NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-09-01 2011-12-31 NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT"

Transkript

1 NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT

2 Handelsplats för Närproducerade, Ekologiska och Rättvisemärkta Livsmedel Slutrapport projekt i Leader Polaris utvecklingskraft Närproducerade livsmedel är verkligen heta idag! Det pratas om lokal mat och många tycker att närproducerat är viktigare än ekologiskt och KRAV-certifierat. De stora livsmedelskedjorna satsar på närvara och lokalproducerat. Antalet regionala mathantverkare blir fler och fler. Intresset för grönsaker på höstens skördemarknader på gator och torg bara växer och växer och växer Men hur står det till egentligen? Finns det tillräckligt många lokala producenter och tillräckligt stora volymer för att möta intresset för närproducerat? Finns det tillräckligt många kunder som verkligen handlar de lokalproducerade livsmedlen? Finns det verkligen restauranger som är villiga att satsa på det merarbete som blir följden att lämna stora total -grossister som Servera och handla från flera olika små producenter istället? Finns det offentliga upphandlare som både har ett intresse, och som kan och vill formulera Skallkrav som gynnar lokal upphandling? Går det att uppnå tillräckligt stora volymer så att det går att få ekonomi i sin produktion. Så att försäljningen täcker de kostnader som verksamheten genererar? Är kunder i Norrbotten verkligen intresserade av att handla närproducerat? Kan webbutiker vara en lösning för dagligvaruförsörjning i kommunernas obygder? Kan befintliga lanthandlare fungera som återförsäljare av ett närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt sortiment? Går det att över NordanSmaks handelsplats leverera livsmedel från leverantör till slutkund på ett klimatsmart sätt. Hur skulle det i så fall gå till? För att försöka räta ut frågetecknen ovan och få svar på några av frågorna, genomför NordanSmak Leaderpolarisprojektet under tiden 1 september 2010 fram till 31 december LeaderProjekt : NordanSmak Stationsgatan 25 B Luleå plusgiro: ; Har F-skatt:

3 BAKGRUND Bondersbyns Ekologiska Lanthandel ek. för. startade för omkring 10 år sedan som en förening för gemensamma inköp av ekologiska livsmedel. Ganska snart byggde föreningen upp en web-butik som skulle ersätta de Exelbeställningar som användes från starten. Syftet var att möjliggöra för boende i och runt Kalix att varje månad på ett enkelt sätt handla Ekologiska livsmedel direkt från grossister i södra Sverige. Projekt NordanSmak För att vidga och utveckla verksamheten ville medlemmarna i Bondersbyns Ekologiska Lanthandel jobba vidare med den lokala dagligvaruförsörjningen. I augusti 2007 drog föreningen igång projekt NordanSmak handelsplats för närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt. Med stöd av pengar ur Landsbygdsprogrammet och sex Norrbottenskommuner samt Almi, Coompanion och Hushållningssällskapet byggdes därför en webbaserad Handelsplats för Närproducerade, Ekologiska och Rättvisemärkta Livsmedel upp. Projekt NordanSmak avslutades vid årsskiftet 2008 / Dokumentation finns och kan översändas till intresserade som pdf-filer. Under arbetet med Projekt NordanSmak visade det sig att efterfrågan på Närproducerade livsmedel som grönsaker och färdigmat var mycket större än tillgången. Vi kunde också konstatera att efterfrågan på dessa närprodukter verkade vara stor i hela länet. Hållbar livsmedelsförsörjning Bondersbyns Ekologiska Lanthandel ek. för. vill vara med och ta nästa steg för att trygga en hållbar försörjning av lokal mat i länet. Det är av största vikt och intresse att vi skapar förutsättningar för alla att verka samt delta i länets utveckling in i 2000 talet. Eftersom den globala miljöpåverkan är i fokus vill vi med detta projekt också belysa hur man som enskild individ faktiskt kan påverka både i stort och smått. Projektets syfte och mål Att bygga upp ett Gemenskapsföretag som verkar för att på ett klimats mart och miljövänligt sätt öka länets självförsörjningsgrad av livsmedel. Gemenskapsföretaget ska förutom att utveckla och trygga en hållbar försörjning av lokal mat i hela länet också skapa jobb samt meningsfull sysselsättning och rehabilteringsplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att tillsammans med marknadens aktörer arbeta fram en modell för leveranssäker logistik, från producent till omlastning och vidare från omlastning till slutkund. Att tillsammans med nuvarande aktörer förbättra och förenkla leveranser av dagligvaror till de som bor i projektområdet. 3

4 Projektet har tre verksamhetsområden 1. OMRÅDE GEMENSKAPSFÖRETAG OCH MEDLEMSORGANISATION SYFTE: Att bygga upp ett Gemenskapsföretag som verkar för att på ett klimatsmart och miljövänligt sätt öka länets självförsörjningsgrad av livsmedel. Gemenskapsföretaget ska trygga en hållbar försörjning av lokal mat i hela länet, skapa arbete samt meningsfull sysselsättning för personer som befinner sig lång från arbetsmarknaden. I Projektet har vi bland annat åstadkommit följande: Vi har bildat Gemenskapsföretagets ideella organisation. Det är fyra företagare som valts in som interimsstyrelse och ett 10-tal andra visar intresse att gå med. Vi har tecknat avtal med Bussgods för att säkra leveranser av produkter in till oss och ut till kunder i hela Norrbotten. Det finns också tre personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden som med lyckat resultat deltar i verksamheten. 2. OMRÅDE LOGISTIK, PRODUKTER OCH PRISSÄTTNING SYFTE: Att tillsammans med marknadens aktörer arbeta fram en modell för logistiken, från producent till omlastning och vidare från omlastning till slutkund i såväl glesbygd som centralort. I Projektet har vi bland annat åstadkommit följande: Vi har under hösten 2010 och hösten 2011 förverkligat leveranser GrönsaksKassar till ett trettiotal familjer som bor utspridda i hela Kalix kommun. Detta arbete har blivit möjligt tack vare att NordanSmak samarbetat med Waller Grönsaksland, GJ Offset och Bussgods i Kalix. I egen regi har NordanSmak haft samma service i Luleå centralort, där vi levererat hem dagligvaror hem till kundens dörr med vår klimatsmarta elbil. 3. OMRÅDE DAGLIGVARUFÖRSÖRJNING I BYARNA SYFTE: Att tillsammans med nuvarande aktörer, befintliga glesbygdsbutiker samt idrotts- och byaföreningar förbättra och förenkla leveranser av dagligvaror till de som bor i projektområdet. I Projektet har vi bland annat åstadkommit följande: Tillsammans med Nina och Vittjärvs Lanthandel har vi byggt upp ett system med leveranser så att butiken utanför Boden kan ha ett mycket brett sortiment av ekologiska och närproducerade livsmedel. På onsdagar och fredagar ombesörjer NordanSmak så att Nina även kan ha färskt surdegsbröd i butiken. Bussgods är inte den optimala lösningen då leveranssäkerheten falerar alltför ofta. Kan chaffisarna vara sk. måndagsexemplar. Läs mer i de drygt 90 sidor Slutrapport som följer Hela projektbeskrivningen Bilaga 1! Alla Medfinansieringsintyg finns med som Bilaga 2! En Projektdagbok finns med som Bilaga 3! En sammanställning av styrelsemöten under projekttiden Bilaga 4! 4

5 Studieförbund, logistik, kooperativ, byagrupper Kunder, miljögrupper, ideella organisationer Producenter, grönsaksodlare, jordbrukare Restauranger, sociala företag GEMENSKAPSFÖRETAGET IDEELL FÖRENING ÄGARDIREKTIV ÖVERSKOTT TILLSÄTTER VD GEMENSKAPSFÖRETAGET AKTIEBOLAG Butik Webhandel Sociala tjänster Ekofrukt på jobbet Andra försäljningskanaler 1. Gemenskapsföretag och organisation För att skapa Gemenskapsföretaget NordanSmak har Håkan Björk vid CB Support (Community Business) i Umeå haft en ovärderlig funktion. Håkan har också varit mentor i processen när verksamheten ska flytta över från den ekonomiska föreningen Bondersbyns Ekologiska Lanthandel till den nya organisationen. Vid ett tiotal träffar i både Umeå, Kalix och Luleå har stadgar, allmännyttigt syfte, affärsverksamhet varit viktiga punkter på dagordningen. Vi återkommer till dessa senare i slutrapporten, men först en beskrivning av Vad är egentligen ett Gemenskapsföretag. Ett inledande citat av Mohammad Yunus, nobelpristagare och grundare av Grameen Bank, mer känd som banken för de fattiga förklarar andemeningen och filosofin: Muhammad Yunus: Jag menar att om vi kan tygla energin i vinstdrivande verksamheter och bruka den för att möta människans behov kan vi skapa livskraftiga företag som syftar till att göra världen till en bättre plats att leva på 5

6 Inga Herrmann, Anna Häggström, Ann-Marie Smeds (och Per Holmqvist som fotar) framför Hotell Gamla fängelset. Håkan Björk, det är han med den visionära blicken, gav under besöket en grundlig genomgång av Gemenskapsföretagens uppbyggnad och styrkor. Ledorden är gemenskap, socialt ansvar, miljöhänsyn och lönsamma affärer. Vad är då ett Gemenskapsföretag? I Skottland heter de Comunity Business, i Sverige går de under namnet Gemenskapsföretag, de företag som Muhammad Yunus hoppas ska göra världen till en bättre plats att leva på. Allmännyttiga behov Gemenskapföretag bildas för att fylla grundläggande mänskliga och samhälleliga behov. De har alltid ett socialt, allmännyttigt syfte och de finns ofta i det tomrum som uppstår då viktiga välfärdstjänster saknas eller behöver förbättras. De är en del av både regionalpolitiken, det tillväxtorienterade näringslivet, välfärdspolitiken men är också ett verktyg i en aktiv arbetsmarknadspolitik. Gemenskapsföretag är en ägar- och driftform som inbjuder till medborgarengagemang och skapar fördjupad demokrati. Genom att driva verksamheten utifrån lokala behov och förutsättningar kan de också fungera som befolkningens verktyg för att motverka bortfall av service och tjänster. Man samlas för ett gemensamt mål bygdens bästa. Lika väl kan det handla om att Gemenskapsföretag fungerar som så kallade sociala företag. Det betyder att de har som mål att integrera människor som står utanför arbetsmarknaden in i arbetslivs- och samhällsgemenskap. För idrotts- och kulturföreningar, festivaler och fritidsanläggningar som har behov av att kommersialisera sin verksamhet kan Gemenskapsföretag vara den bästa organisationsformen. 6 Uppbyggnad Gemenskapsföretagandet bygger på några centrala beståndsdelar. Primärorganisation. Grunden är en ideell förening, som har ambitioner att bedriva en allmännyttig verksamhet. Den samlar alla som vill verka för det allmännyttiga syftet. Sekundärorganisation. Föreningen äger och driver ett eller flera aktiebolag, en, som bildas för ändamålet. Aktiebolaget ska drivas med företagskompetens och under formell självständighet, på uppdrag av och under inflytande av den ideella föreningen. Den ideella föreningen ger bolaget uppdrag och affärsverksamhetens eventuella ekonomiska överskott tillbaka in i själva verksamheten, alltså inte till privata aktieägare. Gemenskapsföretaget har både sociala och ekonomiska mål och förutsätter ett engagemang av idéella krafter. Vinsten är ökad välfärd, bättre samhällsservice, större engagemang, inte vinstpengar ner i privata fickor.

7 Föreningen äger det affärdrivande bolaget och både föreningen och bolaget har gemensamma sociala mål och ett gemensamt allmännyttigt syfte. Målen förverkligas genom såväl föreningens ideella engagemang som bolagets affärsverksamhet. Aktiebolaget har en affärsidé, anställer medarbetare, marknadsför och tjänar pengar på sin produktion, betalar sina leverantörer, löner, skatt och arbetsgivaravgifter. Bolaget säljer sina varor både på den privata och offentliga marknaden. Ett Gemenskapsföretag förenar det bästa av tre värdar, den ideella sektorns entusiasm och oegennyttiga engagemang, det privata entreprenörskapets energi, frihet och riskvillighet samt den offentliga sektorns solidaritet. Passar in i Norden Foto: Nicke Johansson Gemenskapsföretag passar väl in i den svenska välfärdsmodellen och skapar möjligheter till en fördjupad demokrati och socialt entreprenörskap. Redan i oktober 1997 beviljade länsstyrelsen i Västerbotten medel till ett projekt som fick namnet Agenda 1-programmet. Det ingick i regeringens uppdrag till länsstyrelserna att lämna förslag till åtgärder för ökad tillväxt och sysselsättning. I programmet prövades Community Business som modell för att skapa nya välfärdslösningar och arbetstillfällen. Västerbottens län har med Skottland som förebild gått i spetsen för att introducera och harmonisera företagsmodellen Gemenskapsföretag i Sverige. I Västerbotten har det alltid funnits människor som gjort saker på ett annorlunda sätt. Innovativa entreprenörer har skapat produkter som andra inte ens kunnat drömma om. Att tänka nytt och ständigt förnya sig är en del av vardagen för varje företag som vill lyckas. Önskan att inte behöva lämna trygghetshörnet och vilja att allt ska vara som förut, även framtiden, har varit ett kraftigt hinder när den offentlig finansierade välfärden behövt nya former för att fungera optimalt i en ny tid då allt är möjligt. Att handla innovativt och se fördomsfritt på framtiden ofta i attitydmässig motvind och låsta positioner har varit den mylla vi trampat i när vi utvecklat och prövat Gemenskapsföretag i Västerbotten. Det är ansvar för den yttre miljön, hälsan och livskvaliteten som utgör drivkraften. Det är helt enkelt krav på en rättvisare värld, livskvaliteten och en långsiktigt hållbar utveckling som kommit i förgrunden. Två exempel: 1. Hälsogemenskap i Jörn. I det lilla Västerbottens-samhället Jörn beslutade Landstinget i Västerbotten att de skulle stänga ortens vårdcentral. Byborna skulle åka till Boliden för att få den vård de har rätt till. Byborna ville annat! De bildade ett Gemenskaps-företag där i stort sett varje Jörnbo var medlem i den ideella föreningen. Tillsammans tog de över verksamheten i Vårdcentralen och Gemenskapsföretaget Hälsogemenskap i Jörn var bildat. 7

8 Tandläkare är efter några års frånvaro åter på plats på Vårdcentralen., till Jörnbornas stora glädje. Det är ju deras egen tandläkarmottagning. Foto: Nicke Johansson Idag har de förutom den ordinarie verksamheten i vårdcentralen öppnat den av Landstinget nedlagda Tandläkarmottagningen och har anställt två tandläkare. De har också tagit över hemtjänsten och driver den i egen regi. 2. Musikskolan i Storuman I det lilla Västerbottenssamhället Storuman beslutade kommunfullmäktige att de skulle stänga den kommunala Musikskolan. Musiklärarna och eleverna ville annat! De ombildade Musikskolan till ett Gemenskapsföretag och fick på så sätt en möjlighet att sälja konserter och musikuppträdanden och få betalt för detta. Kommunen fick sina kostnader för Musikskolan sänkta till hälften, och äldreboenden fick möjlighet att köpa musikuppträdanden till sina brukare. Nu går Musikskolan i Storuman med vinst. En vinst som återförs för att utveckla verksamheten 8

9 Gemenskapsföretaget NordanSmak Nu lämnar vi Gemenskapsföretagen i allmänhet och återvänder till hur vi jobbade med projektet. Redan tidigt under träffarna med Håkan formulerade vi ett dokument Syfte och mål, som skulle användas för att göra förvandlingen från Bondersbyns Ekologiska Lanthandel ekonomisk förening till Gemenskapsföretaget NordanSmak mer begriplig: Syfte och mål Gemenskapsföretagets allmännyttigt syfte: Att utveckla och sprida kunskap om den Norrbottniska matkulturen. Att förbättra matkvalitén, minska klimatpåverkan och sårbarheten genom att öka antalet producenter av Närproducerade och Ekologiska Livsmedel Att skapa arbete, ordna arbetsträningsplatser och meningsfull sysselsättning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Ekologiska mål: Tillgång till ekologiska livsmedel Tillgång till närproducerade livsmedel Ökat utbud av ekologiska närproducerade livsmedel i Norrbotten Minimal klimatpåverkan vid transporter Ökad medvetenhet och kunskap om betydelsen av ekologisk produktion och konsumtion hos Norrbottningarna och lokala producenter Sociala mål: Minskad sårbarhet i livsmedelsförsörjningen Försörjning och meningsfull sysselsättning till personer som idag står utanför arbetsmarknaden Flexibla arbetstider och arbetsuppgifter Jämlikhet i organisationen Tillgång till rättvisemärkta produkter Ökad kunskap om hälsosamma matvanor hos människor i Norrbotten Affärsmässiga mål: En användarvänlig webbutik Ett utbud av både basvaror och exklusiva livsmedelsprodukter Ökad omsättning Ökat antal fasta kunder i webbutiken Ökat antal norrbottniska leverantörer till NordanSmak Öka tillgängligheten för de som bor i Norrbottens obygd genom samarbete med befintliga lnthandlare 9

10 Utveckla leveranserna med bussgods till fler byar i Norrbotten Ökat antal hemleverenser i tätorter Långsiktiga mål Intäktsplan Ledning: Hur finansierar vi ledningen? 20% ska komma från intäkter i verksamheten Kostnad: i lön per mån för Vd Intäkter: Från webbutiken kommer / år (TB1 webbutiken) WebButik: kr omsättning / TB 1 30% (Täckningsbidrag = Skillnaden mellan försäljning och kostnad för inköp av produkter) TB1 30% av kr = kr (Av dessa kr går 30% = kr till ledningsfunktionen samt kr till webutiksverksamheten = del av lönekostnad för anställd) Vanliga Butiken: kr omsättning / TB1 30% ; TB1 = kr (Av dessa kr går till ledningen samt kr till verksamheten i vanliga butiken Strategi (Vad och hur ska vi göra för att bli framgångsrika) Aktiviteter ( Vad ska vi göra för att uppnå våra mål och förverkliga vår strategi) Möte med arbetsförmedlingen om avtal med Fas 2-personer Rekrytera folk till styrelsen Beläggningsplan, redovisning av månadsvisa in- och utbetalningar Organisation Gemenskapsföretaget NordanSmaks ideella förening förslag medlemmar: Exempelvis Bondersbyns Ekologiska Lanthandel (Kundförening), Wallers Grönsaksland, Klövergårdens Mejeri, GJ Offset, Bussgods, Staffansgården, Vittjärvs Lanthandel, Bjurholm, Jokkmokks Bär, Edefors Honung, Community Business Nordic m.m.fl.... ordförande en Mikael Eliasson från Servicecentrum i Övrebygden -typ? Ledamot 1: Större Producenterna Ledamot 2: Mindre producenter Ledamot 3: Samhällsförtroendeperson Ledamot 4: Eldsjälskvinna Ledamot 5: Eldsjälsman Ledamot 6. Grön kvinna Ledamot 7: Grön man Ledamot 8: Kundrepresentant NordanSmak Aktiebolag, förslag personkompetenser Ordförande, affärsstrateg som förstår och jobbar aktivt med alla tre målen, ekonomi, sociala och miljö Företagande likviditet, analytiker-typ marknadstyp / säljare-typ Livsmedelskunnig-typ Alla deltar för den goda sakens skull Begränsad utdelningsrätt. 10

11 Foto:Per Holmqvist Håkan Björk är en duktig talare och en inspirerande ambassadör för hänsynsfullt företagande. I arbetet med Gemenskapsföretaget NordanSmak fall gäller det att utveckla produktionen av lokala livsmedel, öka länets självförsörjngsgrad, skapa arbete och meningsfull sysselsättning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Allt med maximal miljöhänsyn. Personalanalys Vd, tillika lönsamhetsansvarig med personalansvar 100% + 2 arbetsträningsplatser (att arbetsträna som personalstrateg, admimistrationsplats, Webbutiksansvarig 40%, + 1 arbetsträningsplats Ekonomisk bokförare 30% Ekologisk bokförare 15% Social bokförare 15% Saluhall, Café och Resaturangförståndare 100% + 2 arbetsträningsplatser Ekofrukt på Jobbet + Bostads och torgförsäljare 75% (utför arbetet) + 2 arbetsträningsplatser (som att: olika arbetsträningsuppgifter) Vanliga Butiken-ansvarig. Detta dokument har vi försökt att följa. Som en aktivitet planerade vi under våren 2011 ett Lunch till Lunch-seminarium i Pålänge. Till detta bjöd vi in ett trettiotal nyckel -personer som vi hoppades skulle engagera sig i arbetet att utveckla den närproducerade, ekologiska livsmedelsförsörjningen. Så här såg inbjudan ut när den skickades iväg: 11

12 Pålängeseminarium Hej vänner! Det är Per Holmqvist från NordanSmak som skriver till Er. Anledning är att vi på NordanSmak vill vidareutveckla handeln med närproducerade livsmedel. Vi vill också hitta former för hur vi ska jobba med vårt sociala ansvar och hur vi kan bredda ägandet. Som ett led i detta vill vi förändra NordanSmaks organisation. Den nuvarande styrelsen har beslutat att NordanSmak ska övergå från en ekonomisk förening till ett Gemenskapsföretag under augusti Träff i Pålänge juni Detta brev är egentligen en intresseanmälan till en träff på Land & Strand i Pålänge den 27 juni 12.00, övernattning för långväga / alla. Avslut tisdag 28 juni efter lunch. Träffens syfte är att: Förankra idén med Gemenskapsföretaget NordanSmak. Dra upp riktlinjer för hur organisationen ska se ut. Ta fram ett underlag för en affärsutvecklingsplan. Till vår hjälp att navigera oss framåt finns Håkan Björk från Umeå. (Läs nedan en kort presentation av Håkan.) Det går naturligtvis att vara med på delar av seminariet. När programmet ligger klart kan du ju kolla var Du passar in. Kostnad för Pålängeträffen I Leaderprojektet NordanSmak - utvecklingskraft har vi budgeterat en summa för detta arrangemang. Hur långt den räcker vet vi när intresseanmälan från Er droppat in. Därför är din anmälan preliminär fram till vi ser om, och i så fall hur mycket det ska kosta. Vi ska ju använda den budgeterade summan och dela den rättvist bland alla som vill och kan komma. Du funderar kanske varför just Du får detta brev. Svaret är enkelt. Det skulle vara bra att ha med dig i förändringsarbetet när Gemenskapsföretaget NordanSmak ska bli: en mer offensiv och framgångsrik handelsplats för Närproducerade livsmedel. en plats som kan skapa arbete och meningsfull sysselsättning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. ett företag som sätter utveckling av de lokala livsmedlen, social omsorg och omtanken om miljön och klimatet i första rummet. I detta hoppas vi som sagt, att Du vill vara med. Enkelt va? Vill Du / Ni inte vara med eller inte har tid att vara med, så skriv till mig så plockar jag bort din e-postadress från sändlistan. Ett förslag på tidplan: 26 maj: Detta brev går iväg till Dig (Er allihop) 26 maj - 10 juni: Du svarar om Du vill vara med på det fortsatta arbetet och om Du har möjlighet att delta på seminariet i Pålänge. 20 juni (senast): Skickar vi ut program och ett underlagsmaterial inför Pålängedagarna 27 och 28 Juni: TRÄFFEN I PÅLÄNGE lunch måndag till tisdag vid lunch. 12

13 29 juni till 22 augusti: Rekrytera personer till olika ansvarsområden. Jobba fram dokument och planer som ska ligga till grund vid bildandet av Gemenskapsföretaget NordanSmak 23 augusti: Tisdag em. (preliminär dag - kan flyttas) Startdag och sjösättning av hela NordanSmak GF. 24 augusti: Vi kavlar upp ärmarna, drar på stövlarna, spottar i nävarna och sätter igång att producera bra livsmedel, sociala tjänster med minimal miljö och klimatbelstning. ÄR NI MED? Följande personer är inbjudna Håkan Björk: Håkan har livslång erfarenhet av arbete i olika sociala företag. Allt från Shangri La i Storuman, över Gemenskapsföretaget Hälsogemenskap i Jörn till Hotell Gamla fängelset i Umeå. Håkan ska reda ut begreppen för hur NordanSmak ska kunna bli ett fungerande Gemenskapsföretag med allmännyttig verksamhet: att utveckla produktionen av lokala livsmedel, öka länets självförsörjngsgrad och som socialt mål, skapa arbete och meningsfull sysselsättning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Samuel Waller: Samuel satsar på grönsaker och provade under 10 veckor hösten 2010 tillsammans med GJ Offset och NordanSmak, leverera grönsakskassar till 45 kunder utspridda i Kalix kommun. Han vill nu tillsammans med bland andra Ronny från Brändön och NordanSmak vidareutveckla denna service. Ronny och Anita Johansson: Familjen Johansson från Brändön som är en av våra mer entusiastiska leverantörer. De håller oss med både grönsaker, jordgubbar och tunnbröd. Ronny och Anita har pratat med Samuel Waller om att samordna grödorna och samarbeta för att bredda sortimentet över en längre tid av säsongen. Hoppas att NordanSmak kan vara mötesplatsen för detta samarbete. Åsa Wallin: Åsa är 3:e eller om det är 4:e generationen av fårfarmare Wallin. Åsa och hennes far Åke har i olika forum framfört önskan att hitta nya kanaler för sina exklusiva fårprodukter ut på marknaden. Målet är att öka omsättningen och få bättre betalt för sina produkter. Kan NordanSmak med de allmännyttiga målen att utveckla den lokala produktionen av livsmedel och öka självförsörjningsgraden vara en plattform för denna utveckling. Åsa meddelade att hon inte kommer att få tid att jobba med detta, bland annat med anledning av barnafödsel Karin Nordström: Relativt nystartad producent av bärprodukter. Verksamhetsbas i Kaitumgården i Jokkmokk. Duktig organisatör som ansvarat för matmässan i Kaitumgården under Jokkmokks Marknad februari Jobbar nu med det internationella Slowfoodsymposiet Indigenous Terra Madre Jokkmokk juni Hanz de Waard: Holländare som köpte en stugby och 10 kor. Byggde ladugård och mejeri med osttillverkning. Goudaosten från Skabram är ett resultat av tjurig attityd (envishet) och idogt arbete. Hanz meddelar att han är intresserad men inte har tid att komma till Pålänge. Agneta Grennberg: Mejerist med fantastisk yoghurt och grekisk ost av Fetatyp (Får inte heta Fetaost - skyddat ursprungsmärke) Mjölk från får är basen, men har även eko(ko)mjölk från Lotta i Granträsk till Kaffeosttillverkning. Agneta är också en del av Ovine, med fina Lammkryddkorvar, Lammölkorvar och Lammchorizo i sortimentslistan. Agneta meddelar att hon är intresserad men inte har tid att komma till Pålänge. Mikael Granström: Ansvarig för Arctic Food, som under senare år varit synlig på marknader och mässor med sina fiskprodukter. Under Jokkmokks 13

14 marknad serverade de lunchrätter i Kaitumgården. Mikael föreslår att vi borde träffas för att utveckla försäljningskanalerna för Norrbottniska livsmedel. Det har dröjt, men kanske träffen i Pålänge och bildandet av Gemenskapsföretaget NordanSmak kan vara en startpunkt. Nina Medin-Olofsson: Nina driver Vittjärvs Lanthandel och tar en hel del av sitt lokala och ekologiska sortiment från NordanSmak Nina meddelar att hon är intresserad men inte har tid att komma till Pålänge. Mogens Amstrup: Ansvarar för och driver tillsammans med församlingsmedlemmar i Gunnarsbyn en av Sveriges största Rättvisebutiker. Ordnar utbildningar av Fair Trade-ambassadörer och Fair Tradebutiken i Gunnarsbyn levererar en hel del av NordanSmaks Rättvisemärkta sortiment. Robert Johansson: En av delägarna i tryckeriet GJ Offset. NordanSmak samarbetade med Wallers Grönsaksland och GJ Offset vid leveranser av Veckans grönt under 10 veckor hösten Wallers odlade och packade, GJ levererade och NordanSmak fixade beställningar/ följesedlar och tillhandahöll betalningfunktionen. Peter Öhlund: Jobbar på Bryggan i Piteå. NordanSmak har gjort trevande samarbetsförsök. Intresset ligger kvar hos båda parter (om jag förstår rätt) men det har slumrat ner till passivitet, vilket i alla fall vi på NordanSmak hoppas att övergången till Gemnaskapsföretag ska ändra på. Samarbetet kan utgå från att hitta logistiklösningar, för att sedan växa... Staffan Olsson: NordanSmak har anlitat Bokföringsbyrån i Boden för att få hjälp med redovisning av den ekonomiska verksamheten. Det är viktigt för oss, Skattemydigheten och andra inblandade parter att det är ordning och reda på momsredovisning, arbetsgivaravgifter, verifikat, resultat- och balansrapporter och dagskassor. Där har vi mycket kompetent hjälp av Eija och Staffan på Bokföringsbyrån. Staffan har dessutom lovat hjälpa med det juridiska vid företagsombildningen. Jan Nilsson: Aktiv i Kalixbygdens Byaråd som också är med i NordanSmaks projekt Närproducerat som utvecklingskraft, men också viktig samarbetspart i bättre dagligvaruförsörjning på landsbygden i Kalix. Var viktig part i ett tidigare Hållbara Byar projekt. Ann-Mari Andersson: Landsbygdsutvecklare i Kalix kommun som är medfinansiär i Projekt NordanSmak - närproducerat som utvecklingskraft. Ann- Mari var också en viktig kugge i arbetet när Kalix kommun antog ett Hållbart Landsbygdsprogram. Tomas Bresky: Journalist och kund i butiken. Tillsammans med sin hustru, ambassadör för NordanSmak. Har på direkt fråga meddelat intresse för att engagera sig i Gemenskapsföretaget NordanSmaks styrelse. Tomas meddelar att han har sin almanacka fulltecknad och inte har möjlighet att engagera sig i Gemenskapsföretaget NordanSmak. Maria Hansén. Kontaktperson för Projekt 3-Fas på Arbetsförmedlingen. Maria meddelar att hon är intresserad men inte har möjlighet att komma till Pålänge. Annelie Ek Wiberg: Jobbar på Gymnasiesärskolan Mabo (Mat och Boende) med vilka NordanSmak samarbeter. Elever kommer och packar, prismärker och levererar matbröd och kakor. Uppskattat av kunder och personal. Jan Andersson: Styrelseledamot i Bondersbyns Ekologiska Lanthandel ek. för. som äger NordanSmak idag. Jan är huvudperson i den tekniska utvecklingen av webbutiken och en fena på att få olika virtuella system att samverka. Jan meddelar att han är intresserad men inte har tid att komma till Pålänge. 14

15 Roine Karlsson: Verksam på Coompanion, deltar tillsammans med Gunnel Mörtlund som resurs i NordanSmaks pågående projekt Närproducerat som utvecklingskraft Roine meddelar att han är intresserad men inte har tid att komma till Pålänge. Sten Rönnberg: Sekreterare i Bondersbyns Ekologiska Lanthandel ek. för. som äger NordanSmak idag. Med från starten 1999 Anna Häggström: Ordförande i Bondersbyns Ekologiska Lanthandel ek. för. som äger NordanSmak idag. Med från första beställning i slutet av förra seklet. Inga Herrmann: Kassör i Bondersbyns Ekologiska Lanthandel ek. för. som äger NordanSmak idag. Britt-Mari Jakobsson: medarbetare i butiken på NordanSmak med huvudansvar för bokföring och beställning av varor. Britt-Mari meddelar att hon är intresserad men är i Stockholm hos sin son vid tidpunkten för träffen i Pålänge. Agneta Fors: medarbetare hos NordanSmak, alltiallo i butiken, webleveranser, ordning och reda. Bengt Olofsson: medarbetare hos NordanSmak, huvudansvar för bokföring i NordanSmak. Federico Cuellar: Viktig medarbetare när NordanSmak drog igång webbutiken. Jobbar som rådgivare på Hushållningssällskapet med inriktning på landsbygdsföretagande. Joel Hedlund: Jobbar på European Minds som hjälper företag, typ NordanSmak att sätta ihop eventuella projektansökningar till Sociala Fonden. Lennart Ruder: Ansvarig för Leader Polaris där NordanSmak har ett pågående projekt. Är intresserad av Gemenskapsföretag som företagsform i landsbygdsutveckling. Sara Karlsson: Jobbar med redovisning i Leader Polaris där NordanSmak har ett pågående projekt. Inbjudan! Någon vecka före seminariet i Pålänge skickades en anmälningsblankett ut. Där förklarade vi att dagarna efter midsommar inte var de bästa ur mötessynpunkt, men om vi ska hinna få igång det ombildade NordanSmak före höstens högsäsong, som vi hoppades så är dessa dagar sista möjligheten Program Vägvisare: Håkan Björk CB Support Umeå Måndag 27 juni Lunch Bakgrund och Varför Gemenskapsföretag Fika Fortsättning organisationen Middag (19.00 årsmöte Bondersbyns Ekologiska Lanthandel) Grupparbete till vi stupar... Tisdag 28 juni 7.30 frukost 8.15 Affärssutvecklingsplan 9.00 Affärsområden och potential Vad gör vi var och en fram till startmötet i augusti Lunch Avslut! 15

16 Att besluta under planerings- och arbetsseminariet i Pålänge: Formulera stadgar + utkast till ägardirektiv + ta fram ett förslag på hållbar (ekologisk, social och ekonomisk) budget för Hitta former för att flytta över affärsverksamheten från Bondersbyns Ekologiska Lanthandel till det nybildade Gemenskapsföretaget NordanSmak. Rekrytera 3-10 intressenter, juridiska personer - som blir medlemmar och bildar Gemenskapsföretagets ideella organisation. Starta en affärsdrivande del av Gemenskapsföretaget - ett aktiebolag, som är helägt av den ideella organisationen NordanSmak. Arbeta fram ett förslag till Affärsplan. Trots att tidpunkten för seminariet inte var optimal, utan direkt efter midsommar och under påbörjade semestrar deltog 12 personer på träffen. Håkan gick under seminariets första dag metodiskt igenom hur ett Gemenskapsföretag är uppbyggt. Vilka styrkor som finns med denna organisation, vilka ekonomiska-, sociala- och miljövinster som kan skapas. På seminariets andra dag fokuserade vi på den ekonomiska verksamhetsutvecklingen. Arbetsuppgifter fördelades, där styrelsen i Bondersbyns Ekologiska Lanthandel fick ansvar att arbeta fram stadgar till den ideella delen av gemenskapsföretaget. De skulle också hitta former för hur kunderna kan få inflytande och påverka verksamhetsutvecklingen. Per och Håkan skulle arbeta fram ett förslag till Affärsplan och ett förslag till Manual för Hållbar redovisning. Förslaget till Affärsplan finns med som Bilaga 2 längre bak i denna slutredovisning Gemenskapsföretaget NordanSmak bildas Hela förberedelsefasen avslutades när Gemenskapsföretagets ideella organisation bildades vid ett möte på NordanSmaks lokal den 14 december Det framarbetade förslaget till stadgar antogs efter vissa korrigeringar. Interimsstyrelsen som valdes består av Anna Häggström (Bondersbyns Ekologiska Lanthandel) som ordförande, Karin Nordström (Jokkmokks Bär) som sekreterare, Samuel Waller (Wallers Grönsaksland) som kassör och Mikael Lövgren (Bemnsbyns Stenugnsbageri). De ska jobba vidare med att ordna ett registreringsnummer, införskaffa ett aktiebolag, rekrytera en styrelse och vd till AB:et och ansvara för att överföringen av den ekonomiska verksamheten blir juridiskt riktig. Till sin hjälp med det juridiska har de Staffan Olsson från Bokföringsbyrån i Boden. Interimsstyrelsen ska dessutom ordna en första ordinarie årsstämma under våren 2012, där en ordinarie styrelsen ska väljas. PROJEKTMÅLEN: Att det ska finnas ett fungerande Gemenskapsföretag med minst tre juridiska personer som är medlemmar, när projektet avslutas. Resultat: Stadgarna och det första protokollet bifogas som Bilaga 6! Att det i Gemenskapsföretagets idéella förening, skapas en medlemsorganisation som organiserar NordanSmaks leverantörer och en som organiserar NordanSmaks kunder. Resultat: Vi har inte uppnått målet! Delvis på grund av tidsbrist, men huvudsakligen på grund av osäkerhet i vilken form producenter och kunder på bästa ska knytas till organisationen. Affärplan och Färdplan finns med som Bilaga 5 och 8 Att en modell för den hållbara redovisningen är framarbetad. Resultat: Manual för Hållbar Redovisning finns med som Bilaga 7 Bonusmateriel: En del brevväxling och anteckningar från förberedelsefasen bifogas som Bilaga 9. Om vi får din snigelpostadress skickar vi också vår nytryckta broschyr om Gemenskapsföretaget NordanSmak till dig! 16

17 2. LOGISTIK, PRODUKTER OCH PRISSÄTTNING För att jobba med område Logistik, Produkter och Prissättning sökte vi i projektet ett samarbete med Samuel Waller. Han har tillsammans med sin familj återvänt hem till Kalix för att försöka leva på grönsaksodling i större skala, Wallers Grönsaksland. Samuel var mycket intresserad och vi beslutade att tillsammans dra igång veckovisa leveranser av GrönsaksKassar hem till Din dörr i hela Kalix kommun. NordanSmak säljer och administrerar, Samuel skördar och packar. Så var det tänkt. Men hur ordnar vi leveranserna ut till Din dörr? Av en slump, i samband med att vi skulle trycka ett informationsblad om Kassarna kom vi i kontakt med Robert Johansson på tryckeriet GJ Offset i Kalix. Robert berättade att de just köpt in ett antal gamla Postbilar. De har börjat leverera sina reklamblad till hushållen i kommunen i egen regi. Med nästan 100% täckning var GJ Offset den perfekta samarbetsparten för leveranser av GrönsaksKassar. Bussgods i Kalix ställde upp och lånade ut sitt kylrum för att få Kasselogistiken att flyta. Första hösten (2010) Så här kom kedjan att se ut. 1. Kunden beställde och betalade sin prenumeration över NordanSmaks webbutik. 2. Samuel loggade in i webbutikens adminfunkltion och hämtade ut kund- och plocklistor. Han plockade ihop grönsaker till beställda Kassar och levererade dem kvällen före leveransdagen till kylrummet på Bussgods i Kalix. 3. Personalen från GJ Offset fiskade upp Kassarna på Bussgods och levererade dem till kundens dörr. När det senare på hösten blev kallt ute, med frysrisk, så hade Samuel ringt till alla kunder och bett dem ställa ut en kylbox med en varmvattenflaska i vilken GrönsaksKassen placerades. För de som saknade en kylbox ordnade Samuel en Frigolitlåda. Andra hösten (2011) Eftersom GJ Offset under hösten 2011 skulle bygga om sina lokaler så fick vi söka andra logistiklösningar. Samuel som har sin verksamhet i Kalix kontaktade då Kurt på Bussgods och de skrev ett avtal där Bussgods kom att sköta den leverans som GJ Offset året innan så förtjänstfullt ordnat. Det fungerade lika bra år två då Bussgods ansvarade för leveranserna. För att försöka beskriva hur GrönsaksKassarna beställdes, plockades och levererades publicerar vi, det flygblad som delades ut till alla hushåll i Kalix. Ni kan också följa processen genom en del av den brevväxling över e-post som pågått i projektet. i protokoll från planeringsträffar, synpunkter från kunder, följebrev, ett Kundenkät och kundernas svar på enkäten. I slutet av kapitlet så gör Samuel en sammanställning och utvärdering av de två höstarnas grönsaksleveranser till hushållen i Kalix. 17

18 vi producerar! Wallers Grönsaker hem till Din dörr! Stärkta av fjolårets uppskattning har vi nu ökat omfattningen av odlingen, säger Samuel Waller en välkänd och uppskattad profil vid torghandeln i Kalix. I samarbete med NordanSmak och GJ Offset vill Samuel och Anna ta nästa steg i utvecklingen av verksamheten och erbjuder nu alla kalixbor i hela Kalix, en prenumeration på grönsaker som levereras ända hem till Din dörr. En kasse med grönsaker, som under 5 veckor kommer hem till Dig. Fortfarande med samma ledstjärnor kvalitet, ekologisk hållbarhet och bästa smak. W allers Grönsaksland startades 2009 av Samuel och Anna när de flyttade tillbaka till Kalix efter några år i Västernorrland. I flera år har de odlat för eget behov och de ville se om det gick att odla i lite större skala. De ville erbjuda fler kalixbor samma smak och kvalitet som de själva vant sig med. Första året var verkligen ett försöksår, men med genomtänkt växtföljd och planering av sortimentet lärde de sig allt mer. Andra odlare med större erfarenhet delade med sig av sina kunskaper och efter mycket hårt och envist arbete var Samuel och Anna nöjda med vad de skördade. De annonserade och bokade plats på torget i Kalix och grönsaksförsäljningen var igång. Att döma av mottagandet de fick för sina fina morötter, vitkål, blomkål och allt annat, visade det sig att även kunderna uppskattade deras produkter. Stärkta av fjolårets uppskattning har de ökat sin odlingsareal. Fortfarande med samma ledstjärnor grönsaker med hög kvalitet, ekologisk hållbarhet och bästa smak. Samarbete I samarbete med NordanSmak och GJ Offset erbjuder familjen Waller nu en prenumeration av grönsaker. En Kasse som ger alla intresserade kalixbor ett säsongsanpassat urval av lokalt odlade, ekologiska grönsaker. En Kasse fylld med säsongens skörd som levereras hem till Er dörr varje vecka. För att minska miljöpåverkan levereras Wallers GrönsaksKassar av GJ Offset i samband med utdelning av ReklamGuiden. Därför blir det inga extra transporter. Prenumerationserbjudande En veckokasse med grönsaker och rotfrukter som väger runt 5 kg, innehåller cirka 2 kg potatis, 1 kg morötter, 0,5 1,5 kg kål (blomkål, salladskål eller vitkål), ca 0,5 kg rotfrukter (palsternacka, kålrot eller rödbeta) samt lök, purjolök, sallad eller rotselleri efter säsong. Grönsakerna som levereras, är odlade utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Om några grönsaker inte räcker kompletteras Kassen med grönsaker från andra utvalda lokala odlare. Naturligtvis med lika högt ställda krav på kvalitet och ekologi. Fem veckors prenumeration Prenumerationen startar 26 september och pågår i fem veckor med möjlighet till förlängning under ytterligare fem veckor. För att kunna garantera tio veckors Grönsaksleveranser är antalet prenumeranter begränsade. Det är först till kvarn som gäller! För 650 kr får Ni varje vecka under fem veckor en GrönsaksKasse fritt hemlevererat. Vi håller också med utlämningslåda i frigolit för prenumeranter som saknar uppvärmt trapphus. Det går också att göra uppehåll med leveranser om ni är bortresta eller inte hinner äta upp. Leveransdagar är söndagar eller måndagar, beroende på var i Kalix Ni bor. 18 Introduktionserbjudande: Prenumerera på Wallers Grönsaker! En Kasse i veckan under fem veckor, för 650 kr, levererat till Din dörr! Gå in på > Butiken > Veckans Varor eller ring: (Samuel); (Per)

19 vi administrerar! NordanSmak Handelsplats för Närproducerat Ekologiskt och Rättvisemärkt vi levererar! GJ Offset gör mer än att bara stå och trycka Allt började när Bondersbyns Livs var på väg att slå igen, berättar Per Holmqvist, som är verksamhetsutvecklare på NordanSmak. Vi hoppades rädda butiken med ett ekologiskt sortiment och drog igång Bondersbyns Ekologiska Lanthandel i bybutikens lokaler. Men vi var nog för tidigt ute. Resultatet vet vi, Bondersbyns Livs lokaler står fortfarande tomma. Men skam den som ger sig! Nu ska vi hitta andra former för att leverera bra livsmedel till Bondersbyn och alla andra byar i Kalix, säger Per som är en ganska envis rackare. N ordansmak startade som ett landsbygdsprojekt, men har sedan snart två år varit igång som en ekonomisk förening. Företaget levererar idag lådor och kassar med närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel i hela Norrbotten. I ett samarbete med Bussgods förser de kunder i bland annat Kalix, Abisko, Nattavaara, Kåbdalis med ekologisk frukt och närproducerade grönsaker. Men också lammkorv, fisk mejeriprodukter, och en massa annat smått och gott. Spännande möjlighet Samarbetet med Wallers Grönsaksland och GJ Offset öppnar verkligen många utvecklingsmöjligheter, säger Per. Han berättar om spirande planer att leverera färdigmat och andra dagligvaror över webbutiken till de många äldre i byarna som vet att uppskatta mat av hög kvalité. Han berättar om samarbete med befintliga butiker, företag och med byaföreningar. Han berättar om ett spännande Leaderprojekt Leaderprojekt NordanSmak har sökt och fått beviljat ett Leaderprojekt för att omvandla NordanSmak till ett Gemenskapsföretag. Men också för att tillsammans med nuvarande aktörer utveckla och förbättra dagligvaruförsörjningen på landsbygden. Under nio månader ska vi försöka få fram fler lokala leverantörer i projektområdet. Det förutsätter ett bra samarbete med just byaföreningar, kommunen och andra aktörer. Och det har vi! avslutar Per och låter bestämd. Att samordna transporter och arbeta tillsammans med andra företag på lokal nivå kommer att bli allt viktigare, förklarar Robert på GJ Offset. Därför känns det otroligt roligt och spännande att nu kunna leverera grönsaker och andra livsmedel i ett nystartat samarbete med NordanSmak och Wallers Grönsaksland. E fter att i 30 år bara ha varit ett renodlat tryckeri utökade GJ Offset i början av augusti i år, sin verksamhet med en distributionstjänst. Tidigare nyttjade de sig av olika distributörer för att leverera sina trycksaker ut i kommunen. Men när GJ Offset inledde ett samarbete med Reklamguiden i Kalix bestämde de sig för att gå hela vägen, och även dela ut annonsbladet själva. Full kontroll Idag delar vi ut trycksaker och reklam 52 veckor om året i hela Kalix kommun. Vi kör ut med egna bilar och egna utdelare, fortsätter Robert och man ser en viss stolthet i blicken. Att dela ut själva ger en trygg produktionslinje. De har god insyn och får hundraprocentig kontroll över verksamheten, från orginalarbetet ända fram till brevlådorna i Kalix. Hög service är ett av våra ledord och vi gör hela tiden vårt yttersta för att ni kalixbor som får våra varor ska vara nöjda. Nu ska det bli spännande att dra igång grönsaks- och livsmedels-leveranser tillsammans med Wallers Grönsaksland och NordanSmak. Det kan bli hur bra som helst, avslutar Robert och slår sig ner vid dataskärmen för att göra ett par sista korrigeringar på det här bladet före det ska gå i tryck. För att prenumerera på Wallers grönsaker eller handla Närproducerat, Ekologiskt eller Rättvisemärkt Gå in på Läs mer på Info (Per) Det är vi som samarbetar 19

20 Grönsaker hem till Din dörr Det hela började i september 2010 med ett första trevande e-brev till Robert på GJ Offset. E-brev 1 om GrönsaksKassar Som jag berättade på telefon har vi fått ett Leaderprojekt beviljat i torsdags. En del i det projektet är att förbättra dagligvaruförsörjningen för boende på Kalix landsbygd. Där ser jag en del där vi kan samarbeta med er nya verksamhet - 4 gamla postbilar och er utdelning av reklam i hela kommunen. Går det att samordna er utdelning av reklamblad med leveranser från NordanSmak och Wallers Grönsaksland. Är detta i så fall möjligt till kunder i hela Kalix kommun? En annan del, som kan vara igång rätt snabbt är prenumerationer på Waller grönsaker. Ett erbjudande där ett begränsat antal prenumeranter, varje vecka i 10 veckor, får leveranser av en grönsaker. Kan vi hitta någon form för hur dessa kan levereras av er? Hur ska i så fall detta organiseras? Kan vi i så fall blada in en tvåsidig A4 i något av era ordinarie utskick. En tredje del i projektet är att bygga om NordanSmak från en ekonomisk förening till ett Gemenskapsföretag där vi hoppas på ett breddat ägande: Där kunder, leverantörer, logistikföretag och andra samarbetspartners går in som delägare (dvs. företag med f-skatt blir medlemmar i gemenskapsföretagets ideella organisation) Den ideella delen är helägare av ett Aktiebolag som är den affärsdrivande delen. Kan GJ Offset vara intresserad av ett medlemskap i Gemenskapsföretaget? Hör av dig om måndagsträffen. / Per GrönsaksKassarna börjar rulla ut Samarbetet mellan NordanSmak, Wallers Grönsaksland, GJ Offset och Bussgods startade i september Som första aktivitet producerade vi ett gemensamt flygblad (bifogat på sidorna 17 och 18). GJ Offset tryckte och delade veckan efter valet ut dem till nästan 100% av hushållen i Kalix. Snabbt trillade Grönsaksprenumerationer in som beställningar i webbutiken och det praktiska förfarandet som vi skissat på började rulla igång. I de flesta fallen löpte beställningen smärtfritt genom webbutiken, och Samuel fick möjlighet att logga in i webbutikens adminfunktion. Men först en liten bakgrund! Samuel har under några säsonger sålt sina grönsaker på torget i Kalix och har byggt upp en trogen kundkrets och ett starkt varumärke. Tanken med Kassarna är att förlänga försäljningssäsongen och därmed den sålda volymen. Samuel satsar seriöst och målmedvetet för att kunna leva på sin odling. De som ville prenumerera på grönsaksleveranser var alltså olika kategorier, det var äldre husmödrar så kallade torgproffs, det var stressade barnfamiljer, det var också en förskola som uppskattade kvalitén på det närproducerade. Några av dessa var inte internetbrukare och ville inte handla över webbutiken och dessa fick bli fiktiva kunder som ville betala med vanliga inbetalningskort. Att vara fiktiv kund innebar att vi som administratörer registrerade dem i webbutiken med namn och adress för att kunna hantera dessa med samma plocklista som webkunderna. 20

21 Vi ville ju också testa om grönsaksprenumeranterna ville köpa andra dagligvaror som ris, makaroner, kött och fisk från NordanSmak. Vi ville också prova sälja nybakat surdegsbröd från Bensbybagaren och få detta levererat samtidigt med grönsakerna. Samuel har gjort en utvärdering av Grönsaksleveranserna under de två försöksåren och den publiceras i slutet av detta kapitel. Vi gjorde också ett Följebrev och en Kundenkät som gick ut till alla prenumeranter första året. Följebrevet, Kundenkäten och resultatet publickeras på kommande sidor. Volymen på handeln med kompletterande dagligvaror och intresset för att prenumerera på surdegsbröd blev för liten för att bära sina kostnader. Det var Grönsaker från Wallers man ville köpa och få levererade Hem till Dörr! Infomöten i byarna Det vi kan lära oss är att om vi ska sälja andra varor tillsammans med grönsakerna så måste detta marknadsföras mer. Beställning av livsmedel över nätet är en relativt ny företeelse och behöver nog riktiga gammeldags informationsträffar med kaffe och underhållning i bygdegårdarna för att slå igenom. Flera byar saknar butik och det är inte alltid enkelt för de som bor kvar i dessa att få tag i bra livsmedel. För att inte var och en av dessa ska behöva resa miltals för att handla, skulle vara intressant att undersöka om intresse finns att få hemlevererat färdiga matkassar med ingredienser och tillagningstips till 3-5 måltider. NordanSmak tillsammans med kommunen, hemtjänsten, skolskjutsar och Kalixbygdens Byaråd skulle om intresse finns, kunna jabba vidare med denna dagligvaruservice vid ett senare tillfälle. Nu tillbaka till det faktiska projektarbetet med e-brev och mötesprotokoll. E-brev 2 om GrönsaksKassar Hej Samuel och Robert! Foto:Matilda Holmqvist Jag kan göra i ordning bladet (en pdf-sida) Nu på förmiddagen och skicka till er. Om det blir pressat tidsschema så föreslår jag att vi klistrar in Enkätens frågor i ett vanligt e-brev och ber dem svara med Reply / svara på e-brevets frågor. De som är fiktiva webkunder kan ju få ett enkätformulär som utskriven pdf-fil vid nästa passande utdelningstillfälle. 21

22 ROBERT! Vi ska nu testa att skicka kompletterande leveranser med bröd från Bensbybagaren och stapelvaror från NordanSmak till försökspersonerna Anna i centrala Kalix och Gunilla i Bondersbyn. Gunillas varor kan lämnas vid Bondersby Trä. Så här gör vi: 1. Vi packar Annas och Gunillas Kassar i en låda adresserad till GJ Offeset. Vi märker den med Kylvara 2. Vi adresserar Kassarna med en följesedel tydligt fasthäftad på varje kasse. De ligger inuti lådan till GJ De går iväg under fredag med Bussgods från Luleå så att de säkert finns i kylen på B-Gods i Kalix på söndag morgon 4. Ni öppnar lådan och tar med och levererar de olika kassarna på er ordinarie tur. Anna bor i hyreshus och Gunilla är hemma eller så kan ni lämna på Bondersby Trä Vad tror ni om detta förfarande. Hälsar Per H Ps. Vi har en kund i Kalix som sällan är hemma under era utdelningstider. Han vill hämta sina paket på Bussgods. Minnesanteckningar från träff 27/10 på GJ:s Hej! Först vill jag bara meddela att Jan A (webbutiksgurun) är borta från fredag till måndag. Om vi vill att enkäten ska gå att hitta och fylla i på webben så måste den vara klar att skicka till Jan som pdf-fil redan i morgon torsdag. Jag skickar över minnesanteckningarna från utvärderingsmötet som vi hade tidigare idag (27 okt kl. 9.30). Närvarande: Robert J, Samuel W och Per H Mötet var föranlett av behovet med halvtids utvärdering av prenumerationskassarna med Wallers Grönsaker. 1. Det var bara positiva synpunkter från de fem första leveranserna från oss som är ansvariga för arrangemanget. Det som är lite knökigt är merarbetet med att webbutiksregistrera de som inte har tillgång till egen dator och uppkoppling. De som inte har dator har kontaktat undertecknad eller Samuel och leveransadressen har registrerats i webbutiken som en fiktiv kund med användarnamn: Samuel tror att det kan vara lika lätt att behandla dessa kunder manuellt. Fast samtidigt kan det vara enkelt att alla leveranser hanteras i ett och samma system. Samuel sammanställer icke fiktiva prenumeranters e-postadresser och skickar dem till Per H som registrerar dem i systemet. 2. Leveranserna har fungerat bra. Dock har det varit tätt mellan kunderna på vissa rutter medan det inte funnits några alls på vissa. Oron var stor inför den kyliga säsongen, men efter att Samuel ringt runt till alla blev det bara ett fåtal som behövde de utllovade frigolitlådorna. 22

23 Många ställer ut egna kylboxar för att förhindra frysning, med en flaska hett vatten om kylan är alltför bitig. Det blir mycket svårt att ändra leveransdag, till före helgen som det finns önskemål om. 3. Ett alternativ med att inte leverera till kundens dörr utan att i samarbete med Byarörelsen leverera en annan dag till hembyns bygdegård. Det beslutas att när leveransen av grönt avslutas för säsongen så ska vi undersöka möjligheten att leverera en annan dag på en specialtur till byagårdar i kommunen. Vi ska begränsa erbjudandet till byar som ligger efter en optimal slinga och som inte har någon egen lanthandel i närheten. 4. Vi beslutar att skyndsamt sätta ihop en enkät som ska levereras med femte Kassen till alla kunder som prenumererat. Samuel tar fram 3-4 frågor om produkterna, Per tar fram om administrationen och om fortsättning efter sista grönsakskassen. Robert frågar lite runt utdelningen. Beslutas också att det ska komma ett e-brev till alla som prenumererat med en klickbar länk till att besvara enkäten på webben. Efter att ha kollat med Jan A om han kan göra enkäten som en länk på www. nordansmak.se får vi redan på att han ska bort över helgen. Per föreslår att vi skickar ett blad med enkätfrågorna till alla kunder. Frankerat svarskuvert till dem som har fiktiv e-postadress och ett e-brev till de andra. Enkätfrågorna kan väl egentligen besvaras direkt i e-brevet som skickas ut? Som per minns morgonens möte / Per H Om fortsatta leveranser Hej Per, Några som vill ha fortsatta leveranser: Lotta, 5 kassar tom v 48; Maj-Britt, 5 kassar tom v 48; Iris, 5 kassar tom v 48; Gun, två kassar, v 46 och 48; Camilla, 5 kassar tom v 48; Emma, 4 kassar tom v 48; Benny, 5 kassar tom v 48. Jag får det till 61 nya kassar inkl webbutiken + 14 från förra prenumerationsomgången = 75 st kvar att leverera. Får se hur många fler som trillar in. / Samuel Hej Samuel! Jag har uppdaterat kategoriindelningen och lagt in Wallers Levererade och Wallers Efterkrav. Har försökt lägga ordrarna på rätt plats. Wallers Efterkrav har kommit till för att vi lättare ska kunna hitta igen ordern när den ska prickas av som betalad. Har också försökt att hitta reda på alla prdrar som av misstag hamnat i vanliga levererat. Ska kolla en gång till så att alla nya som fortsätter finns på Wallers Grönt Tycker det blev ett stort tapp när vi gick över till period 2 (?????) / Per 23

24 Följebrev till prenumerationskasse oktober med anledning att ett flertal prenumerationer går ut Hej, Nu har prenumerationen varit igång några veckor och jag vill tipsa om några saker. Förläng din prenumeration Ni som var först ut får nu er femte leverans. Jag kommer lägga ut fler kassar på NordanSmak.se på måndag morgon så ni kan förlänga er prenumeration. Ni får nu möjlighet att köpa valfritt antal kassar för leverans tom 5-6 december, skriv i kommentarsfältet vilka veckor ni vill ha dem levererade. Varje kasse kostar 150 kr. Ni som har anmält er på nätet kommer få en e-post men en länk till produkten som ligger mer undanskymd än tidigare. Ni som anmält er över telefon kan ringa och boka som tidigare. Vintern kommer Jag har försökt ringa er och höra om frostskydd för prenumerationerna. En del av er föredrar att ställa ut en egen kylväska, andra får en frigolitlåda. I denna kasse kommer en NordanSmak dekal som ni gärna får märka den väska eller låda ni vill använda. Ni som använder frigolitlåda ber jag lägga något på locket så det inte blåser bort. Om ni vet med er att ni kommer vara borta länge efter att leveransen kommit kan ni gärna lägga en flaska med varmt kranvatten i er kylväska, det hjälper till att hålla kylan borta några timmar extra. Har ni synpunkter på grönsakerna eller tips på hur prenumerationen kan fungera bättre får ni gärna höra av er. Vänliga Hälsningar Samuel Waller

25 vi producerar! Wallers Grönsaker hem till Din dörr! vi administrerar! NordanSmak Handelsplats för Närproducerat Ekologiskt och Rättvisemärkt vi levererar! GJ Offset gör mer än att bara stå och trycka Det är Samuel, Robert och Per som skriver till Dig angående leveranserna av Wallers Grönsaker Hem till Din dörr. Nu har vi levererat grönsaker till Er under 5 veckor och första beställningsperioden har löpt ut. Vi är intresserade (nyfikna) att höra hur Ni tycker att det har fungerat så här långt. Därför skickar vi denna Kundenkät till Dig för att kunna bli bättre och få ett underlag inför fortsättningen OM GRÖNSKAERNA! Ringa in siffran! Fråga 1. Hur har storleken på kassen varit? (där 1 för liten, 5= för stor) Fråga 2. Hur har kvaliteten och användbarheten på grönsakerna varit? (där 1=mycket låg, 5=mycket hög) Fråga 3. Hur har mängden potatis varit? (där 1=alldeles för lite, 5=alldeles för mycket) OM LEVERANSERNA! Fråga 4. Hur tycker ni utkörningen av grönsakerna har fungerat. (där 1=mycket dåligt, 5=mycket bra) Fråga 5. Hur skulle leverans på torsdag eller fredag vara jämfört med söndag eller måndag. (där 1=mycket sämre, 5=mycket bättre) OM ADMINISTRATIONEN! Fråga 6. Hur gick det att beställa och betala över NordanSmaks webbutik? (där 1=mycket dåligt, 5=mycket bra) Fråga 7. Finns intresse att få ekologiska grönsaksleveranser från andra än Waller när dessa är slut för säsongen? (Svara med Ja eller Nej!) Ja! Nej! Fråga 8. Finns det intresse att prenumerera på råvaror och recept till 3-5 måltider, ekologisk frukt, färskt bröd och färdiga maträtter och få dessa hemlevererade? (Svara med Ja eller Nej!) Beskriv gärna på baksidan av papperet om och i så fall vilka livsmedel Du skulle vilja livsmedel levererat hem till DIn dörr Ja! Nej Fråga 9. Finns det andra sätt som vi kan förbättra vår service med hemleveranser av livsmedel Skriv på baksidan av papperet! OBS! Det finns fortfarande möjlighet att prenumerera på Wallers Grönsakskassar. Gå in på > Till Butiken > Veckans Varor För att handla Närproducerat, Ekologiskt eller Rättvisemärkt Det är vi som samarbetar Gå in på Läs mer på Info (Per) 25

26 Ett enkätsvar som relativt väl representerar de synpunkter vi fick in: Fråga 1. Hur har storleken på kassen varit? Vi är bara 2 personer i hushållet, ibland har det varit lite svårt att hinna äta upp. Vi har själva potatis, därför har vi tyckt att det har varit för lite grönsaker i förhållande till potatisen. Vi har kontaktat Samuel angående detta och blivit lovade mer av det andra till följande beställningar. Då potatisen väger mycket har det vissa veckor blivit väldigt lite grönsaker. Vi önskar mer grönsaker. Just under den tiden hade vår familj lite dåligt med tid så kassarna var nog så stora. Hade dock inte behövt vara fallet under någon annan tidsperiod. Fråga 2 Hur har kvaliteten och användbarheten på grönsakerna varit? Den sista sallandskålen som skickades med var lite mjuk/brun i kanten, lite mycket rödbetor för oss Det har varit mycket bra/hög kvalité på grönsakerna! Mycket bättre än det vi köper i affären. Dessutom kravodlat lokalt! Hoppas kunna handla i gårdsbutik framöver. Mycket roligt att få olika rotfrukter, man får söka spännande recept på internet!. Mycket nöjd med kvalitén på grönsakerna! Fråga 3 Hur har mängden potatis varit? Alldelens lagom. Som sagt, vi har potatis själva. Men det har varit kul att prova lite olika potatissorter. Vår familj använder inte så mycket potatis så en mindre mängd hade passat oss bättre. Övriga synpunkter: Trevligt med olika sorter och beskrivning med om de olika potatis sorterna. Fråga 4. Hur tycker ni utkörningen av grönsakerna har fungerat? en helt suverän idé. Kanonbra service! Mycket tilltalande och bekvämt med hemleverans för oss som bor i en affärslös by! Även försvarbart ur miljösynpunkt då utkörning av reklam ändå sker. Fråga 5. Hur skulle leverans på torsdag eller fredag vara jämfört med söndag eller måndag. Övriga synpunkter: Fått leverans på söndagar och är man bortrest så är det ofta i samband med helg spelar ingen som helst roll för oss Att få grönsakerna till helgen vore bra, många veckohandlar torsdag eller fredag. Om grönsakerna inte kommer förrän söndag och man har fått slut grönsaker från förra veckan kan det hända att man hinner köpa det man sen får i kassen. Men om detta innebär att skulle bli dyrare då man inte kan samleverera med reklamguiden fungerar söndag mycket bra! Till oss kördes leverans på söndag som varit bra, men fredagarna skulle vara ännu bättre. Fråga 6. Hur gick det att beställa och betala över NordanSmaks webbutik? Kan inte bli annat än en 5:a då det är jag som till största delen är teknik-ansvarig för hemsidan, haha! Fråga 7. Finns intresse att få ekologiska grönsaksleveranser från andra än Waller när dessa är slut för säsongen? Övriga synpunkter: Att få köpa större mängd av morötter och potatis m.m som levereras 1 ggr/månad Är lite less på säsongens grönsaker (därför väljer jag att inte fortsätta prenumerationen efter 5 kassar). Dock är jag intresserad av leverans under våren/sommaren beroende på utbudet av grönsaker. Ja, det vore ju givetvis bra året runt Det beror givetvis på varifrån dessa kommer, kvalitén och priset. Skulle i så fall vara bra ifall man kan välja vad man vill att leveransen ska innehålla. inte varje vecka och med information om vad som ska levereras Fråga 8. Finns det intresse att prenumerera på råvaror och recept till 3-5 måltider, ekologisk frukt, färskt bröd och färdiga maträtter och få dessa hemlevererade? Kanske ostar ev bröd beror på...måste preciceras Men gärna( och det kanske också skulle gälla grönsakerna) med möjlighet till ett visst val av leveransstorlek (S, M, L tex). Och färskt bröd med grönsakerna hade ju varit härligt! Ekologiska och närproducerade ägg hade intresserat mig. Råvaror, frukt och bröd men inte färdiglagat Bröd, lite kött, bär, ekologisk frukt skulle i så fall vara intressant. Givetvis beroende på priset. Svårt att vara alltför specifik, men skulle vilja i högre omfattning än idag kunna använda ekologiska ingredienser i matlagningen. 9. Finns det andra sätt som vi kan förbättra vår service med hemleveranser av livsmedel Om det skulle gå, vore det bra om man kunde påverka valet av grönsaker i sin kasse mer från gång till gång Jag varit väldigt nöjd, era grönsaker smakar jättegott och det är en jättebra idée att få närproducerade grönsaker hemlevererade. Tack! 26

27 Lite synpunkter från en prenumerant på ensidigt innehåll. Vi löste hennes problem genom att komplettera hennes leveransenser med lite grönsaker söderifrån. Men först efter att ha försökt med surkål Det här aktualiserar behovet av samarbete mellan olika odlare, där man kommer överens före odlingssäsomgen att ha lite olika grödor. Så att man tillsammans har ett bredare utbud. Hej Jag premunerar på era grönsaker men vill EJ ha mera vitkål och sallad men gärna rödbetor och inläggnings gurka. Om det inte går så måste vi stå över resterande veckor vet inte vad man ska göra med all sallad och vitkål, om ni inte har recept på inläggningar. / MVH Lotta Hej Lotta! Jag skickar en kopia på detta brev till Samuel som fixar ihop leveranserna. Han ändrar säkert i påsen och fixar vad du önskar. Men du skulle kunna så kan du göra kålpudding eller kåldolmar och frysa in när du har överskott på vitkål. Jag har några fina recept från min mor som jag kan dela med mig av (om du vill) Eller varför inte försöka syra vitkålen. Om du nu gillar mjölksyrat. Jag skickar över ett recept. Syrad vitkål Mjölksyrad vitkål kallas också surkål. Om du ska syra grönsaker är det bra om de är ekologiska, eftersom mjölksyrebakterien annars kan saknas i konventionellt odlade grönsaker. Fram till cirka 1950-talet var det vanligt att syra grönsaker för att konservera dem och få dem att behålla sina nyttiga ämnen. Ingredienser 2 kg vitkål 20 g salt (bergsalt) 1 krm kummin 3 st lagerblad 4 st enbär Gör så här: 1. Strimla kålen fint och blanda med saltet och kryddorna. 2. Stöt och stampa sedan kålen så den vätskas. Lägg i en kruka med lock och vattenlås. Den måste kunna släppa ut gaserna (CO2) men samtidigt stänga ute syret. 4. Låt stå i 2 dagar i grader (kaosfasen) sedan i 2 veckor i grader (mjölksyrningsfasen) 6. sist i: 1 flera månader i 0-5 grader (mogningsfasen) Hälsar Per från NordanSmak 27

28 UTVÄRDERING AV LEVERANSERNA EFTER TVÅ SÄSONGER GrönsaksKassar hösten 2010 En produkt fanns att beställa, 5 kg grönsakskasse med potatis, pris 130 kr/st. Som kund beställde man 5 kassar i första beställningen för leverans varje eller varannan vecka. I senare skede beställdes valfritt antal kunden önskade tom sista leveransvecka, då för 150 kr/st. Nordansmak stod för försäljningen via webbutiken men telefonbeställningar togs av både Per och Samuel. Dessa lades in i webbutik av Per och Samuel skickade ut inbetalningskort (med ordernr från webbutik). GJ offset stod för distributionen (söndag/måndag), 30 kr/kasse inkl moms. Nordansmak betalade GJ för frakten. Wallers fakturerade efter varje veckas leverans med 15 dagars kredit. Säsongen startade med ett flygblad utdelat med ReklamGuiden, dyr annonsering men gav stort genomslag, alla såg det och Nordnytt gjorde reportage. Vissa problem med kylan, en del kunder ställde ut kylväskor som ibland var för små för kassarna. Totalt levererades 309 kassar under 11 veckor 2010 GrönsaksKassar hösten 2011 GJ offset lade om sina rutter och hade ej möjlighet att distribuera. Istället skrev Wallers avtal med Bussgods om distribution med utkörning fredagar. Fast pris per månad, 3000 kr exkl moms oavsett antal kassar. Kunden erbjöds två olika produkter,6 x 3 kg utan potatis (100 kr/st) eller 6 x 5 kg med potatis (130 kr/st). Produkten låg ute längre tid och antalet kassar minskades mot slutet för att alla ordrar skulle gå ut samma vecka. Nordansmaks övriga sortiment marknadsfördes lite mer aktivt denna gång, främst surdegsbrödet från bensbyn. Försäljningen av de varorna var inte så stor och gav en del problem med att samordna leveranserna, skulle anlända till Bussgods Kalix torsdag em för att packas om av Samuel till resp kasse. Prenumeration annonserades i ReklamGuiden en gång, 1/4 sida, ca 1500 kr inkl moms. Inget problem med kylan pga varm höst. Totalt 227 kassar levererades 2011 under 14 veckor. Prenumerera på Wallers Grönsaker Grönsakskasse 6 veckor: 600 kr Grönsakskasse med potatis, 6 veckor: 780 kr Välj en kasse varje vecka eller varannan. Välj hemleverans eller hämta på Bussgods utlämningsställe. Välj annat om det blir för mycket av någon grönsak. Beställ och få leverans samtidigt med Kassen: Surdegsbröd från Bensbybagaren 6 veckor: 290 kr VeckoKasse med 3 måltider med maximalt närproducerat? Anmäl ditt intresse i webbutiken! Beställ på > butiken eller , eller Info:

29 Samuels slutsatser Uppmärksamheten och genomslaget för annonseringen var mycket bättre första året. Flygbladet blev en vecka försenat pga valet men produkten var redan ute i butiken. Vi fick 3 kunder före bladet gick ut, 41 st helgen efter! Andra året var tillströmningen långsammare, st och nådde egentligen aldrig över tröskeln, bör vara minst 30 för att ställtider ska vara rimliga. Värt mycket att få en snabb start, snabbt komma över tröskelvolymen där det bär sig att ställa för rationell packning och transport. Val av dag spelar troligen roll. Många fler pausade beställningarna andra året, de skulle åka bort över helgen. Troligen är början av veckan bättre, arbetsveckan har mer rutin över sig och då vet man att man ska äta hemma. Samordningen måste bli bättre om produkter ska komma från olika leverantörer. Lättast att ha ett lager där packning sker men färskvaror försvårar det. Jag rekommenderar en punkt dit alla leverantörer skickar in varor och där alla utskick plockas ihop. Dessutom bör en stor del av produkterna gå att lagra / sälja överskott över disk så man har en marginal vid packning. Att ha exakt koll på alla ingredienser är svårt! Tidsåtgången för packning är hanterbar, minst 20 kassar/h om allt är förberett. Avgörande för ekonomin är vilken mängd som hanteras, det kommer till volymoberoende ställtider (ta fram lådor med råvaror, emballage, adresslistor, köra leverans till distributör). Avisering / E-post om innehållet har varit uppskattade men jag har ofta inte hunnit med det. Första året blev innehållet lite väl enahanda mot slutet, en del kunder fick ex för mycket vitkål. Om jag haft ett inköpt sortiment från annan odlare att komplettera upp med hade det breddat innehållet och kanske förbättrat mottagandet. Webbutiken har all info men den är inte så lättjobbad. Jag fick göra en översiktstabell i excel med alla kunder och leveransveckor samt en manuell redigering av adresslapparna. Här kan man spara många timmar med att anpassa hur data presenteras från webbutik. Kontokort på Internet går inte hem hos alla. Koppling till interbetbank upplever många som säkrare men det funkade inte med alla banker. De som misslyckades med bankbetalningen ringde ibland in beställning men jag vet flera som försvann och aldrig blev kund. Mvh Samuel Waller Foto:Per Holmqvist 29

30 Foto:Matilda Holmqvist Nina Medin Olofsson är ansvarig för verksamheten i Vittjärvs Lanthandel. Nina samarbetar med NordanSmak och använder handelsplatsen som en minigrossist. Hon kan då ha nybakat surdegsbröd fån Bensbybagaren och ett relativt brett närproducerat och ekologiskt sortiment, utan att behöva ligga på ett stort och dyrt lager. 3. DAGLIGVARUFÖRSÖRJNING I BYARNA En mycket viktig del i NordanSmaks verksamhet är att förbättra dagligvaruservicen på landsbygden i Norrbotten. Redan idag finns möjligheten att beställa varor över webbutiken och få dem levererade till närmaste utlämningsställe för Bussgods. NordanSmak har också gjort Norrbotten rundare genom att införa enhetstaxa på transporten med Bussgods. Frakten kostar lika mycket för kunden som bor i Korpilombo som för den som bor i Råneå. Om man handlar varor för mer än 280 kronor så bjuder dessutom NordanSmak frakten, alltså fraktfritt i hela länet. Men det finns flera möjligheter för de som bor i obygden, som gemensamma beställningar genom byaföreningen och försäljning av närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt genom befintliga lanthandlare och byakiosker. Den kan vara besvärligt att varje vecka ta sig från hemmet i byn till tätorten för att handla mat. Om man dessutom inte har tillgång till bil, kan det vara mycket svårt att ta sig in till affären i tätorten. Kollektivtrafiken kanske bara går med en tur om dagen, eller att man blir fast hela dagen i väntan på att skolskjutsen ska gå hem på eftermiddagen. För dessa, ofta äldre som envisas att bo kvar i hembyn, kan handelsplats NordanSmak vara ett bra ett bra alternativ att handla bra mat genom. 30 Låt oss vara en aning visionära Låt oss bo i Bondersbyn, två mil uppströms Kalix älv, sakna egen bil och dessutom körkort. Låt oss gilla riktiga råvaror, ekologogiska och närodlade grönsaker. Låt oss gilla husmanskost och ett gott äpple. Låt oss tycka att det är trevligt att träffa grannar över en kopp rättvisemärkt starkt kaffe och sju sorters go doppa. Låt oss Låt oss se om, och i så fall hur, vi kan uppfylla alla dessa Låt oss -önskningar. Låt oss se om NordanSmak kan vara nyckeln som kan låsa upp dörren till ett nyöppnat utlämningsställe i Bygdegården, för leveranser av bra mat till de som bor i Bondersbyn. Så här kan det gå till.

31 Varje måndagkväll samlas intresserade Bondersbyare i Bygdegården. Denna kväll, som alla måndagkvällar ska byborna göra en gemensam beställning av veckans mat från NordanSmaks webbutik. Att beställa var lite krångligt från början, men med den nyss avslutade studiecireln i datakunksap lärde man sig både beställa mat i webbutiken och betala sina räkningar. Datan i Bygdegården och uppkopplingen på nätet var mycket omtyckt och väl använd. Beställningen var denna kväll snabbt avklarad och förra veckans beställning som anlänt med bussen på eftermiddagen delades upp mellan de som handlat. Därefter var det dags för kaffe, doppa och lite skvaller. Det var Ingrid och Gunilla som bakat till denna kvälls fika. Nästa måndag planerar Karl-Gösta och Lars-Erik att överraska med lakasoppa Så kan det gå till att ordna dagligvaruservice i byar som saknar egen butik. Och det gör många byar, saknar butik alltså. Foto:Matilda Holmqvist Vittjärvs Lanthandel I ett stadigt minskande antal byar i Norrbotten finns bybutiken kvar. Vittjärv är en sådan by för att Nina är en envis rackare. Hon drivs av en vilja att förändra världen och hennes värld är Vittjärv med omnejd. Nina vill sälja närproducerad och ekologisk mat med ett leende och en önskan om att ha en bra dag! Nina vet att man blir vad man äter. Äter man bra näringsrik mat mår kroppen bra och håller sig frisk. Bra mat på hyllorna och friska kunder är den geniala affärsidén bakom Vittjärvs Lanthandel. Nina Medin Olofsson kom tidigt i kontakt med NordanSmak och vi upptäckte att affärsidéerna och produktsortimentet var snarlikt, närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt och färskt surdegsbröd från Bensbybagaren. Ett samarbete inleddes. Fasta leveranser På onsdagar och fredagar levererar NordanSmak Levainbröd, Bensbyns Långa och andra ekologiska surdegsbröd från Bensbyns Stenugnsbageri med Bussgods till Nina i Vittjärv. Samtidgt med brödet beställer hon påsar med ekologiskt ris, kryddor, chokladkakor, Stevia, Gojibär och andra stapelvaror. På detta sätt kan varuhyllorna i Vittjärv vara fyllda med ett brett ekologiskt och närproducerat sortiment, utan att det binds allt för mycket kapital i ett varulager. Om Nina beställt från vanliga eko-grossister så skulle det vara hela förpackningar varvid en hel del skulle få kasseras på grund av kort bäst-före-datum. Genom NordanSmak kan Nina alltså köpa så många eller så få enstaka produkter som hon förväntas sälja. NordanSmak vill försöka utveckla denna, som vi tycker, lyckade minigrossist - verksamhet och har haft kontakt med några nystartade i Gällivare och i Kåbdalis. 31

32 4. Nya leverantörer Det finns en känsla att NordanSmak blir mer och mer känd bland regionens små och medelstora mathantverkare. Antalet leverantörer ökar stadigt tillsammans med många nya spännande produkter. Med många duktiga producenter och spännande produkter gäller det att få snurr på försäljningen. Hitta kunder, organisera logistik, dra igång veckokassarna igen. Denna gång med ingredienser till tre måltider i stället för en. Med leveransdag på måndag istället för som tidigare, torsdagar. Nu kör vi! Här kommer några av våra nya Mikael Lövgren, surdegsbagaren framför sin ugn i Bensbyns Stenugnsbageri Walter Metzenmacher, hälften av Tyskans Deli i Jokkmokk. Andra halvan, Katharina är vid tidpunkten för fotograferandet på försäljningsturné i Gällivare Karin Nordström, marmeladar, syltar och saftar på Kaitumgården i Jokkmokk och säljer sina produkter genom sitt företag Jokkmokks Bär. Anita Johansson som, tillsammans med sin Ronny odlar jordgubbar och grönsaker på Staffansgården i Brändön. Hanz de Waard från Skabram Ost och Camping, som också mjölkar ett tiotal fjällkor och tillverkar utsökt Goudaost i ett nybyggt mejeri. Och några fler nya leverantörer: Sapmi Ren och Vilt Jokkmokk, Utsi Ren Jokkmokk, Edefors Honung, Tornedakens Renprodukter Soukolojärvi, Kalix Tunnbröd, Kalix Franssons Tunnbröd, Sangis, Bika Honung, Piteå, Tant Rut, Malå, Svanselegrönt, Svansele 32

33 5. Socialt ansvar Redan när NordanSmak flyttade in i butikslokalen på Stationsgatan i Luleå började samarbetet med Arbetsförmedlingen. Det nya begreppet för de som står lite längre bort från arbetsmarknaden Fas 3 drog igång och NordanSmak fick som en av de första i Luleå en person anvisad. Därefter blev det flera, för att som mest vara fem stycken på samma gång. Sen har det bara rullat på Vårt engagemang i Fas 3 gav oss möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens projekt i Social fonden Tre-Fas. Mycket lärorikt då vi tillsammans med andra anordnare fick möjlighet att på återkommande träffar berätta om erfarenheter och problem. Låta sig inspireras. Samtidigt var det tydligt att Fas 3 var en mystisk skapelse, där den anvisade inte fick utföra ett normalt arbete, men skulle ha meningsfull sysselsättning (????) Eftersom ingen kunde berätta vad det var för skillnad på meningsfull sysselsättning och normalt arbete skrev haf ett öppet brev till Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och frågade. Svaret som kom efter några månader var av typen Goddag yxskaft! Den öppna artikeln till Regeringens arbetsmarknadsminister finns inklistrad längre bak i detta kapitel. Debatten nådde sitt kulmen när Britt-Mari, vår första Fas-3:are med ett brett leende, figurerade på ett foto på Dagens Nyheters framsida. Rubriken löd: Hon fick jobb för att chefen bröt mot Arbetsförmedlingens regler. Samarbete med Mabo Ungefär i samma veva som Britt-Mari började sin Fas 3-period hos oss i butiken, hörde Gymnasiesärskolans program för Mat och Boende av sig och ville samarbeta. Sedan dess jobbar två elever hos oss ett par timmar en dag i veckan med att bland annat prismärka, städa i hyllorna och packa ris, pasta och torkad frukt i påsar. De levererar också Vänskapsbröd varje vecka och nån gång då och då har vi den stora äran att få sälja Mabos goda kakor. En verksamhets som uppskattas av både personal och kunder. Arbetsträning och praktikplatser Sedan i höstas har vi en kille från Arbetsförmedlingen i Arjeplog som arbetstränar hos oss. Ett samarbete som vi på NordanSmak tycker fungerar mycket bra. Arbetsförmedlingen i Arjeplog har genom vår kontaktperson SIUS-konsulent Katarina Johansson skrivit ett brev somvi ska anvnda i vår sociala redovisning. Så här ser brevet från Katarina ut: 33

34 Sammanfattning: Samarbete mellan företaget Nordansmak och Arbetsförmedlingen i Arvidsjaur/Arjeplog Bakgrund Arbetsförmedlingens har som uppdrag att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, att komma ut i arbete. Det är av stor vikt för oss att upprätta ett gott samarbete med arbetsgivare, och tillsammans med dem verka för att öka viljan hos arbetsgivare i samhället att anställa dessa personer. Vi ska tillsammans synliggöra att de är en resurs i vårt samhälle, och ta till vara deras kompetens. Samarbete Nordansmak Jag kontaktade Per Holmqvist, Nordansmak för att höra om möjlighet till arbetsträning för en av våra kunder. Vi bokade in ett studiebesök där jag, kunden och Per kom överens om att vår kund kunde påbörja en arbetsträning. Arbetsplatsen ansågs som lämplig utifrån att det är en mindre arbetsplats med några få anställda, och med olika grad av svårighet i arbetsuppgifter vilka kan anpassas utifrån individen. Handledning kunde ges av arbetsgivaren. Tillsammans planerade vi vilket stöd och vilka arbetsuppgifter som var lämpliga, och på vilket sätt anpassning bör ske utifrån kundens förmåga. Arbetsträningen fungerade mycket bra, och efter en kortare tid kunde vi se att Nordansmak var ett arbetsställe där kunden kunde arbetsträna under en längre tid, och utveckla sina förmågor. Samarbetet har präglats av täta uppföljningar, mestadels per telefon pga avståndet, samt fysiska besök vid ett par tillfällen. Arbetförmedlingen har stöttat genom SIUS-programmet (bifogar faktablad), samt konsultation med egna specialister i frågor angående stöd i arbetssituationen för kunden. Sammanfattning Jag upplever ett genuint intresse hos företaget när det gäller att ge personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, möjlighet att utvecklas i ett arbete. Arbetsplatsen har en varm, trygg, samt tillåtande atmosfär, där man ser till individen och utgår från den enskildes förmåga. Samarbetet har präglats av en öppen dialog där upplevda problem kunnat lösas genom att arbetsgivaren tidigt lyft frågor och funderingar. De täta uppföljningarna har gjort att vi tillsammans kunnat planera och anpassa arbetssituationen kontinuerligt för kunden. Katarina Johansson SIUS konsulent Arbetsförmedlingen Arvidsjaur/Arjeplog 34

35 Anställningsstege! NordanSmak kommer att figurera i media med anledning av otydliga regler runt Fas 3. Det är undertecknad i egenskap av verksamhetsansvarig som inte accepterar begreppet meningsfull sysselsättning, utan låter våra Fas 3:are utföra riktiga arbetsuppgifter. Tanken är att om de Fas 3-anvisade utför riktiga arbeten så kan man få en uppfattning om det finns läge för anställning. Det var detta debatten runt Fas 3 kom att handla om. Läs debattartiklar på kommande sidor. Som ett led att utröna anställbarhet hade vi en planeringsträff med personalen och inbjudna Maria Hansén från Arbetförmedlingen. Så här såg dagordningen ut. Planeringsträff med personalen Dag: onsdag 20/10 alternativt fredag 22/10 (beroende på om Maria Hansén vill, och i så fall vilken av dagarna hon kan komma. Tid: Plats: I källaren under Saluhallen Program : Verksamhetsbeskrivning och framtidsplanering 1. Nulägesbeskrivning Vad går bra? Varför går det bra? Vad funkar mindre bra? Varför funkar det inte? 2. Framtidsplanering Vilka verksamheter ska vi satsa på? Varför och hur? Hur organiserar vi detta arbete? Vem ansvarar för de olika verksamheterna? Kan ansvariga göra budgetförslag till sin verksamhet? 3. Anställningsstege Kan arbetet i det egna ansvarsområdet bli en anställning? I så fall, hur? Vad kostar det och vad måste NordanSmak i så fall göra? Vad måste Arbetsförmedlingen / Försäkringskassan ställa upp med? 4. Trivas på jobbet Hur skapar vi trivsel på jobbet? Hur får vi slut på allt skitsnack? Vad gör de som inte känner motivation med det som beslutas? Vad måste NordanSmak göra för att förbättra arbetsmiljön Arbetstider och söka-jobb-tid Fundera på vad ni tycker och tänker på när ni läser Programmet. Kom till mötet fulladdad med synpunkter och åsikter! Kirunatåget Per Holmqvist verksamhetsansvarig NordanSmak 35

36 Ett öppet brev till Arbetsmarnadsministern Här kommer det öppna brevet till Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister Telefon som skickats med e-post via registrator Avskaffa Fas 3-slaveriet Som verksamhetsansvarig på Handelsplatsen NordanSmak kom jag i kontakt med Fas 3 redan när det introducerades som samhällets lösning för sista stadiet i utanförskapet. Gemenskapsföretag Handelsplatsen NordanSmak är sprungen ur en vision om mat som producerats och levererats med största möjliga hänsyn till miljön och till de människor som finns i hela kedjan från producent till konsument. Redan i starten, när NordanSmak skulle ta sina första stapplande steg, var det några arbetslösa som hörde av sig och ville hjälpa till. Sedan dess har vi varit anordnare för ett varierande antal Fas 3:are. För att vistelsen hos oss inte bara ska bli Fas 3-sysselsättning, som att sopa i källaren, koka kaffe, lösa korsord och sudoku eller läsa Aftonbladet på nätet, har vi valt att bryta mot sysselsättningsparagrafen. Arbete eller sysselsättning, en gråzon som går ut på att en Fas 3-are inte får jobba med riktiga arbetsuppgifter. Hos oss prismärker man, kör ut frukt och står i kassan. De säger att det är roligare att vara med i gänget än att bara passivt titta på. Producerar utanförskap Dagens samhälle, många företag och Er arbetsmarknadspolitik är en sofistikerad apparat för att producera välfärd och trygghet för några, och utanförskap och utslagning för andra. Det mesta går ut på att optimera och slimma produktionsprocessen. Rationalisera bort några sjuksyrror och lägga deras arbetsuppgifter på de som blir kvar. Flytta företag till låglöneländer med usla arbetsförhållanden och med få eller inga miljöregler. Avveckla vaktmästare och andra reträttplaster för de som jobbat sönder ryggar, armar och knän. Resultatet är uppgivna, uppsagda, och bortrationaliserade medmänniskor. Avståndet mellan de som är med och har jobb, och de som står utanför ökar. Gruppen ungdomar som förtidspensioneras blir allt större. Socialt ansvar Ni sänker de arbetslösas A-kasseersättning till 65% och tror att de blir starka om de får ekonomiska problem. Ni tror att självkänslan ökar när Ni placerar ut dem på arbetsplatser och ber dem göra ingenting. Ni verkar tro att förnedring är en drivkraft. Jag är övertygad om att Ni har fel. Tack och lov finns det hopp. Ett växande antal personer och företag tar socialt ansvar. Kooperativ och gemenskapsföretag växer upp som svampar urjorden. Personer som inte har full arbetsförmåga går ihop och skapar storverk tillsammans. Som en övergångslösning, i väntan på ett mer solidariskt samhälle, en mänskligare arbetsmarknadspolitik och på fler företag som tar socialt ansvar kan Ni ansvariga i Regeringen, förändra reglerna för Fas Fas 3-tillägg När Ni i Riksdag och Regering lyfter ett finger i en fråga, får Ni förutom både traktamente och reseersättning och säkert också ett lyfta-ett-finger-i-en- fråga -tillägg. Näringslivstoppar får miljonbonus för att förväntas göra vad de

37 ska, medan de längst ner ska svältas, plågas och förnedras för att prestera. Idag får anordnaren av Fas 3-platser 225 kr / dag från arbetsförmedlingen. Den anvisade får ingenting för att han eller hon tar sig till en arbetsplats och sysselsätts istället för att vara hemma och sova, spela dataspel eller se på Teve. Jag föreslår att ni även ger dessa Fas 3:are en ekonomisk kompensation som uppmuntran för sin insats och ersättning för ökade kostnader. Snedvriden konkurrens Det företag som låter sina Fas 3:are jobba på riktigt istället för att sysselsättas med låtsasverksamhet snedvrider konkurrensen, sägs det. Jag föreslår istället att alla företag och organisationer som vill ta ett socialt ansvar genom ett engagemang i Fas 3, ska ha rätt och möjlighet att göra det. De ska också kunna ge sina anvisade riktiga arbetsuppgifter. På så sätt dan de utprova lämpliga uppgifter och lära upp dem för en möjlig anställning eller som stöd att starta eget. Socialt bokslut Det finns risk att detta blir ytterligare ett sätt för företag att dra nytta av samhällets stödinsatser, en gratis arbetskraft som i slutändan förlänger Fas 3- slaveriet. Jag föreslår att, för att få vara med i det nya Fas 3, måste varje företag som står som anordnare öppet redovisa sitt aktiva Fas 3-arbete i ett socialt bokslut. Den ekonomiska redovisningen ska redovisas på så sätt att det går att se om Fas 3:aren skapar ett mervärde som räcker till anställning. Vad tror du, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Är inte mina förslag bättre än Din och Regeringens Fas 3-slaveri? Per Holmqvist Socialt ansvar slutsatser och erfarenheter Vår stora grupp med Fas 3-anvisade reducerades under våren och sommaren 2011 ner till dagens två Fas 3:are och en arbetstränare. Samarbetet fortsätter med Mabo, som kommer ett par timmar på onsdagar. Utöver det har vi en flicka som arbetstränar hos oss fyra timmar på tisdagar. Debatten om Fas 3 avslutades för vår del när vår kontakt med projekt Tre-Fas, Maria Hansén frän Arbetsförmedlingen, ringde i somras. Hon undrade om de på ett arbetsmarknadsseminarium i Almedalen på Gotland, fick använda NordanSmak som ett exempel på ett annorlunda sätt att hantera Fas 3:are. Det gick bra för oss! Om detta seminarium och NordanSmaks exempel hade någon betydelse är mycket osäkert. Fast reglverket ändrades och kom att likna dem som vi på NordanSmak så framgångsrikt praktiserat. Så vi vet ju aldrig! Ytterligare brevväxling med Arbetsförmedlingen om Fas 3 finns med som Bilaga

38 6. Miljöansvar Sedan dag ett har hänsyn till miljön varit en ledstjärna för Bondersbyns Ekologiska Lanthandel och senare också för NordanSmak. Detta engagemang belönades med tre miljöpris, Vuxenskolans, Miljöpartiets i Luleå och Luleå kommuns. Det var hedrande, men vi slår oss inte till ro utan fortsätter träget Tidigt tecknade NordanSmak avtal med Falkenberg Energi om leveranser av el till butiken. Därför drivs alla kylanläggningar, alla maskiner och all beslysning av 100 % förnybar energi i form av vindkraft. Vår logistik är också mycket klimatsmart, då vi levererar Ekofrukt på Jobbet och våra övriga produkter till kunder i centrala Luleå med företagets lilla el-lastbil. Våra producenter använder NordanSmaks avtal med Bussgods för sina leveranser in till oss, som våra fasta torsdagsturer från Jokkmokk. Om någon producent arbetspendlar med egen bil till jobbet i centrala Luleå passar han eller hon då på att i samma veva komma förbi butiken och lämna sina varor. Under vinterhalvåret bjuder vi också våra Fas 3:are på busskort, så att de inte ska behöva ta sin bil till arbetet. Vi försöker också stötta och ppmuntra våra producenter att gå över till ekologisk odling och produktion. Så NordanSmaks verksamhet kan vi nog säga har en minimal klimat- och miljöbelastning 38 Seger i GMO-kampen NordanSMak engagerade sig också i kampen mot GMO-potatisen i Norrbotten. För hur ska vi veta att den potatis du handlar i affären inte är genetiskt manipulerad, om det odlas GMO-potatis i länet. Två bönder i Norrbotten, en i Unbyn och en i Vojakalla odlade GMO-potatisen Amflora på uppdrag av det tyska kemiföretaget BASF. Det medförde ett köpmotstånd bland NordanSmaks kunder att handla andra vanlig potatis och andra produkter, som honung från dessa två byar. Därför är det skönt när, som BASF själva säger i ett pressmeddelande ett folkligt motstånd får oss att överge vår verlksamhet i Sverige och Europa. De förstör nu sin skörd av Amfloraotatis och flyttar hela verksamheten till USA och Sydamerika. Folkligt motstånd har äntlligen lönat sig. Hoppas våra vänner på andra sidan Atlanten förstår detta. Läs gärna seminarieprogran och pressmeddelanden som på nästkommande sidor, så får ni en uppfattning om hur vi jobbat!

39 Pressmeddelande 20 mars Ingen mer GMO-potatis i Norrbotten! Aldrig mer! säger Simon Jonsson. Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller. Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen har sin åsikt klar. Han är med i den arbetsgrupp, bestående av representanter från Naturskyddsföreningen, Grans Naturbruksskola, Hushållningssällskapet och NordanSmak, som planerar ett GMO-seminarium på Sunderby Folkhögskola nu på tisdag. Seminariet initierades av Jan-Olof Puranen på Hushållningssällsakpet redan förra sommaren när GMO-debatten blossade upp. Hushållningssällskapet planerade att odla GMO-potatis åt Plant Science Sweden på sin försöksgård i Sunderbyn. Debatten blev livlig och Puranen ändrade sig och hoppade av samarbetet om GMO-potatisen. Han utlovade i samma veva ett seminarium för att belysa GMOfrågan ur flera synvinklar. Det är detta seminarium som anordnas i Sunderbyn 22 mars, med start För att tydliggöra problematiken runt GMO-frågan kommer detta seminarium att arbeta med två framtidsbilder: 1. En vision av en framtid i ett GMO-fritt Norrbotten 2. En vision av en framtid med kommersiella GMO-grödor i länet. Representanter från båda sidor deltar där bland andra Kristofer Vamling från Plant Science Sweden och GMO-fria grönsaksodlaren Samuel Waller från Kalix beskriver var sin version av framtiden i Norrbotten. Per Holmqvist från NordanSmak vill inte ha in GMO-eländet i länet. Jag hoppas att Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och att de låter oss norrbottningar utveckla den ekologiska odlingen. Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten. Med GMO-grödor hos grannen blir det omöjligt att garantera att skörden är ekologisk, avslutar Per Holmqvist. Mer info: Simon Jonsson Per Holmqvist PS. Bifogar program och presentation av deltagarna i samma pdf-fil. 39

40 Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GMO-grödor? Välkommen till en hel dags seminarium om GMO-frågan Sunderby Folkhögskola den 22 mars, med start kl Samtalsledare under dagspasset: Robert Bergman journalist, Piteå GMO-frågan är komplicerad och okunskapen och begreppsförvirringen är stor. GMO-debatten visar sig spänna över områden som etik, miljö, ekonomi, landsbygdsutveckling, livsmedelsförsörjning, världssvält, industriråvara och mycket mycket mer. För att tydliggöra dessa problemställningar kommer vi på detta seminarium att arbeta med två framtidsbilder: 1. En vision av en framtid i ett GMO-fritt Norrbotten 2. En vision av en framtid med kommersiella GMO-grödor i Norrbotten Dagsprogram (med reservation för vissa ändringar) Kaffemingel och Välkomsthälsning! kl Jan-Olof Puranen, Hushållningssällskapet Vad är GMO? Forskningen och GMO? Jens Sundström SLU (30 min) Regler för GMO (EU och Sverige), procedur för godkännande och aktuella GM-grödor. Jenny Andersson, Jordbruksverket (30 min) Miljö, Giftspridning, Patentfrågorna och GMO Lasse Helander Biodynamisk odlare (30 min) Lantbrukarens dilemma, Etiken och GMO Herbert Nyman (30 min) Lunch Presentation av de två framtidsvisonerna GMO-grödor i Norrbotten Mattias Laitamaa odlare, Kristofer Vamling BASF Ett GMO-Fritt Norrbotten Samuel Waller grönsaksodlare, Peter Einarsson Ekologiska Lantbrukare Opponentutfrågning De opponenter som inte varit med i inledningspasset presenterar sig: Camilla Sparring konsument (max 10 min), Ann- Charlotte Berntsson producent (max 10 min), Jacob Pettersson etik (max 10 min) Opponentpanelen förstärks och uttfrågningen startar Jenny Andersson Jordbruksverket, Lasse Helander Biodynamisk odlare, Jens Sundström SLU, Herbert Nyman, producent. Henrik Wahlberg Norrmejerier Kaffepaus Opponenterna och visionärerna tar plats bredvid varandra. De frågas ut av seminariets övriga deltagare som får möjlighet till dialog med denna utvidgade panel sammanfattning av dagen Uppehåll för middag och återhämtning KVÄLLSMÖTE på Sunderby Folkhögskola. Öppet möte där erfarenheterna och slutsatserna från de två visionerna under dagen presenteras. Därefter startar en workshop där deltagarna väljer GMO-Fritt eller GMO-grödor. GMO-frittgruppen tar fram handlingsprogram för hur ett GMO-Fritt Norrbotten ska förverkligas. Gruppen för GMO-grödor arbetar fram en plan för hur ett Norrbotten med GMO-grödor ska bli verklighet. Politiker, producenter, konsumenter, forskare, vem gör vad? Hur jobbar vi vidare? Uppföljningsträffar? Dagen avslutas Anmälningstiden till lunch och kaffe har passerat. Vill ni vara med under dagspasset kan ni meddela Er närvaro till: eller tel ; (utan kostnad, ingen förtäring, medtag matsäck). Kvällspasset gratis inträde! Gratis kaffe och frukt Mer info: Bo Wiberg Grans Naturbruksskola tel Simon Jonsson Naturskyddsföreningen tel: Elisabeth Öberg Hushållningssällskapet tel: Per Holmqvist NordanSmak tel:

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: NordanSmak - Närproducerat som Utvecklingskraft Journalnummer: 2010-5544 Namn på LAG grupp

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

27-11-2007. Rapport nr 1. InspirationsSeminarium 21 november

27-11-2007. Rapport nr 1. InspirationsSeminarium 21 november Rapport nr 1 27-11-2007 InspirationsSeminarium 21 november Den 21 november 2007 samlades ett 20-tal personer från kommuner, organisationer och några näringsidkare från Norrbottens kustland på Avspark NordanSmak

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På Din lokala affär 1 Välkommen! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På trädäcket utanför affären finns det möjlighet att sitta i solen, läsa dagens tidning och dricka morgonkaffet.

Läs mer

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras Välkommen! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Framtidens mat i Västerås. Anders Jansson Kock och coach inom restaurangenheten Västerås Stad

Framtidens mat i Västerås. Anders Jansson Kock och coach inom restaurangenheten Västerås Stad Framtidens mat i Västerås Anders Jansson Kock och coach inom restaurangenheten Västerås Stad Från jord till Bord Bjurhovdaskolan 2011 I morotslandet Projektidé Skapa förutsättningar för en upphandling

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Om alla svenskar bytte kött mot grönsaker två gånger i veckan skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233 000 bilar under ett helt

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

En Beatburger ... för klimatet, folkhälsan och tredje världen.

En Beatburger ... för klimatet, folkhälsan och tredje världen. En Beatburger... för klimatet, folkhälsan och tredje världen. Beat Food for Progress AB Anna-Kajsa Lidell 0708-92 32 65 Varför Beat? Äta mer växtprotein är bra för mänskligheten Hållbar vatten- och energianvändning.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-03-10 Diarienummer:2008-009 BI Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Underbara bär Företagscheckens namn Eva Habacke Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Vid vägkanten i det natursköna Skeda udde ligger den lokala butiken. Här är kundservicen och ordväxlingen med grannarna centrala och viktiga delar för butiken. Det är också

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN Historik 1952-1971 2500 invånare Egen kommun med god ekonomi. Inkomster från skog, järnväg och industri och Bolidens guldgruva Järnvägsstation. Skola, Barnomsorg. Äldreboende

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Höglunds Blommor AB Journalnummer:

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk }

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } Deltagaröverenskommelse 2015 GRÖNSAKSLÅDA Bondgård Adress Email STACKVALLEN Krokshult Stackvallen 570 91 Kristdala info@stackvallen.se Org.nr.

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

17-01-2008. Rapport nr 2. Arbetsmöte Varuflöde Land & Strand. Verksamhetsbeskrivning NordanSmak

17-01-2008. Rapport nr 2. Arbetsmöte Varuflöde Land & Strand. Verksamhetsbeskrivning NordanSmak Rapport nr 2 17-01-2008 Arbetsmöte Varuflöde Land & Strand Mikael Eliasson från ServiceCemtrum Övre Bygden, Thor Karlsson Bryggan ek. för. i Piteå och Gunnel Mörtlund från Coommpanion mötte upp i Pålänge

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för verksamhetsår 2013

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för verksamhetsår 2013 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för verksamhetsår 2013 Slow Food Västerås Convivium Vasteras lämnar härmed sin redovisning av verksamheten under 2013. Styrelsens sammansättning Elias Bouvin Inga-Lena

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen Välkommen till oss! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Sveriges ledande restaurang-

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Lokal mat från produktion till konsumtion. Falköpings kommun 2011-04-07

Lokal mat från produktion till konsumtion. Falköpings kommun 2011-04-07 Lokal mat från produktion till konsumtion Så arbetar vi i Falköping Leif Bigsten Falköpings kommun 2011-04-07 Syfte med presentationen: Syftet med denna presentation är att visa hur Falköpings kommun menar

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer