World Class Charging Systems BELATRON HF. Den nya riktlinjen för switchade laddningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "World Class Charging Systems BELATRON HF. Den nya riktlinjen för switchade laddningssystem"

Transkript

1 World Class Charging Systems BELATRON HF Den nya riktlinjen för switchade laddningssystem

2 BENNING har utvecklat och tillverkat laddningssystem för traktionära applikationer i mer än 50 år. Med redan 10 års erfarenhet av switch-teknik introducerade BENNING 1997 BELATRON HF-serien som blev en milsten i många år. BENNINGs exklusiva BELATRON-koncept har ytterligare förfinats fram till idag. Den senaste generationen av BELATRON HF-serien sätter igen nya standarder i effektivitet, pålitlighet och tillgänglighet. Vidare ger den framtida flexibilitet och högsta nivå av informationsmöjligheter. Utvecklingen av den nya serien har tagit hänsyn till framförallt slutanvändarnas krav vid konstruktionen. Dagens inköpsbeslut baseras inte längre uteslutande på investeringskostnaden utan är kraftigt influerade av kostnaden för livscykeln. Det sistnämnda är sant för slutanvändaren men ännu mer för operatörerna av stora flottor. Karaktäristik: Effektfaktor cos ϕ nära 1 Sinusformad inström (Aktiv power factor correction) Försumbart strömrippel Hög verkningsgrad Pulskaraktäristik BELATRON-karaktäristik Grafisk display Statusvisning Fördel: Nästan bara aktiv effekt tas ur elnätet Låga störningar på elnätet enligt EN Minskad temperatur i batteriet och därmed längre batterilivslängd Minskad energiförbrukning Jonisk blandning av elektrolyten gör extra utrustning för pneumatisk syracirkulation onödig Ger en laddningsprocess som är oberoende av batteriets ålder, batteritemperatur, laddningsspänning eller hur djupurladdat batteriet är. Menystyrd drift med soft keys, meddelanden i klartext Stor, tydlig visning av laddningsstatus. Avläsbar från långt avstånd.

3 : Högsta effektivitet i kompakt design BELATRON-laddare baseras på switchteknik. Den likriktade inspänningen omvandlas till växelspänning med en hög frekvens kring 50 khz. Switchteknologin minskar laddarnas volym och vikt med en faktor av 5. Vidare ökar verkningsgraden ordentligt jämfört med oreglerade eller tyristorstyrda laddare. Genom användning av den modernaste tekniken är effektfaktorn 1 för 1-fas-laddare och 0,9 för 3-fas-laddare. Den ideala sinuskurvan på inströmmen uppnås genom en sinus-förstärkare eller power factor correction (PFC). För installation i 19 -rack eller för service är BELATRON HFs kraftdel monterat i separat kapsling. Denna moduluppbyggnad ger högsta säkerhet till skillnad från laddare som använder två eller flera moduler monterade jämsides. Högre DC-kraft från 1-fas-system På grund av den 20 % högre verkningsgraden är DC-kraften högre jämfört med normal laddare och med relativt låg nätström. Detta möjliggör att även BELATRON HF 24 V / 120 A är en 1-fas-enhet. För det första är 1-fas-enheter mer ekonomiska än 3-fas-enheter, vilket redan ger reducerade investeringar genom att välja BELATRON HF. För det andra undviks följdkostnader i form av elektriska installationer i lokalerna i form av kabelareor, dimensioner på nätkontakterna och högre selektivitet då den nominella inströmmen håller sig under 16 A. nät Ua styrningl Princip för switchteknik återkoppling Lättillgänglig information och driftsäkerhet med hjälp av en stor statusindikator, grafisk display och menysystem Den unika statusindikatorn ger ökad läsbarhet på laddarens status från långa distanser, speciellt i stora installationer och laddarlokaler. Laddarens aktuella status syns tydligt. En genomtänkt meny används för att styra driften av laddaren med knappar på frontpanelen. Meddelanden visas i klartext på respektive språk. Den bakgrundsbelysta displayen ger hög kontrast och ökad tittvinkel. Den menydrivna manövreringen ger användaren snabb tillgång till styrningen. Viktiga data som exempelvis mätvärdena för senaste laddningscykeln och laddningsparametrarna kan visas. Laddarens inställningar kan enkelt ändras och status/ felmeddelanden visas klart och tydligt med textmeddelanden. GUL = laddning ORANGE = gasladdning GRÖN = laddning klar Timerklocka veckovis Batteridata RÖD = fel Grundinställningar

4 Pricipen för BELATRON: Den enda laddningskurvan med dl/dt-avstängning Till skillnad från oreglerade laddare är styrenheten för laddning väldigt viktig. Den är hjärtat i laddaren och styr ut rätt laddningsström beroende på batteriets status i form av kapacitet, temperatur, ålder, etc. Detta för att få den bästa kompromissen mellan kortast möjliga återladdning, låg batteritemperatur och lång batterilivslängd. Enligt principen för BELATRON slås laddningen av när laddningsströmmen inte längre omvandlas till elektrisk energi i batteriet, detta sker när en konstant laddningsström uppnås. Denna teknik undviker skadlig över- eller underladdning. Alla andra slutladdningspunkter är ännu mer kompromisser. T.ex. batterispänning, kapacitetsbalansering, etc är alla temperaturberoende. Vidare beror många parametrar på batteriets ålder och är därför inte helt pålitliga. C[Ah] U[V] I[A] V/C I/% I Puls laddningstid [h] Laddning enligt BELATRON-karaktäristik U Puls t Pulsladdningskurva Pulsladdningskurva BELATRON HF-serien erbjuder en pulsladdningsteknik som ger så kallad jonisk elektrolytcirkulation. Teknologin säkerställer en korrekt blandning av elektrolyten genom högströmspulser under laddningscykelns slutfas. Strömpulserna genererar gasningsfaser som blandar elektrolyten och förhindrar bildningen av syralager. Fördelen med pulsladdningstekniken är kraftigt reducerade laddningstider jämförbara med system med pneumatisk syracirkulation. Den joniska blandningen förkortar tiden för gasningsfasen. På grund av den minskade laddningsfaktorn minskar behovet av underhåll då den låga utsöndringen av gas håller vattenförbrukningen nere och ger sänkt temperaturutveckling. De ekonomiska fördelarna består utav mindre investeringar och en högre tillförlitlighet då inga mekaniska komponenter som slangar och luftanordningar behövs.

5 Laddningskurva med högströmspulser ger kontinuerlig drift utan batteribyten Denna speciella laddningsteknik specifik för BELATRON ger en komplett återladdning inom 2-3 timmar alternativt möjlighet till kortvarig inkoppling de stunder fordonet inte används för kontinuerlig användning utan batteribyte. Grunden för laddningstekniken är en kurva med högströmspulser. Den relativt höga strömmen har visats i långtidsstudier inte leda till några problem hos moderna batterier. Genom kontinuerlig drift, endast avbruten av kortvariga laddning då fordonet inte används kan ge besparingar på utbytesbatterier, tid för batteribyte, restid och drift av batteriladdningsstationer. Det resulterar i att investerings- och driftskostnaderna kan reduceras kraftigt. Denna teknik har funnits i BELATRON HFsystemen under många år. U[V] C[Ah] T[ C] I[A] BP GP t[s] Karaktäristik med högströmspulser Laddningsteknologi och påverkan på temperaturutvecklingen i batterierna En relativt stor del av temperaturutvecklingen under laddningen beror på smutsig DC-ström. Med konventionella laddare innehåller DC-strömmen störningar i form av lågfrekvent AC-rippel som omvandlas till värme vilket bidrar till den generella uppvärmningen av batteriet. Denna temperaturstigning påverkar den kemiska reaktionen som begränsar batteriets åldrande och därmed batteriets livslängd (se ZVEI Considerations on the life expectancy of traction batteries ). laddar batteriet med minimalt rippel i laddningsströmmen. Detta minskar batteriets temperaturstigning med upp till 30 % jämfört med konventionella laddare. Enligt undersökning från ZVEI ökar livslängden med ca 10 %. Elektromagnetisk komatibilitet (EMC) en standard för produktkvalitet På grund av de höga tekniska kraven på BELATRON HF klarar den alla normer för EMC och störningar på nätet. Det sistanämnda stör det allmänna elnätet med oönskade övertoner. En mätning av kompatibiliteten är verkningsgraden cos ϕ. Ett typiskt värde för kompatibla system är över 0,9. För verkningsgraden ger detta ett värde på ca %. En ofta förbisedd aspekt på ej EMC-kompatibla system är att försäkringen inte gäller ifall skadan är orsakat av ej godkända produkter. Den tekniska kompetensen, som är garanterad genom att produkten är certifierad, anses som ett grundkrav för leverantörer och operatörer.

6 Kostnadsoptimering: Sparade kostnader i investering och drift Laddningssystem drar AC kraft från elnätet och omvandlar det till DC-kraft på utgångssidan för att ladda batteriet. Relationen mellan hur mycket som dras från elnätet och hur mycket som ges på utgången bestämmer verkningsgraden. Den nya BELATRON HF-generationen har en verkningsgrad på upp till 93 % genom att använda den modernaste kraftelektroniken (Quasi-Resonance-Teknik). Detta är ca 20 % högre än vad en konventionell laddare med jämförbar utefffekt uppnår. I praktiken ger detta inte bara lägre värmeutveckling utan även reducering av inströmmen som tas från byggnadens elnät. Som exempel, även ett batteri på 24 V / 1100 Ah kan laddas med en 1-fas-laddare. Ekonomiska besparingar i form av elinstallation för spänning (230 V istället för 400 V), mindre kabelareor, valbarhet, kostnad för kontakterna på ingångssidan och inte minst den generella installationskostnaden. Speciellt i nya installationer finns det enorm potential för kostnadsbesparingar under projektplaneringsfasen och man undviker kostsamma utökningar av nätkraften för expansion av befintliga installationer. Effektförbrukning [kwh] Tyristorstyrd BELATRON HF Jämförelse av effektförbrukning under laddning laddningstid [h] Räkneexempel Nedan följer ett exempel för kalkylering av kostnaden: Batteri 48 V 600 Ah 80 % urladdning Medelvärde laddningsspänning 2,37 V / cell Laddningsfaktor 1,18 Den nödvändiga energin för en fulladdning är då 32,2 kwh (Pout). Relationen mellan den nödvändiga energin och energin från elnätet (P in ) är P in = P out /η Den nödvändiga energin för primärsidan för respektive laddningsteknik blir därmed: med η = 0,93: 34,6 kwh Energibesparningen vid varje fulladdning blir 6,7 kwh. Detta resulterar i en besparing på 7 SEK per laddning (vid en energikostnad på 1 SEK / kwh) jämfört med konventionella laddare. Livstiden för ett laddningssystem är vanligtvis 2-3 batterigenerationer. Med o.n besparingarna betalar sej laddaren inom livslängden på första batterigenerationen, endast räknat med besparingarna för energikonstnaderna (en-skiftsdrift, 240 arbetsdagar / år). Om även underhållskostnaderna (enligt VDI) räknas in kan vinsten nås mycket tidigare, ca 2 år. Vidare är återladdningen med HF-teknologi skonsammare för batteriet. Detta resulterar i ytterligare besparingar p.g.a. längre batterilivslängd, främst p.g.a. den lägre batteritemperaturen. Detta leder till ytterligare kortare tid för återbetalning - under 2 år. Konventionellt oreglerat laddningssystem med η = 0,78: 41,3 kwh (typisk verkningsgrad för 1- och 2-fas-laddare)

7 Tekniska data Laddare BELATRON HF för traktionära batterier Ut- Fritt ventilerat Fritt ventilerat Fritt ventilerat slutet Nominell Nät- Kapsling Vikt Typ spänn- batteri batteri batteri batteri ström ström ing laddningstid laddningstid laddningstid laddningstid utan.sc 7,5-8 h utan.sc 8,5-10 h utan.sc 10,5-13 h h med SC 5,5-6,5 h med SC 7-8 h** med SC 8,5-11 h [V] [Ah]* [Ah]* [Ah]* [Ah]* [A] [A] [kg] ,3 FWG 3 22 E 230 G 24/ 20 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 25 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 35 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 50 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 65 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 85 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 100 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 24/ 120 B-FBHF ,5 FWG 6 36 D 400 G 24/ 150 B-FBHF ,5 FWG 6 36 D 400 G 24/ 170 B-FBHF S D 400 G 24/ 190 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 36/ 20 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 36/ 25 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 36/ 35 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 36/ 50 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 36/ 65 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 36/ 85 B-FBHF ,5 FWG 6 36 D 400 G 36/ 100 B-FBHF FWG 6 36 D 400 G 36/ 120 B-FBHF FWG 6 36 D 400 G 36/ 150 B-FBHF S D 400 G 36/ 170 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 48/ 20 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 48/ 25 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 48/ 35 B-FBHF ,6 FWG 3 22 E 230 G 48/ 50 B-FBHF FWG 3 22 E 230 G 48/ 65 B-FBHF ,5 FWG 6 36 D 400 G 48/ 85 B-FBHF ,8 FWG 6 36 D 400 G 48/ 100 B-FBHF ,3 FWG 6 36 D 400 G 48/ 120 B-FBHF ,5 FSG D 400 G 48/ 150 B-FBHF ,5 FSG D 400 G 48/ 170 B-FBHF ,6 FWG 3 22 E 230 G 80/ 20 B-FBHF ,5 FWG 3 22 E 230 G 80/ 25 B-FBHF ,3 FWG 3 22 E 230 G 80/ 35 B-FBHF ,8 FWG 6 36 D 400 G 80/ 50 B-FBHF ,6 FWG 6 36 D 400 G 80/ 65 B-FBHF FWG 6 36 D 400 G 80/ 85 B-FBHF ,3 FSG D 400 G 80/ 100 B-FBHF FSG D 400 G 80/ 120 B-FBHF FSG D 400 G 80/ 150 B-FBHF S D 400 G 80/ 170 B-FBHF * Generella värden, se batteritillverkarens dokumentation för aktuella data ** Med jonisk elektrolytcirkulation Med reservation för ändringar. Kapsling Typ Dimensioner [mm] Höjd Bredd Djup FWG 3 * FWG 6 * FSG S * Dimensioner utan kabelfäste

8 19-tums rackmontering: Industristandard med BELATRON HF från BENNING Laddningsstationer hos operatörer för stora truckflottor bidrar till väldigt höga investeringskostnader och driftskostnader. Med den moduluppbyggda mekaniska konstruktionen hos BELATRON HF 19 industriladdningssystem minskar de initiellla konstaderna och även driftskostnaderna drastiskt. Baserat på de kompakta BELATRON HF-modulerna kan nästan vilken konfiguration som helst integreras i ett litet utrymme. Allt ifrån sexfaldiga laddningssystem som 6 x 24 V / 120 A upp till 80 V / 600 A, integrerat i 19 industrirackskåp. Denna teknologi tillåter genom en decentraliserad installation att förutse framtida laddare i förväg. En 19 plug-in-modul kan enkelt installeras och tas i drift. Genom den unika finesssen hos BELATRON HF som kompenserar spänningsfall i laddningskabeln upp till 50 m utan att justera kontaktdonen eller kabelarean ger detta system hög flexibilitet. Systemets höga grad av säkerhet passar utmärkt vid ställen där driften är kritisk, där truckars funktion måste upprätthålllas ständigt. Vid fel hos laddningsutrustningen kan den felande modulen bytas ut inom minuter. Inte ens programmering av den nya laddaren är nödvändig. BELATRON HF är framtidssäker: Funktioner och optioner Funktioner: Stor display för aktuell laddningstatus Grafisk display med soft keys BENNING Plug & Charge: Helautomatisk laddningsprocess USB-gränssnitt Realtidsklocka för tidskontrollerad fördröjning av start Service och driftsmjukvara Självprogrammerande moduler, d.v.s. ingen omprogrammering vid utbyte Redo för framtiden: 19 rackmontering Uppdatering genom EEprom flashminne Ytterligare funktioner genom användning av BatCom Koppling till hanteringssystem Optioner: System för syracirkulation Automatiskt system för vattenpåfyllnad Yes / [ ] Alla dina behov av HF-system: Det är inte bara HF-teknologin som ger hög kvalitet och kraft hos laddningssystemet, utan av summan av alla detaljer. Detta resulterar i att de förväntade fördelarna uppnås och framtida investeringar. För att göra en jämförelse, se följande bocklista som hjälper till att jämföra viktiga kriterier för dina speciella driftsbehov. No [ ] [ ] Stort teckenfönster för aktuell status [ ] [ ] Grafisk display med menystyrd drift och hjälpfunktion [ ] [ ] Cos ϕ > 0,9 [ ] [ ] 1-fas upp till 24 V / 120 A, 48 V / 65 A [ ] [ ] dl / dt-avstängning för exakt avkänning av fulladdat batteri [ ] [ ] Verkningsgrad 93 % [ ] [ ] I x R-kompensation upp till 50 m utan byte av kontaktdon eller kabelareor [ ] [ ] Temperaturstyrd återladdning som option [ ] [ ] Programmerbar fördröjning av start [ ] [ ] Programmerbar tidsbrytare per veckobasis [ ] [ ] Kommunikation med batterikontroller [ ] [ ] Möjlighet till integration med hanteringssystem BHF-19 fyrdubbel laddare Vid nödläge Vid nödsituationer finns hjälp att få via hotline hos BENNING +49 (0) / BENNINGs egna kontaktpersoner som är insatta i teknologin finns tillgängliga 24 timmar om dagen / 7 dagar i veckan. ELDACO AB Box 990, Hovslagarevägen 3B S Sollentuna Tel / Fax / S 11/2004 paus Design & Medien, Bocholt Med reservation för ändringar. Tryckt på klorinfritt papper.

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 SMART

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Hur mycket vet du om ditt batteri?

Hur mycket vet du om ditt batteri? smart Battery monitors WE MAKE BATTERY TESTING EAS Hur mycket vet du om ditt batteri? Kunskap är kraft. Öka kunskapen om ditt batteri. Förstå ditt batteri och öka dess livslängd. Med en Battery Bug använder

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12)

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12) MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget.

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget. Energiförbrukningen i fastigheter förändras hela tiden. Ny elutrustning ersätter gammal samtidigt som allt fler apparater hamnar i våra hem. Köksutrustning som tidigare belastat flera faser ansluts numera

Läs mer

50 Hz laddare ME/ME II/TE 8MSE/8TSE 8TSE + luftpump KOSTEFFEKTIVA 50 HZ LÖSNINGAR FÖR LADDNING

50 Hz laddare ME/ME II/TE 8MSE/8TSE 8TSE + luftpump KOSTEFFEKTIVA 50 HZ LÖSNINGAR FÖR LADDNING 0 Hz laddare ME/ME II/TE 8MSE/8TSE 8TSE + luftpump KOSTEFFEKTIVA 0 HZ LÖSNINGAR FÖR LADDNING Marknaden av idag erbjuder ett mycket stort sortiment av traktionsbatterier för industriell användning. Många

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Vi säljer färdiga systempaket som man lätt kan bygga på med extra paneler och batterier då energibehovet växer.

Vi säljer färdiga systempaket som man lätt kan bygga på med extra paneler och batterier då energibehovet växer. 3 olika paket SOLEL TILL FRITIDSHUSET med Naps Standard och Mediumsystem 50W, 80W, 125W Med Naps Standard och Medium-systemen kan man sköta fritidsbostadens belysning, kylskåp, radio och TV. Till bastun

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

World Class Charging Systems. Batteriövervakare BATCOM. Innovativ design

World Class Charging Systems. Batteriövervakare BATCOM. Innovativ design World Class Charging Systems Batteriövervakare BATCOM Innovativ design Batteriövervakare BATCOM Innovativ design Personalen på stora batteridrivna truckflottor för lagerhantering har vanligtvis tillgång

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM DE ÄR INGEN KONS A MÄA SPÄNNING OCH SRÖM OM MAN VE HR DE FNGERAR! lite grundläggande el-mätteknik 010 INNEHÅLL Inledning 3 Grunder 3 Växelspänning 4 Effektivvärde 5 Likriktat medelvärde 6 Överlagrad spänning

Läs mer

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0 StarTech ID: USB3VDOCKH Denna HDMI -dockningsstation för bärbara datorer är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en arbetsstation i full storlek som

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden!

11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden! F200 Serien F400 Serien F600 Serien 11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden! AC, DC och AC+DC TRMS multi funktionstänger F200 Serien F400 Serien 2000 A AC / 3000 A DC AC/DC 60

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för MPPT 165 Duo Digital MPPT 250 Duo Digital MPPT 350 Duo Digital V 1.149 Kornettgatan 137, 656 34 Karlstad, +46 (0) 760 91 08 08 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor E-Nummer katalog Batteribackup för brand och rökluckor EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån.

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån. Om du vill ha bilen uppvärmd på morgonen låter du då motorvärmaren gå hela natten? För att spara energi använder de flesta någon form av timerstyrning. Bussar däremot använder motorvärmaren all tid de

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer