Årsmöte. Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, Borrby. Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte. Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, 276 30 Borrby. Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring"

Transkript

1 Mars 2015 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 Simrishamns Arbetarekommun välkomnar dig till Årsmöte Fredagen den 27 mars kl 18,00 Aulan Borrby skola Backagatan 1, Borrby Sedvanliga mötesförhandlingar Underhållning Förtäring Anmäl dig gärna till eller Välkommen Vi gör en enkätundersökning angående vårt medlemsblad Fyll gärna i vår undersökning via det svarskuvert som är medskickat eller gå in på Tack för din medverkan

2 April 2014 Sidan 2 Ordföranden har ordet! 2014 var ett historiskt år för Simrishamns arbetarekommun. Det var året då vi tog över styret i Simrishamns kommun. Senast vi hade majoritet i kommunen var mellan perioden alltså 16 år sedan. Nu samregerar vi med 4 andra partier och har därmed 26 utav 49 mandat i kommunfullmäktige var också det så kallade supervalåret, det var val både till EU parlamentet, riksdagen, regionen och kommunen. I riksdagen och regionen regerar vi tillsammans med miljöpartiet i minoritet. Socialdemokraterna tog ordförandeskapen i Kommunstyrelsen, Barn- o utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Alltså de tre största nämnderna och därmed de områden som vi brinner enormt mycket för. I kommunen vilar det nu ett stort ansvar på oss socialdemokrater som det största partiet att se till så vi förvaltar vårt ansvar i kommunen på bästa sätt. Vi måste med gemensamma krafter jobba mot en valseger även Vi har en enorm bredd på vår verksamhet det visar inte minst att vi under året haft 10 st medlemsmöten inklusive årsmötet. Vi hade ju också en del andra möten under verksamhetsåret för att ta fram vårt valprogram. Samt sist men inte minst en valrörelse. Så det har varit ett mycket intensivt år för många av oss och det kommer inte att bli lugnare Arbetarekommunen har en god ekonomi, bra organisation samt utmärkt arbete på kansliet. Vi måste alla tänka på om detta goda arbete ska fortsätta fungera så måste VI ALLA HJÄLPAS ÅT. En tradition för oss socialdemokrater är att ha bra kontakt med de fackliga organisationerna och den kontakten kommer att fortsätta. Att jobba tillsammans med de fackliga organisationerna är nyckeln till en bra framgång! 2015 kommer att bli ett mycket intensivt verksamhetsår där vi kommer att ha många möten med olika teman. Vi kommer också under året att ha några stormöten med de övriga samarbetspartierna. Det första mötet äger rum onsdagen den 1 april kl 18,00 plats stora sessionssalen i Rådhuset! Vi ses under 2015! Karl-Erik Olsson Ordförande i Arbetarekommunen.

3 April 2014 Sidan 3 Efter 16 år i opposition, bildade vi november 2014, majoritet med fyra andra partier! De första fyra månaderna har inte varit problemfria utan varit kantade med olika frågor som har blivit en följetong ibland annat Ystads Allehanda! Den svåraste nöten att hantera har varit KIMO och problematiken startade ju som bekant under förra mandatperioden. Vi har under dessa första fyra månaderna fått jobbat mycket hårt för att se till att dessa frågor nu ska få ett avslut. Till följd av detta så slutade kommundirektören sin tjänst den 11 februari Efter förhandlingar som sträckte sig över dygnets alla timmar, kom vi fram till ett avtal tillsammans samt att vi då kunde anställa Diana Olsson dåvarande kultur och fritidschef till ny kommundirektör. Diana anställdes på kommunstyrelsens den 11 februari. Nog den snabbaste rekryteringen som har gjorts i Simrishamns kommuns historia. Jag vill önska Diana Olsson välkommen i sitt nya jobb. Vi kommer på ett medlemsmöte under våren att bjuda in Diana så hon får berätta vem hon är. Till följd av detta så gick den ställföreträdande kultur och fritidschefen Mats Carlsson in som förvaltningschef. Mats kommer att anställas som Kultur och fritidschef på kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars En annan tillsättning har däremot tagit betydligt längre tid. Det är samhällsbyggnadschefen. Den förre chefen slutade ju som bekant sin anställning 2014 och rekryteringen har hållit på i nästan sex månader. Men nu är vi klara även med denna tjänst. Det blir Henrik Olsson som idag har tjänsten som tillförordnad förvaltningschef sedan hösten Både Mats och Henrik önskar vi lycka till med sina tjänster. Inte nog med detta så har vi även anställt en ny socialchef efter avgående Roland Persson som gick i pension 31 januari Roland har varit förvaltningschef i 13 år och har gjort ett mycket bra jobb i kommunen. Hans efterträdare blir då Stina Lundqvist som har jobbat i kommunen i många år. Även Stina önskar vi lycka till med hennes nya jobb. Dessa personer kommer vi att bjuda in till vårt parti på något möte under Som ni nog förstår efter detta så har det varit en mycket jobbig start på den nya mandatperioden för att hitta lösningar. Vi skulle hellre jobbat med utveckling av Simrishamns kommun. Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande

4 April 2014 Sidan 4 Under denna mandatperiod så har vi också inrättat ett nytt utskott under kommunstyrelsen ett utskott som heter Näringslivs, turist och miljöutskott (= NTMU). Moderaterna lade ju som bekant ner näringslivsrådet under förra mandatperioden av den anledningen att det fyllde ingen funktion. Vi inom S har en annan uppfattning, vi tycker att vi måste jobba hårt med näringslivs, turist och miljö frågorna. Detta nya utskott har som bekant M kritiserat hårt. Vilket jag har svårt att förstå! Beviset att vi är på rätt väg med detta utskott har vi redan fått från näringslivet. En annan viktig fråga som vi också kommer att jobba mycket hårt med är vår personalpolitik. Personalpolitiken var ju ett minne blott under förra mandatperioden. Detta är bara ett axplock av frågor som vi jobbar mycket hårt med. Vi har många fler såsom skola, omsorg samt underhåll av kommunala ägodelar mm. Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande Kalendarium mar Nämndsträff 18:30 01-jun Medlemsmöte 18:30 19-mar Styrelsemöte 18:30 15-jun Nämndsträff 18:30 26-mar KF grupp 18:30 25-jun KF grupp 18:30 27-mar Årsmöte 18:00 17-aug Nämndsträff 18:30 Aulan Borrby skola 27-aug KF grupp 18:30 01-apr Stormöte 18:00 14-sep Nämndsträff 18:30 13-apr Nämndsträff 18:30 24-sep KF grupp 18:30 23-apr Styrelsemöte 18:30 12-okt Nämndsträff 18:30 29-apr Medlemsmöte 17:00 h 22-okt KF grupp 18:30 11-maj Nämndsträff 18:30 16-nov Nämndsträff 18:30 21-maj KF grupp 18:30 26-nov KF grupp 18:30 01-jun Styrelsemöte 17:00 07-dec Nämndsträff 18:30

5 April 2014 Sidan 5 Förtydligande avseende mötesformer Socialdemokraterna har efter 16 år i opposition bildat majoritet tillsammans med Centern, Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Fem partier som ska samsas om fem stycken olika partiprogram. Detta kräver samarbete och transparens. Hur arbetar vi för att detta ska fungera? Samverkansgrupp (S,C,Öp,Mp o Fp) Vi har tillsammans med de fem partierna bildat en samverkansgrupp där varje parti har två representanter. Här har vi jobbat fram ett gemensamt dokument med på övergripande gemensam politik under kommande fyra år. För 2015 har vi en budgetskrivelse som belyser de punkter vi ska driva under detta år. Vi kommer alltså fortsättningsvis att jobba ett år i taget med de punkter vi kommit överens om. Stormöte med KF (S,C,Öp,Mp o Fp) Samtliga ledamöter i KF har blivit kallade till ett stormöte för att ge information till alla KF ledamöterna och på gång är en träff för alla ordförande och 1 vice ordförande. Stormöte med medlemmar (S,C,Öp,Mp o Fp) Vi har också beslutat att ha ett stormöte den 1 april, där samtliga medlemmar i de fem partierna bjuds in för information och diskussion. Ledningsgrupp (S) Socialdemokreterna har sedan vad vi kallar för en ledningsgrupp som består av ordförande i kommunstyrelsen, barn o utbildningsnämnden samt socialnämnden. Denna grupp diskuterar hur vi ska driva frågorna inom vårt eget parti. Gruppledarträff (S) Socialdemokraterna har också kallat samtliga gruppledare för att diskutera och informera om framtidspolitiken. Nämndsträff och medlemsmöten inom (S) Våra nämndsträffar och vid medlemsmöten är ni medlemmar hjärtligt välkomna att ta del av all denna information och diskussioner som vi jobbar med för att få den socialdemokratiska politiken på kartan. Kom gärna dit och låt oss ta del av dina tankar och idéer Karl-Erik Olsson, Pia Ingvarsson, Christer Grankvist ledningsgruppen

6 April 2014 Sidan 6 BUN:S BUDGET I BALANS! För första gången på många år har bun genom kommunens nya majoritet kunnat lägga en budget i balans. Detta vad avser innevarande år. Till detta kommer att vi glädjande nog även kunnat göra vissa satsningar på, för inte minst oss socialdemokrater, viktiga områden. Det gäller kvalitetsarbetet inom såväl förskola som skola och vi har sänkt terminsavgifterna till KPE, vilket gör att vi som barnkulturkommun rusar upp ytterligare i ranking bland landets kommuner. Satsningar har gjorts på tidiga insatser och speciellt för barn i behov av extra stöd och hjälp. Ett speciellt byskoletillägg har införts för att stärka våra så omtyckta byskolor och en socioekonomisk pott på två miljoner har också införts för att på så sätt rikta resurserna till de skolor och elever som har störst behov av extra stöd för att kunna nå det så viktiga målet en förskola och skola för ALLA! Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram en finansiering på två miljoner kronor för att vi ska kunna förbättra personaltätheten inom förskolan. Idag befinner sig kommunen bland landets 10% sämsta kommuner vad gäller personaltätheten och två miljoner skulle medföra att kommunen kunde gå ifrån 6,2 barn per anställd till 5,9 och det skulle innebära 4,4 nya tjänster. Detta är viktiga satsningar på våra barn och ungdomar samt ger även en mycket viktig politisk signal utåt att med den nya politiska majoriteten visar kommunen även i konkret handling att vi vill vara en barn- och ungdomsvänlig kommun! Något som bekant är direkt avgörande för kommunens framtid. Christer Grankvist Ordförande Barn o Utbildningsnämnden

7 April 2014 Sidan 7 IT inom hemtjänst E-hemtjänst är ett nytt begrepp som står för att kunna erbjuda hemtjänstanvändare ett sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik. Nämnden har beslutat att anställa en IT strateg på 50 % för att kartlägga vad som finns på marknaden och hur vi ska kunna använda IT som hjälpmedel i vardagen. Denna satsning ska ske med största ödmjukhet för individens eget val, för detta är inte en besparing utan detta ska öka tryggheten och individens integritet. Försök i andra kommuner har visat att många äldre och funktionshindrade ser fördelar med att få exempelvis tillsyn och påminnelser med hjälp av bildtelefoni och andra lättanvända tekniska lösningar. Hemtjänstpersonalen kan med hjälp av dessa hjälpmedel kommunicera med individerna på deras villkor. Erfarenheterna visar att de som tackar ja till att få delar av hemtjänstinsatserna på detta sätt upplever ökad självständighet, trygghet, delaktighet och integritet. Med hjälp av tekniken kan de också ha en enkel och levande kontakt med anhöriga oavsett avstånd. Däremot så är serviceinsatser såsom städning, inköp och tvätt likväl som personlig omvårdnad som påklädning, toabesök och hjälp med mat kräver fortfarande hembesök och detta är den största andelen av hemtjänstinsatserna. En viktig sak som vi Socialdemokrater driver är att trygghetslarmen även ska fungera i den egna trädgården. Pia Ingvarsson Ordförande Socialnämnden

8 April 2014 Sidan 8 Kultur och Fritid. Biblioteket Under 2014 andra halva skapades Bibliotek Skåne Sydost. Bibliotekskatalogerna och datasystemen från Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad slogs samman till en enda katalog. Media utbudet ökade från medier till medier. Nya lånekort har släppts vilket gör att man kan nu låna böcker eller annan media från biblioteken i dessa kommuner, man kan t.ex. låna ett media på biblioteket i Tomelilla och lämna tillbaka mediet i Simrishamn eller något annat bibliotek inom de fem kommunerna. Gösta Werner Sällskapet har också gjort en förfrågan om att få deponera ett konstverk kallat Jordglob till biblioteket, konstverket har tidigare hängt i utrikeshallen på Landvetters flygplats. Nämden ställde sig positiva till förfrågan under förutsättning att det inte innebar några kostnader för kommunen. More than one story Spelet More than one story fortsätter att göra success, idag används spelet som ett verktyg för integration i 90 svenska kommuner samt i Tyskland, Italien, Luxembourg, Island, USA, Kanada och Litauen. Spelet erhöll ett pris från FN organet United Nations Alliance of Civilizations Intercultural Innovation Award Prisutdelningen skedde på Bali där Seth Selleck fick åka för att motta priset på sek. Spelet finns att köpa som kortlek eller så kan man ladda ner det som app från Istore. För varje sålt spel går fyra kronor till ungdomsverksamheten. Simhallen Klagomål om badvatten temperaturen i simhallen har kommit in, en facebook sida har lanserat angående detta och ett medborgarförslag har också skickats in. Enligt kontraktet med entreprenören skall badvattnet hålla 27 grader. Ett av önskemålen har varit högre temperatur i det lilla badet. Då båda baden använder samma vatten så sätter tekniken stopp för differentierad uppvärmning. Detta är en fråga som inte är så lätt att lösa med en teknik som idag är 35 år gammal. Per Andersson Vice ordförande Kultur o Fritidsnämnden

9 April 2014 Sidan 9 Första mötet med Shbn, Samhällsbyggnadsnämnden. Många frågor handlade om vatten med olika innehåll. Det som vållade en del debatt var huruvida det finns Utter i Tommarpsån och att länsstyrelsen på kortast möjliga tid ville ha in svar från kommunen om bildandet av ett Natura område i Tommarpsån från Gyllebosjön till mynningen för att skydda ån. Länsstyrelsen har i Informationsblad till markägare meddelat att man har planer på detta. Majoriteten? yrkade på att Avstyrka förslag till bildande av Natura 2000-område i Tommarpsån (mellan Gyllebosjön och Tobisvik) som vann gehör. Då man tyckte att det Ej är konstaterat att det finns utter och att framställningen var vag samt att lantbrukare mf.l. säkerligen EJ skulle tycka att det var positivt. Hade dock varit intressant att bjudit in representanter från länsstyrelsen och förklarat sig lite mer. Vilket lantbrukarna sedan enl media skulle göra. Nåja kommer fler frågor om Vatten under året då vi har en stor fråga om vattentillgång o vattenskyddsområde att lösa innan nov Har även hänsyn att ta till det vatten som skall renas och släppas ut i havet. Man kommer bl.a. att Starta ett projekt med ny teknik som förhoppningsvis kommer att bli världsledande. Oavsett så är reningsverket i behov av att renoveras för att uppfylla kraven som ställs på rening. Driftbudgeten är tagen och olika viktiga projekt kan sätta igång te.x. energi effektivisering på skolor osv. Det som håller igen är att det just nu saknas personal både på platser där personal sluta. Samt även inom delar inom förvaltningen som vi ser det för att kunna täcka underhållsbehovet. Vilket vi i Shbn S-grupp påpekat till samverkansgruppen så vi vet om vi ska nicka med eller ej på nästa Shbn möte. Noterat är att det är viktigt att synas o lyssna på medborgarna så därför var vi representerade på en stadsvandring som Pantrarna o STF Vuxenskolan hade bjudit in till. Noterade att undertecknad, F! o SD också var där. Senaste nytt KF, Nämndspresidier o Förvaltningschefer har haft en Utbildningsdag om Medborgardialog där S-gruppen i Shbn var representerade genom KF ledamöter. Var en intressant o givande dag där det kom fram att det är viktigt att lyssna på medborgarna, se ovan. Där vi i S även skull kunna få idéer om hur vi för dialog med våra medlemmar. Jan-Erik Persson Gruppledare för S-gruppen i Samhällsbyggnadsnämnden

10 April 2014 Sidan 10 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund SÖRF Såsom nyvald ordförande i Direktionen för SÖRF vill jag gärna skriva några rader om vår verksamhet. Fyra kommuner har valt att slå samman sina räddningstjänster till ett kommunförbund, SÖRF, nämligen Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. SÖRF bedriver också sedan oktober 2013 sotningsverksamhet i egen regi. SÖRF har idag 51 anställda och 123 personer som är brandmän i beredskap. Det jag har blivit varse under min korta tid som ordförande är att räddningstjänsten har en engagerad, stolt och kunnig personal. Förutom att bedriva en omfattande förebyggande verksamhet genomför de i genomsnitt insatser/utryckningar årligen. De politiska frågor som ligger på agendan är att kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har visat intresse för ett framtida samgående mellan SÖRF och Räddningstjänsten Syd (RSYD), som är två kommunalförbund inom räddningstjänst. Utredningen om att undersöka möjligheten för ett eventuellt samgående är klar och nu återstår endast politiska ställningstaganden i frågan. Jan Vokoun ordförande SÖRF Efterlysning Vi söker dig som är en fena på sociala medier Någon som kan tänka sig att vara administratör och sköta om vår facebooksida. Förra veckan var det 48 st gilla markeringar så sidan är välbesökt Anmäl dig till

11 April 2014 Sidan 11 Inbjudan till funktionsutbildningar Partidistriktet inbjuder tillsammans med ABF Österlen ordförande, kassör och sekreterare i arbetarekommuner och s-föreningar till funktionsutbildning för att stärka dem i rollen som förtroendevald i partiet. Anmälan görs senast 1 april till IngaLill Bjarten Ordförandeutbildning Att leda och fördela arbetet på ett sätt som engagerar, inkluderar och skapar förutsättningar för att utveckla verksamheten kräver ibland att man tar ett steg tillbaka och analyserar både sitt eget ledarskap och gruppdynamiken i styrelsen. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som ledare. Du som deltar i utbildningen är ordförande i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Torbjörn Lindberg och omfattar tre träffar med start tisdagen 7 april Datum Tid Veckodag 7 april kl tisdag 13 april kl måndag 21 april kl tisdag Sekreterarutbildning Utbildningen handlar om sekreterarens roll i föreningen och om konsten att skriva protokoll. Att vara den som för pennan vid mötet och ser till att besluten protokollförs på rätt sätt innebär ett stort förtroende. Protokollet är ett viktigt verktyg i föreningens arbete, likaså är det ett sätt att skriva historia. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som sekreterare. Du som deltar i utbildningen är sekreterare i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Inger Åbonde och omfattar tre träffar med start torsdagen 9 april Datum Tid Veckodag 9 april kl torsdag 16 april kl torsdag 24 april kl fredag Kassörsutbildning Utbildningen lyfter fram kassörens roll i föreningen och om hur kassörens arbete förankras i styrelsen. Att ha ordning och reda i ekonomin ger föreningen bra förutsättningar att bedriva verksamhet. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som kassör. Du som deltar i utbildningen är kassör i din arbetarekommun eller s-förening. Utbildningen leds av Jan-Erik Andersson och omfattar tre träffar start torsdagen 16 april Datum Tid Veckodag 16 april kl torsdag 23 april kl torsdag 7 maj kl torsdag Tveka inte, anmäl dig till någon av dessa utbildningar. Du behöver inte idag inneha en funktion utan finns bara intresset så är du välkommen.

12 April 2014 Sidan 12 Stormöte Socialdemokraterna, Centerpartiet, Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet har beslutat att kalla till ett stormöte med samtliga fem partier. Alla medlemmar i Socialdemokraterna hälsas välkomna till ett Stormöte Var? Sessionssalen Rådhuset När: 1 april kl 18:00 Dagordningen kommer att innehålla aktuell information om politik Du får också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter Vi bjuder på något till kaffet Välkomna!

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2009 Av Stefan Malmberg Alliansen spricker i Ystad? Krafttag krävs mot krisen Det nya året har börjat med tusentals varsel. De två senaste

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad En högre växel! Vid denna tidpunkt på året är det vanligt att göra en reflektion över året som har gått, samtidigt som blicken fästs mot framtiden. Under året har vi tagit fram 25 stycken motioner till

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Dalamoderaten. Nr 3/2013

Dalamoderaten. Nr 3/2013 Dalamoderaten Nr 3/2013 Landsbygdspolitik för framtidens Dalarna. Mindre än ett år kvar till valet! En arbetsmarknad i förändring. Alliansen i landstinget är överens om politiken. Förbundsordförande. Det

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer