RIGHT HAND AID. Rätt hjälp på plats!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIGHT HAND AID. Rätt hjälp på plats!"

Transkript

1 RIGHT HAND AID Rätt hjälp på plats! Hans Erling Jensen 12 juni 2014

2 Vad är Right Hand Aid "Right hand Aid for de, som önskar att rätt hjälp hamnar rätt! EN KORT BESKRIVNING Right Hand Aid är en alternativ hjälporganisation som bildats som svar på de flesta existerande hjälporganisationers tilltagande politiska korrekthet. Right Hand Aid är alternativet för de som önskar att rätt hjälp hamnar rätt! De etablerade välgörenhetsorganisationerna väljer ofta att hjälpa där de får mest uppmärksamhet i pressen genom att vädja till allmänheten med hjälp av emotionella bilder med syfte att samla in stora belopp för att täcka sina oproportionerliga kostnader. I den verkliga världen lider många människor "i tysthet", antingen för att deras problem inte uppfattas som tillräckligt dramatiska eller för att deras behov av hjälp inte passar in i den befintliga politiska konsensusen och därför inte uppmärksammas av nyhetsmedier. Right Hand Aid arbetar huvudsakligen med rådgivande och insamlande verksamhet för några få utvalda, mindre, icke-statliga organisationer som fokuserar så starkt på att utföra sina biståndsprojekt att de inte själva mäktar med att både informera och att samla ekonomiska och materiella resurser för sina olika hjälpinsatser. Right Hand Aid önskar i första hand hjälpa människor i nöd på plats i sina egna omgivningar i deras eget hemland eller i närområdet. SIDA 1

3 VISION Vår mission är att hjälpa människor som glöms eller negligeras av de stora etablerade hjälporganisationerna på olika platser i världen, med rådgivning och ekonomisk stöd. Organisationen skall i hela sin verksamhet avspegla principen "Rättsstat, demokrati och yttrandefrihet!" Patriotism, kombinerad med en önskan om att skapa en bättre värld för behövande på den plats där de befinner sig, är vår drivkraft. Det är vårt mål att administrativa kostnader, ersättningar och andra inköp/utgifter aldrig får överstiga 15% av insamlade medel. Målet är att komma under 10% efter 24 månaders drift. VÄRDEGRUND Det kan även röra sig om människor i Sverige, Norden eller Europa! Också här finns massor av människoöden på livets skuggsida som inte får adekvat hjälp från sina respektive myndigheter. Right Hand Aid utgår från en bas som innefattar praktisk etik samt att ge hjälp till självhjälp. Vår grundsyn är demokratisk med rättsstatsprincipen som riktlinje och med oinskränkt yttrandefrihet. Right Hand Aid hjälper de organisationer, som ser individen som det högsta värdet och som inte styrs av rigida ideologier eller förtryckande trosinriktningar. MÅL Med en stark styrelse i Right Hand Aid vill vi utveckla verksamheten till ett solitt alternativ till de många hjälporganisationer, som under den senaste tiden har visat såväl dåligt omdöme i umgänget med insamlade medel och i Röda Korsets och Rädda Barnens fall även en hissnande förakt för sina medarbetare respektive medlemmar. Vårt mål är att vi inom 4 år kan uppvisa så övertygande resultat att Right Hand Aid är med bland de 3 kandidater när människor väljer vilken organisation och vilken typ projekt de vill stödja. SIDA 2

4 HISTORIK & BAKGRUND Under fyra år har Hans Erling Jensen samarbetat med den nepalesiska organisationen ADEC Nepal, och under resans gång utvecklat en god vänskap med organisationens grundare, Prakash Adhikari, som arbetar som vicerektor på en större engelskspråkig skola i Kathmandu. Samarbetet har i stort sett handlat om att skapa möjligheter för nepalesiska gatubarn att få tak över huvudet, ge dem mat, kläder och grundläggande skolgång och därigenom ge dem en bra start i livet för att klara sig själva. I mars 2014 var HEJ i Kathmandu under tre veckor för att samla ihop trådarna efter fyra års distanssamarbete. Här besöktes en rad institutioner som mottar hjälp av ADEC Nepal. Hans Erling Jensens engagemang har i första hand varit triggat av möjligheten att hjälpa verkligt behövande människor utan att behöva ta hänsyn till snackande politiker, enorma kostnader eller direktörer och personal som håller möten i stället för att se till att pengar och resurser kommer fram och används där de behövs. Utifrån dessa erfarenheter uppstod idén om att skapa en egen, alternativ hjälporganisation som kan tillföra betydligt mer än den hobbyverksamhet som hittills bedrivits av HEJ, hans familj och intresserade vänner. STYRELSEN I RIGHT HAND AID Lars Tilly Hans Erling Ewa Ilona Björn Hans Erling jensen, ordförande. Bor i Lövestad i Sjöbo kommun. Björn Norström, känd krönikör från Avpixlat, lärare och bosatt i Vermont, USA sedan 20 år. Ilona Michalowski, Mölndal är läkare med en gedigen erfarenhet från arbete inom vården, medlem av SD och en lysande debattör med egen websida! Lars Tilly, Sydafrikakännare och aktiv SD politiker i Sjöbo Kommun. Ewa Samvik, IT specialisten och ordförandes närmaste bollplank! Under perioden adjungerar vi styrelseledamöter efter behov. Right Hand Aid har dessutom ett Advisory Board som byggs på efter hand. Läs mer om styrelsen på vår hem-sida: SIDA 3

5 PERSONLIGA ORD FRÅN HANS ERLING JENSEN ORDFÖRANDE Under större delen av mitt liv har jag kämpat för frihet och jämlikhet, och jag har höjt min röst mot förtryck i alla dess former oavsett om orsaken varit politisk, religiös, feodala traditioner eller annat. Jag tror på människor, inte på ideologier eller religioner. Jag tror på demokrati, mänskliga rättigheter och på att viljan att vilja utvecklas måste komma från individen själv från roten så att säga för att leda framåt, och inte som ett krav från ovan. Det är bara fria människor som kan skapa en bättre värld. Inte ideologier eller religioner och inte heller den som tror att just han funnit enda sanningen. Jag tror på kunskapens makt. Kunskapen om hur man odlar en åker, hur man bygger en båt, ett hus eller reparerar en bil. Det är den typen av lärdom som ger mat på bordet, tak över huvudet och förser människan med det mest nödvändiga. Vårt mål är "att hjälpa människor att lära sig fiska", inte bara att ge dem "en fisk för dagen" - det är den enkla konfucianska tanken bakom Right Hand Aid. DET ÄR MYCKET VI LÄRT UNDER RESANS GÅNG För i tiden var det modernt att skicka klär till de fattiga länder - och mat med mera. Men sedan fann man ju ut, att det förstörda infrastrukturen och kläderna försvann ju och såldes av tjuvar som dumpade priset på marknadsplatsen så lokala klädproducenter fick slå igen. Vi hjälper de behövande med saker, som vi handlar hos lokala i närområden. På det sätt hjälper vi alla. Båda de som har svårt att klara sig och de som ändå får det att gå runt. DEN POLITISKA DIMENSIONEN Etiskt kan det kanske vara vanskligt att använda hjälparbete till politiska föremål. Men det var ändå ett sådant tänkande som gav näring till idén och skapade planerna om att starta Right Hand Aid. Under 2013 beslutade kommunfullmäktige i Sjöbo Kommun att etablera ett flyktingboende för 10 ensamkommande barn. Driftskostnaderna beräknades till kr per år, det vill säga ungefär kronor per barn/dygn. Detta är ett belopp som bekräftas av Migrationsverket, olika institutioner i migrationsbranschen och från kommunerna. (Migrationsverket använder i 2014 siffran /dygn. I våra beräkningar opererar vi med medeltalet kr/dygn/ek.) Dessa siffror är rena nettosiffror per år före PUT och medtar inte kostnaderna för typ omskolning av t ex afghanska, palestinska, somaliska eller syriska unga. Ej heller kostnaderna för de nära framtida familjesammanföringarna med ännu fler bidragsutgifter som följd. Det finns fler beräkningar som inkluderar ovannämnde faktorer, där siffrorna uppgår till kronor per dygn/barn. I Right Hand Aid tar vi utgångspunkt i det lägsta beloppet (4.500), som i sig är graverande nog sett i ljuset av vilken hjälp man annars kunde ge till behövande på plats i de mest utsatta områden. SIDA 4

6 3850/ Erfarenheterna från Nepal och Indien visar att vi kan hjälpa ungefär verkligt utsatta barn på samma sätt och för samma summa, som svenska skattebetalare har lagt på ensamkommande asylbarn, som kom till Sverige 2013! (1-300) Samma uträkningsmodell kan - utan de stora förändringar - användas i andra fattiga länder som Afghanistan, Filipinerna, Mongoliet, Indonesien, Mocambique, Mexico, Honduras m fl.. Det enda vi inte har med i våra kostnader är ipads och äkta Nike skor. Vi tror inte på att människor mår bättre av just dessa prylar! HÄPNADSVÄCKANDE SIFFROR Räknar vi på perioden , då Sverige har tagit emot ensamkommande (endast 16% är flickor) får vi ett häpnadsväckande resultat. För samma belopp som dessa ensamkommande kostat svenska skattebetalare, skulle vi ha kunnat hjälpa ofattbara verkligt behövande - på plats eller i närområden under ett helt år! Det intetsägande begreppet Allas lika värde utsätts i mötet med vår modell för totalt förödande haveri, som de flesta politiker tyvärr inte klarar att fatta och ännu mindre erkänna! Att välja att hjälpa 3850 i stället för att hjälpa , när pengarna finns! Hur kan det vara Allas lika värde? SIDA 5

7 MARKNADSFÖRING AV ORGANISATIONEN På marknadsföringssidan finns redan intresse från de alternativa tidningarna i Sverige och de största bloggarna i Sverige och Europa. Ett visst försäljningsarbete mot företagare ingår i planerna. Vi är medvetna om, att det inte är den enklaste saken i världen, att starta en ny hjälporganisation. Vi menar dock, att idéen som Right Hand Aid vilar på är så pass bra att den med kontinuerlig och aggressiv promovering kommer att tända för eller sedan, när budskapet har spridits tillräckligt bland allmänheten. Right Hand Aid vill hjälpa på plats. Genom denna passus förknippas organisationen automatisk med Sverigedemokraterna och framkallar därmed ilska och orimliga fördomar hos många människor som har som passion att hata SD och allt vad som liknar på. Right Hand Aid är för de som har en annan syn på asyl och invandringspolitiken än den politisk korrekta som håller på att ta musten ur Sveriges ekonomi. Vi har beräknat att det rör sig om i alla fall 25% av alla svenskar. Det är en överväldigande marknadssiffra. Efter Röda Korsets behandling av sin äldre volontär i Falun, som sa fel saker, och senast Rädda Barnens ordförande Inger Ashings exkluderande uttalande, att Sverigedemokrater inte kan vara medlemmar i Rädda Barnen, ser det verkligen ut som om goda konservativa människor behöver en hjälporganisation som inte beter sig illa mot andra, och där styrelsens arvoden inte är det viktigaste och största. Nu kan de välja Right Hand Aid i samarbete med Hatune Foundation! Sverigedemokraterna Under sommaren 2014 kommer vi att ta fram en sida på webben som handlar om Right Hand Aid set med politiska ögon. Sidan kommer innehålla siffror, frågor och svar avsedd för den stundande valrörelsen. Vi anser, att vi har åtskilliga goda och solida svar, när det gäller frågorna vi som Sverigedemokrater varje dag konfronteras med när det gäller flykting och invandrarpolitiken! Se not 1 SIDA 6

8 PÅGÅENDE PROJEKT I NEPAL Arbetet i Nepal som Hans Erling Jensen tidigare i privat regi stått för, fortsätter i Right Hand Aid. Förutom löpande hjälp till gatubarnen, specialskolorna och handikapp centret i Gokarna, har vi tillsammans med ADEC Nepal lanserat en större kampanj under namnet ReClean the Streets som började mitten av maj 2014 i stadsdelen Joparti i Kathmandu. Under senare år har människor begett sig från lantdistrikten till huvudstaden för att söka efter ett bättre liv. Det har medfört en befolkningsexplosion i Kathmandu som myndigheterna inte klarar av att hantera. Ett av de mest synliga problem är den bristfälliga sophanteringen. Det har vi gemensamt beslutat att göra något åt. ADEC Nepal har arbetat ihop med berörde myndigheter och organisationer i ärendet. Aktiviteter som bl a avfallssortering med frivilliga hjälpare som arbetsstyrka är satt i gång. En kommitté bestående av lokala ledare ansvarar för genomförandet. Right Hand Aid har förutom själva idén bidragit med NPR (SKR ) och planerar att fortsätta kampanjen i andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Evaluering kommer ske i juni 2014 efter att första del av kampanjen är avslutat 14 juni. Läs mer detaljerat på: ReClean the Streets! Se Not 2. Övriga aktiviteter avhålls efter ADEC Nepals planering: 1. Sponsring av enskilda barn 2. Mat & Klädesfestivaler 3. Hälsovårdskampanjer SIDA 7

9 SAMARBETSAVTALET MED HATUNE FOUNDATION Hatune Foundation & Right Hand Aid Right Hand Aid ingick den 21 maj 2014 ett omfattande avtal med Hatune Foundation som från sitt huvudkvarter i Tyskland leder en organisation med mer än volontärer som hjälper fattiga, flyktningar, förföljda och andra utsatta i 35 länder. Syster Hatune hjälper bland annat kristna flyktingar i Mellanöstern (Syrienkonflikten), där hon reser ofta. Kristenförföljelserna i denna del av världen upptar mycket av hennes tid och tankar. Hatune Foundations administrationskostnader ligger på makalösa 3% vilket var medverkande till att syster Hatune år 2010 mottog den tyska förtjänstmedaljen av Tysklands president, som belöning för sitt arbete för utsatta och behövande i hela världen. Det aktuella avtalet mellan Right Hand Aid och Hatune Foundation, innefattar en rad projekt inom hjälp på plats såväl som mer praktiska funktioner inom informationsspridning och fundraising. Brobyggande! Right Hand Aid och Hatune Foundation har båda oavhängigt av varandra lagt ner tid på att undersöka behovet för låg-praktisk brobyggande. För den oinvigde behövs kanske en lite utförligare förklaring. För du som vill veta mer: Se Not 3, eller gå till Ny Webb-plattform RHA har tagit på sig att utveckla en ny Web-plattform för Hatune Foundation: Ett gemensamt hjälp på plats -projekt med fokus på flyktingsituationen i Mellanöstern är under utarbetande och kommer att presenteras under juni månad. Se Not 3 SIDA 8

10 SYDAFRIKA Ett projektarbete kring Sydafrikas eskalerande problem med förföljelse av det vita mindretalet beräknas påbörjat snarast. Det erkända institutet Genocide Watch har placerat Sydafrika i klass 6 på en skala från 1-7. Arbetet skall utmynna i en rapport på engelska för global presentation. Kostnaden för färdigställande av rapporten beräknas löpa upp i ca SKR Se Not 4 AKTUELLA FAKTA Konceptet Right Hand Aid blev offentligt sjösatt den 6 juni. RHA är organiserad som en förening med minst 5 och högst 7 styrelseledamöter. Föreningen Free Speech Europe med organisationsnumret ändrade 28 maj namn till Right Hand Aid. De stadgarna som handlar om Syfte & Ändamål ändrades också på årsmötet. (Se stadgar på hemsidan.) Juni 9, 2014: Namnändring är godkänd av Skatteverket. Right Hand Aid är registrerat i Sverige. Bank: Handelsbanken I Sjöbo, Sverige SIDA 9

11 Noter NOT 1: SVERIGEDEMOKRATERNA & RIGHT HAND AID Ett färskt exempel från Kommunfullmäktige i Kristianstad talar sitt tydliga språk om de utmaningar man har i SD, när det talas om invandrare och flyktingar, som det ju ofta görs i kommunerna nu för tiden. I synnerhet när SD är på plan är det tydligt att vi i SD saknar ett svar på parollen vi vill hjälpa på plats! Den här debatten är bedrövlig. Hur kan du sitta och skratta igenom den här debatten?, säger Anna-Kerstin Lundgren (FP) till N Nilsson (SD) Niclas Nilsson (SD): Det finns mycket elände på den här planeten. Vi sverigedemokrater säger att man ska använda biståndet i närområdet. Anna-Kerstin Lundgren (FP): Kan du förklara för oss hur man ska hjälpa barnen på plats? Det är bara snack hela tiden. Lisbeth Thorsson (FP): Vem har rätten att neka ett barn ett nytt liv? Lisbeth Thorsson (FP) Jag kan inte säga nej till 20 ensamkommande flyktingbarn. Se hela samtalet i KF, Kristianstad här! När vi nu anklagas för bara att snacka, när vi talar om att hjälpa människor på plats, har vi med Right Hand Aids siffror och inte minst med organisationens pågående aktiviteter fått möjligheten att svara igen: Vi kan hjälpa 300 gånger fler barn på plats för samma pengar OCH VI GÖR DET! Tyvärr är det så, att även om vi med våra beräkningar angående hjälp till våra fattiga barn kan påvisa att vi uppnår avsevärt bättre effekt för alla parter med vårt initiativ än med okontrollerat PUT, får vi inte fred från våra antagonister! Jamen det hjälper ju inte de stackars barnen i Syrien, som har hamnat mitt i kriget! Dem hjälper vi t ex via Sister Hatunes fond. Se not 3 Se även vår hemsida om FAQ: SIDA 10

12 NOT 2: KATHMANDU HÅLLER PÅ ATT DRUNKNA I SOPOR! Vi behöver din hjälp för att rädda denna vackra stad "på världens tak"! Huvudstaden i Nepal har lidit under ett kolossalt avfallsproblem de senaste 20 åren Under mer än 2 decennier har människor begett sig från lantdistrikten till huvudstaden för att söka efter ett bättre liv. En dröm som tyvärr bara lyckas för ett fåtal av de många som söker lyckan. Det har, som i de flesta andra storstäder i 3:e världens länder, medfört en befolkningsexplosion i huvudstaden som myndigheterna inom många områden inte har resurser att hantera. Ett av de mest synliga samhällsproblemen är upphopningen av sopor. Motsatt högtutvecklade nationers storstäder, som har välfungerande, nästintill vetenskapliga system för avfallshantering, så lämnas soporna i Kathmandu överallt där de ligger, orörda och ruttnar medan livet går vidare i den mer och mer illaluktande omgivningen som givetvis drabbas av många sjukdomar som följd. Det är inte bara regeringens fel att utvecklingen har varit så katastrofal. Det finns ingen folklig tradition för att ta hand om avfall. Tidigare fanns det faktiskt inte så mycket, traditionen var att återanvända snart sagt allt som blev över! Plaståldern och konsumtionssamhällets intrång i världens fattigaste delar har satt sina spår, och kombinerat med en okontrollerad befolkningstillväxt, har nu också den förr så exotiska staden Kathmandu, fått en image bland turister och andra tillresande som en skitig stad. För en nation som i den grad, som fallet är i Nepal, lever av en inbringande turistnäring, är det viktigt att inse och definiera problemet med avfallshanteringen, innan det får obotliga konsekvenser för hela landet. Vad vill och kan vi göra? Right Hand Aid har tillsammans med ADEC Nepal beslutat att göra något med problemen. Vi har därför lanserat en större renhållningskampanj i Kathmandu. Kampanjen har fått namnet ReClean the Streets och börjar mitten av maj 2014 i stadsdelen Joparti i Kathmandu. Kampanjen är inte bara en renhållningsaktivitet, det är ännu mer en inställningskampanj, som vi hoppas kan sätta sina spår i skolor, lokala institutioner och organisationer samt skicka en signal uppåt, att människor gärna vill göra något för samhället och sig själva när åtgärderna ger mening! SIDA 11

13 ADEC Nepal har i ärendet kontaktat berörde myndigheter och organisationer och en kommitté bestående av lokala ledare har tagit på sig arbetet med syftet att organisera nödvändiga resurser i samhället. Planer finns nu på storstädning och avfallssortering med frivilliga hjälpare som arbetsstyrka. Aktiviteterna började 10 maj. Om Joparti Joparti var tidigare en by utanför Kathmandu. Under de senaste 30 åren har Joparti förvandlats till förstad. Med sina invånare kallar nepaleserna Joparti för världens största by! Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR (SKR ) och ämnar att fortsätta kampanjen i andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Som det framgår av kartan ovan finns det massor med distrikt att fortsätta "ReClean Kampanjen" i, om konceptet kan visa sig framgångsrikt i Joparti. Fakta Right Hand Aid har i första hand bidragit med NPR (SKR ) och ämnar att fortsätta kampagnen med andra stadsdelar baserat på erfarenheterna från Joparti. Evaluering kommer ske i juni 2014 och resultera i en rapport, där ADEC Nepal och Right Hand Aid ger sina synpunkter på projektet. Under tiden arbetar vi gemensamt på att hitta uppgifter för de mest motiverade invånarna i Joparti så att vi kan stärka vår hjälp till självhjälp till de mest utsatta i området. ReClean the Street Kampanj: Antal volontärer: 200 Situation Det finns nog att göra. Gator och vägar översvämmas av avfall på alla sidor. Blåa plastsäckar, annan plast, papper, gamla tidningar, metallburkar, betongavfall och krossat glas. Ingen tycks ta ansvar för renhållningen. Även de som bor mitt i misären är övertygade om, att det är myndigheternas ansvar. Det finns en allvarlig klyfta i förståelsen mellan myndigheter och invånarna. Motiverad av idéen, "ReClean the Streets", har ADEC Nepals Prakash Adhikari arbetat hårt med att motivera myndighetspersoner och andra intressenter från olika lag att delta i programmet för att med gemensamma ansträngningar skapa en bättre miljö. SIDA 12

14 Organisation 1. En kommitté på 7 medlemmar har etablerats och tagit på sig det överordnade ansvaret. 2. En grupp på 60 personer medverkar i arbetet på gatan med det operativa ansvaret lokalt. 3. Prakash Adhikari från ADEC Nepal har det överordnade ansvaret för det slutliga resultatet. Avfallshanteringen Fler lokala föreningar skall tillsammans med de lokala myndigheterna stå för sortering och sluthantering av insamlat avfall. Skräptyper Metall, glas, däck, farligt avfall, papper, plast. Inställningskampanj Lokalbefolkningen informeras med posters och tidningsartiklar Möten avhålls om avfallsbehandling Skolorna sammankallar elever i området och håller informationsmöten där man uppmanar eleverna att prata med sina föräldrar om projektet för på så sätt att involvera även dem EVALUERING Kommer efter 14 juni 2014 Är på gång! SIDA 13

15 NOT 3 HATUNE FOUNDATION Right Hand Aid gick 21 maj 2014 in i ett omfattande samarbete med Hatune Foundation. Avtalet inbegriper samarbete på en rad framtida projekt inom hjälp på plats, såväl som mer praktiska aktuella åtaganden inom informationsspridning, projektbeskrivning och fundraising. Styrelseordförande i Hatune Foundation är den ortodoxa nunnan, syster Hatune Dogan. Förutom att hjälpa fattiga och utsatta var i världen dessa än befinner sig, har syster Hatune ägnat en stor del av sitt liv åt att hjälpa de kristna i Mellanöstern mot den muslimska förföljelsen. Hon föddes själv i Turkiet 1970 och upplevde på sitt eget skinn hur såväl turkar som kurder förföljde kristna. Även hennes familj blev efterhand drabbade och tillvaron slagen i spillror. På 1980-talet flydde familjen till Tyskland och 1988 upptogs i Syster Hatune som nunna i Mor Ephreim Monastery i Holland. Hon har studerat teologi, arbetat som psykoterapeut och som lärare i religion och historia. Syster Hatune har besökt 38 länder och arbetar med sin välgörenhetsorganisation Hilfende Hände i Nepal, Libanon, Syrien, Zimbabwe, Turkiet, Indien och 30 andra länder, där behövande finns. Gång på gång har syster Hatune slagit larm om förföljelsen, misshandeln, kidnappningarna, våldtäkterna, tortyren och tvångskonverteringarna av kristna flickor i muslimska länder. Syster Hatune Dogan bor nu i Warburg i Tyskland och därifrån leder hon sin organisation med volontärer. Hatune Foundations icke-direkt-hjälp-kostnader ligger på makalösa 3% vilket är medverkande till att syster Hatune år 2010 direkt från Tysklands president mottog den tyska förtjänstmedaljen av högsta graden, som belöning för sitt universella arbete under tysk flagga för de behövande. BROBYGGANDE I Right Hand Aid och Hatune Foundation finns en gemensam vision om att på ett enkelt sätt bli kapabla att kanalisera olika lågpraktiska idéer och lösningar till nära och fjärran i världen, där behoven är som störst. Begreppet lågpraktisk är inte ett allmänt känd uttryck. I utvecklingsländer är det ofta brist på resurser av olik art. För exempel kan el-försörjningen vara ostabil. Med olika lågpraktiska tilltag går det ofta att kompensera för resursbegränsningar med hjälp av know-how och metoder som användes i vår del av världen innan högteknologin tog över! Just nu arbetar vi med att planera (och resa medel) till en permanent utbildningsinstitution, en sorts låg-praktisk akademi, i Europa (Tyskland eller Sverige). Här vill vi erbjuda kortare kurser i Europeisk funktionalitet för lämpliga personer från tredje världen. Villkoren för att få en invitation till att delta i dessa kurser skall, utöver att man har den nödvändiga inställningen och förmågan att ta till sig mycket nytt på kort tid, vara, att man förpliktigar sig till att ta del av ett utvecklingsarbete för sitt eget folk under en vis tid efter kursdeltagandet. SIDA 14

16 I kurserna skall det bland annat ingå verksamhetsbesök i såväl privat som offentlig regi, genomgång av miljöteknologi från lågtech till hightech, där erfarenheter kan utväxlas mellan instruktörer och kursdeltagare. Kommunikation, organisation och nätverksbyggande kommer att ingå som de viktigaste elementen i den teoretiska delen. Resultat & Nyckelord Kursen skall mynna ut i konkreta projektåtagande i kursdeltagarnas egna länder, där vi i det gemensamma projektet kommer stå som brobyggare mellan den behövande värld och den hjälpande. Intentionsförklaringar blir ofta flummiga, därför fogar jag till en rad nyckelord: Avlopp, vattenrening, brunnar, vindkraft, bevattning, sophantering, bioanläggningar, etc. Bilden: Här kunde denna låg-praktiska akademin ligga. Fotnot: Med lågpraktisk menar vi ett praktiskt synsätt på en låg teknisk nivå. RHA & HATUNE FOUNDATION I MELLANÖSTERN Ett gemensamt hjälp på plats -projekt med fokus på flyktingsituationen i Mellanöstern är under utarbetande och kommer att presenteras senare under juli NY WEBPLATTFORM FÖR HATUNE FOUNDATION Right Hand Aid har tagit på sig att utveckla ett modernt logo och en ny Web-plattform för Hatune Foundation. Detta arbete har påbörjats juni Hatune Foundations web-sajt blev hackad från en adress i Kuwait i oktober 2013 och har sedan varit nere. Vi hoppas att kunde presentera en modern sajt som även går att läsa på själv de minsta telefonerna. Denna feature är vänligast sponsrat av Anne Marie Buch, MD. SIDA 15

17 NOT 4 GENOCIDE EMERGENCY FARA FÖR FOLKMORD! Greg Stanton, ledare för det erkända institutet Genocide Watch, har upprepade gånger under de senaste åren varnat för folkmord i Sydafrika. Under det vita styret fram till 1990 då apartheid avskaffades, var det den svarta befolkningen som utsattes för förtryck. Nu, efter 20 år med ANC vid makten, är rollerna ombytta. Nu är det den vita minoritetsbefolkningen som förföljs av den svarta majoriteten vilken tyvärr har ett ganska uppenbar stöd av den sittande presidenten Jacob Zuma. Enligt Genocide Watch, som använder en skala från 1-7, där 7 är högst och står för pågående folkmord, har Sydafrika pendlat mellan 5 och 6 fram till Mandelas död hösten När han nu inte längre finns som en sorts garant (om än en svag sådan) för stabiliteten, har övergreppen mot den vita minoriteten eskalerat. Nivå 6 på Genocide Watch s skala beskrivs således: Offren är utpekade och definierade utifrån etnicitet. Dödslistor existerar, egendom konfiskeras och människorna placeras i ghetton eller typiska svältområden. Därför är det nödvändigt att deklarera Genocide Emergency. Döda de vita! I dag lever vita som offer för omvänd apartheid utan möjlighet att försörja sig och många av dessa bor i dag i egna kåkstäder. Dessutom har vita sydafrikaner under de senare åren förlorat rätten att driva egen verksamhet inom många områden, liksom de står sist i kön till universitet och andra högre utbildningar. Greg Stanton menar att det finns belägg att hävda, att fördrivningen, tortyren och morden på vita farmare och deras familjer är organiserad centralt av ANC med syfte att göra en etnisk utrensning av vita sydafrikaner. Detta bekräftas av de många offentliga uppträdande av Sydafrikas svarta ledare genom åren, där dessa (senast Jacob Zuma), från scenen har stämt upp till den gamla kampsången Döda boerna, Döda de vita. Vårt engagemang Många minns ännu den massiva presstäckningen av den vita apartheidregimen under hela åttitalet. Det känns beklämmande att uppleva en nästan knäpptyst press bortsett från enstaka artiklar under våren 2014 när det nu är ett folkmord på gång vilket ju inte var fallet på åttitalet. I Right Hand Aid menar vi att utvecklingen i Sydafrika måste belysas och de mest utsatta måste erbjudas hjälp. Därför söker vi nu medel till såväl upplysnings- som hjälparbete för detta område. SIDA 16

18 Under hösten 2014 satsar vi på att färdigställa och publicera en omfattande rapport om vita sydafrikaners situation. Rapporten kommer även att innehålla en mängd information från de senare årens nyhetsrapportering i ämnet samt förses med olika experters råd och analyser. Vi hoppas härmed medverka till att långt fler av våra politiker och journalister får upp ögonen för den katastrof som väntar Sydafrikas vita befolkning, om inte världssamfundet skrider till handling. Fakta Rapporten kommer att ges ut som e-bok. En stor del av materialet finns på Farmitracker i rått och oredigerat format. Kommande hjälparbete kommer att centreras kring de organisationer som arbetar i de vita flyktinglägren och omfattar organisationer som Sunnette Bridges Boervrouliga och Boer Krisis Aksie, vilka vi har kontakt med. Länkar Läs det senaste på Right Hand Aids hemsida: Satellitbild över Joparti, Kathmandu Right Hand Aid Delivers Right Aid Right Du kan hjälpa med att ge en gåva på: BG Konto.nr Du kan även använda PayPal på vår hemsida SIDA 17

Kära vänner! Nu får ni spetsa öronen. Min accent är inte att leka med!

Kära vänner! Nu får ni spetsa öronen. Min accent är inte att leka med! Kära vänner! Nu får ni spetsa öronen. Min accent är inte att leka med! Låt mig börja med att erkänna, att även om jag bodd Tjugofem år i Sverige, är gift med en svenska på heltid och även åkt tunnelbana

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERK 2 0 1 7 2 0 1 8 ALANS OCH GYANS OCH DERAS MAMMAS HISTORIA Familjen hotades av ISIS i Syrien och av

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:1314 av Mikael Oscarsson (KD) Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Det svenska samhällskontraktet

Det svenska samhällskontraktet Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3463 av Robert Hannah (L) Det svenska samhällskontraktet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Emmaus Internationals världsmöte i Sarajevo i Bosnien-Hertzegovina 8-13.10. 2007 Vi är olika men vi kämpar tillsammans för mänskliga rättigheter

Emmaus Internationals världsmöte i Sarajevo i Bosnien-Hertzegovina 8-13.10. 2007 Vi är olika men vi kämpar tillsammans för mänskliga rättigheter 1 Emmaus Internationals världsmöte i Sarajevo i Bosnien-Hertzegovina 8-13.10. 2007 Vi är olika men vi kämpar tillsammans för mänskliga rättigheter I mötet deltog ca 345 personer från 39 länder och från

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd

Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd Välkommen att ta del av en utvecklad och prövad hälsosamtalsmetod för nyanlända barn med flyktbakgrund som exempelvis kan användas

Läs mer

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag?

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? :Hittad text: När vi talar om flyktingar tänker vi kanske på främst på farliga flyktvägar

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FREDAGSFEMMAN - HERSBY GYMNASIUMS BISTÅNDSPROJEKT

FREDAGSFEMMAN - HERSBY GYMNASIUMS BISTÅNDSPROJEKT FREDAGSFEMMAN - HERSBY GYMNASIUMS BISTÅNDSPROJEKT Fredagsfemman är Hersby gymnasiums eget biståndsprojekt som går ut på att eleverna på olika sätt samlar in pengar som sedan skänks till olika välgörenhetsorganisationer,

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Samarbete i Akademin och Privat Industrin. Per Larsson, Rebecca Warfvinge

Samarbete i Akademin och Privat Industrin. Per Larsson, Rebecca Warfvinge Samarbete i Akademin och Privat Industrin Per Larsson, Rebecca Warfvinge Innehåll - Bakgrund - Universitetet/Industrins värderingar, normer - Konflikter som kan uppstå - Hantering av konflikter och riktlinjer

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

Kölnbor söker svar efter övergreppen

Kölnbor söker svar efter övergreppen Kölnbor söker svar efter övergreppen Publicerad 2016-01-09 Tyskland. Två personer har gripits för massövergreppen i Köln på nyårsafton. Av 31 misstänkta som förhörts är 18 asylsökande migranter. Stadens

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE!

VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE! VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser föreställningen Pappas bil hos oss. Föreställningen utspelar sig i början på 1990-talet och

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld.

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. Nio Nepalesiska kvinnor får chansen att utbilda sig i ett yrke, som hittills helt och hållet har varit förbehållet män. Kvinnor från hela världen ställer

Läs mer

Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71)

Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71) Utlåtande 2009:51 RI (Dnr 006-1637/2001) Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Regeringen avser att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Teologiska argument mot IS. Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen

Teologiska argument mot IS. Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen Teologiska argument mot IS Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen IS barbari & vandalism Folkmord riktad mot shiamuslimer, sunniter (som inte svär trohetseden till terrorsekten),

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

och moral inom Polisen har diskuterats flitigt i media, i olika debatter, på möten och säkerligen hemma vid köksborden de senaste veckorna. Det är nog många med mig som har känt sig bestörta och besvikna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90:0645

Motion till riksdagen 1989/90:0645 Motion till riksdagen 1989/90:0645 av Lars Werner m.fl. (vpk) Mänskliga rättigheter och demokrati FN:s folkrättsdecennium 1989 blev ett genombrottsår i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. I

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. måndag 14 mars, 2011 10:26 Carina Bergfeldt reporter

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009

Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009 Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009 Lidingö Stad Utbildningsförvaltningen Källängens skolområde 1. Inledning Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Harris Ja, exakt så sa jag.

Harris Ja, exakt så sa jag. Harris Tack Maajid, för att du tar dig tid att prata med mig. Du bedriver ett oerhört viktigt arbete. Jag vet inte hur pass ense vi är om islam eller om möjligheterna att reformera tron och det ska bli

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Elisabeth Abiri Mänskliga rättigheters utgångspunkt! Alla människor är lika i värdighet och rättigheter! Alla människor

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar:

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar: INLEDNING De förestående EU-valen kommer att hållas mellan den och den 5 maj 014 i samtliga medlemsländer i den europeiska unionen. I detta dokument framläggs ett förslag på allmänna politiska principer

Läs mer

MAD MEN MANAGEMENT MMM

MAD MEN MANAGEMENT MMM MAD MEN MANAGEMENT MMM av Paula Liukkonen Alla människor och i synnerhet de som arbetar i akademier är jämlika men somliga människor i akademin är mera jämlika än andra. Fritt efter Georg Orwells Animal

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER

ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER ÅTGÄRDSPROGRAM GEMENSAMMA TAG MOT ANLAGDA BRÄNDER - prioriterade åtgärder - Information i skolan Ansvarig person Brandutredningar Lokaltengagemang November 2002 I samverkan: 0 Anlagd brand - varför ett

Läs mer

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett slags all täckande plagg, bärs av muslimska kvinnor där endast ögonen lämnas exponerade har hamnat i rubrikerna igen! Frankrikes president Nicolas Sarkozy

Läs mer

Här ser ni Ebba, ett av många exempel. Hon gillar oss och förstår varför vi finns men tycker att vi inte hängt med. Det här är ganska vanligt.

Här ser ni Ebba, ett av många exempel. Hon gillar oss och förstår varför vi finns men tycker att vi inte hängt med. Det här är ganska vanligt. Bild Manus 1994 hade LO-förbunden tillsammans cirka 86 % organisationsgrad. Idag är det närmare 69 %. På bara några år har organisationsgraden sjunkit med över 15 %. Förbunden lider av olika problem men

Läs mer