Politik och samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politik och samhälle"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2010 Politik och samhälle NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur Pedagogisk introduktion till medieforskning Medier och samhälle av Klaus Bruhn Jensen Missa inte våra digitala stöd direkt kopplade till din bok

2 Denna symbol betyder att det finns digitala stöd kopplade till boken. Den digitala förlängningen av din bok Vad går upp emot glädjen att lära sig nya saker bryta ny mark och behärska ett nytt ämne? Inte mycket, tror vi på Studentlitteratur. Därför är vi stolta över att ständigt kunna erbjuda nya vägar till lärande. Den digitala förlängningen av boken ger nya möjligheter för både lärare och studenter. När du väljer en bok med digitala stöd kopplade till sig får du ett effektivt redskap som förenklar vardagen och sparar värdefull tid åt dig. Du får praktisk hjälp både inför, under och efter föreläsningarna. Dina studenter får ett pedagogiskt verktyg som stimulerar deras sinnen och hjälper dem med studierna. Välkommen in i den digitala lärovärlden! Färdigt material sparar tid Färdigt material det kan handla om allt från presentationer till filmklipp eller hemövningar sparar tid och gör att du kan lägga resurserna där du tycker att de bäst behövs. Hjälp för alla studenter De digitala stöden är framtagna för att passa alla studenter, oavsett förutsättningar. De stimulerar och aktiverar fler sinnen och underlättar inlärningen inte minst viktigt för dem med lässvårigheter. Snabb feedback Studenterna kan när som helst testa sina kunskaper. Praktikfall, simuleringar och pedagogiska övningar ger snabb feedback och visar vad de behöver repetera. Vill du veta mer om hur våra digitala stöd kan hjälpa dig och dina studenter? Läs mer på studentlitteratur.se eller ring och prata med någon av våra förläggare.

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Vi tar vårt uppdrag på stort allvar Det är med stolthet vi på Studentlitteratur presenterar årets katalog för det samhällsvetenskapliga utgivningsområdet. Här presenterar vi nya och kommande titlar tillsammans med nyutgåvor av våra mest uppskattade böcker. Vi inkluderar även äldre titlar för att synliggöra den samlade samhällsvetenskapliga utgivningen. Genom att ge ut litteratur av hög kvalitet som avspeglar både bredd och djup inom forskningen hoppas vi vara en viktig del i lärarens, forskarens och studentens utveckling. Vi har alltid läsaren i fokus och tar vår uppgift att omvandla forskningsresultat till moderna pedagogiska hjälpmedel på stort allvar. I årets katalog finner du ett omfattande urval av såväl övergripande och grundläggande kurslitteratur som specialiserad fördjupningslitteratur inom det samhällsvetenskapliga idéområdet. Bland årets nyheter vill vi gärna lyfta fram Sten Widmalm och Sven Oskarssons (red.) Prometokrati mellan demokrati och diktatur som ger en insiktsfull analys av den politiska verklighet som många av världens länder befinner sig i. En annan nyhet är Björn Badersten och Jakob Gustavssons Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken, som belönades med Kurslitteraturprisets hederspris. Mediernas roll och ansvar i mångetniska samhällen har debatterats under många år. Trots det är situationen fortfarande djupt otillfredsställande och Gunilla Hultén visar i Journalistik och mångfald att en omprövning av arbetssätt och värderingar inom journalistiken är nödvändig. Saknar du något i vårt utbud? Tveka inte att kontakta oss om du har en idé eller om det är något du vill diskutera. Din åsikt är viktig för oss! Vänliga hälsningar Innehåll Sociologi 2 Statsvetenskap 8 Medie- och kommunikationsvetenskap 16 Arbetsvetenskap 19 Kulturgeografi 19 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 20 Kurslitteraturpriset 26 Titelregister 28 Författarregister 30 Caroline Boussard Förläggare Samhällsvetenskap Tel Fil.dr i statsvetenskap Petra Jönsson Förlagsassistent Tel Omslagsfoto: Christoffer Lomfors Tryck: JMS Mediasystem 2010 Idé & grafisk form: First Flight

4 Sociologi En klassiker inom sociologin Giddens, AntHony Sociologi Anthony Giddens Sociologi är en av världens mest välrenommerade introduktionsböcker till sociologi. Boken väver samman en internationell överblick av dagens samhällen med en gedigen genomgång av disciplinens teoretiska huvuddrag. Vidare ger den en klar och överskådlig introduktion till sociologin som ämne och visar hur viktigt det är att ha en förståelse för hur samhället fungerar för att man som individ ska kunna engagera sig i centrala samhällsfrågor. I denna fjärde upplaga på svenska analyseras aktuella frågor som terrorism, globala skillnader, åldrande, risk och nätverkssamhället. Boken har anpassats för att vara relevant för svenska studenter och många områden diskuteras utifrån svenska förhållanden, exempelvis familj, invandring, välfärd och åldrande. Översättare: Björn Nilsson Fjärde upplagan 744 s 2007 Art.nr 6599 ISBN Andersen, H KAspersen, L B (red.) Andersson, LArs Klassisk och modern samhällsteori Ålderism Detta är en bred introduktion till de olika samhällsteoretiska traditionerna och deras grundbegrepp. Tyngdpunkten ligger på de samhällsteorier som utvecklats från och med nationalstatens konsolidering och industrialismens och kapitalismens genombrott och fram till i dag. Boken är skriven av sociologer från Sverige, Danmark, Norge och England. Denna tredje upplaga är starkt utvidgad, reviderad och uppdaterad, med många nyskrivna kapitel och nytillkomna författare. Översättare: Sten Andersson Tredje upplagan 552 s 2007 Art.nr 6433 ISBN Till boken finns ett pedagogiskt webbkomplement som underlättar både inlärning och undervisning. Studenten får tillgång till kapitelsammanfattningar, diskussionsfrågor för varje kapitel, litteraturförslag, länkar och ordlista med mera. För läraren finns en lärarhandledning med omfattande undervisningsresurser. Bland annat finns förslag på övningar, reflektions- och essäfrågor för diskussion samt olika teman som knyter ihop bokens delar. Ålderism är kanske den mest accepterade formen av fördom som existerar i dag, och den form av diskriminering som det tas lättast på. Negativa uttalanden och åsikter är accepterade på ett helt annat sätt om de är riktade mot äldre än om de vore riktade mot andra grupper. Denna bok tecknar en bakgrund till de fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdom och åldrandet samt de stereotyper och den diskriminering av äldre som förekommer i dag. 120 s 2008 Art.nr ISBN

5 Sociologi ArnstBerG, KArL-oLov Sverige och invandringen Under efterkrigstiden och i synnerhet under de senaste två decennierna har många människor invandrat till Sverige. Hur går det för dem som kommer, och varför? Vilka får stanna och vilka får inte det? Hur fungerar den ömsesidiga anpassningen? Denna bok ger en konkret och engagerande inblick i en av våra mest laddade samhällsfrågor. Boken riktar sig i första hand till studenter som behöver en introduktion till ämnet, men kan läsas med god behållning av alla samhällsintresserade. 179 s 2008 Art.nr ISBN CoLLins, randall Den sociologiska blicken Att se bortom det uppenbara Denna numera närmast klassiska bok utgör en välskriven och tankeväckande introduktion till sociologins grundläggande idéer och synsätt. Författaren knyter samman teorier som formulerats av sociologins grundare med dagens teoretiska tänkande och innehållet tar bl.a. upp samhällets grundvalar, makt, genus, religion och sociologins roll i informationsåldern. Författarens utgångspunkt är att sociologin i likhet med all vetenskap ska vara både tydlig och icke-självklar. Översättare: Sten Andersson 208 s 2008 Art.nr ISBN Nyhet BermAn, A H FArBrinG, C Å (red.) Kriminalvård i praktiken Strategier för att minska återfall i brott och missbruk Kriminalvården har till uppgift att skydda samhället och att erbjuda den dömde vård som bidrar till integrering i samhället. Denna bok ger en detaljerad beskrivning av kriminalvårdens möjligheter till behandlingsutredning, interventioner och frigivningsåtgärder, för den som dömts till fängelse eller skyddstillsyn. 800 s 2009 Art.nr ISBN CHAnCer, L s WAtKins, B X Sociala positioner en översikt Sociala positioner är en kritisk översikt över de tre välkända dimensioner av den sociala världen som utgörs av genus, ras och klass. Genom att illustrera hur genus, ras och klass fungerar sammanfogar boken den stora mängd forskning som finns inom vart och ett av ämnena, samtidigt som den också framhåller ett antal övertygande skäl för varför de bör analyseras tillsammans. Översättare: Lisa Sjösten. Med ett svenskt efterord av Clary Krekula. 214 s 2009 Art.nr ISBN darvishpour, m Westin, C (red.) Migration och etnicitet Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige Boken ger en introduktion till forskningen om etnicitet och migration i Sverige. Etniska relationer analyseras ur ett maktperspektiv med fokus på frågor som diskriminering, marginalisering och exkludering. Vilka sociala processer är det som leder till etniska minoriteters utanförskap och segregation? Boken riktar sig till studenter och forskare inom sociologi, IMER och andra samhällsvetenskapliga utbildningar som behandlar etnicitet och migrationsfrågor. 415 s 2008 Art.nr ISBN GoLdBerG, ted (red.) Samhällsproblem Samhällsproblem är en presentation av tillståndet i det svenska samhället idag. Boken ger inte bara en belysning av olika sociala problem utan visar även på komplexiteten i de samhälleliga processer som ligger bakom dessa. Det har nu gått fem år sedan den sjätte upplagan kom och mycket har hänt i samhället sedan dess. Denna sjunde upplaga har därför reviderats i väsentliga avseenden och uppdaterats med aktuella forskningsresultat. Sjunde upplagan Ca 500 s 2010 Art.nr 7113 ISBN Ny upplaga 3

6 Sociologi Karriär i offentlighetens ljus stier, JonAs Kändisskap och statuspassager Idrottslig identitet i upplevelseindustrins tjänst Kändisskap och statuspassager handlar om att bli stjärna, men också om att lämna livet som aktiv elitidrottare bakom sig. Utifrån såväl klassisk som modern sociologisk teoribildning beskrivs och problematiseras proffslivets och karriärslutets socialpsykologiska dynamik. På ett pedagogiskt och levande sätt resonerar författaren kring frågan om vad livet som elitidrottare, kändisskapet och karriärslutet innebär för idrottarnas identitet, självbild och självförtroende. Boken vänder sig till studenter inom pedagogik, sociologi, socialpsykologi, idrottspsykologi och idrottsvetenskap. 143 s 2009 Art.nr ISBN Nyhet JOnAS STIER är docent i sociologi på Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola, där han undervisar i interkulturella studier och sociologi. olofsson, A ÖHmAn, s (red.) Risker i det moderna samhället Samhällsvetenskapliga perspektiv Vi blir alltmer medvetna om de risker som omger oss i dagens samhälle. På en global nivå handlar det om klimatförändringar, terrorism och svält, medan det som berör flest människor i Sverige fortfarande är faror i vardagen. Risker i det moderna samhället ger en introduktion till samhällsvetenskaplig riskforskning och presenterar aktuell svensk forskning. Boken behandlar riskbegreppet utifrån förutsättningen att vi lever i ett heterogent samhälle. Den visar att denna heterogenitet är viktig både för att förstå individens riskuppfattning och behov av kommunikation, och för att få ett begrepp om olika organisationers hantering av risker och kriser. Boken vänder sig till studerande inom sociologi, socialpsykologi, psykologi och riskhantering på universitet och högskola samt yrkesverksamma inom krisberedskap och riskhantering. papakostas, ApostoLis Misstro, tillit, korruption och det offentligas civilisering Boken behandlar frågan om social misstro och produktionen av tillit i det offentliga i ett historiskt och socialt sammanhang. Genom att inledningsvis ge svar på enkla frågor som till exempel hur det kommer sig att man litar på folk man inte känner, för författaren diskussionen vidare till grundläggande frågor om det offentligas struktureringsprinciper och hur dessa principer hänger ihop med misstro, tillit och korruption. Misstro, tillit, korruption lämpar sig väl för kurser i företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig organisation, organisationsteori och sociologi. Boken kan även läsas med behållning av alla som har anledningar att fundera över det offentliga livets utveckling i dagens Sverige. 198 s 2009 Art.nr ISBN s 2009 Art.nr ISBN

7 Sociologi Nyhet Ny upplaga Grey, CHris En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera organisationer Att studera organisationer är i princip att studera alla de aspekter som mänskligt liv rymmer. Det innebär att studiet av organisationer måste innefatta resonemang kring filosofi, politik, etik och många andra ämnen. Bakom dessa abstraktioner döljer sig dessutom den verklighet där människor inte bara arbetar tillsammans utan också skämtar, diskuterar, kritiserar, beslutar, motarbetar, hoppas eller kort uttryckt organiserar. Översättare: Anna Holmqvist 260 s 2009 Art.nr ISBN sarnecki, Jerzy Introduktion till kriminologi Denna bok, nu i sin andra upplaga, ger läsaren en bred introduktion till ämnet kriminologi. Förutom teoretiskt inriktade kapitel, redovisas också i boken ett antal empiriska forskningsprojekt, om bland annat ungdomsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, terrorism och kriminalpolitik. Boken är i första hand avsedd som en introduktion till ämnet kriminologi för första terminens studerande, men kan med fördel användas av alla som vill stifta närmare bekantskap med ämnet. 616 s 2009 Art.nr 7645 ISBN stier, JonAs Kulturmöten En introduktion till interkulturella studier Boken ger en introduktion till fältet interkulturella studier. Utifrån en bred samhällsvetenskaplig teoribas, och med belysande exempel, tar boken fasta på fenomenet kultur på såväl samhällsnivå som på grupp- och individnivå. Teman som avhandlas är interkulturellt samspel, språk, icke-verbal kommunikation, stereotyper, fördomar, etnocentrism, främlingsfientlighet, rasism och rasbiologi. I denna andra reviderade upplagan presenteras den senaste forskningen på området. 178 s 2009 Art.nr ISBN Kommande LidsKoG, r sundqvist, G Miljösociologi I denna bok presenteras sociologiska perspektiv på dagens miljöproblem. Här diskuteras politikens möjligheter i en föränderlig och globaliserad värld, vetenskapens betydelse i att peka ut vad som är miljövänligt och miljöfarligt, miljöexperternas och miljörörelsernas roller att driva miljöfrågan framåt, samt medborgarnas möjligheter att påverka samhällets utformning. I resonemangen hänvisas till samhällets hantering av en mängd olika miljöproblem, inte minst klimatförändringar, luftföroreningar, kärnavfall och utarmning av den biologiska mångfalden. Boken vänder sig till studerande som i sina utbildningar och kommande yrkesutövning kommer i kontakt med miljöfrågor, t.ex. lärare, ingenjörer, miljövetare, samhällsplanerare och ekonomer. Den riktar sig också till grundläggande samhällsvetenskapliga utbildningar som är intresserade av dagens miljö- och riskfrågor. Ca 180 s 2010 Art.nr ISBN rosengren, dan Människans livsvärldar Människans livsvärldar är en grundbok i socialantropologi som tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan natur, kultur och samhälle. Centrala begrepp diskuteras och författaren analyserar olika samhällstyper som definieras utifrån försörjningssystem. I en avslutande epilog diskuteras det moderna västerländska samhällets bild av sig själv och av andra, samt hur detta påverkar västerländska samhällens sätt att förhålla sig till andra samhällen och kulturer. Boken vänder sig i första hand till studenter på grundnivå inom socialantropologi, men kan även användas inom ämnen som t.ex. humanekologi. Ca 220 s 2010 Art.nr ISBN swärd, HAns Hemlöshet Hemlöshet i ett välfärdssamhälle är en brännande fråga, som ständigt är aktuell. Det finns fortfarande inte några allmänt accepterade förklaringar till varför hemlöshet uppträder i de flesta samhällen, men teorierna är många. Enligt de hemlösas organisationer råder många missuppfattningar om de hemlösa. Den nya upplagan beskriver de senaste åtgärdsförslagen mot utestängning av personer från bostadsmarknaden. 255 s 2008 Art.nr 6723 ISBN

8 Sociologi WAHL, AnnA m.fl. engdahl, o LArsson, B Motstånd och Fantasi Sociologiska perspektiv Historien om F Grundläggande begrepp och teorier Feminism väcker starka känslor. Feministisk forskning har utvecklats inom akademin och på olika sätt påverkat samhället. Ofta efterfrågas och välkomnas de kunskaper som den feministiska forskningen ger upphov till, men lika ofta blir reaktionerna negativa. I fokus för Motstånd och fantasi står just de tillfällen då feministisk forskning möts av motstånd. Med hjälp av teorier om kön och makt analyseras processer av motstånd som en del av hur könsordningen i samhället återskapas. 400 s 2006 Art.nr ISBN s 2008 Art.nr ISBN Översättare: Sten Andersson eyerman, r JAmison, A Sociala rörelser i en ny tid Översättare: Emily Jamison Gromark 220 s 2005 Art.nr ISBN FLAA, paul m.fl. Introduktion till organisationsteori 202 s 1998 Art.nr 6391 ISBN Giddens, AntHony Modernitetens följder Översättare: Joachim Retzlaff 166 s 1996 Art.nr 6294 ISBN ABerCromBie, nicholas Introduktion till sociologi Översättare: Sten Andersson 188 s 2006 Art.nr ISBN AHrne, G HedstrÖm, p m.fl. Organisationer och samhälle Analytiska perspektiv 129 s 1999 Art.nr 6852 ISBN AHrne, G papakostas, A Organisationer, samhälle och globalisering 223 s 2002 Art.nr 8073 ISBN AspeLin, JonAs Avvikande beteende en sociologisk introduktion 175 s 1996 Art.nr 3968 ISBN JoHAnsson, Bo m.fl. (red.) Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete 473 s 2004 Art.nr ISBN KnoLL, t Witt, A (red.) Ensam tillsammans Senmodernitet, gemenskap, individualisering Zlatan, Caligula och ordningen i skolan 206 s 2005 Art.nr ISBN En interaktionistisk analys Förändring och lärande 174 s 2003 Art.nr ISBN En utmaning för offentlig sektor BAumAn, zygmunt Globalisering Översättare: Fredrik Miegel 129 s 2000 Art.nr 7206 ISBN BerGGren, LeiF (red.) Fritidskulturer 416 s 2000 Art.nr 7021 ISBN HiLte, mats KronvALL, KAi 149 s 1991 Art.nr 3368 ISBN LinderotH, JonAs (red.) Datorspelandets dynamik Lekar och roller i en digital kultur 256 s 2007 Art.nr ISBN

9 Sociologi LÖvGren, s JoHAnsson, K (red.) stigendal, mikael Viljan att styra Framgångsalternativ Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap 272 s 2007 Art.nr ISBN s 2004 Art.nr ISBN miegel, F JoHAnsson, t trondman, mats Kultursociologi Kultursociologi i praktiken 390 s 2002 Art.nr 4733 ISBN s 1999 Art.nr 6895 ISBN nilsson, BJÖrn I ord och handling trondman, mats Kloka möten Aspekter på samtal Om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar 146 s 1993 Art.nr 2986 ISBN s 2003 Art.nr ISBN persson, Anders (red.) Skolkulturer Vägar till framgång 195 s 2003 Art.nr ISBN peterson, ABBy m.fl. Ungdomar i vardagens väv En sociologisk studie av ungdomars gruppbildande i en storstadsförort 232 s 2003 Art.nr ISBN sahlin, ingrid (red.) Projektets paradoxer 264 s 1996 Art.nr 6154 ISBN WetterGren, Å JAmison, A (red.) Sociala rörelser Politik och kultur 410 s 2006 Art.nr ISBN WiCKenBerG, per m.fl. (red.) Miljö och hållbar utveckling samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont 446 s 2004 Art.nr ISBN WästerFors, david Fängelsebråk Analyser av konflikter på anstalt 120 s 2007 Art.nr ISBN stier, JonAs Identitet Människans gåtfulla porträtt 159 s 2003 Art.nr 7405 ISBN ÅLund, ALeKsAndrA Multikultiungdom Kön, etnicitet, identitet 196 s 1997 Art.nr 6363 ISBN stier, JonAs Högskolan bortom Bologna Internationaliseringen av högre utbildning 114 s 2007 Art.nr ISBN Din bok är bara några klick bort! stigendal, mikael Sociala värden i olika sociala världar Segregation och integration i storstaden Det är lätt att beställa. Gå in på studentlitteratur.se eller maila till Du kan också ringa till oss på s 1999 Art.nr 6667 ISBN

10 Statsvetenskap Utvärdering en megatrend i vår tid HerttinG, n vedung, e Den utvärderingstäta politiken Styrning och utvärdering i svensk storstadspolitik Utvärdering är en megatrend i vår tid. Nästan allt som görs i offentlig sektor skall utvärderas. I den utvärderingstäta politiken är de föreställningar och förslag som florerar allt oftare produkter av utvärderares arbete. För förståelsen av samtida politik är det därför angeläget att lära mer om hur utvärderingsrön produceras. I denna bok lanseras idén att utvärderingar styrs och bör styras av den utvärderade insatsens styrningsdoktrin. Men detta är också en bok om den svenska storstadspolitiken. Hur ska storstadspolitikens styrningsdoktrin bäst beskrivas? Vad karaktäriserar dess utvärderingspraktik och omfattande utvärderingskomplex? Boken bör intressera praktiker, studenter och forskare med intresse för styrning och utvärdering. Nyhet Ca 264 s 2009 Art.nr ISBN EVERT VEDUnG och nils HERTTInG är båda verksamma vid Institutet för bostads- och urbanforskning och Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. AmnÅ, erik Jourhavande medborgare Samhällsengagemang i en folkrörelsestat Medborgarnas politiska deltagande och samhällsengagemang ses ofta som en av demokratins livsnerver. Samtidigt sägs engagemanget vara på väg att urholkas. I boken beskrivs samhällsengagemanget i dagens Sverige med bilden av den jourhavande medborgaren ett mer mångfacetterat och föränderligt engagemang än tidigare, men inte nödvändigtvis mindre. Boken lämpar sig för kurser i statsvetenskap och sociologi och är intressant läsning för alla som verkar inom politiken 222 s 2008 Art.nr ISBN GustAvsson, J tallberg, J (red.) Internationella relationer I denna heltäckande grundbok i ämnet internationella relationer behandlas frågor som: Varför uppstår krig? Vad har globaliseringen för politiska effekter? Vem har makt i internationell politik? Hur kan utvecklingsländerna hävas ur fattigdom? Vilka motiv driver transnationella terroristnätverk? När har normer och internationella institutioner betydelse? Boken är skriven för studenter vid universitet och högskolor som möter ämnet internationella relationer för första gången. 456 s 2009 Art.nr ISBN Ny upplaga 8

11 Statsvetenskap Kommande BAdersten, B GustAvsson, J Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken Vad är statsvetenskap? är en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. I centrum står statsvetenskapens grundläggande frågor och svar, liksom möjligheten att nå vetenskaplig kunskap om politik. Statsvetenskapens framväxt som ämne och vetenskaplig disciplin behandlas, jämte dess centrala begrepp och metodologiska pluralism. Särskild uppmärksamhet ägnas åt förhållandet mellan den statsvetenskapliga forskningsprocessens olika delar (problem, teori, metod, material och resultat), men också vad det innebär att studera statsvetenskap vid universitet och högskolor och vad yrkesverksamma statsvetare gör. Ca 160 s 2010 Art.nr ISBN Kurslitteraturpriset 2009 Kurslitteraturpriset är ett årligen återkommande arrangemang. Priset är instiftat av Studentlitteratur för att inspirera alla med goda utgivningsidéer att göra allvar av dem. Björn Badersten och Jakob Gustavsson tilldelades 2009 ett av hedersprisen för sitt bidrag Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken. Juryns motivering lyder: För en aktuell, nyanserad och substantiell bild av ämnet med ett tydligt studentperspektiv. Ett brett och problemorienterat upplägg samt ett metodologiskt angreppssätt underlättar såväl studentens lärandeprocess som lärarens undervisning. Björn Badersten och Jakob Gustavsson visar även prov på metodiskt nytänkande med ett omfattande digitalt stöd som vilar på tre pedagogiska grundidéer. BJÖrKLund, F rodin, J (red.) Det nya östeuropa Stat och nation i förändring Sedan Berlinmurens fall 1989 har länderna i Östeuropa genomgått en djupgående förändringsprocess som skulle komma att påverka nära nog alla aspekter av deras politiska system och samhälle. Det har nu gått tjugo år och vi ser ett nytt Östeuropa. Denna bok skildrar stats- och nationsbyggnadsprocessen i en rad östeuropeiska länder (Ryssland, Lettland, Vitryssland, Ukraina, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Serbien, Moldavien och Rumänien) med fokus på perioden Boken analyserar också från ett jämförande perspektiv ländernas val av politiska institutioner, demokratiutveckling, civilsamhällets utveckling och internationella organisationers roll i Östeuropa. Det nya Östeuropa stat och nation i förändring är avsedd för kurser på grundläggande universitetsnivå i statsvetenskap samt angränsande samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Boken är också av intresse för journalister, tjänstemän och politiker som arbetar med Östeuropa. 444 s 2009 Art.nr ISBN Redaktörer är docent FREDRIKA BJöRKLUnD och fil.dr JOHnny RODIn, verksamma vid Södertörns högskola. övriga medverkande är LI BEnnICH-BJöRKMAn, MATILDA DAHL, TOMISLAV DULIĆ, JOAKIM EKMAn, KRISTIAn GERnER, ULRIKA JERRE, AnDREAS JOHAnSSOn, AnnA JOnSSOn, BRAnKA LIKIĆ-BRBORIĆ, JOnAS LInDE, AnDERS nordström, MATTIAS nowak, STEVEn SAxOnBERG, THOMAS SEDELIUS, JEnny SVEnSSOn, MARGRETHE B. SøVIK, BARBARA TöRnqUIST-PLEWA, AnDERS UHLIn och CAROLInA VEnDIL PALLIn. 9

12 Statsvetenskap Kommande JAnsson, maria m.fl. (red.) Den nationella väven Feministiska analyser I Den nationella väven ställs frågor om hur kön och nation skapas i samtida demokratier och vilken politisk betydelse detta har. I boken analyseras bland annat polisförhör i fall av dödligt våld mot kvinnor, medierapporteringen kring feministiskt initiativ, kvinnliga polarforskare och hur kvinnor som utmanar nationen framställs och gestaltas i dramatik. Författarna gör analyser utifrån ett makt- och demokratiperspektiv. Det handlar om hur kvinnor fråntas handlingsutrymme, hur idéer om nationell överhöghet reproduceras, hur rasism naturaliseras, eller hur heteronormativa ideal befäster maktrelationer baserade på kön, sexualitet, klass och etnicitet. JerneCK, magnus (red.) Fred i realpolitikens skugga I boken analyseras den moderna fredens villkor och möjligheter. Grundfrågan är hur konfliktfyllda relationer kan övergå i ett tillstånd av stabil fred, men också om en sådan fred kan exporteras, hur den präglas av förändringar i de internationella relationerna och vilka som är dess normativa grundvalar. Analyser av den unika svenska freden varvas med begreppshistoriska introduktioner och utförliga studier av samtida europeiska och globala fredsansträngningar. 360 s 2009 Art.nr ISBN Ca 200 s 2010 Art.nr ISBN Redaktörer är MARIA JAnSSOn, MARIA WEnDT och CECILIA ÅSE. övriga medverkande i boken är: AnnA BREDSTRöM, MAUD EDUARDS, yael FEILER, LISBETH LEWAnDER, DIAnA MULInARI och Ann TOWnS. MAGnUS JERnECK är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. övriga medverkande i boken är LARS I. AnDERSSOn, RIKARD BEnGTSSOn, AnnIKA BJöRKDAHL, MARIE CROnqVIST, OLE ELGSTRöM, MAGnUS ERICSOn, RUnE JOHAnSSOn, REBECKA LETTEVALL, KIM SALOMOn samt LInA STURFELT. HAnsen, peo EU:s migrationspolitik under 50 år Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling I boken beskrivs och analyseras den Europeiska unionens migrationspolitik som den har utvecklats under den europeiska integrationens drygt halvsekellånga historia. Boken vänder sig till forskare och studenter inom Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Europastudier, statsvetenskap, sociologi och historia. Den är också av intresse för dem som arbetar med migrationsfrågor inom organisationer, myndigheter, massmedia och folkbildning. JoHAnsson, m KHAKee, A Etik i stadsplanering Den värdegrund som svensk stadsplanering vilar på har allt mer försvagats. Bör man som stadsplanerare tillmötesgå de multinationella företagens krav på en investeringsvänlig stad eller främja bättre miljö och minska stadens ekologiska avtryck? Bör ombyggnaden av innerstaden tillvarata allmännyttans behov eller de resursstarka hushållens anspråk på centralt belägna lägenheter? Dessa frågeställningar belyses i boken som tar ett brett grepp om etiken inom stadsplaneringen. 232 s 2009 Art.nr ISBN s 2008 Art.nr ISBN

13 Statsvetenskap E-förvaltning reflektion och erfarenhetsutbyte I boken medverkar författare från olika vetenskapliga discipliner. Redaktörer är: KATARInA LInDBLAD-GIDLUnD, universitetslektor i samhällsinformatik vid Mittuniversitetet, AnnELIE EKELIn, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Kalmar högskola, SARA ERIKSén, professor i arbetsvetenskap med inriktning mot informatik vid Blekinge tekniska högskola och AGnETA RAnERUP, forskare och lärare på IT-universitetet i Göteborg (Chalmers/Göteborgs universitet). LindBLAd-GidLund, KAtArinA m.fl. (red.) Förvaltning och medborgarskap i förändring I dag har e-förvaltning (offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati) blivit etablerad praxis. Det finns omfattande erfarenhet och en stor praktisk kompetens inom e-förvaltning i samhället, men det erbjuds inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte, till internationella utblickar och till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Denna bok bidrar till att utveckla en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Bokens grundläggande syfte är att beskriva praxis i e-förvaltning av idag, men också att problematisera denna praxis. Ca 208 s 2009 Art.nr ISBN Ta en titt i boken! Hittat något intressant? På studentlitteratur.se kan du provläsa kapitel och beställa utvärderingsex. KArLsson, K-G zander, u (red.) Katastrofernas århundrade Historiska och verkningshistoriska perspektiv En bok som har katastrofer som huvudtema står i direkt och nödvändig förbindelse med de stora mänskliga grundfrågorna om vad det är att vara människa, hur vårt samhälle är och bör vara beskaffat, varifrån vi har kommit och vart vi är på väg. I den här boken behandlas olika 1900-talskatastrofer som exempelvis Titanics undergång, krig och folkmord, atombomben över Hiroshima och pågående miljökatastrofer. 325 s 2009 Art.nr ISBN Nyhet 11

14 Statsvetenskap LindGren, LenA Utvärderingsmonstret Kommande norén Bretzer, ylva Sveriges politiska system För första gången diskuteras det svenska politiska systemet ur ett flernivåperspektiv. Vad händer när riksdagen är vald? Vad gör politikerna på den nationella, regionala och kommunala nivån? Vilken roll spelar regeringskansliet, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna? Vilka styrmedel använder staten, och hur granskar medborgare och andra det som den offentliga makten beslutar och genomför? Vilken roll och begränsning har landstingen, regionerna och kommunerna, och på vilket sätt har EU-medlemsskapet förändrat den svenska förvaltningskulturens förutsättningar? Boken belyser dessa fyra nivåer och nämnda frågeställningar, och vänder sig i första hand till studenter i statsvetenskap och förvaltning. 208 s 2010 Art.nr ISBN ylva norén BRETZER är lektor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Hon undervisar och forskar vid Förvaltningshögskolan, och är också en ofta anlitad utvärderare. Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn Utvärdering sägs göra offentliga verksamheter bättre, mer effektiva och resultatinriktade. Utgångspunkten i denna bok är att utvärdering inte självklart ska ses som en aktivitet som förbättrar politiken. Boken tillhandahåller praktiska anvisningar för hur man ska förstå, planera, genomföra och använda kvalitets- och resultatmått, men problematiserar samtidigt mätandets logik, metod och användning. Perspektivet är med avsikt kritiskt och ifrågasättande. 138 s 2006 Art.nr ISBN möller, tommy Svensk politisk historia Strid och samverkan under tvåhundra år Med avstamp i 1809 års regeringsform får vi följa utvecklingen från det kungliga allenarådandets tid till det senaste regeringsskiftet Den långa tidshorisonten gör det möjligt att förstå de särdrag som svensk politik har idag. Boken är en uppföljning av Svensk politisk historia , som utgavs 2004, och som sedan dess varit flitigt använd som kurslitteratur på kurser i historia och statsvetenskap på universitet och högskolor. 328 s 2007 Art.nr ISBN LArsson, t BäCK, H premfors, rune m.fl. Governing and Governance in Sweden Demokrati & byråkrati What sets Swedish politics apart, why, and what difference does it make? This introduction to the Swedish political system is tailored to the needs of foreign students trying to grasp Swedish government and society. It offers an overview of the formal political institutions on central, regional and local level, as well as a thorough discussion of policymaking, lobbyism, media, and governance. 304 s 2008 Art.nr ISBN Ett viktigt område inom statsvetenskapen handlar om hur den offentliga förvaltningen styrs och organiseras. Det grundläggande problemet gäller hur den moderna statens ofrånkomliga byråkrati ska kunna förenas med den önskvärda demokratin. Boken är avsedd som en introduktion på universitetsnivå till området offentlig förvaltning inom statsvetenskap. Den är också lämplig som lärobok på högskolenivå inom andra studieinriktningar, och kan med behållning läsas av alla som är intresserade av förvaltningen och dess roll i den svenska demokratin. I denna andra reviderade upplaga har en allmän översyn av texten genomförts. 400 s 2009 Art.nr 7763 ISBN Ny upplaga

15 Statsvetenskap Kommande WidmALm, s oskarsson, s (red.) Prometokrati Mellan demokrati och diktatur Många stater i världen idag kan varken beskrivas som renodlade diktaturer eller demokratier. Några lyckas upprätta vissa demokratiska institutioner och de kanske t.o.m. håller val regelbundet. Andra tillhandahåller ett visst utbud av tidningar, radio- och tevekanaler. Men skyddet för mänskliga rättigheter varierar mellan svagt och obefintligt. Medborgare torteras av polis och militär, ibland stängs misshagliga tidningar plötsligt ner, politiska organisationer får sina friheter beskurna. Och nivåerna på graden av politiskt våld fluktuerar men det försvinner aldrig helt. I många fall blir valen bara en kort demokratisk andningspaus i vad som för övrigt är en mycket ofri politisk struktur. Dessa länder tycks ha hamnat mellan demokrati och diktatur, eller vad författarna kallar prometokrati. Den här boken handlar om vad som kännetecknar prometokratier, hur de uppstår och vad som gör att en stat fastnar i, eller tar sig ur, den regimtypen. 192 s 2010 Art.nr ISBN Redaktörer är professor STEn WIDMALM och docent SVEn OSKARSSOn, verksamma vid Uppsala universitet. övriga medverkande i boken är: RICKARD LALAnDER, ELIn BJARnEGÅRD, SVERKER FInnSTRöM, JAn TEORELL, CHRISTOFER BERGLUnD. ÅstrÖm, KennetH (red.) Termlexikon i statsvetenskap Omkring 1400 uppslagsord hämtade från statsvetenskapens olika inriktningar finns samlade i denna bok. Kortfattade förklaringar ges av begrepp inom bland annat komparativ politik, internationell politik, offentlig förvaltning, politisk teori och svensk politik. Boken är en behändig hjälpreda för den som bedriver studier i statsvetenskap eller för den som i sitt arbete snabbt behöver orientera sig inom det statsvetenskapliga fältet. Fackgranskning: Professor Leif Lewin. Ca 150 s 2010 Art.nr ISBN roberts, p sutch, p Politiskt tänkande En introduktion Denna lärobok ger studenten en uppsättning redskap för studier av det politiska tänkandet. Genom att få kunskap om och behärska olika termer, kan studenten på ett ingående och självständigt sätt studera det politiska tänkandet och den moraliska och politiska verklighet vi lever i. Boken är kronologiskt upplagd i enlighet med det politiska tänkandets historia och har därmed en unik dubbelstruktur som introducerar både centrala tänkare och viktiga begrepp. Översättare: Lisa Sjösten 368 s 2007 Art.nr ISBN tallberg, JonAs EU:s politiska system Den här boken syftar till att göra EU:s politiska maskineri begripligt. Hur fungerar egentligen EU? Vad gör EU:s olika institutioner? Vem har makt och inflytande i EU:s politiska process? Hur omsätts konkurrerande intressen i gemensam EU-politik? Denna tredje upplaga redogör för debatten om EU:s konstitutionella fördrag och beskriver de förändringar som utvidgningarna 2004 och 2007 medfört för EU:s politiska system. Tredje upplagan 224 s 2007 Art.nr 7311 ISBN Ny upplaga utkommer under våren! vedung, evert Utvärdering i politik och förvaltning Utvärdering idén att systematiskt kartlägga och bedöma offentliga interventioners och organisationers resultat och processer tilldrar sig ett ständigt stegrat intresse. På alla nivåer i den offentliga sektorn skall det utvärderas. Det gäller naturligtvis kommuner och statliga förvaltningar men också internationella organisationer. Utvärdering i politik och förvaltning är en kvalificerad lärobok som blivit en klassiker. I denna tredje upplaga är samtliga kapitel omarbetade och uppdaterade. Tredje upplagan 315 s 2009 Art.nr 3426 ISBN Ny upplaga 13

16 Statsvetenskap ÅKerBLom, AnniKA BerGstrAnd, mats m.fl. när kvinnor fick rättigheter när verkligheten sparkar bakut Sverige Nyhet Först i slutet av 1900-talet blev kvinnor och män jämbördiga i lagens mening. Den här boken åskådliggör med utgångspunkt i lagstiftningen utvecklingen av kvinnors rättigheter. Här får man följa hur kvinnor får samma rättsliga ställning som män, hur kvinnor får tillträde till utbildning och arbetsmarknad och hur kvinnor blir ekonomiskt självständiga individer med rätt till egen sexualitet. Boken är främst avsedd för studenter på grundkurser i historia, ekonomisk historia, genusvetenskap, statsvetenskap och sociologi med flera humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Den är också lämplig för alla som behöver en lättillgänglig handbok i jämställdhetsfrågor och kvinnohistoria. 108 s 2009 Art.nr ISBN s 2006 Art.nr ISBN denk, thomas Komparativ metod Förståelse genom jämförelse 127 s 2002 Art.nr 7375 ISBN erlingson, Gissur m.fl. Politiska partier 239 s 2005 Art.nr ISBN Forss, Kim Utvärdering som hantverk Bortom mallar och manualer 138 s 2007 Art.nr ISBN FurustiG, H sjöstedt, G Strategisk omvärldsanalys 244 s 2000 Art.nr 7136 ISBN GoLdmAnn, KJeLL Statsvetenskap som yrke 195 s 2005 Art.nr ISBN AGGestAm, KArin (red.) (O)Rättfärdiga krig Institutionell teori 212 s 2004 Art.nr ISBN Ekonomiska aktörer, spelregler och samhällsnormer AGreLL, WiLHeLm 288 s 2007 Art.nr ISBN Konsten att gissa rätt Underrättelsevetenskapens grunder 218 s 1998 Art.nr 6529 ISBN AGreLL, WiLHeLm Förvarning och samhällshot Jonsson, LeiF (red.) Kommunledning och samhällsutveckling 352 s 2006 Art.nr ISBN KArLsson, svante 287 s 2005 Art.nr ISBN Freds- och konfliktkunskap Andersson, erik Fjärde upplagan 466 s 2004 Art.nr 3421 ISBN Globaliseringens politiska ekonomi 14 HedLund, stefan KArvonen, LAuri en introduktion Demokratisering 201 s 2001 Art.nr 7614 ISBN s 1997 Art.nr 6274 ISBN BenGtsson, ÅsA LArsson, reidar Politiskt deltagande Politiska ideologier i vår tid 234 s 2007 Art.nr ISBN Sjunde upplagan 234 s 2005 Art.nr 1326 ISBN

17 Statsvetenskap Linde, J ekman, J schierenbeck, isabell Demokratiseringsprocesser Det splittrade Israel? Teoretiska ansatser och empiriska studier politiska och sociala skiljelinjer 297 s 2006 Art.nr ISBN s 2006 Art.nr ISBN LindHoLm schulz, HeLenA sjölin, mats Krig i vår tid Politisk etik 193 s 2002 Art.nr 7611 ISBN s 2005 Art.nr ISBN Lundquist, LennArt vilby, Knud Demokratins väktare Den globala resan Ämbetsmännen och vårt offentliga etos Marginalisering och miljöhot 306 s 1998 Art.nr 6698 ISBN Översättare: Joachim Retzlaff Lundquist, LennArt 414 s 2007 Art.nr 7657 ISBN Det vetenskapliga studiet av politik 170 s 1993 Art.nr 3913 ISBN Lundquist, LennArt Medborgardemokratin och eliterna 282 s 2001 Art.nr 7646 ISBN malnes, r midgaard, K (red.) De politiska idéernas historia Få alla nyheter direkt! Översättare: Sven-Erik Torhell 396 s 2005 Art.nr 4648 ISBN odén, BertiL Biståndets idéhistoria Från Marshallhjälp till milleniemål 233 s 2006 Art.nr ISBN persson, sune Se till att du får våra nyhetsbrev fullspäckade med erbjudanden och senaste nytt inom just ditt ämne. Anmäl dig på studentlitteratur.se/nyhetsbrev Palestinakonflikten Femte upplagan 254 s 1994 Art.nr 720 ISBN phillips, Anne närvarons politik den politiska representationen av kön, etnicitet och ras Översättare: Pauline Stoltz 234 s 2000 Art.nr 6695 ISBN sandberg, B FAuGert, s Perspektiv på utvärdering 164 s 2007 Art.nr ISBN

18 Medie- och kommunikationsvetenskap Behövs nya värderingar inom journalistiken? HuLtén, GuniLLA Journalistik och mångfald I decennier har mediers roll och ansvar i mångetniska samhällen uppmärksammats, debatterats och kritiserats. Debatten har kopplats till krav på att redaktioner och journalister måste ta ett större ansvar för den samlade mediebilden. Missnöjet har även handlat om att redaktioner är etniskt och kulturellt homogena reservat. Trots att flera redaktioner under senare år har genomfört åtgärder för att bredda rekrytering och för att öka mångfalden i innehållet är situationen fortfarande djupt otillfredsställande. Mångfald i journalistiken är något som även kräver en omprövning av arbetssätt och värderingar inom journalistiken. Den här boken belyser hur journalistik förhåller sig till etnisk och kulturell mångfald såväl i medieinnehåll som på redaktioner. Författaren ger också en historisk bakgrund till området och presenterar aktuella forskningsperspektiv. Journalistik och mångfald vänder sig till studerande på grundnivå främst i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Den är också användbar inom andra utbildningar som tar upp journalistikens roll i det mångetniska samhället. Nyhet GUnILLA HULTén är fil.dr i journalistik och verksam som forskare och lärare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. Hon är även knuten till Södertörns högskola. Tidigare arbetade hon under många år som journalist inom dagspressen. Hennes forskning är inriktad mot journalistik och migration. 168 s 2009 Art.nr ISBN HvitFeLt, H nygren, G (red.) På väg mot medievärlden 2020 Journalistik, teknik, marknad DEN DIGITALA FÖRLÄNGNINGEN AV DIN BOK Symbolerna visar att boken har ett digitalt stöd till hjälp för dig och dina studenter. Lätt att använda inför, under och efter lektionerna. Välkommen in i den digitala lärovärlden. Medievärlden förändras snabbt. Den digitala tekniken påverkar produktion och distribution, konsumtionsmönster förändras och nya informationsklyftor skapas. Förutsättningarna för det offentliga samtalet och de demokratiska processerna förändras. I denna fjärde upplaga analyserar medieforskare från olika områden några viktiga tendenser bakom medieutvecklingen. Boken vänder sig till studenter i medieoch kommunikationsvetenskap, medieteknik och journalistik. Fjärde upplagan 318 s 2008 Art.nr 7345 ISBN

19 Medie- och kommunikationsvetenskap BruHn Jensen, KLAus Medier och samhälle En introduktion BerGLez, p olausson, u (red.) Mediesamhället Centrala begrepp Medier från tv, radio och tidningar, till Internet och mobiltelefoni utgör idag en oskiljaktig del av politik, ekonomi, kultur och vardag. Vid en tidpunkt då många såväl i den offentliga debatten som i vardagliga samtal lyfter fram medierna som en direkt orsak till att samhället utvecklas i en bestämd riktning, tar denna bok sin utgångspunkt i det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan medier och samhälle. Medierna är en oskiljaktig del av samhällets struktur liksom den omgivande samhällsstrukturen bidrar till att forma de enskilda mediernas uppbyggnad och innehåll. Boken vänder sig i första hand till studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap vid universitet och högskolor. Översättare: Per Larson 173 s 2009 Art.nr ISBN Utifrån elva olika begrepp ger Mediesamhället. Centrala begrepp en bred introduktion till relationen mellan medier och samhälle. Författarna tar bland annat upp mediernas roll i skapandet av maktförhållanden, offentlighet, identitet, mobilitet, risker och interaktiva processer. Vad finns det för forskning om detta, och hur kan man inkludera medierna i den egna samhällsforskningen? Denna introduktion till studier om mediesamhället riktar sig till studenter, lärare och forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap men också till samhällsvetare och humanister i allmänhet. 267 s 2009 Art.nr ISBN Redaktörer är fil.dr PETER BERGLEZ och fil.dr ULRIKA OLAUSSOn. övriga medverkande är ESTER APPELGREn, ULF BUSKqVIST, JESPER FALKHEIMER, HEIKE GRAF, MATS HEIDE, BIRGITTA HöIJER, AnDRé JAnSSOn, STIG ARnE nohrstedt, TOBIAS OLSSOn och LInDA RyAn BEnGTSSOn. Kriskommunikation och nya medier Nyhet eriksson, mats nätens kriskommunikation Boken beskriver kortfattat hur kriser skapas, kommuniceras och hanteras i olika typer av nätverk. Möjligheterna till en snabb, samordnad och interaktiv kriskommunikation ökar samtidigt som nya organisatoriska och administrativa krav och dilemman uppstår i kriskommunikationsarbetet. Nätens kriskommunikation är en kortfattad grundbok i ämnet. Tonvikten läggs på de samhälleliga implikationerna av den kommunikationsteknologiska utvecklingen i kriskommunikation. Boken vänder sig till högskoleutbildningar med inriktning mot lednings- samt informations- och kommunikationsuppgifter samt för fortbildning inom informations- och kommunikationsområdet. 158 s 2009 Art.nr ISBN

20 Medie- och kommunikationsvetenskap LArsson, LArsÅKe FALKHeimer, J Heide, m Tillämpad kommunikationsvetenskap Strategisk kommunikation Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av organisationers kommunikation? Dessa och många andra frågor behandlas i denna bok som ger en introduktion till ämnesområdet planerad kommunikation och public relations. Den tredje upplagan innebär en aktualisering av forskning och kunskaper inom PR- och informationsområdet. Tredje upplagan 339 s 2008 Art.nr 6296 ISBN s 2007 Art.nr ISBN FALKHeimer, Jesper Medier och kommunikation en introduktion 197 s 2001 Art.nr 7263 ISBN JAnsson, André Globalisering kommunikation och modernitet 204 s 2004 Art.nr ISBN JArLBro, GuniLLA Medier, genus och makt 168 s 2006 Art.nr ISBN nygren, GunnAr m.fl. nyhetsfabriken journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld Det journalistiska arbetet har förändrats i grunden de senaste åren. Tempot är högre, både stressen och de kreativa möjligheterna större. Samtidigt finns det en tröghet i de redaktionella kulturerna. I denna bok framträder en bild av en journalistik i förändring. Boken utgår från både svensk och internationell forskning runt redaktionella processer, och undersöker hur det journalistiska arbetet ser ut idag på svenska redaktioner. 325 s 2008 Art.nr ISBN LArsson, LArsÅKe Upplysning och propaganda Utveckling av svensk PR och information 200 s 2005 Art.nr ISBN LArsson, LArsÅKe Opinionsmakarna En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati 226 s 2005 Art.nr ISBN LArsson, LArsÅKe (red.) PR på svenska Teori, strategi och kritisk analys 285 s 2002 Art.nr 8071 ISBN nord, L strömbäck, J (red.) Medierna och demokratin 439 s 2004 Art.nr ISBN Din bok är bara några klick bort! palm, LArs Kommunikationsplanering En handbok på vetenskaplig grund Det är lätt att beställa. Gå in på studentlitteratur.se eller maila till Du kan också ringa till oss på s 2006 Art.nr ISBN strömbäck, Jesper Makt och medier En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna 294 s 2000 Art.nr 6960 ISBN

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Terése Engman, Helene Eriksson, Karin Eriksson Människa, natur och samhälle/svenska och Matematik/LAU390 Handledare:

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

ATT UTMANA FÖRÄNDRINGENS GRÄNSER

ATT UTMANA FÖRÄNDRINGENS GRÄNSER ATT UTMANA FÖRÄNDRINGENS GRÄNSER Anna Isaksson Att utmana förändringens gränser En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel Lund Dissertations in Sociology 92

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet Värt att notera Forskning pågår professioner ger en överblick av utbildningsvetenskaplig forskning om

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Två studier om Den Globala Skolan

Två studier om Den Globala Skolan Rapport nr 30 Två studier om Den Globala Skolan Den Globala Skolans fortbildning av lärare Learning for sustainable development in a world of complexity and controversy Den Globala Skolans fortbildning

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV102 HT05 Handledare: Tomas Bergström Mjuka och burdusa En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Anna Borestam Nina Hansson Abstract

Läs mer

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid En kritisk studie av gymnasieskolan och den specialpedagogiska praktikens sociala konsekvenser Special education services in a late modern period A critical

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Från orsak till verkan

Från orsak till verkan Från orsak till verkan 1 Språk och litteraturcentrum, Lunds Universitet Filmvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Michael Krona, 2009 Tryck och distribution: Media-Tryck, Lund Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Förening med förhinder

Förening med förhinder Förening med förhinder utlandsfödda i det civila samhället Trots en lång och förankrad föreningstradition är civilsamhället i Sverige ännu en relativt osynlig och slumrande resurs i integrationsarbetet.

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer