RIGHT HAND AID. Rätt hjälp på plats!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIGHT HAND AID. Rätt hjälp på plats!"

Transkript

1 RIGHT HAND AID Rätt hjälp på plats! Hans Erling Jensen 12 juni 2014

2 Vad är Right Hand Aid "Right hand Aid for de, som önskar att rätt hjälp hamnar rätt! EN KORT BESKRIVNING Right Hand Aid är en alternativ hjälporganisation som bildats som svar på de flesta existerande hjälporganisationers tilltagande politiska korrekthet. Right Hand Aid är alternativet för de som önskar att rätt hjälp hamnar rätt! De etablerade välgörenhetsorganisationerna väljer ofta att hjälpa där de får mest uppmärksamhet i pressen genom att vädja till allmänheten med hjälp av emotionella bilder med syfte att samla in stora belopp för att täcka sina oproportionerliga kostnader. I den verkliga världen lider många människor "i tysthet", antingen för att deras problem inte uppfattas som tillräckligt dramatiska eller för att deras behov av hjälp inte passar in i den befintliga politiska konsensusen och därför inte uppmärksammas av nyhetsmedier. Right Hand Aid arbetar huvudsakligen med rådgivande och insamlande verksamhet för några få utvalda, mindre, icke-statliga organisationer som fokuserar så starkt på att utföra sina biståndsprojekt att de inte själva mäktar med att både informera och att samla ekonomiska och materiella resurser för sina olika hjälpinsatser. Right Hand Aid önskar i första hand hjälpa människor i nöd på plats i sina egna omgivningar i deras eget hemland eller i närområdet. SIDA 1

3 VISION Vår mission är att hjälpa människor som glöms eller negligeras av de stora etablerade hjälporganisationerna på olika platser i världen, med rådgivning och ekonomisk stöd. Organisationen skall i hela sin verksamhet avspegla principen "Rättsstat, demokrati och yttrandefrihet!" Patriotism, kombinerad med en önskan om att skapa en bättre värld för behövande på den plats där de befinner sig, är vår drivkraft. Det är vårt mål att administrativa kostnader, ersättningar och andra inköp/utgifter aldrig får överstiga 15% av insamlade medel. Målet är att komma under 10% efter 24 månaders drift. VÄRDEGRUND Det kan även röra sig om människor i Sverige, Norden eller Europa! Också här finns massor av människoöden på livets skuggsida som inte får adekvat hjälp från sina respektive myndigheter. Right Hand Aid utgår från en bas som innefattar praktisk etik samt att ge hjälp till självhjälp. Vår grundsyn är demokratisk med rättsstatsprincipen som riktlinje och med oinskränkt yttrandefrihet. Right Hand Aid hjälper de organisationer, som ser individen som det högsta värdet och som inte styrs av rigida ideologier eller förtryckande trosinriktningar. MÅL Med en stark styrelse i Right Hand Aid vill vi utveckla verksamheten till ett solitt alternativ till de många hjälporganisationer, som under den senaste tiden har visat såväl dåligt omdöme i umgänget med insamlade medel och i Röda Korsets och Rädda Barnens fall även en hissnande förakt för sina medarbetare respektive medlemmar. Vårt mål är att vi inom 4 år kan uppvisa så övertygande resultat att Right Hand Aid är med bland de 3 kandidater när människor väljer vilken organisation och vilken typ projekt de vill stödja. SIDA 2

4 HISTORIK & BAKGRUND Under fyra år har Hans Erling Jensen samarbetat med den nepalesiska organisationen ADEC Nepal, och under resans gång utvecklat en god vänskap med organisationens grundare, Prakash Adhikari, som arbetar som vicerektor på en större engelskspråkig skola i Kathmandu. Samarbetet har i stort sett handlat om att skapa möjligheter för nepalesiska gatubarn att få tak över huvudet, ge dem mat, kläder och grundläggande skolgång och därigenom ge dem en bra start i livet för att klara sig själva. I mars 2014 var HEJ i Kathmandu under tre veckor för att samla ihop trådarna efter fyra års distanssamarbete. Här besöktes en rad institutioner som mottar hjälp av ADEC Nepal. Hans Erling Jensens engagemang har i första hand varit triggat av möjligheten att hjälpa verkligt behövande människor utan att behöva ta hänsyn till snackande politiker, enorma kostnader eller direktörer och personal som håller möten i stället för att se till att pengar och resurser kommer fram och används där de behövs. Utifrån dessa erfarenheter uppstod idén om att skapa en egen, alternativ hjälporganisation som kan tillföra betydligt mer än den hobbyverksamhet som hittills bedrivits av HEJ, hans familj och intresserade vänner. STYRELSEN I RIGHT HAND AID Lars Tilly Hans Erling Ewa Ilona Björn Hans Erling jensen, ordförande. Bor i Lövestad i Sjöbo kommun. Björn Norström, känd krönikör från Avpixlat, lärare och bosatt i Vermont, USA sedan 20 år. Ilona Michalowski, Mölndal är läkare med en gedigen erfarenhet från arbete inom vården, medlem av SD och en lysande debattör med egen websida! Lars Tilly, Sydafrikakännare och aktiv SD politiker i Sjöbo Kommun. Ewa Samvik, IT specialisten och ordförandes närmaste bollplank! Under perioden adjungerar vi styrelseledamöter efter behov. Right Hand Aid har dessutom ett Advisory Board som byggs på efter hand. Läs mer om styrelsen på vår hem-sida: SIDA 3

5 PERSONLIGA ORD FRÅN HANS ERLING JENSEN ORDFÖRANDE Under större delen av mitt liv har jag kämpat för frihet och jämlikhet, och jag har höjt min röst mot förtryck i alla dess former oavsett om orsaken varit politisk, religiös, feodala traditioner eller annat. Jag tror på människor, inte på ideologier eller religioner. Jag tror på demokrati, mänskliga rättigheter och på att viljan att vilja utvecklas måste komma från individen själv från roten så att säga för att leda framåt, och inte som ett krav från ovan. Det är bara fria människor som kan skapa en bättre värld. Inte ideologier eller religioner och inte heller den som tror att just han funnit enda sanningen. Jag tror på kunskapens makt. Kunskapen om hur man odlar en åker, hur man bygger en båt, ett hus eller reparerar en bil. Det är den typen av lärdom som ger mat på bordet, tak över huvudet och förser människan med det mest nödvändiga. Vårt mål är "att hjälpa människor att lära sig fiska", inte bara att ge dem "en fisk för dagen" - det är den enkla konfucianska tanken bakom Right Hand Aid. DET ÄR MYCKET VI LÄRT UNDER RESANS GÅNG För i tiden var det modernt att skicka klär till de fattiga länder - och mat med mera. Men sedan fann man ju ut, att det förstörda infrastrukturen och kläderna försvann ju och såldes av tjuvar som dumpade priset på marknadsplatsen så lokala klädproducenter fick slå igen. Vi hjälper de behövande med saker, som vi handlar hos lokala i närområden. På det sätt hjälper vi alla. Båda de som har svårt att klara sig och de som ändå får det att gå runt. DEN POLITISKA DIMENSIONEN Etiskt kan det kanske vara vanskligt att använda hjälparbete till politiska föremål. Men det var ändå ett sådant tänkande som gav näring till idén och skapade planerna om att starta Right Hand Aid. Under 2013 beslutade kommunfullmäktige i Sjöbo Kommun att etablera ett flyktingboende för 10 ensamkommande barn. Driftskostnaderna beräknades till kr per år, det vill säga ungefär kronor per barn/dygn. Detta är ett belopp som bekräftas av Migrationsverket, olika institutioner i migrationsbranschen och från kommunerna. (Migrationsverket använder i 2014 siffran /dygn. I våra beräkningar opererar vi med medeltalet kr/dygn/ek.) Dessa siffror är rena nettosiffror per år före PUT och medtar inte kostnaderna för typ omskolning av t ex afghanska, palestinska, somaliska eller syriska unga. Ej heller kostnaderna för de nära framtida familjesammanföringarna med ännu fler bidragsutgifter som följd. Det finns fler beräkningar som inkluderar ovannämnde faktorer, där siffrorna uppgår till kronor per dygn/barn. I Right Hand Aid tar vi utgångspunkt i det lägsta beloppet (4.500), som i sig är graverande nog sett i ljuset av vilken hjälp man annars kunde ge till behövande på plats i de mest utsatta områden. SIDA 4

6 3850/ Erfarenheterna från Nepal och Indien visar att vi kan hjälpa ungefär verkligt utsatta barn på samma sätt och för samma summa, som svenska skattebetalare har lagt på ensamkommande asylbarn, som kom till Sverige 2013! (1-300) Samma uträkningsmodell kan - utan de stora förändringar - användas i andra fattiga länder som Afghanistan, Filipinerna, Mongoliet, Indonesien, Mocambique, Mexico, Honduras m fl.. Det enda vi inte har med i våra kostnader är ipads och äkta Nike skor. Vi tror inte på att människor mår bättre av just dessa prylar! HÄPNADSVÄCKANDE SIFFROR Räknar vi på perioden , då Sverige har tagit emot ensamkommande (endast 16% är flickor) får vi ett häpnadsväckande resultat. För samma belopp som dessa ensamkommande kostat svenska skattebetalare, skulle vi ha kunnat hjälpa ofattbara verkligt behövande - på plats eller i närområden under ett helt år! Det intetsägande begreppet Allas lika värde utsätts i mötet med vår modell för totalt förödande haveri, som de flesta politiker tyvärr inte klarar att fatta och ännu mindre erkänna! Att välja att hjälpa 3850 i stället för att hjälpa , när pengarna finns! Hur kan det vara Allas lika värde? SIDA 5

7 MARKNADSFÖRING AV ORGANISATIONEN På marknadsföringssidan finns redan intresse från de alternativa tidningarna i Sverige och de största bloggarna i Sverige och Europa. Ett visst försäljningsarbete mot företagare ingår i planerna. Vi är medvetna om, att det inte är den enklaste saken i världen, att starta en ny hjälporganisation. Vi menar dock, att idéen som Right Hand Aid vilar på är så pass bra att den med kontinuerlig och aggressiv promovering kommer att tända för eller sedan, när budskapet har spridits tillräckligt bland allmänheten. Right Hand Aid vill hjälpa på plats. Genom denna passus förknippas organisationen automatisk med Sverigedemokraterna och framkallar därmed ilska och orimliga fördomar hos många människor som har som passion att hata SD och allt vad som liknar på. Right Hand Aid är för de som har en annan syn på asyl och invandringspolitiken än den politisk korrekta som håller på att ta musten ur Sveriges ekonomi. Vi har beräknat att det rör sig om i alla fall 25% av alla svenskar. Det är en överväldigande marknadssiffra. Efter Röda Korsets behandling av sin äldre volontär i Falun, som sa fel saker, och senast Rädda Barnens ordförande Inger Ashings exkluderande uttalande, att Sverigedemokrater inte kan vara medlemmar i Rädda Barnen, ser det verkligen ut som om goda konservativa människor behöver en hjälporganisation som inte beter sig illa mot andra, och där styrelsens arvoden inte är det viktigaste och största. Nu kan de välja Right Hand Aid i samarbete med Hatune Foundation! Sverigedemokraterna Under sommaren 2014 kommer vi att ta fram en sida på webben som handlar om Right Hand Aid set med politiska ögon. Sidan kommer innehålla siffror, frågor och svar avsedd för den stundande valrörelsen. Vi anser, att vi har åtskilliga goda och solida svar, när det gäller frågorna vi som Sverigedemokrater varje dag konfronteras med när det gäller flykting och invandrarpolitiken! Se not 1 SIDA 6

8 PÅGÅENDE PROJEKT I NEPAL Arbetet i Nepal som Hans Erling Jensen tidigare i privat regi stått för, fortsätter i Right Hand Aid. Förutom löpande hjälp till gatubarnen, specialskolorna och handikapp centret i Gokarna, har vi tillsammans med ADEC Nepal lanserat en större kampanj under namnet ReClean the Streets som började mitten av maj 2014 i stadsdelen Joparti i Kathmandu. Under senare år har människor begett sig från lantdistrikten till huvudstaden för att söka efter ett bättre liv. Det har medfört en befolkningsexplosion i Kathmandu som myndigheterna inte klarar av att hantera. Ett av de mest synliga problem är den bristfälliga sophanteringen. Det har vi gemensamt beslutat att göra något åt. ADEC Nepal har arbetat ihop med berörde myndigheter och organisationer i ärendet. Aktiviteter som bl a avfallssortering med frivilliga hjälpare som arbetsstyrka är satt i gång. En kommitté bestående av lokala ledare ansvarar för genomförandet. Right Hand Aid har förutom själva idén bidragit med NPR (SKR ) och planerar att fortsätta kampanjen i andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Evaluering kommer ske i juni 2014 efter att första del av kampanjen är avslutat 14 juni. Läs mer detaljerat på: ReClean the Streets! Se Not 2. Övriga aktiviteter avhålls efter ADEC Nepals planering: 1. Sponsring av enskilda barn 2. Mat & Klädesfestivaler 3. Hälsovårdskampanjer SIDA 7

9 SAMARBETSAVTALET MED HATUNE FOUNDATION Hatune Foundation & Right Hand Aid Right Hand Aid ingick den 21 maj 2014 ett omfattande avtal med Hatune Foundation som från sitt huvudkvarter i Tyskland leder en organisation med mer än volontärer som hjälper fattiga, flyktningar, förföljda och andra utsatta i 35 länder. Syster Hatune hjälper bland annat kristna flyktingar i Mellanöstern (Syrienkonflikten), där hon reser ofta. Kristenförföljelserna i denna del av världen upptar mycket av hennes tid och tankar. Hatune Foundations administrationskostnader ligger på makalösa 3% vilket var medverkande till att syster Hatune år 2010 mottog den tyska förtjänstmedaljen av Tysklands president, som belöning för sitt arbete för utsatta och behövande i hela världen. Det aktuella avtalet mellan Right Hand Aid och Hatune Foundation, innefattar en rad projekt inom hjälp på plats såväl som mer praktiska funktioner inom informationsspridning och fundraising. Brobyggande! Right Hand Aid och Hatune Foundation har båda oavhängigt av varandra lagt ner tid på att undersöka behovet för låg-praktisk brobyggande. För den oinvigde behövs kanske en lite utförligare förklaring. För du som vill veta mer: Se Not 3, eller gå till Ny Webb-plattform RHA har tagit på sig att utveckla en ny Web-plattform för Hatune Foundation: Ett gemensamt hjälp på plats -projekt med fokus på flyktingsituationen i Mellanöstern är under utarbetande och kommer att presenteras under juni månad. Se Not 3 SIDA 8

10 SYDAFRIKA Ett projektarbete kring Sydafrikas eskalerande problem med förföljelse av det vita mindretalet beräknas påbörjat snarast. Det erkända institutet Genocide Watch har placerat Sydafrika i klass 6 på en skala från 1-7. Arbetet skall utmynna i en rapport på engelska för global presentation. Kostnaden för färdigställande av rapporten beräknas löpa upp i ca SKR Se Not 4 AKTUELLA FAKTA Konceptet Right Hand Aid blev offentligt sjösatt den 6 juni. RHA är organiserad som en förening med minst 5 och högst 7 styrelseledamöter. Föreningen Free Speech Europe med organisationsnumret ändrade 28 maj namn till Right Hand Aid. De stadgarna som handlar om Syfte & Ändamål ändrades också på årsmötet. (Se stadgar på hemsidan.) Juni 9, 2014: Namnändring är godkänd av Skatteverket. Right Hand Aid är registrerat i Sverige. Bank: Handelsbanken I Sjöbo, Sverige SIDA 9

11 Noter NOT 1: SVERIGEDEMOKRATERNA & RIGHT HAND AID Ett färskt exempel från Kommunfullmäktige i Kristianstad talar sitt tydliga språk om de utmaningar man har i SD, när det talas om invandrare och flyktingar, som det ju ofta görs i kommunerna nu för tiden. I synnerhet när SD är på plan är det tydligt att vi i SD saknar ett svar på parollen vi vill hjälpa på plats! Den här debatten är bedrövlig. Hur kan du sitta och skratta igenom den här debatten?, säger Anna-Kerstin Lundgren (FP) till N Nilsson (SD) Niclas Nilsson (SD): Det finns mycket elände på den här planeten. Vi sverigedemokrater säger att man ska använda biståndet i närområdet. Anna-Kerstin Lundgren (FP): Kan du förklara för oss hur man ska hjälpa barnen på plats? Det är bara snack hela tiden. Lisbeth Thorsson (FP): Vem har rätten att neka ett barn ett nytt liv? Lisbeth Thorsson (FP) Jag kan inte säga nej till 20 ensamkommande flyktingbarn. Se hela samtalet i KF, Kristianstad här! När vi nu anklagas för bara att snacka, när vi talar om att hjälpa människor på plats, har vi med Right Hand Aids siffror och inte minst med organisationens pågående aktiviteter fått möjligheten att svara igen: Vi kan hjälpa 300 gånger fler barn på plats för samma pengar OCH VI GÖR DET! Tyvärr är det så, att även om vi med våra beräkningar angående hjälp till våra fattiga barn kan påvisa att vi uppnår avsevärt bättre effekt för alla parter med vårt initiativ än med okontrollerat PUT, får vi inte fred från våra antagonister! Jamen det hjälper ju inte de stackars barnen i Syrien, som har hamnat mitt i kriget! Dem hjälper vi t ex via Sister Hatunes fond. Se not 3 Se även vår hemsida om FAQ: SIDA 10

12 NOT 2: KATHMANDU HÅLLER PÅ ATT DRUNKNA I SOPOR! Vi behöver din hjälp för att rädda denna vackra stad "på världens tak"! Huvudstaden i Nepal har lidit under ett kolossalt avfallsproblem de senaste 20 åren Under mer än 2 decennier har människor begett sig från lantdistrikten till huvudstaden för att söka efter ett bättre liv. En dröm som tyvärr bara lyckas för ett fåtal av de många som söker lyckan. Det har, som i de flesta andra storstäder i 3:e världens länder, medfört en befolkningsexplosion i huvudstaden som myndigheterna inom många områden inte har resurser att hantera. Ett av de mest synliga samhällsproblemen är upphopningen av sopor. Motsatt högtutvecklade nationers storstäder, som har välfungerande, nästintill vetenskapliga system för avfallshantering, så lämnas soporna i Kathmandu överallt där de ligger, orörda och ruttnar medan livet går vidare i den mer och mer illaluktande omgivningen som givetvis drabbas av många sjukdomar som följd. Det är inte bara regeringens fel att utvecklingen har varit så katastrofal. Det finns ingen folklig tradition för att ta hand om avfall. Tidigare fanns det faktiskt inte så mycket, traditionen var att återanvända snart sagt allt som blev över! Plaståldern och konsumtionssamhällets intrång i världens fattigaste delar har satt sina spår, och kombinerat med en okontrollerad befolkningstillväxt, har nu också den förr så exotiska staden Kathmandu, fått en image bland turister och andra tillresande som en skitig stad. För en nation som i den grad, som fallet är i Nepal, lever av en inbringande turistnäring, är det viktigt att inse och definiera problemet med avfallshanteringen, innan det får obotliga konsekvenser för hela landet. Vad vill och kan vi göra? Right Hand Aid har tillsammans med ADEC Nepal beslutat att göra något med problemen. Vi har därför lanserat en större renhållningskampanj i Kathmandu. Kampanjen har fått namnet ReClean the Streets och börjar mitten av maj 2014 i stadsdelen Joparti i Kathmandu. Kampanjen är inte bara en renhållningsaktivitet, det är ännu mer en inställningskampanj, som vi hoppas kan sätta sina spår i skolor, lokala institutioner och organisationer samt skicka en signal uppåt, att människor gärna vill göra något för samhället och sig själva när åtgärderna ger mening! SIDA 11

13 ADEC Nepal har i ärendet kontaktat berörde myndigheter och organisationer och en kommitté bestående av lokala ledare har tagit på sig arbetet med syftet att organisera nödvändiga resurser i samhället. Planer finns nu på storstädning och avfallssortering med frivilliga hjälpare som arbetsstyrka. Aktiviteterna började 10 maj. Om Joparti Joparti var tidigare en by utanför Kathmandu. Under de senaste 30 åren har Joparti förvandlats till förstad. Med sina invånare kallar nepaleserna Joparti för världens största by! Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR (SKR ) och ämnar att fortsätta kampanjen i andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Som det framgår av kartan ovan finns det massor med distrikt att fortsätta "ReClean Kampanjen" i, om konceptet kan visa sig framgångsrikt i Joparti. Fakta Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR (SKR ) och ämnar att fortsätta kampagnen med andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Evaluering kommer ske i juni 2014 och resultera i en rapport, där ADEC Nepal och Right Hand Aid ger sina synpunkter på projektet. Under tiden arbetar vi gemensamt på att hitta uppgifter för de mest motiverade invånarna i Joparti så att vi kan stärka vår hjälp till självhjälp till de mest utsatta i området. ReClean the Street Kampanj: Antal volontärer: 200 Situation Det finns nog att göra. Gator och vägar översvämmas av avfall på alla sidor. Blåa plastsäckar, annan plast, papper, gamla tidningar, metallburkar, betongavfall och krossat glas. Ingen tycks ta ansvar för renhållningen. Även de som bor mitt i misären är övertygade om, att det är myndigheternas ansvar. Det finns en allvarlig klyfta i förståelsen mellan myndigheter och invånarna. Motiverad av idéen, "ReClean the Streets", har ADEC Nepals Prakash Adhikari arbetat hårt med att motivera myndighetspersoner och andra intressenter från olika lag att delta i programmet för att med gemensamma ansträngningar skapa en bättre miljö. SIDA 12

14 Organisation 1. En kommitté på 7 medlemmar har etablerats och tagit på sig det överordnade ansvaret. 2. En grupp på 60 personer medverkar i arbetet på gatan med det operativa ansvaret lokalt. 3. Prakash Adhikari från ADEC Nepal har det överordnade ansvaret för det slutliga resultatet. Avfallshanteringen Fler lokala föreningar skall tillsammans med de lokala myndigheterna stå för sortering och sluthantering av insamlat avfall. Skräptyper Metall, glas, däck, farligt avfall, papper, plast. Inställningskampanj Lokalbefolkningen informeras med posters och tidningsartiklar Möten avhålls om avfallsbehandling Skolorna sammankallar elever i området och håller informationsmöten där man uppmanar eleverna att prata med sina föräldrar om projektet för på så sätt att involvera även dem EVALUERING Kommer efter 14 juni 2014 Är på gång! SIDA 13

15 NOT 3 HATUNE FOUNDATION Right Hand Aid gick 21 maj 2014 in i ett omfattande samarbete med Hatune Foundation. Avtalet inbegriper samarbete på en rad framtida projekt inom hjälp på plats, såväl som mer praktiska aktuella åtaganden inom informationsspridning, projektbeskrivning och fundraising. Styrelseordförande i Hatune Foundation är den ortodoxa nunnan, syster Hatune Dogan. Förutom att hjälpa fattiga och utsatta var i världen dessa än befinner sig, har syster Hatune ägnat en stor del av sitt liv åt att hjälpa de kristna i Mellanöstern mot den muslimska förföljelsen. Hon föddes själv i Turkiet 1970 och upplevde på sitt eget skinn hur såväl turkar som kurder förföljde kristna. Även hennes familj blev efterhand drabbade och tillvaron slagen i spillror. På 1980-talet flydde familjen till Tyskland och 1988 upptogs i Syster Hatune som nunna i Mor Ephreim Monastery i Holland. Hon har studerat teologi, arbetat som psykoterapeut och som lärare i religion och historia. Syster Hatune har besökt 38 länder och arbetar med sin välgörenhetsorganisation Hilfende Hände i Nepal, Libanon, Syrien, Zimbabwe, Turkiet, Indien och 30 andra länder, där behövande finns. Gång på gång har syster Hatune slagit larm om förföljelsen, misshandeln, kidnappningarna, våldtäkterna, tortyren och tvångskonverteringarna av kristna flickor i muslimska länder. Syster Hatune Dogan bor nu i Warburg i Tyskland och därifrån leder hon sin organisation med volontärer. Hatune Foundations icke-direkt-hjälp-kostnader ligger på makalösa 3% vilket är medverkande till att syster Hatune år 2010 direkt från Tysklands president mottog den tyska förtjänstmedaljen av högsta graden, som belöning för sitt universella arbete under tysk flagga för de behövande. BROBYGGANDE I Right Hand Aid och Hatune Foundation finns en gemensam vision om att på ett enkelt sätt bli kapabla att kanalisera olika lågpraktiska idéer och lösningar till nära och fjärran i världen, där behoven är som störst. Begreppet lågpraktisk är inte ett allmänt känd uttryck. I utvecklingsländer är det ofta brist på resurser av olik art. För exempel kan el-försörjningen vara ostabil. Med olika lågpraktiska tilltag går det ofta att kompensera för resursbegränsningar med hjälp av know-how och metoder som användes i vår del av världen innan högteknologin tog över! Just nu arbetar vi med att planera (och resa medel) till en permanent utbildningsinstitution, en sorts låg-praktisk akademi, i Europa (Tyskland eller Sverige). Här vill vi erbjuda kortare kurser i Europeisk funktionalitet för lämpliga personer från tredje världen. Villkoren för att få en invitation till att delta i dessa kurser skall, utöver att man har den nödvändiga inställningen och förmågan att ta till sig mycket nytt på kort tid, vara, att man förpliktigar sig till att ta del av ett utvecklingsarbete för sitt eget folk under en vis tid efter kursdeltagandet. SIDA 14

16 I kurserna skall det bland annat ingå verksamhetsbesök i såväl privat som offentlig regi, genomgång av miljöteknologi från lågtech till hightech, där erfarenheter kan utväxlas mellan instruktörer och kursdeltagare. Kommunikation, organisation och nätverksbyggande kommer att ingå som de viktigaste elementen i den teoretiska delen. Resultat & Nyckelord Kursen skall mynna ut i konkreta projektåtagande i kursdeltagarnas egna länder, där vi i det gemensamma projektet kommer stå som brobyggare mellan den behövande värld och den hjälpande. Intentionsförklaringar blir ofta flummiga, därför fogar jag till en rad nyckelord: Avlopp, vattenrening, brunnar, vindkraft, bevattning, sophantering, bioanläggningar, etc. Bilden: Här kunde denna låg-praktiska akademin ligga. Fotnot: Med lågpraktisk menar vi ett praktiskt synsätt på en låg teknisk nivå. RHA & HATUNE FOUNDATION I MELLANÖSTERN Ett gemensamt hjälp på plats -projekt med fokus på flyktingsituationen i Mellanöstern är under utarbetande och kommer att presenteras senare under juli NY WEBPLATTFORM FÖR HATUNE FOUNDATION Right Hand Aid har tagit på sig att utveckla ett modernt logo och en ny Web-plattform för Hatune Foundation. Detta arbete har påbörjats juni Hatune Foundations web-sajt blev hackad från en adress i Kuwait i oktober 2013 och har sedan varit nere. Vi hoppas att kunde presentera en modern sajt som även går att läsa på själv de minsta telefonerna. Denna feature är vänligast sponsrat av Anne Marie Buch, MD. SIDA 15

17 NOT 4 GENOCIDE EMERGENCY FARA FÖR FOLKMORD! Greg Stanton, ledare för det erkända institutet Genocide Watch, har upprepade gånger under de senaste åren varnat för folkmord i Sydafrika. Under det vita styret fram till 1990 då apartheid avskaffades, var det den svarta befolkningen som utsattes för förtryck. Nu, efter 20 år med ANC vid makten, är rollerna ombytta. Nu är det den vita minoritetsbefolkningen som förföljs av den svarta majoriteten vilken tyvärr har ett ganska uppenbar stöd av den sittande presidenten Jacob Zuma. Enligt Genocide Watch, som använder en skala från 1-7, där 7 är högst och står för pågående folkmord, har Sydafrika pendlat mellan 5 och 6 fram till Mandelas död hösten När han nu inte längre finns som en sorts garant (om än en svag sådan) för stabiliteten, har övergreppen mot den vita minoriteten eskalerat. Nivå 6 på Genocide Watch s skala beskrivs således: Offren är utpekade och definierade utifrån etnicitet. Dödslistor existerar, egendom konfiskeras och människorna placeras i ghetton eller typiska svältområden. Därför är det nödvändigt att deklarera Genocide Emergency. Döda de vita! I dag lever vita som offer för omvänd apartheid utan möjlighet att försörja sig och många av dessa bor i dag i egna kåkstäder. Dessutom har vita sydafrikaner under de senare åren förlorat rätten att driva egen verksamhet inom många områden, liksom de står sist i kön till universitet och andra högre utbildningar. Greg Stanton menar att det finns belägg att hävda, att fördrivningen, tortyren och morden på vita farmare och deras familjer är organiserad centralt av ANC med syfte att göra en etnisk utrensning av vita sydafrikaner. Detta bekräftas av de många offentliga uppträdande av Sydafrikas svarta ledare genom åren, där dessa (senast Jacob Zuma), från scenen har stämt upp till den gamla kampsången Döda boerna, Döda de vita. Vårt engagemang Många minns ännu den massiva presstäckningen av den vita apartheidregimen under hela åttitalet. Det känns beklämmande att uppleva en nästan knäpptyst press bortsett från enstaka artiklar under våren 2014 när det nu är ett folkmord på gång vilket ju inte var fallet på åttitalet. I Right Hand Aid menar vi att utvecklingen i Sydafrika måste belysas och de mest utsatta måste erbjudas hjälp. Därför söker vi nu medel till såväl upplysnings- som hjälparbete för detta område. SIDA 16

18 Under hösten 2014 satsar vi på att färdigställa och publicera en omfattande rapport om vita sydafrikaners situation. Rapporten kommer även att innehålla en mängd information från de senare årens nyhetsrapportering i ämnet samt förses med olika experters råd och analyser. Vi hoppas härmed medverka till att långt fler av våra politiker och journalister får upp ögonen för den katastrof som väntar Sydafrikas vita befolkning, om inte världssamfundet skrider till handling. Fakta Rapporten kommer att ges ut som e-bok. En stor del av materialet finns på Farmitracker i rått och oredigerat format. Kommande hjälparbete kommer att centreras kring de organisationer som arbetar i de vita flyktinglägren och omfattar organisationer som Sunnette Bridges Boervrouliga och Boer Krisis Aksie, vilka vi har kontakt med. Länkar Läs det senaste på Right Hand Aids hemsida: Satellitbild över Joparti, Kathmandu Right Hand Aid Delivers Right Aid Right Du kan hjälpa med att ge en gåva på: BG Konto.nr Du kan även använda PayPal på vår hemsida SIDA 17

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Globala frågor och andra kulturer Intressanta och spännande föreläsningar genom medverkande från ABF Skånes internationella resurslag och SAFRAN

Globala frågor och andra kulturer Intressanta och spännande föreläsningar genom medverkande från ABF Skånes internationella resurslag och SAFRAN FÖRELÄSNINGAR OM Globala frågor och andra kulturer Intressanta och spännande föreläsningar genom medverkande från ABF Skånes internationella resurslag och SAFRAN gör en annan värld möjlig XHOSA-FOLKET

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S) Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag?

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? :Hittad text: När vi talar om flyktingar tänker vi kanske på främst på farliga flyktvägar

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Svensk invandringspolitik

Svensk invandringspolitik Háskóli Íslands Svenska lektoratet Vårterminen Samhällskunskap 05.70.06 (5,0 p) V [ects: 10] Lärare: Lars-Göran Johansson, lektor larsj@hi.is Studiebrev 3 Hej igen!! Den här veckan ska du jobba med frågor

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats.

Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats. Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats. Föreningens stadgar 9 säger: Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer