ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN"

Transkript

1 N R S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans en bilpatrull och besöker under en dag flera arbetsplatser i LKAB, både under och ovan jord. I Kiruna och Svappavaara kallas avtalsformen behovstyrd städning, medan Malmberget har frekvensstyrd städning. SIDAN 2 S k o l s t a r t 4 O p t i m e r a d e e n e r g i s y s t e m 6 H ö s t a k t i v i t e t e r 11

2 Här är det lindrigt mot vad det är på vissa ställen när det är blött och lerigt, säger Krister Sejnell, servicesamordnare och skyddsombud. Vi gillar när det rasslar i dammsugaren Städningen av LKABs kontor, lunchrum och toaletter utförs av ISS. Marlene Nilsson och Camilla Karlsson städar tillsammans och utgör en bilpatrull. De jobbar både under och ovan jord. Marlene Nilsson och Camilla Karlsson har arbetat för ISS i LKAB i fyra år och trivs bra. De har varit ett team i två år. Det gäller att man kommer överens och vi har jätteroligt tillsammans, säger Marlene Nilsson. De har lärt sig att hitta till det mesta under jord och har nog städat någon gång på de flesta ställen. Det är bra för då kan vi hoppa in för varandra om någon skulle bli sjuk, säger Camilla Karlsson. Just nu städar de på alla nivåer ner till 815 där de ansvarar för en del av lokalerna. Resten, ner till 1250 tar den andra bilpatrullen hand om. Ju längre ner i gruvan LKAB kommer, ju längre ner arbetar vi. Vi fyller efterhand på med personal från ovanjordspatrullen eftersom det är lättare för nya att börja ovan jord, säger Marlene Nilsson. Bilpatrullen förflyttar sig mellan arbetsplatserna flera gånger per dag. Arbetet ska gå snabbt och det ska bli bra, något både Camilla Karlsson och Marlene Nilsson trivs med. Dagarna går jättefort. Vi tittar aldrig på klockan och känner när får vi gå hem, säger Camilla Karlsson. Vissa ställen städas varje dag och andra städas bara en gång i veckan. Arbetet är flexibelt på det sättet att teamen kan planera dagen som de vill. Vi måste inte ta städningen efter ett visst schema, det är ganska fritt. Bara vi ser till att allt blir gjort och inte kommer precis när LKABs personal ska äta, säger Camilla Karlsson. På en del ställen behövs det extra mycket städning vissa dagar och då lägger teamen ner mer tid där. Uppstår problem försöker vi lösa det på en gång. Vi hoppas att det känns så för de människor vi möter, säger Marlene Nilsson. LKABs lokaler kan vara en utmaning ur renlighetssynpunkt, vilket inte är så konstigt för den här typen av verksamhet. Vi gillar när det rasslar i dammsugaren. Dessutom syns det när vi har städat, säger Camilla Karlsson glatt. G ö r a n L i n d m a r k funktionsansvarig på fastighetsservice ansvarar bl.a. för städavtalet med ISS. Det innebär att förändringar ska förankras hos PIV. Vid frågor om städning: Göran Lindmark, Kiruna, 1901 Sture Ringholt, Svappavaara, 2874 Sven-Uno Andersson, Malmberget, 6198 I Kiruna och i Svappavaara används behovsstädning, vilket betyder att städningen ska utföras vid behov. Den avtalsformen är på gång i Malmberget, men i dagsläget används frekvensstyrd städning. ISS utför städning bl.a. på kontor, pausutrymmen, toaletter, gemensamma utrymmen ställverk och kontrollrum ovan och under jord. Va n l i g a f r å g o r t i l l P I a n g å e n d e fast i g h e t s s e rv i c e Vem har hand om städavtal? Var vänder jag mig om jag behöver skåp till anställda eller entreprenörer? Vem sköter service av gruvlampor? Var får jag hjälp med reparation av lås, fönster, möbler m.m? Behövs internt bygglov vid ombyggnationer? Se Insidan, under Produktion Mining Division/verksamhetsservice för vem du kan kontakta om du har frågor rörande fastighetsservice på LKAB. VECKOBLADET information till medarbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. Redaktion: Anders Lindberg, , Kajsa Lindmark, , Christina Niemi Autio, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Tore Fällén, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. Nog är det smutsigt ibland, men LKAB:s personal är duktiga på att hålla efter själva och det tycker jag att de gör på de flesta ställen. Självklart är det bra om alla tänker till lite, säger Marlene Nilsson, till vänster.

3 Nya elever i LKAB-bänkarna Malmbergs-klassen: Tony Muhonen, IP, Aliane Herlin, IP, Nils-Erik Nilsson, IP, Jonathan Eriksson, IP, Therese Åkesson, FP, Mikael Engebo, FP, Mikael Johansson, FP, Lotta Isaksson, IP, Victor Brandt, EC, Simon Olofsson, EC, Anne-Line Holmqvist, EC, Alvina Martinsson, EC, Simon Nilsson, EC, Oscar Lauri, EN, Jonas Säveros, EN. Kiruna-klassen: Adam Huru, Joel Berggren, Joakim Notström, Adam Sandström, Tobias Henriksson, Christina Christensen, Hanna Svanelöv, Sanna Esberg, Valter Nutti, Sandra Li Stridsberg Ljungblad, Ronja Töyrä, Sara Burman, Elina Ranner, Emil Wikström och Kent Funck. Saknas på bild gör Johanna Monlund. Fem tjejer och tio killar tog sig in på LKAB- inriktningen på Välkommaskolan i Malmberget i år. På LKAB-programmet i Kiruna antogs åtta tjejer och åtta killar. LKAB-programmet är populärt på båda orter och söktrycket är mycket högt, säger Lars Gavelin, ansvarig för utbildningskontakter på LKAB. Sommarlovet är över och förra årets nior har blivit ettor på gymnasiet. Totalt börjar 31 elever på LKABs gymnasiesatsning. Många hade hoppats på att få bli LKAB-specialister under tre år. Annette Forslund, personalutvecklare, tidigare personalrekryterare, lugnar de som hör av sig och är besvikna. Jag säger till dem som ringer att loppet inte är kört, LKAB behöver nyanställa en hel del de kommande åren och eftersöker kompetent personal inom ett flertal områden. Det vi kräver är att man ska ha gymnasiekompetens men man måste inte ha läst vid LKAB-gymnasiet, säger hon. Kirunaeleverna går alla i samma klass och läser på Industriprogrammet med LKAB-inriktning. Eleverna i Malmberget läser vid programmen Energi, Fordons, El och Industri och väljer som individuellt val att läsa kurser som är inriktade på LKAB. LKAB-eleverna har ett gemensamt hemklassrum där de teoretiska kurserna hålls men det finns även möjlighet att vara där under ledig tid mellan lektionerna. De nya ettorna kommer att vistas en hel del på LKAB när Oscar Lauri. studiebesök och praktik ska genomföras. Men till att börja med drog de båda klasserna iväg på en kick-off. Kirunaborna till Björkliden och Malmbergsborna till Lappeasuando. Oscar Lauri flyttade i samband med gymnasiestarten från Tärendö till Gällivare. Han valde mellan Pajala och Malmberget, men Energiprogrammet med LKAB-inriktning lockade mest. Jag tyckte att det verkade intressant att lära sig mer om LKAB. Det är ett företag med bra rykte och det är bra att vi som läser LKAB-inriktning får jobba där på somrarna, säger han. I somras tog de första LKABettorna studenten i Malmberget, vilket firades ordentligt. De gick samtliga direkt från skolbänken till arbete på LKAB. Sanna Landström och Josefine Nilsson har båda läst Elprogrammet med LKAB-profil.

4 I arbetet att optimera energianvändningen ingår bland annat att göra en energimodell för MK3 i Malmberget och att se över möjligheten att ta tillvara på LKABs energiöverskott. Lars dewall PRISMA ska optimera LKABs energianvändning Den stora efterfrågan på järnmalm och LKABs investeringar ställer höga krav på pelletsproduktionen. Effektiva och optimerade system är något att eftersträva hela tiden. Därför deltar LKAB sedan två år i Centre for Process Integration in Steelmaking, PRISMA. LKAB deltar i flera programområden inom PRISMA, ett kunskapscenter som just syftar till att utveckla modeller och metoder för att optimera processer, råmaterial, restprodukthantering och energianvändning med ett helhetsperspektiv. Bo Lindblom, docent inom i processmetallurgi och specialist på TM, leder LKABs medverkan i arbetet. Det är nödvändigt att se över hela kedjan från gruvor till pelletsverk för att optimera energianvändning och kostnader med bibehållen produktkvalitet, säger Bo Lindblom. Ett av uppdragen är att göra en systemstudie över produktionen i Malmberget. För närvarande gör Samuel Nordgren, doktorand inom PRISMA, en energimodell för pelletsverket MK3 i Malmberget som går ut på att analysera energibalansen i pelletsproduktionen. Ett annat intressant projekt är arbetet kring värmesystemet i Vitåfors. Flera panncentraler spridda över ett stort område med äldre el- och oljepannor kräver strukturell förändring. Chuan Wang, anställd på MEFOS och forskare inom PRISMA undersöker olika framtida alternativ där det mest effektiva vad gäller kostnader och energiförbrukning undersöks. I projektet undersöks även hur det är möjligt att ta tillvara på LKABs energiöverskott för att använda i de omgivande samhällena. Om vi kan hitta matematiska samband mellan produktion och energi och koppla samman dessa med kundens behov i fråga om kvalitet, närmar vi oss begreppet optimeringsstrategier, säger Bo Lindblom. Bo Lindblom. Även framtida produktionssystem ställer krav på att råmaterialet måste utvecklas, något som kan få malm- och skrotbaserad ståltillverkning att närma sig varandra. En malmråvara kan tänkas vara en råvara i en skrotbaserad ståltillverkning och vi tittar på de två systemen parallellt för att ta fram den mest optimala råvaruanvändningen. Mats Hallin, TM, Bo Lindblom, TM, Guangqing ZuO, TM, Kent Tano, TF, Stefan Savonen, TFE, Daniel Marjavaara, TFE, Anna-Maria Gustavsson, TFE, Kristina Andersson, PMK, Håkan Emlén, PMK och Robert Hansson, PIM är LKAB:are som i större eller mindre grad är engagerade i arbetet kring PRISMA. forts.

5 PRISMA-parter möttes Under dagarna två, 8 9 september, hölls en programkonferens i Uleåborg i Finland. Representanter från samtliga projektmedlemmar fanns på plats för att alla skulle få en inblick i forskningsprogrammet och en uppfattning om vilka inriktningar som finns inom PRISMA. I PRISMA samarbetar forskningsinstitutet Mefos, LKAB, SSAB, Ruukki och Luleå tekniska universitet kring fyra tegisk Forskning (SSF), Vinnova och KK-stiftelsen, samt från de medverkande företagen. Det är enormt viktigt att forskningsprogram. Projektet har nu pågått i två år och finansieras av pengar som kommer från Stiftelsen för Straforskarna inom PRISMA får möjlighet att ta del av vårt kunnande och samla in data till modellerna. Detta sker genom besök, regelbundna projektmöten och datainsamling, säger Bo Lindblom. De fyra forskningsområdena vid Centre for Process Integration in Steelmaking (PRISMA) vid MEFOS i Luleå har för närvarande: framtida produktionssystem, optimal råmaterialdesign, uthålliga energisystem, analys av restprodukter och återvinningssystem. Metodutveckling inom processintegration sker parallellt med programområdena. Deltagarna på konferensen tog tillfället i akt att diskutera fortsatt inriktning för PRISMA:s forskningsprogram och påbörjade planeringen för framtiden. Från LKAB deltog Kent Tano, Anna-Maria Gustavsson, Bo Lindblom och Guangqing Zuo. MEFOS nye VD Göran Carlsson inledningstalade. Intresserade åhörare, Kent Tano och Bo Lindblom Bosse Lindblom tillsammans med PRISMA-forskare som jobbar i LKAB-projektet. Från vänster: Magnus Lundqvist, Marianne Östman, Christer Ryman, Chuan Wang, Samuel Nordgren, Linda Bergman och Bo Lindblom. PRISMA programkonferens, Uleåborg

6 10 11 L K A B I N T E R N A R B E T S M A R K N A D F R I T I D TA C K Tack för uppvaktningen och presenten på min 60-årsdag. Else-May Johansson-Oja Ett hjärtligt tack för kaffe och tårta, blommor och presenter. Tack all ni som mig detta skänkte vid min pensionering. Tord (Totte) Häggbom E l e k t r i k e r sökes av PSU till El 815 Fasta anläggningar uj Malmberget. Du kommer att ingå i en grupp Elektriker som ansvarar för driftnära underhåll av bergtransportanläggningar i Malmberget underjord. Arbetsuppgifterna omfattar förebyggande samt avhjälpande underhåll. Verksamhetsområdet omfattar bergtransportanläggningar såsom tappar, krossar, bergspel etc. Dessutom förekommer även den del belysningsarbeten och i viss mån elinstallation. Skiftform: Dagtid. Den vi söker bör ha erfarenhet inom yrket, vara ansvarstagande, flexibel och kunna arbeta självständigt. Lämplig kompetensnivå är tre årig gymnasieutbildning med inriktning som Elektriker eller motsvarande. Kunskap inom Processtyrsystem, kraftelektronik är meriterande. Även C-körkort är meriterande. För ytterligare infomation om tjänsten kontakta Eva Rannebo, tel 6884 eller Intresseanmälan lämnas till Kerstin Bergdahl T-huset senast den 30 september via brev eller e-post. F ö r r å d s a r b e ta r e sökes av PIU Malmberget. Som förrådsarbetare arbetar Du med hög tillgänglighet, tillhandahålla förrådshållen material till beställare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat; behandling/arkivering av beställningar, ankomstrapporter och fraktsedlar, uppackning och utlämning av förrådshållen material, e t c. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Vi söker Dig som har erfarenhet av traktorkörning och teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande gärna kombinerad med god företagskännedom samt datorvana. Är Du dessutom serviceinriktad och noggrann så är det ytterligare en merit. Ytterligare information får Du av Britt-Inger Bylund, tel Intresseanmälan gör Du via LKABs hemsida, senast den 23 september. v ä g h y v e l f ö r a r e sökes av PNA Anläggning i Kiruna. Som väghyvelförare under jord blir dina arbetsuppgifter att jobba med förebyggande och löpande underhåll samt förbättringsarbeten av fasta anläggningar. Du kommer i huvudsak att arbeta med underhåll av vägar under jord men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Körkort Ett stort tack till alla som varit delaktiga i uppvaktningen av mig i samband med min pensionering. Åke Andersson Ett stort tack till alla för uppvaktningen vid min pensionering från LKAB. Roland Mettävainio klass B är ett krav. Den vi söker skall ha god maskinvana och erfarenhet av att jobba med väghyvel. Meriterande är traktoroch lastbilsvana. Vi tror att du är noggrann och självgående med förmåga att ta egna initiativ. Skiftform: D1, Dagtid. För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta produktionschef Mikael Hjortborg, tel Intresseanmälan via e-post till Carina Martinsson senast 21 september. l å n g h å l s b o r r a r e sökes av Division Mining, Produktion brytning i Kiruna (PNA). Vi har behov av långhålsborrare som huvudsakligen arbetar med alla förekommade borrningar, ex slasborrningar, mediahål m m. Den vi söker är en självgående problemlösare som är öppen för nya idéer och ser möjligheter. Du har gymnasieutbildning. Meriterande är bergvana erfarenhet av borrningar samt god lokalkännedom under jord. Körkort B krävs och gärna även C. Skiftform: D3. För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta Mikael Hjortborg på tel Intresseanmälan via e-post till Carina Martinsson senast 21 september. Tack för uppvaktning och presenter på min 60-årsdag. Frank Dyrander Tack för uppvaktningen på min 50-års dag! Björn Antonsson K I R U N A T e r r ä n g l ö p n i n g LKFF- Gården. Tisdag 16/9 kl Klasser: Herrar o Pojkar 3, 6, 9 km. Damer o Flickor 3, 6, 9 km. Fika & bastu. Prisutdelning direkt efter tävlingen. OBS! Endast för LKAB Fritids medlemmar. Hjärtligt Välkomna! Gå Lunka Löp. V ä v n i n g Anmälan till vävkurser i Kiruna hösten 2008 och våren Vävkurserna startar v. 40. Sista anmälningsdag är den 26/9. Anst.nr, namn, adress, postnr, telnr. Anmäl till: Inger Aho tel: eller Ulla Törmä tel Kansliet tel Lottningen sker den 29/9. Vo l l e y b o l l i Hjampis B- hall, onsdagar kl Alla är välkomna! Jonas Häggmark tel H o c k e y- B o c k e y i Lombia Ishall, måndagar och fredagar kl Från den 15/9. Välkomna! M ot i o n s g y m pa startar tisdag 9/ för både damer och herrar i Luossavaaraskolan, tisdagar och torsdagar kl Ledare: Göran och Gunilla. Vid frågor, ring Göran tel B å g s k y t t e kör igång söndag 7/9 i Sporthallens Friidrottslokal, kl 11:00-13:00. Nya som gamla skyttar är välkomna. Kom som du är och prova på, grejer finns att låna. Väl mött! Bågskyttesektionen B o r d t e n n i s i BT-lokalen, Sporthallen, måndagar kl 20 23, 29/9 15/12, 12/1 6/4, lördagar kl 09 10, 27/9 20/12, 10/1 4/4. Välkomna! BT-sektionen B o w l i n g Tisdagar kl i Bowlinghallen. Träningen är uppdelad i två en-timmespass med start kl 18 och kl 19. Kom som du är, klot och skor finns att låna i hallen. Ta kontakt med ledaren för LKAB fritid i hallen för tilldelning av bana. Anmälan för LKAB fritids seriespel senast 23/9. Serien beräknas starta v. 41. Frågor ring Lennart Skogfält eller Valter Sonderegger M A L M B E R G E T B o r d t e n n i s i Malmbergets Sporthall, måndagar kl 16 18, och onsdagar kl B o w l i n g Träning måndagar 8: e, 15:e, 22:a och 29:e september, kl Seriespelet startar i början av oktober så börja rulla kloten. B a d m i n to n i Gunillaskolan, onsdagar kl I n n e b a n dy på Malmsta, tisdagar kl & söndagar G y m pa Tisdagar och fredagar kl 19 i Malmbergets badhus. Rätt att deltaga har alla som är anslutna till LKAB-fritid, d.v.s. LKABanställda inkl. dotterbolag samt pensionärer. Avfallsutbildning på LKAB i höst Enligt vår miljöpolicy ska vi arbeta med ständiga miljöförbättringar och erbjuda anställda kontinuerlig miljöutbildning. Ett av LKABs miljömål är att vi ska sorterta avfallet bättre. Ny lagsstiftning och vårt miljöcertifikat innebär att förbättringar inom området krävs. Under hösten, veckorna ges därför en utbildning i avfallshantering för anställda i Malmberget, Svappavara och Kiruna. Syftet är att motivera till sortering och informera om LKABs avfallsrutiner. Avfallsfrågan belyses också ur ett globalt perspektiv. Kursen är nödvändig för en effektiv och miljöriktig avfallshantering. Mer info på Insidan.

7 12 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. augusti Ack Ack Belöning* tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro t.o.m. 7 september Ack Ack F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KK KK KK KS SK ANR-SOVR (KMR) AMB till MK ANR BUV MK PAR till MK R Å M A L M ( k t o n ) Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K VA L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. augusti) 89,7 % 91,6 % KO M M E N TA R E R, v e c k a ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) Norra: Råmalm: -5, urspårning. KBF: Ingen produktion. KK2: -15, högspänningsavbrott samt rep av kylarblock. KK3: +3. KK4: +27. Svp: -3, rep eldfast avstrykarvägg. Rågods MK3: +27. Södra: Råmalm: +17,7. MAF: +19,8. MPBO BUV: -2,4, sligbrist, byte rostervagnar, 20TR050 vågfel. MPBO MK3: -3,0, red. tonage pga problem Anr. Stopp RK5, stopp verk pga fyllda fickor, sidovandring 10TR010, bandbyte 22TR004, rullbyte TR * Under 2007 ändrades parametrarna och maxbeloppet steg från kronor till

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare N R 5 2 0 0 9 1 3 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare vid utvecklingen av en simulator i KA3 och KK4. Operatörerna ska

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till N R 1 9 2 0 0 8 5 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens

Läs mer

Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande

Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande NR 2 2011 11 MARS EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande Simon Bonthron arbetar på LKAB som driftserviceman sedan fem år. Han är SID8-9 en av dem som medverkar på

Läs mer

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja,

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, NR 8 2010 15 OKTOBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, cement, bentonit, kalk med mera som är viktiga råvaror i produktionen. Visste

Läs mer

Forskning för framtiden

Forskning för framtiden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI 2014 04 LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera

Läs mer

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

Sveriges första yrkesskola

Sveriges första yrkesskola FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 1 # JANUARI 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 04 09 16 18 LKAB:s egen saxsop Kostnadsbesparingar i fokus Flickor tänk om! 60-års fritid Sveriges

Läs mer

Med önskan om en gruvligt god jul

Med önskan om en gruvligt god jul FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 8 # DECEMBER 2014 12 Elektrikern som tänder granen 14 Så var gruvåret 2014 16 LKAB inför lärlingssystem 17 Säkraste byggnaden under jord Med önskan om en gruvligt god jul Tomteverkstad

Läs mer

Guld i skopan. Restmalm för miljarder återvanns Sid 11 13. Flexibelt LKAB tömde lagren FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 10 # DECEMBER 2012

Guld i skopan. Restmalm för miljarder återvanns Sid 11 13. Flexibelt LKAB tömde lagren FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 10 # DECEMBER 2012 FÖR OSS SO JOBBAR I LKAB NR 10 # DECEBER 2012 09 Nobelpristagare till almfälten 04 Brännare spar energi i LKAB 370 14 Jakten på sprickan 18 Julen i LKAB Guld i skopan Restmalm för miljarder återvanns Sid

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier.

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier. Kunderna vill köpa mer än vi kan producera, sid 1 Tillvaron i Kiruna saknade onödigt bukfett Gästkrönikör Markus Larsson SID 7 Nr Mars 010 www.lkabframtid.com LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

Malmfälten vinnare i krisen

Malmfälten vinnare i krisen Nu byggs LKABs nya pelletslaboratorium Agglolab, sid 2 Nr 6 Juni 21 www.lkabframtid.com Just stoltheten är något jag slås av Gästkrönikör Tony Björkenvall, sid 7 Malmfälten vinnare i krisen De stora miljardinvesteringarna

Läs mer

& Ny personal på LudvikaHem

& Ny personal på LudvikaHem BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2013 www.ludvikahem.se Blomsterprakt & Ny personal på LudvikaHem Vi välkomnar Ulf Adolfsson och Linda Angelin sidan 7 odlingsglädje sidan

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Linerbladet. Linda summerar årslångt projekt. nr 5 2011. TOBIAS HÖÖK GÖR KÅSÖRSDEBUT sidan 15. Personalledare. utifrånperspektiv.

Linerbladet. Linda summerar årslångt projekt. nr 5 2011. TOBIAS HÖÖK GÖR KÅSÖRSDEBUT sidan 15. Personalledare. utifrånperspektiv. nr 5 2011 Linerbladet EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA VID SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Personalledare med utifrånperspektiv Sid 4-5 Det är huvudsakligen människorna, deras kunskap som i slutändan bestämmer

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 4 2012 På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk Värm dig med fjärrvärme Mess me up, Write me down på turné i byarna Andrea Dimén

Läs mer

Så påverkar Eurokrisen den svenska industrin

Så påverkar Eurokrisen den svenska industrin Marcus Hellner om den snöfria säsongsupptakten, sid 12 Fotbollsfest varje lördag Gästkrönikör Erik Niva SID 7 Nr 8 November 2011 www.lkabframtid.com Så påverkar Eurokrisen den svenska industrin Huntit-gruvan

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 En informationstidning för anställda vid Bosch Rexroth i Mellansel 05 2011 drives news Färgstark medarbetare visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 2 Drives

Läs mer

LKABs ljusa framtid. www.lkabframtid.com JUBILEUMSEXTRA. En fråga om liv eller död. Vem ska ta ansvar? 2011 start för ny nivå. Nya gruvor kan få vänta

LKABs ljusa framtid. www.lkabframtid.com JUBILEUMSEXTRA. En fråga om liv eller död. Vem ska ta ansvar? 2011 start för ny nivå. Nya gruvor kan få vänta JUBILEUMSEXTRA Nr 11 December 2010 www.lkabframtid.com En fråga om liv eller död Akutkirurgins framtid i Kiruna är en het fråga: Tidsfaktorn är oerhört viktig vid svåra bukskador, konstaterar Louis Riddez,

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer