VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION -"

Transkript

1 VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION - BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Artikelnummer (Sweden) OM/SM-TDB/7(CE) INTERNATIONELL MODELL: TDB/7 (CE) Gryta med ångmantel Självständig enhet Elektriskt uppvärmd Bänkmonterad Rostfritt stål Tippande Modell med rattipp Modell med spaktipp DENNA BRUKSANVISNING MÅSTE SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. LÄS, SÄTT DIG IN I OCH FÖLJ DE ANVISNINGAR OCH VARNINGAR SOM VISAS I DENNA BRUKSANVIS- NING. SÄKERHETSANVISNING FÖRVARA ELLER ANVÄND INTE BENSIN ELLER ANDRA BRANDFARLIGA ÅNGOR ELLER VÄTSKOR I NÄRHETEN AV DENNA ELLER NÅGON ANNAN UTRUSTNING. Information contained in this document is known to be current and accurate at the time of printing/creation. Unified Brands recommends referencing our product line websites, unifiedbrands.net, for the most updated product information and specifications.

2 VIKTIGT - LÄS DETTA FÖRST - VIKTIGT DENNA UTRUSTNING MÅSTE INSTALLERAS AV EN KUNNIG PERSON I ENLIGHET MED DE ANVISNING- AR FÖR INSTALLATION OCH SERVICE SAMT NATIONELLA FÖRORDNINGAR SOM GÄLLER FÖR TILL- FÄLLET. SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET SKA ÄGNAS FÖLJANDE: I.E.E. (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS, IEEE) FÖRORDNINGAR FÖR ELEKTRISKA INSTALLATIONER FÖRORDNINGAR FÖR ELEKTRICITET PÅ ARBETSPLATSEN LAGAR OM SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN LAGAR OM BRANDSÄKERHETSÅTGÄRDER LOKALA OCH NATIONELLA BYGGNADSFÖRORDNINGAR ANVÄNDARE SKA VARA BEKANTA MED LÄMPLIGA REGLER UR LAGAR OM BRANDSÄKERHETSÅTGÄR- DER. DE MÅSTE SÄRSKILT VARA MEDVETNA OM BEHOVET AV REGELBUNDEN SERVICE AV EN KUN- NIG PERSON FÖR ATT SÄKERSTÄLLA FORTSATT SÄKER OCH EFFEKTIV FUNKTION AV UTRUSTNING- EN. VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA STÖTAR SKA APPARATER VARA JORDADE, VARE SIG DE ÄR GAS- ELLER ELDRIVNA. NÄR INSTALLATIONEN ÄR FÄRDIG SKA BRUKSANVISNINGEN LÄMNAS TILL ANVÄNDARNA OCH IN- STALLATÖREN SKA INSTRUERA ANSVARIGA PERSONER I KORREKT DRIFT OCH UNDERHÅLL AV AP- PARATEN. DENNA APPARAT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELLT BRUK OCH SKA ENDAST ANVÄNDAS AV KVALIFICERADE PERSONER. DET ÄR CHEFENS ANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ANVÄNDARE HAR PÅ SIG SKYDDSKLÄDSEL OCH ATT DRA UPPMÄRKSAMHET TILL DET FAKTUM ATT VISSA DELAR NÖD- VÄNDIGTVIS BLIR MYCKET HETA OCH ORSAKAR BRÄNNSKADOR OM DE VIDRÖRS OAVSIKTLIGT. OM INGET ANNAT ANGES SKA DELAR SOM HAR SKYDDATS AV TILLVERKAREN INTE JUSTERAS AV INSTALLATÖREN. INNAN DU FÖRSÖKER UTFÖRA SERVICE SKA DU SÄKERSTÄLLA ATT ELKRAFTEN ÄR FRÅNKOPPLAD. VARNING: ENHETEN MÅSTE INSTALLERAS AV PERSONAL SOM ÄR KVALIFICERAD ATT ARBETA MED ELEKTRICITET. FELAKTIG INSTALLATION KAN ORSAKA PERSONSKADA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. ENHETEN MÅSTE INSTALLERAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE FÖRORD- NINGAR. VAR FÖRSIKTIG: FÖRPACKNINGSBAND ÄR SPÄNDA OCH KAN PISKA NÄR DE KLIPPS AV. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA SKADA PÅ PERSON ELLER UTRUSTNING SKA DU FÖLJA KOPPLINGSDIAGRAMMET EXAKT NÄR DU ANSLUTER EN ENHET. VARNING: INNAN DU RENGÖR GRYTANS UTSIDA SKA DU KOPPLA BORT ELKRAFT. HÅLL VATTEN OCH LÖSNINGAR BORTA FRÅN REGLAGE OCH ELEKTRISKA KOMPONENTER. OBS! ANVÄND INTE NÅGOT AVFETTNINGSMEDEL SOM INNEHÅLLER KALIUMHYDROXID ELLER NATRIUMHYDROXID ELLER SOM ÄR ALKALISKT. VARNING: ANVÄNDNING AV RESERVDELAR ANNAT ÄN DE SOM TILLHANDAHÅLLS AV GROEN ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA OCH KAN GE UPPHOV TILL PERSONSKADA PÅ OPERATÖREN OCH SKADA PÅ UTRUSTNINGEN. SERVICE AV PERSONAL SOM INTE AUKTORISERATS AV FABRIKEN GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA. VARNING: HÖGSPÄND STRÖM FINNS INUTI MANÖVERLÅDOR. KOPPLA LOSS FRÅN ELNÄTET FÖRE SERVICE. FÖRSUMMELSE ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER DÖD. VAR FÖRSIKTIG: SE TILL ATT ALLA OPERATÖRER LÄSER, SÄTTER SIG IN I OCH FÖLJER DE BRUKSANVIS- NINGAR, VARNINGAR, OCH SÄKERHETSANVISNINGAR SOM VISAS I DENNA BRUKSANVIS- NING. 2

3 VARNING: DENNA ENHET ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS FÖR KOMMERSIELL UPPVÄRMNING, MATLAG- NING OCH VARMHÅLLNING AV VATTEN OCH MATPRODUKTER, ENLIGT ANVISNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING. ANNAN ANVÄNDNING KAN LEDA TILL ALLVARLIG PERSONSKA- DA ELLER SKADA PÅ UTRUSTNINGEN OCH GÖR ATT GARANTIN UPPHÖR. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA APPARATYTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 CM UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OM- RÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING: VAR SÄRSKILT NOGA MED ATT UNDVIKA KONTAKT MED DEN HETA GRYTAN ELLER HET PRODUKT NÄR DU LÄGGER TILL INGREDIENSER, RÖR OM ELLER FÖR ÖVER PRODUKT TILL EN ANNAN BEHÅLLARE. VARNING: NÄR DU TIPPAR GRYTAN FÖR ATT FÖRA ÖVER PRODUKT: 1) HA PÅ DIG EN SKYDDSVANTE OCH ETT SKYDDSFÖRKLÄDE. 2) ANVÄND BEHÅLLARE SOM ÄR TILLRÄCKLIGT DJUPA FÖR ATT HA PLATS FÖR OCH MINIMERA PRODUKTSKVALP. 3) PLACERA BEHÅLLARE PÅ STABIL, FLAT YTA, SÅ NÄRA GRYTAN SOM MÖJLIGT. 4) STÅ TILL VÄNSTER ELLER HÖGER OM GRYTAN NÄR DU HÄLLER. STÅ INTE DIREKT FRAMFÖR STRÅLEN MED DET HETA INNEHÅLLET. 5) HÄLL LÅNGSAMT, BEHÅLL KONTROLLEN ÖVER GRYTAN OCH FÖR TILLBAKA GRYTAN TILL UPPRÄTT LÄGE NÄR BEHÅLLAREN ÄR FYLLD ELLER ÖVERFÖRINGEN ÄR FÄRDIG. 6) FYLL INTE BEHÅLLARE FÖR MYCKET. UNDVIK DIREKT KONTAKT MED HUDEN MED HET BEHÅLLARE OCH DESS INNEHÅLL. VAR FÖRSIKTIG: HÅLL GOLV FRAMFÖR GRYTANS ARBETSOMRÅDE RENA OCH TORRA. OM ETT SPILL IN- TRÄFFAR SKA DU GÖRA RENT GENAST FÖR ATT UNDVIKA ATT DU SLINTER ELLER FAL- LER. VARNING: FÖRSUMMELSE ATT REGELBUNDET KONTROLLERA SÄKERHETSVENTILENS FUNKTION KAN LEDA TILL PERSONSKADA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. VARNING: UNDER PROVNING SKA DU UNDVIKA ATT EXPONERA DIG FÖR ÅNGAN SOM BLÅSER UT UR SÄKERHETSVENTILEN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VARNING: INNAN DU BYTER NÅGRA DELAR SKA DU KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELKRAFTEN. VARNING: HÅLL VATTEN OCH LÖSNINGAR BORTA FRÅN REGLAGE OCH ELEKTRISK UTRUSTNING. DU SKA ALDRIG SPRAYA ELLER SPOLA STATIVHÖLJE ELLER ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR. 3

4 Innehållsförteckning VIKTIGA OPERATÖRSVARNINGAR... 2 BESKRIVNING AV UTRUSTNING... 5 INSPEKTION OCH UPPACKNING... 7 INSTALLATION... 8 FÖRSTA START... 9 DRIFT DRIFTSEKVENS UNDERHÅLL FELSÖKNING RENGÖRING RESERVDELSLISTOR DIAGRAM SERVICELOGG REFERENSER GARANTI

5 Beskrivning av utrustning OM/SM-TDB/7(CE) Groen modell TDB/7 är en bänkmonterad, tippande gryta. Den är försedd med ångmantel med termostatstyrd, elektrisk ånguppvärmning med lämpliga reglage, allt monterat på en stabil bas. Modell TDB/7 finns i storlekarna 20 eller 40 amerikanska quarts (18,8 och 37,6 liter). Kärlet i grytan TDB/7 är gjort av rostfritt stål, som är hopsvetsat till ett stycke. Grytan levereras med en förstärkt kant och en fjärilformad skänkpip. Ångmanteln är märkt för tryck upp till 3,7 atö (50 PSIG). Grytans finish är 180 emery grit på insidan och bright semi-deluxe på utsidan. Med hjälp av en spaktipp kan operatören tippa grytan manuellt med full kontroll. En modell med rattipp finns också. Skänkhöjden gör att det går att hälla i tråg som är 10 cm höga på arbetsbänken. En inbyggd eldriven ånggenerator, med storlek som är avsedd för grytans kapacitet, levererar ånga till manteln. "Luftfri" drift av ångmanteln ger jämn, effektiv uppvärmning vid temperaturer så låga som 65 /C och så höga som 146 /C. Förutom den justerbara termostaten för driftstyrning har enheten en tippbrytare, en lågt vatten-brytare, en säkerhetsventil, och högtrycksbrytare som säkerhetsegenskaper. En indikatorlampa för uppvärmning, tryckmätare, och inspektionsglas finns för att grytans drift ska kunna övervakas. Det krävs bara en enda elektrisk anslutning för installation. Enheten kan beställas för användning med 230 volt 1-fas eller 400 volt 3-fas växelström. GRYTANS EGENSKAPER TDB/7-20+ TDB/7-40 Grytans kapacitet 20 qts liter 40 qts liter Mantelkapacitet 4 qts. 3.7 liter 5 qts. 4.7 liter Diameter cm 16-1/2 42 cm Djup cm 14-1/4 36 cm Basens bredd cm cm Basens djup cm cm KW vid 230 volt 1-fas KW vid 400 volt 3-fas Märkström - 1-fas Märkström - 3-fas 11 (L1, L2, L3) 19 (L1, L2, L3) 5

6 Modeller Dra Tipp TDB/7 CE Modell Rattipp TDB/7 CE Modell Tillvalsutrustning för alla modeller: 1. Ställning som stöder enheten och håller ett tråg på plats för fyllning 2. Löst lock 3. Insats för korg 4. Påfyllningskran 5. Manuella omrörare (installerad på fabriken) 6. Motordriven blandare (installerad på fabriken) 6

7 Enheten levereras i en kraftig fraktkartong och är fäst vid en lastpall. Inspektera kartongen noga för yttre skador genast efter leveransen. VAR FÖRSIKTIG: FÖRPACKNINGSBAND ÄR SPÄNDA OCH KAN PISKA NÄR DE KLIPPS AV. VAR FÖR- SIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER PERSON- SKADA ELLER SKADA PÅ ENHETEN AV KLÄMMOR SOM SITTER KVAR I VÄGGAR- NA PÅ KARTONGEN. Skär försiktigt bort polyesterstropparna runt kartongen och lossa lådans sidor från lastpallen. Dra kartongen upp från enheten. Installera enheten noga för dolda skador. Rapportera eventuella fraktskador eller felaktig leverans till speditören. Skriv ned modellnummer, serienummer och installationsdatum och spara denna information för Inspektion och uppackning OM/SM-TDB/7(CE) framtida bruk. Det finns plats för denna information överst på serviceloggen baktill i denna bruksanvisning. Spara denna bruksanvisning och håll den tillgänglig så att operatörer kan använda den. VAR FÖRSIKTIG: DENNA ENHET VÄGER MELLAN 64 OCH 74 KG. INSTALLATÖREN SKA BE OM HJÄLP SÅ ATT DENNA VIKT KAN LYFTAS PÅ SÄKERT SÄTT. När installationen ska börja ska du försiktigt skära stropparna som håller enheten fast vid lastpallen. Lyft enheten rakt upp från lastpallen. Granska emballeringsmaterialet så att du är säker på att inga lösa delar kastas bort med materialet. Sätt fast spaktippen (fraktas normalt inuti grytan) genom att försiktigt skruva den in i fattningen på tappens stöd. Var noga med att undvika att skruva in snett. Detta steg behövs inte om grytan har en rattipp. TDB/7-enheten levereras från fabriken fastspänd på en lastpall. Om enheten är en modell med spaktipp så är handtaget packat inuti grytan. 7

8 Installation Groen-grytan levereras med komplett internt kablage. Den är färdig för omedelbar inkoppling. Ett kopplingsdiagram medföljer i denna bruksanvisning och på insidan manöverpanelen. Alla mekaniska eller elektriska ändringar måste godkännas av Groens Konstruktionsavdelning för matservice. VARNING GRYTAN MÅSTE INSTALLERAS AV PER- SONAL SOM ÄR KVALIFICERAD ATT AR- BETA MED ELEKTRICITET. FELAKTIG IN- STALLATION KAN ORSAKA PERSONSKA- DA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. Den färdiga enheten har provats vid fabriken för att pröva alla reglage och värmeelement. 1. Sätt grytan på plats och nivellera den. Basen ska fästas ordentligt på ett bord eller arbetsyta. Fyra 3/8"-16 N.C. gängade anslutningar finns i en-hetens bas. Installation under en ventilationshuv rekommenderas. 2. Anslut elström enligt specifikation på den informationsplåt för eldata som är fäst vid utrustningen. Iakttag alla lokala och nationella förordningar och alla förordningar som gäller vid installationstillfället. ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER FÖR TDB/7 18,8 LITER 37,6 LITER SPÄNNING FAS KW AMP KW AMP ` Utrustningen levereras redo för 3-fas drift. Se kopplingsdiagrammet för 1-fas drift. 4. Led in nätanslutningen genom öppningen baktill på stativet och gör en vattentät anslutning till de ingående ledningarna. (En BX-anslutning rekommenderas inte.) Iakttag alla lokala och nationella förordningar, och alla förordningar som gäller vid installationstillfället. FARA: JORDA ENHETEN ELEKTRISKT VID AVSEDD ANSLUTNING. FÖRSUMMELSE ATT JORDA ENHETEN KAN LEDA TILL ELEKTRISK AVLIVNING OCH DÖD. 5. Bekräfta att mantelns vattennivå ligger ovanför inspektionsglasets mitt. Om nivån är låg ska du följa anvisningarna under "Påfyllning av manteln och vattenbehandling, Sidan Jorda enheten elektriskt med avsedd anslutning. 7. Ekvipotentialförbindning: I enlighet med nationella förordningar har enheten utrustats med en ekvipotentialförbindning. KRAV FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING Unit TDB/7-20 TDB/ V - 1 Fas 33 Amp 57 Amp 400V - 3 Fas 33 Amp 57 Amp 8

9 Första start OM/SM-TDB/7(CE) VIKTIGT: SE TILL ATT ALLA OPERATÖRER LÄSER, SÄTTER SIG IN I OCH FÖLJER DE BRUKSAN-VISNINGAR, VARNINGAR, OCH SÄKERHET ANVISNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING. När nu grytan har installerats ska du testa den för att säkerställa att enheten fungerar på rätt sätt. 1. Ta bort all litteratur och allt emballage från enhetens insida och utsida. 2. Bekräfta att grytan tippar på rätt sätt. Vrid på ratten eller använd handtaget för att tippa grytan och sedan återvända till upprätt position. 3. Slå på strömmen till enheten. 4. Häll i två till fyra liter vatten i grytan. 5. Följ anvisningarna "Starta grytan" i avsnittet "Drift" i denna bruksanvisning. Börja värma vattnet vid den högsta termostatinställningen. Indikatorlampan för uppvärmning ska tändas omedelbart, och uppvärmningen ska fortsätta tills vattnet kokar. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. 6. För att slå av enheten ska du vrida termostatskalan "AV". Om enheten fungerar som beskrivits ovan är den färdig att användas. Om enheten inte fungerar som avsett ska du kontakta din lokala auktoriserade Groen servicerepresentant. Med en enkel vridning på termostaten styr du Groens gryta TDB/7 9

10 Drift A. Starta grytan 1. VARJE DAG ska du se till att mantelns vattennivå ligger ovanför mittpunkten på det runda inspektionsglaset. Om nivån är låg så behövs service. 2. Kontrollera tryckmätaren. Om mätaren inte visar 20 till 30 tum vakuum (dvs en avläsning 20 till 30 under noll) ska du se avsnittet "Mantelvakuum" på sidan Slå på strömmen till enheten. 4. Vrid termostatskalan till önskad inställning. Indikatorlampan för uppvärmning indikerar att grytan värms upp, och om lampan slår på och av indikerar detta att grytan bibehålls vid inställd temperatur. En gång varje intervall kommer kontaktorerna i stativet att klicka. Detta är normalt. CE-enheter har tre lampor på manöverpanelen. Lampan "KRAFT" slås på när enheten slås på. Denna lampa indikerar att ström matas fram till enheten. Lampan VÄRME slås på när värmeelement värmer grytan. Lampan LÅGT VATTEN slås på när vattennivån i manteln faller under acceptabel driftnivå. Se "Påfyllning av manteln och vattenbehandling" på Sidan 14. B. Föra över produkt eller tömma grytan Grytan är konstruerad och tillverkad för att tippas på ett kontrollerat sätt. På de enheter som är utrustade med en spaktipp ska du ta ett fast tag i den isolerade plastknoppen. Bibehåll ett fast grepp om handtaget medan du tippar, medan du håller grytan i tippat läge och när du LÅNGSAMT återför grytan till upprätt läge. På de enheter som utrustats med rattipp ska du vrida handtaget. Grytan stannar i det läge du lämnar den, tills du vrider handtaget igen. WARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR SÄRSKILT NOGA MED ATT UNDVIKA KONTAKT MED DEN HETA GRYTAN ELLER HET PRODUKT, NÄR DU LÄGGER TILL INGREDIENSER, RÖR OM ELLER FÖR ÖVER PRODUKT TILL EN ANNAN BEHÅLLARE. På de flesta TDB/7-enheter visas mantelns vattennivå i ett inspektionsglas, direkt på grytan. 10

11 VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 cm UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OMRÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING NÄR DU TIPPAR GRYTAN FÖR ATT FÖRA ÖVER PRODUKT: 1) HA PÅ DIG EN SKYDDSVANTE OCH ETT SKYDDSFÖRKLÄDE. 2) ANVÄND DJUPA BEHÅLLARE SOM HAR PLATS FÖR OCH KAN MINIMERA PRODUKTSKVALP. 3) PLACERA BEHÅLLARE PÅ STABIL, FLAT YTA, SÅ NÄRA GRYTAN SOM MÖJLIGT. 4) STÅ TILL VÄNSTER ELLER HÖGER OM GRYTAN (BEROENDE PÅ VAR SPAKEN ÄR PLACERAD) NÄR DU HÄLLER - INTE DIREKT FRAMFÖR STRÅLEN MED DET HETA INNEHÅLLET. 5) HÄLL LÅNGSAMT, BEHÅLL KONTROLLEN ÖVER GRYTANS HANDTAG HELA TIDEN OCH FÖR TILLBAKA GRYTAN TILL UPPRÄTT LÄGE NÄR BEHÅLLAREN ÄR FYLLD ELLER ÖVERFÖRINGEN ÄR FÄRDIG. 6) FYLL INTE BEHÅLLARE FÖR MYCKET. UNDVIK DIREKT KONTAKT MED HUDEN MED HET BEHÅLLARE OCH DESS INNEHÅLL. OM/SM-TDB/7(CE) innan du använder det. Använd ALLTID handtaget för att placera eller ta bort locket från grytan. Ha på dig skyddsvantar och ett skyddsförkläde. När du placerar locket på grytan ska du placera det på grytans rand med den flata kanten mot skänkpipen. VARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR FÖRSIKTIG: HÅLL GOLV FRAMFÖR GRYTANS ARBETSOMRÅDE RENA OCH TORRA. OM ETT SPILL INTRÄFFAR SKA DU GÖRA RENT GENAST FÖR ATT UNDVIKA ATT DU SLINTER ELLER FALLER. Vanliga tillbehör 1. Borttagbart lock På samma sätt som när man kokar soppa, kan ett lock (tillval) skynda på uppvärmningen av vatten och matprodukter. Ett lock hjälper till att behålla värmen i kokkärlet och begränsar kvantiteten värme och fukt som frigörs i köket. Med ett lock kan koktiden för vissa produkter minskas och locket hjälper till att bibehålla temperatur, färg och konsistens på produkter som förvaras eller småkokar under långa perioder. Var noga med att handtaget är ordentligt fäst vid locket 11 Lyft lockets bakkant först. När du lyfter locket: a) Grip handtaget ordentligt. b) Lyft bakkanten (längst bort från operatören) 3-5 cm så att ånga och vatten kan komma ut ur kokkärlet. Vänta 2-3 sekunder. c) Tippa locket till 45-60/ vinkel och låt varmt kondens eller produkt rulla av locket tillbaka in i grytan. d) Ta bort locket och se till att kvarvarande hett kondensat eller produkt inte droppar på operatören, golvet eller arbetsytor. e) Placera locket på en säker, platt, ren yta som är ur vägen, eller lägg det tillbaka på grytans kant.

12 VAR FÖRSIKTIG: TIPPA INTE GRYTAN MED LOCKET PÅ. LOCKET KAN GLIDA AV OCH SKADA OPERATÖREN. 2. Insats för korg En insats för korg till grytan (tillval) kan hjälpa till vid kokning av produkter som kokas i vatten, t ex ägg, potatis, grönsaker, skaldjur, spagetti och ris. Fodret av nylonväv ska användas när produkten som kokas är mindre än rutorna i korgen, vilket är ungefär 6 mm. Detta inkluderar ris och små makaroner. Användningstips. a) Lämna plats för den vattenvolym som undanträngs av korgen och produkt som ska kokas. Detta kan betyda att grytan endast ska fyllas till hälften med vatten. Testa korgens och produktens vattenvolym med grytan AV, och med kallt vatten i grytan. VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 cm UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OMRÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. b) Fyll korgen på en vågrät, stabil arbetsyta. c) Lyft den fyllda korgen med bägge händerna. Skaffa hjälp om korgen är för tung att hantera säkert. d) Sänk långsamt ned produkten i grytan. korgen är för tung för att en person ska kunna lyfta och flytta den säkert ska du skaffa hjälp. Ta bort produkt genast från korgen till en annan behållare, och undvik kontakt med het produkt och het korg eller... g) Placera korg med mat på stabil, flat yta, och ställ den i ett tråg eller bakplåt för att fånga upp resten av det heta vatten som rinner av produkten. Driftsekvens Följande skiss av åtgärd-reaktion finns med för att hjälpa användaren förstå hur utrustningen fungerar. När operatören startar grytan genom att vrida driftstermostatens skala från "AV" till önskad inställning, sluter termostatbrytaren. Detta tänder indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna sluter, vilket gör att ström leds till värmeelementen. När ångmantelns temperatur når det värde som motsvarar skalans inställning öppnas termostatbrytaren. Detta slår av indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna öppnas, vilket bryter strömmen till värmeelementen. Så snart termostaten känner att grytan kallnar under det inställda värdet sluter termostatbrytaren. Indikatorlampan för uppvärmning slås på, kontaktorerna sluts och värmeelementen slås på igen. Detta kretslopp på och av fortsätter och håller grytan vid den inställda temperaturen. Detta är anledningen till att indikatorlampan för uppvärmning slås på och av under normal drift. Varje gång som grytan tippas, kommer tippbrytaren att slå av strömmen till värmeelementen, så att värmeelementen inte värmer när de inte är nedsänkta i vattnet i manteln. Om ångtryck som är större än 3,7 atö (50 PSIG) skapas i manteln, kommer säkerhetsventilen att öppnas och släppa ut övertrycket. Om mantelns vattennivå blir för låg och värmeelementen överhettas, kommer högbrytaren att öppna, vilket stänger av strömmen till värmeelementen tills grytan kallnar. Om du ställer in driftstermostatens skala på "AV" så stängs alla reglage och värmekretsar. e) När du tar bort korgen med kokad produkt ska du lyfta korgen rakt upp och se till att korgens botten går fri från grytans kant och skänkpipen. Ha på dig skyddsvantar och ett skyddsförkläde. f) Vänta tills hett vatten har runnit helt av produkten innan du tar bort korgen från grytan. Vila inte korgen på grytans rand eller på skänkpipen. Om 12

13 Underhåll OBS! Kontakta Groen eller en auktoriserad Groen representant när reparationer erfordras. OM/SM-TDB/7(CE) 1. Regelbundet underhåll En logg för service och underhåll finns baktill i denna bruksanvisning. Varje gång underhåll utförs på Groengrytan ska du skriva upp datum, vad som gjordes och vem som gjorde det. Spara denna bruksanvisning och håll den tillgänglig så att operatörer kan använda den. Regelbunden inspektion kommer att minimera utrustningens reparationstid och öka drifteffektiviteten. Kontrollera följande punkter: [AV OPERATÖREN] d. Insidan på stödets hölje ska hållas rent. e. Smörj de två tapplagren minst två gånger om året. Lagren är placerade inom grytans stativhölje. Ta bort åtkomstpanelerna från stödets hölje med en skruvmejsel så att du kommer åt smörjnipplarna. Använd ett litiumbaserat, smörjfett för allmänt bruk. När åtkomstpanelerna är borttagna kan monteringsbultarna för tapplagren och tippbrytaren också kontrolleras. De ska vara åtdragna. a. Kontrollera tryck/vakuum-mätaren varje dag. Mätaren ska visa ett vakuum mellan 20 och 30 tum när grytan är kall. Om den inte gör det, se "Mantelvakuum" på sidan 14. VARNING UNDER PROVNING SKA DU UNDVIKA ATT EXPONERA DIG FÖR ÅNGAN SOM BLÅSER UT UR SÄKERHETSVENTILEN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. KOPPLA BORT STRÖMMEN FRÅN GRYTAN INNAN DU SMÖRJER TAPPLAGRET. f. På rattippmodellerna har höljet för kugghjulen smörjnipplar för korrekt smörjning av rörliga delar. Eftersom kugghjulen inte kör med olja är regelbunden smörjning med smörjfett nödvändig. Hur ofta smörjning behövs beror på Tryckmätaren ska visa ett vakuum mellan 20 och 30 tum när grytan är kall. b. Kontrollera dessutom mantelns vattennivå varje dag. Den ska vara över mittpunkten i det runda inspektionsglaset. Om nivån är låg, se "Påfyllning av manteln och vattenbehandling" på sidan 14. [AV SERVICETEKNIKER] c. Testa säkerhetsventilen minst två gånger i månaden. Testa ventilen med grytan i drift vid 105 kpa (15 psi), genom att dra upp testkedjan under minst fem sekunder. Släpp sedan kedjan och låt ventilen slå igen. Om ventilen inte aktiveras, (det finns inget tecken på utflöde, eller ventilen läcker) ska du sluta använda grytan genast och kontakta en kvalificerad Groen service representant. 13 Testa säkerhetsventilen minst två gånger i månaden.

14 driftförhållanden, men servicen ska utföras minst en gång var sjätte månad. Lägg till smörjfett genom Zerk-nipplarna på höljet för kugghjulen tills du kan se smörjfett tränga ut genom lagret kring den övre axeln. Placera även en generös klick smörjfett på kugghjulet så att du täcker den båge som står i kontakt med snäckdrevet. När du är färdig ska du sätta tillbaka åtkomstpanelerna på stativhöljet. Elektriska ledningar ska sitta ordentligt fast och vara i gott skick. 2. Mantelvakuum När grytan är kall indikerar ett positivt tryck, eller en avläsning kring noll på tryck/vakuum-mätaren att det finns luft i manteln. Luft i manteln gör att grytan värms långsammare. Avlufta manteln: a. Starta enheten. (Se avsnittet Drift i denna bruksanvisning.) (Se till att det finns vatten eller produkt i grytan när den värms). b. När tryck/vakuum-mätaren visar ett tryck på 0,37 atö (5 PSI), ska du avlufta den instängda luften och ånga genom att dra upp säkerhetsventilen ungefär 1 sekund. Upprepa detta steg och låt sedan kedjan dras tillbaka till stängt läge. 3. Påfyllning av manteln och vattenbehandling Manteln laddades vid fabriken med rätt kvantitet behandlat, destillerat vatten. Du kan behöva återställa vattnet till rätt nivå, antingen därför att vatten har gått förlorat som ånga under avluftning eller därför att behandlat vatten har gått förlorat genom att tömmas ut. VIKTIGT Tryckmätaren måste visa 0 PSI eller mindre innan du fyller manteln med vatten. Fylla manteln med vatten: a. Om du ersätter vatten som förlorats som ånga ska du använda destillerat vatten. Om du ersätter behandlat vatten som runnit ut ur manteln ska du göra i ordning mer behandlat vatten enligt anvisningarna i steg 3, Förfarande för vattenbehandling. b. Ta bort påfyllningspluggen med en nyckel. d. Använd en tratt och lägg till vatten till manteln. e. Kontrollera vattennivå i manteln genom att titta i indikatorglaset för vattennivån. f. Fortsätt att lägga till vatten tills indikatorglaset för vattennivån är ¾ fullt. g. Stäng avstängningsventilen och sätt tillbaka påfyllningspluggen. Följ förfarandet i Mantelvakuum för att ta bort luft från grytmanteln. 3. Förfarande för vattenbehandling VARNING FÖR ATT UNDVIKA SKADA SKA DU LÄSA OCH FÖLJA ALLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR- DER SOM VISAS PÅ ETIKETTEN PÅ VATTENBEHANDLINGSMEDLET. a. Skaffa vattenbehandlingsmedel och en phtestsats från din auktoriserade Groen återförsäljare. b. Fyll blandningsbehållaren med den uppmätta kvantitet vatten som behövs. (Se tabellen till höger). Använd destillerat vatten. c. Häng en strimma ph-test papper (lackmuspapper) på behållarens kant, med ungefär 25 mm under vattenytan. d. Mät upp vattenbehandlingsmedlet som ska användas. (Ett sätt att göra detta är att fylla på medlet från ett måttlock.) e. Rör om vattnet hela tiden medan du långsamt lägger till vattenbehandlingsmedel, tills vattnet uppnår ett ph mellan 10,5 och 11,5. Bedöm ph genom att ofta jämföra färgen på lackmuspapperet med färgen på färgskalan som medföljer ph-provsatsen. f. Skriv upp precis hur mycket vatten och behandlingsmedel som använts. Dessa kvantiteter kan återanvändas under förutsättning att samma vattenkälla och samma medel används för att fylla på manteln i framtiden. Men det är tillrådligt att kontrollera ph varje gång behandlat vatten görs i ordning. För att manteln ska fungera som allra bäst, använd korrekt behandlat, destillerat vatten. c. Öppna avstängningsventilen (vrid handtaget 90/ På kulventilen). 14

15 TDB/7-20 TDB/7-40 Modell Mantelkapacitet 3.8 Liter 4.7 Liter 4. Byte av komponenter OM/SM-TDB/7(CE) VARNING INNAN DU BYTER NÅGRA DELAR SKA DU KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELKRAFTEN. Ledningar är märkta så som visas i diagrammen. Var noga med att nya komponenter är inkopplade på samma sätt som de gamla. Felsökning Grytan är konstruerad att fungera tillförlitligt och effektivt om den får rätt underhåll. Nedan visas en lista över kontroller som kan användas för den händelse ett problem uppstår. Kopplingsdiagram visas inuti servicepanelen och baktill i denna bruksanvisning. Poster som efterföljs av ett X, ska endast utföras av en kvalificerad servicerepresentant. ANVÄNDNING AV RESERVDELAR ANNAT ÄN DE SOM TILLHANDAHÅLLS AV GROEN ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN ORSAKA SKADA OPERATÖREN OCH SKADA PÅ UTRUSTNINGEN OCH GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA. SYMPTOM VEM VAD SKA KONTROLLERAS X indikerar poster som endast får utföras av en auktoriserad tekniker. Grytan blir inte varm och värme indikatorlampan slås inte på. Grytan blir inte varm men värme indikatorlampan slås på Gryta fortsätter att värmas efter att den uppnått önskad temperatur Gryta slutar att värmas innan den uppnått önskad temperatur. Användare End. Aukt. Service rep. End. Aukt. Service rep. Användare End. Aukt. Service rep. Användare End. Aukt. Service rep. a. Strömförsörjning till enheten. b. Vattennivå i manteln. c. Kontrollera säkringar. Byt en trasig säkring endast mot en säkring med samma AMP märkning. X d. För lösa eller brustna ledningar. X e. Tippbrytare. X f. Att tryckbrytare är öppen. X g. Variabel termostat funktion. X h. Brytare lågt vatten. X a. Kontaktor. X b. Värmeelement med ohmmätare för kortslutning till jord eller öppet element. Om element är defekt, ring Groen. X a. Termostat skalinställning. b. Termostat krets för kort (kortsluten?).. X c. Termostatens funktion. Termostaten ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X d. Kontaktor, för att bestämma om den får ström eller har fastnat.x a. Termostat skalinställning. b. Termostat kalibrering. X c. Termostatens funktion. Termostaten ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X Grytan värms långsamt Användare a. Om det finns luft i manteln, se Mantelvakuum i avsnittet Underhåll i denna bruksanvisning. End. Aukt. Service rep. b. Värmeelement med ohmmätare för kortslutning till jord eller öppet element. Om ett element är defekt, ring Groen. X c. Elnätets spänning. X Säkerhetsventil utlöses. Användare a. Om det finns luft i manteln, se Mantelvakuum i avsnittet Underhåll i denna bruksanvisning. End. Aukt. Service rep. b. Inställning av tryckbrytare. X c. Termostatens funktion. Termostat ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X d. Säkerhetsventil. Om ventilen öppnar för tryck under 3,65 atö (49 PSIG) ska den bytas. X e. Kontaktor, för att bestämma om den är strömlös. X 15

BRUKSANVISNING FÖR OPERATÖR FRYMASTER BIELA14 SERIES GEN II LOV ELEKTRISK FRITERARE

BRUKSANVISNING FÖR OPERATÖR FRYMASTER BIELA14 SERIES GEN II LOV ELEKTRISK FRITERARE BRUKSANVISNING FÖR OPERATÖR FRYMASTER BIELA14 SERIES GEN II LOV ELEKTRISK FRITERARE Detta kapitel om utrustning ska sättas in i avsnittet om friterare i Bruksanvisningen för utrustning. SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI R13453C-0 Rexair 2007 REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer