VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Blekinge Idrottsförbund 2008

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Omslagsbild: Blekinge Idrottsförbund avslutade sitt 100-årsjubileum med stor jubileumsgala i RON:s festlokaler där det bjöds på stor underhållning, vilket uppskattades av de inbjudna gästerna. Foto: MATZ ARNSTRÖM Övriga bilder: Sydöstran och Rolf Trulsson. 1

3 Innehållsförteckning Föredragningslista...3 Röstlängd Styrelsens berättelse Ordföranden tycker till om jubiléet...9 Utmärkelser Verksamhet Lokalt aktivitetsstöd Styrelsen får coachning SDF-rapporter Styrelsens arbete Lotta Engberg...51 SDF-bidrag...52 Årsredovisning Resultat- och balansräkning Revisionsberättelse...61 Budget Jublieumsåret med Kjell-Åke Karlsson, tävlingar och föreläsare årsgalan i bilder Blekinge Idrottsförbund Årsmöte på Ronneby Brunn, torsdagen den 23 april 2009 klockan Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret Rösträtt i enlighet med röstlängd. Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara. Föredragningslista 1. Inledning. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två justeringsmän. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Distriktsförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Distriktsförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för Fråga om ansvarsfrihet för distriktsförbundsstyrelsen. 12. Val av ordförande för distriktsförbundet tillika ordförande i distriktets förbundsstyrelse för en tid av ett år. (Avgående Kjell-Åke Karlsson) 13. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år. (Avgående Conny Nilsson, Jan-Anders Andersson, Barbro Engkvist och Marianne Ivarsson) 14. Auktoriserad revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom DF för en tid av ett år. (Nuvarande Tomas Almqvist, Ernst&Young AB) 15. Val av lekmannarevisor jämte ersättare att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom DF för en tid av ett år. (Nuvarande Stefan Nilsson med Bengt-Olof Nilsson som ersättare) 16. Verksamhetsplan och budget för Val av valberedning. (Nuvarande: Bengt Jonasson; ordförande, Hans Svensson, Anette Bohlin, Petra Ryman och Inge Fredin) 18. Val av sekret utskott. (Nuvarande: Kjell-Åke Karlsson, Kjell GG Johansson och Örjan Nilsson) 19. Behandling av ärenden som förelagts mötet av distriktsförbundsstyrelsen eller varom förslag väckts jämlikt 43 i stadgan. 20. Övriga frågor. 21. Mötet avslutas. PRson tycker till...88 Trulsson, Olsson och Karlssons syn på Förbundschefen minns

4 Brädseglarna visade upp sig och hade ett eldorado utanför Torhamns kust där de bjöds på hård vind kombinerat med skön kvällssol. 4 5

5 Styrelsens berättelse Styrelsen för Blekinge Idrottsförbund får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret Hedersordförande: Inge Fredin, Eringsboda Kansliet Förbundschef: Ekonomi/Personal: Kontorsservice: Örjan Nilsson Anna Persson Britt Enqvist Styrelsen Ordförande: Kjell-Åke Karlsson; Olofström Idrottskonsulent: Rolf Trulsson Fredrik Olsson Magnus Karlsson Vice ordförande: Conny Nilsson; Karlshamn Ledamöter: Sekreterare: Kassör: Revisionskommitté: Jan-Anders Andersson; Mörrum, Anders Björkander; Fridlevstad, Marianne Ivarsson; Holmsjö, Gunilla Persson; Asarum, Marie Henekull; Karlshamn, Barbro Engkvist; Nättraby, Stefan Carlsson; Ronneby Örjan Nilsson, Karlskrona Örjan Nilsson, Karlskrona Stefan Nilsson; Lyckeby, Marie Glans; Nättraby, Bengt-Olof Nilsson; Karlskrona, Jan-Ove Kullenbert; Eringsboda, Folkspel Syd Regionchef: Föreningskontakter: Åf-kontakter: Örjan Nilsson Michael Alpfors Peter Sundén Dan Ericsson Kenneth Arnesson Anders Ekvall Annika Törnqvist Maria Nilsson Eva-Britt Boije t.o.m 30 juni 2008 Auktoriserad revisor: Valberedning: Sekreta utskottet: Ernst & Young Bengt Jonasson (ordf.) Mjällby, Hans Svensson; Lyckeby, Petra Ryman; Nättraby, Inge Fredin; Eringsboda. Kjell-Åke Karlsson; Olofström, Kjell GG Johansson; Bräkne- Hoby; Örjan Nilsson; Karlskrona. Specialdistriktsförbunden Skånes Akademiska Idrottsförbund Södra Sveriges Amerikanska Fotbollsförbund Blekinge Badmintonförbund Blekinge Bandyförbund Sydsvenska Bangolfförbundet Sydsvenska Baseboll/Softbollförbundet Småland/Blekinge Basketförbund Svenska Biljardförbundet Södra Bilsportförbundet Blekinge Bordtennisförbund Sydsvenska Bouleförbundet Blekinge Bowlingförbund Sydsvenska Boxningsförbundet Skånes Brottningsförbund Sydöstra Sveriges Budo & Kampsportförbund Sydöstra Götalands Bågskytteförbund Casting Region Syd Sydsveriges Curlingförbund Skånes Cykelförbund Småland-Blekinge DSF 6 7

6 Sydsvenska Dövidrottsförbundet Småland - Blekinges Flygsportförbund Blekinge Fotbollförbund Blekinge Friidrottsförbund Sydsvenska Fäktförbundet Blekinge Golfförbund Blekinge Gång & Vandrarförbund Gymnastikförbundet Blekinge Blekinge Handbollförbund Blekinge Handikappidrottsförbund Blekinge Innebandyförbund Blekinge Ishockeyförbund Svenska Isseglarförbundet Skåne/Blekinge Judoförbund Småland/Blekinge Kanotförbund Svenska Klätterförbundet Skånes Konståkningsförbund Korpen, Blekinge Motionsidrottsförbund Södra Motorcykelförbundet & SSF Småland/Blekinge Mångkampsförbund Blekinge Orienteringsförbund Blekinge Ridsportförbund Ostsvenska Rugbyförbundet Blekinge Seglarförbund Blekinge Simförbund Blekinge Skidförbund Blekinge Skolidrottsförbund Södra Sveriges Skridskoförbund Blekinge Sportdykarförbund Blekinge Sportskytteförbund Sydsvenska Squashförbundet Sydsvenska Styrkelyftsförbundet Södra Taekwondoförbundet Svensk Tennis Syd Sydsvenska Trialthonförbund Södra Götalands Tyngdlyftningsförbund Svenska Varpaförbund Sydsvenska Vattenskidförbundet/Wakeboardförbundet Småland/Blekinge Volleybollförbund Stimulerande föreläsningar samlade flera tusen ledare som fick del av erfarenheter från vitt skilda områden. Vi hade glädjen att, i samverkan med duktiga föreningar, genomföra ett antal spännande jubileumstävlingar med aktiva och 800 hästar. Utöver dessa fanns alla ledare och funktionärer, föräldrar och åskådare på plats! Vår jubileumsbok påminner oss om historien under de gångna 100 åren! Jubileumsalmanackan påminde oss dagligen om idrotten i Blekinge! Och slutligen den 8 november en storartad jubileumsfest, där vi hade förmånen att premiera några av de fantastiska aktiva, ledare, föreningar och förbund som är ryggraden i vår verksamhet! 2008 präglades av vårt 100-års jubileum Varmt tack till alla Ett varmt tack till jubileumsgeneralen Örjan, jubileumskommittén, våra samarbetspartners och alla andra som gjorde detta möjligt! Samtidigt pågick hela året den ordinarie verksamheten med dagliga idrottsaktiviteter i varje del av Blekinge! aktiva och ledare engagerade i träning, tävling, möten, resor, planskötsel, administration, utbildning, sponsorjakt och allt annat idrottsligt vardagsarbete! Ni är fantastiska! Som framgår av verksamhetsberättelsen, så har även idrottsförbundets verksamhet varit omfattande utöver jubileumsaktiviteterna. Våra läger har haft fler deltagare än någonsin. Högklassiga instruktörer, god organisation, bra boende och mat, vänligt stöd från Sölvesborg och Karlskrona med träningsmöjligheter ger fina förutsättningar! Men det är de aktivas glädje, entusiasm och ambition som är den viktigaste grunden idrottens framtid i Blekinge är ljus Antidopingarbetet enligt Blekingemodellen har spridits över landet. Idag är detta mindre ett idrottsproblem än ett samhällsproblem. Samverkansgruppens arbete är oerhört viktigt! Glädjande är att vi nu fått stöd från Folkhälsoinstitutet för detta arbete! Folkhälsoarbetet fortsätter i god samverkan med Landstingets Folkhälsoråd. Ett oerhört viktigt arbete Träningsläger för styrelsen och Morgondagens idrott är två projekt, vilka riktar sig till våra organisationsledare med ambitionen att skapa god föreningsutveckling. Den finansiella bankkrisen gör att vi måste sänka takten i detta utvecklingsarbete, men tack vare generösa gåvor vid vårt jubileum kan vi ändå fortsätta en tid i förhoppningen att krisen ska vända. Folkspel har fått en nystart genom Bingo- Lotta och ny utformning av bingolotten. Men också genom det enorma arbete som görs bakom scenen genom vår marknadsorganisation och säljande föreningar. Avstamp mot framtiden Ett jubileum är inte bara tillbakablickar utan också ett avstamp mot framtiden! På Riksidrottsmötet i maj, så ska vi ta ställning till idrottens organisations-utredning. Stor uppmärksamhet har ägnats åt elitidrottsutvecklingen och relationerna mellan RF och SOK. Blir det en sammanläggning? Utvecklat samarbete? Eller blir det maktkamp, prestige och låsningar? I skymundan av denna fråga finns också relationerna mellan DF och Sisu-distrikten. Det är nu bara fem distrikt som inte har gemensam styrelse och kansli. Blekinge är ett och det kommande beslutet blir med stor säkerhet att vi måste gå ihop även hos oss. Viktigt med en idrottsröst Tyvärr har Sisu den senaste tiden snarare fjärmat sig från oss, flyttat kansliet, dragit sig ur samverkan kring våra uppskattade föreläsningar och även valt att inte ha gemensam årsmötesdag Precis som idrotten centralt ska tala med en röst, så är det viktigt att vi gör det i Blekinge! Den ekonomiska krisen kommer att påverka mycket inom idrotten; förmodligen knappare resurser samtidigt som betydelsen av ideell verksamhet ökar i arbetslöshetstider Det gäller för föreningar och förbund att vara synnerligen kostnadsmedvetna och prioritera klokt! Enda trösten är att alla kriser skapar kreativitet, gemenskap och engagemang, och att det i regel blir en bra utveckling för de som lyckas genomleva den Men det blir tuffa år som kommer! Tillsammans kommer vi att klara det! Tack för bra samverkan 2008 välkommen att kämpa med oss 2009! Ett varmt tack till vår ambitiösa och duktiga personal, till min engagerade styrelse och till alla intresserade samarbetspartner för ett fantastiskt 2008! KJELL-ÅKE KARLSSON ordförande i Blekinge Idrottsförbund 8 9

7 Utmärkelser Förbundets Hedersstandar Anders Eliasson Staden Glodenis Kommunalrådet i Glodenis Borgmästare i Glodenis Staden Tapolca Lars-Erik Löv Kjell Blasiusson Hans Rolander Förtjänsttecken i Guld Christina Lekander Lena Runesson Hans Mårtensson Göran Carlsson Karlskrona Domarkår Moldavien Moldavien Moldavien Ungern FIF Gnistan, Ronneby Torhamns GoIF IF UDD, Karlshamn Ronnebyflickornas IF FIF Gnistan, Ronneby Torhamns GoIF Ronneby BK Birger Pettersson Christer Svensson Jan Johansson Sverker Sjölin Magnus Larsson Lennart Nilsson Mats Widerström Agne Woss Conny Berg Owe Ivarsson Andreas Johanson Annica Ronmar Pär Törngren Åsa Berg Blekinge Ishockeyförbund Blekinge Ishockeyförbund FIF Gnistan, Ronneby FIF Gnistan, Ronneby Torhamns GoIF Torhamns GoIF Torhamns GoIF Torhamns GoIF Ronneby BK Ronneby BK Ronneby BK Ronneby BK Ronneby BK IF UDD, Karlshamn Förtjänsttecken i Silver Birger Pettersson Jerry Pettersson Åke Blomé Magnus Larsson Håkan Nilsson Lennart Nilsson Mats Widerström Paul Neumann Conny Berg Pär Törngren Blekinge Ishockeyförbund Blekinge Ishockeyförbund FIF Gnistan, Ronneby Torhamns GoIF Torhamns GoIF Torhamns GoIF Torhamns GoIF Johannishus SK Ronneby BK Ronneby BK Förtjänstdiplom Gunilla Strömgren Maria Keinänen Camilla Gärdebring Catarina Fransson Håkan Ahlin Kerstin Andersson Thorbjörn Karlsson Benny Linder Lars Lönnqvist Mattias Olsson Karlshamns Simklubb Karlshamns Simklubb Karlshamns Simklubb Karlshamns Simklubb Blekinge Ishockeyförbund Blekinge Ishockeyförbund Blekinge Ishockeyförbund Blekinge Ishockeyförbund Blekinge Ishockeyförbund Blekinge Ishockeyförbund 10 11

8 VERKSAMHET Ungdomsläger Blekinge Idrottsförbund har under 2008 i samarbete med berörda specialdistriktsförbund arrangerat gemensamma läger enligt följande: Vinterläger Karlskrona 2 5 januari Deltagande idrotter: Badminton, Bordtennis, Bowling, Fotboll, Fäktning, Handboll, Handikappidrott, Modern femkamp, Skytte, Simning och Tennis. Utöver dessa idrotter deltog även Unga ledare med 26 ungdomar representerande föreningar från hela länet. Fäktning fortsätter med att ha hela den svenska ungdomseliten på plats och handboll bidrog med den största truppen. Även vid detta läger fanns elitidrottsungdomar från Blekinge på plats. Bland instruktörerna återfanns Martin Söderberg, Karlskrona, Stefan Ekstrand, Mjällby med flera som gav de 12 deltagarna bra förberedelser för sina elitsatsningar. Nanne Olsson ansvarade för denna grupp. Sammanlagt deltog 422 ungdomar och instruktörer. Sommarläger Som brukligt avhölls Hällevikslägret även sommaren Två läger anordnades, det första startade den 14 juni och avslutades den 18 juni. Deltagande idrotter: Fotboll, Fäktning, Gymnastik, Handboll, Handikappidrott. Utöver dessa deltog handikappidrottare från Ungern (17) och Litauen (18). Från Moldavien deltog 5 ungdomar som ingår i ett projekt finansierat av Gustav V fond. Galina Velusceac var ledare tillsammans med BIF-ledamöterna Gunilla Persson och Marie Henekull. Svenska Fäktförbundet hade förlagt sitt läger för dam- och juniorlandslaget till Hällevik dessutom fanns landets bästa kadetter i värja och florett på plats. Dessa gnuggades hårt av förbundskaptenen Igor Tsikinjov och Ulf Lindholm. Fotbollen kom med den största truppen, 80 pojkar och flickor fick bra träning på Mjällby AIF:s arenor. Det andra lägret startade den 3 augusti och avslutades den 8 augusti. Deltagande idrotter: Badminton, Bordtennis, Fäktning, Handboll, Handikappidrott, Modern femkamp, Orientering, Simning och Sportskytte Fäktningen kom med den största truppen på 82 deltagare medan Modern femkamp hade 4 deltagare. Modern femkamp har en relativt nystartad sektion inom Karlskrona Simsällskap som regelbundet deltager med sina ungdomar vid BIF:s läger. Blekinge Idrottsförbunds 100-års jubileum uppmärksammades speciellt genom att en jubileumsfestkväll avhölls. Cirka 150 föräldrar samt ett stort antal inbjudna gäster kom till lägret och fick se fallskärmshoppare från Skånes Fallskärmsklubb landa på Hälleviks Camping!! Straffsparkstävling med Mattias Asper mellan stolparna och där vinnare blev fäktledaren Mattias Magnusson. Musik framfördes av delar av gymnastiklägrets lägerorkester under ledning av Uno Hellgren Marianne Zanders minnesfond utdelades för sista gången och tillföll köksmedarbetaren Britt Wilhelmsson som varit verksam i köket sedan tidigt 80-tal. Britt mottog utmärkelsen ur Blekinge IF:s ordförande Kjell-Åke Karlssons hand på den provosoriska scenen på Heden inför över 500 jublande aktiva lägerdeltagare, föräldrar och ledare. Anti-Doping Kontrollgruppen i Blekinge bestod under 2008 av 5 DKA (Dopingkontrollansvariga) Rolf Trulsson, Mari Söderström, Sanna Karlsson, Elisabeth Lönnqvist samt Paul Gustafsson. Under 2008 genomförde gruppen 88 testtillfällen i Blekinge varav 28 var A-prov (förebyggande), 53 nationella samt 7 internationella. Både tester vid tävling och träning är medräknade. Liksom förr om åren har gruppen varit Skåne och Småland behjälpliga med kontrollverksamheten. Samverkansgruppen mot doping i Blekinge anordnade i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge län föreläsning om narkotika och doping på Ronneby Brunn. Tommy Moberg, Göteborg och Rolf Trulsson höll i dopingföreläsningen medan Moberg och Tomas Pärlklo föreläste om narkotikaproblemet. 75 deltagare från olika myndigheter var närvarande. Rolf Trulsson ingick i organisation och agerade föreläsare i Länsstyrelsen i Kronobergs konferens Stökfritt den 13 maj och den 13 november i Växjö. Rolf Trulsson, Paul Gustafsson, Sanna Karlsson och Mari Söderström deltog vid Riksidrottsförbundets antidopingkonferens i Malmö den april föreläsningar har genomförts i skolor, företag och föreningar i Blekinge under året. Tillsammans med polisen, Thomas Pärlklo, har besök gjorts hos ett stort antal av våra privata gym. Rolf Trulsson och Thomas Pärlklo har under året informerat Borås kommun om samverkansgruppens arbete och sammansättning. Dessutom har Kalmar, Växjö, Stockholm (STAD) och Malmö haft kontinuerlig kontakt med Samverkansgruppen för att få råd och stöd till sin verksamhet

9 Elitidrottsutveckling i Blekinge Elitidrottsutveckling i Blekinge är en verksamhet som bedrivs i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och är en lokal förlängning till EIC Syd. Styrgruppen består av Örjan Nilsson, Rolf Trulsson och Mats Lindau, BIF och Gert Carlsson, Magnus Olsson samt Nanne Olsson, SISU. Syftet är att ge kunskap och utveckling, träningsrådgivning, talangutveckling samt anordna clinics för våra elittränare och elitaktiva. I mars genomfördes ett elitseminarium i Sunnahallen, Karlskrona, med ett 70-tal åhörare. Bland föreläsarna märkets HC Holmberg, SOK, AgneBergvall, Växjö med flera. Seminariet fick högsta betyg av de närvarande elittränarna som efterfrågade mer av denna art. Olle Åhfeldt, SOK, hade en eftermiddagsföreläsning för skolor/utbildningar och en kvällsföreläsning för föreningarna om mental träning. Ett 20-tal föreningar har fått hjälp med träningsrådgivning fysprofilen med uppföljning. Åtta tränardialoger har genomförts och 15 arbetsgruppsmöten. Blekinge Elit Camp Karlskrona genomfördes i samband med vinterlägret 2008, 12 aktiva deltog under ledning av Nanne Olsson, Martin Söderberg och Janne Nilsson. Folkhälsa Rolf Trulsson ingår i Landstingets Tobaksuppdrag som arbetar för rökfria miljöer inom landsting och kommun. Informativ verksamhet bedrivs gentemot skolor och föreningar utav KOL-sköterskan Helena Lagerlöf. I Tobaksuppdraget ingår förutom Trulsson, Thomas Gustafsson, Agneta Meuwisse, Inger Kindblad, Bodil Ehn samt Helena Lagerlöf, Landstinget Blekinge. MI-samtal genomfördes med personal som röker på arbetstid i Landstinget Blekinge den 30 maj. Undersökningen gjordes genom att rökare anställda av Landstinget tillfrågades om sina rökvanor samt om de ville ha hjälp med att sluta röka. Helena Lagerlöf har genomfört ett antal föreläsningar hos idrottsföreningar där både aktiva, ledare och föräldrar varit närvarande. Dessa tobaksinformationer har erbjudits samtliga idrottsföreningar i Blekinge och kommer att fortsätta under Tobaksgruppen har även varit i kontakt med idrottsanläggningsansvariga för att efterfråga vilka regler som gäller för tobaksbruk i och omkring dessa arenor. Detta arbete kommer att fortgå med kontakt med kommunernas folkhälsoråd och folkhälsosamordnare. Fredrik Olsson har ingått i Karlshamns kommuns arbetsgrupp för hälsofrämjande insatser för barn och ungdom i Karlshamns kommun. Handlingsplan för Blekinge Idrottsförbund gällande trafikpolicy är framtagen gentemot NTF. Checklista (trafiksäkerhet i idrottsföreningar) har tillsänts samtliga föreningar i Blekinge. NTF och Blekinge Idrottsförbund har som mål att samtliga ungdomsföreningar skall ha en trafikpolicy som uppdateras varje år. Rolf Trulsson och Fredrik Olsson deltog vid Region Blekinges projektstart av Leka med döden. Projektet erbjöds till samtliga idrottsföreningar i Blekinge. Rolf Trulsson ingår i projektet mindre alkohol, mer trygghet med inriktning på Karlskrona. Projektet omfattar inte bara droger utan även skadegörelse, misshandel samt integration. Jan-Anders Andersson är Blekinge Idrottsförbunds representant i Landstingets Folkhälsoutskott. Regeringen fortsätter att satsa på att utveckla barn och ungdomsidrotten. Handslaget var en satsning under som tillförde idrotten 1 miljard kronor. Den fortsatta satsningen heter Idrottslyftet och tillför idrotten 2 miljarder under De områden som Blekinge Idrottsförbund handlägger är de satsningar som gäller _ Samarbete mellan förening och skola Under tiden 1 juli juni 2009 fördelar Blekinge IF ut kr till de föreningar som genomför aktiviteter tillsammans med skolan. _ Anläggningsstöd Under tiden 1 juli juni 2009 fördelar Blekinge IF ut kr till de föreningar/organisationer som utvecklar och förbättrar våra idrottsanläggningar/miljöer. Det finns ett stort intresse för Idrottslyftet från våra föreningar. Idrottslyftet har gett våra föreningar möjlighet att utveckla sin verksamhet på ett sätt som man kanske inte hade möjlighet till förut. Under pågick projektet "Unga ledare". Projektet är avslutat men Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har fortsatt den lyckade satsningen på att utbilda unga ledare även under Vår tanke är att erbjuda ungdomarna en lärorik och nyttig utbildning. Den innehåller både praktiska och teoretiska uppgifter

10 Ett annat viktigt inslag är att få träffa ungdomar från andra föreningar och idrotter i Blekinge. Idrotten måste stärka ungdomarnas vilja och möjligheter att verka som idrottsledare. Ungdomarna bör därför ges utrymme att utveckla och förändra föreningslivet så att det blir anpassat efter deras situation. Syftet med utbildningen är bl.a. att engagera fler ungdomar och öka deras vilja att ta ledaruppdrag i föreningarna. En annan tanke är att ungdomarna ska se ledarskapet som en framtida investering och att ledarskapet kan förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. Utbildningen är förlagd till Blekinge Idrottsförbunds årligen återkommande idrottsläger i Hällevik och vinterlägret i Karlskrona. Under 2008 har sammanlagt 44 ungdomar deltagit på utbildning Tidigare utdelade stipendier från Folksams Idrottsfond 2000 Rödeby Skol-IF 2001 H Olofströms IBK 2003 Ka2 IF 2004 Lyckeby GoIF 2005 Detta år delades 20 ungdomsstipendier ut (LedarCamp) 2006 OK Orion 2007 Detta år delades 20 ungdomsstipendier ut (LedarCamp) 2008 Mörrums GoIS IK, Sölvesborgs GoIF Folksams Idrottsfond Under 2008 delade Folksam ut två föreningsstipendier på kr vardera. Kriterierna för att erhålla stipendiet är att föreningen utmärkt sig inom något av följande område: Ledarutveckling Föreningsutveckling Integration Jämställdhet Den maj 2008 arrangerades en central LedarCamp på Bosön, Stockholm års föreningsstipendier tilldelades Mörrums GoIS IK och Sölvesborgs GoIF.Båda föreningarna har en stor och bred ungdomsverksamhet samt ett mycket bra utbildningsprogram för ledare av alla kategorier. LedarCamp är en mötesplats och inspirationskälla för unga idrottsledare. Idrottsungdomar med ledaruppdrag i åldern år ges tillfälle till erfarenhetsutbyte, personlig utveckling och ökad kunskap. Det är ett bra tillfälle att knyta kontakter med ungdomar från andra distrikt. LedarCamp är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Folksams Idrottsfond och arrangeras som ett led i att stärka framtidens ledare av svensk idrott. Över hela landet utsågs 105 stipendiater från de 21 distrikten. Stipendierna tilldelades följande 5 ungdomar. Jan-Anders Andersson, Mörrums GoIS IK, Jonny Nilsson, Mörrums GoIS IK, Thomas Yngvesson, Folksam och Patrik Lindén, Sölvesborgs GoIF på scen när Folksams Idrottsfond delades ut i samband med David Legas föreläsning i Olofström den 16 april. Erika Svensson Jennie Eriksson Susanne De Bourg Joel Bohlin Henrik Borglin BK Trossö Karlshamns SK Ronneby OK KK Eskimå BK Carlskrona 16 17

11 Lokalt aktivitetsstöd Distriktets föreningar redovisade sammankomster och deltagare totalt under våren och hösten De föreningar som är nollade är uttagna för kontroll vilken i skrivande stund inte är klar. Idrott Antal Antal sammankomster deltagare Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Basketboll Baseboll&SBF Biljard Bilsport Bordtennis Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Danssport Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo Kanot Konståkning Motionsidrott (Korpen) Motorcykel Mångkamp Orientering Ridsport Segling Simning Skidor 4 33 Skolidrott Sportdykning Sportskytte Squash Styrkelyft Tennis Tyngdlyftning Volleyboll Totalsumma

12 20 21

13 22 23

14 24 25

15 26 27

16 28 29

17 CONNY NILSSON VICE ORDFÖRANDE MARIE HENEKULL LEDAMOT Blekinge MARIANNE IVARSSON LEDAMOT STEFAN CARLSSON LEDAMOT BARBRO ENGQVIST LEDAMOT KJELL-ÅKE KARLSSON ORDFÖRANDE GUNILLA PERSSON LEDAMOT ANDERS BJÖRKANDER LEDAMOT JAN- ANDERS ANDERSSON LEDAMOT Prioriterade områden Vi ska arbeta för och trovärdighet i specialdistriktsförbund och föreningar samverkan med skolan i syfte att främja fysisk aktivitet i alla former till länet och profil i miljö- och klimatfrågor Blekinge Idrottsförbund 442 idrottsföreningar 56 specialdistriktsförbund medlemmar ideella ledare Idrottens verksamhetsidé Blekinge IF:s satsningar för föreningarna ÖRJAN NILSSON FREDRIK OLSSON ROLF TRULSSON MAGNUS KARLSSON LÄNSIDROTTSCHEF IDROTTSKONSULENT IDROTTSKONSULENT IDROTTSKONSULENT ÖRJAN NILSSON , FREDRIK OLSSON , ROLF TRULSSON , MAGNUS KARLSSON , Olofström Sölvesborg Blekinge Ronneby Karlshamn Blekinge Idrottsförbund Box Karlskrona Telefon Fax Karlskrona Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt, må bra och prestera mer. Idrott består av träning, lek, tävling och uppvisning. Vi utformar vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och fysiska eller psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Vår idrott ska ge upplevelser och skapa kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper och ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det är också viktigt att de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Varje dag, året runt Dagligen genomförs en mängd idrottsaktiviteter i föreningars regi över hela länet. Enbart barn- och ungdomsverksamheten bidrar till 400 aktiviteter om dagen. Vi delar in vår idrott i

18 Träningsläger för styrelsen Sparbanksstiftelsen Kronan har under treårsperioden lämnat stöd till projektet Träningsläger för styrelsen ett samarbetsprojekt mellan Blekinge-, Hallands- och Smålands Idrottsförbund. Projektet har varit mycket framgångsrikt, och motsvarar högt ställda förväntningar på genomslagskraft och resultat. Under den treåriga projekttiden har vi totalt sett nått ca 130 olika föreningar, dessutom har deltagare från ca 300 andra föreningar varit med på olika aktiviteter inom projektet. Först halvåret 2008 var alltså sista halvåret för projektet som helhet. Föreningsbesök Vi har fortsatt på den inslagna vägen med en tät och bra föreningskontakt där vi haft en kontinuerlig kontakt med projektföreningarnas kontaktpersoner under hela perioden och träffat varje enskild förening på deras hemmaplan. Under våren 2008 genomfördes ett 20-tal föreningsbesök hos medverkande föreningar. Distriktsträffar Totalt sju Distriktsträffar genomfördes under våren Hela eller delar av föreningsstyrelserna i de föreningar som medverkar i projektet har bjudits in till träffarna där vi försökt skapa tid och plats för kunskapsinhämtning och för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. I vissa fall har även sektionsmedlemmar och andra ledare från föreningarna varit inbjudna. De flesta träffarna har vi arrangerat gemensamt med Blekinge Idrottsförbunds 100-årsfirande (jubileumsföreläsningar) och då har även föreningar utanför projektet varit inbjudna. Som avslutning för året och för projektet bjöd vi in samtliga projektföreningar till ett uppskattat studiebesök i Kalmar. Där fick vi två mycket bra föreningspresentationer om framgångsrikt föreningsarbete i två föreningar (Kalmar Södra IF och Kalmar FF) med olika förutsättningar och på olika idrottsliga nivåer. Studiebesöket avslutades med toppmötet i Allsvenskan mellan Kalmar FF och Djurgårdens IF. Genomförda Distriktsträffar: Föreläsning Mats Trondman, Ronneby Föreläsning Niklas Wikegård, Ronneby Föreläsning Tina Thörner, Karlshamn Föreläsning David Lega, Olofström Föreläsning Chris Härenstam, Ronneby Föreläsning Ola Skinnarmo, Karlskrona Studiebesök i Kalmar (Kalmar Södra IF/Kalmar FF) Morgondagens Idrott Efterföljaren till Träningsläger för styrelsen har fått namnet Morgondagens Idrott. Vi ser fortfarande ett stort behov av kraftsamling på flera för idrotten och samhället väsentliga områden, men framförallt skulle vi nu vilja rikta in oss på framtidsfrågor och lyfta blicken lite längre framåt än vad vi orkar göra till vardags. Idrotten är fortfarande landets populäraste fritidssysselsättning men är idag utsatt för en kontinuerligt ökad konkurrens. Det ställer därmed allt högre krav på att den verksamhet vi erbjuder är attraktiv och skapar mervärde för människor. Projektet startade hösten 2008 och Blekinge Idrottsförbund driver projektet tillsammans med idrottsförbunden i Halland och Småland i samarbete med Sparbanksstiftelsen Kronan och SISU Idrottsutbildarna. Syftet är att utveckla föreningarnas verksamhet för att även i framtiden locka barn, ungdomar och vuxna till aktivt idrottsutövande och ledaruppdrag samt att stärka statusen och attraktionskraften för idrotten in i framtiden. Vi riktar verksamheten mot ledare och aktiva inom föreningslivet, men inbegriper också ett gemensamt arbete med intresserade SDF. Vi erbjuder individuella Framtidsdagar och Framtidskvällar för respektive förening där ledare, aktiva och medlemmar får chansen att diskutera och påverka föreningens framtid. Vi arrangerar och genomför konferenser i form av regionala Framtidsforum där föreningen får chansen att diskutera framtid med andra föreningar från både Blekinge, Halland och Småland och där det ges tid och plats för erfarenhetsutbyte och kunskapshämtning. Vi erbjuder även andra aktiviteter som temakvällar, gästföreläsare, studiebesök mm efter varje enskild förenings önskemål. Under hösten 2008 har 24 föreningar och två SDF inlett sitt arbete och varit verksamma inom ramen för projektet. Vi har genomfört nio Framtidskvällar hos olika föreningar med över 350 deltagare totalt sett. Syftet med framtidskvällarna är bland annat att få deltagarna att våga lyfta blicken lite längre framåt än vad man normalt gör till vardags och att ge deltagarna möjlighet att påverka och att känna sig delaktiga i föreningens framtid. Syftet är även att hitta ett antal, för föreningen, viktiga utvecklingsområden att arbeta vidare med inom ramen för projektet. Vi har även gjort ett 30-tal föreningsbesök hos projektföreningarna. Vid föreningsbesöken har vi diskuterat varje enskild förenings behov och önskemål och försökt att lägga upp en individuell Framtidsplan som föreningen ska arbeta efter

19 SDF:s berättelser direkt på bingoraderna! Med högvinster direkt på bingoraderna, folkkära gäster och en fantastisk programledare är Sveriges viktigaste spel- och underhållningsprogram starkare än någonsin. BingoLotto fortsätter att skapa fantastiska förutsättningar för alla lokala klubbar och föreningar i Blekinge och resten av landet. Ta vara på den möjligheten! Upp till 15 kr/såld lott går direkt in i klubbkassan. Du spelar för Sverige AKADEMISK IDROTT KIDS, Karlskrona Idrottssektion, är idrottsföreningen på BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Föreningen är en av de äldsta sektionerna på skolan och alla som studerar på BTH är automatiskt medlemmar. Vi erbjuder alltså alla studenter gratis motion och idrottsutövande. Vår verksamhet riktar sig till samtliga studenter, oavsett om man är duktig eller inte. Det viktiga är att ha roligt, må bra, röra på sig och känna gemenskap. De idrotter vi 2008 erbjudit är: Badminton, Innebandy, Fotboll, Volleyboll, Basket, Cricket. Utöver dessa aktiviteter har vi erbjudit tre badmintonturneringar samt en innebandy- och en fotbollsturnering. Vi deltog även med tre lag i student-sm Five-a-side som gick av stapeln i Göteborg. En bronsplats för ena herrlaget blev resultatet. AMERIKANSK FOTBOLL Amerikansk fotboll i Blekinge har haft ett starkt uppsving under Både Carlskrona Seahawks och Carlshamn Oakleaves har fått igång verksamheten ordentligt. Ingen av föreningarna har haft någon seniorverksamhet de senaste åren, men 2008 var det för första gången dags för blekingederby. Lite extra hög stämning blir det alltid under derbyn, och när säsongen var klar kunde vardera laget notera en derbyseger på hemmaplan. Carlshamn lyckades därutöver även ta en skalp mot Hässleholm var ett läroår för båda, och man ser nu fram emot 2009 där det ser ljusare ut för båda lagen. Carlskrona bedriver endast seniorverksamhet medan Carlshamn förutom seniorer även gjort satsningar på U-17 och Peewee (U-13) som varit en stor framgång för föreningen blir helt klart intressant när Carlshamn fortsätter sin satsning på ungdomssidan då ett U-15 tillkommit, och man byter samtidigt hemmaarenan flygfältet (Oakland) mot Norrevång (nya Oakland) i Mörrum. Amerikansk fotboll är idag återigen en sport på stark frammarsch och det märks framför allt på tillströmningen av ungdomar till Carlshamns träningar. BADMINTON Badmintondistriktets förhållande till främmande makter är gott. Samarbetet med SBF, BIF, SISU, DGI, Reg.Syd. och BHIF fortsätter. Blekinge har 5 aktiva klubbar och över 800 aktiva spelare. Medelåldern i distriktets styrelse är ca 45 år. Samarbetet mellan klubbarna fortsätter att stärkas genom regelbundet utbyte av tränare och samträning mellan klubbarna. Det goda samarbetet kan i stor utsträckning tillskrivas BKC:s Erik Fransson, som gör en storartad insats för att höja våra ungdomars spelstandard. Våra spelare har gjort fint ifrån sig på badmintonbanorna världen över. Flera spelare har deltagit i Svenska Badmintonförbundets satsningar på internationella tävlingar utomlands med gott resultat. Ändå flera har deltagit i av SBF anordnade landslagsläger för spelare i olika åldrar. Blekinge har två permanenta deltagare i Nationella Tränings Centret, NTS i Malmö, där endast yppersta eliten får delta. Blekinge hade, vid slutet av 2008, 5 riksklassade spelare i åldrarna U15 U17, Fyra av de fem klubbarna hade ett eller flera lag med i nationella seriesystemet. BK Carlskrona har två serielag med, där förstalaget ligger i superettan, den näst högsta serien. Bengt Johansson, BK Carlskrona, är vice ordförande i Svenska Badmintonförbundets styrelse och Christer Håkanson, BK Carlskrona är ordförande i förbundets valberedningen. BANDY Blir det en konstfrusen isyta i Ronneby? Den frågan ställer bandyfolket med bl a ledare som Erland Jakobsson och Bengt-Erik Gadd i FBK sig. Frågan är hetare än någonsin, (nu eller aldrig). Ronneby kommun-fritid har avsatt 40 milj (20 milj är redan bokade till konstgräsplan och omklädningsrum på Järnvallen i Kallinge) Ovanstående herrar och många andra personer har tagit fram ett fint underlag, hur en isyta kan se ut. Träffar har anordnats för att övertyga politiker att projektet konstfrusen isyta gynnar både skolor och allmänhet under vinterperioden. Kommunen har anlitat en konsult för att utreda bl a kostnader. Beslut i frågan skall lämnas i maj Bandyns seriesystem i Småland var omgjord till Div II-status med 12 st lag. Återigen satte den milda vintern stopp för spel på hemmaplan. Samtliga 11 matcher spelades på konstfrusna banor i Småland. (FBK:s hemmaplan blev Åby-Tjuredas arena utanför Växjö). Det började lite trögt för blåtröjorna FBK, första 3 matcherna slutade med förluster, FBK-Nybro 2-13, Tranås-FBK 9-1, FBK-Åby 4-5. Första poängen kom mot Målilla 6-6, storförlust mot Nävelsjö Första segern mot Boro/Tjust 9-6, förlust mot Nässjö B 8-2, vinst mot Stjärnan B 8-6, storseger mot Sund 12-4, oavgjort mot Skirö B 5-5 samt avslutningsmatchen mot Bruzaholm förlorades med 6-4. I matchen mot NävelsjöB tilldelades FBK 2 poäng efter protest eftersom motståndarna haft för många A-lagsspelare i laget. FBK-killarna hamnade på en mittenplacering i serietabellen. Inte sedan 1996 har Fredriksbergs BK haft ungdomslag i seriespel, men till den gångna bandysäsongen har ett lag U15 pojkar spelat mot 6 smålandslag i en serie där FBK:s lag spelade sina hemmamatcher på Brunnsrinken. 11 matcher genomfördes endast en seger i sista matchen på hemmaplan. Även ett yngre pojklag har deltagit i en Cup som spelats på Åbys konstfrusna bandybana. Bandyns dag avslutade bandysäsongen med bl a aktiviteter på Brunnsrinken. Ett 50-tal ungdomar har också deltagit i FBK:s bandyskola där ledare och föräldrar gjort ett fint arbete som förhoppningsvis skall leda till att bandyn lever kvar i Ronneby. BASEBOLL/SOFTBOLL Under året som gått har ett lag deltagit i seriespel (Sölvesborgs Baseboll herrar). Sölvesborgs herrar består av yngre spelare och hade svårt att matcha de äldre seniorlagen i Distriktsserien och hamnade på en delad sista plats tillsammans med Malmö. Det har även funnits aktivitet för ungdomar och damer i Sölvesborg men endast på träningsnivå utan seriespel. En del skolverksamhet har också pågått och Sölvesborgs SC har erbjudit 4 skolor i kommunen utrustning till ett helt lag (värde 4000:-/skola) samt instruktioner. Norje skola var först med att anmäla sig och ett par baseboll/softboll dagar ordnades för mellanstadiet med ledare från SSC.Även Bokelundsskolan har blivit tilldelade utrustning medan de andra 2 kommer bli tilldelade under våren Sölvesborgs SC s fd ordf Karl Knutsson är sedan 2007 Förbundskapten för Svenska Basebollandslaget med framgång. Han har även skrivit på för 2009 och Han deltog i den årliga tränar träffen i Philadelphia där alla världens baseboll tränare träffas (5000st). Han kommer coacha Sverige emot VM2009 och EM2010 med hjälp av hans utvalda assisterande coacher från Helsingborg, Rättvik, Tampa (Florida) och Los Angeles (Kalifornien). BEACHVOLLEY Vid Herr-SM i Falkenberg vann Petter Jonsson KFUM Karlskrona SM-guld i par med Hyltespelaren Marcus Nilsson. KFUM:s första senior guld någonsin i beachvolley. Till SM hade för övrigt ytterligare tre KFUM spelare kvalat in som kom på en 17:e plats Marcus Johansson/ Magnus Nordlander, KFUM Karlskrona och Martin Jonsson/Stefan Karlsson, KFUM Karlskrona/Team Valla. Utöver detta vann Petter Jonsson/Marcus Nilsson två deltävlingar vid Swedisch Beach Tour- Högsta Sverige Elit. De vann vid KFUM Karlskronas stora arrangemang vid Långö badplats och i Malmö. Utöver KFUM Karlskronas deltävling arrangerade man 3 Challenger och 5 Open tävlingar under sommaren 2008 vid Långö badplats på nationell nivå. BILJARD Den enda aktiva klubb vi har i Blekinge är BK Flamingo i Karlskrona tog klubbens Jan Lundell SM guld i disciplinerna 8-ball samt 9-ball. Han vann även en av årets sex elittävlingar. Paul Hultgren tog sig till kvartsfinal, där han förlorade mot Tom Storm som senare mötte Janne i finalen. Andreas Gerwén tog silver i 14-S Laget vann division 1 söder och tog en plats i elitserien. Allt fler medlemmar strömmade till varav en del började tävla i de lägre divisionerna. Flera av dem lyckades ta hem pokaler till klubben som numer pryder en hel vägg. Vi hade framgångar i alla klasserna 34 35

20 och nu mitt under säsong 2009 toppar BK Flamingo alla rankinglistor från klass 3 till Elit. Under hösten 2008 startade klubben också ungdomsträning. De första gångerna fick tränaren Kalle Sjöberg nöja sig med 2 pojkar i års åldern. Ryktet spred sig dock och idag är det ca 10 entusiastiska ungdomar som deltar på varje träning. Tack vare hallägarens eget stora biljardintresse där han ger medlemmar i BK Flamingo reducerat pris har medlemsantalet ökat kraftigt. Idag är vi ca 50 medlemmar. Varje torsdag spelas en intern klubbtävling med handicap, så alla har chans att besegra mästaren deltagarantalet varierar från varje vecka. SM-segern för klubblag var en jättebedrift, och nu hägrar individuella SM-tävlingar i alla discipliner (9-ball, 8-ball och 14-1) BK Flamingo spelar säsongen 2008/09 i elitserien. BILSPORT Bilsporten i Blekinge lyder under Södra Bilsportförbundet. Distriktet består av klubbar från Blekinge, Skåne och delar av Halland. I Blekinge finns många aktiva inom olika bilsportsgrenar såsom dragracing, folkrace, off-road, racing, radiostyrd bilsport, rally och rally-cross. Det finns ett flertal klubbar som under året har arrangerat tävlingar och träffar; Asarums MS har arrangerat två folkrace tävlingar och ett DM-rally, Karlskrona Automobilklubb har arrangerat en folkrace tävling och ett kombinerat SM/DM-rally, MK Brinkarna har arrangerat en dragracingtävling och Rocks har arrangerat sex stycken off-road träffar. Utöver tävlingar och träffar bedrivs många trivselkvällar och utbildningar för funktionärer och nya tävlande. BORDTENNIS Blekingepingisen har även detta året hävdat sig väl i de olika tävlingar och arrangemang där vi varit representerad, däremot har det gått betydligt trögare för våra serielag i de olika serierna. Mattias Karlsson Lyckeby BTK har gått framåt mycket i sin utveckling och resultaten har inte låtit väntat på sig, har tagit flera juniortitlar under säsongen. Han har tagit tre singeltitlar, då hann vann Ungerns, Venuzuelas och Frankrikens öppna juniormästerskap, det har även blivit två dubbelsegrar och en lagseger. Han var också med i Ungdoms-EM där det blev EM-silver i lag och kvartsfinal i juniorsingel samt Junior-VM i Madrid där han ihop med Kristian Karlsson BTK Rekord var i kvartsfinal i juniordubbel. Vid Nordeuropeiska Mästerskapen tog Mattias tillsammans med Marie Persson hem mixed, samt ingick i det Svenska herrlaget som blev Nordeuropeiska mästare. Även Fabian Åkerström Lyckeby BTK ingick i det segrande laget samt var i final i herrsingel där han föll mot Christian Larsen Danmark. Våra veteraner har återigen haft stora framgångar, vid Nordeuropeiska Veteranmästerskapen i Viljandi, Estland. Ingvar Johnsson Olofström BTK tog hem 2 silvermedaljer i herrsingel-70, och mixed-40 ihop med dottern Lena Johnsson, samt en bronsmedalj i herrdubbel -70 ihop med Göran Winge. Ingemar Söderberg Mörrum GoiS/BTK spelade till sig en silvermedalj i herrdubbel-50 ihop med Taago Puntso Estland. Lena Johnsson tog utöver sin silvermedalj också en bronsmedalj i damsingel-40. Vid Veteran-VM i Rio de Janerio i Brasilien var Ingvar och Lena Johnsson Olofström BTK två av de 1500 deltagarna. Bäst lyckades Lena som var i kvartsfinal i damsingel 40 där hon föll mot slutsegraren Tikomirosa, Ryssland. Vid Senior-SM i Örnsköldsvik var Fabian Åkerström Lyckeby BTK framme i åttondelsfinal i herrsingel, där han föll mot Peter Nilsson Falkenberg BTK och i kvartsfinal i herrjuniorer-20, som var de främsta Blekingeframgångar. Vid Junior- och Ungdoms-SM försvarade Mattias Karlsson Lyckeby BTK sin SM-titel i herrjuniorer-17 från förra året vann för andra året. Övriga framgångar svarade Huda Mustafa Lyckeby BTK som var framme i kvartsfinal i både damjuniorer-17 och flickor-15, samt i semifinal i flickdubbel-15 ihop med Linn Gäfvert. Det har blivit en tradition att våra veteranspelare skall ha med sig ett flertal medaljer från Veteran-SM som denna säsong spelades i Stockholm. Fyra SM-titlar spelades hem av Lena Johnsson Olofström BTK som vann damsingel-40 och damdubbel-40 ihop med Bodil Bengtsson Mörrum GoIS/BTK, och så försvarade Ingvar Johnsson sin seger från förra året och vann återigen herrsingel-70. Han tog också hem mixed-70 ihop med Yvonne Granwe PBK Göteborg. Utöver dessa fyra SM-guld tog blekingespelarna hem 6 SM-brons, återigen en stark Blekingeinsats vid årets veteran-sm! Vid Sydsvenska Mästerskapen som arrangerade i Jönköping, var det återigen våra veteraner som dominerade stort, spelade hem fem av de sex SSM-titlar som Blekinge tog hem. Seriespelet den gångna säsongen har varit mycket neråt och lite uppåt. Lyckeby BTK herrar lyckades inte hänga kvar i elitserien, utan blev sist på åtta poäng och får ta nya tag i Superettan. I Div. II var en av säsongens ljusglimtar, Sölvesborg BTK, som tog en andraplats och fick kvala till Div. I. Tyvärr lyckades SBTK inte i kvalspelet, men vi ser fram emot en ny intressant säsong för SBTK i Div. II. Däremot fick Jämjö BTK ta steget ner i Div. III efter en 7:eplats och vårt tredje lag i div. II Carlshamn BTK drog sig ur serien och får nu ta nya tag i distriktsserierna. Däremot var det mycket neråt för våra Div. III-lag, då samtliga fyra lag i de två serie de deltog i fick ta steget ner i Div.IV Blekinge, det blev 7:eplatser för Olofström BTK och SK Frigg medan Senoren IF och Mörrum GoIS/BTK kom 8:a i sina respektive serie. Nya lag i Div. III kommande säsong blir Lyckeby efter serieseger i Div. IV, Ronneby BTK och Olofström BTK som fått friplatser samt nedflyttade Jämjö BTK som tillsammans får försvarar distriktets färger i Div. III. Lyckeby BTK ungdomliga damlag som har deltagit i den nya elitserie lyckades inte hänga kvar utan får ta steget ner i Div. I, där de tillsammans med den andra ljuspunkten denna gångna säsongen Carlshamn BTK:s damer som tog en 5:eplats i Div. I och även Lyckebys andralag som kom 6.a. spelar i Damer Div. I. Årets Lag-SM för ungdomar har för första gången spelat kvalificeringsomgångarna i sammandrag och Blekinge BTF fick förtroendet att arrangera kvalificeringstävlingen för damjuniorer och pojkar-13 i Bräkne-Hoby, ett arrangemang som ingick som ett av 100:årsjubilerande Blekinge IF:s. Jubileumsarrangemang. Av de deltagande Blekingelagen lyckades Carlshamn BTK:s damjuniorer bäst och kvalificerade sig till riksfinalen efter en 2:a plats. I riksfinalen deltog förutom Carlshamns damjuniorer också Lyckeby BTK:s flickor-15 lag, och där lyckades Lyckebyflickorna knipa en bronsmedalj medan Carlshamns damjuniorer blev 5:a. Vid Ungdom Topp 12:s riksfinal i Lessebo placerade sig Andreas Holmberg Lyckeby BTK på 7:e plats i pojkar-15 medan Elin Alexandersson Carlshamn BTK blev 9:a i damjuniorer-17. Vid i Sydsvenska Pojk- o Flickträffen som spelades i Laholm, gjorde vårt pojkar-13 lag bestående av Andreas Holmberg, Wilhelm Percan/Kindblad båda Lyckeby BTK och David Palmberg Hoby GIF/BTK en stabil insats och vann före Skåne. Övriga lag placerade sig på tredje och fjärde plats, och vi blev tredje bästa distrikt, där Halland blev bäst. Hästöskolan Karlskrona vann distriktsfinalen i årets Bästa 4:an efter att besegrat Kyrkhult skola med 4-3 i distriktsfinalen. De gjorde också en helt godkänd insats i riksfinalen där de tog en 10:e plats bland de 24 deltagande lagen. Vi fortsätter vår satsning på ungdomssidan med vårt Team Stiga Blekinge, men ändrat lite i förutsättningarna där vi kommer att satsa mer på breddungdomar. BOWLING För andra säsongen tillämpades den nya sk BOSS-modellen på herrsidan och i reservlagsserierna. Upp till 18 lag fördelade på tre grupper spelade hemma /bortamatcher inom gruppen samt borta mot en av de andra och hemma mot den tredje gruppen. Inom gruppen gick sedan de tre bäst placerade lagen till slutspel till överläggande division medan övriga fick slutspela mot lag från underliggande division för att stanna kvar på samma nivå eller åka ner. När våren summerades var det Olofström BS som hade lyckts bäst. Genom en klar förstaplats i sin grupp fick man en gynnsam lottning i slutspelet med de förlorade med knapp marginal i en tredje och avgörande match i slutspelet till allsvenskan. BK Trossö tog sin hittills största merit när man tog silver i 3-manna SM i Stockholm. I Blekingeseriens slutspel vann BK Kickers. På juniorsidan har vi 117 juniorer med licens i Blekinge bowlingförbund vilket är 34% av totalt antal licenser i vårt distrikt. Våra ungdomar låter höra talas om sig runt om i Sverige, vilket sätter Blekinge på bowlingkartan. Vi har Kristoffer Hagelberg, Jennifer Jatko Lundberg och Elaine Jatko Lundberg som går på bowlinggymnasiet i Nässjö. Flera ungdomar är ute och aktivt deltar i Junior-Masters med blandade resultat. Jennifer Jatko Lundberg och Kristoffer Hagelberg blev uttagna i Juniorlandslaget och representerade Sverige i JEM i Finland. Kristoffer tog brons i 5-manna, guld i 3-manna och guld i 2-manna. Jennifer tog brons i 5-manna. Ett ungdomsläger (Blekinge IF s vinterläger) hölls i Karlskrona med 17 deltagare. Huvudinstruktörer var Anna Mattsson Baard och Martin Blixt. Distriktets egen tävling ungdoms-masters med 3-manna bakers har haft fortsatt stort intresse för ungdomarna. Totalt 19 lag deltog. Vann gjorde BK Kick 2. I bowliadens regionsfinal i Västervik kvalificerade sig Matilda Lind BK Klint till riksfinal där hon tog silver i sin klass. Det har genomförts en tränarutbildning (steg 2 del 2) med 4 deltagare. Ett antal steg 1 har också genomförts och vi ökar därmed hela tiden antalet tränarutbildade i Blekinge. BOXNING Vi kan summera ett mycket händelserikt För första gången i Ronneby Boxing Teams historia fick klubben en svensk mästare genom Sandro Omerovic som vann klassen B41i Diplom boxning i Tidaholm. Sandro besegrade Daban Ahmed från Angered med klara 3-0. Den unge Sandro blev även sydsvensk mästare i klassen B41 när dessa mästerskap arrangerades på hemmaplan. Leif Nilsson, Ronneby Boxing Team, har varit verksam som domare på en rad av tävlingar landet runt under säsongen. Leif var även tidtagare under Nordiska mästerskapen i Lund. Under säsongen har medlemmar gått 50 matcher. Huvudinstruktör är Leif Nilsson som även sitter som vice ordförande i Sydsvenska Boxningsförbundet. Petra Brodersen, BK Revansch, som fick reda på att hon var uttagen till Nordiska mästerskapen alldels för sent, efter att redan planerat en resa till Italien veckan innan Mästerskapen. Dessutom problem med arbetstider som inte passade in för en formtoppning som vi traditionellt gör på BK Revansch inför ett mästerskap. Men Petra som är en tuff tjej ville försöka ändå, men det straffade sej förstås och hon tappade några centimetrar i timingen mot Johanna Ekdahl, Djurgårdens IF, som var väl tränad och förberedd så det var bara att konstatera att Johanna var den som var kvickast i vändningarna. MELLANSVENSKA MÄSTERSKAPEN 2008 Timur Kalojan guldmedaljör från Sydsvenska mästerskapen i kamp med Sakis Giotitsas, Tensta. En match där Timur tog initiativet från start men orkade inte stå emot Sakis större rutin och teknik så Timur fick ge med sej i sista ronden och nöja sig med ett silver. BOULE Sydsvenska Bouleförbundet består av två län, Skåne och Blekinge Ca 40 klubbar finns det och av dessa är det två stycken i Blekinge. Rosenholms IF är den senast bildade och är en föring där medlemmarna inte har några licenser, utan bildades av pensionärsföreningar för att kunna få hjälp med att få fram en inomhushall i Carlskrona. Hallen ligger på Arena Telenors område. Ronneby Boule Club bildades 1988 och här har alltså dom flesta medlemmar tävlingslicenser. Klubben bedriver seriespel i allsvenskan division 1 och distriktsserien division 4. Inomhushall finns i Kallinge bredvid Kockumshallen som bedrivs i alliansform med pensionärsorganisationerna i Ronneby kommun. Klubben har i många år haft en stor tävling med ett par hundra deltagare i Brunns Parken. Men på grund av många andra tävlingar vid samma tidpunkt som vi har lagt vår, så har den fått ställas in 2007 och BROTTNING Under 2008 har Blekinges två brottarklubbar, BK Atle och Karlshamns BK, bedrivit en flitig barn- och ungdomsverksamhet. Båda klubbarna har varit representerade på alla nivåer av barnoch ungdomstävlingar runt om i landet med stor framgång. Blekinge har fått medaljer på samtliga tävlingar där dess klubbar har varit representerade. Under 2008 blev det även ett SM till Blekinge genom Emma Hidling i klassen Kvinnor Ungdom 43 kg. Både BK Atle och Karlshamns BK har arrangerat vars en nybörjartävling för klubbarna i det egna distriktet, Blekinge och nordöstra Skåne. Klubbarna har tillsammans bedrivit träning tillsammans ett antal gånger under det gångna året. BUDO 20 olika grenar finns kopplade till Svenska Budoförbundet. Blekinge sorterar under Sydöstra Sveriges Budoförbund och i vårt län finns det aktiviteter i Aikido genom Karlskrona-Aikido-Iwama-Ryu med sina 28 medlemmar nybildade Karlshamns Aikidoförening finns också i denna gren. Ronneby JJK har 36 medlemmar och är verksamma inom grenen Ju-jutsu, övriga blekingeföreningar som utövar Ju-jutsu är Olofströms Ju-jutsuklubb och Sölvesborgs Budosällskap i sistnämnda förening utövas även Iaido. Fyra föreningar har karate på programmet, Carlskrona Shotokan Club, Carlshamns Shotokan Club, Centrum Karateklubb i Sölvesborg samt Ronneby Karateklubb. Kickboxning utövas i Gladiator-Olofströms Kickbox Club samt hos Kalvhagens Box Center i Karlskrona vilken är den mest framgångsrika budoföreningen i Blekinge. Under 2008 deltog Kalvhagen framgångsrikt på flera tävlingar runt om i Sverige. I februari arrangerades Distrikts mästerskap i kickboxning där klubben fick 3 Guldmedaljer. SM avgjordes i Göteborg där Kalvhagen blev bästa klubb för sjunde gången sedan Guld tog Sara Svensson, Caroline EK, John Johansson, Mikael Godren, Andreas Christenson och Thomas Karlsson. Internationellt I Varna, Bulgarien deltog Caroline Ek i VM i fullkontakt där hon vann Guld. Utöver tävlingar så åkte föreningen även på 2 läger där medlemmarna fick möjlighet till utbyte med andra klubbar i Sverige. Tia QI gong&kung Fu förening i Olofström är enda förening i Blekinge som utövar Wushu. BÅGSKYTTE I Blekinge finns idag 4 aktiva klubbar, här finns även Riksidrottsgymnasiet för bågskytte i Olofström. Karlskrona BK firade 25-årsjubileum under 2008 och föreningens främste skytt, Håkan Törnström, förgyllde jubileumsåret med att bli uttagen till Paralympics i Kina. Tråkigt nog blev det ingen medalj, Håkan kom på 16:e plats han började kvalet på ett övertygande sätt med ett bra skytte men tappade poäng mot slutet i 8: delsfinalen. Men Håkan är en vinnare i alla fall. Vid Englands Grand Prix blev det dock en silvermedalj för Håkan och dessutom ett SM guld i klassen HaHC 19 utomhus samt brons i samma klass inomhus. Jean Svensson sköt till sig SM-guld ute i klassen HK50 medan det blev silver för Göran Karlsson i klassen HK60 inne. Hans Sonesson, BK Snapphanen tog SM silver i fält där klubbkamraten Soni Välitali blev bronsmedaljör. Karlskrona har även haft prova på verksamhet på Telenor Arena där ca 600 elever har prövat bågskytte. Bågskytteanläggningen vid riksidrottsgymnasiet i Olofström har genom idrottslyftsmedel fått en tillbyggnad som gör att skyttarna under vintertid kan stå under tak och skjuta ut. Detta betyder mycket för eleverna men även för andra av Blekinges skyttar. CURLING Blekinge har två curlingklubbar: Karlshamns CK och Carlskrona CC. Båda är aktiva; var och en på sitt sätt. KCK har flera lag i seriespel och CCC har många som kommer och prova på curling nån gång om året och nöjer sig med det. Det kan vara marinen, landstinget, kommunen, företag, kontor, föreningar, kamratgäng osv. Våren 2008 blev lag Pölder Sport sexa i Div 1 Södra (finns även Norra och Mellersta alla med 12 lag och så Elitserien med 16 lag - gäller herrar). I Div 2 Sydsverige vann lag Hjalmarsson, tvåa var lag Hadartz och trea lag Pihl. På sjätte (och sista) plats kom lag Team 88. Alla dessa lag tävlade för KCK. I DM för Sydsverige (Skåne, Halland och Blekinge) vann lag Pölder Sport - Daniel Svensson, Thomas Nilsson, Robert Sandgren, Per-Anders Wikingsson - och kvalificerade sig för SM (32 lag gjorde det och 16 lag gick till slutspel och nästan lag Pölder Sport). På femte (och sista) plats i DM hamnade CCC

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2010

Blekinge Idrottsförbund 2010 Blekinge Idrottsförbund 2010 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Omslagsbild:

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Presentation 16 mars Patric Nilsson Rolf Trulsson Fredrik Olsson Distriktsidrottschef Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrott är folkhälsa Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt,

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden.

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden. SDF-enkät 2012 Total 36 inkomna svar Gymnastikförbundet Sydost Götalands Dartförbund Korpen Småland Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund Småland-Blekinge Danssportförbund Småland-Blekinge FSF Småland-Blekinge

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2011

Blekinge Idrottsförbund 2011 Blekinge Idrottsförbund 2011 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan:

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Välkommen till tredje upplagan av Skåne-VM Skånska Vintermästerskapen! BK Höllviken arrangerar Skåne-VM

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2012 - juni 2013 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Hej skidvänner! Medans barmarkssäsongen pågår som bäst arrangerades

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5)

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) Plats: Hotell Bogesund Ulricehamn Tid: 6 oktober 2010 kl. 19.00 ÅRSMÖTETS INLEDNING Västergötlands skidförbunds ordförande Lars-Gunnar Borén

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Deltagare Ilkka Räisänen, Thomas Rydberg, Helene Andersson, Nina Olsson,Patrick Edgren, Albin Andersson

Läs mer

BLEKINGE BOWLINGFORBUND

BLEKINGE BOWLINGFORBUND BLEKINGE BOWLINGFORBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING j VERKSAMHETSÅRET 1996-1997 Styrelsen för Blekinge Bowlingförbund får härmed avgiva följande redogörelse för verksamhetsåret 1996-1997.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg

fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg Protokoll fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg Bilaga 2, Göteborgs BF s årsmötesprotokoll 040225 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET 2003

Läs mer

Sponsor- satsning 2011

Sponsor- satsning 2011 Sponsorsatsning 2011 1. Huvudpartners För 65 000 kr får du: Inbjudan till Diamond League Stockholm 2011 IK Ymer Kommer att anordna en resa till Stockholm och Diamond League 2011. I paketet ingår resa

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

IDROTTSARRANGEMANG 2015

IDROTTSARRANGEMANG 2015 IDROTTSARRANGEMANG 2015 Mars Jönköpings Open, Jönköpings Tennisklubb, 5-8/3 Öppna Östsvenska GP, Jönköpings Simsällskap, 7-8/3 12-årscupen för pojkar och flickor födda 2003, Jönköpings Södra IF, 7/3 GMan

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer