CAM-dagen Tema tillväxt! Innehåll och presentationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAM-dagen 2011. Tema tillväxt! Innehåll och presentationer"

Transkript

1 CAM-dagen 2011 Tema tillväxt! Innehåll och presentationer

2 2

3 Välkommen till Tema Tillväxt Många etablerade mindre företag har en inneboende kraft och stor potential att växa. Och då menar vi inte enbart att sälja mer och anställa fler, även om det kan bli de positiva konsekvenserna på lång sikt. I första hand tänker vi på långsiktigt hållbar utveckling som innebär stabilitet och lönsamhet. Det kan handla om produktutveckling, effektivare produktion eller ett smartare sätt att möta sin marknad. I det arbetet kan företagare ta hjälp och stöd av universitetet och våra många samarbetsparter i CAM. De flesta presenteras i den här skriften. Här presenteras också en del av universitetets stora utbud, exempelvis kurser med näringslivsinriktning. På CAM-dagen får vi tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter, kunskaper och inspirerande idéer. Kort sagt, här får vi andas för tillväxt. Än en gång varmt välkommen att dela den med oss! Ronny Mårtensson Ordförande Anna Öhrwall Rönnbäck Föreståndare Ändringar kan ha skett sedan denna katalog trycktes. Senaste uppdatering finns på 3

4 Gozinto - studentkonsulter Genom att anlita Gozinto får ni som företag tillgång till bred kompetens och erfarenheter inom en mängd olika områden till ett attraktivt pris. Genom vår breda kompetensbas, vår vilja att prestera och vår förmåga att tänka utanför ramarna, kan vi erbjuda innovativa lösningar, hållbara analyser och utförliga utredningar inom en rad olika verksamhetsområden. Engagemang, värdeskapande och professionalism är ledord för Gozintos konsulter. När ni som företag anlitar Gozinto får ni ett professionellt och gediget arbete levererat som skapar värde för er och ert företag. Vi i Gozinto brinner för att lösa problem och att ta oss an nya utmaningar. I föreningen har vi medlemmar från flera olika utbildningar, allt från civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Maskinteknik och Energi Miljö Management, till civilekonomer och systemvetare. Tack vare medlemmarnas breda kompetens kan vi ta oss an de flesta projekt och tillsammans komma fram till kreativa lösningar. 4

5 VINNOVA stärker svensk innovationskraft Forska&Väx ett program till små- och medelstora företag för stärkt internationell konkurrenskraft. Riktat till etablerade företag med liten eller omfattande erfarenhet av forskningssamarbeten och innovationsprojekt. Eurostars ett program för forskande företag för samverkansprojekt med minst ett annat företag i ett europeiskt land. VINN NU ett program för nystartade företag som baserar sin verksamhet på forskning eller utvecklingsresultat. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. För att göra detta har vi cirka 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år. Eftersom VINNOVA i regel ställer krav på samfinansiering dubbleras de årliga investeringarna till motsvarande cirka 4 miljarder kronor. Beslut om finansiering fattas i regel efter offentliga utlysningar inom VINNOVAs program. Besluten grundas på expertbedömningar och förslag från programråd med kompetens inom forskning, företagande och offentlig verksamhet. Mäster Samuelsgatan Stockholm

6 Företagarna gör det enkelt! Företagarna gör det enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag. Vi jobbar envist för en bättre företagarpolitik som skall underlätta din vardag. Några resultat: Revisionsplikten slopad för de minsta företagen Förmögenhetsskatt och Lex Uggla avskaffade Lärlingsutbildning införd på gymnasiet Förbud för stat och kommun att sälja på konkurrensmarknader Enklare för små företag att delta i offentlig upphandling 500 regler har avskaffats / förenklats Och vi jobbar vidare för: Rejält sänkta arbetsgivaravgifter Slopat sjuklöneansvar för småföretagen Flexiblare arbetsrätt (LAS och MBL) Vi har också riktigt bra medlemsförmåner som spar tid och pengar. Här finns allt från ett trygghetspaket med fri juridisk rådgivning och försäkringar till rabattavtal. Slutligen erbjuder vi lokala nätverk för bättre affärer och social samvaro. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi företräder ca småföretag. Du är också välkommen! Företagarna Östergötland

7 Östsvenska Handelskammaren Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden näringslivsorganisation som verkar i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare. Med våra tjänster och erfarenheter bidrar vi till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer lokalt, regionalt och globalt. Norrköping Dalsgatan Norrköping Tel: Kammarforum bokning, konferens och work space Tel: Eskilstuna Fristadstorget Eskilstuna Tel: Linköping Ågatan 9 Box Linköping Tel: Nyköping V:a Kvarngatan Nyköping Tel: Visby Skeppsbron Visby Tel:

8 Tidningen för hela näringslivet Dagens industri är Nordens största affärstidning med läsare per dag. Med Sveriges främsta ekonomijournalister levererar Dagens industri varje dag ett arbetsverktyg som är viktigt för att nå framgång i affärslivet, på finansmarknaden och privatekonomiskt. Dagens industri berättar om det svenska och internationella näringslivet på ett kvalificerat, men samtidigt lättillgängligt sätt. Som Sveriges främsta affärstidning tar Dagens industri också ställning för näringslivet i de frågor som engagerar landets företagare. Vi ska ta upp näringslivets stora frågor på ett sätt som ingen annan svensk tidning gör. Dagens industri är en viktig kraft i det svenska näringslivet och därför kommer vi att göra allt vi kan för att lyfta fram de goda exemplen och entreprenörer med stora framgångar, säger Dagens industris chefredaktör Peter Fellman. För tolfte året i rad genomför Dagens industri i år Di Gasell, där Sveriges företagare tävlar i tillväxt. Samtidigt som Gasellföretagen är viktiga för ekonomin, är de också inspirerande förebilder. Till grund för Gaselltävlingen ligger den årliga Gasellundersökningen. Sedan starten år 2000 har Dagens industri utsett över 7500 Gasellföretag. Alla Gasellföretagen har jag mycket att tacka för varje dag på jobbet. Dessutom kommer det in mycket skattepengar från dem. Finansminister Anders Borg, prisutdelare på Dagens industris Gasellfinal i Stockholm, hösten Dagens industri Stockholm E-post till redaktionen:

9 Gör rätt från början! Önskar du en affärspartner som kan hjälpa ditt företag genom att bidra med kunnande såväl i företagets löpande juridiska frågor som i de mera strategiska juridiska valen som ibland måste göras? Som har möjlighet att tillföra kompetens för att vässa företagets produkt- och tjänsteerbjudanden? Uppskattar du en partner som gärna är med och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt? Välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Delphi. Som en av Sveriges största affärsjuridiska rådgivare blir vi gärna ditt bollplank i alla juridiska frågor! Vi arbetar inom affärsjuridikens alla kärnområden och har erfarenhet inom många olika branscher. Vi har god vana av att arbeta med såväl ägarledda företag som med större bolag. Entreprenörskap är något som intresserar oss särskilt. Bland annat stöder vi sedan många år den universitetsnära företagsinkubatorn LEAD, vilket innebär att vi ger LEAD-företag juridisk rådgivning kring företagsbildningar, finansiering, avtalsfrågor och exploatering av uppfinningar och andra därmed sammanhängande frågor. Inom Delphi arbetar fler än 130 jurister på kontor i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Se oss gärna som en långsiktig affärsrådgivare med specialistkunskaper inom juridik och kontakta oss innan du fattar ditt nästa viktiga beslut. Vi hjälper dig att göra rätt från början! Vill du veta mer kontakta advokat Christopher Bona, eller advokat Per Magnusson, för en första förutsättningslös dialog. Advokatfirman Delphi Djurgårdsgatan 1, Linköping

10 Industriell ekonomi - originalet sedan 1969 På 1960-talet såg det svenska näringslivet ett behov av en brygga mellan teknik och ekonomi. Resultatet blev civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, som startades i Linköping år Sedan dess har programmet utvecklats till en vass kombination av teknik, matematik, ekonomi och styrning. Den tekniska spetsen säkerställs genom att studenten inriktar sig inom ett av fyra områden: maskinteknik, datateknik, systemteknik eller bioteknik. I:aren specialiserar sig sedan inom ett eller flera ekonomiska områden som exempelvis logistik, marknadsföring och finansiering. Detta ger den bredd på utbildningen som garanterar att det finns I:are som passar just Ditt företag. Typiska arbetsuppgifter för en I:are är att lösa produktionsstyrningsproblem, se över organisationsstruktur, se till att företaget får bättre utnyttjande av information, öka företagets marknadskunskap och utföra kundanalyser, samt förbättra supply chain management med exempelvis effektivare inköp och leveranser. I:arens styrka är att identifiera komplexa problem, bryta ner dem för att förstå strukturer och samband, och slutligen arbeta fram ett lösningsförslag och presentera resultatet i en direkt användbar och begriplig förpackning. Särskilt fokus på lönsam affärsverksamhet är karakteristiskt för en civilingenjör i Industriell ekonomi. Studenten inom industriell ekonomi kännetecknas av ett starkt engagemang och söker spännande företag som har något att tillföra den personliga utvecklingen. Frihet under ansvar, möjlighet till egna initiativ och att känna att man kan påverka sin egen situation är vad många studenter värdesätter. 10 I-sektionen Kårallen Tekniska Högskolan Linköping

11 Pricing For Profit Program Att vidareutveckla sin prissättning är det effektivaste och snabbaste sättet att förbättra ett företags affärsresultat. Överraskande många företag lägger ändå huvuddelen av sitt fokus på kostnader, och prissättningen ses som svår, om inte omöjlig, att förändra. PriceGain erbjuder nu ett program riktat till småoch medelstora företag, Pricing For Profit Program. Programmets syfte är att deltagande företag ska identifiera, utveckla och införa prisåtgärder som ökar lönsamheten. Målet är en förbättring av vinstmarginalen med 2 procentenheter. Programmet sträcker sig över tio månader och genomförs under fyra seminarietillfällen. PriceGain tillhandahåller kunskap, verktyg och struktur som behövs för att nå programmets mål. I varje program deltar 4 ickekonkurrerande företag, som bidrar till varandra med värdefull feedback, egna idéer och erfarenheter. PriceGains affärsidé är att hjälpa kunder att förbättra affärsresultatet genom att utveckla och implementera strategier, processer och verktyg för vägvinnande prissättning och intäktshantering. Vi arbetar med prissättning av både produkter och tjänster, inom såväl B2B som B2C, och har genomfört ett hundratal prisstrategiska projekt som kraftigt förbättrat vinsten för våra kunder PriceGain Wallingatan , Stockholm

12 Karriärcentrum underlättar steget ut i arbetslivet! Vill du som arbetsgivare komma i kontakt med studenter? Vi kan kostnadsfritt annonsera lediga jobb, traineeplatser och praktikplatser samt examensarbeten och uppsatser på vår hemsida. Vi kan också förmedla kontakter till de olika sektionerna eller till olika studentgrupper. Genom Karriärcentrum kan ni dessutom möta studenter via företagskvällar och karriärdagar. För studenterna på LiU erbjuder vi CV-granskning, karriärseminarier, jobbsökarkurser och CV-föreläsningar mm. Vårt mål är att bidra till en mötesplats mellan studenter och arbetsgivare i regionen! Mer information hittar du på var hemsida

13 Travel Team = Utöver det vanliga! Vi tar hand om logistiken och administrationen kring Ert planerade kongress- eller konferensarrangemang. Med stor erfarenhet har vi haft hand om arrangemang från 40 deltagare och upp till flera tusen. Erfarenhetsmässigt har vi jobbat med alla typer av arrangemang, från små specialinriktade möten till stora kongresser som läkarkongresser, arrangemang för föreningar, privata företag, universitet osv. Under CAM-dagen träffar ni Tina Malmström vid inregistreringsdisken. Det är vi på Travel Team som tar emot er anmälan. Tillsammans med oss på Travel Team får du tillgång till vårt kunnande om världens bästa mötesplatser. När många ska mötas är det viktigt att du kan lita på att allt fungerar som det ska, från planeringsstadiet till uppföljning. Skall ni snart mötas? Kontakta oss för kostnadsfri offert! Travel Team AB Ågatan 23 Linköping Kontakt: Tina Malmström 13

14 Forskning inom produktframtagning -Din uppslagsbok på nätet Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning, dvs produktutveckling, produktion, eftermarknad och produktstöd. De presenterade resultaten kommer från forskning inom Sveriges ledande forskningsprogram. Syftet med Kunskapsförmedlingen är att föra ut resultat från forskning inom produktframtagningsområdet till industrin samt att förstärka länken mellan högskola, institut och näringsliv. Kunskapsförmedlingen ordnar rikstäckande seminarier där resultat från forskningen inom Produktframtagning presenteras och diskuteras. I seminarierna, som arrangeras i samarbete med företag, institut och universitet över hela landet, medverkar ett flertal av våra forskare för att presentera sina studier inom det aktuella området. Alla seminarier dokumenteras på webbplatsen, där Du finner mer information om medverkande forskare, företag och organisationer. Vår forskning och seminarieverksamhet sker i samarbete med flera företag och organisationer. I seminarieverksamheten står en del av företagen och organisationerna för värdskapet för egna seminarier, medan andra deltar i arrangerandet av seminarier där flera företag möts. Även den forskning som bedrivs inom våra forskningsprogram är resultat av samarbete mellan flera svenska universitet, institut och företag. Välkommen att delta i Kunskapsförmedlingen! 14

15 Åtvidaberg en kommun med näringslivsvänligt klimat Åtvidabergs kommun får fina omdömen i allt fler sammanhang. Förutom att vi har fina idrottslag och en sällsynt vacker natur uppmärksammas vi för mycket annat. Vi är en av landets tryggaste och säkraste kommuner. Mest stolta är vi kanske över våra näringslivsframgångar. När det gäller morgondagens entreprenörer ligger vi i topp. I Östergötland domineras UF-företagandet av Åtvidaberg och vi tillhör den nationella toppen. Framgångarna på Svenskt Näringslivs rankinglista över näringslivsklimatet i kommunerna har väl inte undgått någon men vi upprepar gärna att vi steg med raketfart. I Åtvidaberg har vi en bredd på vårt företagande från traditionell tillverkningsindustri till högteknologiska och innovativa teknikföretag. Vi har företag med stark lokal prägel och många företag med framgångar på den internationella marknaden. I Åtvidaberg finns lokaler, kunskap, framåtanda och ett mycket positivt näringslivsklimat. Näringslivscentrum i Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun står rustade för framtiden och vi vill dela den med dig och ditt företag. Kontakta oss gärna så skall vi gemensamt ge dig de bästa förutsättningarna för utveckling av ditt företag. De finns hos oss i Åtvidaberg. Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB Box 118, Åtvidaberg Eksågsvägen

16 Ekonomiservice När ditt företag växer ställs verksamheten inför nya utmaningar. Nya frågor uppstår, både mindre och medelstora. Om ekonomihanteringen inte fungerar längre, hur hanterar du det? Om medarbetaren på ekonomiavdelningen som har allt i huvudet slutar, hur fixar du det? Vad gör du åt klagomål över sena eller felaktiga betalningar till kunder, leverantörer och personal? Hur undviker du allt extraarbete på kvällar och helger? Vår ekonomiservice är lika flexibel som dina behov är unika. Vi kan sköta hela företagets ekonomihantering. Från fakturor, moms och skatter till analyser och rapporter. Vi kan också göra punktinsatser på områden där du behöver extra hjälp. Vi sitter hos dig om du vill eller sköter din ekonomiservice hos oss eller via internet. Både mindre och medelstora frågor får svar, Ekonomiservice har tillgång till KPMGs alla specialister. Här är några av våra tjänster inom ekonomiservice: Löpande redovisning/bokföring Kundfakturor Leverantörsfakturor Skatter och moms Löner Elektroniska reseräkningar och utlägg Bokslut - månad och år Budget och prognoser Ekonomiska rapporter och nyckeltal Utredningar och analyser Upplägg av interna rutiner Outsourcing - vi sköter hela eller delar av din ekonomifunktion Insourcing - hyr personal Vilka frågor har du? Ställ dem till oss! KPMG Nygatan Linköping Telefon Fax

17 Lokal utvecklingsmotor En utvecklingsmotor ska delta i den lokala samhällsutvecklingen genom att vara pådrivande, ta initiativ och nyttja den egna ekonomiska styrkan. Som fristående bank ska vi, Åtvidabergs Sparbank, utveckla lokalt anpassade produkter, tjänster och priser. Vi hjälper dig med finansiering, placering och effektiva betalningar. Behöver du hjälp med försäkringar eller juridiska frågor så har vi specialister som kan hjälpa dig. Det är långsiktigt lönsamt för banken att satsa resurser på ortens utveckling. För att agera Lokal utvecklingsmotor måste banken ha hög lönsamhet och driva verksamheten mycket effektivt. Allt detta enligt Sparbankernas filosofi att ägna sin kraft och sina resurser åt de lokala affärerna och det lokala samhället. Vi har en ambition att vara det bästa bankalternativet för företagare och lantbrukare i Åtvidabergs kommun med dess omnejd. Lantbruksföretagen inräknat har vi idag ca 700 företagskunder och vi är den största företagsbanken i Åtvidaberg. I ett företag finns ekonomiska frågor som måste lösas här och nu. Förmodligen har du också planer för företaget på längre sikt. Vår lokala närvaro och självständighet möjliggör kort handläggningstid och snabba beslut i alla frågor, utan att tumma på kvalitén. Torggatan 1 Box Åtvidaberg

18 FENA LiU FENA LiU är Föreningen för Entreprenörskap och NyföretagarAnda. Vi verkar för att skapa en rolig och avslappnad miljö där alla studenter kan umgås, bolla tankar och idéer men inte minst utveckla dem och den entreprenöriella förmågan, oavsett om entreprenörskap är något okänt eller om man är egenföretagare sedan flera år. Har du någon idé du skulle vilja testa, själv eller med en kompis kan du göra det i FENA LiU som ett projekt. Gillar du att umgås med andra studenter som är nyfikna kanske ni rent av kommer på en egen grymt bra idé. I FENA LiU finns studenter från både filosofiska och tekniska fakultetet representerade och alla är välkomna att engagera sig. En viktig del av vår verksamhet är att fungera som en portal mellan studenter och olika entreprenörsnätverk, stödorganisationer, investerare samt affärscoacher vilket du som aktiv FENA LiU-medlem får ta del av. Vill du träffa och umgås med FENA LiU kan du varje fredag med start klockan 15 i VentureZone som ligger bredvid LiU Store komma dit på Open Coffee? Idécafé? FENAfredag? där du kan skapa samarbeten, bolla idéer eller bara umgås. Bli medlem och engagera dig så kommer du se hur skoj det är att vara en del av FENA LiU. FENA LiU på Facebook: Ordförande för FENA LiU - Henric Andreasson FENA LiU c/o VentureZone, Kårallen Linköping 18

19 Det finns ett nav mitt i Skandinavien. Vad har Hestra, Gislaved, Skeppshult och Åland gemensamt? Alla är destinationer men också varumärken. Starka globala varumärken som utvecklas och tillverkas av företag i Gislaveds kommun. Och de är i gott sällskap. Många produkter som påverkar vardagen för dig och människor världen över, har sitt ursprung härifrån. Gislaveds näringsliv representeras av en rad teknikledande företag som är specialiserade inom branscher där innovationer spelar en avgörande roll. Produkter som uppmärksammas för sin formgivning som ofta beskrivs som användarvänlig, innovativ, gränsöverskridande och hållbar. Vår förmåga till kontinuerlig förnyelse präglas av en unik entreprenörsanda och framstående kompetens främst inom tre klusterområden; metall, plast och trä. En internationell öppenhet och näsa för nya tendenser i samhället stimulerar forskning och utveckling. Vägen till att förverkliga en idé till produkter och tjänster går via ett besök på Affärsracet, en dynamisk mötesplats där alla företag och branscher samlas för att lyfta fram ett mästerskap i entreprenörskap. Ta chansen att på kort tid träffa dynamiska företag, små eller multinationella med verksamheter i flera länder. Välkommen att besöka Affärsracet maj, där visioner och innovationer resulterar i nya kunskaper och konkreta karriärmöjligheter. Gislaved näringsliv AB Anderstorpsvägen Gislaved

20 Maskinteknik Maskinteknikprogrammet, M, är en klassiker bland civilingenjörs- utbildningarna. Därmed inte sagt att den är gammal och mossig tvärtom! Många nya utbildningsprogram har dykt upp under de senaste åren, samtidigt som det har tillkommit en mängd nya varianter på gamla program. Men vi har valt en annan väg. Vi har i Linköping skapat en maskinteknikutbildning som är anpassad för en värld i ständig förändring med ett utbud som omfattar allt från konstruktionsteknik, logistik, produktionsledning, flygteknik, produktionsteknik och avancerad beräkningsteknik till mekatronik, ergonomisk design och reglerteknik. På M förenas, på ett naturligt sätt, tradition och förnyelse med både djup och bredd, något som har gjort den till en av de mest populära civilingenjörsutbildningarna i landet. En viktig orsak till det är att kärnan i utbildningen handlar om hur man utvecklar och tillverkar fysiska produkter saker man kan använda och för detta krävs en god förståelse för fysikaliska fenomen och tekniska processer. Den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen sker i ett accelererande tempo. Därför krävs det en hög förändringstakt i utbildningen för att den skall vara modern och helst ligga före företagens behov. Nya produkter får en allt högre grad av funktionalitet, de blir med andra ord allt mer komplexa. Vidare kommer ingen produkt att kunna framställas eller hamna hos användaren om inte logistiken av råmaterial eller färdiga produkter fungerar. Globaliseringen gör att de flesta ingenjörer som utbildas idag kommer att verka i en internationell miljö. För att förbereda för detta har vi ett omfattande studentutbyte med länder över hela världen. Under de kommande åren kommer det att hända mycket både på det tekniska området och i samhället. Därför bör en bra utbildning inte bara ge dig kunskaper för stunden utan vara en rejäl grund att stå på det får du på M! 20 Maskinteknologsektionen Tekniska högskolan Linköping

21 Framtidsföretag -Unik satsning i Östergötland Fördubblad omsättning, stärkt konkurrenskraft och bibehållen lönsamhet inom bara några år är målet med den stora satsningen Framtidsföretag i Östergötland. Projektet riktar sig till etablerade företag som vill och har möjlighet att växa. De som vill bli länets stjärnor. Företagen kommer att erbjudas individuell konsulthjälp och bjudas in till seminarier och utbildningar. Satsningen är ett samarbete mellan ALMI och Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM) vid Linköpings universitet initierat av Regionförbundet Östsam. Fokuserad satsning Vår uppgift är att tillsammans med företagsledningen underlätta och snabba på företagens utveckling och göra dem mer lönsamma och konkurrenskraftiga, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, föreståndare för CAM på Linköpings universitet. Tanken är att 100 företag ska delta i satsningen. Inledningsvis görs intervjuer av företagets personal och ledning enligt en speciell analysmetod. Det blir som att ta tempen på företagens tillväxtvilja, säger Karin Tell, affärsrådgivare på ALMI och projektledare. De företag som är allra bäst rustade och har viljan att satsa fokuserat de kommande två åren erbjuder vi ledarskapsprogram och konsultinsatser inom exempelvis lönsamhetsstyrning, internationalisering, styrelsearbete eller produkt/tjänsteutveckling, allt utifrån respektive företags behov, tillägger hon. Fördubblad omsättning Målet är att företagen i projektet ska fördubbla sin omsättning under perioden Vi har satt ribban ganska högt, säger Karin och Anna. Men vi vet att det finns företag i Östergötland som vill och kan utvecklas i den här takten. Det är dem vi söker efter just nu genom våra nätverk. Karin Tell, ALMI Företagspartner, projektledare, , Anna Öhrwall Rönnbäck, Linköpings universitet/cam, , 21

22 Thorleif Josefsson, VD Truckcam -Studentarbete inom Företagsanalys Jag måste säga att studenterna har en väldigt bra förmåga att snappa upp och formulera en helhetsbeskrivning av verksamhet, säger Thorleif Josefsson, vd för TruckCam AB i Katrineholm Företaget med 16 anställda säljer hjulinställningssystem för tunga lastbilar till både verkstäder och fordonstillverkare. Och uppgiften våren 2008 för fyra studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi var att inventera företagets starka och svaga sidor samt att komma med rekommendation om förbättringar. Att samarbeta med studenter är trevligt och stimulerande, det är en frisk fläkt. Jag har fått ett bra utbyte av min egen arbetsinsats på ett par, tre dagar, säger Thorleif Josefsson. Även om ett företag har alla pusselbitarna är det inte så ofta man har tiden att sätta samman dem, beskriver han: Nu fick vi en sammanhållen bild och en genomtänkt framställning av företagets situation och av våra framtidsplaner. Och det blev uppenbart att det vore bra om vi tog tag i vissa bitar. Till exempel har vårt arbete med att nå nya marknader ute i världen varit rätt slumpmässigt och utgått från kontakter vi fått på mässor. Efter studenternas marknadsanalys och rapport står det klart att det vore bra med en analys innan vi handlar Anders fagerstedt, färdig civilingenjör till sommaren 2010, är en av de fyra studenter som arbetade med TruckCam som projekt i kursen Industriell företagsplanering. Det kändes riktigt bra när vi var färdiga med vår rapport och kunde göra en muntlig dragning för ledningen på TruckCam. Utbildningen är ju väldigt teoretisk och att på det här sättet få knyta an kunskaperna till verkligheten ger mycket. Och man upptäcker att teorierna inte alltid räcker till, man får söka ny kunskap. Ett lyckat projekt som gav studenterna stärkt självförtroende och en visshet om att deras kunskap räcker längre än till att prestera bra på en tentamen. Vi blev verkligen väl bemötta på TruckCam och fick alla information vi behövde för att kunna göra vårt jobb. Och jag tror att de företag som går in i ett samarbete med studenter också har mycket ut av det. För oss är det ett stort projekt under vår utbildning och vi lägger ner all energi vi har för att resultatet ska bli det bästa. Lyckat exempel på studentsamverkan 22

23 Monica Påhlsson, VIMAB -Att anlita studenter gav mersmak Hösten 2008 anlitade VIMAB i Motala en grupp studenter för ett uppdrag. Erfarenheterna är så goda att fler projekt nu är på gång där studenter ska hjälpa företaget. Ja, för oss har samarbetet varit jättebra, konstaterar Monica Påhlson, systemutvecklare på VIMAB, ett företag som i huvudsak servar ventiler inom processorindustrin, däribland till pappersbruk, kärnkraftverk och oljeraffi naderier. Det var efter att en kontaktsekreterare vid Linköpings universitet (LiU) tipsat om att stu denter kunde anlitas för uppdrag inom ramen för deras utbildning som VIMAB bestämde sig för att nappa på erbjudandet. Hösten 2008 engagerade de en studentgrupp från Miljöve tarprogrammet vid LiU. De åtta studenterna fick som uppgift att göra en miljöutredning till företaget, en utredning som skulle ligga till grund för en miljöcertifiering. Det var ett ganska omfattande arbete för dem, på heltid under tio veckor. Studenterna gick igenom hela vår verksamhet och tog reda på hur vår totala miljöpåverkan ser ut, allt ifrån transporter, lokaler, utsläpp, vårt servi cearbete, hur mycket bensin vi förbrukat ja, utifrån alla tänkbara miljöaspekter. Från bör jan visste vi inte om de skulle hinna med allt, men det gjorde de, berättar Monica Påhlson. Resultatet blev en miljöutredning där mil jömål och en miljöpolicy arbetats fram. Allt detta använder vi nu som underlag i vårt miljöledningssystem och som en grund för miljöcertifieringsarbetet. Eftersom vi är så nöjda med deras resultat så har vi nu anlitat studenter till två andra projekt, påpekar Mo nica Påhlson. En av de miljövetarstudenter som deltog i utredningsarbetet var Anton Helgstrand. Han läste då kursen Integrerat miljöarbete i företag och andra organisationer. Jag valde kursen bland annat för att det här praktiska momentet ingick. Och mina förväntningar infriades. Det var verkligen gi vande att vara med i ett skarpt uppdrag. Det jag hade läst i skolan gick att översätta i prakti ken. Samarbetet med VIMAB fungerade bra, vi hade en kontaktperson som hjälpte oss med kontakter ute i organisationen. Det var nöd vändigt, det kan nog vara svårt för ett företag att inse hur mycket hjälp med information som man behöver för att kunna göra jobbet bra, säger Anton Helgstrand. Som student tycker han att han fått ut mycket av projektarbetet. Erfarenheterna har gett mig mod att fak tiskt våga säga något om min kompetens till andra företag. Jag litar på att jag har kunskap som arbetsplatserna behöver och vågar visa framfötterna. Lyckat exempel på studentsamverkan 23

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 18 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer