RIGHT HAND AID. Rätt hjälp på plats!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIGHT HAND AID. Rätt hjälp på plats!"

Transkript

1 RIGHT HAND AID Rätt hjälp på plats! Hans Erling Jensen 12 juni 2014

2 Vad är Right Hand Aid "Right hand Aid for de, som önskar att rätt hjälp hamnar rätt! EN KORT BESKRIVNING Right Hand Aid är en alternativ hjälporganisation som bildats som svar på de flesta existerande hjälporganisationers tilltagande politiska korrekthet. Right Hand Aid är alternativet för de som önskar att rätt hjälp hamnar rätt! De etablerade välgörenhetsorganisationerna väljer ofta att hjälpa där de får mest uppmärksamhet i pressen genom att vädja till allmänheten med hjälp av emotionella bilder med syfte att samla in stora belopp för att täcka sina oproportionerliga kostnader. I den verkliga världen lider många människor "i tysthet", antingen för att deras problem inte uppfattas som tillräckligt dramatiska eller för att deras behov av hjälp inte passar in i den befintliga politiska konsensusen och därför inte uppmärksammas av nyhetsmedier. Right Hand Aid arbetar huvudsakligen med rådgivande och insamlande verksamhet för några få utvalda, mindre, icke-statliga organisationer som fokuserar så starkt på att utföra sina biståndsprojekt att de inte själva mäktar med att både informera och att samla ekonomiska och materiella resurser för sina olika hjälpinsatser. Right Hand Aid önskar i första hand hjälpa människor i nöd på plats i sina egna omgivningar i deras eget hemland eller i närområdet. SIDA 1

3 VISION Vår mission är att hjälpa människor som glöms eller negligeras av de stora etablerade hjälporganisationerna på olika platser i världen, med rådgivning och ekonomisk stöd. Organisationen skall i hela sin verksamhet avspegla principen "Rättsstat, demokrati och yttrandefrihet!" Patriotism, kombinerad med en önskan om att skapa en bättre värld för behövande på den plats där de befinner sig, är vår drivkraft. Det är vårt mål att administrativa kostnader, ersättningar och andra inköp/utgifter aldrig får överstiga 15% av insamlade medel. Målet är att komma under 10% efter 24 månaders drift. VÄRDEGRUND Det kan även röra sig om människor i Sverige, Norden eller Europa! Också här finns massor av människoöden på livets skuggsida som inte får adekvat hjälp från sina respektive myndigheter. Right Hand Aid utgår från en bas som innefattar praktisk etik samt att ge hjälp till självhjälp. Vår grundsyn är demokratisk med rättsstatsprincipen som riktlinje och med oinskränkt yttrandefrihet. Right Hand Aid hjälper de organisationer, som ser individen som det högsta värdet och som inte styrs av rigida ideologier eller förtryckande trosinriktningar. MÅL Med en stark styrelse i Right Hand Aid vill vi utveckla verksamheten till ett solitt alternativ till de många hjälporganisationer, som under den senaste tiden har visat såväl dåligt omdöme i umgänget med insamlade medel och i Röda Korsets och Rädda Barnens fall även en hissnande förakt för sina medarbetare respektive medlemmar. Vårt mål är att vi inom 4 år kan uppvisa så övertygande resultat att Right Hand Aid är med bland de 3 kandidater när människor väljer vilken organisation och vilken typ projekt de vill stödja. SIDA 2

4 HISTORIK & BAKGRUND Under fyra år har Hans Erling Jensen samarbetat med den nepalesiska organisationen ADEC Nepal, och under resans gång utvecklat en god vänskap med organisationens grundare, Prakash Adhikari, som arbetar som vicerektor på en större engelskspråkig skola i Kathmandu. Samarbetet har i stort sett handlat om att skapa möjligheter för nepalesiska gatubarn att få tak över huvudet, ge dem mat, kläder och grundläggande skolgång och därigenom ge dem en bra start i livet för att klara sig själva. I mars 2014 var HEJ i Kathmandu under tre veckor för att samla ihop trådarna efter fyra års distanssamarbete. Här besöktes en rad institutioner som mottar hjälp av ADEC Nepal. Hans Erling Jensens engagemang har i första hand varit triggat av möjligheten att hjälpa verkligt behövande människor utan att behöva ta hänsyn till snackande politiker, enorma kostnader eller direktörer och personal som håller möten i stället för att se till att pengar och resurser kommer fram och används där de behövs. Utifrån dessa erfarenheter uppstod idén om att skapa en egen, alternativ hjälporganisation som kan tillföra betydligt mer än den hobbyverksamhet som hittills bedrivits av HEJ, hans familj och intresserade vänner. STYRELSEN I RIGHT HAND AID Lars Tilly Hans Erling Ewa Ilona Björn Hans Erling jensen, ordförande. Bor i Lövestad i Sjöbo kommun. Björn Norström, känd krönikör från Avpixlat, lärare och bosatt i Vermont, USA sedan 20 år. Ilona Michalowski, Mölndal är läkare med en gedigen erfarenhet från arbete inom vården, medlem av SD och en lysande debattör med egen websida! Lars Tilly, Sydafrikakännare och aktiv SD politiker i Sjöbo Kommun. Ewa Samvik, IT specialisten och ordförandes närmaste bollplank! Under perioden adjungerar vi styrelseledamöter efter behov. Right Hand Aid har dessutom ett Advisory Board som byggs på efter hand. Läs mer om styrelsen på vår hem-sida: SIDA 3

5 PERSONLIGA ORD FRÅN HANS ERLING JENSEN ORDFÖRANDE Under större delen av mitt liv har jag kämpat för frihet och jämlikhet, och jag har höjt min röst mot förtryck i alla dess former oavsett om orsaken varit politisk, religiös, feodala traditioner eller annat. Jag tror på människor, inte på ideologier eller religioner. Jag tror på demokrati, mänskliga rättigheter och på att viljan att vilja utvecklas måste komma från individen själv från roten så att säga för att leda framåt, och inte som ett krav från ovan. Det är bara fria människor som kan skapa en bättre värld. Inte ideologier eller religioner och inte heller den som tror att just han funnit enda sanningen. Jag tror på kunskapens makt. Kunskapen om hur man odlar en åker, hur man bygger en båt, ett hus eller reparerar en bil. Det är den typen av lärdom som ger mat på bordet, tak över huvudet och förser människan med det mest nödvändiga. Vårt mål är "att hjälpa människor att lära sig fiska", inte bara att ge dem "en fisk för dagen" - det är den enkla konfucianska tanken bakom Right Hand Aid. DET ÄR MYCKET VI LÄRT UNDER RESANS GÅNG För i tiden var det modernt att skicka klär till de fattiga länder - och mat med mera. Men sedan fann man ju ut, att det förstörda infrastrukturen och kläderna försvann ju och såldes av tjuvar som dumpade priset på marknadsplatsen så lokala klädproducenter fick slå igen. Vi hjälper de behövande med saker, som vi handlar hos lokala i närområden. På det sätt hjälper vi alla. Båda de som har svårt att klara sig och de som ändå får det att gå runt. DEN POLITISKA DIMENSIONEN Etiskt kan det kanske vara vanskligt att använda hjälparbete till politiska föremål. Men det var ändå ett sådant tänkande som gav näring till idén och skapade planerna om att starta Right Hand Aid. Under 2013 beslutade kommunfullmäktige i Sjöbo Kommun att etablera ett flyktingboende för 10 ensamkommande barn. Driftskostnaderna beräknades till kr per år, det vill säga ungefär kronor per barn/dygn. Detta är ett belopp som bekräftas av Migrationsverket, olika institutioner i migrationsbranschen och från kommunerna. (Migrationsverket använder i 2014 siffran /dygn. I våra beräkningar opererar vi med medeltalet kr/dygn/ek.) Dessa siffror är rena nettosiffror per år före PUT och medtar inte kostnaderna för typ omskolning av t ex afghanska, palestinska, somaliska eller syriska unga. Ej heller kostnaderna för de nära framtida familjesammanföringarna med ännu fler bidragsutgifter som följd. Det finns fler beräkningar som inkluderar ovannämnde faktorer, där siffrorna uppgår till kronor per dygn/barn. I Right Hand Aid tar vi utgångspunkt i det lägsta beloppet (4.500), som i sig är graverande nog sett i ljuset av vilken hjälp man annars kunde ge till behövande på plats i de mest utsatta områden. SIDA 4

6 3850/ Erfarenheterna från Nepal och Indien visar att vi kan hjälpa ungefär verkligt utsatta barn på samma sätt och för samma summa, som svenska skattebetalare har lagt på ensamkommande asylbarn, som kom till Sverige 2013! (1-300) Samma uträkningsmodell kan - utan de stora förändringar - användas i andra fattiga länder som Afghanistan, Filipinerna, Mongoliet, Indonesien, Mocambique, Mexico, Honduras m fl.. Det enda vi inte har med i våra kostnader är ipads och äkta Nike skor. Vi tror inte på att människor mår bättre av just dessa prylar! HÄPNADSVÄCKANDE SIFFROR Räknar vi på perioden , då Sverige har tagit emot ensamkommande (endast 16% är flickor) får vi ett häpnadsväckande resultat. För samma belopp som dessa ensamkommande kostat svenska skattebetalare, skulle vi ha kunnat hjälpa ofattbara verkligt behövande - på plats eller i närområden under ett helt år! Det intetsägande begreppet Allas lika värde utsätts i mötet med vår modell för totalt förödande haveri, som de flesta politiker tyvärr inte klarar att fatta och ännu mindre erkänna! Att välja att hjälpa 3850 i stället för att hjälpa , när pengarna finns! Hur kan det vara Allas lika värde? SIDA 5

7 MARKNADSFÖRING AV ORGANISATIONEN På marknadsföringssidan finns redan intresse från de alternativa tidningarna i Sverige och de största bloggarna i Sverige och Europa. Ett visst försäljningsarbete mot företagare ingår i planerna. Vi är medvetna om, att det inte är den enklaste saken i världen, att starta en ny hjälporganisation. Vi menar dock, att idéen som Right Hand Aid vilar på är så pass bra att den med kontinuerlig och aggressiv promovering kommer att tända för eller sedan, när budskapet har spridits tillräckligt bland allmänheten. Right Hand Aid vill hjälpa på plats. Genom denna passus förknippas organisationen automatisk med Sverigedemokraterna och framkallar därmed ilska och orimliga fördomar hos många människor som har som passion att hata SD och allt vad som liknar på. Right Hand Aid är för de som har en annan syn på asyl och invandringspolitiken än den politisk korrekta som håller på att ta musten ur Sveriges ekonomi. Vi har beräknat att det rör sig om i alla fall 25% av alla svenskar. Det är en överväldigande marknadssiffra. Efter Röda Korsets behandling av sin äldre volontär i Falun, som sa fel saker, och senast Rädda Barnens ordförande Inger Ashings exkluderande uttalande, att Sverigedemokrater inte kan vara medlemmar i Rädda Barnen, ser det verkligen ut som om goda konservativa människor behöver en hjälporganisation som inte beter sig illa mot andra, och där styrelsens arvoden inte är det viktigaste och största. Nu kan de välja Right Hand Aid i samarbete med Hatune Foundation! Sverigedemokraterna Under sommaren 2014 kommer vi att ta fram en sida på webben som handlar om Right Hand Aid set med politiska ögon. Sidan kommer innehålla siffror, frågor och svar avsedd för den stundande valrörelsen. Vi anser, att vi har åtskilliga goda och solida svar, när det gäller frågorna vi som Sverigedemokrater varje dag konfronteras med när det gäller flykting och invandrarpolitiken! Se not 1 SIDA 6

8 PÅGÅENDE PROJEKT I NEPAL Arbetet i Nepal som Hans Erling Jensen tidigare i privat regi stått för, fortsätter i Right Hand Aid. Förutom löpande hjälp till gatubarnen, specialskolorna och handikapp centret i Gokarna, har vi tillsammans med ADEC Nepal lanserat en större kampanj under namnet ReClean the Streets som började mitten av maj 2014 i stadsdelen Joparti i Kathmandu. Under senare år har människor begett sig från lantdistrikten till huvudstaden för att söka efter ett bättre liv. Det har medfört en befolkningsexplosion i Kathmandu som myndigheterna inte klarar av att hantera. Ett av de mest synliga problem är den bristfälliga sophanteringen. Det har vi gemensamt beslutat att göra något åt. ADEC Nepal har arbetat ihop med berörde myndigheter och organisationer i ärendet. Aktiviteter som bl a avfallssortering med frivilliga hjälpare som arbetsstyrka är satt i gång. En kommitté bestående av lokala ledare ansvarar för genomförandet. Right Hand Aid har förutom själva idén bidragit med NPR (SKR ) och planerar att fortsätta kampanjen i andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Evaluering kommer ske i juni 2014 efter att första del av kampanjen är avslutat 14 juni. Läs mer detaljerat på: ReClean the Streets! Se Not 2. Övriga aktiviteter avhålls efter ADEC Nepals planering: 1. Sponsring av enskilda barn 2. Mat & Klädesfestivaler 3. Hälsovårdskampanjer SIDA 7

9 SAMARBETSAVTALET MED HATUNE FOUNDATION Hatune Foundation & Right Hand Aid Right Hand Aid ingick den 21 maj 2014 ett omfattande avtal med Hatune Foundation som från sitt huvudkvarter i Tyskland leder en organisation med mer än volontärer som hjälper fattiga, flyktningar, förföljda och andra utsatta i 35 länder. Syster Hatune hjälper bland annat kristna flyktingar i Mellanöstern (Syrienkonflikten), där hon reser ofta. Kristenförföljelserna i denna del av världen upptar mycket av hennes tid och tankar. Hatune Foundations administrationskostnader ligger på makalösa 3% vilket var medverkande till att syster Hatune år 2010 mottog den tyska förtjänstmedaljen av Tysklands president, som belöning för sitt arbete för utsatta och behövande i hela världen. Det aktuella avtalet mellan Right Hand Aid och Hatune Foundation, innefattar en rad projekt inom hjälp på plats såväl som mer praktiska funktioner inom informationsspridning och fundraising. Brobyggande! Right Hand Aid och Hatune Foundation har båda oavhängigt av varandra lagt ner tid på att undersöka behovet för låg-praktisk brobyggande. För den oinvigde behövs kanske en lite utförligare förklaring. För du som vill veta mer: Se Not 3, eller gå till Ny Webb-plattform RHA har tagit på sig att utveckla en ny Web-plattform för Hatune Foundation: Ett gemensamt hjälp på plats -projekt med fokus på flyktingsituationen i Mellanöstern är under utarbetande och kommer att presenteras under juni månad. Se Not 3 SIDA 8

10 SYDAFRIKA Ett projektarbete kring Sydafrikas eskalerande problem med förföljelse av det vita mindretalet beräknas påbörjat snarast. Det erkända institutet Genocide Watch har placerat Sydafrika i klass 6 på en skala från 1-7. Arbetet skall utmynna i en rapport på engelska för global presentation. Kostnaden för färdigställande av rapporten beräknas löpa upp i ca SKR Se Not 4 AKTUELLA FAKTA Konceptet Right Hand Aid blev offentligt sjösatt den 6 juni. RHA är organiserad som en förening med minst 5 och högst 7 styrelseledamöter. Föreningen Free Speech Europe med organisationsnumret ändrade 28 maj namn till Right Hand Aid. De stadgarna som handlar om Syfte & Ändamål ändrades också på årsmötet. (Se stadgar på hemsidan.) Juni 9, 2014: Namnändring är godkänd av Skatteverket. Right Hand Aid är registrerat i Sverige. Bank: Handelsbanken I Sjöbo, Sverige SIDA 9

11 Noter NOT 1: SVERIGEDEMOKRATERNA & RIGHT HAND AID Ett färskt exempel från Kommunfullmäktige i Kristianstad talar sitt tydliga språk om de utmaningar man har i SD, när det talas om invandrare och flyktingar, som det ju ofta görs i kommunerna nu för tiden. I synnerhet när SD är på plan är det tydligt att vi i SD saknar ett svar på parollen vi vill hjälpa på plats! Den här debatten är bedrövlig. Hur kan du sitta och skratta igenom den här debatten?, säger Anna-Kerstin Lundgren (FP) till N Nilsson (SD) Niclas Nilsson (SD): Det finns mycket elände på den här planeten. Vi sverigedemokrater säger att man ska använda biståndet i närområdet. Anna-Kerstin Lundgren (FP): Kan du förklara för oss hur man ska hjälpa barnen på plats? Det är bara snack hela tiden. Lisbeth Thorsson (FP): Vem har rätten att neka ett barn ett nytt liv? Lisbeth Thorsson (FP) Jag kan inte säga nej till 20 ensamkommande flyktingbarn. Se hela samtalet i KF, Kristianstad här! När vi nu anklagas för bara att snacka, när vi talar om att hjälpa människor på plats, har vi med Right Hand Aids siffror och inte minst med organisationens pågående aktiviteter fått möjligheten att svara igen: Vi kan hjälpa 300 gånger fler barn på plats för samma pengar OCH VI GÖR DET! Tyvärr är det så, att även om vi med våra beräkningar angående hjälp till våra fattiga barn kan påvisa att vi uppnår avsevärt bättre effekt för alla parter med vårt initiativ än med okontrollerat PUT, får vi inte fred från våra antagonister! Jamen det hjälper ju inte de stackars barnen i Syrien, som har hamnat mitt i kriget! Dem hjälper vi t ex via Sister Hatunes fond. Se not 3 Se även vår hemsida om FAQ: SIDA 10

12 NOT 2: KATHMANDU HÅLLER PÅ ATT DRUNKNA I SOPOR! Vi behöver din hjälp för att rädda denna vackra stad "på världens tak"! Huvudstaden i Nepal har lidit under ett kolossalt avfallsproblem de senaste 20 åren Under mer än 2 decennier har människor begett sig från lantdistrikten till huvudstaden för att söka efter ett bättre liv. En dröm som tyvärr bara lyckas för ett fåtal av de många som söker lyckan. Det har, som i de flesta andra storstäder i 3:e världens länder, medfört en befolkningsexplosion i huvudstaden som myndigheterna inom många områden inte har resurser att hantera. Ett av de mest synliga samhällsproblemen är upphopningen av sopor. Motsatt högtutvecklade nationers storstäder, som har välfungerande, nästintill vetenskapliga system för avfallshantering, så lämnas soporna i Kathmandu överallt där de ligger, orörda och ruttnar medan livet går vidare i den mer och mer illaluktande omgivningen som givetvis drabbas av många sjukdomar som följd. Det är inte bara regeringens fel att utvecklingen har varit så katastrofal. Det finns ingen folklig tradition för att ta hand om avfall. Tidigare fanns det faktiskt inte så mycket, traditionen var att återanvända snart sagt allt som blev över! Plaståldern och konsumtionssamhällets intrång i världens fattigaste delar har satt sina spår, och kombinerat med en okontrollerad befolkningstillväxt, har nu också den förr så exotiska staden Kathmandu, fått en image bland turister och andra tillresande som en skitig stad. För en nation som i den grad, som fallet är i Nepal, lever av en inbringande turistnäring, är det viktigt att inse och definiera problemet med avfallshanteringen, innan det får obotliga konsekvenser för hela landet. Vad vill och kan vi göra? Right Hand Aid har tillsammans med ADEC Nepal beslutat att göra något med problemen. Vi har därför lanserat en större renhållningskampanj i Kathmandu. Kampanjen har fått namnet ReClean the Streets och börjar mitten av maj 2014 i stadsdelen Joparti i Kathmandu. Kampanjen är inte bara en renhållningsaktivitet, det är ännu mer en inställningskampanj, som vi hoppas kan sätta sina spår i skolor, lokala institutioner och organisationer samt skicka en signal uppåt, att människor gärna vill göra något för samhället och sig själva när åtgärderna ger mening! SIDA 11

13 ADEC Nepal har i ärendet kontaktat berörde myndigheter och organisationer och en kommitté bestående av lokala ledare har tagit på sig arbetet med syftet att organisera nödvändiga resurser i samhället. Planer finns nu på storstädning och avfallssortering med frivilliga hjälpare som arbetsstyrka. Aktiviteterna började 10 maj. Om Joparti Joparti var tidigare en by utanför Kathmandu. Under de senaste 30 åren har Joparti förvandlats till förstad. Med sina invånare kallar nepaleserna Joparti för världens största by! Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR (SKR ) och ämnar att fortsätta kampanjen i andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Som det framgår av kartan ovan finns det massor med distrikt att fortsätta "ReClean Kampanjen" i, om konceptet kan visa sig framgångsrikt i Joparti. Fakta Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR (SKR ) och ämnar att fortsätta kampagnen med andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Evaluering kommer ske i juni 2014 och resultera i en rapport, där ADEC Nepal och Right Hand Aid ger sina synpunkter på projektet. Under tiden arbetar vi gemensamt på att hitta uppgifter för de mest motiverade invånarna i Joparti så att vi kan stärka vår hjälp till självhjälp till de mest utsatta i området. ReClean the Street Kampanj: Antal volontärer: 200 Situation Det finns nog att göra. Gator och vägar översvämmas av avfall på alla sidor. Blåa plastsäckar, annan plast, papper, gamla tidningar, metallburkar, betongavfall och krossat glas. Ingen tycks ta ansvar för renhållningen. Även de som bor mitt i misären är övertygade om, att det är myndigheternas ansvar. Det finns en allvarlig klyfta i förståelsen mellan myndigheter och invånarna. Motiverad av idéen, "ReClean the Streets", har ADEC Nepals Prakash Adhikari arbetat hårt med att motivera myndighetspersoner och andra intressenter från olika lag att delta i programmet för att med gemensamma ansträngningar skapa en bättre miljö. SIDA 12

14 Organisation 1. En kommitté på 7 medlemmar har etablerats och tagit på sig det överordnade ansvaret. 2. En grupp på 60 personer medverkar i arbetet på gatan med det operativa ansvaret lokalt. 3. Prakash Adhikari från ADEC Nepal har det överordnade ansvaret för det slutliga resultatet. Avfallshanteringen Fler lokala föreningar skall tillsammans med de lokala myndigheterna stå för sortering och sluthantering av insamlat avfall. Skräptyper Metall, glas, däck, farligt avfall, papper, plast. Inställningskampanj Lokalbefolkningen informeras med posters och tidningsartiklar Möten avhålls om avfallsbehandling Skolorna sammankallar elever i området och håller informationsmöten där man uppmanar eleverna att prata med sina föräldrar om projektet för på så sätt att involvera även dem EVALUERING Kommer efter 14 juni 2014 Är på gång! SIDA 13

15 NOT 3 HATUNE FOUNDATION Right Hand Aid gick 21 maj 2014 in i ett omfattande samarbete med Hatune Foundation. Avtalet inbegriper samarbete på en rad framtida projekt inom hjälp på plats, såväl som mer praktiska aktuella åtaganden inom informationsspridning, projektbeskrivning och fundraising. Styrelseordförande i Hatune Foundation är den ortodoxa nunnan, syster Hatune Dogan. Förutom att hjälpa fattiga och utsatta var i världen dessa än befinner sig, har syster Hatune ägnat en stor del av sitt liv åt att hjälpa de kristna i Mellanöstern mot den muslimska förföljelsen. Hon föddes själv i Turkiet 1970 och upplevde på sitt eget skinn hur såväl turkar som kurder förföljde kristna. Även hennes familj blev efterhand drabbade och tillvaron slagen i spillror. På 1980-talet flydde familjen till Tyskland och 1988 upptogs i Syster Hatune som nunna i Mor Ephreim Monastery i Holland. Hon har studerat teologi, arbetat som psykoterapeut och som lärare i religion och historia. Syster Hatune har besökt 38 länder och arbetar med sin välgörenhetsorganisation Hilfende Hände i Nepal, Libanon, Syrien, Zimbabwe, Turkiet, Indien och 30 andra länder, där behövande finns. Gång på gång har syster Hatune slagit larm om förföljelsen, misshandeln, kidnappningarna, våldtäkterna, tortyren och tvångskonverteringarna av kristna flickor i muslimska länder. Syster Hatune Dogan bor nu i Warburg i Tyskland och därifrån leder hon sin organisation med volontärer. Hatune Foundations icke-direkt-hjälp-kostnader ligger på makalösa 3% vilket är medverkande till att syster Hatune år 2010 direkt från Tysklands president mottog den tyska förtjänstmedaljen av högsta graden, som belöning för sitt universella arbete under tysk flagga för de behövande. BROBYGGANDE I Right Hand Aid och Hatune Foundation finns en gemensam vision om att på ett enkelt sätt bli kapabla att kanalisera olika lågpraktiska idéer och lösningar till nära och fjärran i världen, där behoven är som störst. Begreppet lågpraktisk är inte ett allmänt känd uttryck. I utvecklingsländer är det ofta brist på resurser av olik art. För exempel kan el-försörjningen vara ostabil. Med olika lågpraktiska tilltag går det ofta att kompensera för resursbegränsningar med hjälp av know-how och metoder som användes i vår del av världen innan högteknologin tog över! Just nu arbetar vi med att planera (och resa medel) till en permanent utbildningsinstitution, en sorts låg-praktisk akademi, i Europa (Tyskland eller Sverige). Här vill vi erbjuda kortare kurser i Europeisk funktionalitet för lämpliga personer från tredje världen. Villkoren för att få en invitation till att delta i dessa kurser skall, utöver att man har den nödvändiga inställningen och förmågan att ta till sig mycket nytt på kort tid, vara, att man förpliktigar sig till att ta del av ett utvecklingsarbete för sitt eget folk under en vis tid efter kursdeltagandet. SIDA 14

16 I kurserna skall det bland annat ingå verksamhetsbesök i såväl privat som offentlig regi, genomgång av miljöteknologi från lågtech till hightech, där erfarenheter kan utväxlas mellan instruktörer och kursdeltagare. Kommunikation, organisation och nätverksbyggande kommer att ingå som de viktigaste elementen i den teoretiska delen. Resultat & Nyckelord Kursen skall mynna ut i konkreta projektåtagande i kursdeltagarnas egna länder, där vi i det gemensamma projektet kommer stå som brobyggare mellan den behövande värld och den hjälpande. Intentionsförklaringar blir ofta flummiga, därför fogar jag till en rad nyckelord: Avlopp, vattenrening, brunnar, vindkraft, bevattning, sophantering, bioanläggningar, etc. Bilden: Här kunde denna låg-praktiska akademin ligga. Fotnot: Med lågpraktisk menar vi ett praktiskt synsätt på en låg teknisk nivå. RHA & HATUNE FOUNDATION I MELLANÖSTERN Ett gemensamt hjälp på plats -projekt med fokus på flyktingsituationen i Mellanöstern är under utarbetande och kommer att presenteras senare under juli NY WEBPLATTFORM FÖR HATUNE FOUNDATION Right Hand Aid har tagit på sig att utveckla ett modernt logo och en ny Web-plattform för Hatune Foundation. Detta arbete har påbörjats juni Hatune Foundations web-sajt blev hackad från en adress i Kuwait i oktober 2013 och har sedan varit nere. Vi hoppas att kunde presentera en modern sajt som även går att läsa på själv de minsta telefonerna. Denna feature är vänligast sponsrat av Anne Marie Buch, MD. SIDA 15

17 NOT 4 GENOCIDE EMERGENCY FARA FÖR FOLKMORD! Greg Stanton, ledare för det erkända institutet Genocide Watch, har upprepade gånger under de senaste åren varnat för folkmord i Sydafrika. Under det vita styret fram till 1990 då apartheid avskaffades, var det den svarta befolkningen som utsattes för förtryck. Nu, efter 20 år med ANC vid makten, är rollerna ombytta. Nu är det den vita minoritetsbefolkningen som förföljs av den svarta majoriteten vilken tyvärr har ett ganska uppenbar stöd av den sittande presidenten Jacob Zuma. Enligt Genocide Watch, som använder en skala från 1-7, där 7 är högst och står för pågående folkmord, har Sydafrika pendlat mellan 5 och 6 fram till Mandelas död hösten När han nu inte längre finns som en sorts garant (om än en svag sådan) för stabiliteten, har övergreppen mot den vita minoriteten eskalerat. Nivå 6 på Genocide Watch s skala beskrivs således: Offren är utpekade och definierade utifrån etnicitet. Dödslistor existerar, egendom konfiskeras och människorna placeras i ghetton eller typiska svältområden. Därför är det nödvändigt att deklarera Genocide Emergency. Döda de vita! I dag lever vita som offer för omvänd apartheid utan möjlighet att försörja sig och många av dessa bor i dag i egna kåkstäder. Dessutom har vita sydafrikaner under de senare åren förlorat rätten att driva egen verksamhet inom många områden, liksom de står sist i kön till universitet och andra högre utbildningar. Greg Stanton menar att det finns belägg att hävda, att fördrivningen, tortyren och morden på vita farmare och deras familjer är organiserad centralt av ANC med syfte att göra en etnisk utrensning av vita sydafrikaner. Detta bekräftas av de många offentliga uppträdande av Sydafrikas svarta ledare genom åren, där dessa (senast Jacob Zuma), från scenen har stämt upp till den gamla kampsången Döda boerna, Döda de vita. Vårt engagemang Många minns ännu den massiva presstäckningen av den vita apartheidregimen under hela åttitalet. Det känns beklämmande att uppleva en nästan knäpptyst press bortsett från enstaka artiklar under våren 2014 när det nu är ett folkmord på gång vilket ju inte var fallet på åttitalet. I Right Hand Aid menar vi att utvecklingen i Sydafrika måste belysas och de mest utsatta måste erbjudas hjälp. Därför söker vi nu medel till såväl upplysnings- som hjälparbete för detta område. SIDA 16

18 Under hösten 2014 satsar vi på att färdigställa och publicera en omfattande rapport om vita sydafrikaners situation. Rapporten kommer även att innehålla en mängd information från de senare årens nyhetsrapportering i ämnet samt förses med olika experters råd och analyser. Vi hoppas härmed medverka till att långt fler av våra politiker och journalister får upp ögonen för den katastrof som väntar Sydafrikas vita befolkning, om inte världssamfundet skrider till handling. Fakta Rapporten kommer att ges ut som e-bok. En stor del av materialet finns på Farmitracker i rått och oredigerat format. Kommande hjälparbete kommer att centreras kring de organisationer som arbetar i de vita flyktinglägren och omfattar organisationer som Sunnette Bridges Boervrouliga och Boer Krisis Aksie, vilka vi har kontakt med. Länkar Läs det senaste på Right Hand Aids hemsida: Satellitbild över Joparti, Kathmandu Right Hand Aid Delivers Right Aid Right Du kan hjälpa med att ge en gåva på: BG Konto.nr Du kan även använda PayPal på vår hemsida SIDA 17

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Många flyktingar känner väldigt starkt för sitt forna hemland, vilket är fullt naturligt. Om möjlighet till återvandring ges vaknar också intresset att kanske

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande Copyright SIOS 2004 Initiativtagare och rådgivare Julio Fuentes Text Lena Udd Illustrationer Burhan Misirli

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer