Svensk Druid-Tidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april årgången Sköna maj välkommen... Foto Göran Lindgren

2 under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 druid-orden druid-orden I stället för blommor Stipendiefondens hyllningsadresser Det finns bl a adresser för att gratulera broder på en högtidsdag eller till minne av avliden broder. Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i annan loge eller gratulation av loge som fyller år. Rekvirera adresserna i god tid via mejl: med anledning av vårt besök har vi överlämnat ett bidrag till Druid-ordens stipendiefond vi vill på detta sätt tacka för ett varmt och broderligt mottagande samt framföra en hälsning från alla våra bröder och önskar er lycka till i framtiden Logen Belenos druid-orden ää skr Logen Merkur 50 år Svenska riksstorlogen f g d o har med anledning av logens jubileum överlämnat en gåva till Druid-Ordens Stipendiefond Riksstorlogen uttalar sin uppskattning av de många årens arbete och uttrycker en förhoppning om en lyckosam utveckling i framtiden Malmö i april månad 2013 Björn Cederberg RSÄÄ Göran Lundgren RSskr bäste Broder Sven Svensson med anledning av din högtidsdag har Logen Ad Astra överlämnat en penninggåva till druid-ordens stipendiefond våra varma gratulationer på din högtidsdag druid-orden ää skr Till minnet av Broder Sven Svensson har en penninggåva överlämnats till Druid-Ordens Stipendiefond Vårt liv är en fläkt, en saga en dröm. En droppe som faller i tidens ström den skimrar i regnbågens färg en minut men brister och faller - drömmen är slut vila i frid Rekryteringsbroschyren Även om våra regler och principer inte förändras nämnvärt kan det ändå vara aktuellt med nya trycksaker. Med oktobernumret av Svensk Druid-Tidning fick Du vår nya rekryteringsbroschyr, sexton sidor. Vi hoppas att den ska underlätta svaren på de frågor som väcks när vår Orden ska presenteras för en oinvigd. Du bör läsa genom materialet noggrant för att kunna komplettera de punkter där Du tycker att det finns mer att säga. Broschyren är inte ett uppslagsverk - ingen källa ur vilken man kan ösa svaren på alla frågor. Tvärtom - några korta kapitel där en oinvigde får lite insikt i våra hjärtefrågor - men bara ytligt. Det är fritt för Dig att genom Din egen erfarenhet fylla på informationen där så behövs. Varav hjärtat är fullt talar munnen! Sällan är talesättet mer sant. Lycka till med rekryteringen i Din loge. Vi i redaktionen hoppas att broschyren ska vara till god hjälp! Resultatet kan bara Du bidra med! Finns att rekvirera från Kansliet! 2

3 Nr 4 april 2014 Svensk Druid-Tidning I huvudet på en redaktör Sköna maj välkommen... Sköna maj, välkommen även kallad Majsång skrevs av Johan Ludvig Runeberg Att vara med i Druidorden kommer för min del, sköna maj, att bli en hektisk månad. Vi inom Redaktionen för Svensk Druidtidning brukar träffas en gång om året för att gå igenom den tid som har varit och även försöka blicka framåt för att göra tidningen så läsvärd som möjligt för våra Druidbröder. Den 7 maj går vår resa till Ulricehamn. Anledningen att vi åker åt det hållet denna gång är att vi försöker besöka olika delar av landet där det finns loger och kan samtidigt passa på att besöka någon av dem på deras logekväll. Att ta sig från Söderhamn till Ulricehamn är ingen lätt uppgift. Det blir tre tågbyten och slutligen en bussresa ifrån Falköping till Ulricehamn. Gäller att stiga upp i rätt tid och att äntra rätt tåg vid respektive järnvägsstation. Att besöka andra loger är ett utomordentligt sätt för oss bröder att se och kanske lära hur andra loger arbetar både i Lunden och i efterlogen. Ritualen är ju lika för ämbetsmännen i alla loger, men kolla noga, det finns alltid en liten nyans till förändring inom logerna, inte i själva ritualen, men runt omkring möteskvällen. Vi kommer att besöka logen Excalibur den 7 maj och logen Cynthus den 8 maj. ROÄ Göran Juntorp i logen Cynthus har lovat att ta hand om oss när vi anländer till Ulricehamn. Det är vi mycket tacksamma för. Vi kommer inom Redaktionsgruppen naturligtvis göra ett reportage i Druidtidningen från båda logekvällarna. Sedan kommer nästa stora arrangemang, Logen Gutas 50 års jubileum på Gotland den 29 maj - 1 juni med olika händelser som kommer att gå under 4 hektiska dagar. För min del, i alla fall det jag tänker just nu, skall jag med på torsdagens Riksmästerkap i golf som vi spelar på Gumbalde golfbana i Stånga. Det betyder en lång bilresa och en sjöresa med färja till Gotland. När jag får möjligheten att besöka Gotland är det lika bra att åka i god tid, minst en vecka före inspelningsdagen av golfen som är på onsdagen den 28 maj. Kom ihåg, ni andra också, att anmäla Er i god tid, boka även resorna på färjorna långt i förväg då det under den tiden är mycket annat som händer på Gotland. Slut upp nu bröder till både till Golftävlingen och de andra arrangemangen som logen Guta och storlogen Bardaland bjuder in till. Då jag under de senaste 10 åren tillverkat en speciell Golf senap till de som arrangerat Riksmästerskapet blir det i år en extra speciell senap som kommer att spetsas upp med Brännvin ifrån en nystartad Brännvinsfabrik i Järvsö här i Hälsingland. Med andra ord Brännvinssenap till alla segrarna i de olika klasserna. Golfgeneralen Br Harry Hanell har gett ett godkännande till dessa extrapriser. Naturligtvis även Brännvinssenap till grillkvällen på onsdag. Johnny S Andersson Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Org.nr: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Dag Wikman Hamnplan 2A lgh Piteå, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel Mobil: E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel Mobil: E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, Mobil: E-post: Henrik Enander Storgatan 23 CA Ljungby, Tel Mobil: E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel Mobil: okt-mars: E-post: Annonsansvarig - samt layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel Mobil E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö Prenumeration inom Sverige: 100:-/år Prenumeration utom Sverige: 400:-/år Tryckeri: Jomagp, Ljungby Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 5 utkommer den 20 maj manusstopp den 25 april Nummer 6 utkommer den 20 augusti manusstopp den 25 juli Upplaga ISSN: Johnny S Andersson Tel

4 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 Att vara eller icke vara - bakgrunden till och utvecklingen av Halmstadmodellen av Per Larsen, SÄÄ i SL Östanland Logen Teutates i Halmstad höll 2005 på att försvinna från den druidiska kartan. På och 1990-talen tillhörde drygt hundra bröder logen men 2002 hade antalet minskat till 47. Vad var orsaken till detta? Jag var inte medlem i Teutates då så jag kan inte svara men jag hade flyttat tillbaka till Halmstad efter 25 år i Hässleholm och besökte Teutates litet sporadiskt. Så inträffade en del ledsamheter i Teutates, en ämbetsman avled hastigt hösten 2004 och lämnade efter sig ett stort tomrum. Dåvarande SÄÄ i Östanland Br Sven-Holger Johansson undrade om jag kunde tänka mig att tjänstgöra som TjOÄ några månader Efter moget övervägande svarade jag ja till förtroendet med viss oro, jag kanske hade krav på logearbetet, vilket inte skulle accepteras av Teutatesbröderna. Det visade sig att min oro var obefogad, bröderna gav mig sitt fulla och helhjärtade stöd. Jag hade nu fått en anledning till att bli en aktiv broder igen. På våren 2005 gick både ÄÄ och Skr in i den så kallade väggen och var inte kapabla att tjänstgöra mera. Nu frågade Br Sven-Holger om jag kunde tänka mig bli ÄÄ i Teutates. Då sattes mina druidiska löften på prov. Jag kom fram till att jag måste ta logearbetet på fullt allvar och anamma våra bärande grundprinciper, leva upp till att få kalla mig en sann druid. Jag behövde en drivkraft och lovade undersöka möjligheten att driva logen vidare. Så började ett antal möten i OÄ-kretsen där jag vädjade om hjälp och engagemang. Vad skulle vi göra för att utveckla logen och hur skulle vi göra det? Efter många diskussioner tolkade jag anledningarna till det uppkomna läget så här: Rekryteringen hade de senaste tio åren varit kraftigt eftersatt och bara två bröder var invalda. Det fanns bröder som inte betalt någon avgift på flera år. Logearbetet väckte inte tillräckligt intresse hos en del bröder. Tillsättningen av ämbetsmän hade inte varit demokratisk. Ledningen av logen var omodern. Jag var övertygad om att tidigare ämbetsmän gjort allt för logen Teutates men det hade tydligen inte räckt till. I det här läget insåg jag att det nu måste till extraordinära åtgärder för att gå vidare, vi måste arbeta på två linjer samtidigt och det var bråttom! Hur skulle vi kunna rekrytera? Det tar minst två år för en broder att bli Druid och valbar som ämbetsman. Hur skulle vi hitta nya ämbetsmän? Rekryteringen Jag kom ihåg en artikel i SDT om en rekryteringsmodell som kallades Gjöviksmodellen och fick tillgång till det ganska kortfattade underlaget om hur modellen fungerade. Jag fick också tillfälle att diskutera med br Lars Kjellgren i logen Alir om hur de använt underlaget. Vid ett av de genomförda krismötena delades en namnförslagsblankett ut och efter mötet hade vi ett antal namn på presumtiva bröder som kunde bearbetas. Själva principen att vid ett välbesökt logemöte dela ut en namnförslagsblankett strider litet mot det vanligaste förfarandet vid rekrytering men visade sig vara ett utmärkt sätt. När sedan logens ÄÄ bjuder in till ett informationsmöte och berättar att det finns en broder som anser att den inbjudne har sådana kvaliteter i sin livsföring att han passar in i logen skapar det ett förtroende. Det är svårt att tacka nej till ett sådant erbjudande att bli broder. Om den inbjudne blir intresserad kan man förstås inte garantera. Det var en bra start men jag tyckte ändå att det saknades något, varför skall man bli en broder i Svenska Druid-Orden? Jag skapade ett bildspel som skulle ge svar på frågan. Innehållet koncentrerades på en del praktiska frågor men också på vad vi i Svenska Druid-Orden kan erbjuda en broder, vad vi står för och vad våra mål är. Vidare vad som krävs för att bli en broder, vad det kostar, när vi har våra möten, hur vi är klädda m m. Jag beskrev att det i ritualen finns allvarliga moment och att man kan tillgodogöra sig visdomar som kan ha avgörande betydelse för vårt sätt att leva. Med ovanstående som grund började jag använda uttrycket Halmstadmodellen och grundlogerna i Östanland erbjöds mitt underlag. Tanken var att det skulle vara ett verktyg? för rekrytering men också att innehållet kan ändras för att passa den loge som skall använda det.? Jag har nu haft förmånen de senaste åren att få träffa ämbetsmän från drygt 40 grundloger och sex storloger för att diskutera rekrytering och beskriva Halmstadmodellen som ett sätt att ge information om Svenska Druid- Orden till presumtiva bröder. Hur gjorde vi då för att hitta nya ämbetsmän? Innan jag tillträdde som ÄÄ meddelade Skm, MÄ och Lv att de inte skulle fortsätta med sina uppgifter. Dessutom visade det sig att 17 bröder inte betalt sina avgifter på tre år och vi tvingades utesluta dessa då de inte besvarade våra brev. Då insåg jag att det var en verklig kris vi stod inför. Jag kallade till ett krismöte på en ordinarie logekväll och meddelade att det inte skulle bli något rituellt arbete. Det blev sedermera ytterligare ett krismöte där jag redovisade vad som skulle hända med våra druidiska tillhörigheter och våra bankmedel om logen skulle upphöra. Vi genomförde ett viktigt ÄK före den kommande installationen. Det fanns en kvarvarande kärntrupp av bröder fast beslutna att försöka gå vidare och verkligen bjuda till för att rädda logen. Med gemensamma krafter lyckades vi hitta en lösning till nästan alla poster. M hade lovat att tillträda som MÄ och sedan bli ÄÄ, därmed fanns en stabilitet i ledningen och en grund att arbeta vidare på. Problemet var Skr-ämbetet som ingen ville ha. Det löstes med att jag som ÄÄ under första året skrev protokollen. Vi hade inte bröder så vi kunde bemanna HB-platserna men fick vid kommande receptioner hjälp från logerna Wirdar och Stonehenge. En Eubatbroder som efter 18 möten inte blivit Bard och jag for till Stonehenge för att han skulle få Bardgraden. I bilen kom vi överens om att när han blivit Druid också skulle bli Skr, därefter MÄ och sedan ÄÄ. En episod som jag tror var avgörande för framtida tillsättningar var följande; Vid ett logemöte hade vi ordentligt manfall, visserligen fanns Yv, Org, ÄÄ och TjOÄ på plats men övriga ämbetsmän var inte närvarande av olika anledningar. Ställa in? Aldrig! Vi gick in i Lunden under ordnade former, Org spelade vacker musik och jag hälsade bröderna välkomna till en annorlunda logekväll. Därefter utsåg jag en helt ny ämbetsmannakår och bad dem besätta ämbetsmannaplatserna. Jag bad ämbetsmännen öppna de utlagda ritualerna och lyssna på mig. Så vände jag mig till Br Iv, ställde frågan enligt ritualen och bad att han skulle svara enligt texten. Sedan vände jag mig till Br M och bad honom beskriva sina uppgifter o s v Responsen efter mötet var obetalbar. Var det inte värre? Vad kul! När det var som värst var vi 27 bröder i logen varav c:a 15 var aktiva. Med ovanstående engagemang hos alla bröder i Teutates är vi idag 57 bröder, de flesta aktiva. Vi har haft en del avgångar på vägen vilket vi anser vara helt naturligt. N Det jag nu beskrivit är inte en mans arbete utan det krävs att hela logen är engagerad. Därför ett stort tack till de bröder som deltagit i arbetet och till SL Östanlands dåvarande SÄÄ:ar för ett odelat förtroende för vårt arbete. Vi kan inte luta oss tillbaka utan rekryteringen måste fortsätta. Logearbetet berör samtliga bröder och allt fler måste engagera sig för att bidra till den stabilitet som krävs för framtiden. 4

5 Nr 4 april 2014??? ya bröder? Svensk Druid-Tidning Var kommer barnen in? - funderingar om rekrytering Associationer måste väl få vara fria om de ska vara riktiga? Endast då kan olika tankesprång emellanåt få oss att tro att det kan finnas stora idéer bakom många saker som händer runt omkring oss. Samma dag som nyheterna kablade ut massakrerna i flyktinglägren Sabra och Shatila utanför Beirut i Libanon den 12 september 1982 spelades under kvällen i Sveriges Radio Hansson de Wolfe United sin fantastiska sång Var kommer barnen in? Jag tror inte att det fanns någon tanke bakom, men ändå kändes det egendomligt att den sången skulle spelas just då, just den kvällen. Hur många barn hade tappat sina föräldrar den dagen? Hur många barn hade dödats? Människor hade slaktats i lägren, utan hänsyn till ålder eller kön. Allt som resultat av en kortsiktig kamp för herraväldet i en region. En kamp så brutal att alla förstår att det måste bli mer blod och våld innan något kan få ett slut Men förlåt, käre läsare. Nu har visst min fantasi skenat iväg helt! Vi satt ju helt lugnt och talade om rekrytering, Birkenelands SMÄ Sverker Brodin och jag. Vi var ju så eniga om hur entusiastiskt bröderna ser på Halmstadsmodeller och allt annat som skulle kunna bidra till rekrytering. (I min tankeflykt hade de tilltänkta nytillkomna redan hunnit födas och dödas på Beiruts gator. Visst är det tur att inte allt är verklighet!) Dessvärre var vi lika eniga om att de entusiastiska bröderna hade glömt det mesta redan då vi tågar ut från Lunden i väntan på brödramåltiden Den väntan kan fördrivas med en drink och samtal kring sådant som känns mer angeläget. (Trav, ishockey, ja, listan kan göras lång) Var ligger Halmstad, förresten? Halmstad, åtminstone Halmstadsmodellen ligger under tuvorna. Vänd på dem, Bröder! Tänk om en av tio skulle berätta om positiva kontakter för sina kamrater. En hantverkare som gett intryck av att vara sympatisk. En granne. Den som numera sitter på min gamla arbetsplats på jobbet jag lämnade. Plötsligt kan kamraten erinra sig att han gjort samma erfarenhet. Vi har plötsligt en gemensam bekant som av allt att döma borde vara en välkommen broder i vår krets. Två bröder skulle tillsammans eller var för sig kunna bearbeta personen i de för vår orden mest angelägna ärenden; rekrytering, föryngring, spridning. (Föryngringen får vi på köpet, eftersom den som numera sitter på mitt gamla jobb säkert är mycket yngre!) Största felet ligger i att vi betraktar rekryteringen som ett lika självspelande piano som brödramåltiden. Om någon annan lagar min mat är det säkert någon annan som tar hand om rekryteringen också, men ingenting kan vara mer felaktigt! Om vi ska tillåta oss att vara petiga kan vi nog alla erinra oss en av de första frågor vi fick vid vår invigning i Orden: Lovar du att bli en gagnerik Broder? Givetvis har vi alla besvarat den frågan med ett Ja!, men om vi inte är med och håller medlemssiffrorna minst intakta, men gärna växande, då söker vi vilan för tidigt! Under tuvorna finns de, kusinerna, grannarna, kollegorna och kanske den där besiktningsmannen som utstrålar sådant väsen och att man får lust att le för varje tvåa han noterar i protokollet. Trav och hockey är nog bra, men låt inte dessa saker ta allt intresse, för det är ju märkligt hur ofta vi kommer underfund om att vi har gemensamma bekanta. Så länge dessa gemensamma, positiva bekanta står utanför vår loge har vi saker att ta hand om. Tillsammans kan vi göra mer! Det är lätt att förstå att vi inte bara har värdefulla människor runt oss. Modern IT-teknik gör att all världens musik strömmar runt oss, hela tiden, helt i onödan, om vi inte förmår att ladda ner den. Om du, käre läsare, har möjlighet till det, sök den sång jag nämnde i början. På en gammal vinyl från 80-talet spelar Hansson de Wolfe United ett stycke som heter Var kommer barnen in? LP:n heter Existens-maximum och med den i bakhuvudet är vi beredda att gå ut i världen och missionera! Sverker Brodin, SMÄ Birkeneland & Bertil Carlsson, ROÄ Orion 5

6 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 Extra pengar till logekassan Logen Alir har valt att maten till efterlogen normalt köps in från en cateringfirma. Men några gånger per år brukar en del bröder själva laga efterlogens godsaker. Denna logekväll var det bröderna Lars Kjellgren och Sven Erik Lindestam som broderligt skulle vara kvällens kockar. Lars och Sven Eriks orientaliska räkor med carrotsrice var kvällens måltid. Till maten hade de valt ett kraftigt italienskt rött vin som heter Amarone. Om relativa och absoluta ting Eftersom logemötet började kl samlades kockarna redan vid 17-tiden. Logevärden Björn Österberg var även där med ett vakande öga som såg till att allt löpte väl. Brödraskap är ju en av Druid-Ordens förnämsta egenskaper och ett initiativ som det här är verkligen ett exempel på det. Så har vi även ett extra penningflöde till logekassan. En sån här efterloge ger ett extra tillskott med runt 3 500:- om brödrantalet är 55. Men det bästa med matlagningen, säger både br Lars och Sven Erik, är att det är så grymt roligt att träffas i köket och laga till det hela. Tilläggas kan att även i deras respektive hem står br för det mesta i matlagningsväg. När jag anländer vid tiden för att inspektera är tillagningen i full gång. De bröder, som kommer för att duka och ställa i ordning borden till kvällens efterloge känner doften av den orientaliska grytan, men ingen släpps in i köket för provsmakning. 58 bröder anländer och mötet börjar kl För att maten skall blir klar till efterlogen får br Lars o Sven Erik dispens att frånvara under logemöte. Efterlogen börjar och nu är det spännande för kvällens kockar om de har lyckats i sin matlagningskonst. Servitörerna bär in maten, vinet slås i glasen och festen kan börja. Det går inte lång stund förrän ett surr uppstår och uppskattande munnar fylls med den delikata specialrätten som kockarna lagat till. Även vinet, Amarone, var en riktig fullträff. Efterlogen denna kväll blev en riktig höjdarkväll tack vare två bröders omtanke, om sina druidbröders välbefinnande. Jag vill med det här försöka förmedla att det är ett exempel på Druid-Ordens förnämsta egenskaper, broderlighet, att ta vara på varandra och att var en god medmänniska. Johnny S Andersson Många saker, faktiskt de flesta, är absolut relativa, medan bara några få kan betraktas som absoluta, helt fulländade. Alla lägen mot det fulländade måste betraktas som ofullständiga, bara på grund av att de inte är fulländade. Låter det krångligt? Vänta bara! Kyrkoherden i Gammelstad bodde i ett slott. Åtminstone som vi såg huset, vi som bodde i en Norrbottenslänga på knappt 50 kvadratmeter. Ändå var det inte huset som var mest imponerande. På gårdsplan stod en Herrgårdsgunga! Prästfolkets egna barn befann sig mellan universitet och förvärvsliv och hade inte något större intresse för den. Prästfrun fick yrsel i den och kyrkoherden själv tillbringade stunderna utomhus med att dra en glest tandad kratta som lämnade vackra ränder i den grussatta gårdsplanen. De var under dessa promenader han formulerade sina predikningar. Därför fick jag och mina systrar gunga i den. Bara inget bus, sade prästfrun. För mig blev det som en dröm om fullkomlighet; att bo i ett så praktfullt hus och ha tillgång till en sådan gunga. Därefter följde ynglingaåren, då alla drömmar om slott och herrgårdar ansågs olämpliga, närmast symboler för en förljugen värld och skev verklighetsbild. Sedan medelåldern, först knapp, men sedan med marginal. Vissa av barndomens drömmar återkommer, plötsligt accepterade på nytt. Inte var det väl strunt, alla barndomens drömmar! Samtidigt som jag skriver försöker jag skapa bilder i mitt inre. Vilka är de personer som jag ska försöka efterlikna på min väg mot fullkomligheten? Ja, är det verkligen han som verkar stå bakom min rygg tills sista spiken är slagen i någon ny tillbyggnad. Först då uppenbarar han sig med alla tips som kunde ha fått min nya skapelse fullständig. Inte bara det. Han förfasar sig över de hutlösa priser jag betalat för mina brädor. Jag hade ju kunnat få det av honom, det överblivna virket när han gjorde sitt fulländade dass. Men aldrig ser jag till honom i tid! Även de där personerna som alltid vet bäst i alla livets situationer dyker upp i mitt huvud. De som aldrig sagt en felaktig sak i något sammanhang! De som alltid fortsätter att prata där de slutade sist, helt opåverkade av vad som sägs mellan deras egna inlägg, eftersom de ju alltid vet bäst. Så opåverkbara, så icke-lyssnande, så tråkiga, ja, rent av odrägliga! Plötsligt börjar jag tappa lusten att bli sådan. Kanske är det bäst att bara vara på väg mot det fullkomliga. Att fortsätta vägen dit, men aldrig nå fram, utan hellre känna ödmjukheten i att bara vara på väg mot något gott. För när vi tänker efter förstår vi att det inte är lätt att vara fullkomlig. Moder Teresa hinner bara kallna då eftervärlden försöker finna sprickor i emaljen och Albert Schweitcher var ju inte helgon bara för att han var en fena på Johann Sebastian Bach! Hamnade alla Teresas pengar på de rätta ställena och var Albert en sann humanist, utan fördomar? Bara att sitta och tänka så här får mig att må bättre, men inte riktigt bra. Jag får ju inte må fullkomligt bra, så här halvvägs mot det fullkomliga. Bara lagom bra, med ödmjukheten som en fetvadd i hjärtetrakten. Radhuset får duga! Fritidshuset och dasset också! Men på en punkt ska jag inte pruta. Jag har varit ute på nätet och funnit en fantastisk ritning på en Herrgårdsgunga! Den ska jag få färdig, helst innan jag når den ålder att jag i likhet med prästfrun drabbas av åksjuka då jag ska sitta i den! Bertil Carlsson 6

7 Nr 4 april 2014 CURT ZETTERQUIST SEGRADE I AQUILAS BOWLINGMÄSTERSKAP Drygt 20 bröder ställde upp i Aquilas bowlingmästerskap. Innan mästerskapet tog sin början laddade bröderna upp med buffé på Våxnäs hotell. Styrkta efter näringsintaget intogs bowlinghallen en trappa ned och kloten rullade med växlande framgång. Till slut stod Curt Zetterquist, i mitten som segrare med 496 poäng. På andra plats och 465 poäng placerade sig Uno Söderström, till vänster och Lars Hård belade tredje platsen och samlade 440 poäng. Text och foto Ulf Widén Svensk Druid-Tidning Allsångskväll hos logen Lir På fredagkvällen samlades ett 50- tal gäster i Odd Fellowhuset för att uppleva en önskerepris på allsång med Bosse Liljedal på dragspel. Det låg förväntan i luften redan från början och stämningen steg ju längre fram på kvällen det led. Bosse är en rutinerad och mycket anlitad allsångsledare och kan få ut maximalt av gästerna. Så även denna kväll och för att få gästerna extra engagerade hade Bosse varvat musiken med kluriga frågor på de spelade låtarna. Kvällens stora överraskning var Inger Gustavsson på fiol. Inger tillsammans med nio vänner hade anammat inbjudan och kommit upp från logen Manannàn i Falkenberg. Bosse och Inger underhöll oss med polskor och snoor från Halland och publiken var verkligen med på noterna. Sture Janås sjöng under stort jubel några Taubevisor, vilket blivit en tradition. Musicerandet avbröts för att äta av den framdukade kycklingsalladen med tillbehör och kaffe. Jättenöjda lämnade gästerna lokalen och det lär bli fler tillfällen till allsång med Bosse. Bertil B Pengar till logens Välgörenhetsfond Manannánbrodern OÄ Allan Hansson firade den 2 mars sin 85-årsdag bland vänner och släktingar på Restaurang Gulaschen i Falkenberg. Ett 70-tal gäster hedrade jubilaren, utan blommor och presenter, dock var penninggåvor välkomna att läggas i en gammal mjölkkanna med texten Logen Manannáns Välgörenhetsfond. Det bjöds på både kall och varm mat samt kaffe med avec och efter några timmars mingel tackade vi vår logebroder för en trevlig eftermiddag. Vid logemötet den 19 mars tömdes mjölkkannan och den innehöll kronor ett gott tillskott till logens Välgörenhetsfond. Text och foto Kent Olsson Kommer inte Muhammed till berget, då går berget till Muhammed. Hemma hos Berne Lindwall, 85 Birkenelands SMÄ Sverker Brodin överlämnar diplom till Berne Lindwall, Då det känns tungt att besöka bullrande eftermöten är det behagligt att i hemmets lugna vrå få ta emot ett mindre antal bröder och i relativ stillhet njuta av en stunds gemenskap. Vi förstår Bernes situation och samlade några Orionbröder som ville uppvakta Berne på hans 85-årsdag med blommor, värme och goda skratt. För med handen på hjärtat måste vi väl tillstå att vi lite till mans fixar talarlistan med att höja våra röster för att synas! Lola, hustrun, även hon med sordin i stämma och skratt fyller koppar och fat. Problem med hörsel gör det svårt att separera ljud och då ett antal människor i umgänget skruvar upp kan det slutligen bli olidligt. Det som borde vara en angenäm stund blir i stället en plåga! I hissen på väg hem kan vi nynna What Lola wants, Lola gets och Berne skulle ha nickat instämmande, om han följt oss ner till bilarna. Bertil Carlsson 7

8 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 Logen Derva, på företagsbesök med 3D-printing Efter sedvanligt möte i logelokalen, tågade vi, 25 bröder, i samlad tropp och lite spridda skurar ca 500 meter upp till Campusområdet och Mittuniversitetet. Vårt resmål denna kväll var Sportstech, ett företag som sysslar med innovativ utformning, utveckling och utvärdering av sportutrustning och hjälpmedel inom sport- och outdoorsektorn. Under tiden vi intog en matigare macka med valfri dryck så fick vi en genomgång av företaget av broder Mikael Bäckström som var kvällens värd och en av ägarna i företaget. Mikael är också universitetslektor i Sportteknologi vid Mittuniversitetet. Förutom utformning av utrustning, för såväl motionärer som elitidrottare, så omfattar det även utveckling av skydds- och säkerhetsutrustning som används i sportutövning. Särskild tonvikt läggs vid metodik som riktar sig mot samspelet mellan människa och teknik. Man utför även tester på olika material till sportkläder från olika tillverkare för att utvärdera deras fukttålighet och nötningsbeständighet. Testerna utföres med olika kombinationer av vattenpelare, nötning, tvättning och impregnering. Inom längdskidåkningen forskar man på att optimera glid och fäste på skidorna. Där har man haft hjälp av bl.a skidåkarna Johan Olsson och Teodor Pettersson för att utvärdera resultaten. En annan stor del av forskningen i Sportstech unika labbmiljö utgörs av framtagning och utveckling av proteser och reservdelar inom medicin och kirurgi med hjälp av additiv tillverkning, tekniken som kallas 3D-printing. Världens första provdetalj av järnbaserad amorf metall har tillverkats av forskare vid Sportteknologi, Institutionen för teknik och hållbar utveckling vid Mittuniversitetet. De är mycket starka, typ 2-15 gånger starkare än motsvarande vanliga metaller, extremt elastiska och är ofta rostfria. De amorfa metallerna visar också mycket lovande egenskaper vad gäller motståndskraft mot utmattning. Ingenjörsutbildningen Sportteknologi vid Mittuniversitetet i Östersund är den enda i sitt slag i Sverige. Text & Bild, Bosse Th Bilderna ovan och till vänster är objekt som är tillverkade med 3D-printing. Inbjudan till Merkurgolfen fredagen den 22 augusti på Piteå Golfklubb. Alla golfande druider, inkl damer, är välkomna. Tävlingsform Poängbogey med första start kl Deltagare som inte är medlem i Piteå GK betalar greenfee SEK 320:-. Fullvärdiga medlemmar i Skellefteå GK har reducerad greenfee. Hotellrum finns att hyra vid banan. Bokning via Piteå GK:s kansli Anmälan för golf och brödramåltid senast 14 augusti till: Ralf Wiksten eller e-post 8

9 Nr 4 april 2014 Svensk Druid-Tidning Ett dödligt vapen i fredlig tjänst av Jan Burström Krigets Afghanistan/Pakistan, Usama Bin Laden, drönare. Ord som snabbt för tanken till förödelse, terror och smart spioneri. Vad har det för bäring mot logen Eos och druiderna? Besöket av ett tjugutal bröder en marskväll i år hos Smartplanes AB i Skellefteå gav intressanta och tankeskapande vinklingar. Den är f.ö. Skellefteås enda flygplansfabrik med tillverkning av ca 30 luftfarkoster per år, vilket gör företaget marknadsledande i Sverige med sitt koncept. Den förenande länken är drönarna. Här ett litet plan i cellplast som vid starten kastas upp i luften för att efter max en timmes färd inom synhåll för den ansvarige piloten på marken återvända för en passande landning. Misslyckas den med hopknyckling av planet som följd är det bara att plocka fram strykjärnet och släta ut rynkorna! Drönaren Planet består av tre huvuddelar: två vingar med ett spann på 120 cm och flygkroppen. Denna innehåller en programmerbar autopilot inkl gps, en liten pocketkamera och en batteridriven motor med propeller. Allt väger 1,2 kg och transporteras isärtaget i bilens bagagelucka för att efter framkomsten för avsett uppdrag monteras ihop igen. Priset är som en medelstor bil och kundkretsen hittar man i alla världsdelar. Idag kan planet inhandlas i 20 länder. Strongt jobbat av ett företag, som startade 2005 och nu 2014 sysselsätter 7 personer med klara expansionsmöjligheter i blicken. Idén bakom Olle Hagner och Ola Friström,VD, var båda jägmästare, när tanken infann sig att skapa ett både arbetstids och kraftbesparande projekt med den då nya, miljöanpassade tekniken. Flygfotografering av stora och små arealer blev konceptet med bilder på 80% överlappning, följt av snabb databehandling, under ex. natten, till önskad kartbild. Användningsområden idag. Efter de senaste årens stormfällningarna med dess plockepinneffekter framkom fördelarna tydligt när skogsägarna kunde manövrera skogsmaskinerna optimalt utifrån naturen och fällt bestånd. Som en Drönaren i luften 2 VD Ola Friström berättar om planet och dess användningsområden world wide. 3 Olle Hagner informerar om planet och annat intressant i fabriken 4 Pilot i Tanzania 6 Räkning av flodhästar följd blev det även möjligt att gå i clinch med barkborrarna och minska angreppen. I ej fälld skog kan insekternas utbredning följas genom att använda speciell film och sedan studera färgnyanserna. Helt döda träd lämnas till boplatser för ex hackspettar m.fl. Miljövård! Andra områden där tekniken har bäddat för en bättre värld med minskade utsläpp är jakten på tjuvjägare samt räkning av hjordar i Tanzania, forskning på Svalbard av sedimentbildningar inom deltaområden och beräkning av volymer inom gruvbranschen i Brasilien. I svenska förhållanden minskar nyttjande av pinnpojkar och markbundna avvägningar inom anläggningsbranschen då felprocenten hos bilderna är ½ % och nivåskillnaderna nere på 2,5 cm. Helt otroligt då kameran sitter i ett litet skakigt plan på upp till 100 meters höjd och då resultatet i många fall är jämförbart med laserscanning från en dyrbar och miljöfördärvande helikopter. Finns idag i över 20 länder. Insamlingen av data under drönarens arbete visar sig vara modernt och effektivt och påminner om spolningen av hockeyrinkarna, när ismaskinerna gör sina ovala varv. Här är den rektangulära begränsningen gpsbaserad i autopiloten, men bilden av planets vändor liknar ismaskinens. Har månne Skellefteå Kraft Arena inspirerat? Framtiden Möjligheterna för framtiden är outtömliga och bara fantasin samt resurserna hindrar. Avnämarna är dock redan utifrån dagens nivå på hugget. Skogsbruket, lantmäteriet, gruvnäringen, jordbruket, anläggningsverksamheten och forskningen köper idag allt fler plan med utrustning inkl utbildning av piloter samt support/service. Både inom och utom Sverige. Slutsats De tidigare generationernas trösterika ord, när fataliteter uppstod: Inget ont som inte har något gott med sig, gäller tydligen fortfarande. 5

10 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 LANDET RUNT 8 Logen Wirdar, Ljungby Druidgradgivning onsdagen den 12 mars För första gången i mannaminne samlades 44 druider och tre barder en onsdagskväll för att bevista ett högtidsmöte, i form av en Druidgradgivning, då dessa tidigare alltid ägt rum på fredagar. Det förrättades en högtidlig och traditionsenlig gradgivning under ledning av ÄÄ Dennis Byrskog där Per Stahre, Lars Ahlin och Henrik Carlsson invigdes som druider. Broder Per kom tillsammans med sin ÄÄ Peter Lund och TjOÄ Johnny Nilsson från Hässleholm och logen Stonehenge. Kvällen ideella inslag stod organist Nils-Göran Jonasson som stämningsfullt framförde Moon River av Mancini. I efterlogen bjöds det på biff med ett utsökt rött vin därtill. MÄ införde en nygammal tradition att hålla talet för fosterlandet, tydligen så var detta MÄs uppgift vid alla högtidsmöten förr om åren. Talet till de nyvordna druiderna ÄÄ Dennis Byrskog omgiven av Peter Lundh och Per Bergman. ÄÄ Dennis Byrskog höll talet till de nyvordna druiderna och broder Per Stahre tackade för recipiendernas räkning och Stonehenges ÄÄ Peter Lund tackade för maten. Mätta och belåtna gick vi alla ner till kaffeborden och avecen för att fortsätta det fina samkvämet. Bakom tangenter och kamera, Mats Höstbo Talet till fosterlandet, MÄ Per Bergman. Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom prostatacancern Bg Skriv Stipendiefonden på talongen 18 Logen Cynthus, Ulricehamn Druidstämma, sorgloge och eubatmöte 45 bröder inledde och 63 avslutade kvällens möten. Druidstämman var i förkortad version och extrainkallad för enbart två ärenden. Efter kort paus följde Sorgloge efter avlidna bröderna Hasse Larsson, Gösta Johansson och Douglas Persson, de tre bortgångna under logeåret. Deras minne ägnades en värdig sorgloge som avslutades med melodin Stad I Ljus med Tommy Körberg. Eubatmötet inleddes efter kort paus och ÄÄ Rolf Johansen hälsade välkommen. Val genomfördes till våra olika utskott. Hälsningar framfördes och MÄ Christer Ström meddelade att vi för tillfället har tre bröder i vård på Borås Lasarett. Under ideellt fick vi lyssna till en Nyblivna bröderna Martin Nilsson och Jim Elbemo ser redan ut att trivas i logen tung amerikan, Barry White, som framförde The First, The Last, My Everything. Detta blev också br Hans Byströms tack för sin tid som musicerare. Br Hans övergår till annat uppdrag i logen. Musiken spelar en stor roll i ritualen och br Hans har satt sin prägel på innehållet och varit en uppskattad musikant. Musik till avslutningen blev ur filmen Gladiator Now We Are Free. Vid eftersamlingen passade ÄÄ Rolf Johansen på tillfället att tacka alla ämbetsmän och ersättare för ett gott samarbete under de gångna två åren. Nästa möte blir ju bara ett halvt för mig, sedan blir jag avsatt, sa Br Rolf. I efterlogen serverades Grekisk kyckling med en tsaziki som tillbehör. Kvalitet är bättre än kvantitet, så resonerade br Pierre Ullmark och drog en (1) historia till kaffet. Lars-Erik Göthager 19 Logen Stonehenge, Hässleholm Den 21 februari Denna kväll samlades bröderna för Druidstämma, efterföljt av ett Eubatmöte. Talet till logen hölls av broder Alf Hansson och ämnet för kvällen var Fredagsmys! Om trivseln i logen både hos egna och besökande bröder. Han gav också en eloge till ÄK för deras arbete inför och under mötena. MÄ Jan Andersson delade ut Stonehenges standar till broder Heinz-Otto Bootz som gratulation på 70-årsdagen och ÄÄ Peter Lund tackade för en trevlig kväll och bad alla heja på de svenska skidåkare så vi får många medaljer i OS. Vid Pennan, Valentin Nilsson Den 7 Mars samlades vi till ett Eubatmöte med gäster från logerna Wirdar och Thesevs, totalt 56 bröder. Talet till logen hölls av broder Karl-Ötto Johansson och pratade om hur det är att vara en ny broder. Bröderna bjöds på underhållning i form av tre pojkar från Kulturskolan som spelade och sjöng, bl.a. låtar av Neil Young och Steve Earle. 10

11 Nr 4 april 2014 Detta inslag hade ordnats av broder Jan Grahn, som även talade om värdet av Kulturskolan. Vinnare av kvällens vinlotteriet broder Tomas Nilsson och broder Jan-Olov Berthou. Broder Nils-Olof Johansson, som fyllt 60 år, fick ett diplom från Storlogen Östanland, som bevis på att pengar satts in på stipendiefonden. Nils- Olof tackade för detta. Broder Kurt Sjöberg från logen Wirdar tackade för en trevlig kväll och god mat. ÄÄ Peter Lund tackade, för sista gången som ÄÄ, för en trevlig kväll och bjöd alla en trappa ner. TjOÄ Johnny Nilsson tackade avgående tjänstemannakår, för ett gott arbete. Vid pennan, Mikael Björklund 22 Logen Derva Östersund Långlördag med Reception och gradgivning Långlördag ja, för många, men för mig blev den inte så lång den här gången, för jag hade även andra förpliktelser den dagen. Jag anslöt först till Eu-mötet där vi hade en broder som var kallad för att invigas i vår orden. Nämligen Pål-Örjan Wågegård. Svensk Druid-Tidning mötesmärkena 200 till Bengt Carlsson och 100 till Christer Andersson och Christer Lindblad. Göte Persson noterade sitt 420 möte, Håkan Emmertz 110, Stefan Månsson 80 och Per-Anders Gustafsson 60. Talet till Fosterlandet hölls av Skr Christer Nilsson som talade om svenskens svårighet att uttrycka sin kärlek till Fosterlandet samt att vi måste ha kunskap om Sverige och vår historia då vi skall utforma vår framtid. Efter talet framfördes Land, du välsignade, av brr Jan Davidsson på trumpet och Bengt Ekstrand på piano. Talet till recipienderna hölls av ÄÄ Håkan Emmertz, som hälsade dem välkomna och hoppades att deras kommande vandring inom druidismen skall bli angenäm. Han manade dem att i framtiden närvara vid mötena för att komma in i gemenskapen och vår Ordens startpaket överlämnades till recipienderna. Recipiendernas tack hölls av broder Jörgen Axelsson som tackade för att han och hans medbroder Reine blivit intagna i brödrakretsen. Med stor tillförsikt såg han framtiden an då man skulle få möjlighet att få lära känna många nya människor på kommande möten. Talet till Logen hölls av TjOÄ Ola Lundh. Han såg tillbaka på sina år i Logen sedan sitt inträde 1992 och poängterade att stunden i Logen verkligen var ett tillfälle till att njuta av livet och känna sammanhållning. Stillheten i Lunden och brödramåltiden med god mat och tillbehör är en viktig komponent i Logearbetet. ÄÄ Håkan Emmertz framförde slutligen brödernas hyllningar till två jubilarer, nämligen R Bertil Olsson som just denna dag firade sin 67-årsdag och OÄ Gert Servin som för någon vecka sedan firat sin 75-årsdag. Brr fick motta var sin tulpanbukett samt en flaska rödvin, vilket följdes av hurrarop och hyllningssång. Grytslanten inbringade 920 kr. Text: Christer Nilsson Foto Gert Nilsson Leif Nilsson och Pål Örjan Wågegård flankeras av MÄ Mikael Markgren och ÄÄ Kjell Wessén Barderna fick tidigare på dagen ett tillskott i familjen då broder Leif NIlsson välkomnades i Bardgraden. Några nya druider blev det inte denna gång, men vi får se vad framtiden kan ge. Kvällen avslutades med Taffel där 17 bröder deltog. Text & bild: Bosse Th 30 Logen Orion, Umeå Veteran- och Stjärntecken Visst känns det mäktigt att höra Skrivaren läsa upp de delar av protokollet som vittnar om när dagens Veteraner recipierade! Alla namn på de ämbetsmän som tjänstgjorde den kvällen. Alla är de borta, men nämns och det syns på bröderna i lokalen att de nickar på ett speciellt sätt då de hör de brustna länkarnas namn. De finns ju att på bautastenarna varje möte, men det blir mer påtagligt då de omnämns i protokollsutdragen. 29 Logen Fingal, Hörby Hans Holmdahl, Stjärntecken, Åke Bergström, Veteran, SMÄ Sverker Brodin, Ronny Sundström, Veteran och Anders Pettersson, Veteran. Bengt Carlsson 200, Rec Jörgen Axelsson och Reine Landin, 100 till Christer Lindblad och Christer Andersson Eubatmöte den 4 mars, i närvaro av 43 bröder, invigdes under högtidliga och rituella former Jörgen Axelsson och Reine Landin till nya bröder i vår loge och Orden. Efter denna ceremoni belönade ÄÄ Håkan Emmertz med Vi fick fyra Veteraner denna kväll. SMÄ Sverker Brodin delade ut tecknen, flankerad av SOÄ Knut Nilsson och SSkr Robin Grubbström. Allt flöt förunderligt bra, speciellt som vi hade flera vikarierande ämbetsmän. Kvällens högtidsmöte hade nämligen konkurrens av ett SL-möte i Nordanland, Boden, där Orions M och MÄ blev upptagna i Kapitelgraden. Inte nog med det! Orions perenne Skr, Hans Holmdahl, fick motta Stjärntecknet. Det är sådana här kvällar som talarlistan lätt blir för lång, då kvällen är för kort. Så många hågkomster, i vilka glädje och allvar får blandas fritt. Skratt och allvar i lämpliga proportioner, precis som i Talet till Fosterlandet. Ödmjukheten får inte bli för tung, men en lagom portion skadar aldrig. Det är som om högtidsklädseln gör sig bra vid dessa tillfällen och pressvecken känns lika skarpa som talarna, ja kanske ännu skarpare? 11

12 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 Orion gratulerar de som fick motta de yttre tecknen på värdighet. Nu gäller det att se till att det är så många som möjligt som är med i brödrakedjan om 25 år då kvällens Veteraner ska bli Jubelveteraner. Gemytligheten, värmen, glädjen och den fantastiska maten kan vara god grund för sega gubbar! Bertil Carlsson 38 Logen Karlavagnen, Sundsvall Lördagen den 15 mars var det lördagsmöten med Bardating och Eubatmöte. Broder Horn ackompanjerades av underbara toner från, en snabbt sammansatt trio, bestående av bröderna Roland Thalén fiol, Jan Bergström gitarr och Leif Alpsjö nyckelharpa. Tänk vad musik kan tillföra! Efter sedvanlig fotografering av recipienderna öppnade sig dörren till den väntande brödramåltiden. ÄÄ Björn Malmberg hälsade de nyinvigda barderna välkomna med att läsa dikten Till Barden. Broder Lars Jonneryd höll tal till de nyinvigda barderna. Broder Bekir Jusufbasic tackade för den högtidliga ceremonin. Broder Lars Göranson tackade för den utomordentligt goda maten och för FU fina insats. Vid pennan Janne Gustafsson Det vackra vårvädret till trots var det 19 bröder som besökte logen. ÄÄ Jimmy Fondelius öppnade Bardatinget där två Eubater ritualenligt blev välkomnade i Bardgraden, dessa var Magnus Jonsson och Torbjörn Lindahl. Under pausen mellan våra möten bjöd festlighetsutskottet på en mycket god smörgåstårta. Mötesdagen gick vidare till det avslutande eubatmötet med reception, vi fick till vår glädje inviga en ny broder Birger Sundström i vår Orden. Text Håkan Löfgren, foto Rolf Granqvist 46 Logen Belenos, Uppsala Bardating Där ute kändes det som våren redan gjort sitt intåg. Vårens första hästhov har visat sig. En och en eller i klungor anlände bröder från Uppsala, Täby och Östhammar till vårens Bardating med gradgivning. Denna kväll skulle vi få uppta en broder från logen Doru, en broder från logen Beltain samt åtta bröder från logen Belenos. I Lunden samlade ÄÄ sina ämbetsmän för en sista genomgång och beredande broder drog sig undan med kvällens tio recipiender. Under tiden stegrades sorlet och förväntningarna i förrummet. Bardgradgivningen genomfördes, som alltid, med stil och elegans, som förstärktes av broder Leif Alpsjö på nyckelharpa och näverlur. 47 Logen Doru, Täby Marsmöte I början av mars hölls Eu-möte med reception, Jan Edlinger och Anders Varenius invigdes som Eubater i vår loge. Jan som själv tagit kontakt med vår orden tack vare en kollega som gjort god reklam för druiderna. Så bör vi alla göra, sprida god reklam av Druid-Orden som då ger oss en nya bröder. Anders kom in i logen den traditionella vägen genom värvning av sin svåger, broder Mats Nordström. Bild på våra nya bröder kommer i nästa nummer när de får egen Druid-Tidning. Vår broder Niklas Bruhn har nu gjort sig känd som en bevarare av vårt industriella kulturarv. Han har renoverat en av de första sportbåtarna som byggdes i plast hos IW-Varvet på Orust i Göteborg. Restaureringen av det gamla vraket blev så lyckat att Båtmässan i Älvsjö hörde av sig i februari 2013 och önskade att han ställde ut sin båt. Under sommaren deltog han i Fri Fart På Götakanal där han också blev uppmärksammad, varpå tidningen Klassiska Båtar gjorde ett stort reportage. Niklas som till vardags i sitt företag IP Office, jobbar med att sälja och utbilda i telefonilösningar för företag, vilket är fjärran från att reparera gamla båtar. Niklas Bruhn i den blå båten Till hösten har han lovat att i efterlogen hålla ett föredrag ämnet IW-Varvet och klassiska sportbåtar. Det är detta som gör medlemskapet i vår orden så intressant, då spännvidden mellan brödernas yrkesverksamhet och fritidsintressen kan vara mycket stort, vilket bidrar till intressanta samtal och med föredrag i efterlogen. Gunnar Eriksson flankeras av tv Bengt-Olof Näslund, th av Rolf Dejemyr och Hans Hedbom Kim Starkes, Belenos. Anders Lindén, Beltain. Rolf Haleen, Belenos. Bengt Åkerlind, Belenos. Daniel Bergström, Belenos. Håkan Johnsson, Belenos. Danny Stacey, Doru. Anders Mattsson, Belenos. Bekir Jusufbasic, Belenos och Mats Borén, Belenos. OÄ Karl-Georg Åhlström i logen Beltain överlämnade sju röda rosor som tack. Varmt tack framfördes också av Ringbroder Johan Nyberg som överlämnade ett diplom som tecken på att man satt in en summa på Ordens stipendiefond. Vår äldste broder, Gunnar Eriksson fyllde 93 år den 11 mars. Ett stort antal vänner och bekanta var närvarande hemma hos Gunnar. Han är en flitig besökare på våra möten, den 28 september har han varit logen trogen i 50 år och kvalar då in som Jubelveteran. Gunnar hinner även med att träna hos Friskis & Svettis fyra pass i veckan, här kan man tala om krutgubbe. För säkerhets skull är det bäst att lägga till att den som fyller 93 år är Gunnar som bär vit skjorta och står i mitten på bilden med bröderna. Vid pennan, Bengt-Olof Näslund 12

13 Nr 4 april 2014 Svensk Druid-Tidning 48 Logen Lir, Varberg Eubatmöte med reception den 7 mars Den 7 mars hälsade ÄÄ Lars-Anders Kvint ett 30-tal bröder välkomna till kvällens Eu-möte med reception. Glädjande att sex bröder från vår dotterloge Manannàn i Falkenberg hade mött upp. Medan ÄÄ tog hand om bröderna i logen samtalade Beredande Broder med de fyra recipienderna, Magnus Nordin, Bo Johansson, Bo Arne Stenkvist och Niklas Sjögren, om vad det innebär att gå in i logen och vilka förpliktelser man får. Efter att ha skålat med ett glas vin lämnade Beredande Br de sökande i M händer och begav sig till Lunden. Ralph Uhlin. På bilden ser vi de två bröderna, med Magnus till höger och Ralph till vänster, sittandes i logernas trevliga förrum innan brödramåltiden skall äga rum. Två bröder från Nerevs medföljde. Per Hultberg 55 Logen Thesevs, Linköping Bardating I Lunden fick recipienderna vara med om en ganska omtumlande ceremoni där ämbetsmännen på alla händer skötte sig på ett perfekt sätt. I efterlogen bjöds på en välsmakande brödramåltid. Vid kaffet talade ÄÄ till recipienderna och uppmanade bl.a. de nya bröderna till att bli flitiga besökare. För recipienderna tackade Niklas Sjögren och sedan avslutades kvällen. Det kunde anas en viss optimism bland bröderna: fyra nya och vår i luften. Bertil B 54 Logen Nerevs, Nyköping Den 15 mars blev två bröder graduppflyttade. Norrköpings loger Triton och Pallas tog emot oss med varm hand och skötte på ett exemplariskt sätt de två gradgivningarna som var för dagen. Graduppflyttad till Bard blev Magnus Rådh och graduppflyttad till Druid blev Annonsera i Svensk Druid-Tidning - Det lönar sig! 1/1-sida, 185 x 260 mm 2.500:- 1/2-sida, -stående 90 x 260 mm 1.500:- 1/2-sida, -liggande 185 x 128 mm 1.500:- 1/3-sida, -stående 90 x 172 mm 1.000:- 1/3-sida, -liggande 185 x 83 mm 1.000:- 1/4-sida, -stående 90 x 128 mm 850:- Modul, -liggande 90 x 50 mm 350:- Modul, -liggande 185 x 50 mm 700:- Helårs annonsering, 10 nummer,./. 25% Till ovan angivna annonspriser tillkommer eventuell layouthjälp. Ring eller maila till: Göran Lindgren eller mail: för kostnadsförslag. Den här kvällen år det 61 bröder som tågade in i Lunden. Bröderna kom från alla tre Linköpingslogerna samt logen Camulus och i förrummet väntade tolv eubater på att upphöjas till Barder. Det var sju bröder från Capella, tre bröder från Camulus samt en broder från vardera Neptunus och Thesevs. Ämbetsmännen från Thesevs stod på tur att agera på denna gemensamma gradgivning. För Thesevs kan man nästan befara att parentation är fast inskriven i ritualen, så alltså även denna kväll. Det var logens marskalk som avlidit. Tf M Mats Karlsson har ju tidigare tjänstgjort som M med bravur därför kunde ÄÄ Gunnar Feldt med största förtroende uppmana honom att ledsaga Eubaterna in i Lunden, varefter de enligt ritualen upphöjdes till Barder. Som vanligt var Bankettsalen dukat till fest med en trerättersmeny som uppskattades av alla. De obligatoriska talen hölls av Henric Claesson, Johan Eklöv. Till den nya Barderna talade MÄ Patrik Svensson. Recipiendernas tack framfördes av Stefan Bergqvist, Capella. Slutligen tackade Jan Hjortfors för ett trevligt Bardating och efterloge, varefter OÄ Tomas Wenell tackade logevärdarna för den goda maten och den utomordentliga servicen. Efter det var det dags att bryta upp efter en mycket givande kväll och önska Skövde-bröderna en lugn och fin hemfärd i nattens mörker. Druidstämma med Bardating och Eubatmöte Det var val i kväll. Vi var 38 Druider som samlats för att välja Ämbetsmän för perioden Processen gick smärtfritt eftersom Förtroendeutskottet gjort ett gott arbete, med undantag för Yv som inte är kvalificerad förrän till hösten. ÄÄ skriver till RSL för att ansöka om dispens för vederbörande. (Svaret med accepterad dispens kom efter två dagar. Bra jobbat). Efter valet hade vi tyvärr att hantera och acceptera en ansökan om avgångsbrev. Vid bardatinget tillkom tre barder för att deltaga vid val av Ideella utskottet. Även detta val gick smidigt. 13

14 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 Ytterligare två bröder kompletterade brödraskaran för att komplettera med val av Festlighetsutskottet. Br MÄ påminde om resan till Allbota i början av april. Efter att ha inmundigat ännu en god måltid i Bankettsalen underhölls vi av Cash & Kings, två Linköpingsmusiker som bjöd på en musikalisk resa med musik av Johnny Cash och Elvis Presley. MÄ redovisade resultatet från Gustavs Korvbar som hade öppet i förlogen till glädje för småhungriga Bröder. Korv med bröd kostar 10 kronor, varav 5 kronor/korv går till Stipendiefonden. Kvällens överskott uppgick till totalt 340 kronor vilken kommer att sättas in på fonden. CGS 56 Logen Camulus, Skövde Eu-möte med ämbetsmannainstall. 10 mars Sällan har väl vi bröder i logen Camulus på så kort tid, fått så många tillfällen att idka druidisk samvaro! Fredagen den 7/3 bjöds det till Afterwork i logehusets klubblokal. Ett 40- tal bröder, fruar, sambor och bekanta intog smaskiga pizzabitar med dryck därtill. Sorlet i lokalen var lika högt som stämningen. Det hela avrundades långt efter utsatt sluttid. Måndagen där efter, alltså 10/3 hade logens bröder kallats till att övervara Eubatmöte med ämbetsmannainstallation. När 43 bröder hade bänkat sig i Lunden öppnade ÄÄ Owe Carlsson sitt, sista möte. Tre bröder från vår norska vänortsloge Uxello i Halden och SSkr i Folkungaland OÄ Anders Grey hedrade oss med sin närvaro. TjOÄ Per-Anders Sääf hade varit hos logen Excalibur i Borås och bevistat deras ämbetsmannainstallation och hade varmaste hälsningar därifrån. En hälsning framförde även vår avgående Skr broder Kenneth Andersson. Han hade varit hos logen Avalon i Älmhult och därmed vattnat sin småländska ådra. En av de nyss nämnda norska bröderna tog till orda och menade att det alltid är lika trevligt att få bevista Haldens svenska vänortsloge och överlämnade en stor blomsterbukett. ÄÄ Owe Carlsson tackade och hoppas att återgälda besöket, kanske redan till deras druidiska nyår i maj. Även SSkr Anders Grey från Storlogen Folkungaland överlämnade blomster och betonade det goda samarbetet som våra storloger haft genom åren. Han lyckönskade logen Camulus i det fortsatta arbetet. Med stor känsla för sammanhanget, genomförde så Vänerlands Storlogeämbetsmän, med säkert biträde av vår ROÄ Curt Fredsberg, en väl regisserad installation av logen Camulus nya ledning. Man tackade de avgående ämbetsmännen för ett gott förvärv och lyckönskade de nya funktionärerna. Slutligen hälsade vår nye ÄÄ Bertil Kilander alla välkomna till nästa möte som tillika är logens årsmöte! Logens nya ämbetsmän: M Peter Jansson, Skr Staffan Lindholm, MÄ Leif Forsell, ÄÄ Bertil Kilander, Skm Kenneth Fingal, IV Jan-Olof Swärd och YV Bengt Axelsson. I den sent påbörjade efterlogen blev det gubbröra både i lokalen och på förrättstallriken, som husmor kvickt påpekade. MÄ Leif Forsell var först ut i talarlistan. Han hade just varit i Värmland och fått hälsa på sitt 10 veckor gamla barnbarn, möjligen inspirerad av detta fick vi höra Nils Ferlins dikt om Barfotabarn. Broder Per-Anders Sääf tackade å logens vägnar, Owe Carlsson och de andra just avgångna bröderna för en väl genomförd ämbetsmannaperiod. ÄÄ Bertil Kilander tackade Vänerlands storlogeämbetsmän för deras insats denna kväll. Också han tackade de avgångna ämbetsmännen och konstaterade att några hamnar på hyllan emedan andra fortsätter sin ämbetsmannagärning. Han ville också rikta ett speciellt tack till våra norska gäster och SSkr Anders Grey för deras närvaro denna kväll. Vår nye TjOÄ Owe Carlsson tackade för de två perioder han fick inneha ÄÄ-ämbetet. Det har mestadels varit väldigt trevligt men ibland också rätt betungande. Han lyckönskade de nya ämbetsmännen till den kommande perioden och så hurrades det ånyo, nu för SL Vänerland och dess bröder! Broder Kåre Hogland från Uxello i Norge tackade för middagen och tyckte det var koseligt att vara gäst hos Camulusbröderna. Kvällens insamling inbringade 1015 hedersamma kronor. Slutligen kallade SMÄ Jan Andersson ut kvällens kökspersonal för ett personligt tack för en väldigt god middag. Redan vid pass 14 dagen efter var vi 11 bröder som äntrade en minibuss och någon bil för att få nöjet att bevista Linköpingslogen Thesevs Bardgradgivning där bland andra våra Eubater; Hans-Ove Johansson, Lars Ek och Jan Hjortfors skulle välkomnas till Bardgraden. Hans- Ove Johansson, Lars Ek och Jan Hjortfors Vi som tog bussen kom fram först men inte lika fort som Bertil Kilander. I den till bredden fyllda Lunden genomfördes en mycket minnesvärd gradgivning. Efterlogen präglades av god mat, stolta tal, sång och innerlig broderlig samvaro. Deras sätt att lösa bordplaceringen ska vi nog härma. Trots den varma och glada stämningen fick vi Camulusbröder bryta upp och i den tidiga natten påbörja återtåget mot Vänerland. Syftet med resan var ju naturligtvis att övervara våra bröders gradgivning men vi ville också låta oss inspireras och få nya infallsvinklar för logearbetet. Att säga att vi åkte därifrån tomhänta är en klar överdrift. Ulf Sahlén 57 Logen Alir, Söderhamn Bardgradgivning Den 5 februari var det dags igen för årets Bardating med gradgivning. Fem förväntansfulla bröder, varav en från Logen Ogmion, hade infunnit sig för att välkomnas i Bardgraden. Från grannlogen Ogmion kom i år ett antal gästande bröder så ock från logen Karlavagnen. Vi gläds åt att kunna välkomna andra loger vid kommande Bardating (och naturligtvis även vid våra Eubat-möten). Text: Bengt Uno Ljungquist Veterantecken och ämbetsmannainstallation Kvällen den 20 mars utdelades Veterantecken till Rolf Engman, Erik Eriksson, Rolf Möller och Bengt Larsson av SL Järnbäralands SÄÄ Lars Kjellgren. Mötet präglades av högtidlighet och värdighet. Bröderna var tydligt rörda av utmärkelsen och tackade för sina veterantecken som nu pryder deras frackar. Ämbetsmannainstallation för kommande perioden förrättades mycket 14

15 Nr 4 april 2014 Våra nya ämbetsmän: Lv Kent Hjalmarsson, Ark Thomas Jonsson, Yv Kent Eriksson, Iv Bangt-Olov Hagelin, Org Anders Uddén. TjOÄ Per-Olov Persson, Skr Sven-Erik Olsson, ÄÄ Urban Söderberg, Skm Carl-Göran Eriksson, M John-Erik Jansson högtidligt och ritualenligt av SL Järnbäralands ämbetsmän med SÄÄ Lars Kjellgren i spetsen av sina ämbetsmän. I efterlogen avnjöts en enastående brödramåltid där glädjen stod högt i tak och som bröderna sent ska glömma. Tack varmt tack till festlighetsutskottet. Text och bild: Torkel Nygren 61 Logen Halör, Höllviken Eubatmöte Kvällens Eubatmöte var det sista för denna ämbetsmannakår med ÄÄ Paul Ljungqvist i spetsen. Nästa gång vi träffas är det ämbetsmannainstallation och en ny ÄÄ kommer att installeras. Vi hade besök av logen Hesperus och bröderna Ulf Steimer från logen Nemeton samt blivande ÄÄ från logen Cernunnos Micahel Landelius vilka hade vägarna förbi. Trevligt med spontan besök. Svensk Druid-Tidning Bardmöte Med ÄÄ Paul Ljungqvist i spetsen åkte vi fem bröder och en recipiend till logen Amici i Landskrona för att vår broder Leif Bengtsson skulle välkomnas i Bardgraden. Förutom Paul och Leif var vi från Halör SMÄ Ulf Liljegren, ROÄ Roland Boström, Leif Bengtsson med fadder Roland Boström M Zivko Korecic och Org. Gert Thuresson som besökte Amici. När vi kom dit var det redan flera bröder och logen Nemeton från Lund hade också en broder som skulle upp i Bardgraden och Amici själva två bröder så totalt fyra nya barder. Ett stort tack till logen Amici för den fina stunden i lunden och den väl genomförda efterlogen med god mat och dryck. Skribent Ulf Liljegren 64 Logen Idris, Strängnäs Ämbetsmannainstallation den 5 mars Denna kväll hade 45 frackklädda bröder samlats till installation av ny ämbetsmannakår. Redan i klubben rådde feststämning. SL Bardalands SÄÄ Bertil Svensson biträdd av SOÄ Hans Rosengren och SM Ulf Tengbrand genomförde en mycket stämningsfull installation av logen Idris valda ämbetsmän. Dessa var ÄÄ Håkan Askelöf, MÄ Conny Karlsson, Skr Kjell Rosenqvist, Skm Hans Rudberg, M Folke Brand, Iv Magnus Eriksson, Yv Lars Karlsson, Lv Lennart Ståhl samt Org Sture Hägglund och Ark Bengt Petersson. Som av Storlogen Bardaland utsedd TjOÄ installerades Hans Jandér. SÄÄ höll ett personligt och fint tal till avgående TjOÄ Leif Schütz. Eubatbroder Ulf Bergfors, uttryckte följande: Det var med förväntan som jag kom till mötet som eubat för att vara med på en högtidlighet inom Druiderna för första gången och för att få se och uppleva Storlogens representanter genomföra installation av de nya ämbetsmännen. Det tydliggjordes genom att förflytta nuvarande ämbetsmän till Lunden och att därefter själva ta plats vid de ledande podierna och med hjälp av Stormarskalken installera de nya ämbetsmännen efterhand och i ståndsordning. Det var en elegant ceremoni som genomfördes med stor värdighet och tydlighet. Att Storlogens representanter var så väl samövade gjorde upplevelsen fullständig. ÄÄ Paul Ljungqvist och ROÄ Christer Henriksson Thommy Gransten och Michael Landelius ÄÄ Paul Ljungqvist hälsade SMÄ Ulf Liljegren, ROÄ Christer Henriksson, Roland Boström och Bo Olsen samt alla gäster och bröder varmt välkomna till detta möte som genomfördes med god druidisk anda. Ämbetsmännen avtackades för den gångna perioden av OÄ Tore Thomasson. Både broder Michael Landelius och broder Eskil Jönsson framförde hälsningar från deras respektive loge. ÄÄ tackade och skickade hälsningar tillbaka. I efterlogen serverades en riktig festmåltid och givetvis diverse drycker till detta. Några tal och sen kunde vår underhållning presenteras två flickor från Husets kör Maria och Anna. En trevlig blandning av sång och musik som avslutades med underbar version på troligen Sveriges första wrap låt Jag diggar dig av Povel Ramel flickorna fick många applåder efter detta. ÄÄ delade ut blommor och fick en välförtjänt kram av flickorna. ROÄ Christer Henriksson tackade för maten med ett trevligt tal och kvällen började lida mot sitt slut. Ännu en trevlig Halör kväll fick sitt slut och tack till alla bröder som ordnat denna fina kväll i god druidisk anda. Nyinstallerade ämbetsmän: nederst fr v M Folke Brand, MÄ Conny Karlsson, ÄÄ Håkan Askelöf, Skr Kjell Rosenqvist, Skm Hans Rudberg. Bakom fr v Iv Magnus Eriksson, Org Sture Hägglund, TjOÄ Hans Jandér, Yv Lars Karlsson. Saknas på bild Ark Bengt Petersson och Lv Lennart Ståhl. ÄÄ Håkan Askelöf inledde därefter sitt uppdrag med att installera handbarder och eubatmötet beslutade därpå att välja ett nytt festlighetsutskott. Lv Lennart Ståhl och hans ersättare Martin Hedqvist blir de som kommer bl a att planera och genomföra brödramåltiderna i efterlogen. 15

16 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 Avgående ÄÄ Hans Jandér omgiven av förtjänstfulla bröder: fr v Hans Rudberg, Peter Ruschkowski, Harry Holmudd, Hans Jandér, Sune Johansson, Lennart Ståhl, Magnus Eriksson. I efterlogen hölls flera tal; tillbakablickar för de avgående och framåtblickar för de tillträdande ämbetsmännen. Nytillträdde TjOÄ och tillika avgående ÄÄ Hans Jandér tackade alla avgående ämbetsmän med var sin ros. Andra bröder, som förtjänstfullt tillsett att Lunden varit dukad och avdukad erhöll även en ros som bevis på allas uppskattning. Org Sture Hägglund tog ton och ledde såväl sången till Idris som snappsvisor under kvällen. SÄÄ tackade för den av bröderna vällagade maten som smakade utmärkt. Snart nog tog br Ulf Tengbrand hand om lotteridragningen. Denna gång med en tidigare icke skådad hastighet, där utrymmet för vilda gissningar kraftigt begränsats men där i alla fall både den ene och den andre både vann och förlorade så att vi snart kunde dra oss tillbaka en våning upp för en kopp kaffe och fortsatt broderligt umgänge. // Text och bild Åke Pehrsson och Leif Schütz 63 Logen Aquila, Karlstad Ronny Lundberg, ny ÄÄ Nya ämbetsmän i Aquila för perioden installerades vid Eubatmöte den 13 mars av Storlogen Vänerlands ämbetsmän. SMÄ Jan Andersson, SSkm Christer Hardenberg, SSkr Anders Regnell och SV Tomas Wenell. Ny ÄÄ för perioden är Ronny Lundberg, MÄ Per Berndtsson, SKR Rolf Hård, SKM Kjell Eriksson, M Lennart Hedell, IV Valter Lindén och YV Lars Hofling. 66 Logen Taliesin, Jönköping Årsdag Ett fyrtiotal bröder i sina högtidsdräkter samlades för att fira Taliesins 33e födelsedag. Det är kul att våra nio nya eubater kommer och trivs hos oss tillsammans med bl a stiftarbröder som är flitiga besökare. En av stiftarbröderna, Seppo Ronder fick tillsammans med Johnny Borgström Ordens Förtjänsttecken av RSM Dan Bergeld. Broder Seppo har under sina 33 år i Taliesin alltid haft logen i sitt hjärta och kämpat för att den ska gå framåt. Han deltar med mycket energi och kommer med många kloka inlägg på våra möten. Om det behövs en ersättare vid ett ritualmöte så ställer Seppo alltid upp och gör ett bra inhopp. Broder Johnny har vår Orden i hjärtat och varit ÄÄ både i Taliesin och SÄÄ i SL Vänerland och nu bidrager med sitt juridiska kunnande i RSL lagutskott. I efterlogen höll MÄ Arne Pettersson talet till fäderneslandet, han kåserade om det vackra vädret och om hur det skiljer sig med semesterns längd i olika länder. ÄÄ Sture Gustafson utbringade traditionsenligt kl 21:21 en tyst skål för våra frånvarande och avlidna bröder. RSM Dan Bergeld tackade för maten med en härligt historia. ÄÄ avslutade sitt sista möte med att i efterlogen bilda brödrakedjan och tacka alla för kvällen. Tack till den avgående ämbetsmannakåren då detta var deras sista hela möte, nästa möte är det ämbetsmannakårsbyte. KJ Text foto: Ämbetsmännen från Storlogen Vänerland, som installerade Aquilas ämbetsmän. Från vänster Christer Hardenberg, Jan Andersson, Anders Regnell och Tomas Wenell Text och foto Ulf Widén Stipendiefonden behöver Ditt bidrag! Bg Skriv Stipendiefonden, på talongen så kommer bidraget rätt. 68 Logen Cernunnos, Höganäs Bardating och Eubatmöte 11 mars ÄÄ Tommy Hägg välkomnade 21 bröder till Bardating och Eubatmöte. Vid bardatinget hälsade ÄÄ nyinvigda Barderna Jonny Pettersson ock Kent Åström välkomna till sitt första Bardating och gratulerade till graden de erhållit på Carnac i Helsingborg 7 mars. Vid efterföljande Eubatmöte hälsades Peter Lerviken och Micael Sjögren välkomna till sitt första Eubatmöte efter invigningen i Logen. Mötet avslutades i E F E. Lv Anders Andersson kallade till efterlogen där det serverades en välsmakande måltid. ÄÄ informerade de nya Eubaterna om ordningsregler såväl i logen som efterlogen. Peter Lerviken tackade för såväl maten som undervisningen i ordningsreglerna. Kvällen avslutades i bästa logeanda. Kaj Jönsson Adressändringen gör din skrivaren 16

17 Nr 4 april 2014 Svensk Druid-Tidning 73 Logen Värend, Växjö Ämbetsmannainstallation samt utdelning av Veteran- och Stjärntecken Ämbetsmannainstallationen leddes av SÄÄ Per Larsen, SSkr Lars-Göran Andersson och SL.ers Ulf Svensson. Felfritt, föredömligt, förnämligt! Veterantecknet tilldelades broder Egon Andersson. Stjärntecknet utdelades till bröderna Anders Rendell, Per-Åke Andersson, Hans Mårtensson och Filip Andersson. Filip blev även uppvaktad med ett vackert blomsterarrangemang då han nyligen fyllt 80 år. Det blev en lång stund i lunden så när ÄÄ Lars Magnusson lämnade Ordet fritt så var det knäpptyst. Ja, kanske inte riktigt, det samstämmiga kurrandet från hungriga magar kunde knappast inte ha undgått någon Efter förrätten var det så dags för kvällens talare. Först ut var Andreas Schroff och talet till Fosterlandet. Andreas har tyskt ursprung. Hans blivande far tillbringade en sommar i Sverige tillsammans med några kompisar och träffade en söt flicka som han blev förtjust i. Hon blev Andreas mor. Det blev ett långt och synnerligen genomarbetat tal präglat av tysk noggrannhet. Vi fick lära oss en hel del om Tyskland/Sverige relationer, intressant,trevligt och småroligt. TjOÄ Hans Eric Svensson höll talet till logen. Middagen fortsatte under synnerligen glada former. Decibeltalet lär sannolikt ha överröstat ett dussin vindkraftverk. Strax före tolvslaget var det så dags att traska ut i den ljumma vårnatten Text, Hans Petersson, foto, Joachim Hultgren 74 Logen Beltain, Östhammar Eubatmöte med ämbetsmannainstallation Erik Tanskanen har nu övertagit ledningen för en tid av två år framöver. Den nya ämbetsmannakåren installerades i mitten av mars och fick en lagom blandning av gammalt och nytt. SÄÄ Bertil Svensson tillsammans med SMÄ och SSkm i Bardaland svarade för att samtliga ämbetsmän installerades på sina platser. Som extra högtidlighet denna kväll kallades stiftarbrodern Jan Süld fram för att där beklädas med Ordens Veterantecken. Broder Jan var logens första Skm och har därefter tjänstgjort som MÄ i två perioder. Ytterligare två Beltainbröder premierades då både Lennart Brolin och Gunnar Jansson fick motta Ordens stjärntecken. SÄÄ Bertil Svensson tilldelade broder Jan Süld Ordens Veterantecken samt Stjärntecknet till bröderna Lennart Brolin och Gunnar Jansson. Då mycket var att avhandla denna kväll intogs brödramåltiden i sen timme men var som vanligt mycket gemytlig. Ämbetsmän , stående fr v. Iv Conny Nordin, Skm Ulf Jonsson, Skr Owe Vallin, M Erik Mattsson, Org Karl Johan Jansson, Yv Kurt Olsson, Lv Hans- Olof Thilander och Ark Henning Danielsson. Sittande TjOÄ Björn Rosencrantz, ÄÄ Erik Tanskanen och MÄ Lennart Brolin. Text & Bild: Börje Eriksson 78 Logen Avalon, Älmhult Ämbetsmannainstallation 20 mars Detta möte kördes igång av det gamla gänget Ämbetsmän och avslutades med det nya. Någon större skillnad på de två uppsättningarnas prestationer blev det inte. Båda arbetade utmärkt. Avgående ÄÄ Erland Gummesson inledde kvällen med ytterligare ett diktverk av den kände poeten Egon von Mummelmann. Denna gång handlade det om att en herre i frack faktiskt är en ren skönhetsupplevelse. Så sant som det är sagt. 55 välklädda bröder höll med om detta. En av kvällens gäster var ROÄ Thor Johansson från Logen Ossian i Olofström. Installation av nya Ämbetsmän är, som sig bör, en ytterligt högtidlig ceremoni. Denna genomfördes av SÄÄ Per Larsen, samt för kvällen tjänstgörande SM Rickard Jönsson samt SV Ulf Andersson. Den senare gästspelande på sin egen hemmaplan. När det hela var klart hade Logen Avalon en ny Ämbetsmannakår. Några av ämbetsmännen kändes igen från den avslutade perioden, men de som nu steg av blev så småningom belönade med exregalier i laga ordning. Jan Isaksson fick nytt förtroende som TjOÄ vilket borgar för en fortsatt stor Stående: Org Hans R Johansson, Yv Jan-Erik Lindblom, M Stefan Nilsson, Ark Christer Blomqvist, Iv Thomas Petersson och Lv Per Andersen. Sittande: Skm Arne Samuelsson, MÄ Per Dackander, ÄÄ Tommy Almkvist, TjOÄ Jan Isaksson och Skr Alf Carlsson. kunskapsbank på den stolen i ytterligare en period. Även handbarder och ersättare blev vederbörligen installerade enligt ritualen. Vår nye ÄÄ Tommy Almkvist anammade snabbt sin nya roll och ledde med säker hand mötets fortsättning. Med några personliga ord tackade han de avgående bröderna och riktade även ett stort tack till installatörerna från SL Östanland. 17

18 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 Det är brukligt med vackra tal en afton som denna. Så även denna kväll. Vår nye Lv Per Andersen lotsade oss igenom en utmärkt måltid och släppte fram talarna i god ordning. Stefan Nilsson hade en humoristisk vinkel i sitt tal till Fosterlandet och framhöll sitt hemlandskap Skåne med speciell känsla. Lv Per avtackade avgående Logevärd Göran Dahlquist med en vacker blombukett och ett presentkort på middag för två. SÄÄ Per Larsen talade vackert om vår Loge och inte bara tackade för middagen utan bidrog även med en lyckad historia. Avgående ÄÄ Erland Gummesson talade med viss saknad om sin nu avslutade tid som Avalons ledargestalt och tackade sina forna medarbetare. Tommy Almkvist höll sitt jungfrutal som nytt överhuvud och befäste därmed sin ställning som ny ÄÄ. 55 bröder kan inte ha fel, det var faktiskt en mycket trevlig afton. Text och foto: Alf Carlsson vilken han dock erkände var skriven av Hjalmar Bergman, övergick han till att påvisa att vårt fosterland sannolikt kan ha påverkats av druidismen långt innan Druidorden kom till Sverige. Redan under vikingatiden kan druidiska eller keltiska traditioner ha funnits i vårt land! I sanning en epokgörande tanke av samma dignitet som när Dag Stålsjö i början av 1980-talet hävdade att Svea rikes vagga stod i Västergötland. ÄÄ Lars Forsman kom i sitt tal in på de förväntningar som han nu kände ställas på honom. Han betonade vikten av att alla kommer med synpunkter i olika frågor rörande logearbetet, samtidigt som han framhöll att alla bröder är lika viktiga. Vad därefter var, var ingalunda tystnad, men väl leven, skålar, mingel, kaffe, drinkar, lottdragning och så småningom hemgång. Uno Axelsson 79 Logen Excalibur, Borås Regimskifte För sista gången kunde ÄÄ Mats Ljung (i en förmodad men ej synlig vemodig stämning) välkomna bröderna, 40 stycken, till mars månads möte, där kvällens clou var ämbetsmannainstallationen. I brödraskaran förmärktes gästande från logerna Cynthus, Camulus och Taliesin. Supervalåret 2014 har redan sett sitt första val, om än i relativ tysthet och utan några som helst partistrider. Detta ägde rum redan i februari, då druidstämman valde logen Excaliburs nya regering. Och den 5 mars tillträdde ministären Forsman medan regeringen Ljung vackert fick släppa ifrån sig maktens insignier, regalierna. Dock visade sig vissa av ministrarna återuppstå på sina taburetter, ännu ej utslitna eller mättade av maktens sötma. Låt oss presentera den nya ministären Forsman: Statsminister (ÄÄ) Lars Forsman, socialminister (MÄ) Christian Aronsson, kommunikationsminister (Skr) Torbjörn Sällfors, finansminister (Skm) Petri Karhu, migrationsminister (M) Stefan Claesson, justitieminister (IV) Ulf Erneborn, försvarsminister (YV) Åke Johansson, kulturminister (Org) Bo Mattsson, näringsminister (LV) Christoffer Mossberg. Som talman (TjOÄ) kvarstår Thomas Bergström. 81 Logen Dair, Stockholm Ämbetsmannainstallation den 20 mars 39 Brr hade hörsammat kallelsen till denna viktiga händelse och mötet påbörjades punktligt De agerande SL-ämbetsmännen var SÄÄ Bertil Svensson, SSkr. Lennart Landin och SV Rolf Dejemyr. Gästande SLämbetsman var SM Ulf Tengbrandt. Till ämbetsmän för perioden invigdes ÄÄ Anders Engström, MÄ Sebastian Zander, Skr Hans Ottosson, Skm Michael Bauer, Lv Torbjörn Flygar, Iv Yngve Tapper, Yv Marcus Ramel, Org Michael Lindberg, Ark Joachim Mellberg. Till TjOÄ av RSL utsågs Tomas Eisner. Då vår utsedde M, Peter Estman, för kvällen var upptagen med att avstyra eventuella invasionsförsök blev TjOÄ ombedd att vid första möjliga tillfälle installera Peter i sitt ämbete. För aftonen tjänstgjorde Bengt Ljung, Doru, som M. Installationen förlöpte som man kunde förvänta sig, smidigt och värdigt under ledning av SÄÄ Alf Stensson, SSkr Anders Regnell, SSkm Krister Hardenberg och SM Pierre Ullmark. Och som grädde på moset förärades några av ämbetsmännen exregalier, nämligen Mats Ljung (ÄÄ i en period), Stefan Claesson (M i tre perioder) och Bo Mattsson (Org i tre perioder). De sistnämnda fortsätter oförtrutet sin gärning en fjärde period. Den nye ÄÄ Lars Forsman fortsatte mötet med tillkännagivande av posterna i de olika utskotten. Från logen Camulus i Skövde framförde br Per-Anders Sääf välgångsönskningar till Excalibur och överlämnade en gåva som välkommen förstärkning av vår välgörenhetsfond. Och väl i efterlogen var det så br Christian Aronssons tur att som ny MÄ hålla talet till fosterlandet. Efter att ha imponerat med en stämningsfull dikt, Efter denna ceremoni överlämnades sju röda rosor till de avgående ämbetsmännen som uppskattning för deras ämbetsmannagärning under den föregående perioden. Handbarder för ÄÄ och MÄ installerades samt ersättare för ämbetsmännen. SL-ämbetsmännen förärade vår nyblivne ÄÄ Anders Engström Veterantecknet för 25 års medlemskap i Orden. Efter avslutade högtidligheter och ett trevligt Eubatmöte avslutades samlingen i lunden och vi gick för att fräscha upp oss med diverse fludium i baren. Efter lite mingel serverades en utmärkt måltid. Jerker Barås Stipendiefonden behöver Ditt bidrag! Bg Skriv Stipendiefonden, på talongen så kommer bidraget rätt. 18

19 Nr 4 april 2014 Svensk Druid-Tidning Aktieägarna i Druidlogernas i Malmö Fastighets AB kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma Tisdagen den 12 maj 2014 kl i Ordenshuset, Västergatan 3 i Malmö Stadgeenliga ärenden. Styrelsen Aktieägarna kan avhämta föredragningslista och årsredovisning från den 28 april mellan på Västergatan 3 Fastighetskontoret Frackpaket från 2.199:- Besök Alla frackar är i ullkvalitet. 1-2 dagars leveranstid. Vi lagerhåller ALLA storlekar. Levererans till hela Sverige. Betalning mot faktura eller delbetalning. Kundtjänst: Tankar om välgörenhet Välgörenhet är en bärande del av vår druidiska strävan. Att göra väl är det vi alla druidbröder bör sträva efter i stort som smått. Våra loger är inte i sig välgörenhetsinrättningar men de har en vilja att vara välgörande på många olika sätt. I Stipendiefonden kan denna vilja manifesteras i en gemensam strävan att bidra till det goda. Genom Stipendiefonden vill vi hjälpa humanitärt, socialt eller forskningsstödjande. Stipendiefonden blir då inte enbart ett ekonomiskt medel för vår Orden att "göra väl" utan en möjlighet för den sanna druidbrodern att visa sin uppriktiga och goda vilja. Vårt Bankgiro är , märk talongen Stipendiefonden Anders Eriksson RSMÄ Det syns väl att Du tillhör Orden? Vi har ett klart direktiv på att vi ska marknadsföra Druid-Orden. Vad är inte bättre än att bära druidnålen så den syns och väcker frågor. Det är då vi själva är de bästa marknadsförarna. Handgreppet och igenkänningstecknet är idag rester från en förgången tid. Bär din nål så att det syns att du är druid. Har du druidringen så ska du naturligtvis också bära den i vardagen om du inte har ett jobb som sliter på den. 19

20 Svensk Druid-Tidning Nr 4 april 2014 Västra USA Avg 6/9 Reslängd 18 dgr pris :- Kampen fortsätter mot vår vanligaste cancersjukdom prostatacancern Pg Skriv Stipendiefonden, så kommer bidraget rätt. Välkommen med på vår spännande rundresa som går genom de fyra delstaterna Arizona, Nevada, Kalifornien och Louisiana. Tillsammans med vår kunnige reseledare får ni uppleva storslagna naturscenerier och pulserande världsstäder. Resans höjdpunkter! San Francisco, Grand Canyon, Las Vegas, San Diego och New Orleans. UMEÅ Reseledare Orionbroder Roger Öquist. Inkl: Flyg Umeå-Sto-USA t/r, en hotellövernattnig på Arlanda inkl middag /frukost. Mkt bra hotell inkl frukost, 8 middagar, 6 luncher, Disneyland, SeaWorld, ångbåtstur, entréer, Las Vegas show, reseledare, transfers, driks till chauffören. Vill du ansluta i Sthlm går det bra. Kontakta oss för pris och info. I samarbete med: Vi finns i Linköping Norrköping- Finspång Kontakt: Försäljning& Service: Jonas Andersson Tfn: Försäljning& Service: Hans Andersson Tfn: Försäljning och uthyrning av Nya och begagnade truckar Vi utför: Service och akutunderhåll samt brandskyddskontroll och gaffeltest. På er befintliga truck park. Butängsgatan 10 E Norrköping Tfn: Pris Halssmycke med kedja 100:- Damklubbsmärken Medlemmar i Förenade Gamla Druid-Ordens i Sverige Understödsförening Kallas härmed till ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 8 maj 2014 kl i Ordenshuset, Västergatan 3 i Malmö Stadgeenliga ärenden. Beställes hos: Monika Cederholm, Torsgatan Skurup, mobil , E-post Styrelsen 20

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2012 78 årgången Oskrivna blad för 2012 Gott Nytt År! Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2012 storlogen nordanland Kallar till Ordinarie Storlogemöte

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2015. 81 årgången. Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf

Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2015. 81 årgången. Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf Nr Svensk 5 maj 2015 Svensk Druid-Tidning Druid-Tidning Nr 5 maj 2015 81 årgången Nu är vi på väg! Vi ses Peter & Ulf 1 Svensk Druid-Tidning Nr 5 maj 2015 KAMPEn MOT PROSTATAcAncERn 23 Dagar Syd SVERIGEInSAMLInG

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 3 mars 2014 80 årgången I stället för blommor druid-orden druid-orden bäste Broder Sven Svensson med anledning av din högtidsdag har Logen Ad Astra överlämnat en penninggåva till

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Alla Helgonsdag. Skogskyrkogården i Stockholm. Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2008. 74 årgången. Nr 9 november 2008

Svensk. Druid-Tidning. Alla Helgonsdag. Skogskyrkogården i Stockholm. Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2008. 74 årgången. Nr 9 november 2008 Svensk Druid-Tidning 74 årgången Alla Helgonsdag Skogskyrkogården i Stockholm 1 Foto: Göran Lindgren Tankar om de yttersta tingen Omslaget och sidan 2 i novembernumret visar två stämningsfyllda bilder

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 1 januari 2010. Foto Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 76 årgången. Nr 1 januari 2010. Foto Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 1 januari 2010 76 årgången Foto Göran Lindgren Logen Belenos firar 50 år! Välkommen till Uppsala lördagen den 15 maj 2010. När Uppsala börjar grönska och Botaniska trädgårdens alla

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 2 februari 2011. Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 2 februari 2011. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 2 februari 2011 77 årgången Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 2 februari 2011 Nyheter från Marknadsgruppen Dekaler för montering på väskor och insidan av bilrutan Keps

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. Nr 8 oktober 2013. 79 årgången. Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. Nr 8 oktober 2013. 79 årgången. Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 79 årgången Vi ses på Logen! Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2013 2013 Efter Riksmöte i Lund - en summering I januarinumret av SDT skrev jag

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 8 oktober 2014 80 årgången UTBILDNINGS- KONFERENSEN LINKÖPING 2014 Foto Göran Lindgren Nr 8 oktober 2014 Storlogen Sydborgen F G D O Kallar härmed till ORDINARIE STORLOGEMÖTE söndagen

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Våren är här! Nr 5 maj 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2009. 75 årgången. Foto: Göran Lindgren

Svensk. Druid-Tidning. Våren är här! Nr 5 maj 2009. Svensk Druid-Tidning. Nr 5 maj 2009. 75 årgången. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning 75 årgången Våren är här! 1 Foto: Göran Lindgren En gammal tidning berättar Och vad är en druidisk plikt? Från första början för 75 år sedan var Druid-Tidningen av ekonomiska skäl

Läs mer

Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 3 mars 2011. Foto: Göran Lindgren

Svensk Druid-Tidning. 77 årgången. Nr 3 mars 2011. Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr 3 mars 2011 77 årgången Foto: Göran Lindgren Svensk Druid-Tidning Nr3 mars 2011 En ny generation fönster Kunskap och kvalitet i alla led har alltid varit starka ledord för oss och

Läs mer

Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 80 årgången Rekrytering pågår av dem som söker: samhörighet vänskapsband för livet personligt nätverk personlig utveckling möjlighet till kontemplation Foto Göran

Läs mer

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar Medlemsblad febr/mars 2008 Bröder i loge nr 73 Tre Länkar En ny arbetstermin tar sin början, med nya bröder på de flesta ämbetsmannastolar. Jag vill inleda med att tacka för det förtroende Ni givit mig

Läs mer

NYHETERNA. 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan. Nr 3 2007

NYHETERNA. 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan. Nr 3 2007 15Medlemstidning för Logen N:o 15 Carl XlV Johan NYHETERNA Nr 3 2007 Skumsläckning. Jonny Björkman visade att han kunde hantera en skumsläckare på rätt sätt. Säkerhetsutskotten fick agera brandmän vid

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 94 sid 2 Nye SM blickar framåt sid 4-9 Rapport från GK NR 3 2013 sid 16 Tack från FSM TACK FÖR FÖRTROENDET! När jag nu vill tacka

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

Tempel Riddaren. Jultankar. Etiska värderingar. Inför GK 2013 i Visby sid 10. sid 6. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. Jultankar. Etiska värderingar. Inför GK 2013 i Visby sid 10. sid 6. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 92 NR 4 2011 Jultankar sid 6 Etiska värderingar sid 9 Inför GK 2013 i Visby sid 10 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort

Läs mer

Träskoposten Nr 3 2007

Träskoposten Nr 3 2007 Träskoposten Nr 3 2007 2 Träskoposten Nr 3 2007 Träskoposten Nr 3 Hösten 2007 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten

Läs mer

Fre 6/12 kl.19.00 Modo. Tor 12/12 kl.19.00 Skellefteå. Lör 28/12 kl.18.30. Mån 30/12 kl.19.00 Färjestad. Tor 9/1 kl.19.00 Brynäs

Fre 6/12 kl.19.00 Modo. Tor 12/12 kl.19.00 Skellefteå. Lör 28/12 kl.18.30. Mån 30/12 kl.19.00 Färjestad. Tor 9/1 kl.19.00 Brynäs SID 8 ksingen 1 2014 Fullmatad Växjö Lör 5/10 kl.18.30 kryssning AIK Lör 12/10 kl.16.00 väntar Skellefteå Play Luleå in och slutspel Växjö - så funkar det SID 6 SHL 2013/2014 Lör 14/9 kl.16.00 Brynäs Tor

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

AGNETA. Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se

AGNETA. Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se AGNETA Anders Lindstedt anders.lindstedt@tele2.se 1 Sundsvall Agne och Karin var de borna västernorrlänningarna och som sådana utgjorde de grunden för Sveriges framväxt till den industrination Sverige

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Tempel Riddaren. Nya hemsidan. HSM:s Nyårshälsning sid 4. Furan 50 år. sid 2. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. Nya hemsidan. HSM:s Nyårshälsning sid 4. Furan 50 år. sid 2. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 93 NR 1 2012 Nya hemsidan sid 2 HSM:s Nyårshälsning sid 4 Furan 50 år sid 9 NY HEMSIDA FÖR STOR TEMPLET - SVERIGE OCH FINLAND

Läs mer

Auktion gav över en miljon

Auktion gav över en miljon NR 4 2013 ÅRG. 20 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening St cket Barndiabetesfonden Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria Auktion gav över en miljon se sid 12 13

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Viken ett centrum för gourmetframgångar och utsökta råvaror SID. 4-5. Möt Rasmus Jönsson Vikens fotbollsstjärna SID. 22

Viken ett centrum för gourmetframgångar och utsökta råvaror SID. 4-5. Möt Rasmus Jönsson Vikens fotbollsstjärna SID. 22 Byaluren en tidning om livet i Viken - förr & idag Vikens Kultur- och Byaförening Medlemstidning Nr 34 2011 årgång 16 Viken ett centrum för gourmetframgångar och utsökta råvaror SID. 4-5 Möt Rasmus Jönsson

Läs mer