FLYGBLADET NUMMER Dec 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYGBLADET NUMMER 2 2006. Dec 2006"

Transkript

1 FLYGBLADET NUMMER Dec 2006

2 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 1 (3) Hej alla läsare av FLYGBLADET! På styrelsens vägnar vill jag i detta avsnitt kalla VMFKs medlemmar till årsmöte, och vi påminner om inbetalning av medlemsavgiften. Styrelsen föreslår ett alternativt medlemskap i klubben utan koppling till SMFF, framför sitt förslag till medlemsavgifter för 2008 och redovisar en preliminär budget för 2007 samt förslag till verksamhetsplan för Flygbladet 2006 nr 2 innehåller dessutom verksamhetsberättelsen för 2006, referat från klubbträffar under året och litet annat smått och gott. Även detta år har vi anledning att gratulera Per Stjärnesund och Ove Andersson till strålande prestationer i linflyg vid SM och NM jämte i en hel del andra tävlingar. Innehåll 1 Kallelse till årsmöte 1 2 Årsavgift till klubben för Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap 2 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för Styrelsens förslag till verksamhetsplan 3 1 Kallelse till årsmöte Styrelsen kallar härmed medlemmarna i VMFK till årsmöte söndagen 4 febr 2007, kl på Johannisbergs flygplats. Till årsmötet samlas vi för att: - gå igenom och kommentera verksamhetsberättelsen Bifogas i Flygbladet - behandla styrelsens förslag Se punkterna 3 och 4 här nedan! - diskutera och fastställa verksamhetsplan Se punkt 5 här nedan! - behandla inkomna motioner *) - fastställa budget En preliminär budget bifogas i Flygbladet - ta del av resultat och balansräkning - ta del av revisionsberättelsen och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen - välja styrelse, revisorer, valberedning, säkerhetschef och övriga funktionärer *) Obs, motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda före 15 jan 2007 dvs i tid till styrelsens möte 17 jan 2 Årsavgift till klubben för 2007 Årsavgiften sätts in på pg före 31 jan! Betala i tid - det besparar kassören en massa onödigt arbete! Notera ev ändringar på talongen vad gäller adress, tfn nr, mobilnr, e-postadress! Som resultat av vid förbundsstämman beslutade avgifter till SMFF blir medlemsavgiften till Klubben följande: Junior född senare än kr Senior född tidigare än kr Familjemedlem en senior plus fritt antal familjemedlemmar 650 kr Gästmedlem den som redan tidigare är medlem i annan klubb 100 kr

3 Sid 2 (3) Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm 3 Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap Styrelsen har i en motion till förbundsstämman under våren 2007 begärt ändring av Svenska Modellflygförbundets stadgar. Under 37 Modellflygklubb står: Alla medlemmar, som bedriver modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i förbundet. I vår motion begär vi att denna text utgår. Styrelsen vill nämligen verka för, att medlemmarna själva skall få välja om man vill tillhöra SMFF eller inte. Styrelsens motivering framgår av texten under punkten 4 rörande förslag till medlemsavgifter för år Enkäten om alternativt medlemskap har hittills (1 dec 06) givit 33 svar varav 4 svarande är emot ett sådant, 27 är för och 2 håller sig avvaktande med hänsyn till försäkringsfrågan. 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2008 Refererande till den Motion som VMFK tillskrivit SMFFs Förbundsstämma 2007 avseende slopande av tvånget att alla Klubbens flygande medlemmar måste vara anslutna till SMFF föreslår Styrelsen följande: Inför år 2008 slopar VMFK kravet på obligatoriskt medlemskap i SMFF för alla flygande medlemmar. De medlemmar som väljer att stå utanför SMFF kommer att betala en något högre Klubbavgift beroende på att VMFK då måste teckna en kompletterande ansvarsförsäkring för dessa medlemmar. Styrelsen föreslår följande medlemskategorier och avgifter inför år 2008: Juniormedlemmar (20 år och yngre) anslutna via Klubben till SMFF: Juniormedlemmar (20 år och yngre) ej anslutna till SMFF: Seniormedlemmar anslutna via Klubben till SMFF: Seniormedlemmar ej anslutna till SMFF: Familj ansluten via Klubben till SMFF: Familj ej ansluten till SMFF: Gästmedlem Senior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: Gästmedlem Junior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: 100 kr + SMFF 130 kr 320 kr + SMFF 350 kr 320 kr + SMFF 350 kr 200 kr 100 kr Styrelsen ser några olika orsaker för att tillåta detta alternativa medlemskap: Vi tror att om detta krav slopas kommer klubbarna att lättare kunna behålla sina medlemmar och dessutom rekrytera nya medlemmar. I dagsläget betraktar många modellflygare klubbmedlemsavgiften inkl SMFF-avgiften som orimligt hög. Detta gäller säkert särskilt dem som bara flyger ett fåtal gånger varje år. Vi önskar att så många som möjligt av modellflygarna skall vara organiserade inom de lokala klubbarna. Förutom att många modellflygare väljer bort klubbmedlemskap därför att man anser att medlemsavgiften är för hög, är otvivelaktigt många modellflygare inte intresserade av medlemskap i SMFF, som man betraktar som en tämligen anonym organisation för främst tävlingsverksamhet. Genom att samla så många modellflygare som möjligt inom klubbverksamheten, genom att informera och utbilda, samt genom att koncentrera flygandet till klubbarnas flygfält, höjer vi säkerhetsmedvetandet inom modellflygarkollektivet. Sålunda minskar vi exempelvis säkert risken för nedstörning av omedvetna modellflygare och flygande på ur säkerhetssynpunkt olämpliga platser. Ett slopande av anslutningstvånget ger dessutom möjlighet för klubbar som idag står utanför SMFF att återinträda i förbundet. Därmed kan enskilda klubbmedlemmar i dessa

