MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang för fastighetsutveckling

2 LEDARE LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA Tid att lämna över stafettpinnen BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: INA WICKSTRÖM SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM RICKARD GUNNARSSON KARIN STRÖM ANNONSFÖRSÄLJNING HANS SIMONS TEL ANNONSSALJARNA.SE TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 22 MAJ 20 AUGUSTI 21 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 14 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO NCC NÄSTA MANUSSTOPP NR 5, MAJ NR 6, AUGUSTI NR 7, SEPTEMBER JAG HAR NU HAFT FÖRMÅNEN att leda Samhällsbyggarna i cirka fyra år, men det är nu dags för mig att anta nya utmaningar. Det har varit en omvälvande tid med stora förändringar inom föreningen, framförallt till följd av fusionen mellan Aspect och SVR när Samhällsbyggarna bildades. När jag ser tillbaka på förändringarna vi genomfört inser jag att det är en massa saker: Namn, logotype, grafisk profil, medlemsdatabas, hemsida, kansliets lokaler, ekonomisystem, revisorer, personal, leverantörer av grafiska tjänster, ny utformning och leverantörer av tid ningen Samhällsbyggaren, utvecklat koncept kring Samhällsbygg nadsdagarna, för att nämna några saker. Det viktigaste har dock bestått, nämligen ni medlemmar och vårt uppdrag att leverera hög medlemsnytta till er. Jag kom in med en tydlig målbild att utreda och ev. genomföra dessa förändringar. Något som nu också blivit gjort för att kunna anpassa föreningen för en framtid som är mer digital, kommunikativ och snabbföränderlig. Fortsättningsvis ska det förhoppningsvis inte behöva ske lika stora förändringar för er medlemmar, som de senaste åren. Nu ska det istället byggas vidare på den grund som är lagd i skepnaden av Samhällsbyggarna. Inför framtiden bedömer jag att det finns tre saker utöver själva fusionen som har varit speciellt viktiga. Det är införandet av ett kostnadsfritt medlemskap för studenter, breddningen av rekryteringsbasen att innefatta alla som verkar inom samhällsbyggandet (och inte bara civilingenjörerna) samt utvecklingen av våra system som gjort oss lättanpassliga för förändringar. För det kommer fortsatt att komma förändringar över tiden för samhället, branschen och för Samhällsbyggarna. För så är det idag att den som inte kan anpassa sig till det som händer i omvärlden kommer så sakteliga att bli omsprungen eller marginaliserad. Det är speciellt utmanande att driva igenom förändringar i anrika och engagerade föreningar. Dels är det en demokratisk process där alla ska ges möjlighet att diskutera och sedan besluta om föränd ringarna. Dels finns det yrkesstolthet och prestige inbyggt i väggarna. Yrkesstoltheten ska vi aldrig släppa, den är grogrunden för en individförening och är viktig för organisationen. Men prestigen är något som lätt kan hindra utvecklingen i föreningar. Prestigen får många föreningar att stanna av i utvecklingen. Jag ser den tyvärr relativt ofta i mitt arbete och den bidrar allt som oftast endast till osämja och att utveckling uteblir. Samhällsbyggarna ligger dock bra till ur den aspekten, där jag tycker att ni medlemmar har en stark stolthet och en inte alltför utpräglad prestige. Det faktum att ni enhälligt röstade för samgåendet förstärker också den tesen. Jag är personligen stolt över det vi har åstadkommit under min tid inom föreningen, trots att det alltid finns ytterligare saker man skulle vilja ha genomfört. Det finns fortfarande mycket att utveckla, men det som känns glädjande är att Samhällsbyggarna är en förening som har stor potential. En potential som en ny VD nu får arbeta med framåt. Rekryteringsprocessen är i full gång och troligen dröjer det inte många dagar efter utgivningen av detta nummer innan allt är klart och påskrivet. Om jag får ta mig friheten att titta in i kristallkulan så tror jag att Samhällsbyggarna successivt kommer att öka i omfattning. Jag tror att vi kommer att täcka fler ingående yrkesområden genom fler sektioner. Jag tror att vi kommer att få en större aktivitet i fler regioner spritt över hela landet. Jag tror att vi succesivt kommer att få en större betydelse för sektorn och för samhället. Jag tror också att föreningen kommer att vara en av de absolut största och oberoende riksföreningarna i landet. Jag tror slutligen att detta kan leda till att Samhällsbyggarna bidrar till att sektorn fortsätter utvecklas med jämställdhet, jämlikhet och god etik som viktiga inslag. Jag vill passa på att tacka alla er som jag kommit i kontakt med under dessa fyra år. Alla ni aktiva medlemmar i sektioner, regioner och andra arbetsgrupper som ser till att vi har en så omfattande verksamhet idag. Ni som dagligen ger oss på kansliet och styrelsen idéer, feedback, befogad kritik och liknande. Det är ni som gör föreningen vital. Jag vill även tacka alla de styrelseledamöter jag fått arbeta med och lära mig av samt mina fantastiska kollegor på kansliet. Tillsammans har ni alla gjort min tid inom föreningen givande och väldigt rolig. Jag kommer fortsätta att följa och engagera mig inom Samhällsbyggarna. Jag hoppas på lång sikt när jag själv avslutar min karriär att jag då kan konstatera om föreningen: Det var inte bättre förr, utan det är fantastiskt här och nu och det blir bara bättre och bättre. Då har Samhällsbyggarna som förening nyttjat sin potential. Bästa hälsningar och tack för allt! Olof Johansson, avgående VD, Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT PERSONPORTRÄTT Mittåkläppen vid Funäsdalen ANDERS PLUGGADE PÅ KTH, VÄG OCH VATTEN och tog examen Efter det började han jobba som trainee på NCC och provade olika saker på arbetsplatsen. Sen jobbade han med projektutveckling också på NCC och insåg då att han tyckte fastighetsutveckling var jättespännande. Så han började arbeta med fastighetsutveckling av externhandel av bostäder på ett företag som heter Sjaelsö och flyttade 2010 till Malmö. Efter ett tag på Sjaelsö bar det av tillbaka igen till NCC. På NCC har Anders jobbat sedan hösten 2011 och började som fastighetsutvecklare. Som fastighetsutvecklare jobbar man med ANDERS TOJKANDER Aktuell som: Regionchef på NCC Property Development. Bor: Malmö Ålder: 38 år. Familj: Fru och två barn, 3 och 5 år. Social hållbarhet och stadsutveckling i blickfång. Anders har under sina 15 års tid på arbetsmarknaden arbetat större delen på NCC. Det var där han fick upp ögonen för fastighetsutveckling vilket nu präglar hans arbetsvardag. Idag arbetar Anders med att utveckla kommersiella fastigheter och är ansvarig för det i Södra Sverige. De viktiga frågorna för Anders är social hållbarhet och stadsutvecklingen. Att vara med och skapa något bestående som utvecklar staden och dess framtid. Anders Tojkander berättar om arbetet som regionchef inom fastighetsutveckling och om det roliga med att bygga spännande, moderna och bra kontorslokaler. TEXT: JOANNA MESSMER FOTO: PRIVAT att hitta potentiella projekt och bra mark att köpa utveckla och fylla med hyresgäster. Nu jobbar Anders som regionchef syd tillsammans med två andra med fastighetsutveckling på NCC Property Development. Det innebär att han utvecklar kommersiella fastigheter, kontor, handel och logistik. Vi köper attraktiv mark och bygger och utvecklar kontorshus. Jag är ansvarig för det i södra regionen. NCC jobbar med bostadsutveckling, entreprenadverksamhet och kommersiell utveckling. Anders fokuserar på en av de delarna i södra Sverige, kommersiell utveckling. En uppgift är att balansera alla intressenters viljor för att få en bra produkt. Det är en utmaning man ställs inför varje dag Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? Det är många möten som innebär att vi träffas i olika konstellationer för att hitta bra lösningar på att bygga attraktiva kontor. Arbetet sker i projektform med där vi är många som samspelar och mitt jobb går till stor del ut på att samla mångas kunskaper för att kunna koka ner det till något riktigt bra. Vi träffas och försöker hitta nya möjligheter hela tiden att bygga byggnader och stad och göra nya affärer. Vilka utmaningar ställs du inför? I fastighetsutvecklingsprojekt är det många olika intressenter där alla parter har olika viljor och tankar. En uppgift är att balansera alla intressenters viljor för att få en bra produkt. Det är en utmaning man ställs inför varje dag. Det roligaste med jobbet? Det roligaste är att jobba med människor och prata med dem. Sen jobbar jag mycket med stadsutveckling. Att vara delaktig att få tillföra något till staden och utveckla den. Man tillför något beständigt som förbättrar staden. Har du några spännande projekt att berätta om? Just nu jobbar vi med att uppföra en kontorsbyggnad i Malmö Hyllie dit vi ska flytta själva. Det blir jätte modernt och på en ny plats vilket gör det spännande. Sedan berättar Anders om ett annat spännande projekt i Nyhamnen i Malmö som kommer vara hans nästa projekt och är i ett tidigt skede. Det är en stor stadsdel som ska byggas där NCC har ett projekt i mitten. Det är en del av en ny stadsdel som ska utvecklas i Malmö. Det som är spännande är att man får vara delaktig och bygga en ny stad från grunden. Vi vill gärna medverka till att Nyhamnen blir en socialt hållbar stadsdel och vi vill bygga något för alla som bor i Malmö. Det är olika etapper i projektet. Just nu planera vi och strukturerar, var husen ska vara, hur de ska se ut, vilka platser som ska finnas för människor att röra sig. Det här projektet är väldigt spännande. Anders har nyligen gått med Samhällsbyggarna och tycker det är intressant. Jag har inte hunnit göra så mycket än. Jag var med och ordnade ett seminarium med Samhällsbyggarna och NCC kring social hållbarhet. Framöver tänkte jag vara med och engagera mig mer i Stadsutvecklingssektionen. 4 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

4 FÖRENINGSNYTT FÖRENINGSNYTT FÖDELSEDAGAR MAJ år 21 maj S Bertil Neyman C48 Täby 80 år 5 maj Steinar Farestveit Stockholm 6 maj Olle H Andersson C60 Mora 8 maj Karl-Gunnar Stenberg K61 Järfälla 9 maj Rolf Hörnfeldt K61 Sköndal 20 maj Anders B Eliasson K63 Tyresö 70 år 1 maj Lars E Lindell K68 Bromma 2 maj Sten-Göran Granström Kumla 7 maj P Sören Lindgren C69 Vallda 8 maj Lars Hallén C68 Karlstad 11 maj Nils G Haraldson L71 Abbekås 12 maj Leif K E Pettersson K69 Visby 13 maj Bo Reichenberg Nacka 14 maj Bo O Källsner L69 Täby 22 maj Lars O A Andersson L71 Borås 24 maj Lena Sonnevi Ekerö 28 maj Håkan Löhman Uppsala 60 år 5 maj Leif Rytter Lindesberg 9 maj Lars-Gunnar Edberg K79 Falun 11 maj Ebba Löndahl Åkerman K82 Södertälje 11 maj Gunnar Samuelson K80 Täby 15 maj Anders K Olsson Västerås 16 maj Folke P E Näslund Östersund 16 maj Göran Rehn C79 Torslanda 22 maj Caj Larsson Rydebäck 26 maj Rolf Dalbert K79 Vänersborg 50 år 2 maj Per Idesten Strängnäs 6 maj Kerstin Jernelo Danderyd 6 maj Johan Hagblom K96 Älta 16 maj Magnus Winberg L97 Hjärup 19 maj Per-Ola Svahn C91 Donsö 22 maj Dorota Navborg Kista 23 maj Patric Jansson Bromma 23 maj Magnus Alteskog Lu91 Stockholm 40 år 8 maj Ann-Sofie Freiholtz Kungsbacka 14 maj Ebba Ljungqvist Hägersten 15 maj Marija Juric Tyresö 25 maj Per Rune Karlsson Uddevalla 27 maj Mårten Olsson Malmö 30 år 2 maj Albertina Henriksson Göteborg 9 maj Frida Granbom Stockholm 9 maj Evelina Sandström C10 Göteborg 24 maj Emelie Benjaminsson K08 Stockholm KALENDER 24 april Stockholm Studiebesök: Bygglogistikcenter, Norra Djurgårdsstaden Plats: Gasverksgatan 51B, kl april Stockholm Frukostseminarium: Forskning och samarbete Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, kl april Lund Frukostseminarium: Forskning och samarbete Plats: Lunds Tekniska högskola, E-huset sal E:1406, Ole Römers väg 3D, kl april Malmö Träff stadsutvecklingsektionen infill Plats: Hyllie, Malmö, kl maj Malmö Årsmöte, Region Syd Plats: Stadshuset, Malmö (Pelarsalen), kl maj Stockholm Vässa din retorik Plats: Drottninggatan 33, kl maj Stockholm Strategier och digitala utmaningar inom fastighetsförvaltningen Plats: Drottninggatan 33, kl maj Stockholm Distriktsmästerskap i golf Plats: Vallentuna Golfklubb, kl maj Stockholm Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna 2015 Plats: Drottninggatan 33, kl maj & 21 augusti Stockholm Offentliga spelregler och fastighetsutveckling Plats: KTH Fv juni Stockholm Studiebesök: Flerbostadshus av trä Plats: Sundbyberg 7 11 september & november Stockholm Fastighetsvärdering och analys Plats: Norra Latin Ulrika Gustafsson 6 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

5 AKTIVITET / FÖRENINGSNYTT REGION SYD OCH STORSTOCKHOLM Forskning och samarbete ett frukostseminarium Tisdag 28 april kl Forskning ska göra ett effektivt samhällsbyggande möjligt, i ett längre perspektiv, och möta kraven i ett framtida samhälle. En viktig del i detta är samarbetet mellan näringsliv och högskola. Ta chansen att höra om vad som är på gång inom forskningen på KTH respektive LTH samt om Lantmäteriets nya forskningsstrategi. Stockholm I Stockholm är föredragshållarna Peter Ekbäck, Forskaransvarig vid Fastighets vetenskap KTH, och Roger Ekman, Forskningsansvarig vid Lantmäteriet. Plats: Drottninggatan 33, 1tr, Stockholm. Lund I Lund är föredragshållarna Åsa Hansson, Avdelningschef vid Fastighetsvetenskap LTH, och Kristin Land, Forskningssamordnare för Division Fastighetsbildning vid Lantmäteriet. Plats: Lunds Tekniska högskola, E-huset sal E:1406, Ole Römers väg 3D. Anmälan: Senast 24 april till med uppgift om namn och vilket seminarium (ort) ni deltar i. Seminariet är kostnadsfritt. Välkomna hälsar Samhällbyggarnas juridiska sektion tillsammans med KTH, LTH och Lantmäteriet 28 april REFERAT / AKTIVITET Truckstop Nordens mest kompletta område för tunga fordon Den 25:e mars hade 15 st medlemmar samlats för ett studiebesök vid Truckstop i Berglunda strax söder om Örebro. Lars-Inge Segerholm som är marknadschef vid Örebro Truckstop berättade om området och dess framtidsplaner. Studiebesöket inleddes med gemensam lunch och fortsatte med en promenad genom verkstadsdelen och ut kring området. TEXT: MARCUS HARDT VID KORSNINGEN MELLAN E18 och E20 söder om Örebro har det länge funnits planer på att bygga en truckstopanläggning och i augusti 2012 startade förberedande markarbeten och under 2013 har byggandet av Örebro Truckstop genomförts. För att skapa samordning och sammanhållning har Örebro Truckstop Ekonomisk Förening bildats för de 22 företagen som är verksamma i Berglunda området. Området är ca m2 och rymmer förutom kontor och maskinhallar med verkstad även en långtidsparkering för ca 90 lastbilar varav ca 20 inhägnade platser. Verkstadsdelen mäter ca 100x42 meter och tar emot allt från lastbilar i olika storlekar till grävmaskiner, bandtraktorer och truckar. Man har förutom kontor även undervisningssalar och driver maskinförarutbildning i samarbete med Kvinnerstaskolan. Här får eleverna öva i 6 st simulatorer, men de får även gräva i verkligheten. Utbildningen har blivit väldigt populär och har på två år ökat från 17 till 37 med elever från hela Sverige. Samhällsbyggarna startar upp student-podcast Samhällsbyggarna lanserar nu i samarbete med studenten Vilhelm Nord en podcast för studenter inom sektorn. Podden beskriver hur arbetsrollen ser ut för unga yrkesverksamma i sektorn. Vilhelm Nord utvecklar: Under fjärde året på LTH var jag osäker på vad jag ville göra efter examen och om jag valt rätt inriktning. Jag hörde mig därför för med personer i branschen och insåg att folk var väldigt vänliga och gärna berättade om vad deras jobb innebar. Därför hoppas jag att podcasten även kan ge andra studenter svar på vad som väntar efter studierna. REGION STORSTOCKHOLM Strategier och digitala utmaningar inom fastighetsförvaltningen Onsdag 13 maj kl Talare: Moderator: 13 maj Olof Johansson, vd Samhällsbyggarna: Jag är glad för detta samarbete. Vilhelm leder intervjuerna på ett seriöst och intresseväckande sätt. Det ger studenterna en bra inblick i det kommande arbetslivet och kan även hjälpa dem i deras inriktningsval under studietiden. Nya avsnitt, med personer i olika yrkesroller, kommer löpande upp via hemsidan: Vilhelm Nord, Student, Väg- och vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola ULRIKA GUSTAFSSON chef Förvaltningsstöd, COWI FREDRIK SANDQUIST Head of Innovation & Operational Excellence, Coor Service Management RIKARD SILVERFUR Fastighetsägarna Sverige, Ordförande i Samhällsbyggarnas sektion Fastighetsförvaltning Plats: Drottninggatan 33, 1tr Stockholm. Anmälan: Senast 11 maj till COWI bjuder på lättare förtäring. Välkomna hälsar Samhällsbyggarnas Sektion för Fastighetsförvaltning 8 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT Samhällsbyggare till tusen En tävling inom Samhällsbyggarna Tävlingen pågår våren ut! Med chans att vinna nedanstående priser till alla som rekryterar nya medlemmar HUNDSPANNSTUR FÖR TVÅ PERSONER MED SPRUCE ISLAND HUSKY Upplev tjusningen med att glida fram bakom ett hundspann genom Lappland och Västerbotten. Varje hundspannstur är en upplevelse som ej kan beskrivas utan måste upplevas på plats Medlemsansökan Bli en del av samhällsbyggnadssektorns ledande nätverk du också! Bild: Granö Beckasin EN VECKA FÖR FYRA PERSONER I SAMHÄLLSBYGGARNAS STUGA I ÅRE Stugan är mycket väl belägen i anslutning till liftsystemet. Den har en trivsam atmosfär helt avskilt från grannar och övriga Åre, men ändå väldigt nära allting. Dessutom har den en fantastisk utsikt över Åresjön. Där finns plats för 20 personer, fördelade på fyra tvåbädds hytter och tre fyrbäddshytter. Fotograf: Jonas Kullman BILJETTER TILL SUMMERBURST FESTIVAL 2015, STOCKHOLM OCH GÖTEBORG! På nästa uppslag i detta medlemsblad har du fått en rekryteringsblankett, denna kan du enkelt riva ut för att värva en medlem. För fler blanketter går du in på vår hemsida under medlemskap där du hittar dessa för nedladdning. Se till att ditt namn kommer med på ansökan så är du med i tävlingen! Medlemsbladet 10 nr/år Samhällsbyggaren 6 nr/år 10 MEDLEMSBLADET NR

7 Medlemsansökan * är obligatoriska. Vänligen skriv tydligt. MEDLEMSAVGIFTER Ordinarie medlem: 600 kr Senior: 400 kr Yrkesverksam < 5 år: 300 kr Student: Gratis PERSONUPPGIFTER * (OBS! visas ej för andra) * Förnamn: * * FAKTURAUPPGIFTER Använd kontaktuppgifterna till vänster för min medlemsfaktura Använd nedan angiven adress för min medlemsfaktura Namn: Attention: KONTAKTUPPGIFTER * Gatuadress: C/O: * Postnummer: * Ort: Telefon: Adress: Ort: Postnummer: Märkning/kostnadsställe: * E-post: FYLL I UTIFALL DU BLEV VÄRVAD AV NÅGON Värvad av: UTBILDNING * Högskola: * Program: * Examensår: (Eller planerat examensår om du är student) FÖRETAGSUPPGIFTER HÄRMED ANSÖKER JAG OM MEDLEMSKAP I SAMHÄLLSBYGGARNA: * Datum: * * Företag: Avdelning: Befattning: Skickas in till Samhällsbyggarnas kansli via e-post eller som svarspost med förtryckt adress. Tejpa igen och lägg blanketten på brevlådan, portot är redan betalt. Samhällsbyggarna Box Stockholm T: Samhällsbyggarna Box Stockholm T:

8 AKTIVITET Samhällsbyggarna SVARSPOST Stockholm Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. REGION SYD Årsmöte i Region Syd 5 maj Tisdag 5 maj kl Som medlem får du möjlighet att Välkommen till årsmöte i Samhällsbyggarnas regions syd tisdagen den 5 maj kl i Redan kl har vi några intressanta föredrag i samma lokal: NÄTVERK ü Utöka a och befäst seminarier, studiebesök, konferenser, m.m. ü ärer via andra medlemmar Eller kanske hittar du nya potentiella kollegor att rekrytera? ü Skapa kontakt med föreningens övriga 5000 medlemmar via vårt omfattande intranät. PERSONLIG UTVECKLING ü Engagera dig i mentorsprogram, antingen som adept eller mentor. ü Medverka i program för unga ledare som hjälper dig i karriären att ta nästa steg. ü Deltag a i sektions- eller regionsarbetet på regional eller nationell nivå och skapa djupare kontakter inom branschen. FÖRMÅNER ü Inspireras av de tidningar som föreningen ger ut som beskriver aktuella ämnesområden och frågeställningar inom sektorn. ü Ta del av förmånliga gruppförsäkringar. ü Hyr a föreningens stuga med 20 bäddar i Åre. KOMPETENSUTVECKLING ü Säkerställ a yrkeskompetensen genom utvecklingsprojekt inom dina intresseområden. Ex. auktoriserar Samhällsbyggarna fastighetsvärderare. ü Aktivera dig inom våra sektioner som anordnar seminarier och studiebesök inom ditt ämnesområde. ü Ta del av jobberbjudanden via vår nischade jobbsajt Citadellskajen Ett av Malmös attraktiva stadsutvecklingsprojekt I förlängningen av Universitetsholmen, mitt emot Citadellet, omvandlas kvarteret Gäddan till en tät och blandad stadsbebyggels med bostäder, kontor, förskola och mötesplatser. I omvandlingen flyttas biltrafiken från Citadellsvägen till Neptunigatan. Vattenkanten frigörs och omvandlas till ett rekreativt gång och cykelstråk. Talare: Christina Medlemsansökan Andréasson Fastighetskontoret Malmö stad och Ewa Sundström Gatukontoret Malmö stad Fika Styrelsen Medlemsbladet i Region 10 Syd nr/år Bli en del av samhällsbyggnadssektorns ledande nätverk du också! Gränser i havet vad gäller? På grund av landhöjningen i norr rekommenderade 1965 års baslinjeutredning att en översyn av Sveriges baslinjer bör ske vart trettionde år. En ny sådan har nyligen avslutats. Ett omfattande tekniskt arbete har genomförts för att identifiera lågvattenlinjen och de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Det är utifrån baslinjerna som bla territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon beräknas.. I översynen tar man också upp frågan om att inrätta en angränsande zon runt Sveriges kuster, för att utvidga möjligheterna att ingripa mot överträdelser av svensk lagstiftning som rör tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd.. Vissa fastighetsrättsliga frågor har också analyserats, nämligen gränsen mellan enskilt och allmänt vatten samt äganderätten till allmänt vatten. Under denna programpunkt kommer Monica Lagerqvist Nilsson, sekreterare i utredningen, ge en presentation av utredningens arbete och de förslag som utredningen har lämnat. Därefter fikar vi tillsammans innan årsmötet påbörjas. Vid detta kommer vi berätta om vad som genomförts i syd under 2014 och vilka planer vi har för Det kommer också att bli en del nyval till vår styrelse i syd. Plats: Stadshuset i Malmö Pelarsalen (ingång via huvudentrén) Plats: Föredrag från kl Årsmötet börjar kl Anmälan: Senast 29 april till Samhällsbyggaren 6 nr/år MEDLEMSBLADET NR

9 REFERAT / AKTIVITET AKTIVITET Från älvstrand till älvstad Inför ett sextiotal åhörare kom Johan Ekman, Älvstranden Utveckling AB, till Region Västs Seniorer och berättade om den spännande omvandlingen som sker av före detta varvs- och hamnområdena centralt i Göteborg till attraktiva lokaler och bostadsområden. TEXT: LARS SÖDERLIND ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB är ett kommunalt bolag som har till uppgift att i samarbete med andra involverade aktörer förverkliga Vision Älvstaden: Staden ska knytas samman över älven och ges ett innehåll som attraherar både människor och verksamheter. Här ska finnas en blandning av platser, arkitektur, bostäder, verksamheter och utrymme för människor att uttrycka sig. Genom att stärka kärnan, möta vattnet, och hela staden skapar vi en tillgänglig hållbar, attraktiv, dynamisk och inkluderande Älvstad som är öppen för världen. Göteborgsregionen har idag 1.10 miljoner innevånare med stor brist på bostäder och beräknas år 2030 ha 1,75 miljoner invånare. Den utvecklingen ställer stora krav på utbyggnaden av infrastrukturen och inte minst på byggandet av bostäder. Här har Älvstaden Utveckling AB en viktig roll för hur de centrala delarna av Göteborg bebyggs och där målsättningen är att förstora centrum över älven till Hisingssidan. Kvällen avslutades i sedvanlig ordning med trevligt samkväm med mat och dryck. REGION STORSTOCKHOLM Studiebesök flerbostadshus av trä Onsdag 10 juni kl Världens första åttavåningshus helt i trä finns i Sundbyberg. Nu kan du som är intresserad få ta del av Folkhems erfarenheter i samband med ett studiebesök där VD Arne Olsson kommer att guida. Program: Introduktion Film om husens tillkomst, från skogen till färdigt hus Funktionskrav, brand, ljud, energi, installationer inklusive tid för frågor och diskussioner. Visning fasad och fotografering för den som vill. Vi avslutar med ett besök i Folkhems visningslägenhet där man får se slutresultatet. Plats: Sundbyberg Anmälan: Föranmälan till (max 20 personer!) Välkommen önskar Sektionen för Hållbar Utveckling och Folkhem, Arne Olsson 10 juni REGION STORSTOCKHOLM 25 maj REGION SYD 28 april Distriktsmästerskap i golf Träff stadsutvecklingsektionen infill Måndag 25 maj kl Tisdag 28 april kl Första start 09.00, plats finns reserverad för ca 40 deltagare. Som vanligt äter vi dagens lunch efter färdigspelad runda, varefter prisutdelning sker så snart resultaten är hopräknade. Prisbordet består av de saker som varje spelare tar med sig som pris, eventuellt sponsrat av något externt företag eller företag som spelaren jobbar eller jobbat i. Mot bakgrund av vårt infillseminarie som hölls i höstas tar vi nu steg 2. I steg 1 identifierades frågeställningar och problem i stadsutvecklings arbete. I steg 2 diskuterar vi tillsammans hur man riggar ett exploa teringsprojekt på bästa vis samt hur man hanterar de identifierade frågeställningarna och problemen från steg 1 t.ex. mänskliga faktorn, risker, kalkyleringsmetoder och ledarskap. Plats: Vallentuna Golfklubb Anmälan: Senast 15 maj till Kostnad: Greenfee 250 kr, betalas senast 21 maj till konto (SEB) ange namn. Lunchen (ca 100 kr) betalas på plats. Välkomna önskar den frivillige arrangören Per Roine Johansson Vi kommer även titta närmre på framgångsfaktorer och fallgropar i utvecklingsområdet Hyllie. (Man behöver inte varit med på steg 1 för att komma med på steg 2). Plats: Hyllie, Malmö Anmälan: 16 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

10 AKTIVITET / FÖRENINGSNYTT FÖRENINGSNYTT REGION STORSTOCKHOLM Studiebesök Bygglogistikcenter, Norra Djurgårdsstaden Fredag 24 april kl Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största pågående stadsutvecklingsområden och ligger i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Här planeras för nya bostäder, arbetsplatser och lika många invånare. Stockholms kommunfullmäktige har pekat ut Norra Djurgårdsstaden som ett miljö profilområde med ambitiösa hållbarhetsmål. I samtliga skeden och aktiviteter ställs tydliga krav på såväl byggherrar som entreprenörer. Som en del i att säkerställa och underlätta måluppfyllnad har Stockholms stad utvecklat och upprättat ett lokalt bygglogistikcenter, kallat BLC. Bygglogistikcenter samordnar alla flöden av transporter och avfallshantering till och från byggområdet. Genom detta säkerställs byggproduktionen och Stockholms stads krav på ett resurseffektivt och hållbart byggande. Det är första gången i Sverige som ett stadsutvecklingsområde samordnar sin bygglogistik. Kom och lyssna på Genomförandeprojektchef Fredrik Bergman, Stockholms stad samt Fredrik Friblick VD, Prolog som kommer ge er all information om projektet och de innovativa satsningarna som görs här. Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en smörgås och kaffe. Plats: Gasverksgatan 51B, Stockholm. Anmälan: Senast 22 april till Hedersledamöter har gått ur tiden Hedersledamöterna Erik Isgård K44 och Marie-Louise Malmsten gick båda tyvärr bort under Båda har under sin tid i föreningen bidragit med ett stort hjärta som resulterat i stor nytta för föreningens medlemmar. Via föreningens hemsida kan du läsa mer om deras arbete. Samhällsbyggarna beklagar sorgen och tackar Erik och Marie-Louise för deras arbete och stora engagemang för föreningen över tid. 24 april Stärk dina yrkeskunskaper med hjälp av KTH s experter! Offentliga spelregler och fastighetsutveckling 6.0hp Den populära kursen Offentliga spelregler är nu tillbaka igen. Bli en fena på hur du nyttjar de offentliga spelreglerna till att skapa affärsnytta samt stärk dina kunskaper inom området. Utbildningen utgår i stor utsträckning från caselösningar där du får möjlighet att lyfta fram exempel ur den egna organisationen. Antal platser är begränsat till max 15st vilket skapar bra dynamik och diskussioner samt ger dig mycket utrymme till personlig experthjälp. Först till kvarn! Tid: maj + 21 augusti Plats: KTH, Stockholm Kursledare: Thomas Kalbro och Eidar Lindgren Pris: kr för medlemmar i Samhällsbyggarna, kr för icke medlemmar. Läs mer och anmäl dig på: Fastighetsvärdering och analys 7.5hp Arbetar du på bank eller i ett fastighetsbolag? Kommer du ofta i kontakt med fastighetsvärderingar? Kanske har du som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter? Då är Fastighetsvärdering och analys en kurs för dig! Vårens kurs är redan fullbokad, passa på att redan nu boka in dig på Fastighetsvärdering i höst! Tid: 7 11 septermber november Plats: Norra Latin, Stockholm Kursledare: Fredrik Brunes Pris: kr för medlemmar i Samhällsbyggarna, kr för icke medlemmar. Läs mer och anmäl dig på: 18 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

11 REFERAT Samhällsbyggarna Västs årsmöte Samhällsbyggarna i Väst fick ny styrelse med bland annat ny ordförande och ny sekreterare vid årsmötet i Väst som lockade 40 medlemmar. Helena Tellberg som till vardags arbetar som regionchef vid Svevia tar över ordförandeskapet efter Lars Bowald. TEXT: LARS BOWALD SAMHÄLLSBYGGARNA VÄSTS årsmöte 2015 hölls i Byggmästarföreningens lokaler i Göteborg den 11 mars. Efter inledande mingel och förtäring fick vi lyssna till Trafikverkets projektchef för Västlänken, Bo Larsson som informerade om senaste status och utmaningar avseende Västlänken. Därefter presenterade Mölndals Stadsbyggnadschef Björn Marklund tillsammans med VD Anders Ohlsson för Mölndala Fastighets AB om storslagna byggplaner av nya lägenheter och arbetsplatser i Mölndal. När medlemmarna fått svar på frågor om framtida byggplaner i regionen vidtog årsmötet där Lars Bowald redovisade regionstyrelsens verksamhetsrapport för år som godkändes av mötet och sedan presenterade valberedningen representerad av Per Kinell förslag på ny regionstyrelse som invaldes. Helena Tellberg som till vardags arbetar som regionchef vid Svevia tar över ordförandeskapet efter Lars Bowald som valde att stiga åt sidan efter 5 år av engagemang för samhällsbyggarna regionalt och nationellt. Som ny sekreterare valdes Joakim Gralén in efter Kristofer Samuelsson som efter många år i styrelsen nu satsar ännu mer på sin karriär för att göra Hedareds Sand & Betong AB ännu framgångsrikare. Elinore Hallman valdes in som ny suppleant i styrelsen och övriga återvaldes för ännu ett år i styrelsen. Den nya styrelsen i Samhällsbyggarna västra regionen ser ut som följer: Helena Tellberg, ordf. C 94 Svevia Joakim Gralén, sekr. C 99 Byggdialog AB Emma Hedenryd C 07 Älvstrandens Utveckling Emma Lundholm C 11 SWECO Björn Marklund K 84 Mölndal Stad Karl-Gunnar Olsson L 80 Chalmers Richard Thorpö C 80 NCC Elinore Hallman C 13 NCC (Suppleant) Lars Bowald C 83 Faveo (Supplant) Sven Gross är adjungerad till styrelsen som Chalmers teknologrepresentant. Lennart Apleberger är adjungerad till styrelsen som representant för seniorerna. Sittande valberedning omvaldes, dvs Per Kinell Lars Almqvist Marianne Carlbring C 87 NCC, Sammankallande C 87 Sweco Högskolan i Trollhättan REFERAT En verksamhetsplan har tagits fram för verksamhetsåret 2015 och med hänsyn till det ökade antalet yngre medlemmar har vi begärt ökat anslag från styrelsen. Karl-Gunnar Olsson informerade om Vetenskapsradions inslag angående exempelvis Västlänken på temat att större stadsbyggnadsprojekt är mer ifrågasatta idag än förr. Samma radioprogram nämnde även Sture Samuelssons sammanställning av kända ingenjörer genom tiderna. Sture håller ett föredrag på Chalmers den 22 april som alla, d v s inte bara deltagarna på årsmötet, hälsas välkomna till. Ida Andersson, Linnea Lindqvist, Lars Bowald och Kristofer Samuelsson avtackades innan Lars Bowald tackade för visat intresse och förklarade årsmötet och sitt ordförandeskap avslutat. Vi vill rikta ett extra stort tack till Kristofer Samuelsson som under många år bidragit med ett stort engagemang i föreningen framförallt mot studenter. ANNONS Typ norra Europas största stadsutvecklingsprojekt och ganska mycket mer. Vill du vara med? Vi söker exploateringsingenjörer, projektledare m.m. Anta utmaningen på nacka.se/jobb Läs mer på nacka.se/stad eller dela på # NackaStad 20 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET / FÖRENINGSNYTT ANNONS REGION STORSTOCKHOLM Vässa din retorik! Torsdag 7 maj kl (lättare frukost serveras från 08.30) Välkommen på en introduktionsföreläsning i retorikens värld med Elinor och Johan Falkman från retorikbyrån Falkman Råd&Retorik. Samhällsbyggarna inleder nu ett samarbete med Falkman Råd&Retorik där målet är att erbjuda medlemmarna en serie föreläsningar till kraftigt rabatterade priser i olika delar av landet, med start i Stockholm den 7 maj. Bland Falkman Råd&Retoriks kunder återfinns bland annat IKEA, KTH, Boliden, Telia, TDC, Nordea, Ramböll och Fria Byggakademin för att nämna några. För mer information: Plats: Drottninggatan 33, 1 tr, Stockholm Pris: 995 kr exkl. moms. I priset ingår frukostfralla och kaffe Anmälan: Senast 30 april till 7 maj Ali Sadeghi en av oss i Trafikverket Vi söker Markförhandlare Stockholm Linköping Göteborg Begränsat antal platser först till kvarn! Ta chansen och påverka ditt medlemskap För att kunna utveckla Samhällsbyggarna vidare och skapa så hög medlemsnytta som möjligt har vi nu tagit fram en enkät där vi söker er medlemmars synpunkter. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och besvarade enkäten då det hjälper oss att bilda en uppfattning om hur ni vill att föreningen ska utvecklas framåt. Enkäten kommer sedan att ligga till grund för den strategi som föreningen ska anta framåt. Enkäten finner ni under Vi vill ha ditt svar senast 26 april. Som markförhandlare är du, som ett av våra ansikten utåt, en viktig länk mellan Trafikverket och den enskilda fastighetsägaren. Arbetet innebär att ordna markåtkomst för projektet, förhandla om ersättning för köp av och intrång i fastigheter, upprätta fastighetsrättsliga avtal, handha skadereglering/tvister och delta i planering och projektering. Våra stora projekt Mälarbanan (Stockholm), Ostlänken (Stockholm/Linköping), Göteborg Borås och Västlänken (Göteborg) är några av de största infrastrukturprojekten i Sverige. Vi behöver nu bli fler duktiga medarbetare med stor kunskap och känsla för alla de utmaningar som projekt av den här storleken innebär för kommunerna och regionerna. Kontakta gärna Barbro Ovrén, chef Fastighet och avtal, Stora projekt, på telefon Vi ser fram emot din ansökan senast den 10 maj. Bästa hälsningar, Styrelsen Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 22 MEDLEMSBLADET NR MEDLEMSBLADET NR

13 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm Kallelse till årsmöte inom Samhällsbyggarna 2015 Måndag 25 maj 2015 kl (själva årsmötet börjar kl 17.00) 25 maj Välkomna på årsmöte inom Samhällsbyggarna. Mötet föregås av två seminarier med start klockan 15 enligt nedan. Föredragningslista och alla tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på föreningens hemsida.vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Program för dagen Är vi inne i ny ekonomi eller springer vi snabbt mot avgrunden? Negativa räntor och en stark svensk ekonomi innebär snabbt stigande tillgångspriser på fastigheter, bostäder, aktier, etc. Bygger den nuvarande politiken prisbubblor som riskerar att brista inom kort? Eller är vi inne i en ny ekonomi med långsiktigt låg inflation, nollränta och kraftigt ökade priser på alla tillgångar? Vilka konsekvenser får detta för bygg- och fastighetssektorn? Talare: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna, diskussionsledare Jan Wejdmark, ordförande Samhällsbyggarna, fler talare tillkommer Hur arbetar en individförening med etiska frågor och hur ser arbetet ut inom sektorn idag? En diskussion om hur läget inom samhällsbyggandet, med fokus mot hur vi som en individförening ska rikta den etiska kompassen. Hur kan vi sätta en etisk agenda som bidrar till att organisationen och alla medlemmarna agerar etiskt? Vilka problem och goda exempel finns idag inom sektorn? Förhoppningen är att åhörarna även vill bidra med idéer och frågor till diskussionen och målbilden är att seminariet i förlängningen ska bidra till formandet av föreningens etiska riktlinjer. Talare: Helena Sunden, generalsekreterare Institutet mot Mutor, diskussionsledare Torsten Josephson, styrelseledamot Samhällsbyggarna, fler talare tillkommer Årsmöte Samhällsbyggarna med avslutande mingel. Plats: Drottninggatan 33, Stockholm Anmälan: Senast 20 maj till

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 VINNARNA I REKRYTERINGS TÄVLINGEN PRESENTERAS S. 10 11 Region Väst, Årsmöte och föredrag 13 Studiebesök Norra Kajen, Sundsvall Samuel Lindén

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013 ny tidning! Aspect + SVR = Samhällsbyggarna Grafiska profilen Ny logotyp och hemsida! Gå din egen väg Så blir du unik på arbetsmarknaden

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 TEMPEN PÅ FASTIGHETS- MARKNADEN! 27 mars Cykelpendling en del av lösningen? 8 april Samhällsbyggarmingel med AW Mikael Lilje Lantmätare

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 GLAD SOMMAR! För alla tjejer! Följ med till Kvillebäcken Seminarium Erfarenheter av Lean Öga för detaljer Katarina jobbar med framtidens

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 5 2 0 1 0 100 nya medarbetare på Elitfönster Elitfönster i Vetlanda har haft vind i seglen under lång

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

älvstrand siktar framåt Lindholmen # 1.2014 25 000 nya bostäder på gång i älvstaden Guide till loppen längs älven Framtidens bilar föds på lindholmen

älvstrand siktar framåt Lindholmen # 1.2014 25 000 nya bostäder på gång i älvstaden Guide till loppen längs älven Framtidens bilar föds på lindholmen älvstrand # 1.2014 Lindholmen siktar framåt Guide till loppen längs älven 25 000 nya bostäder på gång i älvstaden Framtidens bilar föds på lindholmen ANNONS Ett helt hus om Göteborgs framtid. I Älvrummet,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Byggemenskaper ett frö som behöver vatten

Byggemenskaper ett frö som behöver vatten Bo tillsammans nr28 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU www.kollektivhus.nu dec 2013 Byggemenskaper ett frö som behöver vatten I april arrangerade stadsbyggnadskontoret i Göteborg sin återkommande

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer