VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION -"

Transkript

1 VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION - BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Artikelnummer (Sweden) OM/SM-TDB/7(CE) INTERNATIONELL MODELL: TDB/7 (CE) Gryta med ångmantel Självständig enhet Elektriskt uppvärmd Bänkmonterad Rostfritt stål Tippande Modell med rattipp Modell med spaktipp DENNA BRUKSANVISNING MÅSTE SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. LÄS, SÄTT DIG IN I OCH FÖLJ DE ANVISNINGAR OCH VARNINGAR SOM VISAS I DENNA BRUKSANVIS- NING. SÄKERHETSANVISNING FÖRVARA ELLER ANVÄND INTE BENSIN ELLER ANDRA BRANDFARLIGA ÅNGOR ELLER VÄTSKOR I NÄRHETEN AV DENNA ELLER NÅGON ANNAN UTRUSTNING. Information contained in this document is known to be current and accurate at the time of printing/creation. Unified Brands recommends referencing our product line websites, unifiedbrands.net, for the most updated product information and specifications.

2 VIKTIGT - LÄS DETTA FÖRST - VIKTIGT DENNA UTRUSTNING MÅSTE INSTALLERAS AV EN KUNNIG PERSON I ENLIGHET MED DE ANVISNING- AR FÖR INSTALLATION OCH SERVICE SAMT NATIONELLA FÖRORDNINGAR SOM GÄLLER FÖR TILL- FÄLLET. SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET SKA ÄGNAS FÖLJANDE: I.E.E. (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS, IEEE) FÖRORDNINGAR FÖR ELEKTRISKA INSTALLATIONER FÖRORDNINGAR FÖR ELEKTRICITET PÅ ARBETSPLATSEN LAGAR OM SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN LAGAR OM BRANDSÄKERHETSÅTGÄRDER LOKALA OCH NATIONELLA BYGGNADSFÖRORDNINGAR ANVÄNDARE SKA VARA BEKANTA MED LÄMPLIGA REGLER UR LAGAR OM BRANDSÄKERHETSÅTGÄR- DER. DE MÅSTE SÄRSKILT VARA MEDVETNA OM BEHOVET AV REGELBUNDEN SERVICE AV EN KUN- NIG PERSON FÖR ATT SÄKERSTÄLLA FORTSATT SÄKER OCH EFFEKTIV FUNKTION AV UTRUSTNING- EN. VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA STÖTAR SKA APPARATER VARA JORDADE, VARE SIG DE ÄR GAS- ELLER ELDRIVNA. NÄR INSTALLATIONEN ÄR FÄRDIG SKA BRUKSANVISNINGEN LÄMNAS TILL ANVÄNDARNA OCH IN- STALLATÖREN SKA INSTRUERA ANSVARIGA PERSONER I KORREKT DRIFT OCH UNDERHÅLL AV AP- PARATEN. DENNA APPARAT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELLT BRUK OCH SKA ENDAST ANVÄNDAS AV KVALIFICERADE PERSONER. DET ÄR CHEFENS ANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ANVÄNDARE HAR PÅ SIG SKYDDSKLÄDSEL OCH ATT DRA UPPMÄRKSAMHET TILL DET FAKTUM ATT VISSA DELAR NÖD- VÄNDIGTVIS BLIR MYCKET HETA OCH ORSAKAR BRÄNNSKADOR OM DE VIDRÖRS OAVSIKTLIGT. OM INGET ANNAT ANGES SKA DELAR SOM HAR SKYDDATS AV TILLVERKAREN INTE JUSTERAS AV INSTALLATÖREN. INNAN DU FÖRSÖKER UTFÖRA SERVICE SKA DU SÄKERSTÄLLA ATT ELKRAFTEN ÄR FRÅNKOPPLAD. VARNING: ENHETEN MÅSTE INSTALLERAS AV PERSONAL SOM ÄR KVALIFICERAD ATT ARBETA MED ELEKTRICITET. FELAKTIG INSTALLATION KAN ORSAKA PERSONSKADA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. ENHETEN MÅSTE INSTALLERAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE FÖRORD- NINGAR. VAR FÖRSIKTIG: FÖRPACKNINGSBAND ÄR SPÄNDA OCH KAN PISKA NÄR DE KLIPPS AV. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA SKADA PÅ PERSON ELLER UTRUSTNING SKA DU FÖLJA KOPPLINGSDIAGRAMMET EXAKT NÄR DU ANSLUTER EN ENHET. VARNING: INNAN DU RENGÖR GRYTANS UTSIDA SKA DU KOPPLA BORT ELKRAFT. HÅLL VATTEN OCH LÖSNINGAR BORTA FRÅN REGLAGE OCH ELEKTRISKA KOMPONENTER. OBS! ANVÄND INTE NÅGOT AVFETTNINGSMEDEL SOM INNEHÅLLER KALIUMHYDROXID ELLER NATRIUMHYDROXID ELLER SOM ÄR ALKALISKT. VARNING: ANVÄNDNING AV RESERVDELAR ANNAT ÄN DE SOM TILLHANDAHÅLLS AV GROEN ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA OCH KAN GE UPPHOV TILL PERSONSKADA PÅ OPERATÖREN OCH SKADA PÅ UTRUSTNINGEN. SERVICE AV PERSONAL SOM INTE AUKTORISERATS AV FABRIKEN GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA. VARNING: HÖGSPÄND STRÖM FINNS INUTI MANÖVERLÅDOR. KOPPLA LOSS FRÅN ELNÄTET FÖRE SERVICE. FÖRSUMMELSE ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER DÖD. VAR FÖRSIKTIG: SE TILL ATT ALLA OPERATÖRER LÄSER, SÄTTER SIG IN I OCH FÖLJER DE BRUKSANVIS- NINGAR, VARNINGAR, OCH SÄKERHETSANVISNINGAR SOM VISAS I DENNA BRUKSANVIS- NING. 2

3 VARNING: DENNA ENHET ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS FÖR KOMMERSIELL UPPVÄRMNING, MATLAG- NING OCH VARMHÅLLNING AV VATTEN OCH MATPRODUKTER, ENLIGT ANVISNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING. ANNAN ANVÄNDNING KAN LEDA TILL ALLVARLIG PERSONSKA- DA ELLER SKADA PÅ UTRUSTNINGEN OCH GÖR ATT GARANTIN UPPHÖR. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA APPARATYTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 CM UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OM- RÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING: VAR SÄRSKILT NOGA MED ATT UNDVIKA KONTAKT MED DEN HETA GRYTAN ELLER HET PRODUKT NÄR DU LÄGGER TILL INGREDIENSER, RÖR OM ELLER FÖR ÖVER PRODUKT TILL EN ANNAN BEHÅLLARE. VARNING: NÄR DU TIPPAR GRYTAN FÖR ATT FÖRA ÖVER PRODUKT: 1) HA PÅ DIG EN SKYDDSVANTE OCH ETT SKYDDSFÖRKLÄDE. 2) ANVÄND BEHÅLLARE SOM ÄR TILLRÄCKLIGT DJUPA FÖR ATT HA PLATS FÖR OCH MINIMERA PRODUKTSKVALP. 3) PLACERA BEHÅLLARE PÅ STABIL, FLAT YTA, SÅ NÄRA GRYTAN SOM MÖJLIGT. 4) STÅ TILL VÄNSTER ELLER HÖGER OM GRYTAN NÄR DU HÄLLER. STÅ INTE DIREKT FRAMFÖR STRÅLEN MED DET HETA INNEHÅLLET. 5) HÄLL LÅNGSAMT, BEHÅLL KONTROLLEN ÖVER GRYTAN OCH FÖR TILLBAKA GRYTAN TILL UPPRÄTT LÄGE NÄR BEHÅLLAREN ÄR FYLLD ELLER ÖVERFÖRINGEN ÄR FÄRDIG. 6) FYLL INTE BEHÅLLARE FÖR MYCKET. UNDVIK DIREKT KONTAKT MED HUDEN MED HET BEHÅLLARE OCH DESS INNEHÅLL. VAR FÖRSIKTIG: HÅLL GOLV FRAMFÖR GRYTANS ARBETSOMRÅDE RENA OCH TORRA. OM ETT SPILL IN- TRÄFFAR SKA DU GÖRA RENT GENAST FÖR ATT UNDVIKA ATT DU SLINTER ELLER FAL- LER. VARNING: FÖRSUMMELSE ATT REGELBUNDET KONTROLLERA SÄKERHETSVENTILENS FUNKTION KAN LEDA TILL PERSONSKADA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. VARNING: UNDER PROVNING SKA DU UNDVIKA ATT EXPONERA DIG FÖR ÅNGAN SOM BLÅSER UT UR SÄKERHETSVENTILEN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VARNING: INNAN DU BYTER NÅGRA DELAR SKA DU KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELKRAFTEN. VARNING: HÅLL VATTEN OCH LÖSNINGAR BORTA FRÅN REGLAGE OCH ELEKTRISK UTRUSTNING. DU SKA ALDRIG SPRAYA ELLER SPOLA STATIVHÖLJE ELLER ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR. 3

4 Innehållsförteckning VIKTIGA OPERATÖRSVARNINGAR... 2 BESKRIVNING AV UTRUSTNING... 5 INSPEKTION OCH UPPACKNING... 7 INSTALLATION... 8 FÖRSTA START... 9 DRIFT DRIFTSEKVENS UNDERHÅLL FELSÖKNING RENGÖRING RESERVDELSLISTOR DIAGRAM SERVICELOGG REFERENSER GARANTI

5 Beskrivning av utrustning OM/SM-TDB/7(CE) Groen modell TDB/7 är en bänkmonterad, tippande gryta. Den är försedd med ångmantel med termostatstyrd, elektrisk ånguppvärmning med lämpliga reglage, allt monterat på en stabil bas. Modell TDB/7 finns i storlekarna 20 eller 40 amerikanska quarts (18,8 och 37,6 liter). Kärlet i grytan TDB/7 är gjort av rostfritt stål, som är hopsvetsat till ett stycke. Grytan levereras med en förstärkt kant och en fjärilformad skänkpip. Ångmanteln är märkt för tryck upp till 3,7 atö (50 PSIG). Grytans finish är 180 emery grit på insidan och bright semi-deluxe på utsidan. Med hjälp av en spaktipp kan operatören tippa grytan manuellt med full kontroll. En modell med rattipp finns också. Skänkhöjden gör att det går att hälla i tråg som är 10 cm höga på arbetsbänken. En inbyggd eldriven ånggenerator, med storlek som är avsedd för grytans kapacitet, levererar ånga till manteln. "Luftfri" drift av ångmanteln ger jämn, effektiv uppvärmning vid temperaturer så låga som 65 /C och så höga som 146 /C. Förutom den justerbara termostaten för driftstyrning har enheten en tippbrytare, en lågt vatten-brytare, en säkerhetsventil, och högtrycksbrytare som säkerhetsegenskaper. En indikatorlampa för uppvärmning, tryckmätare, och inspektionsglas finns för att grytans drift ska kunna övervakas. Det krävs bara en enda elektrisk anslutning för installation. Enheten kan beställas för användning med 230 volt 1-fas eller 400 volt 3-fas växelström. GRYTANS EGENSKAPER TDB/7-20+ TDB/7-40 Grytans kapacitet 20 qts liter 40 qts liter Mantelkapacitet 4 qts. 3.7 liter 5 qts. 4.7 liter Diameter cm 16-1/2 42 cm Djup cm 14-1/4 36 cm Basens bredd cm cm Basens djup cm cm KW vid 230 volt 1-fas KW vid 400 volt 3-fas Märkström - 1-fas Märkström - 3-fas 11 (L1, L2, L3) 19 (L1, L2, L3) 5

6 Modeller Dra Tipp TDB/7 CE Modell Rattipp TDB/7 CE Modell Tillvalsutrustning för alla modeller: 1. Ställning som stöder enheten och håller ett tråg på plats för fyllning 2. Löst lock 3. Insats för korg 4. Påfyllningskran 5. Manuella omrörare (installerad på fabriken) 6. Motordriven blandare (installerad på fabriken) 6

7 Enheten levereras i en kraftig fraktkartong och är fäst vid en lastpall. Inspektera kartongen noga för yttre skador genast efter leveransen. VAR FÖRSIKTIG: FÖRPACKNINGSBAND ÄR SPÄNDA OCH KAN PISKA NÄR DE KLIPPS AV. VAR FÖR- SIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER PERSON- SKADA ELLER SKADA PÅ ENHETEN AV KLÄMMOR SOM SITTER KVAR I VÄGGAR- NA PÅ KARTONGEN. Skär försiktigt bort polyesterstropparna runt kartongen och lossa lådans sidor från lastpallen. Dra kartongen upp från enheten. Installera enheten noga för dolda skador. Rapportera eventuella fraktskador eller felaktig leverans till speditören. Skriv ned modellnummer, serienummer och installationsdatum och spara denna information för Inspektion och uppackning OM/SM-TDB/7(CE) framtida bruk. Det finns plats för denna information överst på serviceloggen baktill i denna bruksanvisning. Spara denna bruksanvisning och håll den tillgänglig så att operatörer kan använda den. VAR FÖRSIKTIG: DENNA ENHET VÄGER MELLAN 64 OCH 74 KG. INSTALLATÖREN SKA BE OM HJÄLP SÅ ATT DENNA VIKT KAN LYFTAS PÅ SÄKERT SÄTT. När installationen ska börja ska du försiktigt skära stropparna som håller enheten fast vid lastpallen. Lyft enheten rakt upp från lastpallen. Granska emballeringsmaterialet så att du är säker på att inga lösa delar kastas bort med materialet. Sätt fast spaktippen (fraktas normalt inuti grytan) genom att försiktigt skruva den in i fattningen på tappens stöd. Var noga med att undvika att skruva in snett. Detta steg behövs inte om grytan har en rattipp. TDB/7-enheten levereras från fabriken fastspänd på en lastpall. Om enheten är en modell med spaktipp så är handtaget packat inuti grytan. 7

8 Installation Groen-grytan levereras med komplett internt kablage. Den är färdig för omedelbar inkoppling. Ett kopplingsdiagram medföljer i denna bruksanvisning och på insidan manöverpanelen. Alla mekaniska eller elektriska ändringar måste godkännas av Groens Konstruktionsavdelning för matservice. VARNING GRYTAN MÅSTE INSTALLERAS AV PER- SONAL SOM ÄR KVALIFICERAD ATT AR- BETA MED ELEKTRICITET. FELAKTIG IN- STALLATION KAN ORSAKA PERSONSKA- DA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. Den färdiga enheten har provats vid fabriken för att pröva alla reglage och värmeelement. 1. Sätt grytan på plats och nivellera den. Basen ska fästas ordentligt på ett bord eller arbetsyta. Fyra 3/8"-16 N.C. gängade anslutningar finns i en-hetens bas. Installation under en ventilationshuv rekommenderas. 2. Anslut elström enligt specifikation på den informationsplåt för eldata som är fäst vid utrustningen. Iakttag alla lokala och nationella förordningar och alla förordningar som gäller vid installationstillfället. ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER FÖR TDB/7 18,8 LITER 37,6 LITER SPÄNNING FAS KW AMP KW AMP ` Utrustningen levereras redo för 3-fas drift. Se kopplingsdiagrammet för 1-fas drift. 4. Led in nätanslutningen genom öppningen baktill på stativet och gör en vattentät anslutning till de ingående ledningarna. (En BX-anslutning rekommenderas inte.) Iakttag alla lokala och nationella förordningar, och alla förordningar som gäller vid installationstillfället. FARA: JORDA ENHETEN ELEKTRISKT VID AVSEDD ANSLUTNING. FÖRSUMMELSE ATT JORDA ENHETEN KAN LEDA TILL ELEKTRISK AVLIVNING OCH DÖD. 5. Bekräfta att mantelns vattennivå ligger ovanför inspektionsglasets mitt. Om nivån är låg ska du följa anvisningarna under "Påfyllning av manteln och vattenbehandling, Sidan Jorda enheten elektriskt med avsedd anslutning. 7. Ekvipotentialförbindning: I enlighet med nationella förordningar har enheten utrustats med en ekvipotentialförbindning. KRAV FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING Unit TDB/7-20 TDB/ V - 1 Fas 33 Amp 57 Amp 400V - 3 Fas 33 Amp 57 Amp 8

9 Första start OM/SM-TDB/7(CE) VIKTIGT: SE TILL ATT ALLA OPERATÖRER LÄSER, SÄTTER SIG IN I OCH FÖLJER DE BRUKSAN-VISNINGAR, VARNINGAR, OCH SÄKERHET ANVISNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING. När nu grytan har installerats ska du testa den för att säkerställa att enheten fungerar på rätt sätt. 1. Ta bort all litteratur och allt emballage från enhetens insida och utsida. 2. Bekräfta att grytan tippar på rätt sätt. Vrid på ratten eller använd handtaget för att tippa grytan och sedan återvända till upprätt position. 3. Slå på strömmen till enheten. 4. Häll i två till fyra liter vatten i grytan. 5. Följ anvisningarna "Starta grytan" i avsnittet "Drift" i denna bruksanvisning. Börja värma vattnet vid den högsta termostatinställningen. Indikatorlampan för uppvärmning ska tändas omedelbart, och uppvärmningen ska fortsätta tills vattnet kokar. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. 6. För att slå av enheten ska du vrida termostatskalan "AV". Om enheten fungerar som beskrivits ovan är den färdig att användas. Om enheten inte fungerar som avsett ska du kontakta din lokala auktoriserade Groen servicerepresentant. Med en enkel vridning på termostaten styr du Groens gryta TDB/7 9

10 Drift A. Starta grytan 1. VARJE DAG ska du se till att mantelns vattennivå ligger ovanför mittpunkten på det runda inspektionsglaset. Om nivån är låg så behövs service. 2. Kontrollera tryckmätaren. Om mätaren inte visar 20 till 30 tum vakuum (dvs en avläsning 20 till 30 under noll) ska du se avsnittet "Mantelvakuum" på sidan Slå på strömmen till enheten. 4. Vrid termostatskalan till önskad inställning. Indikatorlampan för uppvärmning indikerar att grytan värms upp, och om lampan slår på och av indikerar detta att grytan bibehålls vid inställd temperatur. En gång varje intervall kommer kontaktorerna i stativet att klicka. Detta är normalt. CE-enheter har tre lampor på manöverpanelen. Lampan "KRAFT" slås på när enheten slås på. Denna lampa indikerar att ström matas fram till enheten. Lampan VÄRME slås på när värmeelement värmer grytan. Lampan LÅGT VATTEN slås på när vattennivån i manteln faller under acceptabel driftnivå. Se "Påfyllning av manteln och vattenbehandling" på Sidan 14. B. Föra över produkt eller tömma grytan Grytan är konstruerad och tillverkad för att tippas på ett kontrollerat sätt. På de enheter som är utrustade med en spaktipp ska du ta ett fast tag i den isolerade plastknoppen. Bibehåll ett fast grepp om handtaget medan du tippar, medan du håller grytan i tippat läge och när du LÅNGSAMT återför grytan till upprätt läge. På de enheter som utrustats med rattipp ska du vrida handtaget. Grytan stannar i det läge du lämnar den, tills du vrider handtaget igen. WARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR SÄRSKILT NOGA MED ATT UNDVIKA KONTAKT MED DEN HETA GRYTAN ELLER HET PRODUKT, NÄR DU LÄGGER TILL INGREDIENSER, RÖR OM ELLER FÖR ÖVER PRODUKT TILL EN ANNAN BEHÅLLARE. På de flesta TDB/7-enheter visas mantelns vattennivå i ett inspektionsglas, direkt på grytan. 10

11 VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 cm UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OMRÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING NÄR DU TIPPAR GRYTAN FÖR ATT FÖRA ÖVER PRODUKT: 1) HA PÅ DIG EN SKYDDSVANTE OCH ETT SKYDDSFÖRKLÄDE. 2) ANVÄND DJUPA BEHÅLLARE SOM HAR PLATS FÖR OCH KAN MINIMERA PRODUKTSKVALP. 3) PLACERA BEHÅLLARE PÅ STABIL, FLAT YTA, SÅ NÄRA GRYTAN SOM MÖJLIGT. 4) STÅ TILL VÄNSTER ELLER HÖGER OM GRYTAN (BEROENDE PÅ VAR SPAKEN ÄR PLACERAD) NÄR DU HÄLLER - INTE DIREKT FRAMFÖR STRÅLEN MED DET HETA INNEHÅLLET. 5) HÄLL LÅNGSAMT, BEHÅLL KONTROLLEN ÖVER GRYTANS HANDTAG HELA TIDEN OCH FÖR TILLBAKA GRYTAN TILL UPPRÄTT LÄGE NÄR BEHÅLLAREN ÄR FYLLD ELLER ÖVERFÖRINGEN ÄR FÄRDIG. 6) FYLL INTE BEHÅLLARE FÖR MYCKET. UNDVIK DIREKT KONTAKT MED HUDEN MED HET BEHÅLLARE OCH DESS INNEHÅLL. OM/SM-TDB/7(CE) innan du använder det. Använd ALLTID handtaget för att placera eller ta bort locket från grytan. Ha på dig skyddsvantar och ett skyddsförkläde. När du placerar locket på grytan ska du placera det på grytans rand med den flata kanten mot skänkpipen. VARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR FÖRSIKTIG: HÅLL GOLV FRAMFÖR GRYTANS ARBETSOMRÅDE RENA OCH TORRA. OM ETT SPILL INTRÄFFAR SKA DU GÖRA RENT GENAST FÖR ATT UNDVIKA ATT DU SLINTER ELLER FALLER. Vanliga tillbehör 1. Borttagbart lock På samma sätt som när man kokar soppa, kan ett lock (tillval) skynda på uppvärmningen av vatten och matprodukter. Ett lock hjälper till att behålla värmen i kokkärlet och begränsar kvantiteten värme och fukt som frigörs i köket. Med ett lock kan koktiden för vissa produkter minskas och locket hjälper till att bibehålla temperatur, färg och konsistens på produkter som förvaras eller småkokar under långa perioder. Var noga med att handtaget är ordentligt fäst vid locket 11 Lyft lockets bakkant först. När du lyfter locket: a) Grip handtaget ordentligt. b) Lyft bakkanten (längst bort från operatören) 3-5 cm så att ånga och vatten kan komma ut ur kokkärlet. Vänta 2-3 sekunder. c) Tippa locket till 45-60/ vinkel och låt varmt kondens eller produkt rulla av locket tillbaka in i grytan. d) Ta bort locket och se till att kvarvarande hett kondensat eller produkt inte droppar på operatören, golvet eller arbetsytor. e) Placera locket på en säker, platt, ren yta som är ur vägen, eller lägg det tillbaka på grytans kant.

12 VAR FÖRSIKTIG: TIPPA INTE GRYTAN MED LOCKET PÅ. LOCKET KAN GLIDA AV OCH SKADA OPERATÖREN. 2. Insats för korg En insats för korg till grytan (tillval) kan hjälpa till vid kokning av produkter som kokas i vatten, t ex ägg, potatis, grönsaker, skaldjur, spagetti och ris. Fodret av nylonväv ska användas när produkten som kokas är mindre än rutorna i korgen, vilket är ungefär 6 mm. Detta inkluderar ris och små makaroner. Användningstips. a) Lämna plats för den vattenvolym som undanträngs av korgen och produkt som ska kokas. Detta kan betyda att grytan endast ska fyllas till hälften med vatten. Testa korgens och produktens vattenvolym med grytan AV, och med kallt vatten i grytan. VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 cm UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OMRÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. b) Fyll korgen på en vågrät, stabil arbetsyta. c) Lyft den fyllda korgen med bägge händerna. Skaffa hjälp om korgen är för tung att hantera säkert. d) Sänk långsamt ned produkten i grytan. korgen är för tung för att en person ska kunna lyfta och flytta den säkert ska du skaffa hjälp. Ta bort produkt genast från korgen till en annan behållare, och undvik kontakt med het produkt och het korg eller... g) Placera korg med mat på stabil, flat yta, och ställ den i ett tråg eller bakplåt för att fånga upp resten av det heta vatten som rinner av produkten. Driftsekvens Följande skiss av åtgärd-reaktion finns med för att hjälpa användaren förstå hur utrustningen fungerar. När operatören startar grytan genom att vrida driftstermostatens skala från "AV" till önskad inställning, sluter termostatbrytaren. Detta tänder indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna sluter, vilket gör att ström leds till värmeelementen. När ångmantelns temperatur når det värde som motsvarar skalans inställning öppnas termostatbrytaren. Detta slår av indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna öppnas, vilket bryter strömmen till värmeelementen. Så snart termostaten känner att grytan kallnar under det inställda värdet sluter termostatbrytaren. Indikatorlampan för uppvärmning slås på, kontaktorerna sluts och värmeelementen slås på igen. Detta kretslopp på och av fortsätter och håller grytan vid den inställda temperaturen. Detta är anledningen till att indikatorlampan för uppvärmning slås på och av under normal drift. Varje gång som grytan tippas, kommer tippbrytaren att slå av strömmen till värmeelementen, så att värmeelementen inte värmer när de inte är nedsänkta i vattnet i manteln. Om ångtryck som är större än 3,7 atö (50 PSIG) skapas i manteln, kommer säkerhetsventilen att öppnas och släppa ut övertrycket. Om mantelns vattennivå blir för låg och värmeelementen överhettas, kommer högbrytaren att öppna, vilket stänger av strömmen till värmeelementen tills grytan kallnar. Om du ställer in driftstermostatens skala på "AV" så stängs alla reglage och värmekretsar. e) När du tar bort korgen med kokad produkt ska du lyfta korgen rakt upp och se till att korgens botten går fri från grytans kant och skänkpipen. Ha på dig skyddsvantar och ett skyddsförkläde. f) Vänta tills hett vatten har runnit helt av produkten innan du tar bort korgen från grytan. Vila inte korgen på grytans rand eller på skänkpipen. Om 12

13 Underhåll OBS! Kontakta Groen eller en auktoriserad Groen representant när reparationer erfordras. OM/SM-TDB/7(CE) 1. Regelbundet underhåll En logg för service och underhåll finns baktill i denna bruksanvisning. Varje gång underhåll utförs på Groengrytan ska du skriva upp datum, vad som gjordes och vem som gjorde det. Spara denna bruksanvisning och håll den tillgänglig så att operatörer kan använda den. Regelbunden inspektion kommer att minimera utrustningens reparationstid och öka drifteffektiviteten. Kontrollera följande punkter: [AV OPERATÖREN] d. Insidan på stödets hölje ska hållas rent. e. Smörj de två tapplagren minst två gånger om året. Lagren är placerade inom grytans stativhölje. Ta bort åtkomstpanelerna från stödets hölje med en skruvmejsel så att du kommer åt smörjnipplarna. Använd ett litiumbaserat, smörjfett för allmänt bruk. När åtkomstpanelerna är borttagna kan monteringsbultarna för tapplagren och tippbrytaren också kontrolleras. De ska vara åtdragna. a. Kontrollera tryck/vakuum-mätaren varje dag. Mätaren ska visa ett vakuum mellan 20 och 30 tum när grytan är kall. Om den inte gör det, se "Mantelvakuum" på sidan 14. VARNING UNDER PROVNING SKA DU UNDVIKA ATT EXPONERA DIG FÖR ÅNGAN SOM BLÅSER UT UR SÄKERHETSVENTILEN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. KOPPLA BORT STRÖMMEN FRÅN GRYTAN INNAN DU SMÖRJER TAPPLAGRET. f. På rattippmodellerna har höljet för kugghjulen smörjnipplar för korrekt smörjning av rörliga delar. Eftersom kugghjulen inte kör med olja är regelbunden smörjning med smörjfett nödvändig. Hur ofta smörjning behövs beror på Tryckmätaren ska visa ett vakuum mellan 20 och 30 tum när grytan är kall. b. Kontrollera dessutom mantelns vattennivå varje dag. Den ska vara över mittpunkten i det runda inspektionsglaset. Om nivån är låg, se "Påfyllning av manteln och vattenbehandling" på sidan 14. [AV SERVICETEKNIKER] c. Testa säkerhetsventilen minst två gånger i månaden. Testa ventilen med grytan i drift vid 105 kpa (15 psi), genom att dra upp testkedjan under minst fem sekunder. Släpp sedan kedjan och låt ventilen slå igen. Om ventilen inte aktiveras, (det finns inget tecken på utflöde, eller ventilen läcker) ska du sluta använda grytan genast och kontakta en kvalificerad Groen service representant. 13 Testa säkerhetsventilen minst två gånger i månaden.

14 driftförhållanden, men servicen ska utföras minst en gång var sjätte månad. Lägg till smörjfett genom Zerk-nipplarna på höljet för kugghjulen tills du kan se smörjfett tränga ut genom lagret kring den övre axeln. Placera även en generös klick smörjfett på kugghjulet så att du täcker den båge som står i kontakt med snäckdrevet. När du är färdig ska du sätta tillbaka åtkomstpanelerna på stativhöljet. Elektriska ledningar ska sitta ordentligt fast och vara i gott skick. 2. Mantelvakuum När grytan är kall indikerar ett positivt tryck, eller en avläsning kring noll på tryck/vakuum-mätaren att det finns luft i manteln. Luft i manteln gör att grytan värms långsammare. Avlufta manteln: a. Starta enheten. (Se avsnittet Drift i denna bruksanvisning.) (Se till att det finns vatten eller produkt i grytan när den värms). b. När tryck/vakuum-mätaren visar ett tryck på 0,37 atö (5 PSI), ska du avlufta den instängda luften och ånga genom att dra upp säkerhetsventilen ungefär 1 sekund. Upprepa detta steg och låt sedan kedjan dras tillbaka till stängt läge. 3. Påfyllning av manteln och vattenbehandling Manteln laddades vid fabriken med rätt kvantitet behandlat, destillerat vatten. Du kan behöva återställa vattnet till rätt nivå, antingen därför att vatten har gått förlorat som ånga under avluftning eller därför att behandlat vatten har gått förlorat genom att tömmas ut. VIKTIGT Tryckmätaren måste visa 0 PSI eller mindre innan du fyller manteln med vatten. Fylla manteln med vatten: a. Om du ersätter vatten som förlorats som ånga ska du använda destillerat vatten. Om du ersätter behandlat vatten som runnit ut ur manteln ska du göra i ordning mer behandlat vatten enligt anvisningarna i steg 3, Förfarande för vattenbehandling. b. Ta bort påfyllningspluggen med en nyckel. d. Använd en tratt och lägg till vatten till manteln. e. Kontrollera vattennivå i manteln genom att titta i indikatorglaset för vattennivån. f. Fortsätt att lägga till vatten tills indikatorglaset för vattennivån är ¾ fullt. g. Stäng avstängningsventilen och sätt tillbaka påfyllningspluggen. Följ förfarandet i Mantelvakuum för att ta bort luft från grytmanteln. 3. Förfarande för vattenbehandling VARNING FÖR ATT UNDVIKA SKADA SKA DU LÄSA OCH FÖLJA ALLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR- DER SOM VISAS PÅ ETIKETTEN PÅ VATTENBEHANDLINGSMEDLET. a. Skaffa vattenbehandlingsmedel och en phtestsats från din auktoriserade Groen återförsäljare. b. Fyll blandningsbehållaren med den uppmätta kvantitet vatten som behövs. (Se tabellen till höger). Använd destillerat vatten. c. Häng en strimma ph-test papper (lackmuspapper) på behållarens kant, med ungefär 25 mm under vattenytan. d. Mät upp vattenbehandlingsmedlet som ska användas. (Ett sätt att göra detta är att fylla på medlet från ett måttlock.) e. Rör om vattnet hela tiden medan du långsamt lägger till vattenbehandlingsmedel, tills vattnet uppnår ett ph mellan 10,5 och 11,5. Bedöm ph genom att ofta jämföra färgen på lackmuspapperet med färgen på färgskalan som medföljer ph-provsatsen. f. Skriv upp precis hur mycket vatten och behandlingsmedel som använts. Dessa kvantiteter kan återanvändas under förutsättning att samma vattenkälla och samma medel används för att fylla på manteln i framtiden. Men det är tillrådligt att kontrollera ph varje gång behandlat vatten görs i ordning. För att manteln ska fungera som allra bäst, använd korrekt behandlat, destillerat vatten. c. Öppna avstängningsventilen (vrid handtaget 90/ På kulventilen). 14

15 TDB/7-20 TDB/7-40 Modell Mantelkapacitet 3.8 Liter 4.7 Liter 4. Byte av komponenter OM/SM-TDB/7(CE) VARNING INNAN DU BYTER NÅGRA DELAR SKA DU KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELKRAFTEN. Ledningar är märkta så som visas i diagrammen. Var noga med att nya komponenter är inkopplade på samma sätt som de gamla. Felsökning Grytan är konstruerad att fungera tillförlitligt och effektivt om den får rätt underhåll. Nedan visas en lista över kontroller som kan användas för den händelse ett problem uppstår. Kopplingsdiagram visas inuti servicepanelen och baktill i denna bruksanvisning. Poster som efterföljs av ett X, ska endast utföras av en kvalificerad servicerepresentant. ANVÄNDNING AV RESERVDELAR ANNAT ÄN DE SOM TILLHANDAHÅLLS AV GROEN ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN ORSAKA SKADA OPERATÖREN OCH SKADA PÅ UTRUSTNINGEN OCH GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA. SYMPTOM VEM VAD SKA KONTROLLERAS X indikerar poster som endast får utföras av en auktoriserad tekniker. Grytan blir inte varm och värme indikatorlampan slås inte på. Grytan blir inte varm men värme indikatorlampan slås på Gryta fortsätter att värmas efter att den uppnått önskad temperatur Gryta slutar att värmas innan den uppnått önskad temperatur. Användare End. Aukt. Service rep. End. Aukt. Service rep. Användare End. Aukt. Service rep. Användare End. Aukt. Service rep. a. Strömförsörjning till enheten. b. Vattennivå i manteln. c. Kontrollera säkringar. Byt en trasig säkring endast mot en säkring med samma AMP märkning. X d. För lösa eller brustna ledningar. X e. Tippbrytare. X f. Att tryckbrytare är öppen. X g. Variabel termostat funktion. X h. Brytare lågt vatten. X a. Kontaktor. X b. Värmeelement med ohmmätare för kortslutning till jord eller öppet element. Om element är defekt, ring Groen. X a. Termostat skalinställning. b. Termostat krets för kort (kortsluten?).. X c. Termostatens funktion. Termostaten ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X d. Kontaktor, för att bestämma om den får ström eller har fastnat.x a. Termostat skalinställning. b. Termostat kalibrering. X c. Termostatens funktion. Termostaten ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X Grytan värms långsamt Användare a. Om det finns luft i manteln, se Mantelvakuum i avsnittet Underhåll i denna bruksanvisning. End. Aukt. Service rep. b. Värmeelement med ohmmätare för kortslutning till jord eller öppet element. Om ett element är defekt, ring Groen. X c. Elnätets spänning. X Säkerhetsventil utlöses. Användare a. Om det finns luft i manteln, se Mantelvakuum i avsnittet Underhåll i denna bruksanvisning. End. Aukt. Service rep. b. Inställning av tryckbrytare. X c. Termostatens funktion. Termostat ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X d. Säkerhetsventil. Om ventilen öppnar för tryck under 3,65 atö (49 PSIG) ska den bytas. X e. Kontaktor, för att bestämma om den är strömlös. X 15

16 Användare Anvisningar Förordningar och Säkerhet Försiktighetsåtgärder Dessa apparater är CE-märkta, baserat på att de uppfyller kraven beträffande direktiven för EMC och låg spänning. Denna utrustning måste installeras av en kunnig person i enlighet med de ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION OCH SERVICE samt nationella Förordningar som gäller för tillfället. Särskild uppmärksamhet ska ägnas följande: I.E.E. Förordningar för elektriska installationer Förordningar för elektricitet på arbetsplatsen Lagar om säkerhet på arbetsplatsen Lagar om brandsäkerhetsåtgärder Lokala och nationella byggnadsförordningar De delar som har skyddats av tillverkaren FÅR INTE justeras av användaren. Användare ska vara bekanta med lämpliga regler ur lagar om brandsäkerhetsåtgärder. De måste särskilt vara medvetna om behovet av regelbunden service av en kunnig person för att säkerställa fortsatt säker och effektiv funktion av utrustningen. VARNING FÖR ATT FÖRHINDRA STÖTAR SKA APPARATER VARA JORDADE VARE SIG DE ÄR GAS- ELLER ELDRIVNA. När installationen är färdig ska bruksanvisningen lämnas till användarna och installatören ska instruera ansvariga personer i korrekt drift och underhåll av apparaten. Denna apparat är endast avsedd för professionellt bruk och ska endast användas av kvalificerade personer. Det är chefens ansvar att säkerställa att användare har på sig LÄMPLIG SKYDDSKLÄDSEL och att dra uppmärksamhet till det faktum att vissa delar nödvändigtvis blir MYCKET HETA och orsakar brännskador om de vidrörs oavsiktligt. VIKTIGT LÄS DETTA FÖRST VIKTIGT Groen-grytan med ångmantel som du har köpt är handgjord av de bästa material, inspekterats i detalj och omsorgsfullt testad för att säkerställa att du får den bästa möjliga produkt. Med god omsorg och regelbundet underhåll, kommer den att ge dig många år av tillförlitlig tjänst. Vi rekommenderar att du upprättar ett schema för regelbundet underhåll så som föreslås i denna bruksanvisning. Det finns utrymme i serviceloggen baktill i denna bruksanvisning. Beskrivning av utrustning Allmänt Groen modeller TDB/7 är gjorda av rostfritt stål, försedda med ångmantel, bänkmonterade, tippande grytor med en elektriskt uppvärmd ångkälla. Grytan är svetsad i ett stycke och försedd med en förstärkt rand och svetsad skänkpip, formad som en fjäril. Grytans insida är polerad med 180 emery grit, och utsidan har en bright semi-deluxe finish. Enheten är inspekterad av en ASME-verkstad och registrerad vid (amerikas) National Board för arbetstryck upp till 3,7 atö (50 PSIG). Grytans stöd, tippmekanism och reglage är placerade i en sluten bas. Tipp utförs av en självlåsande snäckväxel eller med en spaktipp. Enheten är laddad vid fabriken med behandlat, destillerat vatten, ångkällan ger en gryttemperatur mellan 65 /C och 150 /C. Reglage för enheten inkluderar en termostat, tryckmätare, inspektionsglas, säkerhetsventil, tryckbegränsningsbrytare, brytare för lågt vatten och en strömbrytare. Serviceanslutningar krävs för 230 volt, 1-fas, 50 Hz och 400 volt, 3-fas, 50 Hz elektricitet. VIKTIGT: Före drift ska grytan rengöras grundligt med hett vatten och rengöringsmedel. Spola rent och torka grundligt. 16

17 Säkerhet för drift och underhåll VARNING ENHETEN MÅSTE INSTALLERAS AV PERSONAL SOM ÄR KVALIFICERAD ATT ARBETA MED ELEKTRICITET OCH RÖRLEDNINGAR I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA FÖRORDNINGAR. INNAN DU BYTER NÅGRA DELAR SKA DU KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELKRAFTEN. FÖR ATT FÖRHINDRA STÖTAR SKA APPARATER VARA JORDADE VARE SIG DE ÄR GAS- ELLER ELDRIVNA. VAR FÖRSIKTIG: SE TILL ATT ALLA OPERATÖRER LÄSER, SÄTTER SIG IN I OCH FÖLJER DE BRUKSANVISNINGAR, VARNINGAR, OCH SÄKERHETSANVISNINGAR SOM VISAS I DENNA BRUKSANVISNING. Drift 1. Första funktionsprov När grytan TDB/7 har installerats i enlighet med service- och installationsanvisningar ska en första start utföras som ett test, för att säkerställa att enheten fungerar på rätt sätt. a. Ta bort all litteratur och allt emballage från enhetens insida och utsida. b. Se till att nätspänningen är påslagen. c. Säkerställ att grytan är fylld med vatten. d. Kontrollera vattenivån i manteln. Nivån ska vara mellan linjerna på mätaren glas. Om nivån är låg behöver mantelns vattennivå fyllas på. (Detta kräver ett servicebesök). e. Kontrollera tryckmätaren. Om mätaren inte visar tillräckligt vakuum (20 till 30 under noll) behöver manteln avluftas. (Detta kräver ett servicebesök). f. Slå brytaren På/Av till läget På. Lampan kraft på tänds. g. Vrid termostatskalan till önskad inställning. Lampan värme tänds. 2. Stänga grytan a. Vrid termostatskalan till läget Av. b. Slå brytaren På/Av till läget Av. c. Om brytaren ska vara avstängd länge ska du slå av huvudströmbrytaren. Följ steg a och b. 3. Fylla grytan Före drift ska grytan rengöras grundligt med hett vatten och rengöringsmedel. Grytans kapacitet: Modell TDB/7-20 TDB/7-40 Maximum kapacitet 18.8 Liter 37.6 Liter För att förhindra överkokning ska inte mer än 80% av maxkapaciteten användas. 4. Användarens termostat Kontrollerar grytans manteltemperatur vid inställningar upp till maximum 147 /C. VARNING UNDVIK KONTAKT MED SPJÄLLET. YTOR ÄR MYCKET HETA OCH ORSAKAR BRÄNNSKADOR. TÄCK INTE FÖR SPJÄLLET Driftsekvens Följande skiss av åtgärd-reaktion finns med för att hjälpa användaren förstå hur utrustningen fungerar. När operatören startar grytan genom att vrida driftstermostatens skala från AV till önskad inställning, sluter termostatbrytaren. Detta tänder indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna sluter, vilket gör att ström leds till

18 värmeelementen. När ångmantelns temperatur når det värde som motsvarar skalans inställning öppnas termostatbrytaren. Detta slår av indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna öppnas, vilket bryter strömmen till värmeelementen. Så snart termostaten känner att grytan kallnar under det inställda värdet sluter termostatbrytaren. Indikatorlampan för uppvärmning slås på, kontaktorerna sluts och värmeelementen slås på igen. Detta kretslopp på och av fortsätter och håller grytan vid den inställda temperaturen.. Detta är anledningen till att indikatorlampan för uppvärmning slås på och av under normal drift. Varje gång som grytan tippas, kommer tippbrytaren att slå av strömmen till värmeelementen, så att värmeelementen inte värmer när de inte är nedsänkta i vattnet i manteln. Om ångtryck som är större än 3,7 atö (50 PSIG) skapas i manteln, kommer säkerhetsventilen att öppnas och släppa ut övertrycket. Om mantelns vattennivå blir för låg innan värmeelementen överhettas, kommer högbrytaren att öppna och stänga av strömmen till värmeelementen tills grytan kallnar. Om du ställer in driftstermostatens skala på AV så stängs alla reglage och värmekretsar. TDB/7 Gryta med spaktipp Grytan är konstruerad för att tippas på ett kontrollerat sätt. Bibehåll ett fast grepp om den isolerade plastknoppen. Bibehåll ett fast grepp om handtaget medan du tippar, medan du håller grytan i tippat läge och när du LÅNGSAMT återför grytan till upprätt läge. VARNING STÅ INTE FRAMFÖR GRYTAN NÄR DU TIPPAR DEN. VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DET HETA INNEHÅLLET INTE SPILLER. SE TILL ATT PERSONER HÄLLS BORTA FRÅN GRYTAN NÄR DEN TÖMS. 7. Strömavbrott Om det blir strömavbrott till enheten ska du inte försöka köra apparaten förrän elförsörjningen är återställd. När strömmen kommer tillbaka ska du följa stegen i stycket Första funktionsprov för gryta. 6. Tömma grytan TDB/7 Grytor med rattipp För att tippa grytan framåt ska du vrida ratten framtill moturs. Grytan stannar i det läge du lämnar den när du slutar att vrida handtaget. För att återföra grytan till upprätt läge ska du vrida ratten medurs. 18

19 Rengöring OM/SM-TDB/7(CE) 1. Rekommenderade verktyg: a. Rengöringsmedel, t ex Klenzade HC-10 eller HC-32 från ECOLAB, Inc. b. Grytborstar i gott skick. c. Desinfektionsmedel, t ex Klenzade XY-12. d. Filmborttagningsmedel, t ex Klenzade LC Försiktighetsåtgärder Före rengöring, slå av grytan genom att vrida termostaten skala till AV, och slå av all elkraft till enheten vid en brytare längre bort, t ex en huvudbrytare. VARNING HÅLL VATTEN OCH LÖSNINGAR BORTA FRÅN REGLAGE OCH ELEKTRISK UTRUSTNING. DU SKA ALDRIG SPRAYA ELLER SPOLA STATIVHÖLJE ELLER ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR. Använd bara en svamp, trasa eller plastborste för rengöring av grytan. VAR FÖRSIKTIG: DE FLESTA RENGÖRINGSMEDEL ÄR SKADLI- GA FÖR HUDEN, ÖGONEN, SLEMHINNOR OCH KLÄDER. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BÖR VIDTAGAS. TAG PÅ DIG GUMMIHANDSKAR, ÖGONSKYDD ELLER ANSIKTSMASK SAMT SKYDDSKLÄDSEL. LÄS VARNINGARNA OCH FÖLJ NOGA ANVISNINGARNA PÅ RENGÖRINGSMEDLETS ETIKETT 3. Förfarande a. Rengör ytor som har kontakt med mat så snart som möjligt efter användning. Om enheten används kontinuerligt ska den rengöras och desinfekteras grundligt minst varje 12 timmar. VARNING UNDVIK DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. 19 Skrapor eller stålull kan skada grytans yta. b. Skrapa och spola bort matrester. Var försiktig så att grytan inte skrapas med verktyg av metall. c. Gör i ordning en het lösning av rengöringsmedel eller pasta enligt leverantörens anvisningar. Rengör enheten grundligt. En trasa som fuktats med rengöringslösning kan användas till att rengöra reglage, höljen och elektriska skyddsrör. d. Skölj grytan grundligt med hett vatten och töm den sedan fullständigt. e. Som en del av det dagliga rengöringsprogrammet ska du rengöra smutsiga yttre och intre ytor. Kom ihåg att kontrollera enhetens sidor och manöverpanel. f. Till ta bort material som fastnat ska du använda en borste, svamp, trasa, skrapa av plast eller

20 gummi, eller plastull med rengöringslösningen. För att minska den ansträngning som behövs vid tvätt kan du låta rengöringslösningen sitta i grytan och lösa matresterna. Använd INTE repande material eller metallverktyg som kan repa ytan. Repor gör det svårare att rengöra ytan och bereder platser där bakterier kan växa. Använd INTE stålull, vilket kan lämna partiklar i ytan och med tiden orsaka korrosion och punktfrätning. g. Enhetens utsida kan poleras med ett rengöringsmedel för rostfritt stål, t ex Zepper från Zep Manufacturing Co. h. När utrustning behöver desinfekteras ska du använda en lösning som motsvarar en som ger 200 delar per million, ppm, av klor. Fråga om råd beträffande desinfektionsmedel hos din leverantör av desinfektionsmedel. Följ leverantörens anvisningar och anbringa medlet när grytan har blivit rengjord och tömd. Skölj bort desinfektionsmedlet grundligt. i. Vi rekommenderar att varje apparat desinfekteras strax före användning. j. Om det är svårt att få bort mineralbeläggningar eller film som lämnats av hårt vatten eller matrester ska grytan rengöras noga och sedan behandlas med ett avkalkningsmedel, t ex Groen Delimer/Descaler (Artikelnummer ) eller Lime-Away från Ecolab, i enlighet med tillverkarens anvisningar. Skölj och töm enheten innan den används igen. k. Om rengöringsproblemen fortsätter ska du kontakta representanten för din rengöringsprodukt för att få hjälp. Leverantören har utbildad tekniska anställda och laboratorier som kan stå till tjänst. OBS! LÄMNA ALDRIG DESINFEKTIONSMEDEL MED KLOR I KONTAKT MED ROSTFRIA STÅLYTOR LÄNGRE ÄN 30 MINUTER. LÄNGRE KONTAKT KAN ORSAKA FLÄCKNING OCH KORROSION. 20

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK.

Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK. Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK. Bäste Kund Grattis till ditt val av en ny ScanBox mattransportvagn. Vi är glada över att ni har valt en av våra

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida Avsnitt 1. INLEDNING 1-1. Värmeskåp... 1-1 1-2. Egenskaper... 1-1 1-3.

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet!

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Aircode TM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Sida 1 PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Produktnamn: BCD 220 Limpistol med termostat Skapad: 14 juni, 2007 PRODUKT OCH LEVERANTÖR Produktnamn: Användning: Leverantör:

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok KYLSKÅP FÖR FLASKOR MISTRAL TYP: M60, M90, TC60 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6.

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6. MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB! Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen startas. Maskinen får inte användas för annat

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Spis ETH-U runda plattor samt varmluftsugn

Spis ETH-U runda plattor samt varmluftsugn Spis ETH-U runda plattor samt varmluftsugn 00Bruksanvisning ethfrpu.pm6. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan 9 97 ÅTVIDABERG Tel 00-8 80 Fax 00- Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat.

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer