VÄRMEPUMPAR I PRAKTIKEN. - Termodynamik i samverkan med byggnaders installationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEPUMPAR I PRAKTIKEN. - Termodynamik i samverkan med byggnaders installationer"

Transkript

1 VÄRMEPUMPAR I PRAKTIKEN - Termodynamik i samverkan med byggnaders installationer Chalmers tekniska högskola

2 VÄRMEPUMPAR LITE GOTT OCH BLANDAT Behov och tillämpningar T 1 Q 1 Ekonomi W Termodynamik T 2 Q 2 Praktikfall 1: Ombyggnad av kontorshus Praktikfall 2: Ombyggnad av småhus Framtiden?

3 Behov 1 INTE BARA TEKNIK Teknik måste ge svar på relevanta frågor! - Vilka behov ska täckas? - Fördelar mot alternativ? - Funktion primär, teknisk lösning sekundär Hur passar värmepumpen i samhället? - Termodynamik: teori, ingenjörskonst, politisk/fiskal Brukare, fastighetsägare, energiföretag, samhälle - Ekonomi, tillgänglighet, bekymmersfrihet, valfrihet, miljöfrågor

4 Behov 2 GRUNDLÄGGANDE BEHOV Mat: Livsmedelskyla (1900-talet) Jättestort! % av hushållens energiförbrukning ligger på mat - Omsättning kylda livsmedel: kr i Sverige, kr i Europa, kr globalt. Komfort: Luftkonditionering (1940-talet) Stort! - > RAC per år i världen Energibesparing: Värmepumpar (1970-talet) Litet! - Ca värmepumpar per år i Sverige - Ca värmepumpar totalt installerade i Sverige Kelvin 1852 (förutseende!): On the economy of heating and cooling buildings

5 Behov 3 TILLÄMPNINGAR Industriella värmepumpar och kommersiell kyla - Bortkylning av överskott, utnyttjande av spillvärme - Processer: livsmedel (whisky!), petrokemi ( pinch ), torkning, temperaturhöjning (värmetransformator), processånga, kryoteknik (gaser, gastransport), frysning av mark) - Lagring: Livsmedel, övrig klimatstyrd förvaring Klimatisering av byggnader m.m. -Rum: värmning (minskar), kylning (ökar) - Ventilationsluft: värmning, kylning, - Värmeåtervinning: ventilation, avlopp - Tappvatten: värmning - Kyl och frys, torktumlare, torkskåp

6 Behov 4 ENERGI I BYGGNADER Brutto (använd) energi Behov = min. användning Användning = behov + onödigt Netto = användning - återvunnet Brutto = netto + förluster Köpt = brutto - gratis energi Gratisenergi Köpt energi Netto energi Användare BEHOV Utvinning Förädling Transport El-kraft Kraftvärme Värme Kyla Hushåll, apparater, verksamhet, fastighet el. Varmvatten Värmesystem Kylsystem Skilj på behov, användning, tillförd och köpt energi! Statistiken redovisar bara köpt energi; 14 TWh saknas för vp

7 Uppvärmning och tappvarmvatten inkl elvärme kwh/år m² Samtliga FLER- BOSTADSHUS Samtliga LOKALER 1981 Nya målsättningar kwh/m 2 /år Kontorshus 80-talet Goda exempel 2000-talet Driftel exkl el för värmning kwh/år m² Behov kwh/m 2 /år Installationsteknik BYGGNADERS ENERGIANVÄNDNING TWH/år Värme minskar Kyla ökar El ökar Driftel Hushålls Elenergi uppvärm Direktel År

8 Behov 6 MÖJLIGHETER ATT MINSKA DEN KÖPTA ENERGIN Minska behovet - beteende (apparater, belysning, varmvatten, rumstemperatur, vädring ) - byggnad (fönster, isolering) - installationer (värme, ventilation, belysning, vitvaror ) Byt tillförselsystem (något med gratisvärme ) - egen ved - solvärme (direkt) - solvärme (indirekt, t.ex. lagrad i mark) Vad har marken att erbjuda? Svar kommer senare!

9 Behov 7 IVA s Energiframsyn Energibehov [MWh/år] Apparater Belysning Ventilation Varmvatten Rumsvärme Potential för energieffektivisering i småhus (IVA) Apparater Belysning Ventilation Varmvatten Rumsvärme År Halvering av dagens energianvändning till år 2050 Halvering av köpt energi är lätt redan idag!

10 Ekonomi 1 KONKURRERANDE ALTERNATIV Investering Värmefaktor eller pris? Typ av lösning? Kostnad för alternativ till värmepump? Alternativ energikostnad (kr/kwh) 1,50 1,00 0,50 Kapitalkostnad = 0,50 kr/kwh När lönar sig värmepump? El-värme billigast Alternativ energi billigast 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 El-pris (kr/kwh) COP = 2 COP = 3 COP = 4 COP = 5 Dimensionering? Jämför skiftet 1985!

11 Ekonomi 2 DIMENSIONERING Värmekostnad = Investering annuitetsfaktor + rörlig kostnad Effekt, P [kw] P dim Q tva Utnyttjningstid Q[ kwh] τ[ h] = Q & dim[ kw ] Q vpa Värmepump xvpa Invvpa (1 + ) avpa K vpa = avpa + τ vpa K el, vpa SPF Inv = inv. kostnad [kr/kw] x = andel underhåll av inv. τ = utnyttjningstid [h] [ kr / kwh] 8760 Tid [h/år] Tillsatsvärme p.s.s. OBS! Både effekt och temperatur kan begränsa täckningsgraden

12 Ekonomi 3 OPTIMAL EKONOMISK DIMENSIONERING Total kostnad K tot = Q Q vpa tot K vpa Q + Q tot vpa 1 K tva [ kr / kwh] Värmekostnad [kr/kwh] K tot K tva K vpa 0 0,5 1,0 Effekttäckningsgrad [kw/kw dim ] Effekttaxa kan premiera täckningsgrad VP sparar bara vid drift! Kostnad för VP, värmekälla och värmesänka ökar med storlek Övereffekt låg utnyttjningstid Tumregel: 50 % effekt % energitäckning Kapacitetsreglering ger alternativ till TVA

13 Ekonomi 4 TEKNIKDRIVANDE FAKTORER Många lösningar är möjliga, få blir verkliga Ekonomi - Pris på el/värme, - Energi/effekt Miljö (ökande krav) - Inomhusmiljö - Utomhusmiljö (lokal/global) Normer Driftsäkerhet Ekonomi Inre miljö Information, övervakning, mätning Val av energisystem - Byggnormer, energideklaration, Samhällsförändringar - Teknik inom andra områden (jämför IT, 3G, ) Installationsteknik Yttre miljö Bekvämlighet

14 Teori 1 VÄRMEPUMPAR OCH TERMODYNAMIKENS 2:a HUVUDSATS Värmekraftprocess - Värme kan inte helt omvandlas till arbete (det blir alltid spillvärme) Installationsteknik Värmepumpsprocess - Värme kan inte gå från låg till hög temperatur utan tillsats av arbete T 1 Q 1 T 1 Q 1 W W η T 2 T = W Q 1 = Q 1 Q Q 1 Q 2 2 = T 1 T T 1 2 T = 1 T 2 1 T 2 COP1 C COP2 C Q 2 Q1 = W Q = W 2 = = T 1 T T 1 T 1 T 2 2 T 2

15 Teori 2 TEMPERATUR VERKNINGSGRAD COP = Coefficient Of Performance = värme/arbete Värmekraftprocess Värmepumpsprocess Installationsteknik 1,0 Termisk verkningsgrad 20 Teoretiska värme- och köldfaktorer Verkningsgrad [-] 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 t2 = 0 C t2 = 20 C t2 = 50 C t2 = 100 C t2 = 150 C COP1 och COP2 [-] C 0 C 10 C COP1: t2 = -10 C COP1: t2= 0 C COP1: t2 = 10 C COP2: t2 = -10 C COP2: t2 = 10 C COP2: t2 = 0 C 0,2 0,1 0, Temperatur t1 [ C] T1 T T 1 T Temperatur t1 [ C] η 2 2 T = = COP = = 1+ = 1+ COP2 T1 1 T1 T2 T1 T2 T T

16 Teori 3 COP = 1 COP1 C Installationsteknik VÄRMEFAKTORNS TEMPERATURBEROENDE Värmefaktor COP (Coefficient Of Performance) Avgiven värme Tillförd el Q = 1 W = T 1 T1 T 2 COP Värmefaktor som funktion av temperaturlyft Japans "super heat pump" 0,65/35 0,55/35 0,65/80 0,55/80 0,80/80 COP vpa = W e, vp Q 1vpa + W e, p+ f 2 Småhusvp Fjärrvärmevp Temperaturlyft T1-T2 (K) Bergvärmepump med golvvärme

17 Teori 4 EXEMPEL COP C1 = T 1 /(T 1 - T 2 ) - t 1 = 20 C, t 2 = 0 C Q 1 T 1 COP 1C = 14,7 t rum = 20 C W em t vbut t vbin "pumphöjd" - t 1 = 50 C, t 2 = -10 C COP 1C = 5,4 t källa = 0 C t kbin Q 2 T 2 t kbut COP 1vp = Q 1 /W em η C1 = COP 1vp / COP 1C Komponenter η C1 = 0,5 till 0,8 COP 1vp = 2,7 till 4,3

18 Teori 5 TEMPERATURNIVÅ OCH HJÄLPEFFEKTER Inverkan på COP - Temperaturnivåer och drivenergier: ΔCOP COP 1 1 = ΔW& W& e, vp e, vp = ΔTkb T1 T 2 T T 2 1 T ΔT 1 vb T 2 W& W& e, p e, vp Exempel med återladdning - ΔTkb = +4 K borde ge ΔCOP/COP +10 % - Men ΔTvb >+4 K, Δwe,p/we,vp = % - Total minskning %!

19 Teori 5 NYCKELFAKTORER FÖR EFFEKTIVITET Temperaturnivåer (COP ändrar sig med 2-3 % per C!) Värmeväxlare (temperaturdifferenser, tryckfall, materialval, trycknivå) Kompressor (rätt typ för tillämpningen, dimensionering, lastanpassning - kapacitetsreglering) R p1 Q& vpa W& Pumpar och fläktar + e, p1 Rvpa (verkningsgrader, COPvpa, medel = R p1 R p2 W& e, m + W& e, p1 + W& drifttider, kapacitetsreglering) e Rvpa Rvpa Köldmedium (effektivitet, långsiktigt acceptabelt, kostnad, säkerhet) Köldbärare (effektivitet, korrosivitet, stabilitet, kostnad, säkerhet, miljö), p2

20 Praktik 1 MARKVÄRME MED VÄRMEPUMP - Värme, kyla (frikyla) och lagring i berg Installationsteknik Solstrålning Nederbörd Värmestrålning Värmekälla Värmesänka Värmelager Grundvattenflöde i berg Värmeledning i berg Borrhål Borrhål Geotermiskt värmeflöde Borrhål Borrhål m Neutral zon Påverkas av årstidsväxlingar Temperatur stabil i tiden Ökar med ökande djup

21 Praktik 2 BERGVÄRMESYSTEM Fördelar Relativt god tillgänglighet; liten plats Väl skyddad, lång livslängd Relativt hög och jämn temperatur Fungerar som lager (inträngningsdjup: δ 0 = 0,2 m för variationer över dygn δ 0 = 4 m över år; H = 100 m ger 1255 m 3!) Möjlighet till frikyla, FTX Egenskaper för enskilda borrhål 2δ 0 (1 dygn: 0,2 m) 2 δ 0 (1 år: 4 m) Dynamisk ekvivalent Nackdelar Kostnad (ca 250 kr/m) Berg (år) Berg (dygn) Borrhål Köldbärare Anmälan/tillstånd

22 Praktik 3 KONTORSHUS: TILLÄMPNING MED FRIKYLA Rätt förhållande mellan värme- och kylbehov ger stor andel frikyla Rektangulära borrhålssystem Astronomihuset i Lund: < 28 kwh/m 2 /år; < 10 W/m 2! 1/10 av normalt! Värmepump som spets för kyla/värme? El [W/m2] Effekt [W/m2] ,0 20,0 10,0 0,0 Varaktighetsdiagram för kyl- och värmeeffekt Tillsatsvärme, Q tva /A 8 kwh/m 2 BTA per å Varaktighetsdiagram för el-effektbehov , ,0 0 80,0-10 Frikyla, Q berg /A 70,0 25 kwh/m2 BTA per år ,0 Värmepumpskyla, Q 2 /A kwh/m2 BTA per år 50, h , Värmepump, W e /A 19,6 kwh/m 2 BTA per år Värmepump, Q 1 /A 89 kwh/m 2 BTA per år Värmepump kyla/värme τ [h] τ [h] 8760 h

23 Praktik 4 SMÅHUS: FÖRUTSÄTTNINGAR Borås (Nutek/STEM referens) - Klimatzon 4, t år = +5,8 C Byggnad: 1977, fristående - BRA = m 2 - torpargrund - isolering 12 cm (U 0,35 W/m 2 /K), - fönster 2-glas (U 2 W/m 2 /K) Installationer: - F-ventilation, 165 m 3 /h (0,5 oms/h) - Direktel, 10,3 kw - El-beredare, 300 liter, 1,5/3 kw Totalt köpt energi: 25 MWh/år, 167 kwh/m 2 /år Pris [SEK/kWh] 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Elprisets utveckling Moms Energiskatt Fast kostnad Energipris År

24 Praktik 5 VINNARKONCEPT Fast pris SEK - värmepump ca. 4 kw - borrhål 60 m - fläktkonvektor ca. 4 kw Tillägg SEK - större fläktkonvektor - en radiator Förväntad besparing kwh/år (uppvärmning) Utvärdering + förberedelse av framtida modifieringar

25 Praktik 6 BERÄKNAD SPF FÖR VINNARKONCEPTET + TÄNKBARA FÖRBÄTTRINGAR 1. Tävlingsförslag 2. Återladdning 3. Pumpdrift 4. Lastanpassning (ackumulator) COP vpa [-] Värmefaktor för olika konverteringsalternativ Lågtemperatursystem 40/30 V: IV plus lågtemperatursystem (40/30) IV: III plus lastanpassning III = II plus effektiv pumpdrift II = I plus återladdning I = enligt värmepumpstävling 5. Lågtemperatursystem Lastanpassning Distribution (effektiva pumpar) Värmekällan (återladdning) t ute [ C]

26 Praktik 7 OMBYGGNAD 1: VINNARKONCEPTET Enkel värmepump ( kylskåpsmodul 0,6x0,6x0,6 m) Styrenhet Värmepump P1 Enkel styrning (utetemperaturbaserad kurvstyrning ) Borrhål t wi L Fläktkonvektor Enkelt värmesystem (fläktkonvektor + bibehållna el-radiatorer) Bibehållen el-beredare

27 Praktik 8 OMBYGGNAD 1: RESULTAT Visthusgatan 6: Veckomedelvärden 1996 Temperatur [ C] Tvb,ut Tluft,ut Tluft,in Tkb,in Tute Månad [nr] Besparing ca kwh på uppvärmning

28 Praktik 9 OMBYGGNAD 2: ÅTERLADDNING Värme kyla - ventilation Återladdning: - frånluftsbatteri TILL - tilluftsbatteri FRÅN Frånluftsbatteri t kbfut t kbfin Tilluftsbatteri Komfortkyla - frånluftsbatteri FRÅN - tilluftsbatteri TILL V. kbf Värmepump t kbut t kbin V. kb Värmeåtervinning - frånluftsbatteri TILL - tilluftsbatteri TILL Borrhål t berg

29 Praktik 10 OMBYGGNAD 2: RESULTAT Köldbärartemperaturen ökar Men värmefaktorn minskar! Varför? Temperatur [ C] Köldbärartemperatur med och utan återladdning Veckomedelvärden Med återladdning Utan återladdning Tkbin 00/01 Tkbut 00/01 Tkbin Utetemperatur [ C] Värmefaktor 4,0 COP vp-96 COP [-] 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 COPvp COPvpa COPvpa* COPvpaf COPvp-96 Veckomedelvärden år 2000 COP vp COP vpaf COP vpa 1, Utetemperatur [ C]

30 Praktik 11 Funktion OMBYGNAD 2: RESULTAT Drifttid Driveffekt Drivenergi Parasitkvot [W] timmar [h] relativ [-] [kwh] [-] Kompressor Köldbärarpump Värmebärarpump Fläktkonvektor Återladdningspump Parasitsumma Total summa Parasitkvot: ( state-of-the-art )

31 Praktik 12 Installationsteknik OMBYGGNAD 3+4: STYRNING OCH LASTANPASSNING Varför enkelt när man kan göra det så vackert komplicerat? 1 Värmepump 2 Återladdning 3 Pumpdrift 4.1 Specialtank Styrenhet P1 t tank1 t tank2 Värmepump VVdel Värmedel P2 Värmesystem P3 t rum VVX1 VV KV 4.2 Styrsystem t vbin Borrhål

32 Praktik 13 OMBYGGNAD 3+4: RESULTAT Ökad besparing: SPF = 2,7 SPF = 3,7 (varmvatten + lägre värmesystemtemperatur) Längre drifttider, färre starter (tillförlitlighet) Bättre reglerbarhet Elanvändning [MWh] Årlig elanvändning: Visthusgatan 6 Värmepump installerad våren 1996 (bara för värme, inte för Återladdning våren 2000 Ackumulatortank hösten 2004 Hushållsel Varmvatten Uppvärmning Komplettering radiatorer våren 2006 IVAs Energiframsyn År

33 SAMMANFATTNING Naturen ställer upp som värmekälla och lager - Kraftigt minskat behov av köpt energi Besparing: 25 MWh/år 9-10 MWh /år - 4,5 MWh/år för värme och varmvatten kwh/m 2 /år 63 kwh/m 2 /år Typiskt 70-tals direktelvärmt småhus med lägre specifik energianvändning än moderna passivhus Bättre styrning av inomhusklimatet än i passivhus Ekonomi: Rak pay-off 5 år, nuvärde SEK - Investering ca SEK, besparing ca SEK/år

34 Framtid 1 FRAMTIDEN - FÖR 15 ÅR SEDAN ( ) System - Köldmedier (akut, nya och/eller naturliga?) - Billig, indirekt bergvärme (direktel-hus) - Fjärrvärme/fjärrkyla Komponenter (villavp 2-25 kw värme) Installationsteknik - Kolv/rotationskolv/Scrollkompressor: effektivare, nya köldmedier - Vidareutveckling av frekvensstyrning, elektronisk expansionsventil - Plattvärmeväxlare, nya ytstrukturer, bilkylare (luftvärmeväxlare) Prestanda Tryck, log p [bar] - Villavärmevp: η C1 = 0,50-0,65; SPF = 3-4 (mark), 2-3 (uteluft), 3-4 (frånluft) - Fjärrvärmevp: η C1 = 0,65-0,70; SPF = 2,5-3,5 (avloppsvatten), 4-6 (fjärrvärme + fjärrkyla) p 1 p 2 t = 0 C Traditionell värmepumpsprocess Fuktigt område (ånga och vätska) Kritisk punkt 3 3' Kondensering 2' 4 Vätska t = 50 C t = 100 C Fluid (skillnad mellan vätska och gas försvinner) Förångning Gas Specifik entalpi, h [kj/kg] 2 t = 100 C 1' 1 t = 50 C t = 0 C

35 Framtid 2 NUTID OCH FRAMTID - PÅ KORT SIKT ( ) Tillämpningar: En- och flerbostadshus, lokaler System - Integrerade system: kallfjärrvärme, flytta värme i tid och rum - Konvertering: direktel-hus, flerbostadshus - Täckningsgrad: ökar, värmepump som tillsats? - Tappvatten och ventilation: relativ ökning, systemlösningar, CO 2 - Optimering: drift och dimensionering ( parasiteffekter ) Komponenter - Kompressorer: effektivare, naturliga köldmedier, oljor, livslängd - Styr- och regler: frekvensstyrning, elektronisk expansionsventil - Motorer: effektiva för kompressorer, pumpar, fläktar - Värmeväxlare: bilkylare (luft, laminärströmning) Prestanda: η C1 = 0,6-0,7; η C1 = 0,7-0,8 (>1 MW); SPF = > 4 Installationsteknik

36 Framtid 3 FRAMTIDEN - PÅ LÅNG SIKT (2050) Installationsteknik System - Ny försörjningsteknik: Förgasning, transmutation,... - Alternativa värmepumpsprocesser: Rankine -1, Brayton -1, Stirling -1, Carré -1, magnetisk, termoelektrisk, - Integrerade system: Trigeneration, energikombinat, - Självoptimerande styrsystem med diagnostik Komponenter - Högeffektiva el-motorer, linjärmotorer - Effektiva och billiga frekvensstyrningar och elektroniska expansionsventiler - Högeffektiva luftvärmeväxlare (inklusive avfrostningsteknik) Prestanda: η C1 > 0,8; η t > 0,7. Tekniksprång?

SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT

SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT - Lite teori och två praktikexempel med värmepump Chalmers tekniska högskola OLIKA PERSPEKTIV PÅ BESPARING Energibesparing - Köpt, använd eller primär? T

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK - Inomhusmiljö, installationer, resursanvändning

INSTALLATIONSTEKNIK - Inomhusmiljö, installationer, resursanvändning INSTALLATIONSTEKNIK - Inomhusmiljö, installationer, resursanvändning Stationär Byggnader Apparater Processer DCV Distribution Elan del 3 Behov Rummet Elan del 1 DCV Don Cava/Elan del 3 DC Intelligent behovsstyrning

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Säsongslagring av energi

Säsongslagring av energi Nordbygg 2008 Energilager i mark Olika systemlösningar Göran Hellström Luleå Tekniska Universitet Energilager i mark Geoenergi - värme och kyla Geotermi Säsongslagring av energi 1 Energilager i grundvatten

Läs mer

Varför CO 2 -teknik i en ishall?

Varför CO 2 -teknik i en ishall? Varför CO 2 -teknik i en ishall? Gimo ishall 2 december 2014 Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Innehåll Ishallar och energianvändning CO 2 -system var och varför? Tekniken i Gimo ishall Hur har det fungerat

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:03 TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ALTERNATIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR VARMVATTEN OCH VÄRME Per Fahlén och Jessica Erlandsson Göteborg Juni 2010 CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet ENERGIFORMER OCH LAGRINGSMETODER kinetisk

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

Chalmers Bilaga B2:1 Bilaga 2: Gantt-diagram för projektets genomförande Tappvattenvärmning med värmepump Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme - Del 2 Tidplan September 2010 - december

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:462 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-12 Byggnadens adress: BJERSTORPSVÄGEN 21 62122 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Getterön 2:143 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-08-01 Byggnadens adress: Linnekullevägen 7 43293 Varberg Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem Svein Ruud SP Energiteknik En NNE-byggnad är (artikel 2.2) en byggnad som har en

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Stensviken 1:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-28 Byggnadens adress: Bjurtjärn Sundvik 2 68892 Storfors Utetemperatur: 12 C

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN CHRISTER JOHANSSON Esam AB UPPHANDLING SOM DRIVER PÅ UTVECKLINGEN.ELLER INTE? Det byggs allt fler lågenergihus. Alla nybyggda hus ska vara nollenergibyggnader

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av:

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08 Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: RAPPORT Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 Kund SABO Konsult WSP Systems 121

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen Klas Berglöf, ClimaCheck ClimaCheck 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning, energioptimering Besiktning, Service, felsökning. Bitzer

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m. 2010-01-01) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Gammalt Budskap Solelsystem är för dyra! Solvärmesystem har låg täckningsgrad och kan ej konkurrera med

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SARVEN 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-16 Byggnadens adress: VIVELVÄGEN 1 12533 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 20 C Expert: Richard

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORMESTORP 78:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2010-10-07 Byggnadens adress: ÅKERVÄGEN 2 28146 TORMESTORP Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Lövekulle 1:74 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-25 Byggnadens adress: Svallåsvägen 125 44144 Alingsås Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer