Årsmöte. Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, Borrby. Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte. Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, 276 30 Borrby. Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring"

Transkript

1 Mars 2015 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 Simrishamns Arbetarekommun välkomnar dig till Årsmöte Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, Borrby Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring Anmäl dig gärna till eller Välkommen Vi gör en enkätundersökning angående vårt medlemsblad Fyll gärna i vår undersökning via det svarskuvert som är medskickat eller gå in på Tack för din medverkan

2 April 2014 Sidan 2 Ordföranden har ordet! 2014 var ett historiskt år för Simrishamns arbetarekommun. Det var året då vi tog över styret i Simrishamns kommun. Senast vi hade majoritet i kommunen var mellan perioden alltså 16 år sedan. Nu samregerar vi med 4 andra partier och har därmed 26 utav 49 mandat i kommunfullmäktige var också det så kallade supervalåret, det var val både till EU parlamentet, riksdagen, regionen och kommunen. I riksdagen och regionen regerar vi tillsammans med miljöpartiet i minoritet. Socialdemokraterna tog ordförandeskapen i Kommunstyrelsen, Barn- o utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Alltså de tre största nämnderna och därmed de områden som vi brinner enormt mycket för. I kommunen vilar det nu ett stort ansvar på oss socialdemokrater som det största partiet att se till så vi förvaltar vårt ansvar i kommunen på bästa sätt. Vi måste med gemensamma krafter jobba mot en valseger även Vi har en enorm bredd på vår verksamhet det visar inte minst att vi under året haft 10 st medlemsmöten inklusive årsmötet. Vi hade ju också en del andra möten under verksamhetsåret för att ta fram vårt valprogram. Samt sist men inte minst en valrörelse. Så det har varit ett mycket intensivt år för många av oss och det kommer inte att bli lugnare Arbetarekommunen har en god ekonomi, bra organisation samt utmärkt arbete på kansliet. Vi måste alla tänka på om detta goda arbete ska fortsätta fungera så måste VI ALLA HJÄLPAS ÅT. En tradition för oss socialdemokrater är att ha bra kontakt med de fackliga organisationerna och den kontakten kommer att fortsätta. Att jobba tillsammans med de fackliga organisationerna är nyckeln till en bra framgång! 2015 kommer att bli ett mycket intensivt verksamhetsår där vi kommer att ha många möten med olika teman. Vi kommer också under året att ha några stormöten med de övriga samarbetspartierna. Det första mötet äger rum onsdagen den 1 april kl 18,00 plats stora sessionssalen i Rådhuset! Vi ses under 2015! Karl-Erik Olsson Ordförande i Arbetarekommunen.

3 April 2014 Sidan 3 Efter 16 år i opposition, bildade vi november 2014, majoritet med fyra andra partier! De första fyra månaderna har inte varit problemfria utan varit kantade med olika frågor som har blivit en följetong ibland annat Ystads Allehanda! Den svåraste nöten att hantera har varit KIMO och problematiken startade ju som bekant under förra mandatperioden. Vi har under dessa första fyra månaderna fått jobbat mycket hårt för att se till att dessa frågor nu ska få ett avslut. Till följd av detta så slutade kommundirektören sin tjänst den 11 februari Efter förhandlingar som sträckte sig över dygnets alla timmar, kom vi fram till ett avtal tillsammans samt att vi då kunde anställa Diana Olsson dåvarande kultur och fritidschef till ny kommundirektör. Diana anställdes på kommunstyrelsens den 11 februari. Nog den snabbaste rekryteringen som har gjorts i Simrishamns kommuns historia. Jag vill önska Diana Olsson välkommen i sitt nya jobb. Vi kommer på ett medlemsmöte under våren att bjuda in Diana så hon får berätta vem hon är. Till följd av detta så gick den ställföreträdande kultur och fritidschefen Mats Carlsson in som förvaltningschef. Mats kommer att anställas som Kultur och fritidschef på kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars En annan tillsättning har däremot tagit betydligt längre tid. Det är samhällsbyggnadschefen. Den förre chefen slutade ju som bekant sin anställning 2014 och rekryteringen har hållit på i nästan sex månader. Men nu är vi klara även med denna tjänst. Det blir Henrik Olsson som idag har tjänsten som tillförordnad förvaltningschef sedan hösten Både Mats och Henrik önskar vi lycka till med sina tjänster. Inte nog med detta så har vi även anställt en ny socialchef efter avgående Roland Persson som gick i pension 31 januari Roland har varit förvaltningschef i 13 år och har gjort ett mycket bra jobb i kommunen. Hans efterträdare blir då Stina Lundqvist som har jobbat i kommunen i många år. Även Stina önskar vi lycka till med hennes nya jobb. Dessa personer kommer vi att bjuda in till vårt parti på något möte under Som ni nog förstår efter detta så har det varit en mycket jobbig start på den nya mandatperioden för att hitta lösningar. Vi skulle hellre jobbat med utveckling av Simrishamns kommun. Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande

4 April 2014 Sidan 4 Under denna mandatperiod så har vi också inrättat ett nytt utskott under kommunstyrelsen ett utskott som heter Näringslivs, turist och miljöutskott (= NTMU). Moderaterna lade ju som bekant ner näringslivsrådet under förra mandatperioden av den anledningen att det fyllde ingen funktion. Vi inom S har en annan uppfattning, vi tycker att vi måste jobba hårt med näringslivs, turist och miljö frågorna. Detta nya utskott har som bekant M kritiserat hårt. Vilket jag har svårt att förstå! Beviset att vi är på rätt väg med detta utskott har vi redan fått från näringslivet. En annan viktig fråga som vi också kommer att jobba mycket hårt med är vår personalpolitik. Personalpolitiken var ju ett minne blott under förra mandatperioden. Detta är bara ett axplock av frågor som vi jobbar mycket hårt med. Vi har många fler såsom skola, omsorg samt underhåll av kommunala ägodelar mm. Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande Kalendarium mar Nämndsträff 18:30 01-jun Medlemsmöte 18:30 19-mar Styrelsemöte 18:30 15-jun Nämndsträff 18:30 26-mar KF grupp 18:30 25-jun KF grupp 18:30 27-mar Årsmöte 18:00 17-aug Nämndsträff 18:30 Aulan Borrby skola 27-aug KF grupp 18:30 01-apr Stormöte 18:00 14-sep Nämndsträff 18:30 13-apr Nämndsträff 18:30 24-sep KF grupp 18:30 23-apr Styrelsemöte 18:30 12-okt Nämndsträff 18:30 29-apr Medlemsmöte 17:00 h 22-okt KF grupp 18:30 11-maj Nämndsträff 18:30 16-nov Nämndsträff 18:30 21-maj KF grupp 18:30 26-nov KF grupp 18:30 01-jun Styrelsemöte 17:00 07-dec Nämndsträff 18:30

5 April 2014 Sidan 5 Förtydligande avseende mötesformer Socialdemokraterna har efter 16 år i opposition bildat majoritet tillsammans med Centern, Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Fem partier som ska samsas om fem stycken olika partiprogram. Detta kräver samarbete och transparens. Hur arbetar vi för att detta ska fungera? Samverkansgrupp (S,C,Öp,Mp o Fp) Vi har tillsammans med de fem partierna bildat en samverkansgrupp där varje parti har två representanter. Här har vi jobbat fram ett gemensamt dokument med på övergripande gemensam politik under kommande fyra år. För 2015 har vi en budgetskrivelse som belyser de punkter vi ska driva under detta år. Vi kommer alltså fortsättningsvis att jobba ett år i taget med de punkter vi kommit överens om. Stormöte med KF (S,C,Öp,Mp o Fp) Samtliga ledamöter i KF har blivit kallade till ett stormöte för att ge information till alla KF ledamöterna och på gång är en träff för alla ordförande och 1 vice ordförande. Stormöte med medlemmar (S,C,Öp,Mp o Fp) Vi har också beslutat att ha ett stormöte den 1 april, där samtliga medlemmar i de fem partierna bjuds in för information och diskussion. Ledningsgrupp (S) Socialdemokreterna har sedan vad vi kallar för en ledningsgrupp som består av ordförande i kommunstyrelsen, barn o utbildningsnämnden samt socialnämnden. Denna grupp diskuterar hur vi ska driva frågorna inom vårt eget parti. Gruppledarträff (S) Socialdemokraterna har också kallat samtliga gruppledare för att diskutera och informera om framtidspolitiken. Nämndsträff och medlemsmöten inom (S) Våra nämndsträffar och vid medlemsmöten är ni medlemmar hjärtligt välkomna att ta del av all denna information och diskussioner som vi jobbar med för att få den socialdemokratiska politiken på kartan. Kom gärna dit och låt oss ta del av dina tankar och idéer Karl-Erik Olsson, Pia Ingvarsson, Christer Grankvist ledningsgruppen

6 April 2014 Sidan 6 BUN:S BUDGET I BALANS! För första gången på många år har bun genom kommunens nya majoritet kunnat lägga en budget i balans. Detta vad avser innevarande år. Till detta kommer att vi glädjande nog även kunnat göra vissa satsningar på, för inte minst oss socialdemokrater, viktiga områden. Det gäller kvalitetsarbetet inom såväl förskola som skola och vi har sänkt terminsavgifterna till KPE, vilket gör att vi som barnkulturkommun rusar upp ytterligare i ranking bland landets kommuner. Satsningar har gjorts på tidiga insatser och speciellt för barn i behov av extra stöd och hjälp. Ett speciellt byskoletillägg har införts för att stärka våra så omtyckta byskolor och en socioekonomisk pott på två miljoner har också införts för att på så sätt rikta resurserna till de skolor och elever som har störst behov av extra stöd för att kunna nå det så viktiga målet en förskola och skola för ALLA! Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram en finansiering på två miljoner kronor för att vi ska kunna förbättra personaltätheten inom förskolan. Idag befinner sig kommunen bland landets 10% sämsta kommuner vad gäller personaltätheten och två miljoner skulle medföra att kommunen kunde gå ifrån 6,2 barn per anställd till 5,9 och det skulle innebära 4,4 nya tjänster. Detta är viktiga satsningar på våra barn och ungdomar samt ger även en mycket viktig politisk signal utåt att med den nya politiska majoriteten visar kommunen även i konkret handling att vi vill vara en barn- och ungdomsvänlig kommun! Något som bekant är direkt avgörande för kommunens framtid. Christer Grankvist Ordförande Barn o Utbildningsnämnden

7 April 2014 Sidan 7 IT inom hemtjänst E-hemtjänst är ett nytt begrepp som står för att kunna erbjuda hemtjänstanvändare ett sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik. Nämnden har beslutat att anställa en IT strateg på 50 % för att kartlägga vad som finns på marknaden och hur vi ska kunna använda IT som hjälpmedel i vardagen. Denna satsning ska ske med största ödmjukhet för individens eget val, för detta är inte en besparing utan detta ska öka tryggheten och individens integritet. Försök i andra kommuner har visat att många äldre och funktionshindrade ser fördelar med att få exempelvis tillsyn och påminnelser med hjälp av bildtelefoni och andra lättanvända tekniska lösningar. Hemtjänstpersonalen kan med hjälp av dessa hjälpmedel kommunicera med individerna på deras villkor. Erfarenheterna visar att de som tackar ja till att få delar av hemtjänstinsatserna på detta sätt upplever ökad självständighet, trygghet, delaktighet och integritet. Med hjälp av tekniken kan de också ha en enkel och levande kontakt med anhöriga oavsett avstånd. Däremot så är serviceinsatser såsom städning, inköp och tvätt likväl som personlig omvårdnad som påklädning, toabesök och hjälp med mat kräver fortfarande hembesök och detta är den största andelen av hemtjänstinsatserna. En viktig sak som vi Socialdemokrater driver är att trygghetslarmen även ska fungera i den egna trädgården. Pia Ingvarsson Ordförande Socialnämnden

8 April 2014 Sidan 8 Kultur och Fritid. Biblioteket Under 2014 andra halva skapades Bibliotek Skåne Sydost. Bibliotekskatalogerna och datasystemen från Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad slogs samman till en enda katalog. Media utbudet ökade från medier till medier. Nya lånekort har släppts vilket gör att man kan nu låna böcker eller annan media från biblioteken i dessa kommuner, man kan t.ex. låna ett media på biblioteket i Tomelilla och lämna tillbaka mediet i Simrishamn eller något annat bibliotek inom de fem kommunerna. Gösta Werner Sällskapet har också gjort en förfrågan om att få deponera ett konstverk kallat Jordglob till biblioteket, konstverket har tidigare hängt i utrikeshallen på Landvetters flygplats. Nämden ställde sig positiva till förfrågan under förutsättning att det inte innebar några kostnader för kommunen. More than one story Spelet More than one story fortsätter att göra success, idag används spelet som ett verktyg för integration i 90 svenska kommuner samt i Tyskland, Italien, Luxembourg, Island, USA, Kanada och Litauen. Spelet erhöll ett pris från FN organet United Nations Alliance of Civilizations Intercultural Innovation Award Prisutdelningen skedde på Bali där Seth Selleck fick åka för att motta priset på sek. Spelet finns att köpa som kortlek eller så kan man ladda ner det som app från Istore. För varje sålt spel går fyra kronor till ungdomsverksamheten. Simhallen Klagomål om badvatten temperaturen i simhallen har kommit in, en facebook sida har lanserat angående detta och ett medborgarförslag har också skickats in. Enligt kontraktet med entreprenören skall badvattnet hålla 27 grader. Ett av önskemålen har varit högre temperatur i det lilla badet. Då båda baden använder samma vatten så sätter tekniken stopp för differentierad uppvärmning. Detta är en fråga som inte är så lätt att lösa med en teknik som idag är 35 år gammal. Per Andersson Vice ordförande Kultur o Fritidsnämnden

9 April 2014 Sidan 9 Första mötet med Shbn, Samhällsbyggnadsnämnden. Många frågor handlade om vatten med olika innehåll. Det som vållade en del debatt var huruvida det finns Utter i Tommarpsån och att länsstyrelsen på kortast möjliga tid ville ha in svar från kommunen om bildandet av ett Natura område i Tommarpsån från Gyllebosjön till mynningen för att skydda ån. Länsstyrelsen har i Informationsblad till markägare meddelat att man har planer på detta. Majoriteten? yrkade på att Avstyrka förslag till bildande av Natura 2000-område i Tommarpsån (mellan Gyllebosjön och Tobisvik) som vann gehör. Då man tyckte att det Ej är konstaterat att det finns utter och att framställningen var vag samt att lantbrukare mf.l. säkerligen EJ skulle tycka att det var positivt. Hade dock varit intressant att bjudit in representanter från länsstyrelsen och förklarat sig lite mer. Vilket lantbrukarna sedan enl media skulle göra. Nåja kommer fler frågor om Vatten under året då vi har en stor fråga om vattentillgång o vattenskyddsområde att lösa innan nov Har även hänsyn att ta till det vatten som skall renas och släppas ut i havet. Man kommer bl.a. att Starta ett projekt med ny teknik som förhoppningsvis kommer att bli världsledande. Oavsett så är reningsverket i behov av att renoveras för att uppfylla kraven som ställs på rening. Driftbudgeten är tagen och olika viktiga projekt kan sätta igång te.x. energi effektivisering på skolor osv. Det som håller igen är att det just nu saknas personal både på platser där personal sluta. Samt även inom delar inom förvaltningen som vi ser det för att kunna täcka underhållsbehovet. Vilket vi i Shbn S-grupp påpekat till samverkansgruppen så vi vet om vi ska nicka med eller ej på nästa Shbn möte. Noterat är att det är viktigt att synas o lyssna på medborgarna så därför var vi representerade på en stadsvandring som Pantrarna o STF Vuxenskolan hade bjudit in till. Noterade att undertecknad, F! o SD också var där. Senaste nytt KF, Nämndspresidier o Förvaltningschefer har haft en Utbildningsdag om Medborgardialog där S-gruppen i Shbn var representerade genom KF ledamöter. Var en intressant o givande dag där det kom fram att det är viktigt att lyssna på medborgarna, se ovan. Där vi i S även skull kunna få idéer om hur vi för dialog med våra medlemmar. Jan-Erik Persson Gruppledare för S-gruppen i Samhällsbyggnadsnämnden

10 April 2014 Sidan 10 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund SÖRF Såsom nyvald ordförande i Direktionen för SÖRF vill jag gärna skriva några rader om vår verksamhet. Fyra kommuner har valt att slå samman sina räddningstjänster till ett kommunförbund, SÖRF, nämligen Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. SÖRF bedriver också sedan oktober 2013 sotningsverksamhet i egen regi. SÖRF har idag 51 anställda och 123 personer som är brandmän i beredskap. Det jag har blivit varse under min korta tid som ordförande är att räddningstjänsten har en engagerad, stolt och kunnig personal. Förutom att bedriva en omfattande förebyggande verksamhet genomför de i genomsnitt insatser/utryckningar årligen. De politiska frågor som ligger på agendan är att kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har visat intresse för ett framtida samgående mellan SÖRF och Räddningstjänsten Syd (RSYD), som är två kommunalförbund inom räddningstjänst. Utredningen om att undersöka möjligheten för ett eventuellt samgående är klar och nu återstår endast politiska ställningstaganden i frågan. Jan Vokoun ordförande SÖRF Efterlysning Vi söker dig som är en fena på sociala medier Någon som kan tänka sig att vara administratör och sköta om vår facebooksida. Förra veckan var det 48 st gilla markeringar så sidan är välbesökt Anmäl dig till

11 April 2014 Sidan 11 Inbjudan till funktionsutbildningar Partidistriktet inbjuder tillsammans med ABF Österlen ordförande, kassör och sekreterare i arbetarekommuner och s-föreningar till funktionsutbildning för att stärka dem i rollen som förtroendevald i partiet. Anmälan görs senast 1 april till IngaLill Bjarten Ordförandeutbildning Att leda och fördela arbetet på ett sätt som engagerar, inkluderar och skapar förutsättningar för att utveckla verksamheten kräver ibland att man tar ett steg tillbaka och analyserar både sitt eget ledarskap och gruppdynamiken i styrelsen. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som ledare. Du som deltar i utbildningen är ordförande i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Torbjörn Lindberg och omfattar tre träffar med start tisdagen 7 april Datum Tid Veckodag 7 april kl tisdag 13 april kl måndag 21 april kl tisdag Sekreterarutbildning Utbildningen handlar om sekreterarens roll i föreningen och om konsten att skriva protokoll. Att vara den som för pennan vid mötet och ser till att besluten protokollförs på rätt sätt innebär ett stort förtroende. Protokollet är ett viktigt verktyg i föreningens arbete, likaså är det ett sätt att skriva historia. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som sekreterare. Du som deltar i utbildningen är sekreterare i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Inger Åbonde och omfattar tre träffar med start torsdagen 9 april Datum Tid Veckodag 9 april kl torsdag 16 april kl torsdag 24 april kl fredag Kassörsutbildning Utbildningen lyfter fram kassörens roll i föreningen och om hur kassörens arbete förankras i styrelsen. Att ha ordning och reda i ekonomin ger föreningen bra förutsättningar att bedriva verksamhet. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som kassör. Du som deltar i utbildningen är kassör i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Jan-Erik Andersson och omfattar tre träffar start torsdagen 16 april Datum Tid Veckodag 16 april kl torsdag 23 april kl torsdag 7 maj kl torsdag Tveka inte, anmäl dig till någon av dessa utbildningar. Du behöver inte idag inneha en funktion utan finns bara intresset så är du välkommen.

12 April 2014 Sidan 12 Stormöte Socialdemokraterna, Centerpartiet, Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet har beslutat att kalla till ett stormöte med samtliga fem partier. Alla medlemmar i Socialdemokraterna hälsas välkomna till ett Stormöte Var? Sessionssalen Rådhuset När: 1 april kl 18:00 Dagordningen kommer att innehålla aktuell information om politik Du får också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter Vi bjuder på något till kaffet Välkomna!

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1 MAJ 2014

VÄLKOMMEN TILL 1 MAJ 2014 April 2014 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 VÄLKOMMEN TILL 1 MAJ 2014 Talare Ingrid Lennerwald regionpolitiker Karl-Erik Olsson oppositionsråd Ulf Bengtsson LO Samling kl 15,30 Hamnplan OBS tiden! Avmarsch

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00 1 (21) Plats och tid ande Övriga närvarade Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober KALLELSE 1(5) Kommunstyrelsen 2011-09-20 Rev 2011-09-27 Rev 2011-09-28 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober Kung Birger 1 och 2, Kommunhuset,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen

Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen Tillväxtsatsning för företagen i Ystad, Tomelilla och Simrishamnskommun Warren Greshes Seminarium och utbildningar för att stärka företagens

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12 UPS Styrelse Dag: 7 november 2012 Tid: 13.00 16.00 Plats: Storgatan 11 Närvarande; Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Ewon Enqvist Ewa Gosselman Inger Grandell Margret Kihlén Sven-Olov Larsson

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Hans Sternbro, ordförande

Hans Sternbro, ordförande Protokoll fört vid sammanträde 2012-09-19 Plats och tid för sammanträde: Miljökontoret, Orsa Klockan 09.00 11.45. Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Anne-Marie Fröjdh, socialnämnden Carl-Erik Wohlmer,

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer