Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun. Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin"

Transkript

1 Vadstena kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Vadstena kommun Augusti 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

2 Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena kommun granskat utjämning av LSS-kostnader (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) för Vadstena kommun. Varje år görs en beräkning av utjämningen för LSS-kostnader för landets kommuner. Syftet med utjämningssystemen är att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att bedriva sin verksamhet. LSS-utjämningen är beroende av det räkenskapssammandrag och den statistik som lämnas av kommunen. Utjämningssystemet för LSS bygger på uppgifter som redovisas av kommunen. Det är därför väsentligt att kommunen lämnar rättvisande räkenskaper och statistik som baserar sig på de olika verksamheterna i kommunen. Exempelvis kan fördelningar mellan SoL och LSS inom funktionshinderomsorgen vara av betydelse. Det innebär att det finns en betydande risk att kostnaderna fördelas felaktigt och att LSS-utjämningen som erhålls är felaktig. 2

3 Revisionsfråga Har Vadstena kommun rättvisande räkenskaper och statistik som underlag för LSSutjämningen år 2014 och år 2015? Metod Granskningen har genomförts i huvudsak med stöd av statistiskt material som hämtats från SCB. Intervjuer har genomförts med personal ansvariga för redovisandet av räkenskaper och statistik till LSS-utjämningen. Granskningen har i första hand inriktats på utjämningen av LSS-kostnader för år 2015, med en tillbakablick på år 2013 och 2014 samt det preliminära utfallet för Underlaget för utjämningen av LSS-kostnader för år 2015, baseras på räkenskapssammandraget för år 2013 och statistik inlämnad år

4 LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2015, tabell 1 Vadstena kommuns utfall har förändrats från att betala en utjämningsbidrag om ca 3 tkr för utjämningsåret 2012 till att betala ca 4,5 mkr för utjämningsåret Vadstena kommun Utjämningsbidrag/avgift per invånare Utjämningsbidrag/avgift i kronor Utjämningsåret Utjämningsåret Utjämningsåret Utjämningsåret Iakttagelse Vadstena kommuns förändring är ca 4,5 mkr, dvs utfallet i LSS-utjämningen har försämrats under utjämningsåren 2012 till För hela tabell 1 utjämningsåret 2015 vv se sid 6. 4

5 forts. LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2015, tabell 1 Vadstena kommuns grundläggande standardkostnad har förändrats från tkr för utjämningsåret 2012 till tkr för utjämningsåret Hela riket redovisar en ökad standardkostnad från tkr för utjämningsåret 2012 till tkr för utjämningsåret Iakttagelse Vadstena kommuns grundläggande standardkostnad har minskat med 1,2 % mellan år , vilket är en väsentlig skillnad mot rikets övriga kommuner som har ökat med 16,2%. Detta är den huvudsakliga förklaringen till att utfallet av LSS-utjämningen för Vadstena kommun minskat mellan åren. Vid en jämförelse med samtliga jämförbara kommuner är det enbart Vadstena kommun som har minskat sina kostnader. Grundläggande Utjämningsåret Utjämningsåret standardkostnad 2015, tkr 2012, tkr Förändring, tkr Förändring, % Hela riket ,2% Vadstena ,2% Bollebygd ,6% Kungsör ,1% Lekeberg ,6% Lessebo ,5% Mullsjö ,1% Perstorp ,5% Valdemarsvik ,6% Vingåker ,6% 5

6 Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, reviderat utfall Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, reviderat utfall Kommun Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd läggande kostnads- kostnad efter korrigering och bidrag(+)/ bidrag 2015, avgift 2015, den 1 standard- index inklusive omräkning till avgift(-) kronor kronor november kostnad (PK-IX) PK-IX års beräknade nivå 2015, , tkr , tkr Tkr Kronor kronor (Tabell 2) (Tabell 3) per inv per inv Hela riket , Vadstena , Bollebygd , Kungsör , Lekeberg , Lessebo , Mullsjö , Perstorp , Valdemarsvik , Vingåker ,

7 LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2015, tabell 2 Vadstena kommuns totala antal insatser enligt LSS har ökat med 1,8% mellan utjämningsåret 2012 och utjämningsåret Hela riket har under samma period ökat med 2,6%. Underlag för och beräkning grundläggande standardkostnad Hela riket Utjämningsåret 2015 Utjämningsåret 2012 Förändring, st Förändring, % Antalet insatser enligt LSS, st ,6% Vadstena kommun Antalet insatser enligt LSS, st ,8% Iakttagelse Vadstena kommuns totala antalet insatser enligt LSS har ökat mellan år 2012 och år Hela riket har en procentuellt högre ökning av totala antalet insatser för perioden. För hela tabell 2 vv se sid 9. 7

8 forts. LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2015, tabell 2 Vadstena kommuns förändringar av standardkostnaden är främst hänförliga till antalet beslut för personlig assistans enligt SFB vid jämförelse mellan utjämningsåret 2012 och utjämningsåret Antal beslut om personlig assistans har minskat med 16,7% i Vadstena kommun men enbart minskat med 0,8% i hela riket. Ersättningen till Försäkringskassan har även den minskat för Vadstena kommun med 19,0%, medan ersättningen i hela riket ökat med 9,0%. Iakttagelse Antalet beslut avseende personlig assistans enligt SFB har procentuellt minskat betydligt mer i Vadstena kommun jämfört med rikets övriga kommuner. Detta är den huvudsakliga förklaringen till att underlaget och beräkningen av grundläggande standardkostnaden för Vadstena kommun minskat mellan åren. För utfallet i LSS-utjämningen är en korrekt Underlag för och beräkning grundläggande standardkostnad redovisad statistik en mycket väsentlig faktor. Utjämningsåret 2015 Utjämningsåret 2012 Förändring, % Hela riket Vuxna boende i bostad med särskild service, st ,8% Antal beslut personlig assistans enligt SFB, st ,8% Ersättning till Försäkringskassan, tkr ,0% Vadstena kommun Vuxna boende i bostad med särskild service,st ,3% Antal beslut personlig assistans enligt SFB, st ,7% Ersättning till Försäkringskassan, tkr ,0% 8

9 Tabell 2 Underlag för och beräkning av grundläggande standardkostnad år 2013 Tabell 2 Underlag för och beräkning av grundläggande standardkostnad år 2013 Kommun Antal1 personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats den 1 oktober 2013 Antal1 Ersättn till Grund- Person- Därav Led- Kon- Av- Kort- Kort- Boende Daglig beslut om Försäkrings- läggande lig assi- till boende i sagar- takt- lösar- tids- tids- Barn i bo- Barn i Vuxna i bo- verksam- personlig kassan standardstans2 bostad med ser- per- ser- vis- till- stad med familje- stad med het, per- assistans 2013, tkr kostnad särskild ser- vice son vice telse syn särskild hem särskild sonkrets okt (Källa: RS) 2013, tkr vice, vuxna service service 1 och 2 (Källa: Fk) Kostnad, kr (Tab. 6): Hela riket Vadstena x 0 x 15 x Bollebygd x x Kungsör 4 0 x 61 x Lekeberg x x x Lessebo x Mullsjö x 5 x Perstorp x x x Valdemarsvik 7 0 x 40 x 8 x Vingåker x

10 LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2015, tabell 3 Vadstena kommuns personalkostnadsindex (PKI) har minskat med 0,8% mellan utjämningsåret 2012 och utjämningsåret Den beräknade personalkostnaden har minskat med 2,6% mellan åren. Den grundläggande standardkostnaden för personal har minskat med 1,2%. Beräkning av personalkostnadsindex Utjämningsåret 2015 Utjämningsåret 2012 Förändring, tkr Förändring, % Iakttagelse Minskningen av PKI är främst hänförlig till att Vadstena kommun har minskat sina egna kostnader mer än standardkostnaden. För hela tabell 3 vv se sid 12. Vadstena kommun Beräknade personalkostnader ,6% Grundl. standardkost varav personalkost ,2% Personalkostnadsindex (PKI) 0,982 0,990-0,8% 10

11 forts. LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2015, tabell 3 Vadstena kommun har minskat sin beräknade personalkostnad med 2,6% och den grundläggande standardkostnaden varav personalkostnad med 1,2% för utjämningsåret 2012 till utjämningsåret Vid jämförelser med jämförbara övriga kommuner ligger Vadstena kommuns procentuella förändring för beräknade personalkostnader väldigt låg. Den grundläggande standardkostnaden för Vadstena kommun har en väsentligt lägre ökningstakt än närliggande kommuner. Iakttagelse Vadstena kommuns redovisade personalkostnader har minskat mellan år Jämförbara kommuner har ökat sina personalkostnader väldigt kraftigt. Lönekostnaden mellan utjämningsåren 2014 och 2015 har minskat med ca 4,6 mkr samtidigt som den grundläggande standardkostnaden ökat något, vilket föranleder en särskild kontroll av att lönekostnaderna är korrekt redovisade. Det är viktigt att Vadstena kommun rapporterar rätt underlag i Räkenskapssammandraget för att tillse att samtliga kostnader hänförliga till LSS kommer med. Beräkning av personalkostnadsindex Beräknade personalkost., 2012 jmf 2015 % Grundl. standardkost varav personalkost., 2012 jmf 2015 % Vadstena kommun -2,6% -1,2% Bollebygd kommun 2,6% 44,6% Kungsör kommun 11,5% 14,1% Lekeberg kommun 48,5% 42,6% Lessebo kommun 0,2% 23,5% Mullsjö kommun 41,5% 24,1% Perstorp kommun -2,6% 15,5% Valdemarsvik kommun 17,8% 27,6% Vingåker kommun 12,9% 2,6% 11

12 Tabell 3 Beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2013, belopp i 1000-tal kronor Tabell 3 Beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2013, belopp i 1000-tal kronor Kommun Beräknade personalkostnader (underlag enligt Tabell 4) Grund- Varav Över- Över- Personal- Lönekost- Tillkommer Avgår 85 % Tillkommer Summa läggande personal- skjutande skjutande kostnadsnader inkl 85 % av köp av ersättning beräknad per- standard- kostnader personal- personal- index 38,46 % av verksamh, från Fk, för- sonalkostnad kostnad (=85%) kostnader kostnader (PK-IX) PO-påslag övriga interna säljning till för köpt verk- (Tabell 2) ersatta kostnader, in- andra kom- samhet avs till 70% ternt fördelade muner, in- personlig (F=(B+E)/ kostnader terna intäkter assistans (A) (B) (C) (D=A-C) (E=0,7*D) B) Vadstena ,982 Bollebygd ,921 Kungsör ,971 Lekeberg ,970 Lessebo ,006 Mullsjö ,021 Perstorp ,884 Valdemarsvik ,992 Vingåker ,870 12

13 LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2015, tabell 4 Vadstena kommuns externa löner har minskat med ca 19,4% mellan utjämningsåret 2012 och utjämningsåret Redovisade kostnader för interna köp, köp av verksamheter, interna intäkter och försäljning av verksamheter har minskat mellan åren. Dessa minskningar påverkar beräkningen av personalkostnadsindex. Detaljerat underlag för beräkning av personalkostnadsindex Utjämningsåret 2015 Utjämningsåret 2012 Förändring, tkr Förändring, % Vadstena kommun Externa löner ,4% Entreprenader och köp av verksamheter ,6% Interna köp och övriga interna kostnader ,3% Interna intäkter ,6% Försäljning av verksamhet till andra kommuner ,5% Iakttagelse Vadstena kommuns rapporterade externa löner har minskat väsentligt mellan åren om 19,4%. Antalet insatser har totalt sett inte minskat mycket för Vadstena kommuns del, vilket inte återspeglas i de redovisade personalkostnaderna som har minskat kraftigt. Förklaringen till detta är att kommunen har både färre insatser och färre timmar för personlig assistans. Samtliga kostnader hänförliga till LSS ska rapporteras i räkenskapssammandraget. I externa löner ska exempelvis både direkta och indirekta lönekostnader för personal som arbetar med LSS-verksamheten ingå. För hela tabell 4 vv se sid

14 Tabell 4 Detaljerat underlag för beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2013, belopp i 1000-tal kronor Tabell 4 Detaljerat underlag för beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2013, belopp i 1000-tal kronor Kommun Externa Entre- Interna Internt Internt Interna Ersätt- Ersätt- Försäljlöner prenader köp och fördelade fördelade intäkter ning från ning till ning av och köp övriga kost- kost- Försäk- Försäk- verksamav verk- interna nader; nader; rings- rings- het till samhet kost- kommun- SCB- kassan kassan andra nader nyckel nyckel kommuner Vadstena Bollebygd Kungsör Lekeberg Lessebo Mullsjö Perstorp Valdemarsvik Vingåker

15 LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2014, Räkenskapssammandrag Den kostnad som Vadstena kommun redovisar i sitt räkenskapssammandrag i de blåmarkerade cellerna påverkar direkt utfallet av LSS-utjämningsavgiften. Det är därför viktigt att alla kostnader rapporteras på rätt rad. Rad nr Verksamhetsblock/-områden Löner Personalkostnader Externa varor, tjänster och bidrag Lokal- och Kalkylerad Varor personalomkostnad Entreprenad och köp av huvudverksamhet Övriga [50-51,53,54, [40"ej 401",41, [463] [464,47, 55x1, [45] [601] 55x2] 43, 461, 462, 58, 60,"ej 601", 62,64-65] 61, 66-68, 70-72, , anläggningskostnader Bidrag Externa Kalkylerade och lokalhyro kapitalkostnader transfere r rin-gar Interna kostnader Interna Interna köp lokalkostnader interna och övriga kostnader Fördelad gemensam verksamhet BRUT T O - KOST NAD Taxor och avgifter Externa bostadshyror o lokalhyror Övriga externa intäkter [31-33] [341] [30, 34 ej 341, Kommun SCB 35-36] nyckel nyckel Externa intäkter Interna intäkter BRUT T O - INT ÄKT V ård, omsorg: äldre och personer med 2012 funktionsnedsättning 76, 787, 788] 510 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) Insatser enligt LSS/SFB Färdtjänst/riksfärdtjänst VoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot V ård, omsorg: äldre och personer med 2013 funktionsnedsättning 510 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) Insatser enligt LSS/SFB Färdtjänst/riksfärdtjänst VoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot V ård, omsorg: äldre och personer med 2014 funktionsnedsättning 510 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) Insatser enligt LSS/SFB Färdtjänst/riksfärdtjänst VoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot

16 forts. LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2014, Räkenskapssammandrag Iakttagelse LSS-verksamheten har i förhållande till vård och omsorg en lägre andel av fördelade kostnader för gemensamma verksamheter, vilket påverkar negativt i LSS-utjämningen. Vadstena kommun har minskat sina bruttokostnader avseende bl.a. boende enligt LSS för vuxna samt barn och unga med ca 4,5 mkr mellan åren 2012 till Vi har även noterat att redovisad bruttokostnad för boende enligt LSS för vuxna har ökat väsentligt med ca 7,1 mkr mellan åren 2013 till Vidare har vi även noterat att rad 520 som avser insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) har ökat med ca 2,9 mkr mellan åren 2013 till Vi har även noterat en relativt stor förändring i relationen mellan interna köp och interna intäkter mellan åren 2013 till Det är viktigt att Vadstena kommun säkerställer att allt rapporteras in på rätt rader i räkenskapssammandraget. 16

17 LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2013, Räkenskapssammandrag fördelning gemensamma verksamheter Fördelning av gemensamma verksamheter Utjämningsåret 2014 året 2015 tkr % Utjämnings- Förändring, Förändring, 922 Nettokostnad gemensamma verksamheter ,2% 924 Därav debiterat i kolumn M ,4% 926 Fördelning i kolumnen kommun nyckel 928 Fördelning i kolumnen SCB nyckel ,8% Iakttagelse Kostnaderna för gemensamma verksamheter har ökat mellan Räkenskapsrapporteringarna 2012 (utjämningsåret 2014) och 2013 (utjämningsåret 2015). Vadstena kommun bör säkerställa att kostnader för gemensamma verksamheter fördelas ut korrekt på respektive verksamhet. 17

18 LSS-utjämningen i Vadstena kommun år 2012 till år 2013, Nyckeltal för funktionshinderomsorgen tabell 8C Vadstena kommun redovisar att andelen kostnader för LSS-verksamheten av den samlade funktionshinderomsorgen är 52,8% för år 2013 och 51,5% år Hela riket har i genomsnitt LSS kostnader om 67,1% respektive 66,1% för åren 2013 och Kostnad funktionshinderomsorg År 2012 År 2013 Förändring, % totalt varav LSS och SFB, % Hela riket 66,1% 67,1% -1,0% Vadstena 51,5% 52,8% -1,3% Bollebygd 76,8% 67,0% 9,8% Kungsör 73,4% 74,0% -0,6% Lekeberg 64,4% 68,8% -4,4% Lessebo 71,9% 67,8% 4,1% Mullsjö 59,5% 63,5% -4,0% Perstorp 53,4% 56,2% -2,8% Valdemarsvik 77,1% 80,6% -3,5% Vingåker 51,8% 54,1% -2,3% Iakttagelse Andelen kostnader för LSS-verksamheten av den samlade funktionshinderomsorgen är väsentligt lägre i Vadstena kommun jämfört med rikets genomsnitt samt även vid jämförelse med merparten av jämförbara kommuner. Den främsta orsaken till den låga andelen kostnader för LSS-verksamheten är att Vadstena kommun har så stor andel personlig assistans enligt SFB. 18

19 Iakttagelser - Summering Vadstena kommun har försämrat sitt utfall i LSS-utjämningen med ca 4,5 mkr mellan år 2012 till år Den viktigaste förklaringen till att det försämrade utfallet är att Vadstena kommuns grundläggande standardkostnad har minskat med 1,2 % mellan år , att jämföra med rikets övriga kommuner som har ökat med 16,2%. Minskningen av den grundläggande standardkostnaden beror främst på att antalet beslut avseende personlig assistans enligt SFB har minskat betydligt mer i Vadstena kommun jämfört med rikets övriga kommuner. 19

20 forts. Iakttagelser - Summering Den andra avgörande faktorn i LSS-utjämningen är, de i räkenskapssammandraget, redovisade personalkostnaderna. Vadstena kommun har redovisat personalkostnader som har minskat mer än standardkostnaden, vilket försämrar utfallet i LSSutjämningen. Vi noterar särskilt att de redovisade lönekostnaderna mellan år 2012 och 2013 i räkenskapssammandraget har minskat med ca 4,5 mkr. Samtidigt som den grundläggande standardkostnaden ökat något, vilket påtagligt försämrar personalkostnadsindex. För ett rättvisande utfall i LSS-utjämningen är det avgörande med en korrekt redovisad statistik och korrekt redovisade kostnader i räkenskapssammandraget. 20

21 Rekommendationer Kommunstyrelsen bör tillse att samtliga kostnader hänförliga till LSS rapporteras korrekt i räkenskapssammandraget. I externa löner ska exempelvis både direkta och indirekta lönekostnader för personal som arbetar med LSS-verksamheten ingå. Kommunstyrelse bör säkerställa att kostnader för gemensamma verksamheter fördelas ut korrekt på respektive verksamhet. Kommunstyrelsen bör överväga att arbeta fram en egen kommunnyckel för fördelningen av gemensamma kostnader. Kommunstyrelsen bör säkerställa att redovisningen av kostnader för personer med funktionsnedsättning enligt LSS respektive kostnader för personer med funktionsnedsättning enligt SoL får en rättvisande fördelning. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen till den 15:e november 2015 ser över räkenskapssammandraget och statistiken för år 2014 för att säkerställa korrekt redovisning. 21

22 Svar på revisionsfrågan: Har Vadstena kommun rättvisande räkenskaper och statistik som underlag för LSS-utjämningen år 2014 och år 2015? Vi bedömer att det finns risk för att kommunstyrelsen i Vadstena kommun inte redovisar ett rättvisande underlag för LSS-utjämningen. 22

23 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun granskat

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson

Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun. November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Granskning av kommunens beredskap för ett ökat antal äldre Vadstena kommun November 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Mattsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna

Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning. Landstinget Dalarna Förekomst av bisysslor, uppföljningsgranskning Landstinget Dalarna Januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 Iakttagelser och bedömningar... 1 Rekommendationer... 2 1. Inledning... 3 Uppdrag och bakgrund...

Läs mer

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen

Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund. Direktionen Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Jämtlands Gymnasieförbund Direktionen 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015

Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen. Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Habo kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen Torbjörn Bengtsson 21 oktober 2015 Innehåll Revisionsfråga och underliggande frågeställningar Resultat och iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning Krokoms kommun juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Timrå kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad

Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Revisionsrapport Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad Härjedalens Kommun 14 september 2016 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman

Skattedagarna 2013. Fastighetsbeskattning. Henrik Kaarme & Linnea Åman Skattedagarna 2013 Fastighetsbeskattning Henrik Kaarme & Linnea Åman Agenda & Nyheter Fastighetstransaktioner Paketering av fastighet i KB var skatteflykt Fastighetsreglering och ny beskattningstidpunkt

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Externa avtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Externa avtal Krokoms kommun 1 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Uppdrag och bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier... 2 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten.

Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder enligt rekommendationer i rapporten. FÖRSLAG Datum: 2017-01-27 Dnr: 740.2017.00101 Ida Asp ida.asp@ostersund.se Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner Direktionen uppdrar till räddningschef Lars Nyman att ta fram förslag på åtgärder

Läs mer

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric.

Vadstena kommun. Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten. Elvira Hendeby och Tomislav Condric. Vadstena kommun Granskning av socialnämndens styrning och ledning av verksamheten Elvira Hendeby och Tomislav Condric Innehåll Statistik kopplat till ekonomi - äldreomsorg Statistik kopplat till ekonomi

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun

Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun Granskning av Verkställande av beslut Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning Uppdrag På uppdrag av

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

i ~~ Krokorns ~kommun ~ -,. KROKOMEN TJíElTE Revisorerna 2016-09-21 Kommunfullmäktige Ki /bjlq~... Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Revisionsrapport Rutiner för diariehantering Krokoms kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden 2016-11-30 00 Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 3 Resultat 4 Bedömning 7 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per

Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-10-06 Region Skåne Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Avgränsning 4 Revisionskriterier 4 Ansvarig styrelse 4 Metod 5 Projektorganisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:1338 Utkom från trycket den 30 november

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun

Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Härryda kommun Rapport avseende granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Granskning 5 3. Diskussion och bedömning 16 Sammanfattning Sammanfattningsvis

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun

Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun [Double click to import picture] Granskning av kompetensförsörjning Timrå kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Vadstena kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Vadstena kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 2. Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande

Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Revisionsrapport Granskning av Flygplatsens finansiering och ägande Härjedalens Kommun 11 november 2016 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2 Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB

Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun. Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB Granskning av Ägarstyrning Östersunds kommun Kommunstyrelsen Östersunds Rådhus AB 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner. Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden Habo och Mullsjö kommuner Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun

Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Habo kommun December 2015 Torbjörn Bengtsson, Viktor Mattsson och Sebastian Lundin Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2004:9 Utkom

Läs mer

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015

IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 IFRS 9 För icke-finansiella bolag IFRS Symposium 2015 Roger Sandin Agenda Varför IFRS 9? IFRS 9 klassificering och värdering IFRS 9 säkringsredovisning IFRS 9 nedskrivning Upplysningar enligt IFRS 7 2

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Nyheter individbeskattningsfrågor Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Agenda 96-dagarsregeln ej tillämplig enligt Skatterättsnämnden Expertskatt nyheter och erfarenheter Rapporteringskrav

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31 Skara Kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 1.1 Syfte 5 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden

Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Granskning av handläggning av försörjningsstöd inom socialnämnden Jönköpings kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Sofia Josefsson och Joakim Ericson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltningen- Organisation och rutiner Härjedalens Kommun 24 mars 2017 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Resultat 4 3. Revisionell bedömning 7 01 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby

Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun. Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Granskning av kvaliteten i grundskolan Vadstena kommun Januari 2016 Johan Osbeck och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Diskussion och bedömning 16 Bilaga

Läs mer

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun

Februari 2015. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Februari 2015 Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014 Härryda kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Mars 2013 Tabeller 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret

Läs mer

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe

t v HARRYDA fl**wnlt {.t;, ØØ*zm{naDuwe t v HARRYDA KOÍ-.llr4UN Kommunens revisorer 2015-10-26 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅRSNOTSLUT 2015 Kommunens revisorer beslutade den26 oktober 2015 att överlämna granskningen av delårsbokslutet

Läs mer

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden

Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden Granskning av Hemtjänsten Kontroll av externa utförare Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor

En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor En sammanhållen statlig telekominfrastruktur Möjligheter och nyttor Stockholm 150520 Uppdraget 2 Uppdragets bakgrund och syfte Statliga fibertillgångarna och dess nyttjande i stort fokus Tyngdpunkten i

Läs mer

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet Daniel Glückman och Andreas Persson Skattefrågor inför bokslutet Att tänka på i bokslutsarbetet Nya regler fr o m beskattningsåret 2013 Rättsfall av betydelse

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

Nyfiken på internrevision?

Nyfiken på internrevision? Nyfiken på internrevision? Sofie Palmdahl Oktober 2015 Agenda Vad är internrevision? Syfte Skillnad internrevision, extern revision Effekter Hur vi genomför en internrevision Utmaningar & möjligheter Frågor

Läs mer

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim

Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun. September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Granskning av kvaliteten i förskolan Jönköpings kommun September 2015 Johan Osbeck och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 3. Diskussion och bedömning 15 Bilaga

Läs mer

Affärshälsa för starka och lönsamma företag

Affärshälsa för starka och lönsamma företag Affärshälsa för starka och lönsamma företag Deloitte i Sverige Deloitte har rätt kompetens och erfarenhet för vilka utmaningar och möjligheter du än står inför som företag, som företagsledning och som

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2017, prel prel utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2017, prel prel utfall Län Tabell 1 April 2016 1(50) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2017, prel prel utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Avdelning för nationalräkenskaper Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsår 2017, utfall december Tabellförteckning: Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Tabell 2 Underlag

Läs mer

IFRS i fokus. Mars Innehåll

IFRS i fokus. Mars Innehåll IFRS i fokus Mars 2014 Innehåll Nya och ändrade standarder 2014 Nya och ändrade standarder efter 2014 Sammanställning över nya och ändrade standarder Sid 2 4 6 I detta nummer av IFRS i fokus går vi igenom

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun. Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun. Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Rapport avseende granskning av årsredovisning 2015 Uddevalla kommun Mars 2016 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer

Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Region Skåne

Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Region Skåne 00 Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Innehåll Rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Region Skåne 2016-10-20 01 Rapport avseende översiktlig

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson

Migrationsersättningar Innehållsförteckning. Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt. November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson Migrationsersättningar Innehållsförteckning Migrationsersättningar Fördjupningsprojekt November 2016 Teodora Heim och Paul Hansson 00 Migrationsersättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Bidrags- och avgiftsåret 2005

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Bidrags- och avgiftsåret 2005 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Bidrags- och avgiftsåret 2005 OE0113 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 3 Diskussion och bedömning 5 Bilaga 1 14 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns

Läs mer

t//*""vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen.

t//*vm àr,-kð<h{gn Duwe För kännedom tíll: Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektören, ekonomichefen samt kanslichefen. N HARRYDA v KOtlÞ1UN Kommunens revisorer 2015-09-21 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT OCH INTERNA KONTROLL Kommunens revisorer beslutade den 7 september 2015 att överlämna granskningen

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Juni 204 Tabell Tabell Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 205, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun

Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Granskning av underlag till större beslut i kommunfullmäktige Uddevalla kommun Januari 2016 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell och Caroline Njie Dixon Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Granskningsresultat

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun

Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun Uppföljning av tidigare granskningar Östersunds kommun 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Uppföljning av rapporter 4 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund När granskningar genomförts lämnas

Läs mer

Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning. Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt. Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg

Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning. Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt. Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning Kvalitet i periodiseringar Fördjupningsprojekt Januari 2017 Imman Rahim och Per Stomberg 00 Kvalitet i periodiseringar Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson

Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun. Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Rapport avseende Granskning av delårsrapport 31 augusti 2016 Habo kommun Oktober 2016 Jenny Lundin och Torbjörn Bengtsson Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson

Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun. Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun Maj 2015 Pernilla Rehnberg, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Sammanställning av statistikanvändning av uppgifter från kommunernas Räkenskapssammandrag (RS)

Sammanställning av statistikanvändning av uppgifter från kommunernas Räkenskapssammandrag (RS) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(7) Sammanställning av statistikanvändning av uppgifter från kommunernas Räkenskapssammandrag (RS) 1. Beskrivning av statistikanvändare och statistikanvändning Genom (RS) samlas

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf Ägarledda företag Stefan Asklöf Innehåll Gällande 3:12-regler Nya 3:12 regler Samma eller likartad verksamhet Nya delägare Generationsskifte Investeraravdrag 2 Debatt: 3:12-reglerna 2006: Motiv till nuvarande

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun Granskning av integrationoch flykting-mottagande Sunne kommun 2016 Syfte Bedöma hur styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att ta emot och integrera flyktingar och andra invandrare fungerar

Läs mer

ln{td,duwe Ordforande

ln{td,duwe Ordforande N HÄRRYÐA v KOl"t '4uN Kommunens revisorer 20t5-t2-r4 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV REKTORNS ROLL SOM PEDAGOGISK LEDARE Kommunens revisorer beslutade dent december 2Ol5 att överlämna granskningen avseende

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Innehåll 1. Beskrivning av systemet för maxtaxa... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Granskning av Kapital- och skuldförvaltning. Kommunstyrelsen Östersunds kommun

Granskning av Kapital- och skuldförvaltning. Kommunstyrelsen Östersunds kommun Granskning av Kapital- och skuldförvaltning Kommunstyrelsen Östersunds kommun Maj 2016 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Syfte och frågeställningar 2 1.3. Avgränsning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Förslag till ny skatt för den finansiella sektorn vad innebär det? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Förslag till ny skatt för den finansiella sektorn vad innebär det? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förslag till ny skatt för den finansiella sektorn vad innebär det? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Beskattning av finansiell sektor - bakgrund 2008-2009 Finanskris; Lehman Brothers, AIG

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius LSS-verksamheten Gällivare kommun LSS-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 3:12-utredningens huvudpunkter Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinst

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2016

Ekonomisk månadsrapport oktober 2016 Kommunstyrelsens kontor -11-22 Ekonomisk månadsrapport oktober Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten avser

Läs mer