Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2014 Verksamhetsberättelse

2 INNEHÅLL DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Simkunnighet 7 Medley 9 Tävlingsverksamheten 10 Masters 22 Vuxenverksamheten 24 Utbildning 25 Tävlingskommitén 26 Ordförande Klubbrekord 30 Klubbdirektören har ordet 32 Filborna Arena AB har ordet 33 Ekonomi 34 Dagordning vid Helsingborgs Simsällskaps årsmöte 23 april 2015, klockan 19.00, Filbornaskolans aula. 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Fastställande av dagordning. 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 6. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 7. a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. b) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning). 8. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter för medlemsåret Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a. Ordförande för en tid av ett år. Avgående Håkan Persson. b. Styrelseledamöter för en tid av två år. Avgående Annika Dolk, Barbro Olsson, Jörgen Hallberg c. Två revisorer för en tid av ett år. Avgående Lars Starck och Max Ballin. d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Avgående Susanne Brokop, Mats Åberg, Jens Hallbäck, Marie Sjöberg. 13. Utmärkelser. 14. Övriga frågor. 15. Årsmötets avslutning. Efter årsmötet samlas styrelsen för konstituerande sammanträde. 2 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

3 STYRELSEBERÄTTELSE ORDFÖRANDE HAR ORDET Styrelsen för Helsingborgs Simsällskap får härmed avge sin berättelse över verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Håkan Persson Annika Dolk Alice Wallhoff Jörgen Hallberg Barbro Olsson Claes Thorell Charlotte Hesslevik Christian Persson Henrik Sjöholm Styrelsemöten: Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 st protokollförda möten. Revisorer har under verksamhetsåret varit: Lars Starck Max Ballin Valberedning har utgjorts av: Susanne Brokop, Marie Sjöberg, Mats Åberg och Jens Hallbäck Medlemsantalet 2014: Antalet medlemmar är varav kvinnliga och manliga. Medlemsavgifter: Enskild medlem senior 250 kr/år - under 18 år 200 kr/år Familjemedlem 400 kr/år Styrelsen Det är dags att summera ännu ett framgångsrikt år 2014 för Helsingborgs Simsällskap. Det är glädjande att vi ännu en gång har infriat ambitionerna i våra strategier och visioner att vara topp-tre i nationella mästerskap för ungdomar, juniorer och seniorer. Vi har också haft representation i landslagssammanhang och vid internationella tävlingar, som också är en del av våra strategiska mål. Även i tävlingar på distriktsnivå har det varit stora framgångar. Grattis till alla simmare, tränare och ledare. Tillströmningen av deltagare i babysim och simskola är fortsatt god, vilket skapar bra förutsättningar för framtida succéer. Tävlingar som genomförts i HS regi, Öresund Open Water Swim, Sum-Sim, Öresund meeting etc har fått stor uppmärksamhet tack vare massor av ideella krafter som bidragit till succéerna. Stort tack till alla i funktionärsstaben, för väl genomförda arrangemang. Satsningen på ledarskapsutveckling har startats upp och kommer att fortgå även under innevarande år. Succesivt kommer hela personalen att få ta del av programmet, med det kommer vi att få en mera delegerad organisation. Jättetack till hela personalen för stort engagemang, ambitiöst genomfört arbete under året. Det helägda dotterbolaget, Filborna Arena AB, har fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt. Både i antalet medlemmar som använder anläggningen och utvecklingen av gym och simhallar i form av underhåll och kontinuerliga förbättringar. Vi har även under 2014 haft styrelserepresentation i arenabolaget i enlighet med ägardirektiven, som uppdaterats under året i samarbete mellan Helsingborgs Simsällskap och Filborna Arena AB. Styrelsearbetet har varit mycket fokuserat på stabil ekonomisk utveckling för att skapa förutsättningar för en förening i utveckling med tillväxt och fortsatt god medlemstillströmning och fortsatta sim framgångar. Vi kommer under året att uppdatera den strategiska planen, inklusive visioner för framtiden, som kommer att vara rullande över kommande fyraårsperiod, för att lättare kunna hantera de förändringar i omvärlden som ligger utanför HS kontroll. Om uppdateringar av strategin görs årligen så kan även korrigeringar göras där det anses nödvändigt. Det blir också administrativt enklare att hålla strategin levande. Slutligen ett stort tack till mina kollegor i styrelsen för bra uppslutning och intressanta diskussioner. Vi beklagar att Claes Thorell tyvärr avlidit under året. Vi kommer att sakna hans engagemang och humor. Håkan Persson 4 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 SIMKUNNIGHET Babysim/Minisim Under året har vi haft fyra perioder med undervisning för barn mellan 3 mån och 1 år samt två perioder för barn mellan 1 4 år. Antalet barn som deltagit i verksamheten var under våren 620 och ökade på hösten till cirka 680. Detta var en ökning från föregående år med knappt 60 samt 100 fler deltagare per termin. Vi har grupper varje dag i veckan förutom torsdagar på Filbornabadet samt på lördagar i varmvattenbassängen i Ramlösa. I slutet av vårterminen erbjöd vi en intensivkurs, dvs under en fyraveckors period gick man och simmade vid 8 tillfällen. Det var 30 deltagare på denna kurs vilket var färre än tidigare år. Under sommar och juluppehåll har vi haft drop-in tider för våra kursdeltagare i multibassängen på Filbornabadet. Under året har ca 12 instruktörer varit verksamma. KIV/simskola Vi har under året haft den stora glädjen att kunna erbjuda simskola till drygt barn per termin. Arbetet med att utveckla simskolan pågår fortlöpande. Cirka 75 instruktörer har varit aktiva i undervisningen som bedrivits på Filbornabadet samt Simhallsbadet. Intensivsimskola har genomförts i slutet av terminerna. Det var ca 80 barn som deltog varje termin. Under dagtid har vi haft undervisning för drygt 200 förskolebarn. Denna undervisning har varit förlagd till Filbornabadet och Simhallsbadet. Sommarsimskolan 2014 Årets sommarsimskola var indelat i tre perioder. Vi hade 680 deltagare totalt under alla tre perioder. Den första perioden av simskolan var på Filbornabadet och de två övriga på Råå. De som gick simmärkestagning genomförde hopp- och dykmomenten på Citadellbadet i Landskrona. Sommarsimskolan avslutades traditionsenligt med promovering där ca 50 barn deltog. HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 MEDLEY Camp Under året har vi genomfört camp på sportlov, påsklov, sommarlov samt höstlovet. Under februarilovet var det drygt 106 barn som testade simhopp på förmiddagarna för att sedan plocka fram dansskorna på eftermiddagen. På påsklovet var det 73 barn som testade spela innebandy med FC Helsingborg. På förmiddagarna fick de förkovra sig i livräddning. När sommaren kom var det dags för Filborna Day Camp. Även detta år erbjöd vi olika teman de olika veckorna. Basaktiviteter var simning, klättring orientering samt fotboll. Första perioden erbjöd vi kampsport. Deltagarna fick tillfälle att prova på karate, thaiboxning samt brottning. Under den första perioden erbjöds även våra tävlingssimmare i A6/T6, A5/T5 samt A4/T4 att delta. De fick träna simning på förmiddagarna och på eftermiddagarna fick de möjlighet att testa de olika kampsporterna. De fick även chans att vid ett tillfälle träna tillsammans med några av våra mästerskapssimmare. Andra perioden var det racketsport, med tennis, bordtennis samt badminton och sedan avslutades det med en vecka där det var akrobatik som var huvudtemat. Brottning, friidrott samt rytmisk gymnastik var de idrotter som man fick utöva. Sista dagen på varje period var det sjöscouterna som var på besök och förmedla de kunskaper som behövs när man är på vattnet och inte i det. På höstlovet plockades bollen fram igen. Ca 107 barn testade Kids Volley och i bassängen erbjöds möjlighet att visa sina konstsimstalanger. Skolsim Hösten 2014 tog Helsingborgs Simsällskap över simundervisningen för skolor. Tidigare har det legat under Filbornabadet och Margaretha Landin har varit ansvarig för detta. Vi tackar Margaretha för alla år som hon har jobbat för att simkunnigheten i Helsingborgs kommun. Undervisningen kommer att närma sig de metoder som vi använder i vår andra simskola. Ledargalan 2014 hade vi vår mycket uppskattade ledargala på Restaurang Linnéaträdgården. I denna mysiga miljö firade vi alla våra ledare i verksamheten. Cirka 90 person deltog och Trumslagarna stod för underhållningen. Det är alltid lika kul att möta alla fantastiska ledare i en annan miljö och inte bara i den vanliga HS stassen. Priser delades ut till ledare i olika kategorier (baby/minisim, simskola, medley, tävlings- samt vuxenverksamhet). Medley Medleyverksamheten riktar sig till barn som klarat Guldhajens krav från simskolan och som vill gå vidare och förbättra sin simning i de olika simsätten. Medley är uppdelat i följande steg; Vithaj, Vithaj-Delfin, M1, M2, M3, Medley Äldre (födda 2003 och tidigare) och Medleyplus. Under året deltog ca 485 barn per termin (16 veckor) i verksamhetens följande grupper: Vithaj/Vithaj-delfin & M1 (en träning i veckan) 35 grupper M2 (en till två träningar i veckan) 12 grupper M3 (två träningar i veckan) 5 grupper MÄ (en till två träningar i veckan) 18 grupper M+ (två-tre träningar i veckan) 5 grupper För deltagarna i medley så introduceras interntävlingen HS Medaljjakt, som arrangeras fyra tillfällen per år. För att delta i HS Medaljjakt så skall barnen ha klarat av att simma under en uppsatt kvaltid. Stjärnskottet är en tävling där man får simma 25m valfritt. Tävlingen riktar sig till barn från simskolans hajar (bronshaj/guldhaj), från delfingrupperna lila och rosa, samt vithajen/vithaj-delfin och M1 från medleyskolan. Det är barnens första tävling, helt utan prestation. Barnen får simma hur de vill, starta hur de vill och alla är de vinnare! Alla deltagare får en medalj, glass och en liten present. Tävlingen arrangerades två gånger under året och lockade ca 160 barn per gång. Intensivkursen för medleysimmarna lockade 60 barn. Intensivkursen var under tre veckor när den ordinarie medleyskolan för terminen har slutat i maj. Den avslutades med en simtävling, där alla barnen fick en medalj. Ansvarig för medleyverksamheten under året var Sverker Maltesjö. 8 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 TÄVLINGSVERKSAMHETEN Nu är det dags att sammanfatta simmaråret Åter igen blev det ett framgångsrikt år. Tittar man på HS prestationer på de 6 nationella mästerskapen för ungdomar, juniorer och seniorer är statistiken imponerande. Vi vann klubbstriden på JSM i Borås (50m) och blev tvåa på JSM i Stockholm (25m). På SM blev vi tvåa i klubbstriden i Borås (50m) och tvåa i Stockholm (25m). Vi blev tvåa på både svenska ungdomsmästerskapen i Malmö (50m) och i Helsingborg (25m). Att vara topp tre på de sex mästerskapen under året är bevis för vår fantastiska bredd! Medaljskörden på mästerskapen blev 71 medaljer, fördelade på 30 guld, 23 silver och 18 brons. Även våra allra yngsta simmare var framgångsrika under Det blev vinst för tionde året i rad på Seriesimmet. Till Simiaden-finalen hade drygt 50 HS:are kvalificerat sig. Våra simmare har under året deltagit i de populära inbjudningstävlingarna i Esbjerg och Berlin med stor framgång VM 3-7 december, Doha, Quatar På detta VM i kortbana hade vi Louise Hansson med. Bäst gick det i lagkappen över 4x100 m medley där Louise simmade frisimssträckan. Laget slutade på en 4:e plats. Louise simmade även 4x200 m frisim där Sverige blev 7:a. Individuellt simmade Louise också 100 medley och 200 medley. NJM december, Väsby På årets sista mästerskap hade Max Troell kvalificerat sig. Max simmade 100, 200 och 400 m frisim. Han deltog även i lagkapp. Landslagsuppdrag EJM 9-13 juli, Dotrecht, Holland På detta mästerskap hade vi tre representanter med. Sophie Hansson, Matilda Weiler och vår tränare Sverker Maltesjö. Bäst lyckades Sophie Hansson som tog en bronsmedalj på 50 meter bröstsim. Hon var även i final på 100 bröstsim. Matilda simmade 100 frisim och lagkapp. Sverker jobbade hårt och tog tider och hejade fram våra tjejer. EM augusti, Berlin, Tyskland Årets stora mästerkap på seniornivå var EM i Berlin. Där hade vi två aktiva och en tränare på plats. Louise Hansson och Gustav Åberg-Lejdström, samt tränaren Jonas Lundström. Bäst lyckades Louise som kom hem med inte mindre än tre medaljer! Hon var med och simmade hem guldet till Sverige i lagkappen över 4x100 m frisim! Sen blev det ett fint silver i lagkappen över 4x200 m frisim. Den tredje medaljen kom på 4x100 m medley, där Louise var en del av laget i försöken, som i finalen knep en 2:a plats. Individuellt simmade Louise tre semifinaler på 100 m fjärilsim, 200 m medley och 200 m frisim. Gustav simmade 50, 100, 200 m frisim och deltog i lagkapperna över 4x100 m frisim och 4x200 m frisim. Ungdoms-OS augusti, Nanjing, Kina I detta häftiga evenemang hade vi Sophie Hansson med från HS. Sophie lyckades bäst på 50 bröstsim där hon slutade på en fina 5:e plats i finalen. Hon simmade även 100 bröstsim och lagkapp. Foto: Joel Marklund, Bildbyrån 10 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 Svenska Ungdomsmästerskapen (50:a) juni, Malmö Till årets Svenska ungdomsmästerskap utomhus var 27 simmare individuellt kvalificerade. Vi tog 12 medaljer (4 guld, 3 silver, 5 brons) och blev tvåa i klubbstriden. Sophie Hansson gjorde ett fint lopp på 200 medley och vann guld. Att bröstsimmet är snabbt visste vi men de andra simsätten har också utvecklats starkt. På 100 m bröstsim blev det en fantastisk fight mellan Mari-Louise Tran och Sophie från start till mål. Vid 50 m skiljde det fyra hundradelar mellan tjejerna och i mål var det endast 1 hundradels skillnad. En riktigt härlig fight som Mari-Louise gick segrande ur. Sophie kämpade sig även till ett silver på 200 m bröstsim. Johanna Palmkvist visade bättre och bättre form efterhand på mästerskapet. När tävlingen var slut hade hon tagit 3 brons-medaljer på distanserna 200, 800 och 1500 m frisim. Joel Knutsson visade stabil bröstsimsform och tog en bronsmedalj på 200 bröst. Att lagkapper är spännande och höjer stämningen visade verkligen yngsta flicklagkappens tjejer på 4x200 m frisim. I denna lagkapp blev det en härlig duell mellan HS-laget och Mölndal från den första till den sista metern. HS gick segrande ur denna duell och vann guld. I laget simmade Johanna Palmkvist, Johanna Söderberg, Ebba Hallbäck och Moa Holmkvist. Samma fight mellan Mölndalslaget och HS-laget blev det även på 4x100 m frisim. Här blev det ett silver för HS-laget som bestod av Moa Holmkvist, Johanna Söderberg, Moa Williamsson och Johanna Palmkvist. En rafflande duell blev det även på äldsta tjejernas lagkapp på 4x100 m medley. I denna lagkapp var det Kalmar som HS-laget kämpade mot. HS tog guld och i laget simmade Lina Rosvall, Mari-Louise Tran, Sophie Hansson och Matilda Weiler. Samma tjejer var också med och simmade till sig en bronsmedalj på 4x100 m frisim Svenska Ungdomsmästerskapen (25:a) 5-7 december, Helsingborg Det blev en stor trupp även till årets Svenska ungdomsmästerskap inomhus. Vi fick med 23 simmare till de individuella loppen och 3 lagsimmare. Truppen tog 6 medaljer (3 guld, 3 silver). I klubbstriden simmade vi till oss en fin 2:a plats efter Jönköpings Simsällskap. Detta var faktiskt den 20:e gången i rad som vi blev topp-3 på Sum-Sim inomhus och utomhus. Att tävla på hemmaplan är alltid något speciellt. Även denna gång hjälpte den fina stämningen på Filborna Arena till med att lyft fram simmarna. Tävlingen startar upp med 4 lagkapper på fredag kvällen. Redan i den första grenen, 4x100 m frisim, visade HS tjejer i den äldsta klassen att formen var på toppen. Trots att de låg 5 sekunder efter Jönköping från Region lyckades de knipa första platsen. I detta lag simmade Sophie Hansson, Matilda Weiler, Johanna Söderberg och Johanna Palmkvist. Sophie Hansson fortsatte att visa utveckling på alla simsätten och vann 200 medley. På 100 bröstsim simmade hon riktigt fort och satte ett nytt Sum-Sim rekord med tiden Sophie tog även ett silver på 400 m medley. Olle Williamsson gjorde en tuff satsning på 200 medley vilket höll hela vägen. Olle simmade in på en fin 2:a plats. HS största överraskning var Daniella Horvath som sänkte sig med 2 sekunder från Regionsfinalen och tog en silvermedalj på 100 bröstsim. Förutom de ovanstående medaljörerna hade vi 12 placeringar mellan en 4:e och en 6:e placering. Dessa simmare var Matilda Weiler, Johanna Palmkvist, Alicia Lundberg, Olle Williamsson, Julia Stenhård, Ebba Hallbäck, Gustav Persson och Dante Vollmer. Danish Open 2014 Under Danish Open som gick i Bellahöj svömmestadion i Köpenhamn den 27 till 30 mars fanns sex HS simmare på plats, Louise Hansson, Fabian Steen och Mari Louise Tran, Joel Knutsson, Sophie Hansson och Viktor Kertes. De tre sistnämnda var uttagna och representerade Skånesim. Louise Hansson har för vana att simma fort när det gäller och gjorde så även här, hon stod för 2 nya klubbrekord och ett mästerskapsrekord under tävlingen. 12 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 SM/JSM (50:a) juli 2014, Borås Svenska mästerskapen och svenska juniormästerskapen i simning avgjordes under SM-veckan i Borås tillsammans med 39 andra idrotter. Under varje förmiddag avgjordes JSM i en direktfinal. De simmare som simmade så pass fort att de var topp 16 (A- och B-final) totalt bland juniorer och seniorer, kvalificerade sig vidare till kvällens SM-final. Som föregående år avgjordes JSM lagkapperna under morgonen och seniorlagkapperna i direktfinal på kvällen. Totalt kom HS på en första plats i poängstriden i JSM och tvåa i SM poängstriden efter Neptun. Det simmades in 14 medaljer på JSM (9 guld, 2 silver och 3 brons) och 11 medaljer på SM (3 guld, 5 silver och 3 brons). SM/JSM i Borås dag 1. Under JSM tävlingarna första dag så blev det två guld till HS! Det första guldet tog Louise Hansson på 200 frisim, det andra guldet kom på damernas lagkapp över 4x100 frisim. Där simmade Louise sin tredje sträcka på snabba 54.46! I laget simmade också Sofie Sjöberg, Nike Kruners och Agnes Idoffsson. Joel Knutsson simmade till sig en fjärde plats på 200 fjärilsim. Under kvällens SM finaler ordnade Gustav Åberg-Lejdström nytt klubbrekordet på 100 frisim. Han slutade 5:a och det nya rekordet lyder på Louise Hansson stod för en stabil insats på 200 frisim där tog brons. På herrarnas 1500 frisim så satte Simon Plato nytt pers med 15 sekunder och slutade på en 4:e plats. Anton Faberling ville inte vara sämre, han slog till med 20 sekunders pers på samma distans, och det räckte till en 5:e plats på JSM och en 8:e plats på SM. På lagkapten över 4x100 frisim damer slutade HS på en 5:e plats. I laget simmade: Klara Andersson, Nike Kruners, Louise Hansson och My Fridell. SM/JSM i Borås dag 2. Dag 2 av JSM i Borås så blev det 2 guld och 1 brons! Bronset kom på grabbarnas 4x200 frisim. I laget simmade Viktor Kertes, Max Troell, Fredrik Olofsson och Emil Möller. Louise Hansson tog 2 guld: det första på 200 ryggsim och det andra på 100 fjärilsim. Fabien Steen simmade bra på 50 fjäril där han slutade på en fjärde plats. HS nya simmerska Nike Kruners kom på en sjätte plats på 100 fjäril. Mari Louise Tran kom femma på 50 bröstsim. På herrarnas 400 medley slutade Max Troell också på en femteplats. Efrem Ghirmai gjorde en snabb simning på 100 ryggsim där han kom sjua. Kvällens finalpass bjöd på 3 nya medaljer, och det blev silver på dessa. Louise Hansson fortsätter att simma bra och hon tog silver på 200 ryggsim. Silver blev det också för Louise på 100 fjärilsim. Kristian Kron gjorde ett bra lopp på 400 medley där simmade till sig en andra plats. I samma final slutade Max Troell 7:a. I finalen på 100 fjäril slutade My Fridell på en 6:e plats. I den avslutande lagkappen över 4x200 frisim kom grabbarnas lag på 4:e plats. Detta efter en rafflande duell om medaljerna. I laget simmade: Gustav Å-L, Kristian Kron, Robbin Steen och Oskar Nordstrand. SM/JSM i Borås dag 3. Den tredje dagen bjöds återigen på fina simningar under JSM tävlingarna. Vårt lag på 4x100 medley herrar tog ett delat silver med Mölndal. I laget simmade Efrem Ghirmai, Viktor Kertes, Filip Dolk och Max Troell. Damlaget på 4x200 frisim kom på en tredje plats. I laget simmade Nike Kruners, Sofie Sjöberg, Louise Hansson och Agnes Idoffsson. Efrem Ghirmai simmade 50 rygg och slutade på en 6:e plats. Under kvällens finaler på senior SM kom vårt första senior guld under detta mästerskap! Gustav simmade ett väl disponerat lopp på 400 frisim där han även slog nytt klubbrekord med tiden I samma lopp kom Simon Plato fyra och Oskar Nordstrand kom på en sjätte plats. Det kom ytterligare en medalj på damernas lagkapp över 4x200 frisim och valören blev brons. I laget simmade Louise Hansson, My Fridell, Nike Kruners och Agnes Idoffsson. Herrarnas lag på 4x100 medley slutade på en 6:e plats. I laget simmade Kristian Kron, Viktor Kertes, Robbin Steen och Gustav Å-L. SM/JSM i Borås dag 4. 2 guld, 1 silver och 1 brons! Det blev facit när det kom till medaljerna under dag 4 av JSM. Louise Hansson tog guld på 400 frisim. Louise gjorde det som krävdes och genom en kontrollerad simning. Guld nummer två kom på damernas 4x100 medley. I laget simmade Louise Hansson, Mari-Louise Tran, Nike Kruners och Sofie Sjöberg. Fabian Steen tog silver på 50 frisim och Mari-Louise Tran simmade till sig ett brons på 100 bröstsim. Anton Faberling kom på en fin sjätteplats på 800 frisim. Nya medaljer till HS under kvällens finaler! Louise Hansson vann 400 frisim. Kristian Kron simmade 200 ryggsim och slutade på en andra plats. Simon Plato slog till med ett nytt pers och en silverpeng på herrarnas 800 frisim. HS lag 1 på damernas lagkapp över 4x100 medley tog en fin bronsmedalj. I laget simmade Sandra Hafström, Mari-Louise Tran, My Fridell och Louise Hansson. Gustav Å-L slutade på åttonde plats på 50 frisim. Mari-Louise Tran blev 6:a i finalen på 100 bröstsim. My Fridell simmade 50 fjäril och slutade på en 7:e plats. Anton Faberling simmade in på 8:e plats på 800 frisim. 14 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9 SM/JSM i Borås dag 5. Sista JSM dagen i Borås slutade med 3 guld och första plats i poängstriden!!! Dagens första guld kom på 100 frisim, där Louise bestämt och kraftfullt simmade hem guldet. Hennes andra guld kom på 200 medley. Tredje guldet kom i grabbarnas frisim, där simmade Viktor Kertes, Fabian Steen, Efrem Ghirmai och Max Troell. Andra laget gjorde en stark insats och kom på en fin sjunde plats. I laget simmade Fredrik Olofsson, Enzo Schön, Emil Möller och Filip Dolk. På 200 medley herrar kom Max Troell på en sjätte plats, Emil Möller kom sjua och Olle Williamsson hamnade på åttonde plats. Alla tre gick vidare till final. 200 frisim herrar var Max Troell i vattnet igen där han simmade till sig en sjätte placering och Fredrik Olofsson kom sjua. Herrarnas 100 bröstsim kom Viktor Kertes på en sjätteplats. Under SM simningarnas sista finalpass blev det ytterligare ett SM guld! Guldet simmades hem av Louise Hansson på 200 medley! Övriga som var i vattnet under kvällens finaler var, Gustav Åberg Lejdström på 200 frisim, där han kom femma. Herrarnas avslutande lagkapp på frisim kom HS på en 6:e plats. I laget simmade Gustav Å-L, Fabian Steen, Max Troell och Kristian Kron. ISM BERLIN 2014 ISM Berlin 28 februari till den 2 mars, en av Europas största simtävlingar. Tävlande ifrån 25 länder, 250 klubbar och 7000 starter. Givetvis fanns HS representerat med en stor trupp, totalt var vi 38 simmare blandat med både ungdom, junior och seniorsimmare. En bra möjlighet att få känna på och tävla mot internationell konkurrens. För att simmarna skulle få bästa möjliga service under tävlingsdagarna fanns även HS coacherna Lolof, Sverker, Elizabeth och Anders på plats. HS hade även 12 simmare som var uttagna och representerade Skånesim under tävlingarna. Resultatmässigt blev det ett bra lyft för HS simmarna, bäst lyckades Louise Hansson som slog nytt personligt rekord som även var nytt klubbrekord, dessutom var tiden under EM kvalet vilket betydde att hon blev klar för EM i Berlin. 16 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

10 SM/JSM Stockholm (25:a) november, Stockholm I mitten av november var det dags för alla mästerskapssimmare att bekänna färg när de åkte upp till Stockholm för att simma Svenska mästerskapen för både juniorer och seniorer. Efter fem dagar intensivt tävlande så slutade HS på andra plats på JSM och tredjeplats på SM i poängstriden. Ett riktigt bra mästerskap med totalt 11 medaljer (1 guld, 4 silver, 6 brons) på SM, 17 medaljer (10 guld, 6 silver, 1 brons) på JSM, en hel del klubbrekord och massa personliga rekord. Dag 1 SM/JSM Louise Hansson slog till med nytt mästerskapsrekord på 200 m medley, och knep två guld på samma distans, SM och JSM! Fabian Steen fick till en pangsimning på 50 m fjärilsim och slog till med nytt personligt rekord och JSM-guld och nytt klubbrekord, som Fabian fick behålla i tre minuter tills Jesper Björk hade simmat Sophie Hansson ville inte vara sämre utan simmade till sig ett silver på 100 m bröstsim på JSM i en tuff och tät fight. Efter en fantastisk start av mästerskapet avslutade tjejerna Louise Hansson, Sophie Hansson, Nike Kruners och Matilda Weiler dagen med silver på 4x50 m frisim på JSM. En bra första dag med massa härliga insatser i bassängen som gav nya personliga. Dag 2 SM/JSM Louise Hansson fortsatte att simma snabbt och sprintade till sig ett guld under förmiddagens JSM-final på 50 m fjärilsim, på kvällen fick en silver-peng på SM. Simon Plato var taggad och gjorde ett fantastiskt lopp på 800 m frisim, vilket resulterade i en bronsmedalj på SM. Sophie Hansson simmade in som trea på förmiddagsfinalen på 200 m bröstsim på JSM, och loppet på kvällen sänkte hon sig och slog även till med en bronsmedalj på SM. Tjejerna i JSM-lagen fortsatte sina fina simningar och levererade även denna dag. Dagen till ära blev det guld på 4x200 m, i laget simmade Nike Kruners, Louise Hansson, Sophie Hansson och Matilda Weiler. Killarna visade även de framfötterna genom att komma tvåa på 4x50 m frisim i en tät fight i JSM-finalen. Laget bestod av Efrem Ghirmai, Max Troell, Viktor Kertes och Fabian Steen. Ännu en bra dag med massa simningar som ledde till personliga rekord. Dag 3 SM/JSM Louise Hansson fortsatte även denna dag att simma snabbt. Hon sprintade till sig ett guld på förmiddagens JSM-final på 50 m frisim, och på kvällen blev det en bronspeng på SM. Killarna kom tvåa på 4x50 m medley i en rafflande fight i JSM-finalen. Efrem Ghirmai, Joel Falk Hansson, Fabian Steen och Enzo Schön simmade i det laget. Under kvällens SM-finaler ersattes Enzo av Jesper Björk och de simmade in på en sjunde plats med det nya klubbrekordet 1.40,05. Tjejerna slog till med ett härlig första plats och nytt JSM-guld på 4x100 m frisim, i laget simmade Nike Kruners, Matilda Weiler, Sophie Hansson och Louise Hansson. Dag 4 SM/JSM Sophie Hansson fick till en riktig fullträff och med det nya personliga rekordet så blev det JSM-guld på 50m bröstsim. Hon kompletterades av Louise Hansson, Nike Kruners och Matilda Weiler i medleylagkappen över 4x50 m och knep guldet i JSM-finalen. Louise Hansson fortsatte att dominera bland juniorerna, under dag fyra vann hon 200 m frisim. Killarna Efrem Ghrimai, Max Troell, Enzo Schön och Fabian Steen, fortsätter att utvecklas och tillsammans i lag är de nästintill oslagbara, den här gången blev det silver på 4x100 m frisim på JSM. Jesper Björk hade en lyckad kväll, först SM-silver på 200 m fjärilsim och strax därefter SM- brons på 100 m ryggsim med det nya klubbrekordet Sandra Hafström, vår ryggsimsdrottning, har levererat många fina lopp under åren inom SM, även denna gång tog hon fram sin vinnarskalle och simmade till sig ett SM-silver på 200 m ryggsim. Simon Plato, som verkligen träffat formtoppen under detta mästerskap, satte denna dag ett fenomenalt personligt rekord, han slog sitt gamla rekord med hela 31 sekunder på 1500 m frisim, det räckte till ännu en SM-medalj, ett brons. Dag 5 SM/JSM Under sista mästerskapsdagen vispade Efrem Ghirmai runt, och slog till med en silvermedalj på 50 m ryggsim på JSM. Tjejerna Louise Hansson, Sophie Hansson, Nike Kruners och Matilda Weiler har under mästerskapet simmat in massa medaljer i lagkapper, den sista för detta juniormästerskap slutade med guld på 4x100 m medley. Jesper Björk har visat att förutom att simma snabbt fjärilsim är han en riktig fena på att simma ryggsim, nu blev det två nya klubbrekord, startsträckan i medleylaget, 52.92, och på 50 m ryggsim, 24.60, vilket resulterade i ett SM-silver. Med en snabb startsträcka i laget på 4x100 m medley av Jesper så fortsatte killarna Joel Falk Hansson, Daniel Lundahl och Efrem Ghirmai resan till ett brons på SM. 18 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11 Simiadenfinal den maj, Kristianstad I denna tävling får de 24 snabbaste skånska simmarna i åldern vara med. I år var det hela 51 HS-simmare som individuellt kvalificerat sig till final. Dessa simmare gjorde 142 individuella starter och 20 lagstarter. Medaljskörden blev 27 medaljer (13 guld, 8 silver, 6 brons). De individuella medaljörerna på denna tävling tog Daniella Horvath, Josefine Arvidsson, Johan Alderbrink, Gustaf Hansson, Sara Kjellnäs, Daniel Fischer, Tyra Littorin och William Lundblad. Danish International Swim Cup den maj, Esbjerg Vattenfall Swim Cup är en jättestor tävling i Esbjerg, Danmark, där försöken på morgonen går i olika bassänger och på kvällen träffas alla åldersgrupper i den stora simhallen för finalsimningar. På finalerna var det god stämning med ljusshower och hög dunka-dunka musik. Vi hade 29 simmare på plats som fick känna på den tuffa konkurrensen. Detta fixade simmarna på ett strålande sätt och vi hade 42 medaljer med oss hem. Medaljörer på tävlingen var Daniel Fischer, Daniella Horvath, Josefine Arvidsson, Jacob Söderberg, Oliver Stålbrand, Lukas Mirsch, Kajsa Gustavsson, Sara Kjellnäs, Lisa Bengtsson, Johan Alderbrink, Moa Nilsson, Gustaf Hansson, Julise Llupa och Dante Vollmer. Läger I april var 18 simmare från A4 och T4 på läger i Jönköping. I maj var 11 simmare från Mästerskapsgrupperna (Sten o Sverker) på läger i Lloret de Mar, Spanien. I maj var13 simmare från Mästerskapsgruppen (Jonas) på läger på Mallorca, Spanien. I maj var 16 simmare från A1 på läger på Malta. I maj var 13 simmare från A2 på läger i Calella, Spanien. I maj var 21 simmare från A3-T3 på läger i Örebro. I maj var 13 simmare från T1- T2 på läger i Örebro. I juni var 18 simmare från A5 och T5 på läger i Sjöbo. I september var 13 simmare på läger i Calella, Spanien. Allskånskans final den 17 december, Ystad Nya Allskånskan med mixade lagkapper och ett kortare tävlingsprogram gör tävlingen roligare och mer fartfylld. Tävlingen avgörs även med FINA poäng vilket tvingar simmarna till att simma fort på varje lopp. Tävlingen i år blev precis som 2013 en jämn duell mellan SK Triton och HS Lag 1. I år var det SK Triton som gick segrande ur denna fight och fick 180 FINA poäng mer än HS Lag 1. HS Lag 2 kämpade till sig en fin 4:e plats. Seriesim Lag 1 som simmade i division 1, vann serien , för tionde året i rad. Serien vanns med hela 498 poäng före SK Triton. Efter två omgångar leder Lag 1 med 276 poäng före SK Triton. Lag 2 som simmade i division 2 kom på en 5:e plats säsongen , vilket innebar att vi fick kvala. Laget tappade många poäng på sista omgången då simmare var borta. Kvalet gick bra och vi vann detta med 34 poäng före S71 från Hässleholm. Efter halva serien ligger lag 2 på en 3:e plats i division 2. Leder serien gör SK Poseidon med 55 poäng mer än HS Lag HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 MASTERS Masters Året var precis lika framgångsrikt som föregående år. Cirka tjugo hjältar med varierande närvaro plågar sig mellan en till tre gånger i veckan. Tävlingarna är indelade i en åldersstruktur omfattande fem år för varje klass. Förutom förkovran vid träningarna så har mer än hälften deltagit vid olika tävlingsarrangemang. Tävlingssäsongen inleds traditionsenligt med Öppna Skånska Mästerskapen i Lund. Sju motiverade deltagare ville prova formen. Annette Fröberg vann 100 frisim. Kent Hamberg blev tvåa på 100 frisim, vann 50 bröst och blev åter tvåa på 50 frisim. Mats Örth vann 100 fjäril och 100 bröst. Lars Ericsson blev tvåa på 50 rygg, 50 frisim och vann 50 fjäril. Hans Birgander vann 100 frisim och 50 rygg. Leif Gellberg vann 50 fjäril och Richard Nilsson var redan i toppform och vann 50 bröst, 50 frisim samt 50 fjäril. Herrarna simmade lagkapper som aldrig förr och blev tvåa både i medley och frisim. Öppna Svenska Mästerskapen genomfördes i Sundsvall. Endast två deltagare åkte så långt norrut. Kent Hamberg, föreningens gnet simmade mest de längre distanserna såsom 800 frisim med en fin andra plats och vann 200 frisim. För Mats Örth blev det en andra plats på 400 medley och en tredje plats på 100 bröst. Det blev även placeringar utanför pallen. Några poäng samlades ihop till klubbtävlingen för bästa simklubb. Nästa tävling med vårt deltagande var Danske Open Masters i Gentofte och LÅNG bana. Inga perfekta förberedelser men kämpaglöden är det inget fel på. Tävlingsdebut för David Jaxmar som genomförde 800 frisim och belönades med en tredje placering. Annette Fröberg vann 200 medley, blev trea på 50 bröst och 50 frisim. Pia Möller simmade 50 fjäril och var andra kvinna att nå målkaklet. Lars Ericsson vann 200 rygg och 50 fjäril och en andraplats på 50 rygg. Peter Engström simmade 50 rygg och blev trea. Mats Örth vann 200 medley, blev tvåa på 100 frisim och trea på 50 fjäril. Lagkapper simmades med framgång och för första gången även mixade lag. Till Amager och Öppna Köpenhamns Masters åkte tio toppade simmare för att sätta nya personliga rekord. Annette Fröberg blev femma på 100 frisim, trea på 100 fjäril och vann 100 medley. Helena Åberg blev två på 100 medley, vann 50 frisim och 50 fjäril. Pia Möller blev trea på 100 medley. I damernas lagkapp 4x50 medley och 4x50 frisim blev det i båda grenarna en andra plats. Deltog gjorde även Anna Bjelm och Marie Sjöberg. För herrarna blev resultaten enligt följande, Sebastiano Immé blev trea på 100 frisim och 50 frisim. Mats Örth vann 100 rygg och simmade även 100 fjäril och 100 medley. Medan vår äldste tävlande legendar Leif Gellberg vann 100 medley och 50 fjäril, endast 82 år ung. I lagkapperna för killarna blev det femte och åttonde placeringar. Ett mixat lag simmade frisimslagkapp och blev nia. Deltog gjorde även David Jaxmar, Mats Möller, Hans Birgander, Lars Ericsson. Tävlingssäsongen avslutades i Falkenberg med Öppna Masters SM i långbana. Nu återstod endast fyra hjältar som fortfarande ville testa sin förmåga. Kent Hamberg vann frisim, 100 frisim och blev tvåa på 50 frisim. Leif Gellberg vann 50 bröst, blev tvåa på 50 fjäril och trea på 100 fjäril. Lars Ericsson blev tvåa på 50 fjäril och Mats Örth blev trea på 100 frisim och 100 fjäril. Nu ser vi med tillförsikt framemot säsongen Framförallt ska det bli fantastiskt kul att få Svenska Mästerskapen åter till Helsingborg 2016 och vår nya fina tävlingsarena. Vi uppmanar alla HS:are att besöka tävlingen första helgen i maj. Ni blir inte besvikna Till Masters VM i Montreal, Canada åkte ett tjugotal svenska deltagare bland totalt åtta tusen simmare. En obeskrivlig tävling med deltagare från hela världen. Äldste deltagare var närmare 100 år. Mats Örth simmade 100 frisim med en 45:e plats och 200 medley där han blev 22:a. 22 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 VUXENVERKSAMHETEN UTBILDNING Vuxensimskola Under året hade vi cirka 55 deltagare i vår vuxensimskola. Under höstterminen fördes diskussioner om hur man kan utveckla verksamheten. Planer finns att detta ska ske under kommande år. Vuxencrawl Intresset för våra vuxencrawlkurser fortsätter att växa från termin till termin. Just nu har vi 14 grupper igång; 7 nybörjargrupper, 5 fortsättningsgrupper, en vuxencrawlträning 1 och en vuxencrawlträning 2. Totalt innebär detta ca 165 personer i snitt per termin.i månadsskiftet maj - juni och juli - augusti hade vi sommarkurser för nybörjare och fortsättningselever med 30 elever totalt. Utbildning 2014 Helsingborgs Simsällskap har under året haft ett antal tränare/instruktörer i utbildning vid följande kurser/konferenser och tillfällen: Plattformen Idrottens barn- & ungdomsledarutb. 1/ deltagare Simlinjeassistent Gul 15/ deltagare Plattformen Idrottens barn- & ungdomsledarutb. 5/ deltagare Simlinjeassistent Blå 7/ deltagare Simlinjeassistent Blå & Gul 7/ deltagare Plattformen Idrottens barn- & ungdomsledarutb / deltagare Licenskurs Babysimsinstruktör 1-2/ deltagare Simlinjeassistent Gul & Blå 27-30/ deltagare Simlinjeassistent Blå 6-7/ deltagare Plattformen Idrottens barn- & ungdomsledarutb. 29/ deltagare Management i simförening för barn o ungdomstränare 19-21/ deltagare Vi har dessutom haft representanter vid Svenska Simförbundets Tränarkonferenser. 24 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 TÄVLINGSKOMMITTÉN Årets två största händelser för tävlingskommittén var Öresund Meeting och Sum-Sim Riksfinal.Båda två är stora arrangemang som kräver mycket förberedelser. Till 2014-års upplaga av Öresund Meeting mötte 876 simmare från 33 klubbar upp för att tävla under två intensiva dagar. Trots att hela 3400 starter genomfördes flöt arrangemanget på perfekt och vi fick många positiva ord från gästande föreningar. I december genomfördes Sum-Sim Riksfinal och blev en simmarfest utan like, med välfyllda läktare. 542 simmare från 87 svenska klubbar samlades på Filborna Arena för att tävla om vilka som kunde kalla sig Svenska Ungdomsmästare Filborna Arena är en fantastisk anläggning att arrangera simtävlingar i och under året har massor av fina prestationer genomförts i bästa tänkbara simmiljö. Samtliga arrangemang under året har genomförts på ett föredömligt sett och med ett strålande humör från våra duktiga tävlingsfunktionärer och tävlingsvärdar. Under året har 62 st tävlingsfunktionärer genomgått en obligatorisk kompletteringsutbildning. 16st nya tävlingsfunktionärer och 7st nya distriktsfunktionärer har utbildats. Årets arrangemang: Pizza-race Seriesim Div 1 omg 3 Seriesim Div 2 omg 3 Medaljjakt Medley Medlajjakt A/T Distanscupen 1 Distanscupen 2 Öresund Meeting Medaljjakt Medley Medaljjakt A, T Distanscupen 3 LH-Games * Allskånskan omg 1 Medaljjakt Medley Medaljjakt A, T Sum-Sim Riksfinal Medaljjakt Medley Medaljjakt A,T 6 januari 18 januari 18 januari 25 januari 25 januari 27 januari 5 mars mars 12 april 12 april 28 april juni 22 september 4 oktober 4 oktober 5-7 december 15 december 15 december Tävlingskommittén vill tacka ALLA som ställer upp ideellt innan, under och efter våra arrangemang. Utan Er hade vi inte lyckats. *LH-Games genomfördes på Citadellbadet och är ett samarrangemang med Landskrona Simsällskap. 26 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 ORDFÖRANDEN Helsingborgs Simsällskap har under åren haft följande ordföranden: Idmin Ågren J.TH Hegardt Gunnar Björklund Nils Påhlsson Johan Ekeroot Bengt Linders Helge Prawitz Sten Nilvall Berndt Börjesson Lars Brunkman Gert Stigborg Stig Olsson Gun Eskilsson Nils Johansson Lars Åberg Nils Johansson Birgitta Bergqvist Per Olsson Susanne Brokop Håkan Persson 28 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

16 KLUBBREKORD Herrar 50-meters bassäng Herrar 25-meters bassäng Damer 50-meters bassäng Damer 25-meters bassäng 50 frisim Henrik Sjöholm frisim Gustav Åberg Lejdström frisim Henrik Sjöholm frisim Gustav Åberg Lejdström frisim Gustav Åberg Lejdström frisim Gustav Åberg Lejdström x50 frisim Anders Rasmusson Jacob Andersson Ola Lundbladh Mats Rasmusson 4x100 frisim Sten Williamsson Victor Olsson Nils Liedberg Tony Lennartsson 4x200 frisim Gustav Åberg-Lejdström Henrik Sjöholm Christoffer Wallin Rickard Vagerstam 50 bröstsim Johannes Kärki bröstsim Johannes Kärki bröstsim Martin Persson ryggsim Kristian Kron ryggsim Kristian Kron ryggsim Kristian Kron fjäril Daniel Lundahl fjäril Mats Rasmusson fjäril Christoffer Wallin medley Christoffer Wallin medley Kristian Kron x50 medley Ted Molin Arvid Bruhn Joel Olausson Martin Sjöbeck 4x100 medley Kristian Kron Johannes Kärki Daniel Lundahl Gustav Åberg Lejdström 50 frisim Henrik Sjöholm frisim Gustav Åberg Lejdström frisim Gustav Åberg Lejdström frisim Gustav Åberg Lejdström frisim Gustav Åberg Lejdström frisim Gustav Åberg Lejdström x50 frisim Efrem Ghirmai Fabian Steen Daniel Lundahl Jesper Björk 4x100 frisim Sten Williamsson Victor Olsson Nils Liedberg Tony Lennartsson 4x200 frisim Oskar Nordstrand Gustav Åberg Lejdström Daniel Lundahl Kristian Kron 50 bröstsim Johannes Kärki bröstsim Johannes Kärki bröstsim Martin Persson ryggsim Jesper Björk ryggsim Jesper Björk ryggsim Kristian Kron fjäril Jesper Björk fjäril Jesper Björk fjäril Christoffer Wallin medley Daniel Lundahl medley Christoffer Wallin medley Christoffer Wallin x50 medley Efrem Ghirmai Joel Falk Hansson Jesper Björk Fabian Steen 4x100 medley Jesper Björk Joel Falk Hansson Daniel Lundahl Efrem Ghirmai 50 frisim Louise Hansson frisim Louise Hansson frisim Louise Hansson frisim Louise Hansson frisim Suzanne Nilsson frisim Anna Kjällberg x50 frisim Johanna Sjöberg Helena Åberg Therese Alshammar Annika Nilsson 4x100 frisim Johanna Sjöberg Helena Åberg Therese Alshammar Annika Nilsson 4x200 frisim Louise Hansson Sandra Hafström Maria Lindahl Rebecka Ekelund 50 ryggsim Louise Hansson ryggsim Sandra Hafström ryggsim Sandra Hafström bröstsim Sophie Hansson bröstsim Sophie Hansson bröstsim Sophie Hansson fjäril Louise Hansson fjäril Louise Hansson fjäril Johanna Sjöberg medley Louise Hansson medley Louise Hansson x50 medley Therese Alshammar Emma Igelström Johanna Sjöberg Helena Åberg 4x100 medley Sandra Hafström Sofia Johansson My Fridell Louise Hansson 50 frisim Louise Hansson frisim Louise Hansson frisim Louise Hansson frisim Louise Hansson frisim Rebecka Ekelund frisim Matilda Weiler x50 frisim Louise Hansson My Fridell Maria Lundahl Sandra Hafström 4x100 frisim Sandra Hafström My Fridell Louise Hansson Rebecka Ekelund 4x200 frisim Sandra Hafström Rebecka Ekelund Louise Hansson Maria Lundahl 50 bröstsim Louise Karlsson bröstsim Sophie Hansson bröstsim Sophie Hansson ryggsim Louise Hansson ryggsim Louise Hansson ryggsim Sandra Hafström fjäril Louise Hansson fjäril Louise Hansson fjäril Johanna Sjöberg medley Louise Hansson medley Louise Hansson medley Louise Hansson x50 medley Sandra Hafström Sofia Johansson Louise Hansson My Fridell 4x100 medley Sandra Hafström Sophie Hansson Louise Hansson Maria Lundahl 30 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 KLUBBDIREKTÖREN FILBORNA ARENA Det har varit ett fantastiskt år på många nivåer, från de yngsta till de äldsta. Vi har aldrig haft så många i vår verksamhet som vi hade Det är fantastiskt roligt att så många barn får möjligheten att lära sig simma. Ett steg för simkunnighet är att HS från och med höstterminen har tagit över ansvaret för skolsim. För att lyckas med alla grupper i verksamheten så jobbar vi hårt med att rekrytera, utbilda och utveckla instruktörer. I tävlingsverksamheten har vi skördat framgångar i Simiaden och Seriesim för de lite yngre, vi var topp-3 på samtliga svenska mästerskap (ungdom, junior och senior), och simmare har deltagit i internationella mästerskap, som kröntes av ett guld på EM i Berlin. Våra instruktörer och tränare gör ett fantastiskt jobb i vattnet och på bassängkanten. Vi har genomfört många arrangemang i Filborna Arena. Anläggningen har förbättrats på flera områden för att göra våra arrangemang ännu smidigare och proffsigare. Mest synligt är kanske att vårt café har nytt golv och en serveringsdisk. Öresund Meeting arrangerades för andra året och antalet deltagare ökade markant från föregående år. Ett nytt spännande arrangemang är Öresund Open Water Swim, som genomfördes i samband med Hx-festivalen sista helgen i augusti. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla motionsloppen. Vi hade återigen fått förtroendet att arrangera Sum-Sim och vi var nöjda med mästerskapet, både snabba lopp i bassängen och bra genomfört runt omkring. Det gav också ett ekonomiskt överskott som kommer väl till användning kommande år. Utan våra underbara funktionärer och tävlingsvärdar skulle vi inte kunna genomföra så många bra tävlingar på hemmaplan. För att visa vår uppskattning ordnade vi under hösten en gemensam middag för de ideella som ställer upp på våra tävlingar. I september ordnade vi två planeringsdagar där hela styrelsen och den fast anställda personalen deltog. Det blev många givande diskussioner och flera idéer till det nya verksamhetsåret. Henrik Cleverdal Vi har nu avverkat fjärde året sedan utbyggnaden och förvandlingen av Filborna Sim och Sporthall till Filborna Arena. Under 2014 passerade personer våra entrédörrar och det är en imponerande siffra som medför ett stort ansvar och mycket arbete på alla nivåer i anläggningen. Sedan 2011 har HS arrangerat två Sum-Sim Riksfinaler och ett SM i anläggningen. Kombinationen med en bra simarena och ett fantastiskt team av tävlingsfunktionärer och en mycket kompetent tävlingskommitté har gjort arrangemangen till stora framgångar. Utvärderingarna från deltagande klubbar är fyllda av lovord och det är det bästa betyg som kan utdelas. I samråd med tävlingskommittén görs hela tiden olika förändringar i arenan för att effektivisera och förbättra tävlingsmiljön. Under året ar vi slagit samman våra två receptioner till en och detta har inneburit att vi nu har fått en större yta i entrén. I samband med flytten av receptionen passade vi på att lägga nytt golv i entrén, byta ut innertaket samt helrenovera entrétoaletten. Samtliga toaletter i simomklädningen har renoverats under hösten och har nu fått nytt kakel, vägghängda toaletter och golvvärme. I simarenan har trapporna fått bättre ytskikt och dessutom våtrumssäkrats så att dessa blir lättare att hålla rena vid stora arrangemang. Ett arbete för att förbättra akustiken i simarenan har inletts och kommer att fortsätta under På gymsidan har spinningrummet fått en uppfräschning och förbättrat ventilationssystem. I maskinrummen fortgår en ständig uppdatering av utrustningen och under 2014 var det doseringsutrustningen till sport- och undervisningsbassängen som byttes ut. Stort tack till alla inom bolaget som dagligen gör stora insatser för att säkerställa att vi kan erbjuda HS medlemmar, tävlingsdeltagare, badgäster och gymbesökare en välkomnande och positiv upplevelse vid besöken i Filborna Arena. Per Kersmark VD - Filborna Arena 32 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 EKONOMI Det blev ett bra år ekonomiskt, mycket tack vara de många deltagarna i verksamheten, främst i simskolan. Även arrangemang som Öresund Meeting och Sum-Sim riks bidrog på ett positivt sätt till resultatet. Vi har under året tagit över verksamheten för skolsim, inklusive personalansvar. För fullständig ekonomisk rapport för föreningen och koncernen hänvisas till separat årsredovisning. Intäkter Medlemsavgifter Träningsavgifter Avgift tävling/läger Bidrag Arrangemang Sponsring Övrigt Kostnader Läger och tävlingar Arrangemang Övriga direkta kostnader Externa kostnader Personal Avskrivningar Räntor Resultat HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

19 Helsingborgs Simsällskap Filbornavägen 101A Helsingborg Tel Fax

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Helsingborgs Simsällskap 2013 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Årsberättelse 2013 7 Simskola 17 Tävlingskommittén

Läs mer

Pass Samling Insim Start Fredag EM Lördag FM Lördag EM Söndag FM

Pass Samling Insim Start Fredag EM Lördag FM Lördag EM Söndag FM Poseidon Team Cup Datum: Plats: 4-6 september Högevallsbadet i Lund. Entréarmband: Armbanden delas ut i entrékassan, och ska lämnas tillbaka vid tävlingens slut. Ej återlämnat armband vill badet ha ersättning

Läs mer

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014 PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014 Skånesim gratulerar Er till uttagningen till den internationella simtävlingen ISM 2014. Tävling samlar startande från många länder och i år är även

Läs mer

JDM Landskrona 50 m. Sum-Sim Falun 50 m

JDM Landskrona 50 m. Sum-Sim Falun 50 m JDM Landskrona 50 m Medaljligan MKK 13 12 7 32 HS 11 10 11 32 Triton 4 0 0 4 Sjöbo 3 0 1 4 Ran 2 2 2 6 Lödde 1 0 2 3 Vellinge/N 0 2 2 4 Iden 0 2 1 3 Ystad 0 1 3 4 Hajen 0 1 1 2 Ängelholm 0 1 1 2 S T Engelholm

Läs mer

Recap Sum-Sim Riks i Jönköping 2-4 december 2016

Recap Sum-Sim Riks i Jönköping 2-4 december 2016 Recap Sum-Sim Riks i Jönköping 2-4 december 2016 Hela truppen: Bakre raden: David Albringer, Johan Rydahl, Linus Andersson, August Mathisen och Ludvig Mathisen. Fämre raden: Isabelle Rydahl, Linnéa Englund,

Läs mer

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett Föreningen bildades 1907 5 500 medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB) Anställda i HS

Läs mer

Inbjudan Öresund Meeting och Späckhuggarsim 2016!

Inbjudan Öresund Meeting och Späckhuggarsim 2016! Inbjudan Öresund Meeting och Späckhuggarsim 2016! Även i år kombinerar vi Öresund Meeting och Späckhuggarsim. Ni anmäler er till både Öresund Meeting och Späckhuggarsim på kansliet online. Alla åker ner

Läs mer

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2015

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2015 PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2015 Skånesim gratulerar Er till uttagningen till den internationella simtävlingen ISM 2015. Tävling samlar startande från många länder och i år är SkåneSim

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2014 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot till november 2014 Monica Höglind

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP!

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! ELIT TÄVLINGSGRUPPER CRAWL/MEDLEY SIMSKOLA Lycka är att simma Dagens Idrott ställer stora krav på föreningarna. Många föreningar lockas att stressa talanger i träning och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Helsingborgs Simsällskap 2016

Verksamhetsberättelse. Helsingborgs Simsällskap 2016 Verksamhetsberättelse Helsingborgs Simsällskap 2016 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Babysim/Simskola 7 Medley 9 Tävlingsverksamheten 10 Masters 22

Läs mer

INBJUDAN till års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning

INBJUDAN till års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning INBJUDAN till 2016 års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning Svenska Simförbundet i samarbete med E.ON och Södertörns Simsällskap Inbjuder härmed samtliga simföreningar i Stockholms

Läs mer

Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb.

Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb. Om Göteborg Sim Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb. Vår grundläggande filosofi är att genom en målinriktad

Läs mer

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

Sommarverksamhet 2014

Sommarverksamhet 2014 Sommar Sommarverksamhet 2014 Malmö Simsällskap - Limhamns Simsällskap Sommarsimskola för både barn och vuxna! Under sommaren bedriver Malmö Simsällskap och Limhamns Simsällskap sommarsimskola på Rosengårdsbadet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Allskånskan avd 2. 4.21,45 9 Malmö KK lag 2 Malmö KK lag 2 4.23,92

Allskånskan avd 2. 4.21,45 9 Malmö KK lag 2 Malmö KK lag 2 4.23,92 Grennr 31 4 x 100 m medley Herrar 1 Malmö KK lag 1 Malmö KK lag 1 3.53,86 2 Helsingborg S lag 1 Helsingborg S lag 1 3.54,25 3 Helsingborg S lag 2 Helsingborg S lag 2 4.05,71 4 Kävlinge All Star Swimmers

Läs mer

Pass Samling Insim Start Lördag FM 7:45 8:00 9:00 Lördag EM 13:45 14:00 15:00 Söndag FM 8:45 9:00 10:00 Söndag EM 13:45 14:00 15:00

Pass Samling Insim Start Lördag FM 7:45 8:00 9:00 Lördag EM 13:45 14:00 15:00 Söndag FM 8:45 9:00 10:00 Söndag EM 13:45 14:00 15:00 Vårsimiaden Region Datum: Plats: Samling: 23-24 maj Tivolibadet i Kristianstad På badet i Kristianstad. Anmäl dig direkt till ansvarig tränare, annars stryks du från tävlingen. Det är viktigt att ringa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIPENDIEUTDELNINGEN 2017

VÄLKOMMEN TILL STIPENDIEUTDELNINGEN 2017 VÄLKOMMEN TILL STIPENDIEUTDELNINGEN 2017 Olivia Wänglund Bergsåker Badmintonklubb/Selånger FK U17 SM Göteborg 2017 vann damdubbel tillsammans med Tilda Sjöö (Uppsala) och blev tvåa i Mixeddubbel tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Simklubben S02

Verksamhetsberättelse 2014 för Simklubben S02 Verksamhetsberättelse 2014 för Simklubben S02 Antalet medlemmar under 2014 var totalt 396 varav 208 tjejer och 188 killar. Åldersmässigt är de flesta medlemmarna födda 2000-2005 Styrelsens arbete Styrelsen

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2017 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Helsingborgs Simsällskap 2015 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Simkunninghet 7 Medley 8 Tävlingsverksamheten 10 Masters 24 Vuxenverksamheten

Läs mer

VattenPosten. Seger i Arne Borgs Minne. Vi söker fler ledare RIO 2016! Nr 3. inför EJM. Kom ihåg datumet! S E P T E M B E R 2 0 1 5

VattenPosten. Seger i Arne Borgs Minne. Vi söker fler ledare RIO 2016! Nr 3. inför EJM. Kom ihåg datumet! S E P T E M B E R 2 0 1 5 Nr 3 S E P T E M B E R 2 0 1 5 VattenPosten SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP RIO 2016! Peter Axtelius har blivit uttagen till att döma OS i Simhopp. GRATTIS Facebook Bruttotruppsläger & Twitter inför EJM För att

Läs mer

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Svenska Simförbundet i samarbete med eon inbjuder härmed till 2013 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (Sum-Sim) Tävlingsdatum: Lördagen den 9 November och Söndagen

Läs mer

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd.

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Vi har simundervisning från 4 års ålder i vår simskola som följer Svenska simförbundets

Läs mer

bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena

bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena 1 INBJUDAN Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap har nöjet att bjuda in Er till Öviksracet 2015. Tävlingen avgörs i fem pass under fredagen,

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Europamästerskap 2006

Europamästerskap 2006 Europamästerskap 2006 Constanta, Rumänien 12-14 maj 2006 Av: Swavek Dydiszko landslagstränare och coach Den svenska truppen till EM 2006. Stående från vänster: Örjan Eriksson (domare), Robert Andersson

Läs mer

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim Tävlingsdatum: Lördag den 14 november och söndag den 15 november 2015 Tävlingsplats:

Läs mer

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Text: Swavek Dydiszko Foto: Swavek Dydiszko, Jerzy Jedut, Katarzyna Rozwodowska Det 25:e senior och 16:e junior Europamästerskapen i Taekwon-Do ITF

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2010 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Petter Holmberg Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Jan Sigurdh Staffan Tell Ulrika Bergström Niklas Thurfjell Malin Thor Madeleine

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Observera att ändringar kan komma att göras gällande medföljande tränare på respektive tävling. 28/8 Kick Off! Alla simmare från tävlingsgrupperna (TT,FT,BT,ST)

Läs mer

N O V E M B E R Nr 4. VattenPosten SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP

N O V E M B E R Nr 4. VattenPosten SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP N O V E M B E R 2 0 1 5 Nr 4 VattenPosten SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP Riksfinal på gång! Efter flera fina simningar på Regionfinalen har vi med 9 st SSS:are till riksfinalen i Göteborg den 4-6 december som

Läs mer

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014 Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup 27-29 June 2014 Avsluta vårterminens simning i sommarmetropolen Stockholm! Ta även med släkt & vänner så

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2015-2016 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Marcus Trabold Vice ordförande: Stefan Johansson Hans Sundberg Kassör: Linnea Persson Leif Daggert Sekreterare:

Läs mer

Styrelsens sammansättning 2004

Styrelsens sammansättning 2004 Årsberättelse 2004 Styrelsens sammansättning 2004 Tomas Åhlström, ordförande Stefan Svensson, v ordförande Börje Hansson, sekreterare Roger Sundquist, kassör Anna-Karin Wimark Ewa Svensk Peter Thor Fredrik

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Resultat Totalt - Officiell

Resultat Totalt - Officiell Sida 1 av 13 Resultat Totalt - Officiell Tävling NIU-mästerskap 3 september Utskriftsdatum 215 215 Tävlingsort Utskriftstid 1:1 Arrangör Svenska Simförbundet Bassäng 25m Tävlingsdatum 3 september 215 Gren

Läs mer

Fira trettonhelgen med simning!

Fira trettonhelgen med simning! . Fira trettonhelgen med simning! 5-6 januari 2012 åker Gävle Simsällskap till Bollnäs och deltar i Palles Minne och Master medley cup Tävlingen är en rolig tävling och ett tillfälle där vi alla kan vara

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse 2014 Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse Göteborg Sim 2014 Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; -Vara en elitsatsande klubb med simning som

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014 HOPPSKOLA vit och rosa (termin 1 och termin 2) Nybörjarhoppskolan består av hoppskola termin 1 (HS vit 1-4) och hoppskola termin 2 (HS rosa 1-3). I nybörjarhoppskolan tränar man en gång i veckan. Alla

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Jönköpings Simsällskap inbjuder till Sum-Sim Region Jönköping 14-15 november 2015

Jönköpings Simsällskap inbjuder till Sum-Sim Region Jönköping 14-15 november 2015 Jönköpings Simsällskap inbjuder till Sum-Sim Region Jönköping 14-15 november 2015 Tävlingsplats: Rosenlundsbadet, Jönköping (50m bassäng med vägg 25m) Arrangör: Jönköpings Simsällskap. Tävlingsdatum: 14-15

Läs mer

Siffran inom parentes förra året placering på listan

Siffran inom parentes förra året placering på listan DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2014 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

PM Sum-Sim (25m) Svenska Simförbundet & Helsingborgs Simsällskap hälsar er varmt VÄLKOMNA

PM Sum-Sim (25m) Svenska Simförbundet & Helsingborgs Simsällskap hälsar er varmt VÄLKOMNA PM Sum-Sim (25m) Svenska Simförbundet & Helsingborgs Simsällskap hälsar er varmt VÄLKOMNA till Sim-Sim Riksfinal (25 m) i Helsingborg den 5-7 december 2014 Tävlingsplats Arrangör Hemsida Filborna Arena

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 År 17

Verksamhetsberättelse 2011 År 17 Man tror knappt det är sant. Svenska Bågskytteförbundet har i sin verksamhetsberättelse rankat framgångsrika klubbar. BK Fiskgjusen är nr 1 i Sverige Vi har tagit inte mindre än 10 (tio) svenska mästerskap

Läs mer

Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden

Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden Datum 2-4 maj 2014 Plats Rosenlundsbadet, Jönköping (50m, 8 banor) Åldersklasser Flickor och pojkar födda 1997 eller tidigare / (17 år och äldre) 1998-1999 / 2000-2001 / 2002 eller senare F 12/P-12 (12

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2016 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Svensk simning i utveckling SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Sundsvalls SS SK Ena Skuru IF Norrköpings SS Mölndals ASS SK Elfsborg Jönköpings SS Ängelholms SS Helsingborgs S Sjöbo SS Klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb Verksamhetsberättelse Sid 1( 6) Verksamhetsberättelse Norrtälje Simklubb Styrelsen för Norrtälje Simklubb lämnar härmed följande berättelse för Verksamhetsberättelse Sid 2( 6) Styrelsens sammansättning

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 INBJUDAN

AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 INBJUDAN AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 Välkommen till Polisens IF Simidrott INJUDAN Förra året satte vi nytt deltagarrekord med 3260 starter i simning och simhopp. Simmare från 36 simklubbar och hoppare

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Detta är dagens deltagare från Bk Bryggan. En trupp som består av 15 st vältränade atleter under ledning av Dannä, Ulf och Ghasem.

Detta är dagens deltagare från Bk Bryggan. En trupp som består av 15 st vältränade atleter under ledning av Dannä, Ulf och Ghasem. Geråscupen 2010 Denna strålande höstdag 9 oktober drog våra brottare österut för ännu en kamp i den ädla sporten brottning. Vi möttes några timmar efter skymningen vid Geråshallen. Solen sken som den bästa

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011

Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011 Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011 Tävlingsplats Hemsida Filborna Arena, Helsingborg, 25 meter 8 banor www.svenskalag.se/sumsim Tävlingstider Pass 1

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

Sara utslagen från final på 50m med 1/10. På 200 kom hon på andra plats efter Emma Igelström. Emma sam på 2,27, medan Saras tid blev 2,30 höga.

Sara utslagen från final på 50m med 1/10. På 200 kom hon på andra plats efter Emma Igelström. Emma sam på 2,27, medan Saras tid blev 2,30 höga. SIMARKIVET 2002 Sara final 3:a på 100m bröst vid Grand Prix Stockholm Vid finalen på 100 m bröst kom Sara på 3:e plats slagen av Emma Igelström och Josefine Wede. Sara gjorde 1,11,97 vilket är 9/10 över

Läs mer

Simklubben Tritons Verksamhetsberättelse för 1/1 31/

Simklubben Tritons Verksamhetsberättelse för 1/1 31/ Simklubben Tritons Verksamhetsberättelse för 1/1 31/12 2015 Styrelsen för simklubben Triton avger härmed verksamhetsberättelse för året 2015. 1. Organisation Styrelsen har under året varit sammansatt av:

Läs mer

TÄVLA och TRÄNA i simidrott i Jönköping 2016

TÄVLA och TRÄNA i simidrott i Jönköping 2016 TÄVLA och TRÄNA i simidrott i Jönköping 2016 Rosenlundsbadet ( 25m och 50 m) Hoppbassäng (1-3-5-7,5-10 m) Omega tidtagning med dubbla system på både start och vändningssidan. Scoreboard 3x6 m Omegas track-start

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 Verksamhetsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse Skånesim 2013 1 (52) Röstberättigade föreningar vid SDF-möte med Skånes Simförbund 2014 Förening Antal röster Bromöllaortens SS 1 Eslövs SS 2 Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb

Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb Inledning Ett år med många framgångar ligger bakom Falkenbergs Simklubb. Framförallt den i hela Sverige uppskattade tävlingen Falkenbergs Race med rekordmånga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Horreds BTK

Verksamhetsberättelse för Horreds BTK Verksamhetsberättelse för Horreds BTK 2015-2016 Stort tack alla HBTK:are för en fantastisk säsong! För ca 3 år sedan satte styrelsen upp Vision 2016. Visionen innebar kortfattat att vi skulle ha representationslaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

SUM-SIM REGIONSFINAL 2015

SUM-SIM REGIONSFINAL 2015 SUM-SIM REGIONSFINAL 2015 Kallelse till Sum-Sim regionsfinal i Göteborg den 14-15 november Som bekant går tiden snabbt och det är redan dags för Sum-Sim region, en av årets vildaste och roligaste tävling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2016/2017 Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ansvarig Damakademin Ansvarig Herrakademin Ansvarig Ungdom Adj. ledamot Karl Gustav Holmgren Jan Hansson Åsa Berling

Läs mer

Höllvikens Atlet Club org.nr. 847000-9047 Verksamhetsberättelse för tiden 2009-01-01 2009-12-31

Höllvikens Atlet Club org.nr. 847000-9047 Verksamhetsberättelse för tiden 2009-01-01 2009-12-31 Höllvikens Atlet Club org.nr. 847000-9047 Verksamhetsberättelse för tiden 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Höllvikens Atlet Club avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. Årsmötet hölls

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Höstsimiaden 21-22 november 2015

Höstsimiaden 21-22 november 2015 Inbjudan till Höstsimiaden 21-22 november 2015 SK Ägir har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Höstsimiaden 2015. www.skagir.se Välkomna! Höstsimiaden 21-22 november 2015 Tävlingen avgörs

Läs mer

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017 Trollbäckens IP den 4 maj, 2017 Månadsbrev maj, 2017 Äntligen känns det som om sommaren är i antågande, åtminstone de senaste dagarna. Jag är full av optimism inför framtiden och något säger mig att den

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2013 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot Monica Höglind Ledamot Malin Thor

Läs mer

Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden

Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden E-mail jss@jss.f.se Org nr 82 60 00-6716 Datum 6-8 maj

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

OKTOBER 07. Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen.

OKTOBER 07. Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen. OKTOBER 07 Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen. 20 OKTOBER Städdag och Höstmöte den 20:e oktober i GOK-stugan Vi startar

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 NOVEMBER 2010 31 OKTOBER 2011 Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning. Ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Revisorer

Läs mer

INBJUDAN. Svenska Simförbundet och KSLS hälsar välkomna till 2010 års Junior- SM (25 m) i Kristianstad den 4-7 februari 2010

INBJUDAN. Svenska Simförbundet och KSLS hälsar välkomna till 2010 års Junior- SM (25 m) i Kristianstad den 4-7 februari 2010 INBJUDAN Svenska Simförbundet och KSLS hälsar välkomna till 2010 års Junior- SM (25 m) i Kristianstad den 4-7 februari 2010 TÄVLINGSPLATS ARRANGÖR Tivolibadet i Kristianstad, 25 m bassäng, 8 banor KSLS

Läs mer

VSSF i samarbete med VARBERGS SIM & TROLLHÄTTANS SS

VSSF i samarbete med VARBERGS SIM & TROLLHÄTTANS SS VSSF i samarbete med VARBERGS SIM & TROLLHÄTTANS SS Inbjuder härmed till: Vårsimiaden Försök i Varberg Vårsimiaden Försök / Scandic Swania Race i Trollhättan Den 26-27 april 2014 Vårsimiaden Försök avgörs

Läs mer

ULLBERGSTROFÉN 2011. De som simmar fler än 4 distanser är kostnaden 200kr annars gäller 65 kr start. Betalas in på bg 5881-1852.

ULLBERGSTROFÉN 2011. De som simmar fler än 4 distanser är kostnaden 200kr annars gäller 65 kr start. Betalas in på bg 5881-1852. ULLBERGSTROFÉN 2011 Datum: Fredag 29 April Söndag 1/5 Plats: Valhallabadet 50a & 25a Tider: Insim Fre 14.30-15.45 Start 16.00 Insim Lör 07.00-08.15 Start 08.30 Insim Lör 15.00-16.15 Start 16.30 Insim Sön

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Idrottssällskapet Göta Friidrottssektionen Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Styrelsen för friidrottssektionen får härmed avge följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har 2004 haft följande sammansättning:

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Simförbundsmötet april 2016 Scandic Star Sollentuna. Motioner

Simförbundsmötet april 2016 Scandic Star Sollentuna. Motioner Simförbundsmötet 16-17 april 2016 Scandic Star Sollentuna Motioner Motion till Svenska Simförbundets årsmöte 2016 SK Ägir vill lämna in följande motion till Svenska Simförbundets årsmöte 2016: Att beräkningen

Läs mer