Sjukvårdspartiet i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukvårdspartiet i Värmland"

Transkript

1 Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Febr/Mars 2014 Årgång 12 Nr1 SiV Ungdoms första verksamhetsberättelse Från vänster, Linnea Utterdahl, Malin Larsson, Oscar Karlsson, Sebastian Hidén I detta nummer av Medlemsbrevet kan du läsa: Magnetröntgenkameran äntligen på gång till Torsby Sjukhus Intensivt arbete pågår för att förbättra barn och ungdomspsykiatrin Självklart jobbar vi för att mellanvårdsplatserna ska bli verklighet! Arvika sjukhus ska finnas kvar och utvecklas! Komplementära behandlingar en mänsklig rättighet enligt WHO! Läs mer på sid 6 Läs mer på sid 10 Läs mer på sid 14 Läs mer på sid 16 Läs mer på sid 22

2 Ledare Om förväntan, demokrati och politisk verklighet. Nu har den sakta, smygande, men med all tydlighet startat. Jag talar om valrörelsen. Hur märker jag som aktiv politiker det? I första hand har det blivit allt tydligare att dialogen förändras. Eller uteblir. Det är en verklighet där devisen allt du säger kan vändas emot dig får sin betydelse. På ett sätt är det ju helt naturligt. Varje parti och varje partimedlem som önskar få mandat att påverka nästa mandatperiod upplever med all tydlighet behovet av att själv framstå som förträfflig, vilket lätt innebär att låta skuggor läggas på motparten. På ett förunderligt sätt blir också detta spännande. För mig uppstår en tydlig kontrast. Framförallt får den kontrasten mig att fundera över hur vi i SiV vill fungera denna valrörelse som kommer att bestå av en skön mix av nya och etablerade valarbetare! Politikens roll är att ange mål och riktning, att fatta de beslut som är nödvändiga för att nå målen. Landstingsplanen, är ett exempel. Den kan t ex som nu förespråka att vi ska ha minst tre sjukhus i landstinget, och att samverkan med näraliggande landsting skall ske för att möta medborgarnas behov av tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Krav och kvalitetsböcker för hälsovalets (Vårdcentralerna) innehåll och mål ett annat. Här styr politiken t ex den ekonomiska ersättningen för att stimulera uppfyllandet av politiska mål och resultat. Sedan har vi våra tjänstemän (anställda chefer, administratörer etc) som tillsammans med professionen (sjukvårdspersonal, biståndsbedömare etc) har i uppgift att utifrån dessa mål och riktningar - och samtidigt all gällande lagstiftning (vilket är ganska omfattande) skall arbeta fram hur detta skall göras. Att blanda sig i det, kallas på politiskt fikonspråk för att stoppa handen i syltburken. Kurser ges ständigt för att lära politiker att vara politiker och tjänstemän att vara tjänstemän. Ändå är det lätt att som politiker falla för allmänhetens förväntningar och sin egen otålighet och gå in och peta i nämnda syltburk. Liksom det inte alltid är lätt att som tjänsteman låta bli att försöka styra politiken, vilket på samma fikonspråk kallas tjänstemannastyre. Dessa kan rubba såväl förtroende, som pågående lovvärda processer. Under tiden smyger valrörelsen sig fram. Och det är lätt att som politiker bli stressad. Hur ska mina medlemmar och väljare veta att det jag och mina medpolitiker jobbar dagligen med, faktiskt går i rätt riktning? Att det mobiliseras en vilja, en insikt och konkreta åtgärder för att ta tillvara de idéer och arbetssätt som leder mot målen? Den nuvarande politiska majoriteten har som strategi att peka mot målet, ha täta dialoger med verksamhets- och brukarföreträdare och att stödja en förändring som kommer inifrån verksamheten. Men som ska leda till de politiskt satta målen. Ett sådant är att köer till psykiatri skall försvinna. Men även om en förändring kommer inifrån ska vi inte tro att den är smärtfri. Den är alltid förenad med konflikter. De medarbetare som tror på den ställs emot dem som av olika skäl skäl inte har motivation att gå in i förändringen. Nu är det frestande att fatta nya beslut, som syns utåt mot väljarna, men som faktiskt skulle kunna fördröja resultatet. Därför att det istället för att ge arbetsro och näring till pågående processer, skulle stoppa upp dem, och starta nya. Omstart av processer tar tid, och kan också förklara den förändringströtthet och misstro som finns. Det menar jag skulle vara en destruktiv toppstyrning i brist på lyhördhet och respekt för medarbetarnas kompetens. Istället kan man som politiker berätta vad som håller på och hända för allmänheten, både för att förklara hur man förvaltat förtroendet som har getts, men också för att ge aktiva medarbetare en välförtjänt uppmuntran. Detta kan t ex berättas genom insändare i tidningar. Men då är vi lätt tillbaka till; allt du säger kommer att användas emot dig. Den vanligaste kommentaren är; det där säger du eller gör bara för att det är valår på gång! Ja, det är ju faktiskt delvis rätt. Demokratin är ju uppbyggd så. Vi behöver visa och berätta vad vi gör och vart vi ser oss vara på väg. Så att väljaren har chans att tycka till. Prioriterar vi rätt? Jobbar vi i rätt riktning? Samtidigt är jag medveten om att 2

3 först när väljaren upplever att det blivit förändring i verkligheten, i bemötande och utbud - det är då de kommer lita på det vi gör och på att vi menar det vi säger. Och då vi kommer att känna oss nöjda och tillfreds. Samtidigt är dessa skrivarstunder tillfällen för reflexion och egenkontroll. Kan jag stå för det jag säger? Är riktningen fortfarande rätt? Ja, jag tror att det är en sund del av demokratin, även om den ibland bemöts osunt. I mitt hjärta är varje dag viktig för att skapa den välfärd som jag och mina medpolitiker, i SiV och andra partier har möjlighet att påverka. Det är utan tvekan det jag längtar efter. Och som driver mig i mitt arbete varje dag. Det är ett lärande och ett skapande. Som jag hoppas ska få fortsätta utan avbrott i rätt riktning. Och tack och lov för demokratin. Äkta demokrati stimulerar mig! Det är en viktig del av välfärden, så låt oss fortsätta att reflektera. Nu kan vi välja att enbart delta i det spel som ger den sanning vi ser rättvisa. Inget enskilt parti kan som en magisk stav få allt på plats och få allt att fungera som i en utopisk värld. Jag såg nyligen en intervju med ett nytillträtt kommunalråd. Hon försökte säga att hon ville utveckla inflytande och delaktighet för medborgarna. Vad jag hörde henne säga var att alla goda krafter behövs (både hos medborgare, anställda och politiker) för att ur den verklighet de befinner sig i, tillsammans kunna skapa den klokaste och bästa tillvaro med de tillgängliga möjligheter och resurser som finns. Reportern intervjuade också andra, som dock förmedlade en helt annan förväntan. En förhoppning om att nu skulle denna nya ledare ensam åstadkomma ett slut på arbetslöshet, förbättra service och välfärd. Jag vill leda ett parti som i varje samtal, i varje debatt väljer att låta sanningen råda. När vi vinner eller förlorar mandat ska det vara genom sanna processer. Som kommunicerar det vi faktiskt vet och tror på. Jag vill leda ett parti som också vågar ställa krav på oss alla som medmänniskor. Vi behöver alla fråga oss mer hur kan jag bidra, vad kan jag göra. Självklart skall politiken ta största ansvaret! Den politiska ledningen skall leda utveckling som påverkar en vitt skild skara av individer och grupper. Ingen kan dock vara allt för alla. Jag tror det är viktigt att våga vara ett parti som inte utger sig för att veta bäst. Men som genom sina handlingar och kommunikation, visar att vi är en fena på att samverka, kommunicera och att leda! Att leda en utveckling som prioriterar människovärde, demokratiska processer och framtidstro! Jag menar att SiV redan är det! Det är en av anledningarna till att jag gärna tog på mig detta förtroende som ordförande och landstingsråd. Men vi behöver arbeta aktivt för att bevara och utveckla den biten. Hur menar jag att detta ska gå till? Jag har inte alla svaren, därför behövs just du och alla andra kära medlemmar. Jag vet dock en sak. Det gäller att börja med att medvetandegöra detta. Det handlar inte bara om att kommunicera. Utan också om att metakommunicera ; att prata om hur vi pratar. Och tänker. Så att vi alla i våra processer kan hjälpas åt att hålla riktningen! Riktningen mot ett Värmland för medmänsklighet, demokrati och välfärd! Du hänger väl med? Du behövs för Ett bättre liv med SiV! Marianne Utterdahl/Ordförande SiV 3

4 Inför valrörelse och framförallt - ny mandatperiod Under arbetet med att ta fram ett förslag på uppdaterat handlingsprogram inför valrörelse och framförallt - ny mandatperiod, har vi i arbetsgrupperna testat av våra skrivningar på bland annat några medlemmar. När jag visade texterna för medlemmen Helena Ottosson, fick jag spännande och mycket insiktsfulla reflexioner; jag tyckte det var ett så vackert sätt att beskriva det vi kämpar för; nämligen att välfärden måste styras och ledas utifrån insikten att kvalitet är resurseffektivt. Jag fick tillstånd att dela med mig av hennes ord i medlemsbladet. Varsågod: Valmanifestet ser fint och trovärdigt ut. Om frågan uppstår: Kan man kosta på sig en sådan utveckling? Naturligtvis kan man det för att det betalar sig tillbaka i längden. Motsatsen är avveckling. Ett dualistiskt samhälle utgår ifrån att om välfärden kostar för mycket, då faller hela konstruktionen samman. Men välfärd kan inte kosta för mycket. Välfärd är eller inte är. Den utgör konstruktionen. Den är bra eller inte bra. Ett axiom och kan verka självklart, men det låter inte så i den offentliga debatten, eftersom frågan är: Hur mycket kan man dra in på utan att riskera välfärden?! Alla inskränkningar riskerar välfärden. Omsorg som leder till ökad hälsa, gör oss glada, lyckliga och tillfredsställda i alla avseende. Otillfredsställande omsorg leder till det motsatta; fattigdom, sjukdom och religiösa motsättningar. I ordets rätta bemärkelse leder det till konflikter och krig, som är det ultimata misslyckandet. Det låter måhända dramatiskt, men det utspelar sig ständigt. Sådana olyckliga tillstånd vittnar om att vi lider av fattigdom, sjukdom och otrygghet. För att värna om den i hög grad goda välfärd vi lever i här hos oss, är det av största vikt att ifrågasätta och peka på när krackeleringar uppstår; men utan att ge intryck utav att den är på väg att haverera. Det skrämmer. Sjukvården och skolan är bra, men det är inte självklart och kan alltid bli bättre. Det kräver ständig kritisk utvärdering för att inte förfalla. Eftersom SiV prioriterar allas omsorg, betonar betydelsen av detta och att det alltid lönar sig i längden på alla områden att sträva efter högsta möjliga kvalitet och kompetens. SiV tänker och agerar utifrån ett helhets perspektiv och sätter människan i centrum, och det är viktigast av allt. Då får det får kosta vad det vill; det är dyrbarast. Att spara är att förebygga ohälsa, decentralisera, specialisera, värna om landsbygden, allas lika värde och mångfald. Allt vad SiV står för och mycket mer. Det låter bra och sticker ut med prioritering på det som är av egentligt värde och med betoning på hälsa sett ur ett helhetsperspektiv. / Helena Det som sticker ut och är av egentligt värde. Tack Helena, du sätter fingret på det viktigaste! Vår partislogan känns som ett fint slutord till dina reflexioner: Ett bättre liv med SiV. Nytt medlemsregister! Marianne Utterdahl Utvecklingen går framåt, och nu har SiV skaffat ett modernare medlemsregister. Det innebär bland annat att utskick av brev och övrig kommunikation med er viktiga medlemmar kan bli smidigare och effektivare. Till exempel ökar möjligheten att kommunicera via mail och textmeddelande (sms) på telefonen. Som vanligt kommer vi självklart att fortsätta skicka brev till alla medlemmar som önskar all kommunikation via posten. Nu har ju också SiV Ungdom till vår glädje startat sin verksamhet, och då kunde vi t ex konstatera att vi saknade ett sätt att säkerställa att alla medlemmar under 35 år får information och kommunikation om detta. Likadant saknar vi uppgifter om åldersstrukturen i partiet i övrigt. Därför, kära medlem önskar vi Din hjälp med att uppdatera vårt register! Hjälp oss genom att skicka in via post, sms eller mail, dina uppgifter. Eller ta med till årsmötet! Vi vill gärna veta: Namn Nuvarande adress Telefon mobilnr Ditt födelsedatum (år, månad, dag) adress 4

5 Angående smördebatt, Vad borde vi vara rädda för, naturligt fett eller kemikalier och socker? Nedanstående artikel av Malin, Lovisa och Marianne är skriven och inskickad till VF, (dock vid tryckandet av nyhetsbrevet ännu ej publicerad). Vår artikel är skriven som en reaktion på bland annat Dietisterna förespråkar lightprodukter, som var publicerad i VF Detta efter en rad insändare och artiklar i VF som handlat om möjligheten - eller som vi menar rätten till naturlig mat och produkter i skolan. Det hela handlar om vad vi kan eller bör servera våra barn i skolan. Dietisterna vid Landstinget i Värmland har reagerat på debatten om smör och mjölk i skolan, där många föräldrar kräver naturligt (riktigt) fett såsom smör och helmjölk istället för margarin och lättmjölk. Dietisterna menar att denna debatt skapar förvirring hos föräldrar och hävdar att deras kostråd, som baserar sig på Livsmedelsverkets rekommendationer inte är mossiga, utan är baserade på forskning. De menar också att man behöver ha lite på fötterna, innan man kritiserar dessa rekommendationer. Ja, här kan man verkligen använda devisen därom tvista de lärde, för sanningen är ju att det finns mycket framstående forskare som hävdar motsatsen. Frågan som många ställer sig är vilka som är mest fristående från läkemedelsbolagens kassakista? Hur man utvecklar en kunskap som är djupt rotad i den legitimerade dietistsjälen, är en annan fråga många ställer sig. Artikeln finns att läsa i sin helhet på De av oss i SiV som var på höststämman i Svaneholm i oktober, och lyssnade till Kostdoktorn Andreas Eenfeldt fick en gedigen genomgång om hur den så kallade forskningen lett till en fett-skräck genom de senaste årtiondena. Och hur detta resulterat i allt fetare befolkning. Allt mer forskning talar ju också för att det är socker och inte fett som är källan till inflammatoriska tillstånd i kroppen och nyligen publicerades forskning i British Journal of Psychiatry. Denna forskning visar ett starkt samband mellan konsumtion av raffin- 5 erat socker och psykisk sjukdom. Forskarna fann att högt intag av raffinerat socker och mejeriprodukter ökade förekomsten av schizofreni och depression. Vidare visade denna forskning att kost rik på fett och minskat intag av socker främjar de viktiga tillväxthormon som finns i hjärnan och som krävs för minne och inlärning. Andreas lärde oss att de allra flesta produkter som är reducerade från naturligt fett, har tillsatt SOCKER! Detta för att det helt enkelt inte smakar gott annars. Den som är intresserad kan t ex läsa boken Forskningsfusket, som är skriven av Docent Ralph E Sundberg, och hans blogg finns på se/#home På kan du följa en lång rad forskningsartiklar och debatt i ämnet. Eller läs Andreas bok Matrevolutionen. LCHF rörelsen har en mycket intressant hemsida: lchfevents.se Den juli kommer flera intressanta talare att finnas i Medborgarhuset i Säffle, se separat annons. Allt fler forskare och sakkunniga pekar i samma riktning. Det senaste utspelet av intresse i frågan är av fetmaforskaren och professorn Claude Marcus, som i Aftonbladet den 25 februari säger sig fått nog, och kräver krafttag från politiker: Varannan svensk är fet, och det kommer sluta med katastrof. Människor kommer att dö för tidigt och i onödan. Hans krav gäller punktskatt på läsk och godis alltså socker! Nå, allt mer forskning pekar på att det är socker och stärkelse och inte naturligt fett som vi borde oroa oss för - och för många är det självklart att mat fri från processer, socker och kemikalier alltså naturlig mat är det bästa för människokroppen. Så frågan jag ställer mig, är följande: - är det måhända inställningen från viss legitimerad personal till allmänhetens förmåga till sunt förnuft och att ta in och värdera forskning som är det mossiga i sammanhanget? / Marianne Utterdahl Läs vår artikel, som i huvudsak är skriven av vår egen smörexpert, Malin Larsson

6 Angående smördebatt, Äntligen är MR på ingång även i norra delen av länet! Dietisterna förespråkar lightprodukter i VF Dietisterna tycker att det är ett problem att det bara fokuseras på mjölk och smör. Vi i Sjukvårdspartiet i Värmland, (SiV) är väldigt glada över att den politiska ledningen i Karlstad nu reflekterar över detta och vi hoppas att det leder till att de gör om och gör rätt. Vi frågar oss varför det skulle vara ett problem att låta barnen få välja vad det vill ha på smörgåsen eller att dricka? Enligt artikeln menar dietisterna på Livsmedelsverkets uppdrag att om man skulle välja att servera smör och standardmjölk måste alla recept ändras för att barnen får i sig för mycket fett. Det är lätt att tänka att fett i mat leder till fett i och på kroppen. Men allt mindre talar för att naturligt fett skulle ha denna skadliga effekt. Dietisterna hänvisar till Livsmedelverkets rön om att det är viktigt att barnen får i sig D-vitamin och det uppfattar vi som korrekt. Det finns dock naturligt D-vitamin i smör och standardmjölk vilket det inte gör i margarin och lättmjölk. Det är framställt i en kemisk process. När barnen äter processad mat så talar allt mer forskning för en rad andra ohälsosamma effekter som t.ex. att de får inflammationer, ett tillstånd som ligger till grund för hjärt- och kärlsjukdomar och många andra sjukdomar. Det leder även till försämrad insulinkänslighet, vilket är första steget mot diabetes och fetma. På samma sätt talar allt mer för att barn som äter margariner blir allergiska i högre grad än barn som äter smör. Så denna fråga som just nu bara handlar om smör och mjölk är en viktig fråga. Vi i SiV förespråkar rätten att i största möjliga grad använda naturliga produkter i matlagningen. Debatten om det lilla margarinpaketet handlar om något mycket viktigt. Våra barn är vår framtid och vi ska tänka flera generationer framåt. Det lilla paketet påverkar även globalt eftersom det innehåller palmolja. Vi måste tänka mer regionalt och lokalt så att vi kan få svensk och naturlig mat på bordet. Politiker och kostchefen har ansvaret och vi ser fram emot att få se dem välja bort denna kostdiktatur och istället välja att genomföra kostdemokrati och låta barnen få möjlighet att välja det naturliga alternativet smör, standardmjölk och naturlig mat. För Sjukvårdspartiet i Värmland (SiV) Malin Larsson, Siv Ungdom och styrelsemedlem Lovisa Månson, Ledamot Marianne Utterdahl, Ordförande 6 Redan 2005 skrev jag en motion till landstingsfullmäktige om att Värmland verkligen var i behov av ytterligare magnetkameror. Landstingsfullmäktige tillstyrkte min motion och Värmland fick då ytterligare en kamera som blev förlagd i Arvika. Vi i Sjukvårdspartiet har sedan dess kämpat för ytterligare en MR utrustning för partiets uppfattning är att den tekniken ska finnas på alla akutsjukhus. Magnetkamerautrustningen behövs som ett komplement till nuvarande röntgen. På grund av den långa väntetiden som råder idag skickas patienten till datortomografi undersökningar(ct) och utsätts för större stråldoser än om undersökningarna gjordes med en magnetkamera (MR). (CT undersökningarna visar inte om det finns tumörer eller andra sjukdomar i kroppens mjukdelar). Magnetkameran används för att ta bilder av nästan alla organ i kroppen, även tredimensionellt. Idag har många, rygg, nacke och axelproblem, den här tekniken gör det möjligt för läkarna att ställa tidig diagnos så att de kan sätta in rätt åtgärder snabbt och effektivt. T.ex. stroke och cancersjukdomar upptäcks även de på ett tidigt stadium, vilket innebär att patienten inte behöver utsättas för mer lidande än nödvändigt. Här i norra delen av länet är vi idag väldigt glada att Sjukvårdspartiet har lyckats i sin ansträngning att få landstingsstyrelsen att tillstyrka ytterligaren en MR och att den ska förläggas på sjukhuset i Torsby. Vi har blivit lovade att allt ska stå klart i december 2014 och ta emot första patienten i januari Alla patienter från norra delen av länet slipper då den långa resan till Karlstad eller Arvika och den dryga väntan på sin diagnos. STORT TACK Till partikamraterna Från oss här i norr Birgitta Sjögren

7 Patientnämnden i Värmland Här berättar Birgitta Wessmark, SiV:s representant i Patientnämnden om hur denna för patient och närstående viktiga funktion.. Patientnämnden i Värmland är en fristående och opartisk instans som patienter och närstående kan vända sig till om det uppstått problem i kontakten med sjukvård samt tandvård. Enligt lag har patientnämnden till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom: Det är fler kvinnor än män som vänder sig till patientnämnden och det är betydligt fler kvinnor än män som anser sig dåligt bemötta. Detta är ett mönster sedan något år tillbaka, frågan är vad som ligger bakom dessa kvinnors upplevelser. den hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting och kommuner eller enligt avtal med landsting och kommun. den allmänna omvårdnaden enligt social tjänstlagen som ges i samband med så- dan hälso- och sjukvård. Den tandvård som bedrivs av landsting. Det största antalet ärenden rör området Vård och behandling. Ofta finns orsaken att finna i bristande kommunikation och information inför behandling. Klagomål angående långa väntetider vid akutmottagningen på Centralsjukhuset fortsätter att Patientnämnden ska stödja och hjälpa patienter komma in till patientnämnden. och också bidra till kvalitetsutveckling och patientnär en skriflig anmälan inkommer begärs yttransäkerhet genom att: de från berörd verksamhet. Patienten informeras också om möjligheten att själv kontakta verksam- hjälpa patienter att få den information de hetschef för att lösa uppkomna problem. Informa behöver. tion ges också om patientförsäkring, Läkemedels- främja kontakter mellan patienter och vård försäkring och andra myndigheter. personal. Som ledamot i patientnämnden har jag fått delta - hjälpa patienter att vända sig till rätt myn- i olika utbildningsinsatser och de här åren har varit dighet. otroligt lärorika. Min personliga uppfattning om - rapportera iakttagelser och avvikelser av patientnämnden, i dess nuvarande form, är att betydelse för patienterna till vårdgivare den gör nytta. och vårdenheter. Birgitta Wessmark Av Värmlands 16 kommuner har 14 avtal med landstingets patientnämnd. Patientnämnden tar inte ställning i medicinska eller ekonomiska frågor. Sagt av barn Patientnämnden är utsedd av landstingsfull mäktige och består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Alla patienärenden registreras och dokumen teras. Patientnämndens tjänstemän och ledamöter har tystnadsplikt. Till patientnämnden kommer ca 950 ärenden per år. Under rubriken bemötande och kommunikation har det skett en viss ökning. De ärenden som finns under denna rubrik hadlar om ovänligt bemötande. OM YRKEN * Bonden är en väldigt lycklig man, först och främst för att han har traktor, men också för att han slipper jobba HÅKAN 7 ÅR 7

8 Politiskt initiativ från Värmlandssamverkan Förslag till fristående patientnämndskansli och patientmottagning. Patientnämnden bör vara en fristående instans i förhållande till hälso- och sjukvården. Vår uppfattning är att den rätta placeringen av patientnämndens kansli är på samma nivå som revisionskontoret. Tjänstemannaorganisationen likställd med förtroendemannaorganisationen i patientnämnden. Resa till Norrbotten 9-12 jan. Med förväntan reser jag, Lovisa Månson, ombud för SiV och Malin Larsson, sekreterare för Siv Ungdom upp till Norrbotten för att träffa Norrbottens Sjukvårdsparti. Vi kommer först till deras kansli och träffar där Erika Sjö, ombud för partiet. Med henne åker vi sedan Jokkmokk och den Valupptakt de ska ha där. Förutom att det är mycket snö och vackra omgivningar så är det mycket politik. En sådan organisation skulle Stärka patienters och närståendes förtroende för patientnämndens oberoende ställning. Bidra till ökad patientsäkerhet. Kraven ökar på patientnämnden vad gäller återkoppling till verksamheterna. Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) respektive Myndigheten för vårdanalys ställer också ökade krav på rapportering. Genom att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter och upplevelser ges möjlighet till fördjupning av olika problemområden. Bättre möta ökande krav på patientnämnden från patienter och närstående respektive lagstiftare. Patientmaktsutredningen föreslår en ny patientlag som väntas träda ikraft från Lagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Utredningen föreslår ett förtydligande i lagen, att nämnderna ska erbjuda patienter information så att de kan ta tillvara sina intressen i sjukvården. Det innebär också en anpassning till andra landstings organisation. Effekten blir då en likartad struktur i landet vilket kan underlätta för den enskilde då patientrörligheten ökar. Vi föreslår att landstingsstyrelsen beslutar: att ett fristående kansli för patientnämnden inrättas. att skapa patientmottagning för patienterna i första hand på våra tre sjukhus. Värmlandssamverkan Jane Larsson (C), Fredrik Larsson (M) Marianne Utterdahl (SIV), Gert Ohlsson (FP) Eva Hallström (MP), Elisabeth Kihlström (KD) 8 Ordförande Kenneth Backman, Norrbottens Sjukvårdsparti, som lede mötet i Norrbotten. Slutsatser vi kan dra efter denna resa är att vi har många frågor kring sjukvården som vi delar med Norrbottens Sjukvårdsparti och som ligger oss varmt om hjärtat till exempel kortare köer. Men det som också är mycket intressant är att vi tänker mer utanför ramarna när det gäller förebyggande vård. Som till exempel friskvård, KAM och bra mat. Där blev det en del diskussioner då Norrbottens Sjukvårdsparti visade sig intresserade av våra tankar kring detta. Vi insåg att Sjukvårdspartiet i Värmland kan inspirera andra och visa på nya vägar, samtidigt som vi fortsätter att arbeta och värna om våra gamla hjärtefrågor. Lovisa Månson Ombud för SiV

9 Mycket det senaste året har varit fokus fokus på Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) Glada trygga barn, en självklar målsättning! Sjukvårdspartiet i Värmland lägger ner oerhört mycket kraft på att förbättra tillgänglighet och utbud till vård för psykisk ohälsa, både vad gäller barn och vuxna. Mycket fokus har det senaste året varit på Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) där stora problem finns och har funnits med tillgängligheten. Allt för många barn och familjer har fått vänta allt för länge, och trots återkommande löften från tjänstemannaledningen vid flertaliga fullmäktigesammanträden, när problemen diskuterats hade det inte vänt. Som nytillträdd ordförande i PPU (Primärvårds och psykiatriutskottet) efter vår Erik Jansson tog jag över hans genuina arbete för detta. För oss i SiV är denna situation fullständigt oacceptabelt. Det finns en politisk enighet över behovet att ordna detta över parti och blockgränser, så den politiska viljan eller politiskt givna uppdrag till verksamheten saknas inte. Detta är uppdrag som skall göras, och alla är medvetna om hur viktigt det är för individer och familjer men också samhällekonomiskt att vi möter barns behov i tid. Likaså inte bara vill professionen möta detta på bästa sätt själva, utan de mår mycket dåligt av att inte kunna nå upp till kraven. Frågan jag ställde mig var; varför blir det inte bättre när alla ändå säger sig vilja det? Pengar saknades inte i divisionen, då det samma år som jag tillträdde redovisades ett överskott på närmare femton miljoner kronor! Var låg problemet? Revisionsrapporter och organisationsanalyser och dialogforum har visat att det finns många förklaringar. Förändrade krav och förväntningar i samhället, såsom till exempel den explosionsartade ökningen av efterfrågan på de neuropsykiatriska utredningarna (ADHD, Asperger etc) är en sådan förklaring. Som ofta hamnar i debatter om brister bland annat i skolan och som föranleder ett enormt ökat tryck på specialistpsykiatrin. Liksom brist på samsyn och samverkan mellan landsting och kommuner, men även inom landstinget. Ett annat tydligt problem har varit styrning och ledning, och kommunikationen i organisationen. Okej, detta var sanningar som många visste och jag irriterades över att man tenderade att hamna i samhälleliga förklaringsmodeller i varje dialog om detta, med ämnen allt från analyser över hur familjesituationer såg ut och hur stressen i samhället påverkar psykisk ohälsa och det eviga ämnet är det kommunens (och då socialtjänstens eller skolans) 9 eller landstingets ansvar (och då på specialist- eller allmänmedicinsk nivå) att möta (betala)? Vad är det som andra inte gör som de borde göra? Det skall tydliggöras här att problemen med allvarlig psykisk sjukdom inte ökat, Glada trygga barn - Vår framtid! utan detta handlar om lättare till måttlig psykisk ohälsa som är tillräckligt allvarligt om det inte möts i tid! Visst är det intressant och viktigt med analyser av samhälle och så vidare - men frågan jag ställde mina medpolitiker, mig själv, profession och tjänstemannaledningen var vad gör vi här och nu? Vad kan vi konkret göra för att lösa detta för de barn och familjer som behöver hjälp nu? Oavsett vem som egentligen har betalnings- eller utföraransvar Krafttag har nu tagits på olika sätt för att komma tillrätta med detta. Och vi ser att det vänder! Till exempel har köerna näst intill försvunnit till första besök och bedömning de senaste månaderna. Ett mycket gott samarbete med ledningen med nytillträdda Karin Haster (deltog i årsmötet förra året, då som tillförordnad Divisionschef) i spetsen har gjort att mycket tagit fart. Det handlar om utveckling och tydliggörande i styrning och ledning, rutiner och arenor för kommunikation, rekrytering av kompetens och förändringar i arbetssätt. Att våga agera utifrån vad som är rätt och våga pröva. Vi måste jobba både långsiktigt och kortsiktigt för att möta dem som behöver stöd och hjälp NU! Till exempel kunde ni läsa i förra nyhetsbrevet om utvecklingen av första linjen, som skall vara samverkansenheter mellan kommun och landsting med ledorden lätt tillgänglig, enkel och med ett avdramatiserat förhållningssätt - dit barn och unga med lättare till måttlig psykisk ohälsa kan vända sig. Vi väntar till vår glädje att se de första verksamheterna i detta öppna i mars i år! Se fram emot reportage i kommande nyhetsbrev! Livbojen,

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland SiV Febr 2008 Årgång 6 Nr 1 Kraftfulla demonstrationer för Närsjukhusen Bild från demonstrationen i Säffle Läs också: Välkomna till årsmöte 30 mars sid 3 Handlingar

Läs mer

Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv

Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv Budget 2016-2018 Landstinget Blekinge Innehåll Landstinget Blekinge i ett globalt perspektiv 3 Gruppledaren har ordet 4 Visioner och utmaningar 5 Vägval för att jobba mot visionen 6 Blekingesjukhuset 9

Läs mer

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 3 2002 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Foto: S. Bohlin/ETC-bild Demensomsorgen Vad Vad har hänt? Vad händer? kommer att hända? Demensförbundet behöver

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan Besök på anonym domstol ny metod KORtar sjuktider Irene Wennemo Kreativ utredare ny tidning: Dina sidor ute i höst #2 INNEHÅLL

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer