CAM-dagen Tema tillväxt! Innehåll och presentationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAM-dagen 2011. Tema tillväxt! Innehåll och presentationer"

Transkript

1 CAM-dagen 2011 Tema tillväxt! Innehåll och presentationer

2 2

3 Välkommen till Tema Tillväxt Många etablerade mindre företag har en inneboende kraft och stor potential att växa. Och då menar vi inte enbart att sälja mer och anställa fler, även om det kan bli de positiva konsekvenserna på lång sikt. I första hand tänker vi på långsiktigt hållbar utveckling som innebär stabilitet och lönsamhet. Det kan handla om produktutveckling, effektivare produktion eller ett smartare sätt att möta sin marknad. I det arbetet kan företagare ta hjälp och stöd av universitetet och våra många samarbetsparter i CAM. De flesta presenteras i den här skriften. Här presenteras också en del av universitetets stora utbud, exempelvis kurser med näringslivsinriktning. På CAM-dagen får vi tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter, kunskaper och inspirerande idéer. Kort sagt, här får vi andas för tillväxt. Än en gång varmt välkommen att dela den med oss! Ronny Mårtensson Ordförande Anna Öhrwall Rönnbäck Föreståndare Ändringar kan ha skett sedan denna katalog trycktes. Senaste uppdatering finns på 3

4 Gozinto - studentkonsulter Genom att anlita Gozinto får ni som företag tillgång till bred kompetens och erfarenheter inom en mängd olika områden till ett attraktivt pris. Genom vår breda kompetensbas, vår vilja att prestera och vår förmåga att tänka utanför ramarna, kan vi erbjuda innovativa lösningar, hållbara analyser och utförliga utredningar inom en rad olika verksamhetsområden. Engagemang, värdeskapande och professionalism är ledord för Gozintos konsulter. När ni som företag anlitar Gozinto får ni ett professionellt och gediget arbete levererat som skapar värde för er och ert företag. Vi i Gozinto brinner för att lösa problem och att ta oss an nya utmaningar. I föreningen har vi medlemmar från flera olika utbildningar, allt från civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Maskinteknik och Energi Miljö Management, till civilekonomer och systemvetare. Tack vare medlemmarnas breda kompetens kan vi ta oss an de flesta projekt och tillsammans komma fram till kreativa lösningar. 4

5 VINNOVA stärker svensk innovationskraft Forska&Väx ett program till små- och medelstora företag för stärkt internationell konkurrenskraft. Riktat till etablerade företag med liten eller omfattande erfarenhet av forskningssamarbeten och innovationsprojekt. Eurostars ett program för forskande företag för samverkansprojekt med minst ett annat företag i ett europeiskt land. VINN NU ett program för nystartade företag som baserar sin verksamhet på forskning eller utvecklingsresultat. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. För att göra detta har vi cirka 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år. Eftersom VINNOVA i regel ställer krav på samfinansiering dubbleras de årliga investeringarna till motsvarande cirka 4 miljarder kronor. Beslut om finansiering fattas i regel efter offentliga utlysningar inom VINNOVAs program. Besluten grundas på expertbedömningar och förslag från programråd med kompetens inom forskning, företagande och offentlig verksamhet. Mäster Samuelsgatan Stockholm

6 Företagarna gör det enkelt! Företagarna gör det enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag. Vi jobbar envist för en bättre företagarpolitik som skall underlätta din vardag. Några resultat: Revisionsplikten slopad för de minsta företagen Förmögenhetsskatt och Lex Uggla avskaffade Lärlingsutbildning införd på gymnasiet Förbud för stat och kommun att sälja på konkurrensmarknader Enklare för små företag att delta i offentlig upphandling 500 regler har avskaffats / förenklats Och vi jobbar vidare för: Rejält sänkta arbetsgivaravgifter Slopat sjuklöneansvar för småföretagen Flexiblare arbetsrätt (LAS och MBL) Vi har också riktigt bra medlemsförmåner som spar tid och pengar. Här finns allt från ett trygghetspaket med fri juridisk rådgivning och försäkringar till rabattavtal. Slutligen erbjuder vi lokala nätverk för bättre affärer och social samvaro. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi företräder ca småföretag. Du är också välkommen! Företagarna Östergötland

7 Östsvenska Handelskammaren Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden näringslivsorganisation som verkar i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare. Med våra tjänster och erfarenheter bidrar vi till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer lokalt, regionalt och globalt. Norrköping Dalsgatan Norrköping Tel: Kammarforum bokning, konferens och work space Tel: Eskilstuna Fristadstorget Eskilstuna Tel: Linköping Ågatan 9 Box Linköping Tel: Nyköping V:a Kvarngatan Nyköping Tel: Visby Skeppsbron Visby Tel:

8 Tidningen för hela näringslivet Dagens industri är Nordens största affärstidning med läsare per dag. Med Sveriges främsta ekonomijournalister levererar Dagens industri varje dag ett arbetsverktyg som är viktigt för att nå framgång i affärslivet, på finansmarknaden och privatekonomiskt. Dagens industri berättar om det svenska och internationella näringslivet på ett kvalificerat, men samtidigt lättillgängligt sätt. Som Sveriges främsta affärstidning tar Dagens industri också ställning för näringslivet i de frågor som engagerar landets företagare. Vi ska ta upp näringslivets stora frågor på ett sätt som ingen annan svensk tidning gör. Dagens industri är en viktig kraft i det svenska näringslivet och därför kommer vi att göra allt vi kan för att lyfta fram de goda exemplen och entreprenörer med stora framgångar, säger Dagens industris chefredaktör Peter Fellman. För tolfte året i rad genomför Dagens industri i år Di Gasell, där Sveriges företagare tävlar i tillväxt. Samtidigt som Gasellföretagen är viktiga för ekonomin, är de också inspirerande förebilder. Till grund för Gaselltävlingen ligger den årliga Gasellundersökningen. Sedan starten år 2000 har Dagens industri utsett över 7500 Gasellföretag. Alla Gasellföretagen har jag mycket att tacka för varje dag på jobbet. Dessutom kommer det in mycket skattepengar från dem. Finansminister Anders Borg, prisutdelare på Dagens industris Gasellfinal i Stockholm, hösten Dagens industri Stockholm E-post till redaktionen:

9 Gör rätt från början! Önskar du en affärspartner som kan hjälpa ditt företag genom att bidra med kunnande såväl i företagets löpande juridiska frågor som i de mera strategiska juridiska valen som ibland måste göras? Som har möjlighet att tillföra kompetens för att vässa företagets produkt- och tjänsteerbjudanden? Uppskattar du en partner som gärna är med och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt? Välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Delphi. Som en av Sveriges största affärsjuridiska rådgivare blir vi gärna ditt bollplank i alla juridiska frågor! Vi arbetar inom affärsjuridikens alla kärnområden och har erfarenhet inom många olika branscher. Vi har god vana av att arbeta med såväl ägarledda företag som med större bolag. Entreprenörskap är något som intresserar oss särskilt. Bland annat stöder vi sedan många år den universitetsnära företagsinkubatorn LEAD, vilket innebär att vi ger LEAD-företag juridisk rådgivning kring företagsbildningar, finansiering, avtalsfrågor och exploatering av uppfinningar och andra därmed sammanhängande frågor. Inom Delphi arbetar fler än 130 jurister på kontor i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Se oss gärna som en långsiktig affärsrådgivare med specialistkunskaper inom juridik och kontakta oss innan du fattar ditt nästa viktiga beslut. Vi hjälper dig att göra rätt från början! Vill du veta mer kontakta advokat Christopher Bona, eller advokat Per Magnusson, för en första förutsättningslös dialog. Advokatfirman Delphi Djurgårdsgatan 1, Linköping

10 Industriell ekonomi - originalet sedan 1969 På 1960-talet såg det svenska näringslivet ett behov av en brygga mellan teknik och ekonomi. Resultatet blev civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, som startades i Linköping år Sedan dess har programmet utvecklats till en vass kombination av teknik, matematik, ekonomi och styrning. Den tekniska spetsen säkerställs genom att studenten inriktar sig inom ett av fyra områden: maskinteknik, datateknik, systemteknik eller bioteknik. I:aren specialiserar sig sedan inom ett eller flera ekonomiska områden som exempelvis logistik, marknadsföring och finansiering. Detta ger den bredd på utbildningen som garanterar att det finns I:are som passar just Ditt företag. Typiska arbetsuppgifter för en I:are är att lösa produktionsstyrningsproblem, se över organisationsstruktur, se till att företaget får bättre utnyttjande av information, öka företagets marknadskunskap och utföra kundanalyser, samt förbättra supply chain management med exempelvis effektivare inköp och leveranser. I:arens styrka är att identifiera komplexa problem, bryta ner dem för att förstå strukturer och samband, och slutligen arbeta fram ett lösningsförslag och presentera resultatet i en direkt användbar och begriplig förpackning. Särskilt fokus på lönsam affärsverksamhet är karakteristiskt för en civilingenjör i Industriell ekonomi. Studenten inom industriell ekonomi kännetecknas av ett starkt engagemang och söker spännande företag som har något att tillföra den personliga utvecklingen. Frihet under ansvar, möjlighet till egna initiativ och att känna att man kan påverka sin egen situation är vad många studenter värdesätter. 10 I-sektionen Kårallen Tekniska Högskolan Linköping

11 Pricing For Profit Program Att vidareutveckla sin prissättning är det effektivaste och snabbaste sättet att förbättra ett företags affärsresultat. Överraskande många företag lägger ändå huvuddelen av sitt fokus på kostnader, och prissättningen ses som svår, om inte omöjlig, att förändra. PriceGain erbjuder nu ett program riktat till småoch medelstora företag, Pricing For Profit Program. Programmets syfte är att deltagande företag ska identifiera, utveckla och införa prisåtgärder som ökar lönsamheten. Målet är en förbättring av vinstmarginalen med 2 procentenheter. Programmet sträcker sig över tio månader och genomförs under fyra seminarietillfällen. PriceGain tillhandahåller kunskap, verktyg och struktur som behövs för att nå programmets mål. I varje program deltar 4 ickekonkurrerande företag, som bidrar till varandra med värdefull feedback, egna idéer och erfarenheter. PriceGains affärsidé är att hjälpa kunder att förbättra affärsresultatet genom att utveckla och implementera strategier, processer och verktyg för vägvinnande prissättning och intäktshantering. Vi arbetar med prissättning av både produkter och tjänster, inom såväl B2B som B2C, och har genomfört ett hundratal prisstrategiska projekt som kraftigt förbättrat vinsten för våra kunder PriceGain Wallingatan , Stockholm

12 Karriärcentrum underlättar steget ut i arbetslivet! Vill du som arbetsgivare komma i kontakt med studenter? Vi kan kostnadsfritt annonsera lediga jobb, traineeplatser och praktikplatser samt examensarbeten och uppsatser på vår hemsida. Vi kan också förmedla kontakter till de olika sektionerna eller till olika studentgrupper. Genom Karriärcentrum kan ni dessutom möta studenter via företagskvällar och karriärdagar. För studenterna på LiU erbjuder vi CV-granskning, karriärseminarier, jobbsökarkurser och CV-föreläsningar mm. Vårt mål är att bidra till en mötesplats mellan studenter och arbetsgivare i regionen! Mer information hittar du på var hemsida

13 Travel Team = Utöver det vanliga! Vi tar hand om logistiken och administrationen kring Ert planerade kongress- eller konferensarrangemang. Med stor erfarenhet har vi haft hand om arrangemang från 40 deltagare och upp till flera tusen. Erfarenhetsmässigt har vi jobbat med alla typer av arrangemang, från små specialinriktade möten till stora kongresser som läkarkongresser, arrangemang för föreningar, privata företag, universitet osv. Under CAM-dagen träffar ni Tina Malmström vid inregistreringsdisken. Det är vi på Travel Team som tar emot er anmälan. Tillsammans med oss på Travel Team får du tillgång till vårt kunnande om världens bästa mötesplatser. När många ska mötas är det viktigt att du kan lita på att allt fungerar som det ska, från planeringsstadiet till uppföljning. Skall ni snart mötas? Kontakta oss för kostnadsfri offert! Travel Team AB Ågatan 23 Linköping Kontakt: Tina Malmström 13

14 Forskning inom produktframtagning -Din uppslagsbok på nätet Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning, dvs produktutveckling, produktion, eftermarknad och produktstöd. De presenterade resultaten kommer från forskning inom Sveriges ledande forskningsprogram. Syftet med Kunskapsförmedlingen är att föra ut resultat från forskning inom produktframtagningsområdet till industrin samt att förstärka länken mellan högskola, institut och näringsliv. Kunskapsförmedlingen ordnar rikstäckande seminarier där resultat från forskningen inom Produktframtagning presenteras och diskuteras. I seminarierna, som arrangeras i samarbete med företag, institut och universitet över hela landet, medverkar ett flertal av våra forskare för att presentera sina studier inom det aktuella området. Alla seminarier dokumenteras på webbplatsen, där Du finner mer information om medverkande forskare, företag och organisationer. Vår forskning och seminarieverksamhet sker i samarbete med flera företag och organisationer. I seminarieverksamheten står en del av företagen och organisationerna för värdskapet för egna seminarier, medan andra deltar i arrangerandet av seminarier där flera företag möts. Även den forskning som bedrivs inom våra forskningsprogram är resultat av samarbete mellan flera svenska universitet, institut och företag. Välkommen att delta i Kunskapsförmedlingen! 14

15 Åtvidaberg en kommun med näringslivsvänligt klimat Åtvidabergs kommun får fina omdömen i allt fler sammanhang. Förutom att vi har fina idrottslag och en sällsynt vacker natur uppmärksammas vi för mycket annat. Vi är en av landets tryggaste och säkraste kommuner. Mest stolta är vi kanske över våra näringslivsframgångar. När det gäller morgondagens entreprenörer ligger vi i topp. I Östergötland domineras UF-företagandet av Åtvidaberg och vi tillhör den nationella toppen. Framgångarna på Svenskt Näringslivs rankinglista över näringslivsklimatet i kommunerna har väl inte undgått någon men vi upprepar gärna att vi steg med raketfart. I Åtvidaberg har vi en bredd på vårt företagande från traditionell tillverkningsindustri till högteknologiska och innovativa teknikföretag. Vi har företag med stark lokal prägel och många företag med framgångar på den internationella marknaden. I Åtvidaberg finns lokaler, kunskap, framåtanda och ett mycket positivt näringslivsklimat. Näringslivscentrum i Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun står rustade för framtiden och vi vill dela den med dig och ditt företag. Kontakta oss gärna så skall vi gemensamt ge dig de bästa förutsättningarna för utveckling av ditt företag. De finns hos oss i Åtvidaberg. Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB Box 118, Åtvidaberg Eksågsvägen

16 Ekonomiservice När ditt företag växer ställs verksamheten inför nya utmaningar. Nya frågor uppstår, både mindre och medelstora. Om ekonomihanteringen inte fungerar längre, hur hanterar du det? Om medarbetaren på ekonomiavdelningen som har allt i huvudet slutar, hur fixar du det? Vad gör du åt klagomål över sena eller felaktiga betalningar till kunder, leverantörer och personal? Hur undviker du allt extraarbete på kvällar och helger? Vår ekonomiservice är lika flexibel som dina behov är unika. Vi kan sköta hela företagets ekonomihantering. Från fakturor, moms och skatter till analyser och rapporter. Vi kan också göra punktinsatser på områden där du behöver extra hjälp. Vi sitter hos dig om du vill eller sköter din ekonomiservice hos oss eller via internet. Både mindre och medelstora frågor får svar, Ekonomiservice har tillgång till KPMGs alla specialister. Här är några av våra tjänster inom ekonomiservice: Löpande redovisning/bokföring Kundfakturor Leverantörsfakturor Skatter och moms Löner Elektroniska reseräkningar och utlägg Bokslut - månad och år Budget och prognoser Ekonomiska rapporter och nyckeltal Utredningar och analyser Upplägg av interna rutiner Outsourcing - vi sköter hela eller delar av din ekonomifunktion Insourcing - hyr personal Vilka frågor har du? Ställ dem till oss! KPMG Nygatan Linköping Telefon Fax

17 Lokal utvecklingsmotor En utvecklingsmotor ska delta i den lokala samhällsutvecklingen genom att vara pådrivande, ta initiativ och nyttja den egna ekonomiska styrkan. Som fristående bank ska vi, Åtvidabergs Sparbank, utveckla lokalt anpassade produkter, tjänster och priser. Vi hjälper dig med finansiering, placering och effektiva betalningar. Behöver du hjälp med försäkringar eller juridiska frågor så har vi specialister som kan hjälpa dig. Det är långsiktigt lönsamt för banken att satsa resurser på ortens utveckling. För att agera Lokal utvecklingsmotor måste banken ha hög lönsamhet och driva verksamheten mycket effektivt. Allt detta enligt Sparbankernas filosofi att ägna sin kraft och sina resurser åt de lokala affärerna och det lokala samhället. Vi har en ambition att vara det bästa bankalternativet för företagare och lantbrukare i Åtvidabergs kommun med dess omnejd. Lantbruksföretagen inräknat har vi idag ca 700 företagskunder och vi är den största företagsbanken i Åtvidaberg. I ett företag finns ekonomiska frågor som måste lösas här och nu. Förmodligen har du också planer för företaget på längre sikt. Vår lokala närvaro och självständighet möjliggör kort handläggningstid och snabba beslut i alla frågor, utan att tumma på kvalitén. Torggatan 1 Box Åtvidaberg

18 FENA LiU FENA LiU är Föreningen för Entreprenörskap och NyföretagarAnda. Vi verkar för att skapa en rolig och avslappnad miljö där alla studenter kan umgås, bolla tankar och idéer men inte minst utveckla dem och den entreprenöriella förmågan, oavsett om entreprenörskap är något okänt eller om man är egenföretagare sedan flera år. Har du någon idé du skulle vilja testa, själv eller med en kompis kan du göra det i FENA LiU som ett projekt. Gillar du att umgås med andra studenter som är nyfikna kanske ni rent av kommer på en egen grymt bra idé. I FENA LiU finns studenter från både filosofiska och tekniska fakultetet representerade och alla är välkomna att engagera sig. En viktig del av vår verksamhet är att fungera som en portal mellan studenter och olika entreprenörsnätverk, stödorganisationer, investerare samt affärscoacher vilket du som aktiv FENA LiU-medlem får ta del av. Vill du träffa och umgås med FENA LiU kan du varje fredag med start klockan 15 i VentureZone som ligger bredvid LiU Store komma dit på Open Coffee? Idécafé? FENAfredag? där du kan skapa samarbeten, bolla idéer eller bara umgås. Bli medlem och engagera dig så kommer du se hur skoj det är att vara en del av FENA LiU. FENA LiU på Facebook: Ordförande för FENA LiU - Henric Andreasson FENA LiU c/o VentureZone, Kårallen Linköping 18

19 Det finns ett nav mitt i Skandinavien. Vad har Hestra, Gislaved, Skeppshult och Åland gemensamt? Alla är destinationer men också varumärken. Starka globala varumärken som utvecklas och tillverkas av företag i Gislaveds kommun. Och de är i gott sällskap. Många produkter som påverkar vardagen för dig och människor världen över, har sitt ursprung härifrån. Gislaveds näringsliv representeras av en rad teknikledande företag som är specialiserade inom branscher där innovationer spelar en avgörande roll. Produkter som uppmärksammas för sin formgivning som ofta beskrivs som användarvänlig, innovativ, gränsöverskridande och hållbar. Vår förmåga till kontinuerlig förnyelse präglas av en unik entreprenörsanda och framstående kompetens främst inom tre klusterområden; metall, plast och trä. En internationell öppenhet och näsa för nya tendenser i samhället stimulerar forskning och utveckling. Vägen till att förverkliga en idé till produkter och tjänster går via ett besök på Affärsracet, en dynamisk mötesplats där alla företag och branscher samlas för att lyfta fram ett mästerskap i entreprenörskap. Ta chansen att på kort tid träffa dynamiska företag, små eller multinationella med verksamheter i flera länder. Välkommen att besöka Affärsracet maj, där visioner och innovationer resulterar i nya kunskaper och konkreta karriärmöjligheter. Gislaved näringsliv AB Anderstorpsvägen Gislaved

20 Maskinteknik Maskinteknikprogrammet, M, är en klassiker bland civilingenjörs- utbildningarna. Därmed inte sagt att den är gammal och mossig tvärtom! Många nya utbildningsprogram har dykt upp under de senaste åren, samtidigt som det har tillkommit en mängd nya varianter på gamla program. Men vi har valt en annan väg. Vi har i Linköping skapat en maskinteknikutbildning som är anpassad för en värld i ständig förändring med ett utbud som omfattar allt från konstruktionsteknik, logistik, produktionsledning, flygteknik, produktionsteknik och avancerad beräkningsteknik till mekatronik, ergonomisk design och reglerteknik. På M förenas, på ett naturligt sätt, tradition och förnyelse med både djup och bredd, något som har gjort den till en av de mest populära civilingenjörsutbildningarna i landet. En viktig orsak till det är att kärnan i utbildningen handlar om hur man utvecklar och tillverkar fysiska produkter saker man kan använda och för detta krävs en god förståelse för fysikaliska fenomen och tekniska processer. Den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen sker i ett accelererande tempo. Därför krävs det en hög förändringstakt i utbildningen för att den skall vara modern och helst ligga före företagens behov. Nya produkter får en allt högre grad av funktionalitet, de blir med andra ord allt mer komplexa. Vidare kommer ingen produkt att kunna framställas eller hamna hos användaren om inte logistiken av råmaterial eller färdiga produkter fungerar. Globaliseringen gör att de flesta ingenjörer som utbildas idag kommer att verka i en internationell miljö. För att förbereda för detta har vi ett omfattande studentutbyte med länder över hela världen. Under de kommande åren kommer det att hända mycket både på det tekniska området och i samhället. Därför bör en bra utbildning inte bara ge dig kunskaper för stunden utan vara en rejäl grund att stå på det får du på M! 20 Maskinteknologsektionen Tekniska högskolan Linköping

21 Framtidsföretag -Unik satsning i Östergötland Fördubblad omsättning, stärkt konkurrenskraft och bibehållen lönsamhet inom bara några år är målet med den stora satsningen Framtidsföretag i Östergötland. Projektet riktar sig till etablerade företag som vill och har möjlighet att växa. De som vill bli länets stjärnor. Företagen kommer att erbjudas individuell konsulthjälp och bjudas in till seminarier och utbildningar. Satsningen är ett samarbete mellan ALMI och Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM) vid Linköpings universitet initierat av Regionförbundet Östsam. Fokuserad satsning Vår uppgift är att tillsammans med företagsledningen underlätta och snabba på företagens utveckling och göra dem mer lönsamma och konkurrenskraftiga, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, föreståndare för CAM på Linköpings universitet. Tanken är att 100 företag ska delta i satsningen. Inledningsvis görs intervjuer av företagets personal och ledning enligt en speciell analysmetod. Det blir som att ta tempen på företagens tillväxtvilja, säger Karin Tell, affärsrådgivare på ALMI och projektledare. De företag som är allra bäst rustade och har viljan att satsa fokuserat de kommande två åren erbjuder vi ledarskapsprogram och konsultinsatser inom exempelvis lönsamhetsstyrning, internationalisering, styrelsearbete eller produkt/tjänsteutveckling, allt utifrån respektive företags behov, tillägger hon. Fördubblad omsättning Målet är att företagen i projektet ska fördubbla sin omsättning under perioden Vi har satt ribban ganska högt, säger Karin och Anna. Men vi vet att det finns företag i Östergötland som vill och kan utvecklas i den här takten. Det är dem vi söker efter just nu genom våra nätverk. Karin Tell, ALMI Företagspartner, projektledare, , Anna Öhrwall Rönnbäck, Linköpings universitet/cam, , 21

22 Thorleif Josefsson, VD Truckcam -Studentarbete inom Företagsanalys Jag måste säga att studenterna har en väldigt bra förmåga att snappa upp och formulera en helhetsbeskrivning av verksamhet, säger Thorleif Josefsson, vd för TruckCam AB i Katrineholm Företaget med 16 anställda säljer hjulinställningssystem för tunga lastbilar till både verkstäder och fordonstillverkare. Och uppgiften våren 2008 för fyra studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi var att inventera företagets starka och svaga sidor samt att komma med rekommendation om förbättringar. Att samarbeta med studenter är trevligt och stimulerande, det är en frisk fläkt. Jag har fått ett bra utbyte av min egen arbetsinsats på ett par, tre dagar, säger Thorleif Josefsson. Även om ett företag har alla pusselbitarna är det inte så ofta man har tiden att sätta samman dem, beskriver han: Nu fick vi en sammanhållen bild och en genomtänkt framställning av företagets situation och av våra framtidsplaner. Och det blev uppenbart att det vore bra om vi tog tag i vissa bitar. Till exempel har vårt arbete med att nå nya marknader ute i världen varit rätt slumpmässigt och utgått från kontakter vi fått på mässor. Efter studenternas marknadsanalys och rapport står det klart att det vore bra med en analys innan vi handlar Anders fagerstedt, färdig civilingenjör till sommaren 2010, är en av de fyra studenter som arbetade med TruckCam som projekt i kursen Industriell företagsplanering. Det kändes riktigt bra när vi var färdiga med vår rapport och kunde göra en muntlig dragning för ledningen på TruckCam. Utbildningen är ju väldigt teoretisk och att på det här sättet få knyta an kunskaperna till verkligheten ger mycket. Och man upptäcker att teorierna inte alltid räcker till, man får söka ny kunskap. Ett lyckat projekt som gav studenterna stärkt självförtroende och en visshet om att deras kunskap räcker längre än till att prestera bra på en tentamen. Vi blev verkligen väl bemötta på TruckCam och fick alla information vi behövde för att kunna göra vårt jobb. Och jag tror att de företag som går in i ett samarbete med studenter också har mycket ut av det. För oss är det ett stort projekt under vår utbildning och vi lägger ner all energi vi har för att resultatet ska bli det bästa. Lyckat exempel på studentsamverkan 22

23 Monica Påhlsson, VIMAB -Att anlita studenter gav mersmak Hösten 2008 anlitade VIMAB i Motala en grupp studenter för ett uppdrag. Erfarenheterna är så goda att fler projekt nu är på gång där studenter ska hjälpa företaget. Ja, för oss har samarbetet varit jättebra, konstaterar Monica Påhlson, systemutvecklare på VIMAB, ett företag som i huvudsak servar ventiler inom processorindustrin, däribland till pappersbruk, kärnkraftverk och oljeraffi naderier. Det var efter att en kontaktsekreterare vid Linköpings universitet (LiU) tipsat om att stu denter kunde anlitas för uppdrag inom ramen för deras utbildning som VIMAB bestämde sig för att nappa på erbjudandet. Hösten 2008 engagerade de en studentgrupp från Miljöve tarprogrammet vid LiU. De åtta studenterna fick som uppgift att göra en miljöutredning till företaget, en utredning som skulle ligga till grund för en miljöcertifiering. Det var ett ganska omfattande arbete för dem, på heltid under tio veckor. Studenterna gick igenom hela vår verksamhet och tog reda på hur vår totala miljöpåverkan ser ut, allt ifrån transporter, lokaler, utsläpp, vårt servi cearbete, hur mycket bensin vi förbrukat ja, utifrån alla tänkbara miljöaspekter. Från bör jan visste vi inte om de skulle hinna med allt, men det gjorde de, berättar Monica Påhlson. Resultatet blev en miljöutredning där mil jömål och en miljöpolicy arbetats fram. Allt detta använder vi nu som underlag i vårt miljöledningssystem och som en grund för miljöcertifieringsarbetet. Eftersom vi är så nöjda med deras resultat så har vi nu anlitat studenter till två andra projekt, påpekar Mo nica Påhlson. En av de miljövetarstudenter som deltog i utredningsarbetet var Anton Helgstrand. Han läste då kursen Integrerat miljöarbete i företag och andra organisationer. Jag valde kursen bland annat för att det här praktiska momentet ingick. Och mina förväntningar infriades. Det var verkligen gi vande att vara med i ett skarpt uppdrag. Det jag hade läst i skolan gick att översätta i prakti ken. Samarbetet med VIMAB fungerade bra, vi hade en kontaktperson som hjälpte oss med kontakter ute i organisationen. Det var nöd vändigt, det kan nog vara svårt för ett företag att inse hur mycket hjälp med information som man behöver för att kunna göra jobbet bra, säger Anton Helgstrand. Som student tycker han att han fått ut mycket av projektarbetet. Erfarenheterna har gett mig mod att fak tiskt våga säga något om min kompetens till andra företag. Jag litar på att jag har kunskap som arbetsplatserna behöver och vågar visa framfötterna. Lyckat exempel på studentsamverkan 23

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla 2014-02-10 1 Örebro universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser 1200 anställda 130 professorer 500 doktorander

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning Placement Report 2011 - en rapport om I-arens första anställning Hej! Bakom framtagandet av denna rapport står alumniutskottet vid Sektionen för Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Utskottets

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet 2010 17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet Välkommen till Juroday! Äntligen är det åter igen dags för affärsjuristernas egen arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet - Juroday. Här kan du

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer