MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang för fastighetsutveckling

2 LEDARE LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA Tid att lämna över stafettpinnen BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: INA WICKSTRÖM SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM RICKARD GUNNARSSON KARIN STRÖM ANNONSFÖRSÄLJNING HANS SIMONS TEL ANNONSSALJARNA.SE TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 22 MAJ 20 AUGUSTI 21 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 14 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO NCC NÄSTA MANUSSTOPP NR 5, MAJ NR 6, AUGUSTI NR 7, SEPTEMBER JAG HAR NU HAFT FÖRMÅNEN att leda Samhällsbyggarna i cirka fyra år, men det är nu dags för mig att anta nya utmaningar. Det har varit en omvälvande tid med stora förändringar inom föreningen, framförallt till följd av fusionen mellan Aspect och SVR när Samhällsbyggarna bildades. När jag ser tillbaka på förändringarna vi genomfört inser jag att det är en massa saker: Namn, logotype, grafisk profil, medlemsdatabas, hemsida, kansliets lokaler, ekonomisystem, revisorer, personal, leverantörer av grafiska tjänster, ny utformning och leverantörer av tid ningen Samhällsbyggaren, utvecklat koncept kring Samhällsbygg nadsdagarna, för att nämna några saker. Det viktigaste har dock bestått, nämligen ni medlemmar och vårt uppdrag att leverera hög medlemsnytta till er. Jag kom in med en tydlig målbild att utreda och ev. genomföra dessa förändringar. Något som nu också blivit gjort för att kunna anpassa föreningen för en framtid som är mer digital, kommunikativ och snabbföränderlig. Fortsättningsvis ska det förhoppningsvis inte behöva ske lika stora förändringar för er medlemmar, som de senaste åren. Nu ska det istället byggas vidare på den grund som är lagd i skepnaden av Samhällsbyggarna. Inför framtiden bedömer jag att det finns tre saker utöver själva fusionen som har varit speciellt viktiga. Det är införandet av ett kostnadsfritt medlemskap för studenter, breddningen av rekryteringsbasen att innefatta alla som verkar inom samhällsbyggandet (och inte bara civilingenjörerna) samt utvecklingen av våra system som gjort oss lättanpassliga för förändringar. För det kommer fortsatt att komma förändringar över tiden för samhället, branschen och för Samhällsbyggarna. För så är det idag att den som inte kan anpassa sig till det som händer i omvärlden kommer så sakteliga att bli omsprungen eller marginaliserad. Det är speciellt utmanande att driva igenom förändringar i anrika och engagerade föreningar. Dels är det en demokratisk process där alla ska ges möjlighet att diskutera och sedan besluta om föränd ringarna. Dels finns det yrkesstolthet och prestige inbyggt i väggarna. Yrkesstoltheten ska vi aldrig släppa, den är grogrunden för en individförening och är viktig för organisationen. Men prestigen är något som lätt kan hindra utvecklingen i föreningar. Prestigen får många föreningar att stanna av i utvecklingen. Jag ser den tyvärr relativt ofta i mitt arbete och den bidrar allt som oftast endast till osämja och att utveckling uteblir. Samhällsbyggarna ligger dock bra till ur den aspekten, där jag tycker att ni medlemmar har en stark stolthet och en inte alltför utpräglad prestige. Det faktum att ni enhälligt röstade för samgåendet förstärker också den tesen. Jag är personligen stolt över det vi har åstadkommit under min tid inom föreningen, trots att det alltid finns ytterligare saker man skulle vilja ha genomfört. Det finns fortfarande mycket att utveckla, men det som känns glädjande är att Samhällsbyggarna är en förening som har stor potential. En potential som en ny VD nu får arbeta med framåt. Rekryteringsprocessen är i full gång och troligen dröjer det inte många dagar efter utgivningen av detta nummer innan allt är klart och påskrivet. Om jag får ta mig friheten att titta in i kristallkulan så tror jag att Samhällsbyggarna successivt kommer att öka i omfattning. Jag tror att vi kommer att täcka fler ingående yrkesområden genom fler sektioner. Jag tror att vi kommer att få en större aktivitet i fler regioner spritt över hela landet. Jag tror att vi succesivt kommer att få en större betydelse för sektorn och för samhället. Jag tror också att föreningen kommer att vara en av de absolut största och oberoende riksföreningarna i landet. Jag tror slutligen att detta kan leda till att Samhällsbyggarna bidrar till att sektorn fortsätter utvecklas med jämställdhet, jämlikhet och god etik som viktiga inslag. Jag vill passa på att tacka alla er som jag kommit i kontakt med under dessa fyra år. Alla ni aktiva medlemmar i sektioner, regioner och andra arbetsgrupper som ser till att vi har en så omfattande verksamhet idag. Ni som dagligen ger oss på kansliet och styrelsen idéer, feedback, befogad kritik och liknande. Det är ni som gör föreningen vital. Jag vill även tacka alla de styrelseledamöter jag fått arbeta med och lära mig av samt mina fantastiska kollegor på kansliet. Tillsammans har ni alla gjort min tid inom föreningen givande och väldigt rolig. Jag kommer fortsätta att följa och engagera mig inom Samhällsbyggarna. Jag hoppas på lång sikt när jag själv avslutar min karriär att jag då kan konstatera om föreningen: Det var inte bättre förr, utan det är fantastiskt här och nu och det blir bara bättre och bättre. Då har Samhällsbyggarna som förening nyttjat sin potential. Bästa hälsningar och tack för allt! Olof Johansson, avgående VD, Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT PERSONPORTRÄTT Mittåkläppen vid Funäsdalen ANDERS PLUGGADE PÅ KTH, VÄG OCH VATTEN och tog examen Efter det började han jobba som trainee på NCC och provade olika saker på arbetsplatsen. Sen jobbade han med projektutveckling också på NCC och insåg då att han tyckte fastighetsutveckling var jättespännande. Så han började arbeta med fastighetsutveckling av externhandel av bostäder på ett företag som heter Sjaelsö och flyttade 2010 till Malmö. Efter ett tag på Sjaelsö bar det av tillbaka igen till NCC. På NCC har Anders jobbat sedan hösten 2011 och började som fastighetsutvecklare. Som fastighetsutvecklare jobbar man med ANDERS TOJKANDER Aktuell som: Regionchef på NCC Property Development. Bor: Malmö Ålder: 38 år. Familj: Fru och två barn, 3 och 5 år. Social hållbarhet och stadsutveckling i blickfång. Anders har under sina 15 års tid på arbetsmarknaden arbetat större delen på NCC. Det var där han fick upp ögonen för fastighetsutveckling vilket nu präglar hans arbetsvardag. Idag arbetar Anders med att utveckla kommersiella fastigheter och är ansvarig för det i Södra Sverige. De viktiga frågorna för Anders är social hållbarhet och stadsutvecklingen. Att vara med och skapa något bestående som utvecklar staden och dess framtid. Anders Tojkander berättar om arbetet som regionchef inom fastighetsutveckling och om det roliga med att bygga spännande, moderna och bra kontorslokaler. TEXT: JOANNA MESSMER FOTO: PRIVAT att hitta potentiella projekt och bra mark att köpa utveckla och fylla med hyresgäster. Nu jobbar Anders som regionchef syd tillsammans med två andra med fastighetsutveckling på NCC Property Development. Det innebär att han utvecklar kommersiella fastigheter, kontor, handel och logistik. Vi köper attraktiv mark och bygger och utvecklar kontorshus. Jag är ansvarig för det i södra regionen. NCC jobbar med bostadsutveckling, entreprenadverksamhet och kommersiell utveckling. Anders fokuserar på en av de delarna i södra Sverige, kommersiell utveckling. En uppgift är att balansera alla intressenters viljor för att få en bra produkt. Det är en utmaning man ställs inför varje dag Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? Det är många möten som innebär att vi träffas i olika konstellationer för att hitta bra lösningar på att bygga attraktiva kontor. Arbetet sker i projektform med där vi är många som samspelar och mitt jobb går till stor del ut på att samla mångas kunskaper för att kunna koka ner det till något riktigt bra. Vi träffas och försöker hitta nya möjligheter hela tiden att bygga byggnader och stad och göra nya affärer. Vilka utmaningar ställs du inför? I fastighetsutvecklingsprojekt är det många olika intressenter där alla parter har olika viljor och tankar. En uppgift är att balansera alla intressenters viljor för att få en bra produkt. Det är en utmaning man ställs inför varje dag. Det roligaste med jobbet? Det roligaste är att jobba med människor och prata med dem. Sen jobbar jag mycket med stadsutveckling. Att vara delaktig att få tillföra något till staden och utveckla den. Man tillför något beständigt som förbättrar staden. Har du några spännande projekt att berätta om? Just nu jobbar vi med att uppföra en kontorsbyggnad i Malmö Hyllie dit vi ska flytta själva. Det blir jätte modernt och på en ny plats vilket gör det spännande. Sedan berättar Anders om ett annat spännande projekt i Nyhamnen i Malmö som kommer vara hans nästa projekt och är i ett tidigt skede. Det är en stor stadsdel som ska byggas där NCC har ett projekt i mitten. Det är en del av en ny stadsdel som ska utvecklas i Malmö. Det som är spännande är att man får vara delaktig och bygga en ny stad från grunden. Vi vill gärna medverka till att Nyhamnen blir en socialt hållbar stadsdel och vi vill bygga något för alla som bor i Malmö. Det är olika etapper i projektet. Just nu planera vi och strukturerar, var husen ska vara, hur de ska se ut, vilka platser som ska finnas för människor att röra sig. Det här projektet är väldigt spännande. Anders har nyligen gått med Samhällsbyggarna och tycker det är intressant. Jag har inte hunnit göra så mycket än. Jag var med och ordnade ett seminarium med Samhällsbyggarna och NCC kring social hållbarhet. Framöver tänkte jag vara med och engagera mig mer i Stadsutvecklingssektionen. 4 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

4 FÖRENINGSNYTT FÖRENINGSNYTT FÖDELSEDAGAR MAJ år 21 maj S Bertil Neyman C48 Täby 80 år 5 maj Steinar Farestveit Stockholm 6 maj Olle H Andersson C60 Mora 8 maj Karl-Gunnar Stenberg K61 Järfälla 9 maj Rolf Hörnfeldt K61 Sköndal 20 maj Anders B Eliasson K63 Tyresö 70 år 1 maj Lars E Lindell K68 Bromma 2 maj Sten-Göran Granström Kumla 7 maj P Sören Lindgren C69 Vallda 8 maj Lars Hallén C68 Karlstad 11 maj Nils G Haraldson L71 Abbekås 12 maj Leif K E Pettersson K69 Visby 13 maj Bo Reichenberg Nacka 14 maj Bo O Källsner L69 Täby 22 maj Lars O A Andersson L71 Borås 24 maj Lena Sonnevi Ekerö 28 maj Håkan Löhman Uppsala 60 år 5 maj Leif Rytter Lindesberg 9 maj Lars-Gunnar Edberg K79 Falun 11 maj Ebba Löndahl Åkerman K82 Södertälje 11 maj Gunnar Samuelson K80 Täby 15 maj Anders K Olsson Västerås 16 maj Folke P E Näslund Östersund 16 maj Göran Rehn C79 Torslanda 22 maj Caj Larsson Rydebäck 26 maj Rolf Dalbert K79 Vänersborg 50 år 2 maj Per Idesten Strängnäs 6 maj Kerstin Jernelo Danderyd 6 maj Johan Hagblom K96 Älta 16 maj Magnus Winberg L97 Hjärup 19 maj Per-Ola Svahn C91 Donsö 22 maj Dorota Navborg Kista 23 maj Patric Jansson Bromma 23 maj Magnus Alteskog Lu91 Stockholm 40 år 8 maj Ann-Sofie Freiholtz Kungsbacka 14 maj Ebba Ljungqvist Hägersten 15 maj Marija Juric Tyresö 25 maj Per Rune Karlsson Uddevalla 27 maj Mårten Olsson Malmö 30 år 2 maj Albertina Henriksson Göteborg 9 maj Frida Granbom Stockholm 9 maj Evelina Sandström C10 Göteborg 24 maj Emelie Benjaminsson K08 Stockholm KALENDER 24 april Stockholm Studiebesök: Bygglogistikcenter, Norra Djurgårdsstaden Plats: Gasverksgatan 51B, kl april Stockholm Frukostseminarium: Forskning och samarbete Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, kl april Lund Frukostseminarium: Forskning och samarbete Plats: Lunds Tekniska högskola, E-huset sal E:1406, Ole Römers väg 3D, kl april Malmö Träff stadsutvecklingsektionen infill Plats: Hyllie, Malmö, kl maj Malmö Årsmöte, Region Syd Plats: Stadshuset, Malmö (Pelarsalen), kl maj Stockholm Vässa din retorik Plats: Drottninggatan 33, kl maj Stockholm Strategier och digitala utmaningar inom fastighetsförvaltningen Plats: Drottninggatan 33, kl maj Stockholm Distriktsmästerskap i golf Plats: Vallentuna Golfklubb, kl maj Stockholm Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna 2015 Plats: Drottninggatan 33, kl maj & 21 augusti Stockholm Offentliga spelregler och fastighetsutveckling Plats: KTH Fv juni Stockholm Studiebesök: Flerbostadshus av trä Plats: Sundbyberg 7 11 september & november Stockholm Fastighetsvärdering och analys Plats: Norra Latin Ulrika Gustafsson 6 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

5 AKTIVITET / FÖRENINGSNYTT REGION SYD OCH STORSTOCKHOLM Forskning och samarbete ett frukostseminarium Tisdag 28 april kl Forskning ska göra ett effektivt samhällsbyggande möjligt, i ett längre perspektiv, och möta kraven i ett framtida samhälle. En viktig del i detta är samarbetet mellan näringsliv och högskola. Ta chansen att höra om vad som är på gång inom forskningen på KTH respektive LTH samt om Lantmäteriets nya forskningsstrategi. Stockholm I Stockholm är föredragshållarna Peter Ekbäck, Forskaransvarig vid Fastighets vetenskap KTH, och Roger Ekman, Forskningsansvarig vid Lantmäteriet. Plats: Drottninggatan 33, 1tr, Stockholm. Lund I Lund är föredragshållarna Åsa Hansson, Avdelningschef vid Fastighetsvetenskap LTH, och Kristin Land, Forskningssamordnare för Division Fastighetsbildning vid Lantmäteriet. Plats: Lunds Tekniska högskola, E-huset sal E:1406, Ole Römers väg 3D. Anmälan: Senast 24 april till med uppgift om namn och vilket seminarium (ort) ni deltar i. Seminariet är kostnadsfritt. Välkomna hälsar Samhällbyggarnas juridiska sektion tillsammans med KTH, LTH och Lantmäteriet 28 april REFERAT / AKTIVITET Truckstop Nordens mest kompletta område för tunga fordon Den 25:e mars hade 15 st medlemmar samlats för ett studiebesök vid Truckstop i Berglunda strax söder om Örebro. Lars-Inge Segerholm som är marknadschef vid Örebro Truckstop berättade om området och dess framtidsplaner. Studiebesöket inleddes med gemensam lunch och fortsatte med en promenad genom verkstadsdelen och ut kring området. TEXT: MARCUS HARDT VID KORSNINGEN MELLAN E18 och E20 söder om Örebro har det länge funnits planer på att bygga en truckstopanläggning och i augusti 2012 startade förberedande markarbeten och under 2013 har byggandet av Örebro Truckstop genomförts. För att skapa samordning och sammanhållning har Örebro Truckstop Ekonomisk Förening bildats för de 22 företagen som är verksamma i Berglunda området. Området är ca m2 och rymmer förutom kontor och maskinhallar med verkstad även en långtidsparkering för ca 90 lastbilar varav ca 20 inhägnade platser. Verkstadsdelen mäter ca 100x42 meter och tar emot allt från lastbilar i olika storlekar till grävmaskiner, bandtraktorer och truckar. Man har förutom kontor även undervisningssalar och driver maskinförarutbildning i samarbete med Kvinnerstaskolan. Här får eleverna öva i 6 st simulatorer, men de får även gräva i verkligheten. Utbildningen har blivit väldigt populär och har på två år ökat från 17 till 37 med elever från hela Sverige. Samhällsbyggarna startar upp student-podcast Samhällsbyggarna lanserar nu i samarbete med studenten Vilhelm Nord en podcast för studenter inom sektorn. Podden beskriver hur arbetsrollen ser ut för unga yrkesverksamma i sektorn. Vilhelm Nord utvecklar: Under fjärde året på LTH var jag osäker på vad jag ville göra efter examen och om jag valt rätt inriktning. Jag hörde mig därför för med personer i branschen och insåg att folk var väldigt vänliga och gärna berättade om vad deras jobb innebar. Därför hoppas jag att podcasten även kan ge andra studenter svar på vad som väntar efter studierna. REGION STORSTOCKHOLM Strategier och digitala utmaningar inom fastighetsförvaltningen Onsdag 13 maj kl Talare: Moderator: 13 maj Olof Johansson, vd Samhällsbyggarna: Jag är glad för detta samarbete. Vilhelm leder intervjuerna på ett seriöst och intresseväckande sätt. Det ger studenterna en bra inblick i det kommande arbetslivet och kan även hjälpa dem i deras inriktningsval under studietiden. Nya avsnitt, med personer i olika yrkesroller, kommer löpande upp via hemsidan: Vilhelm Nord, Student, Väg- och vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola ULRIKA GUSTAFSSON chef Förvaltningsstöd, COWI FREDRIK SANDQUIST Head of Innovation & Operational Excellence, Coor Service Management RIKARD SILVERFUR Fastighetsägarna Sverige, Ordförande i Samhällsbyggarnas sektion Fastighetsförvaltning Plats: Drottninggatan 33, 1tr Stockholm. Anmälan: Senast 11 maj till COWI bjuder på lättare förtäring. Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas Sektion för Fastighetsförvaltning 8 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT Samhällsbyggare till tusen En tävling inom Samhällsbyggarna Tävlingen pågår våren ut! Med chans att vinna nedanstående priser till alla som rekryterar nya medlemmar HUNDSPANNSTUR FÖR TVÅ PERSONER MED SPRUCE ISLAND HUSKY Upplev tjusningen med att glida fram bakom ett hundspann genom Lappland och Västerbotten. Varje hundspannstur är en upplevelse som ej kan beskrivas utan måste upplevas på plats Medlemsansökan Bli en del av samhällsbyggnadssektorns ledande nätverk du också! Bild: Granö Beckasin EN VECKA FÖR FYRA PERSONER I SAMHÄLLSBYGGARNAS STUGA I ÅRE Stugan är mycket väl belägen i anslutning till liftsystemet. Den har en trivsam atmosfär helt avskilt från grannar och övriga Åre, men ändå väldigt nära allting. Dessutom har den en fantastisk utsikt över Åresjön. Där finns plats för 20 personer, fördelade på fyra tvåbädds hytter och tre fyrbäddshytter. Fotograf: Jonas Kullman BILJETTER TILL SUMMERBURST FESTIVAL 2015, STOCKHOLM OCH GÖTEBORG! På nästa uppslag i detta medlemsblad har du fått en rekryteringsblankett, denna kan du enkelt riva ut för att värva en medlem. För fler blanketter går du in på vår hemsida under medlemskap där du hittar dessa för nedladdning. Se till att ditt namn kommer med på ansökan så är du med i tävlingen! Medlemsbladet 10 nr/år Samhällsbyggaren 6 nr/år 10 MEDLEMSBLADET NR

7 Medlemsansökan * är obligatoriska. Vänligen skriv tydligt. MEDLEMSAVGIFTER Ordinarie medlem: 600 kr Senior: 400 kr Yrkesverksam < 5 år: 300 kr Student: Gratis PERSONUPPGIFTER * (OBS! visas ej för andra) * Förnamn: * * FAKTURAUPPGIFTER Använd kontaktuppgifterna till vänster för min medlemsfaktura Använd nedan angiven adress för min medlemsfaktura Namn: Attention: KONTAKTUPPGIFTER * Gatuadress: C/O: * Postnummer: * Ort: Telefon: Adress: Ort: Postnummer: Märkning/kostnadsställe: * E-post: FYLL I UTIFALL DU BLEV VÄRVAD AV NÅGON Värvad av: UTBILDNING * Högskola: * Program: * Examensår: (Eller planerat examensår om du är student) FÖRETAGSUPPGIFTER HÄRMED ANSÖKER JAG OM MEDLEMSKAP I SAMHÄLLSBYGGARNA: * Datum: * * Företag: Avdelning: Befattning: Skickas in till Samhällsbyggarnas kansli via e-post eller som svarspost med förtryckt adress. Tejpa igen och lägg blanketten på brevlådan, portot är redan betalt. Samhällsbyggarna Box Stockholm T: Samhällsbyggarna Box Stockholm T:

8 AKTIVITET Samhällsbyggarna SVARSPOST Stockholm Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. REGION SYD Årsmöte i Region Syd 5 maj Tisdag 5 maj kl Som medlem får du möjlighet att Välkommen till årsmöte i Samhällsbyggarnas regions syd tisdagen den 5 maj kl i Redan kl har vi några intressanta föredrag i samma lokal: NÄTVERK ü Utöka a och befäst seminarier, studiebesök, konferenser, m.m. ü ärer via andra medlemmar Eller kanske hittar du nya potentiella kollegor att rekrytera? ü Skapa kontakt med föreningens övriga 5000 medlemmar via vårt omfattande intranät. PERSONLIG UTVECKLING ü Engagera dig i mentorsprogram, antingen som adept eller mentor. ü Medverka i program för unga ledare som hjälper dig i karriären att ta nästa steg. ü Deltag a i sektions- eller regionsarbetet på regional eller nationell nivå och skapa djupare kontakter inom branschen. FÖRMÅNER ü Inspireras av de tidningar som föreningen ger ut som beskriver aktuella ämnesområden och frågeställningar inom sektorn. ü Ta del av förmånliga gruppförsäkringar. ü Hyr a föreningens stuga med 20 bäddar i Åre. KOMPETENSUTVECKLING ü Säkerställ a yrkeskompetensen genom utvecklingsprojekt inom dina intresseområden. Ex. auktoriserar Samhällsbyggarna fastighetsvärderare. ü Aktivera dig inom våra sektioner som anordnar seminarier och studiebesök inom ditt ämnesområde. ü Ta del av jobberbjudanden via vår nischade jobbsajt Citadellskajen Ett av Malmös attraktiva stadsutvecklingsprojekt I förlängningen av Universitetsholmen, mitt emot Citadellet, omvandlas kvarteret Gäddan till en tät och blandad stadsbebyggels med bostäder, kontor, förskola och mötesplatser. I omvandlingen flyttas biltrafiken från Citadellsvägen till Neptunigatan. Vattenkanten frigörs och omvandlas till ett rekreativt gång och cykelstråk. Talare: Christina Medlemsansökan Andréasson Fastighetskontoret Malmö stad och Ewa Sundström Gatukontoret Malmö stad Fika Styrelsen Medlemsbladet i Region 10 Syd nr/år Bli en del av samhällsbyggnadssektorns ledande nätverk du också! Gränser i havet vad gäller? På grund av landhöjningen i norr rekommenderade 1965 års baslinjeutredning att en översyn av Sveriges baslinjer bör ske vart trettionde år. En ny sådan har nyligen avslutats. Ett omfattande tekniskt arbete har genomförts för att identifiera lågvattenlinjen och de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Det är utifrån baslinjerna som bla territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon beräknas.. I översynen tar man också upp frågan om att inrätta en angränsande zon runt Sveriges kuster, för att utvidga möjligheterna att ingripa mot överträdelser av svensk lagstiftning som rör tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd.. Vissa fastighetsrättsliga frågor har också analyserats, nämligen gränsen mellan enskilt och allmänt vatten samt äganderätten till allmänt vatten. Under denna programpunkt kommer Monica Lagerqvist Nilsson, sekreterare i utredningen, ge en presentation av utredningens arbete och de förslag som utredningen har lämnat. Därefter fikar vi tillsammans innan årsmötet påbörjas. Vid detta kommer vi berätta om vad som genomförts i syd under 2014 och vilka planer vi har för Det kommer också att bli en del nyval till vår styrelse i syd. Plats: Stadshuset i Malmö Pelarsalen (ingång via huvudentrén) Plats: Föredrag från kl Årsmötet börjar kl Anmälan: Senast 29 april till Samhällsbyggaren 6 nr/år MEDLEMSBLADET NR

9 REFERAT / AKTIVITET AKTIVITET Från älvstrand till älvstad Inför ett sextiotal åhörare kom Johan Ekman, Älvstranden Utveckling AB, till Region Västs Seniorer och berättade om den spännande omvandlingen som sker av före detta varvs- och hamnområdena centralt i Göteborg till attraktiva lokaler och bostadsområden. TEXT: LARS SÖDERLIND ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB är ett kommunalt bolag som har till uppgift att i samarbete med andra involverade aktörer förverkliga Vision Älvstaden: Staden ska knytas samman över älven och ges ett innehåll som attraherar både människor och verksamheter. Här ska finnas en blandning av platser, arkitektur, bostäder, verksamheter och utrymme för människor att uttrycka sig. Genom att stärka kärnan, möta vattnet, och hela staden skapar vi en tillgänglig hållbar, attraktiv, dynamisk och inkluderande Älvstad som är öppen för världen. Göteborgsregionen har idag 1.10 miljoner innevånare med stor brist på bostäder och beräknas år 2030 ha 1,75 miljoner invånare. Den utvecklingen ställer stora krav på utbyggnaden av infrastrukturen och inte minst på byggandet av bostäder. Här har Älvstaden Utveckling AB en viktig roll för hur de centrala delarna av Göteborg bebyggs och där målsättningen är att förstora centrum över älven till Hisingssidan. Kvällen avslutades i sedvanlig ordning med trevligt samkväm med mat och dryck. REGION STORSTOCKHOLM Studiebesök flerbostadshus av trä Onsdag 10 juni kl Världens första åttavåningshus helt i trä finns i Sundbyberg. Nu kan du som är intresserad få ta del av Folkhems erfarenheter i samband med ett studiebesök där VD Arne Olsson kommer att guida. Program: Introduktion Film om husens tillkomst, från skogen till färdigt hus Funktionskrav, brand, ljud, energi, installationer inklusive tid för frågor och diskussioner. Visning fasad och fotografering för den som vill. Vi avslutar med ett besök i Folkhems visningslägenhet där man får se slutresultatet. Plats: Sundbyberg Anmälan: Föranmälan till (max 20 personer!) Välkommen önskar Sektionen för Hållbar Utveckling och Folkhem, Arne Olsson 10 juni REGION STORSTOCKHOLM 25 maj REGION SYD 28 april Distriktsmästerskap i golf Träff stadsutvecklingsektionen infill Måndag 25 maj kl Tisdag 28 april kl Första start 09.00, plats finns reserverad för ca 40 deltagare. Som vanligt äter vi dagens lunch efter färdigspelad runda, varefter prisutdelning sker så snart resultaten är hopräknade. Prisbordet består av de saker som varje spelare tar med sig som pris, eventuellt sponsrat av något externt företag eller företag som spelaren jobbar eller jobbat i. Mot bakgrund av vårt infillseminarie som hölls i höstas tar vi nu steg 2. I steg 1 identifierades frågeställningar och problem i stadsutvecklings arbete. I steg 2 diskuterar vi tillsammans hur man riggar ett exploa teringsprojekt på bästa vis samt hur man hanterar de identifierade frågeställningarna och problemen från steg 1 t.ex. mänskliga faktorn, risker, kalkyleringsmetoder och ledarskap. Plats: Vallentuna Golfklubb Anmälan: Senast 15 maj till Kostnad: Greenfee 250 kr, betalas senast 21 maj till konto (SEB) ange namn. Lunchen (ca 100 kr) betalas på plats. Välkomna önskar den frivillige arrangören Per Roine Johansson Vi kommer även titta närmre på framgångsfaktorer och fallgropar i utvecklingsområdet Hyllie. (Man behöver inte varit med på steg 1 för att komma med på steg 2). Plats: Hyllie, Malmö Anmälan: 16 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

10 AKTIVITET / FÖRENINGSNYTT FÖRENINGSNYTT REGION STORSTOCKHOLM Studiebesök Bygglogistikcenter, Norra Djurgårdsstaden Fredag 24 april kl Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största pågående stadsutvecklingsområden och ligger i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Här planeras för nya bostäder, arbetsplatser och lika många invånare. Stockholms kommunfullmäktige har pekat ut Norra Djurgårdsstaden som ett miljö profilområde med ambitiösa hållbarhetsmål. I samtliga skeden och aktiviteter ställs tydliga krav på såväl byggherrar som entreprenörer. Som en del i att säkerställa och underlätta måluppfyllnad har Stockholms stad utvecklat och upprättat ett lokalt bygglogistikcenter, kallat BLC. Bygglogistikcenter samordnar alla flöden av transporter och avfallshantering till och från byggområdet. Genom detta säkerställs byggproduktionen och Stockholms stads krav på ett resurseffektivt och hållbart byggande. Det är första gången i Sverige som ett stadsutvecklingsområde samordnar sin bygglogistik. Kom och lyssna på Genomförandeprojektchef Fredrik Bergman, Stockholms stad samt Fredrik Friblick VD, Prolog som kommer ge er all information om projektet och de innovativa satsningarna som görs här. Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en smörgås och kaffe. Plats: Gasverksgatan 51B, Stockholm. Anmälan: Senast 22 april till Hedersledamöter har gått ur tiden Hedersledamöterna Erik Isgård K44 och Marie-Louise Malmsten gick båda tyvärr bort under Båda har under sin tid i föreningen bidragit med ett stort hjärta som resulterat i stor nytta för föreningens medlemmar. Via föreningens hemsida kan du läsa mer om deras arbete. Samhällsbyggarna beklagar sorgen och tackar Erik och Marie-Louise för deras arbete och stora engagemang för föreningen över tid. 24 april Stärk dina yrkeskunskaper med hjälp av KTH s experter! Offentliga spelregler och fastighetsutveckling 6.0hp Den populära kursen Offentliga spelregler är nu tillbaka igen. Bli en fena på hur du nyttjar de offentliga spelreglerna till att skapa affärsnytta samt stärk dina kunskaper inom området. Utbildningen utgår i stor utsträckning från caselösningar där du får möjlighet att lyfta fram exempel ur den egna organisationen. Antal platser är begränsat till max 15st vilket skapar bra dynamik och diskussioner samt ger dig mycket utrymme till personlig experthjälp. Först till kvarn! Tid: maj + 21 augusti Plats: KTH, Stockholm Kursledare: Thomas Kalbro och Eidar Lindgren Pris: kr för medlemmar i Samhällsbyggarna, kr för icke medlemmar. Läs mer och anmäl dig på: Fastighetsvärdering och analys 7.5hp Arbetar du på bank eller i ett fastighetsbolag? Kommer du ofta i kontakt med fastighetsvärderingar? Kanske har du som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter? Då är Fastighetsvärdering och analys en kurs för dig! Vårens kurs är redan fullbokad, passa på att redan nu boka in dig på Fastighetsvärdering i höst! Tid: 7 11 septermber november Plats: Norra Latin, Stockholm Kursledare: Fredrik Brunes Pris: kr för medlemmar i Samhällsbyggarna, kr för icke medlemmar. Läs mer och anmäl dig på: 18 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

11 REFERAT Samhällsbyggarna Västs årsmöte Samhällsbyggarna i Väst fick ny styrelse med bland annat ny ordförande och ny sekreterare vid årsmötet i Väst som lockade 40 medlemmar. Helena Tellberg som till vardags arbetar som regionchef vid Svevia tar över ordförandeskapet efter Lars Bowald. TEXT: LARS BOWALD SAMHÄLLSBYGGARNA VÄSTS årsmöte 2015 hölls i Byggmästarföreningens lokaler i Göteborg den 11 mars. Efter inledande mingel och förtäring fick vi lyssna till Trafikverkets projektchef för Västlänken, Bo Larsson som informerade om senaste status och utmaningar avseende Västlänken. Därefter presenterade Mölndals Stadsbyggnadschef Björn Marklund tillsammans med VD Anders Ohlsson för Mölndala Fastighets AB om storslagna byggplaner av nya lägenheter och arbetsplatser i Mölndal. När medlemmarna fått svar på frågor om framtida byggplaner i regionen vidtog årsmötet där Lars Bowald redovisade regionstyrelsens verksamhetsrapport för år som godkändes av mötet och sedan presenterade valberedningen representerad av Per Kinell förslag på ny regionstyrelse som invaldes. Helena Tellberg som till vardags arbetar som regionchef vid Svevia tar över ordförandeskapet efter Lars Bowald som valde att stiga åt sidan efter 5 år av engagemang för samhällsbyggarna regionalt och nationellt. Som ny sekreterare valdes Joakim Gralén in efter Kristofer Samuelsson som efter många år i styrelsen nu satsar ännu mer på sin karriär för att göra Hedareds Sand & Betong AB ännu framgångsrikare. Elinore Hallman valdes in som ny suppleant i styrelsen och övriga återvaldes för ännu ett år i styrelsen. Den nya styrelsen i Samhällsbyggarna västra regionen ser ut som följer: Helena Tellberg, ordf. C 94 Svevia Joakim Gralén, sekr. C 99 Byggdialog AB Emma Hedenryd C 07 Älvstrandens Utveckling Emma Lundholm C 11 SWECO Björn Marklund K 84 Mölndal Stad Karl-Gunnar Olsson L 80 Chalmers Richard Thorpö C 80 NCC Elinore Hallman C 13 NCC (Suppleant) Lars Bowald C 83 Faveo (Supplant) Sven Gross är adjungerad till styrelsen som Chalmers teknologrepresentant. Lennart Apleberger är adjungerad till styrelsen som representant för seniorerna. Sittande valberedning omvaldes, dvs Per Kinell Lars Almqvist Marianne Carlbring C 87 NCC, Sammankallande C 87 Sweco Högskolan i Trollhättan REFERAT En verksamhetsplan har tagits fram för verksamhetsåret 2015 och med hänsyn till det ökade antalet yngre medlemmar har vi begärt ökat anslag från styrelsen. Karl-Gunnar Olsson informerade om Vetenskapsradions inslag angående exempelvis Västlänken på temat att större stadsbyggnadsprojekt är mer ifrågasatta idag än förr. Samma radioprogram nämnde även Sture Samuelssons sammanställning av kända ingenjörer genom tiderna. Sture håller ett föredrag på Chalmers den 22 april som alla, d v s inte bara deltagarna på årsmötet, hälsas välkomna till. Ida Andersson, Linnea Lindqvist, Lars Bowald och Kristofer Samuelsson avtackades innan Lars Bowald tackade för visat intresse och förklarade årsmötet och sitt ordförandeskap avslutat. Vi vill rikta ett extra stort tack till Kristofer Samuelsson som under många år bidragit med ett stort engagemang i föreningen framförallt mot studenter. ANNONS Typ norra Europas största stadsutvecklingsprojekt och ganska mycket mer. Vill du vara med? Vi söker exploateringsingenjörer, projektledare m.m. Anta utmaningen på nacka.se/jobb Läs mer på nacka.se/stad eller dela på # NackaStad 20 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET / FÖRENINGSNYTT ANNONS REGION STORSTOCKHOLM Vässa din retorik! Torsdag 7 maj kl (lättare frukost serveras från 08.30) Välkommen på en introduktionsföreläsning i retorikens värld med Elinor och Johan Falkman från retorikbyrån Falkman Råd&Retorik. Samhällsbyggarna inleder nu ett samarbete med Falkman Råd&Retorik där målet är att erbjuda medlemmarna en serie föreläsningar till kraftigt rabatterade priser i olika delar av landet, med start i Stockholm den 7 maj. Bland Falkman Råd&Retoriks kunder återfinns bland annat IKEA, KTH, Boliden, Telia, TDC, Nordea, Ramböll och Fria Byggakademin för att nämna några. För mer information: Plats: Drottninggatan 33, 1 tr, Stockholm Pris: 995 kr exkl. moms. I priset ingår frukostfralla och kaffe Anmälan: Senast 30 april till 7 maj Ali Sadeghi en av oss i Trafikverket Vi söker Markförhandlare Stockholm Linköping Göteborg Begränsat antal platser först till kvarn! Ta chansen och påverka ditt medlemskap För att kunna utveckla Samhällsbyggarna vidare och skapa så hög medlemsnytta som möjligt har vi nu tagit fram en enkät där vi söker er medlemmars synpunkter. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och besvarade enkäten då det hjälper oss att bilda en uppfattning om hur ni vill att föreningen ska utvecklas framåt. Enkäten kommer sedan att ligga till grund för den strategi som föreningen ska anta framåt. Enkäten finner ni under Vi vill ha ditt svar senast 26 april. Som markförhandlare är du, som ett av våra ansikten utåt, en viktig länk mellan Trafikverket och den enskilda fastighetsägaren. Arbetet innebär att ordna markåtkomst för projektet, förhandla om ersättning för köp av och intrång i fastigheter, upprätta fastighetsrättsliga avtal, handha skadereglering/tvister och delta i planering och projektering. Våra stora projekt Mälarbanan (Stockholm), Ostlänken (Stockholm/Linköping), Göteborg Borås och Västlänken (Göteborg) är några av de största infrastrukturprojekten i Sverige. Vi behöver nu bli fler duktiga medarbetare med stor kunskap och känsla för alla de utmaningar som projekt av den här storleken innebär för kommunerna och regionerna. Kontakta gärna Barbro Ovrén, chef Fastighet och avtal, Stora projekt, på telefon Vi ser fram emot din ansökan senast den 10 maj. Bästa hälsningar, Styrelsen Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 22 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

13 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm Kallelse till årsmöte inom Samhällsbyggarna 2015 Måndag 25 maj 2015 kl (själva årsmötet börjar kl 17.00) 25 maj Välkomna på årsmöte inom Samhällsbyggarna. Mötet föregås av två seminarier med start klockan 15 enligt nedan. Föredragningslista och alla tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på föreningens hemsida.vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Program för dagen Är vi inne i ny ekonomi eller springer vi snabbt mot avgrunden? Negativa räntor och en stark svensk ekonomi innebär snabbt stigande tillgångspriser på fastigheter, bostäder, aktier, etc. Bygger den nuvarande politiken prisbubblor som riskerar att brista inom kort? Eller är vi inne i en ny ekonomi med långsiktigt låg inflation, nollränta och kraftigt ökade priser på alla tillgångar? Vilka konsekvenser får detta för bygg- och fastighetssektorn? Talare: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna, diskussionsledare Jan Wejdmark, ordförande Samhällsbyggarna, fler talare tillkommer Hur arbetar en individförening med etiska frågor och hur ser arbetet ut inom sektorn idag? En diskussion om hur läget inom samhällsbyggandet, med fokus mot hur vi som en individförening ska rikta den etiska kompassen. Hur kan vi sätta en etisk agenda som bidrar till att organisationen och alla medlemmarna agerar etiskt? Vilka problem och goda exempel finns idag inom sektorn? Förhoppningen är att åhörarna även vill bidra med idéer och frågor till diskussionen och målbilden är att seminariet i förlängningen ska bidra till formandet av föreningens etiska riktlinjer. Talare: Helena Sunden, generalsekreterare Institutet mot Mutor, diskussionsledare Torsten Josephson, styrelseledamot Samhällsbyggarna, fler talare tillkommer Årsmöte Samhällsbyggarna med avslutande mingel. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 20 maj till

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2015 SAMHÄLLS- BYGGARNA SÖKER NY VD! 24 mars Frukostseminarium, företagsbeskattning 15, 16, 23 april & 17 sept Samhällsbyggarna tar tempen på

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2015 GLAD SOMMAR! 10 juni Studiebesök, flerbostadshus av trä 15 juni Årsmöte, Mellersta Norrland Maria Lindqvist Årets student inom samhällsutveckling

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Välkommen till SVRs SAMHÄLLSBYGGNADSDAGAR 2007. Globalisering Vår bransch - Din framtid Stockholm 10 11 oktober 2007 www.svr.se

Välkommen till SVRs SAMHÄLLSBYGGNADSDAGAR 2007. Globalisering Vår bransch - Din framtid Stockholm 10 11 oktober 2007 www.svr.se Välkommen till SVRs SAMHÄLLSBYGGNADSDAGAR 2007 Globalisering Vår bransch - Din framtid Stockholm 10 11 oktober 2007 www.svr.se Följande företag stödjer SVRs SAMHÄLLSBYGGNADSDAGAR 2007 Guldpartners Silverpartners

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 6/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 6/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 6/2015 ANMÄLAN ÄR NU ÖPPEN TILL SAMHÄLLSBYGG- NADSDAGARNA! 18 september Tempen på fastighetsmarknaden i Göteborg 14 15 oktober Samhällsbyggnadsdagarna

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul.

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Kära medlemmar Nyhetsbrev januari 2007 Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Vår konferens med tema verktyg

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!!

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! Bergskraft 11 13 och samarbetspartners bjuder in till Gruv+ 2011 Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! -Hur skall det redan hårt belastade järnvägsnätet inom

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Välkommen till... www.emtf.se

Välkommen till... www.emtf.se Välkommen till... www.emtf.se Som medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF, ingår du i ett unikt nätverk både nationellt och internationellt. Du håller dig informerad om vad som sker i branschen

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017 NSD Västra Regionen Inbjuder till vårseminarium på Marstrands Havshotell 11-12 maj 2017 Välkomna till Västra Regionens vårseminarium! Tema: Skydd förr och nu Det är nu tredje året i rad som vi använder

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Årsmöte 2016 Protokoll Årsmöte 2016 Tid: 2016-04-15, 9.00-12.00 Plats: Uddevalla Museum, Uddevalla Beslutande Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Elin Ruist (Sportfiskarna), Göran Ohlsson (Öckerö kommun),

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi I-mentor mentorsprogrammet på Industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola Text: Christian Johansson & Nina Åxman. Bilder: Johan Majtorp & Mats Nygren. Layout: Hanna Johansson Välkommen till I-mentor! För

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM

CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. ASPELIN-RAMM ÄR ETT FASTIGHETSUTVECKLINGSBOLAG I MÖLNDAL. VI ARBETAR TILLSAMMANS OCH SÖKER

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer