LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED"

Transkript

1 LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED

2 LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten som används för att styra ljuseffekten från LED-modulen. Totalt ljusflöde: Mängden ljus som kommer från en ljuskälla eller armatur. Total strömförbrukning: Strömförbrukningen för hela armaturen eller systemet, inkluderat förluster. Lm/W: Lumen per watt. Antalet lumen som sänds ut från ljuskällan eller armaturen delat med den totala strömförbrukningen. Även kallat effektivitet. CCT: Färgtemperatur (Correlated Colour Temperature). Huruvida ljuset uppfattas som varmt, neutralt eller kallvitt. MacAdams-ellips/steg: Ett mått på färgtolerans. CRI: Färgtemperatur. Ett mått på hur väl en ljuskälla återger färger. Även kallat R a -värde. L70: Den tid det tar tills ljusflödet från en LED har minskat till 70 % av dess ursprungliga ljusflöde. Normal L70-livslängd är minst timmar. T amb : Omgivningstemperatur LED: Framtidens ljuskälla LED är utan tvekan det man idag pratar mest om inom belysningsindustrin. Vad är det som gör LED så intressant? LED-tekniken är på stark frammarsch och har många användningsområden. Tack vare diodernas tålighet har LED snabbt blivit den ljuskälla som används i kalla miljöer, till exempel kylrum och frysrum, samt för krävande användning, t.ex. på fartyg, riggar och maskiner som är i rörelse. Diodernas långa livslängd gör dem populära på svåråtkomliga platser som till exempel i toppen av vindkraftverk, telekommunikationstorn och skorstenar samtidigt som storleken gör dem särskilt lämpliga i riktigt små utrymmen. Andra användningsområden är nödbelysning, skrivbordslampor, downlights, spotlights och andra allmänna belysningsprodukter. Där det är möjligt används de även som ersättning för konventionella ljuskällor. På Glamox Luxo Lighting, har vi som mål att tillverka LED-armaturer med lysdioder, LED-moduler och LED-drivare av bästa möjliga kvalitet. Vi använder alltid komponenter av högsta kvalitet från de bästa tillverkarna. Tio saker du bör veta om LED På de följande sidorna presenterar vi tio aspekter om LED-tekniken som vi tror är viktiga för att förstå de fördelar och utmaningar som är förknippade med användningen av LED. Glamox Technology Team Illustration på framsidan: Fjärilseffekten LED är en liten och kraftfull ljuskälla som förändrar belysningsvärlden. Fjärilen är en symbol för fjärilseffekten : att en liten förändring på en plats i en modell (t.ex. ett vädersystem) kan leda till stora förändringar på en annan plats.. 2

3 1 LED är en liten och kraftfull ljuskälla som förändrar belysningsvärlden. En LED (Light Emitting Diode) är en elektronisk komponent som alstrar ljus i ett halvledarmaterial. Genom att använda rätt material kan en diod alstra synligt ljus i olika våglängder. Vitt ljus skapas antingen genom att använda en blå diod eller chip och tillsätta gul fosfor ovanpå den eller genom att blanda ljuset från en röd, grön och blå diod (RGB). Fosforomvandlingen är den vanligaste metoden i belysningsindustrin, på grund av dess höga effektivitet och den flexibla tillverkningsmetoden. Fosfor kan tillsättas direkt på varje diod eller som en avlägsen fosforplatta ovanpå en blandningskammare. Båda metoderna skapar ett särskilt färgspektra eller spektral effektfördelning för LED:n beroende på fosforlagret. LED är inte någon ny uppfinning och de flesta av oss är vana vid lysdioder som röda eller gröna signalindikatorer på stereon eller TVapparaten. De är så kallade lågeffektsdioder. Under de senaste åren har högeffektsdioder, dvs. lysdioder som arbetar vid effekter runt 1 W nått en kostnads- och prestandanivå som gör dem attraktiva för den allmänna belysningsindustrin. Marknadsstudier förutsäger att år 2020 kommer nästan 50 % av alla nya och ersättningsljuskällor som säljs att vara baserade på lysdioder. Eftersom LED är dyrare än vanliga ljuskällor kommer värdet av LED-försäljningen att vara ännu större. Effektiviteten hos LED mäts i lumen per watt. Själva lysdioden förväntas kunna ge över 200 lm/w inom det närmaste årtiondet. Dock kan LED-armaturen uppnå en effektivitet på drygt 160 lm/w på grund av systemförluster nm Spektralfördelningen (hur mycket ljus som sänds ut i varje våglängd) för LED återspeglar det blåa ljuset från chipet och den gula fosforen. LED chip PCB LED Heat sink 170 Standard ljuskällor LED LED Effekt ljuskälla (lumen/watt) Metallhalogen Lysrör Kompaktlysrör Kvicksilver Halogen Schematisk översikt över en LED monterad på ett kretskort (PCB) (grönt). Värmen leds bort från LED-chipet till omgivningen via kylaren (grå). Glödlampor Tid Den här bilden visar utvecklingen i effektivitet (lm/w) över tiden för konventionella ljuskällor och LED-ljuskällor. Medan lysrör förväntas uppnå max 120 lm/w kan LED komma upp till över 200 lm/w år Observera att armatureffektiviteten är lägre på grund av förluster i drivenheten, optiken, etc. (Källa: Osram) 3

4 2 LED är effektivare än många konventionella ljuskällor. Konventionell armatur Ljusutbyte: Watt Effektivitet: LOR (verkningsgrad) Förkoppling Optik Lysrör LED-armatur Ljusutbyte: Lumen Effektivitet: Lumen per watt En av fördelarna med LED är att allt ljus sänds ut i en riktning. Detta medför färre reflektioner inuti armaturen eftersom vi vanligtvis vill rikta ljuset nedåt. Om vi behöver en ljusspridning både uppåt och nedåt så är LED mindre lämplig jämfört med t.ex. ett T5-lysrör. Prestandan hos LED mäts ofta i lumen per watt. Effektiviteten hos lysrörsarmaturer förklaras med LOR eller Light Output Ratio. LOR indikerar hur effektiv optiken är. För dessa armaturer används ofta den installerade effekten mätt i watt som ett mått på armaturens ljuseffekt. LEDarmaturer använder dock endast det totala ljusflödet. Det nominella lumenvärdet från en LED-modul kan ge en felaktig bild av hur många lumen som man faktiskt får från armaturen. När du beräknar ljusflödet från en armatur med lysrör som ljuskälla måste du ta det nominella ljusflödet från lamporna och multiplicera med armaturens LOR (Light Output Ratio). Man ska vara särskilt uppmärksam på skillnaden mellan det totala ljusflödet från LED-armaturen och det nominella ljusflödet från själva LED-modulen. Vår lösning: När man dokumenterar en LED-armatur anger vi alltid det totala ljusflödet från armaturen. LED drivare LED Ljusförlust Optik För armaturer med lysrör är det ofta tillräckligt att ange watt-talet för att förstå deras ljuseffekt. Med LED-armaturer är det rätt att mäta det totala ljusflödet. Det samma gäller för verkningsgraden. Effektiviteten hos en LED-armatur mäts i lumen per watt, medan LOR ofta används för lysrörsarmaturer. Konventionella ljuskällor sprider en stor del av ljuset bakåt, vilket kan förloras i armaturens optiska design. LED å andra sidan sänder ut allt ljus i en riktning. 4

5 Den normala kurvan för ljusflödets bibehållningsfaktor för LED. Efter timmar är det återstående ljusflödet 70 % av det ursprungliga ljusflödet. Livslängdsdata kan anges som B50 (normalfallet), där 50 % av dioderna är bättre än det givna livslängdsvärdet eller B10 (sämsta fallet), där 90 % av dioderna är bättre än det givna värdet. 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % t LED % % LED har längre livslängd och 90 % behöver inte bytas lika ofta 80 % som många konventionella 70 % ljuskällor. En fördel med LED-tekniken 10k 20k 30k är 40k dess 50k 60k långa 70k livslängd. Eftersom den inte har några rörliga delar eller glödtrådar som kan gå sönder har LED 110 % lång livslängd. Det gör dem särskilt lämpliga vid % installationer på hög höjd eller när armaturen inte är lättåtkomlig för ljuskällebyte. 90 % t T5 110 % % 90 % 80 % 70 % t Kompaktlysrör 110 % % 90 % % 100 % 90 % % % % % % 1 2 Vi definierar normalt livs- 80 % längden för LED som den förväntade tiden 70 då % 70 % av dess ursprungliga ljusflöde kvarstår. Detta värde kallas för L70. Normal L70- livslängd är timmar. Glamox anger livslängden i 110 % förhållande till L70 vid angiven omgivningstemperatur 100 %(T amb ) för armaturen. 90 % I en belysningsinstallation måste ett lysrör bytas 80 % 2-3 gånger innan tim- 70 % mars driftstid har passerat. Lysrör förlorar % av ljuseffekten innan de byts ut. LED behöver inte bytas, men dess ljusflöde kommer att minska med 30 % under dess livstid. Ibland är LED-drivarens livslängd flaskhalsen för systemets design. Om drivenhetens livslängd är begränsad till timmar vid nominell omgivningstemperatur och LEDmodulens livslängd är längre vid samma temperatur är livslängden för hela armaturen förbrukad vid timmar om man inte kan byta drivaren. Det är inte alltid enkelt att byta inbyggda drivenheter eller om installationen är svåråtkomlig % 70 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % t Metallhalogen % 70 % Vår lösning: Vi anger den verkliga livslängden för den valda LED-produktfamiljen, dvs. hur många timmar det tar tills 70 % av ljusflödet kvarstår. Detta gäller vid nominell max-temperatur, vilken kan vara 45 C i vissa fall. Dessa data kan erhållas vid begäran. Kurvan över ljusflödets bibehållningsfaktor inkluderar ett antal ljuskällebyten för konventionella ljuskällor. T5 lysrör behöver vanligtvis bytas efter timmar. Longlife lysrör kan hålla ännu längre upp till timmar. Vid tidpunkten då de byts ut har de förlorat ungefär 10 % av det ursprungliga ljusflödet. 5

6 4LED-livslängden avgörs av temperaturen inuti dioden. Inuti dioden kan temperaturen bli mycket hög. Detta leder till att dioden sänder ut mindre och mindre ljus. Ju högre inre temperatur, desto snabbare minskar ljusflödet. Vid hög inre temperatur, försämras det blå chipet och fosforlagret och LED:ns ljusflöde minskar efter hand. Detta händer gradvis och lysdioden kommer långsamt att mattas av. Den inre temperaturen är beroende av omgivningstemperaturen. Ju högre temperaturen är runt dioden desto högre är dess inre temperatur. Något man ofta hör är att om man ökar omgivningstemperaturen med 10 grader så halveras livslängden. För vissa Glamox-armaturer minskar livslängden endast med timmar om man ökar omgivningstemperaturen med 10 grader. Detta gäller inte alla LED-armaturer, därför kan armaturspecifik data erhållas på begäran. En annan sak som påverkar ljusflödets bibehållning är strömmen som går genom dioden. Ju högre ström, desto högre inre temperatur och kortare livslängd. Därför är korrekt värmehantering viktig för att kontrollera diodens livslängd. I en armatur kyls dioden av en kylare och storleken och designen på denna bestämmer lysdiodens livslängd. Vår lösning: Vi tar fram livslängdskurvor för olika omgivningstemperaturer. Dessa kan erhållas på begäran. Ljusutbyte 100% 90% 80% 70% 60% T junction hög T junction låg 50% Timmar Ljusflödet från en diod minskar med tiden. Högre temperatur på LED-chipet (den så kallade junction-temperaturen) snabbar på minskningen. 6

7 5Med en ljusflödesbibehållningsfaktor på 0,7 är det risk för att överdimensionera belysningsinstallationer. Eftersom LED:ns livslängd anges i förhållande till L70 är lampans ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) därför 0,7. Det förlorade ljusflödet regleras genom att adera extra ljus i belysningsinstallationens inledningsfas. Andra faktorer som kan bidra till belysningsinstallationens bibehållningsfaktor (MF) är ljuslivslängdsfaktorn (LSF), rumsytans underhållsfaktor (RSMF) och armaturunderhållsfaktor (LMF). Produkten av dessa faktorer minskar bibehållningsfaktorn (MF) till någonstans mellan 0,5 0,8 beroende på tillämpning och typ av armatur. Installationer med T5-armaturer med en LLMF på 0,9 kommer att ha en hög underhållsfaktor. Medan LED-installationer med en LLMF på 0,7 kommer att ha låg underhållsfaktor. Eftersom LED:n har en LLMF på 0,7 behöver belysningsinstallationen överdimensioneras med en faktor på 43 % (1 delat med 0,7). Detta kan leda till högre energiförbrukning och en dyrare installation. I stället bör belysningsdesigner ta livslängdskurvorna och intelligenta styrsystem i beaktande. Vissa av våra armaturer har längre livslängd än L timmar. Därför är LLMF högre vid jämförbara livslängder, belysningsinstallationens bibehållningsfaktor är högre och energiförlusterna lägre. Till exempel minskas överdimensioneringen från 43 % till 18 % med en LLMF på 0,85 i stället för 0,7. Vår lösning: För ett urval av våra LED-armaturer kan livslängden anges i förhållande till andra ljusflödesbibehållningsfaktorer än L70 på begäran. Vi anger även ljusflödesbibehållningsfaktorn vid timmar om den skiljer sig från L70. Installerat antal lumen för LLMF = 0,7 och 0,85. En belysningsdesign er planerar alltid för 100% ljusflöde vid slutet av installationens livslängd för att ha tillräcklig belysning vid slutet av livslängden. Bibehållningsfaktorer används för att ta med minskningen av ljusflödet och andra faktorer. Därför är det ursprungliga ljusflödet mycket högre. Ljustillbakagång LLMF = 0,7 Energi-"slöseri" Ljustillbakagång LLMF = 0,85 Mindre energi-"slöseri" Driftstimmar (1000 tim) Driftstimmar (1000 tim) 7

8 6LED finns i alla färgtemperaturer, men vita LED är inte alltid vita. Eftersom LED inte har ett fullständigt färgspektrum måste vi vara extra uppmärksamma på deras färgkvalitet och färgåtergivningsförmåga. Annars blir resultatet en belysningsinstallation med synliga färgskillnader. När man tillverkar LED får man LED med många olika färger eller färgtemperaturer. CIE:s 1931 färgdiagram används för att skapa en binning-struktur, dvs. grupper med dioder som har samma färgkarakteristik. LED-leverantörerna erbjuder olika bins till armaturtillverkarna. Ju färre bins desto högre kostnad. Vissa binning -system baseras på ögats färgkänslighet via en modell som kallas för MacAdam-ellipser. Ellipserna är utspridda över binningstrukturen på färgkartan och deras storlek motsvarar diodens färgtolerans. Storleken mäts i steg. Ju fler steg, desto större tolerans och desto enklare är det att se färgskillnad. Vanligtvis bedöms en trestegstolerans som god. Vår lösning: De flesta av våra LED-armaturer har en färgtolerans på 3 MacAdam-steg eller bättre nm Färgtemperaturen indikerar huruvida en ljuskälla uppfattas som varm, neutral eller kall. LED kan tillverkas i alla färgtemperaturer, som definieras av de dominerande våglängderna. Färgtemperaturen hos en LED karakteriseras av de blå och gula topparna i spektrat. LED-uppställning med olika färgtemperaturer för varje diod. Detta kan bli resultatet av dålig färgkontroll K 2000 K K steg 2 steg MacAdam-ellipserna varierar i storlek (antal steg) efter färgvariansen för dioderna i ellipserna. Ju större ellips, desto större varians (mindre enhetlighet) 8

9 7 Färgåtergivningen för en lysdiod påverkas av dess färgspektrum. Eftersom lysdioder inte har ett fullständigt färgspektrum kan det vara en utmaning att få en korrekt färgåtergivning från LED-armaturer. Men det finns lysdioder med mycket god färgåtergivning. Ljuskällor återger färger olika beroende på färgen på ljuset som redan finns i ljuset från ljuskällan. Om till exempel ljuset från ljuskällan inte innehåller något rött ljus eller röda våglängder kommer röda färger att se grå ut under detta ljus. Vi mäter denna effekt med färgåtergivningsindexet, CRI eller R a. R a är det genomsnittliga värdet för ljuskällans förmåga att återge åtta standardfärger på en skala från 1 till 100 där 100 är bäst. För användning inomhus anses ett R a -värde på 80 vara bra. LED kan innehålla mindre röda våglängder, vilket kan orsaka dålig återgivning av röda färger. Det är möjligt att undvika detta genom att använda specialmaterial när man tillverkar dioderna. Därför kan LED ha R a- index på upp till 95. Man måste ändå vara särskilt uppmärksam på LED:ernas CRI- eller R a -värden nm nm nm nm Glödlampa Natrium Lysrör Metallhalogen Spektralfördelning av solljus Varmvit LED Kallvit LED Spektralfördelningarna för olika ljuskällor, inkluderat kallvita och varmvita LED. Solljus, halogen och metallhalider har ett fullständigt färgspektrum, men natriumlampor, lysrör och dioder har mycket dålig spektralfördelning. Kallvita lysdioder har ett blåare ljus, medan varmvita har ett gulare och rödare ljus. Detta kan utgöra en utmaning för färgåtergivningsförmågan. Vår lösning: Alla våra LED-produkter uppfyller de tillämpliga normerna för färgåtergivning. #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 De åtta standardfärgerna som används för att bestämma en ljuskällas eller armaturs färgåtergivningsförmåga. Genomsnittet av varje färgs CRI-värde bidrar till R a -indexet. 9

10 y När man blandar färger från de tre ljuskällorna i hörnen på triangeln kan man få fram alla färgerna inuti triangeln. x Med LED har det utvecklats nya möjligheter till färgtuning. Eftersom lysdioderna är en elektronisk komponent kan den enkelt styras av programvara och styrenheter. En av möjligheterna är att finjustera en LEDarmaturs färg till exempel genom att blanda ljuset från röda, blåa och gröna dioder. Resultet blir antingen färgat ljus eller vitt ljus med olika färgtemperaturer. Utöver att skapa en fin miljö kan justerbart ljus användas i hälsosyfte. Alla människor har en inre klocka som styrs av dagsljuset. Kroppsfunktioner och prestanda varierar under dagen och vi kallar detta för vår dygnsrytm. Kallt och varmt ljus kan påverka om du känner dig vaken eller sömnig. Därför används ibland ljus med kall färgtemperatur i kontorsmiljöer, skolor eller sjukhus där man behöver koncentrera sig, till exempel under prov eller vid undersökning av patienter. Och varma färgtemperaturer används när man önskar avslappning. Vår lösning: Ett urval av armaturer monteras med justerbara ljuskällor. Andra kan erhållas på begäran. Kallvitt ljus Varmvitt ljus Ljusnivå (lux) Ljusnivå (lux) Kallvitt ljus Varmvitt ljus 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Dynamisk belysning: Variation av ljusstyrkan och färgtemperaturen över dagen. 12:00 18:00 00:00 06:00 Tid Mänskans prestandakurva under dagen: Kropp och själ är bäst i form kl. 10. Klockan 15 är prestandan låg. 12:00 18:00 00:00 06:00 Tid 10

11 Regnbågshinna Hornhinna Näthinna Blå-känslig kon Stav Nyligen upptäckta nervceller i ögat innehåller ett protein (melanopsin) som är känsligt för blått ljus. Detta protein Pupill Lins Ganglieceller (circadianske fotoreceptorer) Receptorer för visuella systemet Röd-känslig kon Grön-känslig kon styr mängden sömnhormon (melatonin) i blodet. Mer blått ljus minskar produktionen av melatonin och gör att du känner dig vaknare. Med justerbart vitt ljus kan belysningen anpassas efter olika arbetsuppgifter. Ett kallvitt ljus är bra vid undersökningar och patientvård. Detaljerna syns tydligare. Ett varmvitt ljus skapar en mysigare och mer hemtrevlig miljö. Genom att variera färgtemperaturen kan man även styra dygnsrytmen hos demenspatienter. 11

12 L N Analogt gränssnitt används endast för dimning. L N Ett digitalt gränssnitt (DALI) stödjer dimning, närvarosensor, fjärrstyrning, justerbart vitt, scenarier, etc. Det är idealiskt för installationer med många och olika typer av armaturer. L N DALI LED drivare LED drivare 1-10V Integrerad LED modul Integrerade LED-moduler har styrenheter och är konstruerade för direktanslutning till matningsspänningen. LED LED 9LED-drivaren är farthållaren för LEDarmaturen. Utan en lämplig drivenhet kan lysdioden bli för varm eller instabil. Det som skiljer en LED-drivare från normal strömförsörjning är att LEDdrivare svarar på LED:ns varierande behov genom att leverera en konstant effekt till lysdioden eftersom dess elektriska egenskaper varierar med temperaturen. En av fördelarna med LED är den korta responstiden. Den tänds och dimmas direkt och kan dimmas från 0,1 % till 100 % medan lysrör dimmas från 3 % till 100 %. Natriumlampor har ett snävare dimningsintervall eller dimmas inte alls. Tack vare den korta responstiden är LED lämpliga i trapphus, lager och parkeringsgarage i kombination med närvarosensorer. En annan fördel vid drivning av LED är effektiviteten när man producerar färgat ljus. Färgat ljus erhålls ofta genom att blanda ljus från röda, gröna och blå ljuskällor genom att dimma dem var för sig. Vissa färgade lysrör är mycket ineffektiva, vilket inte är fallet för LED. En LED-drivare är en elektronisk krets som fungerar som energikälla till LED. Drivenheten ändrar AC-spänningen till DC samtidigt som drivströmmen optimeras. Armaturer som kan dimmas eller som har sensorer kräver mer komplexa drivenheter. En vanlig typ av drivenhet är konstant ström för seriekopplade lysdioder. Denna typ av drivenhet är lämplig för dimning. En annan typ är konstant spänning för parallellkopplade lysdioder. Denna typ är idealisk för ett stort antal lysdioder, t.ex. LED-strips. Det är viktigt att kontrollera drivenhetens märkström eller märkspänning, nominell uteffekt från drivenheten och effektiviteten (förhållandet mellan uteffekt och ineffekt i procent). Idag finns det LED-drivare för nästan alla typer av styrsystem. Drivenheten är ofta avsedd för en typ av styrsignal oavsett om det är DALI, DSI, 1-10 V (endast dimmer) eller DMX. Det är viktigt att kontrollera vilken typ av styrsignal som behövs för din armatur. Vår lösning: Vi använder endast LED-drivare från erkända leverantörer och vi ser till att drivenhetens livslängd överensstämmer med armaturens förväntade livslängd. 250% Relativt ljusflöde 200% 150% 100% 50% 0% Ström (ma) Ljusflödet från LED är direkt beroende på framströmmen (I f ). Eftersom lysdidoder sänder ut ljus beroende på framströmmen så styrs LED-ljuskällans intensitet genom att ändra strömmen. Men när framströmmen ändras kan det leda till att färgtemperaturen, eller CRI, ändras om det inte sker korrekt. 12

13 10 Total ägandekostnad kan vara lägre för LEDinstallationer. Införandet av lysdioder har lett till en rusning bland kunder, arkitekter och föreskrivare att använda den nya teknologin i nya och moderniserade installationer. Dock bör användningen av lysdioder ske med försiktighet. Det är inte alla tillämpningar som är lämpliga för en LED-installation. Till exempel kanske den högre kostnaden för en LED-armatur jämfört med en med konventionell ljuskälla inte betalar sig under installationens livslängd. Därför är en total ägandekostnadsstrategi avgörande när man analyserar investeringar i armaturer, energikostnader, kostnad för byte av ljuskällor, rengöring och annat. Dessutom bör sensorer tas med i beaktandet eftersom de minskar energikostnaderna och ökar armaturens livslängd ytterligare. I de flesta fallen är en LED-lösnings årliga kostnad inkluderat kapitalkostnad lägre än en konventionell lösning. Vår lösning: Vi råder våra kunder att noga analysera återbetalningstiden för installationer med LED jämfört med lysrör genom att använda vår investeringsanalysberäkning som finns tillgänglig på vår webbplats. Underhållskostnader Initiala kostnader Livscykelkostnader Konventionell downlight 2x26W LED-downlight 25W Kostnader Kostnader Konventionell downlight LEDdownlight Bilden förklarar principen för total ägandekostand. Investeringskostnaden för LEDinstallationen är ofta högre än för en traditionell belysningsinstallation, men den lägre energiförbrukningen och de lägre underhållskostnaderna kan ge en lägre totalkostnad under installationens livslängd År I det här exemplet jämförs en installation med LED-downlights med en installation med kompaktlysrör. Den konventionella lösningen har lägre totalkostnad de första två åren. Efter två år är LED-lösningen billigare. 13

14 Produktguide Ett urval av våra LED-armaturer Pendelarmaturer: C75-P Infällda armaturer: Modul LED, Modul Circle Skrivbordslampor: 360, Ninety, Ovelo Fristående: Free LED Nödbelysning: E80, E85 Utomhusbelysning: O72, D82, O31 14

15 Downlights och spotlights: TraveLed, D70, D20 LED, S60 LED Dekorativ: A10, Sinus Förstoringslampor: Wave LED, KFM LED, LFM LED Medicinsk belysning och patientbelysning: LHH LED, Carelite LED, A55-W LED Industribelysning: MIR LED, i80, GPV2 Skanna QRkoden med din smartphone för att se den fullständiga LED-produktguiden på vår webbplats. 15

16 Article no. BK Ljus påverkar människor Glamox Luxo Lighting är en ledande leverantör av belysningslösningar till den professionella byggbranschen och erbjuder ett komplett utbud av produkter för skola, sjukvård, kommersiella och industriella byggnader, affärer, hotell och restauranger. Vi äger flera kvalitetsmärken inom belysning, däribland Glamox, Høvik Lys och Luxo. Våra belysningslösningar hjälper till att skapa en komfortabel, flexibel och stimulerande arbetsmiljö ökar effektivitet och prestanda samtidigt som individuella behov uppfylls. Kvalitet och expertis Våra produkter och lösningar har utvecklats och testats av våra tekniker på våra egna forsknings- och testningsanläggningar och tillverkas och certifieras i enlighet med alla tillämpliga kvalitets- och miljöstandarder. De är baserade på den senaste teknologin och expertisen och på flera generationers erfarenhet. Copyright 2013 Glamox Luxo Lighting

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm Fotometri Ljusflöde, Mängden strålningsenergi/tid [W] från en källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => 600-1000 lm Ögats känslighetsområde 1 0.8 Skotopisk V' Fotopisk

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Få standarder för 1 Johan Elm

Läs mer

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

FAQ om LED. Nedan följer lite frågor och svar om LED: Vad är fördelarna med LED jämfört med andra ljuskällor? Svar:

FAQ om LED. Nedan följer lite frågor och svar om LED: Vad är fördelarna med LED jämfört med andra ljuskällor? Svar: FAQ om LED Den nya moderna ljuskällan LED, är en energieffektiv och långlivad ljuskälla. Den utvecklas ständigt och förväntningarna på den är stora och ryktena många. Det som är intressant med LED, är

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning

Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning Lighting Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning MASTER TL-D Super 80 MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-Dstandardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll.

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står

Läs mer

Inklusive. produktguide. Våra energisnåla LED skrivbordslampor. Välkommen till framtiden!

Inklusive. produktguide. Våra energisnåla LED skrivbordslampor. Välkommen till framtiden! Inklusive produktguide Våra energisnåla LED skrivbordslampor Välkommen till framtiden! En historia om individuella belysningslösningar I mer än 70 år har vi designat nyskapande ergonomiska produkter och

Läs mer

MASTER. Perfect light, perfect sense

MASTER. Perfect light, perfect sense VÄLJ PHILIPS NYA LJUSKÄLLOR FÖR BÅE IG OH Fördelar för dig som installatör u fokuserar på dina kunders behov och blir förstavalsleverantör. Philips MASTER PL ger en ljuskvalitet som är bäst i sin klass.

Läs mer

LED lamper for UV-lys. Labino AB Magnus Karlsson Teknisk Chef Maj 2011

LED lamper for UV-lys. Labino AB Magnus Karlsson Teknisk Chef Maj 2011 LED lamper for UV-lys Labino AB Magnus Karlsson Teknisk Chef Maj 2011 Labino Labino utvecklar och tillverkar UV- and vitljuslampor för industri och offentlig sektor Lamporna är baserade på MPXL och LED

Läs mer

Lär dig. Din guide till rätt ljuskälla >>>>>>>>>>>>>>>>> Spara. Energi

Lär dig. Din guide till rätt ljuskälla >>>>>>>>>>>>>>>>> Spara. Energi 2011 Energi PHILIPS LJUSGUIDE 2011 Välj rätt lj s DIMBARA LED-NYHETER! Sid 4 Vad är luminans? Vad innebär den tredje receptorn. Vad talar man egentligen om när man säger ljusflöde? Vi ger dig svaren Lär

Läs mer

Utomhusbelysning och trygghet

Utomhusbelysning och trygghet Utomhusbelysning och trygghet Varför ser man bättre i vitt ljus jämfört med gul- orange ljus? Skillnad mellan glödlampans ljus och ljuset från LED Hur skall man tänka beträffande utomhusbelysning och trygghet

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

inled Classic Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Classic Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta

Läs mer

Ljuskällor. Vintern 2010

Ljuskällor. Vintern 2010 Ljuskällor Vintern 2010 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset 2 Naturens ljuskällor Solen och dagsljuset Vår ständiga referens Färgåtergivning: R a 100 Färgtemperatur: 5.000-20.000 K Livslängd: Längre

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Spännande och strålande

Spännande och strålande LEDlamps DiamondSpark Spännande och strålande MASTER LEDkron och MASTER LEDklot Världsledande inom LED-belysning Med vår senaste LED-teknik och mer än 100 års erfarenhet inom optik och elektronik är Philips

Läs mer

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED Lighting CoreLine Wall-mounted rätt val för LED CoreLine Wall-mounted Oavsett om du renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna.

Läs mer

Arbetsplatsoptometri för optiker

Arbetsplatsoptometri för optiker Arbetsplatsoptometri för optiker Peter Unsbo KTH Biomedical and x-ray physics Visual Optics God visuell kvalitet (Arbets-)uppgiftens/miljöns visuella krav

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Världens ljusaste lysrörsbelysning

Världens ljusaste lysrörsbelysning Lighting Världens ljusaste lysrörsbelysning MASTER TL5 HO Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt

Läs mer

inled Classic Series information och support: web: telefon: !1

inled Classic Series information och support: web:  telefon: !1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta

Läs mer

Lysrör med hög effektivitet

Lysrör med hög effektivitet Lighting Lysrör med hög effektivitet MASTER Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-lampan ger utmärkt bibehållet ljusflöde

Läs mer

3W inbyggd ljuskälla

3W inbyggd ljuskälla inled Pollare 2014 Pollare 3W inbyggd ljuskälla 7W COB LED 2700K LED Pollare P2 3W 20, 40 och 60cm - Pollare 20, 40 eller 60cm hög med 3W inbyggd ljuskälla. - Varmvitt ljussken på 3000K färgtemperatur.

Läs mer

Framtidens belysning och ljuskällor

Framtidens belysning och ljuskällor Framtidens belysning och ljuskällor Belysningsteori Ljuskällor och dess egenskaper Kort repetition FÄRGÅTERGIVNING Mäts i R a R a -värdet = genomsnittsavvikelsen Vid noggrannare planering se spektraldiagram

Läs mer

arealbelsyning ClearFlood Fördelar Funktioner

arealbelsyning ClearFlood Fördelar Funktioner Lighting ClearFlood - LEDlösning för sport- och arealbelsyning ClearFlood ClearFlood är en serie flexibla strålkastare som låter dig välja exakt rätt ljusflöde för ditt specifika användningsområde. Toppmodern

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

Arbetsplatsbelysning

Arbetsplatsbelysning Arbetsplatsbelysning Rätt belysning vid arbetsplatsen har mycket större betydelse för arbetsförhållandena än vad många tror, hälsan påverkas i hög grad. Bra ljusförhållande minskar risken för onödiga besvär

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

8mm. 15mm. 61 SPOT TRIO-L LED-spot 3x1W 45 för infällnad i möbler, undertak m.m. Pressas fast i ett o 50 mm. 13mm. ø 56mm

8mm. 15mm. 61 SPOT TRIO-L LED-spot 3x1W 45 för infällnad i möbler, undertak m.m. Pressas fast i ett o 50 mm. 13mm. ø 56mm LED 2008 POWER LED 45 SPOT MINI LED-spot 1W 120 för infällnad i möbler, undertak m.m. Pressas fast i ett O 24 mm hål. Inklusive 30 cm kabel och amp snabbkontakt. Seriekopplas plus till minus. 8mm 74 520

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

inled Proline Series

inled Proline Series inled s 2014 1 5W 300 lumen 7W 450 lumen 5W COB vit 7W COB vit -. DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen 30-35W 5W 50mm -. DL-US-17AWAGE-DIM 450 Lumen 40-45W 7W 60mm 2 10W 600 lumen 10W COB vit -. DL-US-110AWAGE-

Läs mer

inled Slimline Series Slimline series

inled Slimline Series Slimline series inled s series s hög hög riktbar vit riktbar silver - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum och - 7st LEDs. DLB-P-81VAWE-DIM temperatur Varmvit 2800K - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Behaglig belysning i minimalistisk design

Behaglig belysning i minimalistisk design 2 ETAP Behaglig belysning i minimalistisk design Vid allmänbelysning av kontor och offentliga byggnader används ofta diffusorer vilket är klokt eftersom belysningen blir behaglig och trevlig med diffusorer.

Läs mer

Driftdon Styrsystem Sensorer. LED-lösningar

Driftdon Styrsystem Sensorer. LED-lösningar Driftdon Styrsystem Sensorer LED-lösningar Välkommen till LED-världen Holzindustrie Hunsrück GmbH Mathias Tenhaeff Key West, Witten, Tyskland, Helvars LED-drivrutiner används på Key West. Helvars LED-vision

Läs mer

Stads- och parkbelysning. TrueForce LED. Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning

Stads- och parkbelysning. TrueForce LED. Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning Stads- och parkbelysning TrueForce LED Det perfekta bytet från Kvicksilver till LED NYHET! Ett kostnadseffektivt LED-alternativ för stadsbelysning TrueForce. Spara energi och behåll den unika känslan Nu

Läs mer

Pacific LED - effektiv och flexibel

Pacific LED - effektiv och flexibel Lighting Pacific LED - effektiv och flexibel Pacific LED WT460C Pacific LED är marknadens mest energieffektiva alternativ för 1:1-ersättning av vattentäta lysrörsarmaturer med effekt på upp till 2x58 W

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET!

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET! Industri och butiksbelysning TrueForce NYHET! Det perfekta bytet från kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED Det första LED-alternativet med plug-and-play-lösning för belysning

Läs mer

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70 Prismalence är ett Svenskt företag som startade 2003 och har fram till idag levererat över 120 000 armaturer Vi har kunder i 37 länder spridda över alla kontinenter Vi säljer energieffektiv belysning baserad

Läs mer

Framtidssäker och flexibel belysning när den är som bäst

Framtidssäker och flexibel belysning när den är som bäst Framtidssäker och flexibel belysning när den är som bäst Aura Long Life framhäver färger, färskhet och det visuella uttrycket Unik LED-ljuskälla med flexibilitet och modularitet i fokus Aura Long Life

Läs mer

Världens ljusaste lysrörsbelysning

Världens ljusaste lysrörsbelysning Lighting Världens ljusaste lysrörsbelysning MASTER Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. -lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

LUMA. För en säkrare väg

LUMA. För en säkrare väg LUMA För en säkrare väg För en säkrare väg Det ställs höga krav på belysning för stora trafikerade leder, bland annat vad gäller ljusflödet. Det har tidigare varit svårt att ta fram LED-belysning som klarar

Läs mer

PowerBalance Tunable White, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande

PowerBalance Tunable White, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande Lighting PowerBalance Tunable hite, infälld ger en allmän känsla av hälsa och välbefinnande infälld Rätt ljus kan ha stor positiv inverkan på diverse fysiologiska processer. Enligt statistiken känner sig

Läs mer

StoreSet - flexibel stämningsbelysning

StoreSet - flexibel stämningsbelysning Lighting StoreSet - flexibel stämningsbelysning StoreSet Dagens butiksmiljöer lägger fokus på att skapa upplevelser som lockar kunderna att stanna kvar. StoreSet förbättrar atmosfären i din butik genom

Läs mer

inled Classic Series

inled Classic Series inled s 2014 1 Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta tak. Klassisk design. - Motsvarar en ca 25-30W - Litet elegant format, 86mm bred

Läs mer

LED Cleanroom hygienisk och effektiv lösning

LED Cleanroom hygienisk och effektiv lösning Lighting LED Cleanroom hygienisk och effektiv lösning Cleanroom LED Kunder som driver anläggningar med väldigt höga hygienkrav sjukhus, laboratorier och vissa produktionslokaler i t ex livsmedelsindustrin

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

MZ-serien LED-armaturer för mast- och höghöjdsbelysning

MZ-serien LED-armaturer för mast- och höghöjdsbelysning 1 MZ-serien LED-armaturer för mast- och höghöjdsbelysning Ger upp till 48 000 armaturlumen 5 års funktionsgaranti elektronik, 10 år armaturhus Halverar installerad effekt jämfört med traditionell teknik

Läs mer

Maxos LED Industry en innovativ och flexibel lösning som ger perfekt ljusflöde

Maxos LED Industry en innovativ och flexibel lösning som ger perfekt ljusflöde Lighting Maxos LED Industry en innovativ och flexibel lösning som ger perfekt Maxos LED Kunder inom industri- och butikssektorn behöver lösningar för allmänbelysning som både ger försvarbar avkastning

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt.

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Ett unikt erbjudande: LED-lampor från LEDON Det har aldrig varit enklare att erbjuda era gäster en komfortabel och professionell belysning samtidigt som ni gynnar

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

MASTER LEDspot PAR - energieffektiv belysning för offentliga utrymmen

MASTER LEDspot PAR - energieffektiv belysning för offentliga utrymmen Lighting MASTER LEspot PAR - energieffektiv belysning för offentliga utrymmen MASTER LEspot PAR en nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som gör dem idealiska för allmänbelysning

Läs mer

Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar

Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar Lighting Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar Iridium gen3 LED Mini Iridium gen3 är den första verkligt intelligenta armaturen. Inga problem med commissioning installera

Läs mer

Ljuset påverkar människan på tre sätt:

Ljuset påverkar människan på tre sätt: Vad är ljus? Ljus är elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Ljuset uppfattas först då det träffar en yta som återkastar vissa våglängder av strålningen. Men, vi kan

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

CityCharm Cordoba - Komfort och prestanda

CityCharm Cordoba - Komfort och prestanda Lighting CityCharm Cordoba - Komfort och prestanda CityCharm Cordoba CityCharm är en serie armaturer för stadsutrymmen där det är viktigt med behaglig belysning, stämning och design. Välj mellan två ikoniska

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

PowerBalance RC360 hållbar och prisvärd

PowerBalance RC360 hållbar och prisvärd Lighting PowerBalance RC360 hållbar och prisvärd PowerBalance RC360B Kunder som letar efter kontorsbelysning med LED-armaturer vill även ha hållbara lösningar med rimlig återbetalningstid och egenskaper

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Tredje upplagan, oktober 2012 Inledning Lysdiodtekniken utvecklas i ett snabbt tempo. Ett bra bevis på det är denna lysdiodsbroschyr, som redan är på sin tredje

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

LED E-Source. Compact. Cost

LED E-Source. Compact. Cost Genom att använda sig av den senaste generationen av halvledarteknologi har våra tekniker med LED E-source utvecklat en produktserie med lång livslängd, ett kompakt format, och därtill exceptionella ljusegenskaper

Läs mer

PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda

PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda Lighting PowerBalance Gen 2 hållbar prestanda När det gäller LED-belysning av kontorsutrymmen är kunderna ofta beredda att investera i hållbarhet under förutsättningen att investeringen återbetalar sig.

Läs mer

SmartBalance kombinerar prestanda med smart design

SmartBalance kombinerar prestanda med smart design Lighting SmartBalance kombinerar prestanda med smart design SmartBalance, nedpendlad Även om det oftast är prestanda som är det viktigaste när det gäller funktionell belysning vill kunderna helst ha armaturer

Läs mer

Lighting the future...

Lighting the future... Lighting the future... Välkommen till LITE och framtidens belysning! LITE Sverige AB (Light Innovation Technology) grundades 2014 för att erbjuda nästa generation av LED belysning. Bolaget ingår i den

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED INTEGRA LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED INTEGRA LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED INTEGRA LED LED - framtidens belysning Glödlampan har tjänat oss väl i mer än hundra år men är nu på väg bort

Läs mer

Base LED. LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd

Base LED. LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd LED downlight som kombinerar energieffektivitet, kvalitet och lång livslängd I Thorns sortiment ingår en downlight för alla typer av inomhusmiljöer. 100% Energianvändning downlights 52% 25% Q-PAR CFL I

Läs mer

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan : Se livet från den ljusa sidan LED-katalog 2014 02 03 Rätt belysning för alla tillfällen Vilken belysning passar dig? En bekväm allt-i-ett-lösning, en professionell butiksbelysning eller en förstklassig

Läs mer

Studie nybyggnation Gudmundstorp

Studie nybyggnation Gudmundstorp Studie nybyggnation Gudmundstorp 1. BAKGRUND Gudmundstorps Gård AB bygger nytt stall för ungdjur. Stallet mäter ca 27x70 m och rymmer bland annat djupströbäddar för kalvar och bås med skrapgångar för kvigor.

Läs mer

ÅRET SOM GICK 2011 ARMATURER & CASE

ÅRET SOM GICK 2011 ARMATURER & CASE ÅRET SOM GICK 2011 ARMATURER & CASE Adulux är e: ungt företag, och jobbar därför hårt för a: hjälpa våra kunder Kll en fungerande och energieffekkv belysnings- lösning. De:a visar sig genom vår fina utveckling

Läs mer

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 RGB LED-tejp kan skapa många olika effekter i inredningen. LED-tejp med RGB färger som ger häftiga effekter. LED-band blir inte varma och passar perfekt för bardiskar

Läs mer

Förstoringslampor för industrin

Förstoringslampor för industrin Förstoringslampor för industrin Förstoring är viktigt för många olika industriella processer Modern tillverkning omfattar alla processer som krävs för produktion och integrering av en produkts komponenter.

Läs mer

Värt att veta om. LEDdriftdon

Värt att veta om. LEDdriftdon Värt att veta om LEDdriftdon Led är det största teknikskiftet inom belysning sedan 40-talet då lysrör gjorde sitt intåg inom framför allt offentlig belysning. Lysdioder har förutsättningar att bli både

Läs mer

CoreLine Waterproof det självklara valet för LED

CoreLine Waterproof det självklara valet för LED Lighting CoreLine Waterproof det självklara valet för LED CoreLine Kapslad IP65 Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög ljuskvalitet och låga energi- och underhållskostnader.

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

MesoOptics för topprestanda

MesoOptics för topprestanda UM MesoOptics för topprestanda MesoOptics Mikroteknologi En mikroskopisk struktur garanterar en kontrollerad ljusfördelning. MesoOptics är en innovativ teknologi som skapar särskilt utformade mikrostrukturer

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Femte upplagan, oktober 2014 Inledning Lysdioder är den nya standarden inom belysningsvärlden. Även om den tekniska kapaciteten så småningom kommer att ha nått

Läs mer

Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden

Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Växter behöver ljus för alla sina livsprocesser. Under det mörka halvåret är odlingen är som svårast. Ofta är det trångt i våra fönsterkarmar så här års med

Läs mer

Teknisk information. Model No. SPL-M25 SPL-M30 SPL-M40. 100W Högtrycksnatrium. Ljusflöde Lumen/W 107-122 lm/w 107-122 lm/w 107-122 lm/w

Teknisk information. Model No. SPL-M25 SPL-M30 SPL-M40. 100W Högtrycksnatrium. Ljusflöde Lumen/W 107-122 lm/w 107-122 lm/w 107-122 lm/w Teknisk Data Gatuarmatur LED SPL-M25 SPL-M30 SPL-M40 70W Högtrycksnatrium 70-100W Högtrycksnatrium 100W Högtrycksnatrium 24 1W Philips Lumileds/ CREE LED 30 1W Philips Lumileds/ CREE LED 38 1W Philips

Läs mer