Värdegrund inom Själevads IK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdegrund inom Själevads IK"

Transkript

1 Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda inom Själevads IK. Idrottsrörelsens idé finns formulerad i Idrotten vill där gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar beskrivs. Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Detta dokument är därmed en beskrivning av vilket klimat vi ska ha inom Själevads IK och hur vi förväntas uppföra oss. För att förstå ledstjärnornas innebörd är följande stycken vägvisande. Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. En samling med SIK ska göra en dålig dag bra och vi gör allt för att undvika det motsatta! Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Barnkonventionen Att idrott har en positiv inverkan på barns och ungdomars utveckling och välbefinnande är något som alla kan skriva under på. Lek och idrott nämns även i barnkonventionen, som säger att alla barn har rätt till lek och fritidsaktiviteter. 1

2 Själevads IK Genom att följa föreningens värdegrund vinner vi en positiv respekt hos motståndare, publik, domare och andra som våra lag och dess spelare kommer i kontakt med. Grunderna ska ses som en färskvara som hela tiden måste användas och följas upp inom klubben för att överleva. Det är oerhört viktigt att inte tappa bort eller nonchalera de grundstenar som föreningen och vår verksamhet vilar på. Specifika och grundläggande direktiv utifrån de övergripande ledstjärnorna är att Alla i SIK tar avstånd från våld, mobbning, rasism, droger och dopning. Alla i SIK ger alltid 100 % på träningar och matcher. Man stöttar och hejar på sina medspelare, både i det egna och i andra SIK-lag. Vi är en förening som ska andas En för alla alla för en. Alla i SIK uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare. Alla i SIK följer alltid rådande spelregler och respekterar domare samt andra funktionärer. SIK utbildning och förankring av värdegrunden Själevads IK:s ambition är att vår värdegrund ska vara tydliggjord och gemensamt ägd för samtliga spelare, ledare och övriga ansvariga inom föreningen. Värdegrunden ska även delges vårdnadshavare för de spelare som ännu är omyndiga. Detta sker via föreningens officiella webbplats samt att varje lag ska lägga aktuell länk till denna på den lagspecifika webbplatsen. Varje ledare bär ansvar för att förankra värdegrunden i respektive lag. S Stolthet & Ansvar Vi ska vara stolta för att tillhöra SIK och ta ansvar för att skapa och behålla en god lag- och föreningsanda. För en fotbollsspelare är att ta ansvar, både på och utanför planen, den enskilt viktigaste egenskapen man måste ha för att lyckas. Inom SIK betyder detta dels att varje enskild spelare måste ta ansvar för att komma i tid till träningen, äta och sova i rätt utsträckning och uppvisa rätt inställning gentemot sina lagkamrater och ledare men även att våra tränare och övriga ledare ansvarar för gruppen på olika sätt. Även som vårdnadshavare till en spelare i Själevads IK har man ett ansvar såsom ekonomi, utrustning, skjuts, lagaktiviteter och föreningsaktiviteter. Läs mer på nästa sida! Ansvar betyder inte bara att man tar ansvar för sitt eget handlande utan att man också tar ansvar för sitt icke handlande t ex om man inte reagerar när andra beter sig felaktigt eller oansvarigt. I Inställning & Attityd Någons inställning kan vara positiv eller negativ. Inställning är sättet du tänker och agerar på och din inställning är någonting som andra människor märker och känner. De kan höra det på din röst, se det på ditt sätt att röra dig och känna av det när de är tillsammans med dig. Din inställning visar sig med andra ord i allt du gör, i alla sammanhang. Inom SIK ska vi arbeta aktivt med att alla spelare, ledare, tränare och föräldrar ska visa upp en bra inställning gentemot varandra och motståndarna. Det är viktigt att alla inom klubben tänker på vilket budskap vi sänder ut. K Kamratskap & Respekt Detta betyder att i SIK visar vi alla respekt för såväl tränare, lagkamrater, motspelare, domare, publik som alla andra på och av planen. 2

3 SIK organisation för kvalitetssäkring Styrelse Senioransvarig Damsidan 11-mannaansvarig flicksidan Ungdomsansvarig 5-9 mannalag 11-mannaansvarig pojksidan Värdegrundsgrupp Våra tränare, ledare, spelare och dess vårdnadshavare (för omyndiga spelare) Fortlöpande arbete - Ansvarspersonerna har regelbunden dialog med de lag som ingår i sitt ansvarsområde. - Ansvarspersonerna besöker regelbundet berörda lag i samband med dess olika samlingar. I händelse av konflikter och/eller svårhanterade frågor - I de fall lagets ledare och/eller spelare hamnar i konflikt internt eller gentemot vårdnadshavare eller vice versa är det berörd ansvarsperson som ska kontaktas för vidare hantering. - Ansvarspersonen tar i sin tur hjälp av föreningens styrelse vid behov. - Om lösning inte kan nås är det ansvarspersonen tillsammans med styrelsen som äger beslutanderätt om vilken/vilka åtgärder som är nödvändiga. - Uteslutning ur förening är den största konsekvens som kan bli aktuell. Rapportering - I händelse av konflikt och/eller svårhanterade frågor ska händelsen dokumenteras och finnas på föreningskansliet. Dokumentet Värdegrund konflikter och/eller svårhanterade frågor ska då användas. 3

4 SIK föräldrar/vårdnadshavare Själevads IK vill att det ska vara enkelt och så billigt som möjligt för barn att spela fotboll i vår förening. Vår deltagaravgift, vår betingstanke och annat som rör ekonomi är i jämförelse med många andra lagidrotter moderat. Vi kommer dock under din tid som förälder i SIK, vid vissa tillfällen, behöva din arbetskraft vid arrangemang och evenemang som föreningen anordnar. Det kan t ex vara i form av kioskveckor, städdagar, turneringar och/eller andra återkommande evenemang. I föreningen strävar vi efter att varje ungdomslag har en ledarstab med 2 bolltränare, 1 lagledare 1 betingsansvarig 1 representant i föreningens Arena- och anläggningsgrupp 1 representant i föreningens Kioskgrupp 1 representant i föreningens Arrangemangsgrupp Mer kring hur föreningen ser på rollen som vuxen (förälder/annan anhörig) i föreningen framgår i foldern Att var förälder till barn i Själevads IK. SIK - budkaveln Beroende av barnens ålder har föreningen utarbetat en Budkavel som reglerar respektive lags föreningsuppdrag vid sidan av sin fotbollsutbildning. Kioskveckor på Själevads IP (Gäller samtliga ungdomslag som spelar på A- respektive B-plan) Under den aktiva fotbollssäsongen förlagd på Själevads IP håller vi kiosken öppen i samband med matcher på vardagskvällar och helger. Kioskansvarig i respektive lag fördelar då tider i laget. Vid damlagsmatcher tillkommer föräldrar/anhöriga till dess spelare som bemannar insläpp och hamburgeri. För de lag som spelar 5-mannafotboll uppmuntrar vi till att ni själva arrangerar en enklare försäljning i samband med era hemmamatcher. Detta genom att ni rullar på föräldrar som tar med kaffetermosar, muggar och fikabröd eller liknande som säljs. Pengarna går till er lagkassa och de flesta lag betalar domarna ur denna kassa. Parkeringsjobb vid MoDo Hockeys herrmatcher (Gäller samtliga ungdomslag frånsett den yngsta årgången) Föreningen tillhandahåller ett bemanningsschema där lagen rullar i bemanningsansvar. En vuxen runt laget, t ex lagledaren, är då ansvarig för fördelningen inom laget vid aktuella tillfällen. 4

5 Bollflickor/Bollpojkar vid A-lagsmatcherna (Gäller lagen som under säsongen fyller 10 år och till och med att dess spelare fyller 13 år) Vid A-lagets hemmamatcher (damlaget) ska 6 spelare ur berörda ungdomslag finnas på plats 30 minuter innan matchstart och gör sedan en insats som bollflicka/bollpojke under matchen. I paus erhålls korv/glass och dryck. Spelarna får även följa med damlaget in i omklädningsrummet precis innan inmarsch och höra på slutsnacket/matchpeppet. Fördelning av matcher görs av kansliet. Byte får ske mellan lagen men meddela i så fall kansliet! Inskrivning av ny årskull (Gäller lagen som under aktuell säsong fyller 10 år) Ledarstaben runt aktuella lag planerar in ett datum i början/mitten av april och ett klockslag då inskrivning av en ny årskull sker i föreningen. Speciella dokument råder. Drop-in kväll på Själevads IPs klubblokal. I ansvaret ingår även att så snart som möjligt efter inskrivningen arrangera ett föräldramöte tillsammans med ungdomsansvarig styrelsemedlem som då finns på plats och informerar om Själevads IK. Tidpunkt för det hela bör vara under april månads två första veckor. Vårstädning (Gäller samtliga lag i föreningen och dess anhöriga frånsett den nyinskrivna årskullen) Under en lördag i maj genomförs en gemensam Städdag på Själevads IP. Ansvarig för att organisera denna är styrelsens arrangemangsansvariga person. Varje lag får då ett ansvarsområde som exempelvis städning av kiosk, målning av fastigheter/delar av fastigheter, iordningställande av diverse inventarier och/eller kringutrustning mm. Ansvarig för att planera och organisera denna dag är styrelsens arrangemangsansvarige och anläggningsansvarige med hjälp av lagens representanter i respektive grupper. Fotbollens Dag (Gäller samtliga lag i föreningen frånsett A-laget som då alltid planeras genomföra en hemmamatch) Under en lördag i juni alternativt i augusti/september genomförs Fotbollens Dag i Själevads IK. En dag då massor av matcher bör planeras in att genomföras på hemmaplan. Massor av spelare och anhöriga på arenan med fikaförsäljning, lotterier, kringaktiviteter mm. Ansvariga för att planera och organisera denna dag är styrelsens arrangemangsansvarige med hjälp av lagens representanter i arrangemangsgruppen. 5

6 Själacupen (Gäller flicklaget på ungdomssidan som under året spelar 9-mannafotboll) Vårt flicklag som under året spelar 9-mannafotboll ansvarar för att anordna Själacupen under en dag i augusti. Cupen syftar till att flicklag i närområdet bjuds in att prova på elvamannaspel inför kommande säsong då elvamannaspel gäller för dem. Ansvariga är ledarstaben i samarbete med lagets föräldragrupp. Själevads IK

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Innehållsförteckning Mål med Barnverksamhet... 2 Mål med Ungdomsverksamheten... 2 Seniorverksamhet... 3 Krav att använda Glasögon... 3 Idrotts och hälsocertifiering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f.

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f. Värdegrunder för Sida 2 av 13 IFK s värdegrund Innehållsförteckning De olika värdegrunderna hittar du på följande sidor: Sida Drogpolicy... 3-5 Jämlikhet, Jämställdhet & Jämställd idrott... 6 Tränare/Ledare...

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen Varför ett ungdomsidrottsprogram (UIP)? UIP bygger på: Faktumet att den fysiska inaktiviteten blir allt mer påtaglig bland ungdomar. Idrotten Vill samt Barnidrottsprogrammet

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer