FLYGBLADET NUMMER Dec 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYGBLADET NUMMER 2 2006. Dec 2006"

Transkript

1 FLYGBLADET NUMMER Dec 2006

2 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 1 (3) Hej alla läsare av FLYGBLADET! På styrelsens vägnar vill jag i detta avsnitt kalla VMFKs medlemmar till årsmöte, och vi påminner om inbetalning av medlemsavgiften. Styrelsen föreslår ett alternativt medlemskap i klubben utan koppling till SMFF, framför sitt förslag till medlemsavgifter för 2008 och redovisar en preliminär budget för 2007 samt förslag till verksamhetsplan för Flygbladet 2006 nr 2 innehåller dessutom verksamhetsberättelsen för 2006, referat från klubbträffar under året och litet annat smått och gott. Även detta år har vi anledning att gratulera Per Stjärnesund och Ove Andersson till strålande prestationer i linflyg vid SM och NM jämte i en hel del andra tävlingar. Innehåll 1 Kallelse till årsmöte 1 2 Årsavgift till klubben för Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap 2 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för Styrelsens förslag till verksamhetsplan 3 1 Kallelse till årsmöte Styrelsen kallar härmed medlemmarna i VMFK till årsmöte söndagen 4 febr 2007, kl på Johannisbergs flygplats. Till årsmötet samlas vi för att: - gå igenom och kommentera verksamhetsberättelsen Bifogas i Flygbladet - behandla styrelsens förslag Se punkterna 3 och 4 här nedan! - diskutera och fastställa verksamhetsplan Se punkt 5 här nedan! - behandla inkomna motioner *) - fastställa budget En preliminär budget bifogas i Flygbladet - ta del av resultat och balansräkning - ta del av revisionsberättelsen och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen - välja styrelse, revisorer, valberedning, säkerhetschef och övriga funktionärer *) Obs, motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda före 15 jan 2007 dvs i tid till styrelsens möte 17 jan 2 Årsavgift till klubben för 2007 Årsavgiften sätts in på pg före 31 jan! Betala i tid - det besparar kassören en massa onödigt arbete! Notera ev ändringar på talongen vad gäller adress, tfn nr, mobilnr, e-postadress! Som resultat av vid förbundsstämman beslutade avgifter till SMFF blir medlemsavgiften till Klubben följande: Junior född senare än kr Senior född tidigare än kr Familjemedlem en senior plus fritt antal familjemedlemmar 650 kr Gästmedlem den som redan tidigare är medlem i annan klubb 100 kr

3 Sid 2 (3) Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm 3 Styrelsens motion till SMFF ang alternativt medlemsskap Styrelsen har i en motion till förbundsstämman under våren 2007 begärt ändring av Svenska Modellflygförbundets stadgar. Under 37 Modellflygklubb står: Alla medlemmar, som bedriver modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i förbundet. I vår motion begär vi att denna text utgår. Styrelsen vill nämligen verka för, att medlemmarna själva skall få välja om man vill tillhöra SMFF eller inte. Styrelsens motivering framgår av texten under punkten 4 rörande förslag till medlemsavgifter för år Enkäten om alternativt medlemskap har hittills (1 dec 06) givit 33 svar varav 4 svarande är emot ett sådant, 27 är för och 2 håller sig avvaktande med hänsyn till försäkringsfrågan. 4 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2008 Refererande till den Motion som VMFK tillskrivit SMFFs Förbundsstämma 2007 avseende slopande av tvånget att alla Klubbens flygande medlemmar måste vara anslutna till SMFF föreslår Styrelsen följande: Inför år 2008 slopar VMFK kravet på obligatoriskt medlemskap i SMFF för alla flygande medlemmar. De medlemmar som väljer att stå utanför SMFF kommer att betala en något högre Klubbavgift beroende på att VMFK då måste teckna en kompletterande ansvarsförsäkring för dessa medlemmar. Styrelsen föreslår följande medlemskategorier och avgifter inför år 2008: Juniormedlemmar (20 år och yngre) anslutna via Klubben till SMFF: Juniormedlemmar (20 år och yngre) ej anslutna till SMFF: Seniormedlemmar anslutna via Klubben till SMFF: Seniormedlemmar ej anslutna till SMFF: Familj ansluten via Klubben till SMFF: Familj ej ansluten till SMFF: Gästmedlem Senior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: Gästmedlem Junior medlem ansluten till SMFF via annan Klubb: 100 kr + SMFF 130 kr 320 kr + SMFF 350 kr 320 kr + SMFF 350 kr 200 kr 100 kr Styrelsen ser några olika orsaker för att tillåta detta alternativa medlemskap: Vi tror att om detta krav slopas kommer klubbarna att lättare kunna behålla sina medlemmar och dessutom rekrytera nya medlemmar. I dagsläget betraktar många modellflygare klubbmedlemsavgiften inkl SMFF-avgiften som orimligt hög. Detta gäller säkert särskilt dem som bara flyger ett fåtal gånger varje år. Vi önskar att så många som möjligt av modellflygarna skall vara organiserade inom de lokala klubbarna. Förutom att många modellflygare väljer bort klubbmedlemskap därför att man anser att medlemsavgiften är för hög, är otvivelaktigt många modellflygare inte intresserade av medlemskap i SMFF, som man betraktar som en tämligen anonym organisation för främst tävlingsverksamhet. Genom att samla så många modellflygare som möjligt inom klubbverksamheten, genom att informera och utbilda, samt genom att koncentrera flygandet till klubbarnas flygfält, höjer vi säkerhetsmedvetandet inom modellflygarkollektivet. Sålunda minskar vi exempelvis säkert risken för nedstörning av omedvetna modellflygare och flygande på ur säkerhetssynpunkt olämpliga platser. Ett slopande av anslutningstvånget ger dessutom möjlighet för klubbar som idag står utanför SMFF att återinträda i förbundet. Därmed kan enskilda klubbmedlemmar i dessa

4 Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 3 (3) klubbar bli medlemmar i SMFF. Om de så önskar. Följaktligen kan effekten bli flera medlemmar i SMFF. Kanske inte omedelbart men på sikt. Obligatorisk anslutning till en Centralorganisation känns i dagens samhälle tveksamt. 5 Styrelsens förslag till verksamhetsplan - Isträff på Mälaren (utlyses med kort varsel) - Klubbträffar (onsdagarna 31 jan, 28 febr, 28 mars) - Flygträff på Arosängen i maj *) - Västeråstävlingen i linflyg jämte delarrangör i flertal andra tävlingar på Johannisberg *) - Utgivning av Flygbladet med minst två nummer - Undersöka möjligheten för inomhusflyg i Västeråshallen - Undersöka möjligheten att starta ungdomsverksamhet *) Datum meddelas i Flygbladet nr Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt på årsmötet. Styrelsens förslag till alternativt medlemskap borde motivera både anhängare och motståndare till förslaget att delta - välkomna! Till dess önskar jag alla ett trevligt helgfirande. Bengt Alenfelt (ordf) Underhållande skyltning Svenska språket kan vara svårt och eftersom det blev litet plats över på sidan, tar jag här in några lustifikationer från en sådan där samling som går runt bland bekanta. Ät fisk - bli frisk Affären stängd pga sjukdom (Skylt på dörren till mindre affär i Gnesta) Para er tre och tre i liftkön. Se upp så inga klädesplagg fastnar i liften (Plakat vid skidliften i Sunne) Extra mört kött. Vi hänger själv i butiken. (!) Idag rabatt på underkläder som avdrages i kassan (Skylt i mindre klädesbutik) Sjuk gymnastik (Skylt i centrala Lund) Vid köp av klockarmband - gratis påsättning (Skylt på loppmarknad i Göteborg) Jämna pengar underlättar växlingen (Lapp i cafeterian på Högskolan i Halmstad)

5 1 (3) Verksamhetsberättelse 2006 för VMFK Innehåll Sid 1 Styrelsemöten 2 2 Klubbträffar 2 3 Andra evenemang i klubbens regi 2 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang 2 5 Flygbladet 3 6 Klubbens hemsida 3 7 Skolflyg 3 8 RC flygfältet Arosängen 3 9 Linflygfältet på Johannisberg 3 10 Årsmöte för verksamhetsåret Klubben har 98 medlemmar. 77 av dem är seniorer varav en är icke flygande medlem, 16 är ungdomar (2 betalande junior - övriga är familjemedlemmar) och 4 är gästmedlemmar. Antal Ålder Åldersfördelning av klubbens medlemmar exklusive gästmedlemmar Modellflygklubben Galax bidrar med 3000 kr/år till driftkostnaderna för linflygfältet på Johannisberg.

6 Verksamhetsberättelse 2006 för VMFK Sid 2 (3) 1 Styrelsemöten Styrelsen har haft sju möten: 15 mars, 19 april, 16 maj, 23 aug, 18 okt, 30 nov och 17 jan Klubbträffar I Gula Vilan på Hässlö har träffar med följande teman hållits: 25 jan Per Stjärnesund EM i linflyg i Ungern 22 febr Staffan Algell konstruktion av skalamodeller t ex Sparmannjagaren 29 mars Anders Vikman Hawk 800, en ny turbinmotor 26 april Ragnar Eriksson/Esko Haanpää övning i Flygmuséets simulatorer 27 sept Mikael Söderström/Johan Dåderman från Kaizen MFK berättade om och visade vad nattflyg innebär 25 okt Göran Aronsson paramotor, skärmflyg med motoraggregat 29 nov Staffan Kjerrström autopilot för modellflygplan 3 Andra evenemang i klubbens regi 26 febr Isträff vid Svenska Björn på Ragnar Erikssons initiativ. 21 maj Flygträff på Arosängen som en repris på fjolårets firande av VMFK 70 år. Utannonsering på olika hemsidor medförde besök från andra modellflygklubbar. Det flögs hela tiden. 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang Tävlingar - Limfjords Competition 3-4 juni I Ålborg, Danmark deltog Per Stjärnesund i F2A Speed och Ove Andersson i F2B stunt. Båda tog första placeringar. - Linflygets dag, Johannisberg 21 maj Per Stjärnesund blev 1:a i F2A Speed. - Galax Open, Johannisberg 17 juni Per Stjärnesund tog första plats i Speed Open och F2A - VM i linflyg i Valladolid, Spanien, juli Per Stjärnesund kämpade sig till en 13:e plats i F2A speed bland 32 deltagare. - SM i linflyg, Johannisberg aug Per Stjärnesund tog sitt 17:e SM-guld i F2A Speed och Ove sitt 27:e i F2B Stunt. - Västeråstävlingen arrangerad av VMFK, Johannisberg 26 aug Per Stjärnesund 2:a i F2A/Speed Open - NM i linflyg, Karlskoga 9-10 sept Per Stjärnesund tog silver i F2A Speed, Ove d:o i F2B Stunt. Per jämte Jan Gustafsson kom på silverplats i F2C Team-Racing. - Länsmästerskap i RC-segel, 24 sept 5 medlemmar från VMFK deltog i länsmästerskapen i RC-segel i Hallstahammar med 13 deltagande. Våra klubbmedlemmar hamnade på 5:e, 6:e, 7:e, 9:e och 13:e plats med Jan Eriksson som 5:a.

7 Verksamhetsberättelse 2006 för VMFK Sid 3 (3) - Linflyg i Kungsbacka 26 sept Ove Andersson var anmäld. Dessvärre fick tävlingen i F2B Stunt ställas in pga otjänligt väder. Flygande Muséets roll-out på Hässlö 21 maj Ragnar Eriksson representerade VMFK och skärrmade av en yta i hangaren där en del av våra medlemmar hade möjlighet att ställa ut sina modeller. Bo Gustavsson och Anders Wikman demoflög med turbindrivna modeller. 5 Flygbladet Bengt Alenfelt svarade för utgivning av 2 nummer utav klubbtidningen Flygbladet. 6 Klubbens hemsida Roger Eklund har övertagit rollen som klubbens webbmaster från Mattias Johansson, Sala. Roger har skapat en ny hemsida med programmet Site Studio 6 Pro och har hållit den föredömligt uppdaterad. 7 Skolflyg Sture Noranståhl och Andreas Agensjö har bedrivit skolflyg med 10 elever. Tillsammans har de genomfört 43 starter. Vid tre tillfällen har medlemmar och f d medlemmar skänkt modeller, då vi sänt ut ett nödrop att skolkärran vi flugit med kraschat. 8 RC flygfältet Arosängen Under vintern har vår granne bortom asparna, Kjell Stillman, tre gånger plogat vägen in till Arosängen (kostnad 1125 kr). Genom Sture Nordanståhls försorg har klubben under försommaren köpt en begagnad cylindergräsklippare (kostnad kr). Vi fick den nya klipparen precis i tid till att den gamla slutade att fungera. Sture har senare konstaterat att växellådan i denna är skadad. Nya delar för reparation har köpts in. Med Sven-Eric Hallin som snickarbas och med Sture Nordanståhl och Leif Holmström som medhjälpare förlängdes klippargarget för att ge utrymme för både den nya och den gamla gräsklipparen. 9 Linflygfältet på Johannisberg Modellflygklubben Galax ger fortsättningsvis VMFK 3000 kr/år som ersättning för att Galax får utnyttja Johannisbergsfältet för träning och tävlingar. 10 Årsmöte för verksamhetsåret 2006 På Johannisberg flygplats söndag 4 febr Västerås Bengt Alenfelt (ordf)

8 Västerås Modellflygklubb Tusental kronor RESULTATRÄKNING INTÄKTER Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Budget nov Medlemsavgifter 38,8 37,4 44,3 45,0 41,5 41,5 46,0 Aktivitet 1,1 0,9 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 0,4 6,0 6,2 3,0 3,0 3,0 3,0 Ränta 1,9 1,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 SUMMA INTÄKTER 42,2 45,3 52,0 49,8 44,5 45,3 49,8 KOSTNADER Aktivitet 2,1 2,8 1,9 2,0 0,9 0,9 1,0 Arosängen 11,6 5,5 8,7 8,0 6,9 10,0 16,0 Joberg 0,7 0,8 2,2 5,0 4,4 4,4 5,0 Kontor 6,1 6,6 8,2 7,0 5,4 7,0 7,0 SMFF 24,5 25,4 23,4 25,0 22,3 23,0 25,0 S:A KOSTNADER 45,0 41,1 44,4 47,0 39,9 45,3 54,0 Resultat -2,8 4,2 7,6 2,8 4,6 0,0-4,2 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 29-nov Bygglager, fältkassa m m 2,8 3,5 6,9 5,0 Gräsklippare 9,6 * Bank, postgiro 69,8 82,2 93,7 79,1 S:A TILLGÅNGAR 72,6 85,7 100,6 93,7 EGET KAPITAL O. SKULDER Eget kapital 70 74,2 81,8 86,4 Skulder 2,6 11,5 18,8 7,3 S:A EG. KAP. O. SKULDER 72,6 85,7 100,6 93,7 *Anskaffningsvärde 12,0 Avskrivs 2,4 per år (Hela 2006 års avskrivning bokförd 26 maj)

9 En avgaspipa Det kanske är flera än jag själv som funderat på hur en avgaspipa fungerar. I ett annan avsnitt har jag berättat om, hur jag ute på Arosängen de ljuvliga dagarna i september kunde sitta och bläddra i gamla exemplar av Model Airplane News. I ett exemplar ifrån 1976 beskriver John Hokensee vad effektökningen med en avgaspipa beror av. Enkelt uttryckt skapar diffusorn i pipan ett undertryck som mycket effektivt drar ut de trycksatta avgaserna men också en del av den fräscha gasblandningen ifrån vevhuset. När tryckvågen från avgasporten når baffeln, dvs konan som följer på diffusorn, sker en reflektion av vågen som om allting är rätt avpassat pressar in det utläckande bränslet i cylindern. Med avgaspipan får man med andra ord en mycket effektiv mättning av bränsle i motorn. Effektökningen kan enligt artikelförfattaren bli så stor som 25%, samtidigt dämpas ljudnivån med 40%. Men man kan ju undra, när man en gång hört en motor med avstämd pipa i aktion. Det är bara det att en sådan tävlingsmotor skulle låta än värre utan. Till nackdelarna hör förstås att pipan ar avstämd för ett givet mycket snävt varvtalsområde. Men tävlar man i pylon eller speed betyder detta mindre eftersom det hela tiden är full effekt man vill nå. Men för att nå dit dvs uppnå resonans i pipan vid rätt varvtal är det många parametrar som måste stämmas av. Den som inte är intresserad av fakta kan sluta att läsa här. Läge för avgasport L B /2 L 2 L B L 1 Reflektionspunkt Pipans avstämda längd L 1 [tum] beror av den vinkel α (grader) hos vevaxeln under vilken avgasporten står öppen, tryckvågens utbredningshastighet v [fot per sekund = 1900] och varvtalet N [r/min], dvs L 1 = α v N Diffusorns och baffelns konvinklar är mycket viktiga; 6-9 resp rekommenderas. Låga värden på vinklarna ger ett större varvtalsområde medan större värden ökar effekten. Alla areor bestäms i förhållande till avgasportens A. Röret närmast motorn, där konorna möts och den avslutande rörbiten skall enligt författaren ha areorna 1.6, 9.6 resp 0.95 av A, och med ledning av dessa kan nödvändiga diametrar för konstruktionen fastställas. L 2 är L B plus diametern hos pipans avslutningsrör. Mellan motor och anslutningsrör monterar man ett glidrör som gör att pipans längd L 1 kan trimmas in så att resonans uppnås vid önskat varvtal. I klubben är det nog inte många som konstruerar och tillverkar sina egna pipor. Tro vad Per Stjärnesund har för synpunkter på fakta jag hämtat ur artikel artikeln? - 1 -

10 En avgaspipa Sound Advice from Europe är titeln på artiklar av norrmannen Tore Paulsen i november- och decembernumren av Model Airplande News. I dem beskriver han sina egna ansträngningar att teoretiskt förstå och genom egna praktiska prov komma fram till hur ljuddämpare bör konstrueras. Ljudet från avgaserna har ju med varvtalet att göra. Det driftvarvtal man tänker sig ger en grundton. Övertonerna till denna dvs multiplerna av grundtonen är det som ger upphov till det oljud vi hör. Genom att bygga ljuddämparen på rätt sätt kan man få stående vågor som dämpar ut övertonerna. När man klarat av att minska ljudet från avgaserna kanske andra ljudalstrare som propeller och förgasare upplevs som störande. Paulsen beskriver hur man i generella drag kan gå vidare med dessa störningskällor, men det återger jag inte här. Att helt enkelt sticka in ett rör i ett den med motorn levererade dämparen är det allra enklaste sättet att få ned ljudnivån. Paulsen säger inget om var på konan man skall utgå ifrån för att bestämma längden L. Man för förmodligen prova sig fram. Han rekommenderar att röret fästs med något av de värmehållfasta limmer som finns att tillgå idag. I texten talas om någon form av epoxy. Rörböj Rör, längden avpassas vid provkörning Packning Mässingplåt Trycknippel Måttabell i tum Inget spel Motorstorlek A B C D E A Ämne till övergångsbit som bockas, löds och passas till rätt form Silikon 2D 0,4xC tub B C D D E E Kapa och klipp till delarna och löd samman dem med silverlod. 2E 0,4xC C Lödningsföljd Här återger jag en mer komplicerad ljuddämpare Dimensionerna är så valda att volymen av den första kammaren med diam = B och längden 2D blir större än 10 ggr motorns volym, vilket är ett av kraven för en god ljuddämpare. Den totala längden mellan motor och dämparens gavel med ovanstående konstruktion är 10 tum för en motor som skall arbeta vid rpm. Kortar man passbiten med 1 tum kan varvtalet ökas med 1000 r/min medan en förlängning innebär att motorns varvtal kan sänkas med lika mycket. Tore Paulsen var på sin tid en framstående konstflygare i F3A med två norska mästartitlar. Han har varit pilot på F-86 Sabre inom det norska flygvapnet och har byggt sig ett eget fullskalaflygplan. Bengt Alenfelt - 2 -

11 Gräsklippning under spänning / 24 maj 2006 Staffan Kjerrström var vår premiärklippare, han kan inte ha haft det lätt i "blöttan" V20. V21 var ansvaret mitt, klippningen förlöpte dock inte utan problem. För start - klippaggregatet urkopplat med vänster spak, trampa på bromspedalen, sitta på förarsätet, litet choke - vrida om nyckeln. Klick. En gång till - klick: Batteriet orkade inte dra igång motorn! Rulla ekipaget bort till bilen, fram med startkablar, ansluta dem till batteriet under sätet. Jodå motorn startar - men - man måste ju sitta på förarsätet för att inte spänningen till tändstiftet skall kopplas ur. Hm! Baxa klipparen närmare bilen. Nu med motorn igång gällde det att lossa kablarna från bilbatteriet och fortsättningsvis hålla isär klämmorna. Hur? Var då? En i vardera stövelskaftet - där satt jag verkligen under spänning. Det gick bra tack och lov - och så ut på fältet med kablarna snodda runt benen. Generatorn laddade batteriet tillfredsställande, så att jag kunde ta en nödig paus efter ett tag, utan att sedan råka ut för svårigheter med att få igång motorn på nytt. Men - helt plötsligt upphörde framdrivningen!? Nu fanns Sture på plats. Vår klippardoktor rev sig i huvudet, petade litet här och litet där. Ingen av oss begrep någonting. Rätt som det var bara fungerade drivningen igen. Någonting sa oss att detta med att skuffa klipparen litet fram och tillbaka med en växel i gav positiv effekt. Hursomhelst utan Sture hade jag stått mig slätt. Det blåste friskt. I tidningen stod det senare att vindsurfarna ( freaksen ) den aktuella dagen hade gynnats av m/sek ute på Västeråsfjärden. Blåsvädret gynnade mig också på sätt och vis. Gräsklippet for iväg för världens vindar, så jag behövde inte krångla med gräsuppsamlaren. Håkan trotsade de byiga vindarna med sin helikopter. Bengt i aktion på den gamla husqvarnaklipparen. Den senaste tid hade ju varit grå och full med regnskurar, men just denna dag flödade solen, och tillvaron förgylldes än mer, när klubbmästarmor bjöd på kaffe och smörgås. Tack Mary! / Bengt Alenfelt

12 Karlssons Klister Alla använder Karlssons Klister blott icke jag ty jag är en åsna! I modernare tappning känner många av oss igen denna slogan på följande vis: Alla använder Karlssons Klister utom jag för jag är en åsna! Alla vi som är tillräckligt gamla minns Karlssons Klister limmet som vi använde för att få ihop bitarna till våra modellflygplan. Och dessutom dög det till att laga olika ting med detta för sin tid mycket epokgörande lim. (Det förstås en tub Karlsson Klister kostade en del. Ett billigare sätt att få ett nästan lika bra lim var att lösa upp celluloid i aceton.) Vilken är nu bakgrunden till denna välkända slogan kan man undra? På webben kan de som har internetuppkoppling läsa hela historien med ledning av följande länk: Här nedan har jag saxat ihop en del textsnuttar från denna fil. Upphovsmannen till Karlsson Klister hette Axel Robert Karlsson och var född i Sollefteå den 19 mars Till Örebro kom han 1915 för att bli skofabriksarbetare. Axel Karlsson fick idén till klistret redan som fjortonåring, då han vikarierade som biografmaskinist. När filmen gick av användes bananolja för att foga samman filmen. Axel upptäckte att man kunde lösa upp celluloidfilm i bananolja och få ett utmärkt klister. Bananolja är en s k ester framställd ur ättikssyra och amylalkohol och den korrekta benämningen på bananolja är Isoamyl acetat. Innan vi kommer vidare i klisterhistoriken kan nämnas att Axel kom i delo med folk pga av sina politiska åsikter, jag lämnar detta därhän och går vidare till: En vacker vårdag år 1922 blandade Axel Karlsson för första gången till sitt klister i ett kök på Klostergatan i Örebro. Han blandade i en tvåliters mjölkkruka och fyllde att antal tuber.det här hände en vacker vårdag år En del menar att Karlsson utnyttjade filmrester från Svensk filmindustri som han smälte ner med aceton. Den mer fabriksmässiga tillverkningen av klistret startade i Stockholm i en lokal intill pannrummet i Folkets Hus. Tillsammans med kompanjonen Olof Olsson [ ] genomförde Karlsson en mycket framgångsrik marknadsföring i Stockholm. Mest berömd är historien om den sandwich-försedda åsnan Peppo som bar texten Alla använda Karlsons Klister utom jag, ty jag är en åsna. Genom en smart kupp på Norrbro lyckades de få åsnan filmad av SF i samband med en kortege med kronprinsparet. Filminslaget visade sedan i SF-journalen på biografer landet runt. Under 1925 arbetade Björn Widéns far, Sven Widén [ ] åt Axel som marknadsförare och säljare av skoputsmedlet "Skona Skorna". Axel Karlsson överlät hela verksamheten till sin kompanjon, som förövrigt hade bytt namn och hette Olof Klärre. Själv åkte Karlsson till USA, där han snabbt gjorde sig en förmögenhet. Han gifte sig med den svenskättade flickan Rosa Christina och i likhet med kompanjonen ersatte Axel sitt son-namn och kallade sig istället Axel Brodda. Vid börskraschen 1929 förlorade han sin förmögenhet och återvände till Sverige och samarbetet med Klärre. Axel Robert Brodda avled, drygt 85 år gammal, den 6 oktober Bengt Alenfelt Idag kallas limmet Karlssons Universalklister och tillverkas av den tyska firman UHU

13 Landning i dike / 12 sept 2006 Början av september bjöd på fint flygväder och lockade mig att med pensel i hand snygga till ett fönster ute på Arosängen. Jag satte frejdigt igång med att häkta ned av stugfogden anvisat fönster, placerade halvorna på ett bord, skrapade, sandpapprade och fick så till sist färg mest i alla fall dit den skulle. Oj, färg torkar inte med detsamma! Det skulle kanske ta några timmar och för att fördriva tiden kom min Limbo väl till pass. Vinden var mycket växlande, t o m väldigt växlande från tid till annan varför Limbon efter ett par turer vinglades ner och fick vila en stund. I kaffehörnan plockade jag fram termosen, njöt av en kaffeslurk och bläddrade samtidigt i gamla nummer av Model Airplane News. I några nummer från 80-talet handlade det ju fortfarande om att bygga själv, något som jag personligen finner mer intressant än att läsa om hur man idag sätter samman och provflyger ARF-modeller. En skalamodell med flottörer skulle enligt artikel provflygas med start från ett dike Texten till bilden lyder: Taking off from a ditch can be tricky and is definitely not recommended for the faint of the hart Jag avbröt läsningen när Sverker Norelius satte iväg med en för honom tämligen ny elmodell, (modellen heter ONYX från MFT med borstlös motor och LI-po cell) som flög förvånansvärt bra i den byiga vinden. Men landning utan full kontroll över vindriktningen innebär ju att modellen driver i sidled. På låg höjd över fältet gav Sverker höjdroder, modellen tappade fart och drev än mer. När detta under samma landningsmanöver upprepats några gånger flög modellen parallellt med gräskanten ovanför diket. Där försvann Sverkers modell så att grässtråna rök. Lyckan stod dock Sverker bi! Något i dikeskanten hade i sista stund vispat runt modellen 90, så att den nu låg prydligt utsträckt tvärs över diket ovanför vattenytan. Det här med diken kan få en att känna av hjärtat i halsgropen även vid landning. Det är knepigt att haka på fönster så att gångjärnen passar i varandra, än besvärligare är det med färgkladdiga fönster. Tack vare Sverker kom de på plats! Bengt Alenfelt

14 Följden av att bryta mot en levnadsregel Det började med att jag bröt mot min levnadsregel. Bygg själv - köp inte ARF! Det blev ändå en tjeckisk "Elipsoid" med spännvidden 2800 mm tillverkad av Reichard Modelssport, Brno med hemsidan: Insåg genast när jag öppnat lådan att jag köpt "grisen". Modellen var vacker att skåda. Men konstruktionen undermålig. Och smådelarna för att göra den färdig sekunda. Fick stora problem med stötstängerna till höjd och sida. På grund av kraftig böj gick de mycket tungt. Leverantören i Västergötland var först ovillig att ge hjälp. Fick till slut namn på en i Karlskoga som gav lite råd. Han hade insett problemen från början och ändrat om i stjärtpartiet. Dessutom förstärkt stabbens fastsättning till fenan. Ute på fältet var modellen mycket svårflugen. Steg överraskande långsamt. Krävde höjdroder. Kom ner med en lättare skada. Till nästa uppstigning hade jag flyttat tyngdpunkten framåt. Förbättringen blev liten. Vid tredje besöket ute på Hallstafältet skulle jag få assistans av en som fanns därute. Tog upp planet på hög höjd. Kränger av mig radion för att lämna över den. Då ser jag hur det dyker brant. Försöker räta upp. Lyckas inte. Planet har bestämt sig för att gå i backen. Förstår inte att jag var så låst vid att tyngdpunkten låg fel. Borde insett att stabben var den stora boven i dramat. Anfallsvinkeln var givetvis för stor. Smulorna samlades in i alltid med havd plastpåse. Ställdes undan i skamvrån. Efter nått år tömde jag ut spillrorna på byggbordet. Konstaterade ganska snart att skönheten för alltid var förlorad. Så återstod bara en sak. E l d b e g ä n g e l s e n. Göran Reibring var officiant (och fotograf). Olle Olsson som släpper en tår ändå

15 Prova-på-flyg med VLT-kortet vlt kortet t 0228 Lär dig flyga radiostyrda flygplan. Passa på, nu får du 3 lektioner gratis på VLT-kortet. Med en gratisannons i VLT försökte vi på försommaren locka VLTs läsare till prova-på-flygning ute på försommaren. Annonsen illustrerades av Kaj Johanssons ryggtavla och bl a texten: Att lära sig flyga ett radiostyrt flygplan är både tekniskt och mångsidigt. En hobby som tillfredsställer många olika intressen bygge. programmering, elektronik, och så flygningen så klart... Nu har du med VLT-kortet chansen att med flyglärare från Västerås Modellflygklubb och ett radiostyrt flygplan med dubbelkommando få tre lektioner gratis! Varje lektion är min. Vi kan ju inte påstå att satsningen påkallade våra flyglärares Sture Nordanståhl och Andreas Agensjö uppmärksamhet i översvallande grad. Jodå, några elever hade de allt, men inte så många som vi hoppats på. Det var Peter Adamenko som först kom på tanken. Dessvärre kom vi kanske försent in med vårt underlag till annonsen för att få ut erbjudandet tillräckligt tidigt. Skam den som ger sig. Peter har fått löfte av VLT om en ny annons till våren då gör vi ett nytt försök. Bengt Alenfelt

16 Roll-Out på Hässlö 21 maj 2006 Årets Roll-Out avlutades synnerligen pampigt med uppträdande av Team st SK60 med nya tystgående jetmotorer presterade enastående figurer i tät formation. Planen försvann dessvärre ibland upp i de grå molnen. För min del var inledningen likaså mycket stilfull och spännande. Bo Gustavsson och Anders Wikman, våra jetflygande kamrater i VMFK, fängslade publiken med sina modeller av resp J35 Viggen och F15 Eagle. Bosse har byggt sin jetmotor från en materialsats, medan Anders nu flög med sin egentillverkade Hawk turbin. J35:an lättade som ett skott med känt realjud och spridande doften av flygfotogen. Anders modell däremot steg mera värdigt och utan något nämnvärt buller. Vi har all anledning att vara stolta över pojkarnas uppvisning. Den modellutställning som Ragnar svarade för fungerade till sist efter en smula tjat för att få fram utställningsvärdar. Tack, ni som ställde upp - men det kunde ha varit fler som delade på uppdraget. Det är ju inte så alldeles kul att stå inne i hangaren utan att kunna ta del av aktiviteterna utanför. Anders nya Hawk-motor tilldrog sig berättigad uppmärksamhet, och Anders bidrog med fakta för intresserade. Jag nöjde mig med att titta på Armens Lejon. De for med kuslig precision i korsande formationer, de bytte cyklar med varandra i farten, körde baklänges i slalom, tog skutt genom eld mm mm. Bengt Alenfelt

17 Flygträff på Arosängen 27 maj 2006 I maj månad 2005 firade vi VMFKs 70-årsjubileum ute på Arosängen. Många har under året önskat en uppföljare. Jodå, vi kallade till en flygträff i slutet av maj. Väderläget var inte det bästa, och länge var vi osäkra på vilket datum som skulle gälla för vår träff. Prognosen på fredag kväll 26 maj gav hopp om drägligt flygväder, och vi utlyste i sista stund vår träff till dagen efter. Morgontimmarna bjöd på sol och blå himmel. Frampå dagen kom skyarna och solvärmen försvann, den hade behövts i den kyliga vinden - men, vi slapp i alla fall regnskurar. Prognosen stämde således mycket väl. Folk kom från när och fjärran yngst var Jonas Gustafssons 4 månader gamla dotter och äldst vår nestor Göran Reibring. Mattias Johansson från Sala visade prov på bensinmotordrivna modeller. Jocke Göransson från Gnesta kom med en elmotorkärra med 2,5 kw effekt i nosen. Han hade dessutom med sig en riktig värsting, en borstlös motor på 11 kw. Batteripaketen till den kostar mer än 10 tkr smakar det så kostar det. Kim Mortensen från Strängnäs flög med flera skalamodeller, alla ärrade efter flitigt bruk. Medlemmar ifrån Esklilstuna, Köping och från orter långt längre österut flög med sina modeller liksom ett stort antal av våra egna VMFK-kamrater. Ove Andersson bidrog till underhållningen med sitt stuntprogram. Jag tror att flera liksom redaktören hade hjärtat i halsgropen under hans våldsamma manövrer. Ragnar och Mary Eriksson höll oss med grillkorv och kaffe. Hembakade bullar vankades i stor mängd, vi har Sture Nordanståhls fru Vanja Jakobsson att tacka för dem. För tillfället gott om lediga stolar med Ryanair (Ragnar Eriksson)

Flygbladet 2007 nr 2. December 2007. Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor

Flygbladet 2007 nr 2. December 2007. Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor Flygbladet 2007 nr 2 December 2007 Canon Business Center Västerås vår tryckerisponsor för Flygbladet Kallelse till årsmöte, medlemsavgifter mm Sid 1 (3) Hej alla medlemmar i Västerås Modellflygklubb! Ett

Läs mer

FLYGBLADET NUMMER 2 2004. Dec 2004

FLYGBLADET NUMMER 2 2004. Dec 2004 FLYGBLADET NUMMER 2 2004 Dec 2004 Information Sid 1 (3) Hej alla läsare av FLYGBLADET! Utöver information av allehanda slag innehåller detta nummer först och främst kallelse till årsmötet för 2004, verksamhetsberättelsen,

Läs mer

FLYGBLADET NUMMER 1 2003. April 2003...

FLYGBLADET NUMMER 1 2003. April 2003... FLYGBLADET NUMMER 1 2003 April 2003... Hej alla läsare av FLYGBLADET! Säsongens första nummer har en aning magert innehåll eftersom vår eminente redaktör, Bengt-Olof Carlén, just nu arbetar en längre period

Läs mer

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004...

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004... FLYGBLADET NUMMER 1 2004 Mars 2004... Information Sid 1 (3) Hej! Här följer litet information inför sommaren och en återblick på årsmötet och genomförda aktiviteter, samt litet annat smått och gått. Innehållet

Läs mer

Multiplex Heron. Vårens Meeting. En titt på. Utställning i Nordstan 2015. Combat med Dubbeldäckare. Göran Ridderströms Bumling

Multiplex Heron. Vårens Meeting. En titt på. Utställning i Nordstan 2015. Combat med Dubbeldäckare. Göran Ridderströms Bumling 2 2015 SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND PRIS 60:- MOMSBEFRIAD En titt på Multiplex Heron Vårens Meeting Owe Åhlunds flygplan. Det är nu utrustat med en Glödstifts motor, men skall eventuellt konverteras till

Läs mer

SMFK Modellflygnytt TIDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB

SMFK Modellflygnytt TIDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB Årgång 2002 Nummer 1 PG 40 57 55 0 TIDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB HotSpot från Hobbymässan FRESCATI 2001 I det här numret: Vadå hangflyg? 1-3 Sjöflygträff 4 Smått och Gott 5 Aktivitetskalendern

Läs mer

EAA-NYTT. Sista turen från Barkarby. Medlemstidning för EAA Sverige #3/juli 2010 årgång 43

EAA-NYTT. Sista turen från Barkarby. Medlemstidning för EAA Sverige #3/juli 2010 årgång 43 autopilot Lennart Öborn berättar om installationen som gör att han numera landar pigg och utvilad luftens ferrari På besök hos den skånske Falcobyggaren Dan Gamble. Fly-in-tider Vi tittar till flygarträffarna

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

Mycket från sommarens Meeting

Mycket från sommarens Meeting 4 2014 SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND PRIS 60:- MOMSBEFRIAD Mycket från sommarens Meeting Roger Engström Luleå med sin Super Cub på flottörer. Snygg fågel i retroskrud Retroträff i Klagenfurt Hans Nygren Memorial

Läs mer

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2011 Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland X-Alps light Går det att göra det själv? Karlsson på taket

Läs mer

Sagolika Slovenien. Heja Sverige! Framgångar på tävlingar. Urban Valic Möt en av de snabbaste. Paramotor Världens största PM-möte

Sagolika Slovenien. Heja Sverige! Framgångar på tävlingar. Urban Valic Möt en av de snabbaste. Paramotor Världens största PM-möte HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2008 Heja Sverige! Framgångar på tävlingar Urban Valic Möt en av de snabbaste Paramotor Världens största PM-möte Sagolika Slovenien Fina flyg för

Läs mer

Lego är lego, skydive är skydive Harald

Lego är lego, skydive är skydive Harald NR 2 2005 PACMANUAL S Stridshoppning i Polen Det var bättre förr (eller?) Historien om FKC Lego är lego, skydive är skydive Harald FKCG 2005 STYRELSEN Ordförande Niclas Grill Ängsvaktaregatan 8a 416 52

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #5/2011 årgång 44

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #5/2011 årgång 44 miljöflyg Praktiskt användbar distansflygning är möjlig att göra helt utan utsläpp av avgaser. minicruiser Lägesrapport från ett kolfiberbygge. sjöflyg i norr Sjöflygfantasten Bengt Bergsten berättar om

Läs mer

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan 2 Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09 Reservdelslistan 1 2009 Från ordförandens skrivbord Hej! Goda råd, vad är ett gott råd egentligen? Självklart

Läs mer

Medlemstidning för föreningen Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt. nr 2-02

Medlemstidning för föreningen Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt. nr 2-02 Medlemstidning för föreningen Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt nr 2-02 NORDISKA 2002 MÄSTERSKAPEN Impact P51 D LM10#/01 2 2/2002 Paul Walkers Miss America P51 Mustang Paul Walker har gjort

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 5 2000 Decathlon Öppet Hus Allt om FAI-konferensen! (Sid. 14-21) Vår Decathlon har kommit! (Sid. 5) Klubbkvällar Fredrik Åstrand provar NVG på klubbkväll (sid. 23)

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 5 2003 STORT JUBILEUMSNUMMER Linköpings Flygklubb Reno Air Races 2003 (sid. 15-16) En diamantflygning (sid. 13-14) Allmänt klubbmöte 26 november (sid. 4) Pontus var

Läs mer

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare KONTAKTEN Medlemsblad för Linköpings Flygklubb Samlingsnummer 2013 www.lfk.se Sid 1 Ledare Sid 3 Ordförande Göran har ordet INNEHÅLL Sid 16 Classic Aircraft Meeting på Hedlanda Sid 20 Nytt ansikte utåt

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

Elektronisk tändning för flygmotorer? Staffan i Reno. En RV7 med Subaru H6. Verksamheten 2009 summeras. Underhåll av metallpropellrar

Elektronisk tändning för flygmotorer? Staffan i Reno. En RV7 med Subaru H6. Verksamheten 2009 summeras. Underhåll av metallpropellrar Nr 1 februari-mars 2010 Årgång 43 SVERIGE Staffan i Reno Underhåll av metallpropellrar En RV7 med Subaru H6 Elektronisk tändning för flygmotorer? Verksamheten 2009 summeras INNEHÅLL Medlemsorgan för EAA

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 3 2003 Flygning med ljusförstärkare på FFK-övning. Sid. 9-10. Glad ordförande på klubbutflykt i Bergen, vilken fick ett snöpligt slut. Sid. 6. Resultat från KM- Debutant-

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

HYPOXIA. Magnifikt Nordic. Kåseberga Vårlekar på sydkusten. Hängflyg Snurr på motorsele. SM i akro Bra drag i Åre

HYPOXIA. Magnifikt Nordic. Kåseberga Vårlekar på sydkusten. Hängflyg Snurr på motorsele. SM i akro Bra drag i Åre HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 3-2012 Kåseberga Vårlekar på sydkusten Hängflyg Snurr på motorsele SM i akro Bra drag i Åre Magnifikt Nordic Flygning varje dag på SM i nordspanska

Läs mer

Heta blåsor i Brasilien. Dundret Midnattsflygning i norr. Jersey Hang i Engelska kanalen. Värmland Höstflygning på hemmaplan

Heta blåsor i Brasilien. Dundret Midnattsflygning i norr. Jersey Hang i Engelska kanalen. Värmland Höstflygning på hemmaplan HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2008 Dundret Midnattsflygning i norr Jersey Hang i Engelska kanalen Värmland Höstflygning på hemmaplan Heta blåsor i Brasilien Distanskurs i Governador

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer