World Class Charging Systems BELATRON HF. Den nya riktlinjen för switchade laddningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "World Class Charging Systems BELATRON HF. Den nya riktlinjen för switchade laddningssystem"

Transkript

1 World Class Charging Systems BELATRON HF Den nya riktlinjen för switchade laddningssystem

2 BENNING har utvecklat och tillverkat laddningssystem för traktionära applikationer i mer än 50 år. Med redan 10 års erfarenhet av switch-teknik introducerade BENNING 1997 BELATRON HF-serien som blev en milsten i många år. BENNINGs exklusiva BELATRON-koncept har ytterligare förfinats fram till idag. Den senaste generationen av BELATRON HF-serien sätter igen nya standarder i effektivitet, pålitlighet och tillgänglighet. Vidare ger den framtida flexibilitet och högsta nivå av informationsmöjligheter. Utvecklingen av den nya serien har tagit hänsyn till framförallt slutanvändarnas krav vid konstruktionen. Dagens inköpsbeslut baseras inte längre uteslutande på investeringskostnaden utan är kraftigt influerade av kostnaden för livscykeln. Det sistnämnda är sant för slutanvändaren men ännu mer för operatörerna av stora flottor. Karaktäristik: Effektfaktor cos ϕ nära 1 Sinusformad inström (Aktiv power factor correction) Försumbart strömrippel Hög verkningsgrad Pulskaraktäristik BELATRON-karaktäristik Grafisk display Statusvisning Fördel: Nästan bara aktiv effekt tas ur elnätet Låga störningar på elnätet enligt EN Minskad temperatur i batteriet och därmed längre batterilivslängd Minskad energiförbrukning Jonisk blandning av elektrolyten gör extra utrustning för pneumatisk syracirkulation onödig Ger en laddningsprocess som är oberoende av batteriets ålder, batteritemperatur, laddningsspänning eller hur djupurladdat batteriet är. Menystyrd drift med soft keys, meddelanden i klartext Stor, tydlig visning av laddningsstatus. Avläsbar från långt avstånd.

3 : Högsta effektivitet i kompakt design BELATRON-laddare baseras på switchteknik. Den likriktade inspänningen omvandlas till växelspänning med en hög frekvens kring 50 khz. Switchteknologin minskar laddarnas volym och vikt med en faktor av 5. Vidare ökar verkningsgraden ordentligt jämfört med oreglerade eller tyristorstyrda laddare. Genom användning av den modernaste tekniken är effektfaktorn 1 för 1-fas-laddare och 0,9 för 3-fas-laddare. Den ideala sinuskurvan på inströmmen uppnås genom en sinus-förstärkare eller power factor correction (PFC). För installation i 19 -rack eller för service är BELATRON HFs kraftdel monterat i separat kapsling. Denna moduluppbyggnad ger högsta säkerhet till skillnad från laddare som använder två eller flera moduler monterade jämsides. Högre DC-kraft från 1-fas-system På grund av den 20 % högre verkningsgraden är DC-kraften högre jämfört med normal laddare och med relativt låg nätström. Detta möjliggör att även BELATRON HF 24 V / 120 A är en 1-fas-enhet. För det första är 1-fas-enheter mer ekonomiska än 3-fas-enheter, vilket redan ger reducerade investeringar genom att välja BELATRON HF. För det andra undviks följdkostnader i form av elektriska installationer i lokalerna i form av kabelareor, dimensioner på nätkontakterna och högre selektivitet då den nominella inströmmen håller sig under 16 A. nät Ua styrningl Princip för switchteknik återkoppling Lättillgänglig information och driftsäkerhet med hjälp av en stor statusindikator, grafisk display och menysystem Den unika statusindikatorn ger ökad läsbarhet på laddarens status från långa distanser, speciellt i stora installationer och laddarlokaler. Laddarens aktuella status syns tydligt. En genomtänkt meny används för att styra driften av laddaren med knappar på frontpanelen. Meddelanden visas i klartext på respektive språk. Den bakgrundsbelysta displayen ger hög kontrast och ökad tittvinkel. Den menydrivna manövreringen ger användaren snabb tillgång till styrningen. Viktiga data som exempelvis mätvärdena för senaste laddningscykeln och laddningsparametrarna kan visas. Laddarens inställningar kan enkelt ändras och status/ felmeddelanden visas klart och tydligt med textmeddelanden. GUL = laddning ORANGE = gasladdning GRÖN = laddning klar Timerklocka veckovis Batteridata RÖD = fel Grundinställningar

4 Pricipen för BELATRON: Den enda laddningskurvan med dl/dt-avstängning Till skillnad från oreglerade laddare är styrenheten för laddning väldigt viktig. Den är hjärtat i laddaren och styr ut rätt laddningsström beroende på batteriets status i form av kapacitet, temperatur, ålder, etc. Detta för att få den bästa kompromissen mellan kortast möjliga återladdning, låg batteritemperatur och lång batterilivslängd. Enligt principen för BELATRON slås laddningen av när laddningsströmmen inte längre omvandlas till elektrisk energi i batteriet, detta sker när en konstant laddningsström uppnås. Denna teknik undviker skadlig över- eller underladdning. Alla andra slutladdningspunkter är ännu mer kompromisser. T.ex. batterispänning, kapacitetsbalansering, etc är alla temperaturberoende. Vidare beror många parametrar på batteriets ålder och är därför inte helt pålitliga. C[Ah] U[V] I[A] V/C I/% I Puls laddningstid [h] Laddning enligt BELATRON-karaktäristik U Puls t Pulsladdningskurva Pulsladdningskurva BELATRON HF-serien erbjuder en pulsladdningsteknik som ger så kallad jonisk elektrolytcirkulation. Teknologin säkerställer en korrekt blandning av elektrolyten genom högströmspulser under laddningscykelns slutfas. Strömpulserna genererar gasningsfaser som blandar elektrolyten och förhindrar bildningen av syralager. Fördelen med pulsladdningstekniken är kraftigt reducerade laddningstider jämförbara med system med pneumatisk syracirkulation. Den joniska blandningen förkortar tiden för gasningsfasen. På grund av den minskade laddningsfaktorn minskar behovet av underhåll då den låga utsöndringen av gas håller vattenförbrukningen nere och ger sänkt temperaturutveckling. De ekonomiska fördelarna består utav mindre investeringar och en högre tillförlitlighet då inga mekaniska komponenter som slangar och luftanordningar behövs.

5 Laddningskurva med högströmspulser ger kontinuerlig drift utan batteribyten Denna speciella laddningsteknik specifik för BELATRON ger en komplett återladdning inom 2-3 timmar alternativt möjlighet till kortvarig inkoppling de stunder fordonet inte används för kontinuerlig användning utan batteribyte. Grunden för laddningstekniken är en kurva med högströmspulser. Den relativt höga strömmen har visats i långtidsstudier inte leda till några problem hos moderna batterier. Genom kontinuerlig drift, endast avbruten av kortvariga laddning då fordonet inte används kan ge besparingar på utbytesbatterier, tid för batteribyte, restid och drift av batteriladdningsstationer. Det resulterar i att investerings- och driftskostnaderna kan reduceras kraftigt. Denna teknik har funnits i BELATRON HFsystemen under många år. U[V] C[Ah] T[ C] I[A] BP GP t[s] Karaktäristik med högströmspulser Laddningsteknologi och påverkan på temperaturutvecklingen i batterierna En relativt stor del av temperaturutvecklingen under laddningen beror på smutsig DC-ström. Med konventionella laddare innehåller DC-strömmen störningar i form av lågfrekvent AC-rippel som omvandlas till värme vilket bidrar till den generella uppvärmningen av batteriet. Denna temperaturstigning påverkar den kemiska reaktionen som begränsar batteriets åldrande och därmed batteriets livslängd (se ZVEI Considerations on the life expectancy of traction batteries ). laddar batteriet med minimalt rippel i laddningsströmmen. Detta minskar batteriets temperaturstigning med upp till 30 % jämfört med konventionella laddare. Enligt undersökning från ZVEI ökar livslängden med ca 10 %. Elektromagnetisk komatibilitet (EMC) en standard för produktkvalitet På grund av de höga tekniska kraven på BELATRON HF klarar den alla normer för EMC och störningar på nätet. Det sistanämnda stör det allmänna elnätet med oönskade övertoner. En mätning av kompatibiliteten är verkningsgraden cos ϕ. Ett typiskt värde för kompatibla system är över 0,9. För verkningsgraden ger detta ett värde på ca %. En ofta förbisedd aspekt på ej EMC-kompatibla system är att försäkringen inte gäller ifall skadan är orsakat av ej godkända produkter. Den tekniska kompetensen, som är garanterad genom att produkten är certifierad, anses som ett grundkrav för leverantörer och operatörer.

6 Kostnadsoptimering: Sparade kostnader i investering och drift Laddningssystem drar AC kraft från elnätet och omvandlar det till DC-kraft på utgångssidan för att ladda batteriet. Relationen mellan hur mycket som dras från elnätet och hur mycket som ges på utgången bestämmer verkningsgraden. Den nya BELATRON HF-generationen har en verkningsgrad på upp till 93 % genom att använda den modernaste kraftelektroniken (Quasi-Resonance-Teknik). Detta är ca 20 % högre än vad en konventionell laddare med jämförbar utefffekt uppnår. I praktiken ger detta inte bara lägre värmeutveckling utan även reducering av inströmmen som tas från byggnadens elnät. Som exempel, även ett batteri på 24 V / 1100 Ah kan laddas med en 1-fas-laddare. Ekonomiska besparingar i form av elinstallation för spänning (230 V istället för 400 V), mindre kabelareor, valbarhet, kostnad för kontakterna på ingångssidan och inte minst den generella installationskostnaden. Speciellt i nya installationer finns det enorm potential för kostnadsbesparingar under projektplaneringsfasen och man undviker kostsamma utökningar av nätkraften för expansion av befintliga installationer. Effektförbrukning [kwh] Tyristorstyrd BELATRON HF Jämförelse av effektförbrukning under laddning laddningstid [h] Räkneexempel Nedan följer ett exempel för kalkylering av kostnaden: Batteri 48 V 600 Ah 80 % urladdning Medelvärde laddningsspänning 2,37 V / cell Laddningsfaktor 1,18 Den nödvändiga energin för en fulladdning är då 32,2 kwh (Pout). Relationen mellan den nödvändiga energin och energin från elnätet (P in ) är P in = P out /η Den nödvändiga energin för primärsidan för respektive laddningsteknik blir därmed: med η = 0,93: 34,6 kwh Energibesparningen vid varje fulladdning blir 6,7 kwh. Detta resulterar i en besparing på 7 SEK per laddning (vid en energikostnad på 1 SEK / kwh) jämfört med konventionella laddare. Livstiden för ett laddningssystem är vanligtvis 2-3 batterigenerationer. Med o.n besparingarna betalar sej laddaren inom livslängden på första batterigenerationen, endast räknat med besparingarna för energikonstnaderna (en-skiftsdrift, 240 arbetsdagar / år). Om även underhållskostnaderna (enligt VDI) räknas in kan vinsten nås mycket tidigare, ca 2 år. Vidare är återladdningen med HF-teknologi skonsammare för batteriet. Detta resulterar i ytterligare besparingar p.g.a. längre batterilivslängd, främst p.g.a. den lägre batteritemperaturen. Detta leder till ytterligare kortare tid för återbetalning - under 2 år. Konventionellt oreglerat laddningssystem med η = 0,78: 41,3 kwh (typisk verkningsgrad för 1- och 2-fas-laddare)

7 Tekniska data Laddare BELATRON HF för traktionära batterier Ut- Fritt ventilerat Fritt ventilerat Fritt ventilerat slutet Nominell Nät- Kapsling Vikt Typ spänn- batteri batteri batteri batteri ström ström ing laddningstid laddningstid laddningstid laddningstid utan.sc 7,5-8 h utan.sc 8,5-10 h utan.sc 10,5-13 h h med SC 5,5-6,5 h med SC 7-8 h** med SC 8,5-11 h [V] [Ah]* [Ah]* [Ah]* [Ah]* [A] [A] [kg] ,3 FWG 3 22 E 230 G 24/ 20 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 25 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 35 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 50 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 65 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 85 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 100 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 120 B-FBHF ,5 FWG 6 36 D 400 G 24/ 150 B-FBHF ,5 FWG 6 36 D 400 G 24/ 170 B-FBHF S D 400 G 24/ 190 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 36/ 20 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 36/ 25 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 36/ 35 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 36/ 50 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 36/ 65 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 36/ 85 B-FBHF ,5 FWG 6 36 D 400 G 36/ 100 B-FBHF FWG 6 36 D 400 G 36/ 120 B-FBHF FWG 6 36 D 400 G 36/ 150 B-FBHF S D 400 G 36/ 170 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 48/ 20 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 48/ 25 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 48/ 35 B-FBHF ,6 FWG 3 22 E 230 G 48/ 50 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 48/ 65 B-FBHF ,5 FWG 6 36 D 400 G 48/ 85 B-FBHF ,8 FWG 6 36 D 400 G 48/ 100 B-FBHF ,3 FWG 6 36 D 400 G 48/ 120 B-FBHF ,5 FSG D 400 G 48/ 150 B-FBHF ,5 FSG D 400 G 48/ 170 B-FBHF ,6 FWG 3 22 E 230 G 80/ 20 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 80/ 25 B-FBHF ,3 FWG 3 22 E 230 G 80/ 35 B-FBHF ,8 FWG 6 36 D 400 G 80/ 50 B-FBHF ,6 FWG 6 36 D 400 G 80/ 65 B-FBHF FWG 6 36 D 400 G 80/ 85 B-FBHF ,3 FSG D 400 G 80/ 100 B-FBHF FSG D 400 G 80/ 120 B-FBHF FSG D 400 G 80/ 150 B-FBHF S D 400 G 80/ 170 B-FBHF * Generella värden, se batteritillverkarens dokumentation för aktuella data ** Med jonisk elektrolytcirkulation Med reservation för ändringar. Kapsling Typ Dimensioner [mm] Höjd Bredd Djup FWG 3 * FWG 6 * FSG S * Dimensioner utan kabelfäste

8 19-tums rackmontering: Industristandard med BELATRON HF från BENNING Laddningsstationer hos operatörer för stora truckflottor bidrar till väldigt höga investeringskostnader och driftskostnader. Med den moduluppbyggda mekaniska konstruktionen hos BELATRON HF 19 industriladdningssystem minskar de initiellla konstaderna och även driftskostnaderna drastiskt. Baserat på de kompakta BELATRON HF-modulerna kan nästan vilken konfiguration som helst integreras i ett litet utrymme. Allt ifrån sexfaldiga laddningssystem som 6 x 24 V / 120 A upp till 80 V / 600 A, integrerat i 19 industrirackskåp. Denna teknologi tillåter genom en decentraliserad installation att förutse framtida laddare i förväg. En 19 plug-in-modul kan enkelt installeras och tas i drift. Genom den unika finesssen hos BELATRON HF som kompenserar spänningsfall i laddningskabeln upp till 50 m utan att justera kontaktdonen eller kabelarean ger detta system hög flexibilitet. Systemets höga grad av säkerhet passar utmärkt vid ställen där driften är kritisk, där truckars funktion måste upprätthålllas ständigt. Vid fel hos laddningsutrustningen kan den felande modulen bytas ut inom minuter. Inte ens programmering av den nya laddaren är nödvändig. BELATRON HF är framtidssäker: Funktioner och optioner Funktioner: Stor display för aktuell laddningstatus Grafisk display med soft keys BENNING Plug & Charge: Helautomatisk laddningsprocess USB-gränssnitt Realtidsklocka för tidskontrollerad fördröjning av start Service och driftsmjukvara Självprogrammerande moduler, d.v.s. ingen omprogrammering vid utbyte Redo för framtiden: 19 rackmontering Uppdatering genom EEprom flashminne Ytterligare funktioner genom användning av BatCom Koppling till hanteringssystem Optioner: System för syracirkulation Automatiskt system för vattenpåfyllnad Yes / [ ] Alla dina behov av HF-system: Det är inte bara HF-teknologin som ger hög kvalitet och kraft hos laddningssystemet, utan av summan av alla detaljer. Detta resulterar i att de förväntade fördelarna uppnås och framtida investeringar. För att göra en jämförelse, se följande bocklista som hjälper till att jämföra viktiga kriterier för dina speciella driftsbehov. No [ ] [ ] Stort teckenfönster för aktuell status [ ] [ ] Grafisk display med menystyrd drift och hjälpfunktion [ ] [ ] Cos ϕ > 0,9 [ ] [ ] 1-fas upp till 24 V / 120 A, 48 V / 65 A [ ] [ ] dl / dt-avstängning för exakt avkänning av fulladdat batteri [ ] [ ] Verkningsgrad 93 % [ ] [ ] I x R-kompensation upp till 50 m utan byte av kontaktdon eller kabelareor [ ] [ ] Temperaturstyrd återladdning som option [ ] [ ] Programmerbar fördröjning av start [ ] [ ] Programmerbar tidsbrytare per veckobasis [ ] [ ] Kommunikation med batterikontroller [ ] [ ] Möjlighet till integration med hanteringssystem BHF-19 fyrdubbel laddare Vid nödläge Vid nödsituationer finns hjälp att få via hotline hos BENNING +49 (0) / BENNINGs egna kontaktpersoner som är insatta i teknologin finns tillgängliga 24 timmar om dagen / 7 dagar i veckan. ELDACO AB Box 990, Hovslagarevägen 3B S Sollentuna Tel / Fax / S 11/2004 paus Design & Medien, Bocholt Med reservation för ändringar. Tryckt på klorinfritt papper.

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Battery management BATTERY MANAGEMENT

Battery management BATTERY MANAGEMENT BATTERY MANAGEMENT Battery management BATTERY MANAGEMENT 1 Innehållsförteckning Vad man bör veta om batterier... 2 Vad är ett batteri?... 2 Batteriets funktion... 2 Urladdning... 2 Laddning... 2 Batterityper...

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

Tekniska data Smarta laddare Lifetech XFC TM

Tekniska data Smarta laddare Lifetech XFC TM Tekniska data Smarta laddare Lifetech XFC TM Lifetech XFC TM Hawker XFC TM ändrar sättet att arbeta för alltid! Den nya Hawker Lifetech XFC-serien består av enfas och trefas laddare, 4 V till 7 V. Serien

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

ETT NYTT BATTERILADDNINGSSYSTEM MED ÖVERVAKNING

ETT NYTT BATTERILADDNINGSSYSTEM MED ÖVERVAKNING MicroPower ACCESS ETT NYTT ATTERILADDNINGSSYSTEM MED ÖVERVAKNING Micropower Access batteriladdningssystem med prioritering, i världsklass! Vi vet att alldeles för många batterier kasseras och byts ut för

Läs mer

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Batteri DC-DC-omvandlare Puls DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Lastström 10 A Endast 1 st 12 V batteri Optimerad laddning av batteriet Valbara backup-tider Reläutgångar för status Användningsområde

Läs mer

UPS AVBROTTSFRI KRAFT VA

UPS AVBROTTSFRI KRAFT VA AVBROTTSFRI KRAFT 800-3000VA VI 800/1500SC PW VI 800/1500SC är en Line-Interactive UPS med ren sinusvågs ut både vid nät- och batteridrift. Designad för att uppfylla höga säkerhetskrav. En HID-kompatibel

Läs mer

ENERPURE SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP

ENERPURE SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP ENERPURE SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP VAD ÄR ENERPURE? ENERPURE är designade med state-of-the-art Pure Lead- Thin Plate teknologi för att erbjuda extremt lång

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se STARTKLAR MED CALIX Batteriladdarsortiment www.calix.se 1 INNEHÅLL Varför behövs batteriladdare?... 3 Personbil... 4 Buss och lastbil... 5 Jordbruksmaskiner... 6 Entreprenadmaskiner... 7 Industri... 8

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för V 1.7 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och bruksanvisning Funktioner... 3 Säkerhetsriktlinjer:... 4 Kopplingsskiss...

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Model 9035 - Battery Charger/UPS

Model 9035 - Battery Charger/UPS Model 9035 - Battery Charger/UPS Introduktion Option 9035, Battery Charger/UPS har följande huvudfunktioner:! Används som reservkraftsystem i EXOflex tillsammans med Main Power PIFA EP1011 och två seriekopplade

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Intelligent Energi i Laddare & id Laddare. www.cemont.se

Intelligent Energi i Laddare & id Laddare. www.cemont.se Intelligent Energi i Laddare & id Laddare www.cemont.se SÄKER Skadar ej bilens elektronik SNABB Snabbare än transformatorladdare INTELLIGENT BATTERILADDARE MED INVERTER TEKNOLOGI UNIVERSAL Passar alla

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning.

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. ANVÄNDARINSTRUKTIONER Universell batteriladdare 150 1500 ma 900011 CE Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. Varning! Viktiga

Läs mer

SOLEL till Båten ger frihet på sjön

SOLEL till Båten ger frihet på sjön SOLEL till Båten ger frihet på sjön Båtar används i dag allt mer som fritidsbostäder under helger och semesterperioder. Navigationsutrustning, övrig elektronik, TV, belysning och kylskåp i båten behöver

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

PURE LEAD SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP

PURE LEAD SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP PURE LEAD SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP VAD ÄR PURE LEAD? PURE LEAD är designade med state-of-the-art Pure Lead- Thin Plate teknologi för att erbjuda extremt

Läs mer

VARIODYN D1 Comprio. Talat utrymningslarm för alla typer av byggnader

VARIODYN D1 Comprio. Talat utrymningslarm för alla typer av byggnader VARIODYN D1 Comprio Talat utrymningslarm för alla typer av byggnader Lätt att använda med hög kvalitet och enkelt underhåll. Högt och tydligt: Talat utrymningslarm Ett talat utrymningslarm räddar liv.

Läs mer

Mikroprocessorstyrd Batteritestare

Mikroprocessorstyrd Batteritestare Bruksanvisning Mikroprocessorstyrd Batteritestare 12V 0.3A-25A 24V 0.3A 25A Svensk Version Introduktion: Med denna mikroprocessorkontrollerade kapacitetstestare kan man mäta upp batteriers kapacitet. Stoppspänning

Läs mer

Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Mer energi för småtraktion Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry och Hawker XFC är gruppkärlsbatterier för all slags användning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 Smart

Läs mer

MasterPower 12 V 700 A

MasterPower 12 V 700 A Bruksanvisning S MasterPower 12 V 700 A ELEKTRON-BREMEN Fabrik für Elektrotechnik GmbH Postfach 10 59 60 D - 28059 Bremen Telefon +49 / (0)421 / 54 90 6-0 Telefax +49 / (0)421 / 54 90 619 vertrieb@elektron-bremen.de

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning.

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. Brandlarm med integrerad nödbelysning i teknikens framkant. Prodex FIREscape

Läs mer

Användarmanual Net Dialog UPS

Användarmanual Net Dialog UPS ANVÄNDARMANUAL Användarmanual Net Dialog UPS SID BESKRIVNING UPS 2 KOMMUNIKATIONSINTERFACE 4 INKOPPLING OCH INSTALLATION 4 TEKNISKA DATA 5 Eurotech AB Nytorpsvägen 24 183 53 TÄBY TEL: + 46 (0) 8-473 08

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 SMART

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD. Applikationer. Egenskaper

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD. Applikationer. Egenskaper KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD Applikationer 775 är en digital, kompakt värmemängdsmätare För värme och kyla i fastighetssystem, närvärme eller fjärvärme. Tilläggsmoduler möjliggör ett brett användningsområde

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Tackvare att Odyssey till fullo utnyttjar alla fördelar med AGM-teknologin (Absorbed Glass Mat) så får man två batterier i ett. Batteriet kan djupurladdas i cykliska

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

4kW Solcellspaket Produktblad

4kW Solcellspaket Produktblad 4kW Solcellspaket Produktblad Innehållsförteckning: Översikt över inkluderade produkter och garantier Teknisk Specifikation Utförande av montering & Installation Försäkringar & Ansvar 4kW Solcellspaket

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

STANDARD- BATTERILÖSNINGAR HAWKER PERFECT PLUS

STANDARD- BATTERILÖSNINGAR HAWKER PERFECT PLUS STANDARD- BATTERILÖSNINGAR HAWKER PERFECT PLUS DEN EFFEKTIVA BATTERILÖSNINGEN STANDARD- BATTERILÖSNINGAR OPTIMERAD STORLEK VARFÖR PLUS? ÖVERLÄGSEN EFFEKTIVITET OCH TILLFÖRLITLIGHET FÖRBÄTTRAD KAPACITET

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Flexibla elektriska linjärmoduler

Flexibla elektriska linjärmoduler Flexibla elektriska linjärmoduler Kortfattad introduktion på Svenska Plug & Play "Redo att användas direkt ur förpackningen" Det enkla och användarvänliga alternativet till pneumatik Ger kontrollmöjligheter

Läs mer

BATTERIKURS. Kursprogram

BATTERIKURS. Kursprogram Kursprogram BATTERIKURS Företagspresentation Nordic Battery och Addtech Batterityper Batterier i Båtar Trojan Fullriver MK batterier Batteriladdning Batteritestning och felsökning Batteriets livslängd

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för stationära batterier av typen ventilreglerade (AGM) Utgåva TBE 113:2 2 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 1.1

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

MANuAL XS 0.8. till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i. tekniken inom batteriladdning.

MANuAL XS 0.8. till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i. tekniken inom batteriladdning. 12V/0.8A MANuAL gratulerar till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken

Läs mer

AWARD 2008. Självjusterande kedjespännare GOOD DESIGN. Ögonblicklig installation Inga monteringskostnader

AWARD 2008. Självjusterande kedjespännare GOOD DESIGN. Ögonblicklig installation Inga monteringskostnader KEDJESPÄNNARE GOOD DESIGN AWARD 2008 Japan Industrial Design Promotion Organization Självjusterande kedjespännare Ögonblicklig installation Inga monteringskostnader Utan kedjedrev Även i reverserande drifter

Läs mer

Sortimentöversikt / innehåll

Sortimentöversikt / innehåll Mätomvandlare Sortimentöversikt / innehåll IME presenterar ett komplett program mätomvandlare för mätning inom elkraft och process. Serierna D4,D6,D8 är tillverkade i enighet med kraven som finns angivna

Läs mer

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontcollänläggning VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 DATUM 2014-08-14 SAMRAD AFS. NS, DP /WA' tfsrf TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD? LS-omriktare 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Att uppnå det omöjliga

Att uppnå det omöjliga 1 Att uppnå det omöjliga Ta kontroll över landströmmen med Phoenix Multi/ Multiplus från Victron Energy Ibland kan funktionerna hos nya produkter vara så unika att fördelarna kan vara svåra att förstå

Läs mer

Stay in charge rät ddnin rje Ång

Stay in charge rät ddnin rje Ång Stay in charge RÄTT LADDNING VARJE GÅNG En ny generation exideladdare Sköt om dina batterier så håller de längre. Exide Technologies har, som världsledande batteriproducent, all den kunskap som behövs

Läs mer

därför behöver båten batterier

därför behöver båten batterier för alla behov därför behöver båten batterier Starteffekt En båt som är utrustad med en motor behöver ett eller flera startbatterier för att motorn ska kunna starta. Ett startbatteri är specialutformat

Läs mer

BRUKSANVISNING KLART ATT ANVÄNDA ÅTERSTÄLLNINGS- KNAPP VARNINGSLAMPA FULLADDAT SE 39 NÄTKABEL NÄTKONTAKT* CTEK COMFORT CONNECT LADDNINGSKABEL

BRUKSANVISNING KLART ATT ANVÄNDA ÅTERSTÄLLNINGS- KNAPP VARNINGSLAMPA FULLADDAT SE 39 NÄTKABEL NÄTKONTAKT* CTEK COMFORT CONNECT LADDNINGSKABEL BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom batteriladdning.

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01 CENTRALBATTERISYSTEM FZLV Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01 Att visa vart man ska det är vår filosofi och affärsidé. Accenta AB marknadsför och säljer ett brett sortiment av hän visningsarmaturer,

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Hur mycket vet du om ditt batteri?

Hur mycket vet du om ditt batteri? smart Battery monitors WE MAKE BATTERY TESTING EAS Hur mycket vet du om ditt batteri? Kunskap är kraft. Öka kunskapen om ditt batteri. Förstå ditt batteri och öka dess livslängd. Med en Battery Bug använder

Läs mer

användar Manual NBGR-6/UN Manual SE rev1

användar Manual NBGR-6/UN Manual SE rev1 användar Manual BGR-6/U Manual SE rev1 ÖDLJUSBOX BGR-6/U IEHÅLLSFÖRTECKIG IEHÅLLSFÖRTECKIG Innehållsförteckning... 2 Installationsanvisning... 3 Inkopplingsexempel, anvisning 1-8... 4-7 Test och batteribyte...

Läs mer