4 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 3 (3) klubbar bli medlemmar i SMFF. Om de så önskar. Följaktligen kan effekten bli flera medlemmar i SMFF. Kanske inte omedelbart men på sikt. Obligatorisk anslutning till en Centralorganisation känns i dagens samhälle tveksamt. 5 Styrelsens förslag till verksamhetsplan - Isträff på Mälaren (utlyses med kort varsel) - Klubbträffar (onsdagarna 31 jan, 28 febr, 28 mars) - Flygträff på Arosängen i maj *) - Västeråstävlingen i linflyg jämte delarrangör i flertal andra tävlingar på Johannisberg *) - Utgivning av Flygbladet med minst två nummer - Undersöka möjligheten för inomhusflyg i Västeråshallen - Undersöka möjligheten att starta ungdomsverksamhet *) Datum meddelas i Flygbladet nr Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt på årsmötet. Styrelsens förslag till alternativt medlemskap borde motivera både anhängare och motståndare till förslaget att delta - välkomna! Till dess önskar jag alla ett trevligt helgfirande. Bengt Alenfelt (ordf) Underhållande skyltning Svenska språket kan vara svårt och eftersom det blev litet plats över på sidan, tar jag här in några lustifikationer från en sådan där samling som går runt bland bekanta. Ät fisk - bli frisk Affären stängd pga sjukdom (Skylt på dörren till mindre affär i Gnesta) Para er tre och tre i liftkön. Se upp så inga klädesplagg fastnar i liften (Plakat vid skidliften i Sunne) Extra mört kött. Vi hänger själv i butiken. (!) Idag rabatt på underkläder som avdrages i kassan (Skylt i mindre klädesbutik) Sjuk gymnastik (Skylt i centrala Lund) Vid köp av klockarmband - gratis påsättning (Skylt på loppmarknad i Göteborg) Jämna pengar underlättar växlingen (Lapp i cafeterian på Högskolan i Halmstad)

5 1 (3) Verksamhetsberättelse 2006 för VMFK Innehåll Sid 1 Styrelsemöten 2 2 Klubbträffar 2 3 Andra evenemang i klubbens regi 2 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang 2 5 Flygbladet 3 6 Klubbens hemsida 3 7 Skolflyg 3 8 RC flygfältet Arosängen 3 9 Linflygfältet på Johannisberg 3 10 Årsmöte för verksamhetsåret Klubben har 98 medlemmar. 77 av dem är seniorer varav en är icke flygande medlem, 16 är ungdomar (2 betalande junior - övriga är familjemedlemmar) och 4 är gästmedlemmar. Antal Ålder Åldersfördelning av klubbens medlemmar exklusive gästmedlemmar Modellflygklubben Galax bidrar med 3000 kr/år till driftkostnaderna för linflygfältet på Johannisberg.

6 Verksamhetsberättelse 2006 för VMFK Sid 2 (3) 1 Styrelsemöten Styrelsen har haft sju möten: 15 mars, 19 april, 16 maj, 23 aug, 18 okt, 30 nov och 17 jan Klubbträffar I Gula Vilan på Hässlö har träffar med följande teman hållits: 25 jan Per Stjärnesund EM i linflyg i Ungern 22 febr Staffan Algell konstruktion av skalamodeller t ex Sparmannjagaren 29 mars Anders Vikman Hawk 800, en ny turbinmotor 26 april Ragnar Eriksson/Esko Haanpää övning i Flygmuséets simulatorer 27 sept Mikael Söderström/Johan Dåderman från Kaizen MFK berättade om och visade vad nattflyg innebär 25 okt Göran Aronsson paramotor, skärmflyg med motoraggregat 29 nov Staffan Kjerrström autopilot för modellflygplan 3 Andra evenemang i klubbens regi 26 febr Isträff vid Svenska Björn på Ragnar Erikssons initiativ. 21 maj Flygträff på Arosängen som en repris på fjolårets firande av VMFK 70 år. Utannonsering på olika hemsidor medförde besök från andra modellflygklubbar. Det flögs hela tiden. 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang Tävlingar - Limfjords Competition 3-4 juni I Ålborg, Danmark deltog Per Stjärnesund i F2A Speed och Ove Andersson i F2B stunt. Båda tog första placeringar. - Linflygets dag, Johannisberg 21 maj Per Stjärnesund blev 1:a i F2A Speed. - Galax Open, Johannisberg 17 juni Per Stjärnesund tog första plats i Speed Open och F2A - VM i linflyg i Valladolid, Spanien, juli Per Stjärnesund kämpade sig till en 13:e plats i F2A speed bland 32 deltagare. - SM i linflyg, Johannisberg aug Per Stjärnesund tog sitt 17:e SM-guld i F2A Speed och Ove sitt 27:e i F2B Stunt. - Västeråstävlingen arrangerad av VMFK, Johannisberg 26 aug Per Stjärnesund 2:a i F2A/Speed Open - NM i linflyg, Karlskoga 9-10 sept Per Stjärnesund tog silver i F2A Speed, Ove d:o i F2B Stunt. Per jämte Jan Gustafsson kom på silverplats i F2C Team-Racing. - Länsmästerskap i RC-segel, 24 sept 5 medlemmar från VMFK deltog i länsmästerskapen i RC-segel i Hallstahammar med 13 deltagande. Våra klubbmedlemmar hamnade på 5:e, 6:e, 7:e, 9:e och 13:e plats med Jan Eriksson som 5:a.

7 Verksamhetsberättelse 2006 för VMFK Sid 3 (3) - Linflyg i Kungsbacka 26 sept Ove Andersson var anmäld. Dessvärre fick tävlingen i F2B Stunt ställas in pga otjänligt väder. Flygande Muséets roll-out på Hässlö 21 maj Ragnar Eriksson representerade VMFK och skärrmade av en yta i hangaren där en del av våra medlemmar hade möjlighet att ställa ut sina modeller. Bo Gustavsson och Anders Wikman demoflög med turbindrivna modeller. 5 Flygbladet Bengt Alenfelt svarade för utgivning av 2 nummer utav klubbtidningen Flygbladet. 6 Klubbens hemsida Roger Eklund har övertagit rollen som klubbens webbmaster från Mattias Johansson, Sala. Roger har skapat en ny hemsida med programmet Site Studio 6 Pro och har hållit den föredömligt uppdaterad. 7 Skolflyg Sture Noranståhl och Andreas Agensjö har bedrivit skolflyg med 10 elever. Tillsammans har de genomfört 43 starter. Vid tre tillfällen har medlemmar och f d medlemmar skänkt modeller, då vi sänt ut ett nödrop att skolkärran vi flugit med kraschat. 8 RC flygfältet Arosängen Under vintern har vår granne bortom asparna, Kjell Stillman, tre gånger plogat vägen in till Arosängen (kostnad 1125 kr). Genom Sture Nordanståhls försorg har klubben under försommaren köpt en begagnad cylindergräsklippare (kostnad kr). Vi fick den nya klipparen precis i tid till att den gamla slutade att fungera. Sture har senare konstaterat att växellådan i denna är skadad. Nya delar för reparation har köpts in. Med Sven-Eric Hallin som snickarbas och med Sture Nordanståhl och Leif Holmström som medhjälpare förlängdes klippargarget för att ge utrymme för både den nya och den gamla gräsklipparen. 9 Linflygfältet på Johannisberg Modellflygklubben Galax ger fortsättningsvis VMFK 3000 kr/år som ersättning för att Galax får utnyttja Johannisbergsfältet för träning och tävlingar. 10 Årsmöte för verksamhetsåret 2006 På Johannisberg flygplats söndag 4 febr Västerås Bengt Alenfelt (ordf)

8 Västerås Modellflygklubb Tusental kronor RESULTATRÄKNING INTÄKTER Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Budget nov Medlemsavgifter 38,8 37,4 44,3 45,0 41,5 41,5 46,0 Aktivitet 1,1 0,9 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 0,4 6,0 6,2 3,0 3,0 3,0 3,0 Ränta 1,9 1,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 SUMMA INTÄKTER 42,2 45,3 52,0 49,8 44,5 45,3 49,8 KOSTNADER Aktivitet 2,1 2,8 1,9 2,0 0,9 0,9 1,0 Arosängen 11,6 5,5 8,7 8,0 6,9 10,0 16,0 Joberg 0,7 0,8 2,2 5,0 4,4 4,4 5,0 Kontor 6,1 6,6 8,2 7,0 5,4 7,0 7,0 SMFF 24,5 25,4 23,4 25,0 22,3 23,0 25,0 S:A KOSTNADER 45,0 41,1 44,4 47,0 39,9 45,3 54,0 Resultat -2,8 4,2 7,6 2,8 4,6 0,0-4,2 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 29-nov Bygglager, fältkassa m m 2,8 3,5 6,9 5,0 Gräsklippare 9,6 * Bank, postgiro 69,8 82,2 93,7 79,1 S:A TILLGÅNGAR 72,6 85,7 100,6 93,7 EGET KAPITAL O. SKULDER Eget kapital 70 74,2 81,8 86,4 Skulder 2,6 11,5 18,8 7,3 S:A EG. KAP. O. SKULDER 72,6 85,7 100,6 93,7 *Anskaffningsvärde 12,0 Avskrivs 2,4 per år (Hela 2006 års avskrivning bokförd 26 maj)

9 En avgaspipa Det kanske är flera än jag själv som funderat på hur en avgaspipa fungerar. I ett annan avsnitt har jag berättat om, hur jag ute på Arosängen de ljuvliga dagarna i september kunde sitta och bläddra i gamla exemplar av Model Airplane News. I ett exemplar ifrån 1976 beskriver John Hokensee vad effektökningen med en avgaspipa beror av. Enkelt uttryckt skapar diffusorn i pipan ett undertryck som mycket effektivt drar ut de trycksatta avgaserna men också en del av den fräscha gasblandningen ifrån vevhuset. När tryckvågen från avgasporten når baffeln, dvs konan som följer på diffusorn, sker en reflektion av vågen som om allting är rätt avpassat pressar in det utläckande bränslet i cylindern. Med avgaspipan får man med andra ord en mycket effektiv mättning av bränsle i motorn. Effektökningen kan enligt artikelförfattaren bli så stor som 25%, samtidigt dämpas ljudnivån med 40%. Men man kan ju undra, när man en gång hört en motor med avstämd pipa i aktion. Det är bara det att en sådan tävlingsmotor skulle låta än värre utan. Till nackdelarna hör förstås att pipan ar avstämd för ett givet mycket snävt varvtalsområde. Men tävlar man i pylon eller speed betyder detta mindre eftersom det hela tiden är full effekt man vill nå. Men för att nå dit dvs uppnå resonans i pipan vid rätt varvtal är det många parametrar som måste stämmas av. Den som inte är intresserad av fakta kan sluta att läsa här. Läge för avgasport L B /2 L 2 L B L 1 Reflektionspunkt Pipans avstämda längd L 1 [tum] beror av den vinkel α (grader) hos vevaxeln under vilken avgasporten står öppen, tryckvågens utbredningshastighet v [fot per sekund = 1900] och varvtalet N [r/min], dvs L 1 = α v N Diffusorns och baffelns konvinklar är mycket viktiga; 6-9 resp rekommenderas. Låga värden på vinklarna ger ett större varvtalsområde medan större värden ökar effekten. Alla areor bestäms i förhållande till avgasportens A. Röret närmast motorn, där konorna möts och den avslutande rörbiten skall enligt författaren ha areorna 1.6, 9.6 resp 0.95 av A, och med ledning av dessa kan nödvändiga diametrar för konstruktionen fastställas. L 2 är L B plus diametern hos pipans avslutningsrör. Mellan motor och anslutningsrör monterar man ett glidrör som gör att pipans längd L 1 kan trimmas in så att resonans uppnås vid önskat varvtal. I klubben är det nog inte många som konstruerar och tillverkar sina egna pipor. Tro vad Per Stjärnesund har för synpunkter på fakta jag hämtat ur artikel artikeln? - 1 -

10 En avgaspipa Sound Advice from Europe är titeln på artiklar av norrmannen Tore Paulsen i november- och decembernumren av Model Airplande News. I dem beskriver han sina egna ansträngningar att teoretiskt förstå och genom egna praktiska prov komma fram till hur ljuddämpare bör konstrueras. Ljudet från avgaserna har ju med varvtalet att göra. Det driftvarvtal man tänker sig ger en grundton. Övertonerna till denna dvs multiplerna av grundtonen är det som ger upphov till det oljud vi hör. Genom att bygga ljuddämparen på rätt sätt kan man få stående vågor som dämpar ut övertonerna. När man klarat av att minska ljudet från avgaserna kanske andra ljudalstrare som propeller och förgasare upplevs som störande. Paulsen beskriver hur man i generella drag kan gå vidare med dessa störningskällor, men det återger jag inte här. Att helt enkelt sticka in ett rör i ett den med motorn levererade dämparen är det allra enklaste sättet att få ned ljudnivån. Paulsen säger inget om var på konan man skall utgå ifrån för att bestämma längden L. Man för förmodligen prova sig fram. Han rekommenderar att röret fästs med något av de värmehållfasta limmer som finns att tillgå idag. I texten talas om någon form av epoxy. Rörböj Rör, längden avpassas vid provkörning Packning Mässingplåt Trycknippel Måttabell i tum Inget spel Motorstorlek A B C D E A Ämne till övergångsbit som bockas, löds och passas till rätt form Silikon 2D 0,4xC tub B C D D E E Kapa och klipp till delarna och löd samman dem med silverlod. 2E 0,4xC C Lödningsföljd Här återger jag en mer komplicerad ljuddämpare Dimensionerna är så valda att volymen av den första kammaren med diam = B och längden 2D blir större än 10 ggr motorns volym, vilket är ett av kraven för en god ljuddämpare. Den totala längden mellan motor och dämparens gavel med ovanstående konstruktion är 10 tum för en motor som skall arbeta vid rpm. Kortar man passbiten med 1 tum kan varvtalet ökas med 1000 r/min medan en förlängning innebär att motorns varvtal kan sänkas med lika mycket. Tore Paulsen var på sin tid en framstående konstflygare i F3A med två norska mästartitlar. Han har varit pilot på F-86 Sabre inom det norska flygvapnet och har byggt sig ett eget fullskalaflygplan. Bengt Alenfelt - 2 -

11 Gräsklippning under spänning / 24 maj 2006 Staffan Kjerrström var vår premiärklippare, han kan inte ha haft det lätt i "blöttan" V20. V21 var ansvaret mitt, klippningen förlöpte dock inte utan problem. För start - klippaggregatet urkopplat med vänster spak, trampa på bromspedalen, sitta på förarsätet, litet choke - vrida om nyckeln. Klick. En gång till - klick: Batteriet orkade inte dra igång motorn! Rulla ekipaget bort till bilen, fram med startkablar, ansluta dem till batteriet under sätet. Jodå motorn startar - men - man måste ju sitta på förarsätet för att inte spänningen till tändstiftet skall kopplas ur. Hm! Baxa klipparen närmare bilen. Nu med motorn igång gällde det att lossa kablarna från bilbatteriet och fortsättningsvis hålla isär klämmorna. Hur? Var då? En i vardera stövelskaftet - där satt jag verkligen under spänning. Det gick bra tack och lov - och så ut på fältet med kablarna snodda runt benen. Generatorn laddade batteriet tillfredsställande, så att jag kunde ta en nödig paus efter ett tag, utan att sedan råka ut för svårigheter med att få igång motorn på nytt. Men - helt plötsligt upphörde framdrivningen!? Nu fanns Sture på plats. Vår klippardoktor rev sig i huvudet, petade litet här och litet där. Ingen av oss begrep någonting. Rätt som det var bara fungerade drivningen igen. Någonting sa oss att detta med att skuffa klipparen litet fram och tillbaka med en växel i gav positiv effekt. Hursomhelst utan Sture hade jag stått mig slätt. Det blåste friskt. I tidningen stod det senare att vindsurfarna ( freaksen ) den aktuella dagen hade gynnats av m/sek ute på Västeråsfjärden. Blåsvädret gynnade mig också på sätt och vis. Gräsklippet for iväg för världens vindar, så jag behövde inte krångla med gräsuppsamlaren. Håkan trotsade de byiga vindarna med sin helikopter. Bengt i aktion på den gamla husqvarnaklipparen. Den senaste tid hade ju varit grå och full med regnskurar, men just denna dag flödade solen, och tillvaron förgylldes än mer, när klubbmästarmor bjöd på kaffe och smörgås. Tack Mary! / Bengt Alenfelt

12 Karlssons Klister Alla använder Karlssons Klister blott icke jag ty jag är en åsna! I modernare tappning känner många av oss igen denna slogan på följande vis: Alla använder Karlssons Klister utom jag för jag är en åsna! Alla vi som är tillräckligt gamla minns Karlssons Klister limmet som vi använde för att få ihop bitarna till våra modellflygplan. Och dessutom dög det till att laga olika ting med detta för sin tid mycket epokgörande lim. (Det förstås en tub Karlsson Klister kostade en del. Ett billigare sätt att få ett nästan lika bra lim var att lösa upp celluloid i aceton.) Vilken är nu bakgrunden till denna välkända slogan kan man undra? På webben kan de som har internetuppkoppling läsa hela historien med ledning av följande länk: Här nedan har jag saxat ihop en del textsnuttar från denna fil. Upphovsmannen till Karlsson Klister hette Axel Robert Karlsson och var född i Sollefteå den 19 mars Till Örebro kom han 1915 för att bli skofabriksarbetare. Axel Karlsson fick idén till klistret redan som fjortonåring, då han vikarierade som biografmaskinist. När filmen gick av användes bananolja för att foga samman filmen. Axel upptäckte att man kunde lösa upp celluloidfilm i bananolja och få ett utmärkt klister. Bananolja är en s k ester framställd ur ättikssyra och amylalkohol och den korrekta benämningen på bananolja är Isoamyl acetat. Innan vi kommer vidare i klisterhistoriken kan nämnas att Axel kom i delo med folk pga av sina politiska åsikter, jag lämnar detta därhän och går vidare till: En vacker vårdag år 1922 blandade Axel Karlsson för första gången till sitt klister i ett kök på Klostergatan i Örebro. Han blandade i en tvåliters mjölkkruka och fyllde att antal tuber.det här hände en vacker vårdag år En del menar att Karlsson utnyttjade filmrester från Svensk filmindustri som han smälte ner med aceton. Den mer fabriksmässiga tillverkningen av klistret startade i Stockholm i en lokal intill pannrummet i Folkets Hus. Tillsammans med kompanjonen Olof Olsson [ ] genomförde Karlsson en mycket framgångsrik marknadsföring i Stockholm. Mest berömd är historien om den sandwich-försedda åsnan Peppo som bar texten Alla använda Karlsons Klister utom jag, ty jag är en åsna. Genom en smart kupp på Norrbro lyckades de få åsnan filmad av SF i samband med en kortege med kronprinsparet. Filminslaget visade sedan i SF-journalen på biografer landet runt. Under 1925 arbetade Björn Widéns far, Sven Widén [ ] åt Axel som marknadsförare och säljare av skoputsmedlet "Skona Skorna". Axel Karlsson överlät hela verksamheten till sin kompanjon, som förövrigt hade bytt namn och hette Olof Klärre. Själv åkte Karlsson till USA, där han snabbt gjorde sig en förmögenhet. Han gifte sig med den svenskättade flickan Rosa Christina och i likhet med kompanjonen ersatte Axel sitt son-namn och kallade sig istället Axel Brodda. Vid börskraschen 1929 förlorade han sin förmögenhet och återvände till Sverige och samarbetet med Klärre. Axel Robert Brodda avled, drygt 85 år gammal, den 6 oktober Bengt Alenfelt Idag kallas limmet Karlssons Universalklister och tillverkas av den tyska firman UHU

13 Landning i dike / 12 sept 2006 Början av september bjöd på fint flygväder och lockade mig att med pensel i hand snygga till ett fönster ute på Arosängen. Jag satte frejdigt igång med att häkta ned av stugfogden anvisat fönster, placerade halvorna på ett bord, skrapade, sandpapprade och fick så till sist färg mest i alla fall dit den skulle. Oj, färg torkar inte med detsamma! Det skulle kanske ta några timmar och för att fördriva tiden kom min Limbo väl till pass. Vinden var mycket växlande, t o m väldigt växlande från tid till annan varför Limbon efter ett par turer vinglades ner och fick vila en stund. I kaffehörnan plockade jag fram termosen, njöt av en kaffeslurk och bläddrade samtidigt i gamla nummer av Model Airplane News. I några nummer från 80-talet handlade det ju fortfarande om att bygga själv, något som jag personligen finner mer intressant än att läsa om hur man idag sätter samman och provflyger ARF-modeller. En skalamodell med flottörer skulle enligt artikel provflygas med start från ett dike Texten till bilden lyder: Taking off from a ditch can be tricky and is definitely not recommended for the faint of the hart Jag avbröt läsningen när Sverker Norelius satte iväg med en för honom tämligen ny elmodell, (modellen heter ONYX från MFT med borstlös motor och LI-po cell) som flög förvånansvärt bra i den byiga vinden. Men landning utan full kontroll över vindriktningen innebär ju att modellen driver i sidled. På låg höjd över fältet gav Sverker höjdroder, modellen tappade fart och drev än mer. När detta under samma landningsmanöver upprepats några gånger flög modellen parallellt med gräskanten ovanför diket. Där försvann Sverkers modell så att grässtråna rök. Lyckan stod dock Sverker bi! Något i dikeskanten hade i sista stund vispat runt modellen 90, så att den nu låg prydligt utsträckt tvärs över diket ovanför vattenytan. Det här med diken kan få en att känna av hjärtat i halsgropen även vid landning. Det är knepigt att haka på fönster så att gångjärnen passar i varandra, än besvärligare är det med färgkladdiga fönster. Tack vare Sverker kom de på plats! Bengt Alenfelt

14 Följden av att bryta mot en levnadsregel Det började med att jag bröt mot min levnadsregel. Bygg själv - köp inte ARF! Det blev ändå en tjeckisk "Elipsoid" med spännvidden 2800 mm tillverkad av Reichard Modelssport, Brno med hemsidan: Insåg genast när jag öppnat lådan att jag köpt "grisen". Modellen var vacker att skåda. Men konstruktionen undermålig. Och smådelarna för att göra den färdig sekunda. Fick stora problem med stötstängerna till höjd och sida. På grund av kraftig böj gick de mycket tungt. Leverantören i Västergötland var först ovillig att ge hjälp. Fick till slut namn på en i Karlskoga som gav lite råd. Han hade insett problemen från början och ändrat om i stjärtpartiet. Dessutom förstärkt stabbens fastsättning till fenan. Ute på fältet var modellen mycket svårflugen. Steg överraskande långsamt. Krävde höjdroder. Kom ner med en lättare skada. Till nästa uppstigning hade jag flyttat tyngdpunkten framåt. Förbättringen blev liten. Vid tredje besöket ute på Hallstafältet skulle jag få assistans av en som fanns därute. Tog upp planet på hög höjd. Kränger av mig radion för att lämna över den. Då ser jag hur det dyker brant. Försöker räta upp. Lyckas inte. Planet har bestämt sig för att gå i backen. Förstår inte att jag var så låst vid att tyngdpunkten låg fel. Borde insett att stabben var den stora boven i dramat. Anfallsvinkeln var givetvis för stor. Smulorna samlades in i alltid med havd plastpåse. Ställdes undan i skamvrån. Efter nått år tömde jag ut spillrorna på byggbordet. Konstaterade ganska snart att skönheten för alltid var förlorad. Så återstod bara en sak. E l d b e g ä n g e l s e n. Göran Reibring var officiant (och fotograf). Olle Olsson som släpper en tår ändå

15 Prova-på-flyg med VLT-kortet vlt kortet t 0228 Lär dig flyga radiostyrda flygplan. Passa på, nu får du 3 lektioner gratis på VLT-kortet. Med en gratisannons i VLT försökte vi på försommaren locka VLTs läsare till prova-på-flygning ute på försommaren. Annonsen illustrerades av Kaj Johanssons ryggtavla och bl a texten: Att lära sig flyga ett radiostyrt flygplan är både tekniskt och mångsidigt. En hobby som tillfredsställer många olika intressen bygge. programmering, elektronik, och så flygningen så klart... Nu har du med VLT-kortet chansen att med flyglärare från Västerås Modellflygklubb och ett radiostyrt flygplan med dubbelkommando få tre lektioner gratis! Varje lektion är min. Vi kan ju inte påstå att satsningen påkallade våra flyglärares Sture Nordanståhl och Andreas Agensjö uppmärksamhet i översvallande grad. Jodå, några elever hade de allt, men inte så många som vi hoppats på. Det var Peter Adamenko som först kom på tanken. Dessvärre kom vi kanske försent in med vårt underlag till annonsen för att få ut erbjudandet tillräckligt tidigt. Skam den som ger sig. Peter har fått löfte av VLT om en ny annons till våren då gör vi ett nytt försök. Bengt Alenfelt

16 Roll-Out på Hässlö 21 maj 2006 Årets Roll-Out avlutades synnerligen pampigt med uppträdande av Team st SK60 med nya tystgående jetmotorer presterade enastående figurer i tät formation. Planen försvann dessvärre ibland upp i de grå molnen. För min del var inledningen likaså mycket stilfull och spännande. Bo Gustavsson och Anders Wikman, våra jetflygande kamrater i VMFK, fängslade publiken med sina modeller av resp J35 Viggen och F15 Eagle. Bosse har byggt sin jetmotor från en materialsats, medan Anders nu flög med sin egentillverkade Hawk turbin. J35:an lättade som ett skott med känt realjud och spridande doften av flygfotogen. Anders modell däremot steg mera värdigt och utan något nämnvärt buller. Vi har all anledning att vara stolta över pojkarnas uppvisning. Den modellutställning som Ragnar svarade för fungerade till sist efter en smula tjat för att få fram utställningsvärdar. Tack, ni som ställde upp - men det kunde ha varit fler som delade på uppdraget. Det är ju inte så alldeles kul att stå inne i hangaren utan att kunna ta del av aktiviteterna utanför. Anders nya Hawk-motor tilldrog sig berättigad uppmärksamhet, och Anders bidrog med fakta för intresserade. Jag nöjde mig med att titta på Armens Lejon. De for med kuslig precision i korsande formationer, de bytte cyklar med varandra i farten, körde baklänges i slalom, tog skutt genom eld mm mm. Bengt Alenfelt

17 Flygträff på Arosängen 27 maj 2006 I maj månad 2005 firade vi VMFKs 70-årsjubileum ute på Arosängen. Många har under året önskat en uppföljare. Jodå, vi kallade till en flygträff i slutet av maj. Väderläget var inte det bästa, och länge var vi osäkra på vilket datum som skulle gälla för vår träff. Prognosen på fredag kväll 26 maj gav hopp om drägligt flygväder, och vi utlyste i sista stund vår träff till dagen efter. Morgontimmarna bjöd på sol och blå himmel. Frampå dagen kom skyarna och solvärmen försvann, den hade behövts i den kyliga vinden - men, vi slapp i alla fall regnskurar. Prognosen stämde således mycket väl. Folk kom från när och fjärran yngst var Jonas Gustafssons 4 månader gamla dotter och äldst vår nestor Göran Reibring. Mattias Johansson från Sala visade prov på bensinmotordrivna modeller. Jocke Göransson från Gnesta kom med en elmotorkärra med 2,5 kw effekt i nosen. Han hade dessutom med sig en riktig värsting, en borstlös motor på 11 kw. Batteripaketen till den kostar mer än 10 tkr smakar det så kostar det. Kim Mortensen från Strängnäs flög med flera skalamodeller, alla ärrade efter flitigt bruk. Medlemmar ifrån Esklilstuna, Köping och från orter långt längre österut flög med sina modeller liksom ett stort antal av våra egna VMFK-kamrater. Ove Andersson bidrog till underhållningen med sitt stuntprogram. Jag tror att flera liksom redaktören hade hjärtat i halsgropen under hans våldsamma manövrer. Ragnar och Mary Eriksson höll oss med grillkorv och kaffe. Hembakade bullar vankades i stor mängd, vi har Sture Nordanståhls fru Vanja Jakobsson att tacka för dem. För tillfället gott om lediga stolar med Ryanair (Ragnar Eriksson)

18 Flygträff på Arosängen 27 maj 2006 Joacim Göransson, Gnesta Håkan Gustavsson, Acrorat Borstlös elmotor, 11 kw Mattias Johansson SK 16, Kim Mortensen, Strängnäs

19 Flygträff på Arosängen 27 maj 2006 Mustang, Kim Mortensen, Strängnäs Ultimate K-E Nilsson, Köping Skalamodeller är tjusiga. Så kan också ett eget litet hembygge vara. (Bertil Winbladh) Bengt Alenfelt

20 Nattflyg - en lysande upplevelse Vi har läst om entusiaster som flyger i mörker med modellen riggad med olika former av ljuspunkter. Det blev en stor upplevelse för oss som besökte klubbträffen på Flygmuséet 27 sept 2006 att få möta sådana i verkligheten och se dem flyga sina strålande skapelser i mörkret i den ljumma sensommarkvällen. Bilden här intill är tagen inomhus och visar prov på det färgglada tivoli vi senare skulle få se flygande utomhus. Foto 8811: Roger Eklund Mikael Söderström och Johan Dåderman kom på detta med nattflyg för två år sedan av en ren tillfällighet. De hade bjudit en ett ordenssällskap en kväll för demo av modellflyg. De hade köpt massor av korv och för eftersitsen i skymningen hängt upp kemiska lysstavar i de omgivande träden. En gäst kom, och stannade dessutom inte kvar för någon korvgrillning. Så där satt gossarna ensamma med sin korv och sina lysstavar, som sken så vackert i den tilltagande skymningen. Lysstavar, ja varför inte fästa dem på en modell och prova på att flyga. Det funkade ju faktiskt! Men, det måste finnas någonting lättare och mera ljusstarkt att lysa upp modellerna med. Jovisst, lysdioder och genomskinlig klädsel. Pojkarna lärde sig snart att dioderna inte skall vara riktade utåt man blir bländad. Nej, i stället skall de monteras så att de belyser detaljer modellen är byggd av, då får man ett bländfritt sken. För landning har man däremot en samling vita lysdioder som kopplas in, när det är så dags. Johan Dåderman Mikael Söderström - 1 -

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2006-02-21

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2006-02-21 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm RC BRUKSANVISNING Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm Ingår: Fyrkanals fabriksmonterad radio Fyra fabriksmonterade microservon Fabriksmonterad motor (borstlös) Fabriksmonterat fartreglage Litium Polymer

Läs mer

Program Sommarmeeting

Program Sommarmeeting Program Sommarmeeting 24 augusti 2013 Ystads Radioflygklubb www.yrfk.se Även du kan bli en Biggles! Radiostyrt modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna bedrivas såväl ute som

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Elseglare med T-stabilisator

Elseglare med T-stabilisator FÄRDIGBYGGT RC-FLYGPLAN MED 4-KANALS RADIOANLÄGGNING Elseglare med T-stabilisator Spännvidd... 1300mm Längd... 790mm Motor... Kraftfull 480-storlek Batteri... 8.4V laddningsbart Sändare/mottagare... 35MHz

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN INSTALLATION AV DRIVACKEN / DEKALERING START

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Få F F gel å å F gel gel o F F t o o t oto

Få F F gel å å F gel gel o F F t o o t oto ATT se men Inte STöra Text och bilder: HANS FALKLIND/N WWW.FALKNATUR.SE Det är ofta lockande att försöka komma lite, lite närmare när man fotograferar. Och sen lite, lite närmare till. Och bara lite, lite

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN!

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN! HÄLSINGETIDNINGAR LÖRDAG 27 AUGUSTI 2011 24 SIDOR HEJ HÄLSING 2 Hanna gillar filmer med Julia Roberts MODE 8 9 Länge leve den klassiska handväskan KRÖNIKA 3 Med grusade drömmar om vinnarcirkeln ÄLSKADE

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet,

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet, Janne Hylander berättar, i ord och bild, festligt och personligt om sitt mest älskade Flygande flygevenemang. Tack Janne. Kul att få uppleva det genom dina ögon. Dala-Järna 2009. Full rulle och gasen i

Läs mer

mysteriet Torsten Bengtsson

mysteriet Torsten Bengtsson mysteriet med fuskarna Torsten Bengtsson Mysteriet med fuskarna av Torsten Bengtsson Illustrerad av Katarina Strömgård Ett hot Jag är hemma i vår trädgård. Där har jag byggt ett fotbollsmål. Nu spelar

Läs mer

Blixten och hans Vänner kapitel 12

Blixten och hans Vänner kapitel 12 Kapitel 12 Blixten och hans Vänner kapitel 12 I vilket vännerna behöver hjälp När museet öppnade lyckades Vännerna smyga sig ut och upp till sophögen utan att bli upptäckta. "Det är där hon är", sa Blixten

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt)

Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt) Årsmöte, Stockholms Låsbågesällskap, 11 december 2004 Närvarande: Mikael Dahlström, Håkan Hedrén, Joakim Karlmark, Ny Björn Gustafsson, Jonas Furuholm, Peter Bergkvist samt Stefan Hansson (utan rösträtt)

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Manual. Banhasning. Vi kommer här att gå igenom hasningens hemligheter, ett antal begrepp och uttryck som kommer att användas under Alpina VM i Åre.

Manual. Banhasning. Vi kommer här att gå igenom hasningens hemligheter, ett antal begrepp och uttryck som kommer att användas under Alpina VM i Åre. Manual Banhasning 1 Manual Banhasning Att vara banhasare är en mycket viktig uppgift för att skapa fina förhållanden för de tävlande. En väl fungerande haspatrull kan innebära att startnummer 70 har lika

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN IHOPSÄTTNING INSTALLATION AV DRIVACKEN /

Läs mer

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006.

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006. Nr: 2 Djupet www.aqualund.nu 2006 Dags att summera 2006. DJUPA TANKAR Kanske inte det allra roligaste året i klubbens historia, men det finns en del att glädja sig åt. Aqualund cup i slutet av januari.

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Program Sommarmeeting

Program Sommarmeeting Program Sommarmeeting 23 augusti 2014 Huvudsponsor Ystads Radioflygklubb www.yrfk.se Även du kan bli en Biggles! Radiostyrt modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna bedrivas såväl

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten istället Du

Läs mer

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Senior 2000 kr 590 kr Segelflyget 900 kr Uppsala FK 110 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Fältregler för Tullinge Modellflygare. november 2011, version 1.2

Fältregler för Tullinge Modellflygare. november 2011, version 1.2 Fältregler för Tullinge Modellflygare november 2011, version 1.2 Datum Förändring Version Utfört av 2011-08-11 Första utkast 0.5 Danny Gullin 2011-08-14 Lagt till avsnitt om MC-skolan 1.0 Danny Gullin

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Karlskoga. Jet Power 3 5 JULI 2015. Programblad

Karlskoga. Jet Power 3 5 JULI 2015. Programblad Karlskoga Jet Power 3 5 JULI 2015 Programblad ORDFÖRANDE HAR ORDET Välkommen som medlem i Karlskoga Modellflygklubb! Karlskoga MFK är en ideell förening som startade 1968. Vi har målmedvetet utvecklats

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Program Modellflygdag

Program Modellflygdag Program Modellflygdag 12 september 2015 Huvudsponsor Ystads Radioflygklubb www.yrfk.se Även du kan bli en Biggles! Radiostyrt modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna bedrivas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM 1997- (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) 1. VERTIKAL TRIANGEL. Piloten står i cirkel P eller utmed en linje dragen genom dess centrum och parallellt med domarlinjen.

Läs mer

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT...

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT... Sida 1 av 6 Version 6 - September 2010 Följande handling beskriver alla avsteg/tillägg som vi inom Sveriges Modellflyg Förbund VO Elit inom klassen F3A (konstflyg) beslutat oss för att göra. Denna handling

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

SMFK Modellflygnytt. Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander

SMFK Modellflygnytt. Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander T IDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB PG 40 57 55 0 Årgång 2001Nummer 1 SMFK Modellflygnytt Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander I det här numret: Pytte-pylon i Påldalen 1 &2 Smått och gott 3 Aktivitetskalendern

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES04.NE228A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Cessna 480. Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning. Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g

Cessna 480. Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning. Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g Cessna 480 Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g RC Ej lämplig för personer under 15 år INLEDNING Betrakta inte

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R N U M M E R 2 2 0 1 6 K U N G S Ö R S S K 2016-09- 28 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 2 / 1 0 I N O M H U S T R Ä N I N G E N I N L E D S 9 / 1 0 S I S T A S Ö N D A G S T R Ä N I N G EN 1 5 / 1

Läs mer

sid 34 Kamera & Bild

sid 34 Kamera & Bild sid 34 Kamera & Bild galleri benjamin goss Andas gammalt och nytt Benjamin Goss är fotografen som tjänar sitt uppehälle med digitalkameran, men som älskar det bristfälliga som en trasig storformatskamera

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg

Verksamhetsberättelse. Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg Verksamhetsberättelse Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg 2012 Sammanfattning av året: Totalt har 14 792 hopp genomförts i klubbens regi. FKCG stod som arrangör för SM. Utöver SM organiserades 10 olika event

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Sofia Bergvall DEN BLINDA FLO ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN RISTEN SOFIA BERGVALL Evas blomsteraffär går dåligt. Ingen köper blommor. Nu ska hon dessutom ha en praktikant som är blind. Hur ska det gå? www.viljaforlag.se

Läs mer