» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?"

Transkript

1 Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete

2 Fokus Linnéuniversitetet Produktion Kommunikationsavdelningen, Linnéuniversitetet Redaktion Kerstin Brodén, Karolina Ekstrand, Elin Lindqvist, Emma Rydh Grafisk form Mats Petersson Foto Lina Alriksson, DECA Text & Bild, Montathar Faraon, Caroline Högfeldt, istockphotos, JAIS/Malmström Edström, Kalmar kommun, Hasse Karlsson, Selvaprakash Lakshmanan, MostPhotos, Nisse Nilsson, Jon Tinnert, Science Photo Library Tryck Elanders Sverige AB Upplaga Adress och telefon Kalmar / Växjö » Lnu.se Fokus Linnéuniversitetet beskriver Linnéuniversitetets utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Fokus Linnéuniversitetet kommer ut två gånger per år och distribueras till företag och organisationer i regionen samt alumner. Beställning av tidningen kan göras via Har du idéer om vad du skulle vilja läsa i Fokus Linnéuniversitetet? Hör av dig till redaktionen! Engagerad Miljögiraff Sixten trycker på rätt knappar Jämställda skandaler? 2 Fokus Linnéuniversitetet

3 20 Elitsatsande studenter Stephen Hwang Rektor Vi satsar för framtiden Mindfulness i skolan Polisrollen i förändring 28 Allt att vinna på samarbete Linnéuniversitetet är en motor för regionens utveckling. Denna roll tar vi mer än gärna på oss. Vi har en stark vilja att leva upp till visionen om det moderna, internationella universitet i Småland. Vi är också medvetna om att för att nå dit, krävs offensiva satsningar. I Kalmar fortskrider planerna på ett stadsintegrerat universitet. Projektet är viktigt för Linnéuniversitetet av flera skäl. Ett väl sammanhållet universitet gör att verksamheten kan bedrivas effektivt. Ett samlat universitet mitt i staden möjliggör också inte bara möten mellan studenter, forskare och lärare utan även mellan Kalmarbor, näringsliv och offentlig verksamhet. Vi ser också att konkurrensen hårdnar om studenter, framstående forskare och lärare. Här måste vi kunna leva upp till de krav som finns på en kreativ och stark forsknings- och studiemiljö idag. Ett annat aktuellt område på Linnéuniversitetet just nu, är arbetet med att formulera mål och strategier för Familjen Kamprads stiftelse. Här ser vi en enorm potential för regionen, och en stor möjlighet för oss att stärka vår nationella och internationella forskningsprofil. Du läser mer om Kampradsstiftelsen i detta nummer av Fokus. Fokus Linnéuniversitetet 3

4 Notiser Hallå där Jakob Allanson, ny ordförande för Linnéstudenterna! Vem är du? Jag heter Jakob Allanson, är 22 år och kommer från en by som heter Brandstad i Skåne. Jag läser ett program som heter Språk, kultur och kommunikation med engelska som huvudämne. Jag har läst två år och har ett år kvar efter min tid som kårordförande. Vad ser du som din viktigaste uppgift som kårordförande? Att man som student vid Linnéuniversitetet får en så bra studietid som möjligt. Detta rör allt ifrån frågor som rör boende till att den studiesociala miljön är så bra som möjligt för den studerande. Eftersom jag är ytterst ansvarig så finns det alltid frågor som är viktiga. Varför ska man som student vara med i Linnéstudenterna? Vi på Linnéstudenterna jobbar för studenter och vi finns här för att hjälpa studenterna. Hos oss kan man få hjälp med en rad olika saker, allt från studentrabatter till juridisk hjälp om man skulle råka ut för problem med universitetet. Så allt som har något med studentlivet och studierna kan vi hjälpa till med. Vad är det bästa med att studera vid Linnéuniversitetet? Att det är ett väldigt internationellt universitet och att det finns stora möjligheter att påverka sina studier. Välkomna alla studenter! Intresset för att studera vid Linnéuniversitetet håller i sig. Söktrycket till höstterminens kurser och program var fortsatt högt. Vid ceremonier i Växjö och Kalmar i början av september bjöds det på kaffe och cupcakes. Rektor Stephen Hwang och representanter för kommunledning och studentkår hälsade välkomna. Ta vara på er tid här; lär er så mycket som möjligt, odla vänskap, knyt kontakter och ta del av vad Växjö och Kalmar har att erbjuda, var några av budskapen till studenterna. Partiledare besöker lärarutbildningen Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet fick besök av Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Syftet med träffen var att ge partiledaren och hans partikollegor en inblick i hur samtidens lärarutbildning ser ut och fungerar och då i synnerhet vid Linnéuniversitetet. I diskussionen deltog bland annat Per Gerrevall, dekan för Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV), Mats Nordänger, biträdande chef vid Nämndkansliet, lärarstudenter från en del av de olika lärarutbildningarna och olika socialdemokratiska representanter. 4 Fokus Linnéuniversitetet

5 Sveriges största nationella naturvetenskapliga forskarpris till Jarone Pinhassi, Linnéuniversitetet Jarone Pinhassi har tilldelats Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi. Göran Gustafssonpriset är ett av de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning och anses vara det mest eftertraktade och prestigefyllda priset bland yngre svenska forskare. Jarone Pinhassi belönas för för hans molekylära studier av ljusberoende energiomvandling hos bakterier i marina ekosystem. Jarone Pinhassi är forskningsledare vid Linnéuniversitetets spetsforskningsgrupp Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems. Priset är på totalt 4,75 miljoner kronor, fördelat på 4,5 Mkr i forskningsanslag, samt ett personligt pris på kronor. Så här kan ditt företag eller organisation samverka med Linnéuniversitetet» Examensarbete, studentprojekt eller praktik. En eller flera studenter genomför kvalificerade analyser eller arbetsuppgifter i samverkan med ditt företag eller organisation. Dessa samarbeten kan ge konkreta förslag på lösningar eller nya idéer att implementera i er verksamhet samt ger möjlighet till framtida rekrytering.» Mentor, partner. Möjlighet att möta unga studenter som kanske kan bli framtida medarbetare. Möten sker regelbundet, vanligen 2-3 gånger per termin, och relationen byggs upp över tid.» Bli gästföreläsare. Yrkesverksamma personer gästföreläser inom kurser och program på universitetet.» Bjud in till studiebesök. Att öppna upp ditt företag eller organisation för studiebesök ger möjlighet att presentera och visa upp er verksamhet för framtida samarbeten och rekryteringar.» Delta på arbetsmarknadsdagar. En möjlighet att skapa relation med studenterna och finna potentiella samarbeten.» Samverka med en forskare eller forskarteam. Att samarbeta med forskare kan innebära allt från att utbyta erfarenheter, lösa specifika problem och frågeställningar till större forskningsprojekt. Företaget/organisationen får möjlighet att utveckla en idé som genom forskning kan generera fler affärsmöjligheter.» Uuppdragsutbildning. Ditt företag eller organisation kan beställa en utbildning för kompetensutveckling av anställda och kan omfatta allt från ett mindre antal föreläsningar till fleråriga utbildningsprogram. Ett avtal sluts då mellan universitetet och uppdragsgivaren som då måste vara en juridisk person.» Uppdragsforskning och utvärdering. Ditt företag eller organisation kan beställa forskning eller systematiska utrednings- och utvärderingsuppdrag baserade på vetenskapliga metoder. Välkommen att kontakta Samverkansavdelningen på Linnéuniversitetet för mer information. Fokus Linnéuniversitetet 5

6 Text: Elin Lindkvist Foto: Nisse Nilsson/LNU Med sikte på en bättre värld För Pär Lindman, före detta student på Miljödriven Design och Management, har ett starkt miljöengagemang följt som en röd tråd genom både utbildning och arbetsliv. Det brinnande intresset har bland annat tagit honom till Afrika flertalet gånger. Nu får Smålands näringsliv ta del av hans kunskaper genom företaget Miljögiraff. Det handlar om att se de möjligheter vi människor har framför oss och ta de utmaningar som vi får PÄR Lindman 6 Fokus Linnéuniversitetet Möjlighet är bara förnamnet på det som väntade Pär Lindman när han i slutet av sin utbildning valde att kontakta Ingenjörer utan Gränser. Året var 2007 då han för första gången åkte till Kenya för att skriva sin c-uppsats. Syftet var att bygga lösningar för regnvattensinsamling i ett litet samhälle på landsbygden. Området var torrt och folk fick normalt inte tillräckligt med rent dricksvatten. Resultatet blev tre stycken regnvatteninsamlingssystem vid byns skolor som än idag underlättar det dagliga livet för människorna som bor i området, säger han. Tiden i Kenya gav blodad tand och det dröjde inte länge förrän hans engagemang för miljö och biståndsfrågor förde honom tillbaka till landet igen. Projektet handlade även denna gång om att skapa förutsättningar för rent drickvatten i fattiga byar på landsbygden men också att bygga latriner och identifiera och utveckla möjligheter för affärsverksamhet i byarna. Efter examen jobbade Pär Lindman för Greenpeace i Stockholm en tid tills han tröttnade på storstadslivet. Genom en person som han hade träffat i Kenya kom Pär Lindman i kontakt med konsultfirman Miljögiraff i Göteborg. Där har han valt att stanna och har sedan ett år tillbaka sin bas i Kalmar. Det är en liten firma som har ett genuint intresse för global utveckling och miljöarbete. Alla våra kunder drivs av hållbar utveckling, konstaterar Pär Lindman. Miljögiraff hjälper företag att ta reda på hur mycket deras vara eller tjänst påverkar miljön genom hela dess livscykel med råvaruframställning, processering, användning och återvinning. Trots att det lilla konsultbolaget Miljögiraff endast består av tre personer så är klienterna som anlitar dem desto större. Företag som Volvo, Ikea, Naturskyddsföreningen och Alfa Laval är några exempel. Eftersom processen att göra en livcykelanalys kan vara rätt lång och förhållandevis dyr så handlar det oftast om företag i den storleksklassen, berättar han. De rekommendationer som Pär Lindman och hans kollegor ger företagen väger tungt. Tack vare att de följer en internationellt vedertagen standard blir resultatet jämförbart och giltigt även internationellt. Företagen har mycket att vinna. De tjänar på en analys både miljömässigt och ekonomiskt, mycket av företagens åtgärder att minska sin miljöpåverkan är missriktade och kostar mycket pengar och ger därför dåligt resultat, konstaterar han.

7 Även många mindre företag kontaktar dem och då handlar det ofta om att göra beräkningar på deras koldioxidutsläpp. De använder det ofta som kommunikationsunderlag men även för att sätta in rätt förbättringsåtgärder, säger Pär Lindman. I Kalmar börjar företagen sakta men säkert få upp ögonen för livscykelanalyser och det mervärde som det innebär. Pär Lindman önskar att intresset bland regionens företag fortsätter att stiga samtidigt som han ser positivt på kommunens olika miljöinitiativ. För mig är en vettig värdegrund för både människor och företag mycket viktig, påpekar han. Alla kan bidra på något sätt. För Pär Lindman är inte detta några tomma ord. Det visar sig konkret genom Företagen har mycket att vinna. De tjänar på en analys både miljömässigt och ekonomiskt. PÄR Lindman att tio procent av hans och kollegornas arbetstid avsätts till ideellt arbete. Genom Miljögiraff har de startat en organisation för föräldralösa barn i Kenya. Genom insamling och finansieringsansökningar har de byggt flera skolor för att förbättra barnens vardag. Jag vet att om jag gör ett bra jobb i vår verksamhet i Sverige så skapar det en bättre tillvaro för barnen i Kenya. Det ger motivation till mitt arbete. Vilka är hans råd till studenter som snart ska ut i arbetslivet och hitta sin egen väg? Var inte för rationell med för rigida planer. Om du tror dig veta alla detaljer i hur livet bör vara och vilken som är den rätta vägen för dig så kommer du att missa många av livets möjligheter. Våga leva utanför din egen komfortzon för det är där du utvecklas, våga ta de chanser som uppenbaras, säger han och avrundar intervjun. Det viktigaste är att vara ärlig mot sig själv och andra, och se till att följa sitt hjärta! Fokus Linnéuniversitetet 7

8 FOTO: Hasse Karlsson / LNU Foto: Science Photo Library Ny spetsforskningsgrupp Linnaeus University Centre är benämningen på Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer. Nu är det beslutat att tilldela ytterligare en forskargrupp denna benämning. Tillskottet heter Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry. Gruppen arbetar inom området biomaterialkemi. Fokus för deras studier är utveckling och tillämpning av material som kan efterlikna och/ eller integreras i biologiska system. Mer specifikt rör detta forskning som har direkta följder för utveckling av nya behandlingar, klinisk diagnostik, miljödiagnostik och funktionella material, som till exempel katalysatorer. Vi är väldigt glada för att ha blivit utnämnda till Linnaeus University Centre, berättar Kristina Nilsson Ekdahl, professor i immunologi och forskningsledare för Biomaterials Chemistry. Vi har arbetat ihop sedan 1998 och är en grupp med ett etablerat internationellt renommé som bygger på en innovativ forskning som haft stor genomslagskraft. Genom en kombination av basforskning och tillämpad forskning arbetar vi med allt ifrån grundläggande studier av biologiska processer till design, utveckling och tillämpning av material, avslutar hon. Gruppen blir ett fint tillskott i vårt spetsforskningsprogram, menar rektor Stephen Hwang. Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry s fokus och dess sammanlagda expertis är unika i Sverige. När ett plus ett blir tre Närmare 160 personer samlades en tidig septembermorgon till frukostträff med nätverket Expansiva Växjö i IKEAsalen på Linnéuniversitetet. Temat för träffen var samarbete som drivkraft och flera föreläsare berättade om hur Linnéuniversitetet ser på sin roll i regionen och samarbetet med näringslivet. Tillsammans var ett av morgonens nyckelord. Ett konkret exempel på lyckat samarbete är det mellan Linnéuniversitetet och Rottne Industri AB. Håkan Bard, ställföreträdande prefekt på institutionen för teknik och Martin Nyström, produktchef på Rottne Industri AB berättade om ett nytt styrsystem för kranlastare som de utvecklat tillsammans och som nu ligger för patentansökan. De framhöll även andra vinster som samarbetet gett, bland annat nya kontaktytor som gett flera ex-jobb och även resulterat i anställningar för teknikstudenterna. Ett annat exempel på hur forskning kan ge konkreta resultat i industrin var Växjö kommuns pris till årets uppfinnare som delades ut vid frukostträffen. Det var Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi vid Linnéuniversitetet, som fick ta emot priset för sitt system emdss, för lönsammare underhållsbeslut för producerande företag. Även detta system ligger för patentansökan. Linnéuniversitetet samarbete med IKEA är välkänt. Gudmund Vollbrecht, adjungerad professor vid Lnu och senior advisor på IKEA in the community, nämnde de gemensamma värderingarna och de småländska rötterna som starka anledningar till samarbetet. Universitetets vilja till nytänkande och nyfikenhet är också något som IKEA värderar. Dessutom har IKEA ett stort rekryteringsbehov och det underlättar om kompetensen finns nära också rent geografiskt. Ett annat samarbete med IKEA-anknytning är Familjen Kamprads stiftelse. Stiftelsen som bildades i december 2011 har under sina första nio månader främst arbetat med att utveckla arbetssätt och rutiner men även finansierat ett par konkreta forskningsprojekt. Lena Fritzén, prorektor vid Linnéuniversitetet och verkställande ledamot i stiftelsen berättade att det under 2012 kommer att finnas en stor summa pengar, cirka 40 miljoner kronor, för verklighetsnära utbildning och forskning som ska komma de många människorna till del, enligt stiftelsens ambition. Läs mer om stiftelsen i artikeln på sidan Fokus Linnéuniversitetet

9 Text: Anders Runesson FOTO: Montathar faraon Linnéuniversitetet utvecklar mobila tjänster i Uganda Projektet People s Voices ska öka medborgarnas engagemang i lokala och politiska frågor med hjälp av mobila tjänster. I projektet samarbetar forskare och studenter från Linnéuniversitetet och Makerere University i Uganda. Mobiltelefonin har inneburit en revolution i många afrikanska länder. Även traditionella befolkningsgrupper som massajerna har anammat den nya tekniken. Samtidigt är skillnaderna enorma jämfört med Sverige, vilket innebär stora utmaningar när man som ämnet medieteknik satsar på ett samarbetsprojekt i Uganda. I Uganda går det drygt ett mobilabonnemang på var tredje invånare, men fördelningen är ojämn och det är inga smartphones det handlar om. I de tre distrikt i norra Uganda som projektet omfattar har man vad vi svenskar skulle kalla uråldriga mobiler, som kostar runt 150 kronor och bara används för samtal och sms, säger Marcelo Milrad, professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet. Hur kan man då få folk att använda mobilen för att öka demokratiseringen och engagemanget i samhället, och inte bara för att hålla kontakt med familj och vänner? Det är vad projektet People s Voices handlar om att undersöka hur man kan utveckla mobila tjänster som kan öka medborgarnas engagemang i lokala och politiska frågor, samt att göra det möjligt för dem att förvalta, kontrollera och rapportera hur samhällsservicen fungerar. I glesbygden laddar man sina mobiler med hjälp av solfångare, eller så åker man till platser där det finns el och laddar för ett par kronor. Däremot finns det 3G, och AM-radio finns det överallt, så vi undersöker hur man skulle kunna koppla ihop mobiltelefoni och radio. Kanske kan den som ser ett vägras ringa in till radion och rapportera det, varpå mass-sms skickas ut till folk som kan ringa ett gratisnummer och få senaste nytt uppläst via syntetiskt tal, exemplifierar Marcelo Milrad. För just tal, och inte text, lär bli en viktig ingrediens i de mobila tjänster som ska tas fram läskunnigheten i de distrikt projektet äger rum är ganska låg. En annan utmaning är att man ofta får betala mer för mobiltjänster varje månad än vad hela mobilen kostade, samtidigt som en normal lön för en bonde ligger på runt kronor per år. I projektet samarbetar forskare i medieteknik och studenter från Masterprogrammet i sociala medier och webbteknologier på Linnéuniversitetet med forskare och studenter från Makerere University i Uganda. Dessutom deltar representanter från nätverket WOUGNET, Women of Uganda Network. Projektet, som delvis finansieras av Spider, påbörjades i våras och pågår till våren Mer information:» Fokus Linnéuniversitetet 9

10 Text: Karolina Ekstrand Foto: Lina Alriksson Erfarenhet och kollegor formar polisrollen På bara ett år ute i arbetslivet förändras polisers syn på sin egen yrkesroll och vad som är okej att göra i sitt yrkesutövande. Under det här året förskjuts polisernas syn på sin roll från att anse att lagen bör följas i varje fall till att mer och mer närma sig Dirty Harrys eller Gunvald Larssons syn på polisernas arbetssätt. Otto Petersson har under tre års tid följt två grupper av polisstudenter från det att de började sin polisutbildning tills de har tagit sin examen och hunnit arbeta i omkring ett år. Den första gruppen har följts via en enkätstudie och utgörs av samtliga svenska polisstudenter från två antagningskullar. Den andra gruppen består av 24 individer som följts på nära håll med årligen återkommande djupintervjuer. Det var inga märkliga eller ovanliga situationer utan sådan som de kan utsättas för vilken vanlig vardag som helst i sitt yrkesliv. Det kan handla om att de stannar en bil som vinglar över vägbanan och som pendlar väldigt hastighet och när de stannar den visar det sig handla om en mamma med ett skrikande barn i bilen, hon är ångerfull och trevlig. Eller samma situation, men i bilen sitter direktör Jansson som istället är aggressiv och undra om inte poliserna har något bättre för sig än att ge sig på honom och så vidare, säger Otto Petersson. De som intervjuades fick ta ställning till tio beslutsdilemman när de nyligen påbörjat utbildningen, sista veckan innan examen under termin fyra och efter att ha varit ute i arbetslivet i ett år. Mellan de två första tillfällena skiljde sig svaren inte så mycket åt. Men efter att ha jobbat ett år hände det något med svaren. Då visar det sig att fler i större utsträckning är beredda att ta genvägar som kan kännas juridiskt tveksamma och som kanske inte alltid uppfyller målet att 10 Fokus Linnéuniversitetet använda lagen på det sätt som lagstiftaren har menat. Under utbildningstiden var svaren väldigt lika varandra ett resultat som för övrigt gällde både den intervjuoch enkätstudien, men efter ett år ute på fältet är spridningen större. Det finns de som anser att lagen ska följas strikt men fler tycker att det är okej att ta de här genvägarna för att uppnå högre effektivitet i sitt arbete. Otto Petersson har identifierat tre faktorer som påverkar polisers attityder.» Chefer, handledare och lagstiftare» Kollegor» Brukarna, det vill säga de som kommer i kontakt med polisen. De här faktorerna förklarar också förändringen i attityder när studenterna börjar jobba. Som studenter har polisen som organisation stort inflytande och deras inställning ligger nära det legalistiska synsättet på polisrollen där lagarna styr allt handlande. Kollegor har man inga då och eftersom man aldrig jobbat som polis saknar man erfarenhet av vilka brukarkrav som riktas mot polisen. När poliserna kommer ut i yrkeslivet formas de starkt av sina kollegor eftersom yrken i vilka de finns ett inslag av fara och osäkerhet ofta bidrar till att det blir starka band mellan kollegorna. Polisen ses också av tradition som ett hantverksyrke. Det gör att äldre kollegor blir som mentorer för de yngre som snabbt lär sig och anpassar sig efter deras agerande och de förväntas också göra det. Otto Petersson har också tittat på om kön, ålder, bakgrund med mera spelar in i polisernas attityder. Det visar sig att generellt sett har unga män som arbetar i stadskärnan inom utryckningsverksamheten större benägenhet inta en mer självständig inställning till regelverket. Därmed vinner man i polisär effektivitet, men på nedsidan finns risker med förlorad rättssäkerhet.» 24 polisstudenter följdes på nära håll under utbildningen och ett år efter avslutad utbildning» Drygt 480 polisstudenter följdes under utbildningen och ut i arbetslivet via en enkätstudie.» Skalan de vägde sina svar emot gick från 0 4 där 0 var helt enligt lagtexten och 4 stod för ett autonomt synsätt.» Första mättillfället i början av utbildningen blev genomsnittsvärdet 1,09, vid andra mättillfället i slutet av utbildningen blev värdet 1,13 och efter att ha arbetat ett år hoppade det upp till 1,45.

11 Fokus Linnéuniversitetet 11

12 Knappar i rampljuset Vem skulle tro att det fanns en gemensam nämnare mellan Big Brother, manschettknappar och en gotlänning med driv? Studenten Sixten Engströms affärsidé har på kort tid klätt ett antal kändisar på bästa sändningstid. Sixten Engström trivs utmärkt på sin utbildning Enterprise and Business Development (EBD) på Linnéuniversitetet. Valet var ganska enkelt med tanke på att han alltid har fascinerats av entreprenörskap. Vi får lära oss att tänka utanför ramarna och se möjligheterna. Universitetet gör ett bra jobb med att lära ut ett entreprenöriellt tänkande, berättar han. Även om Sixten Engström anser att ordet entreprenör kan vara något utslitet så kan han åtminstone med rätta benämna sig som företagare med sitt nystartade företag MyCuff. Från början var det ingen affärsidé. Men när Sixten Engström behövde egendesignade manschettknappar så började han fundera. Allt han hittade på marknaden kostade antingen en förmögenhet eller kom i storpack. Då tänkte jag, hur svårt kan det vara att göra dem själv?! Efter ett antal timmars experimenterande hade han tillslut designat det första exemplaret. Produktionen är inte 12 Fokus Linnéuniversitetet helt enkel men han kunde så småningom få ner tillverkningstiden per manschettknapp från två timmar till cirka tio min. Och ryktet om de fina manschettknapparna spred sig. Vänner och bekanta började höra av sig om att få ett par designade manschettknappar med personlig touch för att ge bort som födelsedagspresenter till pojkvänner eller pappor. Jag har alltid velat bygga upp någonting själv. Nu fanns ett uttalat behov så då var det bara att sätta igång, berättar han. Sixten Engström tog därför kontakt med Stiftelsen Drivhuset på Linnéuniversitetet som hjälpte honom både genom starta-egetutbildningen Enter samt genom vägledning. Drivhuset gav mig inspiration och motivation för att hålla mig på rätt kurs, konstaterar han. I april 2012 sjösatte Sixten Engström äntligen sitt företag. Men hur skulle han marknadsföra sig? Här visar det sig att Sixten Engström är en riktig fena på att utnyttja sociala medier till max. Genom Twitter lyckades han fånga Calle Schulmans intresse vilket ledde till att MyCuffs manschettknappar marknadsfördes genom TV-kändisens egna Twitterkanaler. Samma sak hände med radioprofilerna Martin Björk och Jakob Öqvist från Vakna med The Voice Sedan imponerades Gry Forsell genom att han mailade henne en MMS-bild på ett par specialdesignade manchettknappar med Big Brothers logga. Kort därefter ringde TV-programmets producent och ville att Sixten Engström inom 40 minuter skulle maila över en bild på ett par färdigtillverkade knappar med ett foto på en av vinnarna i programmet. Trots att det brann det i knutarna hann Sixten både få dem färdiga samt skicka upp dem med expressfart till Stockholm över helgen. Eldprovet var när Sixten Engström fick följa den vinnande deltagaren i Big Brother i direktsändning per länk när han skulle välja sitt pris. Manschett-

13 Text: Elin Lindkvist Foto: Hasse Karlsson / LNU Text: Emmy Hall Jag skulle rekommendera alla som har ett idé att våga testa! Det fina med småföretag är att du bestämmer själv Sixten Engström knapparna hängde som ett av vinnarpriserna bland andra attraktiva alternativ. Mitt hjärta som gick i 180 höll på att stanna när deltagaren Amandus blick fastnade vid mina manschettknappar! Tack vare detta bjöd Tv-producenten Sixten Engström upp till Stockholm till nästa live-sändning då han själv fick överlämna manschettknapparna till Gry Forsell och vinnaren. Bättre marknadsföring kan man leta efter! Jag har haft tur rakt igenom! Samtidigt har jag sett till att skapa mig turen själv genom att kasta ut olika krokar, reflekterar han. Vad är nästa steg i företaget? Det finns en praktisk begränsning på hur många beställningar Sixten Engström kan ta emot innan han måste lägga ut verksamheten till fler personer för att hinna med. Han verkar dock inte nämntvärt bekymrad när han svarar att han just nu inte kommit så långt ännu. Om jag har den lyxen att jag får för många beställningar så får jag ta det då. Det som jag dock vill fortsätta med oavsett produktionsvolym är att behålla den direkta kontakten och återkopplingen med kunden, påpekar han. Och hur ser framtiden ut för manschettmakaren? Sixten Engström säger att han tar ett år i taget och att det krävs livserfarenhet för att bli egenföretagare. Samtidigt är det svårt att säga hur långt det går att komma i manschettknappsbranschen. I höst ska han i alla fall gå Drivhusets förinkubatorsprogram parallellt med sina vanliga studier. Genom att omge mig av drivande personer och hålla mig aktiverad så tappar jag inte sugen, konstaterar han. Och med tanke Sixten Engströms förmåga att spela sina kort väl hittills, så finns det garanterat alla förutsättningar för en riktigt lysande framtid. Nätverk som verkar! Young Ladies in Business är ett nätverk för unga kvinnor som vill skapa sig en karriär. En gång i månaden träffas tjejerna för att inspirera och inspireras. Många av medlemmarna är studenter, andra är redan ute i yrkeslivet. Nätverket fungerar som en plattform där tjejer delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt lär känna varandra. Med inspirerande föreläsningar av drivkrafter som Sanne Aronsson och Iréne Falkbrink Norrman får medlemmarna en möjlighet att lyssna till spännande berättelser från arbetslivet. På mötena varvas stora förebilder och föreläsare med nätverkets egna stjärnskott och kompetenser. Att träffas via ett nätverk som Young Ladies in Business genererar värdefulla kontakter att bära med sig under resten av sin karriär och sitt liv. Initiativet till Young Ladies in Business tog Ida Petersson när hon studerade vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon sökte en plattform som tilltalade henne som ung driven tjej i en liten stad. I brist på nätverk som matchade hennes förväntningar tog hon saken i egna händer och grundande Young Ladies in Business. Nätverket uppmärksammades av Linnéuniversitetet som driver projekten Det entreprenöriella universitetet och Entreprenöriella Linnékvinnor. Ett långsiktigt samarbete inleddes mellan universitetet och nätverket som expanderade till Växjö. Idag finns Young Ladies in Business på tre orter; Kalmar, Växjö och Stockholm. Via Linnéuniversitetet får Young Ladies in Business stöd från Tillväxtverket och Kvinnors företagande stärker Sverige. Nätverket har snabbt vuxit till att bli en självklar mötesplats för unga tjejer. MER INFORMATION» youngladiesinbusiness.se Fokus Linnéuniversitetet 13

14 Text: Nisse Nilsson Foto: Science Photo Library Bildtext. 14 Fokus Linnéuniversitetet

15 Säkrare diagnoser med kroppens egna nanomotorer Ju tidigare man upptäcker att något inte står rätt till i kroppen, desto större chans har man att bota, lindra eller till och med förhindra att sjukdomen bryter ut. Problemet är att många av dagens diagnosmetoder har hög felmarginal, och dessutom är både klumpiga och dyra. Därför pågår hela tiden forskning för att ta fram mer tillförlitliga och smidiga diagnosverktyg. På Linnéuniversitetet arbetar forskarna Alf Månsson och Sven Tågerud med att utveckla säkrare och billigare metoder för att diagnostisera olika typer av sjukdomstillstånd. Till sin hjälp har de tagit kroppens egna nanomotorer. Alla celler i levande organismer innehåller komplexa transportsystem som är beroende av molekylära motorer. De här motorerna är synnerligen effektiva, bränslesnåla och framförallt väldigt små. Så pass små att de kan förflytta enstaka molekyler inne i våra celler. Om man kan tämja de här motorerna och få dem att utföra uppgifter under kontrollerade former, skulle man kunna utveckla mindre, billigare och mer tillförlitliga diagnosverktyg. På Linnéuniversitetet jobbar just nu Alf Månsson och Sven Tågerud med att försöka framställa så kallade laboratorium på ett chip. En teknik där man låter kroppens egna nanorobotar utföra specifika uppgifter på ett mikrochip. Vi utnyttjar de inneboende egenskaperna hos proteinerna myosin och aktin, säger Alf Månsson. De båda proteinerna är kuggarna i det maskineri som gör att våra muskler kan dra ihop sig. Det är små motorer i molekylstorlek, som genom ett komplicerat samarbete får våra muskler att kontrahera och sträcka ut sig. Vid en muskelkontraktion drar myosinet i aktintrådarna ungefär som en hävarm och skapar därmed den kraft som behövs för att våra muskler ska kunna röra på sig. Kraften vid en muskelsammandragning kommer från en dragkamp mellan miljontals myosinoch aktinproteiner. Den stora utmaningen är att kunna återskapa proteinernas naturliga beteende på konstgjorda ytor. Tanken är att man ska kunna få myosinet att transportera saker på den konstgjorda ytan och därmed kunna skilja till exempel viruspartiklar från andra molekyler. Vi använder oss av nanomönstrade chip, utvecklade i samverkan med Lunds Universitet, där myosinet transporterar aktinet i bestämda banor, säger Alf Månsson. Om vi till exempel vill kontrollera förekomsten av ett speciellt virus fäster vi antikroppar mot det viruset på aktintrådarna. För att vi ska kunna se antikropparna färgar vi dem med ett fluorescerande ämne. Sen tillför man ett patientprov. Finns det aktuella viruset i provet kommer det att binda till antikropparna som är fästa på aktintrådarna. Myosinet kommer sedan transportera aktintrådarna till en detektoryta där de ackumuleras och lätt kan detekteras. Metoden är inte begränsad till virussjukdomar, utan skulle kunna fungera på en rad olika sjukdomstillstånd. Om vi tar prostatacancer som exempel, säger Sven Tågerud, är idag den viktigaste diagnosmetoden det så kallade PSA-testet. Det används för att testa män för prostatacancer, men också för att övervaka de som redan har genomgått behandling. PSA är ett protein som produceras naturligt i prostatakörteln, och vid prostatacancer får man ett förhöjt värde. Efter behandling, som radikalt avlägsnar prostatavävnaden, produceras inte PSA längre, men om man får tillbaka cancern börjar cancercellerna producera proteinet igen. De verktyg man använder idag för att detektera PSA är ganska trubbiga och räcker inte alltid till för att mäta de små mängder PSA som cancercellerna producerar tidigt efter återfall. Här hoppas vi kunna använda våra metoder för att nå högre känslighet. Fokus Linnéuniversitetet 15

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö Dubbla karriärer Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö 1 ADC/TDC Växjö är en satsning för framtiden Athletics Development Center (ADC) och Tennis Development Center (TDC) i Växjö erbjuder dig

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi I-mentor mentorsprogrammet på Industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola Text: Christian Johansson & Nina Åxman. Bilder: Johan Majtorp & Mats Nygren. Layout: Hanna Johansson Välkommen till I-mentor! För

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare När pedagogiken blir verklig är alla vinnare Ett spännande sätt att både ta ansvar och stimulera teknikintresse och nyfikenhet. En skola mitt i verkligheten Johan Drott, forskningschef på Gambro Gränslösa

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler? Öppna föreläsningar Hösten 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet erbjuder Ronneby Kunskapskälla ett antal spännande föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu?

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Minnesanteckningar 2015-04-14 Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Steg 1. Självvärdering och implementering av samverkansstrategi Närvarande: Peter Aronsson, Richard Bucksch, Torbjörn Håkansson, Jan

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Presenteras i samarbete med

Presenteras i samarbete med Mentorskapsprogram 2012/2013 Presenteras i samarbete med Ekonomernas Karriärcenter & School of Business Alumni Association Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2 REDIRE, att återvända

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Vi slösar med värdefulla resurser 2011 drygt 27 000 samhällsvetare i Sverige med utländsk utbildning En tredjedel saknar jobb

Läs mer

Varumärket Linnéuniversitetet

Varumärket Linnéuniversitetet Varumärket Linnéuniversitetet Varumärket uppfattningen om Linnéuniversitetet Alla bilder, föreställningar, känslor, tankar, associationer och värderingar som dyker upp i människors huvuden när de ser eller

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla 2014-02-10 1 Örebro universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser 1200 anställda 130 professorer 500 doktorander

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer