Lilla städskolan rent på Papyrus vis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lilla städskolan rent på Papyrus vis"

Transkript

1 Supporting you I Sverige är Papyrus den ledande grossisten för finpapper, packprodukter och förbrukningsvaror. Vi har alltid värnat om produkterna och deras kvalitet, men har också insett vikten av att erbjuda en mer anpassad service. Med ett brett och attraktivt produktsortiment, pålitliga leveranser, miljöengagemang och ett utvecklat e-handelstänkande erbjuder vi våra kunder ett affärssamarbete som bygger på enkelhet, effektivitet och omtanke. Ambitionen är att ge både företag och deras medarbetare support i arbetet varje dag. Omslag: Ensocoat 350 g. Inlaga: MultiDesign Original Natural 170 g. Best. nr Lilla städskolan rent på Papyrus vis Lilla städskolan rent på Papyrus vis Papyrus Sverige Box Mölndal Tel: Fax:

2 Layout/Original: Citat. Illustratör: Sara Forsberg. Tryck: Lindgren & Söner.

3 Denna bok tillhör:

4 2

5 VÄRLDENS VIKTIGASTE STÄDREDSKAP Ett inställbart skaft på moppen är viktigt om du är rädd om din rygg. Helst ska omkretsen på skaftet vara 30 mm. Om moppen dessutom är av micro fiber blir effekten den allra bästa. Detta och mycket mer har vi på Papyrus lärt oss av våra kunder. Tillsammans med er har vi insett vikten av rätt redskap och rengöringsmedel för att snabbt uppnå ett skinande rent resultat. Papyrus har ett brett sortiment som underlättar det dagliga arbetet för dig som arbetar med professionell städning. Lilla Städskolan ger dig grunderna för att förstå hur du väljer rätt redskap och rätt produkter. Men det allra viktigaste redskapet bär du själv med dig hela tiden: din kropp. Därför är det särskilt viktigt att sättet du arbetar på är genomtänkt och att du tar hand om din kropp. Så att du orkar svabba, springa i trappor och leva ett friskt liv. Då kan vi tillsammans göra ännu fler kunder nöjda. Välkommen hälsar Papyrus! 3

6 4

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kemi...7 Rengöringsmedel Fläckar Rengöringsmetoder Maskiner Säkerhet & skydd Ergonomi & hälsa Miljö Märkningar

8 6

9 KEMI KEMI KEMI Zinners cirkel Man kan säga att grunden för allt rengöringsarbete finns i Zinners cirkel. Den innehåller nämligen fyra delar: kem, mekanik, temperatur och tid. Den del som i Zinners cirkel kallas kem delas i sin tur upp i fyra delar. KEM MEKANIK TEMPERATUR TID Dessa delar kan kombineras på olika sätt för att få bästa möjliga resultat av rengöringen. Ibland kan det behövas mer kemikalier för att göra ytan ren. Om materialet t ex kanske inte tål en så hög temperatur får vi istället öka på med kemikalier. Är det istället är ett material som är känsligt för kemikalier kan vi öka andelen mekanisk bearbetning genom att t ex skrubba. Då använder vi längre tid för att ytan ska bli ren. Delarna i Zinners cirkel måste alltså kompenseras av varandra. D v s om den ena delen är liten måste en annan del bli större. Rengöring med kemikalier Det finns hundratals olika rengöringsmedel på marknaden. Vad som finns i varje produkt skiljer sig alltid åt, men fyra baskemikalier förekommer alltid i någon form. 7

10 KEMI ALKALI Ammoniak, lut LÖSNINGSMEDEL Alkoholer, lacknafta SMUTS SYRA Citronsyra, saltsyra TENSIDER Naturliga, syntetiska Rengöring med kemikalier Det finns hundratals olika rengöringsmedel på marknaden. Vad som finns i varje produkt skiljer sig alltid åt, men fyra baskemikalier förekommer alltid i någon form. Man kombinerar dessa ämnen med varandra för att blandningen ska bli så effektiv som möjligt. Alla baskemikalier kan blandas med varandra utom syra och alkali. Om man blandar dessa två kan det uppstå farliga kemiska rektioner. Dessutom är de motsatser och tar därför ut varandra. I rengöringsblandningarna tillsätter man också parfym, rostskydd, konserveringsmedel, färg, blekmedel, vitmedel, konsistensgivare, etc. Det finns naturligtvis flera olika sätt att kombinera även dessa ämnen ytterligare en anledning till att det finns en uppsjö av rengöringsprodukter att välja bland! 1. Alkali Alkali är basiska salter av alkalimetaller. De har ett ph-värde på mer än 7. Man använder alkali för att ta bort: Fett. Vax. Polish. Dessutom kan ämnet användas för att lösa upp färg och till att diska vanlig maskindisk. Alkali förtvålar fett och används på ytor som är hårt nedsmutsade. Exempel på alkaliska kemikalier är ammoniak, lut, fosfater och silikater. Inom lokalvården finns allrent, grovrent och polishbort. 8

11 KEMI 2. Syra Det här är syra: En lösning med ph-värde lägre än 7. Den är organisk eller oorganisk. En kemisk förening som avger en eller flera väteprotoner (H+). Man använder syra för att ta bort: Kalk. Rost. Kalktvål. Exempel: saltsyra, fosforsyra och citronsyra. Inom lokalvården är kalkbort och sanitetsrent exempel på syrahaltiga rengöringsmedel. Dessa förekommer dock både som alkaliska och sura rengöringsmedel 3. Tensider Tensider är ett medel som tillsätts i rengöringsprodukterna för att minska ytspänningen. Ett annat ord för tensider är vätmedel. Man kan framställa tensider på två olika sätt. Antingen från vegetabiliskt eller animaliskt fett de kallas då för naturliga tensider, t ex såpa och tvål. Ett annat alternativ är att använda råolja vid framställningen. Då kallas tensiderna för syntetiska. Allrent innehåller syntetiska tensider. Alla tensider är uppbyggda av en vattenälskande och en fettälskande del: FETTÄLSKANDE DEL Lipofil TENSIDER VATTENÄLSKANDE DEL Hydrofil De viktigaste uppgifterna för en tensid är att: Bryta ytspänningen. Lösgöra och finfördela smuts. Hålla smuts flytande och finfördelad. 9

12 KEMI I våra moderna rengöringsmedel finns oftast en blandning av olika tensider. Den främsta uppgiften för tensiderna är att minska vattnets ytspänning och göra det våtare. Ytspänningen är den kraft som gör att molekylerna dras till varandra så att vattendropparna håller ihop. Tensiderna samlas i vattenytan och skiljer där vattetmolekylerna åt, så att de inte längre kan hålla samman. Resultatet av detta blir att vattendroppen breder ut sig och kan väta den yta som behöver rengöras. PROVA SJÄLV! Lägg en tuss fetvadd i ett glas vatten med rengöringsmedel i. Genom att ytspänningen i vattnet minskats med rengöringsmedlets tensider kommer fetvadden att vätas och sjunka till glasets botten. Tensidens huvud älskar vatten Tensidmolekyler är uppbyggda på ett speciellt sätt. Längst fram har de en vattenlöslig del som älskar vatten, huvudet. Svansen består av en vattenfrånstötande och fettlöslig del. När tensiden hamnar i en vattenlösning strävar huvudet efter att vara i vattnet, medan svansen vill ligga så torrt som möjligt. Det är så här det fungerar när sammanhållningen i ytskiktet försvagas. Vattnet flyter lättare ut och kan väta ytan bättre. Andra tillsatser Det finns flera andra kemikalier än tensider i rengöringsmedlen. Vissa av dem är bakteriehämmande, andra har till uppgift att höja rengöringseffekten. 4. Lösningsmedel För att tensiderna ska kunna tränga in i feta substanser, behöver man ibland tillsätta organiska lösningsmedel som består av kolväten. 10

13 KEMI Organiska lösningsmedel används för att lösa upp: Oljor och fetter. Polish. Färg. Dessutom används de för att lösa upp tjära, hartser och asfalt. När du arbetar med lösningsmedel är det viktigt att du hanterar det kallt och inte tillsätter något varmt i lösningsmedlet. Organiska lösningsmedel kan nämligen reagera med värme. Vilket lösningsmedel som används i rengöringsprodukten beror på hur fettet i smutsen är uppbyggt. Exempel på organiska lösningsmedel: lacknafta, alkohol, aceton, glukoleter, bensin och thinner. Vattnets hårdhet En annan faktor som påverkar hur rent något blir är vattnets hårdhet. Det är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar risken för rost medan ett hårt vatten kan ge utfällningar av t ex kalk eller andra ämnen som finns i vattenledningarna. Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Man mäter vattnets hårdhet i hårdhetsgrader dh: 1 dh = 10 mg kalciumoxid (CaO) per liter. Exempel: 10 liter vatten med hårdhet 15 dh innehåller: mg = 1500 mg CaO Det finns en del problem som ofta uppstår då vattnet är hårt: Vattnet lämnar efter sig en beläggning av kalk när det avdunstar. Kalcium- och magnesiumjonerna förstör tvål och såpa. Vissa syntetiska tensiders tvätteffekt minskar. Kalciumjonerna tillsammans med tvål bildar kalktvål som inte har någon rengörande effekt alls eftersom den är helt vattenlöslig. 11

14 KEMI ph-skala STARKT SURT SVAGT SURT HUDEN SVAGT ALKALISKT STRAKT ALKALISKT SALTSYRA SURT NEUTRALT ALKALISKT LUT ph-skalan är ett mått på hur surt något är. Om ett rengöringsmedel är surt, basiskt eller neutralt är ytterligare en faktor som påverkar dess förmåga att göra rent. Ett annat ord för basiskt är alkaliskt, och kännetecknar sådant som har ett ph-värde på över 7. Bokstaven H i ph står för väte och det sura i en syra är just vätet. Alltså: ju fler vätejoner det finns i blandningen, desto surare och lägre ph-värde har den. Vad står då bokstaven p för? Det är en del av den formel som används för att räkna ut ett ph-värde. Vi behöver inte fördjupa oss i just detta, utan nöjer oss med att veta att H står för vätejoner. En stark syra med hög koncentration har ett ph-värde på runt 1. En stark bas med hög koncentration har ungefär ph 14. Dessa är dock inga absoluta gränser på hur stark en syra respektive en bas kan vara; det finns till exempel riktigt starka syror med negativa ph-värden. Graderingen av en ph-skala När man vill ange hur surt ett rengöringsmedel är, eller hur alkaliskt det är mäter man alltså koncentrationen av vätejoner. I ph-skalan anger man sedan ett värde från En lösning kan vara mer eller mindre sur eller alkalisk. Ju surare den är desto lägre ph-värde har den och ju mer alkalisk desto högre ph-värde. Om ph-värdet ligger på 7, alltså i mitten av skalan, säger man att lösningen är neutral. Vilket ph-värde är då bäst för att rengöra olika ytor? Det går faktiskt inte att säga, utan det är användningsområdet och vilken typ av nedsmutsning det är som får avgöra. 12

15 KEMI Sura, neutrala och alkaliska rengöringsmedel Ett rengöringsmedel kan alltså vara antingen surt, neutralt eller alkaliskt. Det kan också vara aggresivt mot en yta av olika anlednigar. Om det innehåller slipmedel som repar ytan är det tufft på ett sätt, och om det har en frätande verkan är det tufft mot smuts på annat sätt. Det som gör medlet frätande är lösningsmedlet i sig eller att ph-värdet är för högt eller för lågt. Sura rengöringsmedel duschrummets värsta fiende Sådana här typer av medel används för att ta bort kalkrester och metalloxider, t ex rost. Starkt sura medel, med ett ph på 0 2, är oftast uppbyggda av oorganiska syror. De används för att göra rent sanitetsgods när man verkligen behöver avlägsna orenheter. Medelstarkt sura medel med ett ph mellan 2 och 5,5 och svagt sura medel (ph 5,5 6,5) är oftast uppbyggda av organiska syror, som exempelvis citronsyra. Man använder dem för lättare rengöring som borttagning av kalkbeläggningar från hårt vatten på golv och väggar i duschrum. Rengöringsmedel med ph under 6 kan orsaka skador på betong, emalj, marmor, vissa metaller och plattgolvens fogbruk. Neutrala rengöringsmedel bra vid fönsterputs Om ph-värdet ligger omkring 6,5 7,5 är rengöringsmedlet neutralt. Det används då vid handdisk och tvätt av både golv, fönster, kakel, målade ytor och sanitetsgods. Man bör helst använda de neutrala medlen på golv som ofta fukttorkas. Om man har rätt dosering behöver man inte skölja efteråt. Alkaliska rengöringsmedel när det är svårt att få rent Vid vanlig städning är det lämpligt att använda sig av svagt alkaliska medel (ph 7,7 9,5). Man använder dem vid samma tillfällen som neutrala medel, men för vissa av medlen krävs en eftersköljning. Vid storstädning är det däremot bättre att använda medelstarka alkaliska medel (ph 9,5 12). Till specialstädning, så som t ex industriell städning och borttagning av polish använder man starkt alkaliskt medel. De medelstarka och starka alkaliska rengöringsmedlen används ofta på feta och hårt smutsade ytor. Medlen är så starka att de kan skada linoleum och oljemålade ytor. Därför krävs sköljning. När man använder alkali på feta ytor sker en kemisk reaktion som gör att ett tvålliknande ämne bildas. OBS! Alkaliska medel är frätande på huden. 13

16 KEMI FLER BEGREPP SOM ÄR BRA ATT KÄNNA TILL Metalliserat När man säger att något är metalliserat hänvisar man till bindemedel, bl a zink i polish som håller ihop polymererna. Metalliserad polish. Komplexbildare Ett begreppsnamn för alla mjukgörare. Binder samman kalcium- och magnesiumjoner och ökar därmed de tvättaktiva ingrediensernas rengörande effekt. Hårt vatten blir alltså mjukare genom tillsats av komplexbildare. Polymerer Polymerer är basen i moderna plastmaterial. I polishprodukter fungerar de som filmbildare. De består av jättemolekyler som ofta byggs upp av flera sammankopplade delar. Poly = många Mer = del Polyuretan Härdplast som i mycket tunna skikt kan användas på golvbeläggningar för att förstärka ytskiktet och ge bättre städresultat. Förekommer också i lack och i vissa typer av polish. Plasticizer Mjukgörare och formbildare i polish. Viskositet Måttet på hur lätt- eller trögflytande en vätska är. Aminer Organiska föreningar som innehåller kväve. De är de enda organiska föreningarna som är basiska. 14

17 KEMI Här kan du skriva dina egna anteckningar: 15

18 16

19 RENGÖRINGSMEDEL Det finns otroligt många kemiska produkter som fungerar som rengöringsmedel. Allrent och polishbort är bara några exempel. Men inom den professionella städningen använder vi oss också av ytskyddande produkter som vax och polish för att få en fräsch yta. Därför är det viktigt att känna till något om de vanligaste produkterna. Då kan vi bättre förstå hur de fungerar och förhålla oss kritiska till vad de utlovar att de kan åstadkomma. RENGÖRINGSMEDEL TVÄTT OCH RENGÖRINGSMEDEL Ett rengöringsmedel består av tensider, fosfater, parfym och en hel del andra tillsatser. Men hur fungerar de olika beståndsdelarna egentligen? De här råvarorna används i rengöringsmedel: Förutom de fyra baskemikalierna innehåller ett rengöringsmedel också: Fosfater. Silikater. Karbonater. Organiska komplexbildare. Baktericider. Rostskyddande komponenter. Hudskyddande medel. Färg och parfym. Beroende på vad man ska använda produkten till har de kemiska tillsatserna olika uppgifter. Fosfater, karbonater och silikater höjer ofta ph-värdet och förbättrar den rengörande effekten. Vissa fosfater och komplexbildare avhärdar vattnet, d v s binder kalk och magnesiumsalter. 17

20 RENGÖRINGSMEDEL Lösningsmedel gör att produkterna bättre kan ta bort fläckar och lösa upp svårare smuts. Baktericider kan, som namnet antyder, försvåra tillväxten av bakterier. Egenskaperna hos rostskyddsmedel, hudskyddsmedel, färg och parfym står att läsa på den beteckning som finns på flaskan eller burken. Ibland finns sådan information istället på ett säkerhetsdatablad. Ofta anges lagringstider för kemisk-tekniska produkter till två år. Detta gäller om förpackningen är obruten. Om produkten har en begränsad hållbarhet bör den datummärkas. HUVUDGRUPPERNA AV TVÄTT- OCH RENGÖRINGSPRODUKTER Vi har just behandlat rengöringsmedlens generella beskrivning. För att kunna jämföra olika produkter är det bra att dela in dem in huvudgrupper. Då kan vi se vilken huvudfunktion den har och hur den är uppbyggd. Naturligtvis förekommer det ändå variationer inom huvudgrupperna. Man delar in huvudgrupperna efter: Syfte. ph-värde. Produkternas innehåll. Man kan behöva både innehållsförteckning och produktinformation för att klassa en produkt. Huvudgrupperna är: 1. Såpor. 2. Tvåltvättmedel. 3. Syntetiska rengöringsmedel. 4. Alkaliska rengöringsmedel. 5. Lösningsbaserade rengöringsmedel. 6. Bakteriedödande rengöringsmedel. 7. Slipande rengöringsmedel. 8. Syrabaserade rengöringsmedel. 9. Polishbort. 18

21 1. SÅPA Såpa framställs från naturliga fettsyror. ph-värdet kan variera från 7 till 14. Högalkaliska såpor Vi har tidigare berättat att alkali är bra på att lösa upp fetter, vax och polish. Många såpor är mycket alkaliska med ph Dessa högalkaliska såpor är i många samman hang ett alldeles för vanligt rengöringsmedel. De förstör många golvmaterial, t ex linoleum där hartser och fetter bryts ned. Istället för att använda starka rengöringsmedel på dessa golv ska man använda ett svagare medel, och så lite vatten som möjligt. RENGÖRINGSMEDEL Specialsåpor Det finns såpor som är mer lämpade för sten- och trägolv. För att fungera bra ska sådana såpor: Vara högfettande. Bilda en torr, ej kladdig, yta. Vara så nära neutralt ph som möjligt. 2. TVÅLTVÄTTMEDEL Man framställer tvåltvättmedel genom att låta naturliga fettsyror reagera med alkaliska ämnen. Tyvärr har sådana här tvättmedel en del sämre egenskaper för golvrengöring: 1. De är inte så effektiva vid hårt vatten. Det bildas kalktvål, och den har ingen rengörande effekt utan måste lösas med sura medel. 2. De är filmbildande och svåra att skölja bort från golvet. 3. Det kan vara svårt att lägga polish på golv som rengjorts med tvåltvättmedel. Exempel på produkter är tvål, tvålflingor och handdiskmedel. 3. SYNTETISKA TVÄTTMEDEL Syntetiska tvättmedel framställs av råolja. De syntetiska tvättmedlen har en del fördelar gentemot tvåltvättmedel: 1. De är effektiva i hårt vatten. 2. De är effektiva i både varmt och kallt vatten. 3. De lämnar inga avsättningar av tensider. I huvudsak är det allrengöringsmedel som förekommer inom de syntetiska tvättmedlen. 19

22 RENGÖRINGSMEDEL Komponenter i ett typiskt allrengöringsmedel: Tensider: Anjon- och nonanjonaktiva. Lösningsmedel: Etanol, metanol, propylenglykol. Alkali: Natriumkarbonat (soda), silikater, kaliumhydroxid. Komplexbildare/avhärdare: Soda, fosfater, citrat, glukonat. Förtjockningsmedel: Natriumklorid, urea, cellulosapolymerer. Konserveringsmedel Parfym 4. ALKALISKA RENGÖRINGSMEDEL Är ofta frätande. Består till största delen av alkali. Löser fett. Skadar golvmaterial genom nedbrytning. Kräver att man sköljer efteråt för att inga rester av alkali ska riskeras finnas kvar. Exempel på produkter är polishbort, grovrent, avfettningsmedel, kaustiksoda, propplösare, målarsoda, hushållssoda och maskindisk. Komponenter i ett typiskt grovrent: Tensider: Anjon- och nonjonaktiva. Lösningsmedel: Etanol, metanol, propylenglykol, IPA, m m. Alkali: Natriumkarbonat (soda), silikater, kaliumhydroxid. Komplexbildare/avhärdare: Soda, fosfater, citrat, glukonat, NTA, EDTA. Förtjockningsmedel: Natriumklorid, urea, cellulosapolymerer. Konserveringsmedel Parfym Färg Vatten 5. LÖSNINGSMEDELSBASERADE RENGÖRINGSMEDEL Består till största delen av lösningsmedel. Är mycket fettlösande. Ofta farligt för hälsan. Kräver stor försiktighet vid användandet. Används bl a vid fläckborttagning på golv. Lacknafta och tvättnafta är vanliga typer av lösningsbaserade rengöringsmedel. 20

23 Men också thinner, ugns- och grillrengöringsmedel, T-sprit, fläckborttagningsmedel, T-sprit, limtvätt och glasputs används. 6. BAKTERIEDÖDANDE OCH/ELLER DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL Detta är rengöringsmedel som tar bort de proteinämnen som bakterierna lever på. Nästa steg är att desinficera golvet. Desinfektionsmedel kan vara både sura och alkaliska. Dessutom kan de skada golvets yta! Produkter i denna grupp är Klorin, allrengöringsmedel där det står att de är desinficerande, saneringsvätskor och spolvätskor för vattentankar. RENGÖRINGSMEDEL 7. SLIPANDE RENGÖRINGSMEDEL Förekommer ofta som creme eller pasta i pulverform. Typiska sådana produkter är skurpulver, metallputsmedel och skurcreme. 8. SYRABASERADE RENGÖRINGSMEDEL Dessa medel används främst för att ta bort kalkavlagringar, oxider och rost. Typiska produkter i denna grupp är toalettrent och kalkbort. OBS! Syrabaserade medel är frätande på stengolv som innehåller kalk. T ex marmor, marmettone, terazzo eller ren kalksten. Komponenter i ett typiskt toarent: Tensider: Nonjonaktiva och amfotära. Lösningsmedel: Alkoholer. Syra: Fosforsyra eller saltsyra. Komplexbildare: Keleringsmedel. Vatten 9. POLISHBORT Polishbort är ett alkaliskt rengöringsmedel. Många polishbort innehåller också mycket lösningsmedel. Polishbort med hög alkalitet Ammoniak är en alkalisk råvara som används i traditionella polishborttagningsmedel. Ofta ersätter man ammoniaken med ämnet monoethanolamin som har en mindre stickande lukt. Båda dessa medel är bra på att låsa upp de zinklås som håller ihop golvpolishfilmen i metalliserad polish. Man använder dessutom ofta metasilikater och kaustiksoda för att göra medlet starkare. Skölj alltid noga efteråt! 21

24 RENGÖRINGSMEDEL Polishborttagning Ibland är golvpolish inte en yta som ska rengöras utan istället något man vill ta bort. Man använder då samma lösningsmedel och alkalier som när man vill matta polishen och tillsätter detta i en blandning som fungerar som polishborttagningsmedel. Det är alltid viktigt att man använder rätt sorts polishbort, som passar för golvet, och att man doserar medlet enligt anvisning. Om man använder en alltför lågkoncentrerad polishbort går polishen bara bort delvis. Om koncentrationen däremot är för hög blir polishlösningen gummiaktig och trådig och svår att få loss från golvet. Allt som inte dunstar bort från polishborttagningsmedlet kan göra att golvfinishen som sedan läggs på får ett sämre resultat. Därför finns det ofta rekommendationer på flaskans etiketter om noggrann sköljning efter en borttagning av polishen. Även om man använder ett polishborttagningsmedel som dunstar bra är det viktigt att skölja efteråt: sköljningen tar ju också bort rester av smuts och polish! PRODUKTER SOM SKYDDAR YTAN Det finns många produkter som har till uppgift att upprätthålla en ytas livslängd samtidigt som de gör att det ska se vackert ut och vara lätt att städa. Detta är de ytskyddande produkter som finns på marknaden: Polish. Kombimedel som är ytskyddande och rengörande. Såpa. Impregnering. Olja. Oljevax. Lack. Färg. Vi ska titta lite närmre på de två första grupperna: Polish och Kombimedel. 22

25 VAD ÄR POLISH? Jo, det består av vax eller plastpartiklar som är finfördelade i vatten. Man använder polish på golv som är hårda. Ibland kan man stärka polishen med en metallkomponent som gör att den bättre tål vatten. Sådan typ av polish kallas metalliserad polish. RENGÖRINGSMEDEL Det finns tre typer av golvpolish: Grundpolish: Används för att fylla igen porerna och ge topp- och ytpolishen bättre häfte. Topp-/ytpolish: Spraypolish: Är polerbar eller icke polerbar och används för att skydda golvet, underlätta städningen och göra golvet vackrare! Är en typ av polish som sprayas på golvytan för att punktbehandla vissa delar av golvet. Efter sprayningen polerar man ytan med en fiberrondell. Resultatet blir mindre repor och ett renare golv. Om spraypolishen innehåller lösningsmedel fungerar den bra att ta bort fläckar av t ex skoklackar. Det allra viktigaste att tänka på när man använder golvpolish är att ytan blir tillräckligt halkfri. Detta är ett betydande åtagande för oss som arbetar med att vårda golv! Hur bildas en film av polish? Plastpartiklarna i polishen är egentligen som små kulor som svävar i vatten. Det är de som gör polishen vitaktig eller ogenomskinlig. Kulorna är till en början hårda, men när temperaturen stiger till ungefär 50 grader börjar de mjukna. När golvpolishen torkar packas alla kulor samman, och de förlorar sin runda form när vattnet avdunstar. De smälter då samman och bildar en klar film golvpolishen. 1. Golvpolish appliceras på golvet. Vattnet börjar avdunsta. 2. Polymererna deformeras och smälter samman. 3. En sammanhållande polymerfilm bildas. 23

26 RENGÖRINGSMEDEL Men det behövs också plasticizer för att en ytfilm ska bildas. Det är en ingrediens som bestämmer hur fort en polish ska torka och hur mycket de små kulorna ska deformeras. Om man har i för mycket plasticizer i golvpolishen torkar den väldigt långsamt och blir kladdig. Följden blir att golvet sedan drar till sig mer smuts. Att använda för lite plasticizer är inte heller bra, då kan polishen bli för matt och till och med spricka eller krackelera. POLISHORDLISTA Polerbar: Semipolerbar: Metalliserad: Plastpolish: Polyuretanpolish: Stenpolish: Spraypolish: High-speed-polish: Kräver att man polerar för att ytan ska få en finish. En polish som går att polera flera gånger. Polish med zink eller aluminium som oxidationsämne. Innehåller plastpartiklar. Ger en blank och mjuk ytfilm som är känslig för vatten, rengöringsmedel och mekaniskt slitage. Innehåller härdplast och är därför en seg och slitstark ytfilm som inte är speciellt känslig för vatten eller kemikalier. Behöver inte poleras. Används för att fylla igen stenens porer och ge ytan en högre glans. S k stenpolish är en metalliserad polish, som är speciellt anpassad för golv. Grundar sig ofta på lösningsmedel och sprayas på golvet varefter man polerar med high-speed-maskin. Ytan blir då hård och blank. Sådan polish är både rengörande och polerande. En maskin som polerar ytan blank och smidig. Detta ger en hög glans och hårdhet. Super high-speed-polish: Detta är en maskin som härdar ytan med ännu fler varvtal per minut. Resultatet blir glansigt och hårt. Ultra high-speed-polish: Den maskin som polerar med flest varv per minut. Sådan polering ger det glansigaste och hårdaste resultatet på ytan. 24

27 KOMBIMEDEL Ett kombimedel använder man då man vill rengöra och underhålla en golvyta samtidigt. Kombimedel delas in i: Mjuka vaxer. Hårda vaxer. Tvättpolish. RENGÖRINGSMEDEL Mjuka vaxer Dessa innehåller emulgerade vaxer, fettsyror, mjukgörare, tensider och vatten. Mjuka vaxer bildar ingen film. Det som är rengörande i mjuka vaxer är tensiderna och/eller alkalin. Den underhållande delen ger en yta som är mjuk, ungefär som skokräm i konsistensen. Ytan ska helst poleras eftersom detta gör den hårdare. Ett hårt golv har större tålighet! Därmed blir det inte lika känsligt för vatten och snö. Den mjuka vaxen kan dock vara svår att ta bort om man polerat på den med maskin. Det är också lite lättare att halka på ett golv som är mjukvaxat och polerat. Det positiva medan sådan vaxning är att det är lätt att återställa finishen och få ytan riktigt snygg om och om igen. Man arbetar med en kombination av mjukvax och rengöringsmedel, annars kan det bli ett ganska kladdigt resultat. De mjuka vaxerna har nämligen en tendens att bygga upp ytskiktet mer och mer och ge golv som är både hala och kladdiga om man inte tar bort överflödigt fett med ett rengöringmedel. Mjuka vaxer är också känsliga för överdosering. Hårda vaxer Dessa vaxer är filmbildande. De innehåller: Emulgerade copolymerer. Emulgerade vaxer. Syntetiska hartser. Mjukgörare. Tensider. Vatten. Den del som är rengörande är främst alkalin i dessa vaxer. Den är bra på att rengöra och resultat blir oftast mycket rent! 25

28 RENGÖRINGSMEDEL Den andra delen är den som underhåller. Och rent underhållsmässigt blir en hårdvaxad yta både hård, polerfri och ganska okänslig för snö och vatten. Ytan bygger man sedan upp allteftersom man sliter på den. Hårda vaxer kan mjöla av sig om man använder för mycket eller om man slarvar med den grundläggande rengöringen. Tvättpolish Innehåller plastpolymerer, emulgerade vaxer, mjukgörare, tensider och vatten. Oftast är en tvättpolish inte alls så rengörande som vaxerna. Både alkali och tensider är verksamma delar. Man använder tvättpolish för att reparera mindre repor eller för att ge ny glans åt en yta som redan är behandlad. I kombination med andra medel fungerar tvättpolishen som bäst. Den bildar en yta som är mjuk och polerbar när den läggs i koncentrerad form. Om man lägger tvättpolish på en yta som inte blivit behandlad innan ger den en ganska blank och ganska lättstädad golvyta. Dock blir ytan också känslig för snö och vatten. Även här är det viktigt att man arbetar med ett rengöringsmedel samtidigt, eftersom tvättpolishen bygger upp ytskiktet mer och mer. Resultatet kan bli kladdiga och hala golv, om man inte gör rent dem från överflödigt fett. 26

29 Här kan du skriva dina egna anteckningar: RENGÖRINGSMEDEL 27

30 28

31 FLÄCKAR Smuts är oftast en blandning av olika typer: t ex vattenlösligt, syralösligt o s v. Därför kan det vara ganska komplicerat att få en yta ren. Den kräver olika typer av kemikalier för att få bort alla beståndsdelar! När man ska göra rent något från smuts eller föroreningar behöver man inte bara veta vilket rengöringsmedel som ska användas, utan också hur mycket underlaget egentligen tål. FLÄCKAR Beroende på vad fläcken består av gör man på olika sätt för att lösa upp den. Fläckar av olja tar man exempelvis lättast bort med alkaliska medel, medan fasta partiklar blir lösgjorda av mekanisk bearbetning. Oljor, fetter och vaxer Oftast är det ganska lätt att ta bort fett, olja och vax om man bara använder rätt sorts rengöringsmedel och rätt temperatur när man gör rent. Fetterna påverkas nämligen kemiskt i sin karaktär av just värme och kemikalier. Starka alkaliska rengöringsmedel och hög temperatur kan därför ta bort de flesta fettfläckar. Men om fetterna suttit för länge är det ofta nödvändigt att använda något organiskt lösningsmedel för att råda bot på fläcken. Detta är tidsödande och det går egentligen snabbare att ta bort fettet med mekanisk bearbetning. Fetter löses inte upp av vatten. Därför måste de först göras vattenlösliga innan man kan skölja bort dem. Det gör man genom emulgering eller förtvålning. Mineralfetter kan innehålla t ex hartser som förorening eller tillsats. Även om man avfettar en yta brukar dessa tillsatser bli kvar. När fetterna kommer i kontakt med luft händer det att de härsknar. Det är faktiskt väldigt vanligt, särskilt inom livsmedelsindustrin. Då är det bäst att använda ett alkaliskt rengöringsmedel och hög temperatur för att få bort fettet. 29

32 Föroreningar av fett tas bort med starka eller medelstarka alkaliska lösningsmedel, hög temperatur och ibland något organiskt lösningsmedel. FLÄCKAR Om fettfläcken är av den lättare sorten tas den bort med svagt alkaliskt eller neutralt medel som är rumstempererat. Ibland kan det också vara bra att använda sig av svagt sura rengöringsmedel. Det som avgör hur väl man får bort fettfläckarna är egentligen rengöringsmedlets förmåga att lösa upp och emulgera (finfördela) smutsen. Ett bra emulgeringsämne är tensider. Äggviteföreningar I de flesta föroreningar finns det äggviteföreningar. De vanligaste ställena för sådana föreningar är i mjölk, äggvita, blod, kött och grönsaker. Fläckar av äggviteföreningar tas bort ganska lätt, om det inte är en väldigt hög halt av äggvita. Man använder oftast alkaliska eller neutrala rengöringsmedel för att få bort föroreningarna. Ibland kan det också vara lämpligt att använda svagt sura medel. Men starkt sura rengöringsmedel är faktiskt direkt olämpliga på föroreningar med äggvita. Dessutom är det inte bra att ha en hög temperatur när man gör rent sådana fläckar. Fasta och olösliga partiklar Dessa partiklar finns i olika former: Lös form. Damm. Slam. Intorkat slam. Utfällningar. Den sistnämnda finns i flera olika fomer och med olika hårdhet. Den kan också ha olika färger, beroende på om det ingår någon metalloxid. T ex är järnoxiden röd, medan kopparoxiden blir grön i färgen. 30

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning.

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning. SVENSKA I STÄDBRANSCHEN Björn Ljungquist 2006-01-10 Inledning Alla branscher utvecklar ett eget språk, baserat på de speciella ord, uttryck och nomenklaturen som finns. Städbranschen har skapat sitt speciella

Läs mer

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker.

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Vi vill börja med att gratulera till ett utmärkt val av keramiska plattor. Som allt kakel och klinker från CC Höganäs uppfyller

Läs mer

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker.

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. P765 Swisch Blank P762 Swisch Kalk Away P767 Swisch Sanitet P766 Swisch Universal Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. Badrum, toalett, handfat. Bord, bänkar, ytor. Swisch Blankt!

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön

Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön April 2015 Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön har sammanställt en lista med tips på hur man kan städa naturligt med till exempel ättika, citron och såpa. Det blir lika rent, men är snällare

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

STENHUGGERIET MED YRKESKUNSKAP Perssonsten i Hällabrottet AB, Yxhultsvägen 44, 692 72 KUMLA, Tel. 019-57 29 00, Fax. 019-57 25 43 STENVÅRD

STENHUGGERIET MED YRKESKUNSKAP Perssonsten i Hällabrottet AB, Yxhultsvägen 44, 692 72 KUMLA, Tel. 019-57 29 00, Fax. 019-57 25 43 STENVÅRD STENHUGGERIET MED YRKESKUNSKAP Perssonsten i Hällabrottet AB, Yxhultsvägen 44, 692 72 KUMLA, Tel. 019-57 29 00, Fax. 019-57 25 43 STENVÅRD Några råd vid rengöring och underhåll av natursten inomhus Stenens

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik

Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik Industriell och institutionell hygien 1. Utrustning och rengöringstillbehör 1.1 Doseringshjälpmedel 1.2 Vagnar 1.2.1

Läs mer

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar:

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: Byggstädning Lackerade trägolv sid 2-3 Skötsel & underhåll Lackerade trägolv sid 4-5 Skötsel & underhåll Proteco Natura trägolv sid 6-7 Skötsel

Läs mer

BRUKSANVISNING. Installationsgolv

BRUKSANVISNING. Installationsgolv BRUKSANVISNING Installationsgolv Bruksanvisning INSTALLATIONSGOLV Projekt: Typ: Golvhöjd: Tillåten belastning: Max punktlast: Max jämt fördelad utbredd belastning: N N/kvm Vid transporter på golvet försök

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

för en renare morgondag

för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Det enkla Skötselsystemet för alla golvmaterial Svanenmärkt skötselsystem. Rekommenderat av ledande golvtillverkare. Svensk rengörings kompetens sedan 1973 PLS verkar för

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ A100 0005/30/0205 VAFM ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ

Läs mer

Skiffergrå 90x150 cm 79226 Skiffergrå 130x200 cm 79225

Skiffergrå 90x150 cm 79226 Skiffergrå 130x200 cm 79225 Mattor 183 3M Nomad Aqua 4500 Används som sekundärmatta, inomhus vid låg trafik. Randigt mönster som tar bort och gömmer stora mängder fin smuts och fukt. Kantad runt om, vinylbaksida. Tjocklek 6 mm. Antracitgrå

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI AKTIVA BAKTERIER & ENZYMER AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. BIOBACT CLEAN ALLRENGÖRING Nilfisk Biobact

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv

Byggstädning. lackerade trägolv. trägolv Byggstädning lackerade trägolv trägolv Rengöring Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, tex damm, sågspån och grus. Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan Combimaskin användas.

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

En grön revolution inom biltvätt

En grön revolution inom biltvätt En grön revolution inom biltvätt Eco Shine har nöjet att presentera det nya miljövänliga, vattenfria systemet för biltvätt. Bilskötseln kan nu göras på bråkdelen av tiden med bibehållen proffskvalitet.

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

www.tergo.nu Bäste kund,

www.tergo.nu Bäste kund, Bäste kund, Olsson Cleaning Technology, med varumärket Tergo, har etablerat sig som en leverantör av städmaterial på den svenska och internationella marknaden. Från att ha tillverkat miljövänliga rengöringsprodukter

Läs mer

Uppdrag 11 GREEN WASHING. Jasminka Anderssons bästa städtips

Uppdrag 11 GREEN WASHING. Jasminka Anderssons bästa städtips GREEN WASHING Håll rent utan att smutsa ner miljön! Skippa konstiga rengöringsmedel när du städar. Använd mormors miljövänliga medel istället! Mormor var nämligen miljövän utan att veta om det! Det här

Läs mer

Städa kemikaliefritt!

Städa kemikaliefritt! Städa kemikaliefritt! För att städa ditt hem behöver du egentligen bara; 1 Sopset 1 Microfibermopp med mopplatta för sopning av golv 1 Microfibermopp för våttorkning av golv 1 Hink med urvridare Eventuellt

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15 Beklädnader och beläggningar av keramiska plattor

Läs mer

Argument för att välja OCEAN. En praktisk guide till vårt sortiment

Argument för att välja OCEAN. En praktisk guide till vårt sortiment Argument för att välja OCEAN En praktisk guide till vårt sortiment För nästa generation Tvätt Bastvätt 1. Låg dosering, bättre resultat. 2. Effektiv redan vid låga temperaturer. 3. Till all tvätt från

Läs mer

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart.

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. ENTER ALLERGITVÄTT 16-kgs hinkar, ph i brukslösning ca 10,5 A200 0016, MTPA i Helt oparfymerat! Fritt från allergiframkallande tillsatser! ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att

Läs mer

Miljövisning har vi för att lära kunderna konceptet vilket gör att du sparar dig själv, miljön och pengar.

Miljövisning har vi för att lära kunderna konceptet vilket gör att du sparar dig själv, miljön och pengar. TSGM startade med Rent utan kemikalier i september. 2003 Det innebär att vi kan ta bort upp till 90 % av alla rengöringskemikalier. Företagsidén har tagits från Norge och Danmark där man sålt i snart 15

Läs mer

ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet

ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet *) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

Utrustning och Material (Utensilier)

Utrustning och Material (Utensilier) 1 Utrustning och Material (Utensilier) Björn Ljungquist 2010-01 -26 www.abljungquist.se Städutrustning har av historiska skäl kallats utensilier, ett ord som härstammar från latinets utensil ia och i ordlistan

Läs mer

Ytbehandling av trägolv

Ytbehandling av trägolv Ytbehandling av trägolv LUTBEHANDLING SÅPBEHANDLING OLJEBEHANDLING RENGÖRING SKÖTSEL Preparing today for tomorrow 2 Innehåll Lutbehandling..................... 4 Såpbehandling..................... 5 Manuel

Läs mer

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö GOLV laminatgolv Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Laminatgolvet

Läs mer

Bright LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA BADRUM. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

Bright LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA BADRUM. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning right LÄTT OCH RÄTT MONTERING V DITT NY DRUM Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Viktiga mått Montering skåp Genomskärning av kommod Fritt utrymme för handfat och avlopp. Sidvy (kortlingshöjder)

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Golvet TUNDRA är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Golvet TUNDRA

Läs mer

Experterna på Mattservice www.initial.se

Experterna på Mattservice www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Initial är experter på Mattservice. Fokus på kvalitet, miljö och kundanpassade lösningar har gjort oss till ett marknadsledande företag som håller vad vi lovar.

Läs mer

Smartie LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA BADRUM. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

Smartie LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA BADRUM. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Smartie LÄTT OH RÄTT MONTERING V DITT NY DRUM Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Viktiga mått Genomskärning av kommod Fritt utrymme för handfat och avlopp. 2 LÄTT OH RÄTT MONTERING V DITT

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

6. Golv. Skötselanvisningar för känsliga interiörer

6. Golv. Skötselanvisningar för känsliga interiörer Skötselanvisningar för känsliga interiörer 6. Golv Golven i SFV: byggnader används och måste därför städas. Samtidigt är golven kulturhistoriskt värdefulla och bör bevaras utan lackering eller slipning.

Läs mer

Lilla städboken från MP52

Lilla städboken från MP52 Lilla städboken från MP52 små & smarta städtips Vem torkar rent mikron varje dag? Ingen. För att mjuka upp gamla matstänk kan du koka upp en skål vatten inne i ugnen. Då blir det genast lättare att torka

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

MOPPAR 2015 READY READY READY

MOPPAR 2015 READY READY READY MOPPAR 0 Ta hand om dina moppar Activa Bamboo För bästa resultat och bäst för miljön använd flytande mopptvättmedel. Dosera mopptvättmedel enligt rekommendation för mjukt vatten om du inte är säker på

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

ÅNGTVÄTTAR. Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet HOME & GARDEN ÅNGTVÄTTSGUIDE

ÅNGTVÄTTAR. Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet HOME & GARDEN ÅNGTVÄTTSGUIDE *) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae. ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad

Läs mer

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN Fläckborttagning Fläckar uppstår vanligen vid spill eller när något smetar av sig från skor. Fläckarna bör avlägsnas omedelbart. Oavsett vilken typ av matta ni har valt, hjälper dessa första hjälpen-åtgärder

Läs mer

MINSKA RISKEN FÖR ALLERGIER OCH EKSEM STÄDNING

MINSKA RISKEN FÖR ALLERGIER OCH EKSEM STÄDNING MINSKA RISKEN FÖR ALLERGIER OCH EKSEM STÄDNING MINSKA RISKEN FÖR ALLERGIER OCH EKSEM STÄDNING PREVENT Prevent, f.d. Arbetarskyddsnämnden 1996 1:a upplagan, 1:a tryckningen TEXT: Ann-Beth Antonsson, IVL

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd

1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd 1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd 2012 1+2+3 Tre enkla steg till effektiv rengöring Fastighetsstädning har de senaste åren genomgått en revolution inom design, layout och material. Hårda golv, rostfritt

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och vår miljö. Med

Läs mer

Sto Scandinavia AB Golvbeläggning. Underhålls- och skötselanvisningar för golv

Sto Scandinavia AB Golvbeläggning. Underhålls- och skötselanvisningar för golv Sto Scandinavia AB Golvbeläggning Underhålls- och skötselanvisningar för golv Golvbeläggning Skötsel Att ligga steget före med god golvvård Ett golv behöver inte se slitet och nött ut även fast många människor

Läs mer

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11 Laborera åk 4-6 Lärarhandledning anpassad till LGR11 Att arbeta med Laborera 4-6 Upptechs tema Laborera 4-6 är ett komplement till skolans kemiundervisning. Med glädje och nyfikenhet tar sig Laboria* och

Läs mer

Experterna på Mattservice. www.initial.se

Experterna på Mattservice. www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Varför ska du ha entrémattor? 80 % av all smuts kommer utifrån 5 % via luften 15 % bildas av människorna inne i byggnaden En matta är som en papperskorg Den fylls

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel

www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel Oktobertema: Hälsa Tvätt- och rengöringsmedel www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel Cleanright är en hemsida med information om tvätt- och rengöringsprodukter som

Läs mer

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Tel 0554-12740 fax 0554-40470 e-post info@ejes.nu Livsmedelsbroschyr I samarbete med www.sanego.se När resultat och pris avgör Rengöringsprodukter Kötthantering 1. Daglig

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

1+2+3 Tre enkla steg för dig inom kontor, skola, butik, dagis, hotell och restaurant

1+2+3 Tre enkla steg för dig inom kontor, skola, butik, dagis, hotell och restaurant 1+2+3 Tre enkla steg för dig inom kontor, skola, butik, dagis, hotell och restaurant 2014 1+2+3 Tre enkla steg till effektiv rengöring Miljöer och inredning har de senaste åren genomgått en revolution

Läs mer

Syror, baser och jonföreningar

Syror, baser och jonföreningar Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB Städhandboken Skolfastigheter i Stockholm AB Innehållsförteckning Förord 3 Städhandbok del 1 - Upphandling och uppföljning av städtjänster Upphandlingsprocessen 4-6 Städanvisningar-förfrågningsunderlag

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

Kvalitetsprodukter för städ! NR 4

Kvalitetsprodukter för städ! NR 4 Kvalitetsprodukter för städ! NR 4 Moppar Storsäljare 1 1. Vikur Clean M2 Används vid våtmoppning av betong, klinker, trä, sten, linoleum mm. Bra förmåga att binda sand och grus i t.ex. entréer och trappor.

Läs mer