Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan."

Transkript

1 HÖGSKOLAN I GÄVLE Protokoll, Institutionsstyrelsen Institutionen för Pedagogik, didaktik 4(6) och psykologi /agf Tid Tisdagen den 12 juni Plats Högskolan i Gävle, 31:470 klockan 09: Närvarande: Lennart S Öhlund, prefekt, Ordf Elisabeth Hedlund, lärarrepr Mårten Eriksson, lärarrepr Åsa Morberg, lärarers Annika Elm, lärarers Agneta Carlsson, TA-repr Ann Gerhartz-Fa, Sekr 30 Mötets öppnande samt protokolljusterare och rösträknare Institutionsstyrelsen beslutade att: jämte ordförande utse Agneta Carlsson till rösträknare och protokolljusterare. 31 Föredragningslista Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan. 32 Föregående protokoll 32:1 Institutionsstyrelsen beslutade att: lägga protokollsutdraget gällande Au1 till handlingarna. Föregående protokoll är ännu inte justerat varför det tas upp vid nästa styrelsemöte. 1

2 33 Kursplaner/kurslitteratur Del II (Minnesanteckningar från Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor) Bil 26:31-77 Kostvanor och näringslära ur ett hälsoperspektiv A, 7,5 hp Bil 26:31 Ätstörningar problem och åtgärder A, 7,5 hp Bil 26:32 Folkhälsoarbete B, 7,5 hp Bil 26:33 enl de beslut som tog vid IS samt att kursen ändras till 15 hp. Människan och maten B, 15 hp Bil 26:34 enl de beslut som tog vid IS samt att kursens eng titel ses över. Förkunskaper ändras till: Folkhälsovetenskap A, 22,5 hp Stress och hälsa B, 15 hp Bil 26:35 Psykologi för datavetare AB, 30 hp Bil 26:36 Perspektiv på läraryrket samt Estetiska lärprocesser Bil 26:37-38 Se separat protokollsutdrag ur IS protokoll Pedagogik Introduktion till ledarskap A, 7,5 hp Bil 26:39 Institutionsstyrelsen beslutade att: fastställa kursplanen med beredningsgruppens ändringar, IS ändringar samt Kursplanen visas för ämnesföreträdare innan Litteraturen behöver ändras med konsekvens till ändring i mål och innehåll. Stryk andra raden i målet; Beskriva och reflektera Stryk fjärde raden i innehåll; Relationer individ,. Undervisning; Föreläsningar, seminarier och handledning. Examination; Portföljexamination Pedagogik A, 30 hp Bil 26:40 I övrigt se resp kursplan. Ped A; Samhällsvillkor och lärande, 7,5 hp Bil 26:41 Litteraturen,; ange kapitel på Bjerg, J samt antal sidor Egidius. 2

3 Ped A; Möte mellan människor, 7,5 hp Bil 26:42 Innehåll; praktisk tillämpning inte praktiskt. Litteratur: ang går Fredriksson & Fredriksson Ped A; Lärande individer i en förändrad organisation, 7,5 hp Bil 26:43 Institutionsstyrelsen beslutade att: återremittera kursplanen till ämnesavdelningen. Behandlas i beredningsgruppen innan nästa IS. Ped A; Undersöka och beskriva pedagogiska processer, 7,5 hp Bil 26:44 Institutionsstyrelsen beslutade att: återremittera kursplanen till ämnesavdelningen. Behandlas i beredningsgruppen innan nästa IS. Mål och innehåll ändras mot litteraturen. Ped A; kommunikationsprocesser och dialogbaserat lärande 7,5 hp Bil 26:45 Institutionsstyrelsen beslutade att: återremittera kursplanen till ämnesavdelningen. Behandlas i beredningsgruppen innan nästa IS. Se beredningsgruppens anteckningar. Ped A: Pedagogik med inr mot hälsa, vård och omsorg 15 hp Bil 26:46 Pedagogik och teori i lärarverkstad, 7,5 hp Bil 26:47 Kurskod saknas. Mentorskap för barn och unga, 15 hp Bil 26:48 Mål, andra raden; identifiera möjligheter och hinder av mentorskap för barn och unga Innehåll; stryk och interkulturalism (sista raden) Litteraturen: följ apa-manualen. Valbar litteratur ska listas. Ped B: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder samt ex.arbete 30 hp Bil 26:49 Ped B: Skapande lek och lärande, barns uttrycksformer och temaarbete, 7,5 hp Bil 26:50 Ped B: Intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar 15 hp Bil 26:51 Mål; ändras till -Diskutera aktuell forskning i ett utb.historiskt perspektiv - Beskriva hinder och möjligheter kring lärande -Kartlägga, analysera och planera special/pedagogiska insatser -Diskutera begreppet intersektionalitet -Redogöra för möjligheter Innehåll ändras till: Aktuell forskning 3

4 Pedagogiska och miljörelaterade Begreppet intersektionalitet Kartläggning, analys och planering Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning. Examination Ändras till Portföljexamination. Resten av texten flyttas till studiehandledningen. Litteratur Den valbara litteraturen, ang sidantal. Ped B: Lärande och sociala svårigheter 15 hp Bil 26:52 Institutionsstyrelsen beslutade att: återremittera kursplanen till beredningsgruppen inför nästa IS. Ped B; Spec.ped förhållningssätt vid Autismliknande tillstånd och Koncentr..15 hp Bil 26:53 Institutionsstyrelsen beslutade att: återremittera kursplanen med IS ändringar samt Eng titel saknas. Mål -Diskutera aktuell forskning -Beksriva hinder och möjligheter -Kartlägga, analysera och planera pedagogiska insatser -Diskutera begreppet intersektionalitet Sista raden stryks. Innehåll Rad 1-3 inga ändringar. Rad 4 ändras till Intersektionalitet. Sista raden stryks helt. Undervisning Förläsningar, seminarier och handledning. Examination Portföljexamination. Resten av texten flyttas till studiehandledningen. Litteratur Den valda delarna ska specificeras. Språk, läs- och skrivinlärning inom spec.ped B, 15 hp Bil 26:54 Institutionsstyrelsen beslutade att: återremittera kursplanen till beredningsgruppen inför nästa IS Pedagogik D, 30 hp Bil 26:55 Högskolepedagogik 6 hp Bil 26:56 Kursplanen utgår och återkommer till hösten. 4

5 Didaktik Mångfald och didaktiskt ledarskap 7,5 hp Bil 26:57 Institutionsstyrelsen beslutade att: återremittera kursplanen till beredningsgruppen inför nästa IS med ändringar från beredningsgruppen. Högskolepedagogik didaktiska perspektiv 9 hp Bil 26:58 Kursplanen utgår och återkommer till hösten. Did C: Vetenskapliga teorier och undersökningsmetoder Bil 26:59 Didaktik C: Vetenskapligt arbete 15 hp Bil 26:60 Didaktik D, 30 hp Bil 26:61 Didaktik A: Introduktion 15 hp Bil 26:62 Kontroll av tryckår Arfwedsons bok, ev nytryck finns. Psykologi Allmänna psykologiska grunder och processer A, 30 hp Bil 26:63 15 hp ska inte ändras till 30 hp, kursen ingår i Ledarutb. Socialpsykologi A, 10 hp Bil 26:64 Organisationspsykologi A, 10 hp Bil 26:65 Psykologi och arbetsmiljö A, 15 hp Bil 26:66 Det kriminella beteendets psykologi A, 15 hp Bil 26:67 Beroendelära A, 7,5 hp Bil 26:68 5

6 Stress ur ett hälsoperspektiv A, 7,5 hp Bil 26:69 Lägg till Efter avklarad kurs skall studenten kunna: Näst sista strecksatsen- diskutera och jämföra stryks. Fysisk aktivitet och hälsa A, 7,5 hp Bil 26:70 Minska antalet radmatningar i texten. Fysisk aktivitet och hälsa B, 15 hp Bil 26:71 Efter avklarad kurs Minska antalet radmatningar i texten. Förkunskaper ändras till: Folkhälsovetenskap A 22,5 hp En undran från IS om vem som står för kostnader och upptryckning av kompendier. Har vi tillstånd? Vetenskapliga metoder och kognitionspsykologi B, 15 hp Bil 26:72 Folkhälsoarbete D, 7,5 hp Bil 26:73 Kvalitativ metod i folkhälsovetenskap D, 7,5 hp Bil 26:74 Kommunikativ utveckling och språktillägnande A, 7,5 hp Bil 26:75 Uppdragskod läggs till. Psykologiska metoder och examensarbete C, 30 hp Bil 26:76 Examination ändras till: Individuell examination. 34 Anmälningar/Information Bil 27:1-8 Institutionsstyrelsen beslutade att: efter diskussion lägga informationen till handlingarna. 6

7 35 Övriga frågor Vid protokollet - Uppdragsutbildningar Efterlysning av rutiner och riktlinjer att följa gällande utlokaliserade utbildningar och uppdragsutbildningar. Som det är nu råder ibland fullständig anarki och de kursansvariga får dra ett orimligt tungt lass. Institutionsstyrelsen beslutade att: rutiner och riktlinjer ska ses över. Ann Gerhartz-Fa Sekreterare Justeras Lennart S Öhlund Ordförande, prefekt Agneta Carlsson TA-repr 7

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ...

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ... ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTÖLJ... för att stimulera pedagogisk utveckling och dokumentera pedagogisk skicklighet Pedagogiska rådet En pedagogisk meritportfölj kan användas som ett verktyg för att

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Gunilla Lindqvist Denna artikel handlar om hur pedagogisk personal 1 och rektorer i en kommun ser på sitt

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill gothenburg studies in educational sciences 337 Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken

Läs mer