Livhusaren 2006 REDAKTÖREN HAR ORDET. Trevlig läsning önskar informationschefen Jens Ramhöj. Ansvarig utgivare är öv Ulf Gunnehed

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livhusaren 2006 REDAKTÖREN HAR ORDET. Trevlig läsning önskar informationschefen Jens Ramhöj. Ansvarig utgivare är öv Ulf Gunnehed"

Transkript

1

2 REDAKTÖREN HAR ORDET Varsågod! 2006 års Livhusaren - en årsbok för de som arbetade eller som gjorde sin värnplikt vid Livregementets husarer utbildningsåret 2005/2006. Tidningen är en informationskanal mellan aktiva, reservare, värnpliktiga, kamratföreningen, Senior Club och aktörer i Karlsborgs garnison och naturligtvis bidrager tidningen till en ökad kunskap om vårt förband inom Försvarsmakten. Den är också en informationskanal för Karlsborgare, Västgötar och naturligtvis alla som vill ta del av verksamheten vid K 3. Läs med glädje alla intressanta, positiva och glada artiklar, författade av våra värnpliktiga och anställda! Välkommen du också med ett bidrag till tidningen vare sig du är 20 eller 80 år. Tänk vilken fantastisk historisk skatt som ligger i alla nummer av tidningen under de 44 år som tidningen funnits. Ställ upp! Hör av dig till redaktionen precis som de gjort som du kan läsa om i årets nummer. Gå med i Livhusarernas kamratförening och meddela din mailadress så kan du få mer dagsaktuell information. Trevlig läsning önskar informationschefen Jens Ramhöj. Livhusaren är en tidning för Livregementets husarer och Livhusarernas kamratförening. Ansvarig utgivare är öv Ulf Gunnehed Redaktör är kn Jens Ramhöj Adress till redaktionen är Livhusaren K 3, Karlsborg Tel: Mail: Redaktören förbehåller sig rätten att fritt utnyttja insänt material. Ett stort tack till alla som medverkat i detta nummer. Bildrättigheterna tillhör Försvarsmakten och bilderna är fotograferade av anställda och värnpliktiga vid regementet. Omslaget: LBB framrycker på Kungsholmen under CC-06. Foto: J Ramhöj Tryck: Danagårds tryckeri AB 2

3 CHEFEN HAR ORDET operativt Parallellt pågår införandet av ett mini UAV-system som skall ingå i NBG. Överlevnadsskolans verksamhet har präglats av ökad internationalisering och arbete med personell recovery (PR) konceptet. PR är det övergripande begreppet för att kunna undsätta personal som har hamnat i svårigheter i ett operationsområde. Under året har regementet haft många officerare ute i internationell tjänst, med kraftsamling till Afghanistan. K 3 officerare och civilanställda är efterfrågade för vår professionalism och för de kompetenser vi har. I dagarna roterar en underrättelsepluton från K 3 ner till Kosovo för att påbörja operativ verksamhet ingående i en brittisk enhet. Plutonen skall tjänstgöra där i 12 månader. Mer om utlandstjänsten kommer längre fram i tidningen. arbetsformer och organisation för att kunna leva upp till kraven. Bland annat innebär det att från halvårsskiftet 2007 kommer vi att ha ungefär 250 kontraktsanställda soldater i garnisonen. Åtgärder för att återta flottiljområdet pågår och är en viktig del i att skapa långsiktiga bra lösningar för förbanden. Fallskärmsjägarskolan kommer att förändras under nästa år vilket innebär att värnpliktsutbildning, fallskärmstjänsten och skolstaben åter ingår i regementet. Seden årskiftet ingår Örebro- Värmlandsgruppen i K 3. Förändringen har varit positiv för regementet och nya samarbetsformer utvecklas allt mer över tiden. Hemvärnet i Örebro och Värmland genomgår också en förändring av organisationen. Målbilden är att ha två bataljoner i Värmland och en bataljon i Örebro. Det har nu gått ett år sedan du höll det förra numret av Livhusaren i din hand. Här kan du nu se framemot ett nytt spännande nummer. Det har hänt otroligt mycket på förbandet och ett axplock beskrivs utförligare i tidningen. Några av dessa vill jag utveckla något. Åldersklassen 05/06 var den sista i det gamla utbildningssystemet och resultatet var mycket bra. Bra resultat både i förband och individuellt har presterats och under arméns slutövning Combained Challenge (CC-06) kunde vi visa att ett lätt, mobilt och slagkraftigt förband är ett vinnande koncept. Under året har ett nära samarbete med P4 bataljonen inom ramen för den EU ledda snabbinsatsstyrkan, Nordic battle group (NBG), påbörjats. Det samarbetet har fungerat väl och ökar våra möjligheter att träna i bataljonsram. Detta samarbete kommer att utvecklas ytterligare inför beredskapsperioden första halvåret Under Cold Response (CR 06) i Nordnorge deltog vi med underrättelseförband inom ramen för ett ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Aquisition, Reconnaissance) koncept. Övningen var viktig utifrån regementets ansvar för ISTAR ledning och en underrättelsepluton ingående i NBG. K 3 delar i övningen fungerade mycket bra. Inom UAV-verksamheten är avsikten att UGGLAN-systemet skall avvecklas och att det skall anskaffas ett nytt taktiskt UAVsystem. Det nya systemet skall vara Regementet har utmärkt sig med 1:a plats i Försvarsmaktens mest prestigefyllda tävling, FM patrulltävlan. Det visar att regementets officerare håller en hög standard avseende personlig färdighet och fysisk prestationsförmåga. Bra gjort! Vi går en spännande tid till mötes. Stora utmaningar väntar i form av förändringar av garnisonen mot insatsorganisationens krav. Första terminen i det nya värnpliktssystemet är snart avslutad och rekrytering till NBG, ISTAR och nästa underrättelsepluton till Kosovo pågår. Regementets nya vision Sveriges bästa soldater, -organiserade, tränade, insatsberedda ställer stora krav på oss alla och innebär att fokus är på insatsberedda förband, nationellt och internationellt. Det är det vi alla på regementet och i garnisonen måste ha för ögonen i vårt arbete. K 3 ser nu över Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett mycket gott arbete under det gångna året. Jag önskar alla en vilsam och välförtjänt jul och nyårshelg för att komma tillbaka med nya friska krafter Jag är övertygad om att K 3 och Karlsborgs garnison kan se framtiden an med tillförsikt och framtidstro! Ulf Gunnehed

4 DITT REGEMENTE BEHÖVER DIG! K 3 rekryterar LBB-soldater till insatsförbandet Luftburen skvadron och underrättelsesoldater till en ISTAR-enhet (Undbat), som skall ingå i den Nordiska stridsgruppen inom ramen för EU snabbinsatsförband. Vi behöver dig som utbildats inom den Luftburna bataljonen eller Underrättelsebataljonen för att tillsammans med inneliggande årskull bilda våra insatsförband! Du rekryteras till att söka anställning i Försvarsmakten under en period av 1,5 år med början den 1 juli Under perioden fram till december 2008 är du en kontraktsanställd soldat med lön och förmåner. Åker förbandet iväg utomlands har du extra ersättning. Efter en inledande utbildningsperiod, termin 3, har förbandet en mycket hög beredskap under fortsatt träning. K 3 förband är till största delen förlagda i Karlsborg under perioden! Varför inte bli kontraktsanställd soldat under en tid och verka för fred, frihet och människovärde ute i världen. Passa på att spara pengar till fortsatta studier eller en planerad investering! Det finns mycket information att hämta på Internet - gå in på k3 hemsida och klicka dig vidare eller ring rekryteringsofficeren på regementet !

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Detta nummer innehåller bland annat: Start sid 6 Internationellt Start sid 13 Arméns slutövning Start sid 22 Bataljonsövning 2 Start sid 24 Bataljonsövning 3 Start sid 45 Överlevnadsutbildning i Brunei! Start sid 60 Minns du?

6 200 DAGAR I AFGHANISTAN MED MOBILE OBSERVATION TEAM HOTEL av David Pilerud Att försöka beskriva Afghanistan eller vårt arbete på ett par sidor är en omöjlig uppgift, men efter sju månader i landet kan jag bara säga att det är ett otroligt land. Storslagen natur och gästvänliga människor. Alla vi pratat med är glada att vi är här, för första gången sedan kommunistrevolutionen 1979 kan de leva ett normalt liv utan att riskera att bli skjutna varje dag. Efter alla år av strider mot Ryssar och Talibaner och inbördeskrig mellan rivaliserande krigsherrar känns det som om Afghanistans folk förtjänat lite fred. MOT Hotel ansvarar for distrikten Sar e Pol, Sayyad och Koihstanat i Sar e Pol provinsen i sydvästra hörnet av Swedish PRT AOR. Swedish AOR är lokaliserat i norra Afghanistan. De stora problemen för folket i våra distrikt just nu är att det finns för lite vatten vilket leder till dålig skörd, för få sjukvårdskliniker och skolor samt att vägarna ofta är i mycket dåligt skick. Ett annat problem är den utbredda korruptionen. Jag och chefen, kn Magnus landade i Afghanistan den 14 Februari och resten av teamet, Erik, Jocke, Henrik och Johann en knapp vecka senare. Vår uppgift var att ersätta ett Brittiskt team, därför påbörjade vi vår mission drygt 2 månader före huvuddelen av de andra teamen. Vi jobbade således vår första månad under Brittisk ledning. Därefter omdisponerade Britterna sina resurser till södra Afghanistan. Tyvärr gick inte omställningen från Brittisk till Svensk ledning så smidigt som vi önskat. Vi gick från fungerande till icke fungerande. Våra bilar var försenade, vår sambandsutrustning (RA1952) likaså. Och när sambandsutrustningen väl var installerad fungerade den så dåligt att den inte gick att lita på. Räddningen kom när vi fick hjälp att tjuvkoppla pc-dart till en satellittelefon, först då fungerade sambandet hyfsat. Stora delar av vår övriga gruppmateriel var också försenad, vissa saker saknas fortfarande. Andra saker fick vi tjata oss till eller helt enkelt stjäla för att kunna börja jobba. Under vintern gör regn och snö vägarna i bergen omöjliga att framrycka på, så allt eftersom veckorna gick kunde vi åka längre ut i våra distrikt. Ganska snart insåg vi att avstånd mäts i timmar inte kilometer. Mellan Mazar e Sharif och Sar e Pol är det 19 mil och tar 2,5 tim mellan SeP och Pasni är det 9 mil och tar 5-8 timmar. Under våra 7,5 månader här har vi snart utforskat alla vägar där det går att köra med en Toyota Landcruiser, och några till. Vi har besökt byar där det aldrig varit en västerlänning tidigare, och fått uppleva den lokala kulturen på ett sätt som är få förunnat. Vi har övernattat i gästhus och bjudits på lokala delikatesser. Övernattat under bar himmel på över 3000m höjd. Lagat bilen i oländig terräng med bland annat trasig drivknut, kylare och punkteringar, och även bogserat en av bilarna i 16 timmar till New Zeeland Kiwi Base i Bamyan för att få den lagad. Där fick vi även möjlighet att se platsen där de tre enorma Buddahstatyerna stog innan Talibanerna sprängde dem, nu återstår tyvärr bara hålen i berget. Vi har träffat massor med människor från distriktsguvenörer, polischefer, byäldstar och krigsherrar till bönder uppe i bergen. Vistats i sandöken, stenöken, i lummiga dalar, i tajta canyons där bilen knappt fått plats och bergsväggarna rest sig kilometervis lodrätt på båda sidor och vattnet stundtals nått upp till fönstren på bilen. Temperaturen har skiftat från -15 grader natten efter att vi fick skotta loss bilen i

7 Hindu Kush bergen till drygt 70 grader i solen när vi utspisade i en wadi i Sayyed. Vårt safehouse i Sar e Pol ligger på en höjd av 685 möh och den högsta punkten vi passerar på patrull är 3538 möh. Vi har framryckt till fots med TLC, med Patria och med kameler. Enligt lokal tideräkning är det år 1385, och när man vistas här känns det som en mix av 2006 och Traditionella kläder och åsnekärror blandat med västerländska kläder, mobiltelefoner och datorer. Ute i byarna kan man se lerhus med Ordermottagning via satelit parabolantenn på taket så de kan se TV. Toyota utgör bedömt 90% av bilbeståndet i landet och resten är ryska UAZ-arméjeepar och Kamaz lastbilar. Det rullar även mycket motorcyklar här och att se 4 män på samma motorcykel är inget konstigt. Men ute i distrikten är det fortfarande åsnor, hästar och kameler som är det vanligaste transportsättet. Sammanfattningsvis kan man säga att vår uppgift är att jobba för ett säkert Afghanistan, genom att patrullera i våra områden och träffa guvenörer, polischefer, byäldstar och vanliga människor. Ge vårt stöd till polisen och armén och följa deras arbete. Samla in underlag till hjälporganisationer. Sprida information samt samla in underrättelser till vårt PRT. Om jag fick ändra på något vore det att skapa fler MOT med fler safehouse längre ut i området, idag har vi väldigt stora områden. Jag skulle även gärna se att vi fick större befogenheter att ingripa mot brott, men där finns ett stort problem, den dagen vi börjar sparka in dörrar kommer vi att få hela befolkningen mot oss. Och man kommer att se på oss som man gjorde på Ryssar och Talibaner. Så även i framtiden måste allt ske under Afghansk ledning, även om det kan kännas som det går frustrerande långsamt ibland. Camp Northern Ligts som var en leråker när vi kom ner börjar nu att likna en camp, Vårt safe house har fått AC installerat och det ska snart börja byggas en hel del på det, så FS12 kommer att få en ganska

8 behaglig resa. Tyvärr har väl en del av charmen gått förlorad. Vi kommer nu att lämna över till ett Polskt team. Det har varit en lärorik och givande tid här, men nu ska det bli skönt att komma hem ett tag i väntan på nästa mission. Lt David Pilerud 2iC MOT H, FS11. Bild höger: På Kamelpatrull Bild nedan: Kamal Kahn bjuder på lunch

9 Författarinnan klängandes på en SISU i Afghanistan 2006 NORWEGIAN DEPLOYABLE HOSPITAL, MASAR-E-SHARIF AFGHANISTAN Forward Support Base, FSB, vid flygplatsen utanför Masar-e-Sharif är en gigantiskt stor tysk camp som fortfarande är under uppbyggnad och med lite plats för annat än arbete. Där ska det bli plats för helikopter- och flygplanshangarer, och väldigt mycket folk. Den norska campen ligger innanför egna murar inuti den tyska jättecampen. Det norska fältsjukhuset, som är ett Role 2 sjukhus, består av tält och containrar och Sverige har fått ansvar för att sätta upp Role 1 verksamheten. (Role 1 har hand om daglig sjukvård typ av Johanna Torstensson, K 3 vårdcentral). Role 2 bemannas av ett norskt och ett tyskt traumateam, intensivvårdssköterskor (där skulle jag vara) operation, akutmottagning, röntgen, laboratorium, apotek och tandläkare. Vi hade en vakans på en distriktssköterska som skulle vara på Role 1 så jag fick ta mig an den uppgiften tillsammans med den svenske läkaren tillsvidare. De första veckorna dominerades av ett ändlöst kånkande på lådor, montering av nya tält och ett och annat finger som skulle plåstras om. Efter ca fyra veckor var sjukhuset klart och vi planerade en öppningsceremoni. Så mycket sjukvårdsjobb hade vi inte behövt ägna oss åt ännu Dagarna innan sjukhuset och det nya köket skulle öppnas åkte jag hem på leave. Vi hade levt på rations och smörgåsmat som kom från köket på den gamla tyska campen. Vissa dagar fick vi korvbröd med sylt (!) och vi såg alla fram mot att få äta riktig mat. När jag var hemma ringde mina vänner och berättade att köket öppnats (och stängts) och att ca 120 (!) personer insjuknat i shigella, rejäl magsjuka. Folk vimsade runt på campen och visste inte var de befann sig. Hög feber, ont i magen, kräkningar och diarré dominerade sjukdomsbilden. Sjukvårdspersonalen tog snabbt två stora förrådstält i anspråk och ställde upp sängar i långa rader. Ambulanspersonalen åkte skytteltrafik runt campen och hämtade upp folk som inte orkade gå själva. En dag körde de 68 patienter! Alla fick dropp och antibiotika. Sjukvårdspersonalen räckte inte till för allt arbete så de från QRF en som inte var sjuka fick hjälpa till att eskortera folk till toaletterna, stå utanför och hålla i droppåsar och lyssna så att den som var på toa inte svimmade! Sjukhusets planerade öppningsceremoni blev det ingen tid för. När alla tillfrisknat kom jag tillbaka :) I köket krävdes en rejäl sanering och hygienutbildning av samtlig personal. En av kockarna, som

10 känsla av lugn, när jag åkte genom stan och bort några mil kändes det inte lika tryggt. Jag är glad för varje dag som gått utan att någon av våra drabbats av allvarlig olycka eller överfall. var boven i dramat, fick söka sig annat jobb. Vi fortsatte att äta rations och korvbröd med sylt (eller utan), och på campen insåg alla vikten av noggrann hygien och att magsjuka soldater inte är så mycket att ha. Efter ett tag kom det en svensk distriktssköterska till oss och när hon började jobba kunde jag börja arbeta på intensivvården. Det var roligt att få bygga upp vår svenska mottagning först och att sedan få jobba inne på själva sjukhuset. Att arbeta ihop med människor från olika länder kan ibland vara en utmaning, lika ofta ger det mycket. På det Norska fältsjukhuset arbetar förutom norrmän, så klart, även ett varierande antal tyskar och sju svenskar. Ibland har språkförbistringen varit både förvirrande och irriterande, oftast har vi haft roligt. Till slut pratade alla en blandning av engelska, norska, tyska, svenska och dari (som var det dominerande språket i vårt område). Vi har haft en salig blandning av patienter. Mest har vi tagit hand om lokalbefolkning som opererats hos oss, en till två per vecka och några av dem kommer jag aldrig att glömma. Vi har också haft en och annan magsjuk soldat och några som varit med om trafikolyckor liggande hos oss. Vi fick också ta emot tre civila ryska piloter som ätit flygplansmat och blivit matförgiftade. De bad mig stänga av värmen (ca 30 grader inne på natten) men jag kunde bara 10 Delar av Tyska och Norska campen beklaga och önska dem välkomna till Afghanistan. Att sätta igång en fläkt inne var inte att tänka på då all sand bara skulle yra omkring. Att befinna sig på en camp mitt i öknen i 48-gradig värme har sina sidor. Hur man än gör kommer det in sand överallt. Jag lärde mig fort att andas med munnen stängd ute. Värmen vänjer man sig vid, all sand som yr i luften är det värre med. Vi har haft några ordentliga sandstormar här. Ibland, när det stormat ordentligt, har jag fått känslan av att befinna mig på en båt. Allt (utom golven) svajar, det låter som om det slår i seglen och knakar i riggen. Saker som är upphängda utefter väggarna gungar. Ganska mysigt men i början blev jag nästan lite åksjuk, inne. Annat som det finns gott om i den här öknen är kamelspindlar. Det är spindlar, stora som min näve, med klor på framtassarna och rejäla käftar. Jag tycker INTE om kamelspindlar! De kurar ihop sig när de är redo för språng, och de siktar in sig på sitt byte för att ta en sig mumsig tugga. Inte giftiga men otäcka! Vi kom snabbt på att de skyggade för ljus, så jag gick alltid med ficklampan på när det var mörkt. Ormar av varierande arter finns det också. En kille fångade en utanför duscharna med en rörtång och en yxa. Han lämnade in den i sju delar till veterinären för artbestämning. När vi kom hit i början av mars hade de precis börjat att montera upp de första bostäderna på tyska sidan. Muren runt campen hade kommit halva vägen runt och det grävdes och murades överallt. Norska campen var till stor del klar, med egen mur och egen gate men inga shelter. Om larmet gick (vilket det gjort några gånger) skulle vi samlas i ett tält. (Vi svenskar valde att sätta oss i vår bepansrade ambulans istället, om den var hemma.) Nu (i september) är det minst tusen tyska soldater på deras sida. Där bor också sex svenskar, ett antal Letter, Belgare, Holländare några Britter, Italienare och Kroater m.fl. Där finns matsal, som nu fungerar och en mäss. Lokala handlare från stan kommer varje dag för att sälja mattor, kläder, sjalar och souvenirer. På Norska campen bygger de ett PX (affär) och de håller på med grunden till en egen, norsk, matsal. Några gånger har jag varit inne i på den svenska campen. När min kollega där var hemma på leave fick jag tillfälle att vikariera för henne i två veckor. Det var roligt att vara inne på svenska campen ett tag och se hur de hade det där. En dag fick jag följa med MP ut på tur. De skulle åka till polisstationen i Shebergan, ca fem mil bort, och samtidigt hälsa på svenskarna som bodde där. De ville gärna ha med sig en sjuksköterska på resan och jag var inte sen att anmäla mig. Roligt att se lite av landet man befunnit sig i ett tag, om än bara genom bilrutan. När man går innanför murarna hela dagarna får man en Jag har lärt mig många saker på det här sjukhuset, t.ex. vad som är bra att ha med sig och vad man kan klara sig utan eller använda istället för det man är van vid. Supporten hemifrån Sverige har inte alltid varit lysande. Jag beställde mycket materiel första veckan här nere, elva veckor och ett par påstötningar senare fick jag två st. (!) elastiska bindor och en (!) brännskadekompress av beställda 200 respektive en låda med tio st. Vanliga kompresser, som jag också beställde, fick jag aldrig. En av ambulanssköterskorna beställde också kompresser, 30 st men fick 300 st kompresser av en helt annan sort, sådana som är bra att använda på kroniska bensår. Knappast någon som lider av det här bland soldaterna och inget han hade behov av. Norrmännen beställer materiel och läkemedel varje måndag och får leverans på torsdagen i samma vecka! Att gissa vad som kommer att gå åt tio tolv veckor framåt är inte alltid så lätt. Är man långt borta gäller det att vara förutseende och ta i när man beställer, det är helt uppenbart men det borde gå att göra något åt! Vi har lärt oss av detta och skrivit övertydliga beställningar de gånger vi behövt något, det mesta har dock norrmännen stått för (vilket ju känns lite pinsamt). Att arbeta ihop med personal från andra länder har definitivt givit mersmak. Vi kan lära mycket av varandra! Vi tänker och gör inte alltid på samma sätt, men det mesta fungerar tillslut. Det har varit en oförglömlig upplevelse att ha fått vara med och bygga upp ett fältsjukhus på riktigt och att få se en camp byggas upp ur intet i öknen. Johanna Torstensson Skvadronssköterska K3/ Intensivvårdssköterska FS11

11 PROJEKT PERSONNEL RECOVERY (PR) I NORRA AFGHANISTAN av Tor Cavalli-Björkman Under slutet av mars genomfördes ett projekt för att stödja införandet av PR inom RAC North. Syftet med projektet var att ge svensk personal en så bra fungerande undsättnings organisation som möjligt med de resurser som finns på plats i området. Projektet genomfördes under 2 månader och avslutades i slutet av maj. Först lite bakgrund. I norra Afghanistan är Tyskland s.k. lead nation. Detta innebär att man ansvarar för infrastruktur och logistik och huvuddelen av befattningarna i staben. När man från svensk sida förstod att PR inte var reflekterat i organisationen eller bemanningen erbjöd Sverige att skicka ned en man till området för att stödja införandet av Personnel Recovery. Detta erbjudande mottogs positivt av Tyskland och deras insatskommando och efter ett väl genomfört förarbete på plats av Magnus Bratt, övlt och dåvarande C J 5 sektionen som ansvarar för planering och då även agerande stabschef, påbörjades projektet i slutet av mars. Uppdraget var enkelt uttryckt att bygga upp en PR förmåga i RAC North med de resurser som fanns att tillgå. Först en repetition eller kanske för vissa en introduktion om vad som krävs för att lyckas vid genomförandet av PR operationer. Rapport om att något har hänt. Lokalisering av och identifiering av nödställda. Understöd till nödställda om så behövs innan undsättning kan genomföras men också stöd till anhöriga både medmänskligt och för att inte information som kan äventyra den nödställdes situation lämnas ut. Undsättningsoperationen där vi återtar kontroll över nödställda skadade, d.v.s. tar dem till säkert område där vi kan påbörja återförandet. Återförandet och de åtgärder som vidtas när personalen kommer åter under vår kontroll. Vilket i korthet är att se till dem ur ett medicinskt perspektiv men också inhämta information som kan vara viktig för våra fortsatta operationer. En förutsättning för att lösa ovanstående är att personal som kan komma att bli nödställd (d.v.s. all personal) vet hur de skall agera i en nödsituation. Detta ingår i den Survival Evasion/Escape Resistance Extraction (SERE) utbildning som nu standardiseras. Vidare måste chefer och staber i alla nivåer kunna förbereda, planera och genomföra 11

12 PR vid sina förband. Det måste därutöver finnas förband/enheter som kan genomföra själva undsättningen i aktuell hotmiljö samt att ovanstående delar hålls ihop av ett fungerande system för samband och ledning. Sist men inte minst måste ovanstående delar vara samtränade och övade. Efter denna introduktion tillbaka till projektet i RAC North. Arbetet genomfördes i fem delar (i praktiken parallellt med varandra) med målet att etablera en fungerande PR i RAC North. Första delen var kunskapsinhämtning vilket innebar att samverka med de olika aktörerna inom ISAF för att få reda på vad som förändrats sen december 2004 då vi senast hade svensk personal som arbetade med PR i KABUL och deltog i arbetet med att bygga upp en PR funktion inom ISAF. Det stod tidigt klart att kunskapsnivån på den gemene stabsmedlemmen och enskilda soldaten var mycket låg till obefintlig (undantag svensk personal som fått viss Survival Evasion/Escape Resistance Extraction (SERE) utbildning före mission). Detta innebar att utbildningen måste genomföras mot alla målgrupper (enskilda, chefer o staber samt enheter för undsättning). Övningsverksamhet hade påbörjats mellan svenska enheter och den norska Quik Response Force (NO QRF) på lägre nivå. Detta gav erfarenheter som kunde tas tillvara vid skrivandet av stående order och vid fortsatta övningar. Det andra delen bestod i att övertyga chefen RAC North vikten av en fungerande PR och få hans välsignelse att gå vidare med projektet. Detta lyckades och general Kneip lämnade mycket stöd vilket bl.a. ledde till att hela PR paketet kunde presenteras för alla PRT chefer vilket blev en Kick off för hela projektet. COM RAC North var tydlig i sin målsättning avseende PR All personal skall kunna undsättas. Tredje delen var att skriva styrdokument för verksamheten så att enheterna visste vad som förväntades av dem. Med de resurser som finns till förfogande och befintlig utbildningstid blev COMBAT RECOVERY (undsättning av personal med 12 begränsad utbildning och utrustning) den metod som nu används i huvudsak för undsättning i RAC North. Vad avser Military Observer Team (MOT) och Quik Response Force (QRF) så infördes CSAR procedurer som skräddarsytts för deras behov. Fjärde delen var att utarbeta ett utbildningspaket PR. Syftet med paketet var att göra den enskilde oavsett plats i organisationen medveten om sina uppgifter som individ såväl som del i PR systemet för att få detsamma att fungera. Utbildningspaketet innehöll tre delar teoretisk utbildning: Allmän PR brief för all personal MOT/ QRF brief som reglerar procedurer för QRF och MOT STABS brief som syftade till att såväl utbilda som träna staben i några enkla PR scenarior. De teoretiska paketen byggdes sedan på med övningar i de olika nivåerna för att avslutas med tillämpningsövningar för att träna hela systemet. Den sista delen var genomförandet. För att genomföra utbildningen besöktes de olika PRT:na och utbildning genomfördes med tillgänglig personal. Övningar genomfördes med såväl staber, undsättningsteam enskilt men också med hela systemet. Övningar och Norska QRF anländer för att förstärka praktisk träning är en förutsättning för en fungerande PR funktion och ger även erfarenheter som utvecklar systemet. Här följer en sammanställning på vad som uppnåddes inom ramen för projektets två månader. Inom RAC North stab hade 85% av personalen tagit del av allmän PR brief vid något av 10 genomförda utbildningstillfällen. Crisis Response team RAC North, Norska QRF och Norska fältsjukhuset hade utbildats avseende PR. Under 3 dagar hade utbildning genomförts med Svenska PRT i MES. Denna utbildning skedde såväl ute vid de svenska provinskontoren som vid huvudcampen i Mazar e Sharif. Utbildning hade också genomförts med Norska PRT i MAYMANE där motivationen var hög efter incidenten i februari då campen blev angripen av en folkmassa och stor skadegörelse åsamkades campen och personal skadades. Därutöver hade vid flera tillfällen PR föredragningar genomförts under konferenser anordnade av RAC. Vi hann genomföra tre större PR/ undsättningsövningar övningar med efterföljande erfarenhetsseminarier. Dessa övningar involverade hela systemet, de som skulle undsättas, de som hade att leda undsättningen på olika nivåer samt slutligen de som genomförde själva undsättningen. Som avslutning ett citat från Commanders intent i RAC North PR Standing Operational Procedurer: För att upprätthålla operationssäkerheten, förbandens effektivitet, politiskt stöd och moral är det nödvändigt att personal som blir nödställd och eller skadad undsätts så fort som möjligt under bästa möjliga säkerhet. Tor Cavlli-Björkman SO Personnel Recovery RAC North That Others May Live

13 COMBINED CHALLENGE 2006 ARMÉNS SLUTÖVNING av Jens Ramhöj Arméns slutövning 2006 utspelade sig i två områden - i Stockholmsområdet och på Kvarn. K 3 deltog på båda platserna med de som utbildas till Luftburen bataljon. Underrättelsebataljonen var samtidigt i Norge på övning Cold response. Här följer ett att antal reportage som publiserades på Internet under övningen men som här i sammanställd form utgör en beskrivning av vad som hände K 3 soldater under övningen. Som sig bör inleddes övningen med att den Luftburna skvadronen flögs in i området och landsattes på Uppsala flygplats i landet Bogaland Första Svenskarna på plats i Bogaland!! Arméns slutövning 2006 har inletts. De första svenskarna på plats i Bogaland var den luftburna skvadronen ur stridsgruppen. Onsdagen den 15 mars 2006 kommer för alltid att vara en särskild dag i historieböckerna, dagen då den svenska stridsgruppen inledde sin uppgift att återupprätta lag och ordning i landet Bogaland. Efter utbildning och förberedelser var det nu äntligen dags att agera. Den första styrkan att sättas in, var helt planenligt den luftburna skvadronen från K 3. I Karlsborg stod förbandet redo med både personal och materiel i nära anslutning till flygbasen. K 3 soldaterna satt i olika grupperingar i närheten av den plats där chefen för bastroppen, som svarar för klargöring av flygplan och skötsel av banan, meddelat att man skulle ta in flygplanen. Spänningen steg efter hand som tiden gick. Nu var det dags att förflyttas till ett annat land, till en annan miljö och ett annat klimat. Både befäl och meniga trampade otåligt med fötterna och gjorde de sista kontrollerna av packning och gemensam materiel. Vid horisonten syntes plötsligt en prick som efterhand som minuterna gick blev större och större och tillslut kunde man lätt igenkänna konturerna av flygvapnets Herkulesplan. Det första 13

14 Urlastningen i Bogaland bevakades av media. av de nio stora transportplan, som under dag ett skulle transportera styrkan på plats. Planet hade inte mer än landat då nästa plan var på väg ner och innan det första planet var startklart stod tre av Flygvapnets Herculesplan klara att lasta in personal och materiel i sina stora lastutrymmen. De första två planen lastades med trupp och därefter varvades trupp och olika fordonstyper, lätta terrängbilar av olika slag och i det sista planet även stora fordon som de stora terränglastbilar som tillhör förbandets underhållsdelar. Planet hann inte mer än att lyfta innan soldaterna, med den erfarenhet som de tillägnat sig under många hårda övningar, slöt ögonen och dåsade till. Tio minuter kvar till landning, flygkaptenens röst hördes i högtalaranläggningen och alla vaknade till. Nu var det dags att bekänna färg. Vad väntar oss när motorerna stannat? Kommer vi att kunna lösa vår uppgift? Hur kommer värmen och nya den kulturen att påverka oss? Soldaterna tänkte tillbaka till de genomgångar som experten från Försvarets Överlevnadsskola haft som handlat om hur man skulle hantera vatten, farliga djur, växter och värmepåverkan. Alla tog tag i sitt vapen och rättade till utrustningen. Planet stannade till och rampen sänktes. Det var dags. Framåt! Övning Combined Challenge arméslutövning 2006 har inletts terrängen, klimatet, kulturen och farliga växter var denna gång lätt att hantera vi var ju fortfarande i Sverige denna gång i alla fall. Bild: Fyra glada soldater ser fram mot den just inledda övningen 14

15 Rensning av Barkarby skapar förutsättning för fortsatt styrkeuppbyggnad i Bogaland. Efter att ha fått huvuddelen av sin materiel flygtransporterad till Uppsalabasen kom den luftburna skvadronsstridsgruppen under torsdagen i strid i Barkarby. Efter att ha luftlandsatts i Uppsala, en av de större städerna i Bogaland, fortsatte styrkeuppbyggnaden för den Luftburna skvadronen under hela onsdagen. Ett efter ett landade de stora transportplanen på flygbasen och tömde sin last av människor, fordon och materiel och i slutet av dagen hade förbandet allt på plats för fortsatt verksamhet. Nästa steg i att få hela stridsgruppen på plats i Bogaland var att säkra ytterligare en flygplats, Barkarby, en plats också lämplig för ett fortsatt anfall mot Ursviksterrängen där delar ur SBB (Stockholms befrielsebrigad) grupperat. sin grupperingsplats i västra delen av Barkarbyfältet, beväpnade bland annat med robotar och spaning hjälpmedel som möjliggjorde att man kunde observera huvuddelen av terrängen fick skvadronschefen fortlöpande underrättelser om läget. En granatkastarpluton grupperades tidigt norr fältet. Vid 12-tiden anlände skvadronsstaben med skyddsstyrka. I en välmaskerad terrängbil, tätt intill ett hus sitter Robert Wahlström, signalist i skvadronsstaben. Allt fungerar väl och vi har samband med alla, säger han med ett leende. Nu ser vi fram emot att komma igång med verksamheten. De ur befolkningen som vi träffat på ser verkligen fram emot att det skall bli ordning och reda i landet En pluton skickades ut redan tidigt under onsdagseftermiddagen mot Barkarby för att spana och lämna underrättelser till huvudstyrkan som skulle anlända under torsdagen. Från Exakt klockan 1315 igångsätts anfallet. Plutonerna rör sig disciplinerat i terrängen understödda av granatkastare och varandra. En fientlig postering som 15

16 Eldledaren med sin grupp på väg fram i terrängen! visar fientliga avsikter bekämpas med indirekt eld. Framryckningen fortsätter och linje efter linje på den förberedda kartan intas. Plötsligt trycker alla sig mot marken och pekar ut en liten höjd ca 200 meter från den plats vi befinner oss. Fienden är siktad på nytt. Med stöd av fler granater från granatkastarplutonen framrycker den närmaste plutonen mot höjden under eldgivning. Efter en kort strid ger milismännen ur SBB upp. En skadad milisman tas om hand av sjukvårdare och övriga avväpnas, tas tillfånga och förs bakåt i terrängen. En annan pluton har redan tagit täten och framryckt för att nå slutmålet. Resterande delar ur stridsgruppsbataljonen, P 4 från Skövde, var på väg för att ansluta till den luftburna skvadronen. Så fort som ingenjörerna lagt bro över Stäket så kommer de. Luftburen skvadron anfaller vid Barkarby 16

17 STRID I BEBYGGELSE - EN TUFF UPPGIFT Gatustrider eller strid i bebyggelse som vi i försvaret kallar det, är något av det besvärligaste man göra. Nu var det dock nödvändigt - Befrielsefrontens högkvarter skulle intas! Säkerhetsbataljonen från Livgardet hade under en tid spanat mot Kungsholmen, närmare bestämt gamla Skogaholmsfabrikens lokaler dit befrielsefronten förskansat sig. Att lokalerna användes av befrielsefronten stod klart och även att ledaren, general Gunther Schwarz, var på plats. Det var dags för stridsgruppen att slå till! Tidigt på söndagsmorgonen slog den P 4/K 3 sammansatta bataljonen till mot Kungsholmen. Med stridsvagnar och pansarskyttefordon som stöd och skydd, framryckte den luftburna skvadronen mot målet. I den lilla parken i närheten av fabrikslokalerna förde skvadronchefen mj Björn Andersson fram sina plutonchefer till en liten höjd där man kunde se och peka ut den byggnad som man skulle inta. Samverkan genomfördes också med chefer i stridfordonen för att samordna understödet från stridsvagnskanonerna. Det var dags en stridsvagn körde fram mot den stora porten som skulle användas att tränga in genom. Mot stridvagnens 60 ton hade porten inget att sätta emot. Porten for upp och jägarsoldaterna som ryckt fram längs husfasaden trängde in. Inledningsvis upptäckte man bara en ingång och mot denna riktades motståndarens eldgivning. Med hjälp av handgranater och eld från automatkarbiner och kulsprutor kämpade sig soldaterna sig in på bottenvåningen, men till ett högt pris. Priset man får betala för att strida i denna miljö är i form av skadade, något som vi vill undvika till varje pris. Nu var vi förberedda, en samlingsplats för skadade var upprättad vid ingången till huset i skydd och förbandsplatsen stod bara 400 meter bort. 17

18 Rum för rum, våning för våning utkämpade K 3 soldaterna den besvärliga striden i huset. Du skyddar jag kastar hördes det på våningsplanen när rum där den fientligt inställda mobben förskansat sig skulle intas. Motståndarna hade satt ribban på striden även om stridgruppen ville undvika blodspillan. Samtidigt som soldaterna blir beskjutna från ett rum eller ett fönster så kanske det i ett annat finns civila eller gisslan som skall behandlas på ett helt annat sätt. Det är inte lätt. Trappan upp till den 6:e våningen var smal och i fönstren fanns fienden. Via en gammal backspegel kunde våra soldater titta runt hörnet och i ett obevakat ögonblick få ut egna på taket utanför. Granatgevärsskyttar häråt! Med hjälp av en spränggranat från ett granatgevär och ett antal kulsprutor kunde fienden hållas nere så att våra styrkor kunde komma in på våningsplanet. Detta våningsplan visade sig vara högkvartersplanet och i rum efter rum påträffades frontens ledarskikt. En man som varit gisslan och som påträffades fastbunden i ett rum befriades och togs om hand. 18

19 Plötsligt stod han där framför soldaterna, den efterspanade befrielsefrontens ledare, generalen Schwarz med sin livvakt. Ganska odramatiskt, men under högljudda protester fördes ledaren bort av militärpolis efter det att en officer från bataljonen försökt att förhandla fram ett uppgivande. Ett antal dokument togs om hand. Uppgiften var genomförd. Jens Ramhöj, PIC CC-06 Red kommentar: Slutövningens Stockholmsdel omfattande också ett SIB moment i samverkan med P 4 på Ursvik. Några bilder tagna vid det tillfället finns med i tidningen. Efter Stockholm omgrupperade K 3 till Kvarn där några moment avslutade övningen. Momenten på Kvarn kommenteras ej i detta nummer. Framåtandan var det inget fel på! 19

20 CHEFEN HUSARBAT Minns den gamla husardevisen: Uraktlåtenhet att handla ligger en befälhavare mera till last än misstag i fråga om val av medel. Med de orden som bakgrund har vi under året hanterat utmaningarna i verksamheten. Devisen enkelt, tydligt och stabilt under paraplyet ordning & reda har varit ledstjärnan under året. inställning att varje situation är på allvar. Detta har, utan tvekan, präglat insatserna under året. Alla har inte bara gett sitt yttersta vad avser fysiska prestationer utan även mentalt varit inriktade på att lösa uppgiften på riktigt. Det är precis denna auktoritet, ambition och engagemang som jag uppfattar kännetecknar vår officerskår i det dagliga arbetet och det som alltid leder till respekt i Försvarsmakten och ett bra resultat. När jag tillträdde som bataljonschef våren 2004 såg jag fram emot en stimulerande, rolig och mycket ansvarsfull tid vid regementet. Efter två år som bataljonschef kan jag nu konstatera att tiden vid Husarbataljonen på alla sätt har uppfyllt mina förväntningar och det på ett mycket positivt sätt. Jag har, som de gamla samurajerna, försökt att leva i nuet och inte bygga upp onödiga förväntningar enligt maximen: Förvänta dig ingenting men var beredd på allt. Den mentala beredskapen har således varit god! Vilket har varit en Övlt Roger Gustavsson Bataljonchef fördel vid de tillfällen då det varit som allra mest stimulerande. Alla verksamheter präglas som bekant av människorna i systemet och där har husarbataljonen otvetydigt mycket dugliga, professionella och drivande officerare vilket har varit den främsta framgångsfaktorn för bataljonens goda resultat under utbildningsåret. Därför vill jag rikta ett särskilt personligt tack till inte enbart cheferna på olika nivåer utan till alla officerare vid bataljonen för deras personliga engagemang, framåtanda och handlingskraft utöver vad tjänsten kräver som det brukar uttryckas i vitsordssammanhang. Husarbataljonen har, trots utmaningarna i den underbara vardagen, under året i gammal god stil inte bara tagit ett utan flera steg framåt i utbildningskvalité och förmågan att leverera dugliga insatsförband. Resultaten vad avser allt från reducerade avgångar, uppnådda utbildningsmål till prestationerna under slutövnings perioden, både i Sverige och Norge, talar sitt tydliga språk. Än en gång har Husarbataljonen fått beröm för genomförda insatser av både interna och externa aktörer - bra jobbat! Det jag personligen inte bara i mycket hög grad har uppskattat, utan även imponerats av, är den enskilde officerens och soldatens förmåga att ta ansvar och genomföra givna uppgifter med Stridsberedd Min absoluta uppfattning, nu liksom tidigare, är att det är officerarnas och soldaternas kunskaper, färdigheter och det vi kallar för Livhusaranda som är av direkt avgörande betydelse för våra förbands effekt snarare än tillgången på tunga materielsystem. Det är människan, inte tekniken eller vapnet, som är det viktigaste i vår verksamhet. Ett japanskt uttryck (återigen) som man än i dag kan höra i dojos är zen är sju ken är tre. Det betyder att teknisk skicklighet med svärdet ken eller med något annat vapen endast till 30 % kan förklara framgång eller för den delen misslyckande. Faktorn med vikten 70 %, det som är avgörande, är det som finns inombords. Viljan 20

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi, ambulanssjukvård, IVA, distriktsvård eller operation sökes till internationella fredsuppdrag Distriktssköterska

Läs mer

Livhusaren 2007 REDAKTÖREN HAR ORDET. Trevlig läsning önskar informationschefen Jens Ramhöj. Ansvarig utgivare är öv Ulf Gunnehed

Livhusaren 2007 REDAKTÖREN HAR ORDET. Trevlig läsning önskar informationschefen Jens Ramhöj. Ansvarig utgivare är öv Ulf Gunnehed LIVHUSAREN 2007 REDAKTÖREN HAR ORDET Varsågod! 2007 års Livhusaren - en årsbok för de som var anställda eller som gjorde sin värnplikt vid Livregementets husarer utbildningsåret 2006/2007. Tidningen är

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM UTLANDSSTYRKAN SÖKER läkare Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag HMS Malmö med skeppsbåten bredvid är på väg ut från Djibouti hamn.

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader Sida 1 (8) Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Kostnader avseende Nordic Battle Group

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga FS22 HEMKOMST Inbjudan till anhöriga Karlsborg 2012 INBJUDAN TILL DIG SOM ANHÖRIG Livregementets Husarer, K 3, tillsammans med FS 22 inbjuder Dig som anhörig att delta vid FS 22 medaljparad i Karlsborg

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

C-UPPSATS. Om en videoreporter

C-UPPSATS. Om en videoreporter C-UPPSATS 2009:031 Om en videoreporter Pernilla Neumann Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier Avdelningen för Medier och

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Praktikplats Mauritius

Praktikplats Mauritius Praktikplats Mauritius Sammanfattning Vulkanön Mauritius ligger öster om Madagaskar i den Indiska oceanen. Ön är i storlek jämförbar med Gottland, men med ett invånarantal som överstiger 1,2 miljoner.

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Lemshaga13 Planering

Lemshaga13 Planering Lemshaga13 Planering Ver2, 2013-10-02 Allm. Inköp/Fix/ToDo Story Inbjudan. Ved. Frimärken, mm Hajkmärke göra själva; Läderarmbandet 4 Stationer; Eld, Bröd, Kasta&Lek, Läderarmband Ta med (bara förslag):

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt.

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! FRO Sth anordnar i helgen 2011-05- 14 -- 2011-05-15

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer