LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED"

Transkript

1 LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED

2 LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten som används för att styra ljuseffekten från LED-modulen. Totalt ljusflöde: Mängden ljus som kommer från en ljuskälla eller armatur. Total strömförbrukning: Strömförbrukningen för hela armaturen eller systemet, inkluderat förluster. Lm/W: Lumen per watt. Antalet lumen som sänds ut från ljuskällan eller armaturen delat med den totala strömförbrukningen. Även kallat effektivitet. CCT: Färgtemperatur (Correlated Colour Temperature). Huruvida ljuset uppfattas som varmt, neutralt eller kallvitt. MacAdams-ellips/steg: Ett mått på färgtolerans. CRI: Färgtemperatur. Ett mått på hur väl en ljuskälla återger färger. Även kallat R a -värde. L70: Den tid det tar tills ljusflödet från en LED har minskat till 70 % av dess ursprungliga ljusflöde. Normal L70-livslängd är minst timmar. T amb : Omgivningstemperatur LED: Framtidens ljuskälla LED är utan tvekan det man idag pratar mest om inom belysningsindustrin. Vad är det som gör LED så intressant? LED-tekniken är på stark frammarsch och har många användningsområden. Tack vare diodernas tålighet har LED snabbt blivit den ljuskälla som används i kalla miljöer, till exempel kylrum och frysrum, samt för krävande användning, t.ex. på fartyg, riggar och maskiner som är i rörelse. Diodernas långa livslängd gör dem populära på svåråtkomliga platser som till exempel i toppen av vindkraftverk, telekommunikationstorn och skorstenar samtidigt som storleken gör dem särskilt lämpliga i riktigt små utrymmen. Andra användningsområden är nödbelysning, skrivbordslampor, downlights, spotlights och andra allmänna belysningsprodukter. Där det är möjligt används de även som ersättning för konventionella ljuskällor. På Glamox Luxo Lighting, har vi som mål att tillverka LED-armaturer med lysdioder, LED-moduler och LED-drivare av bästa möjliga kvalitet. Vi använder alltid komponenter av högsta kvalitet från de bästa tillverkarna. Tio saker du bör veta om LED På de följande sidorna presenterar vi tio aspekter om LED-tekniken som vi tror är viktiga för att förstå de fördelar och utmaningar som är förknippade med användningen av LED. Glamox Technology Team Illustration på framsidan: Fjärilseffekten LED är en liten och kraftfull ljuskälla som förändrar belysningsvärlden. Fjärilen är en symbol för fjärilseffekten : att en liten förändring på en plats i en modell (t.ex. ett vädersystem) kan leda till stora förändringar på en annan plats.. 2

3 1 LED är en liten och kraftfull ljuskälla som förändrar belysningsvärlden. En LED (Light Emitting Diode) är en elektronisk komponent som alstrar ljus i ett halvledarmaterial. Genom att använda rätt material kan en diod alstra synligt ljus i olika våglängder. Vitt ljus skapas antingen genom att använda en blå diod eller chip och tillsätta gul fosfor ovanpå den eller genom att blanda ljuset från en röd, grön och blå diod (RGB). Fosforomvandlingen är den vanligaste metoden i belysningsindustrin, på grund av dess höga effektivitet och den flexibla tillverkningsmetoden. Fosfor kan tillsättas direkt på varje diod eller som en avlägsen fosforplatta ovanpå en blandningskammare. Båda metoderna skapar ett särskilt färgspektra eller spektral effektfördelning för LED:n beroende på fosforlagret. LED är inte någon ny uppfinning och de flesta av oss är vana vid lysdioder som röda eller gröna signalindikatorer på stereon eller TVapparaten. De är så kallade lågeffektsdioder. Under de senaste åren har högeffektsdioder, dvs. lysdioder som arbetar vid effekter runt 1 W nått en kostnads- och prestandanivå som gör dem attraktiva för den allmänna belysningsindustrin. Marknadsstudier förutsäger att år 2020 kommer nästan 50 % av alla nya och ersättningsljuskällor som säljs att vara baserade på lysdioder. Eftersom LED är dyrare än vanliga ljuskällor kommer värdet av LED-försäljningen att vara ännu större. Effektiviteten hos LED mäts i lumen per watt. Själva lysdioden förväntas kunna ge över 200 lm/w inom det närmaste årtiondet. Dock kan LED-armaturen uppnå en effektivitet på drygt 160 lm/w på grund av systemförluster nm Spektralfördelningen (hur mycket ljus som sänds ut i varje våglängd) för LED återspeglar det blåa ljuset från chipet och den gula fosforen. LED chip PCB LED Heat sink 170 Standard ljuskällor LED LED Effekt ljuskälla (lumen/watt) Metallhalogen Lysrör Kompaktlysrör Kvicksilver Halogen Schematisk översikt över en LED monterad på ett kretskort (PCB) (grönt). Värmen leds bort från LED-chipet till omgivningen via kylaren (grå). Glödlampor Tid Den här bilden visar utvecklingen i effektivitet (lm/w) över tiden för konventionella ljuskällor och LED-ljuskällor. Medan lysrör förväntas uppnå max 120 lm/w kan LED komma upp till över 200 lm/w år Observera att armatureffektiviteten är lägre på grund av förluster i drivenheten, optiken, etc. (Källa: Osram) 3

4 2 LED är effektivare än många konventionella ljuskällor. Konventionell armatur Ljusutbyte: Watt Effektivitet: LOR (verkningsgrad) Förkoppling Optik Lysrör LED-armatur Ljusutbyte: Lumen Effektivitet: Lumen per watt En av fördelarna med LED är att allt ljus sänds ut i en riktning. Detta medför färre reflektioner inuti armaturen eftersom vi vanligtvis vill rikta ljuset nedåt. Om vi behöver en ljusspridning både uppåt och nedåt så är LED mindre lämplig jämfört med t.ex. ett T5-lysrör. Prestandan hos LED mäts ofta i lumen per watt. Effektiviteten hos lysrörsarmaturer förklaras med LOR eller Light Output Ratio. LOR indikerar hur effektiv optiken är. För dessa armaturer används ofta den installerade effekten mätt i watt som ett mått på armaturens ljuseffekt. LEDarmaturer använder dock endast det totala ljusflödet. Det nominella lumenvärdet från en LED-modul kan ge en felaktig bild av hur många lumen som man faktiskt får från armaturen. När du beräknar ljusflödet från en armatur med lysrör som ljuskälla måste du ta det nominella ljusflödet från lamporna och multiplicera med armaturens LOR (Light Output Ratio). Man ska vara särskilt uppmärksam på skillnaden mellan det totala ljusflödet från LED-armaturen och det nominella ljusflödet från själva LED-modulen. Vår lösning: När man dokumenterar en LED-armatur anger vi alltid det totala ljusflödet från armaturen. LED drivare LED Ljusförlust Optik För armaturer med lysrör är det ofta tillräckligt att ange watt-talet för att förstå deras ljuseffekt. Med LED-armaturer är det rätt att mäta det totala ljusflödet. Det samma gäller för verkningsgraden. Effektiviteten hos en LED-armatur mäts i lumen per watt, medan LOR ofta används för lysrörsarmaturer. Konventionella ljuskällor sprider en stor del av ljuset bakåt, vilket kan förloras i armaturens optiska design. LED å andra sidan sänder ut allt ljus i en riktning. 4

5 Den normala kurvan för ljusflödets bibehållningsfaktor för LED. Efter timmar är det återstående ljusflödet 70 % av det ursprungliga ljusflödet. Livslängdsdata kan anges som B50 (normalfallet), där 50 % av dioderna är bättre än det givna livslängdsvärdet eller B10 (sämsta fallet), där 90 % av dioderna är bättre än det givna värdet. 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % t LED % % LED har längre livslängd och 90 % behöver inte bytas lika ofta 80 % som många konventionella 70 % ljuskällor. En fördel med LED-tekniken 10k 20k 30k är 40k dess 50k 60k långa 70k livslängd. Eftersom den inte har några rörliga delar eller glödtrådar som kan gå sönder har LED 110 % lång livslängd. Det gör dem särskilt lämpliga vid % installationer på hög höjd eller när armaturen inte är lättåtkomlig för ljuskällebyte. 90 % t T5 110 % % 90 % 80 % 70 % t Kompaktlysrör 110 % % 90 % % 100 % 90 % % % % % % 1 2 Vi definierar normalt livs- 80 % längden för LED som den förväntade tiden 70 då % 70 % av dess ursprungliga ljusflöde kvarstår. Detta värde kallas för L70. Normal L70- livslängd är timmar. Glamox anger livslängden i 110 % förhållande till L70 vid angiven omgivningstemperatur 100 %(T amb ) för armaturen. 90 % I en belysningsinstallation måste ett lysrör bytas 80 % 2-3 gånger innan tim- 70 % mars driftstid har passerat. Lysrör förlorar % av ljuseffekten innan de byts ut. LED behöver inte bytas, men dess ljusflöde kommer att minska med 30 % under dess livstid. Ibland är LED-drivarens livslängd flaskhalsen för systemets design. Om drivenhetens livslängd är begränsad till timmar vid nominell omgivningstemperatur och LEDmodulens livslängd är längre vid samma temperatur är livslängden för hela armaturen förbrukad vid timmar om man inte kan byta drivaren. Det är inte alltid enkelt att byta inbyggda drivenheter eller om installationen är svåråtkomlig % 70 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % t Metallhalogen % 70 % Vår lösning: Vi anger den verkliga livslängden för den valda LED-produktfamiljen, dvs. hur många timmar det tar tills 70 % av ljusflödet kvarstår. Detta gäller vid nominell max-temperatur, vilken kan vara 45 C i vissa fall. Dessa data kan erhållas vid begäran. Kurvan över ljusflödets bibehållningsfaktor inkluderar ett antal ljuskällebyten för konventionella ljuskällor. T5 lysrör behöver vanligtvis bytas efter timmar. Longlife lysrör kan hålla ännu längre upp till timmar. Vid tidpunkten då de byts ut har de förlorat ungefär 10 % av det ursprungliga ljusflödet. 5

6 4LED-livslängden avgörs av temperaturen inuti dioden. Inuti dioden kan temperaturen bli mycket hög. Detta leder till att dioden sänder ut mindre och mindre ljus. Ju högre inre temperatur, desto snabbare minskar ljusflödet. Vid hög inre temperatur, försämras det blå chipet och fosforlagret och LED:ns ljusflöde minskar efter hand. Detta händer gradvis och lysdioden kommer långsamt att mattas av. Den inre temperaturen är beroende av omgivningstemperaturen. Ju högre temperaturen är runt dioden desto högre är dess inre temperatur. Något man ofta hör är att om man ökar omgivningstemperaturen med 10 grader så halveras livslängden. För vissa Glamox-armaturer minskar livslängden endast med timmar om man ökar omgivningstemperaturen med 10 grader. Detta gäller inte alla LED-armaturer, därför kan armaturspecifik data erhållas på begäran. En annan sak som påverkar ljusflödets bibehållning är strömmen som går genom dioden. Ju högre ström, desto högre inre temperatur och kortare livslängd. Därför är korrekt värmehantering viktig för att kontrollera diodens livslängd. I en armatur kyls dioden av en kylare och storleken och designen på denna bestämmer lysdiodens livslängd. Vår lösning: Vi tar fram livslängdskurvor för olika omgivningstemperaturer. Dessa kan erhållas på begäran. Ljusutbyte 100% 90% 80% 70% 60% T junction hög T junction låg 50% Timmar Ljusflödet från en diod minskar med tiden. Högre temperatur på LED-chipet (den så kallade junction-temperaturen) snabbar på minskningen. 6

7 5Med en ljusflödesbibehållningsfaktor på 0,7 är det risk för att överdimensionera belysningsinstallationer. Eftersom LED:ns livslängd anges i förhållande till L70 är lampans ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) därför 0,7. Det förlorade ljusflödet regleras genom att adera extra ljus i belysningsinstallationens inledningsfas. Andra faktorer som kan bidra till belysningsinstallationens bibehållningsfaktor (MF) är ljuslivslängdsfaktorn (LSF), rumsytans underhållsfaktor (RSMF) och armaturunderhållsfaktor (LMF). Produkten av dessa faktorer minskar bibehållningsfaktorn (MF) till någonstans mellan 0,5 0,8 beroende på tillämpning och typ av armatur. Installationer med T5-armaturer med en LLMF på 0,9 kommer att ha en hög underhållsfaktor. Medan LED-installationer med en LLMF på 0,7 kommer att ha låg underhållsfaktor. Eftersom LED:n har en LLMF på 0,7 behöver belysningsinstallationen överdimensioneras med en faktor på 43 % (1 delat med 0,7). Detta kan leda till högre energiförbrukning och en dyrare installation. I stället bör belysningsdesigner ta livslängdskurvorna och intelligenta styrsystem i beaktande. Vissa av våra armaturer har längre livslängd än L timmar. Därför är LLMF högre vid jämförbara livslängder, belysningsinstallationens bibehållningsfaktor är högre och energiförlusterna lägre. Till exempel minskas överdimensioneringen från 43 % till 18 % med en LLMF på 0,85 i stället för 0,7. Vår lösning: För ett urval av våra LED-armaturer kan livslängden anges i förhållande till andra ljusflödesbibehållningsfaktorer än L70 på begäran. Vi anger även ljusflödesbibehållningsfaktorn vid timmar om den skiljer sig från L70. Installerat antal lumen för LLMF = 0,7 och 0,85. En belysningsdesign er planerar alltid för 100% ljusflöde vid slutet av installationens livslängd för att ha tillräcklig belysning vid slutet av livslängden. Bibehållningsfaktorer används för att ta med minskningen av ljusflödet och andra faktorer. Därför är det ursprungliga ljusflödet mycket högre. Ljustillbakagång LLMF = 0,7 Energi-"slöseri" Ljustillbakagång LLMF = 0,85 Mindre energi-"slöseri" Driftstimmar (1000 tim) Driftstimmar (1000 tim) 7

8 6LED finns i alla färgtemperaturer, men vita LED är inte alltid vita. Eftersom LED inte har ett fullständigt färgspektrum måste vi vara extra uppmärksamma på deras färgkvalitet och färgåtergivningsförmåga. Annars blir resultatet en belysningsinstallation med synliga färgskillnader. När man tillverkar LED får man LED med många olika färger eller färgtemperaturer. CIE:s 1931 färgdiagram används för att skapa en binning-struktur, dvs. grupper med dioder som har samma färgkarakteristik. LED-leverantörerna erbjuder olika bins till armaturtillverkarna. Ju färre bins desto högre kostnad. Vissa binning -system baseras på ögats färgkänslighet via en modell som kallas för MacAdam-ellipser. Ellipserna är utspridda över binningstrukturen på färgkartan och deras storlek motsvarar diodens färgtolerans. Storleken mäts i steg. Ju fler steg, desto större tolerans och desto enklare är det att se färgskillnad. Vanligtvis bedöms en trestegstolerans som god. Vår lösning: De flesta av våra LED-armaturer har en färgtolerans på 3 MacAdam-steg eller bättre nm Färgtemperaturen indikerar huruvida en ljuskälla uppfattas som varm, neutral eller kall. LED kan tillverkas i alla färgtemperaturer, som definieras av de dominerande våglängderna. Färgtemperaturen hos en LED karakteriseras av de blå och gula topparna i spektrat. LED-uppställning med olika färgtemperaturer för varje diod. Detta kan bli resultatet av dålig färgkontroll K 2000 K K steg 2 steg MacAdam-ellipserna varierar i storlek (antal steg) efter färgvariansen för dioderna i ellipserna. Ju större ellips, desto större varians (mindre enhetlighet) 8

9 7 Färgåtergivningen för en lysdiod påverkas av dess färgspektrum. Eftersom lysdioder inte har ett fullständigt färgspektrum kan det vara en utmaning att få en korrekt färgåtergivning från LED-armaturer. Men det finns lysdioder med mycket god färgåtergivning. Ljuskällor återger färger olika beroende på färgen på ljuset som redan finns i ljuset från ljuskällan. Om till exempel ljuset från ljuskällan inte innehåller något rött ljus eller röda våglängder kommer röda färger att se grå ut under detta ljus. Vi mäter denna effekt med färgåtergivningsindexet, CRI eller R a. R a är det genomsnittliga värdet för ljuskällans förmåga att återge åtta standardfärger på en skala från 1 till 100 där 100 är bäst. För användning inomhus anses ett R a -värde på 80 vara bra. LED kan innehålla mindre röda våglängder, vilket kan orsaka dålig återgivning av röda färger. Det är möjligt att undvika detta genom att använda specialmaterial när man tillverkar dioderna. Därför kan LED ha R a- index på upp till 95. Man måste ändå vara särskilt uppmärksam på LED:ernas CRI- eller R a -värden nm nm nm nm Glödlampa Natrium Lysrör Metallhalogen Spektralfördelning av solljus Varmvit LED Kallvit LED Spektralfördelningarna för olika ljuskällor, inkluderat kallvita och varmvita LED. Solljus, halogen och metallhalider har ett fullständigt färgspektrum, men natriumlampor, lysrör och dioder har mycket dålig spektralfördelning. Kallvita lysdioder har ett blåare ljus, medan varmvita har ett gulare och rödare ljus. Detta kan utgöra en utmaning för färgåtergivningsförmågan. Vår lösning: Alla våra LED-produkter uppfyller de tillämpliga normerna för färgåtergivning. #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 De åtta standardfärgerna som används för att bestämma en ljuskällas eller armaturs färgåtergivningsförmåga. Genomsnittet av varje färgs CRI-värde bidrar till R a -indexet. 9

10 y När man blandar färger från de tre ljuskällorna i hörnen på triangeln kan man få fram alla färgerna inuti triangeln. x Med LED har det utvecklats nya möjligheter till färgtuning. Eftersom lysdioderna är en elektronisk komponent kan den enkelt styras av programvara och styrenheter. En av möjligheterna är att finjustera en LEDarmaturs färg till exempel genom att blanda ljuset från röda, blåa och gröna dioder. Resultet blir antingen färgat ljus eller vitt ljus med olika färgtemperaturer. Utöver att skapa en fin miljö kan justerbart ljus användas i hälsosyfte. Alla människor har en inre klocka som styrs av dagsljuset. Kroppsfunktioner och prestanda varierar under dagen och vi kallar detta för vår dygnsrytm. Kallt och varmt ljus kan påverka om du känner dig vaken eller sömnig. Därför används ibland ljus med kall färgtemperatur i kontorsmiljöer, skolor eller sjukhus där man behöver koncentrera sig, till exempel under prov eller vid undersökning av patienter. Och varma färgtemperaturer används när man önskar avslappning. Vår lösning: Ett urval av armaturer monteras med justerbara ljuskällor. Andra kan erhållas på begäran. Kallvitt ljus Varmvitt ljus Ljusnivå (lux) Ljusnivå (lux) Kallvitt ljus Varmvitt ljus 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Dynamisk belysning: Variation av ljusstyrkan och färgtemperaturen över dagen. 12:00 18:00 00:00 06:00 Tid Mänskans prestandakurva under dagen: Kropp och själ är bäst i form kl. 10. Klockan 15 är prestandan låg. 12:00 18:00 00:00 06:00 Tid 10

11 Regnbågshinna Hornhinna Näthinna Blå-känslig kon Stav Nyligen upptäckta nervceller i ögat innehåller ett protein (melanopsin) som är känsligt för blått ljus. Detta protein Pupill Lins Ganglieceller (circadianske fotoreceptorer) Receptorer för visuella systemet Röd-känslig kon Grön-känslig kon styr mängden sömnhormon (melatonin) i blodet. Mer blått ljus minskar produktionen av melatonin och gör att du känner dig vaknare. Med justerbart vitt ljus kan belysningen anpassas efter olika arbetsuppgifter. Ett kallvitt ljus är bra vid undersökningar och patientvård. Detaljerna syns tydligare. Ett varmvitt ljus skapar en mysigare och mer hemtrevlig miljö. Genom att variera färgtemperaturen kan man även styra dygnsrytmen hos demenspatienter. 11

12 L N Analogt gränssnitt används endast för dimning. L N Ett digitalt gränssnitt (DALI) stödjer dimning, närvarosensor, fjärrstyrning, justerbart vitt, scenarier, etc. Det är idealiskt för installationer med många och olika typer av armaturer. L N DALI LED drivare LED drivare 1-10V Integrerad LED modul Integrerade LED-moduler har styrenheter och är konstruerade för direktanslutning till matningsspänningen. LED LED 9LED-drivaren är farthållaren för LEDarmaturen. Utan en lämplig drivenhet kan lysdioden bli för varm eller instabil. Det som skiljer en LED-drivare från normal strömförsörjning är att LEDdrivare svarar på LED:ns varierande behov genom att leverera en konstant effekt till lysdioden eftersom dess elektriska egenskaper varierar med temperaturen. En av fördelarna med LED är den korta responstiden. Den tänds och dimmas direkt och kan dimmas från 0,1 % till 100 % medan lysrör dimmas från 3 % till 100 %. Natriumlampor har ett snävare dimningsintervall eller dimmas inte alls. Tack vare den korta responstiden är LED lämpliga i trapphus, lager och parkeringsgarage i kombination med närvarosensorer. En annan fördel vid drivning av LED är effektiviteten när man producerar färgat ljus. Färgat ljus erhålls ofta genom att blanda ljus från röda, gröna och blå ljuskällor genom att dimma dem var för sig. Vissa färgade lysrör är mycket ineffektiva, vilket inte är fallet för LED. En LED-drivare är en elektronisk krets som fungerar som energikälla till LED. Drivenheten ändrar AC-spänningen till DC samtidigt som drivströmmen optimeras. Armaturer som kan dimmas eller som har sensorer kräver mer komplexa drivenheter. En vanlig typ av drivenhet är konstant ström för seriekopplade lysdioder. Denna typ av drivenhet är lämplig för dimning. En annan typ är konstant spänning för parallellkopplade lysdioder. Denna typ är idealisk för ett stort antal lysdioder, t.ex. LED-strips. Det är viktigt att kontrollera drivenhetens märkström eller märkspänning, nominell uteffekt från drivenheten och effektiviteten (förhållandet mellan uteffekt och ineffekt i procent). Idag finns det LED-drivare för nästan alla typer av styrsystem. Drivenheten är ofta avsedd för en typ av styrsignal oavsett om det är DALI, DSI, 1-10 V (endast dimmer) eller DMX. Det är viktigt att kontrollera vilken typ av styrsignal som behövs för din armatur. Vår lösning: Vi använder endast LED-drivare från erkända leverantörer och vi ser till att drivenhetens livslängd överensstämmer med armaturens förväntade livslängd. 250% Relativt ljusflöde 200% 150% 100% 50% 0% Ström (ma) Ljusflödet från LED är direkt beroende på framströmmen (I f ). Eftersom lysdidoder sänder ut ljus beroende på framströmmen så styrs LED-ljuskällans intensitet genom att ändra strömmen. Men när framströmmen ändras kan det leda till att färgtemperaturen, eller CRI, ändras om det inte sker korrekt. 12

13 10 Total ägandekostnad kan vara lägre för LEDinstallationer. Införandet av lysdioder har lett till en rusning bland kunder, arkitekter och föreskrivare att använda den nya teknologin i nya och moderniserade installationer. Dock bör användningen av lysdioder ske med försiktighet. Det är inte alla tillämpningar som är lämpliga för en LED-installation. Till exempel kanske den högre kostnaden för en LED-armatur jämfört med en med konventionell ljuskälla inte betalar sig under installationens livslängd. Därför är en total ägandekostnadsstrategi avgörande när man analyserar investeringar i armaturer, energikostnader, kostnad för byte av ljuskällor, rengöring och annat. Dessutom bör sensorer tas med i beaktandet eftersom de minskar energikostnaderna och ökar armaturens livslängd ytterligare. I de flesta fallen är en LED-lösnings årliga kostnad inkluderat kapitalkostnad lägre än en konventionell lösning. Vår lösning: Vi råder våra kunder att noga analysera återbetalningstiden för installationer med LED jämfört med lysrör genom att använda vår investeringsanalysberäkning som finns tillgänglig på vår webbplats. Underhållskostnader Initiala kostnader Livscykelkostnader Konventionell downlight 2x26W LED-downlight 25W Kostnader Kostnader Konventionell downlight LEDdownlight Bilden förklarar principen för total ägandekostand. Investeringskostnaden för LEDinstallationen är ofta högre än för en traditionell belysningsinstallation, men den lägre energiförbrukningen och de lägre underhållskostnaderna kan ge en lägre totalkostnad under installationens livslängd År I det här exemplet jämförs en installation med LED-downlights med en installation med kompaktlysrör. Den konventionella lösningen har lägre totalkostnad de första två åren. Efter två år är LED-lösningen billigare. 13

14 Produktguide Ett urval av våra LED-armaturer Pendelarmaturer: C75-P Infällda armaturer: Modul LED, Modul Circle Skrivbordslampor: 360, Ninety, Ovelo Fristående: Free LED Nödbelysning: E80, E85 Utomhusbelysning: O72, D82, O31 14

15 Downlights och spotlights: TraveLed, D70, D20 LED, S60 LED Dekorativ: A10, Sinus Förstoringslampor: Wave LED, KFM LED, LFM LED Medicinsk belysning och patientbelysning: LHH LED, Carelite LED, A55-W LED Industribelysning: MIR LED, i80, GPV2 Skanna QRkoden med din smartphone för att se den fullständiga LED-produktguiden på vår webbplats. 15

16 Article no. BK Ljus påverkar människor Glamox Luxo Lighting är en ledande leverantör av belysningslösningar till den professionella byggbranschen och erbjuder ett komplett utbud av produkter för skola, sjukvård, kommersiella och industriella byggnader, affärer, hotell och restauranger. Vi äger flera kvalitetsmärken inom belysning, däribland Glamox, Høvik Lys och Luxo. Våra belysningslösningar hjälper till att skapa en komfortabel, flexibel och stimulerande arbetsmiljö ökar effektivitet och prestanda samtidigt som individuella behov uppfylls. Kvalitet och expertis Våra produkter och lösningar har utvecklats och testats av våra tekniker på våra egna forsknings- och testningsanläggningar och tillverkas och certifieras i enlighet med alla tillämpliga kvalitets- och miljöstandarder. De är baserade på den senaste teknologin och expertisen och på flera generationers erfarenhet. Copyright 2013 Glamox Luxo Lighting

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Få standarder för 1 Johan Elm

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

inled Proline Series

inled Proline Series inled s 2014 1 5W 300 lumen 7W 450 lumen 5W COB vit 7W COB vit -. DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen 30-35W 5W 50mm -. DL-US-17AWAGE-DIM 450 Lumen 40-45W 7W 60mm 2 10W 600 lumen 10W COB vit -. DL-US-110AWAGE-

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 RGB LED-tejp kan skapa många olika effekter i inredningen. LED-tejp med RGB färger som ger häftiga effekter. LED-band blir inte varma och passar perfekt för bardiskar

Läs mer

Förstoringslampor för industrin

Förstoringslampor för industrin Förstoringslampor för industrin Förstoring är viktigt för många olika industriella processer Modern tillverkning omfattar alla processer som krävs för produktion och integrering av en produkts komponenter.

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

Värt att veta om. LEDdriftdon

Värt att veta om. LEDdriftdon Värt att veta om LEDdriftdon Led är det största teknikskiftet inom belysning sedan 40-talet då lysrör gjorde sitt intåg inom framför allt offentlig belysning. Lysdioder har förutsättningar att bli både

Läs mer

LJUSAMALLEN UTOMHUS. Rekommendationer för en enhetlig redovisning av belysningsarmaturer och belysningsberäkningar.

LJUSAMALLEN UTOMHUS. Rekommendationer för en enhetlig redovisning av belysningsarmaturer och belysningsberäkningar. LJUSAMALLEN UTOMHUS Rekommendationer för en enhetlig redovisning av belysningsarmaturer och belysningsberäkningar Information från Utgåva 1 2015 Inledning Innehållsförteckning För att man ska kunna jämföra

Läs mer

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan : Se livet från den ljusa sidan LED-katalog 2014 02 03 Rätt belysning för alla tillfällen Vilken belysning passar dig? En bekväm allt-i-ett-lösning, en professionell butiksbelysning eller en förstklassig

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Tredje upplagan, oktober 2012 Inledning Lysdiodtekniken utvecklas i ett snabbt tempo. Ett bra bevis på det är denna lysdiodsbroschyr, som redan är på sin tredje

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna?

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? 120913 02055 Satsa på kvalitet LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? Billiga lysdioder ger ljus, men oftast inte lika länge och framförallt inte med den intensitet och effekt man

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Förstoringslampor för personer med synnedsättning

Förstoringslampor för personer med synnedsättning Förstoringslampor för personer med synnedsättning Förstoring är ett självklart val för personer med synnedsättning Low vision är en medicinsk term som definieras som en bestående synnedsättning som inte

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Femte upplagan, oktober 2014 Inledning Lysdioder är den nya standarden inom belysningsvärlden. Även om den tekniska kapaciteten så småningom kommer att ha nått

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Förstoringslampor för behandling och skönhetsvård

Förstoringslampor för behandling och skönhetsvård Förstoringslampor för behandling och skönhetsvård Förstoring är ett viktigt hjälpmedel för terapeuter och kosmetologer Kosmetologi är studien och användningen av skönhetsbehandlingar. Skönhetsbehandling

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Fördelning av fastighetsel

Fördelning av fastighetsel Lampguide Fördelning av fastighetsel Belysningen står för 25 procent av den totala elanvändningen i företag och offentlig verksamhet. I många lokaler är siffran 30 procent,belysningen är alltså en påtaglig

Läs mer

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET F U INNEHÅLL N K T I O N & K V A L I T É Katalog december 2011 INNEHÅLL LED - 12V... sid 3-5 LED - HighPower / 350mA... sid

Läs mer

Låt det nya ljuset LEDa dig

Låt det nya ljuset LEDa dig www.osram.se/ledlampor Låt det nya ljuset LEDa dig UTÖKAT SORTIMENT LED-lampor för allmänbelysning från OSRAM. OSRAM LED-lampor för allmänbelysning Klassiska former 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 OSRAM har ett fullt

Läs mer

PARATHOM CLASSIC A 40 PARATHOM CLASSIC A 60 PARATHOM CLASSIC B 25. CL A 40 WW 83 339 24 4008321952066 Varmvit 8 100-240 345 E27 25000 55 113 ±3 10

PARATHOM CLASSIC A 40 PARATHOM CLASSIC A 60 PARATHOM CLASSIC B 25. CL A 40 WW 83 339 24 4008321952066 Varmvit 8 100-240 345 E27 25000 55 113 ±3 10 LED-lampor Låg strömförbrukning och lång livslängd gör att OSRAMs LED-lampor är mycket ekonomiska och miljövänliga. De finns i vanliga former och socklar vilket gör dem lätta att använda. Med färgvarianterna

Läs mer

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus

Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för industriapplikationer inomhus och utomhus Vigilant H2 Series LED High Bay-strålkastare - CE för inomhus- och utomhusbruk i industrin Om Dialight Dialight

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor

Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor LPL19B1 Penlight Professional Det bärbara inspektionsredskapet LPL03RECHX1 / LPL04RECHX1 Penlight Premium LUXEON Rebel LED-lampa med hög effekt i ett kompakt

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

PRO DownLights infälld 15/18

PRO DownLights infälld 15/18 PRO DownLights infälld 15/18 En mycket ljusstark DownLights för montage i undertak. Effekter: Drivspänning: Färg: Arbets temp: -20 - +50 Samsung 15 / 12 Watt 18 / 15 Watt 1100-1700 Lm vid 4000K WW-CW-DW

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011

Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011 Energieffektiv belysning med dagens teknik hösten 2011 Utarbetad av Susanne Strömberg, ECO konsult i Stockholm AB Sammanfattning Energieffektiv är den belysning som med minst energi ger rätt belysning

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS LED-lösningar TILLÄMPNINGAR Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar för professionella belysningstillämpningar. De ständiga förbättringarna av LED-teknikens effektivitet, kvalitet och prisvärdhet

Läs mer

Metoder för att beskriva den förväntade livslängden hos LED-moduler i armaturer

Metoder för att beskriva den förväntade livslängden hos LED-moduler i armaturer FOTO OSRAM Metoder för att beskriva den förväntade livslängden hos LED-moduler i armaturer ÖVERSÄTTNING AV EN TYSK ARTIKEL PÅ UPPDRAG AV BELYSNINGSBRANSCHENS LED-GRUPP ÖVERSÄTTARE BÖRJE BERONIUS, BERON

Läs mer

Föredrag av Tor Paulin för kursen seminarier på svenska 2009 LYSDIODER: TEKNOLOGI OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Föredrag av Tor Paulin för kursen seminarier på svenska 2009 LYSDIODER: TEKNOLOGI OCH FRAMTIDSUTSIKTER Föredrag av Tor Paulin för kursen seminarier på svenska 2009 LYSDIODER: TEKNOLOGI OCH FRAMTIDSUTSIKTER Lysdiod eller kort LED (Light Emitting Diode) är en halvledarkomponent. Halvledare Ett material med

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

Ljus & styrning. Viktor Olsson Lighting December 2014

Ljus & styrning. Viktor Olsson Lighting December 2014 Ljus & styrning Viktor Olsson Lighting December 2014 Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Två produktområden aktuella för belysningsbranschen Miljölagstiftning Hembelysning (glödlampor, halogenlampor,

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led olika stämningar. Genom att ljusreglera vita LED är det relativt enkelt att skapa olika stämningar i ett rum. Ljusreglering av färgtemperatur på vita led text boel halldén Två av led-teknikens mest kända

Läs mer

LED strips. Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande.

LED strips. Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande. LEDsystem Scandinavia, Långskeppsgatan 14, S-224 74 Lund, Sweden E-mail: order@ledsystem.se Hemsida: www.ledsystem.se Tel: +46-46-270 12 12 LED strips Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande.

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD INSIKT OM LJUS UTE För att kunna känna sig trygg och hemma i en utomhusmiljö behöver man kunna göra en tydlig helhetsbild. Man behöver förstå sammanhang och kunna orientera sig. Det handlar inte bara om

Läs mer

Satsa på kvalitet. www.c4marketing.se. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? ...a step into a digital world 131122 02055

Satsa på kvalitet. www.c4marketing.se. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? ...a step into a digital world 131122 02055 ...a step into a digital world 131122 02055 Satsa på kvalitet LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? Billiga lysdioder ger ljus, men oftast inte lika länge och framförallt inte med

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra.

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra. NÄRPRODUCERAT FLEXIBILITET MILJÖN Vi på Flux vill dela din verklighet och kunna anpassa våra lösningar efter dina behov. Vi vill ge dig funktionella och väldesignade armaturer med en produktkvalitet som

Läs mer

Produkt. MASTERColour CDM-T. En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Produkt. MASTERColour CDM-T. En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus Produkt MASTERColour CDM-T En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus Fördelar Stabil ljusfärg under livslängden Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader

Läs mer

Siteco LED. Det nya LED-ljuset LED - KOMPENDIUM 2010 FR ÅN ANNELL L JUS + FORM AB

Siteco LED. Det nya LED-ljuset LED - KOMPENDIUM 2010 FR ÅN ANNELL L JUS + FORM AB Siteco LED Det nya LED-ljuset LED - KOMPENDIUM 2010 FR ÅN ANNELL L JUS + FORM AB Det nya LED-ljuset INNEHÅLL 1. Vad är LED?... 4 2. Hur skiljer sig LED?... 8 3. Spar el, miljö och kostnader...11 Ljusutbyte,

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

ALUMINIUM-PROFILER OCH LED-STRIP

ALUMINIUM-PROFILER OCH LED-STRIP LED-linjer i hissarna på Gothia Towers i Göteborg. Här sitter 14,4W/m RGB LED-strip i aluminiumprofilen 180 -modell. Med det höga och utskjutande opalglaset får man en jämn ljusfördelning som sprider ljuset

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen NOVIPro LED-LAMPOR NOVIPro LED-lampor Väldigt kraftfulla LED-lampor. Robusta och med extra hög kvalitet, avsedda för den professionella användaren. NOVIPro LED-lampor har en koncentrerad och fokuserad

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

2013 F I B E R O P T I K

2013 F I B E R O P T I K 201 IBEROPTIK IBEROPTIK Standardpaket fiberoptik Kompletta fibersatser för stjärnhimlar och belysning, såväl för inomhus som utomhus, t.ex. i bastu, badrum eller entréer. iberoptik är lämpligt att använda

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

Göteborg 2009-03-04. Kalle Hashmi Energimyndigheten

Göteborg 2009-03-04. Kalle Hashmi Energimyndigheten Göteborg 2009-03-04 Kalle Hashmi Energimyndigheten USA cyklister dödsfall 1997-2007 Cyklister dödsfall förekom oftare i städer (72%), vid icke-korsnings platser (64%), mellan klockan 5 och 9 em (26%),

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer