ÅRSKURS 1 Period 1 v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43"

Transkript

1 Information om studieorienteringsveckan hittas på Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period 1 v Studieorientering 35 Laboratoriesäkerhet, del 1 1 sp M. Zevenhoven Ti, Fre 8-10 Aud. A Allmän kemi och laborationer 8 sp Werkelin Ti, Fre 8-10 Aud. A -räkneövningar Södergård Ons 8-10 Axel&Stina -laborationer Må (Biologi) Ti (Geologi) Ons (Farmaci) To (KT + Kemi, svenska) Fre (KT + Kemi, finska) Axelia II Propedeutisk kemi I 3 sp Karlström Må, To Salin Må, Ons Salin Propedeutisk fysik 5 sp Lindén/ NN Ons Lindman Fre (*)Propedeutisk matematik I 5 sp NN Må, To Ti demonstrationer NN Någon av ovanstående -räkneövningar Enl. överensk. Vektorrummet Fysik I 5 sp Lindén Må 13-15, Fre Aud A -räkneövningar Assistent Svenska (för finskspråkiga) - grammatik och språkriktighet 2 sp Ti, To Se CSK Laboratoriesäkerhet, del 2 - Laboratoriesäkerhet del 2 inkluderas i laborationer i Allmän kemi 2 sp To (KT + Kemi, svenska) Fre (KT + Kemi, finska) Axelia II Pedagogiska fakulteten ordnar: Urvalsprov för ämneslärare OBS! Deadline för anmälan

2 Period 2 v Allmän kemi och laborationer, forts. 8 sp Werkelin Ti, Fre 8-10 Aud. A -räkneövningar Ons 8-10 Axel&Stina Propedeutisk kemi I, forts. 3 sp Karlström Må, Ons Aud. Ekwall Laboratoriesäkerhet, del 2 2 sp M.Zevenhoven Må (Biologi) Ti (Geologi) Ons (Farmaci) To (KT + Kemi, svenska) Fre (KT + Kemi, finska) Axelia II Laboratoriesäkerhet, del 3 2 sp Lönnqvist 48 Må-Fre Organiska labbet -Kemi & Geologi Propedeutisk fysik, forts. 5 sp Lindén/ NN To Lindman Fre (*)Propedeutisk matematik II 5 sp NN Må, Ti, To Vektorrummet -demonstrationer NN Någon av ovanstående -räkneövningar Enl. överensk. Period 3 v Propedeutisk kemi II (stödkurs för Organisk kemi I) 2 sp Saloranta /NN 3-10 Ti, To Axel Organisk kemi I 4 sp Saloranta 2-11 Må, Ti, To Aud. A Miljövård med hållbar utveckling 5 sp von Numers 2-9 Må, Fre Aud. A Grundkurs i molekylmodellering 3 sp NN 2-10 Må, To, Fre 8-10 Aud A Period 4 v Laborationskurs i organisk kemi I (6 labbdagar/grupp) 2 sp Lönnqvist Må-Fre Se anslag Grundkurs i molekylmodellering, - datorövningar 1 sp NN Period 3-4 Se anslag/ Enl. anvisn. Kemifenomen 2 sp Hedström Må, Ti 8-10 Aud. A Svenska (för finskspråkiga) -muntlig och skriftlig kommunikation 3 sp Sandberg Må, Se CSK

3 ÅRSKURS 2 Period 1 v Organisk kemi II 6 sp Eklund Må Ons 8-10 To Ringbom Salin Fysikalisk kemi I 3 sp Hedström Ti, To, Fre Ekwall Engelska/naturvetenskaper 4 sp Barclay Ti, To Se CSK Period 2 v Organisk kemi II, forts. 6 sp Eklund Ti 8-10 To Fre Aspelund Stina Aspelund Analytisk kemi I 5 sp Lindfors Ti 10-12, To 8-10 Salin Engelska/ naturvetenskaper, forts. 4 sp Barclay Ti, To Se CSK Period 3 v Analytisk kemi I, Laborationer NN 2-4 Må, Ons, To, Fre Kvanten Laborationer i organisk kemi II 3 sp Lönnqvist -spektroskopi Lönnqvist 2-4 Må 8-10, Ti 13-15, Ekwall -laborationer Lönnqvist 5-7 Må, To Org. Lab. Fysikalisk kemi II 5 sp Hedström/ Peltonen/ Sjöberg 2-9 Ti Ons 8-10 Fre 8-10 Lindman Ekwall Lindman Fysikalisk kemi, laborationer A 3 sp Hedström 7-12 Må, Ti, To, Fre Fyke. Lab. -grupp I 7-9 Må, To -grupp II 7-9 Ti, Fre -grupp III Finska (för svenskspråkiga) 5 sp Nummela 3-16 Ti, To 8:30-10 Se CSK

4 Period 4 v Processkemiska verktyg 3 sp Werkelin Ti, To Glaset/ se KT Fysikalisk kemi, laborationer B 2 sp Hedström Må, Ti, To, Fre Fyke. Lab. -grupp I grupp II grupp III Finska (för svenskspråkiga) forts. 5 sp Nummela 3-16 Ti, To 8:30-10 Se CSK ÅRSKURS 3 Period 1 v Spektrometrins grunder 4 sp NN Må, Fre Ti 8-10 Lindman Analytisk kemi II 5 sp Latonen Må Ringbom Ringbom To Salin -laborationer Se anslag Kommunikation/ NaK- o. farmaceutexamen 3 sp Palmberg To Se CSK En version väljs Period 2 v Spektrometrins grunder, laborationer 2 sp Hedström Må, Ti, To, Fre Fyke. Lab. Analytisk kemi II, laborationer NN Se anslag Organisk-kemisk analysteknik 5 sp Kronberg Må, Ons, Fre Aspelund Kommunikation/ NaK- o. farmaceutexamen 3 sp Palmberg To Se CSK En version väljs Period 3 v Organisk-kemisk analysteknik, forts. 5 sp Eklund 2-7 Må, Ti, Aspelund Analytisk kemi III 3 sp Bobacka 3-10 Seminarierum Se anslag Kommunikation/ NaK- o. farmaceutexamen 3 sp Palmberg To Se CSK En version väljs

5 Alla perioder Kemins historia (läskurs) 2 sp Leino Period 1-4 Enl. överensk. Kommunikation -i analytisk kemi 2 sp Bobacka Period 1-4 Enl. överensk. -i fysikalisk kemi 2 sp Hedström/Peltonen Period 1-4 Enl. överensk. -i oorganisk kemi 2 sp Bergelin Period 1-4 Enl. överensk. -i organisk kemi 2 sp Eklund/ Lönnqvist Period 1-4 Enl. överensk. Forskningsprojekt -i analytisk kemi 9 sp Bobacka Period 1-4 Enl. överensk. -i fysikalisk kemi 9 sp Peltonen Period 1-4 Enl. överensk. -i oorganisk kemi 9 sp Bergelin Period 1-4 Enl. överensk. -i organisk kemi 9 sp Eklund/ Lönnqvist Period 1-4 Enl. överensk. Kandidatavhandling -i analytisk kemi 6 sp Lindfors Period 1-4 Enl. överensk. -i fysikalisk kemi 6 sp Peltonen Period 1-4 Enl. överensk. -i oorganisk kemi 6 sp Bergelin Period 1-4 Enl. överensk. -i organisk kemi 6 sp Eklund Period 1-4 Enl. överensk. -i kvantkemi och molekylär spektrometri 6 sp ÅRSKURS 4-5 Delområde analytisk kemi Avancerade instrumentella analysmetoder 4 sp Bobacka Ti, To Seminarierum, Analytisk kemi Bioanalytisk kemi 5 sp Levon Chemical sensors 5 sp Lewenstam 2-10 To 13-15, Fre Seminarierum, Analytisk kemi -laborationer Sokalski Se anslag Miljökemisk analytik 4 sp Bobacka Tillämpad elektrokemi 5 sp Bobacka Ti, To 8-10 Seminarierum Analytisk kemi -laborationer Se anslag Seminarier i analytisk kemi 5 sp Bobacka Fre 9-12 Axel Litteraturstudier i analytisk kemi 14 sp Lindfors Period 1-4 Självstudier

6 Speciallaborationer i analytisk kemi I 5 sp Bobacka Period 1-4 Enl. överensk. Speciallaborationer i analytisk kemi II 5 sp Bobacka Period 1-4 Enl. överensk. Pro gradu avhandling i analytisk kemi (kemist) 30 sp Bobacka Period 1-4 Enl. överensk. Pro gradu avhandling i analytisk kemi (kemilärare) 20 sp Bobacka Period 1-4 Enl. överensk. Delområde fysikalisk kemi Teknisk yt- och kolloidkemi 3 sp Peltonen Må, Ti 13-15, Lindman Ekwall Teknisk yt- och kolloidkemi, laborationer 2 sp Hedström Må, Ti, To, Fre Fyke lab. Kolloidal sol-gel processering av nanomaterial 5 sp Sjöberg / Smått Period 2 Se anslag Laborativa metoder i yt- och kolloidkemi 4 sp Sjöberg Period 3 Se anslag Fyke, seminarierum Vätning av ideala ytor 3 sp Peltonen Dynamisk vätning av heterogena ytor 5 sp Peltonen Nanomaterial inom energiteknologi 5 sp Smått/ Sjöberg Dispersionsteknologi 5 sp Sjöberg Period 4 Se anslag Seminarier i fysikalisk kemi 2 sp Peltonen/ Sjöberg Period 1-4 Se anslag Speciallaborationer i fysikalisk kemi 6 sp Peltonen Period 1-4 Enl.överensk. Uppsats i Fysikalisk kemi 3 sp Peltonen Period 1-4 Enl.överensk. Atkins Fysikalisk kemi 10 sp Peltonen Period 1-4 Enl.överensk. Boktent i fysikalisk kemi A 5 sp Peltonen Enl.överensk. B 8 sp Peltonen Enl.överensk. C 10 sp Peltonen Enl.överensk.

7 Specialkurs i fysikalisk kemi A 2 sp Peltonen Enl.överensk. B 5 sp Peltonen Enl.överensk. Artikelskrivande och litteraturutvärdering 2 sp Sjöberg v.2-10 Fyke, seminarierum Specialseminarier i fysikalisk kemi 3 sp Peltonen Period 1-4 Enl. överensk. Specialarbete och uppsats pro gradu i fysikalisk kemi 30 sp Peltonen Enl. överensk. Avhandling pro gradu i fysikalisk kemi för kemilärare 20 sp Peltonen Enl. överensk. Delområde kvantkemi och molekylärspektrometri Molekylär spektrometri med laborationer 10 sp Fortsättningskurs i kvantkemi 5 sp Kvantkemi I 8 sp Kvantkemi II 12 sp Uppsats i kvantkemi och molekylär spektrometri 3 sp Seminarium i kvantkemi och molekylär spektrometri 2 sp Specialarbete och uppsats pro gradu i kvantkemi, kemilärare 20 sp Avhandling pro gradu i kvantkemi och molekylär spektrometri 30 sp NN Period 1-4 Enl. överensk. Delområde oorganisk kemi Seminarier i oorganisk kemi 5 sp Bergelin Period 1-4 Enl.överensk. Chemistry in Combustion processes I 4 sp Engblom 44 Må-Fre 9-16 Glaset Chemistry in Combustion processes II 5 sp Engblom v.11 Må-Fre 9-16 Glaset

8 Fasta tillståndets kemi 6 sp L. Hupa Period 1 Se KT Advanced inorganic chemistry/avancerad oorganisk kemi 4 sp L. Hupa Period 1-4 Läskurs Ceramic chemistry 5 sp L. Hupa Period 2 Se anslag Materials in energy technology 5 sp L. Hupa Corrosion of metals 4 sp L. Hupa Period 3 Se anslag Speciallaborationer 10 sp Bergelin Period 1-4 Se KT Producing scientific papers from your research 2 sp M. Hupa Period 3 Se KT Pro gradu avhandling i oorganisk kemi 30 sp M. Hupa Enl. överensk. Pro gradu avhandling i oorganisk kemi (kemilärare) 20 sp M. Hupa Enl. överensk. Delområde organisk kemi Introduktion till laborativa forskn.metoder i organisk kemi 3 sp 3 sp Leino Period 1-4 Enl. överensk. Industriella tillämpningar av organisk kemi (läskurs) 5 sp Leino Period 1-4 Läskurs Organisk kemi III 5 sp Kronberg Period 1-4 Se anslag Fysikalisk organisk kemi 5 sp Leino Period 1-4 Se anslag/ läskurs Valbar fördjupad specialkurs i organisk kemi (läskurs) 5 sp Leino Period 1-4 Läskurs Kolhydratkemi 3 sp Leino Period 1-4 Läskurs Metallorganisk kemi och katalys 6 sp Leino Period 2-3 Se anslag Organisk stereokemi 4 sp Leino Period 4 Se anslag Tillämpad NMR-spektroskopi 5 sp Eklund Period 1-4 Organisk miljökemi 5 sp Kronberg Period 1-4 Enl. överensk.

9 Experimentella forskningsmetoder i organisk kemi 15 sp Eklund Period 1-4 Enl. överensk. -uppsats/seminarier 5 sp Leino Pro gradu avhandling i organisk kemi (kemister) 30 sp Leino Enl. överensk. Pro gradu avhandling i organisk kemi (ämneslärare) 20 sp Leino Enl. överensk.

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings-

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

www.codex.fi/prepkurs prepkurs@codex.fi 050 4015116

www.codex.fi/prepkurs prepkurs@codex.fi 050 4015116 Vill du bli jurist? Juristklubben Codex r.f. Lönnrotsgatan 30 C 00180 Helsingfors www.codex.fi/prepkurs prepkurs@codex.fi 050 4015116 CODEX PREPKURS 2015 Bästa inträdessökande, Är du intresserad av att

Läs mer

Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng

Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng (Literature for Metamorphic Petrology and Structural Geology, 15 ECTS credits) Fastställd den 30 augusti

Läs mer

Exempel på utförda examensarbeten

Exempel på utförda examensarbeten www.akzonobel.se student.sweden@akzonobel.com Exempel på utförda examensarbeten Här nedan finner du en lista på några av de examensarbeten som utförts inom AkzoNobel i Sverige. Om du vill utföra ditt examensarbete

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Ulf P. Lundgren Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Högskoleverket 2001 Högskoleverket

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna).

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna). SAMMANDRAG Utbildningsstyrelsen utvärderade inlärningsresultaten i matematik i slutet av den grundläggande utbildningen våren 2011. Informationen samlades in med hjälp av ett sampel, som på ett heltäckande

Läs mer

MARI BERGROTH Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola

MARI BERGROTH Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola MARI BERGROTH Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola Exemplet fackspråkligt språkbad ACTA WASAENSIA Nr 182 Språkvetenskap 33 UNIVERSITAS WASAENSIS 2007 Förhandsgranskare Professor Ritva Kantelinen

Läs mer

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING RÅDET FÖR HÖGRE UTBILDNING COUNCIL FOR THE RENEWAL OF HIGHER EDUCATION Box 7285, SE-103 89 Stockholm, Sweden Besöksadress/Visiting Address: Luntmakargatan

Läs mer

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening 1 Svensk sjuksköterskeförening Underlättarfunktionen -ett förslag till innehåll och kompetens Livets stora syfte är inte kunskap utan handling Citat av Thomas Henry Huxley Bakgrund Det övergripande målet

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen

AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen HÖGSKOLAN I KALMAR NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen ANN-CHARLOTTE LINDNER 2007

Läs mer

Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet

Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet Inledning Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek De resultat

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer ULLA RIIS & JAN-ERIK ÖGREN Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter,

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer