LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED"

Transkript

1 LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED

2 LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten som används för att styra ljuseffekten från LED-modulen. Totalt ljusflöde: Mängden ljus som kommer från en ljuskälla eller armatur. Total strömförbrukning: Strömförbrukningen för hela armaturen eller systemet, inkluderat förluster. Lm/W: Lumen per watt. Antalet lumen som sänds ut från ljuskällan eller armaturen delat med den totala strömförbrukningen. Även kallat effektivitet. CCT: Färgtemperatur (Correlated Colour Temperature). Huruvida ljuset uppfattas som varmt, neutralt eller kallvitt. MacAdams-ellips/steg: Ett mått på färgtolerans. CRI: Färgtemperatur. Ett mått på hur väl en ljuskälla återger färger. Även kallat R a -värde. L70: Den tid det tar tills ljusflödet från en LED har minskat till 70 % av dess ursprungliga ljusflöde. Normal L70-livslängd är minst timmar. T amb : Omgivningstemperatur LED: Framtidens ljuskälla LED är utan tvekan det man idag pratar mest om inom belysningsindustrin. Vad är det som gör LED så intressant? LED-tekniken är på stark frammarsch och har många användningsområden. Tack vare diodernas tålighet har LED snabbt blivit den ljuskälla som används i kalla miljöer, till exempel kylrum och frysrum, samt för krävande användning, t.ex. på fartyg, riggar och maskiner som är i rörelse. Diodernas långa livslängd gör dem populära på svåråtkomliga platser som till exempel i toppen av vindkraftverk, telekommunikationstorn och skorstenar samtidigt som storleken gör dem särskilt lämpliga i riktigt små utrymmen. Andra användningsområden är nödbelysning, skrivbordslampor, downlights, spotlights och andra allmänna belysningsprodukter. Där det är möjligt används de även som ersättning för konventionella ljuskällor. På Glamox Luxo Lighting, har vi som mål att tillverka LED-armaturer med lysdioder, LED-moduler och LED-drivare av bästa möjliga kvalitet. Vi använder alltid komponenter av högsta kvalitet från de bästa tillverkarna. Tio saker du bör veta om LED På de följande sidorna presenterar vi tio aspekter om LED-tekniken som vi tror är viktiga för att förstå de fördelar och utmaningar som är förknippade med användningen av LED. Glamox Technology Team Illustration på framsidan: Fjärilseffekten LED är en liten och kraftfull ljuskälla som förändrar belysningsvärlden. Fjärilen är en symbol för fjärilseffekten : att en liten förändring på en plats i en modell (t.ex. ett vädersystem) kan leda till stora förändringar på en annan plats.. 2

3 1 LED är en liten och kraftfull ljuskälla som förändrar belysningsvärlden. En LED (Light Emitting Diode) är en elektronisk komponent som alstrar ljus i ett halvledarmaterial. Genom att använda rätt material kan en diod alstra synligt ljus i olika våglängder. Vitt ljus skapas antingen genom att använda en blå diod eller chip och tillsätta gul fosfor ovanpå den eller genom att blanda ljuset från en röd, grön och blå diod (RGB). Fosforomvandlingen är den vanligaste metoden i belysningsindustrin, på grund av dess höga effektivitet och den flexibla tillverkningsmetoden. Fosfor kan tillsättas direkt på varje diod eller som en avlägsen fosforplatta ovanpå en blandningskammare. Båda metoderna skapar ett särskilt färgspektra eller spektral effektfördelning för LED:n beroende på fosforlagret. LED är inte någon ny uppfinning och de flesta av oss är vana vid lysdioder som röda eller gröna signalindikatorer på stereon eller TVapparaten. De är så kallade lågeffektsdioder. Under de senaste åren har högeffektsdioder, dvs. lysdioder som arbetar vid effekter runt 1 W nått en kostnads- och prestandanivå som gör dem attraktiva för den allmänna belysningsindustrin. Marknadsstudier förutsäger att år 2020 kommer nästan 50 % av alla nya och ersättningsljuskällor som säljs att vara baserade på lysdioder. Eftersom LED är dyrare än vanliga ljuskällor kommer värdet av LED-försäljningen att vara ännu större. Effektiviteten hos LED mäts i lumen per watt. Själva lysdioden förväntas kunna ge över 200 lm/w inom det närmaste årtiondet. Dock kan LED-armaturen uppnå en effektivitet på drygt 160 lm/w på grund av systemförluster nm Spektralfördelningen (hur mycket ljus som sänds ut i varje våglängd) för LED återspeglar det blåa ljuset från chipet och den gula fosforen. LED chip PCB LED Heat sink 170 Standard ljuskällor LED LED Effekt ljuskälla (lumen/watt) Metallhalogen Lysrör Kompaktlysrör Kvicksilver Halogen Schematisk översikt över en LED monterad på ett kretskort (PCB) (grönt). Värmen leds bort från LED-chipet till omgivningen via kylaren (grå). Glödlampor Tid Den här bilden visar utvecklingen i effektivitet (lm/w) över tiden för konventionella ljuskällor och LED-ljuskällor. Medan lysrör förväntas uppnå max 120 lm/w kan LED komma upp till över 200 lm/w år Observera att armatureffektiviteten är lägre på grund av förluster i drivenheten, optiken, etc. (Källa: Osram) 3

4 2 LED är effektivare än många konventionella ljuskällor. Konventionell armatur Ljusutbyte: Watt Effektivitet: LOR (verkningsgrad) Förkoppling Optik Lysrör LED-armatur Ljusutbyte: Lumen Effektivitet: Lumen per watt En av fördelarna med LED är att allt ljus sänds ut i en riktning. Detta medför färre reflektioner inuti armaturen eftersom vi vanligtvis vill rikta ljuset nedåt. Om vi behöver en ljusspridning både uppåt och nedåt så är LED mindre lämplig jämfört med t.ex. ett T5-lysrör. Prestandan hos LED mäts ofta i lumen per watt. Effektiviteten hos lysrörsarmaturer förklaras med LOR eller Light Output Ratio. LOR indikerar hur effektiv optiken är. För dessa armaturer används ofta den installerade effekten mätt i watt som ett mått på armaturens ljuseffekt. LEDarmaturer använder dock endast det totala ljusflödet. Det nominella lumenvärdet från en LED-modul kan ge en felaktig bild av hur många lumen som man faktiskt får från armaturen. När du beräknar ljusflödet från en armatur med lysrör som ljuskälla måste du ta det nominella ljusflödet från lamporna och multiplicera med armaturens LOR (Light Output Ratio). Man ska vara särskilt uppmärksam på skillnaden mellan det totala ljusflödet från LED-armaturen och det nominella ljusflödet från själva LED-modulen. Vår lösning: När man dokumenterar en LED-armatur anger vi alltid det totala ljusflödet från armaturen. LED drivare LED Ljusförlust Optik För armaturer med lysrör är det ofta tillräckligt att ange watt-talet för att förstå deras ljuseffekt. Med LED-armaturer är det rätt att mäta det totala ljusflödet. Det samma gäller för verkningsgraden. Effektiviteten hos en LED-armatur mäts i lumen per watt, medan LOR ofta används för lysrörsarmaturer. Konventionella ljuskällor sprider en stor del av ljuset bakåt, vilket kan förloras i armaturens optiska design. LED å andra sidan sänder ut allt ljus i en riktning. 4

5 Den normala kurvan för ljusflödets bibehållningsfaktor för LED. Efter timmar är det återstående ljusflödet 70 % av det ursprungliga ljusflödet. Livslängdsdata kan anges som B50 (normalfallet), där 50 % av dioderna är bättre än det givna livslängdsvärdet eller B10 (sämsta fallet), där 90 % av dioderna är bättre än det givna värdet. 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % t LED % % LED har längre livslängd och 90 % behöver inte bytas lika ofta 80 % som många konventionella 70 % ljuskällor. En fördel med LED-tekniken 10k 20k 30k är 40k dess 50k 60k långa 70k livslängd. Eftersom den inte har några rörliga delar eller glödtrådar som kan gå sönder har LED 110 % lång livslängd. Det gör dem särskilt lämpliga vid % installationer på hög höjd eller när armaturen inte är lättåtkomlig för ljuskällebyte. 90 % t T5 110 % % 90 % 80 % 70 % t Kompaktlysrör 110 % % 90 % % 100 % 90 % % % % % % 1 2 Vi definierar normalt livs- 80 % längden för LED som den förväntade tiden 70 då % 70 % av dess ursprungliga ljusflöde kvarstår. Detta värde kallas för L70. Normal L70- livslängd är timmar. Glamox anger livslängden i 110 % förhållande till L70 vid angiven omgivningstemperatur 100 %(T amb ) för armaturen. 90 % I en belysningsinstallation måste ett lysrör bytas 80 % 2-3 gånger innan tim- 70 % mars driftstid har passerat. Lysrör förlorar % av ljuseffekten innan de byts ut. LED behöver inte bytas, men dess ljusflöde kommer att minska med 30 % under dess livstid. Ibland är LED-drivarens livslängd flaskhalsen för systemets design. Om drivenhetens livslängd är begränsad till timmar vid nominell omgivningstemperatur och LEDmodulens livslängd är längre vid samma temperatur är livslängden för hela armaturen förbrukad vid timmar om man inte kan byta drivaren. Det är inte alltid enkelt att byta inbyggda drivenheter eller om installationen är svåråtkomlig % 70 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % t Metallhalogen % 70 % Vår lösning: Vi anger den verkliga livslängden för den valda LED-produktfamiljen, dvs. hur många timmar det tar tills 70 % av ljusflödet kvarstår. Detta gäller vid nominell max-temperatur, vilken kan vara 45 C i vissa fall. Dessa data kan erhållas vid begäran. Kurvan över ljusflödets bibehållningsfaktor inkluderar ett antal ljuskällebyten för konventionella ljuskällor. T5 lysrör behöver vanligtvis bytas efter timmar. Longlife lysrör kan hålla ännu längre upp till timmar. Vid tidpunkten då de byts ut har de förlorat ungefär 10 % av det ursprungliga ljusflödet. 5

6 4LED-livslängden avgörs av temperaturen inuti dioden. Inuti dioden kan temperaturen bli mycket hög. Detta leder till att dioden sänder ut mindre och mindre ljus. Ju högre inre temperatur, desto snabbare minskar ljusflödet. Vid hög inre temperatur, försämras det blå chipet och fosforlagret och LED:ns ljusflöde minskar efter hand. Detta händer gradvis och lysdioden kommer långsamt att mattas av. Den inre temperaturen är beroende av omgivningstemperaturen. Ju högre temperaturen är runt dioden desto högre är dess inre temperatur. Något man ofta hör är att om man ökar omgivningstemperaturen med 10 grader så halveras livslängden. För vissa Glamox-armaturer minskar livslängden endast med timmar om man ökar omgivningstemperaturen med 10 grader. Detta gäller inte alla LED-armaturer, därför kan armaturspecifik data erhållas på begäran. En annan sak som påverkar ljusflödets bibehållning är strömmen som går genom dioden. Ju högre ström, desto högre inre temperatur och kortare livslängd. Därför är korrekt värmehantering viktig för att kontrollera diodens livslängd. I en armatur kyls dioden av en kylare och storleken och designen på denna bestämmer lysdiodens livslängd. Vår lösning: Vi tar fram livslängdskurvor för olika omgivningstemperaturer. Dessa kan erhållas på begäran. Ljusutbyte 100% 90% 80% 70% 60% T junction hög T junction låg 50% Timmar Ljusflödet från en diod minskar med tiden. Högre temperatur på LED-chipet (den så kallade junction-temperaturen) snabbar på minskningen. 6

7 5Med en ljusflödesbibehållningsfaktor på 0,7 är det risk för att överdimensionera belysningsinstallationer. Eftersom LED:ns livslängd anges i förhållande till L70 är lampans ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) därför 0,7. Det förlorade ljusflödet regleras genom att adera extra ljus i belysningsinstallationens inledningsfas. Andra faktorer som kan bidra till belysningsinstallationens bibehållningsfaktor (MF) är ljuslivslängdsfaktorn (LSF), rumsytans underhållsfaktor (RSMF) och armaturunderhållsfaktor (LMF). Produkten av dessa faktorer minskar bibehållningsfaktorn (MF) till någonstans mellan 0,5 0,8 beroende på tillämpning och typ av armatur. Installationer med T5-armaturer med en LLMF på 0,9 kommer att ha en hög underhållsfaktor. Medan LED-installationer med en LLMF på 0,7 kommer att ha låg underhållsfaktor. Eftersom LED:n har en LLMF på 0,7 behöver belysningsinstallationen överdimensioneras med en faktor på 43 % (1 delat med 0,7). Detta kan leda till högre energiförbrukning och en dyrare installation. I stället bör belysningsdesigner ta livslängdskurvorna och intelligenta styrsystem i beaktande. Vissa av våra armaturer har längre livslängd än L timmar. Därför är LLMF högre vid jämförbara livslängder, belysningsinstallationens bibehållningsfaktor är högre och energiförlusterna lägre. Till exempel minskas överdimensioneringen från 43 % till 18 % med en LLMF på 0,85 i stället för 0,7. Vår lösning: För ett urval av våra LED-armaturer kan livslängden anges i förhållande till andra ljusflödesbibehållningsfaktorer än L70 på begäran. Vi anger även ljusflödesbibehållningsfaktorn vid timmar om den skiljer sig från L70. Installerat antal lumen för LLMF = 0,7 och 0,85. En belysningsdesign er planerar alltid för 100% ljusflöde vid slutet av installationens livslängd för att ha tillräcklig belysning vid slutet av livslängden. Bibehållningsfaktorer används för att ta med minskningen av ljusflödet och andra faktorer. Därför är det ursprungliga ljusflödet mycket högre. Ljustillbakagång LLMF = 0,7 Energi-"slöseri" Ljustillbakagång LLMF = 0,85 Mindre energi-"slöseri" Driftstimmar (1000 tim) Driftstimmar (1000 tim) 7

8 6LED finns i alla färgtemperaturer, men vita LED är inte alltid vita. Eftersom LED inte har ett fullständigt färgspektrum måste vi vara extra uppmärksamma på deras färgkvalitet och färgåtergivningsförmåga. Annars blir resultatet en belysningsinstallation med synliga färgskillnader. När man tillverkar LED får man LED med många olika färger eller färgtemperaturer. CIE:s 1931 färgdiagram används för att skapa en binning-struktur, dvs. grupper med dioder som har samma färgkarakteristik. LED-leverantörerna erbjuder olika bins till armaturtillverkarna. Ju färre bins desto högre kostnad. Vissa binning -system baseras på ögats färgkänslighet via en modell som kallas för MacAdam-ellipser. Ellipserna är utspridda över binningstrukturen på färgkartan och deras storlek motsvarar diodens färgtolerans. Storleken mäts i steg. Ju fler steg, desto större tolerans och desto enklare är det att se färgskillnad. Vanligtvis bedöms en trestegstolerans som god. Vår lösning: De flesta av våra LED-armaturer har en färgtolerans på 3 MacAdam-steg eller bättre nm Färgtemperaturen indikerar huruvida en ljuskälla uppfattas som varm, neutral eller kall. LED kan tillverkas i alla färgtemperaturer, som definieras av de dominerande våglängderna. Färgtemperaturen hos en LED karakteriseras av de blå och gula topparna i spektrat. LED-uppställning med olika färgtemperaturer för varje diod. Detta kan bli resultatet av dålig färgkontroll K 2000 K K steg 2 steg MacAdam-ellipserna varierar i storlek (antal steg) efter färgvariansen för dioderna i ellipserna. Ju större ellips, desto större varians (mindre enhetlighet) 8

9 7 Färgåtergivningen för en lysdiod påverkas av dess färgspektrum. Eftersom lysdioder inte har ett fullständigt färgspektrum kan det vara en utmaning att få en korrekt färgåtergivning från LED-armaturer. Men det finns lysdioder med mycket god färgåtergivning. Ljuskällor återger färger olika beroende på färgen på ljuset som redan finns i ljuset från ljuskällan. Om till exempel ljuset från ljuskällan inte innehåller något rött ljus eller röda våglängder kommer röda färger att se grå ut under detta ljus. Vi mäter denna effekt med färgåtergivningsindexet, CRI eller R a. R a är det genomsnittliga värdet för ljuskällans förmåga att återge åtta standardfärger på en skala från 1 till 100 där 100 är bäst. För användning inomhus anses ett R a -värde på 80 vara bra. LED kan innehålla mindre röda våglängder, vilket kan orsaka dålig återgivning av röda färger. Det är möjligt att undvika detta genom att använda specialmaterial när man tillverkar dioderna. Därför kan LED ha R a- index på upp till 95. Man måste ändå vara särskilt uppmärksam på LED:ernas CRI- eller R a -värden nm nm nm nm Glödlampa Natrium Lysrör Metallhalogen Spektralfördelning av solljus Varmvit LED Kallvit LED Spektralfördelningarna för olika ljuskällor, inkluderat kallvita och varmvita LED. Solljus, halogen och metallhalider har ett fullständigt färgspektrum, men natriumlampor, lysrör och dioder har mycket dålig spektralfördelning. Kallvita lysdioder har ett blåare ljus, medan varmvita har ett gulare och rödare ljus. Detta kan utgöra en utmaning för färgåtergivningsförmågan. Vår lösning: Alla våra LED-produkter uppfyller de tillämpliga normerna för färgåtergivning. #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 De åtta standardfärgerna som används för att bestämma en ljuskällas eller armaturs färgåtergivningsförmåga. Genomsnittet av varje färgs CRI-värde bidrar till R a -indexet. 9

10 y När man blandar färger från de tre ljuskällorna i hörnen på triangeln kan man få fram alla färgerna inuti triangeln. x Med LED har det utvecklats nya möjligheter till färgtuning. Eftersom lysdioderna är en elektronisk komponent kan den enkelt styras av programvara och styrenheter. En av möjligheterna är att finjustera en LEDarmaturs färg till exempel genom att blanda ljuset från röda, blåa och gröna dioder. Resultet blir antingen färgat ljus eller vitt ljus med olika färgtemperaturer. Utöver att skapa en fin miljö kan justerbart ljus användas i hälsosyfte. Alla människor har en inre klocka som styrs av dagsljuset. Kroppsfunktioner och prestanda varierar under dagen och vi kallar detta för vår dygnsrytm. Kallt och varmt ljus kan påverka om du känner dig vaken eller sömnig. Därför används ibland ljus med kall färgtemperatur i kontorsmiljöer, skolor eller sjukhus där man behöver koncentrera sig, till exempel under prov eller vid undersökning av patienter. Och varma färgtemperaturer används när man önskar avslappning. Vår lösning: Ett urval av armaturer monteras med justerbara ljuskällor. Andra kan erhållas på begäran. Kallvitt ljus Varmvitt ljus Ljusnivå (lux) Ljusnivå (lux) Kallvitt ljus Varmvitt ljus 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Dynamisk belysning: Variation av ljusstyrkan och färgtemperaturen över dagen. 12:00 18:00 00:00 06:00 Tid Mänskans prestandakurva under dagen: Kropp och själ är bäst i form kl. 10. Klockan 15 är prestandan låg. 12:00 18:00 00:00 06:00 Tid 10

11 Regnbågshinna Hornhinna Näthinna Blå-känslig kon Stav Nyligen upptäckta nervceller i ögat innehåller ett protein (melanopsin) som är känsligt för blått ljus. Detta protein Pupill Lins Ganglieceller (circadianske fotoreceptorer) Receptorer för visuella systemet Röd-känslig kon Grön-känslig kon styr mängden sömnhormon (melatonin) i blodet. Mer blått ljus minskar produktionen av melatonin och gör att du känner dig vaknare. Med justerbart vitt ljus kan belysningen anpassas efter olika arbetsuppgifter. Ett kallvitt ljus är bra vid undersökningar och patientvård. Detaljerna syns tydligare. Ett varmvitt ljus skapar en mysigare och mer hemtrevlig miljö. Genom att variera färgtemperaturen kan man även styra dygnsrytmen hos demenspatienter. 11

12 L N Analogt gränssnitt används endast för dimning. L N Ett digitalt gränssnitt (DALI) stödjer dimning, närvarosensor, fjärrstyrning, justerbart vitt, scenarier, etc. Det är idealiskt för installationer med många och olika typer av armaturer. L N DALI LED drivare LED drivare 1-10V Integrerad LED modul Integrerade LED-moduler har styrenheter och är konstruerade för direktanslutning till matningsspänningen. LED LED 9LED-drivaren är farthållaren för LEDarmaturen. Utan en lämplig drivenhet kan lysdioden bli för varm eller instabil. Det som skiljer en LED-drivare från normal strömförsörjning är att LEDdrivare svarar på LED:ns varierande behov genom att leverera en konstant effekt till lysdioden eftersom dess elektriska egenskaper varierar med temperaturen. En av fördelarna med LED är den korta responstiden. Den tänds och dimmas direkt och kan dimmas från 0,1 % till 100 % medan lysrör dimmas från 3 % till 100 %. Natriumlampor har ett snävare dimningsintervall eller dimmas inte alls. Tack vare den korta responstiden är LED lämpliga i trapphus, lager och parkeringsgarage i kombination med närvarosensorer. En annan fördel vid drivning av LED är effektiviteten när man producerar färgat ljus. Färgat ljus erhålls ofta genom att blanda ljus från röda, gröna och blå ljuskällor genom att dimma dem var för sig. Vissa färgade lysrör är mycket ineffektiva, vilket inte är fallet för LED. En LED-drivare är en elektronisk krets som fungerar som energikälla till LED. Drivenheten ändrar AC-spänningen till DC samtidigt som drivströmmen optimeras. Armaturer som kan dimmas eller som har sensorer kräver mer komplexa drivenheter. En vanlig typ av drivenhet är konstant ström för seriekopplade lysdioder. Denna typ av drivenhet är lämplig för dimning. En annan typ är konstant spänning för parallellkopplade lysdioder. Denna typ är idealisk för ett stort antal lysdioder, t.ex. LED-strips. Det är viktigt att kontrollera drivenhetens märkström eller märkspänning, nominell uteffekt från drivenheten och effektiviteten (förhållandet mellan uteffekt och ineffekt i procent). Idag finns det LED-drivare för nästan alla typer av styrsystem. Drivenheten är ofta avsedd för en typ av styrsignal oavsett om det är DALI, DSI, 1-10 V (endast dimmer) eller DMX. Det är viktigt att kontrollera vilken typ av styrsignal som behövs för din armatur. Vår lösning: Vi använder endast LED-drivare från erkända leverantörer och vi ser till att drivenhetens livslängd överensstämmer med armaturens förväntade livslängd. 250% Relativt ljusflöde 200% 150% 100% 50% 0% Ström (ma) Ljusflödet från LED är direkt beroende på framströmmen (I f ). Eftersom lysdidoder sänder ut ljus beroende på framströmmen så styrs LED-ljuskällans intensitet genom att ändra strömmen. Men när framströmmen ändras kan det leda till att färgtemperaturen, eller CRI, ändras om det inte sker korrekt. 12

13 10 Total ägandekostnad kan vara lägre för LEDinstallationer. Införandet av lysdioder har lett till en rusning bland kunder, arkitekter och föreskrivare att använda den nya teknologin i nya och moderniserade installationer. Dock bör användningen av lysdioder ske med försiktighet. Det är inte alla tillämpningar som är lämpliga för en LED-installation. Till exempel kanske den högre kostnaden för en LED-armatur jämfört med en med konventionell ljuskälla inte betalar sig under installationens livslängd. Därför är en total ägandekostnadsstrategi avgörande när man analyserar investeringar i armaturer, energikostnader, kostnad för byte av ljuskällor, rengöring och annat. Dessutom bör sensorer tas med i beaktandet eftersom de minskar energikostnaderna och ökar armaturens livslängd ytterligare. I de flesta fallen är en LED-lösnings årliga kostnad inkluderat kapitalkostnad lägre än en konventionell lösning. Vår lösning: Vi råder våra kunder att noga analysera återbetalningstiden för installationer med LED jämfört med lysrör genom att använda vår investeringsanalysberäkning som finns tillgänglig på vår webbplats. Underhållskostnader Initiala kostnader Livscykelkostnader Konventionell downlight 2x26W LED-downlight 25W Kostnader Kostnader Konventionell downlight LEDdownlight Bilden förklarar principen för total ägandekostand. Investeringskostnaden för LEDinstallationen är ofta högre än för en traditionell belysningsinstallation, men den lägre energiförbrukningen och de lägre underhållskostnaderna kan ge en lägre totalkostnad under installationens livslängd År I det här exemplet jämförs en installation med LED-downlights med en installation med kompaktlysrör. Den konventionella lösningen har lägre totalkostnad de första två åren. Efter två år är LED-lösningen billigare. 13

14 Produktguide Ett urval av våra LED-armaturer Pendelarmaturer: C75-P Infällda armaturer: Modul LED, Modul Circle Skrivbordslampor: 360, Ninety, Ovelo Fristående: Free LED Nödbelysning: E80, E85 Utomhusbelysning: O72, D82, O31 14

15 Downlights och spotlights: TraveLed, D70, D20 LED, S60 LED Dekorativ: A10, Sinus Förstoringslampor: Wave LED, KFM LED, LFM LED Medicinsk belysning och patientbelysning: LHH LED, Carelite LED, A55-W LED Industribelysning: MIR LED, i80, GPV2 Skanna QRkoden med din smartphone för att se den fullständiga LED-produktguiden på vår webbplats. 15

16 Article no. BK Ljus påverkar människor Glamox Luxo Lighting är en ledande leverantör av belysningslösningar till den professionella byggbranschen och erbjuder ett komplett utbud av produkter för skola, sjukvård, kommersiella och industriella byggnader, affärer, hotell och restauranger. Vi äger flera kvalitetsmärken inom belysning, däribland Glamox, Høvik Lys och Luxo. Våra belysningslösningar hjälper till att skapa en komfortabel, flexibel och stimulerande arbetsmiljö ökar effektivitet och prestanda samtidigt som individuella behov uppfylls. Kvalitet och expertis Våra produkter och lösningar har utvecklats och testats av våra tekniker på våra egna forsknings- och testningsanläggningar och tillverkas och certifieras i enlighet med alla tillämpliga kvalitets- och miljöstandarder. De är baserade på den senaste teknologin och expertisen och på flera generationers erfarenhet. Copyright 2013 Glamox Luxo Lighting

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led olika stämningar. Genom att ljusreglera vita LED är det relativt enkelt att skapa olika stämningar i ett rum. Ljusreglering av färgtemperatur på vita led text boel halldén Två av led-teknikens mest kända

Läs mer

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt.

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Ljusutbytesjämförelse och ekonomi En glödlampa ger 13 lm/w vid en färgtemperatur på 2700 K och räcker 1000 timmar. Ett lysrör ger 92 lm/w vid en färgtemperatur

Läs mer

Människors och byggnaders behov av ljus

Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus är ett särtyck av avsnittet Inomhusmiljö i ett vidare sammanhang ur boken Luft, utgiven av Swegon Air Academy. I avsnittet

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför?

Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför? Vilka mätningar gör man i ett fibernät, och varför? Ett fibernät förväntas lösa många problem. Några exempel är billig kommunikation mellan de kommunala enheterna, medborgarnas vilja att stanna i kommunen,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING 2 Utgivare: FSN Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur Box 12653 112 93 Stockholm Tel 08-566 367 00(vxl) Fax 08-667 34 91 www.fsn.nu

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Praktiska övningar. Kapitel 2. Gunnel Berlin och Eva Dal

Praktiska övningar. Kapitel 2. Gunnel Berlin och Eva Dal Kapitel 2 Praktiska övningar Gunnel Berlin och Eva Dal Här följer ett antal övningar i bild, drama, rytm och rörelse. Övningarna ger elever i år 0-6 en gedigen grund inom dessa områden. Många tål att upprepas.

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen

Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen NOBELPRISET I FYSIK 2014 POPULÄRVETENSKAPLIG INFORMATION Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura belönas för att ha uppfunnit en ny

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer