en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring."

Transkript

1 SAK 08 en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring.

2 Innehåll 4 lars Nordstrand har ordet 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR PÅ 1 MINUT 8 höjdpunkter under framgångsfaktorer 12 våra varumärken 14 historia 16 Moderna försäkringar 22 atlantica 24 bilsport & MC 26 vi PÅ MODERNA FÖRSÄKRINGAR 28 ledningsgrupp 30 styrelse & Organisation 31 resultat 2008

3 Lars Nordstrand har varit vd på Moderna sedan 1999 då han fick i uppdrag av Kinnevik att sätta lite fart på dåvarande Atlantica. nyckeltal Premieinkomst, brutto 1296,8 1281,5 1213,7 1153,9 805,8 Skadeprocent, brutto 68,5 79,7 72,9 74,8 66,1 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 177,6 105,9 99,5 86,5 70,6 Tio år av nytänkande, och ett omvälvande blev ett märkligt år ett år där vi har varit framgångsrika på alla fronter, ökat både försäljning och marknadsandelar, samtidigt som den finansiella oron runtomkring oss påverkat vårt resultat. En annan omständighet som också påverkar både verksamhet och resultat är att vi varit till försäljning sedan hösten 2008 och vi kan konstatera att osäkra ägarförhållanden är aldrig bra för affärerna. Men vi kan också nöjt notera att flera av våra stora nya affärer har kommit till, trots ovisshet i ägarfrågan och de dåliga tiderna. Det säger något om oss, Moderna Försäkringar. Det visar att vi trots turbulenta tider fortsätter att erbjuda bra lösningar anpassade för våra kunder, att vi har en affärsidé som står sig, hur omvärlden än ter sig. Det är något vi är stolta och glada över. I slutet av 2008 inleddes en försäljningsprocess av dotterbolagen inom Moderna Finance AB. Nya ägare till Moderna Försäkringar Sak blev danska TrygVesta. Ett danskt försäkringsbolag med rötterna i tidigt 1700-tal, premieintäkter på 27 miljarder kronor, 4100 anställda och den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Vi är glada för att TrygVesta tog hem kampen om oss. Vi passar mycket bra ihop, de har ett stort försäkringskunnande och vi har en samsyn på framgångsfaktorerna i försäkring. Vi tror på oss tillsammans. I den här verklighetsberättelsen tittar vi närmare på 2008 och vi berättar även om våra planer för framtiden. Innan du läser vidare är det några saker jag särskilt vill lyfta fram redan här: Våra lyckade konceptlösningar skräddarsydda försäkringslösningar till olika kundgrupper, organisationer, företag och föreningar. Vi får om och om igen förtroendet att ta fram lösningar till fler grupper och har under året fått in ett flertal nya avtal, exempelvis ICA Banken, Jusek och SBC. Det bekräftar att vårt arbetssätt där vi lyhört lyssnar på våra kunder är helt rätt väg att gå. Inom våra framgångsrika nischer, fritidsbåt och motorcykel, har vi ökat våra marknadsandelar trots att totalmarknaden i de dåliga tiderna stagnerat. Det är återigen ett kvitto på att det vi erbjuder är bra och står sig. Den viktigaste delen i våra framgångar på marknaden är förstås våra medarbetare som gör jobbet, varje dag. Under ett stormigt år som 2008 har betydelsen av en oberoende och kompetent styrelse blivit allt mer uppenbar. Jag vill särskilt nämna våra oberoende styrelsemedlemmar i sak- och livbolaget, där båda har lång politisk erfarenhet, det har varit en stor tillgång för oss. Vad hände med försäkringsbranschen och marknaden under året? Något vi sett är att det dyker upp nya konkurrenter, många utländska aktörer etablerar sig på den svenska marknaden. Ofta pressar de priserna och finns med i några år för att sedan försvinna. Vi på Moderna har aldrig haft pris som vårt enda konkurrensmedel utan vi konkurrerar alltid med kvalitet och innehåll i våra försäkringar. Något som brukar stå sig väl i konkurrensen och även hålla i längden. Det här året bekräftar det vi redan visste, vi gör det vi är bra på och det går bra. Nu med ny stark ägare, kan det faktiskt bara bli ännu bättre. Välkommen till ett spännande Lars Nordstrand VD Moderna Försäkringar

4 Moderna Försäkringar på 1 minut Vår affärsidé Vi är ett bolag som identifierar och verkar i lönsamma nischer på försäkringsmarknaden. Vi är allra bäst på marknads-, produkt- och distributionssegmentering. Vi följer inte efter andra, utan vi tänker och gör annorlunda, ständigt proaktiva tar vi vara på marknadens möjligheter. Dessutom är vi kreativa och håller en hög utvecklingstakt. Vår vision och våra strategier Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande för att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringslösningar inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen framåt. Vi ska vara alternativet på den svenska försäkringsmarknaden och vi vill alltid erbjuda marknaden något extra inom de områden vi verkar. Vi vill aldrig hamna i samma fack som de övriga stora försäkringsbolagen och vi är övertygade om att det mesta går att göra bättre och effektivare. Något som leder till att våra kunder får bättre och mer prisvärda produkter. Vår organisation Sakförsäkringsverksamheten bedrivs i Moderna Försäkringar Sak AB och har fem operativa affärsområden Företag, Konsument, Produkt Direkt, Båt och Bilsport. De tre förstnämnda verkar under Moderna Försäkringars varumärke, medan Båt och Bilsport verkar under de starka varumärkena Atlantica och Bilsport & MC Specialförsäkring. Moderna Sak bedriver försäkringsverksamhet i Norden, Centraleuropa och Luxemburg. Vi är totalt 263 anställda. Konkurrensfördelar Vi har ingen egen tung administration och försöker hela tiden använda tekniken för att effektivisera och förenkla. Ett arbete som gynnar alla. En sak som skiljer oss från branschen i övrigt är just vår strävan efter enklare administration. De flesta av våra produkter säljs enbart via försäkringsförmedlare, ombud och partners. Vi är organiserade för att arbeta kundnära med en snabbrörlig struktur det vi kallar småföretagarmodellen. Att ta ett helhetsgrepp om kunden är viktigt för oss, därför arbetar våra försäljnings- och skadeavdelningar tätt ihop med varandra. Nära både kunden och marknaden, vilket gör oss lyhörda och snabbrörliga. Historia 1916 Atlantica etableras i Göteborg för att tillgodose behovet av marin- och transportförsäkring En radikal strategisk förändring är grunden för det nya Moderna Försäkringar ägare är Kinnevikkoncernen. Nya strategier, nischade produkter, ger stor framgång Livförsäkring och senare även fondförsäkring läggs till verksamheten genom att bolaget Moderna Försäkringar Liv bildas. Bolaget är en utmanare och uppstickare på livförsäkringsmarknaden Kinnevik börsnoterar Invik, där Moderna Försäkringar utgör huvuddelen av verksamheten Invik köps ut från börsen av isländska Milestone. Invik namnändras till Moderna Finance Milestones finansiella problem tvingar fram en försäljning av de svenska innehaven, bland annat Moderna Försäkringar. Försäljningsprocessen initieras i slutet av I början av 2009 köper den danska försäkringskoncernen TrygVesta Moderna Försäkringar Sak och Chesnara plc, verksamt inom livförsäkring i Storbritannien, ingår avtal om att köpa Moderna Försäkringar Liv. Tillväxtmål och lönsamhetsmål Vårt mål är en procentig årlig tillväxt de kommande åren. Vår totalkostnadsprocent var ,3 procent, vilket är den lägsta bland de svenska försäkringsbolagen. Verksamhet och inriktning Vår verksamhet är sakförsäkring. Vi försäkrar både företag och privatpersoners hem, bilar och produkter. Specialiserade inom fritidsbåtsförsäkring och specialförsäkring inom bilsport och MC. 6 7

5 Höjdpunkter under 2008 Vårt eget callcenter i Luleå öppnar under sommaren Här finns kompetens att sälja många försäkringar. Vi siktar på årliga försäljningsvolymer på 200 MSEK. Moderna Försäkringar tecknar avtal med ICA Banken om skräddarsydda försäkringslösningar med potential att bli Nordens största konceptaffär inom sakförsäkring. Moderna Försäkringar sluter ett femårsavtal med Svenska Bilsportförbundet. Nu får drygt motorentusiaster möjlighet att försäkra både fordon och boende genom Moderna Försäkringar. Produktförsäkring etableras under året i Slovakien nu har vi över 2 miljoner produktförsäkringar. Våra varumärken Atlantica och Bilsport & MC etablerar verksamhet i Norge nu äntligen finns det moderna försäkringslösningar för båten och bågen även i Norge. Företagsmotor lanseras flexibla försäkringslösningar för alla typer av företagsägda fordon, från tjänstebilar och taxi till tunga lastbilar och entreprenadmaskiner. Moderna Försäkringar blir bara större och större vilken volymtillväxt, 8 procent! 8 9

6 Vi gör bara det vi är bäst på. Inte konstigt att det går bra Framgångsfaktorer så brukar det kallas det som gör att ett företag lyckas. Här berättar vi om våra. Vi är faktiskt inte ett försäkringsbolag för alla, istället jobbar vi mot utvalda lönsamma nischer av marknaden. Och inom dem kan vi erbjuda något riktigt bra, just för att vi verkligen sätter oss in i våra samarbetspartners och kunders behov. Det som skiljer oss från många andra är vår förmåga att lyssna på vad kunden vill ha, vår lyhördhet som leder till att våra kunder blir så nöjda. Konceptförsäkringar ett lyckat koncept Vi erbjuder specialanpassade försäkringar till olika grupper, till exempel grupper av företag, intresseorganisationer, kundgrupper och fackförbund konceptlösningar där vårt eget varumärke står tillbaka. Det är gruppen som får erbjuda det mervärde en försäkring ger och sätta sitt varumärke på försäkringen, utan att vi behöver synas. Försäkringarna är alltid anpassade efter gruppens specifika sammansättning och behov. Det finns inga standardlösningar utan allt tas fram i samarbete med representanter för gruppen. Med hjälp av vårt eget callcenter i Luleå kan vi marknadsföra försäkringarna ännu mer effektivt till många av medlemmarna. Vi arbetar alltid på uppdrag av våra grupprepresentanter och förmedlare och gör det möjligt att sälja kvantitet med kvalitet. Experter på det vi gör Vi är experter inom våra utvalda nischer, inte bara på försäkring, utan även inom våra respektive specialistområden, till exempel fritidsbåt och MC och nu även inom Företagsmotor. Varje affärsområde på Moderna drivs som ett eget litet företag med stor handlingsfrihet och egen resultaträkning för att skapa maximalt kundengagemang. Alltid nära Vi arbetar nära marknaden och kunden och låter kundservice och skadeavdelning arbeta nära varandra för att ge bästa service. Det gör oss också lyhörda och snabba till förändringar när det behövs. Tar hand om skadorna Vi är väldigt bra på skadereglering och vi engagerar oss i varje skada och gör en komplett och grundlig utredning vilket har en god inverkan på våra skadekostnader. Vi har egna skadeavdelningar inom samtliga affärsområden samt ett utbrett samarbete med ett urval av de bästa skadekonsulterna runt om i landet. Det betyder att där skadan inträffar finns också vi. Vi genomför också kontinuerliga kundundersökningar i syfte att hela tiden bli ett bättre försäkringsbolag för våra kunder. Vi har roligt Vi på Moderna tar vara på våra medarbetares kraft och kreativitet vilket ger engagemang och arbetsglädje. Att hela tiden utmana och hitta nya smartare lösningar har också medverkat till att utveckla en stark tävlingsinstinkt hos alla som jobbar hos oss

7 Våra varumärken Atlantica grundades 1916 och är idag marknadsledande inom försäkring för fritidsbåtar i Sverige, sett till premievolymen. Ett gott samarbete med båtbranschen ger goda försäljningssiffror och en majoritet av landets större båthandlare är ombud för Atlantica. Framgångarna bygger också på ett mycket noggrant riskurval och skadeuppföljning och en stringent marknadssegmentering. Moderna Försäkringar De tre affärsområdena Företag, Konsument och Produkt Direkt är samlade under varumärket Moderna Försäkringar. De försäkringar som säljs är i huvudsak företagsförsäkring, konsumentförsäkringar för boendet, motorförsäkring och produktförsäkring. Modernas försäkringar marknadsförs och distribueras främst av försäkringsförmedlare, ombud och av partners som företräder olika kundgrupper, till exempel intresseorganisationer och fackförbund. Inom konsumentområdet förekommer det även att slutkunden köper försäkring direkt av oss, då ofta via internet. Att arbeta med de fristående och oberoende försäljningskanalerna garanterar att kunderna får bästa möjliga försäkringslösning. Affärsområde Företag Vi fokuserar på små och medelstora företag och erbjuder kompletta försäkringslösningar utifrån företagens behov. En del av vår verksamhet är konceptförsäkringar specialanpassade försäkringslösningar för grupper av företag och organisationer som ibland marknadsförs under andra varumärken. En annan del av verksamheten är Företagsmotor en möjlighet för företag att teckna försäkring för sina enskilda fordon eller för stora fordonsparker. För att göra det enkelt för förmedlarna har vi tagit fram BrokerLine, en internetbaserad förmedlartjänst där du enkelt tecknar individuella försäkringar för mindre företag. Affärsområde Konsument Säljer främst försäkringar för boende och bil. Försäkringarna säljs främst genom konceptlösningar där vi specialanpassar våra försäkringsprodukter och marknadsför dem under andra varumärken, så kallade brandad försäkring. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet och flexibilitet när det gäller anpassning till särskilda behov. Affärsområde Produkt Direkt Produkt Direkt är vårt mest internationella affärsområde med verksamhet i såväl Norden som Centraleuropa. Vi erbjuder produktförsäkringar i samarbete med ett antal hemelektronik- och vitvarukedjor. Produktförsäkringarna fungerar som ett komplement till garanti, kosumentköprätt och hemförsäkring och gör det möjligt för kunden att kunna vända sig till ett och samma ställe, oberoende av om det handlar om en reklamation eller en försäkringsskada. Bilsport & Mc Specialförsäkring är specialister på försäkringar för motorcykel och entusiastbilar och idag är vi marknadsledande inom området. Försäkringarna är prisvärda och skräddarsydda för en målgrupp som använder sitt fordon till mer än förflyttningar

8 Vi började med att kombinera erfarenhet och nytänkande. Resten är historia Moderna Försäkringar i sin nuvarande form bildades 1999 men vår egentliga historia börjar faktiskt redan Då bildades Atlantica som startade sin verksamhet med sjöförsäkring för att sedan bredda sig och på mitten av 1990-talet vara ett sakförsäkringsbolag med allt från rederi-, transport-, industri-, fastighet- och kommunförsäkring till båtförsäkring. Under denna period ägdes Atlantica av Kinnevikkoncernen och hade bland annat Jan Stenbeck i styrelsen. I slutet av 1990-talet kom nuvarande VD Lars Nordstrand in i bolaget och tillsammans med några andra nyckelpersoner utvecklade man den strategiska plattform som lade grunden för Moderna Försäkringar och som fortfarande är grundbulten i bolagets affärsstrategi. Jan Stenbeck gillade konceptet och förändringsarbetet startade vid årsskiftet I och med att förändringsarbetet drogs i gång ändrades verksamhetens inriktning. Mer än 50 procent av bolaget såldes med personal och allt, till bland annat Sampo. Det som blev kvar var en premievolym på cirka 200 MSEK. Namnet Atlantica behölls och blev vad det är idag, ett framgångsrikt affärsområde med fritidsbåtsförsäkring som specialitet. Den speciella Kinneviksandan kom att prägla uppbyggnaden av företaget. Moderna Försäkringar kom därför att bli den ständige utmanaren som går sin egen väg, ett företag som oavsett sin storlek behåller det lilla företagets flexibilitet. Förvandlingen till Moderna Försäkringar Att tänka nytt och samtidigt ta vara på erfarenheten var en av Modernas grundläggande idéer och att enbart vara verksamma inom de områden där vi kan hålla en hög professionalism. Vi fokuserade på lönsamhet och tillväxt, kombinerade skicklig underwriting med smart och kostnadseffektiv distribution det blev grunden och början på framgångarna. Att rikta in sig på lönsamma nischer var något unikt, att medvetet välja ut de områden där behoven av kundorientering och nytänkande var som störst, att se vad kunderna behövde och fokusera på kundgrupperna små och medelstora företag samt privatpersoner. Däri ligger också hemligheten bakom Modernas framgångar. Koncepten moderna lösningar Att skapa nya försäkringskoncept blev också ett sätt för Moderna att skilja sig från mängden. Att paketera och distribuera försäkringslösningar till olika kundgrupper, ofta genom förmedlare, blev ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt att ge kunderna precis de försäkringar de ville ha. Istället för att som de etablerade bolagen enbart erbjuda sina standardlösningar, genom sina egna säljkårer blev vi nyskapande, flexibla och mer nära kunden än någon annan. Livförsäkring lades till som en helt ny verksamhetsgren år 2000 i och med att Moderna Försäkringar Liv etablerades för här såg vi ett stort behov och en lönsam nisch. Huvudinriktningen de första åren var grupplivförsäkring med samma konceptuella struktur som inom sakförsäkringsområdet var tiden mogen för att gå in på den starkt växande sparmarknaden då bolaget startade en fondförsäkringsverksamhet som blev osannolikt framgångsrik. Efter fem år hade bolaget 13,5 procent marknadsandel på fondförsäkringsmarknaden och var tredje största bolag på den svenska marknaden. År 2005 börsnoterar Kinnevik Invik, där Moderna Försäkringar utgör huvuddelen av verksamheten och i mitten av 2007 köps Invik ut från Stockholmsbörsen av isländska Milestone. Invik namnändras sedan till Moderna Finance. I början av 2009 köps Moderna Försäkringar Sak av den danskägda försäkringskoncernen TrygVesta och brittiska Chesnara plc ingår avtal om att köpa Moderna Försäkringar Liv. Tack vare dessa ägarförändringar kan vi fortsätta att vara en uppstickare och samma moderna företag vi alltid varit. Nu har vi även en större trygghet i ryggen; starka ägare som kan försäkring och garanterar vår fortsatta expansion och position som branschens nytänkare. Vi fortsätter att vara Moderna helt enkelt. Idag här och nu Från att år 2000 vara en utmanare med en premievolym på 200 miljoner kronor är vi nu en respekterad aktör på sak- och livförsäkringsmarknaden med en sammanlagd premieinkomst på 4 miljarder kronor år Vår kultur så här Moderna är vi De framgångsfaktorer som gjorde det möjligt att förvandlas från ett traditionellt bolag till Moderna Försäkringar är också grunden för vår företagskultur. Vi har lärt av det vi gjort genom att hämta det bästa ur vår egen erfarenhet. Vår båtförsäkringsverksamhet blev förebild för vårt nischtänkande och den ständiga viljan att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Från vårt ursprung i Kinneviksfären har vi fått med oss viljan att hela tiden vara nummer 1, vi har fått med entreprenörskapet och nytänkandet. Och så småföretagarmodellen förstås. Tillsammans har detta skapat förutsättningarna för våra framgångar

9 Nya samarbeten gör oss marknadsledande inom konceptförsäkring Bland de nya samarbetena under året kan nämnas Motormännen, Svenska Orienteringsförbundet, Sportfiskarna, Aktiespararna, ICA Banken och Jusek. Dessa samarbeten bekräftar att affärsområde Konsument är marknadsledande inom konceptförsäkring på privatmarknaden i Sverige. Affärsområde Företag har en stark marknadsposition inom konceptförsäkring. Vårt sätt att arbeta är mycket framgångsrikt eftersom vi tillsammans med förmedlaren och företrädare för gruppen som ska försäkras, tar fram unika försäkringslösningar. Vi lyssnar alltid på gruppens behov och anpassar våra försäkringar. Idag har vi hittills tagit fram speciallösningar för över 100 olika grupper och organisationer. AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG Vi satsar på ytterligare 15 % tillväxt under Vi försäkrar till exempel 70 procent av Svenska Kyrkans församlingar. Under 2008 har vi tecknat avtal med 11 nya grupper. Några som kan nämnas är SBC, Jusek och Dancenter. Dancenter finns i Danmark och nu för vi ut vårt sätt att arbeta utanför Sverige. Affärsområdena Företag och Konsument arbetar nära varandra när det behövs för att ge kunden ett komplett, kombinerat erbjudande. Här är vi också unika i branschen. Ett bra exempel på detta är SBC Sveriges BostadsrättsCentrum som samarbetar med båda affärsområdena och därför kan ge sina bostadsrättsinnehavare en bra hemförsäkring och samtidigt försäkra sina fastigheter genom Moderna Försäkringar. Goda siffror talar för sig själva Affärsområde Konsument satsar på en årlig tillväxt inom konceptaffär med minst 25 procent och affärsområde Företag nådde 22-procentig tillväxt under 2008 och satsar på ytterligare 15 procents tillväxt under Brett nischutbud hos Moderna Försäkringar Skräddarsydd konceptförsäkring Att sälja försäkringar till olika föreningar, kundgrupper och organisationer är inget nytt i försäkringsbranschen. Men att som Moderna Försäkringar erbjuda skräddarsydda lösningar, unika i varje affär det är att ta det hela ett steg vidare. Idag erbjuder Moderna Försäkringar hus-, hem-, motor- och företagsoch produktförsäkring via så kallade brandade konceptförsäkringslösningar. Unikt utformade efter gruppernas sammansättning och intressen, där vi lyssnar noga på behoven innan vi tar fram en unik lösning. Vi är flexibla med att visa vårt varumärke och om kunden vill så är det gruppens eget varumärke som syns mot den som tecknar försäkring. Något som uppskattas mycket av de grupper och organisationer som väljer oss. Ofta handlar det om ett trepartssamarbete mellan Moderna, en förmedlare och gruppen. Tillsammans utformar vi den bästa försäkringslösningen för gruppen. Varje samarbete är unikt och vi är flexibla med vilken part som hanterar försäljning, administration och kundservice. För affärsområde Konsument utgör konceptförsäkring den största delen av försäljningen. Idag finns ett nära samarbete med ett stort antal olika grupper och organisationer, ofta finns en naturlig koppling mellan försäkringsprodukterna och organisationens intresse. Som exempel på grupper som valt Moderna Försäkringar kan nämnas Villaägarnas riksförbund och Hyresgästföreningen. Försäkringarna som de kan erbjuda sina medlemmar ökar både värdet av medlemskapet och ger organisationen ökade intäkter. Inom vissa konceptkonton erbjuds även personförsäkringar i samarbete med Moderna Liv & Pension. Genom att framgångsrikt ta hand om våra befintliga konceptförsäkringskunder får vi hela tiden förtroendet att försäkra nya grupper och framåt När vi samarbetar med företrädare för olika grupper får vi tillgång till en stor prospektbas som bearbetas både med intern och med extern säljkraft. Att verka under gruppens eget starka varumärke gör att vi kommer enkelt och kostnadseffektivt ut på marknaden. Ett arbetssätt som vi fortsätter att bygga våra framgångar på. Callcenter i egen regi Vi ser stora tillväxtmöjligheter inom området konceptförsäkring och har efter att i flera år enbart använt oss av externa försäljningskanaler nu investerat i ett nytt försäljningskontor i Luleå. Vårt egna callcenter, med utbildade säljare, öppnade i maj 2008 och har plats för 40 säljare som bearbetar befintliga avtal och enbart säljer försäkringar. Det är en högkvalitativ och effektiv kanal som är byggd för försäljningsvolymer på 200 MSEK per år. Nytt IT-system Ett nytt och innovativt IT-system helt anpassat för skräddarsydda försäkringslösningar för grupper och organisationer har tagits fram på affärsområde Företag under året. Det innebär bland annat en möjlighet för slutkunden att räkna ut premier och teckna försäkring på respektive grupps egen Göran Olsson är VD för SBC ek förening. När vi var ute och letade efter en försäkringslösning föll valet på Moderna Försäkringar. Och det var ett enkelt val, de hade ett bra pris men det var inte det som avgjorde utan det var det faktum att de tillsammans med vår försäkringsförmedlare tog fram precis den försäkringslösning som vi ville ha. Inte en standardlösning utan just en sådan fastighetsförsäkring som vi och våra medlemmar efterfrågade. Att sen gå vidare och tillsammans ta fram en hemförsäkring för de boende blev nästa steg och även här lyssnade de på oss och våra önskemål. Egentligen tycker jag försäkring är ganska tråkigt och försäkringsbolag brukar vara sega och stelbenta, men Moderna är precis det de heter. Moderna och pigga, lättrörliga och enkla att ha att göra med

10 hemsida. Det betyder ökad service för gruppmedlemmen och minskad Försäkringarna förmedlas i alla nordiska länder genom samarbets- administration för oss. I och med att vårt IT-system är så flexibelt kan partners som Elgiganten, Gigantti, Elkjöp, PC City, Lefdal och Elko. vi snabbt justera både branding och innehåll i våra försäkringar. Det som tar våra konkurrenter månader att genomföra fixar vi ofta på en eftermiddag. I Centraleuropa sker försäljning genom kedjan Electro World i Ungern, Polen och Tjeckien. I Centraleuropa har tillväxten under 2008 varit snabb och man har även under året etablerat sig i Slovakien. AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG Här är våra löften: En del av framgången hur vi tar hand om våra kunder när det gäller Öka lönsamheten och kundnöjdheten Offertsvar inom 24 timmar Moderna Försäkringar strävar efter att alltid ligga i topp och har en kundservicehantering som vi är stolta över. Flera utmärkelser bekräftar att vi är bland de bästa i branschen. Att ta hand om sina kunder innebär framför allt att ha en skadehantering i världsklass. Våra Alla nordiska produktförsäkringskunder betjänas av vårt flerspråkiga skadecenter i Stockholm där våra skadereglerare under 2008 hanterade över skador. Vi utför löpande NöjdKund-undersökningar som visar att kunderna uppskattar vår service och sätter stort värde på E-post får svar inom en timme Telefonsamtal besvaras inom 30 sekunder. kundundersökningar visar att 9 av 10 kunder är nöjda eller mycket medarbetarnas professionalism. Norden är vår mest mogna marknad nöjda efter skadereglering hos oss. och där har vi prioriterat lönsamheten under Ett sätt har varit att utveckla nya reparationsmetoder för produkter som tidigare regel- Produktförsäkringar som erövrar världen mässigt byttes ut vid skada. Att genom fler reparationer minska antalet Produkt Direkt är det affärsområde inom Moderna Försäkringar som produktutbyten har påverkat snittskadekostnaden på ett positivt sätt. arbetar med produktförsäkringar. En produktförsäkring är en allrisk- Vi har tillsammans med elektronikbranschen satsat på att utbilda och försäkring som säljs tillsammans med en vara, ganska ofta en hemelek- certifiera alla säljare på Elgiganten i Sverige. En gedigen utbildnings- tronikvara. TV, mobiltelefoner och hushållsapparater är exempel på varor där försäkring går att köpa till. insats som vi är mycket nöjda med och som vi vet uppskattas av dem som köper försäkringarna. Idag 2 miljoner imorgon? Hur många som helst Under 2008 såldes över produktförsäkringar och idag har Försäkringar via försäkringsförmedlare på nätet Internet är en stadigt växande kanal för försäljning av försäkring. Försäljning genom detaljhandeln i åtta länder Affärsområde Produkt Direkts försäkringar säljs i samarbete med Dixon, en av Europas ledande hemelektronikkedjor under varumärkena Happy CARE och Safety+. vi över 2 miljoner gällande produktförsäkringar. Lågkonjunkturen drabbade hemelektronikförsäljningen mot slutet av året men framtiden känns trots detta ljus. Vårt generella klimatmedvetande kommer att leda till att vi efterfrågar nya och energisnålare hushållsmaskiner samtidigt som klimatsmarta värmepumpar blir en självklarhet för de Under året har ett flertal prisjämförelsesidor på nätet utökat sina jämförelser till att även omfatta försäkring. Affärsområde Konsument säljer sina försäkringar under varumärket Moderna Försäkringar via försäkringsförmedlare och prisjämförelsesidor på nätet. Inom denna försäljningskanal är priset en avgörande faktor. flesta husägare som vill minska sitt bidrag till växthuseffekten. Produkter där köparna naturligtvis kommer att efterfråga en hel- Genom satsningen på Brokerline 5.0, ett system där förmedlaren täckande och kundvänlig produktförsäkring. har möjlighet att dygnet runt, året om, placera sin företagsaffär hos Moderna kan affärsområde Företag erbjuda något verkligt unikt. Försäkringar sålda av förmedlare Allt görs via webben det går att skriva ut både försäkringsbrev och fakturor på egen hand. En fullständig företagsförsäkring kan tecknas på bara fem minuter, vilket ger förmedlaren stora tidsvinster. En stor del av affärsområde Företags framgångar bygger på samarbe- Och tid det är pengar. tet med förmedlarna. Att enbart arbeta med försäkringsförmedlare ger kunden möjlighet att alltid ha en oberoende rådgivare någon som serverar de alternativ som är bäst för kunden när det gäller pris, kvalitet och service. Därför är det naturligt för affärsområde Företag att fortsätta sin satsning på att enbart sälja sina försäkringar genom försäkringsförmedlare. Företagsmotor ett komplett erbjudande Affärsområde Företag har också satsat på Företagsmotor för att bredda affären och ge kunderna det de efterfrågar. Företagsmotor innebär att vi nu kan erbjuda flexibla försäkringslösningar för alla typer av företagsägda fordon, från tjänstebilar och taxi, till tunga lastbilar och entreprenadmaskiner. Det gör oss till en komplett försäkringspart- Affärsområde Företag har gjort ett stort omtag för att förbättra produkter och servicenivå. Satsningen som pågick under hela 2008 ner för våra kunder och förmedlare och vår kompetens inom området är gedigen. har gett resultat i form av en förstärkt marknadsposition för förmedlad enskild försäkring till små och medelstora företag. Affärsområdet har lämnat 52 procent fler offerter under året och 30 procent av de lämnade offerterna leder till affär. Ett bevis på att våra produkter är konkurrenskraftiga. För att förenkla administrationen har försäkringssystemen rustats för att kunna hantera kombinerade försäkringar för företag och motor och vi har satsat på enkla administrativa upplägg till exempel vagnparksavtal. Företagsmotor säljs endast genom försäkringsförmedlarna

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T Moderna Försäkringar 2004 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Strategi för lönsamhet 7 Bred koncern med fokus på nischer 8 En finanskoncern växer fram 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Moderna Försäkringar 2005

Moderna Försäkringar 2005 Moderna Försäkringar 2005 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Tillväxt och lönsamhet 7 Försäkring med fokus på nischer 8 En växande finanskoncern 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring 12 Företagsförsäkring

Läs mer

Moderna Försäkringar 2000

Moderna Försäkringar 2000 Moderna Försäkringar 2000 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING

Läs mer

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1 ATLANTICA 1999 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Välkommen till Proffice.

Välkommen till Proffice. Årsöversikt 2011 2 Årsöversikt 2011 Välkommen till Proffice. 4 6 VD har ordet På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Om proffice Vi är ett av Nordens största

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2009/2010 5. VD har ordet 6. Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8

Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2009/2010 5. VD har ordet 6. Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8 0 Årsredovisning 2 Innehåll Itello i korthet 4 Verksamhetsåret 2009/2010 5 VD har ordet 6 Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8 Från försäljningsfokus till kostnads- och intäktsfokus 10

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Förvaltande organ 30

Förvaltande organ 30 BOLAGSPRESENTATION 211 Presentation av Alandia-Bolagens kompetens Innehåll VD har ordet 4 Marin Samarbetspartner med erfarenhet 6 LO Specialister på sjöfartens behov 1 Båt Med passion för båtar och sjöliv

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer