VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION -"

Transkript

1 VIKTIG INFORMATION - BEHÅLL FÖR OPERATÖREN - VIKTIG INFORMATION - BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Artikelnummer (Sweden) OM/SM-TDB/7(CE) INTERNATIONELL MODELL: TDB/7 (CE) Gryta med ångmantel Självständig enhet Elektriskt uppvärmd Bänkmonterad Rostfritt stål Tippande Modell med rattipp Modell med spaktipp DENNA BRUKSANVISNING MÅSTE SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. LÄS, SÄTT DIG IN I OCH FÖLJ DE ANVISNINGAR OCH VARNINGAR SOM VISAS I DENNA BRUKSANVIS- NING. SÄKERHETSANVISNING FÖRVARA ELLER ANVÄND INTE BENSIN ELLER ANDRA BRANDFARLIGA ÅNGOR ELLER VÄTSKOR I NÄRHETEN AV DENNA ELLER NÅGON ANNAN UTRUSTNING. Information contained in this document is known to be current and accurate at the time of printing/creation. Unified Brands recommends referencing our product line websites, unifiedbrands.net, for the most updated product information and specifications.

2 VIKTIGT - LÄS DETTA FÖRST - VIKTIGT DENNA UTRUSTNING MÅSTE INSTALLERAS AV EN KUNNIG PERSON I ENLIGHET MED DE ANVISNING- AR FÖR INSTALLATION OCH SERVICE SAMT NATIONELLA FÖRORDNINGAR SOM GÄLLER FÖR TILL- FÄLLET. SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET SKA ÄGNAS FÖLJANDE: I.E.E. (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS, IEEE) FÖRORDNINGAR FÖR ELEKTRISKA INSTALLATIONER FÖRORDNINGAR FÖR ELEKTRICITET PÅ ARBETSPLATSEN LAGAR OM SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN LAGAR OM BRANDSÄKERHETSÅTGÄRDER LOKALA OCH NATIONELLA BYGGNADSFÖRORDNINGAR ANVÄNDARE SKA VARA BEKANTA MED LÄMPLIGA REGLER UR LAGAR OM BRANDSÄKERHETSÅTGÄR- DER. DE MÅSTE SÄRSKILT VARA MEDVETNA OM BEHOVET AV REGELBUNDEN SERVICE AV EN KUN- NIG PERSON FÖR ATT SÄKERSTÄLLA FORTSATT SÄKER OCH EFFEKTIV FUNKTION AV UTRUSTNING- EN. VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA STÖTAR SKA APPARATER VARA JORDADE, VARE SIG DE ÄR GAS- ELLER ELDRIVNA. NÄR INSTALLATIONEN ÄR FÄRDIG SKA BRUKSANVISNINGEN LÄMNAS TILL ANVÄNDARNA OCH IN- STALLATÖREN SKA INSTRUERA ANSVARIGA PERSONER I KORREKT DRIFT OCH UNDERHÅLL AV AP- PARATEN. DENNA APPARAT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELLT BRUK OCH SKA ENDAST ANVÄNDAS AV KVALIFICERADE PERSONER. DET ÄR CHEFENS ANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ANVÄNDARE HAR PÅ SIG SKYDDSKLÄDSEL OCH ATT DRA UPPMÄRKSAMHET TILL DET FAKTUM ATT VISSA DELAR NÖD- VÄNDIGTVIS BLIR MYCKET HETA OCH ORSAKAR BRÄNNSKADOR OM DE VIDRÖRS OAVSIKTLIGT. OM INGET ANNAT ANGES SKA DELAR SOM HAR SKYDDATS AV TILLVERKAREN INTE JUSTERAS AV INSTALLATÖREN. INNAN DU FÖRSÖKER UTFÖRA SERVICE SKA DU SÄKERSTÄLLA ATT ELKRAFTEN ÄR FRÅNKOPPLAD. VARNING: ENHETEN MÅSTE INSTALLERAS AV PERSONAL SOM ÄR KVALIFICERAD ATT ARBETA MED ELEKTRICITET. FELAKTIG INSTALLATION KAN ORSAKA PERSONSKADA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. ENHETEN MÅSTE INSTALLERAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE FÖRORD- NINGAR. VAR FÖRSIKTIG: FÖRPACKNINGSBAND ÄR SPÄNDA OCH KAN PISKA NÄR DE KLIPPS AV. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA SKADA PÅ PERSON ELLER UTRUSTNING SKA DU FÖLJA KOPPLINGSDIAGRAMMET EXAKT NÄR DU ANSLUTER EN ENHET. VARNING: INNAN DU RENGÖR GRYTANS UTSIDA SKA DU KOPPLA BORT ELKRAFT. HÅLL VATTEN OCH LÖSNINGAR BORTA FRÅN REGLAGE OCH ELEKTRISKA KOMPONENTER. OBS! ANVÄND INTE NÅGOT AVFETTNINGSMEDEL SOM INNEHÅLLER KALIUMHYDROXID ELLER NATRIUMHYDROXID ELLER SOM ÄR ALKALISKT. VARNING: ANVÄNDNING AV RESERVDELAR ANNAT ÄN DE SOM TILLHANDAHÅLLS AV GROEN ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA OCH KAN GE UPPHOV TILL PERSONSKADA PÅ OPERATÖREN OCH SKADA PÅ UTRUSTNINGEN. SERVICE AV PERSONAL SOM INTE AUKTORISERATS AV FABRIKEN GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA. VARNING: HÖGSPÄND STRÖM FINNS INUTI MANÖVERLÅDOR. KOPPLA LOSS FRÅN ELNÄTET FÖRE SERVICE. FÖRSUMMELSE ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER DÖD. VAR FÖRSIKTIG: SE TILL ATT ALLA OPERATÖRER LÄSER, SÄTTER SIG IN I OCH FÖLJER DE BRUKSANVIS- NINGAR, VARNINGAR, OCH SÄKERHETSANVISNINGAR SOM VISAS I DENNA BRUKSANVIS- NING. 2

3 VARNING: DENNA ENHET ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS FÖR KOMMERSIELL UPPVÄRMNING, MATLAG- NING OCH VARMHÅLLNING AV VATTEN OCH MATPRODUKTER, ENLIGT ANVISNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING. ANNAN ANVÄNDNING KAN LEDA TILL ALLVARLIG PERSONSKA- DA ELLER SKADA PÅ UTRUSTNINGEN OCH GÖR ATT GARANTIN UPPHÖR. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA APPARATYTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 CM UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OM- RÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING: VAR SÄRSKILT NOGA MED ATT UNDVIKA KONTAKT MED DEN HETA GRYTAN ELLER HET PRODUKT NÄR DU LÄGGER TILL INGREDIENSER, RÖR OM ELLER FÖR ÖVER PRODUKT TILL EN ANNAN BEHÅLLARE. VARNING: NÄR DU TIPPAR GRYTAN FÖR ATT FÖRA ÖVER PRODUKT: 1) HA PÅ DIG EN SKYDDSVANTE OCH ETT SKYDDSFÖRKLÄDE. 2) ANVÄND BEHÅLLARE SOM ÄR TILLRÄCKLIGT DJUPA FÖR ATT HA PLATS FÖR OCH MINIMERA PRODUKTSKVALP. 3) PLACERA BEHÅLLARE PÅ STABIL, FLAT YTA, SÅ NÄRA GRYTAN SOM MÖJLIGT. 4) STÅ TILL VÄNSTER ELLER HÖGER OM GRYTAN NÄR DU HÄLLER. STÅ INTE DIREKT FRAMFÖR STRÅLEN MED DET HETA INNEHÅLLET. 5) HÄLL LÅNGSAMT, BEHÅLL KONTROLLEN ÖVER GRYTAN OCH FÖR TILLBAKA GRYTAN TILL UPPRÄTT LÄGE NÄR BEHÅLLAREN ÄR FYLLD ELLER ÖVERFÖRINGEN ÄR FÄRDIG. 6) FYLL INTE BEHÅLLARE FÖR MYCKET. UNDVIK DIREKT KONTAKT MED HUDEN MED HET BEHÅLLARE OCH DESS INNEHÅLL. VAR FÖRSIKTIG: HÅLL GOLV FRAMFÖR GRYTANS ARBETSOMRÅDE RENA OCH TORRA. OM ETT SPILL IN- TRÄFFAR SKA DU GÖRA RENT GENAST FÖR ATT UNDVIKA ATT DU SLINTER ELLER FAL- LER. VARNING: FÖRSUMMELSE ATT REGELBUNDET KONTROLLERA SÄKERHETSVENTILENS FUNKTION KAN LEDA TILL PERSONSKADA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. VARNING: UNDER PROVNING SKA DU UNDVIKA ATT EXPONERA DIG FÖR ÅNGAN SOM BLÅSER UT UR SÄKERHETSVENTILEN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VARNING: INNAN DU BYTER NÅGRA DELAR SKA DU KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELKRAFTEN. VARNING: HÅLL VATTEN OCH LÖSNINGAR BORTA FRÅN REGLAGE OCH ELEKTRISK UTRUSTNING. DU SKA ALDRIG SPRAYA ELLER SPOLA STATIVHÖLJE ELLER ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR. 3

4 Innehållsförteckning VIKTIGA OPERATÖRSVARNINGAR... 2 BESKRIVNING AV UTRUSTNING... 5 INSPEKTION OCH UPPACKNING... 7 INSTALLATION... 8 FÖRSTA START... 9 DRIFT DRIFTSEKVENS UNDERHÅLL FELSÖKNING RENGÖRING RESERVDELSLISTOR DIAGRAM SERVICELOGG REFERENSER GARANTI

5 Beskrivning av utrustning OM/SM-TDB/7(CE) Groen modell TDB/7 är en bänkmonterad, tippande gryta. Den är försedd med ångmantel med termostatstyrd, elektrisk ånguppvärmning med lämpliga reglage, allt monterat på en stabil bas. Modell TDB/7 finns i storlekarna 20 eller 40 amerikanska quarts (18,8 och 37,6 liter). Kärlet i grytan TDB/7 är gjort av rostfritt stål, som är hopsvetsat till ett stycke. Grytan levereras med en förstärkt kant och en fjärilformad skänkpip. Ångmanteln är märkt för tryck upp till 3,7 atö (50 PSIG). Grytans finish är 180 emery grit på insidan och bright semi-deluxe på utsidan. Med hjälp av en spaktipp kan operatören tippa grytan manuellt med full kontroll. En modell med rattipp finns också. Skänkhöjden gör att det går att hälla i tråg som är 10 cm höga på arbetsbänken. En inbyggd eldriven ånggenerator, med storlek som är avsedd för grytans kapacitet, levererar ånga till manteln. "Luftfri" drift av ångmanteln ger jämn, effektiv uppvärmning vid temperaturer så låga som 65 /C och så höga som 146 /C. Förutom den justerbara termostaten för driftstyrning har enheten en tippbrytare, en lågt vatten-brytare, en säkerhetsventil, och högtrycksbrytare som säkerhetsegenskaper. En indikatorlampa för uppvärmning, tryckmätare, och inspektionsglas finns för att grytans drift ska kunna övervakas. Det krävs bara en enda elektrisk anslutning för installation. Enheten kan beställas för användning med 230 volt 1-fas eller 400 volt 3-fas växelström. GRYTANS EGENSKAPER TDB/7-20+ TDB/7-40 Grytans kapacitet 20 qts liter 40 qts liter Mantelkapacitet 4 qts. 3.7 liter 5 qts. 4.7 liter Diameter cm 16-1/2 42 cm Djup cm 14-1/4 36 cm Basens bredd cm cm Basens djup cm cm KW vid 230 volt 1-fas KW vid 400 volt 3-fas Märkström - 1-fas Märkström - 3-fas 11 (L1, L2, L3) 19 (L1, L2, L3) 5

6 Modeller Dra Tipp TDB/7 CE Modell Rattipp TDB/7 CE Modell Tillvalsutrustning för alla modeller: 1. Ställning som stöder enheten och håller ett tråg på plats för fyllning 2. Löst lock 3. Insats för korg 4. Påfyllningskran 5. Manuella omrörare (installerad på fabriken) 6. Motordriven blandare (installerad på fabriken) 6

7 Enheten levereras i en kraftig fraktkartong och är fäst vid en lastpall. Inspektera kartongen noga för yttre skador genast efter leveransen. VAR FÖRSIKTIG: FÖRPACKNINGSBAND ÄR SPÄNDA OCH KAN PISKA NÄR DE KLIPPS AV. VAR FÖR- SIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER PERSON- SKADA ELLER SKADA PÅ ENHETEN AV KLÄMMOR SOM SITTER KVAR I VÄGGAR- NA PÅ KARTONGEN. Skär försiktigt bort polyesterstropparna runt kartongen och lossa lådans sidor från lastpallen. Dra kartongen upp från enheten. Installera enheten noga för dolda skador. Rapportera eventuella fraktskador eller felaktig leverans till speditören. Skriv ned modellnummer, serienummer och installationsdatum och spara denna information för Inspektion och uppackning OM/SM-TDB/7(CE) framtida bruk. Det finns plats för denna information överst på serviceloggen baktill i denna bruksanvisning. Spara denna bruksanvisning och håll den tillgänglig så att operatörer kan använda den. VAR FÖRSIKTIG: DENNA ENHET VÄGER MELLAN 64 OCH 74 KG. INSTALLATÖREN SKA BE OM HJÄLP SÅ ATT DENNA VIKT KAN LYFTAS PÅ SÄKERT SÄTT. När installationen ska börja ska du försiktigt skära stropparna som håller enheten fast vid lastpallen. Lyft enheten rakt upp från lastpallen. Granska emballeringsmaterialet så att du är säker på att inga lösa delar kastas bort med materialet. Sätt fast spaktippen (fraktas normalt inuti grytan) genom att försiktigt skruva den in i fattningen på tappens stöd. Var noga med att undvika att skruva in snett. Detta steg behövs inte om grytan har en rattipp. TDB/7-enheten levereras från fabriken fastspänd på en lastpall. Om enheten är en modell med spaktipp så är handtaget packat inuti grytan. 7

8 Installation Groen-grytan levereras med komplett internt kablage. Den är färdig för omedelbar inkoppling. Ett kopplingsdiagram medföljer i denna bruksanvisning och på insidan manöverpanelen. Alla mekaniska eller elektriska ändringar måste godkännas av Groens Konstruktionsavdelning för matservice. VARNING GRYTAN MÅSTE INSTALLERAS AV PER- SONAL SOM ÄR KVALIFICERAD ATT AR- BETA MED ELEKTRICITET. FELAKTIG IN- STALLATION KAN ORSAKA PERSONSKA- DA OCH/ELLER SKADA PÅ UTRUSTNING. Den färdiga enheten har provats vid fabriken för att pröva alla reglage och värmeelement. 1. Sätt grytan på plats och nivellera den. Basen ska fästas ordentligt på ett bord eller arbetsyta. Fyra 3/8"-16 N.C. gängade anslutningar finns i en-hetens bas. Installation under en ventilationshuv rekommenderas. 2. Anslut elström enligt specifikation på den informationsplåt för eldata som är fäst vid utrustningen. Iakttag alla lokala och nationella förordningar och alla förordningar som gäller vid installationstillfället. ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER FÖR TDB/7 18,8 LITER 37,6 LITER SPÄNNING FAS KW AMP KW AMP ` Utrustningen levereras redo för 3-fas drift. Se kopplingsdiagrammet för 1-fas drift. 4. Led in nätanslutningen genom öppningen baktill på stativet och gör en vattentät anslutning till de ingående ledningarna. (En BX-anslutning rekommenderas inte.) Iakttag alla lokala och nationella förordningar, och alla förordningar som gäller vid installationstillfället. FARA: JORDA ENHETEN ELEKTRISKT VID AVSEDD ANSLUTNING. FÖRSUMMELSE ATT JORDA ENHETEN KAN LEDA TILL ELEKTRISK AVLIVNING OCH DÖD. 5. Bekräfta att mantelns vattennivå ligger ovanför inspektionsglasets mitt. Om nivån är låg ska du följa anvisningarna under "Påfyllning av manteln och vattenbehandling, Sidan Jorda enheten elektriskt med avsedd anslutning. 7. Ekvipotentialförbindning: I enlighet med nationella förordningar har enheten utrustats med en ekvipotentialförbindning. KRAV FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING Unit TDB/7-20 TDB/ V - 1 Fas 33 Amp 57 Amp 400V - 3 Fas 33 Amp 57 Amp 8

9 Första start OM/SM-TDB/7(CE) VIKTIGT: SE TILL ATT ALLA OPERATÖRER LÄSER, SÄTTER SIG IN I OCH FÖLJER DE BRUKSAN-VISNINGAR, VARNINGAR, OCH SÄKERHET ANVISNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING. När nu grytan har installerats ska du testa den för att säkerställa att enheten fungerar på rätt sätt. 1. Ta bort all litteratur och allt emballage från enhetens insida och utsida. 2. Bekräfta att grytan tippar på rätt sätt. Vrid på ratten eller använd handtaget för att tippa grytan och sedan återvända till upprätt position. 3. Slå på strömmen till enheten. 4. Häll i två till fyra liter vatten i grytan. 5. Följ anvisningarna "Starta grytan" i avsnittet "Drift" i denna bruksanvisning. Börja värma vattnet vid den högsta termostatinställningen. Indikatorlampan för uppvärmning ska tändas omedelbart, och uppvärmningen ska fortsätta tills vattnet kokar. VARNING: UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. 6. För att slå av enheten ska du vrida termostatskalan "AV". Om enheten fungerar som beskrivits ovan är den färdig att användas. Om enheten inte fungerar som avsett ska du kontakta din lokala auktoriserade Groen servicerepresentant. Med en enkel vridning på termostaten styr du Groens gryta TDB/7 9

10 Drift A. Starta grytan 1. VARJE DAG ska du se till att mantelns vattennivå ligger ovanför mittpunkten på det runda inspektionsglaset. Om nivån är låg så behövs service. 2. Kontrollera tryckmätaren. Om mätaren inte visar 20 till 30 tum vakuum (dvs en avläsning 20 till 30 under noll) ska du se avsnittet "Mantelvakuum" på sidan Slå på strömmen till enheten. 4. Vrid termostatskalan till önskad inställning. Indikatorlampan för uppvärmning indikerar att grytan värms upp, och om lampan slår på och av indikerar detta att grytan bibehålls vid inställd temperatur. En gång varje intervall kommer kontaktorerna i stativet att klicka. Detta är normalt. CE-enheter har tre lampor på manöverpanelen. Lampan "KRAFT" slås på när enheten slås på. Denna lampa indikerar att ström matas fram till enheten. Lampan VÄRME slås på när värmeelement värmer grytan. Lampan LÅGT VATTEN slås på när vattennivån i manteln faller under acceptabel driftnivå. Se "Påfyllning av manteln och vattenbehandling" på Sidan 14. B. Föra över produkt eller tömma grytan Grytan är konstruerad och tillverkad för att tippas på ett kontrollerat sätt. På de enheter som är utrustade med en spaktipp ska du ta ett fast tag i den isolerade plastknoppen. Bibehåll ett fast grepp om handtaget medan du tippar, medan du håller grytan i tippat läge och när du LÅNGSAMT återför grytan till upprätt läge. På de enheter som utrustats med rattipp ska du vrida handtaget. Grytan stannar i det läge du lämnar den, tills du vrider handtaget igen. WARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR SÄRSKILT NOGA MED ATT UNDVIKA KONTAKT MED DEN HETA GRYTAN ELLER HET PRODUKT, NÄR DU LÄGGER TILL INGREDIENSER, RÖR OM ELLER FÖR ÖVER PRODUKT TILL EN ANNAN BEHÅLLARE. På de flesta TDB/7-enheter visas mantelns vattennivå i ett inspektionsglas, direkt på grytan. 10

11 VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 cm UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OMRÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING NÄR DU TIPPAR GRYTAN FÖR ATT FÖRA ÖVER PRODUKT: 1) HA PÅ DIG EN SKYDDSVANTE OCH ETT SKYDDSFÖRKLÄDE. 2) ANVÄND DJUPA BEHÅLLARE SOM HAR PLATS FÖR OCH KAN MINIMERA PRODUKTSKVALP. 3) PLACERA BEHÅLLARE PÅ STABIL, FLAT YTA, SÅ NÄRA GRYTAN SOM MÖJLIGT. 4) STÅ TILL VÄNSTER ELLER HÖGER OM GRYTAN (BEROENDE PÅ VAR SPAKEN ÄR PLACERAD) NÄR DU HÄLLER - INTE DIREKT FRAMFÖR STRÅLEN MED DET HETA INNEHÅLLET. 5) HÄLL LÅNGSAMT, BEHÅLL KONTROLLEN ÖVER GRYTANS HANDTAG HELA TIDEN OCH FÖR TILLBAKA GRYTAN TILL UPPRÄTT LÄGE NÄR BEHÅLLAREN ÄR FYLLD ELLER ÖVERFÖRINGEN ÄR FÄRDIG. 6) FYLL INTE BEHÅLLARE FÖR MYCKET. UNDVIK DIREKT KONTAKT MED HUDEN MED HET BEHÅLLARE OCH DESS INNEHÅLL. OM/SM-TDB/7(CE) innan du använder det. Använd ALLTID handtaget för att placera eller ta bort locket från grytan. Ha på dig skyddsvantar och ett skyddsförkläde. När du placerar locket på grytan ska du placera det på grytans rand med den flata kanten mot skänkpipen. VARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. VAR FÖRSIKTIG: HÅLL GOLV FRAMFÖR GRYTANS ARBETSOMRÅDE RENA OCH TORRA. OM ETT SPILL INTRÄFFAR SKA DU GÖRA RENT GENAST FÖR ATT UNDVIKA ATT DU SLINTER ELLER FALLER. Vanliga tillbehör 1. Borttagbart lock På samma sätt som när man kokar soppa, kan ett lock (tillval) skynda på uppvärmningen av vatten och matprodukter. Ett lock hjälper till att behålla värmen i kokkärlet och begränsar kvantiteten värme och fukt som frigörs i köket. Med ett lock kan koktiden för vissa produkter minskas och locket hjälper till att bibehålla temperatur, färg och konsistens på produkter som förvaras eller småkokar under långa perioder. Var noga med att handtaget är ordentligt fäst vid locket 11 Lyft lockets bakkant först. När du lyfter locket: a) Grip handtaget ordentligt. b) Lyft bakkanten (längst bort från operatören) 3-5 cm så att ånga och vatten kan komma ut ur kokkärlet. Vänta 2-3 sekunder. c) Tippa locket till 45-60/ vinkel och låt varmt kondens eller produkt rulla av locket tillbaka in i grytan. d) Ta bort locket och se till att kvarvarande hett kondensat eller produkt inte droppar på operatören, golvet eller arbetsytor. e) Placera locket på en säker, platt, ren yta som är ur vägen, eller lägg det tillbaka på grytans kant.

12 VAR FÖRSIKTIG: TIPPA INTE GRYTAN MED LOCKET PÅ. LOCKET KAN GLIDA AV OCH SKADA OPERATÖREN. 2. Insats för korg En insats för korg till grytan (tillval) kan hjälpa till vid kokning av produkter som kokas i vatten, t ex ägg, potatis, grönsaker, skaldjur, spagetti och ris. Fodret av nylonväv ska användas när produkten som kokas är mindre än rutorna i korgen, vilket är ungefär 6 mm. Detta inkluderar ris och små makaroner. Användningstips. a) Lämna plats för den vattenvolym som undanträngs av korgen och produkt som ska kokas. Detta kan betyda att grytan endast ska fyllas till hälften med vatten. Testa korgens och produktens vattenvolym med grytan AV, och med kallt vatten i grytan. VAR FÖRSIKTIG: FYLL INTE GRYTAN FÖR MYCKET VID MATLAGNING, VARMHÅLLNING ELLER RENGÖRING. HÅLL VÄTSKOR MINST 5-8 cm UNDER GRYTANS KANT SÅ ATT DET FINNS PLATS FÖR OMRÖRING, KOKNING OCH SÄKER ÖVERFÖRING AV PRODUKT. VARNING UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. UNDVIK ALL DIREKT KONTAKT MED HET MAT ELLER VATTEN I GRYTAN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. b) Fyll korgen på en vågrät, stabil arbetsyta. c) Lyft den fyllda korgen med bägge händerna. Skaffa hjälp om korgen är för tung att hantera säkert. d) Sänk långsamt ned produkten i grytan. korgen är för tung för att en person ska kunna lyfta och flytta den säkert ska du skaffa hjälp. Ta bort produkt genast från korgen till en annan behållare, och undvik kontakt med het produkt och het korg eller... g) Placera korg med mat på stabil, flat yta, och ställ den i ett tråg eller bakplåt för att fånga upp resten av det heta vatten som rinner av produkten. Driftsekvens Följande skiss av åtgärd-reaktion finns med för att hjälpa användaren förstå hur utrustningen fungerar. När operatören startar grytan genom att vrida driftstermostatens skala från "AV" till önskad inställning, sluter termostatbrytaren. Detta tänder indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna sluter, vilket gör att ström leds till värmeelementen. När ångmantelns temperatur når det värde som motsvarar skalans inställning öppnas termostatbrytaren. Detta slår av indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna öppnas, vilket bryter strömmen till värmeelementen. Så snart termostaten känner att grytan kallnar under det inställda värdet sluter termostatbrytaren. Indikatorlampan för uppvärmning slås på, kontaktorerna sluts och värmeelementen slås på igen. Detta kretslopp på och av fortsätter och håller grytan vid den inställda temperaturen. Detta är anledningen till att indikatorlampan för uppvärmning slås på och av under normal drift. Varje gång som grytan tippas, kommer tippbrytaren att slå av strömmen till värmeelementen, så att värmeelementen inte värmer när de inte är nedsänkta i vattnet i manteln. Om ångtryck som är större än 3,7 atö (50 PSIG) skapas i manteln, kommer säkerhetsventilen att öppnas och släppa ut övertrycket. Om mantelns vattennivå blir för låg och värmeelementen överhettas, kommer högbrytaren att öppna, vilket stänger av strömmen till värmeelementen tills grytan kallnar. Om du ställer in driftstermostatens skala på "AV" så stängs alla reglage och värmekretsar. e) När du tar bort korgen med kokad produkt ska du lyfta korgen rakt upp och se till att korgens botten går fri från grytans kant och skänkpipen. Ha på dig skyddsvantar och ett skyddsförkläde. f) Vänta tills hett vatten har runnit helt av produkten innan du tar bort korgen från grytan. Vila inte korgen på grytans rand eller på skänkpipen. Om 12

13 Underhåll OBS! Kontakta Groen eller en auktoriserad Groen representant när reparationer erfordras. OM/SM-TDB/7(CE) 1. Regelbundet underhåll En logg för service och underhåll finns baktill i denna bruksanvisning. Varje gång underhåll utförs på Groengrytan ska du skriva upp datum, vad som gjordes och vem som gjorde det. Spara denna bruksanvisning och håll den tillgänglig så att operatörer kan använda den. Regelbunden inspektion kommer att minimera utrustningens reparationstid och öka drifteffektiviteten. Kontrollera följande punkter: [AV OPERATÖREN] d. Insidan på stödets hölje ska hållas rent. e. Smörj de två tapplagren minst två gånger om året. Lagren är placerade inom grytans stativhölje. Ta bort åtkomstpanelerna från stödets hölje med en skruvmejsel så att du kommer åt smörjnipplarna. Använd ett litiumbaserat, smörjfett för allmänt bruk. När åtkomstpanelerna är borttagna kan monteringsbultarna för tapplagren och tippbrytaren också kontrolleras. De ska vara åtdragna. a. Kontrollera tryck/vakuum-mätaren varje dag. Mätaren ska visa ett vakuum mellan 20 och 30 tum när grytan är kall. Om den inte gör det, se "Mantelvakuum" på sidan 14. VARNING UNDER PROVNING SKA DU UNDVIKA ATT EXPONERA DIG FÖR ÅNGAN SOM BLÅSER UT UR SÄKERHETSVENTILEN. DIREKT KONTAKT KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. KOPPLA BORT STRÖMMEN FRÅN GRYTAN INNAN DU SMÖRJER TAPPLAGRET. f. På rattippmodellerna har höljet för kugghjulen smörjnipplar för korrekt smörjning av rörliga delar. Eftersom kugghjulen inte kör med olja är regelbunden smörjning med smörjfett nödvändig. Hur ofta smörjning behövs beror på Tryckmätaren ska visa ett vakuum mellan 20 och 30 tum när grytan är kall. b. Kontrollera dessutom mantelns vattennivå varje dag. Den ska vara över mittpunkten i det runda inspektionsglaset. Om nivån är låg, se "Påfyllning av manteln och vattenbehandling" på sidan 14. [AV SERVICETEKNIKER] c. Testa säkerhetsventilen minst två gånger i månaden. Testa ventilen med grytan i drift vid 105 kpa (15 psi), genom att dra upp testkedjan under minst fem sekunder. Släpp sedan kedjan och låt ventilen slå igen. Om ventilen inte aktiveras, (det finns inget tecken på utflöde, eller ventilen läcker) ska du sluta använda grytan genast och kontakta en kvalificerad Groen service representant. 13 Testa säkerhetsventilen minst två gånger i månaden.

14 driftförhållanden, men servicen ska utföras minst en gång var sjätte månad. Lägg till smörjfett genom Zerk-nipplarna på höljet för kugghjulen tills du kan se smörjfett tränga ut genom lagret kring den övre axeln. Placera även en generös klick smörjfett på kugghjulet så att du täcker den båge som står i kontakt med snäckdrevet. När du är färdig ska du sätta tillbaka åtkomstpanelerna på stativhöljet. Elektriska ledningar ska sitta ordentligt fast och vara i gott skick. 2. Mantelvakuum När grytan är kall indikerar ett positivt tryck, eller en avläsning kring noll på tryck/vakuum-mätaren att det finns luft i manteln. Luft i manteln gör att grytan värms långsammare. Avlufta manteln: a. Starta enheten. (Se avsnittet Drift i denna bruksanvisning.) (Se till att det finns vatten eller produkt i grytan när den värms). b. När tryck/vakuum-mätaren visar ett tryck på 0,37 atö (5 PSI), ska du avlufta den instängda luften och ånga genom att dra upp säkerhetsventilen ungefär 1 sekund. Upprepa detta steg och låt sedan kedjan dras tillbaka till stängt läge. 3. Påfyllning av manteln och vattenbehandling Manteln laddades vid fabriken med rätt kvantitet behandlat, destillerat vatten. Du kan behöva återställa vattnet till rätt nivå, antingen därför att vatten har gått förlorat som ånga under avluftning eller därför att behandlat vatten har gått förlorat genom att tömmas ut. VIKTIGT Tryckmätaren måste visa 0 PSI eller mindre innan du fyller manteln med vatten. Fylla manteln med vatten: a. Om du ersätter vatten som förlorats som ånga ska du använda destillerat vatten. Om du ersätter behandlat vatten som runnit ut ur manteln ska du göra i ordning mer behandlat vatten enligt anvisningarna i steg 3, Förfarande för vattenbehandling. b. Ta bort påfyllningspluggen med en nyckel. d. Använd en tratt och lägg till vatten till manteln. e. Kontrollera vattennivå i manteln genom att titta i indikatorglaset för vattennivån. f. Fortsätt att lägga till vatten tills indikatorglaset för vattennivån är ¾ fullt. g. Stäng avstängningsventilen och sätt tillbaka påfyllningspluggen. Följ förfarandet i Mantelvakuum för att ta bort luft från grytmanteln. 3. Förfarande för vattenbehandling VARNING FÖR ATT UNDVIKA SKADA SKA DU LÄSA OCH FÖLJA ALLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR- DER SOM VISAS PÅ ETIKETTEN PÅ VATTENBEHANDLINGSMEDLET. a. Skaffa vattenbehandlingsmedel och en phtestsats från din auktoriserade Groen återförsäljare. b. Fyll blandningsbehållaren med den uppmätta kvantitet vatten som behövs. (Se tabellen till höger). Använd destillerat vatten. c. Häng en strimma ph-test papper (lackmuspapper) på behållarens kant, med ungefär 25 mm under vattenytan. d. Mät upp vattenbehandlingsmedlet som ska användas. (Ett sätt att göra detta är att fylla på medlet från ett måttlock.) e. Rör om vattnet hela tiden medan du långsamt lägger till vattenbehandlingsmedel, tills vattnet uppnår ett ph mellan 10,5 och 11,5. Bedöm ph genom att ofta jämföra färgen på lackmuspapperet med färgen på färgskalan som medföljer ph-provsatsen. f. Skriv upp precis hur mycket vatten och behandlingsmedel som använts. Dessa kvantiteter kan återanvändas under förutsättning att samma vattenkälla och samma medel används för att fylla på manteln i framtiden. Men det är tillrådligt att kontrollera ph varje gång behandlat vatten görs i ordning. För att manteln ska fungera som allra bäst, använd korrekt behandlat, destillerat vatten. c. Öppna avstängningsventilen (vrid handtaget 90/ På kulventilen). 14

15 TDB/7-20 TDB/7-40 Modell Mantelkapacitet 3.8 Liter 4.7 Liter 4. Byte av komponenter OM/SM-TDB/7(CE) VARNING INNAN DU BYTER NÅGRA DELAR SKA DU KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELKRAFTEN. Ledningar är märkta så som visas i diagrammen. Var noga med att nya komponenter är inkopplade på samma sätt som de gamla. Felsökning Grytan är konstruerad att fungera tillförlitligt och effektivt om den får rätt underhåll. Nedan visas en lista över kontroller som kan användas för den händelse ett problem uppstår. Kopplingsdiagram visas inuti servicepanelen och baktill i denna bruksanvisning. Poster som efterföljs av ett X, ska endast utföras av en kvalificerad servicerepresentant. ANVÄNDNING AV RESERVDELAR ANNAT ÄN DE SOM TILLHANDAHÅLLS AV GROEN ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN ORSAKA SKADA OPERATÖREN OCH SKADA PÅ UTRUSTNINGEN OCH GÖR ALLA GARANTIER OGILTIGA. SYMPTOM VEM VAD SKA KONTROLLERAS X indikerar poster som endast får utföras av en auktoriserad tekniker. Grytan blir inte varm och värme indikatorlampan slås inte på. Grytan blir inte varm men värme indikatorlampan slås på Gryta fortsätter att värmas efter att den uppnått önskad temperatur Gryta slutar att värmas innan den uppnått önskad temperatur. Användare End. Aukt. Service rep. End. Aukt. Service rep. Användare End. Aukt. Service rep. Användare End. Aukt. Service rep. a. Strömförsörjning till enheten. b. Vattennivå i manteln. c. Kontrollera säkringar. Byt en trasig säkring endast mot en säkring med samma AMP märkning. X d. För lösa eller brustna ledningar. X e. Tippbrytare. X f. Att tryckbrytare är öppen. X g. Variabel termostat funktion. X h. Brytare lågt vatten. X a. Kontaktor. X b. Värmeelement med ohmmätare för kortslutning till jord eller öppet element. Om element är defekt, ring Groen. X a. Termostat skalinställning. b. Termostat krets för kort (kortsluten?).. X c. Termostatens funktion. Termostaten ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X d. Kontaktor, för att bestämma om den får ström eller har fastnat.x a. Termostat skalinställning. b. Termostat kalibrering. X c. Termostatens funktion. Termostaten ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X Grytan värms långsamt Användare a. Om det finns luft i manteln, se Mantelvakuum i avsnittet Underhåll i denna bruksanvisning. End. Aukt. Service rep. b. Värmeelement med ohmmätare för kortslutning till jord eller öppet element. Om ett element är defekt, ring Groen. X c. Elnätets spänning. X Säkerhetsventil utlöses. Användare a. Om det finns luft i manteln, se Mantelvakuum i avsnittet Underhåll i denna bruksanvisning. End. Aukt. Service rep. b. Inställning av tryckbrytare. X c. Termostatens funktion. Termostat ska klicka när skalan vrids ovan och under inställningen för grytans temperatur. X d. Säkerhetsventil. Om ventilen öppnar för tryck under 3,65 atö (49 PSIG) ska den bytas. X e. Kontaktor, för att bestämma om den är strömlös. X 15

16 Användare Anvisningar Förordningar och Säkerhet Försiktighetsåtgärder Dessa apparater är CE-märkta, baserat på att de uppfyller kraven beträffande direktiven för EMC och låg spänning. Denna utrustning måste installeras av en kunnig person i enlighet med de ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION OCH SERVICE samt nationella Förordningar som gäller för tillfället. Särskild uppmärksamhet ska ägnas följande: I.E.E. Förordningar för elektriska installationer Förordningar för elektricitet på arbetsplatsen Lagar om säkerhet på arbetsplatsen Lagar om brandsäkerhetsåtgärder Lokala och nationella byggnadsförordningar De delar som har skyddats av tillverkaren FÅR INTE justeras av användaren. Användare ska vara bekanta med lämpliga regler ur lagar om brandsäkerhetsåtgärder. De måste särskilt vara medvetna om behovet av regelbunden service av en kunnig person för att säkerställa fortsatt säker och effektiv funktion av utrustningen. VARNING FÖR ATT FÖRHINDRA STÖTAR SKA APPARATER VARA JORDADE VARE SIG DE ÄR GAS- ELLER ELDRIVNA. När installationen är färdig ska bruksanvisningen lämnas till användarna och installatören ska instruera ansvariga personer i korrekt drift och underhåll av apparaten. Denna apparat är endast avsedd för professionellt bruk och ska endast användas av kvalificerade personer. Det är chefens ansvar att säkerställa att användare har på sig LÄMPLIG SKYDDSKLÄDSEL och att dra uppmärksamhet till det faktum att vissa delar nödvändigtvis blir MYCKET HETA och orsakar brännskador om de vidrörs oavsiktligt. VIKTIGT LÄS DETTA FÖRST VIKTIGT Groen-grytan med ångmantel som du har köpt är handgjord av de bästa material, inspekterats i detalj och omsorgsfullt testad för att säkerställa att du får den bästa möjliga produkt. Med god omsorg och regelbundet underhåll, kommer den att ge dig många år av tillförlitlig tjänst. Vi rekommenderar att du upprättar ett schema för regelbundet underhåll så som föreslås i denna bruksanvisning. Det finns utrymme i serviceloggen baktill i denna bruksanvisning. Beskrivning av utrustning Allmänt Groen modeller TDB/7 är gjorda av rostfritt stål, försedda med ångmantel, bänkmonterade, tippande grytor med en elektriskt uppvärmd ångkälla. Grytan är svetsad i ett stycke och försedd med en förstärkt rand och svetsad skänkpip, formad som en fjäril. Grytans insida är polerad med 180 emery grit, och utsidan har en bright semi-deluxe finish. Enheten är inspekterad av en ASME-verkstad och registrerad vid (amerikas) National Board för arbetstryck upp till 3,7 atö (50 PSIG). Grytans stöd, tippmekanism och reglage är placerade i en sluten bas. Tipp utförs av en självlåsande snäckväxel eller med en spaktipp. Enheten är laddad vid fabriken med behandlat, destillerat vatten, ångkällan ger en gryttemperatur mellan 65 /C och 150 /C. Reglage för enheten inkluderar en termostat, tryckmätare, inspektionsglas, säkerhetsventil, tryckbegränsningsbrytare, brytare för lågt vatten och en strömbrytare. Serviceanslutningar krävs för 230 volt, 1-fas, 50 Hz och 400 volt, 3-fas, 50 Hz elektricitet. VIKTIGT: Före drift ska grytan rengöras grundligt med hett vatten och rengöringsmedel. Spola rent och torka grundligt. 16

17 Säkerhet för drift och underhåll VARNING ENHETEN MÅSTE INSTALLERAS AV PERSONAL SOM ÄR KVALIFICERAD ATT ARBETA MED ELEKTRICITET OCH RÖRLEDNINGAR I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA FÖRORDNINGAR. INNAN DU BYTER NÅGRA DELAR SKA DU KOPPLA BORT ENHETEN FRÅN ELKRAFTEN. FÖR ATT FÖRHINDRA STÖTAR SKA APPARATER VARA JORDADE VARE SIG DE ÄR GAS- ELLER ELDRIVNA. VAR FÖRSIKTIG: SE TILL ATT ALLA OPERATÖRER LÄSER, SÄTTER SIG IN I OCH FÖLJER DE BRUKSANVISNINGAR, VARNINGAR, OCH SÄKERHETSANVISNINGAR SOM VISAS I DENNA BRUKSANVISNING. Drift 1. Första funktionsprov När grytan TDB/7 har installerats i enlighet med service- och installationsanvisningar ska en första start utföras som ett test, för att säkerställa att enheten fungerar på rätt sätt. a. Ta bort all litteratur och allt emballage från enhetens insida och utsida. b. Se till att nätspänningen är påslagen. c. Säkerställ att grytan är fylld med vatten. d. Kontrollera vattenivån i manteln. Nivån ska vara mellan linjerna på mätaren glas. Om nivån är låg behöver mantelns vattennivå fyllas på. (Detta kräver ett servicebesök). e. Kontrollera tryckmätaren. Om mätaren inte visar tillräckligt vakuum (20 till 30 under noll) behöver manteln avluftas. (Detta kräver ett servicebesök). f. Slå brytaren På/Av till läget På. Lampan kraft på tänds. g. Vrid termostatskalan till önskad inställning. Lampan värme tänds. 2. Stänga grytan a. Vrid termostatskalan till läget Av. b. Slå brytaren På/Av till läget Av. c. Om brytaren ska vara avstängd länge ska du slå av huvudströmbrytaren. Följ steg a och b. 3. Fylla grytan Före drift ska grytan rengöras grundligt med hett vatten och rengöringsmedel. Grytans kapacitet: Modell TDB/7-20 TDB/7-40 Maximum kapacitet 18.8 Liter 37.6 Liter För att förhindra överkokning ska inte mer än 80% av maxkapaciteten användas. 4. Användarens termostat Kontrollerar grytans manteltemperatur vid inställningar upp till maximum 147 /C. VARNING UNDVIK KONTAKT MED SPJÄLLET. YTOR ÄR MYCKET HETA OCH ORSAKAR BRÄNNSKADOR. TÄCK INTE FÖR SPJÄLLET Driftsekvens Följande skiss av åtgärd-reaktion finns med för att hjälpa användaren förstå hur utrustningen fungerar. När operatören startar grytan genom att vrida driftstermostatens skala från AV till önskad inställning, sluter termostatbrytaren. Detta tänder indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna sluter, vilket gör att ström leds till

18 värmeelementen. När ångmantelns temperatur når det värde som motsvarar skalans inställning öppnas termostatbrytaren. Detta slår av indikatorlampan för uppvärmning och gör att kontaktorerna öppnas, vilket bryter strömmen till värmeelementen. Så snart termostaten känner att grytan kallnar under det inställda värdet sluter termostatbrytaren. Indikatorlampan för uppvärmning slås på, kontaktorerna sluts och värmeelementen slås på igen. Detta kretslopp på och av fortsätter och håller grytan vid den inställda temperaturen.. Detta är anledningen till att indikatorlampan för uppvärmning slås på och av under normal drift. Varje gång som grytan tippas, kommer tippbrytaren att slå av strömmen till värmeelementen, så att värmeelementen inte värmer när de inte är nedsänkta i vattnet i manteln. Om ångtryck som är större än 3,7 atö (50 PSIG) skapas i manteln, kommer säkerhetsventilen att öppnas och släppa ut övertrycket. Om mantelns vattennivå blir för låg innan värmeelementen överhettas, kommer högbrytaren att öppna och stänga av strömmen till värmeelementen tills grytan kallnar. Om du ställer in driftstermostatens skala på AV så stängs alla reglage och värmekretsar. TDB/7 Gryta med spaktipp Grytan är konstruerad för att tippas på ett kontrollerat sätt. Bibehåll ett fast grepp om den isolerade plastknoppen. Bibehåll ett fast grepp om handtaget medan du tippar, medan du håller grytan i tippat läge och när du LÅNGSAMT återför grytan till upprätt läge. VARNING STÅ INTE FRAMFÖR GRYTAN NÄR DU TIPPAR DEN. VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DET HETA INNEHÅLLET INTE SPILLER. SE TILL ATT PERSONER HÄLLS BORTA FRÅN GRYTAN NÄR DEN TÖMS. 7. Strömavbrott Om det blir strömavbrott till enheten ska du inte försöka köra apparaten förrän elförsörjningen är återställd. När strömmen kommer tillbaka ska du följa stegen i stycket Första funktionsprov för gryta. 6. Tömma grytan TDB/7 Grytor med rattipp För att tippa grytan framåt ska du vrida ratten framtill moturs. Grytan stannar i det läge du lämnar den när du slutar att vrida handtaget. För att återföra grytan till upprätt läge ska du vrida ratten medurs. 18

19 Rengöring OM/SM-TDB/7(CE) 1. Rekommenderade verktyg: a. Rengöringsmedel, t ex Klenzade HC-10 eller HC-32 från ECOLAB, Inc. b. Grytborstar i gott skick. c. Desinfektionsmedel, t ex Klenzade XY-12. d. Filmborttagningsmedel, t ex Klenzade LC Försiktighetsåtgärder Före rengöring, slå av grytan genom att vrida termostaten skala till AV, och slå av all elkraft till enheten vid en brytare längre bort, t ex en huvudbrytare. VARNING HÅLL VATTEN OCH LÖSNINGAR BORTA FRÅN REGLAGE OCH ELEKTRISK UTRUSTNING. DU SKA ALDRIG SPRAYA ELLER SPOLA STATIVHÖLJE ELLER ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR. Använd bara en svamp, trasa eller plastborste för rengöring av grytan. VAR FÖRSIKTIG: DE FLESTA RENGÖRINGSMEDEL ÄR SKADLI- GA FÖR HUDEN, ÖGONEN, SLEMHINNOR OCH KLÄDER. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BÖR VIDTAGAS. TAG PÅ DIG GUMMIHANDSKAR, ÖGONSKYDD ELLER ANSIKTSMASK SAMT SKYDDSKLÄDSEL. LÄS VARNINGARNA OCH FÖLJ NOGA ANVISNINGARNA PÅ RENGÖRINGSMEDLETS ETIKETT 3. Förfarande a. Rengör ytor som har kontakt med mat så snart som möjligt efter användning. Om enheten används kontinuerligt ska den rengöras och desinfekteras grundligt minst varje 12 timmar. VARNING UNDVIK DIREKT KONTAKT MED HETA YTOR. DIREKT KONTAKT MED HUDEN KAN LEDA TILL SVÅRA BRÄNNSKADOR. 19 Skrapor eller stålull kan skada grytans yta. b. Skrapa och spola bort matrester. Var försiktig så att grytan inte skrapas med verktyg av metall. c. Gör i ordning en het lösning av rengöringsmedel eller pasta enligt leverantörens anvisningar. Rengör enheten grundligt. En trasa som fuktats med rengöringslösning kan användas till att rengöra reglage, höljen och elektriska skyddsrör. d. Skölj grytan grundligt med hett vatten och töm den sedan fullständigt. e. Som en del av det dagliga rengöringsprogrammet ska du rengöra smutsiga yttre och intre ytor. Kom ihåg att kontrollera enhetens sidor och manöverpanel. f. Till ta bort material som fastnat ska du använda en borste, svamp, trasa, skrapa av plast eller

20 gummi, eller plastull med rengöringslösningen. För att minska den ansträngning som behövs vid tvätt kan du låta rengöringslösningen sitta i grytan och lösa matresterna. Använd INTE repande material eller metallverktyg som kan repa ytan. Repor gör det svårare att rengöra ytan och bereder platser där bakterier kan växa. Använd INTE stålull, vilket kan lämna partiklar i ytan och med tiden orsaka korrosion och punktfrätning. g. Enhetens utsida kan poleras med ett rengöringsmedel för rostfritt stål, t ex Zepper från Zep Manufacturing Co. h. När utrustning behöver desinfekteras ska du använda en lösning som motsvarar en som ger 200 delar per million, ppm, av klor. Fråga om råd beträffande desinfektionsmedel hos din leverantör av desinfektionsmedel. Följ leverantörens anvisningar och anbringa medlet när grytan har blivit rengjord och tömd. Skölj bort desinfektionsmedlet grundligt. i. Vi rekommenderar att varje apparat desinfekteras strax före användning. j. Om det är svårt att få bort mineralbeläggningar eller film som lämnats av hårt vatten eller matrester ska grytan rengöras noga och sedan behandlas med ett avkalkningsmedel, t ex Groen Delimer/Descaler (Artikelnummer ) eller Lime-Away från Ecolab, i enlighet med tillverkarens anvisningar. Skölj och töm enheten innan den används igen. k. Om rengöringsproblemen fortsätter ska du kontakta representanten för din rengöringsprodukt för att få hjälp. Leverantören har utbildad tekniska anställda och laboratorier som kan stå till tjänst. OBS! LÄMNA ALDRIG DESINFEKTIONSMEDEL MED KLOR I KONTAKT MED ROSTFRIA STÅLYTOR LÄNGRE ÄN 30 MINUTER. LÄNGRE KONTAKT KAN ORSAKA FLÄCKNING OCH KORROSION. 20

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 4-001 Kokeri HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Fr.o.m. serie nummer 11070xxx / From serial number 11070xxx Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning Tack för att du har köpt ett Bath Deluxe produkt. Av säkerhetsskäl ber vi dig att läsa igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder badkaret. Innehållsförteckning

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

ANVÄNDARANVISNING COMFORT

ANVÄNDARANVISNING COMFORT ANVÄNDARANVISNING COMFORT Cinderella Comfort Gratulerar till din nya Cinderella Comfort. Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här bruksanvisningen

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer