Plantekongres 2013, Herning Dave Servin, Partnerskap Alnarp. Framgångsrikt samarbete mellan akademi och näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plantekongres 2013, Herning Dave Servin, Partnerskap Alnarp. Framgångsrikt samarbete mellan akademi och näringsliv"

Transkript

1 Plantekongres 2013, Herning Dave Servin, Partnerskap Alnarp Framgångsrikt samarbete mellan akademi och näringsliv

2 Henrik Stridh, rådgivare: Five years ago, scientists in Alnarp were involved with what they thought was fun, usually something that were of little benefit to us. With Partnership Alnarp it has become a big difference. Now the researchers are solving the problems we face within the horticulture industry and are keeping in regular contact with us

3 Drygt 80 medlemmar i Partnerskap Alnarp Abetong AB, Agrico Nordic AB, Alnarp Cleanwater Technology AB, Bara Mineraler AB, BASF AB, Bayer CropScience, Betodlarna, Binab Bio-Innovation AB, Båstad Kommun, CWAsset AB, Du Pont Sverige AB, Ekologiska Lantbrukarna, E-planta ek. för., Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB, Eurofins Food & Agro Sweden AB, European Spallation Source ESS AB, Exportrådet/STC, Falköpings kommun, Findus Sverige AB, Fritidsodlarnas Riksorganisation, Grön Kompetens AB, Gröna Näringens Riksorganisation GRO, Hagbyberga Säteri, Handelsbanken, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kristianstad, Hushållningssällskapet Malmöhus, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB, Hushållningssällskapet Skaraborg, Ideon Agro Food, In vitro Plant-tech AB, JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB, Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter Ek För, Karlshamns Kommun, Näringslivsenheten, Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF), Landshypotek AB, Lantmännen SW Seed, Lomma kommun, Lovang Lantbrukskonsult AB, LRF Gotland, LRF Halland, LRF Konsult AB, LRF Skåne, Länsförsäkringar Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Nordic Genetics AB, Nordic Sugar, Nordkalk AB, Odling i Balans, Ole Flensted AB, Oskarshamns Kommun, Nova Högskolecentrum/Nova FoU, Plantagon International AB, Qunami AB, Region Skåne, SBI Trading AB, Scanbi AB, Skånefrö AB, Skånemejerier, Skånes Potatisodlarförening, Skånesemin, SL-stiftelsen, Solanum industripotatisodlarförening, Statens Jordbruksverk, Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Stina Werners Fond, Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation, Swedbank AB, Svensk Potatis ideell för, Svensk Raps AB, Svenska Foder, Svenska Lantmännen Ek för, Sveriges Lantmästarförbund, Sveriges Stärkelseproducenters förening, Sveriges Utsädesförening, Sydgrönt ek. förening, Syngenta Seeds AB, Sysav Utveckling AB, Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Tejarps Förlag AB, The Absolut Company, Trädgårdsprodukter i Sverige AB, Watreco AB, Yara AB, Ystadsortens 20-mannaförening, Äppelriket Österlen ek. för., Österlenkryddor

4 Bengt Persson, lantbrukare och LRF: The only hope for the future is through knowledge - new knowledge or better use of existing knowledge

5 Partnerskap Alnarp Forskningsprojekt Möten: konferenser, seminarier och workshops Examensarbeten Mentorskap

6 Ämnesgrupper Frukt och grönt Animalieproduktion Växtodling livsmedel Marknad och Management Biobaserade industriråvaror Kommunikation

7 Forskningsprojekt Närmare 400 forskningsprojekt beviljade sedan starten 2004 ca 110 miljoner kronor totalt, SLU s bidrag max 50%

8 Konferenser, seminarier, workshops Ca 25 varje år = ca varannan vecka Finansieras med medlemspengar Tre typer: Allmänna t.ex. jordbruks- och trädgårdskonferensen Kunskapsförmedlande inom mer snävt område Projektförberedande

9 Examensarbeten Årligen genomförs ett 10-tal examensarbeten med stöd från Partnerskap Alnarp

10 Mentorskap Tack vare alla kontakter med företag/organisationer resp. studenter startades ett mentorprogram 2010 som upprepats 2011 och 2012.

11 Bioenergiprojekt inom Biosystem och teknologi Georg Carlsson, Charlott Gissén, Erik Steen Jensen, Jan Erik Mattsson, Thomas Prade, Sven-Erik Svensson, Tora Råberg

12 Bioenergiprojekt inom Agrosystem Odlingssystemets energibalanser Energi input/output i odlingssystemet Slutande av kretsloppet stad - land Urban växtnäring, fosforhushållning, läckagereduktion Multidisciplinära forskningssamarbeten teknik (biogas mm), systemanalys ekonomi Internationella forskningskontakter Studiebesök, konferenser mm Företagssamarbeten, icke-traditionella Energi, teknik, avfall/kretslopp Odlarorganisationer

13 Partnerskap Alnarp Energigrödor med urban gödsling Lönnstorpsprojektet Photo: P Kärppä, AB05

14 Kretslopp stad land via biogas Biogas Drivmedel Lagring av biomassa Biogödsel Rötningsreaktor Energigrödor Livsmedeloch fodergrödor Urban växtnäring

15 Bioenergiprojekt inom Agrosystem Projekt Projektled. Mkr Bioenergigrödor gödslade med urban växtnäring C Gissén 0,8/år Lönnstorp, Alnarp, Partnerskap Alnarp satsade 0,25 milj kr Biogas crop rotation (Wrams Gunnarstorp) C Gissén 3,8 Energiväxtföljd (Falköping) C Gissén 2,1 Bioenergi från marginalmarker (BioM) S-E Svensson 0,8 Crops4Biogas (LTH, Lunds universitet) L Björnsson 6,8 Odling av hampa för bioenergi S-E Svensson 0,4 Skördeteknik för stråbränslen S-E Svensson 0,5 Hampa för etanol och biogas S-E Svensson 0,8 Växtnäring från småavlopp S-E Svensson 0,6

16 Bioenergi projekt inom Agrosystem Projekt Projektled. Mkr GrassMargins gräs och baljv. på marginalmark ES Jensen 3,6 Integration av förnybar energiproduktion ES Jensen 3,6 Bioenergi och biologisk mångfald från gräsmarker G Carlsson 0,4 Vall och helsäd som biogassubstrat (SLF) JE Mattsson 1,8 Vall som biogassubstrat (PA) T Prade 0,25 Summa 25

17

Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007

Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007 Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007 Centrum för uthålligt lantbruk SRB perfekt för ekologisk produktion Sjukdomar kostar Det mesta som orsakar smärta för djuren och onödigt arbete för dig kostar

Läs mer

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet ! Alnarp den 12 oktober 2012 Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet VAL TILL FAKULTETSNÄMND Valet till fakultetsnämnd kommer att

Läs mer

Ansökan till VINNOVA

Ansökan till VINNOVA Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-01741 Avsänd av sökande 2014-03-27 12:58 Utlysning Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020-2014 B OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning

Läs mer

Sida: 1 2012 04 17 ProcessIT Innovations LTU UmU

Sida: 1 2012 04 17 ProcessIT Innovations LTU UmU Sida: 1 2012 04 17 ProcessIT Innovations LTU UmU Tre plattformar på plats Regionalt (www.processitinnovations.se) Våra plattformar Stor volym projektaktiviteter Samverkan med många aktörer och projekt

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR

SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR Bilaga 1 SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR LANTBRUKS- OCH LIVSMEDELSSEKTORN Det finns en samsyn gällande behov av en gemensam stark och hållbar plattform i Västra Götaland med SLU i Skara som nav. Generellt

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 Kor och IT Kor eller IT så framställs ofta landsbygdens framtid. Bort med det

Läs mer

Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Success Factors for Increased Swedish Production of Food

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Red. Dave Servin Partnerskap Alnarp Nr 67 2014 SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR i Växjö den 3 och 4 december

Läs mer

Slutrapport Rörflen som affärsidé Nya rörflenaffärer

Slutrapport Rörflen som affärsidé Nya rörflenaffärer KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrapport Rörflen som affärsidé Nya rörflenaffärer Cecilia Wahlberg Roslund Juni 2015 Förord Sverige har stora arealer outnyttjad odlingsmark som skulle kunna producera värdefulla

Läs mer

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Institutionen fö r t ek nik o ch s am häll e Avd el ni ngen f ör miljö- oc h energi sy s tem Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Pål Börjesson Rapport nr 61 Maj 2007 Adress

Läs mer

Grönovation II Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Grönovation II Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar Grönovation II Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar Företal Detta är en kopia på projektbeskrivning till ansökan som skickades in till VIN- NOVA den 2

Läs mer

Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun

Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 1 av 16 Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Undertecknad Tiberiu Kadar har fått uppdraget att arbeta som extraresurs i Trelleborgs

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:14 Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Första kvartalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Himmerfjärdsverket, Grödinge (Foto: Linda Åmand) 1(42) Sammanfattning VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram

Läs mer

Hampa som bränsleråvara

Hampa som bränsleråvara JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Martin Sundberg Hugo Westlin JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Hemp as a biomass fuel preliminary

Läs mer

Rik på miljö och etik?

Rik på miljö och etik? 1 Världen förändras. Rik på miljö och etik? När livet förändras, gör ditt sparbehov det också. Det händer många saker i livet, som ger dig anledning att se över ditt sparande. Besök något av våra kontor

Läs mer

JORDBRUKS - KONFERENSEN 2004

JORDBRUKS - KONFERENSEN 2004 LTJ-fakulteten NL-fakulteten VH-fakulteten Stiftelsen Lantbruksforskning JORDBRUKS - KONFERENSEN 2004 samverkan & svenska mervärden råvaror med specialkvaliteter jordbearbetning & gödsling hemmaodlat foder

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck

Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck Rapport 5806 Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck - en utvärdering av information, kommunikation och spridning från de lokala investeringsprogrammen Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck!

Läs mer

Viktiga frågor för sydsvensk ekologisk produktion

Viktiga frågor för sydsvensk ekologisk produktion D O K U M E N T A T I O N F R Å N W O R K S H O P I A L N A R P 1 F E B R A U R I 2 0 0 6 Viktiga frågor för sydsvensk ekologisk produktion husdjur, växtodling och trädgård Birgitta Rämert (ed.) Centrum

Läs mer

PRÆSENTATIONSMATERIALE

PRÆSENTATIONSMATERIALE MEA Sekretariatet - INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf. 70 22 00 76 www.meamidt.dk info@meamidt.dk PRÆSENTATIONSMATERIALE Studietur Stockholm d. 11. januar 13. januar 2015 Program

Läs mer

Vad sker runt omkring oss inom energiområdet

Vad sker runt omkring oss inom energiområdet Vad sker runt omkring oss inom energiområdet Aktuell utveckling av EU program och direktiv med särskild tonvikt på bioenergi internationellt, nationellt och regionalt, bioenergi i Blekinge samt några aktuella

Läs mer

Lockarps kyrkoväg 36 230 30 OXIE Västergård 260 22 TÅGARP S Torvängsvägen 1 231 93 TRELLEBORG Nyboholm 5054 244 94 FURULUND

Lockarps kyrkoväg 36 230 30 OXIE Västergård 260 22 TÅGARP S Torvängsvägen 1 231 93 TRELLEBORG Nyboholm 5054 244 94 FURULUND Häradsgillen Häradsgille Ordförande Adress Telefon Bara Frosta Färs Harjager Herrestad-Ljunits Ingelstad N Luggude S Luggude Onsjö Oxie Rönneberga Skytts Torna Vemmenhög Erland Nilsson Torsten Winther

Läs mer

Bioeconomy in the Nordic Region Regional case study by Nordregio. Jukka Teräs, Nordregio Seminarie 19 maj, 2015 FORES Stockholm

Bioeconomy in the Nordic Region Regional case study by Nordregio. Jukka Teräs, Nordregio Seminarie 19 maj, 2015 FORES Stockholm Bioeconomy in the Nordic Region Regional case study by Nordregio Jukka Teräs, Nordregio Seminarie 19 maj, 2015 FORES Stockholm Nordregio (established in 1997) is a leading international Nordic research

Läs mer

0,2997005 1,3242230 1,023345 3,0257665

0,2997005 1,3242230 1,023345 3,0257665 0,2997005 1,3242230 1,023345 3,0257665 2015 2016 2,00537005 Programkatalog Innehåll PROGRAM Agronom ekonomi 32 Agronom husdjur 20 Agronom landsbygdsutveckling 34 Agronom livsmedel 36 Agronom mark/växt

Läs mer

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch DRIV ETT MAGASIN FRÅN JTI INSTITUTET FÖR JORDBRUKS- OCH MILJÖTEKNIK #2.2013 KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch nyheter Glass från svensk

Läs mer