Problemlösarna: Intervjun: HON ÄR DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #5 18 JUNI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Västmanlandsmodellens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Problemlösarna: Intervjun: HON ÄR DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #5 18 JUNI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Västmanlandsmodellens."

Transkript

1 DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #5 18 JUNI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: VAD GÖRS FÖR ÄLDRE MEDARBETARE? Intervjun: HON ÄR EN RIKTIG LAGSPELARE NYA SJUK- FÖRSÄKRINGEN I STARTGROPARNA Västmanlandsmodellens tre kuggar

2 Originalet kommer från oss År 2000 såg den första försäkringsmedicinska utredningen dagens ljus. Den skapades av Försäkringsmedicinskt Centrum (FMC) i samarbete med Försäkringskassan efter ett riksdagsbeslut året innan om att FMC skulle bildas. Åtta år senare har vi närmare genomförda utredningar bakom oss. Därmed är det ingen tvekan om att vi är Sveriges ledande leverantör av försäkringsmedicinska utredningar och arbetsförmågebedömningar. Förra året tog Manpower Hälsopartner över FMC och dess verksamhet. Vi vårdar FMCs originalutredningar men också dess övertygelse om att vi och våra kunder utvecklas tillsammans. Därför tog vi också tillfället i akt att förbättra våra utredningar. Allt för att ge dig som beställare exakt det du efterfrågar ett komplett underlag för att fatta rätt beslut om ersättning såväl som om rehabilitering och övriga åtgärder. Vill du veta mer eller beställa en utredning? Kontakta kundservice i din region: Stockholm: Mitt: Öst: eller Väst/Syd: Norr: _Annons_Dagens_DSoc_193x

3 # 5 Det är bara att hålla tummarna. I augusti 1985 tillsattes Rehabiliteringsberedningen. I november 1988, tre år och tre månader senare, presenterades resultatet. Tiden ansågs behövas för att utreda, diskutera och förankra. Efter en försöksperiod i tre försäkringskassor genomfördes den s k rehabiliteringsreformen Men när det nu är dags för de mest omfattande förändringarna i sjukförsäkringen sedan dess grundas de paradoxalt nog inte ens på en riktig utredning (även om förslagen inspirerats av Anna Hedborgs underlag till den parlamentariska utredning om socialförsäkringen som ännu inte blivit av). Bristen på dialog och förankring märktes i remissvaren, även om alla förstås ställer upp på syftet med förändringarna. När propositionen kom såg den, i stort sett, ut som ursprungsförslaget. Med viss nyfikenhet bläddrade jag senare i Socialförsäkringsutskottets betänkande för att se om där fanns något av de problematiseringar och markeringar som kan förekomma i betänkanden. Men icke. Dock trots alla förberedelser inför reformen 1992 gick det ju inte så bra. Ett skäl var säkert att komplexiteten i att stödja långtidssjuka tillbaka till arbete underskattades. Komplexiteten är inte mindre idag men förutsättningarna är trots allt bättre genom det mer metodiska arbetet hos Försäkringskassans handläggare och en bättre samverkan med omvärlden. Och tidsgränser på gott och ont. Det är bara att hålla tummarna för att det ska fungera. För alla vet vilka som drabbas om det inte gör det. Trevlig sommar! eva lindén redaktionssekreterare AKTUELLT Nya sjukförsäkringen snart här 4-5 Alla lokala försäkringscenter på plats 6 Nyheter i familjepolitiken 8 REPORTAGET I Västmanland arbetar Försäkringskassan ihop med polis och åklagare med bidragsbrott INTERVJU Birgitta Wågbrant är chefen som vill vara en i laget NEDSLAGET Processförarna i Göteborg slåss för att rätt ska vara rätt PROBLEMLÖSARNA Äldre kan behöva särskilda lösningar FOKUS Försäkringskassans forskningsstöd hotat Mått kan förlänga handläggningstider ÅSIKTER Lägg ner organisationen Tidig bedömning 27 NYFIKEN PÅ Jan Boström 29 NÄST SIST Försäkringskassan fick Klarspråkskristallen 30 PS Generaldirektör Curt Malmborg får sista ordet 32 dagens socialförsäkring JUNI

4 5MINUTER MED: Joakim Lindström, enhetschef LFC Malmö AKTUELLT Snart är det dags På LFC i Malmö har man förberett sig noga för förändringarna i sjukförsäkringen 1 juli. Hur har ni förberett er? Alla våra drygt 70 personliga handläggare har fått webb baserad samt lärarledd utbildning. Det gäller också våra 10 nyanställda. En av våra specialister ingår i ett processteam och har intresserat sig extra mycket för de kommande förändringarna. Hon har kontinuerligt informerat våra handläggare vilket har varit en stor fördel. Hur ser du på att NFC ska lämna ärendena till er senast efter 60e dagen. Det verkar vettigt. Vi vill ju få över ärendena så snabbt som möjligt för att hinna göra de bedömningar vi ska. Samtidigt vill vi att rätten till ersättning ska hinna utredas ordentligt. Hur är stämningen bland handläggarna? Jodå, de kan nog se poänger i det nya men är bekymrade över arbetsbelastningen. Vi ligger värst till i Skåne just nu med uppåt 200 ärenden per handläggare. Viss avlastning blir det genom våra nyanställda, men vi kommer ändå inte ner i ett rimligt antal ärenden. Hur ser du själv på det nya regelverket? Jag tycker att det är jättebra att vi nu får tidsgränser för ersättningen. Kan man inte arbeta i sitt vanliga arbete men med något annat så ska man göra det. Men det finns också en risk för utslagning. Socialförsäkringen har idag blivit lite av en trygghetsstiftelse, och då är syftet förfelat. Eva Lindén Nya sjukförsäkringen kräver Nu är det mindre än två veckor kvar tills de mest omfattande förändringarna i sjukförsäkringen på över 15 år genomförs Det gäller att vi på alla nivåer hjälps åt för att Försäkringskassan ska kunna genomföra sitt uppdrag så bra som möjligt, säger försäkringsdirektör Birgitta Målsäter. Förberedelserna har krävt ett intensivt arbete. Utifrån den korta tid som stått till buds har det fungerat väldigt väl. Det säger Birgitta Målsäter, chef för Försäkringsprocesser. Det har varit många delar som måste samordnas och falla på plats. I de delar som varit möjliga för oss att förbereda är det mesta nu på plats. Men visst har det varit många svåra frågor att lösa på vägen. Allt från hur vägledningar ska utformas till hur och när vi ska informera. Det finns en väldig vilja i organisationen att lyckas med det här. Att få reformer på plats är något vi är bra på i Försäkringskassan. Men det är först i skarpt läge vi vet hur det faktiskt fungerar, så vi får samtidigt vara lite ödmjuka. Men det är inte bara Försäkringskassan som påverkas av de nya reglerna. Det gör också, bland andra, arbetsgivare, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har haft, och fortsätter att ha, träffar både på lokal, regional och nationell nivå för att informera och diskutera vilka krav reformen ställer. Lämna över ärende En fråga som har diskuterats är när NFC ska överlämna ett ärende till LFC. Vi har kommit fram till att NFC ska lämna över alla ärenden till LFC senast 60 dagar efter sjukanmälan. Det var ett beslut som det inte var svårt att enas om. På frågan om det inte är sent med tanke på de olika tidsgränserna i rehabiliteringskedjan svarar Birgitta Målsäter att det oftast dröjer dagar innan nödvändiga underlag finns på NFC och handläggarna alltså kan börja arbeta med ärendena. Och skulle LFC få handlägga ärendena i sin helhet skulle vi tappa vårt nationella öga, det vill säga att vi ska bedöma rätten till ersättningen på ett enhetligt sätt i landet. Att rehabiliteringskedjan innebär ökad arbetsbelastning är helt klart. Frågan blir hur handläggarna ska klara det när tiden inte räcker till idag. Vi har Birgitta Målsäter äskat pengar från regeringen, närmare bestämt 135 miljoner kronor för personal, men jag kan inte säga när vi får besked. Men för att vi ska klara av det här behövs fler medarbetare och därför har vi redan påbörjat en rekrytering. Vilket stöd kommer handläggarna att ha? Ungefär medarbetare har nu fått utbildning om det nya regelverket. Verksamhetssupporten kommer att finnas på två nivåer. Den handläggare som behöver fråga om något vänder sig till en specialist på LFC. Specialisterna kan i sin tur vända sig till oss på Försäkringsprocesser. Försäkringskassans remissvar innehöll en hel del kritik och efterlyste också förtydliganden på många punkter. Hur ser du på situationen idag? Några av de oklarheter som fanns i den första versionen av förslaget klarades ut i propositionen men det är fortfarande en del som Det blir en intensiv period för medarbetarna Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson är medveten om att det blir en tuff period för Försäkringskassans handläggare. Men utlovar snar start för rehabiliteringsgarantin och en utvecklad företagshälsovård. För att rehabiliteringskedjan ska fungera måste människor kunna få stöd att komma tillbaka i arbete. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har just tecknat en avsiktsförklaring om både rehabiliteringsgarantin och företagshälsovården. Den ska inom kort preciseras i en överenskommelse. Allt kan inte fungera fullt ut 1 juli men ambitionen är att det ska starta med full kraft då, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Jobb- och utvecklingsgaranti Något annat som utlovats är det som först kallades resursarbeten men nu fått beteckningen jobb och utvecklingsgaranti. Den är avsedd för dem som framöver inte är rustade att återgå i arbete men ändå inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet arbetar nu intensivt med detta. Detaljer kommer i höst. Det handlar inte bara om sysselsättning utan också om sådant som arbetsträning, rehabilitering och utbildning. Vi har klara ambitioner att man ska rusta varje människa för att hon ska kunna komma tillbaka i arbete. Försäkringskassans handläggare är hårt belastade redan idag, och Försäkringskassan har begärt pengar för att klara arbetet efter 1 juli. Ministern vill inte kommentera begäran men säger att hon förstår att medarbetarna arbetar hårt. Jag är också medveten om att Försäkringskassans omorganisation pågår parallellt och att det kommer att bli en intensiv period för personalen. Men när man har 4 dagens socialförsäkring JUNI 2008

5 att alla hjälps åt Nya regler 1 juli l En rehabiliteringskedja med tidsgränser för när arbetsförmågan prövas. l Ettårsgräns för sjukpenning samt förlängd sjukpenning. l Nya kriterier för rätten till sjukersättning. l Tidsbegränsad sjukersättning upphör. Läs mer om de nya reglerna på regeringens webbplats www. regeringen.se/sb/d/1950, på Försäkringskassans intranät samt i DS (nr 1 4). är oklart. Det är sådant vi får jobba med efter hand och som också får klargöras genom domstolspraxis. Och vi tycker fortfarande att det hade varit bra om vi, och övriga berörda, hade fått mer tid att förbereda det hela. Om rehabiliteringskedjan inte fungerar som tänkt blir det Försäkringskassan som får klä skott för det? Visst kan det bli svårt för handläggarna att förmedla negativa beslut om personen inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete och det samtidigt inte finns någon form av alternativa arbeten. Men vår ambition är att följa regelverket och klara vårt uppdrag. Vi ska kunna förklara det nya regelverket, men det är inte vårt uppdrag att försvara det. Vilka risker ser du om Försäkringskassan inte får de äskade resurserna? Framför allt att vi får svårt att hinna göra de bedömningar vi ska inom tidsintervallen. Liksom att den aktivitet som är avsikten inte kommer till stånd. Birgitta Målsäter poängterar att intentionen med de nya reglerna är bra. Inte minst handlar det om tidiga insatser. Och det kommer tidsgränserna att medverka till, och tidsgränser är Försäkringskassan positiv till. De innebär att det blir tydligare vad som gäller. Som kund uppmuntras man att själv vara aktiv, precis som samtliga inblandade. Vi ska komma ihåg att vi är ett av få länder som inte har tydliga tidsgränser. Förutom att alla inblandade måste ta ansvar och bli mer aktiva anser Birgitta Målsäter att den viktigaste frågan för att rehabiliteringskedjan ska fungera är att det finns en alternativ arbetsmarknad. Många som inte kan få sjukpenning eller sjukersättning framöver därför att de bedöms ha en arbetsförmåga kommer att ha svårt att hitta lämpligt arbete. För dem måste det finnas andra möjligheter så som de resursjobb som regeringen har utlovat. Eva Lindén Arbetsplatsen har en central roll. Sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas tidigt och noggrant i förhållande till i första hand ordinarie arbete, i andra hand till andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Foto: ingvar karmhed pressens bild Foto: hanna teleman Cristina Husmark Pehrsson kommit igenom den så kommer det nya regelverket att underlätta. Bland annat blir det tydligare vad som gäller. På frågan om hon ser några risker förknippade med de nya reglerna svarar ministern att hon med en så här stor reform inte blir förvånad om allt inte fungerar till hundra procent första dagen. Men jag är övertygad om att Försäkringskassan med sin professionalitet kommer att implementera det här på ett bra sätt. Eva Lindén Överenskommelsen klar Precis innan DS gick i tryck blev den nämnda överenskommelsen om rehabiliteringsgarantin och företagshälsovården klar. Rehabiliteringsgarantin innebär att 200 miljoner kronor avsätts i år för rehabiliteringsgarantin vilken omfattar behandling/rehabilitering vid smärta i rygg och nacke samt vid lättare/medelsvår psykisk ohälsa till exempel stressrelaterade besvär. Insatser kan erbjudas enligt garantin efter 1 juli men kommer inte att finnas i tillräcklig omfattning. Landstingen ska därför, till oktober, kartlägga läget. En utredning ska sedan föreslå hur ga- rantin ska bli tillgänglig för alla. Tidsgränser i garantin kan komma i en ny överenskommelse i höst. Preciseringar för insatserna ska göras i samråd med Försäkringskassan. Nationella riktlinjer ska utarbetas. Bygger på frivillighet När det gäller företagshälsovården innebär överenskommelsen att godkänd företagshälsovård också ska kunna ge primärvård eller att en vårdcentral ska kunna serva med företagshälsovård. Modellen bygger på frivillighet för alla inblandade. För att bli godkänd ska företagshälsovården medverka till en bättre sjukskrivningsprocess genom att ge Försäkringskassan bra beslutsunderlag och tidigt initiera insatser för att personer ska kunna återgå i arbete. Genom att företagshälsovården får tidig kontakt med människor som söker sjukvård förväntas den bidra till att insatser från sjukvården, arbetsplatsen och Försäkringskassan koordineras. Det talas till och med om personliga koordinatorer i det syftet. Det är Försäkringskassan som ska godkänna företagshälsovården i de delar som har med sjukskrivning att göra. Eva Lindén dagens socialförsäkring JUNI

6 AKTUELLT Nordisk portal om socialförsäkringarna n n n En nordisk socialförsäkringsportal har nyligen lanserats. Den riktar sig till personer som flyttar till, eller börjar arbeta eller studera i ett annat nordiskt land. På portalen finns inte bara information om de olika förmånerna i respektive land utan även om bestämmelserna om var man är försäkrad i olika situationer. webbsida: Utökat elektroniskt informationsutbyte n n n För att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar föreslår regeringen i en proposition att myndigheterna från årsskiftet får bättre möjligheter till elektroniskt informationsutbyte. En lång rad myndigheter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Skatteverket, Migrationsverket, Statens pensionsverk och Kronofogden ska få lämna och ta emot information i elektronisk form inför beslut om ersättningar och bidrag. Även arbetslöshetskassorna ingår liksom kommunernas socialnämnder, de sistnämnda dock endast som mottagare av uppgifter. Samarbete ska minska utanförskap n n n För att minska utanförskapet i stadsdelar med utbrett utanförskap ska regeringen inleda en dialog med de kommuner som tidigare haft lokala utvecklingsavtal med staten. Samtidigt får Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och polismyndigheterna i uppdrag att ingå i lokala partnerskap med dessa kommuner. Uppdraget löper till och med 2010 och ska utföras inom ramen för ordinarie resurser och verksamhet. Även privata och ideella aktörer ska kunna ingå i de lokala partnerskapen. De lokala försäkringscentren på plats Alla Försäkringskassans 60 lokala försäkringscenter (LFC) är nu på plats. Det första invigdes i mitten av november förra året och de tre sista för en dryg månad sedan. Det betyder att den nya Försäkringskassan nu finns över hela landet med lokal närvaro i varje kommun. Totalt medarbetare, varav 400 chefer, gör jobbet. De har haft det jobbigt och slitigt men trots det har det fallit ut oerhört väl, säger försäkringsdirektör Stig Orustfjord, som är chef för hela LFC-organisationen. Visst har det funnits problem men förberedelserna har varit så grundliga att det gått bra. Det finns också ett engagemang ute på de lokala försäkringscentren, det har jag märkt när jag har varit runt på invigningar. Han är också mycket nöjd med att Försäkringskassan fått till stånd en nationell produktionsstyrning. Vi har nu en rak lina ända från För att LFC ska lyckas med sitt uppdrag har relationen till telefonkundtjänsten och de nationella försäkringscentren (NFC) stor betydelse. Om vi slarvar i ärendehandläggningen ökar trycket på telefonkundtjänsten, vilket i sin tur leder till att kunderna kommer till lokalkontoren, och det blir en ond cirkel, konstaterar Stig Orustfjord. För att få till stånd en positiv cirkel har han därför ingått en försäkringspakt med cheferna för NFC respektive telefonkundtjänst och självbetjäning. Vi är väldigt beroende av varandra och vi måste hålla ihop för att klara våra kundåtaganden, säger Stig Orustfjord. För blir det fel för en av oss så blir det fel för alla. Pakten innehåller flera delar: l en gemensam krishantering över kundkanalsgränserna om ett ärendeslag inte hinns med l ett test med ett kvittensbrev inom föräldrapenningen där det framgår att anmälan tagits emot högsta ledningen ut till kundmötet och tillbaka. På så sätt kan vi lätt få ut gemensamma arbetssätt och lika lätt fånga upp vilka problem som finns därute. Pakt ska klara kundåtagandena och hur lång tid det tar innan pengarna kommer, men också information om självbetjäningstjänsterna l tydlig information på Försäkringskassans webbplats om hur den nya organisationen ser ut, vem som gör vad, och vilka öppettider som gäller, så att inte kunden ges fel förväntningar. Sven-Erik Johansson Kärnområden etablerade Med de lokala försäkringscentren är nu viktiga kärnområden i Försäkringskassan etablerade. Stig Orustfjord pekar ut fyra viktiga uppgifter för LFC: l handlägga sjuk- och handikappförmåner l ansvara för det lokala personliga kundmötet l sköta den lokala samverkan och representera Försäkringskassan utåt l bekämpa brott inom socialförsäkringen. Fortfarande återstår en hel del att göra innan LFC-organisationen fungerar fullt ut. Framförallt ska de lokala kundmötesplatserna utvecklas vidare. Det sker ofta i service- eller lokalsamverkan med Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra aktörer och kommer att pågå ända fram till På sikt tror jag inte att vi kommer att ha några egna mötesplatser utan vara en del i gemensamma lösningar med andra, säger Stig Orustfjord. Sedan har vi en jätteutmaning med den största sjukförsäkringsreformen på 30 år. Den medför ett stentufft arbete för oss i höst och under nästa år. Ansiktet utåt För att de lokala försäkringscentren ska kunna bli Försäkringskassans ansikte utåt krävs för det första att lokalkontoren och kundmötet utvecklas till något nytt. Det är en lång process att skilja på handläggning, beslutsfattande och kundmöte. Vi är bara i startblocken ännu, säger Stig Orustfjord. Vi måste bli mer proffsiga i kundmötet. Framförallt måst vi bli bättre på att möta missnöjda kunder med respekt så att de inte upplever sig snorkigt behandlade eller fyrkantigt hanterade. För det andra handlar det om att få till stånd ett bra samarbete med viktiga partners som hälsooch sjukvården, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna. Är det något jag ångrar så är det hur vi genom åren hanterat arbetsgivarna. Vi har inte sett dem som de viktiga ohälsoarbetare de är. Jag tror därför mycket på det partnerkoncept vi har utvecklat. Sven-Erik Johansson Kristin Ritter, NFC, Stig Orustfjord, LFC och Ann Persson-Grivas, telefonkundtjänst och självbetjäning. 6 dagens socialförsäkring JUNI 2008

7 Allas engagemang behövs i kvalitetsarbetet Nu tas det krafttag för att utveckla Försäkringskassans kvalitetsarbete. Det ska omfatta hela verksamheten och ska ske systematiskt. Försäkringskassan arbetar idag med kvalitet på många områden, men det sker inte på ett tillräckligt bra och systematiskt sätt. Ett exempel är att handläggarnas arbete kvalitetskontrolleras men inte vad som händer dessförinnan, till exempel hur det går till när huvudkontoret utformar normeringen. Ett annat är att organisationen ibland agerar först när något allvarligt har inträffat. Ett tredje exempel är att många styrande dokument/processbeskrivningar aldrig Syfte l l Kvaliteten ska kunna förutsägas, styras och förbättras Både ledning och medarbetare ska ha förutsättningar att arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor Utgångspunkter l Kunden i fokus l Arbeta med processer l Basera beslut på fakta l Ständiga förbättringar l Delaktiga medarbetare Svårt utvärdera nyttan med Finsam De personer som blir aktuella för insatser i Finsam får en bättre förankring på arbetsmarknaden och blir mindre beroende av trygghetssystemen. Men på grund av brister i det nationella uppföljningssystemet (SUS) är det svårt att veta vilken nytta samverkan gör. Det skriver Statskontoret i sin fjärde rapport om samverkansmodellen. Statskontoret framhåller också att gränsen mellan Finsam och vad som hör hemma inom de ordinarie verksamheterna kan vara svår att upprätthålla. införs eller följs upp. Dessutom utformas inte processbeskrivningarna i tillräcklig omfattning utifrån mervärdet för kunderna. På ett mer medvetet sätt Det här redovisas av projektet Systematiskt kvalitetsarbete som har haft i uppdrag att ta fram underlag för kommande kvalitetsarbete. Det finns mycket bra erfarenhet att bygga vidare på i Försäkringskassan men ska vi kunna styra och utveckla kvaliteten och se till att vi jobbar enkelt, snabbt och rätt måste vi arbeta med kvalitet på ett mer medvetet sätt, säger Eva Maria Magnusson, som varit projektledare tillsammans med Josephine Tullberg-Koesoemah. Enkelt, snabbt och rätt gäller gentemot våra kunder men också internt. Kvalitetsarbetet ändrar inriktning från efterkontroll till att handla om sådant som både kundmötesorganisationen och huvudkontoret gör, det vill säga arbetet både innan, under och efter produktion. Befintliga arbetssätt för kvalitet ska utvecklas och nya tillföras. Ständiga förbättringar Det första som sker nu i höst handlar om ständiga förbättringar. Ett antal intresserade enheter både vid huvudkontoret och runt om i landet ska få hjälpa oss Inom Finsam samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och landstingen. För rapporten har Statskontoret intervjuat en lång rad företrädare. Ur rapporten: l Försäkringskassan är tillsamman med kommunerna mest drivande i samarbetet. l Parterna gör prioriteringar utifrån de egna målen. l Eftersom det är svårt att dra en gräns mellan Finsam och ordinarie verksamhet finns risk för kostnadsövervältringar. att utveckla en modell. Det handlar om hur man ska fånga upp problem, precisera varför det är ett problem och komma fram till om man Eva Maria Magnusson kan och bör försöka lösa det själva. Om inte ska det skickas vidare. Vi vill se hur organisationen tar emot och hanterar problem/ förbättringsbehov, till exempel på Försäkringsprocesser, i juridikstaben eller ledningen för den egna arbetsplatsen. Och vi ska skapa en bra struktur för hur det bör gå till. Vad är skillnaden gentemot den tidigare förslagsverksamheten? Nu handlar det inte i första hand om förslag utan om att systematiskt identifiera sådant som medarbetarna upplever som hinder och svårigheter i arbetet. Det är ju inte säkert man kan komma med ett förslag, eller så kanske förslaget inte fungerar. Det finns också ett tydligt kundperspektiv, det vill säga det handlar om sådant som är problem för kunden. Eva Maria Magnusson, som finns på ledningsstaben, kommer att ansvara för att hålla samman kvalitetsarbetet. Eva Lindén l Finsam är mest populärt bland högre chefer och mindre populärt på lägre nivåer. Detta är tydligast inom Försäkringskassan. l Förstatligandet av Försäkringskassan uppfattas av de flesta som positivt för samverkan. l Många vill att Försäkringskassan ska kunna avsätta mer än fem procent av sjukpenningsmedlen till samverkan kring rehabilitering. Antalet samordningsförbund ökar stadigt. Anders Ljungberg på gång... Riksdag och departement 1/7 Slutredovisning från Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT). Försäkringskassans uppdrag 20/6 Remissvar om nationella minoritetsspråk vid myndigheter. 1/7 Redovisning av åtgärder inom e-förvaltningsområdet. 1/7 Sjukförsäkringsprognoser. Redovisning av modellerna bakom prognoserna för sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. 1/8 Gränsregional information. Redovisning av åtgärder för personer som bor och arbetar i olika länder i Norden. 10/8 Uppföljning av tandvårdens högkostnadsskydd avseende protetik för äldre. 15/8 En lång rad uppdrag ska redovisas: Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälsooch sjukvård. Uppföljning av vilande sjukoch aktivitetsersättning. Försöksverksamhet med alternativa insatser för långtidssjukskrivna. 18/8 Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen. Redovisning av resultaten av de åtgärder som vidtagits. I Försäkringskassan 12/8 Försäkringskassans styrelse sammanträder. 21/8 Externt seminarium om mänskliga rättigheter i socialförsäkringen. dagens socialförsäkring JUNI

8 AKTUELLT Klarspråkskristallen till Försäkringskassan n n n Försäkringskassan har vunnit Klarspråkskristallen Priset delas ut av Språkrådet och går till myndigheter och andra offentliga förvaltningar som nått goda resultat i sitt språkvårdsarbete. Tävlingskategorin i år var beslutstexter, och 15 organisationer var nominerade. Försäkringskassan fick priset för sitt nära och prestigelösa samarbete mellan jurister, språkvårdare och experter vilket lett till bra och begripliga beslutstexter (läs mer i Språkspalten på sid 30). Återkraven ökar snabbt n n n Försäkringskassan har 1,4 miljarder kronor i utestående fordringar. Summan växer varje år trots att effektiviteten i återkravsarbetet förbättrats de senaste åren. Det skriver Statskontoret i en granskning av återkravsarbetet vid Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden (CSN). Statskontoret anser att Försäkringskassan har stora problem med kostnadseffektiviteten. Att driva in 100 kronor kostar tio gånger mer hos Försäkringskassan än vad det gör för CSN. Krav på utredning om bilstöd n n n Sveriges fem rörelsehinderförbund kräver i en skrivelse till regeringen en ny utredning om bilstöd. Förbunden menar att inga väsentliga förändringar i bilstödet har gjorts sedan 1988 och att varken grundbidraget eller anskaffningsstödet följt kostnadsutvecklingen. Förvaltningslagen ska revideras n n n Förvaltningslagen ska ses över. Reglerna ska göras så lättillgängliga som möjligt och anpassas till en utbyggd elektronisk förvaltning. Det behövs även åtgärder för att komma till rätta med alltför långa handläggningstider hos myndigheterna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars Nyheter i familjepolitiken Jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag Den 1 juli kommer flera nyheter inom familjepolitiken. Delad föräldraledighet ger en bonus, kommuner får rätt att införa vårdnadsbidrag, och vid vård av barn måste föräldrarna styrka frånvaron med ett intyg från förskola eller skola för att få ersättning. Jämställdhetsbonusen ges till föräldrar som delar på föräldraledigheten. Den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattereduktion (dras från den slutliga skatten) om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Bonusen sätts in på skattekontot. Större ju mer jämlikt Bonusen är högst 100 kronor per dag och kan lämnas för barn som är födda efter den 30 juni i år. Bonusen blir större ju mer jämlikt uttaget av föräldrapenning är. Maximal bonus är kronor. För Försäkringskassans del handlar det om att skicka ut anmälningsblanketter till föräldrarna, beräkna antalet bonusgrundande dagar, och skicka in uppgifterna till Skatteverket. Det mesta behöver göras i början av året vilket ställer stora krav på kundmötesorganisationen, säger Magnus Arvidson, chef för enheten för föräldraförmåner, Försäkringskassans huvudkontor. Jämställdhetsbonusen kräver ordentlig planering. För att underlätta för föräldrarna lanserar Försäkringskassan den 1 juli en räknesnurra på sin webbplats. Vi diskuterar också en informationskampanj för att ge föräldrarna den kunskap som behövs. Från den 1 juli får kommunerna en möjlighet att införa vårdnadsbidrag, som mest kronor per månad. Det kan beviljas för barn som har fyllt ett men inte tre år. Det är kommunen som handlägger och beslutar om vårdnadsbidrag och det är hos kommunen man ansöker. Vårdnadsbidrag får tidigast lämnas efter att föräldrapenning betalats ut för sammanlagt 250 dagar. Kommunerna kommer att behöva stämma av med Försäkringskassan att så är fallet. Vi håller på att bygga ut vår maskinella överföring av uppgifter till kommunerna men fram till dess får den som söker en blankett från oss, säger Magnus Arvidson. Men vi kommer i möjligaste mån försöka styra över till vår självbetjäning. Vårdnadsbidrag kan inte lämnas samtidigt som föräldrapenning och vissa andra socialförsäkringsförmåner. Dessutom kommer det att ingå som bidragsgrundande inkomst vid prövning av framförallt rätt till bostadsbidrag Förhindra missbruk Magnus Arvidson tror att vårdnadsbidraget främst kommer att beröra kundcenter*. Men vi kan nog också räkna med att många går in på lokalkontoret efter att de har varit hos kommunen och ansökt. Kravet på intyg från skola eller förskola för att få tillfällig föräldrapenning har kommit till för att förhindra missbruk. När det kommer in en anmälan om vård av barn kommer Försäkringskassan att skicka ut ett intyg Lågt i tak inom Försäkringskassan Det är lågt i tak inom Försäkringskassan enligt den arbetsmiljöundersökning som fackförbundet ST låtit Statistiska centralbyrån göra bland medlemmarna Försäkringskassan sticker ut på ett negativt sätt på flera sätt. Enligt ST:s medlemmar så är det lägre i tak inom Försäkringskassan än i övriga statliga myndigheter och taket har sjunkit mest de senaste fem åren. Försämringarna gäller såväl intern kritik som att uttala sig kritiskt offentligt. Intranätet FIA belyste problematiken den 26 maj. Den dagen vi känner att vi inte kan framföra våra synpunkter är vi illa ute, sa generaldirektör Curt Malmborg. som föräldern ska lämna till förskolan, familjedaghemmet, fritidshem- Magnus Arvidson met eller skolan. Intyget ska styrka att barnet inte varit närvarande de dagar som föräldern begärt ersättning för. Både offentliga och privata verksamheter blir skyldiga att utfärda intyg. Vi får en kontroll i varje ärende och därmed fler riktiga utbetalningar, säger Magnus Arvidson. Det är en kontroll av att frånvaron och begäran om ersättning stämmer överens. Försäkringskassans administration påverkas inte så mycket även om tillfällig föräldrapenning är ett ofta förekommande ärendeslag. Det blir ett papper till och vi är vana att hantera intyg, säger Magnus Arvidson. Sven-Erik Johansson * Försäkringskassans telefonkundtjänst har bytt namn till kundcenter. Andra nyheter 1 juli i socialförsäkringen l sjukförsäkringsreformen (läs mer på sid 4) l tandvårdsreformen l skärpta regler för hur assistansersättningen får användas. I förra numret av DS svarade HR-direktör Bengt Stjärnsten på frågor om intern kritik. Vi måste ständigt arbeta på att skapa ett öppet klimat där man uppmuntrar kritik, både från medarbetare och från kunder. En organisations ledning ska tacksamt ta emot kritiska åsikter. Anders Ljungberg 8 dagens socialförsäkring JUNI 2008

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

rekordmånga i utbildning

rekordmånga i utbildning CURT OM DEN SVÅRA TIDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 15 OKTOBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Fokus: DET LUKTAR BROTT Problemlösarna: TA FAST TIDS- TJUVARNA! De är med i storsatsningen rekordmånga

Läs mer

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping.

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: EN BADDARE PÅ MARKNADS- FÖRING Aktuellt: FORTSATT TUFFT LÄGE SÅ HANTERAR VI DEN MÖRKA MEDIABILDEN Norrköping

Läs mer

ÖPPNA LANDSKAP. Han trivs bäst i TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN FÖRÄNDRAS RADIKALT

ÖPPNA LANDSKAP. Han trivs bäst i TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN FÖRÄNDRAS RADIKALT TA HJÄLP AV HJÄRN- GÄNGET DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #1 23 JANUARI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan HEKTISKT FÖR HR- DIREKTÖREN Han trivs bäst i ÖPPNA LANDSKAP GODA RÅD FÖR EGNA MÅL SJUKSKRIVNINGEN

Läs mer

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson,

Läs mer

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan MOTIverande SAMTAL blir vändpunkt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan Nu ska krånglet bort färre ärenden ANMÄLs TILL Jo Livet är lättare Pär Lagerquist får mer frihet

Läs mer

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 7 24 AUGUSTI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS Till kamp mot BIDRAGS- FUSKET Värda att vårdas: MOTARBETARNA Rygginstitutet - Luleå Håkan

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

SIST IN FÖRST UT? Björn Johansson BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK. Intervjun MÖT MANNEN I SVART. Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR NYA ORGANISA TIONEN

SIST IN FÖRST UT? Björn Johansson BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK. Intervjun MÖT MANNEN I SVART. Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR NYA ORGANISA TIONEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 1 25 januari 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun MÖT MANNEN I SVART BILSTÖDET SAMLAS I VÄSTERVIK Björn Johansson SIST IN FÖRST UT? Försäkringskassan 2.0 SÅ BLIR

Läs mer

Det hänger på förtroendet

Det hänger på förtroendet FÖRÄLDRAR RÄDS KASSAN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 november 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Arbetsskador YRKET STYR ERSÄTTNING Assistansersättning MISSBRUKET SKA STOPPAS Det hänger på förtroendet

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Temasidor. Henriette Johansson. dalarnas röst

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Temasidor. Henriette Johansson. dalarnas röst DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan FEL OCH RÄTT SÄTT ATT GE ETT NEJ Temasidor NYA FÖRSÄK RINGSKASSAN TAR FORM KONSTEN ATT HÅLLA ÅNGAN UPPE Henriette Johansson

Läs mer

Nya Försäkringskassan: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Robert Granath: Uppsala är KUNDEN

Nya Försäkringskassan: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Robert Granath: Uppsala är KUNDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan Nya Försäkringskassan: NU FALLER BITARNA PÅ PLATS Robert Granath: STRATEG SOM KÄNNER VÅR SJÄL Uppsala är testpiloter NYA

Läs mer

Traktorhiss blev. Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT. Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

Traktorhiss blev. Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT. Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 5 17 maj 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Stockholm SÅ SLUSSAS ÖVERTALIGA RÄTT Henry Komulainen: DÄRFÖR FUNGERAR DET BRA Traktorhiss blev mats olins räddning Rygginstitutet

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan Besök på anonym domstol ny metod KORtar sjuktider Irene Wennemo Kreativ utredare ny tidning: Dina sidor ute i höst #2 INNEHÅLL

Läs mer

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 6 15 JUNI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER Karin Larsson

Läs mer

brinner för medborgarna

brinner för medborgarna DÄRFÖR ÄR OHÄLSAN STÖRRE BLAND INVANDRARE DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 1 18 januari 2006 tidningen för dig I Försäkringskassan Resultatdialogen HUR GÅR DET FÖR VÄSTER BOTTEN? HALMSTAD RUSTAR MOT VÅLDET Inger

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN FELTÄNK OCH FELGJORT VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN Inledning De fyra borgerliga partierna gick till val 2006 med ett gemensamt program där det så kallade utanförskapet var en av huvudfrågorna. Allianspartierna

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

domkretsen Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas nr 3 2006

domkretsen Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas nr 3 2006 nr 3 2006 Fakturor i ny form Modernare rättgång Trivsel på arbetet granskas domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Byggboom i domstolsvärlden Brukarnas åsikter tillvaratas Fakturor i ny form Modernare

Läs mer