Årsmöte. Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, Borrby. Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte. Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, 276 30 Borrby. Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring"

Transkript

1 Mars 2015 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 Simrishamns Arbetarekommun välkomnar dig till Årsmöte Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, Borrby Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring Anmäl dig gärna till eller Välkommen Vi gör en enkätundersökning angående vårt medlemsblad Fyll gärna i vår undersökning via det svarskuvert som är medskickat eller gå in på Tack för din medverkan

2 April 2014 Sidan 2 Ordföranden har ordet! 2014 var ett historiskt år för Simrishamns arbetarekommun. Det var året då vi tog över styret i Simrishamns kommun. Senast vi hade majoritet i kommunen var mellan perioden alltså 16 år sedan. Nu samregerar vi med 4 andra partier och har därmed 26 utav 49 mandat i kommunfullmäktige var också det så kallade supervalåret, det var val både till EU parlamentet, riksdagen, regionen och kommunen. I riksdagen och regionen regerar vi tillsammans med miljöpartiet i minoritet. Socialdemokraterna tog ordförandeskapen i Kommunstyrelsen, Barn- o utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Alltså de tre största nämnderna och därmed de områden som vi brinner enormt mycket för. I kommunen vilar det nu ett stort ansvar på oss socialdemokrater som det största partiet att se till så vi förvaltar vårt ansvar i kommunen på bästa sätt. Vi måste med gemensamma krafter jobba mot en valseger även Vi har en enorm bredd på vår verksamhet det visar inte minst att vi under året haft 10 st medlemsmöten inklusive årsmötet. Vi hade ju också en del andra möten under verksamhetsåret för att ta fram vårt valprogram. Samt sist men inte minst en valrörelse. Så det har varit ett mycket intensivt år för många av oss och det kommer inte att bli lugnare Arbetarekommunen har en god ekonomi, bra organisation samt utmärkt arbete på kansliet. Vi måste alla tänka på om detta goda arbete ska fortsätta fungera så måste VI ALLA HJÄLPAS ÅT. En tradition för oss socialdemokrater är att ha bra kontakt med de fackliga organisationerna och den kontakten kommer att fortsätta. Att jobba tillsammans med de fackliga organisationerna är nyckeln till en bra framgång! 2015 kommer att bli ett mycket intensivt verksamhetsår där vi kommer att ha många möten med olika teman. Vi kommer också under året att ha några stormöten med de övriga samarbetspartierna. Det första mötet äger rum onsdagen den 1 april kl 18,00 plats stora sessionssalen i Rådhuset! Vi ses under 2015! Karl-Erik Olsson Ordförande i Arbetarekommunen.

3 April 2014 Sidan 3 Efter 16 år i opposition, bildade vi november 2014, majoritet med fyra andra partier! De första fyra månaderna har inte varit problemfria utan varit kantade med olika frågor som har blivit en följetong ibland annat Ystads Allehanda! Den svåraste nöten att hantera har varit KIMO och problematiken startade ju som bekant under förra mandatperioden. Vi har under dessa första fyra månaderna fått jobbat mycket hårt för att se till att dessa frågor nu ska få ett avslut. Till följd av detta så slutade kommundirektören sin tjänst den 11 februari Efter förhandlingar som sträckte sig över dygnets alla timmar, kom vi fram till ett avtal tillsammans samt att vi då kunde anställa Diana Olsson dåvarande kultur och fritidschef till ny kommundirektör. Diana anställdes på kommunstyrelsens den 11 februari. Nog den snabbaste rekryteringen som har gjorts i Simrishamns kommuns historia. Jag vill önska Diana Olsson välkommen i sitt nya jobb. Vi kommer på ett medlemsmöte under våren att bjuda in Diana så hon får berätta vem hon är. Till följd av detta så gick den ställföreträdande kultur och fritidschefen Mats Carlsson in som förvaltningschef. Mats kommer att anställas som Kultur och fritidschef på kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars En annan tillsättning har däremot tagit betydligt längre tid. Det är samhällsbyggnadschefen. Den förre chefen slutade ju som bekant sin anställning 2014 och rekryteringen har hållit på i nästan sex månader. Men nu är vi klara även med denna tjänst. Det blir Henrik Olsson som idag har tjänsten som tillförordnad förvaltningschef sedan hösten Både Mats och Henrik önskar vi lycka till med sina tjänster. Inte nog med detta så har vi även anställt en ny socialchef efter avgående Roland Persson som gick i pension 31 januari Roland har varit förvaltningschef i 13 år och har gjort ett mycket bra jobb i kommunen. Hans efterträdare blir då Stina Lundqvist som har jobbat i kommunen i många år. Även Stina önskar vi lycka till med hennes nya jobb. Dessa personer kommer vi att bjuda in till vårt parti på något möte under Som ni nog förstår efter detta så har det varit en mycket jobbig start på den nya mandatperioden för att hitta lösningar. Vi skulle hellre jobbat med utveckling av Simrishamns kommun. Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande

4 April 2014 Sidan 4 Under denna mandatperiod så har vi också inrättat ett nytt utskott under kommunstyrelsen ett utskott som heter Näringslivs, turist och miljöutskott (= NTMU). Moderaterna lade ju som bekant ner näringslivsrådet under förra mandatperioden av den anledningen att det fyllde ingen funktion. Vi inom S har en annan uppfattning, vi tycker att vi måste jobba hårt med näringslivs, turist och miljö frågorna. Detta nya utskott har som bekant M kritiserat hårt. Vilket jag har svårt att förstå! Beviset att vi är på rätt väg med detta utskott har vi redan fått från näringslivet. En annan viktig fråga som vi också kommer att jobba mycket hårt med är vår personalpolitik. Personalpolitiken var ju ett minne blott under förra mandatperioden. Detta är bara ett axplock av frågor som vi jobbar mycket hårt med. Vi har många fler såsom skola, omsorg samt underhåll av kommunala ägodelar mm. Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande Kalendarium mar Nämndsträff 18:30 01-jun Medlemsmöte 18:30 19-mar Styrelsemöte 18:30 15-jun Nämndsträff 18:30 26-mar KF grupp 18:30 25-jun KF grupp 18:30 27-mar Årsmöte 18:00 17-aug Nämndsträff 18:30 Aulan Borrby skola 27-aug KF grupp 18:30 01-apr Stormöte 18:00 14-sep Nämndsträff 18:30 13-apr Nämndsträff 18:30 24-sep KF grupp 18:30 23-apr Styrelsemöte 18:30 12-okt Nämndsträff 18:30 29-apr Medlemsmöte 17:00 h 22-okt KF grupp 18:30 11-maj Nämndsträff 18:30 16-nov Nämndsträff 18:30 21-maj KF grupp 18:30 26-nov KF grupp 18:30 01-jun Styrelsemöte 17:00 07-dec Nämndsträff 18:30

5 April 2014 Sidan 5 Förtydligande avseende mötesformer Socialdemokraterna har efter 16 år i opposition bildat majoritet tillsammans med Centern, Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Fem partier som ska samsas om fem stycken olika partiprogram. Detta kräver samarbete och transparens. Hur arbetar vi för att detta ska fungera? Samverkansgrupp (S,C,Öp,Mp o Fp) Vi har tillsammans med de fem partierna bildat en samverkansgrupp där varje parti har två representanter. Här har vi jobbat fram ett gemensamt dokument med på övergripande gemensam politik under kommande fyra år. För 2015 har vi en budgetskrivelse som belyser de punkter vi ska driva under detta år. Vi kommer alltså fortsättningsvis att jobba ett år i taget med de punkter vi kommit överens om. Stormöte med KF (S,C,Öp,Mp o Fp) Samtliga ledamöter i KF har blivit kallade till ett stormöte för att ge information till alla KF ledamöterna och på gång är en träff för alla ordförande och 1 vice ordförande. Stormöte med medlemmar (S,C,Öp,Mp o Fp) Vi har också beslutat att ha ett stormöte den 1 april, där samtliga medlemmar i de fem partierna bjuds in för information och diskussion. Ledningsgrupp (S) Socialdemokreterna har sedan vad vi kallar för en ledningsgrupp som består av ordförande i kommunstyrelsen, barn o utbildningsnämnden samt socialnämnden. Denna grupp diskuterar hur vi ska driva frågorna inom vårt eget parti. Gruppledarträff (S) Socialdemokraterna har också kallat samtliga gruppledare för att diskutera och informera om framtidspolitiken. Nämndsträff och medlemsmöten inom (S) Våra nämndsträffar och vid medlemsmöten är ni medlemmar hjärtligt välkomna att ta del av all denna information och diskussioner som vi jobbar med för att få den socialdemokratiska politiken på kartan. Kom gärna dit och låt oss ta del av dina tankar och idéer Karl-Erik Olsson, Pia Ingvarsson, Christer Grankvist ledningsgruppen

6 April 2014 Sidan 6 BUN:S BUDGET I BALANS! För första gången på många år har bun genom kommunens nya majoritet kunnat lägga en budget i balans. Detta vad avser innevarande år. Till detta kommer att vi glädjande nog även kunnat göra vissa satsningar på, för inte minst oss socialdemokrater, viktiga områden. Det gäller kvalitetsarbetet inom såväl förskola som skola och vi har sänkt terminsavgifterna till KPE, vilket gör att vi som barnkulturkommun rusar upp ytterligare i ranking bland landets kommuner. Satsningar har gjorts på tidiga insatser och speciellt för barn i behov av extra stöd och hjälp. Ett speciellt byskoletillägg har införts för att stärka våra så omtyckta byskolor och en socioekonomisk pott på två miljoner har också införts för att på så sätt rikta resurserna till de skolor och elever som har störst behov av extra stöd för att kunna nå det så viktiga målet en förskola och skola för ALLA! Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram en finansiering på två miljoner kronor för att vi ska kunna förbättra personaltätheten inom förskolan. Idag befinner sig kommunen bland landets 10% sämsta kommuner vad gäller personaltätheten och två miljoner skulle medföra att kommunen kunde gå ifrån 6,2 barn per anställd till 5,9 och det skulle innebära 4,4 nya tjänster. Detta är viktiga satsningar på våra barn och ungdomar samt ger även en mycket viktig politisk signal utåt att med den nya politiska majoriteten visar kommunen även i konkret handling att vi vill vara en barn- och ungdomsvänlig kommun! Något som bekant är direkt avgörande för kommunens framtid. Christer Grankvist Ordförande Barn o Utbildningsnämnden

7 April 2014 Sidan 7 IT inom hemtjänst E-hemtjänst är ett nytt begrepp som står för att kunna erbjuda hemtjänstanvändare ett sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik. Nämnden har beslutat att anställa en IT strateg på 50 % för att kartlägga vad som finns på marknaden och hur vi ska kunna använda IT som hjälpmedel i vardagen. Denna satsning ska ske med största ödmjukhet för individens eget val, för detta är inte en besparing utan detta ska öka tryggheten och individens integritet. Försök i andra kommuner har visat att många äldre och funktionshindrade ser fördelar med att få exempelvis tillsyn och påminnelser med hjälp av bildtelefoni och andra lättanvända tekniska lösningar. Hemtjänstpersonalen kan med hjälp av dessa hjälpmedel kommunicera med individerna på deras villkor. Erfarenheterna visar att de som tackar ja till att få delar av hemtjänstinsatserna på detta sätt upplever ökad självständighet, trygghet, delaktighet och integritet. Med hjälp av tekniken kan de också ha en enkel och levande kontakt med anhöriga oavsett avstånd. Däremot så är serviceinsatser såsom städning, inköp och tvätt likväl som personlig omvårdnad som påklädning, toabesök och hjälp med mat kräver fortfarande hembesök och detta är den största andelen av hemtjänstinsatserna. En viktig sak som vi Socialdemokrater driver är att trygghetslarmen även ska fungera i den egna trädgården. Pia Ingvarsson Ordförande Socialnämnden

8 April 2014 Sidan 8 Kultur och Fritid. Biblioteket Under 2014 andra halva skapades Bibliotek Skåne Sydost. Bibliotekskatalogerna och datasystemen från Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad slogs samman till en enda katalog. Media utbudet ökade från medier till medier. Nya lånekort har släppts vilket gör att man kan nu låna böcker eller annan media från biblioteken i dessa kommuner, man kan t.ex. låna ett media på biblioteket i Tomelilla och lämna tillbaka mediet i Simrishamn eller något annat bibliotek inom de fem kommunerna. Gösta Werner Sällskapet har också gjort en förfrågan om att få deponera ett konstverk kallat Jordglob till biblioteket, konstverket har tidigare hängt i utrikeshallen på Landvetters flygplats. Nämden ställde sig positiva till förfrågan under förutsättning att det inte innebar några kostnader för kommunen. More than one story Spelet More than one story fortsätter att göra success, idag används spelet som ett verktyg för integration i 90 svenska kommuner samt i Tyskland, Italien, Luxembourg, Island, USA, Kanada och Litauen. Spelet erhöll ett pris från FN organet United Nations Alliance of Civilizations Intercultural Innovation Award Prisutdelningen skedde på Bali där Seth Selleck fick åka för att motta priset på sek. Spelet finns att köpa som kortlek eller så kan man ladda ner det som app från Istore. För varje sålt spel går fyra kronor till ungdomsverksamheten. Simhallen Klagomål om badvatten temperaturen i simhallen har kommit in, en facebook sida har lanserat angående detta och ett medborgarförslag har också skickats in. Enligt kontraktet med entreprenören skall badvattnet hålla 27 grader. Ett av önskemålen har varit högre temperatur i det lilla badet. Då båda baden använder samma vatten så sätter tekniken stopp för differentierad uppvärmning. Detta är en fråga som inte är så lätt att lösa med en teknik som idag är 35 år gammal. Per Andersson Vice ordförande Kultur o Fritidsnämnden

9 April 2014 Sidan 9 Första mötet med Shbn, Samhällsbyggnadsnämnden. Många frågor handlade om vatten med olika innehåll. Det som vållade en del debatt var huruvida det finns Utter i Tommarpsån och att länsstyrelsen på kortast möjliga tid ville ha in svar från kommunen om bildandet av ett Natura område i Tommarpsån från Gyllebosjön till mynningen för att skydda ån. Länsstyrelsen har i Informationsblad till markägare meddelat att man har planer på detta. Majoriteten? yrkade på att Avstyrka förslag till bildande av Natura 2000-område i Tommarpsån (mellan Gyllebosjön och Tobisvik) som vann gehör. Då man tyckte att det Ej är konstaterat att det finns utter och att framställningen var vag samt att lantbrukare mf.l. säkerligen EJ skulle tycka att det var positivt. Hade dock varit intressant att bjudit in representanter från länsstyrelsen och förklarat sig lite mer. Vilket lantbrukarna sedan enl media skulle göra. Nåja kommer fler frågor om Vatten under året då vi har en stor fråga om vattentillgång o vattenskyddsområde att lösa innan nov Har även hänsyn att ta till det vatten som skall renas och släppas ut i havet. Man kommer bl.a. att Starta ett projekt med ny teknik som förhoppningsvis kommer att bli världsledande. Oavsett så är reningsverket i behov av att renoveras för att uppfylla kraven som ställs på rening. Driftbudgeten är tagen och olika viktiga projekt kan sätta igång te.x. energi effektivisering på skolor osv. Det som håller igen är att det just nu saknas personal både på platser där personal sluta. Samt även inom delar inom förvaltningen som vi ser det för att kunna täcka underhållsbehovet. Vilket vi i Shbn S-grupp påpekat till samverkansgruppen så vi vet om vi ska nicka med eller ej på nästa Shbn möte. Noterat är att det är viktigt att synas o lyssna på medborgarna så därför var vi representerade på en stadsvandring som Pantrarna o STF Vuxenskolan hade bjudit in till. Noterade att undertecknad, F! o SD också var där. Senaste nytt KF, Nämndspresidier o Förvaltningschefer har haft en Utbildningsdag om Medborgardialog där S-gruppen i Shbn var representerade genom KF ledamöter. Var en intressant o givande dag där det kom fram att det är viktigt att lyssna på medborgarna, se ovan. Där vi i S även skull kunna få idéer om hur vi för dialog med våra medlemmar. Jan-Erik Persson Gruppledare för S-gruppen i Samhällsbyggnadsnämnden

10 April 2014 Sidan 10 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund SÖRF Såsom nyvald ordförande i Direktionen för SÖRF vill jag gärna skriva några rader om vår verksamhet. Fyra kommuner har valt att slå samman sina räddningstjänster till ett kommunförbund, SÖRF, nämligen Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. SÖRF bedriver också sedan oktober 2013 sotningsverksamhet i egen regi. SÖRF har idag 51 anställda och 123 personer som är brandmän i beredskap. Det jag har blivit varse under min korta tid som ordförande är att räddningstjänsten har en engagerad, stolt och kunnig personal. Förutom att bedriva en omfattande förebyggande verksamhet genomför de i genomsnitt insatser/utryckningar årligen. De politiska frågor som ligger på agendan är att kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har visat intresse för ett framtida samgående mellan SÖRF och Räddningstjänsten Syd (RSYD), som är två kommunalförbund inom räddningstjänst. Utredningen om att undersöka möjligheten för ett eventuellt samgående är klar och nu återstår endast politiska ställningstaganden i frågan. Jan Vokoun ordförande SÖRF Efterlysning Vi söker dig som är en fena på sociala medier Någon som kan tänka sig att vara administratör och sköta om vår facebooksida. Förra veckan var det 48 st gilla markeringar så sidan är välbesökt Anmäl dig till

11 April 2014 Sidan 11 Inbjudan till funktionsutbildningar Partidistriktet inbjuder tillsammans med ABF Österlen ordförande, kassör och sekreterare i arbetarekommuner och s-föreningar till funktionsutbildning för att stärka dem i rollen som förtroendevald i partiet. Anmälan görs senast 1 april till IngaLill Bjarten Ordförandeutbildning Att leda och fördela arbetet på ett sätt som engagerar, inkluderar och skapar förutsättningar för att utveckla verksamheten kräver ibland att man tar ett steg tillbaka och analyserar både sitt eget ledarskap och gruppdynamiken i styrelsen. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som ledare. Du som deltar i utbildningen är ordförande i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Torbjörn Lindberg och omfattar tre träffar med start tisdagen 7 april Datum Tid Veckodag 7 april kl tisdag 13 april kl måndag 21 april kl tisdag Sekreterarutbildning Utbildningen handlar om sekreterarens roll i föreningen och om konsten att skriva protokoll. Att vara den som för pennan vid mötet och ser till att besluten protokollförs på rätt sätt innebär ett stort förtroende. Protokollet är ett viktigt verktyg i föreningens arbete, likaså är det ett sätt att skriva historia. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som sekreterare. Du som deltar i utbildningen är sekreterare i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Inger Åbonde och omfattar tre träffar med start torsdagen 9 april Datum Tid Veckodag 9 april kl torsdag 16 april kl torsdag 24 april kl fredag Kassörsutbildning Utbildningen lyfter fram kassörens roll i föreningen och om hur kassörens arbete förankras i styrelsen. Att ha ordning och reda i ekonomin ger föreningen bra förutsättningar att bedriva verksamhet. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som kassör. Du som deltar i utbildningen är kassör i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Jan-Erik Andersson och omfattar tre träffar start torsdagen 16 april Datum Tid Veckodag 16 april kl torsdag 23 april kl torsdag 7 maj kl torsdag Tveka inte, anmäl dig till någon av dessa utbildningar. Du behöver inte idag inneha en funktion utan finns bara intresset så är du välkommen.

12 April 2014 Sidan 12 Stormöte Socialdemokraterna, Centerpartiet, Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet har beslutat att kalla till ett stormöte med samtliga fem partier. Alla medlemmar i Socialdemokraterna hälsas välkomna till ett Stormöte Var? Sessionssalen Rådhuset När: 1 april kl 18:00 Dagordningen kommer att innehålla aktuell information om politik Du får också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter Vi bjuder på något till kaffet Välkomna!

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 12 september 2007, kl 08.30

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00-10, 10:15-11:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 september 2010, kl 08.30

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4 Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 10:00, 10:15 11:25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Peter Boström

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter

februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter 2 Skrivarkvällar med Marie Olsson NÄR: 11 mar, 15 apr, 20 maj, 12 aug,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

EXTRA MEDLEMSMÖTE. 22 augusti kl 18.00. Rörbecksgatan 1 Vi behandlar Översiktsplanen samt Budget 2014 Välkomna

EXTRA MEDLEMSMÖTE. 22 augusti kl 18.00. Rörbecksgatan 1 Vi behandlar Översiktsplanen samt Budget 2014 Välkomna Sommaren 2013 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 EXTRA MEDLEMSMÖTE 22 augusti kl 18.00 Rörbecksgatan 1 Vi behandlar Översiktsplanen samt Budget 2014 Välkomna Bladet innehåller sommarhälsningar från Socialdemokratiska

Läs mer

Medlemsmöte. 28 november kl 18,30

Medlemsmöte. 28 november kl 18,30 Hösten 2013 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 Medlemsmöte 28 november kl 18,30 Rörbecksgatan 1 Vi bjuder på Fair Trade kaffe Val av - Gruppledare/talespersoner nämnder o styrelser - 8 st Ombud och 8 ersättare

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 17 april 2008, kl 08.30.

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2009, kl 08.30.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 12 november 2007, kl 08.30

Läs mer

PROTOKOLL 2015-08-19 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2015-08-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Tid och plats Onsdagen den 19 augusti kl. 18.30-21.15 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Ann-Sofie Fridehjelm (S) ordförande Caroline

Läs mer

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012 Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012 1. Ordförande David Ohlin öppnade mötet. 2. Sekreterare Josefin Hansen tog närvarorapporteringen. 3. Ordförande David Ohlin redovisade från föregående

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2.

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2. Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 10 februari 2010, kl 08.30.

Läs mer

Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen

Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen Tillväxtsatsning för företagen i Ystad, Tomelilla och Simrishamnskommun Warren Greshes Seminarium och utbildningar för att stärka företagens

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Österlengymnasiet, kl

Österlengymnasiet, kl 2007-11-07 1 (15) Plats och tid Österlengymnasiet, kl. 18.00 20.45 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s) Staffan

Läs mer

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp?

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp? MörarpsAktuellt Mörarps Socialdemokratiska Förening NR 1 MARS 2015 Riksdagsledamot Yasmine Larsson Mörarps S-förening 2015 Öppna byamöten och bakluckeloppis. Vad händer mer? SKOLAN Hur ser framtiden ut

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2011-08-15 1 (11) Plats och tid 2011-05-20, kl. 08.00 17.00, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund i Tomelilla Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr

Konsensus Bulletin Nr Konsensus Bulletin Nr 6 Sida 1 Innehåll 1 Aktuella möten 3 Kommunens delårsrapport 2016-08-31 3 Är det ett onödigt starkt resultat? 3 Senaste nytt om Koncernstruktur och bolagsbildning 4 Till vilken nytta

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 september 2008, kl 08.30.

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen Ystad 09:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Lennart Johansson (Ystad) (M) Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Peter Boström (Tomelilla) (T) Gull-Britt Kristersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 10:00 10:50, 11:00 12:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Avskrift Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelser i detta reglemente. Sakområde 1 Socialnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (11)

Kommunfullmäktiges handlingar (11) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-08-31 1(11) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 31 augusti 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning. 2009-10-14 1 (1) Plats och tid 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning. Birgitta Larsson Bengt Wieslander Ann-Mari Louison Ulf Bengtsson Froste Persson Alf-Göran Andersson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 23 februari 2010, kl 08.30

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

God Jul och Ett Gott Nytt Super valår 2014

God Jul och Ett Gott Nytt Super valår 2014 Jul 2013 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 30 januari kl 18:30 SAP lokalen Rörbecksgata 1 Simrishamn Fastställande av Kommunfullmäktigelistan Antagande av Valstrategi 2014 God Jul och Ett Gott Nytt Super

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Sida 1/12 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30-16.00 Ajournering, kl 14.50-15.05 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21 SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

PROTOKOLL. Öppning. Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. Dagordning

PROTOKOLL. Öppning. Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. Dagordning PROTOKOLL fört vid sammanträde i Rådet för funktionshindrade och pensionärer Tid: Måndagen den 17 mars 2014 klockan 14.00-15.10 Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset Närvarande: Ingemar Javinder,

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg 1 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Simrishamns Segelsällskap, Strandvägen 2, kl 08.30-15.00, ajournering kl. 10.15 10.30, 12.00 13.00, 14.30-14.45, gruppdiskussioner 11.20-12.00, 13.00-14.30. Beslutande

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.00 15.20 ande Karl Erik Kruse (S) Eva Olofsson (C ) Annelie Persson (S) Marie Irbladh (C) Krister Olsson (S) Ida Andersson (C ) Anders Svärd (S) tjg

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Anne-May Nilson (M) Bengt-Olof Bengtsson (SD) Birgitta Persson (SPF) Arne Danielsson (PRO Gualöv-Nymölla)

Anne-May Nilson (M) Bengt-Olof Bengtsson (SD) Birgitta Persson (SPF) Arne Danielsson (PRO Gualöv-Nymölla) 1(11) Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 13.00 16.30 Beslutande Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Maj-Britt Haker (SPF) Solveig Nilsson (PRO Gualöv-Nymölla)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer