Ännu mer fena på fisk 150 nya medarbetare på kroken >> s Nya ordföranden om framtiden >> s. 3. Hon kombinerar idrott med studier >> s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ännu mer fena på fisk 150 nya medarbetare på kroken >> s. 12 15. Nya ordföranden om framtiden >> s. 3. Hon kombinerar idrott med studier >> s."

Transkript

1 ESURS 2.11 FÖR MEDARBETARE VID SLU Ännu mer fena på fisk 150 nya medarbetare på kroken >> s Nya ordföranden om framtiden >> s. 3 Hon kombinerar idrott med studier >> s. 8 9 Professorer installerade >> s

2 Redaktörensruta Vårens andra nummer av Resurs ägnas bland annat åt den kraftiga ökning av medarbetarantalet som det innebär att SLU tillförs omkring 150 personer från gamla Fiskeriverkets laboratorier. Nya arbetskamrater, nya kompetenser som vi välkomnar. När denna tidning utkommer har vi installerat Uppsalaprofessorerna och Alnarps dito står i tur. Dessutom ska två ryttarstjärnor bli adjungerade professorer knutna till hippologutbildningen. Och så får vi möta ett par studenter med litet ovanligare bakgrund en som sadlade om mitt i livet och en som kombinerar elitidrottande med studier. Som vanligt mottages tips, tankar och idéer till kommande nummer från denna den bästa av läsekretsar! MIKAEL JANSSON CHEFREDAKTÖR RESURS NR april Chefredaktör och ansvarig utgivare Mikael Jansson, Formgivare Viktor Wrange, Bildredaktör Julio Gonzalez, LOKALREDAKTÖRER Alnarp Anette Neldestam, Skara Vanja Sandgren, Umeå Susanne Sjöberg MEDARBETARE I DETTA NUMMER Kommunikationsavdelningens medarbetare samt Richard Hopkins, Sune Lindh, Daniel Lundberg, Lisa Sennerby Forsse, Anna Strom. Papper Arctic Paper Munken Lynx Rough 100 g Tryck Davidssons tryckeri AB, Växjö, 2011 Omslag Foto Istockphoto.com KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Box, 7077, Uppsala https://internt.slu.se/resurs ISSN: TIPSA REDAKTIONEN 2 «RESURS 2.11 INNEHÅLL Utbildning och rekrytering... 3 Agronomen som bytte fåra... 4 nationellt nötforskningsprogram... 6 (Jäg)Mästarnas mästare... 7 Hjälper elitidrottare i mål... 8 Framtidens grödor är multifunktionella...10 ännu mer fena på fisk...12 ryttarstjärnor blir professorer...16 doktorand: Back Tomas Ersson etiska aspekter på extrem avel korsord: eternal Glory...19 in brief...22 rektor: I skrivande stund...23 vilka blir Årets slu-medaljörer Utbildning och rekrytering SLU:s stora framtidsfrågor Ingrid Petersson även kallad IP kort och gott är sedan årsskiftet ordförande i SLU:s styrelse. Hon är till vardags Director Science Relations på AstraZeneca och var ledamot i styrelsen under den föregående mandatperioden. Och hon känner SLU väl sedan tidigare, då hon bland annat var statssekreterare på Jordbruksdepartementet. Text Mikael Jansson Vad kan du tillföra SLU som ordförande i styrelsen? Det är framför allt tre saker: För det första har jag länge arbetat i regeringskansliet i olika positioner och jag har därmed god kännedom om processerna i regering och riksdag. För det andra följer jag genom mitt nuvarande arbete på AstraZeneca forskning och forskningspolitik framför allt i Europa. För det tredje har jag bland annat varit överdirektör i Riksförsäkringsverket, så jag har erfarenhet av att leda stora organisationer. Vilka styrkor ser du hos SLU? Universitetet har goda förutsättningar, eftersom man arbetar med frågor av stor vikt för framtiden: miljö, livsmedel, djurhållning, råvaror, energi och så vidare. Det är också en hög kvalitet inom stora delar av verksamheten. Ser du några svagheter inom SLU? Man får aldrig sätta sig och vara nöjd, det pågår en ständig kamp med andra universitet och högskolor om de bästa forskarna, de bästa studenterna och om forskningsmedel. Jag tror att det de kommande åren kommer att bli särskilt tufft när det gäller studentrekryteringen. Vad tror du om SLU:s möjligheter att bli mer internationellt? Som jag ser det har SLU stora möjligheter inom sina styrkeområden. Arbetet med SLU:s internationalisering och globalisering måste inte bara fortsätta utan också intensifieras, och aktiviteter pågår ju redan, som Arvid Ugglas PGU-program kring samarbete för utvecklingsländerna. Arbetet med EU-ansökningar är också allt viktigare. SLU är inte en egen ö. Universitetet måste samarbeta med andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt, vi kanske måste bilda konsortier av olika slag. Det är inte säkert att den internationella akademiska miljön alltid är anpassad till hur vi har styckat den svenska universitetskartan. Vilka utmaningar ser du väntar SLU härnäst nu när de stora byggena i Uppsala börjar komma i hamn? Vi måste även se över situationen på övriga orter, vi kan inte slå oss till ro. En bra arbets- och studiemiljö gör universitetet mer attraktivt för både forskare och studenter. Hur ser du på SLU:s relation till sektorerna? Det är viktigt att universitetet har god kontakt med det omgivande samhället och med näringslivet. Det är viktigt att vi för en diskussion kring sponsring. Jag kan tänka mig att vi har olika slag av adjungerade professorer, industridoktorander, uppdragsforskning och liknande. Det handlar inte bara om pengar, det är en form av ömsesidigt utbyte och näringslivet är en viktig partner när det gäller att formulera problem som behöver en lösning. Jag ser inga större risker i att forskningen skulle bli beroende. Man kan få fakultets- eller rådspengar om man inte vill ta pengar utifrån, man kan välja hur man samarbetar med näringslivet; det finns en karta av möjligheter. Och man kan alltid säga nej. Under min kommande period som ordförande tror jag att frågor kring utbildningarna blir centrala. Om till exempel AstraZeneca, där jag arbetar, eller de andra läkemedelsföretagen inte kan få tag i kemister i Sverige så får vi packa ihop och flytta någon annanstans, så är det bara. Kan vi göra utbildningarna attraktiva så tror jag också att de blir efterfrågade. Men kampen om studenterna kommer att bli hård. Till sist den eviga frågan: departementstillhörigheten? Jag hoppas att detta är en ickefråga under de kommande åren. Jag vill inte att den diskussionen ska ta nödvändig energi från SLU. << RESURS 2.11» 3

3 PORTRÄTTET Agronomen som bytte fåra och blev veterinärstudent Fantastiskt! Jag får göra det jag vill göra för min egen skull och det är gratis. Veterinärstudent Aime Ambrosen drivs av nyfikenhet. Hon gillar universitetsmiljön, utveckling, nytänkande och forskning. Att hon är lite äldre än kurskamraterna, fyller 50 i höst, spelar mindre roll. Text Mikael Propst Aime Ambrosen, 49 år, är en av SLU:s äldsta studenter just nu. Men åldern har ingen betydelse, menar hon. Mitt i livet kom hon till en korsväg. Hon behövde börja om. Jag var i en ohållbar arbetssituation, mådde jättedåligt, säger Aime Ambrosen. Jag tänkte att ja, järnspikar, jag gör högskoleprovet. Det ger alltid ingångar! Med hjälp av bra poäng på högskoleprovet kom hon in på veterinärprogrammet via kvotgruppen för arbetslivserfarenhet. En gammal dröm var uppfylld. Det var 2007, sista året den möjligheten fanns. Då var Aime 45 år gammal. Envis har hon alltid varit, och hundtjej. Allt började egentligen med att hon tjatade till sig en hund vid tolv års ålder. Det grundlade djurintresset, särskilt för hundar. Har du alltid velat bli veterinär? Självklart. Naturligtvis jobbade jag på det och fick bra betyg. Jag försökte två gånger tidigare men kom inte in på utbildningen. Det kom i stället att bli agronomstudier för henne, vilket egentligen var nummer två. Efter att ha flyttat till Uppsala gjorde hon först sitt obligatoriska (på den tiden), propedeutiska år på Jälla naturbruksgymnasium. Fördelen där var att hon fick möjlighet att skaffa sig en hund. Hon började sedan läsa till markväxtagronom Namn: Aime Ambrosen Bakgrund: Född den 22 september 1961 i Norrköping. Mamman och pappan flydde var för sig från Estland i slutet av andra världskriget och träffades första gången i Sverige. Aime lärde sig svenska först vid åtta års ålder. Har arbetat som tjänsteman vid Länsstyrelsen i Linköping, som miljösamordnare och senior advisor i miljöfrågor i både Uppsala och Knivsta kommuner. Varför inte husdjursagronom? Jag är envis och tjurskallig. Får jag inte läsa till det jag vill så väljer jag inte nästan rätt. Jag har också ett biologiintresse, är också intresserad av flora och fauna. Första jobbet efter utbildningen blev ett vikariat som tjänsteman på miljövårdsenheten på Länsstyrelsen i Linköping. Arbetet bestod i att inspektera större lantbruk. Efter en flytt tillbaka till Uppsala gick hon arbetslös ett tag, fick en dotter och sedan arbete på Uppsala kommun. Det var bra att jag fick jobb, men jag hamnade på miljöbiten på kommundelsnämnden som miljösamordnare. Mitt uppdrag var att arbeta med remisser och påverka människor att välja en miljöadekvat livsstil. Det var inte min grej, säger Aime. Helst hade hon velat arbeta med rådgivning, växtodling eller på något foderföretag. Fortfarande levde drömmen om att bli veterinär. Under tiden fick hon en ny tjänst på kommunen och började arbeta med planeringsfrågor. Eftersom en kommundelning var på gång fick Aime 2001 vara med och bygga upp miljö-, hälsovårds- och tekniska förvaltningarna för det blivande Knivsta kommun. Vi var väldigt få och jag var skraj men det var spännande! Det var utredningsfrågor som jag fann intressanta och arbete i projekt tillsammans med andra. När den nya kommunen bildades officiellt 2003 fick hon välja arbetsplats och valde då att bli senior advisor och återgå till Uppsala kommun. Hon kom att arbeta med miljö- och luftvårdsprogrammen, som i slutändan bland annat ledde fram till förbudet mot dubbdäck på Kungsgatan. Men så småningom, i en ohållbar arbetssituation, ställdes hon inför ett val. Jag kunde söka ett liknande jobb i Stockholm eller så göra om mitt liv helt. Är jag klok i huvudet, tänkte jag, men jag sökte till veterinärprogrammet. Man kan ju tacka nej. Och kommer jag inte in så är problemet löst, funderade jag. Men detta med att vara 45 år och börja en ny krävande utbildning hur vågade du? Innan jag tackade ja så undrade jag över om jag skulle mötas av problem på grund av detta. I dag tänker jag aldrig sådana tankar. Jag har inte heller dåligt samvete för att jag utnyttjar en utbildningsplats. Många hoppar av av hundra platser är det 85 som används, säger Aime. Jag går fjärde året nu. De första tre Examen: Gjorde det då obligatoriska praktikåret på Jälla naturbruksgymnasium Gick ut agronomprogrammet mark-växt 1989 och tog ut examen Aktuell: En av de nu äldsta, aktiva programstudenterna vid SLU. Läser till veterinär sedan åren var ungefär som jag trodde. Det var grundutbildning i den omfattning som jag har erfarenhet av från agronomprogrammet. Men är det inte svårare att lära sig saker när man börjar närma sig 50? Jag har gått kurser hela tiden, vid sidan av mitt heltidsjobb. Jag läste till exempel Hundens beteendebiologi under ett och ett halvt år, på kvartsfart på distans vid Linköpings universitet. Hjärnan fungerar alldeles utmärkt, och jag kan fokusera. En 17-årig dotter håller i gång mig. Vad vill du jobba med? Smådjur, som klinikveterinär och gärna på djursjukhus. Initialt behöver jag stöd från kollegor. Men jag funderar även mycket på forskning Jag kontaktade doktor Ragnvi Hagman och sa att jag har erfarenhet av livmoderinflammationer på hundar och var intresserad av att doktorera. Vi satt och spånade och kom fram till att man borde titta på den genetiska bakgrunden till dessa inflammationer. Så jag har fått börja med att samla in lite prover. Jag har ju kennel och kontakter i hundvärlden. I höst fyller Aime Ambrosen 50 år, men hon fortsätter att smida nya planer och utveckla sig. Hon har betydelsefullt stöd av sin sambo Gunnar, som hunnit bli pensionär. Åldern har ingen betydelse. Jag har både betydligt yngre och äldre vänner. << Fotnot: Vid SLU studerar just nu på programutbildningar en person som är född 1952, en född 1960, två födda 1961 (däribland Aime) samt två födda Familj: Sambo med Gunnar, dotter Maria, 17 år, samt storpudlarna Tova, Ulrika och Trassla. Bor i Lagga, söder om Linnés Hammarby. Fritid: Hundar, driver egen hobbykennel för storpudlar. 4 «RESURS 2.11 RESURS 2.11» 5

4 AKTUELLT David Johansson och Anna Hessle. Vi är 14 personer som arbetar med forskning kring nöt- och lammköttproduktion, forskare inom husdjursvetenskap och ekonomi samt försökstekniker. Götala används också inom SLU:s grund- och forskarutbildningar, säger Anna Hessle (t h), här tillsammans med djurskötaren David Johansson. Global livsmedelsproduktion en utmaning för SLU Hur ska maten räcka till i en värld med växande befolkning? I dagsläget är det en miljard människor som svälter. Går det att förändra den utvecklingen? Text Carin Wrange Götala med i nationellt nötforskningsprogram Svenskarna vill äta svenskt nötkött, de känner sig trygga med djuromsorg och kontroll. Dock ökar importen av nötkött, bara drygt hälften av det nötkött som konsumeras har svenskt ursprung. Nu planeras ett nationellt tillväxtprogram för nötköttsproduktion som bygger på starka regionala noder. Text och foto Vanja Sandgren SLU:s bidrag till en stärkt svensk animalieproduktion sker till stor del genom forskning, säger Anna Hessle, forskare vid Husdjurens miljö och hälsa vid VHfakulteten. SLU:s forskningsstation för nöt- och lammköttsproduktion är Götala utanför Skara. SLU har haft försök här sedan 1960-talet, förra året köpte SLU hela egendomen. Nu vill vi anpassa stallarna efter framtidens krav för försök med nötkreatur och får. På Götala finns det djur i försök både på stall och på bete. Just nu är djurskötaren David Johansson i full färd med att utfodra nyavvanda bagglamm. De ingår i ett försök med majsenslage till växande tjurar och lamm. God slakterikontakt De får majsensilage från olika skördar i olika blandningar med vallfoder och kraftfoder, säger David. I försöken registreras alltid foderkon- sumtion, tillväxt och slaktkroppsegenskaper. Djuren slaktas i Skövde och en god kontakt med slakteriet gör effektivt för forskarna att ta tillvara kött, organ eller klövar när slaktkroppar har styckats. För övrigt så kan djurens beteende filmas och träck- och blodprov tas vid parasitundersökningar. Genom ett fiffigt samarbete med en lammproducent har Götalas forskare tillgång till 250 tackor, de som behövs lånas in till Götala. SLU:s personal utfodrar och sköter lamningen med benäget bistånd av tackornas ägare. Slipper bekosta besättning I försök är det viktigt att få en så homogen grupp som möjligt, det kan vara ras, ålder och antalet foster, säger Anna Hessle. För att veta hur många foster tackorna bär så ultraljudas de i hembesättningen, bara de som är dräktiga med lika antal foster används i försök. När lammen är slaktfärdiga skickas de till slakt och tackorna lämnas tillbaka till ägaren. SLU behöver inte bekosta någon stor besättning med djur som inte behövs, producenten får djuren uppfödda och dessutom slaktavräkningen. Vi vill göra på samma sätt i försök med dikor. I sommar tittar vi på betesburna parasiter och längre fram vill vi titta vinterutfodring. Även om forskarna har goda erfarenheter av forskning i fält, på gårdar, är forskningsstationen ändå den plats där forskningen går i första hand. Det finns rätt djur på plats, personalen är van vid försök och kan lagar och förordningar, vem som helst får till exempel inte ta blodprov. Försöken ska också vara godkända av en försöksdjursetisk nämnd. Och inte minst är kontroll över djurens uppväxtförhållanden en viktig parameter. << Ett seminarium vid SLU i Uppsala, med rubriken Global livsmedelsförsörjning utmaningar för Sverige, greppade om svåra och komplicerade frågor kring livsmedelsförsörjningen i världen. I en fullsatt hörsal på Loftet gav fyra namnkunniga talare sin syn på frågan; biståndsminister Gunilla Carlsson, statssekreterare Magnus Kindbom, Rufaro Madakadze från AGRA och rektor Lisa Sennerby Forsse, SLU. Befolkningsökningen i dag sker i Afrika och Asien. Trots att det sker en stor inflyttning till städerna är jordbruksproduktionen oerhört viktig. Den sysselsätter många människor och kvinnorna har en viktig nyckelroll i sammanhanget, särskilt inom det småskaliga jordbruket. Att investera i ökad kunskap hos kvinnor är att investera i framtiden. Kvinnorna har en klar nyckelroll, sammanfattade Lennart Båge som var moderator för seminariet. Gunilla Carlsson pekade på att många människor i Afrika lever i länder där fattigdomen förvärras genom bristande demokrati med ständiga konflikter och dålig infrastruktur. Dessutom har dessa länder drabbats hårt av klimatförändringarna genom torrare och mer magra jordar, brist på vatten och andra störningar. Ökad produktion räcker inte för att lösa svälten, det behövs också en fungerande marknad för att bonden ska kunna sälja sina produkter. Även utbildningen måste bli bättre. Forskning och utbildning har en central roll för ökad kompetens i u-länder. Riktade satsningar Gunilla Carlsson förklarade hur alliansregeringen nu gjort riktade satsningar på utvecklingen i framför allt Afrika. I slutet av 2010 beviljades AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) 60 miljoner kronor i bistånd. Även SLU har fått ett ökat ansvar för utvecklingen i u-länderna genom PGU, Sveriges Politik för global utveckling, en satsning från biståndsministern med 40 miljoner kronor för mer forskning inom området livsmedelsförsörjning. SLU:s engagemang inom CGIAR är ytterligare ett bidrag till utvecklingen i Afrika, vilket uppmärksammades av flera talare under seminariet. Gunilla Carlsson betonade att svenska forskare kan bidra med värdefulla kunskaper och kontakter. Det behövs även mer forskning om bioteknik. GMO kan vara ett viktig redskap för att lösa många problem inom jordbruket och här tycker jag att den svenska debatten har snedvridits till vetenskapens nackdel. Lisa Sennerby Forsse presenterade hur den globala livsmedelsproduktionen blivit en allt viktigare verksamhet vid SLU. Varje år har SLU många disputerade forskare från Afrika och Asien. Utmaningen är att öka produktiviteten per hektar och öka avkastningen från lantbrukets djur och det ska göras med vetenskap, betonade SLU:s rektor. << Forskning och utbildning har en central roll för ökad livsmedelsproduktion i u-länderna, sade biståndsminister Gunilla Carlsson. 6 «RESURS 2.11 RESURS 2.11» 7

5 UTBILDNING UTBILDNING (JÄG) MÄSTARNAS MÄSTARE Jag har en gräns vid minus 18 grader, så vi kanske kan vänta till efter klockan tolv, säger 23-åriga Viktoria Tegenfeldt när jag en kall vintermorgon undrar om jag kan få komma med och fotografera när hon löptränar utomhus. Hon springer medeldistans på elitnivå och pluggar på jägmästarprogrammet vid SLU i Umeå. Hjälper elitidrottare i mål TEXT & FOTO ANNA STROM Jag har föreslagit att vi träffas vid Campus Umeås nya utomhusidrottsarena, med sin 400 meter bana och närhet till IKSU, en av Norden största träningsanläggningar. Viktoria tycker varken det är för kallt eller jobbigt: Det blir perfekt. Genom ett nytt avtal mellan S-fakulteten och Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV) kommer Viktoria, och andra elitidrottare som vill kunna arbeta brett med skogliga frågor, att kunna studera till jägmästare vid SLU Umeå samtidigt som de utövar sin sport på elitnivå. Det krävs att man idrottar, eller tränar idrottare, på nationell eller landlandslagsnivå, och att man är villig att ta ansvar för att studierna blir genomförda med gott resultat. Gör man det kan man få hjälp både med att anpassa studietakten, se till att man kan ta sina tentor, och ha en egen studievägledare att diskutera sin studiegång med. Studenter som skriver elitidrottsavtal med fakulteten har även tillgång till vissa stödfunktioner vid UCIV på Campus Umeå. Centret anordnar idrottsluncher och föreläsningar, bland annat. Ett av Nordens största träningscentrum och campus nya utomhusarena finns båda på gångavstånd från SLU. Fungerar det i praktiken att studera och idrotta på elitnivå? Jag tyckte det var bäst att göra en ren chansning. Jag tänkte att jag provar. Det har varit jättebra hela vägen, säger Viktoria Tegenfeldt. Det gäller att ha stuktur på tiden. Jag brukar planera hela veckan. Jag har ju mitt träningsprogram så jag vet vad jag skall köra. När man tränar löpning kan man välja mycket när man vill träna, utan att behöva åka någonstans. Det är bara att snöra på skorna! På så sätt kan man vara effektiv. Vad krävs för att hålla motivationen uppe? Man måste ha ett genuint intresse för sin sport för att träna över huvud taget. Det bästa med att träna är att få bli riktigt trött. Det är en sådan himla skön känsla. Mitt mål är att fortsätta trivas med det jag gör och att ha kul i min idrott. Och att fortsätta utvecklas. Och utvecklas har Viktoria gjort. Efter ett uppehåll på knappt tre år började hon träna igen. I februari 2011 sprang hon 800 meter på 2.07 minuter och 1500 meter på Tränar gör hon sex dagar i veckan, under högst nio pass. Det blir fem tävlingar i vinter, i Sverige och utomlands. Under sommarsäsongen är det som regel många fler. - Jag har slagit personligt rekord i varje tävling sedan omstarten. Jag förstår att det inte kan fortsätta så. Det hade varit jätteroligt att tävla i ett mästerskap men så länge jag gör mitt bästa så kommer jag att vara nöjd. Varför ville du studera på jägmästarprogrammet, och vad vill du arbeta med? Jag har alltid varit intresserad av naturen. Drömmen är att få vara ute i skogen och att ha ett praktiskt arbete som har att göra med miljövård och den biten. Det är en bred utbildning så jag kommer nog att hitta rätt. Vad tycker du om att elitidrottare numera kan studera till jägmästare vid SLU med anpassad studietakt och individuellt stöd? Nu kommer jag att få hjälp. Det är jättevärdefullt. Det verkar som om alla som är inblandade från universitetets sida är väldig engagerade och vill att det skall fungera, säger Viktoria Tegenfeldt. << Bland SLU:s jägmästarstudenter återfinns elitidrottare som springer medeldistans, åker skidor och orienterar. Studievägledaren Thomas Lindström hoppas att fler skall få upp ögonen för möjligheten att kombinera studier och elitidrott. TEXT & FOTO ANNA STROM Han har varit delaktig i att SLU nu kan erbjuda elitidrottare möjligheten att studera vid jägmästarprogrammet samtidigt som de fortsätter att utöva sin idrott. I och med att Umeå universitet också erbjuder den här möjligheten ska alla elitidrottande studenter på campus ha chansen att vara med. De har möjlighet att få anpassad studietakt, extra tentamina och rätt till studieplanering. Det blir där jag kommer in. Thomas har själv från en bakgrund som fotbollspelare bredvid heltidsarbete och vet hur viktigt det är att kunna planera sitt schema för att både träna och tävla. Han har dessutom arbetat som studievägledare på en idrottsfolkhögskola. Här på SLU behöver man inte avsluta sin karriär som elitidrottare för att kunna studera. Man kan få bägge delarna på en gång. Det är väl det absolut bästa, säger han om SLU:s nya avtal för elitidrottare vill som läsa till jägmästare. Nu för tiden håller man ju på med elitidrott längre och då kanske det tar emot att sätta sig på skolbänken efter 15 år som idrottskvinna eller idrottsman. Han efterlyser personer som kan lära sig att planera, är villiga att lägga ner arbete på att behålla sin elitidrottsliga nivå och samtidigt kan hålla en god nivå på studierna. Någon som brinner för sin idrott och som vill bli jägmästare, tillägger Thomas Lindström. Jag har jobbat med liknande grejer förut och det är roligt att kunna hjälpa studenterna att kombinera. << Viktoria Tegenfeldt, medeldistansare och jägmästarstudent, 8 «RESURS 2.11 börjar dagen med ett träningspass på 400-metersbanan i Umeå. RESURS 2.11» 9

6 FORSKNING AKTUELLT Framtidens grödor är multifunktionella Ultunaprofessorer installerade TEXT David stephansson FOTO JULIO GONZALEZ Tänk dig själv på ett kafé. Du har precis köpt dig en smörgås och satt dig tillrätta i en soffa. Medan du äter surfar du på din dator. Förutom brödet, bakat på vetemjöl, består smörgåsens förpackning, soffans stoppning och klädsel samt datorhöljet av produkter från vete. TEXT KARIN NILSSON Det här kan bli verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid. Vid SLU i Alnarp håller Eva Johansson och hennes forskargrupp på att ta fram grödor, till exempel spannmåls- och oljeväxter, för multianvändning. De odlar och korsar grödor för att förstå hur odlingssätt och genetiskt material påverkar grödans kvalitet. Vi analyserar olika ämnen från grödorna, till exempel innehållet av antioxidanter och proteiner, för att se hur näringsinnehållet varierar. Vi håller också på att ta fram nya material och produkter baserade på proteiner, i samarbete med Lunds tekniska högskola och Kungliga Tekniska högskolan, där vi studerar hur olika proteinstrukturer i växten och i det färdiga materialet påverkar materialets kvalitet och egenskaper. Syftet med Eva Johanssons forskning är att odla fram grödor av högsta kvalitet oavsett om de produceras för livsmedel eller andra ändamål, och att även restprodukterna ska kunna användas till produkter av hög kvalitet. Vetegluten blir hårdplast Ett exempel är etanolproduktion av vetekärnor, som ger restprodukterna gluten och drank. Drank är urkokt mäsk och består främst av proteinrika skaldelar. Dranken skulle kunna bli ett förpackningsmaterial. Gluten är ett vitt pulver som består av omkring 80 till 100 olika proteiner. Från gluten kan proteiner med olika egenskaper extraheras fram för tillverkning av olika produkter, till exempel frigolitliknande material, skum för husisolering, hårdplastliknande material till datorhöljen och lamparmaturer och läderliknande material för möbelklädslar. Problemet med många av de här materialen i dag, är att de bryts ner när de kommer i kontakt med vatten. Produkterna måste vara hållbara under den tid de används samtidigt som de måste vara naturligt nedbrytbara. Intresse finns för biomaterial Det finns ett stort intresse hos företag för biologiska råvaror och biomaterial, som kan ersätta produkter som i dag görs av råolja, bland annat plaster. Men det är också ett stort steg för ett företag att ställa om sin produktion. Det måste vara ekonomiskt lönsamt. Lättast är att få mindre företag intresserade och att satsa på att producera en viss produkt, menar Eva Johansson. Det behövs entreprenörer. Som forskare kan du inte vara företagare också, tiden är begränsad. Det vi kan göra är att ta fram prototyper och visa, och se om någon nappar. När produkterna kommer ut på marknaden är svårt att säga. Det kan dröja allt mellan ett till tio år, säger Eva Johansson. Till stor del beror det på tillgången på olja och hur väl produktionskostnaderna kan konkurrera med de för oljebaserade produkter. << Eva Johansson är sedan den 22 mars 2010 professor i jordbruksvetenskap, med inriktning på produktkvalitet. Hon deltar vid årets professorsinstallation i Alnarp den 6 maj. Installationsceremonin på Ultuna ägde rum i Loftets hörsal och inleddes med processionens intåg med studenternas fanborg i spetsen. Efter rektor Lisa Sennerby Forsses hälsningsanförande presenterades de nya professorerna av VH-fakultetens dekanus Kerstin Svennersten-Sjaunja och NL-fakultetens dekanus Kristina Glimelius. Rektor överlämnade diplom och installerade professorerna. För musiken svarade Linnékvintetten. Vid den efterföljande middagen på Ultunarestaurangen hölls tal av rektor, ordförande i SLUSS Maria Andersson och professor Carl Johan Lagerkvist. För middagsgästernas tacktal stod kommunfullmäktiges ordförande, prof emeritus Lars Bäcklund. Under middagen bjöds gästerna på skönsång av personalkören Ultunae klara röster, som introducerades på svenska, engelska och tyska av dirigent Erik Hellerstedt. Efter middagen följde dans på Loftet till musik av dansorkestern Rezår. Två av de installerade professorerna har rekryterats från utländska lärosäten: Maria Ignatieva (ovan och överst till höger) och DJ de Koning (nederst till höger) med släkt och vänner. Carl Johan Lagerkvist, Dirk-Jan de Koning, Mikael Berg, Maria Ignatieva, rektor Lisa Sennerby Forsse, Lotta Rydhmer, Britt Berglund, Birgitta Åhman & Lars Andersson. Vid middagsbordet syns bl.a. UNT:s chefredaktör Lars Nilsson och Sveriges Veterinärförbunds informationschef Johan Beck-Friis. 10 «RESURS 2.11 RESURS 2.11» 11

7 AKTUELLT AKTUELLT Nu blir SLU ännu mer fena på fisk Mätning av otoliten används för att kartlägga fiskens vandring, berättar Anne Odelström. Otoliten, fiskens hörselben, används för att bestämma fiskens ålder. I laboratoriet två trappor upp i det gamla skolhuset i Öregrund mäter Anne Odelström och hennes arbetskamrater åldern på mer än fiskar varje år. De tillhör Europas främsta experter på att mäta hur gammal en fisk är. TEXT ULLA AHLGREN FOTO KARIN NILSSON Fiskarnas ålder är en viktig nyckel när man uppskattar fiskbeståndens storlek. Vi tittar på tio olika arter, säger Anne Odelström som har huvudansvaret för mätningarna på ål. Genom att känna till fiskarnas ålder kan experterna förutse hur fisksamhällena kommer att se ut i framtiden. Men de tittar också bakåt i tiden. Genom att veta vilka år som gett speciellt rika årsklasser av fisk, kan de ta reda hur förhållandena ser ut ett bra fiskår. Otoliten avslöjar åldern Åldersbestämningen görs på fiskens hörselben, den så kallade otoliten. Efter att ha sågat itu otoliten med en diamantsåg och förbehandlat provet kan experterna räkna årsskikten i benet nästan som årsringar på ett träd. Just nu arbetar vi även med metodutveckling. Vi preparerar otoliter för en kemisk analys, som kan ge ett slags fingeravtryck av fiskens vandring. På så vis kan vi kartlägga vandringsfiskens vandringsvägar och se om de återvänder till samma lekvatten, säger Anne Odelström. Räknar fiskar längs kusten Från och med den 1 juli i år blir Fiskeriverkets avdelning för forskning och utveckling (FoU) en del av SLU. Detta innebär omkring 150 nya SLU:are, en ny stor institution och åtta nya verksamhetsorter. De delar som förs till SLU är Kustlaboratoriet i Öregrund, Sötvattenlaboratoriet i Drottningholm, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil plus laboratoriernas filialer. Just i Öregrund arbetar man framför allt med frågor som rör hur kustfiskbestånden mår och påverkas av miljön och fisket. Huvuduppgiften är att ge råd till den svenska fiskeriförvaltningen och vid internationella samarbeten. En grundförutsättning för verksamheten är labbets långsiktiga datainsamling med tillhörande analyser. Vi provfiskar längs med hela Sveri- ges kust. Det är en övervakning som vi genomför varje sensommar och höst. Vi väger, mäter och artbestämmer fiskarna. Abborren är en referensart så på den gör vi extra mätningar, till exempel åldersbestämningar, säger fiskeribiolog Anders Adill som både planerar och deltar i provfiskena. Provfiskena sker med speciella nät som gör att man fångar olika arter och olika stora fiskar. Kustlaboratoriet ansvarar också för ett kontrollprogram vid kärnkraftverket i Forsmark, där man studerar ifall fisksamhällena störs av kärnkraftsindustrin. Motsvarande kontrollprogram finns vid lokalkontoren i anslutning till kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals. Labbet får en friare roll Magnus Appelberg är chef för Kustlaboratoriet. Han berättar att det var en lättnad när beskedet om vart de skulle hamna äntligen kom. Jag tror att SLU är en lösning som passar oss bra. Många var oroliga för att laboratoriet skulle behöva flytta, men den frågan är helt borta nu. SLU verkar inte tycka att det är några problem med att driva verksamhet på flera orter, säger Magnus Appelberg. En oro som ändå i viss mån finns kvar är frågan om hur man passar in på SLU. För de som har valt att jobba inom en myndighet kan det kännas ovant att hamna vid ett universitet. Vår verksamhet vid Fiskeriverket har varit styrd. Vi har bedrivit miljö- och resursövervakning och forskning inom myndighetens ramar. Nu när vi blir en institution får vi i högre utsträckning forma vår egen verksamhet, vilket också är positivt, säger Magnus Appelberg. De olika laboratorierna kommer att öka SLU:s kompetens om fisk och marina miljöer. Redan i dag finns det samarbeten mellan SLU och Fiskeriverket, men Magnus Appelberg skissar tillsammans med andra kollegor på fler sådana gemensamma projekt ihop med SLU-forskare, bland annat vid Vilt, fisk och miljö. Bra stämning på arbetsplatsen Teija Aho är chef för forskargruppen Resurs och fiske. Där arbetar man med att ta reda på hur mycket fisk som finns och vad som påverkar bestånden till exempel den allt större sälstammen. Forskarna undersöker bland annat om man kan klara fisket i sältäta områden genom >> Läs mer om överföringen av Fiskeriverkets FoU till SLU https://internt.slu.se/fiv-till-slu 12 «RESURS 2.11 RESURS 2.11» 13

FÖR MEDARBETARE VID SLU. Fokus pa nya VH-fak. Debatt: miljoanalytiker efterlyser karriarstege

FÖR MEDARBETARE VID SLU. Fokus pa nya VH-fak. Debatt: miljoanalytiker efterlyser karriarstege ESURS 2.08 FÖR MEDARBETARE VID SLU. Fokus pa nya VH-fak.. Debatt: miljoanalytiker efterlyser karriarstege... studenter Onskar klarsprak!.. I SKRIVANDE STUND INFORMATIONSAVDELNINGEN Box, 7077, 750 07 Uppsala

Läs mer

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword ESURS 3.10 FÖR MEDARBETARE VID SLU Studieavgifter så slår de Doktorand utvecklar avel i Afrika Internationell forskning stimuleras Bilingual crossword "Swedes have a good work-life balance" SLU och världen

Läs mer

Ung, ambitiös och framgångsrik

Ung, ambitiös och framgångsrik EQUUS sid 4-5 Gabriella Strandäng vill bidra till att förbättra den svenska aveln Ung, ambitiös och framgångsrik sid 7 Hästar på EU:s agenda sid 10-11 Tre års studier för hippologer sid 15 Succé för brukshästar

Läs mer

Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12. för medarbetare vid slu nr 3/2005

Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12. för medarbetare vid slu nr 3/2005 resurs för medarbetare vid slu nr 3/2005 Vart leder examen 2 DET OKÄNDA SLU 6 KOLET & KLIMATET 8 TJOCKASTE AVHANDLINGEN? 10 PORTRÄTT AV EN GÄSTPROFESSOR 12 1 SNABBT GENOMSLAG FÖR BLOMNING 14 UTBILDNING

Läs mer

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet

magasin små, små bakterier av stor betydelse Liisa Husu professor på internationell Carolina till FN-praktik för Afrika tog Örebro universitet Nº 1 2012 Örebro universitet magasin små, små bakterier av stor betydelse NY KEMIUTBILDNING PÅ VÄG MOT SUCCÉ Passionen för Afrika tog Carolina till FN-praktik NYA BYGGPROJEKT FÖR VÄXANDE UNIVERSITET Liisa

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006 resurs för medarbetare vid slu nr 4/2006 Ann-Christin om livet som rektor och lite till KOSSOR TILL KUNGEN STUDENTER PÅ TRÅDEN VAD ÄR KLUSTER? GRISEN SOM MODELLDJUR 1 VÅR EGEN TROLLKARL PENSIONERAS RESURS

Läs mer

Vision Skövde 2025. Vår väg mot. Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling.

Vision Skövde 2025. Vår väg mot. Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling. Vår väg mot Vision Skövde 2025 Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling. Fiber som bygger NÄTVERK Med EU-pengar, kommunalt stöd och eget kapital grävs

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 INSPIRATION INTERVJUER UTSTÄLLARE INNEHÅLL 9 PROGRAM 10 FÖRELÄSNINGAR 20 STARTA EGET 23 TIPS OCH RÅD 33 INTERVJUER 51 UTSTÄLLARE 98 MÄSSKARTA ANSVARIG UTGIVARE: Natalie Henriksson

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Stockholms universitetsnytt 6/2001. Rekrytering och mångfald. Retorik i krig. Polarfeber på Arktis. SCFAB invigt sidan 11 14

Stockholms universitetsnytt 6/2001. Rekrytering och mångfald. Retorik i krig. Polarfeber på Arktis. SCFAB invigt sidan 11 14 Stockholms universitetsnytt 6/2001 Retorik i krig Rekrytering och mångfald Polarfeber på Arktis SCFAB invigt sidan 11 14 Administration för forskning och utbildning SU-NYTT 6/2001 Willmar Sauter DEKANUS

Läs mer

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 IVA maktfaktor AKTUELLT NUMMER 4 2013 Doldisen som är en i forskningen 8 Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 EU:s FLAGGSKEPP Grafenforskning för miljarder Wetterberg om Wallenbergs betydelse

Läs mer

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #04/2009 ÅRGÅNG 68 Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix Nu 8 sidor! Kunskap för klokare vård Välkommen

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig 6/2008 Dekaner diskuterar framtiden Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig Satsning på ledande humaniora Forskningspropositionen tillför Stockholms universitet nya permanenta resurser, 66

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Räds inte tufft jobb Möt Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ sid 28

Räds inte tufft jobb Möt Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ sid 28 linköpings universitet nr 1 2011 Med fokus på lärande sid 22-25 Räds inte tufft jobb Möt Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ sid 28 Avfall blir värdefull råvara Kretsloppstänkande i industrin

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

A lum n it i d n i n gen

A lum n it i d n i n gen A lum n it i d n i n gen En specialutgåva av ipikuré nr 5 2010/2011 Fokus: Innovation & entreprenörskap A l um n i t i d n i n g e n Hej Tidningen du just nu håller i har arbetats fram ideellt av en grupp

Läs mer

August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter

August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter August-pristagare dras till SOL LTH har bäst koll på sina studenter udda praktik fullt blås! 2 LUM nr 9 2011 2 februari Röret ska inte stickas för långt ner i vattnet. Varje sångare ska ha ett eget rör,

Läs mer

3/2008. Forskare som påverkar samhället. 40 år efter ockupationen Fler sökande till hösten Kunskap utifrån

3/2008. Forskare som påverkar samhället. 40 år efter ockupationen Fler sökande till hösten Kunskap utifrån 3/2008 Forskare som påverkar samhället 40 år efter ockupationen Fler sökande till hösten Kunskap utifrån En vår fylld av spännande institutionsbesök Terminen är snart slut. Jag blir lika överraskad varje

Läs mer