Boxholms Orienteringsklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boxholms Orienteringsklubb"

Transkript

1 Boxholms Orienteringsklubb Årsberättelse 2009 Boxholms OK Org.nummer Adress Väderstadvägen 5, Boxholm 1

2 Dagordning för Boxholms OK:s årsmöte Upprop och fastställande av röstlängd. 2 Frågan om mötet är utlyst på rätt sätt. 3 Fastställande av dagordning. 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 5 Val av två justeringsmän som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt val av två rösträknare. 6 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 7 Godkännande av revisorernas berättelse angående styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser. 9 Fastställande av medlemsavgifter. 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 11 Val av föreningens, tillika styrelsens, ordförande för en tid av ett år. Val av halva antalet (tre) ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Val av två suppleanter för styrelsen, med för dessa fastställd turordning, för en tid av ett år. Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. 12 Val av informationskommitté 13 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En ledamot ska vara sammankallande. 14 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem i föreskriven tid. 15 Rapporter. 16 Övriga frågor. 17 Mötets avslutande. 2

3 Året som gått BOK har haft ett speciellt år. I och med vårt 75-årsjubileum så har aktiviteterna avlöst varandra. Från jubileumsfesten som fyllde Vivåsen i slutet av april, via båtfärder och kändissprint, fram till berättarkvällen i november och den fina jubileumsskriften som kom ut i slutet av året. Tävlingsmässigt blev 2009 som framgår av denna årsberättelse ett ganska normalt år. Det som sticker ut är givetvis O-ringen, med kryddan på verket i och med Anders Montelius bragdartade seger. För övrigt har vi hållit oss på ungefär samma nivå som de senaste åren, t.ex. när det gäller meritmärkespoäng och tävlingsdeltagande. Som vanligt måste Håkan Gustafsson nämnas han är en evighetsmaskin. En klart positiv trend visar ungdomsverksamheten. Ungdomskommittén har gjort ett jättejobb vilket märks på den spontana tillströmningen till ungdomsträningen. Träning kombinerat med matservering är på väg att etableras som en självklarhet på torsdagskvällar. Och tävlingsframgångarna börjar komma smygande efter några mindre goda år. Klubbens energi har också räckt till tävlingsarrangemang. Ungdomsserien genomfördes vid Timmerö i juni och första helgen i september avgjordes Medel- och Stafett-DM vid Karsbo. Arrangemanget fick mycket positiv respons av deltagare inte minst terräng, karta och banor berömdes. Kartritarna i klubben har åter gjort ett gott jobb. I och med Karsbo/Kvisslehult, tillsammans med två nya skolkartor (Boxholm och Åsbo), en sprint-karta vid Timmerö och en vid Säteriet så har vi gott om bra kartor för träning och tävling. Ekonomin är stabil och underskottet blev betydligt lägre än budgeterat vi hade räknat med en återföring från O-ringen på , som emellertid stannade vid kronor. Största anledningen var att dubbel-dm gav ett större netto än väntat. Styrelsens arbete har under året som vanligt inneburit en rad olika frågor att hantera. Årets följetong har varit ett arbete med klubbens organisation, som inneburit en genomgång av alla klubbens funktioner. Ett förslag klubbades i slutet av året, efter att kvartalsmötet sagt sitt. Största förändringar är bildandet av en informationskommitté och att Kart- och arrangemangskommittén blir en renodlad kartkommitté arrangemangsansvaret ligger fr.o.m på styrelsen. Denna korta sammanfattning rymmer bara en liten del av allt som hänt. Evenemangen är många söndagsturer, skinklopp, träningstävlingar, kvällsvandringar, frågesport, torpmärkning, centrumstädning, spårskötsel, Blodomlopp, metar-km, Naturpass, med mera, med mera. Alla ni som bidragit till att göra även 2009 till ett gott år i Boxholms OK - styrelsen tackar och bugar! Boxholm 25/ För styrelsen Mats Lönngren sekreterare 3

4 Boxholms OK:s funktionärer 2009 Styrelse Styrelsesuppleanter Revisorer: Revisorsuppleant: BMOL-kommitté: Ungdomskommitté: Trivselkommitté: Kart- och arrangemangskommitté: Torpkommitté: Vivåsenstyrelse: Vivåsenrevisorer: Valberedningen för Vivåsenföreningen: Annons och PR: Fritidsgrupper: SISU-ombud: Ledaransvarig: Arkivarie: Fanbärare: Inköp: Klubbtidning: Materialförvaltare: Valberedning: Ordförande: Sören Bremer Vice ordförande: Kenth Edin Sekreterare: Mats Lönngren Vice sekreterare: Karl-Johan Norén Kassör: Conny Bruhn Ledamöter: Håkan Gustafsson, Peter Laudon Urban Andersson, Johan Knutsson Ingemar Nordström, Håkan Tengvall Roger Karlsson Erik Axelsson, Urban Andersson, Britta Norén Ingrid Norén, Janne Lindgren, Lena Molin, Helen Sköld, Anki Pettersson. Klas Johansson, Roger Karlsson, Helen Sköld, Ville Alfredsson, Carina Gustafsson, Monica Carlsson. Lennart Gustafsson, Håkan Gustafsson, Bengt Carlsson, Ulf Lindberg Lennart Johansson, Klas Johansson Gunnar Palmqvist Roger Karlsson Karl Johan Norén Roger Karlsson, Helen Sköld Ingrid Norén, Sören Bremer Yngve Eriksson Yngve Eriksson Håkan Tengvall Rune Svensson Christer Karlsson Redaktör: Karl-Johan Norén Distributör: Lena Molin Christer Karlsson Per-Åke Tengvall, Anders Montelius, Anders Molin 4

5 Tävlingsverksamhet Stordåden på O-ringen starkaste minnet På nytt kan vi summera ett år med känslan av att O-ringenveckan blir det mest bestående minnet. Inte på grund av de fantastiska vyerna och naturupplevelserna, som i Sälen 2008, utan denna gång är orsaken de sportsliga framgångarna. Framför allt Håkan Gustafsson och Anders Montelius såg till att vi med stolthet kunde dra oss hemåt från Eksjö. Vi firade 75 år som klubb med en rad jubileumsaktiviteter över hela året. Lite gick det ut över tävlingsverksamheten. Dock inte värre än att vi åter ett år kan konstatera att antalet aktiva orienterare i klubben ökade på nytt. År 2007 hade vi 68 klubbmedlemmar i Boxholms OK som sprang någon form av tävling (klubbmästerskapet oräknat) steg den siffran markant till 80 och 2009 höjdes den åter ett snäpp till 86. Antalet starter totalt bland BOK-medlemmarna förs det ingen statistik på. De tycks ha ökat för kostnaderna för anmälningsavgifterna har stigit, från kr till kr, utan att avgifterna har höjts. Vissa felkällor finns dock för att man ska kunna tala om ett samband rakt av - i Ungdomsserien förekommer det till exempel inga startavgifter. Aktiva men bara enstaka gånger Att utvecklingen går åt rätt håll har sin grund i ett aktivt ungdomsarbete. Det bör emellertid sägas att detta med 86 löpare inte speglar hur det ser ut på en vanlig tävling. Åtskilliga av våra löpare, i alla åldrar, tävlar högst sparsamt och visar sig bara enstaka gånger på året. av OK Motalas nationella tävling på annandag påsk 13 april. Sommarvärme rådde. Det gick rasande fort när våren kom. I slutet av mars var det bister vinter med snö och kyla och Natt-DM 27 mars, också i Motala, fick skjutas upp. Historisk fjärde etapp Lika många, 41 BOK-löpare, deltog i sista O- ringenetappen i Eksjö. Dagen innan på fjärde etappen (medeldistans) sattes årsrekordet när 42 medlemmar i Boxholms OK sprang in under måltribunen. En hel del sprang just bara den etappen på någon av direktanmälningsbanorna. Denna fjärde etapp blev dessutom smått historisk för både BOK:s och Boxholm-Mjölby OL:s del. BMOL tog fyra (!) etappsegrar och det kunde med lite flyt ha blivit fem för Staffan Runtegen kom tvåa i H 50 Kort och vara bara 19 sekunder efter. Håkan Gustafsson vann H 60 och Anders Montelius H 60 Kort. Vi är aldrig ens i närheten av att vara så många som 86 löpare som åker iväg på en tävling från Boxholm. Att både kontaktytan och potentialen finns är dock uppenbar liksom den positiva trenden. De tävlingar som lockade ut Boxholmarna mer än andra under det gångna året var Urban Hjärnekampen i Karlsbytrakten, Motala, och O-ringen på Ränneslätt i Eksjö. 41 stycken BOK:are attraherades Regnigt tårtkalas för Håkan och Anders Mjölbysegrarna fixade Joel Valfridsson, H 17-20, och Hanna Alenius, Tjejvasan flickor. 5

6 Tur eller otur med klubblottningen? Den fjärde etappen var den enda med medeldistans och Boxholm-Mjölby hade fått sen klubblottning. En del ser det som otur när dagen med sen starttid infaller på medeldistans och inte långdistans, eftersom tidsdifferenserna i resultatlistan på medeldistans är mindre. Håkan Gustafsson tror dock att det är tvärtom, att det är tur och inte otur. Han menar att på medeldistans blir det inte så mycket vägval. Löparna håller sig i stort sett i samma löpstråk, då blir nedtrampandet av vegetationen i skogen desto större och fördelen av sen startid mer påtaglig. Teorin verkar stämma på hur det gick för BMOL i Eksjö. Inga etappsegrar mer än på medeldistansen? Jo, Hanna Alenius vann flera. Konkurrensen i hennes klass går dock inte att jämföra med hur det var i åldersklasserna. Finaldagen en nagelbitare Finaldagen i Eksjö blev en nagelbitare. Anders Montelius gick ut i ledningen med några minuter och Håkan Gustafsson med några sekunder. Anders fick medial uppmärksamhet under veckan eftersom han hade en betablockerare som spärrade pulsen efter att han tidigare på sommaren haft problem med sitt hjärta. Spänd väntan på Anders och Håkan Vi som stod vid sidan om fick hjärtat i halsgropen när Anders stämplade vid sista med en konkurrent hotfullt nära bakom sig. Var det något Anders hade önskat sig så var det att slippa en spurtuppgörelse, men han visste sedan tredje sista kontrollen att han hade tvåan Ingemar Gillgren inom kort synhåll bakom sig. Gillgren närmade sig meter för meter på upploppet, men så tog inhämtningen plötsligt slut och förbyttes i sin motsats, och Anders kunde springa i mål utan något absolut hot i ryggen de sista hundra metrarna från mål. Staffan ser nöjd ut, tvåa på fjärde etappen, men Anders är säkert minst lika nöjd efter sin bragd på slutetappen Hade det inte varit för Håkan Gustafsson så hade Anders förresten vunnit O-Ringen redan Då sprang Håkan och Anders samma klass i Södermanland, H 21 E2, och blev etta och tvåa. Anders har sprungit O-ringen sedan 1966 så han var värd att vinna nu. Håkan Gustafsson trea Håkan Gustafsson stod som trea när H 60 hade haft sin upplösning. Han tyckte att den finne som vann klart, Matti Kattilakoski, gjorde det rättvist för han hade gjort sitt eget lopp från början till slut. Var inte ihop med någon löpare vid någon enda kontroll. Över 200 deltog i klassen så nog kunde Håkan vara nöjd med sin vecka. Dubbla tredjeplaceringar blev det också för Håkan på Veteranmästerskapet/Riksmästerskapet som i år gick på Gotland. Håkan blev dock inte lottlös när det gällde segrar under året. Tio gånger vann han (etappsegrarna på O-ringen och 6-dagarstävlingen i Schweiz några veckor senare inräknade) och på tre DM-starter (natt, sprint och lång) blev det lika många segrar. Håkan Gustafsson är också den som tävlat flitigast av alla med totalt 40 kutade orienteringslopp. Föga överraskande utsågs han till Årets orienterare i klubben. 6

7 BOK:s bästa O-ringen resultat H 60 K Anders Montelius 1:a H 60 Håkan Gustafsson 3:a O-ringen Vasan DM Anki Petterson 10:a D 55 M Ingrid Norén 11:a O-ringen Vasan HM Marcus Andersson 12:a D 40 Lena Molin 13:e D 40 Mia Lindberg 20:e H 65 Gunnar Palmqvist 16:e H Emil Bruhn 27:a H 50 K Staffan Runtegen 28:a D 11 Sanna Fasth 32:a H 13 Erik Petterson 34:a Viloår för Sören Sand När vi gick in i 2009 var Sören Sand den i klubben som låg överst på Sverigelistan. Vid årets slut finns han inte ens med på listan beroende på att han inte tävlat alls under året. Jag är på studiebesök för att se hur det går till på en orienteringstävling, sa han när han som åskådare dök upp på Älgfritt vid Varamon i Motala i oktober. Både Sörens orientering och humor har saknats under året. En annan H 45-löpare, Anders Molin, toppar nu istället Sverigelistan på herrsidan, medan D 40- löparen Mia Lindberg ligger överlägset bäst till på damsidan och så högt som 179:a. Mia avancerade 41 placeringar på listan under året och kammade hem sex individuella segrar. Det var vinster som alla inkasserades på vårtävlingar i Östergötland. D 43-laget gladde stort Vårt damlag på 43-kavlen överraskade både sig själva och oss andra genom att bli fyra i klassen D 43 och näst bästa svenska lag. Det var årets stora kavleframgång efter jämna insatser av Lena Molin, Mia Lindberg, Margareta Skarp Runtegen, Maria Pettersson och Annelie Alenius. Tävlingen gick i Prästtomtaskogarna. En annan kavleframgång, om än inte av samma dignitet, noterades vi för i Lilla kavlen på Novembersprinten. Der blev dubbelseger för BMOL och med Per-Åke Tengvall vinnandes en duell över Håkan Gustafsson på sluttampen. Håkan var inte riktigt skärpt vid sista kontrollen, uppfattade för sent att det var just sista, och vips seglade Per-Åke ifrån de meter han behövde för att hålla undan. Tiomila kan glömmas Tiomila i Skåne blev däremot en skuffelse. Enda ljusglimten var att vi för första gången på flera år kunde ställa ett rent BMOL-lag på benen på herrsidan. Efter återbud på grund av sjukdom från Göran Valfridsson så åktes söderut med följande lag: Torbjörn Karlsson, Per Åkesson, Patrik Magnusson, Henrik Tengvall, Roland Tengvall, Erik Axelsson, Kenth Edin, Joel Valfridsson, Sven Norén, Erik Erlandsson. Eländet började redan på startsträckan. Torbjörn Karlsson glömde som många andra lag att mållinje-stämpla (stämplingen var skumt placerad) och vi diskades. Skohaveri på långa natten Eländet fortsatte när Henrik Tengvalls skosula lossnat tidigt i loppet på långa natten, och han valde att bryta, helt ovetande om att diskningen av Torbjörn skulle bli upphävd senare på morgonen. Damlaget sprack redan på förhand på grund av återbud och att det saknades reserver. Britta Norén, Mia Lindberg och Anneli Alenius ställde ändå upp och sprang de tre första sträckorna. I ungdomslaget blev det också sena återbud men där kunde ett tillskott från löparbanken och OK Skogsfalken ändå göra det möjligt för oss att genomföra tävlingen med komplett lag: Hanna Alenius, Joar Lönngren, Anna Edin och inlånet Jakob Wallin. Slutplaceringen blev 181:a. Mer lyckat än Tiomila var resan till Mora Kristi himmelfärdshelgen och deltagande i fyra tävlingar där. 50-talet personer från BMOL åkte iväg. Vasaloppets målportal Bland annat sprang vi en minnesvärd sprint inne i Mora med målgång under Vasaloppets målportal. Ja, faktiskt, vi sprang i mål under en Vasaloppsportal till, spurtprismålet i Evertsberg som utgjorde målskynke för första dagens långdistanstävling. Framför allt var det lång distans till duschen den fanns ända i Älvdalen dit vi bussades för att tvaga oss rena det var problem med vattenkvaliteten i Evertsberg. Gemensam bussresa med övernattning ordnades också till två Blekingetävlingar tidigt på våren. 7

8 Slutligen några spridda noteringar: Henrik Tengvall har flyttat tillbaka till Boxholm efter studieåren i Örebro och visat goda takter. Därmed ser det inte längre lika dystert ut på herrseniorsidan. Mjölbydelen av BMOL är dessutom starkare än på länge om junior- och seniorsidan slås ihop. Ett gott tecken är att vi ställde upp med seniorlag på Smålandskavlen. Erik Axelsson har inte bara lett BMOL-kommitténs arbete utan också personligen sett till att det blivit styrsel på löpträningen på torsdagarna i Vivåsen. Erik har på ett förtjänstfullt sätt lett olika former av intervallträning under större delen av året. Britta Norén har varit enda rankade juniorlöparen. Hon började och slutade säsongen med segerlopp i D 20 och höll så när på att klara målsättningen att komma på Topp 50 i elitklassen på O-ringen (blev 51:a). På Juniorcupen och SMtävlingarna har hon inte lyckats (har deltagit i cirka hälften av dessa). Britta gjorde 37 starter och har tävlat nästnäst mest i klubben. Vinnare i kategorin årets skitigaste skor, innan start Britta Norén Erik på Ultralång KM...Conny Bruhn är den i klubben som tävlat näst mest. Han gjorde 38 starter i H 45 och på olika stafettävlingar. Har staplat mittenplaceringar på hög. Är också träningsflitig. Missade inte en långsväng (söndagsträningen) vintern 08/09. Erik Pettersson gav oss vår första individuella DM-medalj på ungdomssidan på tre år, ett av flera glädjeämnen i ungdomsverksamheten. Det berättas mer om dem i ungdomskommitténs redovisning. Gunnar Palmqvist har vunnit flera tävlingar första året i H 65. Och som han imponerade när han kom tvåa på långa banan på Tjogettestet. Conny tävlar flitigt. Här på gammel-ol Gunnar tar sig en styrketår under Ultralång-KM Framför allt minns vi Gunnar från det gångna året genom det råd vi fick från Mjölby OK-ordföranden Thomas Kleist på vår jubileumsfest. Klona Gunnar Palmqvist medan tid är. Det finns ingen förstasträckslöpare som han. Karl-Johan Norén 8

9 55 män, 31 kvinnor 86 personer i Boxholms OK har under året sprungit minst en tävling, fördelat på 55 män och 31 kvinnor. I åldersklasserna har vi haft 51 löpare (49 året innan), sådana som sprungit enbart öppen klass har varit 15 (14), och i U-klass och Inskolning hittar vi 19 (16) unga förmågor. Ingen är räknad dubbel. Erik Erlandsson är inte räknad alls. Han har, upptagen som han varit av militärtjänst som musiksoldat i Stockholm, enbart sprungit stafetter och bildar som sådan en egen kategori. Hannes Fasth skolade in sig snabbt Den som vinner en etapp på O-ringen bjuder sina klubbkamrater på tårta. Det är en oskriven lag och i år i Eksjö löste det sig smidigt med anskaffningen av dessa tårtor. Till etappriserna hörde nämligen en Frödinge jordgubbstårta. Boxholmsostar tillhörde också fröjderna på prisbordet avslutningsdagen. Sammantaget blev det resultatmässigt ett starkt O-ringen för Boxholmslöparna som fick springa i en terrängtyp som inte kändes helt ovan. En som graderade upp sitt tävlande under veckan var Hannes Fasth, 9 år. Han började med två etapper i inskolning och slutade med tre i U1. Sista etappen gick det strålande för Hannes. Han kom tvåa! BOK-löpare på Sverigelistan Sverigelistanbaseras på deltagarnas sex bästa tävlingsresultat under exakt ett år tillbaka i tiden. Individuella tävlingar i riktiga åldersklasser (ej motion m.m). Herrar (vid årets slut): plac 1. Anders Molin (H45) p Håkan Gustafsson (H60) p Erik Axelsson (H50) p Staffan Runtegen (H50) p Anders Montelius (H60) p Henrik Tengvall (H21) p Per-Åke Tengvall (H55) p Conny Bruhn (H45) p Christer Karlsson (H45) p Gunnar Palmqvist(H65) p 2425 Ytterligare fyra namn förekommer. Håkan bäst i Sverige på banläggning Håkan Gustafsson håller ett vakande öga över banläggarutbildningen i distriktet. Det är ett skarpsynt öga. Ingen slår Håkans banläggarkunskaper. Ingen i hela Sverige. Ingen gjorde det i alla fall under Först vann Håkan DM i banläggning. Sedan blev han riksmästare. Förutsättningen för tävlingsbidragen var en långdistansbana för D 21 elit, samt en bana för DH 14. Håkans banor erhöll poäng, nästan 300 mer än Rolf Karlssons, Järla OK, som kom tvåa i vuxenklassen. Håkan har vunnit RM i banläggning en gång tidigare, året var Damer (vid årets slut): 1. Mia Lindberg (D40) p Bodil Molin (D40) p Britta Norén (D20) p Ingrid Norén (D55) p 2213 BOK:s bästa på Sverigelistan Mia Lindberg och Anders Molin 9

10 Individuella resultat H 65 Gunnar Palmqvist 1:a Linköpings OK (medel) 1/5 2:a Sälen 3+3 (sprint) 26/6 6:a O-ringen Eksjö, e 5 24/7 3:a Björkfors GoIF (DM lång) 29/8 1:a Motala AIF (lång) 13/9 1:a Skogspojkarnas OK (medel) 27/9 I klassen har också Bengt Carlsson sprungit. H 60 Anders Montelius 4:a OK Motala (lång) 13/4 2:a Jönköpings OK (natt) 15/4 2:a OK Motala (DM natt) 22/4 2:a OK Skogsströvarna (medel) 7/5 6:a IFK Mora/Älvdalens IF (lång) 21/5 4:a IFK Linköping (DM sprint) 3/6 5:a O-ringen Eksjö, e 1 (H 60 K) 19/7 2:a O-ringen Eksjö, e 2 20/7 2:a O-ringen Eksjö, e 3 21/7 1:a O-ringen Eksjö, e 4 23/7 1:a O-ringen Eksjö, slutresultat 1:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 16/8 2:a Motala AIF (lång) 13/9 6:a OK Motala (medel) 18/10 Håkan Gustafsson 3:a OK Pan (medel) 28/2 3:a OK Pan (lång) 1/3 2:a OK Orion (medel) 21/3 2:a OK Orion (lång, H 55) 22/3 6:a OK Motala (lång) 13/4 1:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 19/4 1:a OK Motala (DM natt) 22/4 2:a Finspångs SOK (lång) 25/4 1:a OK Skogsströvarna (medel) 7/5 1:a OK Denseln (lång) 10/5 5:a Hagaby GoIF (medel) 16/5 2:a IFK Mora/Älvdalens IF (lång) 21/5 2:a IFK Mora (sprint) 22/5 1:a IFK Linköping (DM sprint) 3/6 6:a O-ringen Eksjö, e 1 (H 60) 19/7 6:a O-ringen Eksjö, e 3 21/7 1:a O-ringen Eksjö, e 4 22/7 3:a O-ringen Eksjö, slutresultat 3:a Swiss O-week, Schweiz, e2 3/8 1:a Swiss O-week, Schweiz, e3 4/8 2:a Swiss O-week, Schweiz, e4 6/8 5:a Swiss O-week, Schweiz, e5 7/8 4:a Swiss O-week, slutresultatk 1:a Björkfors GoIF (DM lång) 29/8 3:a Visborgs OK (RM medel) 12/9 3:a Visborgs Ok (RM lång) 13/9 1:a Skogspojkarnas OK (medel) 27/9 3:a OK 64/SOL Tranås (medel) 4/10 1:a OK Motala (medel) 18/10 H 55 Per-Åke Tengvall 5:a Finspångs SOK (lång) 25/4 4:a Linköpings OK (medel) 1/5 3:a Björkfors GoIF (DM lång) 29/8 1:a Motala AIF (lång) 13/9 3:a OK 64/SOL Tranås (medel) 4/10 I klassen har också Håkan Tengvall sprungit. H 50 Erik Axelsson 3:a OK Orion (medel) 21/3 2:a OK Orion (lång) 22/3 4:a Krokeks OK/Åby SOK (medel) 4/4 1:a OK Motala (lång) 13/4 2:a Linköpings OK (medel) 1/5 2:a OK Skogsströvarna (medel) 7/5 4:a OK Denseln (lång) 10/5 2:a IFK Linköping (DM sprint) 3/6 6.a OK Motala (medel) 18/10 Staffan Runtegen 6:a OK Orion (medel) 21/3 1:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 19/4 5:a Linköpings OK (medel) 1/5 4:a OK Skogsströvarna (medel) 7/5 3:a OK Denseln (lång) 10/5 6:a O-ringen Eksjö, e 3 (H 50 K) 21/7 2:a O-ringen Eksjö, e 4 23/7 6:a OK 64/SOL Tranås (medel) 4/10 I klassen har också Kenth Edin, Ulf Lindberg, Mats Lönngren, Karl-Johan Norén och Roland Tengvall sprungit. H 45 Conny Bruhn 6:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 19/4 4:a 3 skåningar/1 dansk, e 2 (s/m) 27/6 5:a OK Motala (medel) 18/10 Lennart Gustafsson 5:a Krokeks OK/SOK Åby (medel) 4/4 3:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 19/4 Anders Molin 6:a OK Pan (natt) 27/2 4:a Krokeks OK/SOK Åby (medel) 4/4 3:a OK Motala (lång) 13/4 2:a OK Motala (DM natt) 22/4 6:a Linköpings OK (medel) 1/5 6:a OK Denseln (lång) 10/5 2:a Tjust 2-dagars (lång) 8/7 5:a Tjust 2-dagars (lång) 9/7 2:a Motala AIF (lång) 13/9 3:a OK Motala (medel) 18/10 I klassen har också Patric Johansson, Christer Karlsson, Roger Karlsson och Sören Bremer sprungit. H 40 I klassen har Urban Andersson, Johan Knutsson och Tomas Pettersson sprungit. H 35 I klassen har Mattias Holmberg sprungit. H 21 I klassen har Henrik Tengvall sprungit. H 20 Emil Bruhn 4:a OK Motala (lång), H /4 4:a Finspångs SOK (lång), H /4 1:a Linköpings OK (medel), H /5 2:a Laxå /Askersunds OK (medel) 3/5 5:a IFK Mora/Älvdalens IF (lång) 21/5 5:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 16/8 2:a OK 64/SOL Tranås (medel) 4/10 Sven Norén 2:a OK Motala (lång), H /4 6:a IFK Linköping (DM sprint) 3/6 10

11 H 16 Nils Gustafsson 5:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 19/4 5:a U-serien, SOK Aneby 19/5 H 14 Nils Bremer 4:a U-serien, SOL Tranås 12/5 5:a U-serien, slutresultat I klassen har även John Staaf sprungit. H 12 Adam Karlsson 6:a U-serien, Forserums SOK 15/8 Joar Lönngren 6:a OK Motala (lång) 13/4 5:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 19/4 5:a Norrköpings AIS 3/5 5:a U-serien, Forserums SOK 15/8 5:a U-serien, Eksjö SOK 12/9 5:a OK 64/SOL Tranås (medel) 4/10 Erik Pettersson 4:a Linköpings OK (lång) 1/5 5:a OK Denseln (lång) 10/5 1:a U-serien, SOL Tranås 12/5 3:a U-serien, SOK Aneby 19/5 6:a IFK Linköping (DM sprint) 3/6 3:a U-serien, Boxholms OK 6/6 1:a U-serien, Forserums SOK 15/8 3:a Boxholms OK (DM medel) 5/9 1:a U-serien, slutresultat I klassen har också Jacob Bremer, Max Dörper, Oscar Johansson och Philip Johansson sprungit. H 10 I klassen har Ludvig Ask sprungit. D 55 Ingrid Norén 3:a OK Pan (medel) 20/4 1:a Linköpings OK (medel) 1/5 4:a Grännabygdens OK (medel) 2/5 6:a IFK Linköping (DM sprint) 3/6 4:a Sälen 3+3 (sprint) 26/6 4:a O-ringen Eksjö, e 2 (D 55 M) 20/7 5:a Motala AIF (lång) 13/9 D 40 Mia Lindberg 1:a Krokeks OK/Åby SOK (medel) 4/4 3:a Nyköpings OK (lång) 12/4 1:a Finspångs SOK (lång) 25/4 1:a Finspångs SOK (medel) 26/4 1:a Linköpings OK (medel) 1/5 1:a OK Denseln (lång) 10/5 1:a Tjällmo-Godegård (lång) 16/8 2:a Björkfors GoIF (DM lång) 29/8 2:a Skogspojkarnas OK (medel) 27/9 2:a OK 64/SOL Tranås (medel) 4/10 Bodil Molin 5:a Krokeks OK/Åby SOK (medel) 4/4 3:a OK Motala (lång) 13/4 6:a Finspångs SOK (lång) 25/4 4:a GoIF Tjalve (lång) 23/8 4:a Björkfors GoIF (DM lång) 29/8 4:a Motala AIF (lång) 13/9 5:a Skogspojkarnas OK (medel) 27/9 I klassen har även Helen Andersson och Lena Molin sprungit. D 35 Maria Pettersson 2:a Stjärnorps SK (medel) 6/8 2:a GoIF Tjalve (lång) 23/8 5:a Björkfors GoIF (DM lång) 29/8 4:a Skogspojkarnas OK 27/9 D 20 Britta Norén 1:a OK Pan (natt) 27/2 2:a OK Pan (lång) 1/3 5:a Krokek/Åby (medel), elitklass 4/4 5:a Jönköpings OK (natt) D 21 15/4 4:a Sälen 3+3 (sprint) 26/6 4:a Sälen 3+3 (medel), elitklass 28/6 3:a Stjärnorps SK (medel) 6/8 4:a Björkfors GoIF (DM lång) 29/8 1:a OK 64/SOL Tranås (medel) 4/10 1:a IK Ymer (sprint) 8/11 D 16 I klassen har Anna Edin sprungit. D 14 Patricia Johansson 3:a U-serien, Forserums SOK 15/8 D 12 Sanna Fasth 4:a U-serien, SOL Tranås 12/5 2:a U-serien, Boxholms OK 6/6 5:a Stjärnorps SK (medel) 6/8 1:a U-serien, Forserums SOK 15/8 5:a Boxholms OK (DM medel) 5/9 2:a U-serien, Eksjö SOK 12/9 2:a U-serien, slutresultat 2:a OK 64/SOL Tranås (medel) 4/10 Julia Karlsson 6:a U-serien, SOL Tranås 12/5 2:a U-serien, SOK Aneby 19/5 5:a U-serien, Boxholms OK 6/6 5:a U-serien, slutresultat Lovisa Knutsson 5:a U-serien, SOL Tranås 12/5 3:a U-serien, SOK Aneby 19/5 5:a U-serien, Eksjö SOK 12/9 6:a U-serien, slutresultat D 10 Julia Knutsson 2:a Tjällmo-Godegårds OK (lång) 13/4 2:a Grännabygdens OK (medel) 2/5 4:a OK denseln (lång) 10/5 1:a U-serien, SOL Tranås 12/5 1:a U-serien, SOK Aneby 19/5 3:a U-serien, Boxholms OK 6/6 5:a GoIF Tjalve (lång) 23/8 3:a U-serien, Eksjö SOK 12/9 2:a U-serien, slutställning 11

12 Öppna klasser Femton löpare i klubben har uteslutande tävlat i öppna klasser eller O-ringen Vasan, fördelat på sju herrar och åtta damer. Herrar: Lars Andersson, Marcus Andersson, Albin Eriksson, Jens Fasth, Oskar Gustafsson (även en stafett, 25-manna) Jan Häggberg, Peter Laudon. Damer: Karin Andersson, Ingrid Ask, Lena Eriksson, Annika Fasth, Gabriella Lönngren, Anki Pettersson, Anneli Pålsson, Helen Sköld. Nästan lika många löpare till i klubben har varvat tävlande i åldersklasser med att springa öppna klasser. Däribland Mats Lönngren som vid Tjällmoträffen 17 augusti vann Öppen 7, som var tävlingens största klass alla kategorier med 34 startande. Ingrid Ask, Sanna Fasth och Julia Knutsson har också vunnit varsin öppen klass vid olika tävlingar. U-klasser och Inskolning Nitton ungdomar i klubben har uteslutande tävlat i U-klasser (=Utvecklingsklasser) eller i Inskolning. Det är Elias Abrahamsson, Adam Bremer, Maja Bremer, Hannes Fasth, Kim Johansson, Hanna Karlsson, Tilda Karlsson, My Laudon, Lovisa Lindquist, Viktor Lindquist, Sanna Lönngren, Sara Mansourian, Erika Molin, Rebecca Molin, Hugo Pettersson, Oliver Bratz Sjökvist, Stina Bratz Sjökvist, Albin Örnvall, Filip Örnvall. Mästerskapsresultat SM Medel Oskarshamn 12/9 D 20 Britta Norén utslagen i kvalet. Lång Idefjorden 20/9 D 20 Britta Norén utslagen i kvalet. DM Topp 6 Natt, 22/4, OK Motala: H 60: Håkan Gustafsson 1:a H 45: Anders Molin 2:a H 60: Anders Montelius 3:a Sprint, 3/6, IFK Linköping: H 60: Håkan Gustafsson 1:a H 50: Erik Axelsson 2:a H 60: Anders Montelius 4:a D 55: Ingrid Norén 6:a H 20: Sven Norén 6:a H 12: Erik Pettersson 6:a Lång, 29/8, Björkfors GoIF: H 60: Håkan Gustafsson 1:a D 40: Mia Lindberg 2:a H 65: Gunnar Palmqvist 3:a H 55: Per-Åke Tengvall 3:a D 20 Britta Norén 4:a D 35: Maria Pettersson 5:a Medel, 5/9, Boxholms OK: H 12: Erik Pettersson 3:a D 12: Sanna Fasth 5:a Veteranmästerskapet Medel Lojsta slott, Gotland 12/9 H 60 Håkan Gustafsson 3:a Lång Lojsta slott, Gotland 13/9 H 60 Håkan Gustafsson 3:a Banläggning DM Håkan Gustafsson 1:a RM Håkan Gustafsson 1:a 12

13 Klubbmästerskapet KM hölls för tävlingsklubben Boxholm-Mjölby OL och antalet deltagare uppgick till 64 löpare, varav 37 var från Boxholms OK och 27 från Mjölby OK, vilket är det högsta deltagarantalet sedan detta BMOLmästerskap infördes för tre år sedan. KM-tävlingarna inleddes i bisterhetens tecken med snötäckta marker och 5-10 grader kallt när nattävlingen avgjordes på Oxhultetkartan 22 mars med Roland Tengvall som banläggare. Det fortsatte med sprinten i Säteriparken, där banläggaren Lennart Gustafsson kittlade intresset lite extra genom att bjuda på en ny och egenhändigt ritad karta. Denna deltävling i KM-serien blev också den klart mest välbesökta, 52 löpare. Medeldistansen hjälpte oss LOK med i Vidingsjöterrängen i slutet på maj och ultralången sprangs i Malexander i mitten på juni, med Mia Lindberg som banläggare. Avslutningsvis genomfördes långdistansen i Skogssjöterrängen 8 september där Jimmy och Annelie Alenius hade strängat banor. Största klassen har varit H med totalt 12 löpare och med Christer Karlsson som klubbmästare. För den som sprungit alla fem deltävlingarna räknas sämsta resultatet bort i resultatlistan. Ett lika poängantal ger i de flesta fall olika placeringar genom de bestämmelser om särskiljning som finns. Boxholms OK-löparnas namn är markerade i fetstil. Resultat H 21-39: 1) Per Åkesson, 10 p H 17-20: 1) Joel Valfridsson, 12 p 2) Hampus Alenius, 5 p 3) Emil Bruhn, 5 p H 16: 1) Nils Gustafsson och Mikael Urdal, båda 1 p. H 14: 1) Niklas Carlsson, 14 p 2) Emanuel Urdal, 12 p 3) Nils Bremer, 4 p H 12: 1) Erik Pettersson, 12 p 2) Joar Lönngren, 8 p H 40-49: 1) Christer Karlsson, 20 p 2) Conny Bruhn, 16 p 3) Anders Molin, 5 p H 50-59: 1) Göran Valfridsson, 22 p 2) Erik Axelsson, 20 p 3) Kenth Edin, 6 H 60-69: 1) Håkan Gustafsson, 23 p 2) Gunnar Palmqvist,14 p 3) Anders Montelius, 11 D 21-39: 1) Louise Carlsson, 12 p 2) Britta Norén, 7 p 3) Åsa Wärnberg, 2 D 16: 1) Hanna Alenius, 4 p 2) Erica Thor, 1 p 3) Anna Edin, 1 p D 12: 1) Sanna Fasth, 7 p 2) Julia Karlsson, 7 p 3) Lovisa Knutsson, 3 p D 40: 1) Annelie Alenius, 10 p 2) Mia Lindberg, 6 p 3) Margareta Skarp Runtegen, 3 p D 50: 1) Ingrid Norén, 3 p BMOL-klubbmästare 2009 från Boxholms OK 13

14 Stafettresultat Skånemixen (Åhus 28 februari) D H 150 BMOL 7:a Kolmårdskavlen (Arkösund 5 april) H 180 BMOL lag 1 3:a (Per-Åke Tengvall, Anders Montelius, Håkan Gustafsson) H 180 BMOL lag 2 Ej godkänd H 150 BMOL lag 1 5:a H 150 BMOL lag 2 Ej godkänd H 120 BMOL 14:e H 14 BMOL 1:a (Emanuel Urdal, John Staaf/Malin Milton, Niklas Carlsson) H 12 BMOL 9:a D 120 BMOL 2:a (Bodil Molin, Lena Molin, Annelie Alenius) D 17 BMOL 16:e Öppen BMOL Ej godkänd Stigtomtakavlen (Ålberga 10 april) H 200 BMOL 8:a 10-mila (Äktaboden, Skåne april) Herrar BMOL Ej godkänd Damer BMOL Ej godkänd Ungdom BMOL/OK Skogsfalken 289:a Siljanskavlen (Vika söder om Mora, 24 maj) H 70 BMOL 2:a (Ola Kleist, Bengt Kleist, Thomas Kleist) H 50 BMOL lag 1 12:a H 50 BMOL lag 2 21:a H 50 BMOL lag 3 7:a H 40 BMOL 22:a HD 16L BMOL 24:a HD 16K BMOL 17:e D 40 BMOL 7:a Lämmeltåget (Nässjö, 30 maj) Klass A BMOL 17:e Klass C BMOL 14:e Tjoget (Kosta, 4-5 juli) BMOL lag 1 36:a BMOL lag 2/OK 64 Torpa/Vänersborgs SK Ej godkänd 43-kavlen (Prästtomta, 1-2 augusti) H 43 BMOL 47:a H 60 BMOL 21:a D 43 BMOL 4:a (Lena Molin, Mia Lindberg, Margareta Skarp Runtegen, Maria Pettersson, Annelie Alenius) Östgötakavlen (Björkfors GoIF, Rimforsa 30 augusti) H 195 BMOL 5:a H 150 BMOL lag 1 5:a H 150 BMOL lag 2 9:a H 150 BMOL lag 3 10:a H 150 BMOL lag 4 2:a (Conny Bruhn, Håkan Gustafsson, Göran Valfridsson) H 120 BMOL 5:a H 17 BMOL 5:a H 16 BMOL 4:a HD 12 BMOL lag 1 2:a (Sanna Fasth, Philip Johansson, Adam Karlsson) HD 12 BMOL lag 2 6:a HD 12 BMOL lag 3 7:a D 150 BMOL 2:a (Margareta Skarp Runtegen, Ingrid Norén, Christina Thor) D 120 BMOL Ej godkänd D 16 BMOL 3:a (Malin Milton, Erica Thor, Hanna Alenius) DM-stafetten (Boxholms OK, Karsbo, 6 september) H 180 BMOL 5:a H 150 BMOL 9:a H 120 BMOL 11:a H 14 BMOL 5:a H 12 BMOL lag 1 7:a H 12 BMOL lag 2 9:a D 120 BMOL Ej godkänd D 14 BMOL 5:a D 12 BMOL 3:a (Sanna Fasth, Julia Knutsson/Linnéa Johansson, Ida Milton) 14

15 Ekorren cup (LOK, Ryds motionscentral, 26 september) BMOL lag 1 Ej godkänd BMOL lag 2 13:e BMOL lag 3 11:a 25-manna (Västerhaninge, 10 oktober) BMOL 122:a Smålandskavlen (Tenhult oktober) H 180 BMOL lag 1 31:a H 180 BMOL lag 2 36:a H 165 BMOL lag 1 6:a H 165 BMOL lag 2 23:a H 165 BMOL lag 3 4:a (Anders Molin, Anders Montelius, Håkan Gustafsson) H 21 BMOL 114:e D 120 BMOL 6:a Öppen BMOL Ej godkänd Novembersprinten (Västra Harg, 1 november) Stora kavlen BMOL 17:e Lilla kavlen BMOL lag 1 2:a (Gunnar Palmqvist, Oscar Johansson/Helen Andersson, Mia Lindberg, Håkan Gustafsson) Lilla kavlen BMOL lag 2 1:a (Niklas Carlsson, Philip Johansson/Sanna Fasth, Lena Molin/Anna Edin, Per-Åke Tengvall) BOK:arnas meritmärkespoäng 2009 Under 2009 samlade BOK:arna på sig 245 meritmärkespoäng, vilket är exakt lika med Tappet från 2007 är med andra ord brutet. Antalet BOK:are som fått poäng har dock minskat med fyra personer jämfört med Observera att till den personliga sammanlagda skörden får endast 20 poäng per år räknas, plus de poäng som tas på SM-tävlingar. Totalpoäng 2009 Meritmärkespoäng 2009 Mia Lindberg Håkan Gustafsson (därav 8 SM poäng) Emil Bruhn Anders Montelius Anders Molin Britta Norén Maria Pettersson Erik Axelsson Bodil Molin Gunnar Palmqvist Staffan Runtegen 6 6 Per Åke Tengvall 5 5 Lennart Gustafsson 4 4 Sven Norén 4 4 Henrik Tengvall 3 3 Conny Bruhn 2 2 Lena Molin 1 1 Christer Karlsson 1 1 Summa 245 Årets meritmärkeskomet Emil Bruhn som ökat poängskörden från 3 till 22 15

16 Boxholms OK:s meritmärke - poängställning t.o.m Håkan Gustafsson 1135 Erhöll märke nr Sune Lindgren 743 Erhöll märke nr Lennart Gustafsson 658 Erhöll märke nr Per-Åke Tengvall 601 Erhöll märke nr Bengt Carlsson 541 Erhöll märke nr Anders Molin 504 Erhöll märke nr Marianne Molin 478 Erhöll märke nr Gunnar Palmqvist 448 Erhöll märke nr Jan Lindgren 399 Erhöll märke nr Anders Montelius 390 Erhöll märke nr Maria Lindberg 385 Erhöll märke nr Sten Nordqvist 373 Erhöll märke nr Arne Andersson 352 Erhöll märke nr Roland Tengvall 345 Erhöll märke nr Lena Molin 336 Erhöll märke nr Christer Karlsson 275 Erhöll märke nr Bodil Molin 266 Erhöll märke nr Staffan Runtegen 258 Erhöll märke nr Conny Bruhn 244 Erhöll märke nr Göran Karlsson 238 Erhöll märke nr Lars Nykvist 206 Erhöll märke nr Mats Lönngren 188 Erhöll märke nr Oskar Gustafsson 186 Erhöll märke nr Maria Pettersson 172 Erhöll märke nr Sven-Erik Samuelsson 172 Erhöll märke nr Peter Alfredsson 170 Erhöll märke nr Arne Molin 169 Erhöll märke nr Johanna Lindberg 133 Erhöll märke nr Klas Johansson 128 Erhöll märke nr Ingegerd Mårtensson 126 Erhöll märke nr Mattias Holmberg 122 Erhöll märke nr Henrik Tengvall 112 Erhöll märke nr Elin Gustafsson 110 Erhöll märke nr Håkan Tengvall 108 Erhöll märke nr Erik Tengvall 90 Erhöll märke nr Sören Sand 88 Erhöll märke nr Karl-Axel Wågman 88 Erhöll märke nr Leif Larsson 84 Erhöll märke nr Wilhelm Alfredsson 81 Erhöll märke nr Göran Malmberg 75 Erhöll märke nr Erik Axelsson 72 Erhöll märke nr Bengt Johansson 70 Erhöll märke nr Tage Johansson 65 Erhöll märke nr Henry Lindgren 63 Erhöll märke nr Åke Kling 62 Erhöll märke nr Wilhelm Wågman 62 Erhöll märke nr Andreas Larsson 61 Erhöll märke nr Nils Andersson 58 Erhöll märke nr Mats Johansson 55 Erhöll märke nr Karin Gustafsson 53 Erhöll märke nr Gösta Lindell 49 Birger Précenth 44 Verner Sandberg 43 Maria Holmström 43 Kenth Edin 41 Britta Norén 40 Susanne Olsson 40 Urban Andersson 40 Nils Qvick 39 Anna Lindgren 37 Claes Larsson 36 Josefin Lindberg 36 Cilla Dufmats 33 Nils Birath 30 Roger Karlsson 30 Bruno Wennerqvist 29 Lennart Nordqvist 29 Mattias Andersson 28 Rolf Nordqvist 28 Bo Pettersson 28 Rune Wennerqvist 27 Pär Thudéen 25 Peter Sandberg 24 Emil Tengvall 24 Sven Nordqvist 23 Jörgen Johansson Meritmärket instiftades För att erhålla märket erfordras 50 poäng Det 51:a meritmärket väntar fortfarande på att delas ut. Chans har närmast Britta Norén som med 10 poäng under sista junioråret tar steget upp bland de stora. Årets raket är Emil Bruhn som ökat poängskörden från 3 till 22 poäng! Nu delar han 78:e platsen med Sven Norén. Hård kamp att vänta? För övrigt kan noteras att i den Norénska familjefighten mellan Ingrid och Karl-Johan är läget status quo på7 respektive 6 poäng. Genom åren har 154 BOK:are tagit meritmärkespoäng. Göran Nord 23 Emil Bruhn 22 Sven Norén 22 Daniel Johansson 21 Hjördis Söderberg 20 Anneli Almgren 20 Karin Andersson 20 Johan Gustafsson 19 Ingvar Ahlsén 19 Johan Lindberg 19 Kjell Larsson 18 Mats Johansson (Tranås) 18 Sonja Lindgren 17 Susanne Laudon 17 Dennis Précenth 17 Olle Nilsson 16 Olle Knutsson 15 Lars-Erik Karlsson 15 Håkan Larsson 15 Lena Eriksson 15 Ann-Marie Bäckström 13 Stig Andersson 12 Karl-Erik Alfredsson 12 Arne Wennerqvist 11 Ranjana Rosenlöf 11 Thore Forsberg 10 Anna Kallin 10 Johan Knutsson 10 Nils Lindgren 9 Karl-Olof Strömberg 8 Arne Skoog 8 Ingrid Norén 7 Arne Gustafsson 7 Ann-Marie Hugoh 7 Sören Thudén 7 Karl-Johan Norén 6 Conrad Söderberg 6 Gillis Ekström 6 Monica Andersson 6 Patrik Gustafsson 6 Erik Ekström 5 Kurt Rosén 5 Fredrik Norgren 4 Gun Ekvall 4 Lena Skärby 4 Magnus Karlsson 4 Marcus Eriksson 4 Kjell Karlsson 4 Fred Carlsson 4 Enar Claesson 3 Per-E Kindstedt 3 Per-Åke Gustafsson 3 Anders Karlsson 3 Karin Holgersson 3 Mattias Gustafsson 3 Karl-Erik Jörnestad 2 Britt Germundsson 2 Rudolf Andersson 2 Harry Adolfsson 2 Viola Tengvall 2 Lars Nilsson 2 Ulf Lindberg 2 Patric Johansson 2 Erik Erlandsson 2 Harry Stålhandske 1 Sven Törnqvist 1 Hans Gustafsson 1 Kurt Piel 1 Elis Wessman 1 Lennart Skärstrand 1 Mats Gustafsson 1 Ann-Marie Tengvall 1 Bengt "Månen" Karlsson 1 Gun Norberg 1 Anders Johansson 1 Karin Lindqvist 1 Albin Eriksson 1 Helen Andersson 1

17 Ungdomskommittén Fler ungdomar har tränat och tävlat Det känns som att ungdomsverksamheten tagit flera kliv framåt, skrev jag i årsberättelsen förra året. Det är inte utan att jag vill upprepa mig i år. Med en samtrimmad ungdomskommitté och en verksamhet med gott rykte så blir det inte så svårt att göra ytterligare framsteg. Faktum är att det under 2009 kom fler nya ansikten till våra träningskvällar i Vivåsen än vad det gjorde året innan, fastän vi det senaste året legat lågt med marknadsföringen och inte delade ut några lappar på skolorna. Det är bara Anna Edin som stannat kvar och som kämpat på och som aldrig gett upp fastän det ibland varit motigt. Jag ramlade hela tiden, men jag har varit rätt hela tiden, frånsett första kontrollen, som jag kom fel till, sa Anna med sedvanligt gott humör efter tredjesträckan på Tiomilas ungdomsklass. Nu önskar vi henne lycka till när hon ramlar vidare i orienterandet som junior. Tar med sig kompisar Ett gott rykte säljer sig självt. När barn och ungdomar tar med sig kompisar till klubben är det ett tecken så gott som något på att vi har skojiga och givande samlingar. Ingen tar ju med sig en kompis till något som är pinsamt eller tråkigt. Således har 45 ungdomar (upp till och med 16 år) deltagit i någon form av träningsaktivitet i klubben mot 32 året innan. Vidare har 36 ungdomar vågat sig på att ställa upp i en eller flera tävlingar mot 32 föregående år. Upptakten skedde i simhallen lördagen den 28 mars. Ett 40-tal vårpigga orienterare mötte upp, däribland ett gäng från Mjölby OK:s ungdomsled. Först var det kontrollplockning på Stenbocksbladet och sedan bad/simning. Viss bytesmarknad av begagnade orienteringskläder/skor förekom också. Vann Kolmårdskavlen En flygande start fick vi på träning och tävling redan veckan därpå. 25 ungdomar mötte upp till första torsdagsträningen och i Kolmårdskavlen i Arkösund några dagar senare överraskade vi med att vinna H 14-klassen med nio lag på startlinjen. Jättekul, första ungdomssegern i en budkavle på flera år. BMOL-laget var Mjölbyfärgat men ett Boxholmsinslag fanns, John Staaf. Tyvärr försvann både han och de fåtalet äldre ungdomar som fanns i klubben ju längre våren led. Anna Edin på Tiomila Boxholm och Mjölby Det har varit lite så i Boxholm-Mjölby OL det senaste året att Mjölby har haft de äldre ungdomarna och vi i Boxholm de yngre. Glädjande nog verkar det som att vi inför 2010 står bättre rustade än vad vi gjort på länge att ta hand om även de äldre ungdomarna i BOK. Om ett par år har vi förhoppningsvis ungdomar i alla åldrar som är med ute och tävlar. Det hölls tolv särskilda träningstillfällen för ungdomar under våren, det var god uppslutning och hel del nya ansikten. Ungdomsserien Den sena våren var som vanligt ungdomsseriens tid. I år var det tre tävlingar före och två efter sommaruppehållet. Totalt deltog 32 ungdomar från BOK och det måste vara rekord för 2000-talet. Många lyckades dessutom riktigt bra resultatmässigt. Erik Pettersson slog till direkt på den första serietävlingen i Tranås och vann den största klassen, H 12 med 19 startande. Oscar Johansson vann U 2 och Julia Knutsson D

18 Oscar Johansson framgångsrik på U-serien Oscar vann tre U 2-klasser på raken och sprang därefter H 12 men blev givetvis slutsegrare i U 2. Oscar vann under våren och sommaren också U 2- klassen på ett par stora tävlingar. Erik Pettersson ståtade också överst (delad seger) i ungdomsseriens sammandrag och förutom de nämnda segrade också Sanna Fasth, D 12, på en deltävling. Sanna Fasth sprang bra på U-serien och här i tätklungan på Ekorren Cup På O-ringen i Eksjö gjorde flera av våra ungdomar mycket bra ifrån sig. Framför allt Sanna Fasth och Erik Pettersson som imponerade i D 11 och H 12 med att hålla ihop orienteringen bra hela veckan. Det renderade dem placeringarna 32 (Sanna) och 34 (Erik) i stora klasser med vardera cirka 130 startande. Den av våra ungdomar som är en fena på att just orientera jämnt och säkert är Joar Lönngren men han blev sjuk i Eksjö och fick bara springa en enda etapp i H 11. Så kom höstsäsongen och den inleddes med ett läger på Vivåsen 7-8 augusti med drygt 20-talet deltagare. Sovplatserna i det utlovade militärtältet räckte inte till utan det behövdes skarva i med ett par vanliga tält Banläggningen kvalitetssäkrad Åtta särskilda ungdomsträningar genomfördes på hösten. Jan Lindgren har lagt banorna till alla ungdomsträningar. Det har varit vår kvalitetssäkring, att låta Janne stå för banläggningen, så att svårighetsgraden legat på en jämn nivå vecka efter vecka. I Daladubbeln deltog Lovisa Knutsson, Julia Knutsson, Jakob Bremer, Joar Lönngren, Erik Pettersson och Nils Bremer. Maria Pettersson och Sören Bremer följde med som ledare. Stafettframgångar hade vi också under hösten. På Östgötakavlen blev ett av våra tre HD 12-lag tvåa, med enbart Boxholmslöpare i, och på DMkavlen fick vi ett brons i D 12. Det deltog sju lag i de aktuella klasserna båda gångerna. Något som vi i ungdomskommittén reagerade på var kvaliteten på årets seriearrangemang. Det brast en del när det gäller saker som inbjudan, PM och vägvisning, men framför allt så var banorna några gånger på för hög svårighetsgrad eller direkt fellagda (inskolning). Vi framförde konstruktiv kritik mot detta i en skrivelse till Höglandszonen och den togs emot positivt av alla inblandade klubbar. Sanna Fasth, Linnea Johansson, Julia Knutsson och Ida Milton bärgade brons åt BMOL i D12 på DM-stafetten 18

19 Intentionen från ungdomskommitténs sida har varit att skapa så jämna lag som möjligt till de rena nybörjarstafetterna, Lämmeltåget och Ekorren cup. Till övriga stafetter toppas lagen. Den finaste individuella prestationen under hösten gjorde Erik Petterson som tog DM-brons på medeldistans i H 12, där Oscar Johansson blev 7:a. Sanna Fasth kom 5:a i D 12. Åtta på nytt i O-ligan I O-ligan ökade BMOL poängskörden men inte mer än att vi på nytt blev 8:a i klubbtävlingen. En nyhet för året var att vi avrundade allt orienterande med att åka buss till Borås djurpark och delta i Zoosprinten andra söndagen i november. Detta blev en helt igenom lyckad satsning. Tävlingen hade en mycket stark ungdomsprägel och det formligen vimlade av barn och ungdomar och föräldrar, men också vanliga besökare, runt djurhagarna. Inte undra på att apan blev galen och satt i trädtoppen och skrek. Tre dagar före trippen till Borås hade vi traditionell säsongsavslutning. Först i raden av att ta emot sitt träningsflitpris var Erik Pettersson som hade varit med på 43 av 45 träningar, ett fantastiskt facit med tanke på att Erik ändå varit sjuk emellanåt. Sanna Fasth hade varit näst flitigast, 41 träningar. Därefter var det ett hopp till Joar Lönngren, 33, Nils Bremer, 32, Adam Karlsson, 28. Axel Fredriksson och Oscar Johansson, båda 27, Jakob Bremer, 26, Philip Johansson, 25, och så vidare. Det fanns pris till 45 ungdomar. Erik och Ludvig belönades Erik Petterson tilldelades priset Årets ungdomsorienterare. Erik var för övrigt den av BOK-ungdomarna som placerade sig högst i sin klass i O-ligan. Som framgår av resultatredovisningen i årsberättelsen på annan plats har han flera framskjutna placeringar från stora tävlingar i distriktet. Ett kapitel för sig är Årets rookie, priset heter så med inspiration från den transatlantiska hockeyvärlden och dess belöning av bästa nykomling. Ludvig Ask blev Årets rookie. Inte i NHL men ännu bättre upp, i Boxholms OK. Ludvig började orientera sent på våren som nioåring och blev så biten att han sedan inte missade en enda träning. 21 träningar på raken, ostraffbart, skrev Karl-Johan i klubbtidningen. Ja, valet av Årets rookie var då inte särskilt svårt. Innegympa och aktivitetsstöd Slutligen vill Ungdomskommittén tacka alla som på något sätt bidragit till klubbens goda ungdomsarbete. Vi syftar på matlagande och skjutsande föräldrar. Vi tänker på alla som hjälpt Janne med banorna (uthängning och inplockning, med mera). Tacket gäller inte minst vår klubbordförande Sören Bremer som sponsrat vattenflaskor, som lett innegympan och som dessutom åtagit sig rapporteringen av det lokala aktivitetsstödet. Tack också till alla härliga ungdomar som kämpat i alla väder! Ingrid Norén Glada pristagare på årets ungdomsserie. Från vänster Erik Pettersson, Erika Molin, Rebecca Molin, Maja Bremer, Stina Bratz Sjökvist, Sanna Lönngren, My Laudon och, Lena Molin!? 19

20 Årsberättelse 2009 Boxholms OK Ungdomar

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast!

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! OK Orion 2013 En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! Unikt framgångsrikt OK Orions verksamhetsberättelse 2013 år för klubben År 2013 blev ett unikt framgångsrikt år för klubben.

Läs mer

Ett stort tack till våra samarbetspartners

Ett stort tack till våra samarbetspartners LEDARE LEDARE Snart är sommaren här, plocka blommor och bär gå på stranden och vara nästan som man är Ett stort tack till våra samarbetspartners Mats Paulsons vackra visa om sommaren, som så många skolbarn

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

BOK-Information. Boxholms Orienteringsklubb fyller. 75år! Detskavifirameden... Jubileumsfest! Lördagen den 25 april, klockan 18.

BOK-Information. Boxholms Orienteringsklubb fyller. 75år! Detskavifirameden... Jubileumsfest! Lördagen den 25 april, klockan 18. BOK-Information Klubbtidning för Boxholms Orienteringsklubb NR 3, mars 2009 Redaktör: Karl-Johan Norén Björnstigen 4 590 11 Boxholm Tele: 0142-51148, 0708-280 169 karl-johan.noren@corren.se Distributör

Läs mer

Nr 2 April 2009. Full fart framåt!

Nr 2 April 2009. Full fart framåt! Nr 2 April 2009 Full fart framåt! Än har vi mycket spring i benen trots våra 75 år. Bilden, som togs vid Brotorp en tisdagskväll nu i april 2009, är väl bevis nog Foto: Olle Öberg. SKOGSLUFFARNAS OK 1934-2009

Läs mer

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion,

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Sonja och Ellinor - framgångsrika ungdomar Nr 2-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubb. 75 år. Jubileumsskrift

Linköpings Orienteringsklubb. 75 år. Jubileumsskrift Linköpings Orienteringsklubb 75 år 1934 2009 Jubileumsskrift i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Förord 1 Ordföranden har ordet 1 Klubbens födelse 2 Medlemsutveckling 2 Presidiet 1934-2009 3 Styrelseledamöter

Läs mer

bladet Hösten 2012 Innehåll

bladet Hösten 2012 Innehåll bladet Innehåll et Klubbinformation 2 Ordförande har ordet 3 Frågor och svar (fortsättning) 4 Vårruset 2012 6 Tjoget 2012 8 Bröllop på berget 11 Tjust 2-dagars 19 Ännu en kung för en dag 20 DM-medaljer

Läs mer

Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson

Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson 1 Ordförande har ordet Visserligen kan man fortfarande springa tävlingar som Täby nattcup,

Läs mer

Lördagen den 4/12 Skinkjakten Pepparkaksloppet Plats: Klubbstugan. Till början. Till början. Till början

Lördagen den 4/12 Skinkjakten Pepparkaksloppet Plats: Klubbstugan. Till början. Till början. Till början Page 1 of 8 Ordförandeord Teknikträning vinter Tävlingen den 19 september Tävlingen år 2000 Milleniumlotteriet Tjeckien-info Intern brevlåda Kaffelista Lördagsträningarna 25-manna MKF-stafetten 990928

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA:

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA: EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA: LENNART STRANDBERG GUNILLA CEDERSTRÖM WARCHALOWSKI ANNETTE TÅNNANDER BANK MAI:S

Läs mer

ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av

ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/06 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av SOLSTRÅLEN SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN

Läs mer

Styrelseledamotens ruta

Styrelseledamotens ruta NYA EFK-nytt DECEMBER 2011 Styrelseledamotens ruta Traditionsenligt börjar det svenska idrottsåret med orientering i Tormestorp på Nyårsdagen. Men i år var vintern så rejäl att de flesta bangade för snöpulsning

Läs mer

Överraskad och stolt Arrangemang Idrott Framöver. Organisation, anläggningar mm Avslutningsvis

Överraskad och stolt Arrangemang Idrott Framöver. Organisation, anläggningar mm Avslutningsvis Årsberättelse 2008 www.ifgota.se Ordförande har ordet Överraskad och stolt Ett år har nu gått sen jag tog på mig uppgiften som ordförande i IF Göta Karlstad. Det har varit ett givande år på många sätt.

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING September 2005 Ordföranden har ordet Sedan förra Milrök har det hänt mycket på klubbfronten. Vi har avslutat försäljningen av vår gamla klubbstuga och flyttat in vid Digerberget.

Läs mer

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/07 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN tele: 08-648 46 74 Redaktionsråd Stefan

Läs mer

Ordförande har ordet. Med vänlig hälsning Marie-Louise Forsberg-Fransson

Ordförande har ordet. Med vänlig hälsning Marie-Louise Forsberg-Fransson September 2010 Ordförande har ordet Nu är den sköna sommaren slut för den här gången och skolorna har kommit igång igen, så också vår egen OL-skola, som lockar många barn- och ungdomar. Natt DM I fredags

Läs mer

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Läger, konferenser etc... 13 Fyra projekt inom ramen för Idrottslyftet... 14 Internationella

Läs mer

Solvikingen. Kallelse till årsmötet. Sylvesterloppet. Solvikingen. Lucia. Nr 4, 2010, årg. 48

Solvikingen. Kallelse till årsmötet. Sylvesterloppet. Solvikingen. Lucia. Nr 4, 2010, årg. 48 Solvikingen Nr 4, 2010, årg. 48 Barbro Nilsson är en av klubbens mest framträdande kvinnor i kraft av sina ultraprestationer. Strax före löparhelgen i våras hade hon sprungit GAX 100 i Skåne. (100 miles

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

20 ORIENTERINGSKLUBBEN RAVINEN NACKA 08 Rosen-lövet

20 ORIENTERINGSKLUBBEN RAVINEN NACKA 08 Rosen-lövet 20 ORIENTERINGSKLUBBEN RAVINEN NACKA 08 Rosen-lövet Ett språkrör för ravinarnas liv och leverne Torsdagen den 28 Augusti #2 2008 Årgång 48 1 Medlemsorgan för OK Ravinen Adress: Box 4033 131 04 Nacka Manusstopp

Läs mer

OK MILANS KLUBBTIDNING

OK MILANS KLUBBTIDNING OK MILANS KLUBBTIDNING Juni 2003 Ordförande har ordet! Det går bra för svensk orientering! Det har varit en väldigt kul vår för orienterare. Vi har varit med om framgångar i både stora och små sammanhang.

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

Årsberättelse 2009 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2009 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2009 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 7 Sommarfriidrottsskolan... 8 Mästerskapsstandaren... 10 Idrottslyftet: Löparsatsningar

Läs mer