Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2014-10-10. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan."

Transkript

1 Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på 1 (12)

2 När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. Bostadsrättsföreningen ska godkänna nya medlemmar och fattar beslut om större förändringar i fastigheten. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och den väljs vid föreningens årsmöte. Bor du i en bostadsrätt betalar du en avgift till föreningen som äger fastigheten. Avgiften går enbart till föreningens kostnader. Vi har alla därför ett eget intresse i att omkostnaderna hålls nere. Detta innebär att alla tillsammans har ett ansvar för skötsel av husen, garagen, gården och planteringar. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Vi tillsammans är föreningen! 2 (12)

3 Innehållsförteckning Autogiro... 4 Avstängning vatten... 4 Biltvätt... 4 Brandsläckare... 4 Brandvarnare... 4 Bygglov... 4 Digital-TV... 4 Djur... 5 Felanmälan... 5 Färgpolicy... 5 Försäkringar... 5 Garage... 5 Golvbrunn i våtutrymme... 5 Grillning... 6 Gula Huset Gemensamma utrymmen... 6 Hastighetsgränser... 6 Hemsida... 6 Hyra ut i andra hand... 6 Inflyttning... 6 Infästning fasad... 6 Låsöppning via Taxi... 6 Lägenhetspärm... 7 Mattor... 7 Nyckelkort... 7 Nyckelvärdar... Fel! Bokmärket är inte definierat. Nycklar, extra... 7 Odlingslotter... 7 Ordning & Reda... 7 Parkering... 7 Snabbkopplingar... 7 Sopcontainer... 8 Stadgar... 8 Städdagar... 8 Tappen... 8 Trädgårdar... 8 Tvättstugan... 8 Utflyttning... 9 Ventilation... 9 Vinden... 9 Årsstämma... 9 Kontaktuppgifter Styrelsen (12)

4 Autogiro eller E-faktura Det går utmärkt att betala sin månadsavgift via autogiro. Kontakta vår ekonomiska förvaltning i Norrköping, FF Fastighetsservice. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Det går även bra att betala via e-faktura. Du anmäler dig på din internetbank. Sök efter FF- Fastighetsservice AB Avstängning vatten För er som har kök i markplan, avstängningen finns i skåpet under inbyggnadsugnen. För er som har kök i ovanplan. Avstängningen finns i badrummet, bredvid toalettstolen. OBS! Kranarna kan vara flyttade och då ska man kunna nå dem via en inspektionslucka i väggen. Det är bostadsrättshavarens ansvar att känna till var vattenavstängningen till lägenheten finns. Biltvätt Det är inte tillåtet att tvätta sin bil inom området. Brandsläckare Finns på två allmänna platser, i tvättstugan och i kvarterslokalen. Om man har använt någon av dem, kom ihåg att anmäla till någon i styrelsen så att återfyllning sker. Brandsläckarna ska alltid vara i användbart skick ifall olyckan är framme Brandvarnare Ska bytas ut var 10:e år pga. att funktionen försämras avsevärt med åren. Bygglov Ur stadgarna 29: "Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten eller tillhörande utemiljö utan tillstånd av styrelsen". OBS! Den enskilde medlemmen ska även söka bygglov hos Byggnadsnämnden. Digital-TV Föreningen har kollektiv digital-tv hos Telia. Till varje lägenhet ingår 2 digital-tv-boxar, en RGW med tillbehör och kanalpaket Lagom (för aktuellt kanalutbud se Allt detta ingår i månadsavgiften. Vid avflyttning ska båda boxarna med tillhörande utrustning lämnas kvar i lägenheten. Har du frågor eller problem med din digital-tv? Ring Telia Kundtjänst på tel eller Telia Support på tel Om Thomson RGW, digital tv boxar eller fjärrkontroller går sönder så är det bara att ringa Telia så skickar dem ny utrustning. I samma kartong som den nya utrustningen levereras lägger man den gamla utrustningen och 4 (12)

5 skickar tillbaka. Många har problem med fjärrkontroller som går sönder, men bara ring så får ni en ny. Det kostar alltså inget extra. Djur Ägare till lösspringande djur samt hundar, har ansvar för att ta upp avföring efter djuret. Områdets sandlådor fungerar inte som kattlådor. Till hundägare vädjas att inte rasta hunden på gräsmattor inom området. Felanmälan Felanmälan kan göras dygnet runt till FF Fastighetsservice via Internet på eller på telefon Läs först dokumentet Föreningens resp. boendes åtaganden. Om du är osäker på vem som tar kostnaden, kontakta då styrelsen innan du felanmäler. Färgpolicy Medlem ansvarar för invändigt underhåll av lägenheten samt även en del underhåll utvändigt som förråd, fönster, fönsterbågar, dörrar och vindskydd. Föreningen tillhandahåller färg, enligt fastställd färgpolicy, för underhåll utomhus. Dock tillhandahålls ej färg till bostadsrättshavarens egna snickerier t.ex. staket. För att se vilken färgnyans som gäller så finns det färgprover uppsatta i tvättstugan. Färgpolicyn hittar du på hemsidan. Försäkringar Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg från och med 1/1-2012, man behöver alltså som boende inte teckna detta bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring från och med detta datum. Månadspremien betalas av föreningen. Självrisk samt åldersavdrag betalas av den boende. Garage Garage i länga ingår i månadsavgiften. Golvbrunn i våtutrymme Föreningen står för materialkostnaden vid byte av golvbrunn vid badrumsrenovering. Max 500 kr utbetalas mot uppvisande av kvitto. Försäkringsbolaget kräver alltid att arbete i våtrum ska vara fackmannamässigt utfört, alltså enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt monteringsanvisningar för samtliga material. 5 (12)

6 Grillning Grilla gärna, men flytta ut grillen från husväggen. Grill oset kommer annars in i inluftstrumman till lägenheten ovanför. Gula Huset Gemensamma utrymmen Solarium, bastu och kvarterslokal bokas på speciella bokningslistor i tvättstugans entré. Det personliga nyckelkortet gäller. Ansvarig för dessa kort är Mohammad Saiady på Fbv Tvättstuga, bastu och kvarterslokal - ingen avgift. Solarium betalas via myntinkast(5kr) vid solarium. Innan du lånar kvarterslokalen läs noga igenom våra ordningsregler! Du hittar dem på hemsidan. Hastighetsgränser Skyltar och markeringar gäller på hela Fårbetesvägen. Hemsida Vi har en officiell hemsida som du hittar på Här finns information av allmän karaktär som är åtkomlig för alla. Hyra ut i andra hand Ur stadgarna 32: En bostadsrättsinnehavare får upplåta hela sin lägenhet samt tillhörande förråd och garage i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke Inflyttning - Kontrollera att du har fått alla nycklar som tillhör lägenheten - Kontrollera att du har fått all utrustning som tillhör kollektiv digital-tv - Kontrollera att du har en lägenhetspärm Infästning fasad Infästning av markis, tak eller annat ska vara fackmannamässigt utfört. Ansök ALLTID om tillstånd hos styrelsen FÖRE du gör någon åverkan på fasaden! Låsöppning via Taxi Om man har låst sig ute så har man möjlighet att ringa Taxibil i Östergötland på telefon , dygnet runt. Låsöppning får bara utföras av speciellt utvalda förare. Pris inom Linköpings tätort är 350 kr. Detta betalas på plats när Taxi kommer. Tänk på att du måste kunna legitimera dig och uppvisa köpekontrakt för att kunna använda denna tjänst. 6 (12)

7 Lägenhetspärm Till varje lägenhet följer en lägenhetspärm. Vid avflyttning ska denna alltid lämnas kvar och visas upp för nästa medlem. I lägenhetspärmen ska finnas bl.a. föreningens stadgar, tidigare Tappen-information, föreningens styrdokument, tidigare årsredovisningar mm. Mattor Mattor ska absolut inte skakas från balkongen. Det finns en piskställning utanför Gula Huset som med fördel ska användas till att hantera större mattor. Nyckelkort / Passerkort Ansvarig för dessa är Mohammad Saiady på Fbv Nycklar, extra Ansvarig för nycklar är Lennart Levstad på Fbv, 117. Kontakta Lennart vid behov av extra nycklar till lägenheten. Odlingslotter Det finns lediga odlingslotter på ett par platser i området. Om du är intresserad av att ta hand om en egen odlingslott, prata med Birgitta Larsson Fbv. 55a. Detta medför ingen extra avgift för dig. Ordning & Reda För att hålla en hög trivselnivå i området är det viktigt att lägenheter och tillhörande tomter hålls i gott skick. Ur stadgarna 28: Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Parkering Fårbetesvägens parkeringsplatser ska inte användas som uppställningsplats för utrangerade fordon och husvagnar. Det är ej tillåtet att parkera inne i bostadsområdet. Det är okej att köra in bilen för i- och urlastning. Parkeringsbiljett finns att lösa i parkeringsautomaten vid infarten till Fårbetesvägen. Man kan även lösa månadsbiljett om så önskas. Snabbkopplingar Snabbkopplingen som man skruvade på vattenutkastaren under våren, måste tas bort inför vintern. Kvarvarande vatten i rören kan annars frysa och orsaka kostsamma vattenskador i lägenheten, kostnader som belastar den boende. 7 (12)

8 Sopcontainer Det finns ett antal containrar i området som gäller för hushållssopor. I containern för trädgårdsavfall (komposterbart) slänger man just bara komposterbart trädgårdsavfall enligt containerns skyltning! Exempel på vad som inte ska slängas i denna container är plast, julgranar, sten och grus, tjocka grenar. För övriga grovsopor hänvisas till Malmen Återvinningscentral (ex. elektronikavfall, cyklar, kylskåp mm) Stadgar Föreningens stadgar är det som styr verksamheten. Dessa ska finnas i din lägenhetspärm och finns också att läsa på hemsidan. Städdagar Föreningen har varje år två städdagar, en på våren och en på hösten. Då förväntas alla medlemmar komma ut och hjälpa till med diverse enklare arbeten. Detta för att på ett gemensamt sätt spara pengar till föreningen. Tappen TAPPEN är namnet på Vintunnans medlemsblad. Styrelsen är författare av medlemsbladet och det delas ut i brevlådan med jämna mellanrum, ca 3-4 gånger/år. Trädgårdar Det åligger lägenhetsinnehavaren att hålla sin trädgård i vårdat skick. Gräsmattan ska underhållas. Vid trafikerade gator/vägar ska träd och häckar högst ha den höjd att den inte skymmer sikten för bilar och cyklister. Se utdrag ur Linköpings Kommuns rekommendationer som finns sist i detta dokument. Träd som växer framför balkong eller fönster på övervåning får inte vara så stora att de skymmer utsikten. Om detta är ett problem för boende så ska detta åtgärdas senast inom 3 veckor efter påpekande från styrelsen. Om detta inte åtgärdas inom denna tid så tar föreningen bort de störande träden med hänvisning till Bostadsrättslagen, 7 kap. 9. Tvättstugan Det är endast okej att tvätta på tider som går att boka enligt bokningsschemat i tvättstugans entré. Om en bokad tid inte verkar nyttjas, kolla med den som har bokat om du kan överta tiden. Husdjur får inte tas med in i tvättstugan och rökning är inte tillåten, med hänsyn till allergiker. Passerkort gäller för att komma in. 8 (12)

9 Utflyttning När du flyttar ut ur föreningen är det viktigt att du och den person som tar över din lägenhet stämmer av nedanstående tillsammans. Följande ska lämnas kvar vid utflyttning: tvättlås med nyckel 2 digital-tv-boxar + 1 RGW med tillbehör lägenhetsnycklar (antal kan variera) lägenhetspärmen 1 st. brandvarnare Passerkort till Tvättstuga/gemensamhetslokal Ventilation Den boende ansvarar för skötsel och rengöring av anläggningens filter. Om det blinkar en röd lampa på fläktens framsida så är det dags att dammsuga till- och frånluftsfiltren inne i aggregatet. Återställ lampan genom att hålla reset-knappen bredvid lampan intryckt tills den slocknar. Rengör fettfiltret ovanför spisen minst en gång/månad, gärna i diskmaskinen. Eftervärmningselementet ska vara inställt på mellan 8 till 10 grader. Filter i resp. rum rengörs med dammsugaren en gång/månad. Tag gärna ner dem och dammsug dem från insidan emellanåt. Föreningen tillhandahåller nya filter för byte vid behov. Vinden Att bygga om vinden till beboelig yta är inte tillåtet. Det är endast tillåtet att delvis golva vinden. Var uppmärksam på mörka avvikande fläckar i taket. Detta kan vara läckage. Om de blir större så ska styrelsen kontaktas. Årsstämma Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Varje vår kallar styrelsen till årsstämma. På årsstämman bestäms vilka personer som ska ingå i styrelsen. Det röstas även om viktiga beslut som påverkar föreningen. Lämna gärna in motioner i god tid före stämman. Man kan lämna dessa i brevlådan vid Gula Huset. 9 (12)

10 Kontaktuppgifter Styrelsen Namn: Postlåda: Telefon: E-post: ORDFÖRANDE Henry Karlsson 105a VICE ORDFÖRANDE Maria Kindgren 57a SEKRETERARE Maria Brimalm 81A LEDAMOT Nils-Erik Elf Svensson LEDAMOT Mohammad Saiady SUPPLEANTER Lennart Levstad Birgitta Larsson 55a Jennifer Nikolic (12)

11 Till tomtägaren: Klipp häcken! Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättre den. Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas Plan- & bygglagen 3 kap (12)

12 12 (12)

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2012-05-22. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2012-05-22. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (12) När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04

Org.nr: 76605-0967. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Org.nr: 76605-0967 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Skutehagen1 2014-04-04 Detta häfte är tänkt att efter genomläsning finnas till hands när det uppstår problem. Förvara det därför lättåtkomligt!

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till.

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. i Informationsbroschyr BRF Inspektoren I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. Spara den den kan ge dig svar på frågor som kan dyka upp. Vi är delägare!

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Gräslöken från A till Ö

Gräslöken från A till Ö Gräslöken från A till Ö 53 Gräslöken HSB 53 Gräslöken är det fullständiga namnet på vår bostadsrättsförening (Brf). Föreningen byggdes 1970-72 och omfattar de 77 röda tvåvåningshusen vid Gräslöksgatan,

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer