koncernkontostruktur för statens bankkonton För betalning av utgifter och uppbärandet av inkomster kan räkenskapsverket ha ett eller flera transaktionskonton för inkomster eller utgifter som tillhör statens koncernkonton. Med stöd av 28 i förordningen om statsbudgeten har statskontoret meddelat en föreskrift om statens koncernkontostruktur samt tömning och täckning av de konton denna omfattar. Alternativ 1. Räkenskapsverket har endast ett transaktionskonto för inkomster per bankgrupp och/eller ett transaktionskonto för utgifter per bankgrupp. - Inkomsterna inflyter på räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för inkomster. Detta konto töms dagligen mot statens allmänna transaktionskonto för inkomster. - Utgifterna betalas från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter. Detta konto får dagligen täckning från statens allmänna transaktionskonto för utgifter. Alternativ 2. Räkenskapsverket har flera transaktionskonton för inkomster per bankgrupp eller flera transaktionskonton för utgifter per bankgrupp. Då räkenskapsverket har flera transaktionskonton för inkomster per bankgrupp och/eller flera transaktionskonton för utgifter per bankgrupp, inflyter inga inkomster direkt på räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster och inga utgifter betalas direkt från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter. Dessa fungerar i stället som uppsamlingskonton. - Inkomsterna inflyter på de transaktionskonton för inkomster som ligger på den lägsta nivån i koncernstrukturen. Dessa töms dagligen mot räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster och vidare därifrån mot statens allmänna transaktionskonton för inkomster. - Utgifterna betalas från de transaktionskonton för utgifter som ligger på den lägsta nivån i koncernstrukturen. Dessa får dagligen täckning från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter, som för sin del får täckning från statens allmänna transaktionskonto för utgifter. Det kan endast finnas konton på en nivå under räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för inkomster och allmänna transaktionskonto för utgifter. Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

3 Alternativ 1. Räkenskapsverket har endast ett transaktionskonto för inkomster och/eller ett transaktionskonto för utgifter statens allmänna transaktionskonto för inkomster statens allmänna transaktionskonto för utgifter tömning täckning Räkenskapsverket räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för inkomster räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter inbetalningar utbetalningar Alternativ 2. Räkenskapsverket har flera transaktionskonton för inkomster och/eller flera transaktionskonton för utgifter statens allmänna transaktionskonto för inkomster statens allmänna transaktionskonto för utgifter tömning täckning Räkenskapsverket räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för inkomster räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter tömning täckning Betalningst 1 Betalningst 2 Rv:s övriga inkomstkonto Rv:s övriga utgiftskonto Betalningst 1 Betalningst 2 inbetalningar utbetalningar Figur: Alternativa koncernstruckturer Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

4 Organisering av räkenskapsverkens betalningsrörelse Förutom huvudbetalningsstället kan även övriga betalningsställen och redogörare sköta räkenskapsverkets betalningsrörelse. I bokföringen förfogar huvudbetalningsstället över transaktionskonton för inkomster och transaktionskonton för utgifter: 1910 Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster 1911 Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för inkomster 1920 Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter 1921 Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter Dessutom förfogar huvudbetalningsstället över följande konton för den interna penningrörelsen: 1993 Täckningsmedel 1994 Tömningar 1996 Räkenskapsverkets interna täckningsmedel 1997 Räkenskapsverkets interna tömningar I bokföringen förfogar betalningsstället över följande transaktionskonton för inkomster och transaktionskonton för utgifter: 1912 Betalningsställets transaktionskonton för inkomster 1922 Betalningsställets transaktionskonton för utgifter Dessutom förfogar betalningsställena över följande konton för den interna penningrörelsen: 1996 Räkenskapsverkets interna täckningsmedel 1997 Räkenskapsverkets interna tömningar Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

5 Undergruppering av bokföringskonton enligt bankgrupp Enligt 42 b 3 momentet i förordningen om statsbudgeten skall kontosystemet vara klart och tillräckligt specificerat. Dessutom skall det för varje finansår finnas kontoförteckningar som försetts med anteckningar om användningstiden. För att kravet om tillräcklig specifikation av kontosystemet i 42 b paragrafen i förordningen om statsbudgeten skall uppfyllas skall kontona i bokföringen undergrupperas så att varje bankkonto motsvaras av ett konto i affärsbokföringen. Samma krav på undergruppering gäller även konton för intern betalningsrörelse (täckningar och tömningar). I affärsbokföringen kan kontona även undergrupperas enligt bankgrupp till exempel på följande sätt (s rekommendation och den numrering som använts i exemplen nedan). Kontonumrets femte tecken är: 0 när det gäller Nordea Bank Finland Abp; 1 när det gäller OKO Andelsbankernas Centralbank Abp, och 2 när det gäller Sampo Bank Abp. Numreringen följer alfabetet och gör det möjligt att inkludera nya bankgrupper i kontosystemet. I centralbokföringen ges uppgifterna fortfarande med fyra tecken. Ändringarna i betalningsrörelsen orsakar inte heller några förändringar i hur kontouppgifterna lämnas till centralbokföringen. Förändringarna i statens betalningsrörelse sker mitt under räkenskapsåret Därför skall förändringar i namnet på konton eller i innehållet på kontona under året antecknas i kontoförteckningarna. Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

6 Exempel på betalningsrörelseregistreringar mellan räkenskapsverket och i samband med utgift. Räkenskapsverket har bokfört betalda utgifter för euro. Räkenskapsverket har endast ett transaktionskonto för utgifter. (Obs. I det här fallet är det inte nödvändigt att göra en undergruppering enligt bankgrupp.) 4001 Kontorstillbehör Mervärdesskattekostnader 22% x 1 Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter Räkenskapsverket får dagligen täckning från statens allmänna transaktionskonton för utgifter som betalts från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter. Räkenskapsverket bokför den täckning som överförts till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter per 1920x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter an 1993x Täckningsmedel. Vid registreringen används kontoutdraget som verifikat. 1920x Räkenskapsverkens allmänna transaktionskonton för utgifter 1993x Täckningsmedel bokför den täckning som överförts från statens allmänna transaktionskonton för utgifter per 1993x Täckningsmedel an 1941x Statens allmänna transaktionskonton för utgifter. Sålunda balanserar kontot täckningsmedel på statsnivå. 1993x Täckningsmedel 1941x Statens allmänna transaktionskonton för utgifter 1 För att kravet om tillräcklig specifikation av kontosystemet i 42 b paragrafen i förordningen om statsbudgeten skall uppfyllas skall kontona i bokföringen undergrupperas så att varje bankkonto motsvaras av ett konto i affärsbokföringen. Samma krav på undergruppering gäller även konton för intern betalningsrörelse (täckningar och tömningar). rekommenderar undergruppering enligt bankgrupp så, att det femte tecknet är 0 = Nordea Bank Finland Abp, 1= OKO Andelsbankernas Centralbank Abp 2= Sampo Bank Abp. Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

7 Exempel på interna betalningsrörelseregistreringar i ett räkenskapsverk som utöver huvudbetalningsstället har ett eller flera betalningsställen Räkenskapsverkets betalningsställe har bokfört betalda utgifter för euro. (Obs. I det här fallet är det inte nödvändigt att göra en undergruppering enligt bankgrupp.) 4001Kontorstillbehör Mervärdesskattekostnad 22% x Betalningsställets transaktionskonton för utgifter För de utgifter som betalts från betalningsställets transaktionskonto för utgifter får betalningsstället dagligen täckning från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter. Betalningsstället bokför den täckning som överförts till betalningsstället per 1922x Betalningsställets transaktionskonton för utgifter an 1996x Räkenskapsverkets interna täckningsmedel. Vid registreringen används kontoutdraget som verifikat. 1922x Betalningsställets transaktionskonton för utgifter 1996x Räkenskapsverkets interna täckningsmedel Räkenskapsverkets huvudbetalningsställe bokför den täckning som överförts från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter till betalningsställets transaktionskonto för utgifter. Också räkenskapsverket använder konto 1996x Räkenskapsverkets interna täckningsmedel som motkonto. Kontot balanserar sålunda på räkenskapsverksnivå. Vid registreringen används kontoutdraget som verifikat. 1996x Räkenskapsverkets interna täckningsmedel 1920x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

8 Sammandrag av betalningsrörelseregistreringar i samband med utgifter. (Obs. I det här fallet är det inte nödvändigt att göra en undergruppering enligt bankgrupp.) 1. Räkenskapsverket bokför utgifter betalda från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter per utgiftskontot an 1920x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter. Räkenskapsverket har endast ett transaktionskonto för utgifter. 2. Betalningsstället bokför utgifter betalda från betalningsställets transaktionskonton för utgifter per utgiftskonto an 1922x Betalningsställets transaktionskonton för utgifter. 3. Räkenskapsverkets huvudbetalningsställe bokför utgifter betalda från räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter per kostnadskonto an 1921x Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter. 4. Betalningsstället bokför täckning som det mottagit på betalningsställets transaktionskonton för utgifter från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter per 1922x Betalningsställets transaktionskonton för utgifter an 1996x Räkenskapsverkets interna täckningsmedel. 5. Räkenskapsverkets huvudbetalningsställe bokför täckningar av betalningsställets transaktionskonton för utgifter som gjorts från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter per 1996x Räkenskapsverkets interna täckningsmedel an 1920x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter. 6. Räkenskapsverkets huvudbetalningsställe bokför täckningar av räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter som gjorts från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonto för utgifter per 1921x Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för utgifter an 1920x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter. 7. Räkenskapsverkets huvudbetalningsställe bokför täckningar från statens allmänna transaktionskonton för utgifter till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter per 1920x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter an 1993x Täckningsmedel. 8. bokför täckningar från statens allmänna transaktionskonton för utgifter till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter per 1993x Täckningsmedel an 1941x Statens allmänna transaktionskonton för utgifter. Utgiftskonto 1921x Rv:s övriga transaktionskonton för utgifter 1920x Rv:s allmänna transaktionskonton för utgifter 1996x Rv:s interna täckningsmedel 1993x Täckningsm edel 1941x Statens allmänna transaktionskonton för utgifter x Bs:s transaktionskonton för utgifter Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

9 Sammandrag av betalningsrörelseregistreringar i samband med inkomster 1. Räkenskapsverket bokför inkomster som det inkasserat på räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster per 1910x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster an inkomstkontot. Räkenskapsverket har endast ett transaktionskonto för inkomster. (Obs. I det här fallet är det inte nödvändigt att göra en undergruppering enligt bankgrupp.) 2. Betalningsstället bokför inkomster som det inkasserat på betalningsställets transaktionskonton för inkomster per 1912x Betalningsställets transaktionskonton för inkomster an inkomstkontot. 3. Räkenskapsverkets huvudbetalningsställe bokför inkomster som det inkasserat för räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för inkomster per 1911x Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för inkomster an inkomstkontot. 4. Betalningsstället bokför tömningar från betalningsställets transaktionskonton till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster per 1997x Räkenskapsverkets interna tömningar an 1912x Betalningsställets transaktionskonton för inkomster. 5. Räkenskapsverkets huvudbetalningsställe bokför tömningar från räkenskapsverkets betalningsställes transaktionskonton för inkomster till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster per 1910x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster an 1997x Räkenskapsverkets interna tömningar. 6. Räkenskapsverket bokför tömningar från räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för inkomster till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster per 1910x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster an 1911x Räkenskapsverkets övriga transaktionskonton för inkomster. 7. Räkenskapsverket bokför tömningar från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster till statens allmänna transaktionskonton för inkomster per 1994x Tömningar an 1910x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster. 8. bokför tömningar från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster till statens allmänna transaktionskonton för inkomster per 1940x Statens allmänna transaktionskonton för inkomster an 1994x Tömningar Inkomstkonto 1911x Rv:s övriga transaktionskonton för inkomster 1910x Rv:s allmänna transaktionskonton för inkomster 1997x Rv:s interna tömningar 1994x Tömningar 1940x Statens allmänna transaktionskonton för inkomster x Bs:s transaktionskonton för inkomster Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

10 2.1. Betalningar mellan betalningsställen (räkenskapsverkets interna betalningar) Konto 1995 Räkenskapsverkets interna betalningar används i betalningsrörelsen mellan betalningsställen i de fall då denna inte sköts via transaktionskontona. Det betalningsställe för vilket utgiften betalats eller inkomsten inkasserats bokför transaktionen på slutliga utgifts- och inkomstkonton. Vid användning av kontot för räkenskapsverkets interna betalningar skall det räkenskapsverk för vilket registreringen gjorts utan dröjsmål underrättas om detta. Den som får meddelandet skall omedelbart registrera transaktionen på kontot för räkenskapsverkets interna betalningar. Räkenskapsverken skall göra registreringen samma månad. Vid årsskiftet är det viktigt att sörja för att registreringen görs i bokföringen för rätt räkenskapsperiod. Övriga konton för räkenskapsverkets interna betalningar är 1996 Räkenskapsverkets interna täckningar och 1997 Räkenskapsverkets interna tömningar. På de här kontona bokförs täckningar från de allmänna transaktionskontona för utgifter hos räkenskapsverkets huvudbetalningsställe till de övriga betalningsställenas transaktionskonton för utgifter samt tömningar från transaktionskontona för inkomster hos räkenskapsverkets övriga betalningsställen till huvudbetalningsställets allmänna transaktionskonton för inkomster. Vid bokslutet skall alla de ovannämnda kontona balansera på räkenskapsverksnivå. Exempel på utgift som betalats för ett annat betalningsställe Betalningsställe B betalar en utgift på 100 euro för huvudbetalningsställe A. B meddelar betalningsställe A om användningen av konto 1995 Räkenskapsverkets interna betalningar. Betalningsställe B använder betalningsställets transaktionskonto för utgifter. I bokföringen för den som utfört betalningen, betalningsställe B: 1995 Räkenskapsverkets interna betalningar 1922x 2 Betalningsställets transaktionskonton för utgifter 2 För att kravet om tillräcklig specifikation av kontosystemet i 42 b paragrafen i förordningen om statsbudgeten skall uppfyllas skall kontona i bokföringen undergrupperas så att varje bankkonto motsvaras av ett konto i affärsbokföringen. Samma krav på undergruppering gäller även konton för intern betalningsrörelse (täckningar och tömningar). rekommenderar undergruppering enligt bankgrupp så, att det femte tecknet är 0 = Nordea Bank Finland Abp, 1= OKO Andelsbankernas Centralbank Abp 2= Sampo Bank Abp. Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

11 I bokföringen för huvudbetalningsställe A, som bokför utgiften: 1995 Räkenskapsverkets interna betalningar 4007 Uppvärmning, el och vatten Mervärdesskattekostnader 22% Exempel på inkomst som inkasserats för ett annat betalningsställe Betalningsställe B inkasserar 50 euro i inkomst för huvudbetalningsställe A och meddelar betalningsställe A om användning av konto 1995 Räkenskapsverkets interna betalningar. I bokföringen för betalningsställe B, som inkasserar inkomsten: ABF-konto BBFkonto Debet Kredit 1995 Räkenskapsverkets interna betalningar x Betalningsställets transaktionskonton för inkomster 50 I bokföringen för betalningsställe A, som bokför inkomsten: ABF-konto BBFkonto Debet Kredit 1995 Räkenskapsverkets interna betalningar 50 *3018 Intäkter från statliga ämbetsverk och institutioner Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

12 I föregående exempel har betalningsställe B tillgång till transaktionskonton för utgifter och inkomster. I följande exempel får betalningsställe B dagligen täckning för de utgifter man haft på betalningsställets transaktionskonton för utgifter från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter. På motsvarande sätt töms betalningsställets transaktionskonto för inkomster dagligen till räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för inkomster. Se närmare om betalningsrörelsen i punkt 2.1 Betalningsrörelse. Exempel på registrering av räkenskapsverkets interna betalningar Betalningsställe B bokför den täckning som överförts till betalningsställets transaktionskonton för utgifter. Som motkonto används kontot för räkenskapsverkets interna täckningsmedel. 1996x Räkenskapsverkets interna täckningsmedel 1922x Betalningsställets transaktionskonto för utgifter Huvudbetalningsställe A bokför den täckning som överförts från räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter 1920x till betalningsställets transaktionskonton för utgifter 1922x. Räkenskapsverket använder också kontot för räkenskapsverkets interna täckningsmedel 1996x som motkonto, varvid kontot balanserar på räkenskapsverksnivå. 1996x Räkenskapsverkets interna täckningsmedel 1920x Räkenskapsverkets allmänna transaktionskonton för utgifter Handbok för statsbokföringen, uppdatering av betalningsrörelsen i augusti

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 5 KAPITEL: REGISTRERING AV TRANSAKTIONER MELLAN RÄKENSKAPSVERK OCH RÄKENSKAPSVERKENS INTERNA TRANSAKTIONER...5-1 5.1 Användning av ett annat s anslag i den egna verksamheten... 5-1

Läs mer

Statskontoret Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Statskontoret Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver (Statskontorets föreskrift Bokföringens konton) 1. Konton för transaktioner som skall registreras på budgetkonto eller reserverade anslags konto 3 600

Läs mer

Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4

Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4 Förvaltningens styrning Statskontoret Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4 Bilagan innehåller mänstren för följande utdata: dagbok (kronologisk) huvudbok för affärsboföringen (systematisk) sammanfattning

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Förvaltningens styrning Till läsaren Statens bokföring reformeras den 1 januari 1998. En affärsbokföring som ligger nära en bokföring enligt bokföringslagen

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av 11 KAPITEL: UPPGÖRANDE AV RÄKENSKAPSVERKETS BOKSLUT I detta kapitel behandlas uppgörande av bokslut för räkenskapsverk. I kapitlet ges anvisningar för de bestående principer och förfaranden som följs vid

Läs mer

RP 242/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om skatteuppbörd

RP 242/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om skatteuppbörd RP 242/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om skatteuppbörd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de bestämmelser

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2

TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2 TU14UT Förvaltningens styrning TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2 TU14.1UT TUSPECIFIKATIONEN TILL BALANSRÄKNINGENUT... 2 TU14.2UT TUAVSKRIVNINGSPLANER OCH

Läs mer

BOKFÖRING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SAMT UPPSTÄLLNING AV AVSKRIVNINGSPLANER OCH REGISTRERING AV AVSKRIVNINGAR

BOKFÖRING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SAMT UPPSTÄLLNING AV AVSKRIVNINGSPLANER OCH REGISTRERING AV AVSKRIVNINGAR 1(7) STATSKONTORET FÖRESKRIFT 19.12.2005 Dnro 388/03/2005 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SAMT UPPSTÄLLNING AV AVSKRIVNINGSPLANER OCH REGISTRERING

Läs mer

Anvisning för års- och sluträkning

Anvisning för års- och sluträkning 1 Anvisning för års- och sluträkning Årsräkning ska ges in till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Sluträkning ska ges in till överförmyndarnämnden senast en månad efter att uppdraget upphört.

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/2001 20.8.2001 DNr 3/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om försvarsministeriets ansökan, där ministeriet bett om utlåtande om definition av ersättningar

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Statskontoret Föreskrift 1 (14) 18.8.2014 Dnr VK/687/00.01/2014 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Enligt 41b (600/1997) i förordningen

Läs mer

Anvisningar till årsräkning och sluträkning

Anvisningar till årsräkning och sluträkning 1 Anvisningar till årsräkning och sluträkning Checklista Detta ska du skicka in. 1. Årsräkning 2. Redogörelse för uppdrag som god man/förvaltare. 3. Körjournal. Behöver bara skickas in om du begär reseersättning.

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING ÅRSRÄKNING skall vara överförmyndarnämnden tillhanda före den 1 mars. Försenad eller utebliven redovisning kan leda till vitesförläggande (FB 16 kap 13 ).

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Handbok om statens bokföring 2015

Handbok om statens bokföring 2015 Handbok om statens bokföring 2015 Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Ändringshistoria (de viktigaste ändringarna): 21.1.2016 Finansministeriet har den 19 januari 2016 förnyat

Läs mer

om statens bokföring 2011

om statens bokföring 2011 OHJEITA RAPORTOINTIIN 3 Handbok Valtion tulostietojärjestelmä om statens bokföring 2011 Käyttäjän opas Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Valtiokonttori Hallinnon ohjaus

Läs mer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer 13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer Bokslutsspecifikationerna och de förteckningar som uppgörs i samband med bokslutet är räkenskapsverkets interna bokslutsdokument, som

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om interventionsfonden

Läs mer

OBS De verifikat som alltid ska bifogas anges på nästa sida

OBS De verifikat som alltid ska bifogas anges på nästa sida Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Instruktion till årsräkningen/sluträkningen Samtliga uppgifter ska fyllas i med permanent text inte blyerts. Årsräkningen

Läs mer

Handbok om statens bokföring 2016

Handbok om statens bokföring 2016 Handbok om statens bokföring 2016 Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Ändringshistoria (de viktigaste ändringarna): 4.11.2016 Kapitel 12: Bokföringsenhetens bokslutskalkyler

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

Handbok om statens bokföring Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten

Handbok om statens bokföring Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Förvaltningens styrning Till läsaren Statens bokföring reformeras den 1 januari 1998. En affärsbokföring som ligger nära en bokföring enligt bokföringslagen

Läs mer

EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f.

EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f. EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f. Kapitel I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Förhållande till övriga bestämmelser Vid Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet, förvaltning

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/ DNr 6/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/ DNr 6/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/2002 14.1.2002 DNr 6/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om den ansökan, där Statens pensionsfond har bett om utlåtande om bokförings- och bokslutsbehandlingen

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen på ett korrekt sätt. Läs instruktionen noggrant och säkerställ att du skickar med efterfrågade bilagor. En autosummerande

Läs mer

Register över lös egendom

Register över lös egendom Anvisning 1 (6) 15.8.2012 Dnr 232/03/2012 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Register över lös egendom Ikraftträdande Ytterligare information Enligt Statsrådets förordning om

Läs mer

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Senast uppdaterad 2016-11-23 Uppdaterad version finns på www.kungalv.se ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Tillägg till Handbok om statens bokföring 3.0. Bokföring av skuldskötseln

Tillägg till Handbok om statens bokföring 3.0. Bokföring av skuldskötseln Tillägg till Handbok om statens bokföring 3.0 Bokföring av skuldskötseln Statskontoret Förvaltningens styrning Innehållsförteckning 1 Statsskulden... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR...

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 29 februari 2016. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

OBS Använd bläckpenna

OBS Använd bläckpenna Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Förteckning över tillgångar och skulder vid förordnandedatum:. OBS Använd bläckpenna Förteckning inlämnad av God man Förvaltare

Läs mer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014). 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullens inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994)

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder K 22 Mer om periodiseringar Interimsfordringar Interimsskulder Interimsfordringar och interimsskulder Fordringar och skulder som inte har noterats i bokföringen, inga verifikat har upprä?ats för dessa.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Exempel på registrering av kursdifferenser för inköp

Exempel på registrering av kursdifferenser för inköp HANDBOK 2001-1.1 2.21 Kursdifferenser Affärstransaktioner i utländsk valuta upptas i regel i bokföringen till den kurs som gällde när transaktionen uppstod omvandlad till finska mark. Som omvandlingsgrund

Läs mer

Exempel på bokföring av kursdifferens på inköp

Exempel på bokföring av kursdifferens på inköp 1.1 Kursdifferenser I bokföringen upptas affärstransaktioner i som huvudregel omräknade i finsk valuta till kursen vid tidpunkten för transaktionen. Som omräkningsgrund används den valutakurs som Europeiska

Läs mer

Statskontoret meddelar vid behov närmare föreskrifter om lönebokföringen och löneuträkningen.

Statskontoret meddelar vid behov närmare föreskrifter om lönebokföringen och löneuträkningen. 4.4 Löneutbetalning 4.4.1 Löneräkning och lönebokföring Här behandlas lönebetalningen ur bokföringsperspektiv. Staten hör inte enligt bokföringslagen till de bokföringsskyldiga för vilka skyldighet att

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning Vägledning för förmyndare (förälder): Årsräkning/sluträkning Observera att särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol) ska använda sig av en annan blankett och vägledning Senast uppdaterad 2016-11-23

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen och redogörelsen på ett korrekt sätt. Instruktionen gäller även vid sluträkningar och då sker redovisning per upphörandedatum.

Läs mer

1(5) STATSKONTORET Förvaltningens styrning STATSEKONOMINS FINANSIERINGSANALYS. 1 Allmänt

1(5) STATSKONTORET Förvaltningens styrning STATSEKONOMINS FINANSIERINGSANALYS. 1 Allmänt STATSKONTORET Förvaltningens styrning 30.4.2010 1(5) STATSEKONOMINS FINANSIERINGSANALYS 1 Allmänt Statsekonomins finansieringsanalys uppgörs som en kassaflödeskalkyl. Kalkylen kompletterar statens intäkts-

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

6 KAPITEL: REGISTRERING AV MERVÄRDESSKATT

6 KAPITEL: REGISTRERING AV MERVÄRDESSKATT 6 KAPITEL: REGISTRERING AV MERVÄRDESSKATT I detta kapitel behandlas huvudsakligen mervärdesskatt på inköp och försäljning enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) samt registrering av mervärdesskatt i vissa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

IX EGENDOMSFÖRVALTNING...29 9.1. Allmänna föreskrifter om egendomsförvaltningen...29 9.2. Värdepappersregister...30

IX EGENDOMSFÖRVALTNING...29 9.1. Allmänna föreskrifter om egendomsförvaltningen...29 9.2. Värdepappersregister...30 I ALLMÄNT...4 1.1. Ekonomistadgans tillämpningsområde och syfte...4 1.2. Författningar och föreskrifter som skall följas inom räkenskapsverkets ekonomiförvaltning.4 1.3. Allmänna bestämmelser om intern

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden 1 (6) Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare och förmyndare, skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en

Läs mer

Blanketter/informationsmaterial

Blanketter/informationsmaterial Anvisning för årsräkning / sluträkning Redovisning Om du är god man, förvaltare eller förordnad förmyndare ska du före den 1 mars året efter verksamhetsåret lämna en årsräkning och en redogörelse till

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 750/2012 Lag om värdepapperskonton Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning Grundläggande redovisning Några funderingar idag!? Kapitel 1 3 (t o m sid 81) Den Nya Affärsredovisningen Vad är en årsredovisning? Vad är skillnaden mellan resultaträkning och balansräkning? Vad är debet

Läs mer

OBS Använd bläckpenna

OBS Använd bläckpenna Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen Borlänge kommun 781 81 Borlänge Förteckning över tillgångar och skulder vid förordnandedatum:. OBS Använd bläckpenna Förteckning inlämnad av God man Förvaltare

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer